Monday, February 3, 2014

လူ၀င္စား ဘ၀မ်ား ႏွင့္ သက္ဆင္ ႐ိွနာ၀တၱရာ-

အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္- ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ-
ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားစု အတြက္ေတာ့- မယံုႏိုင္စရာ- ဟာသ တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္- ထိုစဥ္က ထိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆက္ ႐ိွနာ၀တၱရာ ကို ေထာက္ခံၾကသူမ်ား အတြက္ကေတာ့- ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ ယခင္ ဘ၀ ေဟာင္းက ေသြးစြန္းခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ ကံမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ- အေရးႀကီးေသာ- ယၾတာဟု ယူဆၾက၏။  ဤသည္ကို ဘန္ေကာက္စ္ ပို႔စ္ သတင္းစာမွ- သတင္းေထာက္- ၀ါ့စနာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးသား၏။ “မစၥတာ သက္ဆင္ နဲ႕ သူ႕ရန္သူ အဖြဲ႕ေတြ အၾကားမွာ - ေအာက္လမ္း တိုက္ပြဲေတြ အၿပိဳင္ အဆိုင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာကို ဒီအစီအရင္ က သက္ေသျပတာပါပဲ”

ဤအစီအရင္ ကို လုပ္ေဆာင္သည့္ ေနရာမွာ- ခ်င္းမိုင္ ၿမိဳ႕႐ိွ- Wat Umong ျဖစ္ၿပီး- ဦးေဆာင္ စီစဥ္ ေပးသည္က- သက္ဆင္၏ ညီအကို ၀မ္းကြဲ ျဖစ္သူ- ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်ိဳင္ဆစ္ ႐ိွနာ၀တၱရာ ျဖစ္၏။ ယခင္ ဘ၀ ေဟာင္း တစ္ခု တြင္- ေက်ာင္မြန္ မူအန္၊ ေက်ာင္ဆင္ အမည္တို႔ျဖင့္- လူသတ္ လုယက္ခဲ့ေသာ မင္းသားေဟာင္း အျဖစ္ျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မေကာင္းမွဳ ေၾကာင့္- ယခု ဘ၀တြင္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေသာ ကံျမင့္ ယၾတာ အစီအရင္ ျဖစ္၏။

ယခင္ ဘ၀က- လုယက္ခဲ့ေသာ အျပစ္တို႔ကို ေက်ေစရန္ အတြက္- ေငြစကၠဴမ်ားကို ၾကဲျဖန္႕၏။ 
တစ္ဆက္တည္းမွာပင္- ယခု ဘ၀တြင္ သူ႕အား- အတိုက္အခံ ျပဳေနၾကသူမ်ားကို တန္ျပန္ ရန္အတြက္- ထိုသူတို႔၏ အမည္မ်ားကို ေရးခ်ၿပီး - မီးရွိဳ႕ျပာခ်ေသာ ဗူးဒူး ဆန္ဆန္ အစီအရင္ လည္း ပါ၏။ ထိုသူတို႔၏ အမည္မ်ားတြင္- အာဏာသိမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆုန္ထီ ဘြန္ညာရာတၱကလင္ ႏွင့္ ဆႏၵျပ အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ- ဆုန္ထီ လင္မ္ထုန္ကုလ္ တို႔လည္း ပါ၏။ 

သို႔ေသာ္- ႏိုင္ငံျခားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနရသူ- သက္ဆင္ ကိုယ္တိုင္ အားျဖင့္ေတာ့- ဤအစီ အရင္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွ။ သက္ဆင္၏ ဓါတ္ပံု အႀကီးႀကီး တစ္ခုကို ေထာင္ထားၾက၏။

သူ႕အား ေထာက္ခံသူမ်ား ႏွင့္ သူ႕မိသားစု မ်ား- အေရအတြက္ အားျဖင့္- လူ ၃၀၀ ခန္႕ က ျပဳလုပ္ၾကေသာ အစီအရင္ ျဖစ္၏။

ေနရွင္း သတင္းစာ အရ- သက္ဆင္ အား ေထာက္ခံသူ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္- အမ်ိဳးသမီး ႀကီး တစ္ဦးမွ နတ္၀င္သည္ အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္၏။ 

သူမ- အေနျဖင့္ ေၾကညာသည္မ်ာ- သက္ဆင္ သည္ ထိုင္း စစ္သည္ မင္းသား တစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး- သူ၏ ရန္သူ ျမန္မာမ်ားကို သတ္ပစ္ခဲ့ျခင္း၊ ၄င္းတို႔၏ ေငြ ႏွင့္ ဗုဒၶဆင္းတု မ်ားကို လုယူခဲ့ျခင္း စေသာ အကုသိုလ္မ်ား ေၾကာင့္ ယခုဘ၀ တြင္ အခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ရျခင္း ျဖစ္သည္ ဆို၏။

ဆင္းတု ေတာ္ေရွ႕တြင္ ထား႐ိွေသာ- ေရွးျမန္မာ ဘုရင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အရုပ္တို႔ ေရွ႕တြင္- ေငြ၊ အသား၊ ဆန္၊ အရက္ ႏွင့္ သစ္သီး တို႔ကို ဆက္သထား၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ခ်ိဳင္ဆစ္ ႐ိွနာ၀တၱရာ ကမူ- သက္ဆင္ အား က်ေရာက္ ေနေသာ မေကာင္းေသာ ကံတို႔ကို ေခ်ရန္ သာ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္တို႔အား ေျပာဆိုခဲ့၏။

ရွင္ဘုရင္ လူ၀င္စား- သက္ဆင္- 
၂၀၀၆ -ခုႏွစ္ အာဏာ မသိမ္းခင္ကတည္း ကပင္- ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း သက္ဆင္ သည္- တစ္ခ်ိန္က- ၁၇၆၇-ခုႏွစ္ အယုဒၶ က်ဆံုးၿပီးေနာက္- ထိုင္းႏိုင္ငံ သြန္ဘူရီ ၿမိဳ႕တြင္ နန္းတက္ ခဲ့ၿပီး- သူ၏ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သူ၏ လုပ္ၾကံျခင္း ကို ခံခဲ့ရေသာ- တ႐ုပ္ လူမ်ိဳး ထိုင္းဘုရင္ တက္ဆင္ ျပန္၀င္စား သည္ ဆိုေသာ ေကာလာ ဟလ မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ေနခဲ့၏။ ထိုသူရဲေကာင္းသည္- ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ထီးနန္းတည္၍- ရာမ မင္းဆက္ ျဖစ္ေသာ- ခ်က္ကရီ မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့၏။ 

ထိုေကာလ ဟလ ၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရန္ညိဳး သ႐ုပ္ေဖၚခ်က္ကို နားမလည္ သူတစ္ဦး အေနျဖင့္-မူ- အမွတ္တမဲ့ ေက်ာ္ဖတ္ သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္သူ တစ္ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ သတင္း ႏွင့္ အဆက္မျပတ္သူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မူ- ဤ ေကာလဟလ ႏွင့္  အာဏာသိမ္းမွဳ- ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ မ်ား ကို ဆက္စပ္ ျမင္ႏိုင္၏။ ခ်ေရးျပန္ရန္ မသင့္ သျဖင့္- စာဖတ္သူတို႔ စဥ္းစား ေစရန္ ခ်န္လွပ္ ထားပါသည္။

သက္ဆင္ အား အာဏာ မသိမ္းခင္ ကာလ- တက္ဆင္ ဘုရင္ လူ၀င္စား ေကာလာဟလ၊ ေနာက္တြင္ - 

  • အမ်ား ေျပာစရာ ျဖစ္ေသာ- ရွင္ဘုရင္ မိသားစု ၀င္မ်ားသာ ႀကီးမွဴး ရသည့္ ျမဘုရား - ပြဲအား- သက္ဆင္ ႀကီးမွဴးသည္ ဆိုေသာ ကိစၥမ်ား၊ ျမဘုရား ပလႅင္ေအာက္႐ိွ ျမင့္ျမတ္ ေသာ အရာတစ္ခု- အား ဖယ္ထုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ပစ္သည္ ဆိုေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါသည္။ 
  • ထို႕ေနာက္တြင္လည္း- ယခင္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ- ေလးမ်က္ႏွာ ဘုရား ဖ်က္ဆီးခံရမွဳ၊ ဘုရား အသစ္ အေနကဇာကို သက္ဆင္ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့မွဳ၊ 
  • ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကိုးကြယ္ လာၾကေသာ- Phanom Rung ႐ိွ- သီွ်၀ နတ္ဘုရား လိင္ ႐ုပ္တုကို တရားခံ မေပၚပဲ ေရႊ႕ေျပာင္း ခံခဲ့ရမွဳမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ 
  • ထိုမွ် မကေသး- မ်ားစြာေသာ ႐ုပ္တုမ်ား - တရားခံ မေပၚပဲ ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံ ခဲ့ရျခင္းမ်ား၊
  • သံုးထားၿပီးသား အမ်ိဳးသမီး- ဓမၼတာခံ အ၀တ္စ soiled sanitary napkins တို႔ ကို ရန္သူ တို႔အား နာမ္ ႏိွမ္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ Royal Plaza တြင္ စီရင္ခဲ့ျခင္း၊
  • တစ္ခ်ိန္က ဘုရင္ ျဖစ္ခဲ့သူ တက္ဆင္၏ စစ္တပ္မ်ား အင္အား စုစည္းခဲ့သည့္- ေခ်ာင္ဘူရီ ၿမိဳ႕တြင္- သူ၏ မိသားစု အမည္ ႏွင့္ မွည့္ေခၚ ထားေသာ- ဖရာ့ ဖုႆ ရိွနာ၀တၱရာ အမည္႐ိွ ဘုရားတြင္- ႐ုပ္တုတို႔၌- သူ၏ မ်က္ႏွာ သြင္ျပင္အတိုင္း တည္ထားကိုးကြယ္ မွဳမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း။ (ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ) ဆင္းတုေတာ္တြင္ ထုထြင္းထားေသာ ဘုရား၏ ဘြဲ႕ေတာ္မွာ-  ဖရာ့ ဖုႆ ရိွနာ၀တၱရာ ျဖစ္သည္။႐ုတ္တရက္- တစ္ခုခ်င္း- မဆက္စပ္ သေယာင္ ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု တို႔ကို စုေပါင္း ေလ့လာ လိုက္ၿပီး သည့္ ေနာက္တြင္- ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္မွ- သက္ဆင္၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ယၾတာ မ်ားကို သေဘာ ေပါက္ၿပီး ေနာက္- သက္ဆင္ အား ဆန္႕က်င္သူမ်ားကလည္း- တန္ျပန္ ယၾတာ၊ အတိုက္အခိုက္ အစီအရင္မ်ား ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကျခင္းျဖင့္- ႏိုင္ငံေရး စစ္ပြဲ ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း- ေအာက္လမ္း အစီအရင္ တိုက္ပြဲမ်ားပါ အျပန္အလွန္ ေပၚေပါက္လာပါေတာ့သည္။ 

၂၀၀၆-ခုႏွစ္ တြင္ အာဏာ သိမ္းခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆုန္ထီ အား- အသက္ ၅၂-႐ိွ ထိုင္းေဗဒင္ ဆရာ ၀ါရင္ ဘူအာ၀ီရတ္လာတ္ မွ အာဏာသိမ္းရန္ မဂၤလာ အခါ ေပးခဲ့ရသည့္ အထိပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္- ၂၀၀၆-ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းပြဲ၏ အေျခခံ မွာ- ထိုင္းဘုရင္ေဟာင္း တက္ဆင္ လူ၀င္စား ဇတ္လမ္းတြင္ တည္ေနေသာ္လည္း- သက္ဆင္အား ေထာက္ခံသူ မ်ား ႏွင့္ သက္ဆင္ အား ဆန္႕က်င္သူမ်ား အၾကားတြင္ ကြာျခားမွဳမ်ား ႐ိွေနပါ၏။

ထိုင္းေဗဒင္ ဆရာ ၀ါရင္ ဘူအာ၀ီရတ္လာတ္ အေနျဖင့္- အဆိုပါ- တက္ဆင္ လူ၀င္စား ဇတ္လမ္းသည္ လုပ္ၾကံ ဇတ္လမ္းသာ ျဖစ္၍- တက္ဆင္ ဘုရင္သည္- နတ္မင္း တစ္ပါး အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနၿပီး- လူ႕ဘ၀တြင္ မ႐ိွ၊ တစ္ဖန္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆုန္ထီ ႏွင့္ သူရဲေကာင္း ၁၀-ဦး တို႔သည္- တက္ဆင္ ဘုရင္အား ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဆူရတ္ ဌာနီ ေဒသ တို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ကယ္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္- တက္ဆင္ ဘုရင္သည္- ရဟန္းျပဳ၊ တရားထိုင္- ေကာင္းမွဳ ျပဳယင္း ဘ၀ ကို အဆံုးသတ္ သြားသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ 

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ- ထိုသို႔ အာဏာသိမ္းမွဳ မျဖစ္ပြားမီ အထိ- သက္ဆင္ အေနျဖင့္မူ- ဘုရင္ လူ၀င္စား ဇတ္လမ္း ျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနခဲ့သည္ ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းေထာက္ မစၥ၀ါ့ဆနာမွ ဆိုထားပါသည္။

အမွန္အားျဖင့္- လူ၀င္စား ဇတ္လမ္း သည္ ဤမွ် မကေသး-
သက္ဆင္သည္- ဘ၀ တစ္ခုတြင္ ျမန္မာ ဘုရင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး- အယုဒၶယ မင္းဆက္ ကို ဒုကၡေပးခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္- ယခု ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရသည္ ဆိုေသာ လူ၀င္စား ဇတ္လမ္းေၾကာင့္လည္း- သက္ဆင္သည္ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ ၂၈-ရက္ေန႕တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ျခင္း- အယုဒၶယ သို႔ သြားေရာက္ အျပစ္ေခ် ယၾတာမ်ား ျပဳခဲ့ရ ျပန္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ လူ၀င္စား ဇတ္လမ္း တစ္ခုမွာမူ-
ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း- Doi Suthep Temple ကို တည္ခဲ့ေသာ- လန္နာ မင္းဆက္- ၆-ဆက္ေျမာက္- ကုအိႏၷ မင္းျဖစ္ၿပီး- ထိုမင္းသည္- ယခု သက္ဆင္ ကဲ့သို႔ ေလးေထာင့္ မ်က္ႏွာ ႐ိွသည္ ဟု ဆိုျပန္ပါေသးသည္။ 
ျမန္မာ ဆရာမ အီးတီ အေနျဖင့္- သက္ဆင္အား ယၾတာ ေပးခဲ့သည္မွာ- ေရႊတိဂံု ဘုရား- အဂၤါေထာင့္တြင္- မ်က္ႏွာ ေလးေထာင့္ ပံု႐ိွေသာ ဘုရင္ ႐ုပ္တုကို ရွာ၍- ယၾတာ ေခ်ရမည္ ဟု၍ ျဖစ္သည္။ အီးတီ အေနျဖင့္- ေဟာၾကားခဲ့သည့္မွာ- သက္ဆင္၏ အႀကီးဆံုး ရန္သူ တို႔သည္- နာမည္ တြင္- “စ ႏွင့္ ဖ” အစ ျပဳမည္ ဆိုပါသည္။ သက္ဆင္ အေနျဖင့္- မိသားစု ႏွင့္ ခြဲျခားရမည့္ ကံၾကမၼာ ႐ိွသည္ ဟု လည္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ ယခင္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္းလည္း- စက္တင္ဘာလ တြင္ ႏိုင္ငံရပ္ ျခားသို႔ တိမ္းေရွာင္ ေနရန္ အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္
စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္- လူ၀င္စား ယံုၾကည္မွဳ၊ ယၾတာေခ်မွဳ၊ အယူသည္းမွဳ တို႔သည္- ျမန္မာ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပဲ- အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလြန္စြဲလမ္း စြာ ႐ိွေနၾကသည္ ကို ဗဟုသုတ အေနျဖင့္ သိႏိုင္မည္ ဟု ယူဆပါသည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment