Saturday, November 2, 2013

ဘ၀ စစ္ပြဲ အႏိွဳင္ႏႊဲ ႏိုင္မလား…

ေနရာတိုင္း လိုလိုမွာ- “ဘ၀တိုက္ပြဲ” ဆိုတဲ့ အသံုး အႏွဳန္းကိုပဲ ေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ၿပီး- “ဘ၀ စစ္ပြဲ” လို႔သံုးႏွဳန္း တာကိုေတာ့ အင္မတန္ ေတြ႕ရခဲ လို႔ - စာဖတ္သူမ်ား စႏိုး စေနာင့္ ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ- “တိုက္ပြဲ”ဆိုတာ နဲ႕ “စစ္ပြဲ” ဆိုတာကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္ နားလည္ ဘို႔ ႀကိဳးစား ၾကည့္ၾက ပါစို႕။

တကယ္ေတာ့ “တိုက္ပြဲ”ဆိုတာဟာ- Battleျဖစ္ၿပီး- “စစ္ပြဲ” ဆိုတာကေတာ့- War ျဖစ္ပါတယ္။

“စစ္ပြဲ” တစ္ခုမွာ-“တိုက္ပြဲ” ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ိွပါတယ္။ စစ္ႀကီး အၿပီးမွာ- ဘယ္သူ ႏိုင္တယ္- ဘယ္သူရံွဳးတယ္ ဆိုတာကို- “စစ္ပြဲ” တစ္ခုလံုး ရဲ႕ အႏိုင္ အရံွဳး ကသာ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။တိုက္ပြဲ ေတြကေတာ့- သက္ဆိုင္ရာ တိုက္ပြဲ တစ္ခုခ်င္း အေနနဲ႕သာ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း-စစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ကို ေပးတဲ့- ေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲ ကေတာ့- စစ္ပြဲ ရဲ႕နိဂံုး တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ စစ္ဧကရာဇ္-စစ္သူႀကီး၊ စစ္ေသနာ ပတိ ေတြဟာ- တိုက္ပြဲမ်ားစြာ ရံွဳးခဲ့ဘူး ေပမယ့္- “စစ္ပြဲ” ကိုေအာင္မွသာ- ေအာင္ျမင္ေသာ စစ္သူႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး အေနနဲ႕ ၿခံဳငံုၾကည့္ယင္- ဘယ္ “တိုက္ပြဲ” ကေတာ့ ျဖင့္- စစ္ရဲ႕ အဆံုး အျဖတ္ကို သတ္မွတ္ ေပးလိုက္တဲ့တိုက္ပြဲ ျဖစ္တယ္-ဆိုတာ က- တစ္နည္း အားျဖင့္- စစ္ပြဲ အရံွဳး အႏိုင္ ကို သတ္မွတ္ေပးတဲ့- အဓိက “တိုက္ပြဲ” ကို ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ ဘို႔ က အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာက- တိုက္ပြဲေတြဘယ္ေလာက္ ႏိုင္ခဲ့ ႏိုင္ခဲ့ပါေစ- စစ္ပြဲ ႀကီးကို ရံွဳးယင္- ရံွဳးတာပါပဲ။
တိုက္ပြဲ ငယ္ေတြဘယ္ေလာက္ ရွံဳးနိမ့္ ခဲ့ပါေစ- စစ္ပြဲႀကီးကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးမယ့္ တိုက္ပြဲ ကိုႏိုင္သူဟာ- စစ္ေအာင္သူ ျဖစ္တာပါပဲ။

ဥပမာ- အားျဖင့္- ကမာၻေက်ာ္“ဒင္ဗင္ဖူး” တိုက္ပဲြႀကီးဟာ- ဗီယက္နမ္ နဲ႕ ျပင္သစ္ တို႔ရဲ႕ စစ္ပြဲ ႀကီးကိုအဆံုးအျဖတ္ ေပးလိုက္တဲ့ အဓိက တိုက္ပြဲ- (Major Decisive Battle) ျဖစ္ပါတယ္။ လူအေသအေပ်ာက္အားျဖင့္- ဗီယက္နာမ္ တို႕ဘက္က ျပင္သစ္တို႔ ထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ ဆံုးရံွဳးခဲ့ရတာ မွန္ေပမယ့္- ျပင္သစ္ေတြ အညံ့ခံ ရေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ တိုက္ပြဲ ျဖစ္တာမို႕- နိဂံုးတိုက္ပြဲ- စစ္ပြဲကို အဆံုး သတ္ၿပီး- မည္သူ ႏိုင္- မည္သူ ရံွဳး သတ္မွတ္ ေပးလိုက္တဲ့တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ဥပမာ- တစ္ခုအေနနဲ႕ေတာ့- က်ားထိုးယင္- ၁-ေကာင္ ေကၽြး၊ ၃-ေကာင္႐ိုက္၊ ကင္းေပါက္ သြားၿပီး-တစ္ဘက္သူရဲ႕ အေကာင္ေတြကို ဆက္တိုက္ သိမ္းၾကံဳး ႏိုင္မယ္- စစ္တုရင္ ထိုးယင္-နယ္႐ုပ္၊ ျမင္းစတာေတြ လိုအပ္ သလို ခ်ေကၽြးခဲ့ၿပီး- ၿပိဳင္ဘက္ ရဲ႕ ဘုရင္႐ုပ္ ကိုအပိုင္ “ခ်က္” ႏိုင္မယ္ ဆိုယင္- ထိုသူဟာ- ေအာင္ႏိုင္သူပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္- “လမ္းဆံုးယင္႐ြာေတြ႕” ဆိုသလို- စစ္ပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးသြားယင္ ဘယ္သူ ႏိုင္- ဘယ္သူ ရံွဳး- ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာ ကသာ အေရး အႀကီး ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြ-ကံ- အေၾကာင္း ေထာက္မၿပီး- လူသား ဘ၀ ကို ေရာက္လာခဲ့ၾကရပါတယ္။
ဒီလို နဲ႕ပဲ- လူ႕ေလာကလမ္းခရီး- တနည္းအားျဖင့္- “ပုခက္မွ - သုႆန္ သို႔” အသြား ခရီး တစ္ေလွ်ာက္လံုး မွာ-တိုက္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာကို လူတိုင္း ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ၾကရသလို- ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ယူဘို႔ ႀကိဳးစားၾက ရပါတယ္။ ဒီလို တိုက္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာ နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့- လူ႕ဘ၀ စစ္ပြဲ ႀကီးမွာ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္-ႏိုင္သလား-ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရံွဳး-ႏိုင္သလား ကို ဇကာထိုး စစ္ေဆးၾကည့္ၾက ရေအာင္-

ဒီေနရာမွာ- သံသရာခရီးသည္ ေတြ ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔- သံသရာ စစ္ပြဲ အႏိွဳင္ အရွံဳး ကိစၥကို ေတာ့-ကၽြန္ေတာ္ မေဆြးေႏြးလိုပါ။ ဘာသာေရး သီးသန္႕ ျဖစ္တဲ့ အတြက္- ဘာသာေရး ရွဳေထာင့္ ကေဆြးေႏြးဘို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးေ၀ါဟာရ ေတြ၊ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚေတြ၊ ၾကားဘူး နား၀ ေတြ အားလံုးကို ထည့္မေရးပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္- တစ္ဘ၀စာ စစ္ပြဲ တစ္ခု ရဲ႕ အႏိုင္ အရံွဳး အေနနဲ႕ ပဲ သာမာန္ လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕- ကၽြန္ေတာ္ျမင္သလို- သံုးသပ္ ျပပါမယ္။
ဘ၀ တာ စစ္ပြဲ ခရီးမွာ“ေအာင္ႏိုင္ျခင္း” နဲ႕  “ရံွဳးနိမ့္ျခင္း”တို႕ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ နဲ႕- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀ လမ္းခရီး မွာ- မလႊဲ မေရွာင္သာ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ ၾကရတဲ့၊ - တိုက္ပြဲ ေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာ ၾကည့္ၾက ရေအာင္။

မိမိဘ၀ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္- လူ႕ေလာက က ထြက္ခြာခ်ိန္ ဟာ- ဒီ တစ္ဘ၀စာ စစ္ပြဲ ရဲ႕ အႏိုင္ အရံွဳးကို ေၾကညာလိုက္ခ်ိန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္- ေျမျပင္ေပၚမွာ ေပၚထြန္းလာၿပီး- ေနထိုင္ရွင္သန္ ခဲ့တဲ့ ဘ၀ မွာ-
 • မိမိကိုယ္မိမိ စိတ္ေက်နပ္ စြာနဲ႕ ႏွဳတ္ဆက္ ထြက္ခြာ ႏိုင္ခဲ့ယင္။
 • စိုးရိမ္ေျခာက္ခ်ား မွဳ၊ ေနာင္တ ရမွဳ မ်ား ကင္းမဲ့ စြာ နဲ႕ ႏွဳတ္ဆက္ ထြက္ခြာ ႏိုင္ခဲ့ယင္။
 • သန္႕ရွင္းေသာမေနာ- မနသီကာရ နဲ႕ ႏွဳတ္ဆက္ ထြက္ခြာ ႏိုင္ခဲ့ယင္။
 • ကိုယ္တိုင္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္တာ တစ္ခုခု ကို ယူၿပီး ထြက္ခြာ ႏိုင္ခဲ့ယင္-


ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႕ ဒီတစ္ဘ၀ တာ စစ္ပြဲ မွာ အႏိုင္ရသြားခဲ့ပါၿပီ။

သို႕ေသာ္- ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေနာက္ဆံုး ထြက္သက္ မွာ-
 • မိမိရဲ႕အမွားေတြကို ျပန္ျမင္ေယာင္ ေနာင္တရၿပီး- ေၾကကြဲစြာ ႏွဳတ္ဆက္ ခဲ့ရယင္-
 • ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ေတြ မျဖဴစင္ မသန္႕ရွင္း စြာ နဲ႕ ႏွဳတ္ဆက္ ခြဲခြာ ခဲ့ရမယ္-
 • စိတ္ဆင္းရဲ-ကိုယ္ဆင္းရဲ မ်ားစြာ ကို ခံစားရၿပီးမွ ႏွဳတ္ဆက္ ခြဲခြာ ခဲ့ရမယ္-

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႕ရံွဳးနိမ့္ စြာ ထြက္ခြာ ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ကာ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္စစ္ပဲြႀကီးမွာ ပါ၀င္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြကို အုပ္စု ခဲြၾကည့္ယင္- ဒီလိုေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မယ္။
-    ဘ၀ ကနဦး တိုက္ပြဲမ်ား။
-    ဘ၀ အလယ္တိုက္ပြဲမ်ား။
-    ဘ၀နိဂံုးပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား။

ဘ၀ ကနဦး တိုက္ပြဲမ်ား။

ဘ၀ အစရဲ႕ ကနဦးတိုက္ပဲြႀကီး တစ္ခုကေတာ့- အမိ၀မ္းကေန အသက္ရွင္စြာ နဲ႕ လူ႕ေလာက ကို ေျခခ် ႏိုင္ေရးတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိခင္ နဲ႕ ဆရာ၀န္ (သို႔မဟုတ္) သူနာျပဳ၊ ၀မ္းဆြဲ သည္ တို႔ကတစ္ဘက္က ႀကိဳးစား ေနၾက သလို- အမိ၀မ္းက ကေလးငယ္ဟာလည္း သူ႕ အသက္ရွင္သန္ ေရးတိုက္ပြဲကို သူကိုယ္တိုင္ အတိအက် နားမလည္ ေသာ္မွ- ႐ြပ္႐ြပ္ ခၽြံခၽြံ ခုခံ တိုက္ပြဲခဲ့ရပါေသးတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲမွာ သူရံွဳး သြားယင္- ဒီဘ၀ အတြက္ စစ္ပြဲ တစ္ခုလံုးရံွဳးသြားၿပီေလ။

ဒီလိုနဲ႕- ပညာသင္တဲ့အရြယ္ ေရာက္လာေတာ့-
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြပညာသင္ၾကရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပညာသင္ တယ္၊ အသိဥာဏ္ ရွာတယ္ ဆိုတာ- ေနာင္လာမည့္ စစ္ပြဲေတြ ၊ဘ၀ တိုက္ပြဲေတြ အတြက္ လိုအပ္တာေတြ စုေဆာင္း ၾကရျခင္း ပါပဲ။
-        ဒီအခ်ိန္မွာလိုအပ္တာေတြ ကို ေကာင္းစြာ စုေဆာင္းဘို႔ အခြင့္ အလမ္း ရေပမယ့္- ဒါကို တစ္ခ်ိဳ႕က-တန္ဘိုးထားရမွန္း နားမလည္ ၾကပါဘူး။
-        တစ္ခ်ိဳ႕ၾကျပန္ေတာ့လည္း- မိဘေတြ ရဲ႕ မျပည့္စံု မွဳေၾကာင့္- လက္နက္ လူသူ စုေဆာင္း ရမယ့္အစား- (တစ္နည္းအားျဖင့္- အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ ျဖည့္ဆည္း ရမည့္ အစား)၊ ဘ၀ တိုက္ပြဲကိုလူမမည္ အ႐ြယ္ ကတည္းက စတင္ၾကရပါေတာ့တယ္။

ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ ရသူေတြ အတြက္ကေတာ့-

စစ္ပြဲ ႀကီးေတြမစခင္မွာ- စစ္ အတြက္ လိုအပ္တာေတြ ျပင္ဆင္ ၾကရပါမယ္။ အကယ္၍ စာဖတ္သူဟာ- ျပင္ပေလာကမွာ- စစ္ပြဲ ရဲ႕ ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ယင္- အေရးႀကံဳ သက္လံု ေကာင္းေစဘို႔ အတြက္-စစ္ပြဲမွာ မ႐ိွ မျဖစ္ လိုအပ္တဲ့- အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား အေနနဲ႕ကေတာ့-
 • လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္၊ တည္ေနရာ ခံတပ္ အေနအထား၊ ရဲမက္ အင္အား၊ စြမ္းေဆာင္မွဳ စည္းကမ္း႐ိွမွဳ၊ ကြပ္ကဲ ႏိုင္ရည္ ႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ရွင္မ်ား နဲ႕-မဟာမိတ္မ်ား ဖြဲ႕ထားျခင္း တို႔ပါပဲ။
 • ဒီလိုပါပဲ-ေနာက္လာမည့္ စစ္ပြဲေတြ အတြက္- မ႐ိွမျဖစ္ တတ္အပ္တဲ့ အတတ္ပညာ ေတြနဲ႕၊ အေျခခံ ပညာေရးဟာ- စစ္ပြဲ အတြက္ လက္နက္၊ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ သေဘာ ျဖစ္သလို၊ ေတြးေခၚ စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းဟာ- စစ္ပြဲ က ဗ်ဴဟာ ပညာရွင္ မ်ား နဲ႕ သ႑ာန္ တူပါတယ္။ ထိုနည္းတူ-စည္းကမ္း ႐ိွမွဳ၊ ကြပ္ကဲ ႏိုင္မွဳ ဟာ- အေျခခံ ကိုယ့္က်င့္ တရား ခိုင္မာ မွဳျဖစ္သလို- အျခားေသာ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ား နဲ႕ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားျခင္းဟာ- မိတ္ေဆြ မ်ားနဲ႕ လူမွဳ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႕ ေအာင္ လုပ္ထားျခင္းပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ- သူရဲေကာင္းရဲမက္ မ်ားရဲ႕ စြမ္းအင္ နဲ႕ တူတဲ့ ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စ ဆိုတာကို ေမးထားလို႔ မရပါဘူး။
ဘယ္ကိစၥကို လုပ္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္- အခ်ိန္ ကန္႕သတ္မွဳ ႐ိွေလေတာ့- လုပ္စရာ အားလံုးကို ျပည့္စံု ေအာင္တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒီေတာ့ကာ- ဘယ္အရာေတြ ကို ဦးစားေပးၿပီး လုပ္ရမလဲေလ့လာ ၿပီးေနာက္ အဲဒီ အတြက္ လိုအပ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲမွာ- မိမိမလုပ္ျဖစ္လိုက္တဲ့၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့- “ဟာကြက္” အားနည္းခ်က္ ကိုအျမဲသတိထား ေနရပါတယ္။ အခ်ိန္ ျပန္ရတာနဲ႕ အဲဒီ “ဟာကြက္” မ်ားကို အင္အား ျဖည့္တင္းရပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ တပ္မွဴး တစ္ေယာက္ဟာ- လုပ္ထား ႏိုင္သမွ် အားလံုးေတာ့ေထာင့္ေစ့ လုပ္ထား ႏိုင္ေတာင္မွ- ဒါေတြ အတြက္ အထူးတလည္ အေပ်ာ္လြန္ ေမာ္ၾကြားျခင္းမ႐ိွပဲ- မလုပ္ရေသး တာေတြ၊ လစ္ဟာ သြားခဲ့ ရတာေတြ အတြက္ ကိုသာ ျပန္လုပ္ဘို႔၊ ျပန္ျဖည့္တင္းဘို႔ စဥ္းစားပါတယ္။ ျပည့္စံုတယ္ ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မ႐ိွပါဘူး။

ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့-ဒီပညာေရး ဆိုတဲ့ လက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ စုေဆာင္းမွဳ က႑မွာ- အားနည္း ခဲ့ရသူအခ်ိဳ႕ဟာ ဘ၀ ကို ေစာစီးစြာ ႐ုန္းကန္ ရယင္း နဲ႕ လိုအပ္တဲ့- ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စ ေခၚတဲ့- Adversity Quotient လို႔ ေခၚတဲ့- Resilience  ရုန္းကန္ႏိုင္မွဳ- က်ဆံုးမွဳ ကိုၾကံ့ၾကံ့ခိုင္မွဳ စြမ္းရည္မ်ား တစ္ဘက္ ကလည္း ရလာတတ္ပါတယ္။ ဒါဆိုယင္ တစ္ဘက္မွာလက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ စုေဆာင္း ႏိုင္မွဳ အားသြားေပမယ့္- တစ္ဘက္က- သူ႕အေနနဲ႕စစ္ပြဲ အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီ တဲ့ သူရဲေကာင္း ရဲမက္ေတြ ရလာႏိုင္တဲ့ သေဘာပါပဲ။
ေကာင္းပါၿပီ- လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ ေတြကို စုေဆာင္းျခင္း နဲ႕ တူတဲ့ အတတ္ပညာေတြ ကို ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ရတဲ့ သူေတြ ကေတာ့- ကိုယ္တိုင္ ႐ုန္းကန္ တိုက္ပြဲ မစရေသးတဲ့ အတြက္ရဲရင့္-တဲ့ သူရဲေကာင္းေတြ မရေသးတဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ သူတို႕လည္း တစ္ခုရၿပီး- တစ္ခု အတြက္ မျပင္ဆင္ႏိုင္ေသးဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

သို႔ေသာ္- ရ႐ိွ လာတဲ့အခြင့္အေရးေတြ၊ ရႏိုင္စရာ ႐ိွတဲ့ အခြင့္အလမ္း ေတြကို- ယူထားရ ေကာင္းမသိ- ေနာင္တိုက္ပြဲ ေတြ အတြက္ လိုအပ္ လာမယ့္ အရာ ေတြကို- စုေဆာင္း ျပင္ဆင္ ထားရမွန္းမသိသူေတြ အေနနဲ႕ ၾကေတာ့ေရာ-
သူတို႔ အေနနဲ႕ေတာ့- ၂-ခုစလံုး ဆံုးရံွဳး သြားစရာပဲ ႐ိွပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ကာ ေနာက္လာမယ့္ ေလာက တိုက္ပြဲ ေတြမွာ- ေပ်ာက္ၾကား တိုက္ခိုက္၊ ၿခံဳခို တိုက္ပြဲ ပဲ လုပ္ခြင့္ ေလာက္ပဲ သူတို႕ ရႏိုင္ပါေတာ့တယ္။

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ဘ၀-ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ထားစဥ္ကာလမွာ- မိဘ ရဲ႕ ကားလုပ္ငန္းမွာ- ကၽြန္ေတာ္ စပယ္ယာ အေနနဲ႕လိုက္ခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ တစ္အုပ္ယူၿပီး- စာဖတ္ယင္း ကားေအာ္ဒါ ေစာင့္ ေနစဥ္မွာ-ကၽြန္ေတာ္လို အျခား ေက်ာင္းသားေတြဟာ- ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းသား အသင္း လကၻက္ရည္ဆိုင္အတြက္- လက္မွတ္ လိုက္ေရာင္းေနၾကတာကို သိေပမယ့္- ကၽြန္ေတာ္က ဒါကို ဂ႐ုမျပဳမိခဲ့ဘူး။ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ေနတာ မွန္တယ္ပဲ ထင္ေနမိတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ-ကၽြန္ေတာ့္ကို အလယ္တန္း တုန္းက သင္ဘူးေပးတဲ့ ဆရာ တစ္ေယာက္က- ကၽြန္ေတာ့္ ကားဆီ ကိုေရာက္လာယင္း- ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ စကားစျမည္ လာေျပာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ- ဆရာေျပာသြားခဲ့တဲ့ စကား တစ္ခုကို ယခု အထိ အျမဲ မွတ္မိ ေနပါေတာ့တယ္-

သူေျပာသြားတာက- 
မင္းက-အခုဆိုယင္ မင္းကိုမင္း- အဓိပၸါယ္ ႐ိွတာကို လုပ္ေနတယ္။ မိဘ အတြက္၊ အိမ္ အတြက္အက်ိဳး႐ိွတာကို လုပ္ေနတယ္။ အျခားသူေတြက ေတာ့- ေ၀ေလေလ လုပ္ေနတယ္-လို႔ ထင္ေကာင္းေနမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္- ငါ့ အေနနဲ႕ ေျပာရယင္- အခု မင္းရဲ႕ လက္႐ိွ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ-မင္းကား ကို ေအာ္ဒါ ရဘို႔ အတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ အကန္႔ အသတ္ တစ္ခုစာပဲ တန္ဘိုး႐ိွတယ္။ မင္းသူငယ္ခ်င္း ေတြက်ေတာ့- လူေတြ ဆီကို တစ္အိမ္ တက္ဆင္း- လက္မွတ္ေရာင္းၾကယင္း- အေပါင္း အသင္း၊ မိတ္ေဆြ က႑၊ လူေတြရဲ႕ အလိုက္ကန္းဆိုး၊ လူေတြအေၾကာင္းကို ပိုသိ ႏိုင္တဲ့ အခြင့္ အေရးကို ရသြား ၾကတယ္။ ဒါဟာ အကန္႔ အသတ္မ႐ိွဘူး။ဒီေတာ့- ဘယ္ဟာက ပိုတန္ဘိုး ႐ိွသလဲ မင္းစဥ္းစားပါ”.တဲ့။

အင္မတန္ မွန္တဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒါကို မျမင္မိခဲ့ဘူး။
ဒီေတာ့ကာ- သူတို႔ဟာ-တစ္ျခားျခား ေသာ အရည္အေသြးပိုင္းေတြ၊ အျခားျခား ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ကၽြန္ေတာ့္ထက္ သာၿပီး ရသြား ႏိုင္စရာ႐ိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ မိမိအတြက္ လိုအပ္တာကိုျပင္ဆင္ယင္း တစ္ျခားဘက္မွာ လစ္ဟာသြားျခင္း ျဖစ္တာကို ဆရာက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္- မိဘ အ႐ြယ္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕- အျခား မိဘ မ်ားကို အၾကံ ျပဳခ်င္တာကေတာ့-
ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ျမန္မာမိဘမ်ားဟာ- ကိုယ့္သားသမီး လိမၼာတယ္ ဆိုယင္၊ စာေတာ္ တယ္ ဆိုယင္ ဂုဏ္ယူ ခ်င္ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္- တစ္ဘက္မွာ- စာအုပ္ပံု ထဲမွာသာ နစ္မြမ္းၿပီး- ဘ၀ အေၾကာင္း မသိဘူး ဆိုယင္-ေနာက္ လက္ေတြ႕ ႐ုန္းကန္ ရတဲ့ ဘ၀ရပ္တည္ ေရး တိုက္ပြဲမွာ- မလိုလား အပ္တဲ့ဆံုးရွံဳးမွဳေတြ နဲ႕လည္း ရင္ဆိုင္ ရတတ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းေတြတက္-စာေတြၾကည့္၊ လူမွဳေရး အားနည္း ခ်က္ကို- ဖံုးကြယ္ တဲ့ အေနနဲ႕ - စာကိုပဲပိုအာ႐ံုစိုက္ ခဲ့ရတဲ့ ကေလး တစ္ေယာက္ဟာ- ေနာက္ၾကယင္- ျဗဴ႐ိုကရက္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားႏိုင္သလို၊ ရာထူး ႀကီးေသာ္လည္း- လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမေကာင္းတဲ့- သူတစ္ဦး ျဖစ္သြား ႏိုင္စရာေတြ ႐ိွပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ အေၾကာင္း၊ လူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ ကို နားမလည္ ႏိုင္တဲ့ အားနည္းခ်က္ နဲ႕၊ မိတ္ေဆြ အသိုင္းအ၀ိုင္း ရဲ႕တန္ဘိုး နားမလည္ ျခင္း စတဲ့ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ- သူမွာ ထင္ထင္ ရွားရွား ပါသြားခဲ့ၿပီေလ။

ဘိလပ္ျပန္ေမာင္းေသာင္းေဘ-

ပညာ၀န္ ဦးဘိုးက်ား ေရးခဲ့တဲ့ဘိလပ္ျပန္ ေမာင္ေသာင္းေဘကို ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္း ဖတ္ခဲ့ရ ေပမယ့္- တကယ္တမ္းေတာ့- ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ ခဲ့မိပါ။
ကိုယ္တိုင္ လက္ကကိုင္သြားလို႔ ရတဲ့ အိတ္တစ္လံုး အတြက္ ကူလီေခၚ၊ စကားေျပာယင္ ဘိုလို ညွပ္ေျပာ၊အမ်ားက အထင္ႀကီးေအာင္ ဟန္ထုတ္၊ ႐ႊံ႕ဗြက္ ေရအိုင္ ေတြ႕ယင္- အေမနဲ႕ ညီမေတြက ေပြ႕သြားရတဲ့ ေမာင္ေသာင္းေဘ ကို ဘယ္သူ ဖန္တီးခဲ့ပါသလဲ-
တကယ္တမ္းက သူ႕မိသားစုနဲ႕ သူ႕ ပတ္၀န္းက်င္ ကသာ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မိဘ-ေဆြမ်ိဳး ေမာင္ႏွမအားလံုး ပညာတတ္ေလာကမွာ- ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသူ အေနနဲ႕- သူကိုယ္သူ ဟန္တမင္ထုတ္စရာ မလိုသလို- ဘ၀င္ဟပ္ စရာလည္း မ႐ိွပါ။
မိမိနဲ႕ ပတ္သက္ရာအနီးဆံုး ပတ္၀န္းက်င္- မိဘ အသိုင္း အ၀ိုင္းမွာ- မိမိဟာ ပညာ အတတ္ဆံုး ျဖစ္လာခဲ့ယင္၊ ျဖစ္ေစ၊ မိဘ ပတ္၀န္းက်င္မွာ လူေနမွဳ အဆင့္ အတန္း မျမင့္ခဲ့ဘူးပဲ- ကိုယ့္လက္ထက္က်မွ အဆင့္ျမင့္ ျမင့္ ေနထိုင္ခြင့္ ရလာခဲ့ယင္ ျဖစ္ေစ၊ မိဘ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ- ရာထူး ဌာနႏၱရ ႀကီးမားသူ မ႐ိွခဲ့ပဲ-ကိုယ္တစ္ေယာက္ သာလွ်င္ သူတို႕ ထက္ ထူးခၽြန္ခဲ့ယင္ ျဖစ္ေစ- “ေမာင္ေသာင္းေဘ” ေတြ ေပၚလာတတ္စျမဲပါပဲ။ ေခတ္သစ္ ေမာင္ေသာင္းေဘ မ်ားစြာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ၾကံဳေတြ႕ ေနခဲ့ရသလို-ၾကံဳေတြ႕ ေနရဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ၀ အလယ္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား။

တကယ္တမ္း အားျဖင့္ကေတာ့- ဘ၀ အလယ္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ားဟာ- စစ္မ်က္ႏွာ ျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး မွာ ရင္ဆိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္တာမို႔- တိုက္ပြဲမ်ားစြာ ပါ၀င္ ေနတဲ့- ရည္႐ြယ္ခ်က္  Mission  မ်ိဳးစံု ပါ၀င္ ေနတဲ့ စစ္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀တစ္သက္တာ စစ္ပြဲ ႀကီးအတြက္- ဆိုယင္လည္း- ဘ၀ -အလယ္ပိုင္း စစ္ပြဲ မ်ားရဲ႕ အေနအထား ဟာအေရးႀကီးတဲ့ အတြက္- ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ သံုးသပ္ သင့္တဲ့- စစ္ပြဲ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ မွာ- မိမိေရာက္႐ိွရာ စစ္ေျမျပင္ ေပၚမူတည္ၿပီး-
-        အခ်ိဳ႕သူမ်ားက-စစ္ေျမျပင္ အေပၚစီး ေနရာ ေကာင္း က တိုက္ခိုက္ခြင့္ရသူမ်ား။
-        အခ်ိဳ႕သူမ်ားက်ေတာ့-မိမိေရာက္႐ိွထားတဲ့ ေနရာ ဟာ ေကာင္းမြန္ျခင္း မ႐ိွတဲ့ အတြက္- ေနရာေကာင္း ရေအာင္ပထမဦးစြာ ႀကိဳးစားရၿပီးမွ “ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွဳ Mission” အတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ ၀င္ၾကရသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာ-မွာ ဘ၀အလယ္ပိုင္း စစ္ပြဲကာလမ်ားကို ၾကည့္မယ္ ဆိုယင္-
-        ပညာေရးစစ္မ်က္ႏွာ ေဒသ-
-        အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ ေရး စစ္မ်က္ႏွာ ေဒသ-
-        အလုပ္အကိုင္ဘ၀ စစ္မ်က္ႏွာ ေဒသ-

စစ္ပဲြရဲ႕လွည့္စားခ်က္မ်ား။

မည္သည့္ စစ္မွာ မဆို-လွည့္စားခ်က္မ်ားစြာ ႐ိွပါတယ္။ စစ္အေတြ႕ အၾကံဳ မ႐ိွသူ- ဥာဏ္ရည္ ႏုနည္ သူမ်ားအေနနဲ႕ တစ္ခုေကာင္း၊ တစ္ခ်က္ေကာင္း အႏိုင္ရလိုက္တဲ့ အခါမွာ- တကယ္ႏိုင္သြားၿပီထင္မိတတ္ ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အခါမွာ- ေကာင္းေကာင္း ျပန္ခံရေတာ့ တာပါပဲ။

ဥပမာ- တစ္ဘက္ ရန္သူကို-မိမိက ေခ်မွဳန္း လိုက္တဲ့ အခါ- ရန္သူ တပ္ေတြဟာ- ေၾကာက္လန္႔ တၾကား နဲ႕ ေနာက္ဘက္လွည့္ေျပးၾကတဲ့ အခါ- လက္စသတ္ ေခ်မွဳန္းဘို႔ ဆက္လိုက္ယင္း- ရန္သူ က ျမဴေခၚ သြားတဲ့သတ္ကြင္း ထဲ ကို ေရာက္သြားမိတတ္ ပါတယ္။

ဒီအတိုင္းပါပဲ- ေလာကဓံဆိုတဲ့ ရန္သူ နဲ႕ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါမွာ- သူဟာ အင္မတန္ ပရိယာယ္ မ်ားတဲ့ ရန္သူ ျဖစ္ေလေတာ့
 • တစ္ခါတစ္ေလၾကယင္ ကိုယ္ အႏိုင္ရသလို နဲ႕- လာေဘာ- ဆိုတဲ့ လာဘ္ လာဘ ေပါမ်ားျခင္း၊ ယေသာ- ဆိုတဲ့-မိတ္ေဆြ ေရာင္းရင္း အေပါင္းအသင္း တပည့္ တပမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္း၊ ပသံသာ၊ ဆိုတဲ့ခ်ီးမြမ္း ေလးစားမွဳကို ခံရျခင္း၊ သုခံ- ဆိုတဲ့ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ ကို ရျခင္းဆိုတာေတြကို ရတဲ့ အခါ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ- ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္တဲ့ ဆိုတဲ့ အထင္၀င္ေရာက္ ပါေတာ့ တယ္။ တကယ္ေတာ့- ဒါဟာ- ရန္သူ ျဖစ္တဲ့ ေလာကဓံ တရား ရဲ႕-ျမဴေခၚသြားတဲ့ ေခ်ာင္ပိတ္ သတ္ကြင္း ျဖစ္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ုတ္တစ္ရက္သတိလစ္သြားမိတတ္ပါတယ္။
 • တစ္ခါ တစ္ေလၾကေတာ့လည္း- ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို- ေလာကဓံ တရားက အလစ္ထိုး- ေခ်ာင္ခို Ambush တိုက္ခိုက္တတ္ပါေသးတယ္။ မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္တာမ်ိဳး၊ ေရာဂါတစ္ခု ႐ုတ္တစ္ရက္ ေကာက္ခါ ငင္ခါရတာမ်ိဳး၊ စသျဖင့္ေပါ့။

လွည့္စားတတ္ေသာ အခ်စ္ စစ္ေျမျပင္။
လူတိုင္း အေနနဲ႕-ၾကံဳေတြ႕ ရတတ္တဲ့ ဒီစစ္ေျမျပင္ဟာ- လွည့္စားမွဳ ေတြ နဲ႕ အင္မတန္ ထူေျပာတဲ့ နယ္ေျမပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
အဆိုး၀ါး ဆံုးကေတာ့-ကိုယ္-ကိုယ္တိုင္ မိမိကိုယ္ မိမိ လွည့္စားေနမိတတ္ျခင္း ပါပဲ။ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ လည္း- သူတကယ္ ဘာကို လိုခ်င္တာလဲ သူမသိတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ ၾကသလို- ေယာက္်ားေလးမ်ား အေနနဲ႕လည္း- မိမိ လိုခ်င္တာ ဘာလဲ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိပါပဲ လွ်က္- စြန္႕စား မိၾက၊ေနာင္မွ ေနာင္တ ရၾကရတဲ့ စစ္ေျမျပင္ တစ္ခုပါပဲ။

ဒီလိုပါပဲ-
ဘ၀ ေအာင္ျမင္မွဳေတြႀကိဳးစားၾကယင္း နဲ႕- အတိုင္းအတာ တစ္ခု အေနနဲ႕ ဒီစစ္ေျမျပင္ မွာလည္း ေအာင္ျမင္လာေရာ၊ တယ္ဟုတ္တဲ့ ငါပါလား ဆိုတဲ့ အေတြး ေတြ ၀င္လာတတ္ၾကတယ္။ ေသာက္ေလ ေသာက္ေလငတ္မေျပတဲ့- ေလာဘ ဆားငန္ ေရမွာ- နစ္မြန္းသြားယင္း နဲ႕- အျခား စစ္ေျမျပင္ေတြ႐ိွေနမွန္း ကို ေမ့သြားၾကပါေတာ့တယ္။

မွားယြင္းေသာအာ႐ံုစြဲၿငိမွဳ Obsession.

Obsession ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ- တစ္ကယ္တမ္း အားျဖင့္-အေသးအမႊား ကိစၥ တစ္ခု ကို - လုပ္ေဆာင္ဘို႕ အတြက္ သဘာ၀မက်-တဲ့ စိတ္အေၾကာင္း ရင္း တစ္ခု၊ ဘာျဖစ္လို႔ မွန္း မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္ ရန္ဖန္ရန္ခါ မသိရပဲ- အလိုလို အခ်ိန္ကုန္ ခံၿပီး လုပ္မိေနတတ္တဲ့ စိတ္တစ္မ်ိဴးပါ။

လက္ေတြ႕ ဥပမာ- တစ္ခု အားျဖင့္-
ကၽြန္ေတာ့္ တပည့္ တစ္ဦးဟာ- AutoCAD ပံု ဆြဲတဲ့ အခါမွာ Dimension ေခၚတဲ့ အတိုင္းအတာ ေတြ ကို အင္မတန္အခ်ိန္ယူၿပီး- လုပ္ေဆာင္ တတ္ပါတယ္။ ပံုဆြဲတာက ၁-နာရီ ၾကာေပမယ့္- အတိုင္းအတာ ေတြကို တပ္ဘို႔ အတြက္- ေနာက္ထပ္ ၁-နာရီ ေလာက္ ၾကာေအာင္- သူစိတ္တိုင္း က်ေအာင္ တပ္ေလ့႐ိွပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ- အတိုင္းအတာ ေတြ တပ္ရျခင္း က- အျခားသူေတြ ပံုကို ဖတ္ရာမွာနားလည္ ႏိုင္ေအာင္ တပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ စံညႊန္ အတိုင္း တပ္ျပႏိုင္ယင္လံုေလာက္ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္- ဒါကို သူစိတ္တိုင္း မက်ပါဘူး။ တပ္ၾကည့္- ေရးၾကည့္လိုက္-စာလံုး အေနအထား၊ အ႐ြယ္ အစား- ျပပံု အေနအထား ကို စိတ္တိုင္း မက် မခ်င္း ထပ္ခါ ထပ္ခါဖ်က္လိုက္၊ ျပန္ျပင္လိုက္၊ ျပန္တပ္ လိုက္- လုပ္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ေက်နပ္သြားတယ္မ႐ိွပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ- သူ႕ကို အလုပ္က- လစာေပး ခန္႕ထားတယ္၊ တစ္ရက္ တာ ကာလမွာ-သူ႕အလုပ္ ဘယ္ေလာက္ ၿပီးသြားတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ဆန္းစစ္ ဘို႔ အတြက္- ဘယ္လိုေျပာေျပာ-အဲဒီ ေနရာ ေရာက္ယင္- သူေမ့သြားၿပီ။ ဒါကိုပဲ အခ်ိန္ကုန္ ခံ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ေနာက္ဆံုးေတာ့- သူနဲ႕ အတူတူ လုပ္ခဲ့သူမ်ား ရာထူး အေနအထား တက္သြား ေပမယ့္- သူကေတာ့မေျပာင္းလဲပါဘူး။

တစ္ခ်ိန္ကျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ခုတည္းသာ ႐ိွခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွာ တက္ယင္း- ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႕ အတန္းတူ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ႐ိွခဲ့ပါတယ္။ မိန္းကေလး အေရအတြက္ကို ၁၅% သာလက္ခံတဲ့ တကၠသိုလ္မွာ သူဟာ လူနည္းစု မိန္းကေလး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး- အင္မတန္ထူးခၽြန္ခဲ့ပါတယ္။
သို႔ေသာ္- အတန္းထဲမွာအမွတ္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တဲ့- ခံုနံပတ္ (၁) ေနရာ -ရဘို႔- ကိစၥဟာ-သူ႕ရဲ႕ စြဲလမ္းၿငိတြယ္ သြားတဲ့ စိတ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘ၀ တိုက္ပြဲ - ဘ၀ ေအာင္ပြဲ အတြက္ဒီစစ္ေျမျပင္ဟာ အေရး ဘယ္ေလာက္ ပါသလဲ ဆိုတာကို ေ၀ဘန္ ဆန္းစစ္ ရမည့္ အစား- ဒီေနရာကို ရဘို႔ အတြက္-
-        သူ႕ရဲ႕စာၾကည့္ခ်ိန္ ေတြကို ျမွင့္တင္ပါတယ္။
-        မည္သူကမွ်သူ႕ကို လာစာေမးလို႔ မရေအာင္- မိန္းကေလး ေဆာင္မွာ လူမ႐ိွတဲ့ စတိုခမ္း ထဲမွာသြားေနပါတယ္။
-        သူ႕အခ်ိန္မကုန္ေအာင္- မည္သူနဲ႕မွ် ဆက္ဆံ ျခင္း မ႐ိွေတာ့ အတြက္- အေပါင္းအသင္း က႑ကိုသူကိုယ္တိုင္ ပိတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာ-သူ အေနနဲ႕ စြဲစြဲ လမ္းလမ္း လိုခ်င္တဲ့ အေနအထား ရဘို႔ ဘယ္လိုႀကိဳးစား ႀကိဳးစား-မရခဲ့တဲ့ ေနာက္မွာ- စိတ္ေရာဂါ ရၿပီး- လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အေတာ္ၾကာကပဲ လူ႕ဘ၀ ကိုစြန္႕ခြာသြားခဲ့ရ ပါေတာ့တယ္။


ဒီလိုပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ပညာေတြ သင္ယူၾကတယ္ ဆိုတာ- မိမိဘ၀ အတြက္ လိုအပ္တာ စုေဆာင္းျခင္း၊ အခက္ အခဲၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္မွာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ကို သင္ယူရျခင္း - ဆိုတဲ့ စစ္လက္နက္၊ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ စုေဆာင္းသေဘာ ျဖစ္ေပမယ့္- တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြ အတြက္ အဲဒါကိုေမ့သြားတယ္။ ဘ၀ တစ္ခုလံုးရဲ႕ စစ္ပြဲႀကီး ကို မျမင္ႏိုင္ေတာ့ပဲ- ဒီေနရာမွာ မီးကုန္ယမ္းကုန္ စစ္တလင္း ခင္း လိုက္ျခင္း နဲ႕ပဲ- ဘ၀ စစ္ပြဲႀကီး အရံွဳးေပးလိုက္ ရမွန္းမသိေပးလိုက္ ၾကရျပန္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က-တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ မွာ ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းပညာေတြ ထြန္းကားခဲ့တယ္။ သိုင္း၀တၳဳ ေတြဟာခ်ဲ႕ကား ထားတာ မွန္ေပမယ့္- ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း အမွန္ေတြ အမ်ားႀကီး႐ိွခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ-ကိုယ္ခံ ပညာ ဆိုတာ ဟာ-
 • မိမိနဲ႕မိမိ ခ်စ္သူေတြကို ရန္သတၱ႐ု ျပဳသူ ၾကံဳလာခဲ့ယင္ ကာကြယ္ ႏိုင္ဘို႔၊ မိမိ ေနထိုင္ရာမိမိ လူမ်ိဳး၊ မိမိ ပတ္၀န္းက်င္ ကို ကာကြယ္ ဘို႔ ျဖစ္ေပမယ့္- တကယ့္ တကယ္လဲ က်ေရာ-အဲဒီ ေခတ္က တ႐ုပ္ ကြန္ဖူး ပညာရွင္ေတြဟာ- မိမိ အခ်င္းခ်င္း ပဲ ဘယ္သူကသာ တယ္ ဆိုတာနဲ႕ အေသခံ ၿပိဳင္ေနခဲ့ၾကၿပီး- ရန္သူ မြန္ဂိုေတြ ကိုလည္း အ႐ွံဳးေပးခဲ့ရ၊ ရန္သူမန္ခ်ဴးေတြကိုလည္း အရွံဳးေပးခဲ့ရၿပီး မူလ ကိုယ္ခံပညာ ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ နဲ႕ဆန္႕က်င္ရာ ကို ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။
 • ဒီလိုပါပဲ-အဆင့္ျမင့္တဲ့- စၾကာ၀ဠာ ရဲ႕ ၾကယ္တာရာ ေတြ သြားလာ မွဳဆိုင္ရာ ကို တြက္ခ်က္၊ေလ့လာၿပီး- လူ႕ေလာက အတြက္ ဘာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္း တြက္ခ်က္တဲ့ ေဗဒင္ ပညာရပ္ဟာ- အတတ္ပညာ တင္သာမက- အေတြး အေခၚ ပညာ ေတြ ျမင့္မားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း- စိတ္မေကာင္းစရာ အေနနဲ႕က- အာရွတိုက္ က ေဗဒင္ ပညာရွင္ အမ်ားစုဟာ- စား၀တ္ ေနေရး အတြက္- ျဖစ္သလို လွဳပ္ရွားယင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပညာၿပိဳင္၊ ေ၀ဘန္ေနၾကယင္း နဲ႕ပဲ- ကမာၻနဲ႕ တကြ လူသား အက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သူ မ႐ိွသေလာက္ ကိုျဖစ္ရပါေတာ့တယ္။
-        တကယ္ေတာ့ဒါေတြဟာ ေလာကဓံ စစ္ပြဲရဲ႕ လွည့္စားခ်က္ပါပဲ။

အေရးအႀကီးဆံုး- အခ်က္ကိုခုမွ ေျပာရပါေတာ့မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ဘ၀ စစ္ပြဲႀကီးမွာ- တိုက္ေနၾကရတဲ့- တိုက္ၾကမယ့္ ရန္သူ အႀကီးအမွဴးေတြက ဘယ္သူေတြပါလဲ..

 • ပထမရန္သူကေတာ့- ျပင္ပ ရန္သူ ျဖစ္တဲ့- စား၀တ္ေနေရး ဆိုတဲ့ ရန္သူ- မငတ္ ေအာင္ အတြက္၊ရာသီ ဥတု ႏိွပ္စက္ မခံရေအာင္ အတြက္၊ မိမိ ကိုယ္တိုင္ နဲ႕ မိသားစု အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရတယ္။ ဒီရန္သူ နဲ႕ တိုက္ပြဲ မွာ- တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီစစ္ေျမျပင္မွာအႏိုင္ရေကာင္း ရႏိုင္တယ္။
 • ဒုတိယရန္သူကေတာ့- သဘာ၀ ရန္သူ ျဖစ္တဲ့- အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း တို႔ ဆိုတဲ့- ေလာကနိယာမ တရား ဆိုတဲ့ ရန္သူ စစ္သူႀကီးနဲ႕ ယွဥ္ရတဲ့ ပြဲ။ ဒီစစ္ပြဲကေတာ့- ကိုယ့္ဘက္ကခံစစ္ သက္သက္ပဲ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဘက္ က အဆက္မျပတ္ တိုက္ခိုက္မွဳကို ဘယ္ေလာက္ တည္ၿငိမ္စြာ ေတာင့္ခံ ႏိုင္သလဲ က- ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရဲ႕ အေျခအေန ကို ျပဆိုတယ္။
 • တတိယ ရန္သူကေတာ့- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ အတြင္းစိတ္၊ တနည္းအားျဖင့္- ပူပန္ ရျခင္း၊ ေနာင္တရျခင္း၊မေကာင္းၾကံစည္မိျခင္း၊ မေကာင္းေတြး မေကာင္းျမင္ တတ္တဲ့- အႏွဳတ္ လကၡဏာ ျဖစ္ေစတဲ့စိတ္၊ မိမိ ရဲ႕ အတၱစိတ္၊ မိမိ မွာ ပိုင္ဆိုင္တာေတြ ဆံုးရံွဳးမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕ တတ္တဲ့ စိတ္ အစ႐ိွတဲ့- အတြင္း စိတ္ ဆိုတဲ့ ရန္သူ စစ္သူႀကီး နဲ႕တိုက္ပြဲ ၀င္ရျခင္း ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ျပင္ဆင္ထားခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ အျမင္ ႐ိွထားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ရဲရင့္ တယ္ ဆိုတာေတြက-ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္မွာ-
စစ္အရွံး အႏိုင္ေၾကညာေပးလိုက္ေတာ့ မွာပါပဲ။

အားလံုးခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

1 comment:

Anonymous said...

Great writing! The truth... Thanks for posting it....

Post a Comment