Saturday, June 15, 2013

ကမာၻေျမကို ေသြးအမ်ားဆံုး စြန္းေစခဲ့သူ- မြန္ဂို ဧကရာဇ္- ဂ်င္ဂစ္ခန္ ႏွင့္ နကၡတ္ ပညာ..(၂)

ဂ်င္ဂစ္ခန္ ဆိုေသာ သူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း..။
ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ေနမ၀င္ အင္ပိုင္ယာထက္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ေျမျပင္ကို စိုးမိုး သြားသူ တစ္ဦးကို- “တိုက္တိုင္းေအာင္ စစ္သူႀကီး” ဟု စာဖတ္သူ ထင္ေနလွ်င္ မွားသြားပါလိမ့္မည္။

သူအျမဲတမ္း အႏိုင္မရခဲ့ပါ။

ငယ္စဥ္က ေသြးေသာက္ ညီအကို ျဖစ္ရာမွာ- အာဏာယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ Power Struggle ပြဲတြင္ ရန္သူ ျဖစ္သြားၾကရေသာ ဂ်မူလ္ကာ ႏွင့္ တိုက္ခဲ့ရာ တြင္လည္း ရံွဳးခဲ့ဘူး၏။ 
အင္အား သိပ္မ႐ိွေသးခင္ အေနအထား- ကနဦး တိုက္ပြဲတြင္- ရန္ၿငိဳး ရန္ဘက္ ျဖစ္သူ မာကစ္ တို႔ ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ရာတြင္လည္း အင္အား ၁၀-ဆ မက- ကြာလြန္းေသာေၾကာင့္- ရံွဳးဘူး၏။
ရံွဳးနိမ့္၍ သူ၏ တပ္မ်ားကို ဆုတ္ခြာေစေသာ အခါ- အျခားေသာ မြန္ဂို လူမ်ိဳးစုမ်ား ရံွဳးလွ်င္- လက္ထဲမွ လက္နက္တို႔ကို ပစ္ခ်လွ်က္ အသက္ အတြက္ ေခြးေျပး ၀က္ေျပး ေျပးၾကေသာ ထိုေခတ္ အခါတြင္- သူ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ အလြန္ စနစ္က်စြာ ဆုတ္သြားၾကျခင္း ျဖစ္ေလရာ- မားကစ္ ေခါင္ေဆာင္ အေနျဖင့္- “ဘယ္သူမွ ဆက္မလိုက္ၾကနဲ႕- သူတို႔ ဆုတ္သြားတာ- တပ္အေနနဲ႕ ထြက္ေျပးတာ မဟုတ္ပဲ- လူတစ္ေယာက္ ထဲ ေနာက္ဆုတ္ သြားသလို တစ္စု တစ္လံုးတည္း ႐ိွေနေလေတာ့- ငါ့မွာ ဒီထက္ လူ ၂-ဆ ပို႐ိွလည္း ငါဆက္လိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ရံွဳးတာေတာင္ ဒီေလာက္ စနစ္က်ေနယင္- သူတို႔က တိုက္ခိုက္ယင္- ဒီထက္ ၂-ဆ ျပင္းထန္ လိမ့္မည္” ဟု ဆိုခဲ့ရ၏။
ဤသည္ကား စည္းကမ္းကို ေဖၚေဆာင္တတ္သည့္ ဂ်င္ဂစ္ခန္ ျဖစ္၏။
သူသည္ စာမဖတ္တတ္၊ စာမေရးတတ္ခဲ့။ သို႔ေသာ္- သူသည္ အေတြး အေခၚ ညံ့သူ တစ္ဦးမဟုတ္ေခ်။ အမ်ားတကာထက္ သာလြန္ေသာ စစ္ဗ်ဴဟာ အျမင္႐ိွသူ၊ စစ္သားမ်ားကို မည္သို႔ ထိမ္းသိမ္း ရမည္ကို သိသူ ျဖစ္၏။
သူ၏ စည္းကမ္းတို႔ကို ဥပေဒ အျဖစ္ ထုတ္ခဲ့ေသာ- ယက္ဆာ ဥပေဒတြင္- ႐ိုးရွင္းေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ မ်ားစြာ ေလးနက္ေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ပါ၏။ သူ၏ ဥပေဒ မွ သူ၏ အျမင္ကို သိျမင္ႏိုင္၏။
 • တစ္ဦးကို တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ပါ။ (စစ္တိုက္ျခင္း သည္- တက႑၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး မုန္းတီး မွဳ ကို တက႑၊ ခြဲျခားျခင္း ျဖစ္သည္။)
 • မည္သည့္ လူမ်ိဳးမွ မဆို- ပညာရိွသူကို ေလးစားပါ။
 • မခိုးရ။
 • သက္ေသ လိမ္လည္ ထြက္ဆိုျခင္း မျပဳရ။
 • ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႐ိွရိွျဖင့္ လိမ္လည္သူ၊ ေမွာ္စံုး အတတ္ ေလ့က်င့္သူ၊ ဒလွ်ိဳ ဒလန္ လုပ္သူ၊ တစ္ပါးသူမ်ား ပဋိပကၡ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ခ်ိန္တြင္- တစ္ဘက္မွ ၀င္၍ စြက္ဘက္သူ တို႔အား- ေသဒဏ္ စီရင္မည္။
 • ညီအကို အခ်င္း သစၥာ မေဖါက္ရ။ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကတိ မေပးရ။
 • သူတစ္ပါး သားမယား ႏွင့္ မေဖါက္ျပန္ရ။ 
 • ေျဖာင့္မတ္သူကို ခ်ီးမြမ္း၍- အျပစ္မဲ့သူကို ကာကြယ္ေပးရမည္။
 • စား၍ ရေသာ အစာ မွန္သမွ်ကို မွ်ေ၀ ရမည္။ မိမိ အစားကို သူမ်ား အား ခြဲေပးရမည္ စိုး၍ ဦးစား စားေသာက္ျခင္း မျပဳရ။ သူမ်ားတကာ လွဴဒါန္း ထားေသာ အစာကို လွဴသူက ျပန္စြန္႕ မစားေသး မခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ မစားရ။
 • အားလံုးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတို႕ကို တစ္ဖြဲ႕တည္း အေနျဖင့္ သေဘာထားရမည္။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ပတ္သက္သူသည္- ခန္တို႔၏ ဥပေဒ ကို လိုက္နာ သေရြ႕ ထိုသူအား အေႏွာက္အယွက္ မျပဳရ။
 • မြန္ဂို နန္းဆက္တို႕ကို ကြပ္မ်က္ရာတြင္ ေသြးမထြက္ေစရ။ ၄င္းတို႔အား- ေကာ္ေဇာျဖင့္ ပတ္ၿပီးမွ- ႐ိုက္ႏွက္၊ ထုသတ္ျခင္းျဖင့္သာ ကြပ္မ်က္ရမည္။ (မွတ္ခ်က္- ေသြးေသာက္ ညီအကိုေဟာင္း ျဖစ္သူ ဂ်မူလ္ခါ သည္- ၄င္းအား ထိုသို႔ ကြပ္မ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။)
 • လုပ္ငန္းရံွဳး ေဒ၀ါလီ ခံရသူသည္- ၃-ႀကိမ္ ေျမာက္ ျဖစ္ပါက- ေသဒဏ္ စီရင္ရမည္။
 • စီးဆင္းေနေသာ ေရတြင္လည္းေကာင္း၊ မြန္ဂို အိမ္တြင္းတြင္ လည္းေကာင္း ေရခ်ိဳးျခင္း၊ အေပါ့စြန္႕ျခင္း မျပဳရ။
 • စမ္းေခ်ာင္း၊ မီးပံု၊ ျပာပံု တို႔တြင္ ဓါး၊ လွံ မထဲ့ရ၊ ၄င္းတို႔တြင္ အေပါ့မစြန္႕ရ။ (မွတ္ခ်က္- မြန္ဂိုတို႔သည္ ေရ၊ေျမ၊ေလ၊မီး ဓါတ္ႀကီးမ်ားကို ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဥပေဒ ကို ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္သည္။)
စေသာ စည္းကမ္းမ်ား ႐ိွသကဲ့သို႔။
 • မည္သည့္ မြန္ဂို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္- မိမိ၏ အရွင္သခင္ကို ရန္သူလက္သို႔ မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ဖမ္းဆီး အပ္ႏံွျခင္း မျပဳရ။ (ဂ်မူလ္ကာ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲတြင္- ဂ်မူလ္ကာ ၏ စစ္ဗိုလ္မ်ားသည္- သူတို႔၏ သခင္အား ေလးစားမွဳ မ႐ိွေတာ့ေသာေၾကာင့္- ဂ်င္ဂစ္ခန္ ဘက္သို႔ ေျပာင္းရာတြင္- ဂ်င္ဂစ္ခန္ မွ ၄င္းတို႔ကို မ်က္ႏွာေပးေစရန္- သခင္ ျဖစ္သူ ဂ်မူလ္ကာ ကို ဖမ္းၿပီး ဂ်င္ဂစ္ခန္ အား ဆက္သ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္- ဂ်င္ဂစ္ခန္ ဆီမွ ရရိွေသာ ဆုလာဘ္မွာမူ- မိမိသခင္ကို သစၥာေဖါက္ေသာ ထိုစစ္ဗိုလ္တို႔အား ေခါင္းျဖတ္ ေစခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေဟာလိ၀ုဒ္ ႐ုပ္ရွင္တြင္- ဂ်မူလ္ကာ မဟုတ္ပဲ- အျခားသူ အေနျဖင့္ ႐ိုက္ကူးျပထားသည္။)
 • သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ “ခန္” တို႔အေနျဖင့္- မိမိတို႔၏ ရဲေဘာ္မ်ားကို တိုက္ပြဲတြင္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ထားပစ္ခဲ့ျခင္း မျပဳရ။ ေဖါက္ဖ်က္ပါက ေသဒဏ္ ျဖစ္သည္။
 • တိုက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မွဳ တို႔မွ ဆုအျဖစ္ ခြဲတမ္း ခ်သည္မ်ားကို အညီအမွ် ခြဲေ၀ေပးရမည္။ ရဲမက္ တို႔ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ မယူႏိုင္ပါက- အႀကီးအကဲ “ခန္” ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေပးရမည္။ (ဂ်င္ဂစ္ခန္ ကိုယ္တိုင္ ဤသို႔ က်င့္ၾကံခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ သာမာန္ မြန္ဂိုလူမ်ိဳးစု ေလး၏ ေခါင္းေဆာင္မွ- ရဲမက္တို႔၏ ခ်စ္ခင္မွဳ ေလးစားမွဳကို ရၿပီး - စစ္ဧကရာဇ္ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္၏။)
 • ဖခင္ ေသဆံုးသြားပါက- သားႀကီး အေနျဖင့္- မိခင္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး- ဖခင္၏ အျခား မိန္းမမ်ားကို - ဇနီးမယား အျဖစ္ လက္ထပ္ယူရမည္။ ထိုမိန္းမ တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို- မိမိ၏ သားသမီးမ်ား အျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ (ရာသီဥတု ၾကမ္းတမ္းေသာ၊ အစာေရစာ မလြယ္ကူေသာ ေဒသတြင္ ေယာက္်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မွဳကို မခံရေသာ မိန္းမတို႔ အေနျဖင့္ လြန္စြာ အတိဒုကၡ ေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- တာ၀န္ယူတတ္မွဳ ႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒ ျဖစ္၏။)
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္- ဂ်င္ဂစ္ခန္ ၏ ၀ါဒမွာ- တာ၀န္ယူမွဳ၊ သစၥာရိွမွဳ ႏွင့္- တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကို ေပးခဲ့တာ ျပန္ေပးပါ ဟုပင္ ျဖစ္သည္။

သူ႕ႏွင့္ သူမိသားစု၀င္မ်ားကို ရက္စက္ခဲ့သူမ်ား- အား မပ်က္မကြက္ ျပန္လည္ ရက္စက္ျခင္းသည္ သူ၏ ေသြးတာ၀န္ ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

မ်ားစြာေသာ သူတို႔ အေနျဖင့္ ဂ်င္ဂစ္ခန္ သည္ လြန္စြာ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ထားေသာ္လည္း- သူ၏ ေကာင္းျမတ္ ေသာ ထင္ရွားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား အနက္မွာ အခ်ိဳ႕မွာမူ-
 • သူသည္ နပိုလီယန္ ကဲ့သို႔ပင္- မိမိ၏ ခ်စ္သူ အေပၚတြင္ လြန္စြာျမတ္ႏိုး တန္ဘိုး ထားစြာ ခ်စ္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မိန္းမမ်ားစြာ ႐ိွေသာ္လည္း- မိမိ၏ ဇနီးမယားကို တန္ဘိုးထား ေစာင့္ေရွာက္ေသာ လင္ေယာက္်ားေကာင္း တစ္ဦးလည္း ျဖစ္၏။ ဇနီးျဖစ္သူအား ရန္သူမ်ားက ဖမ္းဆီးသြားၿပီး - ေနာင္အတန္ၾကာမွ- ကယ္တင္ႏိုင္ၿပီး- မၾကာခင္ သူမတြင္ ကိုယ္၀န္ ႐ိွေသာ္လည္း- ဂ်င္ဂစ္ခန္ သည္ ထိုဇနီးအား- ျမတ္ႏိုး တန္ဘိုး ထားသည္သာမက- ထိုသားအားလည္း သူ၏ သားအျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္သည္။
 • သူသည္ စစ္သား တစ္ဦးမွ်သာ မဟုတ္- ႏိုင္ငံေရး အျမင္လည္း ႐ိွသူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို- ေအာက္ပါ အခ်က္တို႔ အရ- ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
 • သူသည္- လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအား - ရက္ေရာစြာ ေပးကမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူ ျဖစ္သည္။
 • သစၥာကတိ ကို တန္ဘိုးထားသူ ျဖစ္၏။ သစၥာမဲ့သူမ်ားကို လြန္စြာ ႐ြံ႕မုန္း၏။
 • သူ႕တြင္- အင္မတန္ ျမန္ဆန္ တိက် စြာ လူကဲခတ္ ႏိုင္စြမ္း ႐ိွသူ ျဖစ္သည္။
 • သူသည္- သူ၏ မြန္ဂိုတပ္မ်ားကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းၿပီး- စစ္စြမ္းရည္ ျမင့္တက္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္သည္။ 
 • Meritocracy ေခၚ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳ စြမ္းရည္ကို ဦးစားေပးသူ ျဖစ္သည္။
 • မိမိ၏ မြန္ဂို ရဲမက္မ်ားကို တိုက္ပြဲတြင္ ဒဏ္ရာျဖင့္ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ေသာ အရာ႐ိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေသဒဏ္ စီရင္သည္။
 • စစ္ဗ်ဴဟာမ်ားကို လိုအပ္သလို- အျမဲ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္သည္။ အမ်ားထင္ထားသကဲ့သို႔- ဧကရာဇ္ တစ္ပါး အေနျဖင့္- အမိန္႕ေပး ေစခိုင္း ႐ံု သက္သက္မွ် မဟုတ္ပဲ- တပ္မွဴး၊ စစ္ကဲမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ၿပီး- ေနာက္ တာ၀န္ေပး ေစခိုင္းျခင္း ျဖင့္- မိမိ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။
 • သူသည္ မည္သူႏွင့္ မဟာမိတ္ လုပ္ထားသင့္သည္ကို သိခဲ့ၿပီး- ထိုသူ႕အား မိမိ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳ အေကာင္းဆံုးကို ရက္ေရာစြာ ေပးႏိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။
ရာဇ ေယာဂ တို႕ႏွင့္ ဂ်င္ဂစ္ခန္ 

ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ ဇာတာတြင္ ရာဇ ေယာဂ ေျမာက္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေန၏။ သို႔ေသာ္- ရာဇ ေယာဂ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- နကၡတၳ ေ၀ဒ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္ မ်ား အေနျဖင့္- က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ သိရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားစြာလည္း ႐ိွေနေလ၏။

အခ်ိဳ႕က- ရာဇ ေယာဂ ပါလွ်င္- အမ်ိဳးသား ဆိုယင္ မင္းျဖစ္မည္။ အမ်ိဳးသမီး ဆိုလွ်င္ မိဘုရား ဘုရင္မ ကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ ဟု ဆိုတတ္ၾက၏။ ရာဇ ေယာဂ ႏွင့္ ရာဇ ေယာဂ ကဲ့သို႔ေသာ ေယာဂမ်ားသည္ ဇာတာရွင္၏ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားႏိုင္မွဳ၊ ဘ၀ ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြား ႏိုင္မွဳတို႔ကို ေဖၚျပေသာ ေရွးက်မ္း အလာ ေယာဂ ေခၚ ယုဂ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ရာဇ ေယာဂ ဆိုသည္မွာ- အမ်ားအား ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ အစြမ္း႐ိွသည့္ ေယာဂ (၀ါ) planetary situations ႏွင့္ Planetary Combination တို႔ ျဖစ္ၿပီး- ရာဇ ေယာဂ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ိွေနေလရာ- လူတိုင္း တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေတာ့ ရေနတတ္၏။ ျမင္ေအာင္ ၾကည့္တတ္ဘို႔သာ လိုအပ္ပါ၏။

အဓိက အခ်က္မွာ- ရာဇ ေယာဂ ကို ရွာေတြ႕ၿပီးေနာက္ ထိုရာဇ ေယာဂ အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ႐ိွ မရိွကို ေလ့လာရမည္ ျဖစ္၏။

ထို ေယာဂမ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္မွဳ တို႔သည္ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀ တို႔၏ အင္အားမ်ား၊ ဇာတာခြင္ တည္ေဆာက္ ဖြဲ႕စည္းပံု ဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ား တို႔အေပၚတြင္ပါ ဆက္စပ္ မူတည္ ေနသည္ကို သတိျပဳ ေစလို ပါသည္။ ဆရာသခင္ ၀ါဟရ မိဟိရ အေနျဖင့္ ညႊန္ျပ ခဲ့သည္မွာ- 
"ရာဇ ေယာဂ ပင္ ရေသာ္လည္း- သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔ အင္အား နည္းေသာ ရာဇ ေယာဂ သည္- ေလထဲတြင္ တိုက္အိမ္ ေဆာက္ေသာ- စိတ္ကူးျဖင့္သာ ႀကီးပြား ဦးေဆာင္ ေနတတ္ေသာ ရာဇ ေယာဂပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္" ဟု ျဖစ္သည္။ 
ထိုရာဇ ေယာဂ ကို ျဖစ္ေစေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔သည္- ဒုဌာန ဘာ၀ မ်ား ျဖစ္ေသာ ၆-တန္႔၊ ၈-တန္႔ ႏွင့္၊ ၁၂-တန္႔တို႕တြင္ တည္ေနျခင္းျဖင့္- ရာဇ ေယာဂ ပ်က္ယြင္းသည္ ဟု ဆရာသခင္ က ညႊန္ျပ ခဲ့ပါ၏။ ထပ္ဆင့္၍လည္း လဂ္ အားနည္းလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္တို႔အား အဖ်က္ ၿဂိဳဟ္တို႔က လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး လိုက္သည္ကို လည္းေကာင္း- ႐ိွေနပါက- ရာဇ ေယာဂ အင္အား ပ်က္စီးသြားေတာ့၏။ 

ဤသည္ကို ရာဇ ဘဂၤ ေယာဂ ဟု ေခၚပါ၏။

နိစၥဘဂၤ ရာဇ ေယာဂ ကို- အမ်ားစု ၾကားဘူး ေသာ္လည္း- ရာဇ ဘဂၤ ေယာဂ ကိုမူ သိပ္သတိ မျပဳပဲ- ရာဇ ေယာဂ ရလွ်င္ပင္ ေက်နပ္ ေပ်ာ္ပိုက္ သြားတတ္ ၾကပါ၏။ မည္သူကမွ် ကိုယ္ပိုင္ ရ႐ိွထား သည္ကို အဆိုးေျပာ ခံရမည္ကို မႀကိဳက္ေသာ လူ႔ စိတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ေရွးက်မ္း စနစ္အတိုင္း ေလ့လာပါကလည္း- ရာဇ ေယာဂ ေတြ႕႐ံုမွ် ႏွင့္ ဇာတာရွင္ ႀကီးပြားၿပီ၊ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ၿပီဟု ေဟာရန္ မဟုတ္ေသး၊ ထိုရာဇ ေယာဂ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ အရိ႒ ေယာဂ မ်ား ပါ႐ိွ မ႐ိွ၊ အကယ္၍ ပါရိွလွ်င္ ထိုအရိ႒ ေယာဂ မ်ား၏ အဖ်က္စြမ္းကို ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္သည့္ ေယာဂမ်ား ပါ-မပါ ကိုပါ ဆက္လက္ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္၏။

ႀကီးပြား ေအာင္ျမင္မွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ- ကံေကာင္း ေထာက္မမွဳ၊ ဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ စည္းစိမ္ - အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔သည္ မိဘ ထံမွ အလြယ္တကူ ဆက္ခံ ရမည္လား- မိမိ ကိုယ္တိုင္ အားစိုက္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ရမည္ လား ဆိုသည္တို႔ကို ရာဇ ေယာဂ - ရလာသည့္ ပံုစံ အမ်ိဳးမိ်ဴးကလည္း ေဖၚျပေန၏။

ရာဇ ေယာဂ အား အလြယ္ေျပာရေသာ္- ကိန္းအိမ္မ်ား ႏွင့္ ႀတိကုန္း အိမ္မ်ား ဆက္သြယ္ေနမွဳ ႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္ ေနတတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး- ၉-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔ ႏွင့္ လဂ္ (သို႔မဟုတ္) စန္း တို႔ ဆက္စပ္ ေနမွဳ တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ နကၡတ္ရွင္ မ်ားစြာတို႔က- ကိန္းအိမ္ေရာ၊ ႀတိေဂါဏ အိမ္ အတြက္ပါ- အိမ္ရွင္ ျဖစ္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ေယာဂ ကာရက ဟူ၍ သတ္မွတ္ ကာ အထူးျပဳ ေလ့လာတတ္ပါ၏။ 
ရာဇ ေယာဂ မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္- 
 • ၿဂိဳဟ္တို႔ တည္ေနရာ အလိုက္- planetary situations (သို႔မဟုတ္) Planetary Placement အရ- ရ႐ိွေသာ ရာဇ ေယာဂမ်ား-
 • ၿဂိဳဟ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အပူးအျမင္ လႊမ္းမိုးမွဳ တို႔ေၾကာင့္- ျဖစ္ေပၚ ရ႐ိွေသာ ရာဇ ေယာဂ မ်ား၊
 • ၿဂိဳဟ္တို႕ အခ်င္းခ်င္း အိမ္ဖလွယ္ျခင္း၊ သမၺႏၶ ျပဳၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရာဇ ေယာဂမ်ား။
 • အျခားျခားေသာ ရာဇ ေယာဂ မ်ိဳးခြဲမ်ား- ဟု၍ ႐ိွရာတြင္-
မိန္လဂ္ ပိုင္ရွင္ ဆိုပါအံ့- ၾကာသပေတးသည္ ၄င္းပိုင္ရာ မိန္လဂ္ တြင္- လဂ္ႏွင့္ အတူ ရပ္တည္ၿပီး- မိန္လဂ္ သမား အတြက္ ၉-တန္႔ အိမ္ရွင္ ျဖစ္ေသာ အဂၤါသည္လည္း- ၄င္းပိုင္ ၿဗိစၧာရာသီတြင္ တည္သည္ ဆိုပါအံ့- ထိုဇာတာရွင္သည္- ျမင့္ျမတ္ ႀကီးပြား ကံေကာင္းေစေသာ၊ ဥာဏ္ပညာ ႀကီးစြာျဖင့္ ဦးေဆာင္စြမ္း ႐ိွေစေသာ လကၡ်မီး ေယာဂ ကို ရၿပီ ျဖစ္၏။ လကၡ်မီး ေယာဂ သည္လည္း ရာဇ ေယာဂ တစ္မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္၏။ (မွတ္ခ်က္- လကၡ်မီး ေယာဂ အျခား အေနအထားလည္း ႐ိွေသာ္လည္း - လြန္စြာ ရွဳပ္ေထြး သြားမည္ စိုး၍ ဤေဆာင္းပါးတြင္ မေဖၚျပေတာ့ပါ။)

ဤအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ အျခား ရာဇ ေယာဂ ပံုစံ တစ္မ်ိဳးမွာကား- အဓိ ေယာဂ ေခၚ အဓိယ ယုဂ္ ျဖစ္၏။ ပရာသွ်ရ ဆရာက - ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ တို႔သည္ ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္လွ်က္- စန္းေခၚ တနလၤာမွ ေန၍ ေရတြက္ေသာ္- ၆-တန္႕၊ ၇-တန္႔၊ ၈-တန္႔ အတြင္းတြင္ တည္ေနလွ်င္- ဇာတာရွင္သည္ မင္းအစိုးရ၊ စစ္ေသနာပတိ တို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ဆိုခဲ့၏။ သာရ၀လိ က်မ္းတြင္လည္း- အဓိ ေယာဂ ကိုပင္ ရာဇ ေယာဂ ဟု သတ္မွတ္ခဲ့၏။

လဂ္သခင္ သည္ အင္အားေကာင္းျပီး၊ အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာလည္း ဥဳစ္၊ကသစ္၊ ကိန္း၊ ၾတိေဂါဏ အိမ္တို.တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖင့္ ရတတ္ေသာ- မရိဒိဂၤ ေယာဂ သည္လည္း မင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ရာဇ ေယာဂ တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္၏။

ဤသို႔ေသာ တည္ေနရာေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ရာဇ ေယာဂ ၀င္ ေယာဂ တို႔တြင္ - စေနသည္ တူရာသီတြင္ တည္လွ်က္- လဂ္မွ ကိန္းအိမ္ တြင္ တည္ေနပါက- ရလာတတ္ေသာ ပဥၥမဟာ ပုရိႆ ေယာဂ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ သႆ ေယာဂ သည္လည္း ပါ၀င္၏။ ဤေယာဂ ကို ရထားေသာ သူတို႔ အေနျဖင့္- ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြားျခင္း၊ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားျခင္း၊ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားကာ- အမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ကို ရထားသည္ ဆို၏။

ၿဂိဳဟ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အပူးအျမင္ လႊမ္းမိုးမွဳ တို႔ေၾကာင့္- ျဖစ္ေပၚ ရ႐ိွေသာ ရာဇ ေယာဂ မ်ား အေနျဖင့္မူ- ၇-တန္႔သခင္သည္ ဥဳစ္ရလွ်က္၊ ၁၀-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ကာ ၉-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔ သခင္တို.ႏွင့္ပါ ပူးေနပါက ရတတ္ေသာ- သီရိနာသ ေယာဂ ပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္- နတ္ဘုရား၏ ဘုရင္ ျဖစ္မည္ ဟုပင္ ဆိုထား၏။ 

ထို႔အျပင္လည္း- ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္႔တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း- ၾကာသပေတး သည္ တနလၤာႏွင့္ ပူးေနျခင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ရတတ္သည့္ ဂဇ ေကသရီ ေယာဂ- သည္လည္း ရာဇ ေယာဂ တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္၏။
ဆက္လက္၍ ကိန္းအိမ္ ရွင္ ႏွင့္ ႀတိကုန္း အိမ္ရွင္မ်ား အိမ္ဖလွယ္ေနျခင္း၊ ဆက္စပ္ ေနျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ရာဇ ေယာဂ အမ်ိဳးအစားမ်ား ႐ိွသကဲ့သို႔-
 • ပဥၥမဟာ ပုရိသ ေယာဂမ်ား၊
 • ကာဟာလ ေယာဂ၊
 • ၀ိပရိတၱ ရာဇ ေယာဂမ်ား၊
 • နိစၥ ဘဂၤ ရာဇ ေယာဂမ်ား တို႔လည္း ႐ိွေသး၏။ 
ဤေနရာတြင္- မိုးတား နည္းစနစ္ အရ- ဒုဌာန အိမ္ရွင္မ်ား ၊ ဒုဌာန တြင္ ေနလွ်င္ ေကာင္းသည္ ဆိုေသာ ၀ိပရိတၱ ရာဇ ေယာဂမ်ား ကို လက္ခံ အသံုးျပဳျခင္း မ႐ိွပဲ- ဒုဌာန အိမ္ရွင္ အေနျဖင့္- ဒုဌာန ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိပိုင္ ရာသီတြင္ တည္မွသာ ေကာင္းသည္ ဟု လက္ခံ က်င့္သံုးပါသည္။

ဆက္လက္၍- 
နိစၥ ဘဂၤ ရာဇ ေယာဂ ေခၚ နိစ္ ျဖစ္ျခင္းမွ ေပၚလာေသာ ရာဇ ေယာဂ မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္-
ၿဂိဳဟ္တို႔ အေနျဖင့္ နိစ္မိျခင္းသည္ အင္အား နည္းေစေသာ အေနအထား တစ္ရပ္တြင္ ႐ိွေသာ္လည္း- ထိုသို႔ နိစ္ ျဖစ္ေနရာမွ တစ္ဆင့္- အင္အားေကာင္းလာ ႏိုင္ၿပီး ရာဇ ေယာဂ အဆင့္သို႔ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေသာ နိစၥ ဘဂၤ ရာဇ ေယာဂ မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ေရွးက်မ္းမ်ားတြင္ ေရးသား ညြန္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ အလြတ္က်က္မွတ္ ျခင္း မဟုတ္ပဲ- ၄င္းတို႔၏ ဆိုလိုရင္းကို ေလ့လာရန္ သင့္ေသာ ေယာဂမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ စဥ္းစား ရမည့္ အခ်က္မွာ နိစ္ပ်က္တိုင္း- ရာဇ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါမည္လား။ အင္အားနည္း ေစေသာ အေၾကာင္း ပ်က္ျခင္းသည္- အင္အားမ်ားေစေသာ အေၾကာင္း ကို ျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ ပါသည္လား၊ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ နိစၥဘဂၤ ေယာဂ မ်ားတြင္ မည္သည္ တို႔သည္- နိစ္ပ်က္ ႐ံုမွ် မက- ရာဇ ေယာဂ အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းသြား ႏိုင္ေသာ ေယာဂမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သနည္း၊ မည္သည္တို႔သည္ နိစ္ပ်က္႐ံု သက္သက္ မွ်သာ ျဖစ္ ႏိုင္မည္နည္း တို႔ကို ဆက္လက္ ဆင္ျခင္ သြားေစလိုသည္။
ဥပမာ- လူတစ္ဦး အေနျဖင့္- ေနမေကာင္းျဖစ္၍- ေဆးရံုတက္ ေနရာမွ- ေဆး႐ံု ဆက္တက္ စရာမလို ေတာ့ပဲ- ဆင္းခြင့္ရျခင္းကို လြန္စြာ က်န္းမာေရး ေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္လား။ အသားမမည္း ဘူးဟု ဆိုျခင္းသည္ အသားျဖဴသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တို႔ကို နားလည္ ရပါမည္။
သို႔ေသာ္- အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခ အေနမ်ားတြင္မူ- ၾကားဟူ၍ ႐ိွမေနတတ္ပဲ- မေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ခြင့္ မၾကံဳသည့္ ႏွင့္ပင္ အလိုလို ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ခြင့္ ၾကံဳသြားေသာ အေနအထား မ်ားလည္း ျဖစ္သြားပါ၏။ 

ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ ဇာတာတြင္ ။

ဂဇ ေကသရီေယာဂ (၁)
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္႔တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္႔တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။ ဂဇ ဆိုသည္မွာ ဆင္ကို ဆိုလို၍ ေကသရီသည္ ျခေသၤ့ကို ဆိုလိုသည္။ ဆင္ႏွင့္ ျခေသၤ့တို.သည္ ေတာေတာင္ အလယ္တြင္ လြန္စြာထင္႐ွား၍ အျခားေသာ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေၾကာက္႐ြံ.ေလးစားျခင္းကို ရ႐ိွသကဲ့သို. ၄င္းတို.သည္ လူအမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း၊ အၾကံေပးတတ္ျခင္း၊ ၾသဇာ အာဏာၾကီးမားျခင္း တို.တြင္ ထင္႐ွားသည္။ ေသဆံုး ျပီးေနာက္ အခိ်န္ၾကာျမင့္ေသာ ကာလ အထိ ၄င္းတို.၏ အမည္မွာ ၾကာရွည္စြာတည္တံ့သည္။ မွတ္ခ်က္၊ ဂဇေကသရီ ယုဂ္ကို ေတြ႔႐ိွပါက ၄င္းကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကမၼဓ႐ုမယုဂ္ (Kemadruma Yoga) ၊ (တနလၤာ၏ ေဘးဘယ္ညာ ႏွစ္ဘက္စလံုး တြင္ တနဂၤေႏြမွ လြဲ၍ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မွ မ႐ိွေသာယုဂ္) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။ အကယ္၍ ကမၼဓ႐ုမ ယုဂ္ ကို ေတြ႔ခဲ့ပါလွ်င္ လည္း ၄င္း၏ အဆိုးကို ပ်က္ျပယ္၍ ေကာင္းျခင္းကို ျပန္လည္ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ကာလပဓ႐ုမယုဂ္၊ (Kalpadruma Yoga) (လဂ္မွ ကိန္းအိမ္တို.တြင္ ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း ေယာဂ) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။

ဂဇ ေကသရီေယာဂ (၂)
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာႏွင့္ ပူးေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္႔တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ အမ်ိဳးအစား ဂဇ ေကသီရီ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။ သူတစ္ပါး တို႔အား လႊမ္းမိုး ႏိုင္စြမ္း ႀကီးမားသည္။ ကိုယ္က်င့္ တရားေကာင္းမည္။ အမည္ ေက်ာ္ၾကားမည္။ ၾကြယ္၀မည္။  ပူးတည္ေသာ ဘာ၀ အေနအထား အလိုက္ အက်ိဳးေပးမွဳ အေျပာင္းအလဲ ႐ိွသည္။ 

နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ-  (၁)
နိစ္မိေနေသာ ၿဂိဳဟ္၏ ဥဳစ္ရာသီ အိမ္႐ွင္ သည္ တနလၤာၿဂိဳဟ္မွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀တန္႔) တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းျဖင့္ ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွသည္။
ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။
ဤဇာတာတြင္ ေသာၾကာသည္ နိစ္ရာသီတြင္ တည္၏။ တနည္းအားျဖင့္- နိစ္ ဆိုေသာ အင္အားနည္းေသာ အေနအထားေရာက္သြား ေသာ္လည္း- ေသာၾကာ-ဥဳစ္ရေသာ ရာသီျဖစ္ေသာ မိန္ရာသီ၏ အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတးသည္ တနဂၤလာႏွင့္ အတူတူတည္ေနျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ တနဂၤမွ ေရတြက္ေသာ္- ၁-တန္႔တြင္ တည္အားျဖင့္- နိစၥဘဂၤ ရာဇ ေယာဂ အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားသည္။

နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၂)
နိစ္မိေနေသာ ၿဂိဳဟ္သြားေရာက္ ရပ္တည္ေနေသာ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္သည္ ၄င္းပိုင္အိမ္တြင္ နိစ္ ျဖစ္သည့္ နိစ္သခင္ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ထားျခင္းျဖင့္ ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွသည္။ ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။
ဤဇာတာတြင္- နိစ္မိေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္- ဗုဒၶဟူးပိုင္ ကန္ရာသီတြင္ တည္၍- နိစ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ကန္ရာသီ ပိုင္ရွင္ -ဗုဒၶဟူးသည္ ကန္ရာသီ ၂၈း၃၃ အံသာ၊ နိစ္မိေသာ ေသာၾကာသည္ ကန္ရာသီ ၁၉း၅၆ အံသာတြင္ တည္၍- ရာသီခ်င္း အတူတူ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း- ဤေယာဂ ကို ျပန္ ရ႐ိွသည္။ (မွတ္ခ်က္- မိုးတား စနစ္တြင္မူ- ၅-ဒီဂရီ အတြင္း က်ေရာက္မွ သာ ပူးသည္၊ ျမင္သည္ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း- ေရွးက်မ္း လာ ေယာဂ မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္- သမား႐ိုးက် ထံုးစံ အတိုင္းသာ သံုးသပ္သည္။)

နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၃)
နိစ္မိေနေသာ ၿဂိဳဟ္အား၊ ၄င္း၏ မူလအိမ္တြင္ ဥဳစ္ရမည့္ ၿဂိဳဟ္ မွ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ထား ျခင္းျဖင့္ ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွသည္။
ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။
ေသာၾကာ-ဥဳစ္ရေသာ ရာသီျဖစ္ေသာ မိန္ရာသီ၏ အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတးသည္ နိစ္မိထားေသာ ေသာၾကာ ႏွင့္  အတူတကြ တည္ေနျခင္း၊ နိစၥဘဂၤ ရာဇ ေယာဂ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကို ထပ္မံ ရ႐ိွျပန္သည္။

ရာဇေယာဂ (၁)
၄-တန္႔ အိမ္႐ွင္၊ ၅-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၇-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၁၀-တန္႔အိမ္႐ွင္ တို.အနက္မွ တစ္ခုခုသည္ လဂ္သခင္အား ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳျခင္း၊ တစ္ဖန္ လဂ္သခင္မွ လည္း ၄င္းအား အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္။
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၂)
၄-တန္႔ အိမ္႐ွင္ သည္ ၅-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ တို.အနက္မွ တစ္ခုခုကို ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳျခင္း၊ တစ္ဖန္ ၄င္းတို. မွ လည္း ၄-တန္႔ အိမ္႐ွင္ အား အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္။
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၃)
၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ သည္ ၇-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၁၀-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ တို.အနက္မွ တစ္ခုခုကို ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳျခင္း၊ တစ္ဖန္ ၄င္းတို. မွ လည္း ၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ အား အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္။
ေ႐ွးက်မ္း အဆိုအရ- အိမ္ေ႐ွ.မင္းသား ကဲ့သို.ေသာ ေတာ္၀င္ နန္းႏြယ္ အျဖစ္ကို ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၄)
၇-တန္႔ သခင္ႏွင့္ ၉-တန္႔သခင္ တို. အျပန္အလွန္ ျမင္ေနၾကပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၅)
၉-တန္႔ သခင္ႏွင့္ ၁၀-တန္႔သခင္ တို. အျပန္အလွန္ ျမင္ေနၾကပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၁၆)
၅-တန္႔ သခင္ႏွင့္ ၉-တန္႔သခင္ တို. ပူးေနျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ျမင္ေနျခင္း ႐ိွၾကပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။  (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၃၃-၃၄)
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၇)
၄-တန္႔သို႕မဟုတ္ ၁၀-တန္႔ အိမ္႐ွင္ ႏွင့္ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ တို. ပူးကပ္စြာ ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္ဟု ျဗိဳ.ဟစ္ဇာတက ပရာသရ ေဟာရသွ်တၱရ က်မ္းတြင္ ျပဆိုထားျပန္သည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၃၇)
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၈)
ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ကာရက အံသာ လဂၢဏတြင္ တည္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ၄င္းမွ ၅-တန္႔တြင္ တည္ေနျခင္း၊ ျဖစ္ကာ ၄င္းအား  တနလၤာ (သို႕မဟုတ္) ၾကာသပေတး ၏ အျမင္၊ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ မွဳ ျဖစ္ေစကို ရေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၁၁)
ဤဇာတာရွင္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ - ေတာ္၀င္မ်ိဳးႏြယ္တို႔ႏွင့္ ေသြးသား ဆက္စပ္ တတ္လွ်က္ - ေတာ္၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ခံရသူ ျဖစ္တတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။
ဤရာဇ ေယာဂ သည္ကား- ေဇမဏိ ဆရာရေသ့ မူႏွင့္ ပရသွ်ရ ဆရာ၏ မူတို႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။ ဤဇာတာတြင္ အံသာ အျမင့္ဆံုး ၿဂိဳဟ္ - တနည္းအားျဖင့္ အတၱမာ ကာရက ၿဂိဳဟ္မွာ ဗုဒၶဟူး ျဖစ္ၿပီး- အတၱမာကရာက- ၿဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ န၀င္း စက္တြင္ တည္ေသာ ရာသီ သခင္အား- ကာရက အံသာ လဂၢဏ ဟူ၍ ေခၚသည္။ ယခု အခါ အတၱမာ ကာရကၿဂိဳဟ္ ဗုဒၶဟူးသည္- န၀င္းစက္တြင္လည္း- ကန္ရာသီ တြင္ ပင္ တည္ျခင္း။ (ဤသို႔ ရာသီ ႏွင့္ န၀င္း တို႔တြင္ တူစြာ တည္ျခင္းကို မ်ားစြာေသာ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာရွင္မ်ားက ၀ဂၢတၱမ န၀င္း ဟု သတ္မွတ္ ၾကေလ့ ႐ိွသည္။) ထိုကန္ရာသီ သည္- ဗုဒၶဟူးပိုင္ရာ ျဖစ္ေနျပန္ ၍- ဤဇာတာ၏ ကာရက အံသာ လဂၢဏ မွာ လည္း- ဗုဒၶဟူးပင္ ျပန္ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ေသာၾကာသည္- ကာရအံသာ လဂၢဏ ေခၚ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ အတူတည္ေနျခင္း ေၾကာင့္- အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ရာဇ ေယာဂ ကို ရျပန္၏။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္- ၾကာသပေတး ႏွင့္လည္း အံသာ အလြန္ပူးကပ္စြာ တည္ျခင္းေၾကာင့္- ဤရာဇ ေယာဂ ကို တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ ရလိုက္ျပန္ေတာ့၏။
ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ အဘိုး..သည္ တစ္ခ်ိန္က- မြန္ဂို ျပည္နယ္တြင္ အေရးပါခဲ့ေသာ နန္းမ်ိဳး အႏြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း- ဖခင္ လက္ထက္တြင္မူ- သာမာန္ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္မွ်သာ ႐ိွခဲသည္။

ရာဇေယာဂ (၉)
ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ နိစ္မိေနေသာ္လည္း၊ ေရာင္ျခည္အား ေကာင္းေနျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ေနာက္ျပန္ သြားေနျခင္း၊ ေကာင္းေသာ ရပ္တည္မွဳ ႐ိွပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ဖလဒီပက ၇၊၃)
ဤဇာတာရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္း ကဲ့သို႕ အဆင့္အတန္း၊ ျမင့္မား၍ ေတာ္၀င္ အေနအထား ႐ိွမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။
ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ နိစ္မိထားလွ်က္- ေန၏ လႊမ္းမိုးမွဳ မိထားေသာ အေနထား တြင္႐ိွျခင္း၊ ေနာက္ျပန္ သြားျခင္း မ႐ိွေသာ္လည္း- ေကာင္းေသာ ရပ္တည္မွဳ ျဖစ္သည့္- ၄-တန္႔ ၊ မိတ္ရာသီတြင္ တည္ထားျခင္း။ မိတ္န၀င္းတြင္ တည္ထားျခင္း ေၾကာင့္- ဤရာဇ ယုဂ္ကိုမူ အင္အားနည္းစြာျဖင့္ ရထားသည္ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ရာဇေယာဂ (၁၀)
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ နိစ္မိေသာ ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေစ- နိစ္ၿဂိဳဟ္ တည္ရာ- ရာသီတြင္ ဥဳစ္ ျဖစ္မည့္ ၿဂို ျဖစ္ေစ- တစ္ခုခု သည္ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ၊ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္႔မ်ားတြင္ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ  ၉၊၁၃)
ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ႐ွင္ဘုရင္ သို႕မဟုတ္ ထိုကဲ့သို. အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ သူ ျဖစ္လိမ့္မည္။
ဤဇာတာတြင္- နိစ္မိေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ ရာသီ အိမ္ရွင္ သည္ ဗုဒၶဟူး ျဖစ္၍- ၄င္းသည္- စန္းမွ ေန၍- ၁-တန္႔ (စန္း ႏွင့္ ရာသီတူစြာ ႐ိွေနျခင္း) ေၾကာင့္- ဤဇာတာ အေနျဖင့္- အထက္ပါ ရာဇ ေယာဂ ကို ထပ္မံ ရ႐ိွျပန္ေလသည္။

ရာဇေယာဂ (၁၁)
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္းရာသီပိုင္ အိမ္႐ွင္ၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ႀတိကုန္း အိမ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁၊၅၊၉) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ  ၉၊၂၈)
ဤဇာတာတြင္- စန္းေခၚ တနလၤာသည္ ေသာၾကာပိုင္ ၿပိႆ န၀င္းတြင္ တည္၏။ ထိုေသာၾကာ သည္-  ဗုဒၶဟူး ႏွင့္ အတူတကြ တည္ျခင္း (ဗုဒၶဟူးမွ ၁-တန္႔) ေၾကာင့္- ဤအမ်ိဳးအစား ရာဇ ေယာဂကို ရျပန္ပါသည္။

ေဇမဏိရာဇ ေယာဂ (၁၂)
ကမၻာေက်ာ္ ေ၀ဒပညာ႐ွင္ ေက-အင္န္- ေရာင္အို ၏ အဆိုအရ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ေသာၾကာတို.သည္ အတူတကြပူးယွဥ္ေနျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ တနလၤာအား ေသာၾကာမွ ျမင္ထားျခင္း ႐ိွပါက ဤရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။

အျခား ေယာဂ မ်ား ႏွင့္ ဂ်င္ဂစ္ခန္ 
အသွ်ရာယ နာဠ ေယာဂ
ၿဂိဳဟ္ ၇ လံုးတို.သည္ ဒြိဘာ၀ ရာသီတြင္ တည္ေနၾကလွ်င္- အသွ်ရာယ နာဠ ေယာဂကိုရ႐ိွသည္။
အသွ်ရာယ နာဠ ေယာဂ ကိုရထားသူသည္ ေျခလက္ တို. ပံုမွန္ မ႐ိွတတ္၊ လြန္စြာ ပါးနပ္ လိမၼာသည္။ ေငြေၾကး အေနအထား၊ ဘ၀ အေနအထား အတက္အက် ႐ိွတတ္သည္။ ၾကည့္ေကာင္း ေသာ ႐ုပ္ရည္ ႐ိွသည္။ သူ၏ နီးစပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးညာတိ တို.ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္သည္။

အကၠရိတိ ၀တိ ေယာဂ
ၿဂိဳဟ္အားလံုးတို႔သည္ ကိန္းအိမ္ (၄) ခု မွ အပ အျခားေသာ အိမ္မ်ား တြင္ သာရပ္တည္ၾကသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေစရန္ ျပဳလုပ္မည္။ မၾကီးက်ယ္ေသာ္လည္း တာ႐ွည္ခံေသာ စည္းစိမ္ ရမည္။ အသက္႐ွည္မည္။ အေျပာအဆို ခ်ိဳသာ၍ မိမိ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳတို႔ကို သိုသိပ္စြာ ထားလိမ့္မည္။

အကၠရိတိ ၀ါပိ ေယာဂ (အေပၸါ ကလိမ) ေယာဂ
ၿဂိဳဟ္အားလံုးတို႔သည္ ကိန္းအိမ္ (၄) ခု မွ အပ အျခားေသာ အိမ္မ်ား တြင္ သာရပ္တည္ၾကသည္။ 
ဇာတာ႐ွင္သည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေစရန္ ျပဳလုပ္မည္။ မၾကီးက်ယ္ေသာ္လည္း တာ႐ွည္ခံေသာ စည္းစိမ္ ရမည္။ အသက္႐ွည္မည္။ အေျပာအဆို ခ်ိဳသာ၍ မိမိ၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳတို႔ကို သိုသိပ္စြာ ထားလိမ့္မည္။

သံခရ ေကာလ ေယာဂ
ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ဘာ၀ တစ္ခုတည္း တြင္ သာ ရပ္တည္ၾကသည္။
ဇာတာရွင္သည္ ဆင္းရဲျခင္း၊ ပညာမတတ္ျခင္း၊ ေကာက္က်စ္ျခင္း၊ ဒုကၡ ဆင္းရဲႀကီးစြာေရာက္ျခင္း၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လွည့္သြားလာေနရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

၀တၳဳမတၱိ ေယာဂ
ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ (ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ၊ ၾကာသပေတး) တို.သည္ လဂ္မွ ေန၍ ဥပစာရ အိမ္မ်ား ျဖစ္ေသာ (၃၊၆၊၁၀၊၁၁) တို.တြင္ ရပ္တည္ပါက-ဤေယာဂကို ရသည္။
ဇာတာ႐ွင္ သည္ အလြန္အမင္း ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ ႏိုင္ျပီး၊ မိမိအိမ္တြင္ ေနလွ်က္ႏွင့္ ပင္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ခ်မ္းသာကို ရလိမ့္မည္ ဟု ျပဆိုထားသည္။

၀ကၤႏၱ ေစာရ ဘိသိ ေယာဂ
လဂ္သခင္ သည္ ရာဟု၊စေန သို႕မဟုတ္ ကိတ္တို.ႏွင့္ ပူးယွဥ္ေနပါက ဤေယာဂကိုိ ရသည္။ (သာ၀တၳ စိဏၱာမဏိ ၂၊၇၆)
ဤဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိအနီးပါတ္၀န္းက်င္႐ိွ လူမ်ားက မိမိအား ေကာက္က်စ္ျခင္း၊ ခိုးယူ လွည့္ဖ်ားျခင္းတို႔ကို အျမဲတစ္ေစ သံသယ ျဖစ္ေနရတတ္ေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ဓနေယာဂ (၁)
၉-တန္႔သခင္ သည္ ၅-တန္႔သခင္ ႏွင့္ ပူးေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ ၄၃၊၁၄)
ဇာတာ႐ွင္ ထိုၿဂိဳဟ္တို. ပိုင္ေသာ ဒႆာ ကာလ တို.တြင္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳးကို ခံစားရမည္။
ဤဇာတာတြင္ ၉-တန္႔ အိမ္ရွင္မွာ- ၾကာသပေတး ျဖစ္သည္။ (မိုးတား စနစ္ အေနျဖင့္ အိမ္ရွင္ ႏွင့္ သခင္ကို ခြဲျခား သံုးသပ္ပါသည္။) ထိုနည္းတူ ၅-တန္႔ အိမ္ရွင္မွာ အဂၤါ ျဖစ္ပါသည္။ (မိုးတား စနစ္အရ- ၄င္းကိုလည္း ၅-တန္႔ သခင္ဟု မေခၚတြင္ပါ၊ အိမ္ရွင္ ဟုသာ သတ္မွတ္ပါသည္။) မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ- ၉-တန္႔ အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတး ႏွင့္ ၅-တန္႔ အိမ္ရွင္ အဂၤါ တို႔ ရာသီ တစ္ခုတြင္ ပူးတည္ ေန၍လည္း- ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္- အထက္ပါ ဓန ေယာဂ ကို ရထားပါသည္။) 

ဓနေယာဂ (၂)
လဂ္သခင္သည္ ၂-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔ အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။
လဂ္သခင္ တနလၤာသည္- ၂-တန္႔ သခင္ တနဂၤေႏြ၊ ၅-တန္႔ အိမ္ရွင္ အဂၤါ၊ ၉-တန္႔ အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတး၊ ၁၁-တန္႔ အိမ္ရွင္ ေသာၾကာ တို႔ ႏွင့္ အတူတကြ တည္ေနျခင္းျဖင့္- ဤဓန ေယာဂ ကိုလည္း ရလိုက္ျပန္ပါသည္။

ဓနေယာဂ (၃)
၂-တန္႔ သခင္သည္ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔ ႏွင့္ ၁၁-တန္႔ အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။

ဓနေယာဂ (၄)
၅-တန္႔ သခင္သည္ ၉-တန္႔ ႏွင့္ ၁၁-တန္႔ အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။

ဓနေယာဂ (၅)
၉-တန္႔ သခင္သည္ ႏွင့္ ၁၁-တန္႔ အိမ္႐ွင္ တို. အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။

သာ၀ ၀ိရီယ ဓနေယာဂ
ဤေယာဂကို ရထားပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အားထုတ္မွဳ ျဖင့္ ၾကြယ္၀ျခင္း ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၁)
အဂၤါသည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ စန္းမွ ျဖစ္ေစ၊ တနဂၤေႏြမွ ျဖစ္ေစ ၁၀-တန္႔၏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေနေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက)
ဇာတာ႐ွင္ လုပ္ကိုင္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း သို႕မဟုတ္ ဇာတာ႐ွင္ ၏ ဘ၀ အဆင့္အတန္း သည္ သဘာ၀ တြင္းထြက္ စသည္မ်ား၊ မီး သို႕မဟုတ္ အပူ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စက္အင္ဂ်င္၊ လက္နက္၊ စသည္တို.ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတတ္ျခင္း၊ သိုမဟုတ္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အင္အားသံုးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရန္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ရတတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ကမၼဇီ၀ ေယာဂ (၂)
အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ တနလၤာေခၚ စန္းမွ ျဖစ္ေစ၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ၁၀-တန္႔ေျမာက္ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ကို ပူးျခင္း။ ျမင္ျခင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဤေယာဂကို ရ႐ိွသည္ ဟု ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက က်မ္းမွ ဆိုထားပါသည္။
ဤယုဂ္ကိုရပါက အဂၤါႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ မီး၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ စက္ကရိယာတို.ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္တို.ႏွင့္ ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ စြန္.စားရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခႏၶာကို စြမ္းအင္ကို အသံုးခ်ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဤေယာဂ ကို ေလ့လာရရာတြင္လည္း အဂၤါ၏ မူလသဘာ၀ ျဖစ္ေသာ၊ ရန္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သိုင္းပညာ၊ ကိုယ္ခံပညာ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္းတို.ကို လုပ္ကိုင္ရမည္ကို  ေကာက္ခ်က္ခ်သင့္ပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အဂၤါသည္- တီထြင္ ထိုးေဖါက္ ျခင္း၊ ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္ တို.ကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္။

ပရကရမ ေယာဂ
၃-တန္႔သခင္သည္ ေကာင္းေသာ န၀င္း ရာသီတြင္၊ ေသာမၿဂိဳဟ္တို.၏ အပူးအျမင္ကို ရထားကာ အဂၤါသည္ လည္း ေကာင္းေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤဇာတာ႐ွင္သည္ သတၱိေကာင္းျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စံု မည္ဟု ဆိုထားသည္။

၀ိစိၾတ ေသာဓ် ပရကာရ ေယာဂ
၄-တန္႔သခင္ႏွင့္ ၁၀-တန္႔သခင္ တို.သည္ စေန၊ အဂၤါတို.ႏွင့္ အတူတကြ ပူးယွဥ္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။  (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၅၅)
ဇာတာရွင္သည္- နန္းေတာ္ကဲ့သို႔ ႀကီးက်ယ္ေသာ အိမ္မ်ားစြာ၏ အရွင္သခင္ ျဖစ္မည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ဗႏၶဳ ပူဇ ေယာဂ
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္းအရ ၄-တန္႔သို႕မဟုတ္ ၄-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ တို.သည္ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ႐ိွပါက ဤယုဂ္ကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၆၅)
ဇာတာ႐ွင္သည္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေလးစား တန္ဘိုးထား လိမ့္မည္ ဟုဆိုသည္။

ဗာဟု ထရိ ေယာဂ
လဂ္သခင္ႏွင့္ ၇-တန္႔သခင္တို.သည္ ပူးေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ ျမင္ေနၾကလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤယုဂ္ကို ရသည္။
ဇာတာရွင္တြင္ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားလိမ့္မည္ ဟုဆိုသည္။

စတုခ် ခ်ကၠရ ေယာဂ
မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ကမွ် စရ ရာသီမ်ားတြင္ ရပ္တည္ထားျခင္း မ႐ိွပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (သမၺဳ ေဟာရ ပရကသွ် က်မ္း)
ဤေယာဂကို ရျခင္းျဖင့္ ဇာတာရွင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုး အင္အား ႀကီးမားျခင္း၊ ပညာမ်ိဳးစံု တတ္ေျမာက္ျခင္း၊ အသက္႐ွည္ျခင္း ႏွင့္ အစြမ္းျပႏိုင္ျခင္းမ်ား ႐ိွမည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ရာဇ သမၺႏၶ ေယာဂ
လဂ္မွ ေန၍ ၁၀-တန္႕ သခင္သည္ အတၱမာ ကာရက သခင္ ႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း ႐ိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱမာ ကာရက ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း ႐ိွေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း ၄၂၊၁)
ဤဇာတာရွင္သည္ မင္းအတိုင္ပင္ အဆင့္သို႔ ေရာက္႐ိွမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ၿဂိဳဟ္ပူး ေယာဂ မ်ား ႏွင့္ ဂ်င္ဂစ္ခန္ 
(ၿဂိဳဟ္ပူးေယာဂမ်ား - အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္- ေနာက္ေဆာင္းပါးတြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳၾကပါရန္။)

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ…
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment