Friday, January 10, 2014

လ-မင္းႀကီးႏွင့္ စကားေျပာၾကည့္ျခင္း။

ဖိုးလေသာ္တာ ၾကယ္အမ်ားနဲ႕အေရွ႕ဖ်ားက ထြက္လို႕လာ။ေရြ႕ကာ ေရြ႕ကာ သူေလွ်ာက္သြားေတာ့၀ါးရံုပင္နား ေရာက္လုိ႕လာ။၀ါးရြက္ညိဳညိဳ ၾကိဳအၾကားကမ်က္ႏွာထားၾကီး ျပံဳးလို႕သာ။ထမင္းျဖဴျဖဴ ဆီကိုဆမ္းလို႕ေရႊလင္ပန္းနဲ႕ ေပးခဲ့ပါ။ေပးပါ ေပးပါ။    ။
(ႏုယဥ္)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္က ျမန္မာ ကေလးသူငယ္ အမ်ားစု အေနျဖင့္- ဆန္ဖြတ္ေသာ အဘိုးအို ႏွင့္- လေပၚမွ ယုန္ ႐ုပ္ အေၾကာင္း ကို သက္ႀကီး စကား သက္ငယ္ ၾကားျဖင့္ နားေထာင္မိခဲ့ၾက ရသလို၊  ဖိုးေ႐ႊလမင္း ထံမွ ထမင္းဆီဆမ္း ေရႊလင္ပန္း ႏွင့္ ေပးပါ ဟု အငို ကို ေခ်ာ့ေမာ့ ေပးျခင္း ခံခဲ့ၾကရ၏။ 

အ႐ြယ္ေလး ေရာက္လာျပန္ေတာ့- ဖိုးလမင္း ႀကီး ၾကည့္ယင္း- ဖိုးလမင္း ကို ေအာင္သြယ္ခိုင္း ခ်င္သလိုလို- လမင္းႀကီး အား ၾကည့္ယင္း လြမ္း သလိုလို ျဖစ္ခဲ့ရျပန္၏။
ျမန္မာ တို႔သည္- လမင္း ႀကီးႏွင့္ တစ္စိမ္း ျပင္ျပင္ မ႐ိွခဲ့ၾက။
တစ္ဖန္ ဘာသာေရး တြင္ ၾကည့္ပါေလဦး။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သည္ လည္း- ရဟန္းတို႔ အေနျဖင့္- ေနလ ႏွင့္ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ တာရာမ်ား ကို နားလည္ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ ပါဠိ ေတာ္ျဖင့္ ေဟာေျပာ ညႊန္ျပေတာ္မူ ခဲ့၏။
အာရညိေကန ဘိကၡေ၀ ဘိကၡဳနာ နကၡတၳပဒါနိ ဥဂၢေဟ တဗၺာနိ သကလာနိ၀ါ ဧကေဒသာနိ၀ါ ဒိသာကုသေလန ဘ၀ိတဗၺံ။ဘိကၡေ၀ - ခ်စ္သား ရဟန္းတို႔၊ အာရညိေကန- ေတာ အရပ္၌ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ေသာ၊ ဘိကၡဳနာ- ရဟန္းသည္၊ သကလာနိ- အလံုးစံုကုန္ေသာ၊ နကၡတၳ ပဒါနိ၀ါ- နကၡတ္ အဖို႕တို႕ကို လည္းေကာင္း၊ ဧကေဒသာနိ၀ါ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ပဒါနိ၀ါ- နကၡတ္ အဖို႕တို႕ကို လည္းေကာင္း၊ ဥဂၢေဟ တဗၺာနိ- သင္ယူ မွတ္သား ေလ့လာ အပ္ကုန္၏။ ဒိသာကုသေလန- အေရွ႕ အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ စေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သိျမင္ လိမၼာကၽြမ္းက်င္ျခင္းသည္၊ ဘ၀ိတဗၺံ- ျဖစ္ရာ၏။ရဟန္းတို႔- သင္တို႔သည္ ညဥ့္အခါ၌ အေမွာင္ထု ဖံုးအုပ္ ေနမွဳေၾကာင့္ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ စသည္အရပ္ ဌာန တို႔ကို သာမာန္အားျဖင့္ မသိႏိုင္၊ နကၡတ္ပညာကို တတ္ေျမာက္ ထားပါက- ညဥ့္အခါ၌ ခရီးသြားလာမွဳ မခဲယဥ္းေပ၊ နကၡတ္ကို ၾကည့္၍ မိမိ လိုရာခရီးသို႔ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားျခင္း မ႐ိွပဲ လြယ္ကူစြာ ခရီးသြားလာႏိုင္၏။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ရဟန္းတို႔သည္ အသ၀နီ ဘရဏီ ၾကကၱိကာ အစ႐ိွကုန္ေသာ ၂၇ လံုးေသာ နကၡတ္တို႔ကို သင္ယူ မွတ္သား ေလ့လာအပ္ကုန္၏။

တစ္ဘက္တြင္ လည္း- ခရစ္ယာန္ တို႔၏ သမၼာက်မ္းစာ - ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၁၄-၁၈ တြင္ ဘုရားသခင္ သည္- ေနလ၊ နကၡတ္တာရာမ်ားကို အခ်ိန္ကာလမ်ား သိ႐ိွႏိုင္ရန္ အတြက္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုထား ျပန္ပါ၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္- ေနလ တို႔သည္ အခ်ိန္ကို တိုင္းတာ ႏိုင္ျခင္း၊ ေနလ တို႔ကို နားလည္ ျခင္း သည္ အက်ိဳး႐ိွသည္ ဟု ဆိုခဲ့ၾကပါသနည္း။

ေရွးယခင္ ကာလ တို႔က ရဟန္းေတာ္တို႔သည္- သာသနာ ျပဳရန္ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ပရိယတၱိ၊ ပရိပတၱိ ပညာ သင္ၾကားရန္ ျဖစ္ေစ၊ ၀ါဆို၊ ၀ါကပ္ ရန္ ျဖစ္ေစ- ရပ္ေ၀း တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႕- ခရီးသြားလာ စရာမ်ား ႐ိွခဲ့ၾကရ၏။ ရပ္႐ြာ တစ္ခုမွ တစ္ခုတို႔တြင္ - အေရွ႕ အေနာက္၊ ေတာင္ေျမာက္ ကို ေမးႏိုင္ရန္ ေမးစရာ လူမ႐ိွေသာ- လူသူကင္းျပတ္ သည့္ ေနရာ ေဒသမ်ားကိုလည္း ျဖတ္သြားရန္ လိုအပ္သည္မ်ား ႐ိွ၏။ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ တာရာမ်ားကို နားလည္ေသာ ရဟန္းသည္- မိမိသြားလို ေသာ အရပ္သို႔- မွန္ကန္စြာျဖင့္ အခ်ိန္မလင့္၊ လမ္းေၾကာင္းမမွားပဲ သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေကာင္းကင္ ၾကယ္တာရာတို႔၏ အေၾကာင္းကို မသိေသာ ရဟန္းတို႔ အေနျဖင့္မူ- လိုရာခရီး သြားရန္ ခရီးဖင့္ ႏိုင္သည္ သာမက- ခိုးသား ဓျမ ေပါရာ၊ သားရဲ ေတာေကာင္ ေပါရာ၊ သို႔မဟုတ္ ကႏၱာရ စေသာ- အႏၲရာယ္ မ်ားရာ မ်ားသို႕ လမ္းမွား ေရာက္သြား ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သည္လည္း တစ္ခ်က္ ျဖစ္၏။
တစ္ဖန္- ရဟန္းတို႔ အေနျဖင့္- ၀ါတြင္း ၃-လ ကာလ ၀ါကပ္ ဥပုသ္ သီတင္းသံုးရန္ လိုေသာ အခါ- မည္သည့္ ရက္သည္ မွန္ကန္ ေသာ ၀ါဆို လျပည့္ ျဖစ္သနည္း၊ မည္သည့္ ေန႕ရက္သည္- သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန ျဖစ္သနည္း ကို တိက် မွန္ကန္ စြာ နားလည္ ထားျခင္း ျဖင့္ ၀ိနည္း သိကၡာပုဒ္ ေတာ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ လိုက္နာ ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။

သို႔ဆိုလွ်င္- ရဟန္း မ်ား မဟုတ္ၾကေသာ- သာမာန္ လူ၀တ္ေၾကာင္ တို႕ အေနျဖင့္ မည္သို႔ အသံုး၀င္ပါမည္ နည္း။

လဆန္း လဆုတ္ ရက္၊ လျပည့္ လကြယ္ ရက္တို႔ကို သိရိွ နားလည္ျခင္း အားျဖင့္- 

ျမစ္၀ ကၽြန္းေပၚ ေဒသ၊ ပင္လယ္ ႏွင့္ နီးရာ ေဒသ တို႔တြင္ ဒီေရ အတက္အက် အခ်ိန္ကို ခန္႕မွန္း တြက္ခ်က္ ႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ တြက္ပံု မွာ- လဆန္း (သို႔မဟုတ္) လဆုတ္ ၁-ရက္ ေန႔တြင္ ၁-က်ပ္ မွ တစ္မတ္ ႏွဳတ္။ ၃-မတ္ က်န္။ ထို႔ေၾကာင့္- ေန႕လည္ ၁၂း၄၅ မိနစ္ ႏွင့္ ည ၁၂း၄၅ မိနစ္တြင္ ဒီေရ တက္မည္။ တစ္ခါ တက္လွ်င္ ၆-နာရီ ၾကာ၍- ျပန္က်ခ်ိန္ ၆-နာရီ ၾကာမည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေရတြင္ မူ ထိုနည္းကို ပင္- အေခၚ အေ၀ၚ ေျပာင္း၍- လဆန္း၊ လဆုတ္ ရက္ကို တည္- ၃/၄ ႏွင့္ ေျမွာက္ ဟု သင္ၾကားေပးသည္။ အတူတူ ပင္ ျဖစ္သည္။ (ဤနည္းသည္ တစ္ရက္ ဒီေရ အတက္ အက် ၂-ႀကိမ္႐ိွေသာ ျမန္မာ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ အတြက္ မွန္ေသာ္လည္း- အျခား ႏိုင္ငံ ေဒသ မ်ားတြင္မူ အေျပာင္းအလဲ ႐ိွပါသည္။)

ကၽြန္ေတာ္၏ ဇာတိ ၿမိဳ႕ေလးသည္- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွ ေရမိုင္ အားျဖင့္ မိုင္ ၅၀-ခန္႔ ခရီး အကြာအေ၀း ႐ိွေလရာ- ရန္ကုန္တြင္ ပညာသင္ၾကား ရခ်ိန္ ကာလမ်ားက- ယခု ကဲ့သို႔ ကားလမ္း မ်ား မ႐ိွေသးပဲ- သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားရပါသည္။ ေရစုန္ ျဖစ္လွ်င္ ၃-၄ နာရီ ခန္႕ ျဖင့္ ေရာက္႐ိွ ႏိုင္ေသာ္လည္း- ေရဆန္ ျဖစ္ပါက- ၅ နာရီ ၆-နာရီ ခန္႕ ၾကာသြား တတ္ေလရာ- ဒီေရ တက္ခ်ိန္ က်ခ်ိန္ ကို သိျခင္းျဖင့္- သေဘၤာျဖင့္ ခရီး သြား ရေသာ အေနအထားသည္ ေရစုန္ ျဖစ္သည္ လား ေရဆန္ ျဖစ္သည္ လားကို ႀကိဳသိျခင္း ျဖင့္- မိမိၿမိဳ႕ေလး သို႔- ေရာက္႐ိွမည့္ အခ်ိန္ ကို ခန္႕မွန္း ႏိုင္ခဲ့ ရပါသည္။ 

လျပည့္ ႏွင့္ လကြယ္ ရက္တို႔ တြင္- ဒီေရ သည္ ထူးျခားစြာ တက္သျဖင့္- ထိုရက္ ကို “ေဂါင္ေရ” (ေခါင္ရည္ မဟုတ္ပါ။) ဟု ေခၚ၍- ထို လျပည့္ ႏွင့္ လကြယ္ ရက္မ်ား ၏ ေရွ႕ ေနာက္ ၃-၄ ရက္ ကာလမ်ား ကို “ေရထ ရက္” ဟု ေခၚတြင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္- လ သည္ ေနႏွင့္ ၉၀ ဒီဂရီ အေနအထား ကြာေ၀း ေသာ ရက္မ်ား သို႔ ေရာက္လာ ေသာ အခါ- ဒီေရ အတက္ အက် သည္- သိပ္မထင္ရွား ေတာ့သျဖင့္- ထိုရက္မ်ား ကို “ေရေသ ရက္” ဟု ေခၚပါသည္။ 

လ-ကို ၾကည့္ ၍- အခ်ိန္ကို သိရိွ နားလည္ျခင္း အားျဖင့္- 

ေရွးယခင္ ေခတ္ကတည္းက- ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေသနာ ပတိ၊ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ တပ္မွဴး၊ တပ္မင္း၊ ေသြးေသာက္ႀကီး စသည္တို႔ သည္- မိမိ စခန္း အား ရန္သူ က အလစ္၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ သည္- ေကာင္းကင္တြင္ လမင္းႀကီး ထြန္းလင္း ေနသည့္ အခ်ိန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွထား တတ္ၾကသလို- မိမိ အေနျဖင့္ ရန္သူ႕ စခန္း အား အလစ္၀င္ ျခံဳခို တိုက္ခိုက္ မည္ ဆိုပါက လည္း- မည္သည့္ ညဘက္ပိုင္း ကို ေရြးခ်ယ္ ရမည္- ရ႐ိွေသာ အခ်ိန္ ျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ မွဳ မ်ား ျပဳလုပ္ ထားရမည္ကို ေလ့လာ သင္ယူထားၾကရ၏။

ထို႕အျပင္-
အကယ္၍- သင္ အေနျဖင့္- စာေရးဆရာ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး- ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးခ်မိသည္ ဆိုအံ့-
“၃-ရက္ လဆန္း ၏ လျခမ္းဖဲ့ေလးကို- ေငးေမာ ၾကည့္ ေနယင္း- ကာလသားမ်ား ဆံုေတြ႕ ေနၾက ညပိုင္း  ႐ြာထိပ္ လၻက္ရည္ၾကမ္း၀ိုင္း တြင္ ကၽြန္ေတာ္ ၀င္ေရာက္ နားေထာင္ မိ၏။ … “ စာဖတ္သူ ပညာရိွသည္ ဤစာေရး ဆရာ၏ အမွားကို သတိျပဳမိႏိုင္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လဆန္း ၃-ရက္ လကို ညပိုင္း တြင္ ျမင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မ႐ိွေသာ ေၾကာင့္တည္း။ (ေန၀င္ ၿပီး- ၂ နာရီ ေက်ာ္ အတြင္းသာ ျမင္ ရႏိုင္ပါ၏၊)
ထိုနည္းတူ- အကယ္၍- သင္ အေနျဖင့္- ေရွ႕ေန တစ္ဦး၊ တရားသူႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့လွ်င္-
လွ်ပ္စစ္ မီးမ႐ိွေသာ ေက်း႐ြာ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ မီးပ်က္ေသာ ည တစ္ခု တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဓါးထိုးမွဳ တစ္ခု အတြက္- တစ္စံုတစ္ဦး ေသာ သက္ေသ တစ္ဦးမွ- “ဤတရားခံက- ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြကို ဒါးျဖင့္ ထိုးၿပီး ထြက္ေျပးသြား သည္ကို လ-ေရာင္ ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ သဲသဲ ကြဲကြဲ ျမင္လိုက္ပါသည္“ ဟု ထြက္ဆိုပါအံ့- အခင္း ျဖစ္ပြားေသာ ည သည္ လျပည့္ေက်ာ္ ၈-ရက္ ျဖစ္ၿပီး- အခင္း ျဖစ္ပြားေသာ အခ်ိန္ သည္ ည ၁၀-ခန္႕ ျဖစ္သည္ ဆိုပါအံ့- ဤသက္ေသ သည္ လိမ္လည္ ထြက္ဆို ျခင္း ျဖစ္သည္ ကို နားလည္ ႏိုင္စြမ္း ႐ိွရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- လျပည့္ေက်ာ္ ၈-ရက္ေန႕တြင္ လမင္း သည္ ည-သန္းေခါင္ ကာလ ခန္႕မွ သာ အေရွ႕ဘက္မွ စတင္ ထြက္႐ိွေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ လျပည့္ေန႕ မွ စ၍- လ-သည္ ေန၀င္ၿပီး ေနာက္ တစ္ရက္ျခင္း မိနစ္ ၅၀ခန္႕ ေနာက္က်မွ သာ ထြက္ေပၚ စျမဲ ျဖစ္၏။ လျပည့္ေက်ာ္ ၈-ရက္ လသည္ အတိုင္း အတာတစ္ခု  အလင္းေရာင္ ကို ေပးေသာ္ျငားလည္း- အမွဳ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ လမထြက္ေသးေၾကာင္း ကို ေထာက္ျပ ႏိုင္ပါျခင္းျဖင့္- ထိုသက္ေသ၏ လိမ္လည္ မွဳ သည္ ထင္ရွား ပါလိမ့္မည္။

ဤသည္မွာ နမူနာ အျဖစ္သာ ျဖစ္၍- အျခားေသာ လက္ေတြ႕ ဘ၀ ႏွင့္ ပတ္သက္ စရာမ်ားလည္း ႐ိွေန ႏိုင္ပါေသးသည္။
ထို႕ေၾကာင့္- ေကာင္းကင္ နကၡတ္ တာရာမ်ားသည္-
  • လူသားတို႔ အတြက္ လမ္းညႊန္ လမ္းျပမ်ား လည္း တစ္နည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ယခုလည္း ျဖစ္၏။ ေနာင္လည္း ျဖစ္ေနဦး မည္ ျဖစ္၏။
  • အသက္ကယ္ လမ္းေၾကာင္းျပသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။ ယခုလည္း ျဖစ္၏။ ေနာင္လည္း ျဖစ္ေနဦး မည္ ျဖစ္၏။
  • အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာကို သတ္မွတ္ သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။ ယခုလည္း ျဖစ္၏။ ေနာင္လည္း ျဖစ္ေနဦး မည္ ျဖစ္၏။

တစ္ခ်ိန္က- အေနာက္ႏိုင္ငံ သား တို႔သည္ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ တာရာ တို႔ကို ၾကည့္ရွဳ ေလ့လာ၍- အေရွ႕ အေနာက္ အရပ္မ်က္ႏွာ မ်ားကို နားလည္ ျခင္းျဖင့္- ပင္လယ္ သမုဒၵရာမ်ားကို ျဖတ္သန္း ႏိုင္၏။ ထိုသို႔ ျဖတ္သန္း ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္- ေဒသႏၲရ အသစ္တို႔မွ ၄င္းတို႔ လိုအပ္သည္မ်ား၊ အသိဥာဏ္ သစ္မ်ားကို ထပ္မံရ၏။ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာ တီထြင္မွဳ မ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့၏။ ထို႕ေနာက္တြင္ ထိုႏိုင္ငံတို႔ အား ကိုလိုနီ ကၽြန္ျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ခဲ့ေတာ့၏။ 

ယခု ေခတ္ အေနျဖင့္လည္း- အာကာသ ကို စိုးမိုး ႏိုင္သူ၊ အာကာသ အေၾကာင္း အေကာင္းဆံုး သိသူ ႏိုင္ငံ တို႔သည္- မဟာ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံ ျဖစ္၍- ကမာၻကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရး အတြက္- အာကာသ မွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ အာကာသ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္သစ္ ကိုလိုနီ လုရန္ စီစဥ္ ေနလွ်က္လည္း ႐ိွၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္-
ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ျမန္မာ အပါအ၀င္ အာရွ ႏိုင္ငံ အမ်ားတို႔တြင္မူ-
ေကာင္းကင္ နကၡတ္ တာရာမ်ား ၾကည့္ျခင္းကို-
ေဗဒင္ ပညာဟု သတ္မွတ္ လွ်က္- ဘာေတြ႕ယင္ ဘာျဖစ္မည္ ဟု ေဟာသူက ေဟာ၏။
တိက်ေသာ က်မ္းဂန္ ႏွင့္ စနစ္ တက် ေလ့လာ စမ္းစစ္သူမ်ား လည္း ႐ိွ၏။
ရမ္းပစ္ၿပီး မွန္သြားသူတို႔လည္း ႐ိွ၏။ မမွန္ ေသာ္လည္း လီွးလႊဲ ေျပာႏိုင္သူတို႔ ႐ိွ၏။
မည္သို႔ ပင္ ျဖစ္ေစ- ျမန္မာ အမ်ားစု အေနျဖင့္- ေကာင္းကင္ ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ က- ၾကည့္ရွဳ ေလ့လာယင္- ဘာေတြ႕လဲ၊ ဘာေတြ ျဖစ္မွာလဲ စသျဖင့္- ေမးလာတတ္၍- ၄င္းသည္ နကၡတ္ ေဗဒင္ ဟုပင္ ယူဆ ထား၏။

အမွန္အားျဖင့္မူ-
ဂဏိတေခၚ- အတြက္အခ်က္ ပညာျဖင့္- ေကာင္းကင္ မွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ သြားလာ၊ တည္႐ိွမွဳ ႏွင့္ ေကာင္းကင္ မွ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္း၊ အာကာသ သွ်တၱရ ပညာ ေခၚ ေကာင္းကင္ အား ေလ့လာ ၾကည့္ရွဳ ျခင္းသည္- ေကာင္းကင္ နကၡတ္ ပညာ (Astronomy) သာျဖစ္၍- Astrology ေခၚ နကၡတ္ ေဗဒင္ ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ျခင္း မ႐ိွေပ။ ၄င္းတို႔သည္ ဆက္ကား ဆက္စပ္၏။ Astrology ေခၚ နကၡတ္ ေဗဒင္ ကို စနစ္တက် တတ္ေျမာက္ေသာ Astrologer တစ္ဦးသည္- ေနလ တို႔၏ အသြား အလာ ႏွင့္- Astronomy အေၾကာင္းကို အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ သိထားၾက၏။

သို႔ေသာ္ ေရွ႕ေျပး ေဟာေျပာသူ (ေယဘူယ် အေခၚ ေဗဒင္ ဆရာ) တိုင္း အေနျဖင့္- Astronomy အေၾကာင္း၊ ေနလ နကၡတ္ တာရာ တို႔ အေၾကာင္း သိသည္ မဟုတ္။ အျခားနည္းမ်ား၊ အၾကားအျမင္၊ အေစာင့္ ပုဂၢိဳလ္ အစြမ္းတို႔ျဖင့္ ေဟာေျပာ ၾကသူမ်ား လည္း အမ်ားအျပား ႐ိွေန၍- ၄င္းတို႔လည္း သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ သက္ဆိုင္ရာ အစြမ္းျဖင့္ ရပ္တည္ ၾကေသာ ေၾကာင့္တည္း။ မည္သည့္ နည္း ေကာင္းသည္ ဟု မဆိုလိုပါ။ နည္းစနစ္ တို႔ မ်ားျပားစြာ ႐ိွျခင္း ကိုုသာ ဆိုလိုပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- အခ်ိဳ႕ သူမ်ား အေနျဖင့္ ေဗဒင္ ဆရာ ဆိုလွ်င္ အတူတူ ဟု နားလည္ ထားတတ္ မိတတ္ ၾကေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖန္- ေကာင္းကင္ အေၾကာင္း Astronomy သက္သက္ ကို ေလ့လာေသာ အဖြဲ႕ အစည္း တို႔သည္ လည္း- ေရွ႕ေျပး ေဟာျခင္း ကို စိတ္မ၀င္စားၾက။ အပူရိွန္ ဖိအားတို႔ ျမင့္မား၍ သက္႐ိွ သတၱ၀ါ အသက္ရွင္ရန္ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေသာ - ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ ကို အခ်စ္ၿဂိဳဟ္၊ အလွ အပ ၿဂိဳဟ္ ဟု ေဗဒင္ ဆရာ Astrologer မ်ားက ယူဆျခင္း ကို Astronmer တို႔က လံုး၀ လက္မခံႏိုင္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္- ဆိုေသာ္- NASA ကဲ့သို႔ေသာ- Astronomy အဖြဲ႕အစည္း တို႔သည္ အာကာသ အား ေလ့လာ ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း- ၄င္းတို႔သည္ ေဗဒင္ ေဟာေျပာမွဳ ပညာႏွင့္ ဘာမွ် မဆိုင္သကဲ့- Astronomy ကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ Astronomer အမ်ားစု အေနျဖင့္လည္း- ထိုနကၡတ္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္မ်ားက လူတို႔၏ ကံၾကမၼာ၊ ကမာၻသူသား တို႔၏ ကံၾကမၼာေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးသည္ ဟု ယံုၾကည္ျခင္း မ႐ိွၾကေပ။ 

သို႔ေသာ္လည္း- ျမန္မာ လူမ်ိဳး အမ်ားစု၏ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ ႏွင့္ ေဗဒင္ ဆက္စပ္မည္ ဟု ယံုၾကည္မွဳ ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ NASA ႏွင့္ ျမန္မာ ေဗဒင္ ဆရာ ဆက္စပ္မည္ေလာ- သို႔ေလာ သို႔ေလာ ကိစၥကို အမွန္အတိုင္း လည္း နားလည္ ေစလိုပါသည္။

Astronomy သည္ သိပၸံ ပညာ ျဖစ္၍- Astrology ေခၚ ေဗဒင္ ပညာ သည္- ထို Astronomy ေခၚ သိပၸံ ပညာ မွ တြက္ခ်က္ ထားေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ နကၡတ္ တို႔ ၏ တည္ေနရာ၊ အျပန္ အလွန္ လႊမ္းမိုး ဆက္စပ္မွဳမ်ားကို အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆို၍- မည္သို႔ ျဖစ္မည္ ဟု ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာေသာ ၀ိဇၨာပညာ ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ NASA ႏွင့္ ေဗဒင္ ဆရာ ဘာမွ် မဆိုင္ပါ။ 

လ-ကို ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ ျမင္ရ ႏိုင္ပါသလဲ- 
လမင္း သည္ ကမာၻကို ပတ္လွ်က္ ႐ိွရာတြင္  အၾကမ္းဖ်င္း အားျဖင့္ ၂၉.၅ ရက္ တြင္ တစ္ပါတ္ ႏွဳန္းျဖင့္ လည္ပတ္၏။ တစ္ရက္လွ်င္ အရပ္သံုး နာရီ အားျဖင့္ ၂၄-နာရီ ႐ိွ၏။ 
၂၉.၅ ရက္ ကို လြယ္ကူ ေစရန္- ရက္ ၃၀ ျဖင့္ ယူၿပီး- ၄င္းျဖင့္ ၂၄- နာရီ ကို စားပါက- လဆန္း၊ လဆုတ္ တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္ ကြာဟ သြားမွဳ မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္၏။
အၾကမ္းဖ်င္း ၂၄ နာရီ / ရက္ ၃၀= ၀.၈ 
၀.၈ x ၆၀ မိနစ္ = ၄၈ မိနစ္။ 
ယခု ဆိုလွ်င္- ျမန္မာ့ ေရလုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳေသာ “တစ္က်ပ္ ကို တစ္မတ္ ႏွဳတ္” မူ တစ္နည္းျဖင့္- ၀.၇၅ ကို နားလည္ ေလာက္ၿပီ ထင္ပါသည္။ ေရွးပညာ ရိွမ်ား သည္ လူတိုင္း အတြက္ အသံုးတည့္ေစရန္- လြယ္ကူ ေအာင္ “တစ္က်ပ္ ကို တစ္မတ္ ႏွဳတ္” ဟု သင္ထား ေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

လကြယ္ရက္- လ ကို ျမင္ႏိုင္ခြင့္ မ႐ိွ။ ေန ႏွင့္ လ တစ္တြဲတည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္- ေနေရာင္ေၾကာင့္ လ- ကို မျမင္ရပါ။
လဆန္း (၁) ရက္- လ ကို ၁-နာရီ မျပည့္မီ သာ ျမင္ခြင့္ရမည္။ ေန သည္ - လ ထက္ ၁-နာရီ ခန္႕ ေစာ၀င္ သြားေသာ ေၾကာင့္- လ ကို အေနာက္ဘက္ အရပ္တြင္- ေန၀င္ၿပီးမွ သာ ခဏ တာ ျမင္ေတြ႕ရမည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဆိုပါက- လဆန္း (၁) ရက္ ဆိုလွ်င္ ၁-နာရီ။ ၄င္းကို ၀.၈ ျဖင့္ ေျမွာက္ ေပးျခင္း ျဖင့္- လကို ၄၈ မိနစ္မွ် သာ ျမင္ရမည္။ (တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္ မူ- ေနေရာင္ ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း နား နီးကပ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- ပို၍ တိုေတာင္းစြာသာ ျမင္ၾကရပါမည္။)

လဆန္း (၂) ရက္- လ ကို ၂-နာရီ မျပည့္ ကာလ သာ ျမင္ခြင့္ရမည္။ ေန သည္- လ ထက္ ၂-နာရီ ခန္႕ ေစာ၀င္ သြားေသာ ေၾကာင့္- လ ကို အေနာက္ဘက္ အရပ္တြင္- ေန၀င္ၿပီးမွ သာ ျမင္ေတြ႕ရမည္။ (တနည္း အားျဖင့္ ၂-နာရီ x ၀.၈ = ၁.၆ နာရီ= ၁-နာရီ ၃၆ မိနစ္)
လဆန္း (၃) ရက္- လ ကို ၃-နာရီ မျပည့္ ကာလ သာ ျမင္ခြင့္ရမည္။ ေန သည္- လ ထက္ ၃-နာရီ ခန္႕ ေစာ၀င္ သြားေသာ ေၾကာင့္- လ ကို အေနာက္ဘက္ အရပ္တြင္- ေန၀င္ၿပီးခ်ိန္မွ စ၍- ေနာက္ ထပ္ ၃-နာရီ မ႐ိွတတ္ ႐ိွတတ္ ကာလ ၾကာေအာင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္။ (တနည္း အားျဖင့္ ၃-နာရီ x ၀.၈ = ၂.၄ နာရီ= ၂-နာရီ ၂၄ မိနစ္)

လဆန္း (၈) ရက္- လ ကို ၆-နာရီ မွ် ၾကာေအင္ ျမင္ခြင့္ရမည္။ ေန၀င္ခ်ိန္တြင္ လ- ကို ဦးေခါင္းတည့္တည့္ တြင္ စတင္ ေတြ႕ျမင္ရမည္။ ထို႕ေနာက္ ၁၂ နာရီ အၾကာ (၆-နာရီ + ၆ နာရီ) တြင္ လ-သည္ အေနာက္ဘက္သို႔ ၀င္၍- ေနသည္ အေရွ႕ဘက္မွ ထြက္ေပၚလာမည္။ (တနည္း အားျဖင့္ ၈-နာရီ x ၀.၈ = ၆.၄ နာရီ= ၆-နာရီ ၂၄ မိနစ္)

လဆန္း နဲ႕ လဆုတ္ ဘယ္လို ကြာသလဲ။ 

လဆန္း ရက္တြင္ လ-၏ ညာဘက္ အျခမ္းသည္ လင္း၍၊ ဘယ္ဘက္ အျခမ္းသည္ ေမွာင္သည္။ လကြယ္ ညတြင္ လံုးလံုး အေမွာင္ ဖံုးခဲ့ေသာ လသည္- လဆန္း ၁-ရက္မွ စ၍- တစ္ဆင့္ျခင္း ညာဘက္ တြင္ အလင္းေနရာ ပိုယူ သြားၿပီး- လျပည့္ည တိုင္ေအာင္ တစ္ရက္ခ်င္း တိုး၍ လင္း သြားျခင္း ျဖစ္၏။

လဆုတ္ ရက္တြင္ လ၏ ဘယ္ဘယ္ အျခမ္းသည္ လင္း၍- ညာဘက္ အျခမ္းသည္ ေမွာင္၏။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဆိုေသာ္- လျပည့္ေန႕တြင္ အျပည့္ လင္း ခဲ့ေသာ လမင္းသည္- ညာဘက္ အျခမ္း မွ တစ္ဆင့္ျခင္း- တစ္ရက္ခ်င္း တိုး၍ အေမွာင္က် သြားသည္မွာ လကြယ္ သြားသည့္ တိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ညာဘက္ ဘယ္ဘက္ ဟု ေျပာေနေသာ္လည္း- တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္ ရန္ဖန္ ရန္ခါ ျမင္ရသည္က- လ- သည္ ေစာင္းေနတတ္၏။ ဥပမာ လဆန္း- ၂-ရက္ ၃-ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာ ဂဏန္း “၁”-ပံုသ႑ာန္ ျမင္ရမည့္ အစား- “ပ-ေစာက္” သ႑ာန္ ျမင္ရ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္- “ဘယ္ညာ” မည္သို႔ ခြဲမည္နည္း။

အေရွ႕ အေနာက္- ရပ္မ်က္ႏွာကို မွန္ကန္စြာ မ်က္ႏွာမူၿပီး ေနာက္- လ၏ သြားရာလမ္းကို မွန္းဆ ၾကည့္လိုက္ပါက- အထက္တြင္ ေျပာျပခဲ့ေသာ ဘယ္ဘက္၊ ညာဘက္ ဆိုသည္ ကို သေဘာေပါက္ ပါလိမ့္မည္။

ဆန္း-ဆုတ္ ရက္မ်ား ႏွင့္ ေနလ ကမာၻတည္ ေနရာတို႔ ဆက္စပ္ ေနပံု။

လကြယ္ ေန႔တြင္ ေန ႏွင့္ လ တို႔သည္ ကမာၻ၏ တစ္ဘက္ျခမ္းတည္း တြင္ - တစ္တန္းတည္း ျဖစ္ကာ တည္၏။ ထို႕ေၾကာင့္- အကယ္၍ Declination ကပါ ကိုက္ညီၿပီး- တစ္တန္းတည္း အတိအက် ျဖစ္သြားပါမူ- လသည္ ေန၏ ေရွ႕တြင္ တည့္တည့္ ကြယ္သြားျခင္းေၾကာင့္- ေနၾကတ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ- ေနၾကတ္ေသာ ေန႕ရက္သည္- လကြယ္ ေန႕သာ ျဖစ္၍- တစ္ခါ တစ္ရံတြင္- ေ၀ါဟာရ ျပကၡဒိန္ အေနျဖင့္- တစ္ရက္ ခန္႕ လြဲေနတတ္ျပန္၏။ လျပည့္၊ လကြယ္ ရက္တို႔ ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ရက္မ်ားတြင္ ဒီေရသည္ အတက္အက် အားေကာင္း သျဖင့္ ေရထ-ရက္ ဟု ေခၚတြင္ ငါးျမဴးေသာ ကာလ လည္း ျဖစ္၏။

လဆန္း ၃-၄ ရက္တြင္ လ သည္ ေနႏွင့္ ၄၅ - ဒီဂရီ ကြာဟ သြားသကဲ့သို႔- လဆန္း ၇-၈ ရက္တြင္ လ သည္ ေနႏွင့္ ၉၀ - ဒီဂရီ ကြာဟ သြား၏။ ထိုအခါ- ကမာၻ႕ ေရထုကို ေနလ တို႔က ေထာင့္မွန္ အေနအထား ျဖင့္သာ ဆြဲထားရျခင္းျဖင့္- တစ္တန္းတည္း ဆြဲထားစဥ္က ကဲ့သို႔ ဆြဲအား မေကာင္း ေတာ့ေသာ ေၾကာင့္- ေရေသ ရက္ ဟူ၍ ျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္၏။

လျပည့္ ေန႕တြင္- ေန ႏွင့္ လ တို႕သည္ ကမာၻ၏ ဘယ္ညာ တစ္ဘက္ တစ္ျခမ္းတြင္ ေန၏။ ေနမွ အေရာင္ျပန္ ေသာ လကို အျပည့္ အ၀ ထြန္းလင္းစြာ ျမင္ရေတာ့၏။ အကယ္၍- Declination က ပါ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္သြားပါမူ- ကမာၻ၏ အရိပ္သည္ လေပၚ က်သြား သျဖင့္- လၾကတ္ ျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္- လျပည့္ ေန႕ (အမွန္) တြင္ သာ လၾကတ္ ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၍- လကြယ္ေန႕ (အမွန္) တြင္ ေနၾကတ္ ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၏။


လကို ၾကည့္၍ အခ်ိန္ကို ရွာေဖြျခင္း။ 

ပထမဦး စြာ လ ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ လ-ဆန္း ျဖစ္ပါသလား၊ လ-ဆုတ္ ျဖစ္ပါသလား၊ မည္မွ် ေမွာင္၍ မည္မွ် လင္းေနသနည္း ကို မူတည္၍- လဆန္း - လဆုတ္ ရက္ကို ခန္႕မွန္းလိုက္ပါ။
ထို႔ေနာက္ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ- ေန ႏွင့္ လ အကြာအေ၀း ကို မူတည္၍- စိတ္မွန္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စကၠဴ၊ သို႔မဟုတ္ ၀ါယာေခ်ာင္း တစ္ခုကို သံုး၍ ျဖစ္ေစ- ေန-လ- ေမာင္းတံ ေလး တစ္ခု ကို လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

(ဥပမာ-၁) - အေနျဖင့္- လဆန္း ၃-၄ ရက္ ခန္႕ အေန အထား႐ိွေသာ လ-ကို ျမင္ရေသာ အခါတြင္- ၄၅ ဒီဂရီ ေမာင္းတံ တစ္ခု ကို ပံုေဖၚၾကည့္လိုက္ပါ။ ထိုအခါ ေအာက္ ေဖၚျပပါ ပံု၏ ဘယ္ဘက္ အစြန္တြင္ ႐ိွေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္တြင္- မိမိ၏ ဘယ္ညာတြင္ အေရွ႕ အေနာက္ ကို ညာဘက္ ပံုအတိုင္း ရပ္၍- လသည္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ တည္သနည္း ကို ၾကည့္ပါ။ ေခါင္းေပၚ တည့္တည့္ တြင္လား။ သို႔တည္း မဟုတ္ အေနာက္ဘက္ ကို အတန္ငယ္ ေရာက္ေနသည္ လားကို ေလ့လာပါ။ ယခု အေနအထား အားျဖင့္ လ-သည္ မိမိ၏ ေခါင္းတည့္ တည့္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း အၾကား - အေနာက္ဘက္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္းမွ ၄ ပံု-၁ ပံု ခန္႕ အကြာတြင္ ႐ိွေနသည္ ဆိုပါစို႔။
ထို႔ေနာက္ ေစာေစာက ေနလ-ေမာင္းတံ ျဖင့္ လ- ေပၚတြင္- ေမာင္းတံ မွ လ-ကို စိတ္မွန္း ျဖင့္- ထပ္၍- တင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ 
ထိုအခါတြင္- ေနသည္ မည္သည့္ ေနရာကို ေရာက္ေနသည္ ဆိုသည္ကို သိျမင္လာမည္ ျဖစ္၏။ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း တစ္ျခမ္း ကို သြားရန္ ေနသည္ ၁၂-နာရီ ၾကာသကဲ့သို႔- ေန၀င္ခ်ိန္သည္- ညေန ၆-နာရီ ျဖစ္သျဖင့္- ည ၁၂-ဆိုသည္မွာ- ေနသည္ မိမိ၏ ေအာက္တည့္တည့္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း ေအာက္တြင္ ႐ိွခ်ိန္ ျဖစ္ေလရာ- ယခု ဥပမာ အရ ဆိုလွ်င္- ၆-နာရီ ၄ပံု ၁ပံု (၁-နာရီ ခြဲ) မွ် မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း ေအာက္တြင္ ႐ိွေန ေလရာ- ယခု အခ်ိန္ သည္ ညဦးပိုင္း ၇း၃၀ ပတ္၀န္းက်င္ ႐ိွေနသည္ ကို ပံုအရ သိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္၏။

 (ဥပမာ-၂) - အေနျဖင့္- လဆုတ္ ၃-၄ ရက္ ခန္႕ အေန အထား႐ိွေသာ လ-ကို ျမင္ရေသာ အခါတြင္- ၁၃၅ ဒီဂရီ ေမာင္းတံ တစ္ခု ကို ေအာက္ ေဖၚျပပါ ပံု၏ ဘယ္ဘက္ အစြန္တြင္ ႐ိွေသာ အေနအထား အတိုင္း ေဖၚၾကည့္ပါ။
ထို႔ေနာက္တြင္- လသည္ ဦးေခါင္းေပၚ တည့္တည့္ မွ ၂၀-ဒီဂရီ ခန္႕ အေစာင္း တြင္ (ဦးေခါင္း တည့္တည့္မွ- အေနာက္ဘက္ ေျမျပင္ အၾကား- ဦးေခါင္း တည့္တည့္မွ တိုင္းလွ်င္ ၂၀- ၂၂ ဒီဂရီ (၄-ပံု ၁-ပံု အကြာအေ၀းတြင္) တည္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရပါက- ေစာေစာက ေနလ- ေမာင္းတံ မွ လ-ကို စိတ္မွန္း ျဖင့္- ထပ္၍- တင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ 
ယခု ဥပမာ အရ ဆိုလွ်င္- ၆-နာရီ ၄ပံု ၁ပံု (၁-နာရီ ခြဲ) မွ် မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း ေအာက္တြင္ ႐ိွ၍- အေရွ႕ဘက္ သို႔ နီးကပ္ ေနေလရာ- ယခု အခ်ိန္ သည္ ေနထြက္ရန္ ၁း၃၀ ခန္႕ အလို- နံနက္ အာ႐ံု မတက္မီ ၄း၃၀ ပတ္၀န္းက်င္ ႐ိွေနသည္ ကို ပံုအရ သိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္၏။ၾကံဳေတြ႕ ႏိုင္သည့္ အခက္ အခဲ တစ္ခုမွာ-
ဦးေခါင္း တည့္တည့္ ဟု ဆိုရာတြင္- အခ်ိဳ႕ အေနျဖင့္ ဦးေခါင္း တည့္တည့္ ကို နားမလည္ ပဲ ျဖစ္တတ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ- မိမိ၏ ဘယ္ညာ လက္ ႏွစ္ဘက္ တို႔ကို အေရွ႕ အေနာက္ အရပ္တြင္- ထား၍- မ်က္ႏွာကို ေျမာက္ဘက္ (သို႔မဟုတ္) ေတာင္ ဘက္ တည့္တည့္ သို႔ ၾကည့္၍- ေျမာက္မွ ေတာင္ ဆက္သြယ္ ထားသည့္ မ်ဥ္းတန္းႀကီး Meridian ဦးေခါင္း မ်ဥ္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၏။ 
ေနလ-သြားရာ လမ္း တို႔သည္ ေနရာ ေဒသ၏ လတၱီတြဒ္ အေနအထား အရ လည္းေကာင္း၊ ေႏြ မိုး ေဆာင္း အေနအထား အရ လည္းေကာင္း- ၂၃.၅ ဒီဂရီ ခန္႕ ေစာင္းေနေသာ ကမာၻလံုးေၾကာင့္- ေန-လတို႔သည္ ဦးေခါင္း တည့္တည့္ မ်ဥ္းေၾကာင္း၏ ေျမာက္ ဘက္၊ ေတာင္ဘက္ အနည္းငယ္ အေျပာင္း အလဲ ႐ိွေနသည္ ကို နားလည္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ ေဖၚျပပံု ကို ၾကည့္ပါ။

နကၡတ္ ဇာတာခြင္ ႏွင့္ ေန႕ည အခ်ိန္ သိႏိုင္ျခင္း။ 

ဇာတာခြင္ဟု ေျပာၾကရာတြင္- မဟာဘုတ္ ဆရာတို႔ ကလည္း- ဇာတာခြင္ ဟု ေျပာတတ္ၾကသျဖင့္- ကြဲျပားမွဳ ႐ိွေစရန္ နကၡတ္ ဇာတာခြင္ ဟု ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဇာတာဖြဲ႕စဥ္က- ေမြးခ်ိန္၊ ေနရာ ေဒသ စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ ခဲ့ရသလို- နကၡတ္ ေဗဒင္ အေျခခံ ကို တတ္သူ ဆရာတစ္ဦး အေနျဖင့္ လည္း- ဇာတာ ျမင္႐ံုႏွင့္- ေနာက္ျပန္ - ခန္႕မွန္း ႏိုင္ပါေသးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ေကာင္းကင္ နကၡတ္ တည္ေနရာ တို႔ကို- နကၡတ္ ဇာတာ တြင္ ေဖၚျပထားေသာေၾကာင့္ တည္း။ 
Ascendent (As) ေခၚ လဂ္ ေခၚ ဥဒယ လဂၢဏ သည္- ဤဇာတာ ကို တြက္ခ်က္ စဥ္က- သံုးစြဲေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ရာ- အေျခခံ ကို သေဘာေပါက္သူ တစ္ဦး အေနႏွင့္ ဇာတာ တစ္ေစာင္ ကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္- လဆန္း ေမြးသလား၊ လဆုတ္ ေမြးသလား၊ မည္သည့္ အခ်ိန္ ေမြးသနည္း ကို သိ႐ိွ ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္- ကမၻာ႕ေျမာက္ဘက္၊ သိပ္ေရာက္ သြားေသာ ေနရာမ်ား တြင္မူ- ရာသီ ဥတု ေပၚမူတည္ ၍ ေန႕ည အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ ၾကာျမင့္ မွဳ ကြဲလြဲ သြားေသာ ေၾကာင့္- အေနာက္တိုင္း ဇာတာ ရွင္မ်ားကို ျမန္မာ့ ဇာတာ နည္း (ဘာ၀မ်ား ၃၀ -ဒီဂရီ ႏွင့္ တြက္ယူေသာ နည္း) ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္- သိပ္အဆင္ မေျပေတာ့ပါ။
ေအာက္တြင္ ျပထားသည္ မွာ- နမူနာ ဇာတာ မ်ား ျဖစ္၍- As ဆိုသည္မွာ- အေရွ႕ဘက္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္းမွ- ေနထြက္ခ်ိန္ ကို အမွတ္ တစ္ခု အေနျဖင့္ တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ ၍- ေဗဒင္ ဆရာမ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ ျဖစ္၏။
ေဖၚျပပါ ေန႕ အခ်ိန္ကို ဇာတာ ဖြဲ႕လိုက္ေသာ အခါ- ေနႏွင့္ လ တို႔သည္ အလြန္ နီးကပ္ ေနသျဖင့္- လကြယ္ ရက္ႏွင့္ နီးေသာ ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ ေနမင္း (Su) သည္- ကုမ္ရာသီ- ၂၀ ဒီဂရီ တြင္ ႐ိွၿပီး- လ (Mo) သည္ ကုမ္ရာသီ- ၂၂း၁၃ ဒီဂရီ တြင္ ႐ိွ၏။ ပထမ တိထီ (၁၂ ဒီဂရီ) အတြင္း - ႐ိွသျဖင့္- ေ၀ါဟာ ျပကၡဒိန္ အားျဖင့္- လကြယ္ (သို႔မဟုတ္) လဆန္း ၁-ရက္ တစ္ခု ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ ကို သိႏိုင္သလို- (As) ေခၚ လဂ္ ၏ ေအာက္ဖက္ အနည္းငယ္ တြင္ ႐ိွသျဖင့္- ဤအခ်ိန္သည္ ညဦး ပိုင္း- အခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး ေနႏွင့္ လ- ကို မျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဇာတာကို ၾကည့္၍ သိႏိုင္ပါသည္။ (ကမာၻ႕ ေျမာက္ျခမ္း ဘက္ ေရာက္ေသာ ေဒသ မ်ား အတြက္ ဇာတာ ဆိုလွ်င္- ကြာျခားမွဳ ႐ိွသည္ ကို သတိျပဳပါ။)လ-ကို ၾကည့္၍- လက္ေတြ႕ - အခ်ိန္ ကို ရွာေဖြျခင္း။

ေအာက္ ေဖၚျပ ဘယ္ဘက္ ပံုတြင္- ေန သည္- အေရွ႕ဘက္ အရပ္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း မွ ေန၍ - ၄၅ ဒီဂရီ ခန္႕ အကြာတြင္ ႐ိွျခင္းကို ေဖၚျပ၍- လဆန္း ၈-ရက္ေန႕ ျဖစ္သည္ဟု ေပးထားသည္။ ၄င္းတြင္ ျဖည့္စြက္ ကြက္လပ္ ျဖည့္ေပးရမည္ က- လ-၏ တည္ေနရာ- ယခု ကာလ၏ အခ်ိန္ တို႔ကို ျဖစ္သည္။ ေနမင္းသည္ အေရွ႕ဘက္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း ႏွင့္ ဦးေခါင္းမ်ဥ္း အၾကား- ၄၅ ဒီဂရီတြင္ ႐ိွျခင္း ကို - နံနက္ ၉း၀၀ နာရီ ဟု နားလည္ ရပါမည္။ ေတာင္ေျမာက္ မ်ဥ္း ႏွင့္ တည့္တည့္ (ဦးေခါင္းလမ္းေၾကာင္း သို႔ ေရာက္လာလွ်င္ ေန႕လည္ ၁၂-နာရီ ျဖစ္၏။) ဤသည္မွာ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ Local Mean Time ျဖစ္ၿပီး- ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ ထားေသာ Standard Time မွာ- ေဒသ နာရီမွန္ ႏွင့္ ကြာေနတတ္၏။  အကယ္၍- ထိုေန႕၏ လျခမ္း အေနအထားသည္ လဆန္း ၇-၈ ရက္ (တစ္နည္း အားျဖင့္ ညာဘက္ တစ္ျခမ္း တိတိ လင္းေနသည္။) ဟု ေပးထားျခင္းျဖင့္ လ- သည္ ေန မွ ၉၀ ဒီဂရီ ကြာျခင္းကို သိရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- လ-သည္ ယခု အခါတြင္- မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း၏ ေအာက္ဘက္ျခမ္း ေနရာ ၄၅ ဒီဂရီ (နံနက္ ၃း၀၀) ေနရာတြင္ ႐ိွသည္ ကို သိ႐ိွၿပီး ကြက္လပ္ ကို ျဖည့္စြက္ ရမည္ ျဖစ္၏။
အနက္ေရာက္ စက္၀ိုင္း ျဖင့္ ျပထားျခင္းသည္ ေနျဖစ္၍- အျဖဴေရာက္ စက္၀ိုင္းသည္ လ- ျဖစ္သည္။
ဥာဏ္စမ္း ေလ့ၾကည့္ခန္း။အကယ္၍ ယခု ေပးထားေသာ ေလ့က်င့္ခန္း တို႔ကို နားလည္ရန္ အခက္ အခဲ ႐ိွမည္ ဆိုပါက-
နကၡတ္ ပညာ အေျခခံ ကို ေကာင္းမြန္စြာ သိ႐ိွ သူတို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ ေမးျမန္းေစလိုပါသည္။ ယခု ေလ့က်င့္ခန္း မွာ- ေကာင္းကင္ နကၡတ္ ပညာ၏ က-ႀကီး၊ ခ-ေခြး အဆင့္၊ မူႀကိဳ အဆင့္ သာ ႐ိွေသာေၾကာင့္- ကၽြမ္းက်င္ေသာ နကၡတ္ပညာရွင္ မည္သူ မဆို- စာရွဴသူအား ရွင္းျပေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ပညာစမ္း လိုေသာ သေဘာျဖင့္- လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ- ႐ိုးသားစြာ ေမးျမန္းပါရန္သာ အၾကံျပဳပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး ပါ တြက္ခ်က္ ခန္႕မွန္း နည္းကို အသံုးျပဳရာတြင္ - ေအာက္ပါ တို႔ကို သတိခ်ပ္ သင့္ပါသည္။
  • ဤတြက္နည္း မ်ားကို ေဖၚျပရာတြင္- တိထီ ႏွင့္ အာယန (သာယန နိယာယန ကြဲျပားမွဳ) တို႔ကို ထည့္မစဥ္းစားပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ- လူတိုင္း သံုးႏိုင္ ေစရန္ အတြက္ ေ၀ါဟာရ လျပည့္၊ လကြယ္၊ လဆန္း၊ လဆုတ္ ျဖင့္သာ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။ အလြယ္ နားလည္ ႏိုင္ေအာင္ ေျပာရမည္ ဆိုပါက- ျမန္မာ လျပည့္ေန႔တြင္ အမွန္တကယ္ လျပည့္ေသာ ေန႕ (တစ္နည္းအားျဖင့္- ေန ႏွင့္ လ တို႔သည္ ကမာၻ၏ တစ္ဘက္ တစ္ခ်က္တြင္ ႐ိွသည္။) ျဖစ္သည္- လကြယ္ ေန႕သည္ အမွန္ အကယ္ လကြယ္ သည္ (တစ္နည္းအားျဖင့္- လ သည္ ကမာၻ၏ ႏွင့္ ေန တို႔သည္ အၾကားတြင္ ႐ိွသည္။) ဟု သာ ယူဆ တြက္ခ်က္ ပါသည္။ တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္မူ- သာမာန္ အရပ္သား အေနျဖင့္ နားလည္ ေသာ ျပကၡဒိန္ လျပည့္ ေန႕ သည္ တကယ့္ အမွန္ တကယ္ လျပည့္ ႏွင့္ - ၁-ရက္ ခန္႕ တစ္ခါတစ္ရံ ကြာဟ ေနတတ္သည္။
  • အမ်ား အလြယ္ နားလည္ ႏိုင္ရန္ ေန႔တာ ကာလ ၁၂-နာရီ၊ ညတာ ကာလ ၁၂-နာရီ ျဖင့္- ေနထြက္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီ၊ ေန၀င္ခ်ိန္ ညေန ၆-နာရီ ကိုသာ သံုးစြဲထားၿပီး၊ ေႏြမိုးေဆာင္း- အခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲ ကို လိုအပ္ သလို ညိွတြက္ ေစလိုပါသည္။
  • ေႏြနာရီ ကာလ၊ Day Light Saving ႏွင့္- မိမိ ေရာက္ေနရာ ႏိုင္ငံ၏ စံေတာ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ ကို နားလည္ ၿပီး လိုသလို ေပါင္းႏွဳတ္ သံုးစြဲ ေစလို ပါသည္။ ဥပမာ စကၤာပူ တြင္- အခ်ိန္ကို ေရွ႕သို႔ အမွန္ ျဖစ္ရမည့္ အခ်ိန္ ထက္- ႏိုင္ငံေတာ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ကို တမင္ ေစာပို႔ ထားသည္။
  • တစ္ဘက္တြင္လည္း- မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္းနား တြင္ ေန-လ တို႔ အလြန္နီးကပ္ သြားေသာ အလင္းယိုင္မွဳ မ်ားလာေသာေၾကာင့္- အမွန္ တကယ္ ေနလ တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ ရသည့္ အေနအထား ႏွင့္ တကယ့္ အေနအထား မွာ အနည္း ကြာဟ မွဳ ႐ိွသည္။ ၄င္းအတြက္ “ေန၀န္းနီနီ ညေနဆည္းဆာရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္” http://mmastronomy.blogspot.sg/2010/10/blog-post_25.html ေဆာင္းပါး တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။
  • ေနာက္တစ္ခု အေနျဖင့္- ဤတြက္ခ်က္ မွဳ အေနအထား မ်ားသည္- အီေကြတာ ႏွင့္ ၄င္း၏ အေပၚဘက္ျခမ္း (ျမန္မာ အပါ အ၀င္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ေဒသမ်ား) ကို သာ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၍- အီေကြတာ၏ ေအာက္ဘက္တြင္ ႐ိွေသာ- ၾသစေတ်းလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အာဂ်င္နီးနား စေသာ ႏိုင္ငံ မ်ား အေနျဖင့္ မူ အေျပာင္းအလဲ ႐ိွပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး ကို ဖတ္မိသူ စာရွဳသူ တို႔ အေနျဖင့္-
မိမိ၏ သားသမီး ေျမးသားတို႔ အား- ေကာင္းကင္ မွ လမင္းႀကီး အေၾကာင္း ကို ေျပာျပေသာ အခါတြင္-
ဆန္ဖြတ္ေသာ အဘိုးအို ႏွင့္- လေပၚမွ ယုန္ ႐ုပ္ အေၾကာင္း မွ်ကိုသာ ေျပာျပ ႏိုင္ျခင္း၊ ဖိုးေ႐ႊလမင္း ထံမွ ထမင္းဆီဆမ္း ေရႊလင္ပန္း ႏွင့္ ေပးပါ ဟု ေတာင္းျပ ျခင္းတို႔ ထက္ သာလြန္၍- သူတို႔ အတြက္ အမွန္တကယ္ အသံုး၀င္ ႏိုင္မည့္ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတကိုပါ ေျပာျပ သင္ၾကားေပး ႏိုင္ၾကမည္ ဆိုယင္ ဤေဆာင္းပါးကို ကၽြန္ေတာ္ ေရးရက်ိဳး နပ္ၿပီ ျဖစ္ေတာ့၏။

ဆက္လက္၍- လမင္းကို ညတိုင္း ျမင္ေတြ႕ခြင့္ မရေသာေၾကာင့္- ၾကယ္တို႔ကို ေလ့လာ၍-အခ်ိန္ကို သိလိုပါလွ်င္- ယခု ေဆာင္းပါး တြင္ ကြန္မန္႕ ေပး၍ ေတာင္းဆို ႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္းဆိုသူမ်ား၊ စိတ္၀င္စား သူမ်ား ႐ိွပါက- ဆက္လက္ ေရးေပးမည္ ျဖစ္၍- စိတ္၀င္စားသူ နည္းပါး ပါမူ- ဆက္လက္ ေရးေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

6 comments:

nayla said...

သိပ္​​ေကာင္​းျၿပီး ဗဟုသုတ အရမ္​းရရိွပါတယ္​ဆရာ ၊​ေက်းဇူးအထူးတင္​လ်က္​ပါ ဆက္​လက္​​ေရးသား​ေပးပါရန္​ ရို​ေသစြာ​ေတာင္​းခံအပ္​ပါတယ္​ ဆရာ

nayla said...

​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​ဆရာ
ဆက္​လက္​ၿပီး အျခားဗဟုသုတမ်ား​ေရး​ေပးပါဦးခင္​ဗ်ာ

shwenyein said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကိုႏ်ဴမာန္။ ဗဟုသုတအမ်ားႀကီးရပါတယ္။

Unknown said...

ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ေအာင္ ခဏ ခဏ ျပန္ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္ ဆရာ။ က်ေနာ့္ သားသမီးေတြလက္ထက္က်ရင္ ရွင္းျပႏိုင္ေအာင္ ဆက္ျပီး ေလ့လာခ်င္ပါတယ္။ ဆရာ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ၾကယ္ေတြကို ေလ့လာျပီး အခ်ိန္ကိုတိုင္းတာတဲ့အေၾကာင္းေလး ဆက္ေရးေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေလးစားစြာျဖင့္..

Unknown said...

ဆက္​၍​ေရးသား​ေပးပါရန္​​ေတာင္​းဆိုပါသည္​

Unknown said...

ဆက္​၍​ေရးသား​ေပးပါရန္​​ေတာင္​းဆိုပါသည္​

Post a Comment