Benazir Bhutto (ပါကစၥတန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘနာဇီယာဘူတို)

ပါကစၥတန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥက္ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ဇာတာကို မိုးတား နည္းျဖင့္ သံုးသပ္ခ်က္။

ကမာၻေပၚတြင္ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကား၊ ေအာင္ျမင္ၾကသူ အမ်ားအျပား၏ ေမြးေန.၊ ေမြးခ်ိန္ကို ၄င္းတို.၏ ကိုယ္ေရး အထုပၸတၲိ ေပၚမူတည္၍ တြက္ခ်က္ ထားၾကေသာ ဇာတာတို.ကို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတို.တြင္ မ်ားစြာ ျမင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ.ဆိုလွ်င္- ေမြးခ်ိန္မပါပဲလွ်က္- တနဂၤေႏြ ျဂိဳဟ္တည္ရာ တစ္ခ်က္ တည္းကို မူတည္၍ ၄င္းတို.၏ ေတြ.႐ိွခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးသားၾကပါသည္။ ထိုအထဲမွ ေမြးေန.၊ ေမြးခ်ိန္ အမ်ားစုသည္ အမွန္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ- အေမရိကန္ သမၼတ ဘီလ္ ကလင္တန္ ဆိုလွ်င္- သူ၏ အထုပၸတၲိ မွ ေမြးခ်ိန္ကိုသာ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ပါက- အေျဖ အမွားမ်ားသာ ထြက္လာမည္ ျဖစ္ျပီး၊ သူ၏ မိခင္ျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္ အေနာက္တိုင္း နကၡတၱပညာ႐ွင္ တစ္ဦးကို ေျပာျပ ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကို မူတည္၍ တြက္မွသာ အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူပင္- ေ၀လ မင္းသမီး ဒိုင္ယာနာ သည္ ၄င္း၏ မူလ ေမြးခ်ိန္ကို လွ်ိဳ.၀ွက္ လိုက္ျပီးေနာက္- ဘာကင္ဟန္ နန္းေတာ္တို. ေရာက္႐ိွ ျပီးမွ တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚ ေၾကညာ ေသာ ေမြးခ်ိန္သည္ လည္း အမွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို.၏ ေမြးခိ်န္ အမွန္ႏွင့္ အမွား ယွဥ္တြဲ ဆက္စပ္ ႐ွင္းလင္း ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေနာက္ပိုင္း အခန္း မ်ားတြင္ ေရးသား ေပးပါမည္။

ထိုနည္းတူပင္ မစၥက္ ဘူတို၏ ေမြးေန.ကို အျခားေသာ စာေစာင္မ်ား- အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ - ဇြန္လ -၂၁-ရက္၊ ၁၉၅၃-ခု၊ ညေန ၇း၅၉ ခုေဖၚျပ ထားၾကသည္။ သို.ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ သည္ မွားယြင္း ေနပါသည္။ ယခု MOTAA စနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေမြးေန.ႏွင့္ ေမြးခ်ိန္ သည္ ဇြန္လ -၂၃-ရက္၊ ၁၉၅၃-ခု၊ ညေန ၄း၃၀ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေမြးေန. ႏွင့္ ေမြးခ်ိန္ အမွန္သည္ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္က - အိႏၵိယ တြင္ ထင္႐ွား ေသာ ေ၀ဒ ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆရာၾကီး ေကအင္န္ ေရာင္ ထံတြင္ ဇာတာ႐ွင္ကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ တြက္ခ်က္ မွဳမ်ားက သက္ေသ ခံေနပါလိမ့္မည္။ (အထူးမွတ္ခ်က္- MOTAA ပညာ႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မိမိထံတြင္ လာေရာက္ စစ္ေဆးေသာ ဇာတာ႐ွင္ တစ္ဦး၏ အခြင့္ျပဳျခင္း မ႐ိွပဲ- ထိုဇာတာ ကို ျပင္ပ သို. မေပါက္ၾကား ေစရပါ။ ယခု -ေဆာင္းပါး မ်ားတြင္ ေရးသား ေဖၚျပ ထားေသာ ဇာတာမ်ားသည္ ဇာတာ႐ွင္ မ်ား ကိုယ္တိုင္ မွ သက္ဆိုင္ရာ- ဆရာတို.ထံတြင္ အခြင့္ျပဳ ထားေသာ ဇာတာမ်ား၊ ဇာတာ႐ွင္ မ်ားကိုယ္တိုင္ Astro Data bank ဟု ေခၚေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေ၀ဒ ပညာ႐ွင္မ်ား အတြက္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေသာ ဌာန တြင္ ခြင့္ျပဳ ေပးထားေသာ ဇာတာမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။)

(ဤဇာတာအား ေလ့လာရာတြင္ ျဂိဳဟ္ တို.၏ သဘာ၀မ်ား၊ အင္အား လႊမ္းမိုးမွဳမ်ားကို နားလည္ရန္ အခက္အခဲ ႐ိွပါက- ”မိုးတား အေျခခံ” တြင္ ေလ့လာပါ။)

ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္။
-    ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ -၂၃-ရက္တြင္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ကရာခ်ိျမိဳ.တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမာင္ႏွမမ်ား တြင္ အၾကီးဆံုးသမီး ျဖစ္သည္။
-    ၁၉၇၆-ခုႏွစ္- ကေလးဘ၀ ကို ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္ပင္ ကုန္လြန္ ေစခဲ့၍၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ားကို ကမာၻတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေသာ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္၊ ရက္ကလစ္ ေကာလိပ္တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းမွ ျပီးဆံုးေသာ အခါ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ေအာက္စ္ဖို.ဒ္ တကၠသိုလ္ တြင္ ဒုတိယ ဘြဲ.ကို ထပ္မံရယူ ခဲ့သည္။

-    ၁၉၇၇-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅-ရက္တြင္၊ လက္႐ိွ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဖခင္ ဇူလ္ဖီကာ အလီဘူတို အား ပါကစၥတန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဇီယာ အူဟတ္မွ အာဏာ သိမ္းလိုက္သည္။
-    ၁၉၇၇-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္၊ ၄င္း၏ ဖခင္ အား လူသတ္မွဳျဖင့္ စြဲဆို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခဲ့သည္။
-    ၁၉၇၉-ဧျပီလ ၄-ရက္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူအား၊ ႏိုင္ငံေရး ျပိဳင္ဘက္ ျဖစ္သူအား သတ္ျဖတ္မွဳျဖင့္ ေသဒဏ္ စီရင္ခဲ့သည္။
-   ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ- ၁၀-ရက္တြင္ ဇာတာ႐ွင္အား ေဆး၀ါးကုသရန္ အတြက္ - ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို.ထြက္ခြာခြင့္ မေပးခင္က ဇာတာ႐ွင္အား ၃-ႏွစ္ၾကား ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္း ထားခဲ့ေသးသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ လန္ဒန္တြင္ တစ္ေျဖးေျဖး အေျခက် ခဲ့သည္။
-   ၁၉၈၅-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈-ရက္တြင္ မစၥက္ဘူတို၏ ေမာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ႐ွာန၀တ္ ဘူတို အား ျပင္သစ္ျပည္႐ိွ သူေနထိုင္ရာ အခန္းတြင္ မသကၤာ စရာ ဦးေခါင္း ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုး ေနသည္ကို ေတြ.ခဲ့ရသည္။
-   ၁၉၈၆-ခု၊ ဧျပီလ ၁၀-ရက္တြင္၊ ဖခင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပါကစၥတန္ ျပည္သူ.ပါတီကို ဦးေဆာင္ရန္ အတြက္ အမိ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသို. ျပန္လာခဲ့သည္။
 -  ၁၉၈၇-ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈-ရက္တြင္ မိခင္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးေသာ စီးပြားေရးသမားျဖစ္သူ အဆစ္ဖ္ အလီ ဇာဒါရီကို လက္ထပ္ခဲ့သည္။
-    ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁-ရက္၊ အသက္အားျဖင့္ ၃၅-ႏွစ္တြင္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရျပီးေနာက္ မူဆလင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
-    ၁၉၉၀-ခုႏွစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္မွဳ၊ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေစမွဳတို.ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ အစိုးရအဖြဲ.ကို ျဖဳတ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
-    ၁၉၉၃-ခုႏွစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္မွဳမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
-    ၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀-ရက္တြင္ မစၥက္ဘူတို၏ ေနာက္ထပ္ ေမာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ မူတာဇာ ဘူတိုသည္ ရဲတပ္ဖြဲ.၀င္ မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းအပါအ၀င္ ေထာက္ခံသူ ၆-ဦး တို.အား ပစ္သတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
-   ၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၅-ရက္တြင္ ေဆြမ်ိဳးေကာင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ စံနစ္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ျခင္း စေသာ စြပ္ဆဲြခ်က္ မ်ားျဖင့္ ၄င္း၏ အစိုးရ အဖြဲ.အား ျဖဳတ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရျပန္သည္။
-   ၁၉၉၉-ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁၄-ရက္တြင္၊ ဇာတာ႐ွင္ တက္ေရာက္ျခင္း မ႐ိွေသာ တရား႐ံုးတြင္၊ ဇာတာ႐ွင္အား အျပစ္႐ိွသည္ ဟု ႐ံုးေတာ္မွ သတ္မွတ္ ျပီးေနာက္- မိမိ သေဘာႏွင့္ ျပည္ေျပး ဘ၀သို.ေရာက္ခဲ့သည္။
-    ၂၀၀၇-ဇန္န၀ါရီလ ၂၇-ရက္တြင္၊ အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ့ ဒဗလ်ဴ ဘု႐ွ္ႏွင့္ ေတြ.ဆံု စကားေျပာရန္ အတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရမွ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။
-     ၂၀၀၇-ဇူလိုင္လ ၂၇-ရက္တြင္၊ အဘူဒါဗီတြင္  ပါကစၥတန္ သမၼတ မူ႐ွာရဗ္ ႏွင့္ ေတြ.ဆံုခဲ့သည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅-ရက္တြင္ ပါကစၥတန္ သမၼတ မူ႐ွာရဗ္မွ - ဇာတာ႐ွင္ အစြပ္စြဲခံထားရေသာ လာဘ္စားေသာ ျပႆနာ မ်ားမွ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပး၍၊ ၄င္းအား အမိႏိုင္ငံ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။
-  ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈-ရက္တြင္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ကရာခ်ိျမိဳ.သို. ျပန္လာရာတြင္၊ လူအုပ္တြင္း အေသခံ ဗံုးခြဲ လုပ္ၾကံမွဳေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃၆-ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

-   ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂-ရက္တြင္ အၾကမ္းဘက္ အဖြဲ.အစည္းမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇-ရက္တြင္၊ ၄င္းအား ေထာက္ခံသူ ျပည္သူ လူထုၾကီး၏ “မစၥက္ ဘူတို သက္ေတာ္ ရာေက်ာ္ ႐ွည္ပါေစ ” ဟူေသာ  ေၾကြးေၾကာ္သံတို.ျဖင့္ ဆံုေတြ.ခဲ့ရသည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ  ၃-ရက္တြင္ ပါကစၥတန္ သမၼတ မူ႐ွာရဗ္ မွ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကညာ ခဲ့သည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ  ၉-ရက္တြင္၊ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ  ၁၃-ရက္တြင္ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ျခင္း ထပ္မံ ခံခဲ့ရသည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈-ရက္တြင္ ပါတီ နယ္ေျမခံ႐ံုးသို. ေသနတ္သမား မ်ားက တိုက္ခိုက္ မွဳေၾကာင့္၊ ၄င္းအား ေထာက္ခံသူ ၃-ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀-ရက္တြင္ အျခား အတိုက္အခံ ျဖစ္ေသာ မစၥတာ နာ၀တ္ ႐ွာရစ္ အေနျဖင့္ မစၥက္ဘူတို အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ စည္း႐ံုး၍ မရေသာေၾကာင့္ -၄င္း လည္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅-ရက္တြင္ ပါကစၥတန္ သမၼတ မူ႐ွာရဗ္ မွ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ႐ုတ္သိမ္း ေပးလိုက္သည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅-ရက္တြင္ မစၥက္ ဘူတို မွ -ပါကစၥတန္ သမၼတ မူ႐ွာရဗ္ အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ အစြမ္းေရာက္ အၾကမ္းဘက္ မ်ားအား ရပ္တန္. ေပးႏိုင္စြမ္း မ႐ိွေၾကာင့္ စြပ္စြဲလိုက္သည္။
-    ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇-ရက္တြင္ မစၥက္ ဘူတို သည္ ရာ၀ယ္ ပင္ဒီ တြင္ ေသနတ္သမား၏ အနီးကပ္ ပစ္သတ္မွဳကို ခံရျပီးေနာက္ - ေနာက္ဆက္တြဲ အေသခံ ဗံုးခြဲလုပ္ၾကံျခင္းကို ခံရ၍ ပါကစၥတန္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈-၁၆ မိနစ္ (ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃း၁၆) တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္ခဲ့ ရသည္။

အထက္တြင္ ေဖၚျပပါ MOTAA ကံၾကမၼာ ဂရပ္ဖ္ ႏွင့္ မစၥက္ဘူတို၏ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ကို ယွဥ္တြဲ၍ ေလ့လာ လိုက္ ပါက- သူ. ဘ၀ တြင္ ၾကံဳေတြ.ခဲ့ရေသာ ေလာကဓံ တရား၏ ႐ိုက္ပုတ္မွဳ ဒါဏ္ကို အခ်ိန္ကာလ ပိုင္း အလိုက္ သ႐ုပ္ျမင္ ထင္႐ွားေနပါသည္။ ဤပညာသည္-လြန္စြာ တိက်ေသာ အဆင့္ျမင့္လွသည့္ ေ႐ွးပညာ႐ိွ တို.၏ ပညာ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ သည့္ အတိုင္း MOTAA အေနျဖင့္- တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို.တြင္ ပိုင္ဆိုင္ ခဲ့ဘူးေသာ ေ႐ွးေဟာင္း သိပၸံ ပညာရပ္ ကို ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စစ္ေဆး၍ ျမန္မာတို. ျပန္လည္ တန္ဘိုးထား၊ ပိုင္ဆိုင္ လာ ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ ပါသည္။

မစၥက္ဘူတို၏ မူလ ဘြားဇာတာ အား အေသးစိတ္  ေလ့လာျခင္း။

ဤအခန္းသည္ ေ၀ဒပညာကို ေလ့လာလိုက္စား ေနၾကသူမ်ား၊ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္ အျဖစ္ျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကသူမ်ား အတြက္ အဓိက ထား၍ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ - နကၡတၱ ေ၀ဒ ပညာ အေျခခံ မ႐ိွသူမ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ထို.ေၾကာင့္ စတင္ ေလ့လာ ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ MOTAA အေျခခံ ကို ဦးစြာ ေလ့လာျပီးမွ သာလွ်င္ ပို၍ အက်ိဳး႐ိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (MOTAA အခမဲ့ သင္ခန္းစာ မ်ားကို မူ သင္တန္းတက္လိုသူမ်ား အတြက္- အေျခခံ အဆင့္မွ- အဆင့္ျမင့္ ဆရာျဖစ္ အဆင့္ အထိ ေနာင္တြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။)

ဤအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္- ျဂိဳဟ္တစ္ခုခ်င္းစီ ႏွင့္ ၄င္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို စာေရးသူမွ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ႐ွင္းလင္း ထားျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ- စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို စစ္ေဆးရာ၌ အခ်က္အလက္ တစ္ခုေကာင္း၊ ႏွစ္ခုေကာင္းကို ျမင္ေတြ.႐ံုမွ် ႏွင့္ - အလြယ္တကူ အေျဖ မထုတ္ မိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထင္႐ွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း တို.သည္ - ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေဖၚျပ ေနတတ္ျခင္း၊ ရန္ဖန္ ရန္ခါ ဆိုသလို- အျခား ေသာ ဆန္.က်င္ဘက္ အေၾကာင္းမ်ား ေပၚလာတတ္ျခင္း တို.ကို ထင္႐ွားေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ စာေရးသူ အေနျဖင့္- ဤကဲ့သို. အေသးစိတ္ အခ်က္ မ်ား မ႐ွင္းျပပဲ- အလြယ္တကူ အေျဖထုတ္ျပလိုက္ပါ- နကၡတၱ ပညာ အေျခခံ မ႐ိွသူတို. အတြက္- သိပ္ျပီး မ်က္စိလည္၊ ႐ွဳပ္ေထြး သြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ စစ္မွန္ေသာ ပညာရပ္ကို ကိုယ္ေတြ.သည့္ အပိုင္းတစ္ခု တည္း သာ ေ႐ြးခ်ယ္ ေရးလိုက္ သလိုမ်ိဳး ျဖစ္သြားမည္ စိုး၍ လည္းေကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ပညာရပ္ကို ေလးေလး နက္နက္ သေဘာထားျပီး ေလ့လာ ေနသူမ်ား- အေနျဖင့္ အက်ိဳး ရ႐ိွ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ လည္းေကာင္း ေစတနာမြန္ ျဖင့္ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အား MOTAA နည္းျဖင့္ အေသးစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။
တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ ၈-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ိဳ.၀ွက္ နက္နဲေသာ ကိစၥရပ္ မ်ား၊ ဂမၻီရ ပညာရပ္မ်ား တြင္ စိတ္၀င္စားတတ္သည္။ ဤ အခ်က္ကို သက္ေသျပေနေသာ အခ်က္မွာ - မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အိႏၵိယ မွ ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ၾကီးကို လွ်ိဳ.၀ွက္ ေတြ.ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို.ေသာ္လည္း တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ - ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ဘ၀ တိုးတက္မွဳကို ေဖၚေဆာင္ေသာ တနဂၤေႏြသည္- မေကာင္းေသာ ဒုဌာန ဘာ၀ ျဖစ္သည့္ ၈-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေနျခင္း က- ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ဘ၀ ေအာင္ျမင္မွဳ တြင္ ဆံုး႐ံွဳး နစ္နာမွဳမ်ား ႐ိွတတ္ သည္ကို ေဖၚျပေနသည္။ တစ္ဖန္ တနဂၤေႏြ သည္ ဘခင္ ျဖစ္သူကို ရည္ညႊန္းေသာ ျဂိဳဟ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ၄င္းသည္ မရဏ ဘာ၀ ေခၚေသာ ၈-တန္.ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ေနျခင္း၊ ရန္သူကို ေဖၚေဆာင္ ေသာ ၆-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အဂၤါ (တနည္းအားျဖင့္ ႐ုတ္တစ္ရက္- ေပၚေပါက္တတ္ ေသာ အႏၱရာယ္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည့္ ေသြးသံ ရဲရဲကို သ႐ုပ္ေဖၚသည့္ အဂၤါႏွင့္ အတူ ၈-တန္.တြင္ ပူးေနကာ- အဂၤါ၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ၆၆% ကို ရ႐ိွထားျခင္း) တို.သည္ - ဇာတာ႐ွင္၏ ဘခင္ ျဖစ္သူ အေနျဖင့္ ရန္သူ၏ လုပ္ၾကံမွဳေၾကာင့္ - အေသဆိုးျဖင့္ ေသရျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ေနေလ ေတာ့သည္။ ဘခင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တစ္ဆက္ တည္း ေလ့လာ လိုက္ပါက- ဘခင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည့္ ၉-တန္.ဘာ၀ ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၁-တန္.ဘာ၀ တြင္ လဂ္ႏွင့္ အတူ တည္ေနျခင္း၊ ၉-တန္.ဘာ၀အား Functional Benefic ေခၚ ကာရက ေသာမျဂိဳဟ္ ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ၁၁-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္-ဗုဒၶဟူး) ႏွင့္ ၄-တန္.ဘာ၀၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ စေနတို.မွ လႊမ္းမိုးမွဳ အင္အား ၈၇%၊ ၇၆% တို.ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ (၁၁-တန္.ဘာ၀ ႏွင့္ ၄-တန္.ဘာ၀သည္ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားမွဳကို ရည္ညႊန္းသည္။)တို.ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘခင္သည္ အထြတ္အထိပ္ ရာထူး ဌာနႏၱရ ၾကီးမား သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေနသည္။

တစ္ဆက္တည္း ဆက္စပ္၍ ေလ့လာလိုက္မည္ ဆိုပါက-ဇာတာ႐ွင္၏ စ႐ုိက္ကို ေဖၚျပေသာ တနဂၤေႏြသည္- ေလဓါတ္ကို အစိုးရေသာ၊ ေမထုန္ရာသီ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ပိုင္ေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ ေနျခင္းေၾကာင့္- ဤဇာတာ ပိုင္႐ွင္တို.သည္ ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနကို လိုက္၍ စ႐ိုက္ ေျပာင္းတတ္ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဆက္မျပတ္ ဆိုသလို - ေလ့လာ စူးစမ္းတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ တနည္း အားျဖင့္ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မွဳ အတြက္ အေျခအေနကို ၾကည့္၍ သင့္ေတာ္သလို လုပ္တတ္ေသာ သူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

တစ္နည္း အားျဖင့္လည္း -တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ ၁၀-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ကာ-၄င္းသည္ ၈-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဘ၀ တြင္ အလုပ္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ဆစ္ခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲကို ၾကံဳေတြ.ရလိမ့္မည္။ သာမာန္ လူျဖစ္ပါက- အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း၊ မိမိ၏ အဆင့္အတန္း နိမ့္က် ေစျခင္း တို.ကို ျဖစ္ ေစသည္။ (ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ၂-ၾကိမ္ အေ႐ြးခံရေသာ္လည္း-၂-ၾကိမ္စလံုး ျဖဳတ္ခ် ခံရျခင္းက ထိုအခ်က္ကို ညႊန္းဆိုေနပါသည္။)

တနလၤာျဂိဳဟ္ (စန္း) အား MOTAA နည္းျဖင့္ အေသးစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။
တနလၤာသည္ ၁-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ခံစားလြယ္သည္။ စိတ္ထိခိုက္လြယ္သည္။ စိတ္ဆတ္သည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ စိတ္တြင္းမွ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ Instinct အတိုင္းဆံုးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၉-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာသည္ ၁-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အတြက္ ဘခင္ ျဖစ္သူသည္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အေနအထား တြင္ ႐ိွေနေသည္လည္း- ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ အားျဖင့္လည္း ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစျဖင့္ ၾကီးပြားမည္သူ ျဖစ္သည္ ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ဇာတာ႐ွင္၏ ခင္မင္လိုဘြယ္ေကာင္း ေသာ အျပဳအမူ အေနအထိုင္ တို.ေၾကာင့္ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရေသာ သူျဖစ္သည္။ အထက္ လူၾကီးမ်ားက တုံ.ဆိုင္းျခင္း မ႐ိွပဲ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ရ႐ိွမည့္ ဇာတာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ျမင့္မားေသာ ဘ၀ အေျခအေနကို ေရာက္႐ိွလိမ့္မည္။
တနလၤာျဂိဳဟ္အား လႊမ္းမိုးထားေသာ ျဂိဳဟ္မ်ားကို ေလ့လာၾကမည္ ဆိုပါက-တနလၤာျဂိဳဟ္၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္ျဖစ္ရာ-၉-တန္.ဘာ၀အား ဗုဒၶဟူးႏွင့္ စေနမွ ေကာင္းေသာ အင္အားတို.ျဖင့္ ထင္႐ွားလႊမ္းထားသည္ကို ေတြ.ျမင္ ရသည္။ ဤေနရာတြင္- စေနသည္ ျဂိဳဟ္ဆိုး မဟုတ္ သည္ကို သတိျပဳၾက ရန္ လိုပါသည္။ လာဘ ဘာ၀ေခၚေသာ ၁၁-ဘာ၀ ၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ဗုဒၶဟူးသည္ တနလၤျဂိဳဟ္၏ မူရင္းအစစ္ အမွန္ ျဖစ္ေသာ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္ျဖစ္သည့္ ၉-တန္.ဘာ၀ (ကရကဋ္ ရာသီ) ၏ ဗဟုိခ်က္မွ မကြာေ၀းေသာ အေနအထားတြင္ ရပ္တည္လွ်က္ ထိုဗဟိုခ်က္အား ၈၇% ျဖင့္လႊမ္းမိုး ထားသည္။ အထက္ပါ အခ်က္ကို စုေပါင္း အဓိပၸါယ္ ေဖၚလိုက္ပါက-၁၁-တန္.ဘာ၀သည္ - လာဘ္လာဘ၊ လူေနမွဳ အဆင့္ အတန္း ျမင့္မားမွဳ ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း၏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘခင္ကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ၉-တန္.ဘာ၀ အိမ္႐ွင္၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ လည္း ဇာတာ႐ွင္၏ စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ ျပည္သူ လူထု၏ ခ်စ္ခင္ မွဳကို ေဖၚျပေသာ တနလၤာ ျဂိဳဟ္ ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးထားသျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္ ၏ ဘခင္သည္ လည္းေကာင္း၊ ဇာတာ႐ွင္၏ စိတ္ဓါတ္ သည္ လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္သူ ျဖစ္၍၊ ျပည္သူ လူထု၏ ေထာက္ခံမွဳ သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ အေပၚတြင္ လြန္စြာ အင္အား ေကာင္း ေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ. ေနရေတာ့သည္။ ထို အခ်က္ကို ထပ္မံ၍ အင္အား ျဖည့္ေနေသာ အခ်က္မွာ- ၄-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ စေနသည္ ရပ္ေ၀း ေျမျခား ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၁၂-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္လွ်က္-ဇာတာ႐ွင္၏ ၉-တန္.ဘာ၀၊ (တနလၤာ၏ မူလ ၾတိေဂါဏ အိမ္ကို ၁၀-တန္. အျမင္ ျဖင့္ ၇၆% လႊမ္းမိုးထားျခင္းျဖစ္သည္၊ (အထူးမွတ္ခ်က္- ဘာ၀ ခ်က္ႏွင့္ အံသာ အကြာအေ၀းတို.ကို ၾကည့္မွသာ ဤအခ်က္ကို ျမင္ရပါမည္။ သတိျပဳ ေလ့လာပါ။) ဤအခ်က္သည္ ဇာတာ႐ွင္ အား ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေစရျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ သင္ၾကားခြင့္ ရျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။
သို.ေသာ္လည္း တနလၤာျဂိဳဟ္အား ဒုဌာနဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၁၂-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာသည္ သမသတ္ အျမင္ျဖင့္ အတိအက် နီးပါး ျမင္ေနျခင္းကို ေတြ.ရမည္။ (တနလၤာသည္ ျဗိစၧာရာသီ ၂၃ အံသာ၊ ၁၂ မိနစ္တြင္ တည္ေန၍၊ ေသာၾကာသည္ ျပိႆရာသီ ၂၂ အံသာ၊ ၄၇ မိနစ္တြင္ တည္ေနသည္။ သမား႐ိုးက် ၾတိစကၠဇာတာမ်ားတြင္-အံသာ တန္ဘိုးကို ေဖၚျပေလ့ မ႐ိွသျဖင့္- ထိုကဲ့သို. လြန္စြာ အေရးၾကီးလွေသာ အတိအက် လႊမ္းမိုးတို. ထင္႐ွားစြာ မသိႏိုင္ပါ။) ေသာၾကာ သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကို ရည္ညႊန္းသည့္- ၁၂-တန္.သည္ ဆံုး႐ံွဳး ပ်က္စီးရမွဳကိုေဖၚေဆာင္ ေနျပီး-စန္းေခၚ တနလၤာအား အဆိုးအား- အင္ကုန္အားကုန္ လႊမ္းမိုးထားသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး-ဇာတာ႐ွင္အတြက္ အႏၲရာယ္ ႐ိွသည္ ကို ျပဆိုေနပါသည္။ ဇာတာ႐ွင္ သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖင့္ ခရီးသြားေနစဥ္ ၂-ၾကိမ္ အလုပ္ၾကံ ခံရျပီး၊ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္တြင္ အသက္ ဆံုးခဲ့ရသည္ကို သတိျပဳပါ။ ဇာတာ တစ္ေစာင္တြင္ ၄င္း၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ သေဘာကို မေလ့လာပဲ၊ ေသာၾကာဆိုလွ်င္ ေသာမျဂိဳဟ္ ဟုေသာ ေလွနံ ဓါးထစ္ မွတ္သား မွဳမ်ားသည္ ေဟာခ်က္တစ္ခု အတြက္ အမွားၾကီး မွားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာ႐ွင္တို. သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။

အဂၤါျဂိဳဟ္ အား MOTAA နည္းျဖင့္ အေသးစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။
ပင္ကိုယ္ သဘာ၀ အားျဖင့္ အဂၤါသည္ ၈-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘာလုပ္လုပ္ စိတ္လို လက္ရ လုပ္မိတတ္သည္။ ေငြေၾကး သံုးစြဲရာတြင္လည္း သိပ္ ဂ႐ုစိုက္တတ္သူမ်ိဳး မဟုတ္တ္။ ေစ်း၀ယ္ ေသာ အခါ ေစ်းမဆစ္တတ္ေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၆-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ သည္ ၈-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ လူမ်ားမ်ား ဆက္ဆံေလ- ရန္သူပိုမ်ားေလ ျဖစ္လာတတ္သည္။ အေၾကြး ျပႆနာမ်ား ႐ိွတတ္ သည္။ (ဇာတာ႐ွင္ႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူတို.အား- ေငြေၾကး ကိစၥ၊ အက်င့္ပ်က္မွဳမ်ားႏွင္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ႐ိွသည္ကို သတိျပဳပါ။) မေတာ္ တစ္ဆမွဳမ်ား၊ ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္ မွဳမ်ားကို သတိထား ရမည့္ ဇာတာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ.ေသာ ေ႐ွးက်မ္းမ်ားတြင္- ၄င္းကို ရာဇ ယုဂ္ တစ္ခု အေန (၀ိပရိတ ရာဇေယာဂ) ဟူ၍ ပင္ ေဖၚျပထားသည္။ ဤသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အခ်ိဳ.ေသာ ျမန္မာ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္ အခ်ိဳ.က- ဒုဌာန ျဂိဳဟ္ဆိုလွ်င္- ဒုဌာန မွာ ေနလွ်င္ ေကာင္းသည္။ “လူဆိုး သည္ လူဆိုးေနရာ၊ လူေကာင္းသည္ လူေကာင္း ေနရာတြင္ ေနလွ်င္ ေကာင္းသည္။” ဟု ဆိုၾကသည္။ အိႏၵိယ ႏွင့္ အခ်ိဳ.ေသာ အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္ အခ်ိဳတို.ကလည္း “အႏွဳတ္- အႏွဳတ္ ၂-ခါ ဆိုလွ်င္၊ အေပါင္း ျဖစ္သည္။” ဟုပင္ ဆိုၾက ပါေသးသည္။

ဤအဆို တို.သည္ မမွန္ပါ။ မွားသည္ ဟုလည္း- မဆိုလိုပါ။ မူလ က်မ္းတို.၏ ဆိုလိုယင္းကို သေဘာ မေပါက္ပဲ- က်မ္းတြင္ ေဖၚျပ ထားသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖင့္ ပံုေသ စြဲကိုင္ျခင္းျဖင့္- မွားယြင္း ေသာ အေျဖ ထြက္လာမည္သာမက- မူလ ေရွးက်မ္းမ်ားကိုပင္ ေနာင္လာ ေနာက္သား မ်ား အထင္ေသး သြားႏိုင္ သျဖင့္- စာေရးသူ အေနျဖင့္ ႐ွင္းလင္း ေဖၚျပေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ဤေနရာတြင္- က်မ္းကိုး က်မ္းကား ႐ိွမွ ယံုၾကည္မည္ ဆိုသူမ်ား အတြက္- ေအာက္ပါ က်မ္း (၂) ေစာင္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ကို ေဖၚျပလိုပါသည္။
  • ဖလဒီပက က်မ္း- ၆/၆၃ အရ- ဆိုလွ်င္ ၆-တန္.သခင္သည္ ၆-တန္.၊ ၈-တန္.၊ ၁၂-တန္.တို.တြင္ ရပ္တည္ပါက ၀ိပရိတ ဟႆ ရာဇေယာဂ ရ႐ိွသည္။ ဤေယာဂ (ယုဂ္) ကို ရထားျခင္းျဖင့္ - ဇာတာ႐ွင္ သည္ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳ၊ ခ်မ္းသာမွဳ၊ အမည္ နာမေက်ာ္ၾကားမွဳကို ရမည္။ ရန္သူအား အႏိုင္ရ ေအာင္ျမင္ မည္ဟု ဆိုထားသည္။
  • သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း ၅/၂/၂- တြင္ ၆-တန္.သခင္သည္ ပါပ ျဂိဳဟ္ျဖစ္လွ်က္ (ေ႐ွးက်မ္း မ်ားက- အဂၤါကို ပါပ အျဖစ္ အျမဲယူဆသည္။) ၁-တန္.ဘာ၀ (လဂ္)၊ ၈-တန္.ႏွင့္ ၁၀-တန္.တို.တြင္ တည္ပါက အရိဌ ၀ါရဏ ေယာဂ ကို ရသည္ ဟုဆိုထားသည္။ ထိုေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္ - ဇာတာ႐ွင္တြင္- အပူက်ိတ္၊ အပူနာ၊ အက်ိတ္လံုး၊ ကင္ဆာ ကဲ့သို.ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚ စြဲကပ္ တတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။
အထက္ပါက်မ္း- ၂-ေစာင္ႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္- ယခုကိစၥတြင္ ဇာတာ႐ွင္ သည္ အထက္က်မ္း ၂-ေစာင္ စလံုးမွ -ေယာဂ (ယုဂ္) ၂-မ်ိဳး စလံုးကို ရထား၏။ ဘာကို ေကာင္းသည္ဟု ဆိုပါသနည္း။ က်မ္း ၂-ေစာင္ စလံုး မမွားပါ။ ထိုနည္းတူ- ထိုက်မ္းတို.ကို မွီျငမ္းျပီး ေဟာ၍လည္း အေျဖမွန္ မထြက္ပါ။ ထိုက်မ္းတို.၏ ေနာက္ကြယ္မွဳ ဆိုလိုရင္း- ျဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀တို.၏ ပရိယာယ္ကို သိျပီးမွသာ- တကယ့္ အေျဖမွန္ကို ေဖၚထုတ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္ အားျဖင့္ ၆-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ သည္ ၈-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ၆-တန္.ဘာ၀ သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ေသာ မေကာင္းေသာ ဌာနတြင္ တည္မိျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေနေရာင္သင့္ (အတၳမိ) ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း အင္အား ပ်က္သြား၏။ ထိုနည္းတူ- ၈-တန္.ဘာ၀ အေနျဖင့္ လည္း မိမိ အိမ္တြင္ မေကာင္းေသာ ဒုဌာန အိမ္႐ွင္ လာေနျခင္း ခံလိုက္ရသျဖင့္- အင္အားပ်က္ သြားျပန္၏။ ဤေနရာတြင္- ေဗဒင္ ဆရာ အခ်ိဳ ၏ အယူအဆ တစ္ခုကို ႐ွင္းလင္းရန္ ထပ္လိုလာျပန္ပါသည္။ သူတို.အေနျဖင့္ -၆-တန္.၊ ၈-တန္. အားနည္း သြားတာ၊ ေကာင္းသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤအဆိုသည္ လံုး၀ မမွန္ကန္ပါ။ ၆-တန္.ဘာ၀ အင္အား ေကာင္းမွ-ရန္သူကို ရင္ဆိုင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ ၈-တန္.ဘာ၀ အင္အား ေကာင္းမွ အသက္႐ွည္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခု လက္ေတြ. နမူနာ ျပသေနေသာ အခ်က္က- ဇာတာ႐ွင္ အား ရန္သူက အေသခံ လုပ္ၾကံသြားသည္။

ဗုဒၶဟူး ျဂိဳဟ္ အား MOTAA နည္းျဖင့္ အေသးစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။
ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ -၉-တန္.တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ နက္နဲေသာ ဒႆနိက အေတြးအေခၚ သေဘာ တရားတို.ကို နားလည္ႏိုင္ေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေလ့လာမွဳမ်ားကို အဆက္မျပတ္ လိုက္စားမည့္ လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ပညာကို မဆို အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး၊ ခရီးသြား ရျခင္းမ်ား ႐ိွလိမ့္မည္။
တနည္းအား ျဖင့္လည္း လာဘ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၁၁-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဟူး သည္ ၉-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ သည္ ေငြ႐ွာရာတြင္ ကံေကာင္း သူျဖစ္သည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ ခ်မ္းသာ ျခင္းကို ေပးသည္ ဓနယုဂ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း၊ ေငြေၾကး အေနအထားအရ တစ္သက္သာ လံုး အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

ၾကာသပေတး ျဂိဳဟ္ အား MOTAA နည္းျဖင့္ အေသးစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။
ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ -၈-တန္.တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အျပစ္တို.ကို က်ဴးလြန္တတ္ ေသာ အေန အထား တစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ၂-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတး သည္ ၈-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စိတ္ခံစား လြယ္တတ္သည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ မလိုအပ္ပါပဲလွ်က္ အစိုးရိမ္ ၾကီးေနတတ္သည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ံွဳးရတတ္သည္။ အိမ္တြင္းေရး စိတ္ခ်မ္းသာ မွဳ ရရန္ ခက္ခဲသည္။ သို.ေသာ္လည္း ၾကာပေတး၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္ျဖစ္ေသာ ၂-တန္.ဘာ၀၏ အလယ္ ဗဟိုခ်က္ကို ၄-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ စေန မွ ၃-တန္. အျမင္ျဖင့္ ၇၆% အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမိုး ထားသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ၂-တန္.ႏွင့္ ၄-တန္. တို. ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကး ပိုင္ဆိုင္မွဳ တို. ျပည့္စံုကာ၊ ပညာဥာဏ္ ေကာင္းသူ အျဖစ္ကို ရ႐ိွထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သာမာန္ အားျဖင့္ အမွတ္တမဲ့ အားျဖင့္ ၾကာသေတး ျဂိဳဟ္ ဒုဌာန တြင္ ရပ္တည္၍ ပညာေရး မေကာင္းဟု ဆိုၾကမည္ ဆိုလွ်င္- ကမာၻေပၚတြင္ အဆင့္အျမင့္ ဆံုး တကၠသိုလ္ မ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္၊ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ေအာက္စ္ဖို.ဒ္ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆင္း လာသူ တစ္ဦး အတြက္ အၾကီးအက်ယ္ မွားယြင္း သြားမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္- ပညာ႐ွင္မ်ား ဆင္ျခင္ရန္ လိုပါသည္။

ေသာၾကာ ျဂိဳဟ္ အား MOTAA နည္းျဖင့္ အေသးစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။
ေသာၾကာျဂိဳဟ္ ၇-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ေရာက္ရာ ေနရာတြင္ ခ်စ္ခင္သူ ေပါမ်ားေသာ အေနအထားကို ရေနသည္။ သို.ေသာ္လည္း ၁၂-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၇-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အတူမေနရပဲ ခြဲျခား ေနရျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ ကြဲတတ္သည္ကို္ လည္းေကာင္း ျပဆိုေနေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ အသံုးအစြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ.ရတတ္ေသာ ဇာတာမ်ိဳး ျဖစ္ေန ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ေထာက္ခံေနေသာ အခ်က္က- ဇာတာ႐ွင္၏ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္ မိန္းမ ႐ွဳပ္ေပြသူဟု နာမည္ရသူ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ဇာတာ႐ွင္ ကိုယ္တိုင္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္ဆင္းရဲ ခဲ့ရ ေသာ္လည္း- ဘ၀ အေနအထားအရ မိမိ၏ ခံစားခ်က္ကို လွ်ိဳ.၀ွက္ သိုသိပ္ ထားခဲ့ ရျခင္းက သက္ေသ ခံေနပါသည္။ ဇာတာ႐ွင္အား အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမွဳ ျဖင့္ စြပ္စဲၾက ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ- ၄င္း၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားခဲ့သည့္ အတိုင္း ၁၂-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္ သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ စိတ္ကို အစိုးရေသာ တနလၤာအား ၁၀၀% အင္အား အျပည့္ ျဖင့္ သမသတ္ အျမင္ ျပဳထားသည္ကလည္း - ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ မည္မွ် စိတ္ဆင္းရဲ ခဲ့ရသည္ကို သိႏိုင္ေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

စေန ျဂိဳဟ္ အား MOTAA နည္းျဖင့္ အေသးစိတ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။
စေနျဂိဳဟ္သည္ ၁၂-တန္.ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳမ်ား ကင္းမဲ့တတ္သည္။ တစ္ဖန္- အသက္႐ွည္မွဳ၏ ကာရက ျဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ စေနသည္ ဒုဌာန ဘာ၀တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ အသက္႐ွည္ရန္ ခက္ခဲ ျခင္းကို ျဖစ္ေစျပန္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ေထာက္ပံ့ေန ေသာအခ်က္မွာ - ကံဆိုး ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ နက္ပကၽြန္းျဂိဳဟ္ႏွင့္ အံသာျခင္း (မွတ္ခ်က္- ပံုမွန္ ျမန္မာ ဇာတာတြက္ ခ်က္မွဳ မ်ားတြင္  နက္ပကၽြန္း၊ ယူေရးနပ္စ္၊ ပလူတို တို.အား လံုး၀ မတြက္ခ်က္ပါ။ ) အလြန္နီးကပ္စြာ တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ဖန္- ၄-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ စေနသည္ ၁၂-တန္.တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ သည္ မေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို ေလွ်ာက္လွမ္း ေနရတတ္သည္။ အိုးအိမ္၊ ေျမယာ၊ ယာဥ္ရထား တို. ဆံုး႐ံွဳးတတ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္လည္း- ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိ၏ ဇာတိေျမတြင္ ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ားကို တစ္ခုျပီး၊ တစ္ခု ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရျခင္း၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံခဲ့ရျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မွာလည္း- ဤအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။

မစၥက္ဘူတို၏ဖခင္ ျဖစ္သူအား ေသဒဏ္ စီရင္ျခင္း ခံခဲ့ရစဥ္က။
ပထမဦးစြာ- ဒႆာကာလကို ၾကည့္လိုက္ပါက-
စေန ထူလ ဒႆာ၊ ရာဟု- အႏၱရ ဒႆာ၊ ရာဟု- ျပတႏၱရ ဒႆာ၊ ျဖစ္ေနပါသည္။ နကၡတ္ပညာ ေလ့လာ ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ အထက္တြင္ ႐ွင္းလင္း ထားခဲ့ေသာ အခ်က္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ၍ ထိုဒႆာ အေဟာကို အလြယ္သိႏိုင္ေနသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေတြ.႐ိွခ်က္မ်ားကို ေရးစရာပင္ မလိုေတာ့ပါ။
ယခုေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ဇာတာ႐ွင္ မူလ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ ေသာၾကာ ျဂိဳဟ္တို.အား ေကာဇာ ျဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား စုေပါင္း လႊမ္းမွဳထား ပံုကို ေအာက္တြင္ ဂရပ္ဖ္ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
မစၥက္ဘူတိုလုပ္ၾကံခံရသျဖင့္ အသက္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ျဂိဳဟ္တို.၏ အေနအထား။

ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ရာ၀ါပင္ဒီ ျမိဳ.တြင္- ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးခ်ိန္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇-ရက္တြင္ မစၥက္ဘူတိုအား လုပ္ၾကံ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရာ၀ါပင္ဒီ အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆး႐ံုတြင္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆း၁၆ မိနစ္တြင္ ေသဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ဗံုးကြဲစဥ္က အနည္း ဆံုး လူ ၂၃-ဦး ခန္.ပါ ေသဆံုးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂-လ ခန္.က လုပ္ၾကံမွဳတြင္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း-ယခု အခါတြင္ မူေတာ့ လုပ္ၾကံသူမ်ားက အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့သည္။

ပထမဦးစြာ- ဒႆာကာလကို ၾကည့္လိုက္ပါက-ကိတ္ ထူလ၊ ဗုဒၶဟူး အႏၱရ၊ တနဂၤေႏြ ျပတႏၱရ ဒႆာတြင္ ေရာက္႐ိွေနသည္။

ကိတ္ဒႆာ သည္ ဇာတာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သာ၀တၳ စိႏာၱမဏိက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ- “ဇာတာ႐ွင္၏ မိသားစု၀င္ ဆံုး႐ံွဳးျခင္း၊ ႐ွင္ဘုရင္ (အုပ္စိုးသူ အစိုးရ) ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အထင္အျမင္ လြဲမွားျခင္း၊ ပညာသင္ယူ သူ ျဖစ္ပါက ပညာေရး ဆံုး႐ွံဳးျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳး ညာတိ၊ ခ်မ္းသာမွဳ ႏွင့္ မိတ္ေဆြ တို. ဆံုး႐ံွဳးျခင္း၊ ေရာဂါ က်ေရာက္တတ္ျခင္း၊ ယာဥ္ရထား ေပၚမွ ျပဳတ္က်တတ္ျခင္း၊ အဆိပ္ခတ္ ခံရျခင္း၊ လက္နက္သင့္ ခံရျခင္း၊ ေ၀းကြာေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို. ေရာက္႐ွိရတတ္ျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဒုကၡမ်ားတတ္ျခင္း၊ -------” စသည္ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဇာတာ႐ွင္ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ (တနည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္- ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀ေအာင္ျမင္မွဳ-ကို တာ၀န္ ယူထားေသာ ၁၀-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္လည္း ျဖစ္လွ်က္-မူလဇာတာတြင္ မရဏဘာ၀ အမည္႐ိွသည့္ ေသဆံုးျခင္းကို သေဘာေဆာင္သည့္ ၈-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ျဂိဳဟ္) အား၊ ပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟုျဂိဳဟ္မွ ၇၈% ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေသြးသံရဲရဲ ကိုသ႐ုပ္ေဖာ္ သည့္ အဂၤါ (တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ဇာတာ႐ွင္၏ ရန္သူကို အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၆-တန္.ဘာ၀ အိမ္႐ွင္လည္း ျဖစ္ေနေသာ) မွ ၉၈% ျဖင့္ လႊမ္းမိုး တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္းသည္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ရန္သူ၏ ရက္ရက္ စက္စက္ လုပ္ၾကံမွဳေၾကာင့္ ဤကာလတြင္ ေအာင္ျမင္မွဳ ပ်က္စီးကာ- ေသဆံုးသည္ အထိ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ျပဆိုေနသည္။

ေနာက္ထပ္၍ ဆက္ၾကည့္လိုက္ပါက -တနဂၤေႏြ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ၁၀-တန္.ဘာ၀၏ ဗဟိုခ်က္မွတ္ ေနရာ အားလည္း ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို.မွ စုေပါင္း လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ျပန္ရာ- တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္ ရစရာ မ႐ိွေတာ့ေပ။
မစၥက္ဘူတို၏ ဇာတာသည္- လူသား တစ္ေယာက္တြင္ ၾကံဳေတြ.ရတတ္ေသာ- ေလာကဓံ တရားတို.၏ ႐ိုက္ခတ္ျခင္းကို ႐ွင္းလင္းစြာ ျပဆိုေနသည္။ ဖခင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဘ၀ တြင္ ေအးခ်မ္းစြာ၊ ပညာသင္ၾကား ျပီး ၾကီးျပင္း လာခဲ့ျပီး ေနာက္တြင္ ေတာ့- မိသားစု တစ္ခုလံုး ရက္ရက္ စက္စက္ ႏွလံုးကြဲ ေအာင္ ခံစားခဲ့ ရသည့္ အေျခအေန၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အ႐ွက္မကြဲရေအာင္ သိုသို သိပ္သိပ္၊ ဖံုးဖံုး ဖိဖိ ေနထိုင္ ခဲ့ရသည့္ ဇနီး မယား တစ္ေယာက္၏ ခံစားမွဳ၊ ျပည္သူ ခ်စ္ေသာ လူထု ေခါင္းေဆာင္၊ တစ္ျပိဳင္တည္း ပင္ အတိုက္အခံ တို.၏ စြပ္စြဲျခင္းကို ဆက္တိုက္ ခံစားေနရသည့္ ဘ၀၊ ေနာက္ဆံုး တြင္ေတာ့ မိမိ၏ အသက္ဇီ၀ိန္ကို ပင္ ရက္ရက္ စက္စက္ လုပ္ၾကံခံလိုက္ရသည့္ ဘ၀ တို.ကို ျပဆိုေနသျဖင့္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ၊ အထက္တန္းစား၊ အလယ္တန္းစား၊ စသည့္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးတို.တြင္ မဆို- ၾကံဳေတြ.တတ္သည့္ ေလာကဓံ တရားကို နားလည္ ေအာင္ ျပဆိုေန ေသာ ဇာတာ႐ွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment