Princess Diana (ေ၀လမင္းသမီး ဒိုင္ယာနာ)

ဒိုင္ယာနာ ၏ ဘ၀ ဇတ္လမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္။

        ႐ုပ္႐ွင္ မင္းသား၊ မင္းသမီး- အႏုပညာ ေလာက မွ မဟုတ္ပါပဲလွ်က္ ကမာၻေပၚတြင္ ဓါတ္ပံု အမ်ားဆံုး အ႐ိုက္ခံရသူကို ညႊန္ျပပါ ဆိုလွ်င္- ထိုသူ သည္ ေ၀လမင္းသမီး ဒိုင္ယာနာမွ လြဲ၍ အျခားသူ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သူမအား ၁၉၆၁-ခုႏွစ္- ဇူလိုင္လ -၁-ရက္ ေန.တြင္ အဂၤလန္မင္းမ်ိဳး အႏြယ္၀င္ တို.ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆန္ဒရင္ဟမ္ တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ပါသည္။ ဒိုင္ယာနာ ၏ ဖခင္သည္ ဘုရင္ စတူး၀ပ္မွ- တစ္ဆင့္ ဆင္းသက္လာ ေသာ အႏြယ္ေတာ္ ျဖစ္ကာ- ဒုတိယ ေျမာက္ ခ်ားလ္စ္ ဘုရင္ (၁၆၃၀-မွ ၁၆၈၅) မွ တိုက္႐ိုက္ ဆင္းသက္လာေသာ အႏြယ္ ျဖစ္သည္။ 
        ကေလးငယ္ ဘ၀တြင္ ဒိုင္ယာနာသည္ သူမႏွင့္ ႐ြယ္တူ ျဖစ္ေသာ မင္းသား အင္ဒ႐ူး ႏွင့္ မင္းသား အက္ဒြပ္ တို.ႏွင့္ ကစားေဖာ္ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ဒိုင္ယာနာတြင္ ဆာရာ ႏွင့္ ဂ်ိန္းန္ အမည္႐ိွ အမ-၂-ေယာက္ ႐ိွခဲ့ကာ- ေမာင္ ျဖစ္သူ ခ်ားလ္စ္ ဆိုသူ လည္း ႐ိွခဲ့သည္။
  • ဒိုင္ယာနာ အသက္- ၆-ႏွစ္သမီးတြင္ မိခင္ ျဖစ္သူသည္ ဖခင္ ထံမွ ထြက္ခြာ သြားျပီး ၁၉၆၉-တြင္ မိဘမ်ား တရား၀င္ ကြာ႐ွင္း ခဲ့ျပီး ေနာက္ ဖခင္ ျဖစ္သူမွ- ကေလးမ်ားကို အုပ္ထိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။
  • သို.ႏွင့္ပင္ ၁၉၇၅-တြင္ ဖခင္ အေနျဖင့္ အမွတ္စဥ္ ၈-ဦးေျမာက္ “အားလ္ စပင္ဆာ“ ဘြဲ.ကို ရ႐ိွ ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဒိုင္ယာနာ မွာလည္း “ေလဒီ ဒိုင္ယာနာ“ အျဖစ္သို.ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
  • ဘဲေလး အကကို လြန္စြာ ၀ါသနာ ပါခဲ့ေသာ္လည္း- အရပ္႐ွည္လြန္း သျဖင့္ (အ႐ြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဒိုင္ယာနာသည္ ၅’ ၁၀” အရပ္ အျမင့္ ႐ိွသည္။) ၄င္း အေနျဖင့္ စြန္.လႊတ္ခဲ့ရသည္။
  • ၁၉၇၈-တြင္ ေက်ာင္းျပီး ျပီးေနာက္- ကေလးထိန္း အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စားပြဲထိုး သမ၊ သန္.႐ွင္းေရး အလုပ္သမ စေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ ျပီးေနာက္ တြင္ လန္ဒန္ျမိဳ.႐ိွ- Young England kindergarten မူၾကိဳေက်ာင္း တြင္ ဆရာမ အျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့သည္။ (မိဘတို.သည္ အဂၤလန္ မင္းမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေသာ အမ်ိဳး ျဖစ္၍၊ ဖခင္သည္လည္း အလြန္ ျမင့္မားေသာ ေတာ္၀င္ဘြဲ. ရ႐ိွထားသူ ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အ႐ြယ္ေရာက္ သည္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို အားကိုး လိုေသာ စိတ္ဓါတ္ကို သတိျပဳ မိေစလိုပါသည္။)
  • ၁၉၈၀ တြင္ သူမထက္ ၁၂-ႏွစ္ၾကီးေသာ ေ၀လမင္းသား ခ်ားလ္စ္ႏွင့္ အခ်စ္ဇတ္လမ္း စတင္ခဲ့သည္။ အမွန္ အားျဖင့္ ခ်ားလ္စ္သည္ ဒိုင္ယာနာ၏ အမ ျဖစ္သူ ဆာရာႏွင့္ ဇတ္လမ္း ႐ိွေနခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍- ဒိုင္ယာနာ အေနျဖင့္ ဘယ္သြားသြား၊ သတင္းေလာက ၏ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္မွဳကို စတင္ ရ႐ိွ လိုက္ပါေတာ့သည္။
  • သို.ႏွင့္ ၁၉၈၁-ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလိုင္လ- ၂၉-ရက္တြင္ စိန္.ေပါ ဘုရား႐ိွခိုးေက်ာင္းတြင္ မဂၤလာ ေဆာင္ခဲ့ ျပီး- ထိုမဂၤလာပြဲကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၄-ႏိုင္ငံသို. လႊင့္ထုတ္ ေဖၚျပခဲ့သျဖင့္ ကမာၻေပၚ႐ိွ သန္း ၇၅၀-ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူတို. ျမင္ေတြ.ခဲ့ၾကရပါသည္။ 
ဇာတာ႐ွင္၏ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ကာလမွ ၁၉၈၄ အထိ၊ မိုးတား စနစ္ (MOTAA Vedic System) ကို အသံုးျပဳ ေရးဆြဲထားေသာ ကံၾကမၼာ ဂရပ္ဖ္ ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အိမ္ေထာင္က်ျပီး တြင္ ေတာ့ သူတို.၏ အခ်စ္ဇတ္လမ္းမွာ- ျပႆနာတို. စတင္လာပါေတာ့သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ခ်ားလ္စ္ မင္းသား အေနျဖင့္ အခ်စ္ေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့သူ ကမ္မီလာ ႏွင့္ ဇတ္လမ္း မျပတ္သျဖင့္ ဒိုင္ယာနာ ကိုယ္တိုင္က ေျပာခဲ့သည္ မွာ- “ကၽြန္မ တို. အခ်စ္ဇတ္လမ္းမွာက- လူသံုးေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ နည္းနည္း လူၾကပ္ တာေပါ့။” ဟု ျဖစ္သည္။

ထို.ေၾကာင့္လည္း ၁၉၉၂-တြင္ အင္ဒ႐ူး ေမာ္တန္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဒိုင္ယာနာ အထုပၸတၱိစာအုပ္တြင္ ၁၉၈၀ ႏွစ္ အစဦး မ်ား အတြင္း-သူမေနျဖင့္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသရန္ ၅-ၾကိမ္ အားထုတ္ခဲ့သည္ ဟုေဖာ္ျပပါ႐ိွခဲ့သည္။ 


သို.ေသာ္လည္း သူမသည္ လူသားအားလံုးတို. အတြက္- အလွဴေငြ ရံပံုေငြမ်ား အတြက္ အလြန္ ထက္သန္စြာ အလုပ္လုပ္ ခဲ့သည္။
၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ တြင္ သားၾကီး ျဖစ္သူ ၀ီလ်ံ ေဂါက္တံ ျဖင့္ ႐ိုက္မိေသာ မေတာ္တစ္ဆ မွဳေၾကာင့္ ဦးေခါင္းခြံ အက္သြား သျဖင့္ ဒိုင္ယာနာသည္ ေဆး႐ံုတြင္ ၂-ည အိပ္ခဲ့ ရသည္။ ဖခင္ ျဖစ္သူ ခ်ားလ္စ္ မွာမူ- ေအာ္ပရာ ပြဲသို. သြားရန္ လမ္းၾကံဳသျဖင့္ ေဆး႐ံုသို. တစ္ေခါက္ ၀င္ၾကည့္သြားခဲ့သည္။  ထို.ေနာက္တြင္ ေတာ့ ဒိုင္ယာနာ အသက္ ၃၀- ျပည့္ ေမြးေန.ပြဲကို ခ်ားလ္စ္ ႏွင့္ ဒိုင္ယာနာ တို. အတူ မက်င္းပ ခဲ့ၾကေတာ့ေပ။
၁၉၉၂-ခုတြင္ ဒိုင္ယာနာ အေနျဖင့္ သူမႏွင့္ ခ်ားလ္စ္ မင္းသားတို.၏ ဇတ္လမ္းကို အမ်ားျပည္သူ အား ဖြင့္ခ် ေဖာ္ထုတ္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။ သူမ၏ အထုပၸတၱိေရးသူ အင္ဒ႐ူး ေမာ္တန္အား လွ်ိဳ.၀ွက္စြာ ၀င္ေရာက္ ကူညီခဲ့ျပီး- သူမ၏ ပါ၀င္ မွဳကို သူမ ေသဆံုး ခ်ိန္ အထိ မေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါ။
အိမ္ေထာင္ေရး- ကြဲကြာ မွဳအား ၁၉၉၂-ဒီဇင္ဘာလ-၉ -ရက္တြင္ ေက်ညာ ခဲ့ျပီး ၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈-ရက္တြင္ တရား၀င္ အျဖစ္သို. ေရာက္႐ိွခဲ့သည္။
၁၉၉၇-တြင္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးၾကီး တစ္ဦး ျဖစ္သူ မိုဟာမက္ အယ္လ္ဖါယဒ္ ၏ သားျဖစ္သူ ဒိုဒီ အခ်စ္ဇတ္လမ္း စတင္ ခဲ့သည္။

ဒိုင္ယာနာ ၏ လွ်ိဳ.၀ွက္ အခ်စ္ဇတ္လမ္း။
ဤသည္မွာ အမ်ားသိထားၾကေသာ ဒိုင္ယာနာ ႏွင့္ ဒိုဒီ တို.၏ အခ်စ္ဇတ္လမ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ.ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ား အရ- သူမ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ မွာ အဂၤလန္ တြင္ ႏွလံုးေရာဂါ အထူးကု ခြဲစိတ္ သမားေတာ္ တစ္ဦး အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ပါကစၥတန္ လူမ်ိဳး ေဒါက္တာ ဟာစ္နက္ ခန္ ျဖစ္သည္။ 
၁၉၉၄ တြင္- သူမ၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန ပ်က္ျပား ေနသည့္ ေနာက္- တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ ေၾကကြဲ မွဳမ်ားႏွင့္ ခံစားရ ေနခ်ိန္တြင္ သူမ၏ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ႏွလံုးခြဲစိတ္ ကုသရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ေဆး႐ံုသို. သြားေရာက္ ရာမွ  အင္မတန္ တည္ၾကည္ ေသာ္လည္း၊ မိန္းမ တို.ႏွင့္ ပါတ္သက္လွ်င္ ႐ွက္ကိုး ႐ွက္ကန္း ျဖစ္တတ္ေသာ ပါကစၥတန္ လူမ်ိဳး ေဒါက္တာ ဟာစ္နက္ ခန္ ကို စတင္ ေတြ.႐ိွခဲ့ရသည္။ 
ထို.ေနာက္တြင္ ေတာ့ ဒိုင္ယာနာသည္ ေတာ္၀င္ ဘ႐ိုင္တန္ ေဆး႐ံု တြင္ ေ၀ဒနာသည္ မ်ားအား-သြားေရာက္ အားေပး ရင္း- ရံဖန္ ရံခါ ဆိုသလို ႏွလံုး ခြဲစိတ္မွဳမ်ားကိုပါ ကိုယ္တိုင္ ၾကည့္႐ွဳယင္း- ေဒါက္တာ ဟာစ္နက္ ခန္ ႏွင့္ အခ်ိန္ မ်ားစြာ ေတြ.ဆံု ခဲ့ရသည္။
သူမ ပါတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလံုးတြင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ ေတြးတတ္ေသာ ဂုဏ္ျမင့္သူမ်ား၊ အၾကင္နာ ကင္းမဲ့သူ မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ ပါတ္သက္ခဲ့ ရျပီးေနာက္- လူသား ဆန္ဆန္ ၾကင္နာ တတ္ေသာ၊ မိမိ၏ ဘ၀ကို ေရာဂါ ေ၀ဒနာ သည္ မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ ႏွစ္ျမဳပ္ထားတတ္ေသာ ေဒါက္တာ ဟာစ္နက္ ခန္ အေပၚတြင္ ေလးစားျခင္း၊ ၾကည္ညိဳျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္ သာမက-သူမ ၏ မျပည့္စံု ခဲ့ေသာ၊ ဘ၀ တစ္ဦးလံုးတြင္ ဆာေလာင္ ငတ္မြတ္ခဲ့ရေသာ ခ်စ္သူ စစ္စစ္ အျဖစ္ သူမ လြန္စြာ ခ်စ္ခဲ့မိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ 
သို.ေသာ္ လည္း- ေဒါက္တာသည္ ဤကိစၥမ်ားအား သတင္းေထာက္မ်ား ေျပာျပရန္ အသာထား၊ ေတြ.ဆံုရန္ပင္ ျငင္းဆန္ ခဲ့သည္။
ေဒါက္တာ ဟာစ္နက္ ခန္ သည္ ဘာသာေရးကို ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ ပညာတတ္ ပါကစၥတန္- မိသားစုမွ ေမြးဖြား လာသူ ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရာ ထံုးတမ္း ဓေလ့ကို လိုက္နာေသာ မိဘ ႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ား အေနျဖင့္ သူ.အား အေနာက္ တိုင္းသူ  ဘာသာျခား ကေလး ၂-ေယာက္ အေမ အမ်ိဳးသမီးကို သေဘာမတူ ႏိုင္သည္ သာမက-၄င္း၏ ဖခင္ မွ သူ.အား ေျပာခဲ့သည္မွာ “ငါ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ မ႐ွိပဲနဲ.၊ ဘယ္မိန္းမကိုမွ ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာအေၾကာင္း ႏွင့္ ျဖစ္ျဖစ္ မယူရ” ဟုျဖစ္သည္။
ဒိုင္ယာနာ အေနျဖင့္  ေဒါက္တာ၏ ဘာသာ ႏွင့္ လူမ်ိဳး အလိုက္ ဓေလ့ ထံုးစံ တို.ကို ေလးစား ေၾကာင္း သက္ေသ ျပသည့္ အေနျဖင့္- ၁၉၉၆ ခုတြင္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသို. သြားေရာက္၍ ေဒါက္တာ ဟာစ္နက္ ခန္ ၏ ညီအကို ၀မ္းကြဲ ေတာ္စပ္သူ ကရစ္ကက္ ကစားသမား လည္း ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရး သမားလည္း ျဖစ္သူ အီမရာခန္ တည္ေထာင္ ထားေသာ ကင္ဆာ ေရာဂါကု ေဆး႐ံု သို. လိုက္သြား ခဲ့ေသးသည္။ 
ပါကစၥတန္ မွ ျပန္လာျပီး၊ သူမႏွင့္ ခ်ားလ္စ္ တရား၀င္ ကြာ႐ွင္း အျပီးတြင္ သူမ ခ်စ္ေသာ ေဒါက္တာ ဟာစ္နက္ ခန္ ကို ပိုင္ဆိုင္မွဳ ရ႐ိွေရး အတြက္ ၾကိဳးစား ပါေတာ့သည္။ သူမ ၏ သူငယ္ခ်င္း အခ်ိဳ.၏ အဆို အရ- ေဒါက္တာအား သူမ ကား ေနာက္ဖံုး တြင္ ၀ွက္ကာ ေခၚယူျပီး ကင္းစင္တန္ နန္းေတာ္ (ဘာကင္နန္းေတာ္ မဟုတ္ပါ) အတြင္း သို. လွ်ိဳ၀ွက္ ေခၚေဆာင္ ဘူးသည္ ဟု ဆိုသည္။
မည္သို.နည္းမွ်- ေ႐ွ.ဆက္တိုးရန္ မၾကိဳးစား ေတာ့ေသာ ေဒါက္တာ အား- ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မခံခ်င္ စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ၾကိဳးစားယင္း- ေၾကးေရတတ္၊ လူလည္၊ လူ႐ွဳပ္ ဒိုဒီ ႏွင့္ တြဲျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

ဒိုင္ယာနာ ၏ ေနာက္ဆံုး ခရီး။
သို.ေသာ္လည္း သူမႏွင့္ ဒိုဒီ တို.၏ ဇတ္လမ္းတြင္ ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီ ျမိဳ.တြင္ ေျမေအာက္ ဥမင္အတြင္း- ၁၉၉၆-ၾသဂုတ္လ ၂၈-ရက္ေန.တြင္ ေသြးသံရဲရဲ ျဖင့္ ဇတ္သိမ္း ခဲ့ရပါသည္။
ဒိုင္ယာနာ ၏ ဇာတာအား စစ္ေဆးျခင္း။
ဒိုင္ယာနာ ၏ ေမြးခ်ိန္ အမွန္။
          ဒိုင္ယာနာ၏ တရား၀င္ ေၾကညာ ထားေသာ ေမြးခ်ိန္မွာ- ၁၉၆၁-ခုႏွစ္- ဇူလိုင္လ -၁-ရက္ ေန.၊ ည ၇း၄၅ ဆန္ဒရင္ဟမ္တြင္ ျဖစ္ျပီး၊ သူမ၏ မိခင္ ျဖစ္သူက အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ႐ိွ နကၡတၱေ၀ဒ ပညာ႐ွင္ ျဖစ္သူ ပယ္နီ ေသာ္တန္ ဆိုသူကို ေျပာျပ ခဲ့သည္က- “၀င္ဘယ္လ္တန္ တင္းနစ္ပြဲ မစခင္ေလးပါပဲ၊ ေန.လယ္ ၂-နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အေ႐ွ.တိုင္းဟိႏၵဴ ေ၀ဒနည္း ျဖင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ- ည ၇း၄၅ အေနျဖင့္ မျဖစ္ ႏိုင္ျခင္း၊ ည ၇း၄၅ ဟူေသာ အခ်ိန္သည္ ခ်ားလ္စ္ မင္းသားႏွင့္ လက္ထပ္ျပီး ဘာကင္ဟမ္ နန္းေတာ္ သို.ေရာက္ျပီးကာမွ -ေတာ္၀င္ နကၡတၱပညာ ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ- ထို အခ်ိန္ဟု ေၾကညာ ခဲ့ျခင္း တို. ေၾကာင့္ MOTAA အေနျဖင့္ ေန.လယ္ ၂း၁၅ အခ်ိန္ကို အမွန္ဟု ယူပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကို MOTAA စနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆး ေသာ အခါလည္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွေနသည္ကို ေတြ.ရပါသည္။ 
      သို.ေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္ အမ်ားစု အေနျဖင့္ မူ တရား၀င္ ေၾကညာထားေသာ အခ်ိန္ ည ၇း၄၅ ျဖင့္သာ တြက္ခ်က္ ေလ့႐ိွၾကပါသည္။ ေမြးခ်ိန္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စာဖတ္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ Website တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
http://www.astrologysoftware.com/resources/articles/getarticle.asp?ID=43&orig=


ဒိုင္ယာနာ ၏ မူလ ဘြားဇာတာ အားစစ္ေဆးျခင္း။ 
           ဇာတာ႐ွင္အား- ခရစ္သကၠရာဇ္ (1961-July-1- ရက္) ၊ျမန္မာ သကၠရာဇ္- ၁၃၂၃ခုႏွစ္၊ ပထမ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္၊ ၄- ရက္၊ စေနေန. တြင္၊ အဂၤလန္ ဆန္ဒရင္ဟမ္ ၌ ေမြးဖြား သည္။ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ-ေန.လည္- ၂- နာရီ၊ ၁၅- မိနစ္ တြင္- ျဖစ္သည္။
ဤဇာတာ အား စစ္ေဆးေသာ ေန.မွာ - 1997-August-31  (၁၃၅၉ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္၊ ၁၃- ရက္ တနဂၤေႏြေန.)  တြင္ ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္- ဇာတာ႐ွင္ ေသဆံုးေသာ ေန.)
             စစ္ေဆး ခ်ိန္တြင္ - ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္အားျဖင့္- ၃၆- ႏွစ္၊ ၂-လ၊ တင္းတင္း ျပည့္ေန ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။


တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
         ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားမွဳ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနဂၤေႏြသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္၊ ႏွင့္  လူအမ်ားက မိမိကို သိရိွေသာ အေနအထား ဘ၀ ကို သ႐ုပ္ ေဖၚေသာ ၁၀-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကား ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္ေ႐ြ.မည္မွ် ပမာဏ အထိ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားႏိုင္ သည္ကို မူ အျခား ျဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳႏွင့္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ ၏ ပင္ကိုယ္ အင္အားတြင္ မူတည္သည္။
       သို.ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြသည္ ၁၂-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အျဖစ္ျဖင့္ သည္ ၁၀-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ လူမွဳေရး ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အသံုးအစြဲ မ်ားတတ္သည္။ မိမိ၏ ထင္႐ွားမွဳ ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ စိတ္ဆင္းရဲ ရျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစပါသည္။


တနလၤာ ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
       တနလၤာသည္ ၅-တန္.ဘာ၀တြင္ ေနျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳကို အျမဲလိုလားသူျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ေကာင္း ျခင္း၊ အမ်ား ခ်စ္ခင္ ေအာင္ ေနထိုင္ ေျပာဆိုတတ္ ေသာ သူမိ်ဳး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ သံတမာန္ ေရး တို.တြင္ စိတ္၀င္စားတတ္ျပီး၊ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာ တတ္ေသာ သဘာ၀ရိွသူျဖစ္သည္။ 
         တနည္း အားျဖင့္ လည္း- တနလၤာျဂိဳဟ္သည္ ၁၁-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အျဖစ္ျဖင့္ ၅-တန္.တြင္ တည္ျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ကံေကာင္းေသာ၊ ပင္ကိုယ္ ဥာဏ္ ေကာင္းေသာ၊ စိတ္ေကာင္း႐ိွေသာ၊ ၾကင္နာ တတ္ ေသာ သူျဖစ္သည္။ 
တနလၤာျဂိဳဟ္ အား မည္သည့္ ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားကမွ- လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ထားျခင္း မ႐ိွပါ။ ထိုမွ် မက- တနလၤာျဂိဳဟ္ ရပ္တည္ရာ ၅-တန္.ဘာ၀ ၏ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ - ၄င္းပိုင္ဆိုင္ရာ ၁၁-တန္.ဘာ၀ ၏ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ တို.ကို မည္သည့္ အဆိုး အား တို.က သက္ေရာက္ေနျခင္း မ႐ိွပါ။ ထို.အျပင္ တနဂၤေႏြ၏ တိုက္႐ိုက္ ေနေရာင္ သင့္မွဳ (အတၳမိျခင္း) လည္း မ႐ိွပါ။
ထိုအခ်က္သည္ ျမန္မာပညာ႐ွင္ မ်ားအေခၚ-စန္းအား ေကာင္းသည္ ဆိုေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေနျခင္းေၾကာင့္-ဇာတာ႐ွင္အား အမ်ားက ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ လူထု၏ ေထာက္ခံမွဳ ရျခင္း ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ သို.ေသာ္ တနလၤာျဂိဳဟ္ အေနအထား ေကာင္း႐ံုမွ် ျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ ျခင္းဆိုေသာ အခ်က္ကို မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္း ဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ.ႏိုင္ပါသည္။


အဂၤါ ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
        အဂၤါသည္ ၁၁-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ ၊ ေမာင္ႏွမ အၾကီးမ်ား (သို.မဟုတ္) မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ မၾကာခဏ အျငင္းပြားရတတ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အျမဲတမ္း အသစ္ အဆန္းတစ္ခု တီထြင္ ထိုးေဖါက္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ ၾကံစည္ စိတ္ကူး ေနတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူမွုေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။
        တနည္း အားျဖင့္လည္း ၈-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာ သည္ ၁၁-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ေမြးခ်င္း အၾကီးမ်ားႏွင့္ မသင့္တင့္တတ္ ျခင္းကို ထပ္မံရည္ညႊန္းေနသည္။
အဂၤါျဂိဳဟ္အား - အျခားျဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးကို ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါတြင္ ေတာ့-ေအာက္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္း ကိတ္ျဂိဳဟ္မွ သမသတ္ အျမင္ျပဳထားျပီး၊ ရာဟု မွ နီးကပ္စြာ ပူးထား သည္ကို ျမင္ရ ပါေတာ့သည္။
          အဂၤါသည္ သိဟ္ရာသီ- ၈း၁၁  အံသာ (ဒီဂရီ) တြင္ တည္ျပီး၊ ၄င္းအား ကုမ္ရာသီ ၄း၅၁ အံသာ တြင္ တည္ေသာ ကိတ္မွ သမသတ္ အျမင္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သိဟ္ရာသီ ၄း၅၁ အံသာ တြင္ တည္ေသာ ရာဟုမွ ပူးကပ္ ထားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဇာတာ႐ွင္၏ အဂၤါသည္ ဆိုး႐ြားေသာ- အေနအထားကို ရ႐ိွေနပါေတာ့သည္။ ၄င္းျဂိဳဟ္ဆိုး ၂-လံုး မွ ၇၉% စီျဖင့္ အဆိုးအားကို စုေပါင္း ရထား သျဖင့္ ေသြးထြက္သံယို ထိခိိုက္မွဳ ရႏိုင္ေသာ အေနအထား ကို ျမင္ေနရသည္။
အထူးသတိျပဳရန္ မွာ- ဤသို.ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္- MOTAA စနစ္ကို ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ အဂၤါအား -ရာဟုႏွင့္ ကိတ္မွ လႊမ္းမိုးတိုင္း ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္မည္ဟု ပံုေသ မယူဆ ရန္လိုပါသည္။ ဆက္လက္၍ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္ တို.၏ ရပ္တည္ ရာ အေနအထား ဘာ၀၊ န၀င္းႏွင့္ နကၡတ္ တို.ကို ေလ့လာရန္ လိုပါသည္။
         ယခုဇာတာ တြင္ ရာဟုသည္ ကိတ္ျဂိဳဟ္ ပိုင္ဆိုင္ ေသာ မာဃ နကၡတ္ တြင္ တည္ေနျခင္းျဖင့္- ထိုရာဟုသည္ ဇာတာ ႐ွင္အား ဒုကၡေပးမည့္ ရာဟု အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္ကို သိရန္လိုပါသည္။ ထိုနည္းတူ ကိတ္သည္ ေသြးထြက္ သံယိုကို ကိုယ္စားျပဳသည္ အဂၤါပိုင္ နကၡတ္ တြင္ ႐ိွေနသည္ကို ပါ သိထားရန္ လိုပါသည္။

ဗုဒၶဟူး ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
           ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ -၉-တန္.တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ အေတြးအေခၚ သေဘာ တရားတို.ကို နားလည္ ႏိုင္ေသာ သူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
တနည္းအားျဖင့္ ၁-တန္.ဘာ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ သည္ ၉-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ကံေကာင္းသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ အေနအထား ဘ၀ ရပ္တည္မွဳ ကို ပိုင္ဆိုင္ ရႏိုင္သူ မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ အားလည္းေကာင္း၊ ၄င္းပိုင္ဆိုင္ရာ- ၁-တန္.ဘာ၀၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္ အားလည္းေကာင္း၊  ၄င္း ရပ္တည္ ရာ- ၉-တန္. ဘာ၀၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္ အားလည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ ျဂိဳဟ္ဆိုးတို.ကမွ- လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ထားျခင္း မ႐ိွပါ။  ထို.ေၾကာင့္ လည္း စကားေျပာျခင္း၊ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ ပိုင္းတို.တြင္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ေကာင္းမြန္ ျမင့္ျမတ္ ေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။
       သို.ေသာ္ MOTAA အေျခခံတြင္ ႐ွင္းျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ကန္လဂ္ ပိုင္႐ွင္ တို.အေနျဖင့္- အျမဲလိုလို စိုးရိမ္ ေနရ တတ္မွဳ၊ စိတ္အားငယ္ တတ္မွဳ၊ ဘ၀တြင္ အေျပာင္းအလဲ တို.ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရ တတ္မွဳ တို.ကို မူ MOTAA ပညာ ကို ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ သတိခ်ပ္ရန္ လိုပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေထာက္ပ့ံ ေနေသာ အျခား အခ်က္တစ္ခု မွာ- ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ - သည္ ၄င္းပိုင္ ရာသီ တြင္ (မူလၾတိေဂါဏ အိမ္ မဟုတ္ပါ။) ရာဟု ပိုင္ နကၡတ္တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။


ၾကာသပေတး ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
         ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ -၅-တန္.တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဥာဏ္ပညာ ၾကီးမားလိမ့္မည္။ စြယ္စံု ပညာ႐ွင္ ျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု ၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုရပါလိမ့္မည္။ သို.ေသာ္လည္း-ထိုအခ်က္ မ်ား ျဖစ္ရန္ အတြက္- ၾကာသပေတးသည္ အားေကာင္း ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ပညာေရး ေကာင္းမည္ ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အမွန္ အားျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ပံုမွန္ ထက္ ထူးျခားေသာ ပညာေရး မ႐ိွခဲ့ပါ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ပါလဲ။
         ေနာက္တနည္း အားျဖင့္လည္း- ၄-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ (တနည္း အားျဖင့္ ပညာ ဥာဏ္ကို အစိုးရေသာ) သည္ ၅-တန္. (ပညာေရးဘာ၀) တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဥာဏ္ေကာင္း ေသာသူ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရ ပါလိမ့္မည္။ သို.ေသာ္ ဥာဏ္ ေကာင္းသူ တိုင္းလည္း ပညာထူးခၽြန္သူ၊ ဘြဲ.လြန္ ရသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါလဲ။ (မွတ္ခ်က္- ၄-တန္. ဘာ၀ သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ ၊ အေျခခံ ပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္၍ ၅-တန္.ဘာ၀သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ပညာ ဥာဏ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။)
          အဓိက အေၾကာင္းတစ္ခုမွာမူ့- ၾကာသပေတးသည္ နိစ္ရာသီ ျဖစ္ေသာ-မကာရ ရာသီတြင္ တည္ေနသည္။ ထိုအခ်က္ သည္ ၾကာသပေတး၏ အင္အားကို ယုတ္ေလ်ာ့ ေစေသာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ဆက္လက္၍ ၾကာသပေတး အား၊ ျဂိဳဟ္ေကာင္း တို.၏ ေထာက္ပံ့ ထားေသာ အင္အား မ႐ိွျခင္း၊ ၾကာသပေတး သြားေရာက္ ရပ္တည္ ရာ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ စေနေပၚ တြင္လည္း အျခားေသာ ေထာက္ပံ့ ထားေသာ အင္အားမ်ား မ႐ိွျခင္း၊ တို.ေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္သည္။
       သို.ေသာ္လည္း ျဂိဳဟ္ဆိုးတို.၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ကင္းေ၀းသျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ဥာဏ္ေကာင္း သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာေရး အလြန္ ထူးခၽြန္ မွဳ မ႐ိွရျခင္း ျဖစ္သည္။
       အသိဥာဏ္ ကို အစိုးရေသာ ၾကာသပေတးသည္- တြယ္တာမွဳ သံေယာဇဥ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၅-တန္.ဘာ၀ တြင္ တည္ ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ တစ္စံု တစ္ဦး အေပၚတြင္ လြန္စြာ သံေယာဇဥ္ ၾကီးတတ္ျခင္း၊ အခ်စ္ကို လြန္စြာ စိတ္ကူး ယဥ္တတ္ ျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစပါေတာ့သည္။ ၅-တန္.ဘာ၀ သည္ ပညာေရး၊ သားသမီး တို.ကို အဓိပၸါယ္ ေဆာင္သည္ သာမက- သံေယာဇဥ္ ျဖင့္ ခ်စ္ျခင္း၊ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ဆန္ ခ်စ္ျခင္း တို.ကို ျပဆိုေသာ ဘာ၀ လည္း ျဖစ္သည္။


ေသာၾကာ ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
         ယာဥ္ရထားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ သည္ ေသဆံုးျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ မရဏ ဘာ၀ ၈-တန္.တြင္ ရပ္တည္ ေန၏။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ ျဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ ဒုဌာန ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၆-တန္.၊ ၈-တန္.၊ ၁၂-တန္. တို.တြင္ တည္ေသာ္ ၄င္း၏ အင္အား ယုတ္ေလ်ာ့ သြား၏။ သို.ေသာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ လွပေသာ အဆင္း ႐ွိျခင္း၊ လူ အမ်ား၏ အခ်စ္ကို ရ႐ိွျခင္း၊ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ႏွင့္ ျပည့္စံု ရျခင္း တို. ျဖစ္ေနရပါသလဲ။
          ေသာၾကာ သည္ တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ နကၡတ္ကို စီးနင္း ထားသည္။ ထို.ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြ၏ အလင္းေရာင္ အ႐ိွန္ အ၀ါကို ရထား၏။ (တနဂၤေႏြသည္ ၁၂-တန္.ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ျခင္း ကို မေမ့ပါႏွင့္။)
           ေသာၾကာ သည္ လဂ္မွ ၈-တန္.တြင္ ရပ္တည္၍- ၂-တန္.ဘာ၀ ၏ ဗဟိုခ်က္ကို အျမင္ ျပဳထားသည္။ လႊမ္းမိုးမွဳ ပမာဏ မွာ ၆၇% စီ ႐ိွသည္။ ၂-တန္.သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ အဆင့္ အတန္း ကို ေဖာ္ျပေသာ ဘာ၀ ျဖစ္၍ ေသာၾကာသည္ အလွအပ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို ေဖာ္ျပေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္။တနည္း အားျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ အလွအပ သည္ ၄င္း ၏ ေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္မွဳ အဆင့္ကို ျဖစ္ေစျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
         ထို.ေၾကာင့္လည္း ေသာၾကာသည္ ၈-တန္.တြင္ တည္ေသာ္လည္း အတိုင္း အတာ တစ္ခု အထိ အင္အား ႐ိွေနခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ လွပရျခင္း၊ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မွဳ ခံရျခင္း၊ တို.ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
သို.ေသာ္လည္း- အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ၁၂-ဘာ၀ ပိုင္႐ွင္ တနဂၤေႏြပိုင္ နကၡတ္တြင္ တည္ေနျခင္း၊ ၈-တန္.ဘာ၀ ေခၚမရဏ ဘာ၀ တြင္ တည္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အႏၱရယ္ကို လည္း ျပဆိုေနပါသည္။
တစ္ဖန္ ၂-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာ သည္ ၈-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စိတ္ခံစား လြယ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္တြင္းေရး စိတ္ခ်မ္းသာ မွဳ ရရန္ ခက္ခဲသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးတို.ႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေနအထား ကို ေတြ.ေန ရပါေတာ့သည္။


စေန ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
          MOTAA စနစ္ အရ- ၆-တန္.၊ ၈-တန္.၊ ၁၂-တန္.တို.၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ မ်ားကို ကာရက ျဂိဳဟ္ဆိုး။ အျခား ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ မ်ားကို ကာရက ျဂိဳဟ္ေကာင္းဟု သတ္မွတ္ ထားရာ၌၊ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ဆိုး၊ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ေကာင္း ကို ပစ္ပယ္ မထားပါ။ သဘာ၀ ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေသာ စေနႏွင့္ အဂၤါ တို.၏ စ႐ိုက္ ကို အစဥ္ သတိျပဳ ေလ့လာရန္ လိုပါသည္။ ဤဇာတာ အတြက္ စေနသည္ သဘာ၀ ပါပ ျဖစ္သည္သာ မက-၆-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္လည္း ျဖစ္ေနျခင္း ျဖင့္- အလြန္ဒုကၡေပးေသာ ျဂိဳဟ္တစ္ခု ျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ.ရပါသည္။ သို.ေသာ္- ဤစေန သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ဇာတာတြင္ အျခားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ ထားမွဳ မ႐ိွျခင္း၊ ဘာ၀ တို.၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္ မ်ား အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္မွဳ မ႐ိွျခင္းေၾကာင့္၊ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ မေသဆံုးမီ ကာလ အထိ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုျခင္း၊ အဆင္း ႐ူပကာ လွပတင့္တယ္ျခင္း၊ အမ်ား တကာ၏ ခ်စ္ခင္မွဳ ကို ခံစား၊ စံစား ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
          ဤဇာတာ တြင္ သဘာ၀ ပါပ၊ ကာရကပါပ စေနျဂိဳဟ္ သည္ ၄-တန္.ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ စိတ္ခ်မ္းသာ မွဳမ်ား ကင္းေ၀း ေနတတ္သည္။ လူက်င့္၀တ္ စည္းကမ္း မ်ားကို သိပ္ အေရးစိုက္လို္ေသာ ဆႏၵ မ႐ိွတတ္ပါ။
     တစ္နည္းအားျဖင့္ ၆-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၄-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ မိခင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္းေရး တြင္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳ မရတတ္ပါ။ စိတ္ထဲတြင္ ခံစားမွဳတို. ေရာျပြမ္း ႐ွဳပ္ေထြးေနတတ္သည္။ လက္ေအာက္ ငယ္သား ကံမေကာင္းပါ။ ဒိုင္ယာနာ အေနျဖင့္ မိမိ၏ ၀န္ထမ္း တို.မွ ၄င္း၏ သြားလာ ေနထိုင္မွဳတို.ကို ဓါတ္ပံု ႐ိုက္၍ သတင္း ဌာနမ်ားသို. ေရာင္းစားျခင္းကို အစဥ္ ေၾကာက္လန္. ေနခဲ့ ရသည္။
           အေရးၾကီး ဆံုးအခ်က္မွာ- ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ ကပင္ အဆိုးဓါတ္ ႐ိွေသာ စေနသည္- မေတာ္တစ္ဆ မွဳကို ေဖာ္ေဆာင္ ေသာ ၆-တန္.ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ အျဖစ္ျဖင့္- သယ္ယူ ပို.ေဆာင္ ေရး Transportation ကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ ၄-တန္.ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္- ခရီးသြားယင္း မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္မွဳကို ျမင္ေတြ. ေနရပါေတာ့သည္။

ရာဟု ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
             ပထမဦးစြာ ေရွးက်မ္းတို.၏ အယူ အဆမ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။ 
ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း ၂၉-၃၀ အရ၊ ရာဟု သို.မဟုတ္ ကိတ္သည္ ဇာတာ၏ ၁၁-တန္.တြင္ တည္ပါက-ဇာတာ႐ွင္ သည္ သားသမီး၊ ဥစၥာ စည္းစိမ္ တို.ႏွင့္ ျပည့္စံုမည္ ဆို၏။ ဖလဒီပက အဆိုအရ- ရာဟုျဖစ္လွ်င္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ခ်မ္းသာျပီး၊ အသက္႐ွည္လိမ့္မည္။ သို.ေသာ္လည္း သားသမီးနည္းပါးမည္။ နားအာ႐ံုႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ျပႆနာ ႐ိွတတ္ သည္။ သမဂၢါ စိႏၱာမဏိက်မ္း အလိုအရ- ရာဟုု ျဖစ္လွ်င္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဘာသာ မတူ ေသာ သူမ်ားမွ တစ္ဆင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ရမည္။ သားသမီး တို.အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာရမည္။ 
             ထိုအခ်က္ တို.သည္ မမွားပါ။ သို.ေသာ္ အတိအက်လည္း မမွန္ပါ။ ဥပမာ- ခ်မ္းသာ ေသာ္လည္း အသက္မ႐ွည္ ခဲ့ပါ။
ထို.ေၾကာင့္ ေ႐ွးက်မ္းျမတ္ တို.ကို မိမိ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ ျဖင့္ စိစစ္ ေ၀ဘန္ ျပီး- ေဟာခ်က္ ထုတ္မွသာ အေျဖမွန္ကို ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ (အထက္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာပိုဒ္ကို ျပန္လည္ ေလ့လာပါ။)
             ရာဟုႏွင့္ ကိတ္ တို.၏ ရပ္တည္ ရာ အေနအထား ဘာ၀၊ န၀င္းႏွင့္ နကၡတ္ တို.ကို ေလ့လာရန္ လိုပါသည္။
ယခုဇာတာ တြင္ ရာဟုသည္ ကိတ္ျဂိဳဟ္ ပိုင္ဆိုင္ ေသာ မာဃ နကၡတ္ တြင္ တည္ေနျခင္းျဖင့္- ထိုရာဟုသည္ ဇာတာ ႐ွင္အား ဒုကၡေပးမည့္ ရာဟု အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္ကို သိရန္လိုပါသည္။ ထိုနည္းတူ ကိတ္သည္ ေသြးထြက္ သံယိုကို ကိုယ္စားျပဳသည္ အဂၤါပိုင္ နကၡတ္ တြင္ ႐ိွေနသည္ကို ပါ သိထားရန္ လိုပါသည္။


ကိတ္ ျဂိဳဟ္အား MOTAA စံနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။ 
          ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း ၁၁-၁၃ အရ၊ ရာဟု သို.မဟုတ္ ကိတ္သည္ ဇာတာ၏ ၅-တန္.တြင္ တည္ပါက-သားသမီး မရတတ္။ ရပါကလည္း ဆံုးပါးတတ္၏။ ဇာတာ႐ွင္ တြင္ ေလေရာဂါ ရျပီး၊ မေကာင္းမွဳ ျပဳတတ္၏။ မင္းအစိုးရႏွင့္ ျပႆနာ တက္တတ္၏။ မေနခ်င္ေသာ အရပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ရတတ္၏။ ဖလဒီပက အလိုအရ- ကိတ္ျဖစ္ပါက-ဆိုးေသာ စ႐ိုက္႐ိွတတ္၏။ သမဂၢါ စိႏၱာမဏိက်မ္း အလိုအရ- ကိတ္ျဖစ္လွ်င္- ၀မ္းဗိုက္ႏွင္ ့ ပါတ္သက္ေသာ ေ၀ဒနာ႐ိွ၏။ သားသမီး နည္းပါး၏။ မည္မွ်ပင္ သတၱိ႐ိွေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအား မီွခိုရတတ္၏။
           အထက္တြင္ ျမင္ခဲ့သည့္ အတိုင္းပင္- ေ႐ွးက်မ္းတို.ကို အတိအက် အာဂံု ေဆာင္၍ မ်က္ေစ့ မိွတ္ ေဟာျခင္း ျဖင့္ ရလာ ေသာ အေျဖမွာ မွန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ သည္ကို သတိခ်ပ္ပါ။ ထို.ေၾကာင့္ ေ႐ွးပညာ ႐ိွတို.သည္ တစ္စံု တစ္ဦး အား နကၡတ္ ပညာ သင္ေပးမည္ ဆိုပါက- ထိုသူ၏ ဇာတာကို စစ္ေဆး၍ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ေ၀ဘန္ ပိုင္းျခား ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ ႐ိွ၊ မ႐ိွကို စစ္ေဆး ျပီးမွ- ေဗဒင္ နကၡတ္ ပညာကို သင္ၾကား ေပးခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ဒိုင္ယာနာ ၏ ေသဆံုးခ်ိန္အား စစ္ေဆးျခင္း။
ဒႆာ နည္း ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။
              ဒိုင္ယာနာ ေသဆံုးခ်ိန္ တြင္ ၾကာသပေတး ထူလ ဒႆာ၊ ရာဟု အႏၱရဒႆာ ၊ ရာဟု ျပတႏၱရ ဒႆာ တြင္ ႐ိွေနပါသည္။ 
ပထမဦးစြာ- အေနျဖင့္ နိစ္ရာသီ တြင္ တည္ေနေသာ ထူလ ဒႆာ ပိုင္႐ွင္ ၾကာသပေတးသည္ ဇာတာ႐ွင္ အား အဆိုးတရား တို.မွ- ကာကြယ္ ေပးရန္ မစြမ္းႏိုင္ပါ။
           ဒႆ ကာလတြင္ ထင္႐ွား ေသာ ျဖစ္ရပ္ ကို ျဖစ္ေစသည့္ အႏၱရဒႆာ ႐ွင္ႏွင့္ ျပတႏၱရ ဒႆာ ႐ွင္မွာ- ရာဟု ျဖစ္ေနသည္။ ဤဇာတာ အတြက္ ရာဟုသည္ ဆိုး႐ြား ေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ား၏ ေစတမန္ ျဖစ္ေနသည္ကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဆံုး႐ံွဳး ပ်က္စီးမွဳမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ ကိတ္ျဂိဳဟ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ မာဃ နကၡတ္တြင္ တည္ေသာ ရာဟု လႊမ္းမိုးထား ေသာ ဒႆာတြင္ ဇာတာ႐ွင္ အတြက္ ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည္က အေျခခံ အေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ေနပါျပီ။
ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္ဖ္သည္ ျဂိဳဟ္တို.၏ အင္အားကို မူတည္၍ ဒႆာ အေနအထား အလိုက္ လႊမ္းမိုးမွဳေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ ကံၾကမၼာ အတက္ အက်ကို ေဖၚေဆာင္ ေနသည့္ ဂရပ္ဖ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာဇာ ျဂိဳဟ္မ်ား ၏ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း။
         ၃၁-ၾသဂုတ္လ၊ ၁၉၉၇၊ မနက္ ၄-နာရီ အခ်ိန္ ျပင္သစ္ျပည္ ၊ ပါရီ ျမိဳ.အတြက္ ဇာတာကို ဖြဲ.လိုက္ေသာ အခါ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျမင္ရပါသည္။ 


ေကာဇာ ျဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလ ျဂိဳဟ္မ်ား ေပၚသို. အင္အား သက္ေရာက္မွဳကို စစ္ေဆးျခင္း။ 
          ဒိုင္ယာနာ၏ မူလဇာတာတြင္ တည္ေနေသာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ ထံသို.- ေကာဇာ ရာဟုမွ ၉-တန္. အျမင္ျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အတိုင္း ျမင္ေနရပါသည္။
             မူလ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ သည္ ျပိႆ ရာသီ ၀င္ကာစ- အစပ္ေလးတြင္ တည္ေန၍- ေကာဇာ ရာဟု သည္ သိဟ္ရာသီ ၂၅း၅၄ တြင္ တည္ေနသည္။ အမွတ္တမဲ့ အားျဖင့္ အံသာ ကို သတိ မထား မိလွ်င္ ထိုအျမင္ကို သတိ မျပဳမိႏိုင္ပါ။ အျမင္လႊမ္းမိုး အား ၆၁% ႐ိွေနသျဖင့္ ထိုအျမင္သည္ ထင္႐ွား ေသာ အျမင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
       မူလဇာတာ တြင္ ေသာၾကာသည္-  ေသဆံုးျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ မရဏ ဘာ၀တြင္ တည္၏၊ ဆံုး႐ံွဳးျခင္း ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနဂၤေႏြပိုင္ နကၡတ္တြင္ စီးနင္း ထား၏။ ထိုေသာၾကာသည္ စီးနင္းေသာ ယာဥ္ရထားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။ ယခု အခါတြင္ ထိုေသာၾကာ အား- မေမွ်ာ္လင့္ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟု မွ အျမင္ျပဳ ေနပါသည္။ ထိုသို.ေသာ မေမွ်ာ္လင့္သည္ ျဖစ္ရပ္သည္ ေကာင္းမည္ ေလာ၊ ဆိုးမည္ ေလာ ဆိုသည္ မွာ - ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ဇာတာတြင္ ရာဟု ေပၚတြင္ မူတည္ ပါသည္။ ဤဇာတာ႐ွင္ အတြက္ ရာဟုသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ သည့္ ရာဟု ျဖစ္သည္ကို အထက္တြင္ ႐ွင္းျပထား ပါသည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ၾကာသပေတးအား - ေကာဇာ အဂၤါမွ ၄-တန္. အျမင္ ျဖင့္ အျမင္ျပဳထားျပန္ပါသည္။ လႊမ္းမိုးမွဳ ပမာဏ မွာ လည္း ၆၁% ႐ိွျပန္ ပါသည္။ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ၾကာသပေတးသည္- ခရီးသြားလာျခင္း- Transportation ကို တာ၀န္ယူသည့္ ၄-တန္.ဘာ၀၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနသည္။ ၄င္းအား- ေသြးသံ ရဲရဲကို ပကတိ မူလတာ၀န္၊ ေသဆံုးျခင္း ဆိုေသာ ၈-တန္.ဘာ၀ တာ၀န္ကို ကာရက တာ၀န္ ယူထားေသာ အဂၤါ မွ အျမင္ျပဳ လိုက္ျခင္း သည္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ခရီးသြားလာယင္း- ေသြးသံရဲရဲ- ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။


ေကာဇာ ျဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလ ဘာ၀မ်ား ေပၚသို. အင္အား သက္ေရာက္မွဳကို စစ္ေဆးျခင္း။
       ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ- ေကာဇာျဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလ ဖြားဇာတာ၏ ဘာ၀ ဗဟိုခ်က္မွတ္မ်ား အေပၚသို. သက္ေရာက္ လႊမ္းမိုးတို.ပင္ ျဖစ္သည္။
      ပထမဦးစြာ- ဇာတာ႐ွင္၏ ကိုယ္ကာယ၊ အသက္၊ က်န္းမာေရးကို တာ၀န္ယူ ထားေသာ ၁-တန္.ဘာ၀ (လဂ္) အေပၚသို. ေကာဇာ စေနမွ သမသတ္ အျမင္ ျဖင့္ အတိအက် နီးပါး အျမင္ ျပဳထားသည္။ မူလ ဇာတာတြင္ လဂ္သည္- ကန္ရာသီ ၂၆း၂၈ တြင္ တည္၍၊ ေကာဇာစေန သည္ မိန္ရာသီ ၂၅း ၄၈ တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖင့္ သမသတ္ အကြာ အေ၀း အားျဖင့္ ၁ အံသာ (ဒီဂရီ) မွ်ပင္ မကြာေ၀း ေတာ့ေခ်။ စေနသည္ ဤဇာတာ႐ွင္ အတြက္ မေတာ္တစ္ဆမွဳ၊ ရန္သူ စသည္ တို.ကို တာ၀န္ ယူေသာ ၆-တန္.ဘာ၀ ၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနကာ- ယခု ကာလတြင္ ေနာက္ျပန္ သြားေနသည္။ ျဂိဳဟ္တို. ေနာက္ျပန္ သြားျခင္းကို (R ) ျဖင့္ သေကၤတျပဳ ထားသည္။ MOTAA စနစ္ အရ- ေနာက္ျပန္ သြားေသာ ျဂိဳဟ္တို.သည္ အမွန္ အားျဖင့္ ၄င္း၏ အင္အား သက္ေရာက္မွဳ ပို၍ ထိေရာက္သည္။ (ဤအခ်က္ သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သမား႐ိုးက် က်မ္းမ်ား ႏွင့္ သေဘာထားျခင္း မတူျခင္းကို မိုးတား သင္ခန္းစာ မ်ားတြင္ ႐ွင္းျပေပးပါမည္။)
      ထိုနည္းတူ ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ဘာ၀၏ အေရးပါေသာ ဗဟိုခ်က္မွတ္မ်ားကို - ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို.မွ စုေပါင္း ဖ်က္ဆီး လိုက္ၾကပံုကို ေအာက္တြင္ ဇယားႏွင့္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

       အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္- ေ႐ႊနန္းေတာ္ တြင္ ေနထိုင္က်င္လည္ ရေသာ လွပသည့္ မင္းသမီး တစ္ပါး ျဖစ္ေသာ္လည္း- ဒိုင္ယာနာ ၏ ဘ၀သည္ အမွန္ အားျဖင့္  ေလွာင္ခ်ိဳင့္စံ ငွက္ငယ္ တစ္ေကာင္ ၏ ဘ၀ ထက္ပင္ ဆိုးေသာ အျဖစ္၊ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္ မွဳ၊ ေက်ာ္ၾကား မွဳတို.သည္ မိမိ၏ ဘ၀ လြတ္လပ္မွဳ အတြက္ အေႏွာင္ အဖြဲ. ထပ္မံ ျဖစ္႐ံုမွ် မက- ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ဘ၀ ပ်က္သုန္း၍ အျမဲ လိုလို အထီးက်န္ ခံစားေနရေသာ၊ မည္သူ.ကို မွ် ယံုၾကည္၍ မရေသာ ဘ၀ တြင္ ႐ွင္သန္ စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ေနခဲ့ရသည္ သာမက- သာမာန္ ေသ႐ိုးေသစဥ္ ျဖင့္ပင္ ေသဆံုးခြင့္ မရပဲ- ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္သုန္း ဇီ၀ိန္ ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ကို စာ႐ွဳသူတို. နားလည္ ေစလိုပါသည္။

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment