Friday, July 11, 2014

လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ တို. သခင္ ကြန္ဖူးဘုရင္ (၂)

ဘ႐ုစ္လီ၏ အျခားဆရာမ်ား။


ဆရာ ယစ္ပ္မန္ ကဲ့သို. ဘ႐ုစ္အား ပံုသြင္းခဲ့ျခင္း မ႐ိွေသာ္လည္း သူ.အား အက်ိဳးမ်ားေစမည့္ သင္ၾကားမွဳကို ေပးခဲ့သူ အျခားသူတစ္ဦးမွာ ဆီရိတယ္႐ိွ တ႐ုပ္ လူငယ္ ကလပ္အသင္း မွ နည္းျပဆရာ ဖုေယာင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘ႐ုစ္အား သင္ၾကားေပးရာတြင္ ဆရာတပည့္ ဆက္ဆံသည့္ ပံုစံထက္ မိတ္ေဆြတို.ခ်င္း အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ျပီး ဘ႐ုစ္ကလည္း ၄င္းအား ၀င္ခၽြမ္းပညာကို အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သင္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဘ႐ုစ္ အေနျဖင့္ ၀င္ခၽြန္းပညာကို ဒုတိယကြက္အထိႏွင့္ သစ္သား႐ုပ္ႏွင့္ေလ့က်င့္လွဳပ္႐ွားမွု (၃၆) ကြက္ အထိသာ သင္ၾကားခဲ့ရသည္ကို ဘ႐ုစ္၏ အခင္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့ျပီး ေနာက္ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ၄င္းထံသို. ခ်ည္းကပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ.ထံမွ Praying Mantis (ႏွံေကာင္သိုင္း) ပညာႏွင့္ Jeet Kune (အျမန္လက္သီး) ဆိုေသာ အကြက္၊ ပါကြာ ပညာတို.ကို သင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုပညာတို.ကို ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ၃-၄ ပါတ္မွ် သင္ရမည္ဟု ခန္.မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘ႐ုစ္က ၃-ရက္အတြင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာအခါ လြန္စြာ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္။ ”ကၽြန္ေတာ့္ တစ္သက္တာမွာ ဘ႐ုစ္ဟာ အတတ္အျမန္ဆံုးသင္တန္းသားပါပဲ” ဟု ၄င္းက ၀န္ခံခဲ့သည္။

ထိုပညာမ်ား သင္ၾကား ေနခ်ိန္တြင္ပင္ ဘ႐ုစ္သည္ အေမရိကန္ ဂ်ဴဒို ခ်န္ပီယံ ႐ွဴဇို ကာတို ထံတြင္ ဂ်ဴဒိုကို ေလ့က်င့္ခဲ့ျပီး၊ ခၽြိဳင္လီဖု ကြန္ဖူးသင္တန္း ေက်ာင္း တြင္ ရစ္ခ်တ္ ေလ်ာင္ဆိုသူ ႏွင့္ ကြန္ဖူးပညာကို ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ 
ဤေနရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ အေမရိက တို.ေရာက္ခါစတြင္ ၄င္း၏ သိုင္းပညာမွာ ၀င္ခၽြမ္းပညာကို အေျခခံသာသာ အဆင့္သာ တတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ မၾကာခင္ကာလတစ္ခုတြင္ ဘ႐ုစ္သည္ အေမရိကန္ေရာက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကြန္ဖူးပညာ႐ွင္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ မိမိကိုယ္ ကို သေဘာထားခဲ့သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 


ဆီရိတယ္ျမိဳ.တြင္ ေနထိုင္စဥ္တြင္ ဘ႐ုစ္သည္ တ႐ုပ္တန္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ကြန္ဖူး စာအုပ္မ်ားလိုက္၀ယ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ.ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ႐ွာရန္ အတြက္ ကေနဒါအထိ.သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းတို.ကို အခ်ိန္လြန္စြာေပးခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္တာ ၾကာျပီးခ်ိန္တြင္ သူ.တြင္ အေ႐ွ.တိုင္း ကိုယ္ခံပညာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အင္မတန္ တန္ဘိုး႐ိွသည့္ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္လီ၏ ကိုယ္ပိုင္စာၾကည့္တိုက္တြင္ စာအုပ္ေပါင္း (၂၀၀၀) နီးနီး ႐ိွသည္။ ပညာရပ္ မ်ားကို ေလ့လာျပီးေနာက္ ေလာကတြင္ ျပည့္စံုေသာ ဆရာဟူသည္ မ႐ိွဟု ဆံုးျဖတ္နားလည္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀-ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ပင္ ဘ႐ုစ္သည္ နပမ္း၊ လက္ေ၀ွ.၊ ကရာေတး၊ အေနာက္တိုင္း ဓါးခုတ္ စေသာ ပညာရပ္မွန္သမွ်ကို ေလ့လာျပီးေနာက္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ပညာကို စတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

အင္တိုနီ ေရာ္ဘင္၏ ကန္.သတ္မဲ့ စြမ္းအင္ စာအုပ္တြင္ 
“ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္ရပ္ေတြကို တုန္လွဳပ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္သြားသူေတြဟာ ဘ၀လမ္းေၾကာင္း ပံုေဖာ္တဲ့သူ professional modelers ေတြ ျဖစ္တယ္၊ သူတို.ဟာ တကယ္ေတာ့ သူတို. ကိုယ္တိုင္တီထြင္တာထက္၊  အျခားသူေတြ.ရဲ.အေတြ.အၾကံဳ ျဖစ္ရပ္ေတြ.ကို စုေဆာင္းေလ့လာျပီး မိမိ အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားႏိုင္တဲ့  ေလ့လာသင္ၾကားမွဳ အတတ္ပညာကို ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ျဖစ္တယ္၊ အေကာင္းဆံုးဆိုတာ တစ္ခုကို ပံုေဖာ္ဘို.အတြက္ သူတို.ဟာ စံုေထာက္ေတြလို္ ရစရာ သိစရာအားလံုးကို စုေဆာင္း ေထာက္လွမ္းတယ္၊ စိစစ္ ပိုင္းျခားတယ္၊ ေမးခြန္း ေတြထုတ္တယ္၊ အေကာင္းဆံုးကို ရႏိုင္မယ့္ သဲလြန္စကို မရမေနလိုက္တယ္” 

ဟုဆိုခဲ့သည္။ 

ဘ႐ုစ္လီ အထူးျခားဆံုးေသာ စြမ္းရည္မွာ အထက္ပါ ဥပေဒသကို လံုး၀ဥႆံု နားလည္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုရပါမည္။

ေဟာင္ေကာင္မွ ထြက္လာခဲ့ရေသာ အေျခအေန။
ဘ႐ုပ္စ္လီ သည္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံတတ္ေသာ အျငိမ္မေနတတ္ေသာ၊ ေသြးဆူတတ္ေသာ စ႐ိုက္႐ိွသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို.သိၾကပါျပီ။ အမွန္အားျဖင့္ လည္း သူ.တြင္ တကယ္႐ိွေသာ အစြမ္းသတၱိမ်ားကို နားလည္၍ အေကာင္းဘက္သို. ျပဳျပင္ေပးေသာ သူအခ်ိဳ.ကို ဘ႐ုစ္လီေတြ.ခဲ့ရသည္။ St Francis ေက်ာင္းတြင္ ဆရာလုပ္ေနေသာ ဘရာသာ အက္ဒြပ္သည္ ဘ႐ုပ္စ္လီ၏ ဘ၀ကို စိတ္ထားေကာင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါေသးသည္။ ဘ႐ုစ္လီ၏ တိုက္ခိုက္ေရးကၽြမ္းက်င္မွဳ၊ ရဲရင့္မွဳ တို.ကို နားလည္ေသာ၊ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း လက္ေ၀ွ.သမားေဟာင္းျဖစ္ေသာ ဘရာသာ အက္ဒြပ္က ေျပာခဲ့သည္မွာ “သူက ၾကမ္းတမ္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္လူေတြထင္ထားသလို သူမ်ားကို မတရားအႏိုင္က်င့္တဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးေတာ့ မ႐ိွဘူး” ဟူ၍ ျဖစ္သည္၊ ဘ႐ုစ္လီအား ၁၉၅၈-တြင္ ေဟာင္ေကာင္႐ိွေက်ာင္း ၁၂-ေက်ာင္း လက္ေ၀ွ.ပြဲတြင္ ၀င္ျပိဳင္ရန္ အားေပးခဲ့၏။

ဘ႐ုစ္လီတို.ပြဲတြင္ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ခၽြမ္ မွ ပြဲစစခ်င္းပင္ စတင္ထိုးသတ္ရာ ဘ႐ုစ္က ပုတ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သို.ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္လက္သီးက ဘ႐ုစ္၏ မ်က္လံုးအားထိမိ၍ အထိနာသြား၍ ေဒါသတၾကီးႏွင့္ ထိုးရာ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးခ်ိတ္အား ထပ္မံထိမိျပန္သည္။ ပထမအခ်ီ ျပီးသြား ေသာအခါ ဘ႐ုစ္လီသည္ ၾကိဳး၀ိုင္းေထာင့္တြင္ ထိုင္ေန၍ စိတ္အပ်က္ၾကီးပ်က္ေနေတာ့သည္။ မ်က္လံုးက ေယာင္ကိုင္းလာျပီး၊ ႏွာေခါင္းမွ ေသြးမ်ား စီးက်ေနေသာ္လည္း ျပိဳင္ဘက္အား ထိထိမိမိ ထိုးသတ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွေသး။ ၾကိဳး၀ိုင္းမွ ထြက္သြားရန္ပင္စိတ္ကူးမိျပီး လမ္းတ၀က္မွာေတာ့ စိတ္ကူး ေျပာင္းသြားသည္။ 

သူ.ကိုယ္သူ အေနအထားျပင္ျပီး ထိုးသတ္ခဲ့ရာ ၄င္း၏ ျပိဳင္ဘက္အား အငိုက္မိ၍ တစ္ဘက္သူ လဲက်သြားေသာ္လည္း စည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖါက္၍ ဆက္ထိုး ေနခဲ့သျဖင့္ အျခားသူမ်ားက ၀င္တား ခဲ့ရသည္။ ထိုပြဲတြင္ ဘ႐ုစ္လီအႏိုင္ရေသာ္လည္း ျပိဳင္ဘက္၏ မိဘမ်ားက ပုလိပ္ မ်ားသို. တိုင္ၾကား သျဖင့္ ဘ႐ုစ္လီ၏ မိခင္မွာ သား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူပါမည္ဆိုေသာ ၀န္ခံစာ႐ြက္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ဘ႐ုစ္လီ၏ စ႐ုိက္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အေျခအေနမွန္ကို သူ.မိဘမ်ားအား သေဘာေပါက္သြားေစသည္။ ဤအတိုင္း ေ႐ွ.ဆက္သြား လွ်င္ျဖင့္ ၄င္းတို.သားသည္ွ တေန.ေန.တြင္ အက်ဥ္း ေထာင္တြင္း၌ ဘ၀အဆံုးသတ္ရမည္ကို သိျမင္လာသည္။ ထိုေၾကာင့္ သားျဖစ္သူႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ စည္းေ၀း ရေတာ့ သည္။ ထိုအခိုက္တြင္ ဘ႐ုစ္၏ အကိုျဖစ္သူ ပီတာမွလည္း ဘ႐ုစ္တြင္ ရန္သူမ်ား အလြန္ေပါမ်ားေနေၾကာင္း၊ သူႏွင့္ ရန္ျဖစ္ခဲ့ သူမ်ားတြင္ ေၾကးစား လူမိုက္ ဂိုဏ္း၀င္တို.လည္း ပါ၀င္ ေနေသာေၾကာင့္ ဘ႐ုစ္အားသတ္ရန္ ထိုဂိုဏ္းတို.က စီစဥ္ေနေၾကာင္း တို.ကို အမွတ္မထင္ ေျပာျပခဲ့သည္။ အသက္ အားျဖင့္ ၁၇-ႏွစ္သာ ႐ိွေသးေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္ ပင္လယ္တြင္ ဘ႐ုစ္အား ငါးစာ၊ ဂဏန္းစာအျဖစ္ ေကၽြးခ်င္သည့္ သူမ်ားက အလြန္မ်ား ေနေတာ့သည္။ အေျခအေနမ်ားအရ ဘ႐ုစ္အား အေမရိကားသို. ပို.ရန္ မိခင္အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရပါေတာ့သည္။ ဘ႐ုစ္လီသည္ အေမရိကန္တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ၁၈-ႏွစ္ျပည့္ေသာ ေန.တြင္ မိမိအေနျဖင့္ ရပိုင္ခြင့္႐ိွေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကို ေတာင္းဆိုရပါမည္။ ပထမတြင္ေတာ့ ဘ႐ုစ္လီ အေနျဖင့္ သြားရန္စိတ္မပါခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖခင္၏ ျပတ္သားေသာ အစီအစဥ္ကို လိုက္နာခဲ့ရေလသည္။

အေမရိကားသို. သြားရန္အတြက္ ပထမဆံုး လိုအပ္ ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဒသခံ ပုလိပ္အဖြဲ.မွ ကန္.ကြက္ရန္ မ႐ိွေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (တနည္းအားျဖင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ) ကို သြားေတာင္းေသာ အခါ ဘ႐ုစ္လီ၏ အမည္မွာ ျပႆနာရွာတတ္သူ ျဂိဳဟ္ေကာင္ တစ္ဦး အျဖစ္ျဖင့္ ေတြ.ရေသာ္လည္း ဖခင္၏ မ်က္ႏွာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ေထာက္ခံစာ ရ႐ိွခဲ့သည္။ ထို.ေနာက္ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ယူနီယံထံသို. သြားေရာက္ျပီး ႏွဳတ္ဆက္ရာတြင္ သူ.အေနျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အျခားေသာ အိမ္သားမ်ားက သူ.ကို ခ်စ္သည္ဟု သူ.အေနျဖင့္ မထင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ သည္။ သို.ေသာ္လည္း သူ.ဘ၀တြင္ ၾကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ ႐ိွေအာင္ ၾကိဳးစားမည္ဟု မေျပာစဘူး ပထမဆံုးေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
“ငါ့အေမ ေျပာတာမွန္တယ္၊ ငါအေနနဲ. ဒီအခြင့္အေရးကိုမွ မယူယင္၊ ဒီအတိုင္းဆို ငါ့ဘ၀ ဒုကၡနဲ. အဆံုးသတ္ရလိမ့္မယ္“ ဟုေျပာခဲ့သည္။

ဖခင္ ျဖစ္သူက ခရီးစရိတ္ အျဖစ္ ၁၅-ေဒၚလာ သာ ေပးထားသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ခရီးထြက္ခါနီးေလးတြင္ မိခင္ျဖစ္သူက သူ.အိပ္ေထာင္ထဲသို. ေဒၚလာ ၁၀၀ တိတ္တိတ္ေလး ထည့္ေပးလိုက္သည္။ ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ အိတ္ဆြဲျပီးအထြက္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက ၄င္းအား လွမ္းေခၚျပီး လက္ေ၀ွ. ယမ္းျပ လိုက္သည္။ တ႐ုပ္တို. ၏ ထံုးစံအရ ဖခင္၏ စ်ာပနသို. ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုလိုယင္း ျဖစ္သည္။ အတန္ငယ္ျငိမ္၍၊ စိတ္ပ်က္ေနျပီးေနာက္ တြင္ကား- အိတ္ကို ဆြဲ၍ ေလာကသစ္သို. ေျခလွမ္း စလိုက္ ပါေတာ့ သည္။

အေမရိကသို. တစ္ေခါက္ျပန္လာျပီ။
ဘ႐ုစ္သည္ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄-ရက္တြင္၊ (မွတ္ခ်က္- အခိ်ဳ.ေသာ အထုပၸတၱိမ်ားတြင္ ၁၉၅၉-ခုႏွစ္၊ ဧျပီလဟု ေဖာ္ျပသည္။) American President’s Line သေဘၤာျဖင့္ ဘ႐ုစ္လီသည္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳဆီသို. ပိစိဖိတ္သမုဒၵရာကို သံုးပါတ္ၾကာမွ် (အတိအက်အားျဖင့္ ၁၈-ရက္) ျဖတ္သန္း၍ သြားဆရာ၀န္ျဖစ္ရန္ဆိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ီတက္ခဲ့ပါျပီ္။ သေဘၤာေပၚတြင္ တတိယတန္း လက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ.တြင္မူ- ပထမတန္းတြင္ စီးနင္း ခဲ့ရသည္က အခ်ိန္ပိုမ်ားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ သူကၽြမ္းက်င္ေသာ ခ်ာခ်ာ အက ကို ပထမတန္းမွ ခရီးသည္မ်ားအား သင္တန္းပို.ခ် ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ၀တ္စားထားျပီး၊ မ်က္မွန္တပ္ထားသည့္ ဘ႐ုစ္လီသည္ ေသြးဆူ တတ္ေသာ ျပႆနာေကာင္ အစား ပညာတတ္ လူငယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ပို၍ တူေနခဲ့သည္။ နယ္ေျမအသစ္သို. ေျခမခ်ခင္တြင္ ဘ႐ုစ္လီ၏ စိတ္ဓါတ္ အတြင္း တြင္ မ်ားစြာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား တိုးတိတ္စြာ ျဖစ္ထြန္း ေနျပီ ျဖစ္သည္။
၄င္း၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳသို.အေရာက္ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ရ ပါေတာ့ သည္။ လံုး၀နီးနီး အနား မယူခဲ့ရပါ။ သို.ေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္က အခက္အခဲမ်ားကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေျဖ႐ွင္းရန္ စိတ္ဓါတ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ေန ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ပထမတြင္ေတာ့ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ မိတ္ေဆြအိမ္တြင္ ေနထိုင္ယင္း အကသင္တန္းမ်ား ေပး၍ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကိုယ္ခံပညာကို အစြမ္းျပလိုက္ ေသာ အခါတြင္ အေမရိကန္တြင္ ကြန္ဖူးသင္တန္းေပးေနေသာ နည္းျပဆရာ ဂ်ိမ္းစ္လီ၏ ညီျဖစ္သူ ေဘာ့ဘ္လီအား သတိျပဳမိိ သြားေစ ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပႆနာ အခ်ိဳ.တက္ခဲ့သျဖင့္ ဆီရိတယ္ ျမိဳ.သို.ေျပာင္းေရႊ.ခဲ့ရျပီး ဖခင္၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ မစၥတာ ပင္ေခ်ာင္ ၏ ဇနီးလည္းျဖစ္၊ ဆီရိတယ္ ျမိဳ.တြင္ ၾသဇာၾကီးသူလည္း ျဖစ္ေသာ ႐ူဘီေခ်ာင္ ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးပိုင္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စားပြဲထိုးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုဆိုင္တြင္ပင္ ေနထိုင္၍ ေန.ဘက္ တြင္ ေက်ာင္းတက္ကာ ညေနပိုင္းတြင္ စားေသာက္ဆိုင္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာကို ကၽြမ္းက်င္ ေစရမည္ဟု သံဓိဌာန္ခ်ကာ “Edison High School” တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနခဲ့သည္။ 

ဤသို.ျဖင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္၊ ဘ႐ုစ္လီ၏ ကိုယ္ခံပညာကၽြမ္းက်င္မွဳသည္ အုပ္စုအတြင္းတြင္ လူသိမ်ားလာျပီ ျဖစ္ရာ၊ ၄င္းအား သင္တန္းဖြင့္ရန္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ အစကေတာ့ ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ ျငင္းခဲ့ေသးသည္။ သို.ေသာ္လည္း သင္တန္းဖြင့္ျခင္းသည္ ၄င္းအတြက္ အပို၀င္ေငြ ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ မိမိအေနျဖင့္ သီးသန္.ေနထိုင္စရာ ရ႐ိွလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ခံသေဘာတူခဲ့သည္။ အားလံုးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စုေပါင္း ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ ေနရာ ရ႐ိွေရးအတြက္ အၾကံေပးခဲ့သူမွာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ တာကီ ကိမုရာ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားက တပါတ္လွ်င္ ၄-ေဒၚလာ ေပးၾက၍ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ သူ.အခန္းငွားခကို သူေပးႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ 

ဤသိုျဖင့္ပင္ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္႐ွင္ ႐ူဘီေခ်ာင္ထံသို. အခန္းျပန္အပ္ျပီး၊ “ကၽြန္ဖန္ ကြန္ဖူး သင္တန္းေက်ာင္း” (Jun Fan Gung Fu Institue) ကို ေက်ာင္း၀င္းႏွင့္ မေ၀းလွေသာ အမွတ္ ၄၇၅၀၊ ယူနီဗာစီတီေ၀း တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္သင္ၾကား ေပးေသာ နည္းစနစ္သည္ ျမန္ဆန္ျခင္း၊ ထိေရာက္မွဳ႐ိွျခင္း၊ စားရိတ္စက နည္းပါးျခင္း႐ိွေသာ္လည္း ညတြင္းခ်င္း ကၽြမ္းက်င္ရန္ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ရန္ ဘ႐ုစ္လီက သတိ ေပးခဲ့သည္။ 

သင္တန္း ေက်ာင္းသည္ အခန္းတစ္ခု၏ ေအာက္ထပ္တစ္ခုလံုးကို ယူထားျပီး၊ ေရခ်ိဳးရန္အတြက္ ေရပန္းမ်ား တပ္ဆင္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ျပဳတင္းေပါက္ မ႐ိွသည့္ ေနာက္ခံတြင္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေဟာင္ေကာင္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္က ၀ယ္ယူလာခဲ့ေသာ အသံုးအေဆာင္ ပရိေဘာဂတစ္ခ်ိဳ.ကို ခပ္က်ဲက်ဲေလး ေနရာခ်ထားသည္။

တစ္ေျဖးေျဖးႏွင့္ ျပင္ပမ်ားလူမ်ားပါ သိလာၾကျပီး ဘ႐ုစ္လီမွာ နာမည္ၾကီးစ ျပဳလာသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘ႐ုစ္လီႏွင့္ အေမရိကန္တို.ၾကားတြင္ ေပါင္းကူး တံတား တည္ေဆာက္မိျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 
၁၉၆၃-ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပြဲၾကည့္ ပရိႆတ္မ်ားကို ၾကက္ေသေသ ေငးငိုင္သြားေစသည့္ ဘ႐ုစ္လီ၏ ကမၻာေက်ာ္ ”တစ္လက္မ လက္သီး” ကို Garfield High School တြင္ စြမ္းရည္ျပသပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္ ပန္လ္မာ က ေျပာျပခဲ့သည္မွာ- “တကယ့္ေတာ့ Garfield ေက်ာင္းက မလြယ္ဘူး။ ၾကမ္းတယ္၊ လူမည္းနဲ. အာ႐ွတိုက္သား ေတြက ေက်ာင္းရဲ့ တ၀က္ေက်ာ္ေလာက္႐ိွတယ္။ ဘ႐ုစ္စကား ေျပာေနတဲ့ အခန္းမွာ ေဘာလံုးသမားေတြ၊ ဘက္စကက္ေဘာ သမားေတြ အမ်ားၾကီးလဲ ႐ိွတယ္၊ သူတို.က လည္း ခံုမွာ ထိုင္ေနေပမယ့္ ကြန္ဖူး ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ ၾကားဖူးၾကတာ မဟုတ္ဘူး။”

“ဘရုစ္က ကရာေတးလက္သီး ရဲ့စနစ္ျဖစ္တဲ့ ခါးကေနလက္သီးကို ဆြဲယူလာျပီး ခါးလည္အားနဲ. ပစ္ထိုးတယ့္ နည္းရဲ့ ကြာျခားခ်က္ကို ႐ွင္းျပတယ္။ ျပီးေတာ့မွ တစ္လက္မ အကြာက ေန ကပ္ထိုးတဲ့ ဒီထက္ပိုျပီး အင္အားျပင္းထန္တဲ့လက္သီးနည္းစနစ္ ႐ိွေၾကာင္း ေျပာေတာ့ ေက်ာင္းသားတစ္ခ်ိဳ.က သမ္းျပ လိုက္တယ္။ ဒါနဲ.ပဲ ဘရုစ္က ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ေလာက္ ေရွ.ကို ထြက္လာျပီး စမ္းၾကည့္ဘို. ေျပာေတာ့ လူျဖဴေက်ာင္းသား ေတြက တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ျပီး မဲ့ျပၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ဘ႐ုစ္က ေနာက္ဆံုးမွာထိုင္ေနတဲ့ လူေကာင္အၾကီးဆံုး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ေခၚထုတ္ လိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ အတန္းထဲက ေက်ာင္းသားေတြ ခိုးခိုးခြပ္ခြပ္နဲ. ရီၾကပါေလေကာ၊ အဲဒီေက်ာင္းသားနဲ.ယွဥ္လိုက္ေတာ့ ဘ႐ုစ္က လူပုေလး ျဖစ္သြားတယ္။ ဘ႐ုစ္က အဲဒီေက်ာင္းသားရဲ. ရင္ဘတ္ကို လက္သီးနဲ.ခ်ိန္ျပီး ေတာ့ ဟန္ခ်က္ယူပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခဏေနဦးဆိုျပီး ခံုတစ္လံုးကို အဲဒီ ေက်ာင္းသားရဲ.ေနာက္ဘက္ ၅-ေပ အကြာမွာ ခ်ထားလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ ”ကဲ အသင့္ျဖစ္ျပီ” ဆိုျပီး ေျပာေတာ့ အဲဒီေက်ာင္းသားက သူ.ေနာက္က ခံုနဲ. သူ.ေရွ.က ပိန္ပိန္ေသးေသး တ႐ုပ္ေလးကို ၾကည့္လိုက္တယ္။ သူလည္းေနာက္ကို ေျခတစ္ေခ်ာင္းထုတ္ထားျပီး အသင့္ျပင္လိုက္တယ္္။ အဲဒီမွာ ဘ႐ုစ္က သူ.လက္ကို အဲဒီေက်ာင္းသားရဲ.ရင္ဘတ္နဲ. တစ္လက္မ အကြာကေနျပီး ဆန္.ထုတ္လိုက္တယ္။ လက္တံဟာ ဆတ္ကနဲတုန္သြားတယ္။ သူလုပ္လိုက္တာက ဒါပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေက်ာင္းသားဟာ လြင့္ထြက္သြားျပီး ေနာက္ကခံုေပၚကို ထိုင္လ်က္က်ျပီး အ႐ိွန္မထိမ္းႏိုင္ပဲ ခံုပါ ျပိဳလဲျပီး ၾကမ္းျပင္ကို ဆက္လဲက်သြားတယ္။ အားလံုးဟာ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားၾကတာပါပဲ။”

ဘ႐ုစ္ သည္ ဂ်ိမ္းလီနဲ. ဆက္ျပီး အဆက္အသြယ္႐ိွခဲ့သည္။ကၽြန္ဖန္ ကြန္ဖူး သင္တန္းေက်ာင္း (Jun Fan Gung Fu Institue) ကို မဖြင့္ခင္ေလးတြင္ Garfield High School ေက်ာင္း ျပီးသြားသူ၊ ေက်ာင္း ဒိုင္ဗင္ အသင္း၀င္လည္း ျဖစ္၊ ခ်ီယားလီဒါ လည္းျဖစ္၊ ေက်ာင္းစာေတာ္သူ လည္းျဖစ္သူ ဘာသာေရးကို လိုက္စားေသာ မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသသည့္ လင္ဒါ ဆိုေသာ အျပာေရာင္ မ်က္၀န္း႐ွင္ မိန္းကေလးကို ေတြ.႐ိွခဲ့သည္။ လင္ဒါသည္ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ မတိုင္ခင္ ဂ်ပန္ကျပား ခ်စ္သူ တစ္ဦး ႐ိွခဲ့ဘူးျပီး မိခင္က သေဘာမတူျဖင့္ အဆက္ျဖတ္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ၀ါ႐ွင္တန္ တကၠသိုလ္သို. မတက္ခင္ ကာလတြင္ လင္ဒါသည္ မိခင္မသိေအာင္ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ တိတ္တိတ္ေလး ခ်ိန္းေတြ.ခဲ့သည္။

သို.ေသာ္လည္း ဘ႐ုစ္သည္ ေနာက္ထပ္ခ်စ္သူ တစ္ဦးႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ ေတြ.ခဲ့ေသးသည္ကို ေနာက္အခန္းတြင္ ဖတ္ပါ။

၁၉၆၄-ဇြန္လတြင္ Oakland ၌ ဒုတိယေျမာက္ ကၽြန္.ဖန္သင္တန္းခြဲ ဖြင့္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ဘ႐ုစ္သည္ ဒႆနေဗဒ ဘာသာရပ္ကို ထူးခၽြန္ရန္ ကိစၥတြင္ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ေခ်။ အတန္းမွ အမွတ္မ်ားလည္း မေကာင္းသျဖင့္ ၁၉၆၄ တြင္ပင္ မိမိဘာသာ ေက်ာင္းျပီး လိုက္ပါေတာ့သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ျပီးေနာက္ သူ၏ ၁၉၅၇-မိုဒယ္ ဖို.ဒ္ကားကို ေရာင္းျပီး ၄င္း၏ ပရိေဘာဂမ်ားကို Oakland သို. ေရႊ.ေျပာင္းလိုက္သည္။ ဆီရိတယ္ကို ျပန္လာရန္ စိတ္ကူး မ႐ိွေတာ့ပါ။ 

ခ်စ္သူျဖစ္သူ လင္ဒါမွ သူ.အား ေလဆိပ္သို.လိုက္ပို.ျပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ မူလအစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္မျဖစ္ စဥ္းစားခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကး မေတာင့္တင္း မခ်င္း အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကို မစဥ္းစားခ်င္ေသးေပ။
ဘ႐ုစ္လီ၏ အဓိကက်ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳၾကီးမွာ ၁၉၆၄-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂-ရက္ တြင္ Long Beach Sport Arena တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ႏွစ္စဥ္ ကရာေတးျပိဳင္ပြဲ ၾကီးသို. လာၾကည့္ၾကေသာ ပရိႆတ္ၾကီးဆီသို. ပြဲစီစဥ္သူ မစၥတာ အက္ဒ္ ပါကာ (Ed Parker) မွ ဘ႐ုစ္လီႏွင့္ မိတ္ဆက္ ေပးလိုက္ သည္။ အက္ဒ္ပါကာသည္ ဟာ၀ိုင္အီသား အရပ္အားျဖင့္ ၆-ေပ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၂၀၀-႐ိွေသာ ကရာေတးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ထားသူ လူထြား ၾကီးျဖစ္သည္။ ဘ႐ုစ္အား အက္ဒ္ပါကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့သူမွာ ဂ်ိမ္းစ္လီ ျဖစ္သည္။ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ လူသိမမ်ားေသးေသာ တ႐ုပ္ ကြန္ဖူးကို စြမ္းရည္ျပသရန္ ျဖစ္သည္။ Garfield ေက်ာင္းတြင္ ျပသခဲ့သည့္ အတိုင္း ဘ႐ုစ္လီ၏ တစ္လက္မ လက္သီးမွာ တစ္ဘက္လူကို လြင့္ပ်ံ ထြက္ေစလ်က္ ပရိႆတ္မ်ားအား တအံ့တၾသ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ 
အက္ဒ္ ပါကာ ခ်န္ပီယံ အဖြဲ.မွ ခါးပတ္နက္ကို ရ႐ိွထားသူ ဖိလစ္ပိုင္လူမိ်ဳး ဒန္အိႏိုဆန္တို (Dan Inosanto) ႏွင့္ ဘ႐ုစ္တို. ကြင္းလယ္တြင္ ေတြ.ခဲ့ၾကသည္။ ႐ံႉးနိမ့္သြားသူ ေျပာျပသည္မွာ “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ.ေတာ့ ကြင္းလယ္မွာ အ႐ူးကို ျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကေလး တစ္ေယက္လို ျဖစ္သြားတယ္။ သူ.ကို ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့ကို အားတရမ္းမသံုးပါဘူး၊ ခႏၶာကို လွည့္ပတ္ထိန္းသိမ္းသြားတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားသူေတြကို ႐ႉံးခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ.ကို ႐ႉံးသလိုမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ပြဲတစ္ခုလံုးကို သူကပဲ လုပ္သြားတာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ. အယင္က ေလ့က်င့္ခဲ့တာေတြ အားလံုးဟာ လံုး၀ သံုးစားလို.မရေတာ့ဘူးလို. ခံစားရျပီး အိပ္လို.ေတာင္မေပ်ာ္ခဲ့ဘူး။“

အမွန္အားျဖင့္ ဒန္အိႏိုဆန္တို (Dan Inosanto) သည္ ကင္ပို ကရာေတးတြင္ ေလ့က်င့္ခဲ့သည္သာ မက၊ ဖိလစ္ပိုင္ သိုင္းပညာ ျဖစ္ေသာ Escrima ႏွင့္ Kali ဆိုေသာ သိုင္းပညာတို.ကို လည္းေလ့က်င့္ခဲ့ေသးသည္။ ပြဲျပီးသြားေသာ အခါ ဒန္အိႏိုဆန္တို (Dan Inosanto) သည္ ဘ႐ုစ္တည္းခိုရာ ဟိုတယ္ သို. သြားေရာက္၍ ပညာရပ္ျခင္း၊ အေတြးအေခၚျခင္း ဖလွယ္ခဲ့ေသာ္ လည္း တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ ကို သူ.အေနျဖင့္ ဘ၀င္မက်ခဲ့ေခ်။
ထို.ေနာက္တြင္ေတာ့ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ ဒန္အိႏိုဆန္တို (Dan Inosanto) တို.သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ အတူတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လမ္းေလွ်ာက္၊ စာအုပ္ေဟာင္းဆိုင္မ်ား အတူတကြ ၀င္ေရာက္ေမႊေႏွာက္ခဲ့သည္။ ဒန္အိႏိုဆန္တို (Dan Inosanto) သည္ တာကီ ကိမူရာ (Taky Kimura) ၏ ေနရာတြင္ ၀င္ယူ၍ ဆန္ဖရန္ စစၥကိုတြင္ က်င္းပေသာ ဘ႐ုစ္၏ ျပပြဲမ်ားတြင္ ကူညီခဲ့သည္။ 
ညေနဘက္ မ်ားတြင္ Statler Hilton စတယ္လာ ဟယ္လ္တန္ ဟိုတယ္တြင္ ဘ႐ုစ္လီမွ ကြန္ဖူးနည္းစနစ္မ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့ရသည္။
သို.ေသာ္လည္း အာ႐ွသားမဟုတ္သည့္ သူမ်ားအား ကြန္ဖူးပညာသင္ၾကားေပးသည့္ အတြက္ ျပႆနာတို.စတင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၄-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ဆန္ဖရန္စစၥကို ႐ိွ တ႐ုပ္တန္းမွ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ ဘ႐ုစ္လီထံသို.ေရာက္႐ိွလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ တ႐ုပ္စကား အားျဖင့္ “ကိြဳင္လို” (လူျဖဴကိုဆိုလိုသည္) တို.ကို ကြန္ဖူးပညာသင္ေပးျခင္း၊ တ႐ုပ္လူမ်ိဳးတို.၏ သိုင္းပညာလွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ကို ေဖၚထုတ္ေနျခင္း ကို မႏွစ္သက္ျခင္း ေၾကာင့္ ယင္းကိစၥကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္.ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ ထိုကိစၥကို လ်စ္လ်ဴ႐ႉထားလိုက္ရာ တစ္ပါတ္အၾကာတြင္ တ႐ုပ္တန္းတြင္ ကြန္ဖူးအေတာ္ဆံုးျဖစ္သူ ေ၀ါင္ ဂ်က္မန္း (Wong Jack Man) ႏွင့္ ပညာခ်င္းယွဥ္ျပိဳင္ရန္ စိန္ေခၚလိုက္ၾကသည္။ ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ ႐ံႉးနိမ့္ခဲ့ပါက သင္တန္းေက်ာင္းကို ပိတ္ရမည္ သို.မဟုတ္ လူျဖဴတို.အား သိုင္းပညာ သင္ၾကားေပးျခင္းမွ ရပ္တန္.ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤေနရာတြင္ ထူးျခားမွဳ တစ္ခု ႐ိွေနသည္မွာ - ဘ႐ုပ္လီအား ေ၀ါင္က်က္မန္တို.မွ တ႐ုပ္လူမ်ိဳးတို.၏ သိုင္းပညာလွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္ကို ေဖၚထုတ္ေနသည္ ဟု စြပ္စြဲ ရန္စသည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ခဲတစ္ပစ္ခန္. အကြာတြင္ ကင္ပိုသိုင္းပညာ႐ွင္ အက္ဒ္ပါက သူ၏ နာမည္ၾကီးစာအုပ္ ျဖစ္ေသာ The Secrets of Chinese Karate (တ႐ုပ္ ကရာေတး၏ လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္) ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ စာအုပ္ကို ထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အက္ဒ္ပါကာသည္ ဟာ၀ိုင္အီ သား ျဖစ္ရာ အာ႐ွသား မဟုတ္၍ သူ.အား အျပစ္မတင္ဟု ဆိုလွ်င္ ထားလိုက္ပါေတာ့၊ သူ၏ လက္ေထာက္ဆရာ နာမည္ၾကီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သူ တိုင္ခ်ီ သိုင္းပညာ႐ွင္ ဂ်င္မီ၀ူး ဆိုသူ အေနျဖင့္ တ႐ုပ္မဟုတ္သည့္ လူမ်ားကို ေန.စဥ္ႏွင့္ အမွ် သိုင္းပညာသင္ေပးေနသည္ကို ေတာ့ ေ၀ါင္က်က္မန္ အပါအ၀င္ တ႐ုပ္တန္း လူၾကီး အုပ္စု က အျပစ္မတင္ခဲ့ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ 

စတင္ စိန္ေခၚသူမွာ ေ၀ါင္က်က္မန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူက ေျပာသည္မွာ “နည္းနည္းပါးပါး အေပ်ာ္သေဘာ ကစားၾကတာေပါ့” ဟုေျပာလိုက္ျခင္းသည္ ဘ႐ုစ္အား ေဒါသ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္သြားေစသည္။ “စျပီး စိန္ေခၚတာက ခင္ဗ်ား၊ ဒီေတာ့ ျပိဳင္ရမယ့္ ဥပေဒကို ေတာ့ က်ဳပ္ကထုတ္ရလိမ့္မယ္၊ ကဲ- ၾကာတယ္၊ ခင္ဗ်ား႐ိွတဲ့ ပညာ အကုန္ထုတ္” ဟု ေျပာကာ စိန္ေခၚမွဳကို ခ်က္ခ်င္းလက္ခံလိုက္သည္။ ထို.ေနာက္တြင္ေတာ့ ပညာျပိဳင္ပြဲကို တ႐ုပ္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ဘ႐ုစ္လီ၏ တပည့္မ်ားကို သက္ေသထား၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘ႐ုပ္စ္လီ၏ ျမန္ဆန္လြန္းေသာ လက္သီးမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေျခကန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပိဳင္ဘက္ထံသို. ၾကေရာက္ျပီးေနာက္ ပြဲမွာ မၾကာလိုက္ပဲ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုပ္လူၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႐ုစ္အား ထပ္မံ၍ ျပႆနာ မရွာေတာ့ေခ်။

ဤ ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျငင္းပြားမွဳ မ်ားစြာ ႐ိွသည္။ အမ်ားေသာ သူမ်ားက ထိုပြဲသည္ သေရပြဲ ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာေသာ္လည္း လင္ဒါလီ ေရးခဲ့ေသာ ဘ႐ုစ္လီ၏ အထုပတၱိမ်ား တြင္ ဘ႐ုစ္မွ မိနစ္ အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္ ဟုဆိုခဲ့သည္။  သို.ေသာ္ မည္သို.ပင္ ဆိုေစ၊ ဘရုစ္လီအေနျဖင့္ သူကိုယ္သူ မေက်နပ္ခဲ့ပါ။ တကယ္ေတာ့ သူ.၏ လက္႐ိွအစြမ္းျဖင့္ ယခုထက္အခ်ိန္မ်ားစြာ တိုေတာင္းစြာ အလဲထိုးႏိုင္ရမည့္အစား မလိုအပ္ပဲ အခ်ိန္ျဖဳန္း ခဲ့မိသည္ဟု မိမိကို မေက်နပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့လည္း ဘ႐ုစ္သည္ သာမာန္ေတာ္ေသာ၊ သိုင္းသမား တစ္ဦးထက္ ရာဇ၀င္ တြင္ေသာ သိုင္းပညာ႐ွင္အျဖစ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားေနျပီျဖစ္သျဖင့္ ဤအေျခအေနေလာက္အား ေက်နပ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွေသးျခင္း ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

သို.ႏွင့္ ဘ႐ုစ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခအေနအလားအလာ ေကာင္းေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္မိလာျပီျဖစ္သည္။

ဘ႐ုစ္လီအေနျဖင့္ ကြန္ဖူးတြင္ စိတ္၀င္စားရျခင္းတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အဓိက အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္႐ိွသည္။ ပထမ အခ်က္အားျဖင့္ သူ၏ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ ကိုက ရန္လိုတတ္ေသာ ဓါတ္ခံ ႐ိွသည္။ ဒုတိယ အားျဖင့္ သူၾကီးျပင္းခဲ့ေသာ ကာလသည္ - ၁၉၅၀-ႏွစ္လြန္ ေဟာင္ေကာင္ သိုင္း႐ုပ္႐ွင္ကားမ်ား  လႊမ္းမိုးေသာ ကာလ ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းတို. ျဖစ္သည္။ 

အဆိုမ်ားအရ ငယ္စဥ္က ပိန္ေသးေသး ဘ႐ုစ္အား အျခားသူမ်ားက အႏိုင္က်င့္ ခဲ့သျဖင့္ ၄င္းတို.အား ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပလိုျခင္း ေၾကာင့္ မိခင္အား အပူကပ္ ခဲ့ရာမွ သိုင္းပညာကို စနစ္တက်သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ ဆရာကိုေတြ.႐ိွခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘ႐ုစ္လီ၏ ဆံုဆည္းခြင့္ မရလိုက္ေသာ အခ်စ္။
ဘ႐ုစ္လီ သည္ Edison Tech High School တြင္ ဂရိတ္ အဆင့္ ၂.၆ တြင္ ထိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အသက္ ၂၀-တြင္ ဒီပလိုမာ ရ႐ိွျပီး ၀ါ႐ွင္တန္ တကၠသိုလ္သို. တက္ခြင္.ရခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္တက္ျပီး မၾကာမီတြင္ လွပေသာ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသူ အမ်ိဳးသမီးေလး ေအမီ ဆန္ဘို ကို ေတြ.ပါေလေတာ့သည္။

ဘ႐ုစ္လီ၏ ဘ၀ႏွင့္ စ႐ိုက္တို.အေၾကာင္းကို ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ ေအမီ၏ ျပန္လည္ ေျပာျပခ်က္တို.ကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအမီႏွင္ သူမ၏ မိသားစုတို.ကို ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး အေမရိကန္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ခြင့္ရ႐ိွျခင္းျဖစ္သည္။

ေအမီသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္၏ အနိဌာ႐ံုတို.ကို ခါးသီးစြာ ကိုယ္ေတြ. ခံစားခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးတြင္ ေအမီႏွင့္ မိသားစုတို.သည္ ဗက္႐ြန္ကၽြန္းတြင္ ခဏတာ ေနခဲ့ျပီးေနာက္ ဘဲလဲျဗဴး ျမိဳ.သို.ေျပာင္းေ႐ႊ.ခဲ့ၾကသည္။ 

ဖခင္ဆံုးသြား ျပီးေနာက္ ေအမီ တို. ညီအမကို ဆီရိတယ္သို. မိခင္က ေခၚလာခဲ့သည္။ 
ဘ႐ုစ္လီႏွင့္ ပထမဆံုးေတြ.ဆံုမႈကို ေအမီက မွတ္မွတ္ထင္ထင္႐ိွေနခဲ့သည္။ 
“အဲဒီ တုန္းက က်မက ေက်ာင္းသားေတြ.စု႐ုံးတဲ့ HUB မွာ ထိုင္ေနတယ္။ အဲဒီ မွာ အာ႐ွသား တစ္ေယာက္က က်မ ထိုင္ေနတဲ့အနားကို တစ္ဆင့္ျခင္း ေ႐ႊ.ေ႐ႊ. လာေနတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်မက အတန္းတက္စရာ ႐ိွေသးေတာ့ သူ.ေဘးက ျဖတ္ျပီး ထ အထြက္မွာ သူက ႐ုတ္တစ္ရက္ထရပ္ျပီး က်မလက္ကို လက္မႏွင့္ ညွစ္ျပီး တစ္အား ဖမ္းဆုပ္လိုက္တာ က်မအေနနဲ. ေသေတာ့မယ္လို.ေတာင္ ထင္ရတယ္။ နာလြန္းလို. က်မဒူးပါ ေကြးညႊတ္သြားျပီး၊ လက္ထဲက စာအုပ္ေတြလဲ အကုန္လြတ္က်ကုန္တာေပါ့။ ဒါနဲ. က်မကလည္း “႐ွင္က်မကို လႊတ္ေပးပါ” လို.ေျပာတယ္။ “႐ွင္ဘာျဖစ္လို. ဒီလိုလုပ္တာလဲ” လို.ေမးေတာ့ “သူငယ္ခ်င္းေတြကို ျပခ်င္လို. ဆိုလား” သူက ေျပာတယ္။ နာေနေတာ့ သူေျပာတာကိုလည္း က်မေကာင္းေကာင္း နားမလည္ပါဘူး။ ဘာေလာက္ နာသလဲ ဆိုေတာ့ တစ္ပါတ္ေလာက္ ၾကာေအာင္ လက္မွာ အညိဳအမည္း စြဲေနတယ္။ က်မစိတ္ထဲမွာ “ဘယ္လိုအ႐ူးနဲ.ေတြ.ေနရတာလဲ မသိဘူး” ဆိုျပီး ဆက္ျပီး ေလွ်ာက္လာ ခဲ့တယ္။”
“ေနာက္ အပတ္ေတြမွာလည္း သူက ဘယ္ကဘယ္လို ေရာက္ ေရာက္လာသလဲမသိဘူး၊ ျပီးေတာ့ “ဘယ္လိုေနလဲ” လို.ေမးတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္က ဘ႐ုစ္လီပါ” လို. ေျပာတယ္။ အရမ္းလည္းဇြဲေကာင္းတယ္။ က်မနဲ.စကားေျပာဘို. စကားမ႐ိွစကားမ်ိဳးစံု ႐ွာလာတယ္။” 

ဤေနရာတြင္ ဘ႐ုစ္လီ၏ ထင္႐ွားေသာ စ႐ိုက္တစ္ခု အေၾကာင္း ေျပာလိုသည္မွာ သူသည္ မည္ေသာအခါမွ် မည္သူ.ကိုမွ် ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳတတ္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္းပန္မည့္ အစား တနည္းနည္းျဖင့္သာ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးတတ္သည္။ ေအမီႏွင့္ သူ၏ ဇတ္လမ္းကို ဆက္ၾကည့္ပါ။
“က်မ အေနနဲ. အကေလ့က်င့္ယင္းနဲ. ေျခေခါက္သြားလို. ေက်ာင္းကို တစ္ပါတ္ေလာက္ ခ်ိဳင္းေထာက္နဲ. တက္ခဲ့ရတယ္”
“မနက္ဘက္ကို ေက်ာင္းသြားမယ္ဆိုယင္ က်မက ကားပါကင္း ကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ျပီး ေတာ့ လမ္းကို ျဖတ္ကူးျပီး ေဘာလံုးပြဲၾကည့္စဥ္လုပ္ထားတဲ့ ေလွခါးထစ္ ၃၆၇-ဆင့္ကို တက္ရတယ္။ အဲဒါဟာ တကယ့္ဒုကၡပါပဲ”
“တစ္ေန.မွာ ဘ႐ုစ္ဟာ ဘယ္ကမွန္းမသိ ၀ုန္းကနဲေပၚလာတယ္၊ က်မကို မခ်ီျပီး၊ က်မ ရဲ.စာအုပ္ေတြေရာ၊ ခ်ိဳင္းေထာက္ေရာ၊ က်မ၀တ္ထားတဲ့ ကုတ္အကႌ် အေလးၾကီး ကို ေရာ အကုန္လံုး သံုးၾကံဳး မခ်ီသြားတယ္” တကယ္ေတာ့ သူ.အျပစ္ကို ျပန္ေခ်ေပးတဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ တကယ္ကို ေလးစားေလာက္ပါတယ္။
“က်မ ခ်ိဳင္းေထာက္နဲ. ေလွ်ာက္ေနရတဲ. ေနာက္ေန.ေတြအားလံုး ေနတိုင္း သူအဲဒီလို လုပ္တယ္။ ေက်ာင္း က အတန္းျပီးသြားယင္ လည္း က်မေနတဲ့ သံုးထပ္က အခန္းအထိ သူအဲဒီလို မခ်ီသြားတယ္။ က်မ လမ္းေလွ်ာက္လို. ခက္မယ္ လို.ထင္ရတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ က်မကို မခ်ီသြားတယ္။” 
“အားလံုးထက္ ထူးျခားတာက အာ႐ွသား ျဖစ္ေပမယ့္ ေတာင္းပန္တတ္တဲ့ စ႐ိုက္မ႐ိွတာပဲ” “တကယ္ဆိုယင္ က်မတို. အာ႐ွသားေတြက ေတာင္းပန္ တတ္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ လူျဖဴေတြကို ေအာက္က်ိဳ.ရာေရာက္ေနေတာ့ က်မကလည္း အဲဒီအက်င့္ကို မၾကိဳက္ဘူး၊ ဘ႐ုစ္က်ေတာ့ သူ.ကိုယ္သူ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္႐ိွတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်မအေနနဲ. အင္အား႐ိွတာေပါ့” “သူက အာ႐ွသားပဲ၊ သူမ်က္ႏွာက က်မလို အာ႐ွသားမ်က္ႏွာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ မေတာင္းပန္ ဘူး၊ က်မက ဒါကို သေဘာက်တယ္”
ဘရုစ္လီသည္ မည္သို.ေသာ လူမ်ိဳးကိုေတြ.ေတြ. သူ.အေနျဖင့္ သိမ္ငယ္သြားတတ္ေသာ သေဘာ မ႐ိွသည္ကို ေအမီက ျပန္အမွတ္ရေနေသးသည္။

ထိုစဥ္က ပူးလစ္ဇာဆုကို ႐႐ိွထားေသာ သီအိုဒို ႐ိုေကး ဆိုေသာ လူေကာင္ထြား ကဗ်ာဆရာ ဆရာၾကီးတစ္ဦးသည္ သူတို.၏ အတန္းကို သင္ရေသာ ေန.တစ္ေန. ျဖစ္၏။ သူသည္ အဂၤလိပ္စာ ဌာနတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ နည္းျပဆရာျဖစ္သည္။ ႐ိုေကးအခန္းထဲသို. ၀င္လာတာကို ပထမဆံုးေတြ.ခ်ိန္တြင္  “အလိုဘုရားေရ- တကယ့္ လူထြားၾကီးပါလား၊ ဒါေၾကာင့္ သူ.ကိုယ္သူ ကဗ်ာေတြထဲမွာ ၀က္၀ံၾကီးလို. တင္စားတာ ဒါေၾကာင့္ပါလား လို.က်မထင္မိတယ္”
“ဒါေပမယ့္ ဘ႐ုစ္ကေတာ့ ဘာမွ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး၊ သူ.ကိုယ္သူ ကၽြန္ေတာ္က ကြန္ဖူးဆရာ ဘ႐ုစ္လီပါလို. သြားျပီးမိတ္ဆက္တယ္၊ ဒီေနရာမွာ ကြန္ဖူးဆရာ ဆိုတဲ့ စကားကို ေသေသခ်ာခ်ာ အေလးထားျပီး ေျပာတယ္”
“က်မလည္း ေၾကာင္ေနျပီး ဘာေတြျဖစ္ကုန္လဲေတာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိေတာ့ဘူး၊ျပီးမွ သတိရလို. ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ဘ႐ုစ္က ေျမျဖဴခဲကိုင္ျပီး၊ ေ႐ွ.ဆံုးက ခံုမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ဆရာ ႐ိုေကးကို ကြန္ဖူးပညာရဲ. အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြက ဘာေတြဆိုတာကို သင္ပုန္းေပၚမွာ တ႐ုပ္စာေတြပါ ေရးျပျပီး သင္တန္း ပို.ခ်ေနတယ္”
“အဲဒီတုန္းက ၁၉၆၁-ခုႏွစ္၊ ေနာက္ ၂-ႏွစ္အၾကာမွာ ကဗ်ာဆရာ လူထြားၾကီး ႐ိုေကး ဆံုးသြားတယ္၊ ေနာက္ ၁၀-ႏွစ္နီးပါး အၾကာမွာေတာ့ ဘ႐ုစ္ ဆံုးတယ္ ေလ”
ေအမီသည္ အကပညာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ပါရမီ႐ိွသူျဖစ္သည္သာ မက သူပိုင္အက တီထြင္ခဲ့သူ အေနျဖင့္လည္း နာမည္႐ိွခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေအမီ ထပ္မံေျပာျပခဲ့သည္မွာ-
“လူမည္း အကသမားေတြ လႈပ္႐ွားက ေနၾကတဲ့ အခါမွာ ဘ႐ုစ္က ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္တယ္၊ အားလံုးသိတဲ့ အတိုင္းပဲေလ လူမည္း အကသမားေတြက အက ေကာင္း တယ္။ ဘ႐ုစ္ကိုယ္တိုင္က ေဟာင္ေကာင္မွ ခ်ာခ်ာ အကခ်န္ပီယန္ ရခဲ့ဘူးတာပဲ။ ပထမေတာ့ က်မလည္း ဘ႐ုစ္က ဟိုလူေတြ လုပ္သလို လိုက္လုပ္ မယ္လို. ထင္တာ၊ တကယ္လည္း က်ေရာ ဘ႐ုစ္ကသူ.ကိုယ္ပိုင္ စတိုင္ထြင္ ပစ္လိုက္တယ္။ သူဟာ သူမ်ားနဲ.မတူဘူးဆိုတာ သူ.ရဲ.လွဳပ္႐ွားမွဳေတြမွာ က်မ ေတြ.လိုက္ ရတယ္။ ”
“တကယ္ေတာ့ သူဟာ လွဳပ္႐ွားမွဳေတြ.နဲ.ပါတ္သက္ယင္၊ တကယ့္ပါရမီ႐ွင္ပါပဲ။”
“လွဳပ္႐ွားမွဳေတြ.ကို ၾကည့္လိုက္နဲ. အဲဒီအတိုင္း လိုက္လုပ္ႏိုင္တယ္၊ အဲဒီ လွဳပ္႐ွားမွဳက သူ.အေသြးအသားထဲမွာ ေပ်ာ္၀င္သြားတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ.ရဲ.ကိုယ္ပိုင္ လွဳပ္႐ွားမွဳ ျဖစ္သြားတယ္။”
“က်မကိုယ္တိုင္က အကသမားဆိုေတာ့ လွဳပ္႐ွားမွဳ ေတြနဲ. က်မက အကၽြမ္းတ၀င္ ႐ိွတယ္ေလ၊ အဲဒီမွာ က်မသတိထားမိတာက ဘ႐ုစ္ပာာ တျခား ဘယ္အာ႐ွသား တစ္ေယာက္ရဲ. လွဳပ္႐ွားမွဳနဲ. မတူတာပါပဲ။”
“က်မက ပါရမီ႐ွင္ေတြ အေပၚမွာ စြဲလမ္းတတ္တယ္။ သူ.ရဲ.ပါးစပ္က နားမခံသာေတြ ထြက္လာတတ္ေပမယ့္ သူ.က တကယ့္ကို ပါရမီ႐ွင္ ဆိုတာ ထင္႐ွားတယ္။”
“က်မတို.ႏွစ္ေယာက္ ဟာ လွဳပ္႐ွားမွဳေတြကို ႏွစ္သက္တယ္။ က်မတုိ. ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ယင္ တစ္ေယာက္ရဲ. လွဳပ္႐ွားမွဳကို တစ္ေယာက္က နားလည္ တယ္။”
“ဟို အစမွာတည္းက ဘ႐ုစ္ဟာ သူ.ရဲ. လိင္ကိစၥ ခ်ိဳ.ယြင္းမႈျပႆနာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ႐ိုး႐ိုးသားသား ေျပာျပတယ္။”

ဘ႐ုစ္လီသည္ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို တိုက္႐ိုက္တည့္တုိး ေျပာတတ္သည္။ လူတစ္ေယာက္နဲ. သိ၍ သိပ္မၾကာေသးခင္ပင္ သူ.၏ ခ်ိဳ.ယြင္းခ်က္ကို ေျပာျပ တတ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေအမီ၏ အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ လြန္နီ ကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပသည္။
“ဘ႐ုစ္နဲ.ပါတ္သက္လို. ခင္စရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္က တစ္ျခားေတြအေနနဲ. ႐ွက္စရာေကာင္းတယ္ လို.ယူဆ တတ္တဲ့ကိစၥေတြကို သူဟာ အကုန္ခ် ေျပာတတ္တယ္။ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္လို ပြင့္လင္းမွဳက က်မတို.က လန္းဆန္းသြားေစတယ္ေလ၊ ဒါေပမယ့္ သူ ေနာက္ပိုင္း ေဟာင္ေကာင္ကို လည္း ျပန္သြားေရာ အဲဒါေတြ အားလံုးေျပာင္းလဲသြားတယ္။”

ဤ အခ်ိန္ကာလသည္ ဘ႐ုစ္လီ၏ ဘ၀တြင္ အသာယာဆံုးေသာ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ျငင္းဘြယ္ မ႐ိွပါေခ်။ ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တ႐ုပ္ ကေလးငယ္ မ်ားကို ကြန္ဖူးသင္ေပးခဲ့သည္။ ေငြေၾကး၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမွဳတို.ကို ေၾကာင့္ သူ.ကိုယ္ပိုင္အတၱမွာ ပူေလာင္ျခင္း မ႐ိွေသာ ကာလ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရပါမည္။
ထို.ေနာက္တြင္ ေတာ့ ဘ႐ုစ္သည္ ေအမီအား ခ်စ္ေရးဆိုမွဳကို ေန.စဥ္ႏွင့္ အမွ် ျပဳပါေတာ့သည္။ ေအမီသည္ စာေပကို ခ်စ္တတ္ေၾကာင္း သိထားျခင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ကဗ်ာ မ်ားေရးစပ္လာျပီး အသံေနအသံထားျဖင့္ လာဆိုျပတတ္သည္။ 
သူ.ဘြားေအ ပိုင္ခဲ့ေသာ လက္စြပ္ကို ေအမီအား ေပးျပီးေနာက္ ဘ႐ုစ္သည္ သူ.၏ အေဒၚ ျဖစ္သူ အီဗာ ကို သတို.သမီးေလာင္း ေအမီႏွင့္ ေပးေတြ.ရန္ အတြက္ အေမရိကန္ သို.လိုက္လာေစရန္ စီစဥ္ေတာ့သည္။ 
“အဲဒီ အမ်ိဳးသမီး ဟာ က်မကို လာၾကည့္ မယ္ဆိုတာကို ဘ႐ုစ္က လံုး၀မေျပာထားခဲ့တာ ဟာ က်မအတြက္ တစ္အားကို အေနခက္ေစခဲ့တယ္။”
“တကယ္တမ္း က်မတို. အာ႐ွထံုးစံမွာက ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးကို သတို.သမီးေလာင္းကို လာၾကည့္ခိုင္းတယ္ဆိုတာ တကယ္ မဂၤလာေဆာင္ဘို. အတြက္က ေျခတစ္လွမ္းပဲ ကြာေတာ့တယ္ေလ။ အေျခအေနအားလံုးဟာ က်မကို ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ျဖစ္ေစတယ္။ က်မဘ၀မွာ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးက်န္ေသးတယ္။ က်မအေနနဲ. ကေလးေတြနဲ. အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြကို ဂ႐ုစိုက္ေနရတဲ့ ဘ၀ထက္ သာတဲ့အေနအထားကို လိုခ်င္တယ္။ ဘ႐ုစ္က ဒါကို နားလည္မယ္လည္း က်မ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘ႐ုစ္က ဖိအား တစ္အားကို ေပးတယ္။”
“က်မတို.ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ လူ.ေဘာင္ေလာက ကို သတိျပဳတတ္တဲ့ စ႐ိုက္မွာ အရမ္းကို ကြဲျပားသြားတယ္”
“တစ္ေန.မွာ ဘ႐ုစ္က က်မဆီလာျပီး မင္းကို အႏိုင္ရေအာင္ ငါဘာလုပ္ျပရမလဲ လို.လာေမးတယ္၊ က်မလည္း ခဏ စဥ္းစားျပီး၊ က်မနဲ. ေက်ာင္းစာ အမွတ္ခ်င္း မီေအာင္လုပ္လို. ေျပာလိုက္တယ္။ ”
“က်မအေနနဲ. ဘ႐ုစ္ကို စိတ္ပ်က္ေစတဲ့ အခ်က္တစ္ခုက ဘ႐ုစ္က က်မလို ပညာေရးမွာ စိတ္မ၀င္စားဘူး၊ ကိုယ္ခႏၶာ ႐ုပ္၀တၳဳေတြအေပၚမွာပဲ လံုး၀ စြဲျငိ ေနတယ္”
သူတို.ႏွစ္ဦးတြင္ ပို၍ ၾကီးထြားလာေသာ ျပႆနာမွာ ဘ႐ုစ္သည္ ေအမီကို အာ႐ွ႐ိုးရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို လိုက္နာေစခ်င္သည္။ သူ.စကားကို နားေထာင္ျပီး သူ.ကို အျမဲတမ္း႐ိုေသေလးစား ေနေသာ မိန္းမ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစလိုသည္။ 
“က်မကလည္း သူ.ေအာက္ေတာ့ အက်မခံႏိုင္ဘူးေလ၊ က်မတို. အျမဲတမ္းတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနရတာပဲ၊ တကယ္လို. မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ.ရဲ. ခံစားခ်က္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာႏိုင္တဲ. အစြမ္းမ႐ိွလို.ကေတာ့ ဘ႐ုစ္က သူ.ကို လံုး၀ အႏိုင္ယူသြားမွာပဲ။ အဲဒါက သူရဲ.ပင္ကိုယ္ သေဘာထားပဲ။ က်မက သူ.ေအာက္ေရာက္ မသြားတာက အဲဒီလိုမ်ိဳး သူအေပၚစီးေရာက္သြားမွာကို  လံုး၀လက္မခံခဲ့လို.ပဲ။ တကယ္လို. ဘာမွ အေၾကာင္းရင္း မ႐ိွပဲ သူက်မကို ႐ိုက္ယင္၊ က်မက လည္း သူ.ကို ပစ္သတ္မွာပဲ။”
“သူက တကယ္ေတာ့ မိန္းမဆိုတာဟာ ေယာက္်ားေတြအေနနဲ. အသံုးခ်ဘို.ပါပဲ လို.ခံယူထားတယ္။ ”
“The King and I  ရုပ္႐ွင္ထဲက ပ်ားေလးေတြက ပန္းေတြရဲ့ ပြင့္ဖတ္တစ္လႊာစီကို ကူးလာပ်ံသန္းေနတယ္ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသားေလးကို မၾကာခဏ ကိုးကား တယ္။ တကယ္တမ္းက သူဟာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့သူပဲ။ ”
“သူ.ရဲ.ရင္ထဲမွာ သူ.ငယ္စဥ္က မေက်နပ္မွဳ ေတြနဲ. ျပည့္ေနတယ္။ သူ.အေဖ အေၾကာင္းကို လံုး၀မေျပာဘူး၊ သူ.အကို ပီတာ အေၾကာင္းကို တစ္ေယာက္ ေယာက္က ေမးယင္ ခ်က္ခ်င္း စကားလႊဲပစ္တယ္”
သူ.တို.ႏွစ္ေယာက္ ဇတ္လမ္းျပတ္ခဲ့သည္မွာ လည္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ေအမီသည္ နယူးေရာက္ ျပပြဲတြင္ အလုပ္ရရန္ ၾကိဳးစားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေႏြရာသီ လုပ္ငန္းေလးမ်ား လုပ္ခြင့္ရႏိုင္ရန္ နယူးေရာက္ျမိဳ.သို. သြားရပါေတာ့မည္။ 
“ဇတ္လမ္းျပတ္ ေတာ့မယ္ဆိုတာကို က်မ အေနနဲ. ခံစားမိပါတယ္။ ဘ႐ုစ္ဟာ အရမ္းအစြဲအလမ္းၾကီးတတ္တယ္။ က်မနဲ. သူရဲ. ဆက္ဆံေရး တစ္ေလွ်ာက္လံုး မွာ သူ.စ႐ိုက္ကို က်မသိခဲ့တယ္။”
“သူဟာ တစ္ျခားတစ္ေယာက္က သူ.ကို ျငင္းဆိုတာကို လက္ခံတတ္တဲ့ သူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး၊ ကေလးကလည္း တစ္အားဆန္တယ္၊ ဇြဲကလည္း တစ္အား ေကာင္းတယ္။ က်မကို ရမယ္ဆိုယင္ ဘာပဲလုပ္ရ လုပ္ရ လုပ္မွာပဲ။ ဒါဆိုယင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းေတာင္ မသိဘူး။ ”

ထိုၾကားတြင္ ေအမီႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စိတ္႐ႉပ္ေထြးျပီး ဘ႐ုပ္အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္သို. ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ခဏ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ သည္ တ႐ုပ္ျပည္မွ စြန္.ခြာ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္တို.ျဖင့္ ၾကပ္သိပ္လွ်က္႐ိွသည္။ သို.ေသာ္လည္း ဘ႐ုစ္သည္ မိမိကိုယ္ကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခသို. လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္ ၾကည့္ျခင္း၊ ပန္းျခံ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို. သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ထိုကာလ ေလးတြင္ ဘ႐ုစ္သည္ ဆရာၾကီး ယစ္ပ္မန္ထံတြင္ အေရးၾကီးေသာ ေလ့က်င့္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကေလးရည္းစား ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ပက္ယန္ႏွင့္ ဇတ္လမ္းတိုေလး ျပန္ ျဖစ္ခဲ့လိုက္ေသးသည္။
သို.ႏွင့္ ေႏြရာသီေလးကုန္ဆံုးျပီး ဘ႐ုစ္ျပန္လာေသာ အခါ၊ သူ၏ နိစၥဓူ၀ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ေန.ဘက္တြင္ ေက်ာင္းတက္၊ ညဘက္တြင္ စားပြဲထိုးလုပ္ငန္းကို ျပန္လုပ္ ရသည္။ ေအမီကိုလညး္ မေတြ.ရေတာ့ေခ်။ ထိုႏွစ္မွာပင္ စာေမးပြဲက်သည္။ က်သည့္ ဘာသာရပ္က ေတာ့ Introductory Modern Chinese ေခတ္သစ္ တ႐ုပ္ ဘာသာ နိဒါန္း ျဖစ္ေတာ့သည္။ 
ဘ႐ုစ္၏ ေန.စဥ္ဒုကၡမ်ားကို ၾကည့္မေနႏိုင္ေသာ တာကီကိမုရာ မွ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ သင္တန္းေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ႐ူဘီေခ်ာင္ထံမွ ေျပာင္းေ႐ႊ.ႏိုင္ျပီး ကၽြန္ဖန္ ကြန္ဖူးသင္တန္းေက်ာင္းေလး ျဖစ္လာရျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။

(မွတ္ခ်က္။ Digital Sarpay မွ ထုတ္ေ၀မည့္ စာအုပ္တြင္ အျပည့္အစံု ပါ၀င္ပါမည္။)


ဘ႐ုစ္လီ၏ ပါရမီ ျဖည့္ဘက္ ခ်စ္သူ။
သို.ေသာ္လည္း ဘ႐ုစ္လီ၏ ဘ၀အေၾကာင္းကို ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ သူ.ဇနီးျဖစ္သူ လင္ဒါမပါပဲႏွင့္ မျပည့္စံုႏိုင္ပါ။ ဘ႐ုစ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို.ေအာင္ျမင္ ေစရန္အတြက္ မိမိ၏ ကိုယ္က်ိဳးကိုပင္စြန္.ျပီး ခိုင္ျမဲေသာ ေမတၱာႏွင့္ ဘ၀ေဖာ္ျဖစ္ခဲသည့္ လင္ဒါသည္ “ေအာင္ျမင္ေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဇနီးေကာင္း တစ္ေယာက္႐ိွသည္” ဆိုေသာ ဆိုး႐ိုးကို မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနခဲ့ပါသည္။
လင္ဒါ အင္မာရီႏွင့္ ဘ႐ုစ္လီတို.သည္ ဘ႐ုစ္အေမရိက ေရာက္႐ိွျပီးေက်ာင္းတက္ခ်ိန္တြင္ ဆံုခဲ့ၾကသည္။ လင္ဒါအေနုျဖင့္ ကိုယ္ခံပညာကၽြမ္းက်င္ျပီး အနာဂါတ္ အတြက္ ျမင့္မားေသာ အိမ္မက္ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေရွ.တိုင္းသားေလး ဘ႐ုစ္အား သံေယာဇဥ္တြယ္ခဲ့မိသည္။ ဆီယိတယ္ျမိဳ.႐ိွ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စတင္ခ်ိန္းေတြ.ၾကေသာ ပထမအေတြ.ကပင္ လင္ဒါအေနျဖင့္ မိဘတို.၏ သေဘာထားကို ဆန္.က်င္ကာ ခိုင္မာေသာ သစၥာကို တည္ခဲ့ ေစသည္။

လင္ဒါသည္ ပ႐ိုတက္စတင့္ ဘာသာ၀င္ လူျဖဴအမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ သူမ၏ မိခင္ျဖစ္သူအေနျဖင့္ အာ႐ွသားႏွင့္ သေဘာမတူႏိုင္သည္ကို သိသျဖင့္ ခ်ိန္းေတြ.မွဳ ကို သူမကပင္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ မည္သို.ပင္ျဖစ္ေစ ေဟာင္ေကာင္သားေလး ဘ႐ုစ္အား ခ်စ္သည့္ အခ်စ္ကို စြန္.လႊတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။
ဘ႐ုစ္အေနျဖင့္ Oakland သို. သင္တန္းေက်ာင္းကို ေျပာင္းေ႐ႊ.ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ပံုမွန္စာေရးဆက္သြယ္ခဲ့ၾကသည္။ အိမ္သို. စာေရာက္ လာပါက အေမ ျဖစ္သူ သိသြား မည္ စိုး၍ စာတိုက္ေသတၱာနံပါတ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္

ခ်စ္သူ ရည္းစားဘ၀မွ အၾကင္လင္မယားဘ၀သို. ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လင္ဒါ့မိခင္ကို ဘယ္လိုေျပာမလဲဆိုေသာ ေမးခြန္းသည္ သူတို.စံုတြဲၾကား တြင္ ေမႊေႏွာက္လာသည္။ မေတာ္ရေသးသည့္ ေယာကၡမေလာင္းၾကီးကို သြားေတြ.ရမည့္အစား ျပိဳင္ဘက္ကို ၾကိဳး၀ိုင္းအလယ္တြင္သာ ေတြ.လိုက္ခ်င္ေသာ ဘ႐ုစ္သည္ အယင္ဆံုးလက္ထပ္ျပီး Oakland တြင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေနၾကကာ ျပီးမွ လင္ဒါမိခင္ကို အေၾကာင္းၾကားရန္ အဆိုျပဳ ခဲ့သည္။

၁၉၆၄-ၾသဂုတ္လ ၁၂-ရက္ေန.တြင္ ဘ႐ုစ္သည္ လင္ဒါအတြက္ လက္ထပ္လက္စြပ္ေလးႏွင့္တကြ ဆီယယ္တယ္ျမိဳ.ဆီသို. ျပန္ေရာက္လာသည္။ ကံဆိုးသည္က- တရား႐ံုးတြင္ လက္ထပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အခါ၌ လက္ထပ္မည့္ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို ေဒသခံ သတင္းစာတြင္ လက္ထပ္ျခင္း မျပဳမီ ထည့္ရမည္ ဆိုေသာ ဥပေဒ ႐ိွေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

လင္ဒါ၏ အေဒၚျဖစ္သူမွ သတင္းစာကို ဖတ္မိမိျခင္း ဘာျဖစ္လို.သူ.ဆီဖိတ္စာမေရာက္ရသလဲဟု လင္ဒါမိဘမ်ားထံသို.ခ်က္ခ်င္းဖုန္းဆက္သည္။ ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ လင္ဒါ၏ မိခင္ျဖစ္သူက ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ လင္ဒါ၏ ဖခင္မွာမူ လင္ဒါ ၄-ႏွစ္သမီးအ႐ြယ္ကပင္ ဆံုးပါးခဲ့သည္။ ဘ႐ုစ္သည္ ၄င္းတို.အား ရဲရဲပင္ သြားေတြ.ျပီး “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ. ခင္ဗ်ားတို.သမီးကို လက္ထပ္လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္စကားမစပ္ ကၽြန္ေတာ္က တ႐ုပ္လူမ်ိဳးပါ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

သူတို.အား ခြဲထုတ္ရန္အတြက္ လင္ဒါ၏ ဦးေလးက “ဒါဆိုယင္ ခရစ္ယာန္လက္ထပ္ျခင္းမျဖစ္ႏိုင္ဘူး”၊ ျပီးေတာ့ ဘ႐ုစ္အားလည္း “လင္ဒါက ဘာမွ လုပ္တတ္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္” ဟု စိတ္ပ်က္ေစရန္ ေျပာခဲ့ေသးသည္။ ဘ႐ုစ္က “ကိစၥမ႐ိွပါဘူး။ သူအေနနဲ. သင္ယင္တတ္သြားမွာပါ” ဟု ျပန္လည္ ေခ်ပခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က လင္ဒါမွာ ၁၉-ႏွစ္ သမီး ျဖစ္သည္။

ေနာင္ေသာ အခါ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာခဲ့သည္မွာ “ဒါကေတာ့. အလုပ္အကိုင္၊ ပံုမွန္၀င္ေငြမ႐ိွတဲ့သူကို သမီးငယ္ေလးနဲ သေဘာမတူတတ္တာက သဘာ၀ပါပဲေလ” ဟုေျပာခဲ့သည္။
သို.ႏွင့္ပင္ Seattle Congregational Church တြင္သူတို. မဂၤလာေဆာင္ၾကသည္။ ဘ႐ုစ္၏ အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္း လည္းျဖစ္၊ ပထမဆံုး တပည့္လည္း ျဖစ္သူ တာကီ ကိမူရာမွ သတို.သားအရံ လုပ္သည္။ သူက ဂုဏ္ယူစြာမွတ္မိေနသည္မွာ “မိသားစု၀င္မဟုတ္တဲ့ တစိမ္းဆိုလို. ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း ႐ိွတယ္။” မည္မွ် ကသီလင္တႏိုင္သနည္း ဆိုေသာ္ ဘ႐ုစ္သည္ အခမ္းအနား အတြက္ ၀တ္စံုကို ေျပးငွားရသကဲ့သို. လင္ဒါတြင္ သတို.သမီး ၀တ္စံုမ႐ိွပါ။ လင္ဒါ့ မိခင္ျဖစ္သူ မွ ေျပာသည္မွာ “သူ.အေနနဲ. သမီးအတြက္ပန္းကေလးေလာက္ေတာ့ ၀ယ္ထား ေပးဘို.ေတာ့ သင့္ပါတယ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မျပည့္မစံုပဲ မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ျခင္းကပင္ ဘ႐ုစ္ႏွင့္ လင္ဒါ တို.သည္ သူတို.တကယ္တမ္း တစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ အတြက္ျဖစ္သည္ကို ျပဆို ေနသကဲ့သို.ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လင္ဒါ့တြင္ ကိုယ္၀န္ ေလးလ အ႐ြယ္႐ိွေနျခင္းက လည္း မိခင္ အေနႏွင့္ ပယ္ဖ်က္၍ မရခဲ့ေသာ အေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (ထိုစဥ္ က အေမရိကန္တြင္ ယခုကာလ ကဲ့သို. တရား၀င္ အိမ္ေထာင္ဘက္မ႐ိွဘဲ သားသမီး ရ႐ိွျခင္းကို ဘာသာေရး လိုက္နာသူ မိသားစုမ်ား အဘို. ႐ွက္ဘြယ္ ကိစၥဟု လက္ခံထားသည္။ စကားခ်ပ္)

သို.ေသာ္လည္း ဇြဲေကာင္းေသာ ဘ႐ုစ္သည္ အိမ္ေထာင္က်သြားေသာ္လည္း ေအမီဆန္ဘိုထံသို. ဖုန္းဆက္သြယ္ရန္ၾကိဳးစားျခင္း၊ ေအမီ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ေအမီ အိမ္ေထာင္က်သြားမွသာ ဘ႐ုစ္ ထံမွ ဖုန္းမ်ား ရပ္သြားပါေတာ့သည္။

(မွတ္ခ်က္။ Digital Sarpay မွ ထုတ္ေ၀မည့္ စာအုပ္တြင္ အျပည့္အစံု ပါ၀င္ပါမည္။)
အပိုင္း (၃) ကို ဆက္လက္ ေဖၚျပေပးပါမည္။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment