Friday, August 8, 2014

လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ တို. သခင္ ကြန္ဖူးဘုရင္ (၃)

(မွတ္ခ်က္။ ယခင္ၿပီးခဲ့ေသာ အပိုင္း (၁) ႏွင့္ (၂) ကို တင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ - ယခု စာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္ အျပည့္ အစံု တို႔ကို Digital Sarpay မွ စာအုပ္ အေနျဖင့္ စတင္ ထုတ္ေ၀ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ http://www.digitalsarpay.com/BruceLee တြင္ ၀င္ေရာက္ ၀ယ္ယူ ဖတ္ရွဳ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စာဖတ္သူ တို႔ အား အသိေပးလိုပါသည္။ စာအုပ္ ေၾကာ္ျငာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဤစာအုပ္ ေရာင္းရ ေငြသည္ လည္း- စာေရးသူ အေနျဖင့္- နကၡတ္ ေဗဒင္ လုပ္ငန္းမွ ရ႐ိွေသာ အျခားေသာ ၀င္ေငြမ်ား သို႔ပင္- ကြက္လပ္ျဖည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၏ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ လွဴဒါန္း မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္မေျပသူမ်ား အေနျဖင့္မူ- ယခု မိုးတား ဆိုက္မွ ေဆာင္းပါး အခန္းဆက္ အေနျဖင့္- ေစာင့္ေမွ်ာ္ ဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- စာအုပ္ အေနျဖင့္ မူ- အေၾကာင္း အရာ ပိုမို စံုလင္စြာ - တစ္ထိုင္တည္း ဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

စာရွဳသူမ်ားကို အထူးသတိျပဳေစခ်င္ေသာ အခ်က္မွာ- ဘ႐ုစ္လီ ေသဆံုးခ်ိန္မွ- အႏွစ္ ၂၀ အထိ- ဘ႐ုစ္လီ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး လူမ်ားသည္- ဘ႐ုစ္လီ ကို အေၾကာင္းျပဳ၍- ဘ႐ုစ္လီ၏ အေမွာင္ဘက္ အျခမ္းကို လံုး၀ မေျပာပဲ- လူအမ်ား စိတ္၀င္စားႏိုင္သည့္ အပိုင္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္၊ ခ်ဲ႕ကား သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ဲ႕ကား ေဖၚျပျခင္းျဖင့္- အႀကီးအက်ယ္ ၀င္ေငြ ေကာင္းခဲ့ၾကရာတြင္- အျခား ဘာအလုပ္မွ် လုပ္စားစရာ မလိုပဲ- ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာ သည့္ အဆင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ သူတို႕ သိ႐ိွထားေသာ ဘ႐ုစ္လီ အေၾကာင္းတို႔သည္ မျပည့္စံု ႏိုင္သည္ သာမက- မွားယြင္းေသာ အခ်က္မ်ား မ်ားစြာပင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ယခု ေဆာင္းပါး၊ စာအုပ္ တို႔တြင္- သင္တို႔ သိထားေသာ ဘ႐ုစ္လီ ၏ အေကာင္းဘက္ျခမ္း၊ အဆိုးဘက္ျခမ္း ကို 
မည္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ မတူ ေဖၚျပထားျခင္းကို- သတိျပဳေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။)  

ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ကြန္ဖူးပညာအသစ္ကို တီထြင္ခဲ့ရသလဲ၊
၁၉၆၀- ႏွစ္လယ္ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဘ႐ုစ္လီ၏ ကြန္ဖူးပညာကၽြမ္းက်င္မွဳကို အမ်ားမွသိ႐ိွ လာေသာ္ျငားလည္း၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္မွာမူ သူ၏ သိုင္းကြက္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ပံု မ်ားကို ေက်နပ္ခဲ့ျခင္း မ႐ိွပါေခ်။ သူ.အေနျဖင့္ ပို၍ တိက်ေသာ ထိေရာက္ေသာ စနစ္ကို လိုခ်င္သည္။ ရန္သူကို အျမန္ဆံုး ပြဲသိမ္းပစ္ လိုသည္။ ရန္သူက မိမိကို တိုက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ လမ္းတ၀က္မွ တြင္ ျဖတ္တိုက္ပစ္လိုေသာနည္းကို လိုလားသည္။ 

ပထမဦးစြာ ဘ႐ုစ္သည္ ၀ီလ်ံခၽြန္၏ လမ္းေပၚမွ ရန္ပြဲမ်ားကို တိုက္ခိုက္ ျခင္းကို စိတ္၀င္စားခဲ့သည္။ ထို.ေနာက္တြင္ေတာ့ ကိုယ္ခံပညာ၏ အႏွစ္သာရ မ်ားကို ဆရာယစ္ပ္မန္ထံမွ ရ႐ိွခဲ့သည္။ ထိုကာလသည္ ဘ႐ုစ္အား ကိုယ္ခံပညာ၏ ဒႆနပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့သည္ ကာလပင္ျဖစ္သည္။

တေန.တြင္ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ သူ၏ အေမရိကန္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဒန္ အိႏိုစန္တို တို.ကားကို အတူတူေမာင္းေနယင္း ဒါးသိုင္းပညာ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး ျဖစ္ၾကသည္။ ဘ႐ုစ္ကေျပာသည္မွာ အထိေရာက္ဆံုးနည္းစနစ္သည္ ရန္သူက တိုက္ခိုက္လိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္မွဳကို ကာကြယ္ ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို တျပိဳင္တည္း ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္မွဳကို ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္၍ ဘ႐ုစ္က ဤစနစ္ကို “ၾကားျဖတ္လက္သီးစနစ္” ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအခါ အိႏိုစန္တိုက တ႐ုပ္လိုဆိုယင္ ဘယ္လိုေခၚၾကမလဲ ဟုေမးေသာအခါ ဘ႐ုစ္က “ဂ်ိကြမ္ဒို” လို.ေခၚၾကတာ ေပါ့” ဟု ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖင့္ ကြန္ဖူးပညာ နည္းစနစ္တစ္ခု စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ ပါေတာ့သည္။

ဂ်ိကြမ္ဒို၏ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္မွာ မိမိ၏ ကိုယ္တြင္းမွ အလိုအေလ်ာက္တံု.ျပန္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို ရန္သူအား အလဲထိုးႏိုင္ေသာ ပြဲသိမ္းတိုက္ကြက္ အျဖစ္သို. ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုအဆင့္ကို ေရာက္႐ိွရန္အတြက္ မိမိ၏ ၀ိညာဥ္ စြမ္းရည္၊ နာမ္စြမ္းရည္ ကို ယူသံုးတတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ဘ႐ုစ္ေျပာခဲ့ေသာ စကားတစ္ခု႐ိွပါသည္။ ထိုစကားမွာ “တကယ္လို. ဘုရားသခင္သာ ေလာကမွာ ႐ိွမယ္ဆိုယင္၊ သူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ ထဲမွာပဲ ျဖစ္တယ္။” 

ဘ႐ုစ္က ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ႏွင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္တို.ေပါင္းစပ္ကာ ထူးစြမ္းေသာ စြမ္းရည္ထူးျဖစ္ေစသည္ ဆိုသည္ကို ျပင္းထန္စြာ ယံုၾကည္ထားသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အသွ်င္ ေဗာဓိဓမၼ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ကြန္ဖူးပညာရပ္တြင္ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္တို.၏ တြဲဖက္တတ္ေသာ သေဘာကို ေထာက္ခံသည္။ အေနာက္တိုင္းမွ လက္ခံယူဆထားၾကေသာ ႐ုပ္၊စိတ္ကုထံုး “Body-Mind Threapy” စနစ္တို.ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွသည္။ 

ဘ႐ုစ္၏ ယူဆခ်က္အရ သင္တန္းသား တစ္ေယက္သည္ ကိုယ္ခံပညာကို ေလ့လာသင္ၾကားရာ၌ အဆင့္ (၃) ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းရသည္။ 

ပထမ အဆင့္ တြင္ သင္တန္းသားသည္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၏ သေဘာတရားကို နားလည္မွဳ မ႐ိွေသးပဲ ၄င္း၏ တိုက္ခိုက္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ထင္ရာျမင္ရာ တိုက္ခိုက္ ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိ၏ တိုက္ခိုက္မွဳကို မိမိကိုယ္တိုင္ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းမ႐ိွေသးပါ။ ဒုတိယ အဆင့္တြင္ သင္တန္းသား အေနျဖင့္ ထိုးႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ားစြာကို ေလ့လာျပီးေနာက္ ၄င္း၏ လွဳပ္႐ွားမွဳႏွင့္ အသက္႐ႉျခင္းတို.ကို နဂိုပထမ အဆင့္ ကႏွင့္ မတူပဲ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျမင္ေတြ. သြားသည္။ ရန္သူႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခ်ိန္၊ သို.မဟုတ္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ “Psychic Stoppage” ေခၚ ၀ိညာဥ္ဓါတ္ ရပ္တန္.ျခင္း ျဖစ္ရပ္ ကို ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္၏ သေဘာမွာ အင္မတန္တိုေတာင္းေသာ ကာလေလး တစ္ခုတြင္ မိမိ၏ ပါတ္၀န္းက်င္တြင္ မည္သို.ျဖစ္ေနျပီး၊ ယင္းတို.ကို မည္သို. တံု.ျပန္ရန္ အလိုအေလ်ာက္ ၄င္း၏ လွဳပ္႐ွားမွဳအသိစိတ္တို.ကို ရပ္တန္. လိုက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို. ေရာက္႐ိွသြားေသာ အခါတြင္ ျဖစ္ရပ္အားလံုးေပါင္းစပ္၍ အေကာင္းဆံုးေသာ တုန္.ျပန္မွဳကို အလိုအေလ်ာက္ရ႐ိွသြားသည္။ မိမိ၏ ေလ့က်င့္ထားမွဳမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာနည္းစနစ္ကို ေပါင္းစပ္ အသံုးခ်ေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ သင္တန္းသား၏ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ Nervous System တြင္ ႐ႉပ္ေထြးေသာ Bio-electrical Circuit ေခၚ ဇီ၀ လွ်ပ္စီးပါတ္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ကာ မည္သို.တိုက္ခိုက္ရမည္ကို စဥ္းစား၍ မရေသးခင္ အေကာင္းဆံုးေသာ တုန္.ျပန္မွဳကို အလိုအေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တိုက္ခိုက္မွဳ ကၽြမ္းက်င္မွဳ အဆင့္သည္ ရန္သူ၏ အေနအထားအေျပာင္းအလဲ၊ ၾကားျဖတ္ ဟာကြက္ကေလးမ်ား၊ သတိကင္းလြတ္မွဳမ်ား ကို ထိုးထြင္း သိ႐ိွလာ ျပီး မည့္သို.တုန္.ျပန္ရမည္ကိုပါ အလိုလိုခံစားႏို္င္ေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ အဆံုးစြန္အားျဖင့္ ရန္သူ၏ အာ႐ံုကို မိမိက ကိုင္တြယ္ မထိမ္းသိမ္းေသးခင္ ရန္သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို နည္းစနစ္အားျဖင့္ထိမ္းသိမ္းထားလိုက္ ေသာ ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္၏ အေျခအေနကိုပင္ မသိေသးခင္ ရန္သူအေပၚမည္သို.လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္နည္း၊ ဤအခ်က္သည္ ဂ်ီကြမ္ဒို ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္သည္။
ေလ့က်င့္မွဳမ်ားစြာႏွင့္ အေတြ.အၾကံဳမ်ားေပၚမူတည္၍ ရန္သူအား သတ္ႏိုင္သည့္ သတ္ကြက္မ်ားကို မသိစိတ္က အလိုအေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ ယူလာသည္။ ဘ႐ုစ္လီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ၄င္း၏ သင္တန္းသားမ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္း၊ ခံစားမွဳပိုင္း၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းတို.ကို အလိုအေလ်ာက္ အခ်ိဳးက်စြာ ေပါင္းစပ္၍ မိမိ၏ ၀ိညာဥ္ဓါတ္မွ စီးဆင္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေစျခင္း အထိ ပညာေပးရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ အလြယ္တကူ တိုတိုဆိုရပါလွ်င္ ရန္သူအား တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ မိမိထံသို.သူမ်ားမွ ပစ္လိုက္ေသာ ေဘာလံုးကို လြယ္လင့္တကူ ဖမ္းသကဲ့သို. သဘာ၀အေလ်ာက္ တိုက္ခိုက္ ႏိုင္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွေစခ်င္သည္။ ထိုအဆင့္တြင္ သိုင္းပညာ႐ွင္သည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မိမိက အင္အားစိုက္ျပဳလုပ္ျခင္း မ႐ိွပဲ၊ ႐ွင္းလင္း တိက်စြာ စီးဆင္း တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။

ေဟာလိ၀ုဒ္ သို. ပထမေျခလွမ္း။
ဘ႐ုစ္လီ၏ ဘခင္သည္ ၁၉၆၅-ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၈-ရက္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ တြင္ ဆံုးပါး ခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္သည္ အေမရိကန္မွ ေဟာင္ေကာင္သို. ေလယာဥ္ျဖင့္ အျမန္ဆံုး သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဘခင္၏ ေခါင္းကို တြယ္ဘက္လွ်က္ တစ္သက္တာ ေအာင့္အည္းထားခဲ့ရေသာ ခံစားမွဳတို.ကို ေအာ္ဟစ္ငိုယို ျပီး္ ရင္ဖြင့္ ခံစားရင္းျဖင့္ ဘခင္၏ ေနာက္ဆံုးခရီးကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ၁၉၆၄-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေလာင္းဘိခ်္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကရာေတး စြမ္းရည္ျပပြဲတြင္ ဘ႐ုစ္၏ စြမ္းရည္ ျပသမွဳ သည္ ဘ႐ုစ္လီ၏ သူ.ဘ၀အား တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ 

ထို.ေၾကာင့္လည္း ၁၉၆၆-ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္႐ိုက္ကူးေသာ The Green Hornet ႐ုပ္႐ွင္ကားတြင္ ဘ႐ုစ္အား ထည့္သြင္းရန္အတြက္ တီဗြီဇတ္လမ္း ထုတ္လုပ္သူ ၀ီလ်ံ ဒိုဇီယာအား ဆံုးျဖတ္ေစခဲ့သည္။ ႐ုပ္႐ွင္ဇတ္လမ္းမွာ ၁၉၅၀-ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရဒီယို နာမည္ၾကီး ဇတ္လမ္း တြဲကို အေျခခံ၍ အဓိက ဇတ္လိုက္မွာ ဗန္၀ီလ်ံ ျဖစ္သည္။ ဘ႐ုစ္သည္ ဇတ္လိုက္၏ လူယံုေတာ္ သိုင္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ “ကာတို” အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။
ဘ႐ုစ္အား ႐ုပ္႐ွင္ေလာကတြင္ လူသိခြင့္ ရလာသည္ မွန္ေသာ္လည္း ကိုယ္ခံပညာ႐ွင္ ေလာကတြင္မူ ၁၉၆၇-ခုႏွစ္အထိ လူသိနည္းေနပါေသးသည္။ ထိုစဥ္က တိုက္ခိုက္ေရး ကိုယ္ခံေလာကတြင္ နာမည္ၾကီးသူမ်ားမွာ- ကမၻာ့ဟဲဗီး၀ိတ္ ကရာေတး ခ်န္ပီယန္ ဂ်ိဳးလူး၀စ္ (လက္ေ၀ွ.ခ်န္ပီယန္ လူမည္း ဂ်ိဳးလူး၀စ္ မဟုတ္ပါ။၊) ကရာေတးခ်န္ပီယန္ ခ်က္ေနာရစ္၊ ႏွင့္ မိုက္စတုန္း တို. ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူတို.အနက္ ဂိ်ဳးလူး၀စ္ မွာ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ အေတာ္ပင္ တြဲ ခဲ့သည္။

ထိုႏွစ္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ၾကိဳး၀ိုင္းပြဲမ်ား၌ ဂ်ိဳးလူး၀စ္ထက္ပို၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းသူ ဟူ၍ မ႐ိွခဲ့ေပ။ အင္မတန္ျမန္ဆန္ ျပင္းထန္ေသာ လက္သီးမ်ား ေၾကာင့္ သာမက ၾကမ္းတမ္း ေပါက္ကြဲတတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခါက ၄င္း၏ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူအား တစ္စစီ ဆြဲျဖဲပစ္မည္ ျပဳသျဖင့္ အက္ဒ္ပါကာ ကိုယ္တိုင္ ၀င္ဆြဲခဲ့ရဘူးသည္။

ဂ်ိဳးလူ၀စ္ႏွင့္ တြဲဘက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘ႐ုုစ္လီ မွာ လူအမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံလာခဲ့ရသည္။ ယခုေတာ့ ခ်န္ပီယန္မ်ားသည္ သူ.တပည့္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ ဘ႐ုစ္သည္ ထင္႐ွားလာသည္ မွန္ေသာ္လည္း အသက္ ၂၀-ေက်ာ္လူငယ္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္သာ ႐ိွေသးေသာ သူ.အား ဆရာၾကီး တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ကြန္ဖူးပညာ႐ွင္ေလာကမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္မွာမူ ၀ါစဥ္အားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုအခ်က္သည္ ဘ႐ုစ္အား မခံခ်ိမခံသာ ေဒါသ ထြက္ေစခဲ့သည္။ 

The Green Hornet ႐ုပ္႐ွင္ကား စတင္လႊင့္ထုတ္ျပီး မၾကာခင္မွ စ၍ ဘ႐ုစ္မွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မင္းသားျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ သိုင္းပညာ မဂၢဇင္းတို.မွ ၄င္းအား အင္တာဗ်ဴး မ်ားစြာ ေတြ.ဆံုခဲ့သည္။ ထိုအင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ဘ႐ုစ္သည္ သူ.၏ ေဒါသကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ခံပညာ ေလာကတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ နာမည္ၾကီး ေအာင္ လုပ္ေနၾကျပီး အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အရည္အခ်င္းမ႐ိွသူ ဆရာမ်ား အလြန္ေပါမ်ားသည္ဟု အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထုတ္ေဖာ္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္ၾကီး သိုင္းဆရာမ်ားအား လံုး၀ အတုအေယာင္ပညာ႐ွင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု အမည္ႏွင့္ တကြ ေျဗာင္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ၁၈-ရာစုမတိုင္မီ ကာလမ်ားက ပင္ ကိုယ္ခံပညာ႐ွင္မ်ားအား အေလးအစားဆက္ဆံထားခဲ့ေသာ အေနအထားတြင္ မိမိ၏ ခံစားခ်က္ အတိုင္း အားလံုးကို သိမ္းၾကံဳး၍ ေျဗာင္ အ႐ွက္ခဲြေသာ ကိစၥသည္ တရားလြန္သည္ဟု အမ်ားက ယူဆခဲ့ ၾကသည္။
အေမရိကႏွင့္ အာ႐ွ႐ွိ ကိုယ္ခံပညာေလာကမွ ဂုဏ္သေရ႐ိွ သိုင္းဆရာတို.အေနျဖင့္ လြန္စြာ ေဒါသထြက္ခဲ့ရျပီး ဘ႐ုစ္အား အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ အေျပာၾကီးသူ၊ အမ်ားတကာအား ႐ိုေသရေကာင္းမွန္းမသိသူ ဟူ၍ တုန္.့ျပန္ခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္သည္ ၄င္းတို.အားလံုးအား “လက္ေတြ.သက္ေသျပစမ္းပါ” ဟု ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း စိမ္ေခၚ ခဲ့သည္။ ကိုယ္ခံပညာ႐ွင္တစ္ဦးအား နာမည္တပ္၍ ၄င္းေ႐ွ. လက္တကမ္းသို.သြားကာ “ကၽြန္ေတာ့္ကို ထိေအာင္ ခ်ၾကည့္စမ္းပါ”ဟု ေျပာခဲ့သည္။ 

ယံုႏိုင္စရာမ႐ိွစြာပင္ မည္သူကမွ လက္ေတြ. မစမ္းခဲ့ပါ။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ခံပညာေလာက႐ိွ ပညာ႐ွင္ အားလံုးအား ထိုအခ်ိန္က အ႐ွက္ခြဲခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေသာ္ လည္း မည္သူကမွ ဘ႐ုစ္လီ၏ ပါးစပ္အား မပိတ္ႏိုင္ခဲ့ပါေခ်။
အျခားျခားေသာ ထူးျခားခ်က္တို.မွာ- ကန္.သတ္မွဳ မ႐ိွေသာ ျပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ ဘ႐ုစ္သည္ သူ.၏ သိုင္းပညာအား ျပင္ဆင္ထားခဲ့ျပီး၊ အေရးပါေသာ ေသာ့ခ်က္ မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္တို.ကို ျဖည့္စြက္၍ ဟာကြက္မ႐ိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ဘ႐ုစ္သည္ ဟာကြက္ကို ဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ပိတ္ျခင္း၊ ပညာရပ္တို. ၏ စပ္ၾကား လစ္ဟာ ခ်က္တို.ကို ဆက္စပ္ပစ္လိုက္ျခင္း တို.တြင္ အလြန္ကၽြမ္းက်င္သည္။ ျပိဳင္ဘက္ႏွင့္ သူ၏ အၾကားအကြာအေ၀းကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ညိွယူသြားတတ္ျပီးေနာက္ ေျမြေဟာက္ေပါက္သည္ထက္ ပိုျမန္ေသာ တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖင့္ ရန္သူအား တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္။ 

ထပ္မံ၍ လည္း ဘ႐ုတ္ကင္း ရစ္သမ္ (broken-rhythm) နည္းစနစ္ကို အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း ဘ႐ုစ္အား အေနာက္တိုင္း ဒါးခုတ္ ပညာ Fencing ကို သင္ေပးခဲ့သူ နာမည္ေက်ာ္ ဆရာ ကက္စတယ္လို မွ ေျပာခဲ့သည္။ ဘ႐ုတ္ကင္း ရစ္သမ္ (broken-rhythm) နည္းစနစ္သည္ မိမိ၏ အစြမ္းျဖင့္ ရန္သူအား ဒါးကြန္ယက္ အုပ္ထားျပီးေနာက္- ၄င္းကြန္ယက္ကို ႐ုတ္တစ္ရက္ ျဖတ္ေတာက္ျပီး ရန္သူ၏ ပံုမွန္တုန္.ျပန္ေနေသာ သဘာ၀ ရစ္သမ္ (rhythm) ကို ခ်ိဳးေဖါက္ တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္သူထက္ ေႏွးေကြးစြာ လွဳပ္႐ွားေနလ်က္မွ ႐ုတ္တစ္ရက္ ျမန္ဆန္စြာ တိုက္ခိုက္ လိုက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္သူသည္ မည္သို.တုန္.ျပန္ရမည္ကို မသိေတာ့ပဲ အၾကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္သြားတတ္သည္။

ထိုမွ်တင္မကပါ- ဘ႐ုစ္သည္ အေနာက္တိုင္းလက္ေ၀ွ.ကို လြန္စြာကၽြမ္းက်င္သည္။ မည္မွ်ကၽြမ္းက်င္သည္နည္း ဆိုေသာ္ သူသာ အကယ္၍ လက္ေ၀ွ. ၾကိဳး၀ိုင္းထဲ ၀င္ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္၊သူ.၏ ၀ိတ္တန္းတြင္သာ မက ေနာက္တစ္ဆင့္ ၀ိတ္တန္းတြင္ပါ မည္သူ.ကို မဆို အႏိုင္ရမည္ဟု အားလံုးက နားလည္ ထားၾက သည္။ ဘ႐ုစ္သည္ ပညာရပ္တို.ၾကားတြင္ ကြာဟေနေသာ အက္ေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္စပ္ပစ္လိုက္သျဖင့္ အားလံုးေသာ သူ၏ ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္မ်ားမွာ- ဘာလုပ္ ရမည္မွန္း မသိေတာ့ေပ။

အလွမ္းကြာေသာ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လည္း ဘ႐ုစ္သည္ သူ၏ ရန္သူအား ျမင္းကန္သကဲ့သို. ျပင္းထန္ေသာ အင္အား႐ိွသည့္ ေျခကန္ခ်က္ မ်ားကို ရန္သူ၏ ေျခဖ်ားမွ ဦးေခါင္းဆီသို. အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ဆက္တိုက္ ကန္ထည့္လိုက္ႏိုင္သည္။ 

သူသည္ ရန္သူ၏ ညိဳ.သက်ည္းသို.အလြန္တိက် လ်င္ျမန္စြာ ကန္ထည့္လိုက္ျပီးေနာက္ လက္ေ၀ွ.သမားမ်ားကဲ့သို ေျဖာင့္လက္သီးကို ျပင္းထန္ ျမန္ဆန္စြာ ထိုးခ် လိုက္ႏိုင္သည္။ ရန္သူအား စိတ္လွဳပ္႐ွားေထြျပားေစရန္ စြမ္းေဆာင္ထားယံုမွ် မက ရန္သူသည္ ေ႐ွ.ေျခကို မကန္ရဲ၊ ေ႐ွ.မတက္ရဲေသာ အေနအထားသို. ေရာက္႐ိွ သြားသည္။ 

ဤ အခ်က္မ်ားထက္ပိုေသာ ဘ႐ုစ္၏ အေကာင္းဆံုး အရည္အခ်င္း တစ္ခုမွာ ရန္သူ၏ အားနည္းခ်က္အား ခ်က္ခ်င္း သိျမင္နားလည္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ေလာ့စ္ အင္ဂ်လိစ္သို . ေျပာင္းေ႐ြ.ျပီး မၾကာမီတြင္ - သူ၏ ေနာက္ထပ္ သင္တန္းခြဲကို အက္ဒ္ပါကာ ၏ သင္တန္းမွ ခါးပါတ္အညိဳ၊ ခါးပတ္နက္ သင္တန္းသား တို.ျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည္။ အက္ဒ္ပါကာ၏ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းသားတို.သည္ ကင္ပိုသိုင္းဆရာၾကီး အက္ဒ္ပါကာ၏ နည္းစနစ္တို.ျဖင့္ သိပ္ အံမကိုက္ ေတာ့ေခ်။

အက္ဒ္ ပါကာ၏ ကင္ပိုသိုင္းပညာမွ ခ်ိဳ.ယြင္းခ်က္ျပႆနာတို.ကို ဘ႐ုစ္က အလြယ္ပင္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

  • (၁) ကင္ပို ပညာ႐ွင္၏ ျခေသၤ့ထိုင္ ေခၚေသာ နည္းစနစ္အား ရန္သူမွ ေ႐ွ.သို. ဆက္ကနဲ ေ႐ႊ.လာျပီး ေ႐ွ.ေျခကို နင္းထား၊ ခ်ဳပ္ထားကာ ေျဖာင့္လက္သီးျဖင့္ ျဖင့္ တိုက္ခုိက္ လာႏိုင္ျခင္း။ လမ္းေပၚတြင္ ရန္ျဖစ္တတ္သည့္ မည့္သူကို မဆို ဤကင္ပိုနည္းကို သံုး၍ မရေၾကာင္း ဘ႐ုစ္က ေထာက္ျပသည္။
  • (၂) ကင္ပိုပညာ တြင္ တည္ျငိမ္စြာ ရပ္တည္ရမည္ ဆိုေသာ နည္းစနစ္႐ိွေသာ္လည္း ဘ႐ုစ္၏ နည္းမွာ အေျခခ် ညိမ္ေနေသာ နည္းမဟုတ္။ အျမဲေ႐ႊ.ေျပာင္းကာ ရန္သူအား လွည့္စား ေနသည္။ 
  • (၃) ကင္ပိုပညာသည္ ရန္သူအား စက္၀ိုင္း အျပင္ဘက္ ေဘးမွ ပန္းတိုက္ေသာ နည္းကို ေလ့က်င့္ေပးသည္။ ဘ႐ုစ္သည္ ရန္သူႏွင့္ မိမိအၾကားမွ အလယ္မ်ဥ္းကို အရယူတိုက္ခိုက္သည္။ စစ္တုရင္သမားမ်ား၊ ဘတ္စကက္ေဘာသမားမ်ားသည္ လည္း အလယ္မ်ဥ္းကို စီးနင္းထားျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ရသည္။ သင္မည္သို.ပင္ ရပ္တည္ေနပါေစ၊ ဘ႐ုစ္သည္ သူ.ကိုယ္သူ ေ႐ႊ.ေျပာင္း လွဳပ္႐ွားေနျခင္းျဖင့္ သင္ႏွင့္ သူ.အၾကားတြင္ မ်ဥ္းေျဖာင့္ကို ဖန္တီးလိုက္သည္။ 


သူကိုယ္သူ လိုသလို စက္၀ိုင္း၏ အျပင္ဘက္ကို ထြက္သြားႏိုင္သလို အနီးကပ္သြားပါကလည္း မ်က္စိမိွတ္ထားလွ်က္ပင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ခ်ီေစာင္ လက္သိုင္းျဖင့္ လြယ္လင့္တကူ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္။ 
သို.ေသာ္လည္း အက္ဒ္ပါကာ ၏ သင္တန္းသား တို.သည္ ဘ႐ုစ္ထံတြင္ သင္ျပီး ေနာက္ဆံုး အက္ဒ္ပါကာ ထံသို.ျပန္ေရာက္လာသည္။

အေၾကာင္းမွာကား-  အက္ဒ္ပါကာ ေျပာခဲ့ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည့္ ဘ႐ုစ္လီ၏ နည္းသည္ ဘ႐ုစ္လီတစ္ဦးတည္း အတြက္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ အျခားေသာ သိုင္းပညာ႐ွင္မ်ား အဖို. ဘ႐ုစ္ကဲ့သို. လိုက္လုပ္ပါက ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေသာ နည္းျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ မွန္ကန္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ကမၻာေက်ာ္ လက္ေ၀ွ.ခ်န္ပီယန္ မိုဟာမက္ အလီသည္ လက္ေအာက္ခ်ထိုးေသာ နည္းကို သံုးသည္။ သို.ေသာ္လည္း ၄င္းကဲ့သို. လိုက္လုပ္သူမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ဒုကၡမ်ားသြားသည္ကို လက္ေ၀ွ.နားလည္သူမ်ား သိပါသည္။ စကားခ်ပ္)

၁၉၆၆-ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ဘ႐ုပ္စ္သည္ ဇနီးျဖစ္သူ လင္ဒါ၊ ႏွင့္ တႏွစ္သား အ႐ြယ္ျဖစ္ေနေသာ ဘရန္ဒြန္လီတို.ကို ေခၚယူလွ်က္၊ အုက္ကလန္ျမိဳ.မွေန၍ ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္ (အေနာက္) ျမိဳ.သို.ေျပာင္းေ႐ႊ.လာခဲ့သည္။ သူတို.သည္ Barrington Plaza ဘာရန္တန္ ပလာဇာေခၚေသာ အထပ္ျမင့္ အိမ္ယာတြင္ ေနခဲ့ၾကျပီး ၄င္းအိမ္ယာစခန္း၏ ပိုင္႐ွင္ျဖစ္သူ ဒြန္ကန္း မွာ ဘ႐ုစ္၏ တပည့္ လည္း ျဖစ္သည္။ 

ဘ႐ုစ္လီ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာက ခရီး။

ဘ႐ုစ္လီ၏ ကိုယ္ပိုင္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ စာအုပ္ေပါင္း ၂၀၀၀-နီးနီး ႐ိွသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားအနက္ မွ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို မူ လြန္စြာ တန္ဘိုးထားလွ်က္ ပံုမွန္ ဖတ္ေလ့ ႐ိွသည္။ ထိုစာအုပ္သည္ စာေရးဆရာ နပိုလ်ံ ဟီးလ္၏ Think and Grow Rich စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘာသာျပန္ထားေသာ စာအုပ္ ႐ိွပါသည္။ ဘ႐ုစ္အား သူ၏ တပည့္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဒြန္ကန္းမွ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ပါ နည္းစနစ္ သေဘာတရားအား လိုက္နာမည္ ဆိုပါက ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ မိမိအလို႐ိွေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ မ်ား ရႏိုင္ေၾကာင္း မိမိ၏ ကိုယ္ေတြ.ႏွင့္ ယွဥ္ကာ ဘ႐ုစ္အား ဖတ္ေစရန္ ဒြန္ကန္း က ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ရျပီး မၾကာမီတြင္ ဘ႐ုပ္စ္လီသည္ မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို အလို႐ိွ၍၊ မည္သည့္အရာမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးဆပ္မည္ ဆိုသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးထားခဲ့သည္။
 “ငါ၊ ဘ႐ုစ္လီသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အခေၾကးေငြ အမ်ားဆံုးရ႐ိွေသာ အေ႐ွ.တိုင္း ႐ုပ္႐ွင္ မင္းသား ျဖစ္ရမည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ - အေကာင္းဆံုး ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ႏွင့္ မင္းသားတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းကို  ငါသည္ ေပးဆပ္ျခင္း ျပဳမည္။ ၁၉၇၀-ခုမွ စ၍ ၁၉၈၀-ႏွစ္ကုန္ အထိ ကမၻာတစ္ခုလံုးတြင္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားျခင္းကို ရ႐ိွေစရမည္။ ငါ့တြင္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ေဒၚလာ ၁၀-သန္း ႐ိွရမည္။ ထို.ေနာက္တြင္ေတာ့ ငါသည္ အဇၥ်တၱ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳ ႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ ေသာ ဘ၀ျဖင့္ ေက်နပ္စြာ ေနထိုင္မည္”
ကံက ဆိုးခ်င္ေတာ့ - ဘ႐ုစ္လီ ဇတ္ရံအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ The Green Hornet ႐ုပ္႐ွင္ကား၊ အား ၁၉၆၆-၆၇ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ရာသီတြင္ အတြဲေပါင္း ၂၆-တြဲ ႐ိုက္ခဲ့ျပီးပါမွ Nielsen ratings ေခၚ ႐ုပ္႐ွင္ ဇတ္လမ္းမ်ား ေ၀ဘန္ အမွတ္ေပးေသာ အဖြဲ.က မညွာမတာ ေ၀ဘန္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ -ဘ႐ုစ္မွာ လြန္စြာ စိတ္ဓါတ္က်ခဲ့ရသည္။ Nielsen ratings သည္ ၁၉၂၃-ခုတြင္ စတင္ခဲ့၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀-ေက်ာ္မွ လိုက္နာေသာ မီဒီယာ ေ၀ဘန္ေရး ျဖစ္သည္။ 

Twentieth Century Fox ႐ုပ္႐ွင္စတူဒီယိုမွ သူ၏ အ၀တ္လဲခန္း တံခါးကို ပိတ္လိုက္ရ အျပီးတြင္ ေတာ့ လူအမ်ားကို ကြန္ဖူးပညာ သင္တန္းဖြင့္မည့္အစား တစ္နာရီလွ်င္ -အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၇၅- ေဒၚလာ အထိေပးႏိုင္ေသာ အထက္တန္းလႊာ မ်ားကိုသာ ကြန္ဖူး သီးသန္. သင္ေပးျခင္းကို ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ စိတ္မပါ့တပါ ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ သူ၏ သင္တန္းသားမ်ားမွာ- ႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္ အားကစားေလာကတြင္ နာမည္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ လီမာဗင္၊ ဂ်ိမ္း ေကာ္ဘင္၊ အဲက္ ဆြန္းမား၊ ႐ိုမန္ ပိုလန္စကီး၊ ဂိ်ဳး ဟိုင္ယန္.၊ စတိဗ္ မက္ကြင္း၊ ဂ်ိမ္း ဂါနာ၊ ထုတ္လုပ္သူ ၀ိန္းစ္ထေရာ့္ဘ္၊ ဘက္စကက္ေဘာ နာမည္ၾကီး ကာရင္း အဗၺဒူလ္ ဂ်က္ဘာ (Game of the Death ႐ုပ္႐ွင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အရပ္အ႐ွည္ၾကီး၊) ႏွင့္ ႐ုပ္႐ွင္ ဇတ္ညႊန္း အကယ္ဒမီ ဆု႐ွင္ စတာလင္ ဆိလိဖန္. တို. ျဖစ္သည္။ 

႐ုပ္႐ွင္ေလာက တို.စ၀င္ ၀င္ျခင္း ဘ႐ုစ္အား ေဟာလိ၀ုဒ္ပရိႆတ္မွ အ႐ူးအမူး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ပါတီပြဲမ်ား၊ လူမွဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္ပါခဲ့ေသာ္လည္း သူအေနျဖင့္ လူအမ်ားႏွင့္ အံမကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သိပ္ၾကာၾကာေနေလ့မ႐ိွေခ်။

သူေျပာခဲ့သည္မွာ-
“ေဆးလိပ္မေသာက္ အရက္မေသာက္ဘူးဆိုယင္ ဒီပြဲေတြက ဘာမွ အဓိပၸါယ္ မ႐ိွဘူး၊ အ၀တ္အထူၾကီးေတြ ၀တ္ျပီး၊ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေျမွာက္ပင့္ ေနၾကတဲ့ ေလာကပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ က ကိုယ့္ကို္ယ္ ကို သိပ္ႏွိမ့္ခ်တတ္တဲ့ သူလို. ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒီေနရာေတြ သြားမယ့္အစား သူငယ္ခ်င္း နည္းနည္း နဲ. လက္ေ၀ွ.အေၾကာင္း၊ သိုင္းပညာ အေၾကာင္း၊ ေရာက္တတ္ ရာရာ ေျပာေနရတာကို ကၽြန္ေတာ္က ပိုသေဘာက်တယ္”
ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ထိုစကားေျပာခဲ့သည္ မွာ ျငင္းဘြယ္ မ႐ိွေသာ္လည္း- ဘ႐ုစ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လူမ်ားက ျပန္ေျပာျပသည္မွာ-
“ဘ႐ုစ္ဟာ စကားေျပာလွ်င္ ေလာၾကီးသေလာက္၊ လံုး၀ လည္း မနားတမ္းေျပာတယ္၊ ေျပာေနက် အေၾကာင္းကလည္း သူနဲ. ကြန္ဖူး အေၾကာင္းခ်ည္း ပါပဲ”
ထိုစ႐ိုက္ မ်ားေၾကာင့္ ဘ႐ုစ္၏ သစၥာ႐ိွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ တပည့္မ်ား အၾကားတြင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေရး ျပႆနာ မ်ား ႐ိွခဲ့သည္။ 

The Green Hornet ႐ုပ္႐ွင္ကားတြင္ သူႏွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ခဲ့သူ ပီတာခ်င္ က ျပန္ေျပာျပသည္မွာ- “ဘ႐ုစ္က အနားလာတဲ့ သူေတြကို သူ.ၾကြက္သားေတြက ဘယ္လို ဆိုတာျပတယ္၊ သူဘယ္ေလာက္သန္မာ တယ္ဆိုတာ ေျပာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လည္း သူလည္း ထြက္သြားေရာ၊ အျခားသူေတြက - အလိုဘုရားေရ-ဒီလူက ေပါက္တတ္ကရ ေတြေျပာပါလား၊ ေတာ္ေတာ္ ေလက်ယ္တဲ့သူပဲ၊ စသျဖင့္ ေျပာၾကတယ္”

ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ The Green Hornet ဇတ္လမ္း ဆက္မ႐ိုက္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၈-ရာစုႏွစ္က အေမရိကတိုက္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ခရီးလွည့္ ခဲ့ေသာ ေရွာင္လင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အေနျဖင့္ သူ.ကိုယ္သူ အဓိက သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနရာတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံရခဲ့သည္။ ေဟာလိ၀ုဒ္ ၏ Warner Brothers ၀ါးနား ဘရားသားတြင္ လည္းထိုသို.ေသာ အၾကံ႐ိွသည္ ဟု ဘ႐ုစ္က ၾကားခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္သူ ဖရက္ ၀ိန္းစ္ထေရာ့္ဘ္၊ ႏွင့္ လေပါင္း အေတာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးျပီး ေနာက္တြင္ ေတာ့ ၊ ထိုဇတ္ကားကို ႐ိုက္ရန္ အတြက္ ဇတ္လိုက္ေနရာတြင္ ေဒးဗစ္ ကာရာဒင္းကို သံုးမည္ဟု ဘ႐ုစ္အား ေျပာ ခဲ့သည္။ ၀ါးနားဘရားသား၊ ေအဘီစီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ တစ္ခုက မွ ဘ႐ုစ္အား ဇတ္လိုက္တင္႐ိုက္ရန္ စိတ္ကူးမ႐ိွခဲ့ၾကေခ်၊ 

၄င္းတို. က ဘ႐ုစ္ကို ဇတ္လိုက္မတင္လိုျခင္း မွာ ေအာက္ပါ အေၾကာင္း (၄) ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

  • (၁) သူ.အေနျဖင့္ အရပ္အလြန္ပုသည္။ (အေနာက္တိုင္း စံျဖင့္)
  • (၂) သူသည္ တ႐ုပ္လူမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ (ထိုစဥ္က အေနာက္တိုင္းတြင္ တ႐ုပ္လူမ်ိဳးတို.အားအထင္ေသးယံုမက- ဂ်ပန္တို.ႏွင့္အတူ သေဘာထားကာ မုန္းတီး ခဲ့ၾက ေသးသည္။)
  • (၃) သူသည္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာက တြင္ အေတြ.အၾကံဳမ႐ိွ၊ (ေဟာလိ၀ုဒ္ စံျဖင့္)
  • (၄) သူ.အေနျဖင့္ ပရိႆတ္အား  ၾကာ႐ွည္ထိမ္းထားႏိုင္ရန္ နာမည္ၾကီးမွဳ မ႐ိွေသး၊

ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား လႊမ္းမိုးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာ ႐ုပ္႐ွင္ ေလာကတြင္ အာ႐ွသား တစ္ေယာက္ ၏ အေျခအေန ကို သိပင္ သိေသာ္ ျငားလည္း၊ ယခုကဲ့သို. ပက္ပက္စက္စက္ ကန္ခ်လိုက္ေသာ အခါ ေမွ်ာ္လင့္မ်ား ပ်က္ျပယ္၍ မည္မွ် စိတ္ဓါတ္က်သြားရမည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစား နားလည္ ႏိုင္ ပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားမည္ဟု ရည္႐ြယ္ကာ သူအေနျဖင့္ သိုင္းပညာခန္း၊ ဖိုက္တင္ခန္း မ်ားတြင္ တြဲဘက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အျဖစ္ ၀င္ပါခြင့္ ရရန္ ၾကိဳးစားရျပန္သည္။ သူ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ႐ုပ္႐ွင္တြင္ ဇတ္လိုက္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နာမည္ၾကီး မင္းသားမ်ား ျဖစ္ေသာ စတိဗ္ မက္ကြင္းႏွင့္ ဇတ္ညႊန္းေရးသူ စတာလင္ စိလိဖန္. တို.ထံမွ အကူအညီရရန္ လိုအပ္သည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္စရာ အလားအလာ ကို ေတြးမိျပီး ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ အားရ၀မ္းသာ ျဖင့္ စတာလင္ ဆိလိဖန္ႏွင့္ မက္ကြင္းတို.ထံသို.သြားျပီး မက္ကြင္းကို ဇတ္လိုက္ အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္း၊ သူက တြဲဘက္မင္းသား လုပ္မည့္ အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သို.ေသာ္လည္း မက္ကြင္း ကေျပာျပသည္မွာ ဘ႐ုစ္လီအား နာမည္ၾကီး လာေအာင္ စင္ေပၚတင္ေပးရမည္ မွာ သူ. အလုပ္ မဟုတ္။ ျပီးေတာ့ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကတြင္ ဘာမွ မဟုတ္ေသးေသာ သူတစ္ေယာက္ကို သူ.အေနျဖင့္ ပခံုးထမ္းေခၚမတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ခပ္ေအးေအးပင္ ေျပာ လိုက္သည္။ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို. ေပ်ာက္ဆံုးသြားျပန္သည္။ လြန္စြာ မွလည္း ေဒါသထြက္သြားသည္။ နန္းေတာ္သဖြယ္ ခမ္းနားေသာ မက္ကြင္း၏ အိမ္မွ စတာလင္ႏွင့္ အတူ ျပန္အထြက္လာတြင္ ျခံ၀င္းအတြင္း ျမက္ခင္းျပင္ ၌္ ခဏရပ္၊ လက္သီးဆုပ္ျပီး တစ္ေန.တြင္ မက္ကြင္းထက္ ပိုသာ ေသာ ႐ုပ္႐ွင္ မင္းသား ျဖစ္ရမည္ဟု ေဒါသတၾကီး ၾကံဳး၀ါးခဲ့သည္။ 

စိတ္မေလွ်ာ့ေသးပဲ အျခားေသာ သူ၏ တပည့္ျဖစ္သူ ႐ုပ္႐ွင္မင္းသား ဂ်ိမ္းေကာ္ဘန္ ထံသို.သြားသည္။ ေကာ္ဘန္ကို ဇတ္လိုက္ ေနရာတြင္ ထားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ သိုင္းပညာ႐ွင္ ဇတ္ေဆာင္ အျဖစ္ ၅-ေနရာတြင္ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ အေျခအေနကို ၾကည့္လွ်င္ ဘာေၾကာင့္ မက္ကြင္း ျငင္းပယ္ လိုက္သည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။ ေကာ္ဘန္က စိတ္၀င္စား ပါသည္ဟု ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမေတာ့ ဇတ္ညႊန္း ကို စတာလင္ ဆီလိဖန္. အေနျဖင့္ စတင္ ေရးပါေတာ့သည္။ ဇတ္လမ္း နာမည္ကို ေတာ့ The Silent Flute ဟု အမည္ေပးလိုက္ၾကသည္။ 
ထိုကာလ အတြင္း ၁၉၆၉-ခုတြင္ ဘ႐ုစ္အား စန္တာ ေမာ္နီကာ တြင္ ႐ိွေသာ စိန္.ဂၽြန္ ေဆး႐ံုသို. တင္၍ ဖြံ.ျဖိဳးမွဳ မ႐ိွေသာ ေ၀ွးေစ့ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ အတြက္ ခြဲစိတ္ကုသ သည္။ တစ္ဆက္တည္း တြင္ hernia ေခၚ အူက်ျခင္း အတြက္ ကိုလည္း ျပင္ဆင္မွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့ ရသည္။ 

ဤကာလ ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၇၀-ခုႏွစ္ တြင္ေတာ့ အမ်ားသိထားၾကသည့္ ခါးနာေ၀ဒနာ အတြက္ ေဆး႐ံုတက္ခဲ့ရပါသည္။ သူ.အထုပၸတၱိကို ေရးသူ အမ်ားစုက မနက္ေစာေစာ အားကစား လုပ္ယင္း၊ (အခ်ိဳ.က ၀ိတ္မ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ယင္း) ခါးနာေရာဂါစလာသည္ ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ၁၉၇၀-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဘ႐ုစ္လီအား စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ေဒါက္တာ လိုင္းရင္းနယ္ ၀ယ္လ္ပင္ Dr. Lionel Walpin ၏ အဆိုအရ ခါးနာျခင္းႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ား အေၾကာဆြဲျခင္း တို.မွာ ၁၉၇၀-ဇြန္လတြင္ လိင္ဆက္ဆံေနခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

တကိုယ္လံုး က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေက်ာ႐ိုး ဓါတ္မွန္ ႐ိုက္ျခင္းတို. ကို ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ေဒါက္တာ ၀ယ္လ္ပင္ အေနျဖင့္ ဘ႐ုစ္တြင္ တစံုတစ္ရာ မွားယြင္းေနသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အခ်ိန္တစ္ခု ၾကာျပီးေနာက္ ေဒါက္တာ ပာားဘတ္ တန္ေနထံသို. ႐ုပ္႐ွင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘလိခ္ အက္ဒြပ္မွ လႊဲေပးခဲ့သည္။
ေဒါက္တာ တန္ေနသည္ အက္ဒြပ္ႏွင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အားျဖင့္ ရင္းႏွီးသည္။ သူ. အေနျဖင့္ ဘ႐ုစ္၏ ခါး႐ိုးသို. ေကာ္တီဇံုးေခၚ ေကာ္တီ ေကာ္စတား႐ြိဳက္ဒ္ ေဟာ္မုန္းေဆးကို ထိုးေပးခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ 

ဘ႐ုစ္လီ၏ အေနအထားမွာ ဓါတ္ခြဲခမ္း စစ္ေဆးမွဳမ်ား၊ ဓါတ္မွန္ ႐ိုက္စစ္ေဆးမွဳမ်ား အရ ဆိုး႐ြားေသာ အေျခအေနတြင္ မ႐ိွပါ။ (သို.ေသာ္လည္း ဘ႐ုစ္လီ၏ အထုပၸတၱိ အမ်ားစုႏွင့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္၊ မူ ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ ထိုေရာဂါကို တစ္သက္တာလံုး ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရခဲ့ သည္ ဟု ဆိုထားၾကသည္။ ဘ႐ုစ္သည္ ေဆး႐ံုကုတင္ ေပၚတြင္ လွဲေနရစဥ္ ကာလမ်ားတြင္ပင္ သူ၏ ဂ်ီကြန္ဒို ပညာရပ္ မ်ားကို သူက ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာ၍ ဇနီးျဖစ္သူ လင္ဒါက လက္ျဖင့္ လိုက္ေရး ခဲ့သည္ ဟု ဆိုထားၾကသည္။ ထိုအဆိုမ်ား ဘာေၾကာင့္ ေပၚလာ ရသည္။ မည္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို.ျဖင့္ မည္သူတို.က စတင္ေရးသား သည္ကို စာဖတ္သူတို.ကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာရန္ ေနာက္အခန္း မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားပါသည္။ စကားခ်ပ္)

သို.ေသာ္လည္း မည္သည့္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ျဖစ္သည္ ပင္ျဖစ္ေစ၊ ထို ေဆးမီးတို နည္းက လက္စသတ္ မေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ပါ။ ထို.ေၾကာင့္လည္း ၁၉၇၀-ခုႏွစ္ တြင္ ေဒါက္တာ တန္ေန မွ ေဒါက္တာ အဲလစ္ ဆီလ္ဘားမာန္ ဆီသို. လႊဲေပး လိုက္ျပန္သည္။ ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ ဓါတ္မွန္ ႐ိုက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ေဒါက္တာ ဆီလ္ဘားမာန္ ၏ ေတြ.ရိွခ်က္မွာ- lumbosacral spine ေခၚ တင္ပါး႐ိွ ဆီးခံု႐ိုးအေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဆီးခံု႐ိုး အေနအထားတို.သည္ ပံုမွန္ အေနအထား တြင္ ႐ိွသည္ ဟု ျဖစ္သည္။ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ေက်နပ္မွဳ မ႐ိွသျဖင့္ ေဒါက္တာ တန္ေန ဆီသို. ျပန္သြားျပီး ေကာ္တီးဇုန္း (ဒီပိုမက္ဒေရာလ္) ကို ပံုမွန္ အတိုင္း ဆက္ထိုး ေနခဲ့ေတာ့သည္။

စာဖတ္သူမ်ား သိထားရန္ ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ- ေကာ္တီးဇုန္း (ဒီပိုမက္ဒေရာလ္) ပုလင္း၏ အျပင္တြင္ မည္သူမဆိုျမင္သာ ေအာင္ ေရးထားေသာ သတိ ေပးခ်က္ မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။ 
“ဒီပို မက္ဒေရာလ္ ႏွင့္ ကုသျခင္း ျဖင့္ သမား႐ိုးက် ကုသျခင္းမ်ား လိုအပ္ျခင္း ကို မတားဆီးႏိုင္ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ကုသျခင္းသည္ တိုးတက္ေသာ လကၡဏာမ်ား ျမင္ရေကာင္း ျမင္ရႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေဟာ္မုန္း သည္ ေရာဂါ၏ တကယ့္ အေၾကာင္းရင္း အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မွဳမ႐ိွပါ။”
အလြယ္တကူ အားလံုးနားလည္ေသာ စကားႏွင့္ ေျပာရမည္ ဆိုပါလွ်င္- ေကာ္တီဇုန္းႏွင့္ ကုသျခင္းသည္ သံေခ်းမ်ား ႐ိွေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္အား သံေခ်းကို ေကာ္ပတ္ မစားပစ္ပဲ ေဆးသုတ္ျခင္း မွ်သာ ျဖစ္သည္။ 

ထိုမွ်မကေသးပါ- ေဆးထုတ္လုပ္ သူမ်ားက ေအာက္ပါ သတိေပးခ်က္ကို လည္း ေရးထားပါေသးသည္။
“ေကာ္တီဇုန္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမွဳ ေ၀ဒနာမ်ား ေပၚလာတတ္သည္။ ဥပမာ-၀မ္းသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳကို ထိမ္းခ်ဳပ္၍ မရျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ စိတ္ အေျပာင္း အလဲျမန္လာျခင္း၊ စ႐ိုက္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စိတ္က် ေ၀ဒနာ ခံစားရျခင္းႏွင့္ “ဆိုင္ကိုတစ္ မန္နီဖက္စ္ေတး႐ွင္း” ေခၚ စိတ္တြင္ ထင္ျမင္ သည္မ်ားကို မ်က္ႏွာ ဟန္အမူအရာတို.တြင္ ထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္ လာျခင္းတို.ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျပႆနာမ်ား ႐ိွႏိုင္ျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစ တတ္သည္။”
၁၉၇၁-မတ္လတြင္လည္း ဘ႐ုစ္အား ေဒါက္တာ လိုင္ယြန္နယ္လ္ ၀ယ္လ္ပင္ ထံသို. ထပ္ပို.၍ စစ္ေဆးျပန္ပါသည္။ ဒီတစ္ၾကိမ္ တြင္လည္း မည္သည့္ ထူးထူး ျခားျခား မသကၤာစရာ ေ၀ဒနာကို မေတြ.ရပါ။ ထိုမွ်မက ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ အိုင္းစတိုင္း ထံတြင္ ဓါတ္မွန္စစ္ေဆးျပန္သည္။ အားလံုး ေသာ စစ္ေဆးခ်က္ မ်ား၏ အေျဖက ဘ႐ုစ္၏ ေက်ာ႐ိုး စပိုင္း (spine) သည္ ပံုမွန္သာ ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္သည္။ 

(စာဖတ္သူသည္ ဤစာကို မဖတ္ခင္က အျခားေသာ ဘ႐ုစ္လီ၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကို ဖတ္ထားဘူးမိလွ်င္ ဤေနရာတြင္ လြန္စြာ ကြဲလြဲမွဳ ႐ိွေနေၾကာင္းကို ေတြ.ရပါလိမ့္မည္။ ဘ႐ုစ္လီ ၏ “႐ွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္း ေျဖ႐ွင္း၍ မရေသာ ျပႆနာမ်ား” စာအုပ္ကို ေရးသူ မူရင္းစာေရးသူ တြမ္ ဘလက္ကာ သည္ - အခ်က္အလက္ သက္ေသ အေထာက္မ်ားကို ႐ွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊ သက္ေသ မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ျခင္း၊ တို.ျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ ခဲ့သည့္ အျပင္- ဘ႐ုစ္၏ အေၾကာင္းကို သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္သဖြယ္ ခ်ယ္မွဳန္းျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြ ရေအာင္ ဖန္တီးေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ မ႐ိွသလို- ဘ႐ုစ္၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ႏွိမ့္ခ်ရန္လည္း သူသည္ ဘ႐ုစ္၏ တပည့္လည္းျဖစ္၊ သူငယ္ခ်င္းလည္း ျဖစ္သူ ျဖစ္သည္။ စကားခ်ပ္)

အလြယ္တကူ နားလည္ေအာင္ဆိုရမည္ ဆိုလွ်င္- ဘ႐ုစ္လီတြင္ လက္႐ိွျဖစ္ေနေသာ အေနအထားမွာ - မ်က္ႏွာေ႐ွ.တြင္ ယင္တစ္ေကာင္ တစ္၀ီ၀ီမည္၍ ပ်ံသန္း ေနသည္ကို ခံစားရသည့္ အလား ေနရထိုင္ရ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို.ေသာ္လည္း သူ.အေနျဖင့္ လုပ္ေနၾက သိုင္းပညာ ေလ့က်င့္မွဳမ်ားကို အျပင္း အထန္ လုပ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုကာလမွာပင္- စတာလင္ ဆိလိဖန္.အေနျဖင့္ The Silent Flute ႐ုပ္႐ွင္ဇတ္လမ္း ၏ ဇတ္ညႊန္း အေခ်ာသတ္ ကို ၀ါးနားဘရားသား ႐ုပ္႐ွင္ ကုမၸဏီသို. တင္လိုက္ သည္။ ႐ုပ္႐ွင္ ကုမၸဏီကလည္း သေဘာက် သျဖင့္ ႐ုပ္႐ွင္ဇတ္ကားကို အိႏၵိယတြင္ ႐ိုက္ကူးရန္ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။ ထို.ေနာက္ တြင္ေတာ့ ဘ႐ုစ္လီ၊ ဂ်ိမ္းေကာ္ဘန္၊ စတာလင္ ဆိလိဖန္.တို.သည္ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို.တြင္ ႐ုပ္႐ွင္ ႐ိုက္ကြင္းေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အတြက္ ထြက္ခြာ ခဲ့ၾကသည္။

ခရီးအတူတူ သြား၍ မၾကာခင္မွာပင္ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ ဂ်ိမ္းေကာ္ဘန္ တို.အၾကား ျပႆနာ မ်ား စတင္ လာပါေတာ့သည္။ ေနရာ တစ္ခုသို. ေရာက္ျပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ဘ႐ုစ္သည္ သူ၏ ကြန္ဖူးစြမ္းရည္ ျပပြဲကို လူအမ်ား ေ႐ွ.တြင္ ျပဳလုပ္ ေတာ့၏။ သို.ျဖင့္ လူစုလူေ၀း မ်ားလာေသာ အခါ ထိုစဥ္က နာမည္ၾကီး ႐ုပ္႐ွင္ မင္းသား ျဖစ္ေနေသာ ဂ်ိမ္းေကာ္ဘန္ အား မွတ္မိသြားၾကျပီး၊ ဂ်ိမ္း ေကာ္ဘန္ ၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေစပါေတာ့သည္။ 

ဤေနရာတြင္ ခဏျဖတ္၍ စဥ္းစားၾကပါစို.- ဤခရီးစဥ္တြင္ ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ ေလထဲတြင္ ခုန္ပ်ံ၍ ဆိုက္ကစ္ ကန္ထားေသာ ဓါတ္ပံု မ်ားစြာကို  ႐ိုက္ ခဲ့သည္။ အမ်ားစုေသာ အထုပၸတၱိမ်ား အဆိုအရ ရာသက္ပန္ ခါးနာ ေ၀ဒနာ ခံစား ေနရေသာ ဘ႐ုစ္သည္ ဤသို.ကန္ႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို ဆင္ျခင္ ေစလို ပါသည္။

ဘ႐ုစ္ႏွင့္ ေကာ္ဘန္တို.၏ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခု မွာ - ဘ႐ုစ္သည္ ပါးစပ္ပိတ္လွ်က္ သီခ်င္းညည္း တတ္ေသာ အက်င့္တစ္ခု ႐ိွသည္။ ၃-ေယာက္သား သဲကႏၱာရ ကိုျဖတ္၍ နာရီေပါင္း မ်ားစြာ ခရီးသြားေနခိုက္ ထိုသို. အၾကာၾကီး ပါးစပ္မွ အသံထြက္ေနေသာ အခါ ကားေရွ.ခံုတြင္ ထိုင္ေနေသာ ေကာ္ဘန္ အေနျဖင့္ မခံႏိုင္ေတာ့သည့္ အဆံုး “ကိုယ့္ ဆရာေရ- ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္နဲ. ခင္ဗ်ားပါးစပ္ေလးကို ပိတ္ထားေပးပါ- ကၽြန္ေတာ္ နားမခံ ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာလိုက္သည္။

ဘ႐ုစ္က ဘာမွ် ျပန္မေျပာပါ- သို.ေသာ္ ေကာ္ဘန္ က ေျပာျပီး ေရွ.ကို ျပန္အလွည့္တြင္ - ေကာ္ဘန္ ထိုင္ ေသာ ကားထိုင္ခံု ၏ ေနာက္ေက်ာအား လက္သီးျဖင့္ ထိုးခ်လိုက္သည္။ ထို အမူအရာသည္ မက္ကြင္း အိမ္ေ႐ွ.တြင္ လုပ္ခဲ့သည့္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ျပႆနာကေတာ့- သူတို. သံုးေယာက္ ေဟာ္တယ္တြင္ တည္းခိုရန္ Check-In လုပ္ေသာအခါတြင္ နာမည္ၾကီး ႐ုပ္႐ွင္မင္းသား ေကာ္ဘန္အား ေဟာ္တယ္ ၀န္ထမ္းမ်ားက အထူးဂ႐ုစိုက္သည္။ ပိုေကာင္းေသာ အခန္းကို ေပးသည္။ ထိုကိစၥသည္ ဘ႐ုစ္လီအား လြန္စြာ ေဒါသ ထြက္ေစ ေသာ ကိစၥျဖစ္သြား ခဲ့သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ စတာလင္ ဆိလိဖန္. ထံသို.သြားေရာက္၍ - တကယ္တမ္းက သူကသာလွ်င္ ဤ႐ုပ္႐ွင္ဇတ္လမ္း၏ မင္းသား ျဖစ္ျပီး၊ ေကာ္ဘန္မဟုတ္ ဟုေျပာသည္။ ထိုမွ်မဟုတ္ေသး - သူသည္သာလွ်င္ ကမၻာတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုး ႐ုပ္႐ွင္မင္းသား ျဖစ္ရမည္- ေကာ္ဘန္ ထက္သာရမည္ ဟုေျပာခဲ့သည္။

(ထိုစဥ္က ဘ႐ုစ္လီ၏ အေနအထားသည္ သာမာန္ အေနအထား ထက္အနည္းငယ္ သာေသာ အေျခအေနမွ်သာ ျဖစ္ျပီး ဂ်ိမ္း ေကာ္ဘန္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ သူ.အား သိေနေသာ မင္းသား ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖန္ ေကာ္ဘန္သည္ ဘ႐ုစ္အား ကူညီရန္ အတြက္ ဤဇတ္ကားကို ႐ိုက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေထာက္႐ႈလွ်င္၊ မည္သူ လြန္သည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။)

ထိုျဖစ္ရပ္ မွာလည္း ပထမဆံုးအၾကိမ္မဟုတ္ပါ။ ယခင္ တစ္လအၾကာ ကလည္း - ဘ႐ုစ္လီႏွင့္ ေကာ္ဘန္သို. ဘီဗာလီ ေဟးလ္ ႐ိွ အေကာင္းစား အ၀တ္ အစား ဆိုင္သို. သြားေရာက္ရာတြင္ - ေကာ္ဘန္က ပိုလို အက်ီတစ္ထည္ကို ၀တ္ဆင္ၾကည့္ေနယင္း သူ.ကားပတ္ကင္ မီတာမွာ နည္းေနသည့္ အတြက္ ဘ႐ုစ္အား မီတာထပ္တိုးေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းမိရာ- ဘ႐ုစ္က ထိုေန.တစ္ေနလံုး စကားမေျပာေတာ့ပါ။ ထိုမွ်မက-ထိုကိစၥကို စာရင္း႐ွင္းစရာ က်န္ေသးသည္ ဟု ဘ႐ုစ္က အျခားသူမ်ားအား ေျပာေသးသည္။

လ အတန္ ၾကာျပီးေနာက္ သူတို. ျပန္လာၾကသည္။ ေကာ္ဘန္ က ဇတ္ကား၏ အေနအထားအရ- ႐ုပ္႐ွင္ ကို အိႏၵိယတြင္ ႐ိုက္ရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေျပာသည္ကို ဘ႐ုစ္လီက လက္မခံ၊ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ ခံစားခ်က္အတိုင္း ဤဇတ္ကားကို မရ-ရေအာင္ ႐ုပ္႐ွင္ ႐ိုက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားရာ- ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ေတာ္သည္ ျဖစ္ျဖစ္၊ မသင့္ေတာ္သည္ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ.အေနျဖင့္ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ေခ်။ စတာလင္ ဆိလိဖန္. ၏ အဆိုအရ- ဘ႐ုစ္ အေနျဖင့္ ေဟာလိ၀ုဒ္သို. ေျခခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ The Silent Flute ႐ုပ္႐ွင္သည္ အဓိက အခ်က္ ျဖစ္ေနေလရာ- သူ.အေနျဖင့္ မည္သူ.စကားကို မွ် နား မ၀င္ခဲ့ေပ။ ထို.ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္သြားေသာ ေကာ္ဘန္က သူ.အေနျဖင့္ ဤဇတ္ကားကို မ႐ိုက္ေတာ့ ဟုေျပာေသာ အခါ- ၀ါးနားဘရားသား ကလည္း ထိုကိစၥကို အဆံုးသတ္ လိုက္ေလ ေတာ့သည္။ 


THE BIG BOSS and FIST OF FURY 
“႐ိုးလ္ ႐ိြက္စ္ ကားေရာက္လာရင္၊ ငါဘာလုပ္ ရမလဲဆိုတာ ငါသိေနတယ္။ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်က္က ေန ေလွ်ာက္ေမာင္းခိုင္းရင္း ႐ိုမန္ ေပၚလန္စကီး နဲ. စတိဗ္ မက္ကြင္းကို ကားဖုန္းကေန ေခၚလိုက္မယ္။ သူတို.က ငါ့ကို ဘယ္က ဆက္ေနတာလဲ ေမးရင္၊ ႐ိုးလ္႐ိြက္စ္ ေနာက္ခန္းကေန ေဟာင္ေကာင္ ဆိပ္ကမ္းကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနတာ လို.ေျပာလိုက္မယ္။” (ဘ႐ုစ္လီ)
၁၉၇၀-မတ္လမွ ၁၉၇၁-ဧျပီလ အတြင္းသည္ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ စိတ္ညစ္ရေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ထို.ေၾကာင့္ သူ.စားပြဲေပၚတြင္ “ဆက္ေလွ်ာက္ပါ”ဟု သူ.ကိုယ္သူ သတိေပးေသာ စာတမ္း ေလးကပ္ထားခဲ့သည္။ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခရီးကလည္း ေ႐ွ.ဆက္လို. မရ ျဖစ္ေနသည္။ ပိုဆိုးသည္က The Green Hornet ကားကို ႐ံုတင္လိုက္ သည္ႏွင့္ မိမိ၏ ဘ၀တိုးတက္လမ္း သည္ ႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္ အတူ တာ စ ထြက္ ျပီဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ လြန္ျပီး ဘဲလ္ အဲယား ႐ိွ Roscamere Drive တြင္ ေစ်းၾကီးေသာ အိမ္ကို ၀ယ္ထားမိရာ - ယခုအခါ လစဥ္ အရစ္က် ေပးဘို.ေငြရဘို.ကပင္ အခက္အခဲ ႐ိွေနသည္။ 

အခက္အခဲတို.ကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လင္ဒါ အေနျဖင့္ ညဘက္တြင္ တယ္လီဖုန္း ေျဖေပးရ ေသာ အလုပ္ကို နာရီစားျဖင့္ စတင္လုပ္လာရသည္။ ဇနီးျဖစ္သူ အလုပ္ထြက္လုပ္ရေသာ အေနအထားသည္ ဘ႐ုစ္၏ မာနႏွင့္ အတၱကို ထိခုိက္လာသည္။ ထို.ေၾကာင့္လည္း သူတို. လင္မယားအေနျဖင့္ လင္ဒါ တစ္ေယာက္ အိမ္မွာ မ႐ိွရျခင္းကို အျခားသူမ်ားအား ေျဖႏိုင္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံုကို ဖန္တီးခဲ့ၾကရသည္။ 
ေသာက မ်ားႏွင့္ နပမ္းလံုးယင္း ျဖင့္ပင္၊ ဘ႐ုစ္သည္ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ ညီမအား အိမ္အသစ္တြင္ လာေနရန္ ဖိတ္ေခၚယင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ တ႐ုပ္ကား ႐ုပ္႐ွင္ ေလာကတြင္ လည္း ေနရာ တစ္ခု ရလိုရျငား၊ ေဟာင္ေကာင္သို. ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ 

ေဟာင္ေကာင္ ကိုင္တက္ ေလဆိပ္သို. ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပင္၊ လူမ်ားက သူအား လက္ခံေတြ.ဆံုမွဳကို ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ တအံ့တၾသ ေတြ.႐ိွလိုက္ရသည္။ The Green Hornet ႐ုပ္႐ွင္ ဇတ္လမ္းတြဲသည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ လူၾကိဳက္ မ်ားစြာျဖင့္ လ အတန္ၾကာ ျပသခဲ့ျခင္း ျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ ညံ့ဖ်င္းခဲ့ေသာ သူ၏ ကံၾကမၼာ သည္ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေတာ့၏။ ထို.ေၾကာင့္လည္း ဘ႐ုစ္လီ ေဟာင္ေကာင္သို. ေရာက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ သတင္းေထာက္ မ်ားက အင္တာဗ်ဴးလုပ္ကာ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို.တြင္ သူ.အား အထူးဧည့္သည္ အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚၾကပါေလေတာ့သည္။ ႐ုတ္တစ္ရက္ ဆိုသလိုပင္ ဘ႐ုစ္သည္ မီးေရာင္စံု ဆလိုက္မ်ားၾကားသို. ေရာက္႐ိွခဲ့ပါေတာ့သည္။ ေဒသခံ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ဘ႐ုစ္က ကြန္ဖူးသ႐ုပ္ျပပြဲ ျပဳလုပ္ လိုက္ျခင္းက-သူ.ဘ၀အား လံုး၀ေျပာင္းလဲေစမည့္ အျဖစ္သို.ေရာက္႐ိွခဲ့ေတာ့သည္။

၁၉၇၀-ႏွစ္ဦးပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ေဟာင္ေကာင္႐ုပ္႐ွင္ေလာကကို လႊမ္းမိုးထားသူမွာ ျဗိတိန္ဘုရင္မၾကီးထံမွ ဆာဘြဲ.ရထားသူ ရမ္ရမ္ေ႐ွာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရမ္ရမ္ေ႐ွာ သည္ ႐ွမ္ဟိုင္းတြင္ ေမြးဖြား ၾကီးျပင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၄၀-ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ ေဟာင္ေကာင္သို. သူ၏ ညီအကိုမ်ားႏွင့္ အတူထြက္ေျပးလာခဲ့ျပီး ၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားပိုင္ျဖစ္ေသာ ေ႐ွာဘရားသား ႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္း ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က ၄င္း၏ ကုမၸဏီပိုင္ ႐ုပ္႐ွင္ျမိဳ.သည္ အေမရိကန္ ႐ိွ MGM စတူဒီယို နီးပါးၾကီးမားသည္။ ထုိမွ်မက ရမ္ရမ္သည္ အေ႐ွ.ေတာင္အာ႐ွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ုပ္႐ွင္႐ံု ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားေသးသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အေ႐ွ.အာ႐ွ၏ ႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္း ၉၀% နီးပါးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထိုစဥ္က ရမ္ရမ္၏ ခ်မ္းသာ မွဳကို ၁၉၇၁- အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀-မွ သန္းတစ္ေထာင္ ခန္.႐ိွသည္ဟု တိုင္းတာခဲ့ၾကသည္။

ဤသို.ျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ေ႐ွာဘရားသားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ ဆီယူကီလြန္ (ယူနီကြန္)  မွ တဆင့္  ရမ္ရမ္ေ႐ွာ အေနျဖင့္ မိမိကို ငွားရမ္းရန္ စိတ္၀င္စားမွဳ ႐ိွမ႐ိွ ဘ႐ုစ္ မွ စံုစမ္းခဲ့သည္။ ရက္အနည္းငယ္ ၾကာျပီးေနာက္ ယူနီကြန္မွ ဘ႐ုစ္အား ဖုန္းေခၚ ခဲ့သည္။ 

ရမ္ရမ္ေ႐ွာ အေနျဖင့္ ဘ႐ုစ္အား ၇-ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ရက္သတၱတစ္ပါတ္လွ်င္ အေမရိကန္ ၇၅-ေဒၚလာ ေပး၍ ႐ုပ္႐ွင္ ႐ိုက္ရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ထိုေခတ္ကာလ အေနအထားအားျဖင့္ အသက္အာမခံ၊ က်န္းမာေရး အာမခံမ်ား မပါသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ အနည္းငယ္သာ ေပးရေသာ ႏွစ္႐ွည္ စာခ်ဳပ္ ျဖင့္ သူထံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႐ုပ္႐ွင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း မ်ားစြာ႐ိွသည္။

ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ထိုကမ္းလွမ္းလာမွဳကို ဟားတိုက္ ပစ္လိုက္ကာ ႐ုပ္႐ွင္ တစ္ကားစာ အတြက္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း၊ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁၀၀) ေပးမွ သာ ႐ိုက္မည္ ျဖစ္ျပီး၊  ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာခ်ဳပ္ ျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမွဳ မ႐ိွ ဆိုေသာ အေျခအေနကို ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္ရာ ရမ္ရမ္က တုန္.ျပန္မွဳ မ႐ိွသျဖင့္ ဘ႐ုစ္သည္ ေဟာင္ေကာင္မွ ျပန္လာခဲ့ရသည္။

ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္သို. ခရီးသြားေနစဥ္ အတြင္း ဇတ္ညႊန္းေရးဆရာ စတာလင္ ဆိလိဖန္.သည္ ပါရာေမာင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ အတြက္ Longstreet ဆိုေသာ ဇတ္လမ္းတြဲ တြင္ ဘ႐ုစ္ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ဇတ္၀င္ခန္းအတြက္ ဇတ္ညႊန္းေရးသားခဲ့သည္။ အဓိက ဇတ္လိုက္မွာ ဂ်ိမ္းစ္ ဖရန္စစ္ကပ္စ္ James Franciscus ျဖစ္သည္။ 

ဘ႐ုစ္သည္ ေဟာင္ေကာင္မွ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ထိုဇတ္လမ္း၏ ပထမပိုင္းကို ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ သို.ေသာ္လည္း ထိုဇတ္ကားသည္ ေဟာင္ေကာင္ သို. ဘ႐ုစ္ လီ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ မသြားေသးမီကာလ အထိ ႐ံုတင္ ျပသျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

ေဟာင္ေကာင္႐ိွ ေ႐ွာဘရားသား ႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ျပီး အလုပ္မွ ထြက္လာသည့္ ႐ွန္ဟိုင္းသား တစ္ဦး ျဖစ္သူ ထုတ္လုပ္သူ ေရမြန္ေခ်ာင္ သည္ Golden Harvest Films ဂိုးဒန္းလ္ ဟားဗတ္စ္ ႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁-တြင္ စီးပြားပ်က္မွဳေၾကာင့္ သူ.လုပ္ငန္းအား ပ်က္စီးေတာ့မည္ မွာ မၾကာေတာ့ဟု အမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။

ေရမြန္ေခ်ာင္ အေနျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ဘ႐ုစ္ျပသသြားေသာ ကြန္ဖူး ျပကြက္ကို စိတ္၀င္စား သေဘာက်သြား သည္။ ထို.အျပင္ ျပီးခဲ့ေသာ ၂-ႏွစ္ကာလ အတြင္း ေဟာင္ေကာင္မွ ထြက္ေသာ သိုင္း႐ုပ္႐ွင္ကားမွန္သမွ်ကို တစ္ခုမက်န္ အကုန္ၾကည့္ထားေသာ ဘ႐ုစ္ကိုလည္း ေက်နပ္၏။ ထို.ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္တြင္ ႐ိွေနေသာ ဘ႐ုစ္ထံသို. ဖုန္းေခၚေသာ အခါ- ဘ႐ုစ္က “ခင္ဗ်ားတို. ႐ိုက္ေနၾကတာ၊ ဒါအစြမ္းကုန္ပဲလား” ဟု ေျပာလိုက္ သျဖင့္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ႐ိွေသာ ဘ႐ုစ္ကို သေဘာက်၍ ဒါ႐ိုက္တာ လိုေ၀း ၏ ဇနီးျဖစ္သူ လ်ဴလ်ံဟြား အား ဘ႐ုစ္ထံသို. သြားေရာက္ ကမ္းလွမ္းမွဳ ျပဳေစခဲ့သည္။

သေဘာ တူညီမွဳက ႐ွင္းလင္းပါသည္။ ႐ုပ္႐ွင္ကား ၂-ကားကို ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ႐ိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ကားလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ရမည္ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ အတြက္ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ျဖင့္ အရစ္က် ရ႐ိွမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်မက- ႐ုပ္႐ွင္ကား ေအာင္ျမင္မွဳေပၚတြင္ မူတည္ေသာ အပိုေၾကးေငြကိစၥ (ေဟာလိ၀ုဒ္တြင္ အင္မတန္အေရးၾကီးေသာ ကိစၥ) ကို မွဳ ခပ္ေပါ့ေပါ့ျဖင့္ သေဘာတူ ညိွႏိႈင္း ခဲ့သည္။
ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ခု ေပၚလာျပန္ပါသည္။ စက္တင္ဘာမွ စ၍ ဘ႐ုစ္သည္ ေဒါက္တာ ဟာဘတ္တန္ေန ထံသို. အျမဲလာ၍ ေကာ္တီဇုန္းကို ထိုးေနသူ ျဖစ္ရာ- ယခုအခါ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္သြားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဆးျပတ္မည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခါ ေဒါက္တာ တန္ေနမွ စြဲလမ္း ေစတတ္ ေသာ နာက်င္မွဳ သက္သာေစသည့္ ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Darvon Compound 65 ကို ေဆးညႊန္းေရးေပးခဲ့သည္။
သို.ႏွင့္ပင္ ၁၉၇၁-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂-ရက္တြင္ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ ကေလး ႏွစ္ေယာက္အား ႏွုတ္ဆက္၍ ဘ႐ုစ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း သို.ထြက္လာခဲ့ျပီး ပတ္ေခ်ာင္ ဆိုေသာ ေက်း႐ြာေလးသို. ေနာက္ေန.တြင္ ေရာက္႐ိွခဲ့ေလသည္။

ေဟာလိ၀ုဒ္ႏွင့္ အဆင့္ျခင္း မ်ားစြာကြာလွစြာပင္ The Big Boss ႐ုပ္႐ွင္ကား ႐ိုက္ကူးစဥ္အတြင္း ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ဘ႐ုစ္အဖို. လြန္စြာ ဆင္းရဲခဲ့သည္။ ႐ုပ္႐ွင္ကားအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္မွာ လြန္စြာ နည္းပါးသျဖင့္ ဇတ္ညႊန္းေရးရန္ သီးသန္. စရိတ္မ႐ိွပါေခ်၊ စကား ေျပာခန္း မ်ားကို ၾကိဳတင္ေရးထားျခင္း မ႐ိွပဲ၊ ႐ုပ္႐ွင္ ႐ိုက္ေနစဥ္ အတြင္း ျဖစ္သလိုပင္ စီစဥ္ခဲ့ရသည္။ ဆက္တင္ခန္း အေနအထား ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း လြန္စြာ ဆင္းရဲေသာ ျပည့္တန္ဆာ အိမ္မ်ားအနားတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေနာက္ အေျခအေနမ်ားက ေတာ့ ျခင္၊ယင္၊ မွတ္၊ ပိုးေကာင္ မ်ိဳးစံု က လူ၊ တိရစၦာန္တို.အား ၂၄-နာရီအျပည့္ မညွာမတာ ႏိွပ္စက္ ေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳပ္ဆိုေသာ္ ထိုအေျခအေနမ်ားက ဘ႐ုစ္အား ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေအာ္ရလြန္းသျဖင့္ လည္း အသံ၀င္ခဲ့သည္။ ဖန္ခြက္ေဆးယင္း ဖန္ခြက္ ကြဲကာ လက္႐ွမိခဲ့သျဖင့္ ၁၀-ခ်က္ခ်ဳပ္ လိုက္ရသည္။ ေျခေခါက္ သြားသည္။ တုတ္ေကြးမိ အဖ်ား၀င္ စသျဖင့္ လြန္စြာ ဒုကၡမ်ားခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ျပႆနာမွာ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သူ လိုေ၀းတို.၏ ဇတ္လမ္းျဖစ္သည္။ လိုေ၀းသည္ ေရမြန္ေခ်ာင္ႏွင့္ မတြဲခဲ့ခင္က သူကိုယ္တိုင္ ရမ္ရမ္ေ႐ွာ ၏ ႐ုပ္႐ွင္မ်ားတြင္ ဇတ္ကား ၈၀-ခန္.တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ လုပ္ခဲ့ဘူးသလို မင္းသား လည္းလုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို.ေသာ္လည္း သူႏွင့္ ဘ႐ုစ္တုိ. ၾကားတြင္ စ႐ိုက္ျခင္း မကိုက္ညီ သည့္ ျပႆနာမ်ားက ေန.စဥ္ ဆိုသလို ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 

သူေနထိုင္ရေသာ အေနအထားကို ဇနီးျဖစ္သူ လင္ဒါထံသို. စာေရးရာ၌ ဘ႐ုစ္က “အစားအေသာက္ အရမ္းညံ့တယ္။ အမဲသားလည္း မ႐ိွဘူး၊ ၾကက္သားက နည္းနည္း ပဲရတယ္။ ကိုယ့္ ဗီတာမင္ ေဆးေလးေတြယူလာခဲ့မိလို. ေတာ္ေသးတယ္”

ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ လြန္စြာ ေလ်ာ.က်သြားသည္။ ထိုအခါ ဒါ႐ိုက္တာ လိုေ၀းက ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ားသံုးစြဲသည္ဟု အမ်ားေ႐ွ.တြင္ ေျပာသည္။ 

ပါတ္ေခ်ာင္ ႐ြာေလးတြင္ ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္ေနစဥ္အတြင္း ဘ႐ုစ္႐ိုက္ခဲ့ေသာ Longstreet ကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ လႊင့္ရာ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ပါရာေမာင့္ ႐ုပ္႐ွင္ လုပ္ငန္းမွ ဘ႐ုစ္အား ေနာက္ထပ္ဇတ္လမ္း ၃-တြဲ ဆက္႐ိုက္ေပးရန္၊ တစ္တြဲလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေပးမည္ဟု ေၾကးနန္း႐ိုက္လိုက္သည္။ ဘ႐ုစ္က ေဒၚလာ ၂၀၀၀-ရမွ ႐ိုက္မည္ဟု ျပန္ေျပာရာ သေဘာတူသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ ႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ကမ္းလွမ္းလာသည္။ ရမ္ရမ္ေရွာ ကလည္း ႐ုပ္႐ွင္တစ္ကားလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ ၂-သိန္းခြဲ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃-ေသာင္း) ေပးမည္ဟု ဆိုလာသည္။ ဘ႐ုစ္က ေလးေလး စားစားပင္ ျငင္းဆိုလိုက္ရာ- ရမ္ရမ္ေ႐ွာထံမွ ဗလာခ်က္လက္မွတ္ ဘ႐ုစ္ထံသို. ပို.ေပးသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

႐ုပ္႐ွင္ ျပီးကာနီးတြင္ - ေရမြန္ေခ်ာင္သည္ ပတ္ေခ်ာင္႐ြာေလးသို. လိုက္လာသျဖင့္ သူတို.ႏွစ္ေယာက္ ဆံုေတြ.ခဲ့ၾကသည္။ ဘ႐ုစ္က ရဲရင့္စြာ ေျပာခဲ့သည္မွာ-“ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကမၻာမွာ အေတာ္ဆံုး တ႐ုပ္မင္းသား ျဖစ္ေတာ့မယ္။ အဲဒီလို လုပ္ယင္းနဲ. ခင္ဗ်ားလည္း သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ျပီး၊ ႐ုပ္႐ွင္ ေလာကမွာ ဘုရင္တစ္ဆူ ျဖစ္ေစရမယ္”

The Big Boss ရုပ္႐ွင္ကားအတြက္ အဓိကက်ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္အျပီး၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉၇၁-တြင္ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္သို. ျပန္ခဲ့သည္။ ေရာက္ ေရာက္ခ်င္း ေဒါက္တာ ဟာဘန္ တန္ေန ထံသို.သြား၍ ေကာ္တီဇုန္းမ်ား ထိုးျခင္း၊ Darvon ေဆးညႊန္းကို ထပ္ယူျခင္းတို.ကို လုပ္ခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ အတိုင္း Longstreet ကားတြဲအတြက္ ဇတ္၀င္ခန္း ၃-ခန္း ႐ိုက္အျပီး၊ ဒုတိယ ဇတ္ကားျဖစ္ေသာ Fist of Fury အတြက္ အဓိက ဓါတ္ပံုစတင္ ႐ိုက္ေနစဥ္အတြင္ ဇနီးျဖစ္သူ လင္ဒါႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္သို. ေရာက္လာခဲ့ၾက၏။ သူတို.ေလဆိပ္ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း၊ ဘ႐ုစ္၏ ပရိႆတ္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေလဆိပ္တြင္ တျပံဳတမၾကီး စုေ၀း ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခိုက္အတန္.သည္ လင္ဒါ အေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္ ဘ႐ုစ္လီ စူပါစတား တစ္ေယာက္ျဖစ္လာျခင္း ၏ ဘ၀အရသာကို စတင္ခံစားရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

သူတို.ေရာက္ျပီး ရက္အနည္းငယ္တြင္ ေကာင္းလြန္၏ ၀ါတာလူး ေဒသတြင္ ေပ ၅၀၀-အက်ယ္႐ိွေသာ အခန္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ ေမြးစားညီအကို ျဖစ္သူ ၀ူငန္ကလည္း သူတို.ႏွင့္ လာေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၁-ကာလတြင္ အေမရိကန္တြင္ လူမွဳ ဖူလံုေရး ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေနေသာ မိသားစုမ်ားက မွ သူတို.ထက္ပိုေကာင္းစြာ ေနရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ သူတို.ေနထိုင္ေသာ အိမ္တြင္ ေရခ်ိဳးခန္းသံုး လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္လွန္းစရာ ပစၥည္းမ်ား မ႐ိွပါ။ ျပဳတင္းေပါက္မွ ေန၍ ၀ါးလံုးထိုး လွန္းရပါသည္။ ထို.အျပင္ အလြန္မွ ပူအိုက္ေသာ ရာသီဥတု ႏွင့္ မာေက်ာက္ကစားေနသည့္ အသံ တစ္ေဒါက္ေဒါက္ကိုလည္း ေန.ေရာညပါ ၾကားေနရ ေသးသည္။

၁၉၇၁-ေအာက္တိုဘာတြင္ ေဟာင္ေကာင္သို. ဘ႐ုစ္ႏွင့္ လင္ဒါတို.ေရာက္ျပီး မၾကာမီ The Big Boss ရုပ္႐ွင္ကားကို ႐ံုတင္ျပသ၏။ ႐ုပ္႐ွင္ ျပီးသြား ခ်ိန္တြင္ အားလံုး ႐ုတ္တစ္ရက္ ညိမ္သက္ သြား၏။ ထို.ေနာက္တြင္ေတာ့ ပရိႆတ္ၾကီးသည္ ထခုန္ျပီး “ဘ႐ုစ္လီ ဘယ္မွာလဲ။ ဘယ္မွာလဲ” ဟု ထျပီး ေအာ္ဟစ္ ၾကပါေတာ့သည္။ ပရိႆတ္ သည္ ဘ႐ုစ္လီအား ထိမ္းမႏိုင္သိမ္းမရ မၾကံဳစဖူး အားေပးၾကေသာေၾကာင့္ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ လင္ဒါတို.မွာ ေစာင့္ေနေသာ ကားထံသို. ေရာက္ရန္ မနည္းျပန္ခဲ့ၾကရသည္။

အမွန္အားျဖင့္ The Big Boss ရုပ္႐ွင္ကားသည္ အေမရိကန္တြင္ ဘ႐ုစ္လီ ႐ိုက္ခဲ့ေသာ ကားႏွင့္ယွဥ္ေသာ္ မ်ားစြာညံ့ဖ်င္းပါသည္။ သို.ေသာ္ တ႐ုပ္လူမ်ိဳး ပရိႆတ္မ်ား အတြက္မူ- ဇတ္ကြက္ခ်ထားျခင္း ေကာင္းမေကာင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ အသံသြင္းထားမွဳ ညံ့ဖ်င္း မွဳသည္ လည္းေကာင္း အေရး မၾကီးပါ။ ႐ံုတင္ေသာ ညမွာပင္ ထိုကားသည္ ၀က္၀က္ကြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ 

The Big Boss ရုပ္႐ွင္ကားသည္ ျပီးခဲ့ေသာ by Gone with the Wind ဇတ္ကား၊ The Sound of Music ဇတ္ကား၊ The Godfather ဇတ္ကားတို.၏ ၀င္ေငြကို ၁၉-ရက္အတြင္းတြင္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တ႐ုပ္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာက တစ္ခုလံုးကို ေက်ာ္လြန္လွ်က္ အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမ၊ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ ေဘ႐ြတ္၊ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ ျဗဴးႏို. အိုင္းယားတို. တြင္ပါ ၀က္၀က္ကြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

Golden Harvest မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဘ႐ုစ္လီ၏ ဒုတိယကားျဖစ္သည့္ Fist of Fury သည္ စတူဒီယိုတြင္ အားလံုးနီးပါး ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ နည္းပညာ အဆင့္ေရာ၊ တီထြင္ဖန္တီး မွဳ အေနအထားရ ဆိုလွ်င္လည္း ေဟာလိ၀ုဒ္ အဆင့္ကို မမီပါ။ သို.ေသာ္လည္း ေခတ္စနစ္ ကာလ အေနအထား အားျဖင့္ ပရိႆတ္ တို. ၏ အၾကိဳက္ တ႐ုပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို.၏ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ အေနအထားကို ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ ဇတ္ကား ျဖစ္သည္။ 
ေဘာ္ဘီ ေဘကာ သည္ ဘ႐ုစ္၏ ရန္သူ ႐ု႐ွားလူမ်ိဳး အျဖစ္ Fist of Fury တြင္ စတင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုဇတ္ကားမတိုင္မီက သူတို.ႏွစ္ဦး လံုး၀ သိ႐ိွျခင္း မ႐ိွပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ခ်က္က္ေနာရစ္ တို.ကဲ့သို. ကိုယ္ခံပညာ ေလာကတြင္ေရာ- ႐ုပ္႐ွင္ေလာကတြင္ပါ အမ်ားက သိ႐ိွသူ မဟုတ္ပဲ လူစိမ္း သက္သက္ ျဖစ္သည္။ 

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ ေဘာ္ဘီေဘကာ တို.တြဲျဖစ္သည္မွာ ေဘကာ၏ ႐ုပ္႐ွင္ပညာ အစြမ္းေၾကာင့္ေရာ၊ ကိုယ္ခံပညာ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ပါ မဟုတ္ေခ်။ ပို၍ ထူးျခားသည္မွာ ေဘကာသည္ ဘ႐ုစ္႐ိုက္ေသာ ေနာက္ထပ္ ကားသံုးကားတြင္ လည္း ပါ၀င္မွဳ မ႐ိွပါပဲလွ်က္ ဘ႐ုစ္လီ ေသဆံုးေသာ ညေန၌ လည္း ေဘကာသည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ပင္ ႐ိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘ႐ုစ္ အေနႏွင့္ သံုးစြဲေသာ တားျမစ္ေဆးမ်ားကို ေမွာင္ခို သြင္းယူ လာေပးသူမွာ တကယ္ေတာ့ ေဘကာ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း မ်ားကို ေနာက္အခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Fist of Fury ႐ုပ္႐ွင္ကို စတင္ျပသ သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ယခင္က ျပသခဲ့သည့္ The Big Boss ဇတ္ကား၏ ၀င္ေငြကို ေက်ာ္လြန္ထြက္သြားျပီး၊ ေဟာင္ေကာင္ တစ္ခု တည္းကပင္ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ရ႐ိွခဲ့သည္။ 

စကၤာပူတြင္ စတင္ ျပသေသာ ေန.တြင္ ဘ႐ုစ္လီ၏ ပရိႆတ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ႐ံုသို. စုျပံဳေရာက္လာၾကသျဖင့္ လမ္းမ်ားပိတ္ဆို.ျပီး လံုး၀ သြားလာလို. မရခဲ့သျဖင့္ ဇတ္ကားကို အခ်ိန္ေ႐ႊ.ပစ္ခဲ့ရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ထိုဇတ္ကားကို ၆-လ ေက်ာ္ၾကာ ျပသခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရအေနျဖင့္ သူ.ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္ပိုင္ဇတ္ကားမ်ား ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားဇတ္ကားမ်ား တင္သြင္းမွဳကို ပိတ္ပင္ တင္းၾကပ္ခဲ့ရသည္။ 

လူမ်ိဳးေရး အသား အေရာင္ ခြဲျခားမွဳေၾကာင့္ သူ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႉးခဲ့ရသည့္ ဘ႐ုစ္လီသည္ လူမ်ိဳးေရးကို မူတည္ေသာ အာ႐ွတိုက္ တ႐ုပ္ဇတ္ကားမ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြရ၊ ေအာင္ျမင္မွဳ ရလိုက္ သည္မွာ ကံၾကမၼာ၏ ေလွာင္ေျပာင္မွဳဟု ဆိုရမည္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

႐ုင္႐ွင္ ၂-ကားႏွင့္ပင္ အာ႐ွတိုက္တြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး မင္းသားဘ၀သို.ေရာက္႐ိွခဲ့သည္ မွာ ေမးစရာပင္ မလိုေတာ့ေခ်။ တကယ္က ဘ႐ုစ္သည္ ဂ်ိမ္းစ္ ေကာ္ဘန္ ႏွင့္ စတိဗ္ မက္ကြင္းတို.ကဲ့သို. ေဟာလိ၀ုဒ္ စူပါစတား ျဖစ္လိုေသာ္လည္း - ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ တ႐ုပ္သိုင္း ႐ုပ္႐ွင္ ေလာက ၏ ဘုရင္အျဖစ္ သရဖူ အေဆာင္းခံ လိုက္ ရသည္။ 

အေ႐ွ.အာ႐ွေလာက စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ “ေ႐ႊမင္းသား ေလး” အျဖစ္ျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ညေနတစ္ခုတြင္ သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ အား ႐ုတ္တစ္ရက္ ေအာ္ေငါက္္ ပစ္လိုက္ျခင္း၊ သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္က ဘ႐ုစ္၏ အမည္အား အဂၤလိပ္လံုးစာလံုးေပါင္းရာတြင္ ဘ႐ုစ္လီ ႏွစ္သက္ေသာ အေမရိကန္ မ်ားေပါင္းသကဲ့သို. “Lee.” ဟု မေပါင္းပဲ၊ “Li” ဟု စာလံုးေပါင္းမိျခင္းကို အၾကီးအက်ယ္ ေပါက္ကြဲ ျပႆနာ ႐ွာ ခဲ့သျဖင့္ သူႏွင့္ ေတြ.ဆံုခန္းမ်ား သည္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ရပ္တန္.သြားခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္လီ၏ ၾကိဳတင္ ခန္.မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ စိတ္အေျပာင္းအလဲ ျမန္မွဳကို ၾကံဳဖူးသူ မ်ားစြာ ႐ိွခဲ့သည္။ 

တစ္ခါကလည္း တို္က္ခိုက္ျခင္း သီအိုရီကို လက္ေတြ.သ႐ုပ္ျပေသာ ဆႏၵျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တြင္ လူတစ္ေယာက္အား ဘာမေျပာညာမေျပာ ႐ုတ္တစ္ရက္ ထထိုးခဲ့ဘူးသညိ။ သူျပသလိုေသာ သီအိုရီအေနျဖင့္ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ထား၊ ႐ုတ္တစ္ရက္ မလိုအပ္ပဲ အမ်ားျပည္သူ ေ႐ွ.တြင္ အၾကမ္းဖက္တတ္ေသာ သူ.စ႐ိုက္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သတင္းေလာက က  သူ.အေၾကာင္းအား ေ၀ဘန္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည္။

ထိုအခ်ိန္ေလာက္မွာပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅-ႏွစ္က ဘ႐ုစ္စလီအား အျခားေသာ ၀င္ခၽြမ္း သင္တန္းသား တစ္ေယာက္က အလဲထိုးခဲ့ဘူးေၾကာင္း ခ်ိဳင္းနားစတား တြင္ ေဆာင္းပါးတစ္ခု ပါလာသည္။ ထိုေဆာင္းပါး မွန္ေၾကာင္းကို ၾကံဳေတြ.သူ အားလံုးက သိ႐ိွၾကေသာ္လည္း ဘ႐ုစ္၏ နာမည္ၾကီးမွဳအား ထိခိုက္ ေစမွဳေၾကာင့္ ေဆာင္းပါး ေရးသူအား ေနာက္ထပ္ေရးခြင့္ကို တားျမစ္ျပီး သတင္းစာတိုက္ကို တရားစြဲခဲ့သည္။

နာမည္ၾကီး ျဖစ္လာသည့္ႏွင့္ပင္ ဘ႐ုစ္သည္ လြန္စြာ ရန္လိုလာသည္။ လမ္းေပၚတြင္ တစံုတေယာက္က သူ.အား မမွတ္မိ မသိ႐ိွပါက-႐ုတ္တစ္ရက္ ထိုသူထံသို. လွည့္သြား၍ သူ.ကိုယ္သူ လက္ညိွဳးထိုးျပီး “ဒီမွာ- ဘ႐ုစ္လီ - ႐ုပ္႐ွင္ စူပါစတား”ဟု ေၾကြးေၾကာ္တတ္သည္။ ယခုကဲ့သို. ဘ၀င္ျမင့္ေသာ အျပဳအမူ မ်ိဳးသည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဘ႐ုစ္လီအား ရန္သူမ်ားေစရန္ သူကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဘ႐ုစ္ႏွင့္ အၾကီးအက်ယ္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနသူ ဒါ႐ိုက္တာ လိုေ၀းတို.၏ ဇတ္လမ္းမွာလည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဓိက အေၾကာင္းမွာ လိုေ၀း၏ ႐ုပ္႐ွင္ ႐ိုက္မွဳ အရည္အခ်င္းကို ဘ႐ုစ္က အျပစ္တင္ ေ၀ဘန္မွဳ ျဖစ္သည္။ ဘ႐ုစ္အေနႏွင့္ မီဒီယာ ေလာကကို စတင္ေ႐ွာင္႐ွားေနေသာ္လည္း လိုေ၀းက ထိုကဲ့သို. ေရွာင္႐ွားမွဳ မ႐ိွပဲ မၾကာခဏ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာေလ့႐ိွသည္မွာ - “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ.သူေျပာသလို ျပီးစလြယ္ ရိုက္ဘို. အေၾကာင္း မ႐ိွဘူး၊ ဒီထက္လည္း ပိုျပီး သည္းခံဘို.က မ႐ိွေတာ့ဘူး၊ ဘ႐ုစ္က မေက်နပ္ တာကို သူ.မ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပေနတယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ သူ.ကို ေျပာပါတယ္၊ မင္းအခု ေအာင္ျမင္ ေနျပီ၊ ငါက မင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္လို. မဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါက မင္းရဲ. ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မင္းအေနနဲ. ေက်နပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေက်နပ္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ ငါ့မွာလည္း ငါ့ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းဘို.႐ိွေသးတယ္။ ”
ေနာက္ဆံုးမေတာ့ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ေရမြန္ေခ်ာင္၏ ႐ံုးခန္းအတြင္းသို. ၀င္လာျပီး သူႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ လိုေ၀းတို. ဆက္လက္၍ အလုပ္လုပ္ရန္ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေျပာပါေတာ့သည္။

သူႏွင့္ လိုေ၀းတို.ကို အလုပ္သေဘာ ဆက္ဆံမွဳကို ျဖတ္ေတာက္အျပီးတြင္ ေတာ့ ဘ႐ုစ္သည္ ယခင္တစ္ခ်ိန္က ကိုယ္ခံပညာေလာက တစ္ခုလံုးကို ပစ္တင္ ေ၀ဘန္ခဲ့ဘူးခဲ့သည့္ အတိုင္း ယခု ေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ ႐ုပ္႐ွင္ ေလာက တစ္ခုလံုးကို ေ၀ဘန္ပါေတာ့သည္။ Hong Kong Standard ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး က႑တစ္ခု တြင္ “ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ. ေဟာင္ေကာင္ရဲ. ရုပ္႐ွင္ အႏုပညာေလာက ကို သေဘာမက်ဘူး၊ အခုအခ်ိန္မွာ ႐ုပ္႐ွင္ေလာက နဲ.ပါတ္သက္ျပီး တစ္ေယာက္ ေယာက္ က တစ္ခုခု ေတာ့လုပ္ဘို. သင့္ျပီ။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေပၚမွာ ဘ၀ကို ျမဳပ္ႏွံျပီး ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ေဆာင္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ သိပ္မ႐ိွဘူး၊ ”
“ပြဲၾကည့္ ပရိႆတ္ကို ပညာသင္ေပးဘို. လိုျပီ၊ တစ္ေယာက္က တာ၀န္ယူ သင္ၾကားေပးဘို. လိုေနျပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို.ဟာ လူထုႏွင့္ ပါတ္သက္ေနေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ပညာေပးရမယ္။ ဒါကို ညတြင္းခ်င္း လုပ္လို.မရဘူး၊ အခု အဲဒီအလုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေနတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္က ဇတ္ကား ထဲမွာ တစ္ခ်ိန္လံုး လည္း ေနလို. မရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာကို ပရိႆတ္ က သေဘာေပါက္မွာ မဟုတ္ဘူး။”

ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို. ေျပာဆိုေနမွဳႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကင္ပို ဆရာၾကီး ျဖစ္သူ အက္ဒ္ပါကာ အေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးသည္မွာ - “ဘ႐ုစ္က လူေတြကို သေရာ္ ေ၀ဘန္ တဲ့အခါမွာ သူက ပရိယာယ္မၾကြယ္ဘူး၊ လူေတြကို သူတို.လုပ္ေနတာ ေတြ အသံုးမက်ဘူးလို. ေျပာေန လို.ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မိတ္ေဆြရမွာ မဟုတ္ဘူး။”
သတင္း မီဒီယာတို.က ဘ႐ုစ္အား တြယ္ႏွိပ္ေနၾကသည္ကို ဘ႐ုစ္က တုန္.ျပန္သည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ျမင္၊ မေအာင္ျမင္ ခင္ဗ်ားတို. ျမင္ရမွာပါ။”

ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ Fighting Stars မဂၢဇင္းသို. ေျပာၾကားခဲ့သည္ မွာ - “ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ. ဒုတိယကား ေပါက္သြားတာ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေရာက္တယ္။ လူတစ္ခ်ိဳ.က ကၽြန္ေတာ့္ အိမ္ေ႐ွ.လာျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဒၚလာ ၂-သိန္းတန္ ခ်က္လက္မွတ္ လာေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒါ ဘာကိစၥလဲလို. ေမးေတာ့၊ သူတို.က “ဘာမွ စိတ္မပူပါနဲ.၊ လက္ေဆာင္သက္သက္ပါ” လို.ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီလူေတြကို မသိဘူး။ လူစိမ္းေတြပါပဲ။”
တကယ္တမ္းတြင္ ေတာ့ ထိုလူမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား မဟုတ္သကဲ့သို. အျခားေသာ လူစိမ္းမ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ ထိုသူမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္႐ိွ ႐ုပ္႐ွင္ လုပ္ငန္း တြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏံွသူအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္ ႐ံုမ်ားတြင္ အစုစပ္မ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဟာင္ေကာင္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာက ကို ခ်ယ္လွယ္ေနၾကေသာ ဆြန္ယီအြန္ ဂိုဏ္းမွ အဖြဲ.၀င္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
(မွတ္ခ်က္။ Digital Sarpay မွ ထုတ္ေ၀မည့္ စာအုပ္တြင္ အျပည့္အစံု ပါ၀င္ပါမည္။)
အပိုင္း (၄) ကို ဆက္လက္ ေဖၚျပေပးပါမည္။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

3 comments:

Anonymous said...

ဘရုစလီ-စာအုပ္...ဝယ္ခ်င္တယ္ , ဘယ္လုိဝယ္ရမလဲခင္ဗ်ား

Unknown said...

Bruce Lee , part-4 ??

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

လ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ မဂၢဇင္း မွာ လစဥ္ ေဆာင္းပါး အေနနဲ႔ ဆက္တိုက္ တင္ျပေပး ေနပါၿပီ ခင္ဗ်ား။ အဆင္ေျပ ပါေစ။

Post a Comment