Friday, May 29, 2015

ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ (ႏွစ္ ၁၀၀) အပိုင္း (၃)

ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တို႕ကို အလြယ္ တကူ ျပန္လည္ ဖတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္-(ေဆာင္းပါး အမည္ကို ႏိွပ္ပါ။)
မိုးတား စနစ္တြင္ ဂရပ္တို႔ကို သံုးစြဲ၏။ ဂရပ္တို႕ကို သံုးရျခင္းမွာ-
  • ဂရပ္တစ္ခုသည္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္တည္း တင္ျပႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း။
  • ဂရပ္တို႕သည္ ဟိုခ်န္ဒီခ်န္ - ဘက္လိုက္ျခင္း မ႐ိွပဲ- မိမိတြက္ခ်က္သည့္ မူအတိုင္း ဘက္မလိုက္ပဲ ေဖၚျပႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။
စကားေျပ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားျခင္းတြင္ စာေရးသူ အေနျဖင့္ မိမိ လိုသလို ဖိအားေပး၍ လည္းေကာင္း- ထိန္ခ်န္၍ လည္းေကာင္း- လိုသလို လွည့္ပတ္ ေရးသား ႏိုင္ေသာ္လည္း- ဂရပ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း- ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဖၚျပေသာ အခါ- ထိန္ခ်န္ ၍ မရေတာ့။ လိုသလို ဖိအားေပး ေရး၍ မရေတာ့။
Graph တို႕သည္ကား- Facts ျဖစ္၏။ 

သို႕ေသာ္ လူတို႕သည္ကား Fact ႏွင့္ စာလွ်င္ Feel ကို ႏွစ္ၿခိဳက္တတ္၏။
လူတို႔သည္ ခ်ဥ္ငန္စပ္ အရသာကို ႏွစ္သက္၏။ မခ်ဥ္ မငန္ မစပ္- ဖြယ္တယ္တယ္ ဆိုလွ်င္ အရသာ မ႐ိွေတာ့ေခ်။
သို႕ျဖင့္လွ်င္- မိမိလိုရာ- တစ္ဘက္ဘက္ ကို ဖိမေရးပဲ- ေစာင္းတင္ မေရးပဲ အခ်က္အလက္ သက္သက္- ပညာခန္း သက္သက္ သာ ေရးသားေသာ သုတ စာေပ မ်ားသည္ စာဖတ္ သူတို႕အား ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလွ၏။ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္လွ်င္ ေသာ္မွ - လူနည္းစု စဥ္းစား တတ္သူ တို႕ အတြက္သာ ျဖစ္တတ္ၿပီး- လူမ်ားစု အတြက္မွာ ပ်င္းရိဘြယ္ ျဖစ္ေတာ့၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- အေရာင္အဆင္း မ႐ိွ- အရသာမဲ့ သကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားေသာ ေၾကာင့္တည္း။
တစ္ဘက္ဘက္ ကို - ေစာင္းတင္ ေရးသားျခင္း ကို ႐ုပ္ရွင္ ဓါတ္ပံု ေလာက တြင္ View Angle ကင္မရာ ခ်ိန္ေထာင့္ ႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ ရပါမည္။

တင္ျပပံု Presentation ကို ေနာက္ခံ တီးလံုး- အလင္းအေမွာင္ Lighting / Contrast အေနအထားတို႕ျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ - ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ မွဳ Costume ဒီဇိုင္း Make-UP တို႕ ဖန္တီးျခင္း ျဖင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ရပါမည္။
ဆိုပါေတာ့- အက္ရွင္ ဇတ္လမ္း တစ္ခုတြင္ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး၏ ခန္႕ညားမွဳ စြမ္းအား တို႕ကို ထင္ရွားေအာင္ ေဖၚျပလိုေသာ အခါ - ကင္မရာ အေနျဖင့္ ပင့္႐ိုက္ ၍ View Angle အားျဖင့္ တင္ျပေလ့႐ိွပါသည္။ အကယ္၍ ကင္မရာကို မ်က္ႏွာျဖင့္ တစ္တန္းတည္း ေနရာမွ ႐ိုက္ယူေသာ အခါ- တင္ျပေသာ ခန္႕ညားမွဳ အင္အား ႀကီးမွဳ တို႕ကို တင္ျပႏိုင္မွဳ နည္းပါးသြားေတာ့သည္။

ထိုနည္းတူ- အေၾကာင္း အရာ တစ္ခု ကိုပင္ - စာေရးသူသည္ စကားေျပျဖင့္ တစ္တန္းတည္း ဘက္ညီစြာ တင္ျပေသာ္- စာေရးသူ အေနျဖင့္ စာဖတ္သူတို႕ ေခါင္းထဲ မ်က္စိထဲတြင္ စြဲသြားစရာ မ႐ိွတတ္။ ရွဳေထာင့္ တစ္ခုမွ ရပ္တည္၍- မိမိ တင္ျပလိုေသာ အေနအထားကို Highlight လုပ္တင္ျပ၍ - အျခားေသာ အေနအထားတို႕ကို ေသးသိမ္ ေအာင္ ျခံဳ႕၍ ေဖၚျပရပါသည္။ ဓါတ္ပံု ပညာ ကို နားလည္သူမ်ား အေနျဖင့္- Depth of field ကို ညိွျခင္းျဖင့္- မည္သည့္ အရာကို ပိုမို ထင္ရွားေစ ျခင္း ျဖစ္ေစသည္ကို သိႏိုင္သလို- Depth of field ကို မကစားတတ္ေသာ ဓါတ္ပံုသည္ ျပားသြားသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ - ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္- ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ ဆိုင္ရာ ၇-ရက္ သင္တန္းကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္ တြင္- ဥေရာပ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ TV Presenter ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးထံမွ သင္ၾကားခဲ့ရဘူး၏။

ထို ဥေရာပ ႏိုင္ငံသား ဂ်ာနယ္လစ္ အေနျဖင့္- သူ၏ သတင္းစာတြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္က- သူ႕အား သူတို႔ႏိုင္ငံမွ- သတင္းစာတြင္ ဒိုင္လူႀကီး တစ္ဦး၏ အေၾကာင္းကို ေရးသားရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း ခံရ၏။

သူျပန္ေျပာသည္မွာ- ထိုဒိုင္လူႀကီး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တို႕ကို ေလ့လာ ေသာ အခါ- ဘာတစ္ခုမွ ထူးထူးျခားျခား မ႐ိွ။ ေနာက္ဆံုး ထိုဒိုင္လူႀကီး၏ ဇနီး အား ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္း ရာတြင္လည္း- ထူးထူးျခားျခား မ႐ိွခဲ့။ သို႕ေသာ္- ဖုန္းခ် ခါနီးတြင္မွ- ဒိုင္လူႀကီး ဇနီးက အမွတ္ မထင္ ေျပာျပ ခဲ့သည္မွာ သူ႕ေယာက္်ား အေနျဖင့္ ဒိုင္လူႀကီး သက္တမ္းတြင္ အနီကဒ္ မသံုးခဲ့ဘူးေၾကာင္းပင္ ျဖစ္၏။

ဤတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္ အေနျဖင့္- ၄င္းကိုပင္ ေခါင္းစဥ္တင္၍- The Refree who never used the Red Card အနီကဒ္ မသံုးခဲ့ေသာ ဒိုင္လူႀကီး အေနျဖင့္ - ထိုရွဳေထာင့္မွ ေန၍ ေရးသား ခဲ့ေသာ အခါ- လူအမ်ား စိတ္၀င္စား စရာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။

သတင္းစာ ေလာက၊ ဂ်ာနယ္ ေလာကတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္ တို႕ အေနျဖင့္- မိမိ၏ ဂ်ာနယ္လစ္ စည္းကမ္းခြင္ အတြင္းက ပင္ ရႆ ေပၚေအာင္ လိုသည္ ခ်ဲ႕- မလိုသည္ကို ၾကံဳ၍ ရပ္တည္မွဳ တစ္ခုကို ပံုေသ ယူကာ- ခ်ဥ္ငန္စပ္ အရသာ ေပၚေအာင္ ေရးျခင္းျဖင့္ ေစာင္ေရတိုး ေအာင္ လုပ္ႏိုင္၏။

ေနာက္တစ္ခ်က္က တင္ျပေသာ ပံုစံ- ျဖစ္၏။
ဥပမာ တစ္ခု ဆိုရေသာ္-
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ႐ိွေရေျမာင္းတစ္ခု အတြင္းမွ- ဒုတိယ ကမၻာစစ္ လက္က်န္ ကာဘိုင္က်ည္ ၅-ေတာင့္ကို ေတြ႕ရိွရသည္ ဆိုပါအံ့။
ထိုသတင္းကို- အေရာင္မခ်ယ္ပဲ- အပိုအလို မလုပ္ပဲ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးမည္ ဆိုလွ်င္ မည္သူ စိတ္၀င္စားပါအံ့သနည္း။
--- ယေန႔၊ နံနက္ ၇း၀၀ ခန္႕တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ သန္႕ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ႐ိွ ေရေျမာင္းအား သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရာမွ- ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းမွ က်န္ရစ္ေသာ မဟာမိတ္ စစ္တပ္သံုး ကာဘိုင္က်ည္ေဟာင္း ၅-ေတာင့္ကို ေတြ႕႐ိွရေၾကာင္း သတင္းရ႐ိွသည္။
၄င္းသတင္းကိုပင္- အေရာင္ခ်ယ္- ခ်ဥ္ငန္စပ္ လုပ္ပစ္မည္ ဆိုပါက-
--- ယေန႔၊ နံနက္ ၇း၀၀ ခန္႕တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ သန္႕ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း လူစည္ကား ရာ ေနရာ ႐ိွ ေရေျမာင္းအား သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရာမွ- ပိြဳင့္ ၀.၃၀ ကယ္လီဘာ ယမ္းအား႐ိွ- ကိုက္ ၃၀၀ အထိ ထိေရာက္စြာ ပစ္ခတ္ ႏိုင္ေသာ - ၀င္ခ်က္စတာ လုပ္ ကာဘိုင္က်ည္ ၅-ေတာင့္ကို ေတြ႕႐ိွရေၾကာင္း သတင္းရ႐ိွသည္။
မည္သို႕ ျဖစ္သြားပါသနည္း။ တာ၀န္ ႐ိွသူ အခ်ိဳ႕ အလုပ္ျပဳတ္သြား ႏိုင္ေသာ သတင္းျဖစ္သြားေတာ့၏။

ခ်ဥ္ငန္စပ္ သတင္းတြင္- သတင္းစာ ဖတ္မိသူမ်ား အလန္႕တၾကား ျဖစ္ေစရန္. 
က်ည္ဆန္မ်ားသည္- အေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကို မေဖၚျပေတာ့ပဲ- ၄င္း၏ အရြယ္နဲ႕ စြမ္းအင္ကို အေလးထား ေဖၚျပၿပီး- လူစည္ကားရာ ဆိုေသာ စကားလံုးကို တမင္ ထည့္သြင္း ေရးသားလိုက္သည္။
ဤသည္ကား ခ်ဥ္ငန္စပ္ စာေရးနည္း ျဖစ္၍- သတင္းမွန္ ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငား- စာဖတ္သူအား မိမိလိုရာဆြဲ သို႕ ဆြဲေခၚ ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခင္ ေခတ္က သတင္းစာ ဆရာႀကီးမ်ား သည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဟန္ ႏွင့္ စာဖတ္သူအား လိုရာ ေပါက္ေအာင္ ေရးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး- စာဖတ္ အေတြ႕ အၾကံဳ နည္းပါးၿပီး- ဘက္စံုမွ ၾကည့္ျမင္တတ္သူ မဟုတ္ပါက- သူတို႔ ျမင္ေစခ်င္သည့္ အတိုင္း စာဖတ္သူ၏ ေခါင္းထဲ အေတြးထဲ ၀င္သြား မည္ ျဖစ္၏။ 
ဤသည္မွာ- မလိမ္ မညာေသာ္လည္း တင္ျပပံုျဖင့္ပင္ လူတို႕အား - စိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။
သတင္းစာ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ က်င့္၀တ္မ်ား မလိုက္နာေသာ- နားမလည္ေတာ့ သူတို႔မွာမူ- အစကတည္း ကပင္ သတင္းမွန္ ကို မေပးေတာ့ေပ။
ဤသည္ကား အေၾကာင္းမွန္ တစ္ခု ကို တင္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေစ- စကားေျပ ျဖင့္ လိုအပ္သလို ေရးျခင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ဇယားတို႕ျဖင့္ တင္ျပျခင္း တို႔၏ ကြာျခားခ်က္ ျဖစ္၏။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္တြင္ ျဖစ္သင့္ေသာ အေနအထားမွာ- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို ေဟာၾကားသူသည္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ဘက္ကို မွ် မလိုက္ပဲ- အေၾကာင္း အက်ိဳး သက္သက္ ျဖင့္သာ စာဖတ္သူအား ႐ိုးသားစြာ ရွင္းျပထိုက္၏။
သို႕ေသာ္လည္း- ပါလီမာန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကတည္း ကပင္- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္မ်ား (သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဗဒင္ ေဆာင္းပါးမ်ား) တြင္ သက္ဆိုင္ရာ စာေရးသူတို႕သည္ မိမိ လိုလားေသာ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း ဘက္မွ ရပ္တည္၍- ေရးသား ၾကသည္မွာ ၀ါဒျဖန္႕သူတို႕အား ကူညီသည့္ အလား႐ိွခဲ့ပါ၏။
ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး… တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ခါစ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာ အေနအထားကို ဒသာ ဂရပ္ေဖၚျပထား ခဲ့၏။ သို႕ေသာ္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပျခင္း- ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း ဂရပ္တို႔ကို တမင္ပင္ ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့၏။
ယခု ေဆာင္းပါးတြင္မူ မိုးတား မူ၀ါဒ ကို မခ်ိဳးေဖါက္ဖဲ- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ကို တင္ျပေပးပါမည္။
စာဖတ္သူသည္ ဂရပ္တို႔ ကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာပါက ကၽြန္ေတာ္ မေဖၚျပခဲ့ေသာ အေနအထား တို႕ကိုပင္ ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

အတိတ္ သမိုင္းေၾကာင္း ကို ဒႆာ - ေကာဇာတို႕ျဖင့္ ယွဥ္တြဲ ေလ့လာျခင္း။
၁၉၄၈-မွ ၁၉၇၀ ကာလမ်ား။
ဤသည္ကား- ေပါက္ေဖါက္ ျဖစ္သည္ ဟု စြပ္စြဲလိုက စြပ္စြဲ ႏိုင္၏။
မည္သို႕ ဆိုေစ- မိမိ သံုးစြဲေသာ နည္းစနစ္၊ မိမိ ယံုၾကည္ေသာ မူ၀ါဒ မွန္မမွန္ ကို ထိုအခ်က္ အလက္တို႔ကို သမိုင္းေၾကာင္း ျဖင့္ အားမနာတမ္း ပက္ပက္ စက္စက္ ခ်ိန္ထိုး စမ္းသပ္ ရပါမည္။
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ကို မိုးတား နည္းစနစ္ အရ- တြက္ခ်က္ ရာမွ ရလာေသာ ဂရပ္မ်ား ျဖစ္၏။
အျပာရင့္ ေရာင္ မ်ဥ္းသည္- သက္ဆိုင္ရာ ဒသာ ကာလ အလိုက္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႐ိွေနေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား- တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ္ခံ စြမ္းအား ျဖစ္၏။
အနီေရာင္ မ်ဥ္းသည္- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား အေနျဖင့္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ၏ ဘာ၀ အလယ္မွတ္ မ်ားေပၚသို႕ လႊမ္းမိုး တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဆိုးဓါတ္ စြမ္းအားမ်ားျဖစ္၏။
ခရမ္းေရာင္ မ်ဥ္းသည္ - ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား အေနျဖင့္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ၏ မူလ ဘြားၿဂိဳဟ္ မ်ားေပၚသို႕ လႊမ္းမိုး တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဆိုးဓါတ္ စြမ္းအားမ်ားျဖစ္၏။

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည့္ အတိုင္းပင္- ျပင္ပ ေရာဂါ၏ တိုက္ခိုက္မွဳ ကို ခံရခ်ိန္ ဆိုသည္မွာ- လူသား၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား က်ခ်ိန္ ႏွင့္ ျပင္ပ ေရာဂါတို႕ ထိုးႏွက္မွဳ ႐ိွခ်ိန္တို႕ တိုက္ဆိုင္ေသာ ကာလ ပင္ ျဖစ္၏။
၁၉၄၈- လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး မၾကာမီမွာပင္- ျမန္မာ့ ဇာတာ၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား သည္ ၁၉၅၀ တြင္ ေအာက္သို႕ ထင္ရွားစြာ က်ဆင္း ေနခိုက္- (အျပာေရာင္မ်ဥ္း)၊ ျပင္ပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး တို႕၏ တိုက္ခိုက္ခ်က္ မွာ အင္အားေကာင္းေန၏။
၁၉၅၀ ကာလ မ်ားတြင္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု- အိႏၵိယမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး၊ အင္ဒိုနီး႐ွားမွ သမၼတႀကီး ဆူကာႏို၊ ယူဂိုဆလပ္မွ သမၼတႀကီး တီးတိုး၊ အီဂ်စ္ သမၼတ နက္ဆာ တို႔ ပူးေပါင္း၍- ဘက္မလိုက္ နိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ 

အရင္းရွင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္- အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ေဒသႀကီး ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒ ေအာက္ က်ေရာက္ သြားမည္လား စိုးရိမ္ ေနၾကခ်ိန္တြင္- မည္သည့္ ဘက္မွ မလိုက္ဟု ေၾကညာ ထားေသာ ဘက္မလိုက္ ၀ါဒ သည္- ေကာင္းသည္ ဟု ထင္ရေသာ္လည္း- အျခား တစ္ဘက္တြင္ မည္သူ၏ မိတ္ေဆြမွ် မဟုတ္သည္ ကို ပညာျဖင့္ ၾကည့္ပါက ျမင္ႏိုင္ပါ၏။ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ေလာကတြင္ အာဏာ ပါ၀ါ လူၾကရာတြင္ ၾကားေန ဟုသည္ တကယ္တမ္း မ႐ိွႏိုင္သည္ကို ကစားသူမ်ား သိ၏။ မိမိလူ မဟုတ္လွ်င္- မိမိရန္သူပင္ ျဖစ္သည္ - အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုသူကို မိမိရန္သူက အခ်ိန္မေရြး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။ 

ထိုရပ္တည္မွဳ မွန္မမွန္၊ ထိုရပ္တည္မွဳေၾကာင့္- တစ္ဆင့္ခ်င္း ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အေနအထားတို႕ကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းက သက္ေသျပေနခဲ့၏။

ကရင္ တိုင္းရင္းသား တို႔ႏွင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီး တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့၍- တိုင္းသူျပည္သား အခ်င္းခ်င္း ဦးရာလူ - သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ- ကရင္ျမန္မာ အေရးအခင္း ႀကီးကား ဤကာလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့၏။
သို႕ျဖင့္ပင္ ၁၉၅၀-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္- ကရင္ လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးအား- ဗိုလ္စိန္လြင္မွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္- သမိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ထင္ရွားမည့္ သူတစ္ဦး ေပၚလာခဲ့၏။ (ေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၂၅ တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး အဂၤလန္မွ ဥပေဒ ဘြဲ႕ကို ရခဲ့ကာ- အဂၤလိပ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးရာထူး ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္ၿပီး- လြတ္လပ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား- အဂၤလိပ္တို႔၏ ေသြးခြဲ မွဳသည္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္ ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။)
တစ္ဆက္တည္းပင္- ၁၉၅၀ ကာလမ်ားတြင္- တ႐ုပ္ျပည္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ကူမင္တန္ တ႐ုပ္ျဖဴမ်ား အား - တိုက္ခိုက္ ကာကြယ္ခဲ့ရသည့္ ကာလ လည္း ျဖစ္၏။
ထိုကူမင္တန္ တ႐ုပ္ျဖဴမ်ားအား- လက္နက္၊ နည္းပညာ၊ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္း အကူအညီ ေပးခဲ့သူကား- ကမာၻ႕ဒီမိုကေရ စီ ဖခင္ႀကီး အေမရိကန္၏ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္ေသာ စီအိုင္ေအ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ၄င္းကို 
http://www.akha.org/content/drugwar/mccoy/29.htm တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။
မည္သို႕ပင္ ဆိုေစ-
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားစြာ အသက္ဆံုးခဲ့ရသည္ ကာလ ပထမပိုင္းကား- ၁၉၄၉-၅၀ ကာလမ်ား- တနည္းအားျဖင့္ အဂၤါ မဟာဒႆာ ကာလ- ႀကီးတြင္ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ (အဂၤါ၏ အေနအထား မည္မွ် ဆိုး၀ါးသည္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတို႕တြင္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။)

ဆက္လက္၍- 
ထိုစဥ္က ဦးႏု အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ ႏိုင္ငံေရး မတည္ညိမ္မွဳမ်ား- အေနအထားမွာ ရာဟု ဒႆာ ကာလ ၁၉၅၅ မွ စတင္ေတာ့၏။ တိုင္းျပည္၏ အေနအထား- တည္ညိမ္မွဳ အေနအထားကို ဂရပ္တြင္ ျပထားေသာ အင္အား တြင္ ျမင္ၾကရမည္ ျဖစ္၏။
သို႕ႏွင့္ပင္- ၁၉၅၈ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ- ၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အာဏာယူမွဳ တို႕ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့၏။
   


၁၉၇၀-မွ ၁၉၈၀ ကာလမ်ား။
ဤကာလသည္လည္း- လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ ေသြးေရာင္လႊမ္းခဲ့ေသာ ကာလ ေနာက္တြင္- ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကာလ ျဖစ္ခဲ့၏။
ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္တြင္ ၁၉၇၃-မွ ၁၉၇၈ အတြင္း တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံ အင္အား နည္းသြားခဲ့၏။ (အျပာရင့္ေရာင္ မ်ဥ္း ေအာက္ဆင္းသြားသည္ ကို ျမင္ရပါမည္။) 
အထက္ပါ ေဆာင္းပါးတို႕တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း အင္အားနည္းပါးေသာ ၾကာသပေတး ဒႆာသည္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႕၏ အဆိုးဓါတ္ကို တားဆီးျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့။

၁၉၇၄-၇၅ ကာလတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႕မွ မူလ ဘာ၀၏ အလယ္မွန္တို႔အား လႊမ္းမိုးထားသည္ ကို အနီေရာင္ မ်ဥ္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္၏။
ထိုကာလတြင္ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသနည္း။

06/Jun/1974 ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ။ အလုပ္သမား အေရးအခင္း။ 
10/Dec/1974 ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ။ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း။
05/May/1975 ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ တနလၤာ ျပတႏၲရ။ လူ၃၀၀ ေက်ာ္ ေသခဲ့ရေသာ မုန္တိုင္း -အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း ေဒသ။

တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား က်ဆင္းသည္ကို ထပ္မံျမင္ေတြ႕ရသည့္ ၁၉၇၈-မွ ၁၉၈၀ ကာလၾကား အတြင္းမူ- ထင္ရွားေသာ ဆံုးရံွဳးမွဳမ်ား မရိွခဲ့။
အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 
ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္တို႔အား- ေကာဇာၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔မွ လႊမ္းမိုးမွဳကို ျပေသာ အနီေရာင္ ဂရပ္သည္ - နိမ့္ဆင္း ေနျခင္းျဖင့္- ေကာဇာ အဖ်က္စြမ္းအား သည္ ႏိုင္ငံအား ထိခိုက္ ေစႏိုင္ျခင္း မ႐ိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
ထိုနည္းတူ- ေကာဇာ အဖ်က္စြမ္းအားတို႕ အင္အားမ်ားေသာ ၁၉၇၅-မွ ၁၉၇၈ အတြင္းတြင္- တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား လည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုတြင္ ႐ိွေနေသာ ေၾကာင့္ ထိုအဖ်က္စြမ္းအားတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္၍ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။


   

၁၉၈၀-မွ ၁၉၉၀ ကာလမ်ား။
28/4/1987 မွ  21/9/1989 ကာလ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ အရ- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ရာဟု အႏၱရ ျဖစ္ၿပီး- အင္အား နည္းပါးေသာ ကာလ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေအာက္ဆင္းသြားေသာ မ်ဥ္း အျပာေရာင္က ျပထား၏။
တစ္ဆက္တြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ အင္အားေကာင္းခ်က္ကိုလည္း ထင္ရွားစြာ ျမင္ရ၏။
သို႕ျဖင့္ပင္- တိုင္းျပည္တြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာ အေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ဆံုးရံွဳးမွဳ တို႕ကို ခံစားခဲ့ၾကရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၄ ကာလ အတြင္း သည္ တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ေသာ အေနအထား တြင္ ႐ိွေနခဲ့သည္ကို တိုင္းျပည္ ဇာတာ၏ ဒႆ သခင္မ်ား- အင္အား ေကာင္းေနျခင္း- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ နည္းပါးျခင္း တို႕က ဂရပ္တြင္ ထင္ရွားစြာ ျပသေန၏။


၂၀၀၅-မွ ၂၀၁၅ ကာလမ်ား။
ဤကာလတြင္ တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ အတက္အက် - အေကာင္းအဆိုး အေနအထား အေျပာင္းအလဲ တို႕ကို ျမင္ေနရ၏။
ဒႆာ သခင္ အင္အားနည္းပါးသည့္ ကာလ ၂၀၀၅- တြင္ ေအာက္ပါ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။
  • 26/Apr/2005 စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ- မႏၲေလး ေစ်းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္။ အနည္းဆံုး ၂-ဦးေသဆံုး၊ ၁၅-ဦး ဒဏ္ရာရ။
  • 07/May/2005 စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ- ရန္ကုန္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ ၃-ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြား၊ အနည္းဆံုး ၁၉-ဦးေသဆံုး၍၊ ၁၆၂ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရ။

၂၀၁၂-ဇူလိုင္ လ မွ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္း အတြင္းတြင္ တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ ယခင္က ခက္ခဲ ခဲ့ေသာ အရာမ်ား ခက္ခဲျခင္း မ႐ိွေတာ့ပဲ- လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ- အစရိွေသာ အေကာင္းဘက္ ေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳ အေနအထား တို႕ ျမင္လာရျခင္းကို ဂရပ္တြင္ ျမင့္တက္ သြားေသာ အျပာေရာင္ မ်ဥ္း အေနျဖင့္ ျပဆို ထားသည္ ကိုေတြ႕ၾကရပါမည္။

သို႕ေသာ္- တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံစြမ္း အား ျမင့္တက္ လာခ်ိန္မွာပင္ အဆိုးအင္အား စုမ်ား လည္း- ဖ်က္ဆီး လႊမ္းမိုးမွဳ ထင္ရွားလာသည္ ကို ေတြ႕ၾကရပါမည္။
သို႕ျဖင့္ပင္- တစ္တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ ထိခိုက္ ပ်က္ဆီးမွဳ မ႐ိွေသာ္လည္း- စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႕ စရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို- လူမ်ိဳးေရး- ဘာသာေရး အေရးအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေနအထားကို ၂၀၁၂ ေမလ ႏွင့္ ဇြန္လ တြင္ ရခိုင္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား- ၂၀၁၃-မတ္လ ၂၀-ရက္တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ မိတၳီလာ အေရးအခင္း တို႕က ျပဆိုေနခဲ့ပါ၏။
၂၀၁၅-ေအာက္တိုဘာလ-၈-ရက္တြင္- ေကာဇာ အဂၤါ အေနျဖင့္- မူလ အဂၤါ ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ျပန္က်ေသာ အေနအထား- ကို ေရာက္႐ိွသည္ ျဖစ္ရာ- ၂၀၁၅-ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္- ေသြးသံ အေနအထား- တိုင္းသူ ျပည္သား အခ်ိဳ႕ အသက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အေနအထား ကို သတိေပးလိုပါသည္။ ၄င္းကို ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ၿဗိစာၦ ရာသီေရာက္ စေနၿဂိဳဟ္ ေဆာင္းပါး အပိုင္း (၁)  တြင္ လည္း ေဖၚျပသတိေပးခဲ့ပါသည္။


    လက္႐ိွ ႏွင့္ အနာဂါတ္ ကာလ မ်ား အတြက္-
၂၀၁၅-မွ ၂၀၂၅ ကာလမ်ား။
ဤကာလသည္ ကား အထူး သတိထား စရာ - အေနအထားမ်ား ရိွေသာ ကာလ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ ဇာတာ အေနျဖင့္- ဗုဒၶဟူး ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ၊ အဂၤါ ျပတႏၲရ သို႕ ေရာက္႐ိွသြားသည့္ 22/3/2017 မွ စ၍ ၏ ဒႆာ အင္အား အေနျဖင့္- အင္အား အလြန္နည္းေသာ -အေနထား- သို႕ ေရာက္သြားျခင္း၊ ၄င္းထက္ျပင္ ပို၍ နိမ့္က်ေသာ အေနအထား - သို႕ ေရာက္႐ိွသြားေသာ- ဗုဒၶဟူး ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ရာဟု ျပတႏၲရ- 19/3/2018 မွ စ၍ - 5/10/2020 အတြင္းတြင္-
- တိုင္းျပည္ အတြင္း ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးမ်ား- ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီး ဆံုးရံွဳးမွဳမ်ား- အသက္ ေသဆံုး ႏိုင္မွဳမ်ား ထင္ရွား ေနသည္ အတြက္- မိုးတား စာဖတ္ ပ႐ိႆတ္ မ်ား အေနျဖင့္- ဤကာလ အတြင္းတြင္ အလြန္ဆင္ျခင္ ၍ အသိဥာဏ္ ျဖင့္ ကာကြယ္ တားဆီးမွဳ မ်ား ျပဳၾကေစလိုပါသည္။၂၀၂၆-မွ ၂၀၄၁ ကာလမ်ား။
အထူးပင္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေသာ ကာလ ျဖစ္၏။
အေကာင္းဘက္မွာ ၾကည့္ပါမူ- တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါဘူးမွ မျမင္မေတြ႕ရေသာ အေနအထား- တိုင္းျပည္၏ အေကာင္းဘက္ သို႕ ေရာက္႐ိွသြားေသာ အေနအထား- တိုင္းျပည္၏ ၀င္ေငြ၊ ျပည္သူလူထု ၏ ဘ၀၊ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ခ်မ္းသာ မွဳ တို႕ကို ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ကာလကို-
21/09/2032 ေသာၾကာ ထူလ၊ ေသာၾကာ အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ ကာလ မွ 19/01/2036 ေသာၾကာ ထူလ၊ ေသာၾကာ အႏၲရ၊ ကိတ္ ျပတႏၲရ ကာလ  အတြင္းတြင္ ထင္ရွားစြာ ျမင္ရ၏။
ဤကာလ သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကာလ ျဖစ္၏။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္-
ဤအဆင့္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာမွ- ေနာင္မ်ားစြာ အထိ တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးေသာ အေကာင္းဆံုး အေနအထား ျဖစ္၏။
ယင္းကာလ အတြင္း- ေကာင္းလာေသာ အေနအထားကို တိုင္းျပည္၏ အက်ိဳး- အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳး အတြက္ ဆင္ျခင္ ဥာဏ္၊ ေ၀ဘန္ ပိုင္းျခားေသာ ဥာဏ္ ျဖင့္ သာ က်င့္သံုး တတ္ၾကမည္ ဆိုလွ်င္- ေနာက္လာမည့္ အဆိုးအေနအထား တို႕ကို ကာကြယ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။
ယင္းကာလ တြင္ ျပည္သူတို႕ အေနျဖင့္- မဆင္မျခင္- ေနထိုင္ၾကမည္- ေခါင္းေဆာင္ တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အသိဥာဏ္ မ႐ိွျဖစ္ၾကမည္။ ေနရာ ရလာေသာ ေခါင္းေဆာင္ တို႕ကလည္း- အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္ တရား နည္းပါးၾကမည္ ဆိုပါက- ယခင္ အဆိုးသံသရာတို႕ ျပန္လည္မည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။
အားလံုး အေနျဖင့္ အသိတရား- ကိုယ္က်င့္တရား ႐ိွမည္ ဆိုလွ်င္- ေနာင္အဆိုးတို႕ကို ပံုစံ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေလ်ာ့နည္း ပါးလ်ားေစပါမည္။


၂၀၄၁-မွ ၂၀၅၈ ကာလမ်ား။
၂၀၄၁-ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ဆင္းသြားေသာ ဒႆာအင္အား သည့္ ၂၀၄၆ မွ ၂၀၄၇ အတြင္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာ၏။
သို႕ေသာ္ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ရ႐ိွလာေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို အလြဲသံုးမည္- အသိဥာဏ္ နည္းပါး ေနၾကဦးမည္ ဆိုလွ်င္ကား-
15/11/2053 - တနဂၤေႏြ ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ရာဟု ျပတႏၲရ ကာလမွ စတင္၍ 05/10/2054- တနဂၤေႏြ ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ အဂၤါ ျပတႏၲရ ကာလ အတြင္း အလြန္ ႀကီးမားေသာ ဆံုးရံွဳးမွဳ- တို႕ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾက ရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ ႏွစ္ (၁၀၀) ေဆာင္းပါး အၿပီးသတ္ပါၿပီ။
အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

2 comments:

pyinnyaryaungsin said...

ယခုလို လ့လာခြင့္ရလို႔ ေက်းဇူး အထူး တင္ပါတယ္ ဆရာ

Unknown said...

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ဆရာ။ေလ့လာခြင့္ရသျဖင့္ဗဟုသုတမ်ားစြာ႐ရွိပါတယ္။ဆင္ျခင္စရာအေႀကာင္းတရားလည္းမ်ားစြာ
ေတြ႕ရွိပါတယ္

Post a Comment