Friday, May 29, 2015

ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ (ႏွစ္ ၁၀၀) အပိုင္း (၃)

ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တို႕ကို အလြယ္ တကူ ျပန္လည္ ဖတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္-(ေဆာင္းပါး အမည္ကို ႏိွပ္ပါ။)
မိုးတား စနစ္တြင္ ဂရပ္တို႔ကို သံုးစြဲ၏။ ဂရပ္တို႕ကို သံုးရျခင္းမွာ-
 • ဂရပ္တစ္ခုသည္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္တည္း တင္ျပႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း။
 • ဂရပ္တို႕သည္ ဟိုခ်န္ဒီခ်န္ - ဘက္လိုက္ျခင္း မ႐ိွပဲ- မိမိတြက္ခ်က္သည့္ မူအတိုင္း ဘက္မလိုက္ပဲ ေဖၚျပႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။
စကားေျပ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားျခင္းတြင္ စာေရးသူ အေနျဖင့္ မိမိ လိုသလို ဖိအားေပး၍ လည္းေကာင္း- ထိန္ခ်န္၍ လည္းေကာင္း- လိုသလို လွည့္ပတ္ ေရးသား ႏိုင္ေသာ္လည္း- ဂရပ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း- ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဖၚျပေသာ အခါ- ထိန္ခ်န္ ၍ မရေတာ့။ လိုသလို ဖိအားေပး ေရး၍ မရေတာ့။
Graph တို႕သည္ကား- Facts ျဖစ္၏။ 

သို႕ေသာ္ လူတို႕သည္ကား Fact ႏွင့္ စာလွ်င္ Feel ကို ႏွစ္ၿခိဳက္တတ္၏။
လူတို႔သည္ ခ်ဥ္ငန္စပ္ အရသာကို ႏွစ္သက္၏။ မခ်ဥ္ မငန္ မစပ္- ဖြယ္တယ္တယ္ ဆိုလွ်င္ အရသာ မ႐ိွေတာ့ေခ်။
သို႕ျဖင့္လွ်င္- မိမိလိုရာ- တစ္ဘက္ဘက္ ကို ဖိမေရးပဲ- ေစာင္းတင္ မေရးပဲ အခ်က္အလက္ သက္သက္- ပညာခန္း သက္သက္ သာ ေရးသားေသာ သုတ စာေပ မ်ားသည္ စာဖတ္ သူတို႕အား ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလွ၏။ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္လွ်င္ ေသာ္မွ - လူနည္းစု စဥ္းစား တတ္သူ တို႕ အတြက္သာ ျဖစ္တတ္ၿပီး- လူမ်ားစု အတြက္မွာ ပ်င္းရိဘြယ္ ျဖစ္ေတာ့၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- အေရာင္အဆင္း မ႐ိွ- အရသာမဲ့ သကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားေသာ ေၾကာင့္တည္း။
တစ္ဘက္ဘက္ ကို - ေစာင္းတင္ ေရးသားျခင္း ကို ႐ုပ္ရွင္ ဓါတ္ပံု ေလာက တြင္ View Angle ကင္မရာ ခ်ိန္ေထာင့္ ႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ ရပါမည္။

တင္ျပပံု Presentation ကို ေနာက္ခံ တီးလံုး- အလင္းအေမွာင္ Lighting / Contrast အေနအထားတို႕ျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ - ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ မွဳ Costume ဒီဇိုင္း Make-UP တို႕ ဖန္တီးျခင္း ျဖင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ရပါမည္။
ဆိုပါေတာ့- အက္ရွင္ ဇတ္လမ္း တစ္ခုတြင္ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး၏ ခန္႕ညားမွဳ စြမ္းအား တို႕ကို ထင္ရွားေအာင္ ေဖၚျပလိုေသာ အခါ - ကင္မရာ အေနျဖင့္ ပင့္႐ိုက္ ၍ View Angle အားျဖင့္ တင္ျပေလ့႐ိွပါသည္။ အကယ္၍ ကင္မရာကို မ်က္ႏွာျဖင့္ တစ္တန္းတည္း ေနရာမွ ႐ိုက္ယူေသာ အခါ- တင္ျပေသာ ခန္႕ညားမွဳ အင္အား ႀကီးမွဳ တို႕ကို တင္ျပႏိုင္မွဳ နည္းပါးသြားေတာ့သည္။

ထိုနည္းတူ- အေၾကာင္း အရာ တစ္ခု ကိုပင္ - စာေရးသူသည္ စကားေျပျဖင့္ တစ္တန္းတည္း ဘက္ညီစြာ တင္ျပေသာ္- စာေရးသူ အေနျဖင့္ စာဖတ္သူတို႕ ေခါင္းထဲ မ်က္စိထဲတြင္ စြဲသြားစရာ မ႐ိွတတ္။ ရွဳေထာင့္ တစ္ခုမွ ရပ္တည္၍- မိမိ တင္ျပလိုေသာ အေနအထားကို Highlight လုပ္တင္ျပ၍ - အျခားေသာ အေနအထားတို႕ကို ေသးသိမ္ ေအာင္ ျခံဳ႕၍ ေဖၚျပရပါသည္။ ဓါတ္ပံု ပညာ ကို နားလည္သူမ်ား အေနျဖင့္- Depth of field ကို ညိွျခင္းျဖင့္- မည္သည့္ အရာကို ပိုမို ထင္ရွားေစ ျခင္း ျဖစ္ေစသည္ကို သိႏိုင္သလို- Depth of field ကို မကစားတတ္ေသာ ဓါတ္ပံုသည္ ျပားသြားသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ - ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္- ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ ဆိုင္ရာ ၇-ရက္ သင္တန္းကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္ တြင္- ဥေရာပ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ TV Presenter ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးထံမွ သင္ၾကားခဲ့ရဘူး၏။

ထို ဥေရာပ ႏိုင္ငံသား ဂ်ာနယ္လစ္ အေနျဖင့္- သူ၏ သတင္းစာတြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္က- သူ႕အား သူတို႔ႏိုင္ငံမွ- သတင္းစာတြင္ ဒိုင္လူႀကီး တစ္ဦး၏ အေၾကာင္းကို ေရးသားရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း ခံရ၏။

သူျပန္ေျပာသည္မွာ- ထိုဒိုင္လူႀကီး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တို႕ကို ေလ့လာ ေသာ အခါ- ဘာတစ္ခုမွ ထူးထူးျခားျခား မ႐ိွ။ ေနာက္ဆံုး ထိုဒိုင္လူႀကီး၏ ဇနီး အား ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္း ရာတြင္လည္း- ထူးထူးျခားျခား မ႐ိွခဲ့။ သို႕ေသာ္- ဖုန္းခ် ခါနီးတြင္မွ- ဒိုင္လူႀကီး ဇနီးက အမွတ္ မထင္ ေျပာျပ ခဲ့သည္မွာ သူ႕ေယာက္်ား အေနျဖင့္ ဒိုင္လူႀကီး သက္တမ္းတြင္ အနီကဒ္ မသံုးခဲ့ဘူးေၾကာင္းပင္ ျဖစ္၏။

ဤတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္ အေနျဖင့္- ၄င္းကိုပင္ ေခါင္းစဥ္တင္၍- The Refree who never used the Red Card အနီကဒ္ မသံုးခဲ့ေသာ ဒိုင္လူႀကီး အေနျဖင့္ - ထိုရွဳေထာင့္မွ ေန၍ ေရးသား ခဲ့ေသာ အခါ- လူအမ်ား စိတ္၀င္စား စရာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။

သတင္းစာ ေလာက၊ ဂ်ာနယ္ ေလာကတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္ တို႕ အေနျဖင့္- မိမိ၏ ဂ်ာနယ္လစ္ စည္းကမ္းခြင္ အတြင္းက ပင္ ရႆ ေပၚေအာင္ လိုသည္ ခ်ဲ႕- မလိုသည္ကို ၾကံဳ၍ ရပ္တည္မွဳ တစ္ခုကို ပံုေသ ယူကာ- ခ်ဥ္ငန္စပ္ အရသာ ေပၚေအာင္ ေရးျခင္းျဖင့္ ေစာင္ေရတိုး ေအာင္ လုပ္ႏိုင္၏။

ေနာက္တစ္ခ်က္က တင္ျပေသာ ပံုစံ- ျဖစ္၏။
ဥပမာ တစ္ခု ဆိုရေသာ္-
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ႐ိွေရေျမာင္းတစ္ခု အတြင္းမွ- ဒုတိယ ကမၻာစစ္ လက္က်န္ ကာဘိုင္က်ည္ ၅-ေတာင့္ကို ေတြ႕ရိွရသည္ ဆိုပါအံ့။
ထိုသတင္းကို- အေရာင္မခ်ယ္ပဲ- အပိုအလို မလုပ္ပဲ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးမည္ ဆိုလွ်င္ မည္သူ စိတ္၀င္စားပါအံ့သနည္း။
--- ယေန႔၊ နံနက္ ၇း၀၀ ခန္႕တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ သန္႕ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ႐ိွ ေရေျမာင္းအား သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရာမွ- ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းမွ က်န္ရစ္ေသာ မဟာမိတ္ စစ္တပ္သံုး ကာဘိုင္က်ည္ေဟာင္း ၅-ေတာင့္ကို ေတြ႕႐ိွရေၾကာင္း သတင္းရ႐ိွသည္။
၄င္းသတင္းကိုပင္- အေရာင္ခ်ယ္- ခ်ဥ္ငန္စပ္ လုပ္ပစ္မည္ ဆိုပါက-
--- ယေန႔၊ နံနက္ ၇း၀၀ ခန္႕တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ သန္႕ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း လူစည္ကား ရာ ေနရာ ႐ိွ ေရေျမာင္းအား သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရာမွ- ပိြဳင့္ ၀.၃၀ ကယ္လီဘာ ယမ္းအား႐ိွ- ကိုက္ ၃၀၀ အထိ ထိေရာက္စြာ ပစ္ခတ္ ႏိုင္ေသာ - ၀င္ခ်က္စတာ လုပ္ ကာဘိုင္က်ည္ ၅-ေတာင့္ကို ေတြ႕႐ိွရေၾကာင္း သတင္းရ႐ိွသည္။
မည္သို႕ ျဖစ္သြားပါသနည္း။ တာ၀န္ ႐ိွသူ အခ်ိဳ႕ အလုပ္ျပဳတ္သြား ႏိုင္ေသာ သတင္းျဖစ္သြားေတာ့၏။

ခ်ဥ္ငန္စပ္ သတင္းတြင္- သတင္းစာ ဖတ္မိသူမ်ား အလန္႕တၾကား ျဖစ္ေစရန္. 
က်ည္ဆန္မ်ားသည္- အေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကို မေဖၚျပေတာ့ပဲ- ၄င္း၏ အရြယ္နဲ႕ စြမ္းအင္ကို အေလးထား ေဖၚျပၿပီး- လူစည္ကားရာ ဆိုေသာ စကားလံုးကို တမင္ ထည့္သြင္း ေရးသားလိုက္သည္။
ဤသည္ကား ခ်ဥ္ငန္စပ္ စာေရးနည္း ျဖစ္၍- သတင္းမွန္ ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငား- စာဖတ္သူအား မိမိလိုရာဆြဲ သို႕ ဆြဲေခၚ ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခင္ ေခတ္က သတင္းစာ ဆရာႀကီးမ်ား သည္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဟန္ ႏွင့္ စာဖတ္သူအား လိုရာ ေပါက္ေအာင္ ေရးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး- စာဖတ္ အေတြ႕ အၾကံဳ နည္းပါးၿပီး- ဘက္စံုမွ ၾကည့္ျမင္တတ္သူ မဟုတ္ပါက- သူတို႔ ျမင္ေစခ်င္သည့္ အတိုင္း စာဖတ္သူ၏ ေခါင္းထဲ အေတြးထဲ ၀င္သြား မည္ ျဖစ္၏။ 
ဤသည္မွာ- မလိမ္ မညာေသာ္လည္း တင္ျပပံုျဖင့္ပင္ လူတို႕အား - စိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။
သတင္းစာ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ က်င့္၀တ္မ်ား မလိုက္နာေသာ- နားမလည္ေတာ့ သူတို႔မွာမူ- အစကတည္း ကပင္ သတင္းမွန္ ကို မေပးေတာ့ေပ။
ဤသည္ကား အေၾကာင္းမွန္ တစ္ခု ကို တင္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေစ- စကားေျပ ျဖင့္ လိုအပ္သလို ေရးျခင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ဇယားတို႕ျဖင့္ တင္ျပျခင္း တို႔၏ ကြာျခားခ်က္ ျဖစ္၏။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္တြင္ ျဖစ္သင့္ေသာ အေနအထားမွာ- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို ေဟာၾကားသူသည္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ဘက္ကို မွ် မလိုက္ပဲ- အေၾကာင္း အက်ိဳး သက္သက္ ျဖင့္သာ စာဖတ္သူအား ႐ိုးသားစြာ ရွင္းျပထိုက္၏။
သို႕ေသာ္လည္း- ပါလီမာန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကတည္း ကပင္- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္မ်ား (သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဗဒင္ ေဆာင္းပါးမ်ား) တြင္ သက္ဆိုင္ရာ စာေရးသူတို႕သည္ မိမိ လိုလားေသာ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း ဘက္မွ ရပ္တည္၍- ေရးသား ၾကသည္မွာ ၀ါဒျဖန္႕သူတို႕အား ကူညီသည့္ အလား႐ိွခဲ့ပါ၏။
ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး… တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ခါစ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာ အေနအထားကို ဒသာ ဂရပ္ေဖၚျပထား ခဲ့၏။ သို႕ေသာ္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပျခင္း- ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း ဂရပ္တို႔ကို တမင္ပင္ ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့၏။
ယခု ေဆာင္းပါးတြင္မူ မိုးတား မူ၀ါဒ ကို မခ်ိဳးေဖါက္ဖဲ- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ကို တင္ျပေပးပါမည္။
စာဖတ္သူသည္ ဂရပ္တို႔ ကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာပါက ကၽြန္ေတာ္ မေဖၚျပခဲ့ေသာ အေနအထား တို႕ကိုပင္ ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

အတိတ္ သမိုင္းေၾကာင္း ကို ဒႆာ - ေကာဇာတို႕ျဖင့္ ယွဥ္တြဲ ေလ့လာျခင္း။
၁၉၄၈-မွ ၁၉၇၀ ကာလမ်ား။
ဤသည္ကား- ေပါက္ေဖါက္ ျဖစ္သည္ ဟု စြပ္စြဲလိုက စြပ္စြဲ ႏိုင္၏။
မည္သို႕ ဆိုေစ- မိမိ သံုးစြဲေသာ နည္းစနစ္၊ မိမိ ယံုၾကည္ေသာ မူ၀ါဒ မွန္မမွန္ ကို ထိုအခ်က္ အလက္တို႔ကို သမိုင္းေၾကာင္း ျဖင့္ အားမနာတမ္း ပက္ပက္ စက္စက္ ခ်ိန္ထိုး စမ္းသပ္ ရပါမည္။
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ကို မိုးတား နည္းစနစ္ အရ- တြက္ခ်က္ ရာမွ ရလာေသာ ဂရပ္မ်ား ျဖစ္၏။
အျပာရင့္ ေရာင္ မ်ဥ္းသည္- သက္ဆိုင္ရာ ဒသာ ကာလ အလိုက္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႐ိွေနေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား- တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ္ခံ စြမ္းအား ျဖစ္၏။
အနီေရာင္ မ်ဥ္းသည္- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား အေနျဖင့္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ၏ ဘာ၀ အလယ္မွတ္ မ်ားေပၚသို႕ လႊမ္းမိုး တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဆိုးဓါတ္ စြမ္းအားမ်ားျဖစ္၏။
ခရမ္းေရာင္ မ်ဥ္းသည္ - ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား အေနျဖင့္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ၏ မူလ ဘြားၿဂိဳဟ္ မ်ားေပၚသို႕ လႊမ္းမိုး တိုက္ခိုက္ေနေသာ အဆိုးဓါတ္ စြမ္းအားမ်ားျဖစ္၏။

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည့္ အတိုင္းပင္- ျပင္ပ ေရာဂါ၏ တိုက္ခိုက္မွဳ ကို ခံရခ်ိန္ ဆိုသည္မွာ- လူသား၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား က်ခ်ိန္ ႏွင့္ ျပင္ပ ေရာဂါတို႕ ထိုးႏွက္မွဳ ႐ိွခ်ိန္တို႕ တိုက္ဆိုင္ေသာ ကာလ ပင္ ျဖစ္၏။
၁၉၄၈- လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး မၾကာမီမွာပင္- ျမန္မာ့ ဇာတာ၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား သည္ ၁၉၅၀ တြင္ ေအာက္သို႕ ထင္ရွားစြာ က်ဆင္း ေနခိုက္- (အျပာေရာင္မ်ဥ္း)၊ ျပင္ပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး တို႕၏ တိုက္ခိုက္ခ်က္ မွာ အင္အားေကာင္းေန၏။
၁၉၅၀ ကာလ မ်ားတြင္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု- အိႏၵိယမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး၊ အင္ဒိုနီး႐ွားမွ သမၼတႀကီး ဆူကာႏို၊ ယူဂိုဆလပ္မွ သမၼတႀကီး တီးတိုး၊ အီဂ်စ္ သမၼတ နက္ဆာ တို႔ ပူးေပါင္း၍- ဘက္မလိုက္ နိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ 

အရင္းရွင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္- အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ေဒသႀကီး ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒ ေအာက္ က်ေရာက္ သြားမည္လား စိုးရိမ္ ေနၾကခ်ိန္တြင္- မည္သည့္ ဘက္မွ မလိုက္ဟု ေၾကညာ ထားေသာ ဘက္မလိုက္ ၀ါဒ သည္- ေကာင္းသည္ ဟု ထင္ရေသာ္လည္း- အျခား တစ္ဘက္တြင္ မည္သူ၏ မိတ္ေဆြမွ် မဟုတ္သည္ ကို ပညာျဖင့္ ၾကည့္ပါက ျမင္ႏိုင္ပါ၏။ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ေလာကတြင္ အာဏာ ပါ၀ါ လူၾကရာတြင္ ၾကားေန ဟုသည္ တကယ္တမ္း မ႐ိွႏိုင္သည္ကို ကစားသူမ်ား သိ၏။ မိမိလူ မဟုတ္လွ်င္- မိမိရန္သူပင္ ျဖစ္သည္ - အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုသူကို မိမိရန္သူက အခ်ိန္မေရြး အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။ 

ထိုရပ္တည္မွဳ မွန္မမွန္၊ ထိုရပ္တည္မွဳေၾကာင့္- တစ္ဆင့္ခ်င္း ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အေနအထားတို႕ကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းက သက္ေသျပေနခဲ့၏။

ကရင္ တိုင္းရင္းသား တို႔ႏွင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီး တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့၍- တိုင္းသူျပည္သား အခ်င္းခ်င္း ဦးရာလူ - သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ- ကရင္ျမန္မာ အေရးအခင္း ႀကီးကား ဤကာလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့၏။
သို႕ျဖင့္ပင္ ၁၉၅၀-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္- ကရင္ လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးအား- ဗိုလ္စိန္လြင္မွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္- သမိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ထင္ရွားမည့္ သူတစ္ဦး ေပၚလာခဲ့၏။ (ေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၂၅ တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး အဂၤလန္မွ ဥပေဒ ဘြဲ႕ကို ရခဲ့ကာ- အဂၤလိပ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးရာထူး ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္ၿပီး- လြတ္လပ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား- အဂၤလိပ္တို႔၏ ေသြးခြဲ မွဳသည္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္ ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။)
တစ္ဆက္တည္းပင္- ၁၉၅၀ ကာလမ်ားတြင္- တ႐ုပ္ျပည္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ကူမင္တန္ တ႐ုပ္ျဖဴမ်ား အား - တိုက္ခိုက္ ကာကြယ္ခဲ့ရသည့္ ကာလ လည္း ျဖစ္၏။
ထိုကူမင္တန္ တ႐ုပ္ျဖဴမ်ားအား- လက္နက္၊ နည္းပညာ၊ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္း အကူအညီ ေပးခဲ့သူကား- ကမာၻ႕ဒီမိုကေရ စီ ဖခင္ႀကီး အေမရိကန္၏ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္ေသာ စီအိုင္ေအ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ၄င္းကို 
http://www.akha.org/content/drugwar/mccoy/29.htm တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။
မည္သို႕ပင္ ဆိုေစ-
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားစြာ အသက္ဆံုးခဲ့ရသည္ ကာလ ပထမပိုင္းကား- ၁၉၄၉-၅၀ ကာလမ်ား- တနည္းအားျဖင့္ အဂၤါ မဟာဒႆာ ကာလ- ႀကီးတြင္ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ (အဂၤါ၏ အေနအထား မည္မွ် ဆိုး၀ါးသည္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတို႕တြင္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။)

ဆက္လက္၍- 
ထိုစဥ္က ဦးႏု အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ ႏိုင္ငံေရး မတည္ညိမ္မွဳမ်ား- အေနအထားမွာ ရာဟု ဒႆာ ကာလ ၁၉၅၅ မွ စတင္ေတာ့၏။ တိုင္းျပည္၏ အေနအထား- တည္ညိမ္မွဳ အေနအထားကို ဂရပ္တြင္ ျပထားေသာ အင္အား တြင္ ျမင္ၾကရမည္ ျဖစ္၏။
သို႕ႏွင့္ပင္- ၁၉၅၈ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ- ၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အာဏာယူမွဳ တို႕ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့၏။
   


၁၉၇၀-မွ ၁၉၈၀ ကာလမ်ား။
ဤကာလသည္လည္း- လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ ေသြးေရာင္လႊမ္းခဲ့ေသာ ကာလ ေနာက္တြင္- ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကာလ ျဖစ္ခဲ့၏။
ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္တြင္ ၁၉၇၃-မွ ၁၉၇၈ အတြင္း တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံ အင္အား နည္းသြားခဲ့၏။ (အျပာရင့္ေရာင္ မ်ဥ္း ေအာက္ဆင္းသြားသည္ ကို ျမင္ရပါမည္။) 
အထက္ပါ ေဆာင္းပါးတို႕တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း အင္အားနည္းပါးေသာ ၾကာသပေတး ဒႆာသည္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႕၏ အဆိုးဓါတ္ကို တားဆီးျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့။

၁၉၇၄-၇၅ ကာလတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႕မွ မူလ ဘာ၀၏ အလယ္မွန္တို႔အား လႊမ္းမိုးထားသည္ ကို အနီေရာင္ မ်ဥ္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္၏။
ထိုကာလတြင္ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသနည္း။

06/Jun/1974 ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ။ အလုပ္သမား အေရးအခင္း။ 
10/Dec/1974 ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ။ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း။
05/May/1975 ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ တနလၤာ ျပတႏၲရ။ လူ၃၀၀ ေက်ာ္ ေသခဲ့ရေသာ မုန္တိုင္း -အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း ေဒသ။

တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား က်ဆင္းသည္ကို ထပ္မံျမင္ေတြ႕ရသည့္ ၁၉၇၈-မွ ၁၉၈၀ ကာလၾကား အတြင္းမူ- ထင္ရွားေသာ ဆံုးရံွဳးမွဳမ်ား မရိွခဲ့။
အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 
ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္တို႔အား- ေကာဇာၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔မွ လႊမ္းမိုးမွဳကို ျပေသာ အနီေရာင္ ဂရပ္သည္ - နိမ့္ဆင္း ေနျခင္းျဖင့္- ေကာဇာ အဖ်က္စြမ္းအား သည္ ႏိုင္ငံအား ထိခိုက္ ေစႏိုင္ျခင္း မ႐ိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
ထိုနည္းတူ- ေကာဇာ အဖ်က္စြမ္းအားတို႕ အင္အားမ်ားေသာ ၁၉၇၅-မွ ၁၉၇၈ အတြင္းတြင္- တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား လည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုတြင္ ႐ိွေနေသာ ေၾကာင့္ ထိုအဖ်က္စြမ္းအားတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္၍ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။


   

၁၉၈၀-မွ ၁၉၉၀ ကာလမ်ား။
28/4/1987 မွ  21/9/1989 ကာလ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ အရ- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ရာဟု အႏၱရ ျဖစ္ၿပီး- အင္အား နည္းပါးေသာ ကာလ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေအာက္ဆင္းသြားေသာ မ်ဥ္း အျပာေရာင္က ျပထား၏။
တစ္ဆက္တြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ အင္အားေကာင္းခ်က္ကိုလည္း ထင္ရွားစြာ ျမင္ရ၏။
သို႕ျဖင့္ပင္- တိုင္းျပည္တြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာ အေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ဆံုးရံွဳးမွဳ တို႕ကို ခံစားခဲ့ၾကရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၄ ကာလ အတြင္း သည္ တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ေသာ အေနအထား တြင္ ႐ိွေနခဲ့သည္ကို တိုင္းျပည္ ဇာတာ၏ ဒႆ သခင္မ်ား- အင္အား ေကာင္းေနျခင္း- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ နည္းပါးျခင္း တို႕က ဂရပ္တြင္ ထင္ရွားစြာ ျပသေန၏။


၂၀၀၅-မွ ၂၀၁၅ ကာလမ်ား။
ဤကာလတြင္ တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ အတက္အက် - အေကာင္းအဆိုး အေနအထား အေျပာင္းအလဲ တို႕ကို ျမင္ေနရ၏။
ဒႆာ သခင္ အင္အားနည္းပါးသည့္ ကာလ ၂၀၀၅- တြင္ ေအာက္ပါ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။
 • 26/Apr/2005 စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ- မႏၲေလး ေစ်းတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္။ အနည္းဆံုး ၂-ဦးေသဆံုး၊ ၁၅-ဦး ဒဏ္ရာရ။
 • 07/May/2005 စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ- ရန္ကုန္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ ၃-ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြား၊ အနည္းဆံုး ၁၉-ဦးေသဆံုး၍၊ ၁၆၂ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရ။

၂၀၁၂-ဇူလိုင္ လ မွ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္း အတြင္းတြင္ တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ ယခင္က ခက္ခဲ ခဲ့ေသာ အရာမ်ား ခက္ခဲျခင္း မ႐ိွေတာ့ပဲ- လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ- အစရိွေသာ အေကာင္းဘက္ ေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳ အေနအထား တို႕ ျမင္လာရျခင္းကို ဂရပ္တြင္ ျမင့္တက္ သြားေသာ အျပာေရာင္ မ်ဥ္း အေနျဖင့္ ျပဆို ထားသည္ ကိုေတြ႕ၾကရပါမည္။

သို႕ေသာ္- တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္ခံစြမ္း အား ျမင့္တက္ လာခ်ိန္မွာပင္ အဆိုးအင္အား စုမ်ား လည္း- ဖ်က္ဆီး လႊမ္းမိုးမွဳ ထင္ရွားလာသည္ ကို ေတြ႕ၾကရပါမည္။
သို႕ျဖင့္ပင္- တစ္တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ ထိခိုက္ ပ်က္ဆီးမွဳ မ႐ိွေသာ္လည္း- စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႕ စရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို- လူမ်ိဳးေရး- ဘာသာေရး အေရးအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေနအထားကို ၂၀၁၂ ေမလ ႏွင့္ ဇြန္လ တြင္ ရခိုင္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား- ၂၀၁၃-မတ္လ ၂၀-ရက္တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ မိတၳီလာ အေရးအခင္း တို႕က ျပဆိုေနခဲ့ပါ၏။
၂၀၁၅-ေအာက္တိုဘာလ-၈-ရက္တြင္- ေကာဇာ အဂၤါ အေနျဖင့္- မူလ အဂၤါ ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ျပန္က်ေသာ အေနအထား- ကို ေရာက္႐ိွသည္ ျဖစ္ရာ- ၂၀၁၅-ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္- ေသြးသံ အေနအထား- တိုင္းသူ ျပည္သား အခ်ိဳ႕ အသက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အေနအထား ကို သတိေပးလိုပါသည္။ ၄င္းကို ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ၿဗိစာၦ ရာသီေရာက္ စေနၿဂိဳဟ္ ေဆာင္းပါး အပိုင္း (၁)  တြင္ လည္း ေဖၚျပသတိေပးခဲ့ပါသည္။


    လက္႐ိွ ႏွင့္ အနာဂါတ္ ကာလ မ်ား အတြက္-
၂၀၁၅-မွ ၂၀၂၅ ကာလမ်ား။
ဤကာလသည္ ကား အထူး သတိထား စရာ - အေနအထားမ်ား ရိွေသာ ကာလ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ ဇာတာ အေနျဖင့္- ဗုဒၶဟူး ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ၊ အဂၤါ ျပတႏၲရ သို႕ ေရာက္႐ိွသြားသည့္ 22/3/2017 မွ စ၍ ၏ ဒႆာ အင္အား အေနျဖင့္- အင္အား အလြန္နည္းေသာ -အေနထား- သို႕ ေရာက္သြားျခင္း၊ ၄င္းထက္ျပင္ ပို၍ နိမ့္က်ေသာ အေနအထား - သို႕ ေရာက္႐ိွသြားေသာ- ဗုဒၶဟူး ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ရာဟု ျပတႏၲရ- 19/3/2018 မွ စ၍ - 5/10/2020 အတြင္းတြင္-
- တိုင္းျပည္ အတြင္း ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးမ်ား- ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီး ဆံုးရံွဳးမွဳမ်ား- အသက္ ေသဆံုး ႏိုင္မွဳမ်ား ထင္ရွား ေနသည္ အတြက္- မိုးတား စာဖတ္ ပ႐ိႆတ္ မ်ား အေနျဖင့္- ဤကာလ အတြင္းတြင္ အလြန္ဆင္ျခင္ ၍ အသိဥာဏ္ ျဖင့္ ကာကြယ္ တားဆီးမွဳ မ်ား ျပဳၾကေစလိုပါသည္။၂၀၂၆-မွ ၂၀၄၁ ကာလမ်ား။
အထူးပင္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေသာ ကာလ ျဖစ္၏။
အေကာင္းဘက္မွာ ၾကည့္ပါမူ- တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါဘူးမွ မျမင္မေတြ႕ရေသာ အေနအထား- တိုင္းျပည္၏ အေကာင္းဘက္ သို႕ ေရာက္႐ိွသြားေသာ အေနအထား- တိုင္းျပည္၏ ၀င္ေငြ၊ ျပည္သူလူထု ၏ ဘ၀၊ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ခ်မ္းသာ မွဳ တို႕ကို ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ကာလကို-
21/09/2032 ေသာၾကာ ထူလ၊ ေသာၾကာ အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ ကာလ မွ 19/01/2036 ေသာၾကာ ထူလ၊ ေသာၾကာ အႏၲရ၊ ကိတ္ ျပတႏၲရ ကာလ  အတြင္းတြင္ ထင္ရွားစြာ ျမင္ရ၏။
ဤကာလ သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကာလ ျဖစ္၏။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္-
ဤအဆင့္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာမွ- ေနာင္မ်ားစြာ အထိ တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးေသာ အေကာင္းဆံုး အေနအထား ျဖစ္၏။
ယင္းကာလ အတြင္း- ေကာင္းလာေသာ အေနအထားကို တိုင္းျပည္၏ အက်ိဳး- အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳး အတြက္ ဆင္ျခင္ ဥာဏ္၊ ေ၀ဘန္ ပိုင္းျခားေသာ ဥာဏ္ ျဖင့္ သာ က်င့္သံုး တတ္ၾကမည္ ဆိုလွ်င္- ေနာက္လာမည့္ အဆိုးအေနအထား တို႕ကို ကာကြယ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။
ယင္းကာလ တြင္ ျပည္သူတို႕ အေနျဖင့္- မဆင္မျခင္- ေနထိုင္ၾကမည္- ေခါင္းေဆာင္ တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အသိဥာဏ္ မ႐ိွျဖစ္ၾကမည္။ ေနရာ ရလာေသာ ေခါင္းေဆာင္ တို႕ကလည္း- အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္ တရား နည္းပါးၾကမည္ ဆိုပါက- ယခင္ အဆိုးသံသရာတို႕ ျပန္လည္မည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။
အားလံုး အေနျဖင့္ အသိတရား- ကိုယ္က်င့္တရား ႐ိွမည္ ဆိုလွ်င္- ေနာင္အဆိုးတို႕ကို ပံုစံ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေလ်ာ့နည္း ပါးလ်ားေစပါမည္။


၂၀၄၁-မွ ၂၀၅၈ ကာလမ်ား။
၂၀၄၁-ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ဆင္းသြားေသာ ဒႆာအင္အား သည့္ ၂၀၄၆ မွ ၂၀၄၇ အတြင္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာ၏။
သို႕ေသာ္ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ရ႐ိွလာေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို အလြဲသံုးမည္- အသိဥာဏ္ နည္းပါး ေနၾကဦးမည္ ဆိုလွ်င္ကား-
15/11/2053 - တနဂၤေႏြ ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ရာဟု ျပတႏၲရ ကာလမွ စတင္၍ 05/10/2054- တနဂၤေႏြ ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ အဂၤါ ျပတႏၲရ ကာလ အတြင္း အလြန္ ႀကီးမားေသာ ဆံုးရံွဳးမွဳ- တို႕ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾက ရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ ႏွစ္ (၁၀၀) ေဆာင္းပါး အၿပီးသတ္ပါၿပီ။
အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Saturday, May 16, 2015

ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ (ႏွစ္ ၁၀၀) အပိုင္း (၂)

ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္
ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ သည္ အတတ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္မွဳ ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္လည္း- ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ အဂၤါတို႕ ပူးကပ္ပါက- အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္၊ ကိုယ္ခံပညာ အတတ္တို႕ကို ေလ့လာ ျဖစ္ေစျခင္း စသည္ျဖင့္ လူတစ္ဦး ၏ ဇာတာတြင္ ျပဆိုတတ္ေလ့ ႐ိွသည္။ 
၁-တန္႔ (လဂ္) သခင္ ျဖစ္ေသာ-ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေသာ ဓႏု ရာသီ (၄-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ -8% ႐ိွကာ၊ -100% ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွသည္။  ၿဂိဳဟ္ေကာင္းလႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
မူလ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) အား မူလ တနဂၤေႏြ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-100) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ထားသည္။ တနည္း အားျဖင့္ ဆိုေသာ္ တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္ ဗုဒၶဟူး၏ အကူအညီ ရေသာ္လည္း- ဗုဒၶဟူး ကိုယ္တိုင္ အေနျဖင့္မူ တနဂၤေႏြ ေၾကာင့္ ပ်က္စီး သြားရျခင္း ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာတြင္ - ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ -၄-တန္.တြင္ ရပ္တည္ျခင္း သည္ တိုင္းျပည္တြင္ ေရေျမ သယံဇာ ေပါၾကြယ္၀ ျခင္း၊ တိုင္းျပည္တြင္ ပညာတတ္မ်ား ေပါမ်ားျခင္း တို႕ကို ျဖစ္ေစ၏။ 
သို႕ေသာ္ ထို လဂ္သခင္ ဗုဒၶဟူး အေနျဖင့္ အင္အား မရိွျခင္းက- ထိုသယံဇာတ တို႕၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို ခံစားခြင့္ မရိွ။ ထိုပညာတတ္ တို႕ အေနျဖင့္ ထင္သေလာက္ မေပါက္။
ထိုမွ် ႏွင့္ မရပ္ေသး- ထို လဂ္သခင္ ဗုဒၶဟူး အား- ၁၂-တန္႕ သခင္ တနဂၤေႏြ မွ အနီးကပ္ ဖ်က္ဆီး ထားျခင္း ေၾကာင့္- တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတ မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ပညာတတ္ မ်ားသည္ လည္းေကာင္း တိုင္းျပည္အား အက်ိဳးျပဳခြင့္ မရပဲ ဆံုးရံွဳး ပ်က္စီး ရျခင္း- ၁၂-တန္႕သည္ ျပည္ပ ကိုလည္း ရည္ညႊန္းသျဖင့္- ျပည္ပ သို႕- ယိုစိမ့္ ထြက္ေန ရျခင္း တို႕ကို ေဖၚျပေတာ့၏။ ဤေနရာတြင္ ဗုဒၶ အဓိတ် ယုဂ္ ကို ရျခင္း ျဖစ္ရန္မွာ- တနဂၤေႏြ သည္ ၁၂-တန္႕ သခင္ မျဖစ္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္အိမ္ မရပ္ ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္သျဖင့္- ဗုဒၶ အဓိတ် ယုဂ္ ရရန္ အသာထား- အရင္းထဲမွ ပင္ ရံွဳးေနရၿပီ ျဖစ္၏။ 
တစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္- လဂ္သခင္ သည္ ၄-တန္. ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းျဖင့္- တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာ ေသာ အေနအထား- လူတို႕ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေနလိုေသာ အေနအထားကို ရည္ညႊန္း၏။ 

ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္
ၾကာသပေတး အား သကၠတ ဘာသာျဖင့္ “ဂု႐ု” ဟု ေခၚ၏။ “ဂု႐ု” ဆိုသည္မွာ ပညာရိွ ဆရာသမား ျဖစ္၏။
ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ ၏ ပရိယာယ္ကို တစ္ခုတည္းေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖင့္ ေဖၚျပရမည္ ဆိုပါက- “ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း” ျဖစ္၏။
ဆင္ျခင္ ဥာဏ္ ဆိုသည္မွာ-

 • ပညာရပ္ တစ္ခုကို သင္ယူေသာ အခါ- ႏွဳတ္တိုက္ သင္ၾကား ေလ့လာမည့္ အစား- ထိုပညာရပ္၏ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္မွဳကို ဆင္ျခင္ျခင္း။
 • အေၾကာင္း အရာကိစၥ တစ္ခုကို ၾကားသိေသာ အခါ- ျဖစ္တန္၏ မျဖစ္တန္၏ ယုတၱိတန္မတန္ ဆင္ျခင္ ေလ့လာျခင္း။
 • ေကာင္းေသာ အလုပ္ ျဖစ္ေစ- ဆိုးေသာ အလုပ္ ျဖစ္ေစ- အလုပ္တစ္ခု ကို လုပ္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ထိုအလုပ္ကို လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ဆင္ျခင္ျခင္း တို႕ျဖစ္ေတာ့၏။

ဆက္လက္၍ လည္း-

 • ထိုသို႕ေသာ အေနအထားမ်ားသည္- လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍- ယခု အခ်ိန္ အထိ တိုင္းျပည္၏ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ရိွခဲ့ၾကပါ၏ ေလာ။ ႐ိွေနၾကပါ၏ ေလာ။
 • ထိုသို႕ေသာ အေနအထားမ်ားသည္- တိုင္းျပည္၏ ဦးေဏွာက္ ႏွင့္ တူေသာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား မင္းတိုင္ပင္ ႀကီးမ်ားတြင္ ရိွခဲ့ၾကပါ၏ ေလာ။ ႐ိွေနၾကပါ၏ ေလာ။ ႐ိွေသာ္မွ အရာေရာက္ ၾကပါ၏ေလာ။
 • ထိုသို႕ေသာ အေနအထားမ်ားသည္- လူအမ်ားစု အၾကားတြင္ ရိွခဲ့ၾကပါ၏ ေလာ။ ႐ိွေနၾကပါ၏ ေလာ။ ႐ိွေသာ္မွ အရာေရာက္ ၾကပါ၏ေလာ။
 • ထိုသို႕ေသာ အေနအထားမ်ားသည္- ပညာသင္ၾကားေပး သူ လူတန္းစား ျဖစ္သည့္ ပညာေရး ၀န္ထမ္း  အၾကားတြင္ မည္သို႕ ႐ိွေနပါသနည္း။ “ဂု႐ု” အမွန္တကယ္ မည္မွ် ႐ိွေနၾကပါသနည္း။ ႐ိွေသာ္မွ အရာေရာက္ ၾကပါ၏ေလာ။

အကယ္၍ ထိုသို႕သာ ႐ိွေနမည္ ဆိုလွ်င္- တိုင္းျပည္ အေနျဖင့္ ယခု အေနအထားထက္ မ်ားစြာ ကြာျခားေသာ အေနအထား သို႕ ေရာက္မည္ ျဖစ္ေတာ့၏။
ထပ္ဆင့္ ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္- ႐ိွခဲ့ၾကေသာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ “ဂု႐ု”  မ်ားသည္ပင္လွ်င္ - တိုင္းျပည္တြင္ အေျခအေန မ်ား မရခဲ့သျဖင့္ ျပည္ပသို႕ ေရာက္မွသာ သူတို႔၏ တန္ဘိုး ျမင့္လား လာၾကရသည့္ နမူနာတို႕ကို သိဘူး ျမင္ဘူးသူမ်ား ႐ိွၾကပါလိမ့္မည္။
ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ဇာတာ၏ ၾကာသပေတးသည္ အင္အား ေကာင္းေနပါမည္လား- အင္အားနည္း ေနပါမည္ လား..
အမ်ားအေနျဖင့္ အလြယ္ေျပာၾကေသာအခါ - ပညာတတ္ ျဖစ္ရန္ ၾကာသပေတး အားေကာင္း ရမည္ ဟု ဆိုတတ္ၾက၏။
အမွန္ အားျဖင့္ ဤအဆိုမွာ မတိက်။
လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး အတြက္- ထင္ရွားေသာ ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ မွာ -

 • တနဂၤေႏြ အားေကာင္း ျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားေသာ ဥာဏ္ရ႐ိွ ႏိုင္သလို- 
 • အဂၤါ အားေကာင္းျခင္း ျဖင့္- ထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္၊ လက္ေတြ႕ က်ေသာ ဥာဏ္ ရႏိုင္သလို၊ 
 • ဗုဒၶဟူး အားေကာင္း ျခင္းျဖင့္- အတတ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အတတ္ပညာ ရွင္ ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္- ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္ တစ္ဦး ျဖစ္ရန္ အတြက္ ၾကာသပေတးသည္ အဓိက မဟုတ္။ (ရာဟု ေၾကာင့္လည္း- တကယ့္ ျပင္ပတြင္ မ႐ိွေသာ Software တို႕ကို ဖန္တီး ႏိုင္ေသာ Programmer, Virtual Reality ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္၏။)

သို႕ျဖစ္လွ်င္ ၾကာသပေတးက မည္သို႕ေသာ အရာမ်ားကို လုပ္ေပးႏိုင္ပါသနည္း။
လူပုဂၢိဳလ္ တို႔၏ ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတး အားေကာင္းသူ သည္- ငယ္စဥ္က အတန္းထဲတြင္ ဆရာမက ေျဖႏိုင္သူ လက္ညိွဳးေထာင္ ဆိုပါက- အယင္ဦးဆံုး လက္ညိွဳး ေထာင္တတ္သူမ်ိဳး မဟုတ္။
၄င္းသိထားသည့္ အေျဖအား အႏုလံု ပဋိလံု စဥ္းစား ေနျခင္း ျဖင့္- ထက္ျမက္သူဟု ႐ုတ္တရက္ သိႏိုင္သူမ်ိဳး မဟုတ္။ (အိုင္းစတိုင္း ဇာတာ သည္ကား အေကာင္းဆံုး ဥပမာ ျဖစ္ေတာ့၏။)
ၾကာသပေတး အားေကာင္းသူ သည္- ေမးခြန္း မွ အေျဖကို မစဥ္းစားမီ- ေမးခြန္း ကိုယ္တိုင္က မွန္မမွန္ သဘာ၀ က်မက် စဥ္းစား ေနတတ္သည္။
အေျဖတစ္ခု ေခါင္းထဲတြင္ ႐ိွၿပီးေသာ္မွ အျခား ျဖစ္ႏိုင္စရာ အေျဖကို စဥ္းစား ေနတတ္၏။
ဆိုလိုသည္မွာ ၾကာသပေတးသည္ အတန္းထဲတြင္ စာေတာ္ျခင္း ကို ေဖၚျပ ေနျခင္း မ်ိဳးမဟုတ္။ အတန္းထဲတြင္ စာေတာ္ ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ႐ိွပါ၏။ ၾကာသပေတးသည္ အေတြး ပါေသာ ဆင္ျခင္ အား ျဖစ္၏။
ထို႕သို႕ ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္- ၾကာသပေတး အားေကာင္းသူသည္-
မေကာင္းမွဳ ကို အလြယ္မလုပ္ ျဖစ္ေတာ့ေသာ ေၾကာင့္- ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္၏။
မေကာင္းေသာ ယုဂ္မ်ား ရေနပါေစ- ဆင္ျခင္ ဥာဏ္ ေကာင္းေသာ ၾကာသပေတး တစ္ခု အားေကာင္း ေနျခင္းျဖင့္- ထိုမေကာင္းမွဳ မ်ားကို လက္ေတြ႕ မလုပ္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္- “ၾကာသပေတး ေကာင္းလွ်င္ အျပစ္ တစ္သန္း ေက် သည္” ဟု ဆိုစမွတ္ ျပဳရျခင္း ျဖစ္၏။
ဆင္ျခင္ ဥာဏ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေၾကာင့္ ၾကာသပေတးသည္- မွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္ တတ္ျခင္း ေၾကာင့္ တရားသူႀကီး စေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ရတတ္ သည္ ဟု ေရွးက်မ္း မ်ားက ဆိုျခင္း ျဖစ္၏။
ဆင္ျခင္ ဥာဏ္ အားနည္းသူသည္ ဦးစြာ ၾကားသည္ကို အမွန္ ထင္တတ္ျခင္း၊ အေျပာ ေကာင္းသူကို ယံုတတ္ျခင္း၊ တို႕ေၾကာင့္ ေနာင္ ျဖစ္လာ ႏိုင္မည့္ အေနအထား မ်ားကို ႀကိဳတင္ တြက္ဆ ႏိုင္ရန္ အသာထား- ၿပီးခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္တို႕မွ အမွားတို႕ကို ျပန္ျမင္ ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ျပန္ျမင္ ေသာ္မွ အေၾကာင္းရင္း အစစ္အမွန္ကို မျမင္ မသိႏိုင္ျခင္း တို႕ကို ျဖစ္ေစ ေတာ့၏။
သို႕ဆိုလွ်င္- မည္မွ်ပင္ ရံွဳးရံွဳး ေလာင္းကစား ကို စြဲတတ္ သူတို႕ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနတတ္ ေသာ ေနရာ-
မည္သူတို႕ အေနျဖင့္ သဘာ၀ မက်ေသာ အလိမ္တို႕ကို ဟန္က် ပန္က် လိမ္လိမ္၊ တစ္မ်ိဳး မဟုတ္ တစ္မ်ိဳး အလိမ္ခံ ေနၾကရသူမ်ား မ်ားျပား ေနေသာ ေနရာတြင္- ထိုအရပ္ ေဒသ၏ ဇာတာတြင္ ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္း ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၾကာသပေတး ေကာင္းႏိုင္ပါမည္ လားဟု ဦးစြာ ေတြးေတာ သင့္ပါ၏။

ဆက္လက္၍ လည္း- တိုင္းျပည္၏ ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတး ေကာင္း ေနပါက ထိုေဒသ တြင္ ေနထိုင္ သူတို႔သည္-
တိုင္းျပည္၏ အေနအထား- အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ အမွား အယြင္းကို လည္းေကာင္း၊ အတိုက္ အခံတို႔၏ အမွား အယြင္းကို လည္းေကာင္း ဆင္ျခင္ ႏိုင္၊ ေထာက္ျပႏိုင္သူ မ်ားတတ္ၾက၍-
ၾကာသပေတး အားနည္း ေနေသာ ႏိုင္ငံမွ လူအမ်ားစု အေနျဖင့္ မူ- အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ဘက္မွ အကြက္ခ် လွည့္ဖ်ားလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတိုက္အခံ တို႕ဘက္မွ လွည့္ကြက္ ကစားလွ်င္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၾကားလူ တို႕ကို ၄င္းတို႕ ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ လည္းေကာင္း- ထင္ရာ ျမင္ရာကို လည္းေကာင္း ၀ါဒ ျဖန္႕ခ်ီေသာ္ ယံုလြယ္ ေတာ့၏။

ဆိုလိုသည္မွာ ၾကာသပေတးသည္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ မဟုတ္-
ဘြဲ႕လက္မွတ္ တစ္ခုမွ မရသည္ထား- ၾကာသပေတး သမား အင္အား ေကာင္းသူသည္- မိမိ လုပ္ေဆာင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ မိမိ၏ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ ေျပာႏိုင္မွဳ ေၾကာင့္ ဆိုက္ကား ဆရာ ျဖစ္ပါေစ- မိမိ အေၾကာင္း သိသူမ်ားက ေလးစားျခင္းကို ခံရတတ္၏။
ေငြေပး၍ ၀ယ္ေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ မ်ား မည္မွ် ကိုင္ထားပါေစ- ဆင္ျခင္ ဥာဏ္ အားနည္းပါက- အေၾကာင္း သိသူက အထင္မႀကီးေတာ့။
သို႕ပါလွ်က္-္ သိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေပး၍ မည္သို႕မွ် တန္ဘိုး မ႐ိွေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ စာရြက္မ်ားကို မရမက လိုက္၀ယ္ ေနသူတို႕ အလြန္မ်ားျပား သည့္ ႏိုင္ငံ သည္ကား-- မည္သည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသနည္း။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဇာတာ တြင္- ၄-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ ျဗိစာၦ ရာသီ (၃-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ စေန ပိုင္ေသာ မကာရ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ေဇ႒ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ -70% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး အားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ လႊမ္းမိုးမွဳ ေတာ့ မ႐ိွပါေခ်။
ၾကာသပေတးျဂိဳဟ္ -၃-တန္.တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္ သံတမာန္ ေကာင္းမ်ား- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ သို႕ အၾကံေပး ႏိုင္သူ ပညာရွင္မ်ား ႐ိွေန ႏိုင္ျခင္းကို ေဖၚျပ၏။ သို႕ေသာ္- ထိုၾကာသပေတးသည္ အင္အား အႏွဳတ္ျပ ေနေလရာ- ထိုထို ကိစၥမ်ား၊ ထိုထို အားထုတ္ မွဳမ်ားသည္ အရာေရာက္ ခြင့္မၾကံဳရ။ ထိုမွ်သာ မကေသး- အေရးႀကီးဆံုး ၿဂိဳဟ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ- ၾကာသပေတး - အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ လည္း ၾကာျမင့္ တတ္ေသာ ၾကာသပေတး အေနျဖင့္ အင္အားမဲ့ ေနျခင္းေၾကာင့္- တိုင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အေနျဖင့္ ၾကာသပေတး ဒႆာ ကာလ မ်ားတြင္ အဆိုးေပးခြင့္ ရထားေတာ့၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ အရ- ၾကာသပေတး ဆိုင္ရာ ဒႆာတို႕တြင္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့၏။ အင္အားနည္းေသာ ၿဂိဳဟ္၏ ဒႆာသည္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားခြင့္ ရရန္ ခက္ခဲ၍- ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ ဆိုးက်ိဳးကို ရႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ေပးလိုက္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

 • 06/Jun/1974 - အလုပ္သမား အေရးအခင္း ျဖစ္စဥ္က- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ
 • 10/Dec/1974- ဦးသန္႔ အေရးအခင္း။ ျဖစ္စဥ္က- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ
 • 13/Mar/1988- စက္မွဳ တကၠသိုလ္ အထိက႐ုဏ္း ႏွင့္ ဖုန္းေမာ္ ေသဆံုးမွဳ။ ျဖစ္စဥ္က ၾကာသပေတး ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ စေန ျပတႏၲရ
 • 08/Aug/1988- ၈-ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္စဥ္က- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ
 • 09/Oct/198- ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတႀကီး ခ်န္ဒူး၀မ္ လာေရာက္၍ အာဇာနည္ ဗိမာန္အား အေလးျပဳခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား မွ ဗံုးေဖါက္ လုပ္ၾကံရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့စဥ္က- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ေသာၾကာ အႏၲရ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ
 • 23/Oct/1965 - ေသဆံုးသူ ၁၀၀-ဦး ႐ိွခဲ့ေသာ စစ္ေတာင္း ျမစ္၀ွမ္းေဒသ မုန္တိုင္း ျဖစ္စဥ္က ရာဟု ထူလ၊ ဗုဒၶဟူး အႏၲရ၊ ၾကာသပေတး ျပတႏၲရ
 • 05/May/1975 - -အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း ေဒသ မုန္တိုင္း - ပုသိမ္ တြင္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္-၃၀၃ ဦး၊ တိရစၧာန္ ေကာင္ေရ ၁၀၁၉၁၊ ဆံုး႐ံွဳးမွဳ တန္ဘိုး က်ပ္ သိန္း ၇၇၆ သိန္းေက်ာ္ဘိုး၊ အိမ္ေပါင္း ၂၄၆၇၀၀ (၅-ရက္ ေန႔ မွ ၇-ရက္ေန႔ အတြင္း) ခဲ့စဥ္က- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ တနလၤာ ျပတႏၲရ။
 • 23/Mar/1983- - ေသဆံုးသူ ၅၀၀-ဦး ႐ိွခဲ့ေသာ အမရပူရ ငလ်င္ (မႏၱေလး တိုင္း)၊ ျဖစ္စဥ္က- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ေသာၾကာ အႏၲရ၊ ၾကာသပေတး ျပတႏၲရ
 • 03/May/2008- (နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း) ေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁-သိန္း ၃-ေသာင္းခန္႔ ေသဆံုး ခဲ့စဥ္က- စေန ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ အဂၤါ ျပတႏၲရ

အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္တို႕ကို ၾကည့္ပါလွ်င္ အင္အားနည္းေသာ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္၏ ဒႆာ တြင္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ ဆိုးက်ိဳးကို ရႏိုင္ရန္ တံခါးဖြင့္ေပး လိုက္သည္ကို စာရွဳသူတို႔ ျမင္ေတြ႕ ၾကရပါလိမ့္မည္။

ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္
ဤဇာတာတြင္ အင္အား အေကာင္းဆံုး ၿဂိဳဟ္သည္ကား- ေသာၾကာ ျဖစ္၏။ ၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီ (၅-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ေမထုန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနလၤာ ပိုင္ေသာ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 212% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
မန္ဒိန္း ပရိယာယ္မ်ား အရ- ေသာၾကာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဟာ္တယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပြဲလမ္း သဘင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ေမြးဖြားမွဳမ်ား ကို အစိုးရ၏။ မည္မွ်ပင္ စီးပြားေရး မေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ- လူတို႕သည္ကား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ေနတတ္၏။ ေပ်ာ္ေအာင္ ေနတတ္၏ ေျပာရမည္။ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ မ်ား ၾကြယ္၀ ျခင္းကို ထပ္မံ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္၏။

ေသာၾကာျဂိဳဟ္ ၅-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖင့္ ေကာင္းေသာ-ဆိုးေသာ အက်ိဳးတို႕႐ိွ၏။ ေကာင္းက်ိဳး အေနျဖင့္- အရည္အခ်င္း ႐ိွေသာ လူေတာ္ လူေကာင္းတို႕ ကို ေမြးဖြား ေစႏိုင္၏။ ဆိုးေသာ အခ်က္ အေနျဖင့္- အေပ်ာ္ႀကိဳက္ေသာ ေသာၾကာ ႏွင့္ စြဲလမ္း တတ္ေသာ ၅-တန္႕- တနည္းအားျဖင့္ ေလာင္းကစား ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၅-တန္႕ ျဖစ္ေနျခင္းက- စိတ္ကူးယဥ္ မွဳ- အလြယ္တကူ ခ်မ္းသာလိုမွဳ ႏွင့္ ေလာင္းကစား တို႕တြင္ ၀ါသနာ ထံုတတ္ၾကေစ ေသာ အေနအထား ကို ျဖစ္ေစေတာ့၏။
တနည္းအားျဖင့္- လက္ေတြ႕ ဆန္မွဳ နည္းပါး၍- ေလာင္းကစား ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား သာ ျဖစ္ထြန္းေစ တတ္ေသာ အေနအထားကို ျဖစ္ေစေတာ့၏။
ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ေကာဇာလႊမ္းမိုးခ်ိန္- ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ဒႆာ စားခ်ိန္ တို႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး၊ ျပည္သူ လူထု၏ ၾကြယ္၀မွဳ၊ သံုးစြဲ ႏိုင္မွဳ၊ ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္မွဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား တိုးတက္မွဳကို ရႏိုင္ေသာ ကာလ ျဖစ္၏။

စေန ၿဂိဳဟ္
ကန္လဂ္ ဇာတာ အတြက္- တနဂၤေႏြ-အဂၤါ တို႕သာမက- စေနသည္ လည္း သဘာ၀ ပါပသာမက- ကာရက ပါပ ျဖစ္ေနျခင္း- လဂ္သခင္ သည္ ဗုဒၶဟူး ျဖစ္၍ မူလ သေဘာကိုက အင္အားနည္းတတ္ျခင္း တို႕ျခင္းတို႕သည္ ျပႆနာ ျဖစ္၏။

၆-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-စေန ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာကရကဋ္ ရာသီ (၁၁-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ မိန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ အသလိႆ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 91% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

အင္အား႐ိွေသာ စေနသည္- မန္ဒိန္း ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ ၄င္း၏ တာ၀န္ ျဖစ္ေသာ- သတၱဳတြင္း တူးေဖၚေရးမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား ကို ေထာက္ပံ့ေပး၏။ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးကို ခံစား ရ႐ိွေစ၏။ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္အဆင့္ အတန္းကို ေဖၚျပေသာ ၁၁-တန္႕ ႏွင့္ တူးေဖၚေရး လုပ္ငန္း ေရွးေဟာင္း အေမြ အႏွစ္တို႕ ဆက္စပ္ အက်ိဳးေပးေစ၏။
သို႕ေသာ္ ၄င္းသည္ ကိုယ္တိုင္ အေနျဖင့္- ၁၁-တန္႕တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္- အေပါင္းအသင္း အသိုင္းအ၀ိုင္း- မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း တို႕ကို ေဖၚျပေသာ ၁၁-တန္႕ အေနျဖင့္ ထိခိုက္ရသည္။ ဤနည္းျဖင့္- သူမ်ား အပယ္ခံ ျဖစ္ရတတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မွဳမ်ား ခံရတတ္ျခင္း၊ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ရွားပါး၍ အထီးက်န္ ျဖစ္ရျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစ၏။

မိမိ၏ တာ၀န္ျဖစ္ေသာ- စေန၏ ကာရက သေဘာ ကို ေက်ပြန္ေသာ္လည္း ၆-တန္.ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ လည္းျဖစ္- ပင္ကိုယ္၌ က- ပါပ လည္း ျဖစ္ေသာ စေနသည္- ၄င္း၏ ေကာဇာ လႊမ္းမိုးမွဳတို႕တြင္- ဒႆာသခင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား အင္အား နည္းခ်ိန္တြင္ ဆိုးက်ိဳးတို႕ကို ထင္ရွားစြာ ေပးသည္ကို ေအာက္ပါ ဇယားတို႕တြင္ ျမင္ႏိုင္ပါေတာ့၏။
ရာဟု ၿဂိဳဟ္

မူလ ကတည္းကပင္ အဆိုးဓါတ္ခံ ႐ိွေသာ ရာဟု- မထင္မွတ္ေသာ အနိဌာ႐ံု တို႕ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ရာဟု သည္ -

 • - မရဏ ဆိုေသာ ေသဆံုးျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ၈-တန္႕ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္၍
 • - ဆံုးရံွဳးမွဳမ်ား- ေသာက ဗ်ာပါဒ မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ဗ်ာယ ဘာ၀ (၁၂-တန္႕) သခင္ တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ ၾကတၱိကာ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည့္ အျပင္
 • - (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) စေန မွ (-99.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္းကို ရထားျခင္းျဖင့္- အလြန္႕လြန္႕ ဆိုးေသာ အေနအထားကို ေပးေသာ ရာဟု အေျခအေန ကို ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ ဇာတာ အေနျဖင့္ ထူးျခားစြာ ရထားေတာ့၏။

ဤအခ်က္ကို သက္ေသ ခံေနသည္က ေအာက္ပါ အျဖစ္အပ်က္တို႕ ျဖစ္ေတာ့၏။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် အနိဌာ႐ံု အားလံုးနီးနီးတို႕တြင္ ရာဟု အေနျဖင့္ ထင္ရွားစြာ ပတ္သက္ေနရသည္မွာ အထက္ပါ အေနထားတို႕ျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးကို ၂-ထပ္ကြမ္း ၃-ထပ္ကြမ္း ျဖစ္ရထားေသာ ရာဟုေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ 
ဇာတာ အားလံုးအတြက္ ရာဟု အပူးအျမင္သည္ အဆိုးမဟုတ္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာ့ ဇာတာ အတြက္ကမူ- ရာဟု သည္ အဆိုးသက္သက္- အဆိုးစစ္စစ္ ကို ေပးခဲ့သည့္မွာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
ျမန္မာျပည္တြင္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မေမ့ႏိုင္ေအာင္ လူအေသ အေပ်ာက္ မ်ားခဲ့ေသာ- အနိဌာ႐ံု ႏွင့္ ညံ့ဖ်င္း၍ လူမဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ ၏ အေနအထားကို ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ေမလ ၃-ရက္မွ ၄-ရက္ အတြင္း လူသတ္ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီး နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္း ကာလတြင္ ေကာဇာ ရာဟုသည္ ကုမ္ ရာသီ ၀း၂၃ တြင္ တည္၏။
ဤသို႕ တည္ျခင္းျဖင့္-
ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာတြင္ ကရကဋ္ ၂၈း၄၃ တြင္ တည္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္ ၆-တန္႕ သခင္အား ၉၄% ႐ိွေသာ ၅-တန္႕ အျမင္ျဖင့္ ထိခိုက္ ဖ်က္ဆီး ခဲ့၏။
ထိုကာလတြင္ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ၏ ဒႆာ အားျဖင့္လည္း- စေန ထူလ၊ အဂၤါ ျပတႏၱရ ျဖစ္ျခင္း ျဖင့္ ေကာဇာ၏ မေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ႏိုင္ေစခဲ့ပါ၏။ ၅-တန္႕ အျမင္ ဆိုသည္မွာ- ဒီဂရီ အားျဖင့္- ၁၂၀ ဒီဂရီ အကြာအေ၀းကို ဆိုလိုျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

ထိုအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္- ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတာ- ႏွင့္ ေလျပင္း မုန္တိုင္း တို႔၏ ႐ိုတ္ခတ္မွဳ သမိုင္း။   ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားခဲ့၏။
ထိုနည္းတူ ေကာဇာ ရာဟု၏ ဖ်က္ဆီးမွဳကို ဦးသန္႕ အေရးအခင္း၊ ဖုန္းေမာ္ ေသဆံုးမွဳ အစ႐ိွေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ျမင္ၾကရပါမည္။
ကိတ္ ၿဂိဳဟ္
ကိတ္ ၿဂိဳဟ္ သည္ ျဖစ္ေသာ တူ ရာသီ (၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ေမထုန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ ၀ိသာခါ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 108% ႐ိွကာ၊  ရာဟု မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
ဤေနရာတြင္ ထူးျခားခ်က္ကို ျမင္ၾကေတာ့၏။
ပံုမွန္ အားျဖင့္ အႏွဳတ္ သေဘာသာ ျပေသာ ကိတ္ၿဂိဳဟ္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ အတြက္ 108% အင္အား ေကာင္းေန၏။
ကိတ္သည္ ေလာကုတၱရာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ၆-ႏိုင္ငံမွ်သာ ရိွေတာ့ ရာတြင္- ေလာကုတၱရာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၀ိပႆနာ တရား အထြန္းကားဆံုး ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တည္ေနရျခင္း သည္ ဤအခ်က္ သည္ အဓိက တစ္ေနရာတြင္ ပါ၀င္ေနေတာ့၏။ ဤေနရာတြင္ မိုးတား နည္းစနစ္ အရ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ အားေကာင္း ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ- ကိတ္ တည္ရာ တူရာသီ၏ မူလႀတိေဂါဏ သခင္ ေသာၾကာ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းလြန္း ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

အင္အားေကာင္းေသာ ဘြားဇာတာ ကိတ္သည္ ၄င္း၏ အေကာင္းသေဘာ တာ၀န္ ျဖစ္ေသာ- ေလာကုတၱရာ အသိဥာဏ္၊ ၀ိပႆာနာ ပညာရပ္ ႏွင့္ တကြ- စြန္႕လႊတ္ လွဴဒါန္း တတ္ေသာ သဒၶါ တရားတို႔ကို ထြန္းကားေစ၏။
အျခား တစ္ဘက္တြင္မူ- ႐ုပ္၀တၱဳတို႔ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကိတ္ အေနျဖင့္မူ- ေကာဇာ ရပ္တည္မွဳမ်ား မေကာင္းေသာ အခါ ႏွင့္ ဒႆာ ပိုင္ရွင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား အင္အား နည္းေသာ အခါတြင္ လူသားတို႕ အား သံေ၀ဂ ရေစႏိုင္သည္ အထိ ပ်က္စီး ဆံုးရံွဳးမွဳ မ်ားေပးေသး၏။
ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္တို႕ကို ၾကည့္လိုက္ပါက- ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကိတ္၏ ေျခရာ လက္ရာမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါေတာ့၏။
ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ (ႏွစ္ ၁၀၀) အပိုင္း (၃) ေဆာင္းပါး ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳပါ။

အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Saturday, May 9, 2015

ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ (ႏွစ္ ၁၀၀) အပိုင္း (၁)

ပထမဦးစြာ ေျပာခ်င္သည္က- ယခု ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေနစဥ္ အတြင္း- ဤအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္းပါးမ်ား၏ Web link ကေလးကို copy ကူး၍ တစ္ေနရာတြင္ သိမ္းထား ျခင္း ျဖစ္ေစ- မိမိ အီးေမးလ္ တစ္ခုတြင္ သိမ္းထားျခင္း ျဖင့္ ျဖစ္ေစ- Book mark ျဖစ္ေစ ဦးစြာ လုပ္ထားပါဟု ကနဦး ေျပာလိုပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္-ေနာင္ ၃-ႏွစ္ အၾကာ (၂၀၁၈) တြင္ သင့္အေနျဖင့္- ဤေဆာင္းပါး ကို ျပန္လည္ ဖတ္ၾကည့္ လိုခ်င္ စိတ္ေပၚေပါက္ လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။ ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ၀ိေသာတၱရီ ဒႆာ သက္တမ္း ေဟာကိန္းကို မိုးတား ၏ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာမွဳ မူကို မထိခိုက္ ေစပဲလွ်က္- သင့္ေတာ္ သေလာက္ ေဖၚျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ၀ိေသာတၱရီ ဒႆာ အရ ႏွစ္ ၁၂၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း- လြတ္လပ္ ေရး ရသည္မွ ႏွစ္ ၁၁၀ ျဖစ္ေသာ ၂၀၅၈ အထိ ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာကို ေလ့လာ သံုးသပ္ေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ - မၾကာခင္ ကာလက ျမန္မာျပည္ သို႕ ေခတၱခဏ ျပန္ေရာက္ စဥ္တြင္- ေ၀ဒသုေတသန မွ ဆရာ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ကၽြန္ေတာ့္ အား တန္ဘိုး ရိွေသာ လက္ေဆာင္ စာအုပ္ ေလး တစ္အုပ္ ေပးခဲ့ပါ၏။
ထိုစာအုပ္ ေလးသည္ကား- ဆရာႀကီး လွ်ပ္စစ္ေဗဒင္ ဦးအုန္းသင္ ေရးသား ခဲ့ေသာ “သာသနာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ မွ ေရွ႕ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ဘာျဖစ္မည္ လဲ” အမည္ ႐ိွေသာ ေရွ႕ျဖစ္ ေဗဒင္ စာအုပ္ ကေလး ျဖစ္၏။

ဆရာႀကီး ဦးအုန္းသင္ ထို စာအုပ္ ေလးကို ေရးရာတြင္- လက္႐ိွ ျမန္မာ ပညာ နကၡတ္ ပညာရွင္ မ်ား အသံုးျပဳ ေနၾကေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ ဟု ေခၚေနၾကသည့္- “အလံတင္ အလံခ် ဇာတာ” (နံနက္ ၄း၂၀ ဇာတာ) ကို လံုး၀ ပင္ အသံုး မျပဳပဲလွ်က္- ထိုစာအုပ္ ထုတ္ေ၀ ေရးသားသည့္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ သၾကၤန္ က်သည့္ အခ်ိန္ကို မူတည္ သည့္ သၾကၤန္ ဇာတာ ကိုသာ အသံုးျပဳ၍ ထိုႏွစ္ အတြက္ ေဟာကိန္း ႏွင့္- သာသနာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ ျပည့္ ဇာတာ တို႕ကိုသာ အသံုးျပဳ၍ ႏွစ္ ၅၀ ေဟာကိန္း တို႔ကို ေဟာၾကား ခဲ့သည္မွာ ကား- အင္မတန္ အံ့ၾသ ေလးစား ဘြယ္ ေကာင္းလွေတာ့သည္။

၁၃၅၆-သၾကၤန္ ဇာတာ။
ဆရာႀကီး အေနျဖင့္- ဇာတာ အခ်ိန္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း တြက္ခ်က္ ေပးထားပါသည္။
“မိႆ ရာသီသို႕ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ ေနမင္း ျပန္လည္ ေရာက္႐ိွခ်ိန္ မွာ မဟာ သၾကၤန္ က်ရိွခ်ိန္ ဟု ယူဆၿပီးလွ်င္- ဤႏွစ္ ႀကီးသည္ ေႏွာင္းတံခူး လဆန္း ၃-ရက္-၁၃-၄-၁၉၅၆ ခုေႏွ နံနက္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ ၈ မိနစ္ ၂၄ စကၠန္႕တြင္ မဟာ သၾကၤန္ က်ခဲ့လ်က္ တံခူး လဆန္း ၅-ရက္ ၁၅-၄-၅၆ ခုေန႕ မြန္းလြဲ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂-နာရီ ၉-မိန္စ ၃၆ စကၠန္႕တြင္ မဟာ သၾကၤန္ တက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ တို႕ စတင္ ခဲ့ေလသည္။”

သာသနာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ ျပည့္ ဇာတာ။
“သာသနာ သကၠရာဇ္ ၂၅၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ ေစ့ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ သည္ ကား။ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၁၈-ခုႏွစ္၊ ကဆုံ လျပည့္ေန႕၊ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၉၅၆-ခု၊ ေမလ ၂၄-ရက္ေန႕၊ ၾကာသပေတး ေန႕၊ ညဥ့္ စက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀-နာရီ ၊ ၁-မိနစ္၊ ၁၁-စကၠန္႕ တြင္ လျပည့္ခ်ိန္ ၾကံဳေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ သည္ ျမန္မာ သံဒိဌ ၿဂိဳဟ္သြား ပကၡဒိန္ အရ ၄င္း- အိႏၵိယ ၿဂိဳဟ္သြား ပကၡဒိန္ အရ ၄င္း၊ ကိုက္ညီ မွန္ကန္ သည့္ အားေလ်ာ္စြာ- လြတ္လပ္ေသာ ဇာတာ၏ အေျခခံ ၂-ခု ကို ဆက္စပ္ကာ၊ ေရွ႕ေရး အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တို႕၏ ျဖစ္ပ်က္ ေတြ႕ၾကံဳ ရတတ္သည့္ ကိစၥရပ္ တို႕ကို ေျဖရွင္း ေဟာဆိုျခင္း ျပဳေပအံ့။” 
(စာလံုးေပါင္း သတ္ပံု မ်ားကို မူလ စာအုပ္ထဲ အတိုင္း ပင္ ျပန္လည္ ႐ိုက္ကူးေပးထားပါသည္- စကားခ်ပ္)ဆရာႀကီး ဦးအုန္းသင္ ၏ သာသနာ ၂၅၀၀ ျပည့္ ဇာတာ အရ ေဟာကိန္း

ဆရာႀကီး ဦးအုန္းသင္ ၏ သာသနာ ၂၅၀၀ ျပည့္ ဇာတာ အရ ေဟာကိန္း တြင္- အျခားေသာ ႏွစ္ပိုင္း ေဟာကိန္းမ်ား ႐ိွေသာ္လည္း- လူအမ်ားစု သိ႐ိွထား ၾကသည့္ - ေခတ္ေျပာင္း ေခတ္လြဲ အေနအထားကို ဆရာႀကီးက ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ေပးခဲ့သည္မွာ-
“၉-၂-၁၉၆၀ ခုေန႕မွ ၃၀-၁၁-၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အတြင္း၌။ ။ ရာဟု ဗုဒၶိ ဒသာ စားဆဲ ႀကံဳေနခဲ့ ေလသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ တိုက္ တိုင္းျပည္ ႀကီးမ်ား အခ်ိဳ႕တြင္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ တိုက္ခိုက္မွဳ၊ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႀကံဳ ျဖစ္ေပၚ ရျခင္း ၾကားသိ ေတြ႕ျမင္ ရေစဘြယ္ ရာ ျဖစ္ရေစတတ္ ေလသည္။ ထိုႏွစ္ပိုင္း အတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ကံေကာင္းလွ်က္ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္မွာ ကင္းေ၀းမည္။ သို႕ေသာ္ ထိုႏွစ္ပိုင္း အတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အေျပာင္း အလြဲ ျပဳလုပ္ ရမွဳ ေတြ႕ၾကံဳ ရေစတတ္ ေလသည္။ အဆို ပါ ႏွစ္ပိုင္း လက္မွဳ စက္မွဳ လုပ္ငန္းတို႕ ထူးျခားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ ေအာင္ျမင္ ေပအံ့။”

“၂၀-၂-၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွ ၂၂-၁-၁၉၈၉ ခုႏွစါ အတြင္း၌။ ။ (ကိတ္) ထူလ ဒသာ စားဆဲ ၾကံဳေနခဲ့ေလသည္။ ထိုႏွစ္ပိုင္း အတြင္း၌ တိုင္းျပည္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ စနစ္ ေျပာင္းလဲ ရတတ္ျခင္း၊ အာဏာရွင္ ဆံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႕ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ခံရျခင္း။ အစိုးရ အေျပာင္းအလြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရျခင္း ကို ျဖစ္ရေစတတ္ ေလသည္။ ထိုႏွစ္ပိုင္း လက္နက္ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု တို႕ တည္ေဆာက္ျခင္း မ်ားလွ်က္ တိုင္းျပည္ မညိန္ မသက္မွဳ မ်ားျပားျခင္း တို႕ ျဖစ္ရေစတတ္ေလသည္။”

အလြန္မွန္ကန္ေသာ ေဟာကိန္းကို ဆရာႀကီးသည္ ဒႆာ နည္းစနစ္ ကို အသံုးျပဳ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့ပါ၏။
ကၽြန္ေတာ္၏ မျဖစ္စေလာက္ ဥာဏ္ေလးျဖင့္- ဆရာႀကီး မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္- ၁၉၆၀ မွ ၁၉၆၂ ကာလ အတြင္း အစိုးရ အေျပာင္း အလဲ ကို မည္သို႕ ႀကိဳတင္ ေဟာႏိုင္ သနည္းကို ေလ့လာ ရာတြင္-

 • သာသနာ ၂၅၀၀ ဇာတာ အရ- အႏၱရ ဒႆာ သခင္ ရာဟု သည္ အဂၤါ ပိုင္ေသာ ၿဗိစၦာရာသီ ႏွင့္ ၿဗိစၦာ န၀င္းကို စီးနင္း ထား၏။ အဂၤါသည္ စစ္ကို အစိုးရ ျခင္း- ရာဟုသည္ အေျပာင္း အလဲ ျဖစ္ျခင္း၊ ရာဟု သည္ ၁၂-တန္႕တြင္ တည္ျခင္း- တို႕ကို မူတည္၍- စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ တို႕ကို ေဟာေျပာ ႏိုင္ျခင္း၊ စစ္တပ္မွ ၁၉၆၂ အာဏာ သိမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္း တို႕ကို အေၾကာင္းျပဳ ေဟာေျပာ ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု နားလည္ မိပါသည္။
 • ဆက္လက္၍- ၁၉၈၈ အေရးအခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ ေဟာရာတြင္ လည္း- သာသနာ ၂၅၀၀ ဇာတာ အရ- ထူလ ဒႆာ သခင္ ကိတ္ သည္ ၿပိႆ ရာသီ ၆-တန္႕ ဘာ၀ တြင္ တည္ျခင္း၊ ကိတ္သည္ လက္႐ိွ အေျခအေန ကို ဖ်က္ဆီး တတ္ျခင္း၊ ၆-တန္႕ သည္ ရန္သတၱ႐ု ဆိုင္ရာ အာရီ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္- အာဏာရွင္ ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ႏွင့္ တိုင္းျပည္ အတြင္း မၿငိမ္ မသက္မွဳ တို႕ကို ျဖစ္ေစျခင္း တို႕ကို အေၾကာင္းျပဳ ေဟာၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ မိပါသည္။


ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကို ႀကိဳတင္ ေဟာၾကားရာတြင္- ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီ မပါပဲလွ်က္- ႏွစ္မ်ားစြာ အတြက္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္လႊမ္းမိုးမွဳမ်ား ကို ႀကိဳတင္ တြက္ရန္ မွာမူ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္  ဒႆာ စနစ္ျဖင့္ပင္ မွန္ကန္ စြာ သံုးသပ္ ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့ေသာ ဆရာႀကီးအား ဤေနရာမွ ဦးညႊတ္ လိုက္ရပါေတာ့၏။

ဒႆာ ႏွင့္ ေကာဇာ။
ျမန္မာျပည္တြင္ ေကာဇာ ႏွင့္ ဒႆာ တိုက္ပြဲတို႔ ျပင္းထန္ ခဲ့ဘူး၏။
ေကာဇာ ကို အားျပဳေသာ ဆရာႀကီး က- ဒႆာကို ျပင္းထန္ စြာ ႏိွပ္ကြပ္ သကဲ့သို႕- ဒႆာ ႏွင့္ ေကာဇာ အေခ် အတင္ ျဖစ္သည္ တို႕ကား အထင္အရွား ျဖစ္၏။
မည္သည္က ပိုမွန္သနည္း-
မည္သည္ကို ဦးစားေပး ေဟာရမည္နည္း-
ထိုသို႕ အျငင္းပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘက္မလိုက္ေသာ သုေတသန စစ္စစ္ တစ္ခု မလုပ္ပဲ- မိမိစမ္းမိရာကို အမွန္ဟု ထင္ျခင္း၍ ျငင္းခံု ျခင္းမွ အေၾကာင္းခံသည္ ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါသည္။

 • အမွန္အားျဖင့္- ရွင္းလင္းစြာ ဥပမာ ျပရေသာ္- ဒႆာသည္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္၏ က်န္းမာ ေရး ကိုယ္ခံစြမ္းအား အင္အား အေနအထား ကို တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္၏။
 • ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ အျမင္ အပူး လႊမ္းမိုးမွဳ တို႕သည္- ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္ေသာ ေရာဂါ ပိုးမႊားတို႕၏ တိုက္ခိုက္မွဳ ကို ျပဆိုျခင္း ျဖစ္၏။
ဆက္လက္၍ ရွင္းလင္းပါမည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာ ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ- ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ကိုယ္တြင္း ဇီ၀ စြမ္းရည္ အားျဖင့္- ကိုယ္ခံ စြမ္းအား ဆိုသည္မွာ လူတိုင္းတြင္ ႐ိွ၏။
၄င္းကို  immune system ဟုလည္း ေခၚ၏။ ထိုကိုယ္ခံ စြမ္းအားသည္- စကၠန္႕ မိနစ္တိုင္းတြင္ တစ္ခ်က္ ကေလးမွ အနား မေနရပဲ- အခ်ိန္ ႏွင့္ အမွ် ၀င္ေရာက္ ေနေသာ- ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား- ဘက္တီးရီးယား မ်ား ႏွင့္ parasite ေခၚ ကပ္ပါး ေကာင္မ်ားကို ႀကိဳးစား တိုက္ထုတ္ ေနရ၏။
ျပင္ပ ပိုးမႊား အား ကိုယ္ခံစြမ္းအား အေနျဖင့္- အႏိုင္ယူ ႏိုင္ေသာ အခါတြင္- ကိုယ္ခံ စြမ္းအား အေနျဖင့္- ထိုေရာဂါ ပိုး အတြက္ antibody ကို ထုတ္ေပးေသာ antigen အျဖစ္သို႕ ေရာက္သြားျခင္း ျဖင့္- ကိုယ္ခႏၶာ၏ immune အားေကာင္း လာကာ- ထိုေရာဂါ အေနျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ အား ဥပါဒ္ မေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး- ၀က္သက္ ကာကြယ္ေဆး- ေခြး႐ူး ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး- စေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ား သည္ အယဥ္ ေမြးထား ေသာ ေရာဂါ ပိုး ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ကာကြယ္ေရး စြမ္းအင္ immunity  ရလာကာ- ထိုေရာဂါ ၏ ဒုကၡေပးျခင္းကို မခံရေတာ့ေပ။

ထို႕ေၾကာင့္ ကိုယ္ခံ စြမ္းအားသည္ ခံတပ္ႀကီး ျဖစ္၏။
သို႕ေသာ္ 
 • လူတစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး ကိုယ္ခံ စြမ္းအားျခင္း မတူ-
 • လူတစ္ဦး ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္- အသက္အရြယ္ အခ်ိန္ အားျဖင့္ ကိုယ္ခံ စြမ္းအားျခင္း မတူ-
 • တစ္ဖန္ ၀င္လာေသာ ေရာဂါ အရလည္း - မတူ- ဥပမာ- ဘီပိုး ေရာဂါ အတြက္ antigen ႐ိွသူသည္ စီပိုး အတြက္ antigen ႐ိွခ်င္မွ ရိွမည္ ျဖစ္၏။
ထိုနည္းတူ- ဒႆာ ဆိုသည္မွာ- မိမိ၏ မူလ ဇာတာတြင္ တည္ေသာ စန္းေခၚ တနလၤာ ၿဂိဳဟ္၏ တည္ေနရာ အေနအထား အလိုက္-သက္ဆိုင္ရာ နကၡတ္ ဒႆာ သခင္ ၿဂိဳဟ္တို႕ အလွည့္က် စိုးမိုးေသာ ကာလ ျဖစ္ၿပီး- ထိုကာလတို႕ကို ပထမဆင့္ ခြဲေ၀ ပိုင္းျခားျခင္းသည္- ထူလ ဒႆာ တနည္းအားျဖင့္- မဟာ ဒႆာ ျဖစ္ၿပီး- ၄င္းကို ထပ္ဆင့္ ပိုင္း၍ ရလာသည္က အႏၱရ ဒႆာ- ထပ္မံ၍ ပိုင္းျခား ရလာသည္က- ျပတႏၱရဒႆာ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္၏။ ဒႆာကို ၅-ဆင့္၊ ၇-ဆင့္ အထိ ပိုင္းေသာ ပညာရွင္တို႔ ႐ိွေသာ္လည္း- မိုးတား အေနျဖင့္- ၃-ဆင့္သာ ပိုင္းပါသည္။ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ပိုင္းေသာ ဒႆာ မ်ားကို ဘုတၳိ ဒႆာ ဟု ေခၚ၏။

ထိုဒႆာ ရွင္ ၿဂိဳဟ္တို႕ အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕ အလွည့္က် စိုးမိုးေသာ ကာလ မ်ားတြင္-

 • ၄င္းတို႔၏ မူလ ဇာတာ အားျဖင့္ အင္အား ႐ိွေသာ အေနအထား တြင္ ရိွလွ်င္ လည္းေကာင္း-
 • ၄င္းတို႔ အား ေကာင္းမြန္ေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အျမင္ အပူး ရ႐ွိထားလွ်င္ လည္းေကာင္း စသည္တို႕ ေပၚ မူတည္၍- 
 • သက္ဆိုင္ရာ ဒႆာ ၿဂိဳဟ္၏ သဘာ၀ စြမ္းအင္မ်ား- ကာရက စြမ္းအင္မ်ား- ထိုၿဂိဳဟ္တို႔ တည္ရာ ရာသီ သခင္တို႔ ၏ သဘာ၀ စြမ္းအင္မ်ား- ကာရက စြမ္းအင္မ်ား-ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေပးျခင္းကို ရရိွမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း-
 • ထိုၿဂိဳဟ္တို႕သည္ မူလ ဇာတာ အားျဖင့္ အင္အား ကင္းမဲ့ ေေသာ အေနအထား တြင္ ရိွလွ်င္ လည္းေကာင္း-
 • ထိုၿဂိဳဟ္တို႔ အား မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အျမင္ အပူး ရ႐ွိထားလွ်င္ လည္းေကာင္း-

သက္ဆိုင္ရာ ဒႆာ ၿဂိဳဟ္၏ သဘာ၀ စြမ္းအင္မ်ား- ကာရက စြမ္းအင္မ်ား- ထိုၿဂိဳဟ္တို႔ တည္ရာ ရာသီ သခင္တို႔ ၏ သဘာ၀ စြမ္းအင္မ်ား- ကာရက စြမ္းအင္မ်ား-အင္အား နည္းပါးကာ- ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရတတ္၏။

ဆက္လက္၍ ရွင္းပါဦးမည္။
မ်ားစြာေသာ က်မ္းမ်ားတြင္- အဂၤါ- စေန- စေသာ သဘာ၀ ပါပ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ဒႆာ က်ေရာက္ပါက- အဆိုးေဟာ မ်ားကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၏။
ထိုအေဟာ တို႕ အတိုင္း ဧကန္ အမွန္ ျဖစ္ၾကပါသည္လား။
မိုးတား အေနျဖင့္ မူ ထိုသို႕ေသာ ပံုေသ အေဟာမ်ားကို မယူပါ။
ထိုဒႆာ သခင္ ၿဂိဳဟ္ သည္- 
 • မူလ ဇာတာတြင္- မည္သည့္ ဘာ၀၏ ကာရက ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သနည္း-
 • မူလ ဇာတာတြင္ - မည္သည့္ ဘာ၀ ၊ မည္သည့္ နကၡတ္- တြင္ တည္သနည္း။
 • မူလ ဇာတာတြင္- မည္မွ် အင္အား ႐ိွသနည္း။
 • မူလ ဇာတာတြင္- ၄င္းအား မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ားက အေကာင္း- အဆိုးတို႕ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း ႐ိွမ႐ိွ 

စသည္တို႕ကို ေလ့လာ ၿပီးမွ သာ- ထိုကာလ အတြက္ ေဟာခ်က္ ကို ထုတ္ဆိုျခင္း ျဖစ္ေလရာ- အဂၤါ- စေန- စေသာ သဘာ၀ ပါပ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ဒႆာ က်ေရာက္ တိုင္းလဲ ဆိုးခ်င္မွ ဆိုးမည္ ျဖစ္၏။

အင္အား ေကာင္းေသာ- ၁၀-တန္႕ အိမ္ရွင္ အဂၤါ သမားတို႕ သည္- ထိုကာလတြင္ ရာထူး ဌာနႏၱရ တိုးတက္ျခင္း၊ ထင္ရွား ေအာင္ျမင္ ျခင္း မ်ား ႐ိွသကဲ့သို႕-
သဘာ၀ ေသာမ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတး ဒႆာ ပင္ ျဖစ္ျငားလည္း- ထိုၾကာသပေတးသည္- ၆-တန္႕ ဘာ၀ ၏ မူလ ႀတိေဂါဏ သခင္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ရပ္တည္မွဳ မေကာင္းျခင္းမ်ား ႐ိွေနပါက- မေတာ္တစ္ဆ မွဳမ်ား- အစြပ္စြဲ ခံရမွဳ မ်ား- အလုပ္ ကိစၥ အဆင္မေျပမွဳ မ်ား ၾကံဳေတြ႕ ရျခင္း တို႕ကို ျဖစ္ေစေတာ့၏။

နကၡတ္ ပညာ ေလ့လာ သူတို႕ အေနျဖင့္- ပံုေသ ေဟာကြက္မ်ား ကို ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ် ေလ့လာျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ၾကပဲ- ေရွးက်မ္း တို႔၏ မူလ ဆိုလိုရင္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္ အပ္၏။
အင္အား မဲ့ေသာ ၿဂိဳဟ္ ဒႆာ စားေသာ ကာလ သည္- ထိုေနရာမွ ခံတပ္ ေပါက္ေနျခင္း- ျပင္ပ က်ဴးေက်ာ္သူ (တစ္နည္းအားျဖင့္- မေကာင္းေသာ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး) တို႕၏ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မွဳ ကို ခံရမည့္ အတြင္း တံခါး ပြင့္ေသာ ကာလ ျဖစ္၏။
အင္အား ေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္ ဒႆာ စားေသာ ကာလ သည္- ထိုၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ တကြ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္မ်ား တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရာ ကာရက မ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ ျခင္းျဖင့္- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္တို႔ထံမွ အေနအထား ေကာင္းကို အက်ိဳးခံစား ခြင့္ ရမည့္ ကာလ ျဖစ္၏။
ရွင္းေအာင္ ဆိုရေသာ္- ဒႆာ သည္ လမ္းခင္း ေပး၏။ တံခါးဖြင့္ ေပး၏။
ေကာဇာ သည္ ထိုလမ္းမွ ေလွ်ာက္၏။ ထိုတံခါးက မွ ၀င္လာ၏။
ထို႕ေၾကာင့္ ဒႆာ ႏွင့္ ေကာဇာ မည္သူက ပိုအေရးႀကီး သနည္း ဆိုသည္ကို ျငင္းေန စရာမရိွ၊ 
၄င္းတို႕ ႏွစ္ ခု စလံုး ထင္ရွားစြာ အေရးပါေတာ့၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတာ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတာ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- မိုးတားသည္- ျမန္မာ ပညာရွင္ အမ်ားစု အသံုးျပဳေသာ- ၄း၂၀ အလံတင္ အလံခ် ဇာတာကို အသံုးမျပဳပါ။ ထိုအေၾကာင္း ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- အေသးစိတ္ ကို- “၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၂) ”  တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ (ျပန္လည္ ဖတ္႐ွဳ လိုလွ်င္ ထိုေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္ ကို ႏိွပ္လိုက္ပါ။)

ယခင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ဇာတာ ကိစၥကို အၾကမ္းပ်င္း ျပန္လည္ တင္ျပရမည္ ဆိုပါက- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ Burmese Independence Act ကို သိရမည္ ျဖစ္၏။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အား အိႏၵိယ ၏ ျပည္နယ္ တစ္ခု အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႕မွ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ လာခဲ့ရာတြင္- ၁၉၄၇ တြင္ အိႏၵိယ အား လြတ္လပ္ေရး ေပးၿပီး ေနာက္- ျမန္မာအားလည္း အေႏွးႏွင့္ အျမန္ ဆိုသလိုပင္ လြတ္လပ္ေရး ေပးရေတာ့ မည္ ပင္ျဖစ္ရာ- ၿဗိတိသွ် ပါလီမာန္ အေနျဖင့္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ ကို ေရးဆြဲ ၿပီး- ဦးႏု ႏွင့္ အက္တလီ တို႕ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကို ျဖစ္ေစခဲ့၏။

အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ ေဖၚျပထားေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ ကို ေလ့လာ လိုပါက- http://www.ibiblio.org/obl/docs/1947_treaty.htm တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို ေအာက္တြင္လည္း ေဖၚျပထား၏။


လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ဥပေဒ အရ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား- 
(1) “On the appointed day, Burma shall become an independent country, neither forming part of His Majesty's dominions nor entitled to His Majesty's protection”. “သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔တြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္- အဂၤလန္ ဘုရင္ မင္းျမတ္၏ ဒိုမီနီယမ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရင္ မင္းျမတ္၏ အကာအကြယ္ ေပးမွဳ ေအာက္တြင္ လည္းေကာင္း မ႐ိွေစရပဲ- လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ိွေစရမည္။” 
ဟု ေဖၚျပထားကာ- 
ထိုသတ္မွတ္ေသာ ေန႔- မည္သည့္ ေန႕ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း- ဥပေဒ အပိုဒ္ (၂) အရ- 
“In this Act, the expression "the appointed day" means the fourth day of January, nineteen hundred and forty-eight”- “ယခု ဥပေဒ အရ- သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္- ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္ ျဖစ္သည္။” 
ဟု ေဖၚျပ ပါ႐ိွပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ- အလံတင္ အလံခ် အခမ္းအနား လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အေျမာက္ေဖါက္၊ ေျဗာက္အိုးေဖါက္ၿပီး- ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ- မလုပ္ သည္ ျဖစ္ေစ- - ၁၉၄၈-ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္သို႔ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ အရ စကၠန္႔ စြန္းလွ်င္ စြန္းခ်င္း- ၿဗိတိသွ် တို႔အေနျဖင့္ - ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား လံုး၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မ႐ိွေတာ့ပဲ- ျမန္မာမ်ား ကိုယ့္ ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို- ထိုအခ်ိန္မွပင္ စတင္ရ႐ိွၿပီ ျဖစ္သည္။

သင္အေနျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဇာတာကို ဆန္းစစ္ပါက- ထိုကေလး အမွန္တကယ္ ေမြးဘြားသည့္ အခ်ိန္ကို ယူ၍ ဆန္းစစ္ပါသည္ လား- ေဗဒင္ ဆရာ ႏွင့္ ညိွႏွိဳင္း၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အခါေရြးထားေသာ ကင္ပြန္းတပ္ မဂၤလာ အခါ ဇာတာျဖင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာပါသည္လား။

ဤသည္မွာ- သဘာ၀ ယုတၱိ ျဖစ္၏။
ဤေနရာတြင္- အလံတင္ အလံခ် အခမ္းအနား ဇာတာ ၄း၂၀ သည္ မွားယြင္းသည္ ဟု ဆိုလိုျခင္း မ႐ိွ။
ဇာတာတို႕ မည္သည္ - တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု Superimpose ေခၚ ထပ္ဆင့္ အေၾကာင္းျပဳတတ္ျခင္း ႐ိွေသာ္ လည္း- မည္သည္က ပို၍ ထင္ရွားသည္ ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၏။
အာဂမ ယုတၱိ အေနျဖင့္မူ- မွန္ကန္ ေၾကာင္း သက္ေသ ျပႏိုင္ရန္ အတြက္- ျဖစ္ရပ္တို႕ကို လက္ေတြ႕ ႏိွဳင္းယွဥ္ ဆန္းစစ္၍ မည္သည့္ အခ်ိန္က ဇာတာခ်ိန္ အမွန္ ျဖစ္သနည္း ဆန္းစစ္ ရမည္ ျဖစ္၏။

ဤ အခ်င္းအရာ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မိုးတား အေနျဖင့္- 
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား လွဳပ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မီးေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေလမုန္တိုင္းေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေရေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္ၾကခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေရေၾကာင္း အႏၲရယ္ မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့မွဳမ်ား။ 

တို႕ကို သုေတသန ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး- ေအာက္ပါ ေဆာင္းပါးတို႕တြင္ ေဖၚျပေရးသား ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၁) ”  ေဆာင္းပါး
၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၂) ”   ေဆာင္းပါး
၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၃) တိုင္းျပည္က ႏုႏု၊ မုန္တိုင္းက ထန္ထန္။ ေဆာင္းပါး
ငလ်င္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ။” 
“ျမန္မာ့ ငလ်င္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ ၂-ေစာင္။” 
“ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတာ- ႏွင့္ ေလျပင္း မုန္တိုင္း တို႔၏ ႐ိုတ္ခတ္မွဳ သမိုင္း။” 

လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ


 

လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ဥပေဒ ဇာတာ ၏ တည္ေနရာ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ဥပေဒ ဇာတာ အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကန္ လဂ္- ကန္ စန္း ျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က- ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀ တို႕၏ မန္ဒိန္း ဆိုင္ရာ ပရိယာယ္မ်ား ျဖစ္၏။အင္အားေကာင္း ေသာ ၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ အင္အားနည္းေသာ ၿဂိဳဟ္ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေသာ ၿဂိဳဟ္
နကၡတ္ပညာ ၏ အတြင္း သေဘာကို နားလည္ လွ်င္ - မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္မဆို အင္အားေကာင္းျခင္းသည္ လိုလား စရာျဖစ္၏။ အင္အား ပ်က္ျခင္း သည္ မလိုလား စရာ ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၿဂိဳဟ္တို႕ အေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ တာ၀န္ မ်ား ႐ိွေလရာ- အင္အား ႐ိွမွသာ ထိုတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။ အင္အားမဲ့ လွ်င္ ထိုတာ၀န္မ်ားကို မထမ္းေဆာင္ သည္ သာမက- ကပ်က္ ကေခ်ာ္ ပ်က္စီး မွဳမ်ားကိုပင္ ေပး၏။ 
အလြယ္ဆံုး- အရွင္းဆံုး ေျပာရမည္ ဆိုပါက-
 • အင္အားေကာင္းေသာ တနဂၤေႏြ သည္- ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ထက္ျမက္စြမ္းကို ေပး၏။ အင္အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေသာ တနဂၤေႏြ သည္ ဘ၀င္ ျမင့္မွဳ၊ ဟန္ေဆာင္ ၾကြား၀ါမွဳ၊ လူေပၚ လူေဇာ္ လုပ္ ဆရာႀကီး လုပ္လိုျခင္းသာ ျဖစ္ေစ၍ တကယ့္ စစ္မွန္ေသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ေပးႏိုင္စြမ္း မ႐ိွ၊
 • အင္အားေကာင္းေသာ တနလၤာ သည္- လူသားဆန္မွဳ၊ ႏူးညံ့ ေႏြးေထြးမွဳ- ကူညီ ေဖၚေရြမွဳ၊ ၾကင္နာတတ္မွဳကို ေပး၏။ အင္အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေသာ တနလၤာ သည္ စိတ္ေပ်ာ့ညံ့မွဳ၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲ ျမန္မွဳ၊ ညံ့ဖ်င္းမွဳ ကိုေပး၏။
 • အင္အားေကာင္းေသာ အဂၤါ သည္- ရဲရင့္ျပတ္သားမွဳ၊ လက္ေတြ႕ ဆန္မွဳ၊ စြန္႕စား ရဲမွဳ တို႕ကို ေပး၏။ အင္အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေသာ အဂၤါ သည္ အႏိုင္က်င့္တတ္မွဳ၊ ရက္စက္တတ္မွဳ၊ မိုက္႐ိုင္း ရမ္းကား မွဳ တို႕ကိုသာ ေပး၍- တကယ့္ သတၱိကို ေပးႏိုင္ျခင္း မ႐ိွ။ (မ်ားစြာ ေသာ ေဗဒင္ က်မ္းမ်ားတြင္- အဂၤါ အားႀကီးပါက မေကာင္း၊ ရက္စက္ျခင္း ဟု ေရးတတ္ၾက၏။)
 • အင္အားေကာင္းေသာ ဗုဒၶဟူး သည္- ပါးနပ္မွဳ၊ လိမၼာစြာ ေျပာဆိုတတ္မွဳ၊ တြက္ခ်က္ ႏိုင္မွဳ စြမ္းရည္ တို႕ကို ေပး၏။ အင္အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေသာ ဗုဒၶဟူး သည္ အာေခ်ာင္မွဳ၊ ကတိမတည္မွဳ၊ လူက်ယ္က်တတ္မွဳ- ဖေလဖလံ လုပ္တတ္မွဳ တို႕ကိုသာ ေပး၏။
 • အင္အားေကာင္းေသာ ၾကာသပေတး သည္- ဥာဏ္ပညာ ႀကီးမွဳ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးမွဳ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမွဳ တို႕ကို ေပး၏။ အင္အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေသာ ၾကာသပေတး သည္ ယုတ္မာမွဳ၊ ဥာဏ္နည္းမွဳ၊ က်က္သေရ ကင္းမဲ့မွဳသာ ေပး၏။
 • အင္အားေကာင္းေသာ ေသာၾကာ သည္- ကာမဂုဏ္ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ႏွင့္ ဥာဏ္ရည္၊ လွပ ေခ်ာေမာ မွဳ တို႕ကို ေပး၏။ အင္အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေသာ ေသာၾကာ သည္ တဏွာ ရာဂ ႀကီးမွဳ၊ လိုအပ္သည္ ထက္ပို၍- လွခ်င္ေအာင္ ျပင္လိုမွဳ စသည့္ အေနအထား မ်ားကို သာေပး၏။ (မ်ားစြာေသာ ေဗဒင္ လကၡဏာ က်မ္းမ်ားတြင္- ေသာၾကာ အားႀကီးပါက- တဏွာ အားႀကီးသည္ ဟု ေရးထားတတ္ၾက၏။)
 • အင္အားေကာင္းေသာ စေန သည္- ဇြဲေကာင္းမွဳ၊ အပင္ပန္း ခံႏိုင္မွဳ၊ စည္းကမ္း ႐ိွမွဳ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမွဳ တို႕ကို ေပး၏။ အင္အားနည္းေသာ (သို႕မဟုတ္) ပ်က္စီးေသာ စေန သည္ ပ်င္းရိမွဳ၊ ေလးလံ ထိုင္းမိွဳင္းမွဳ စသည္ တို႕ကို သာ ေပး၏။
 • ရပ္တည္မွဳ ေကာင္းေသာ ရာဟု၊ ေသာမၿဂိဳဟ္တို႕၏ ေကာင္းေသာ လႊမ္းမိုးမွဳကို ရထားေသာ ရာဟု သည္ ပါးရည္ နပ္ရည္ ႐ိွျခင္း၊ လိမၼာပါးနပ္ ျခင္း၊ ပရိယာယ္ ၾကြယ္၀ျခင္း တို႔ျဖင့္- ဇာတာရွင္ အား ေလာကီ စည္းစိမ္ ေအာင္ျမင္ကို ေပးျခင္း၊ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးပြားျခင္း တို႕ကို ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း- ထိုကဲ့ေသာ အေနအထားေကာင္းမ်ား မရပဲ- ဒုဌာန ဘာ၀ တို႕တြင္ တည္ေသာ ရာဟုသည္ ဇာတာရွင္အား ႀကီးစြာ ဒုကၡေရာက္ေစျခင္း တို႕ကို ျဖစ္ေစ တတ္၏။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ- ရာဟု သည္ ပင္ကိုယ္ အားျဖင့္- လွည့္ဖ်ား တတ္ျခင္း ႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ တတ္၏။
 • ရပ္တည္မွဳ ေကာင္းေသာ ကိတ္၊ ေသာမၿဂိဳဟ္တို႕၏ ေကာင္းေသာ လႊမ္းမိုးမွဳကို ရထားေသာ ကိတ္ သည္ ေလာကီ စည္းစိမ္ကို စြန္႕လႊတ္၍ ေလာကုတၱရာ အသိဥာဏ္ တို႕ကို ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း- ထိုကဲ့ေသာ အေနအထားေကာင္းမ်ား မရပဲ- ဒုဌာန ဘာ၀ တို႕တြင္ တည္ေသာ ကိတ္ သည္ ဇာတာရွင္အား ဆံုးရံွဳး ပ်က္စီးမွဳမ်ား၊ ႀကီးစြာ ဒုကၡေရာက္ေစျခင္းမ်ား တို႕ကို ျဖစ္ေစ တတ္၏။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ- ကိတ္ သည္ ပင္ကိုယ္ အားျဖင့္- ႐ုပ္၀တၳဳမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကို ဖယ္ရွားေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ တတ္၏။

ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ အား ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ ဇာတာ ျဖင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္း။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္
၁၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ ဓႏု ရာသီ (၄-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ -17% ႐ိွကာ၊  ၄င္းအား ကာရက ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွေသာ္လည္း- အင္အား အႏွဳတ္ တန္ဘိုး ျပေနေသာ တနဂၤေႏြသည္- အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္း အစိုးရ တို႔ ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ယႏၱယား၏ အရည္အေသြး- ဦးေဆာင္ ႏိုင္ရည္ ကို မည္မွ် အေနအထား သာ ႐ိွေနသည္ကို ေဖၚျပထား၏။ ၄င္းကို အထက္ပါ ဂရပ္တြင္ အနက္ေရာင္ ျဖင့္ ေဖၚျပ၏။
တနဂၤေႏြ၏ အင္အားကို လက္ေတြ႕ သံုးသပ္ၾကည့္ မည္ ဆိုပါက- လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည္မွ- ယခု အခ်ိန္ အထိ မည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အဖြဲ႕အစည္း သည္- အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္၍ တိုင္းျပည္ ကို ေတာက္ေျပာင္ ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ ခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူတို႕ ေတြ႕ဘူးပါသနည္း။ ဖဆပလ တည္ျမဲ- သန္႕ရွင္း အာဏာလုပြဲမွ တြင္လည္း- ပါလီမာန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ လြတ္လပ္မွဳ ကို တလြဲ အသံုးခ်၍ တိုင္းျပည္ အား အတိဒုကၡ တြင္းသို႕ တြန္းပို႕ခဲ့ၾကသည္ကိုသာ ျမင္ၾကရပါမည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္- ပါတ္၀န္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္- ပို၍ ခ်မ္းသာမွဳ၊ ပို၍ ပညာတတ္ေျမာက္ မွဳတို႔မွာ- ထိုအစိုးရ တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လား- ကိုလိုနီ အဂၤလိပ္၏ လက္က်န္ အရိွန္ေၾကာင့္လား ဆိုသည္ကို ခြဲျခား နားလည္ ပါေလ။
ပထမလင္မေကာင္း၍ ေနာက္လင္ယူျပန္လည္း- “ေနာက္လာတဲ့ ေမာင္ပုလဲ- ဒိုင္း၀န္ထက္ကဲ” ျဖစ္ၾက ကုန္ေသာ- အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ အရည္အခ်င္း သည္ ျမန္မာျပည္ အား “လင္ဆိုးမယား တစ္ဖါးဖါး” ဘ၀ သို႕ ေရာက္ေစခဲ့သည္မွာ အားလံုး အသိပင္ မဟုတ္ပါလား။ 

သို႕ေသာ္ ထိုအင္အားနည္းေသာ မူလ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) အားမူလ ဗုဒၶဟူး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (100) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
ဗုဒၶဟူး သည္ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ႐ိွသူမ်ား၊ သတင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတို႔ကို စေသာ မီဒီယာတို႕ျဖစ္ေလရာ- ၄င္းတို႔ သည္ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ယႏၱယား အဓြန္႕ရွည္မွဳ အား ျပန္လည္ပံ့ပိုး ထားခဲ့ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၏။

တစ္နည္း အားျဖင့္- လဂ္သခင္ အေနျဖင့္ တနဂၤေႏြ အား အလြန္ နီးကပ္စြာ ပူးကပ္ ထားျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယား မည္မွ် ညံ့ပါေစ- ေတာ္ရံု ႏွင့္ မၿပိဳကြဲ ႏိုင္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္၏။ လဂ္သခင္ ဗုဒၶဟူး မွ တနဂၤေႏြ အား ေထာက္ပံ့ ေပးထားပံု ကို အထက္ပါ ဂရပ္တြင္ အစိမ္းေရာင္ ျဖင့္ ေဖၚျပ၏။

၄-တန္. ဘာ၀ အေနျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေသာ- စာသင္ေက်ာင္း၊ စသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာ က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ လူထု အုပ္စု၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ညိမ္ ေအးခ်မ္းမွဳ တို႔၏ တနဂၤေႏြ အရိွန္အဟုန္ ေၾကာင့္ ပူေလာင္ စိတ္ဆင္းရဲ ၾကျခင္းကို တနဂၤေႏြသည္ ၄-တန္. ဘာ၀ တည္ျခင္းက ျဖစ္ေစ၏။ ပိုဆိုးသည္က- ထိုတနဂၤေႏြ သည္- ဗ်ာယ ဘာ၀ ေခၚ ၁၂-တန္႕ ဘာ၀ ၏ မူလ ႀတိေဂါဏ သခင္ ျဖစ္ျခင္းက ထပ္မံ အတည္ျပဳေတာ့၏။ 
 •  ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာမ်ား မည္သူတို႕ လက္တြင္းတြင္ ႐ိွေနသနည္း- ႏိုင္ငံေတာ္ သယံဇာတမ်ား မည္သူတို႔ လက္တြင္းတြင္ ႐ိွေနသနည္း။
 •  ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရး (၄-တန္႕ဘာ၀) မည္သည့္ အေျခေနသို႕ တြန္းပို႕ ခံရသနည္း စသည္တို႕သည္- ၁၂-ဘာ၀ သခင္လည္း ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ ၄-တန္႕တြင္ တည္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေတာ့၏။ 
 •  ၁၂-တန္႕ဘာ၀ သည္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္-ေမွာင္ခို၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားျခင္း တို႕ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေသာ ဘာ၀ ျဖစ္၏။


အထက္ပါ ဇယားကြက္မွာ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထိက႐ုဏ္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကာလမ်ား အတြင္း- ေကာဇာ တနဂၤေႏြ မွ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ ဇာတာ (ည ၁၂း၀၀) ဇာတာ ၏ မူလ ဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုး ေနျခင္းကို ျပဆို၏။ အံသာခ်င္း လြန္စြာ နီးကပ္ပါက- ေတြ႕ျမင္ရေသာ ရာခိုင္ႏွဳန္း ပမာဏ မ်ား၍ အံသာ ကြာေ၀းပါက- ရာခိုင္ႏွဳန္း နည္းသြားၿပီး ၆၀% ထက္နည္းေသာ လႊမ္းမိုးမွဳကို မျပေတာ့ပါ။
ဥပမာ- ၁၉၆၂-ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေရးအခင္း ျဖစ္စဥ္က- ေမထုန္ ရာသီတြင္ တည္ေသာ ေကာဇာ တနဂၤေႏြသည္ - ဓႏုရာသီတြင္ တည္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘြားဇာတာ တနဂၤေႏြကို အံသာ နီးစပ္စြာ ျဖင့္ သမသတ္ ျမင္ထား၏။ ထိုနည္းတူ ၁၉၈၈ အေရး အခင္းတြင္လည္း- ကရကဋ္တြင္ တည္ေသာ ေကာဇာ တနဂၤေႏြမွ- မကာရတြင္ တည္ေသာ လြတ္လပ္ေရး အက္ဥပေဒ ဇာတာ (ည ၁၂း၀၀) ဇာတာ ၏  မူလ ဘြား ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ အား ၈၂% ျဖင့္ သမသတ္ ျမင္ခဲ့၏။ာ အျခားေသာ ေန႕စြဲမ်ားကိုလည္း တြက္ခ်က္ ၾကည့္ႏိုင္ၾကပါသည္။
ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ပါက- သက္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားေသာ ေန႕ရက္ မ်ားတြင္ - ေကာဇာ တနဂၤေႏြ မွ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ၏ ဘာ၀ အလယ္ခ်က္မ်ား ေပၚ၌ လႊမ္းမိုးထားပံု ကို ျပျခင္း ျဖစ္၏။


နာဂစ္မုန္တိုင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၂၀၀၈-ေမလ-၃ ရက္တြင္- မိႆ:19:11 တြင္ တည္ေသာ ေကာဇာ တနဂၤေႏြသည္- မူလ ဇာတာ၏ ၂-တန္႕ ဘာ၀ ႏွင့္ ၈-တန္႕ ဘာ၀ အလယ္မွတ္ မ်ားကို အံသာအလြန္ နီးစပ္စြာ ျဖင့္ ၉၃% လႊမ္းမိုး ျခင္းျဖင့္ ႀကီးစြာေသာ ေသဆံုးမွဳ ႀကီးကို ျဖစ္ေစခဲ့၏။ အကယ္၍ ျမန္မာ နကၡတ္ ပညာရွင္ မ်ား လက္႐ိွ သံုးစြဲ ေနၾကေသာ ၄း၂၀ ဇာတာ အရမူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ၿဗိစၧာ လဂ္ ျဖစ္သြားေသာ ေၾကာင့္- တနဂၤေႏြ သည္ ၁၀-တန္႕ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ကာ- ေကာင္းက်ိဳး ေပးရမည့္ ကာလ ပင္ျဖစ္၏။ ဆင္ျခင္ ၾကပါေလ။ (ဒႆာ သခင္ၿဂိဳဟ္၏ ခံတပ္ပြင့္သြားျခင္း ႏွင့္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ၏ လႊမ္းမိုးမွဳ တည့္တည့္ ဆံုခ်က္ ၾကမွသာ ျဖစ္၍- ေဆာင္းပါး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒႆာ ႏွင့္ ေကာဇာ အေနအထား မ်ားကို လြန္ေလၿပီးေသာ ကာလမ်ား၏ အေနအထား ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ အေနအထား မ်ားကို ယွဥ္တြဲ ေဖၚျပ ေရးသား ေပးပါမည္။)

အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ေကာဇာ တနဂၤေႏြ၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္- ၁၂-တန္႕  ဘာ၀ (ဒုဌာန ပိုင္ရွင္) တနဂၤေႏြ၏ အပူး အျမင္ လႊမ္းမိုးမွဳ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ မည္မွ် ထင္ရွား သနည္း ဆိုသည္သာ မက-ဇာတာခ်ိန္ ၏ မွန္ကန္ မွဳကိုလည္း ျပေနေတာ့၏။

တနလၤာ ၿဂိဳဟ္
တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ သည္- မန္ဒိန္း အေနအားျဖင့္- အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အေနအထား၊ ျပည္သူလူထု၊ အမ်ိဳးသမီးထု၊ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားစရာ၊ လူအမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ရာ၊ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္၊ ေရလမ္း ခရီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံ စသည္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ၏။
၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သည္- ျပည္ပမွ ရ႐ိွေသာ ၀င္ေငြ၊ (ျပည္ပ ပို႔ကုန္မွ ရေသာ ေငြေၾကး)၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ အနာဂါတ္ အစီအစဥ္မ်ား၊ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္အဆင့္ အတန္း တို႕ကို ေဖၚျပ၏။ 
ယခု ဇာတာ အားျဖင့္- ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေသာ ကန္ ရာသီ (၁-တန္႔ (လဂ္) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ တနလၤာ ပိုင္ေသာ ကရကဋ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနလၤာ ပိုင္ေသာ ဟႆတ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 110% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
အင္အား ႐ိွေသာ တနလၤာ အေနအထားသည္- ေယဘူယ် အားျဖင့္- စ႐ိုက္ေကာင္းေသာ ျပည္သူတို႕ အေနအထား၊ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေနလိုေသာ ျပည္သူတို႔၏ အေနအထား- တိုင္းျပည္ ၏ အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ျပည္ပ ပို႕ကုန္ တို႕အေနအထား ေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖၚ ႏိုင္မွဳ တို႔ ပို႕၍ ေကာင္းလာ၏။ သယံဇာတ ပို႕ကုန္ ပမာဏ ေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ (၄င္းတို႔ကို ျပည္သူတို႔ ခံစားခြင့္ ရျခင္း မရျခင္းကမူ- အျခား အေၾကာင္း ျဖစ္၏။)
သို႕ေသာ္- တနလၤာသည္ ၁-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔သည္- စိတ္ခံစားမွဳ အလိုကိုသာ အလြယ္လိုက္တတ္ျခင္း- ဆုတ္ခ်ည္ တစ္ခါ ဆန္းခ်ည္ တစ္လွည့္ ျဖစ္ေသာ- လမင္း တနလၤာ ၏ သေဘာ ျဖစ္ေသာ ေကာက္႐ိုးမီး သဖြယ္ ၿပီးေပ်ာက္လြယ္ျခင္း- ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ခံစားမွဳ ယွဥ္လာလွ်င္ ခံစားမွဳ ကိုသာ ဦးစား ေပးတတ္ ၾကျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။ ေရာင့္ရဲ လြယ္ေသာ၊ ၾကင္နာ တတ္ေသာ စ႐ိုက္ကို ေပး၏။ သို႕ေသာ္- self centered ေခၚေသာ အျခားသူ၏ ကိစၥထက္ မိမိ ဦးတည္ရင္း ကိစၥ ကို သာ အလိုလို ဦးစားေပးတတ္ျခင္း၊ စကားေျပာလွ်င္ မိမိ၏ ရွဳေထာင့္မွ သာ ေျပာတတ္ ၾကျခင္း၊ အေ၀ဘန္ မခံႏိုင္ၾကျခင္း၊ စသည္တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။
ဆက္စပ္၍ ေျပာရလွ်င္ အကယ္၍ တနလၤာသည္ ၁၀-တန္.ဘာ၀တြင္ တည္ပါက- ထိုဇာတာရွင္ တို႔သည္ ေအာင္ျမင္မွဳ သာ ပဓာန စိတ္ဓါတ္ခံ ႐ိွတတ္၏။ ေအာင္ျမင္ မွဳ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ကို စြန္႕ႏိုင္၏။ လူထု ေထာက္ခံမွဳ မ်ား ရျခင္း၊ အမ်ားအလည္ တြင္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႕ - ထိုသို႕ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵလည္း ႀကီးစြာ ႐ိွတတ္၏။ ထိုသူတို႕တြင္လည္း- တနလၤာသည္ ၁-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္သူမ်ား သကဲ့သို႕ self centered ေခၚေသာ အျခားသူ၏ ကိစၥထက္ မိမိ ဦးတည္ရင္း ကိစၥ ကို သာ အလိုလို ဦးစားေပးတတ္ျခင္း၊ စကားေျပာလွ်င္ မိမိ၏ ရွဳေထာင့္မွ သာ ေျပာတတ္ျခင္း၊ အေ၀ဘန္ မခံႏိုင္ျခင္း စသည္တို႕ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရ၏။ ထင္ရွားေသာ “လူထု ေခါင္းေဆာင္” တို႕တြင္ ေတြ႕ရေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။ မိမိ၏ ေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္မွဳ အတြက္ မိမိ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ကိုပင္ စြန္႕လႊတ္ ႏိုင္သည္ ဆိုလွ်င္- အျခားသူတို႕၏ ေပ်ာ္ရႊင္ စိတ္ခ်မ္းသာ မွဳသည္ ထိုဇာတာရွင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ျခင္း မ႐ိွပါက- ဦးစားေပး ခံရဘြယ္မရိွ။ ဤ သည္မွာ တနလၤာသည္ ၁၀-တန္. ဘာ၀တြင္ တည္သူတို႕ အေနျဖင့္ မဆင္ျခင္ ပါက- အေကာင္းထဲမွ အဆိုး- ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္၏။ 

အဂၤါ ၿဂိဳဟ္
၈-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ သိဟ္ ရာသီ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ သိဟ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺဖလဂုဏီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 4% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
ဤေနရာတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ အင္အား ကင္းမဲ့ျခင္းကို ေဖၚျပ၏။  အင္အား နည္းေသာ ပ်က္စီးေသာ အဂၤါသည္ မည္သည့္ အက်ိဳးမ်ိဳး ေပးတတ္ သည္ကို အထက္တြင္ ျပန္ၾကည့္ပါ။

လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ေန၍- ့ျမင့္ျမတ္ ရဲရင့္ ေသာ အဂၤါေလာ- ရက္စက္ေသာ၊ အႏိုင္က်င့္တတ္ေသာ အဂၤါေလာ ဆိုသည္ကို သံုးသပ္ ၾကပါေလ။

အဂၤါသည္ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တို႕ကို ရည္ညြန္း၏။ ၄င္းသည္- တနဂၤေႏြ ဆိုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕ႏွင့္- ရာသီ စက္တြင္ ေရာ- န၀င္းစက္တြင္ပါ ပါတ္သက္ ေန၏။ 
အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ပင္ကိုယ္ အား ပ်က္ျပား၏ အေကာင္းသေဘာ စ႐ိုက္တို႕အား ေပးႏိုင္စြမ္း မ႐ိွေတာ့သည့္ ျပင္-
 •  ၄င္း၏ သဘာ၀ ပါပ စ႐ိုက္-
 •  ၄င္း အေနျဖင့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလ ႀတိေဂါဏ သခင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ ေသာ ကာရပါပ စ႐ိုက္ - တို႕သာမက
 •  တည္ေနရာ အားျဖင့္ ၁၂-တန္႕ ဘာ၀ ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေသာ ဌာန ပါပ စ႐ိုက္တို႔ ပါ တြဲဘက္ ေနျခင္း ေၾကာင့္- အဂၤါ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ရႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစေတာ့၏။

အဂၤါသည္ ၁၂-တန္.ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ လူတို႔၏ စိုးရိမ္ေသာက ဗ်ာပါဒ မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေနအထား၊ ဆံုးရံွဳးမွဳ မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အဂၤါ ျဖစ္ေစ ေတာ့၏။  အဂၤါသည္ တန္႔ ဘာ၀၏ မူလ ႀတိေဂါဏ သခင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူသတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေန၏။ 

မန္ဒိန္း မူမ်ား အရ- ၈-တန္႔ဘာ၀ သည္- လူစု လူေ၀း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ႀကိဳးနီ စနစ္၊ အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္အဆီး၊ မေတာ္တစ္ဆမွဳမ်ား၊ ေသဆံုးမွဳမ်ား၊ ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ ေရႊ ေငြ ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၊ ငလ်င္၊ မီးေဘး၊ ေလေဘး၊ ေရေဘး စေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အရန္ ဘ႑ာ ေငြ စသည္တို႕ကို ရည္ညႊန္း၏။
မန္ဒိန္း မူမ်ား အရ- ၁၂-တန္႔ဘာ၀ သည္- ေငြေၾကး ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္၊ ေမွာင္ခို စေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ စစ္ေရး ႏွင့္ ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား။ ေသာက ပူပန္ ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ အေနအထား အရ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ရမွဳမ်ားကို ရည္ညႊန္း၏။
ေအာက္ေဖၚျပပါ- သုေတသန ဆန္းစစ္ခ်က္ တို႕ကို ေလ့လာ သံုးသပ္ လိုက္ပါက- အဂၤါ၏ ျမန္မာျပည္ ကို ဒုကၡေပးခဲ့ေသာ အေနအထား မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ၾကရပါေတာ့မည္။ 
သုေတသီမ်ား ကိုယ္တိုင္ ခ်တြက္ ၾကည့္ၾကပါရန္- ေလးစားစြာ အၾကံျပဳပါသည္။အထက္ပါ ဇယားမွ- ၈-၈-၁၉၈၈ ကို ဥပမာ အျဖစ္ ေလ့လာၾကည့္ ၾကပါစို႕။ (အားလံုးကို ရွင္းျပျခင္းငွာ- မတတ္ႏိုင္ပါသျဖင့္)
ဇယားတြင္ ေဖၚျပထားသည္က- အဂၤါၿဂိဳဟ္ တစ္ခုခ်င္း၏ လႊမ္းမိုးမွဳ တစ္ခုတည္း သက္သက္ကို ပင္ ေဖၚျပထားပါ၏။ အမွန္ အားျဖင့္ မူ- ထိုရက္တြင္- ျမန္မာျပည္၏ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာအား လႊမ္းမိုးေသာ - ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႕မွာ ေကာဇာ အဂၤါသာမက- ေကာဇာ တနဂၤေႏြ (အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။) ႏွင့္ ေကာဇာ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ တို႕ပါ- ပါ၀င္ေတာ့၏။ ယခု အခန္းတြင္မူ အဂၤါ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခုတည္းကို သာ ရွင္းျပပါမည္။ 

၈-၈-၁၉၈၈ တြင္- ေကာဇာ အဂၤါသည္ မိန္ ၁၅း၂၂ တြင္ တည္၏။ ျမန္မာ့ ဇာတာ၏ လဂ္ အံသာ သည္ ၁၇း၂၃ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာ၀ တို႕၏ အလယ္မွတ္ အသီးသီး တို႕သည္ လည္း ၁၇း၂၃ ျဖစ္၏။

မိန္ရာသီတြင္ တည္ေသာ ေကာဇာ အဂၤါသည္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ၏ လဂ္ (၁-တန္႕ဘာ၀) အား သမသတ္ အျမင္ ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂-တန္႕ ဘာ၀ (ပညာေရး ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မွဳ) အား- ၈-တန္႕ အျမင္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၇-တန္႕ ဘာ၀ - မိန္ရာသီ ၁၇း၂၃ (ျပည္ပ ဆက္ဆံေရး၊ ကုန္သြယ္ ေရး၊ သံတမာန္ ေရး စသည္ မ်ား) အား- ၁၂-တန္႕ ဘာ၀ (တိုင္းျပည္ ၏ စိုးရိမ္ ေသာက- အခ်ဳပ္အေႏွာင္၊ ဆံုးရံွဳးမွဳ) သိဟ္ရာသီ အား- ၃-တန္႕ အျမင္ ျဖင့္လည္းေကာင္း အံသာ နီးကပ္စြာ ၉၂% အင္အားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး လႊမ္းမိုး ခဲ့ပါ၏။
ထို႕အျပင္ ေကာဇာ အဂၤါသည္ မူလ ဇာတာ၏ အဂၤါ အား ၄-တန္႕ အျမင္ ျဖင့္ လႊမ္းမိုး တိုက္ခိုက္ လိုက္ျပန္ သျဖင့္- တစ္တိုင္းျပည္လံုး အေနျဖင့္ သမိုင္းတြင္ ေသာ ျဖစ္ရပ္ ႀကီးကို ျဖစ္ေစခဲ့ေတာ့သည္။
ဤေနရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဒႆာ သခင္ၿဂိဳဟ္ ၏ အင္အား က ကိုယ္ခံ အား နည္းေန၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ ရွင္းျပေပးပါမည္။

ျမန္မာ့ ကံၾကမၼာ (ႏွစ္ ၁၀၀) အပိုင္း (၂) ေဆာင္းပါး ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳပါ။

အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post