Friday, May 24, 2013

ကမာၻေျမကို ေသြးအမ်ားဆံုး စြန္းေစခဲ့သူ- မြန္ဂို ဧကရာဇ္- ဂ်င္ဂစ္ခန္ ႏွင့္ နကၡတ္ ပညာ..(၁)


အခ်ိန္သည္ကား-
မြန္ဂို ကုန္းေျမျမင့္ ေတာင္တန္း တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အဘို႔- ေအးျမေသာ ေဆာင္းဒဏ္ကို အ႐ိုးခိုက္ေအာင္ ခံစားၾကရသည့္- စက္တင္ဘာလ ကာလ ည တစ္ည ျဖစ္ေတာ့၏။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့- အစြန္းေရာက္ ေသာ မြန္ဂို ရာသီဥတု၏ အ႐ိုးခိုက္ေအာင္ ေအးျမသည့္ ေဆာင္းေလ တစ္သုန္သုန္ တိုက္ေနသည္ သာ မက - ယေန႔ည အဘို႔မွာမူ- လမင္း၏ ခ်မ္းေျမ့ေသာ လႊမ္းမိုးမွဳ အလင္းေရာင္ ကိုပါ ျမင္ေတြ႕ခြင့္မရသည့္ လကြယ္ေန႕ညလည္း ျဖစ္ျပန္၏။

တစ္နည္းအားျဖင့္- ေဆာင္းကာလ လကြယ္ည၏ သန္းေခါင္ မတိုင္မီ ေလး-

မိုးတိမ္မ်ား ကင္းစင္ေသာ မြန္ဂိုေတာင္တန္းမ်ား တြင္ လေရာင္၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ကင္းမဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းေၾကာင့္- အျခားေသာ ၾကယ္၊ နကၡတ္ တာရာမ်ားကို အျခားျခား ေသာ ေန႕မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ပိုသာလွ်က္-ယေန႔ည တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည္ ဟုဆိုႏိုင္ေတာ့၏။

အထက္ပါ- ၾကယ္၊ နကၡတ္ တာရာတို႔တြင္- လံုး၀ မပါ၀င္ပဲ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ထူးျခားစြာ ေပ်ာက္ဆံုး ေနသည္ မ်ားက- ေတာ့ .. တနဂၤေႏြ မွ- စေန အဆံုး ၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔ ပင္ ျဖစ္ၾက၏။

ေနမင္း၊ လမင္း၊ ဆုိေသာ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ၊ စေန ဆိုေသာ- ေန႔ ၇-ေန႔ ကို အစိုးရေသာ ၿဂိဳဟ္မင္း ၇-ႏွစ္လံုး တို႔သည္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္းေအာက္တြင္ ေရာက္ေနသျဖင့္- ယခု အခိုက္တြင္ မျမင္ရႏိုင္။ တိုက္ဆိုင္လြန္းသည္က- ထို ၇-လံုးေသာ ၿဂိဳဟ္ အားလံုးတို႕သည္ ယခု ကာလတြင္ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္း ေအာက္ဘက္ ေရာက္ေနေသာ ကန္ရာသီတြင္ တည္လွ်က္- တိတိ က်က် အားျဖင့္ ဆိုရျပန္ေသာ္- အဂၤါႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔သည္ ကန္ရာသီ စိၾတ နကၡတ္၊ က်န္ၿဂိဳဟ္ ၅-လံုးတို႔သည္- ကန္ ရာသီ- ဟႆတ နကၡတ္ တို႔တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္႐ိွေနခိုက္-

တစ္နည္းအားျဖင့္- ဆိုျပန္လွ်င္လည္း-
ထိုၿဂိဳဟ္တို႔သည္- အံသာမ်ား အလြန္နီးစပ္စြာ ပူးကပ္ေနျခင္းေၾကာင့္- ၿဂိဳဟ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အားၿပိဳင္ စစ္ထိုးေနသည္ဟု ေခၚတတ္ၾကေသာ- ျဂဟယုဒၶ အခ်ိန္-

ပံုမွန္အားျဖင့္- ၿဂိဳဟ္ ၂-လံုး၊ ၃-လံုးမွ်သာ အားၿပိဳင္ရတတ္ေသာ္လည္း- ယခု - ယေန႔ တြင္ေတာ့- ႐ိွ႐ိွသမွ် ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အားလံုး လိုလို အားၿပိဳင္ စစ္ထိုးေနၾကခ်ိန္။
လူသား ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္- ကမာၻေျမျပင္သို႔ ရွင္သန္ ေရာက္႐ိွခဲ့၏။

ထပ္မံ၍- ထူးျခားသည္ကလည္း-
ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္သည္- ရဲရဲနီေသာ ေသြးခဲ တစ္ခုကို လက္တြင္ ဆုပ္ကိုင္လွ်က္- မိခင္၏ ၀မ္းဗိုက္မွ သည္ ျပင္ပ ေလာက ဆီသို႔ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။

ထပ္မံ၍- ဆိုရျပန္လွ်င္လည္း-
ထိုေန႔သည္ကား-

 • ပံုမွန္ လကြယ္ညမ်ိဳး မဟုတ္-
 • ေနၾကတ္ေသာ- ေန႔၏ လကြယ္ည. 

ေနတစ္ခုတည္း ၾကတ္ သည္မဟုတ္- မ်ားစြာေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔သည္- ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ မွ်သာ မက- Declination ေခၚ လတၱီတြဒ္အားျဖင့္လည္း- ကမာၻႏွင့္ တစ္တန္းတည္း နီးနီး က်ေရာက္ ေနခဲ့သျဖင့္- သာမာန္ ျဂဟ ယုဒၶ ေခၚ ပံုမွန္ ၿဂိဳဟ္စစ္ထိုးခ်င္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ- အထူး ျဂဟ ယုဒၶ ဟုပင္ ေခၚတြင္ ရမည္ ျဖစ္၏။
(Alignment for Conjuction and Opposition ဇယားျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)
တာတာ လူမ်ိဳးစု - တစ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ- “ယဆုခယ္” မွ ေမြးလာေသာ ထိုကေလးငယ္ဟာ “တမူးဂ်င္” ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾက၏။

ထိုကေလးငယ္ သည္- ေနာင္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အထိ ကမာၻေပၚ႐ိွ လူမ်ိဳး အားလံုးမွ- “ဂ်င္ဂစ္ခန္” ဟု သိ႐ိွသြားၾကရေသာ-

 • တစ္နည္းအားျဖင့္- ထိုစဥ္ကာလ- က ကမာၻ႕လူဦးေရ၏ အပံု ၂၀ ပံု တစ္ပံု- တစ္နည္းအားျဖင့္ လူဦးေရ ၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ခန္႕ကို အသက္ေပ်ာက္ေစခဲ့ေသာ- 
 • မဟာ အလက္ဇႏၵား ဘုရင္၏ အင္ပိုင္ယာ၏ ၄-ဆ။
 • အႏွစ္ ၄၀၀ တည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာ ေရာမ အင္ပိုင္ယာ၏ ၂-ဆ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အင္ပိုင္ယာ ကို အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္-

မြန္ဂို စစ္ဘုရင္ႀကီး ျဖစ္လာမည္ ဟု မြန္ဂို မိသားစု၀င္မ်ားက ထိုအခ်ိန္က မသိ႐ိွခဲ့ရ..

သို႔ေသာ္-
အခ်ိဳ႕ေသာ- ေကာင္းကင္ နကၡတ္ ပညာကို တတ္ကၽြမ္း နားလည္ၾကေသာ- အာရပ္၊ စပိန္၊ ဂရိ၊ ေရာမ ႏွင့္ စစၥလီ နကၡတ္ပညာ ရွင္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္- ကမာၻေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ မုန္တိုင္းႀကီး တစ္ရပ္ က်ေရာက္မည္။ ထိုကာလသည္- ၿဂိဳဟ္မ်ား အားလံုး- တူရာသီ အနီး အနားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စုစည္းတည္ေနေသာ ကာလပိုင္း ျဖစ္မည္ဟု ေဟာေျပာ ခဲ့ၾက၏။

ပါရွန္း လူမ်ိဳး နကၡတ္ပညာရွင္- Al'hakim သည္- ေယရွဳ ခရစ္ေတာ္ ဖြားျမင္ မည့္ အေၾကာင္း၊ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ ေပၚေပါက္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း- ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာခဲ့သြားဘူးေသး၏။

ဂ်င္ဂစ္ခန္ ႏွင့္ ပါးရွန္း ဘုရင္။
အကယ္၍- သင္သည္ အီရန္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး - ယခင္ အေခၚ အားျဖင့္ ပါးရွန္း ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ႏွင့္ စကားစမည္ ေျပာျဖစ္မည္ ဆိုပါအံ့..

ယခုေခတ္ အေခၚ အီရန္၊ တစ္ခ်ိန္က ပါးရွန္း ႏိုင္ငံေတာ္အား- 
ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မွဳန္းခဲ့ရာတြင္-
လူေပါင္း သိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့ရာတြင္- အရွင္လတ္လတ္ မ်က္လံုး ေဖါက္ထုတ္၊ ေခါင္းျဖတ္ၿပီးေနာက္- ဦးေခါင္းမဲ့ ကိုယ္ခႏၶာမ်ားကို သံခၽြန္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တန္းလန္း တစို႔ ထိုးလွ်က္- အမ်ားအား ေၾကာက္လန္႕ ေစမွဳ ကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ- ဂ်င္ဂစ္ခန္ ၏ အေၾကာင္းမ်ားကို ၾကားရ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ပါရွန္းျပည္အား- တိုက္ခိုက္ ေခ်မွဳန္းရာတြင္- ကိုလိုနီ ေဒသ က်ဴးေက်ာ္ လိုျခင္းထက္- ရန္ေၾကြး တုန္႕ျပန္ျခင္းက အဓိက အေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။

သကၠရာဇ္ ၁၂၁၈-ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုပ္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဂ်င္ဂစ္ခန္ သည္- ပါးရွန္း နန္းဆက္ ျဖစ္ေသာ ခ၀ါ ရစ္ဇမစ္ နန္းဆက္၏ ဘုရင္- ရွား အလာ အဒၵင္ မုဟမၼဒ္ ထံသို႔ - ကုန္သြယ္ေရး တမာန္မ်ား ပို႔လႊတ္ခဲ့၏။ 

ထိုစဥ္က- ယခု အီရန္ ႏိုင္ငံ၊ ဥဇဘက္ ကစၥတန္ ႏိုင္ငံ၊ တာ့္က္မန္စၥတမ္ ႏိုင္ငံမ်ားကို လႊမ္းမိုး အုပ္စိုးေနေသာ ရွားဘုရင္ သည္- ကုန္သြယ္ေရး တမာန္မ်ား အား သူလွ်ိဳဟု မသကၤာျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူအား ေသဒဏ္ေပး၍- အျခားေသာ ကုန္သည္မ်ားအား မုတ္ဆိပ္ရိတ္ၿပီး- မြန္ဂို ေဒသသို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး ျပန္ပို႔လိုက္၏။
မိမိ၏ ရန္ေၾကြး၊ မိမိ၏ အတၱမာနကို ထိပါးေသာ အ႐ွက္ေကၽြး၊ မိမိအား တစ္ပါးသူက ျပဳခဲ့ဘူးေသာ ေက်းဇူးေၾကြး တို႔ကို - တုန္႕ျပန္ရမွ ေက်နပ္တတ္ေသာ ဂ်င္ဂစ္ခန္ သည္ ပါရွား ျပည္သို႔ အလံုးအရင္း ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ ထိုးေဖါက္လာေတာ့၏။

သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေရာက္လာပါက- အညံ့ခံမလား- စစ္ယွဥ္ မလား ဟု ရာဇသံ ေပးလွ်က္- အညံ့ခံမည္ ဆိုလွ်င္- အသက္ ခ်မ္းသာေပး၍- အညံ့မခံ ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ- ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး၊ လူႀကီး မက်န္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ပစ္ ခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္- သူ၏ ကတိတည္ေၾကာင္း ကိုေတာ့- အညံ့ခံခဲ့ေသာ ယာ့ဇ္တ္ ႏွင့္ ရီွရက္ဇ္ ၿမိဳ႕မ်ားကို ခ်မ္းသာေပးခဲ့ျခင္းက သက္ေသခံခဲ့၏။

ယခု အီရတ္ႏိုင္ငံ- ဘဂၢဒက္ ၿမိဳ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ-က ပါရွားျပည္၏ ရွားဘုရင္ အား- ယခင္ကပင္ မသင့္ျမတ္သူ ျဖစ္သျဖင့္- မြန္ဂိုတို႔ျဖင့္- မဟာမိတ္ ျပဳရန္ ႀကိဳးစား၏။ သူႀကိဳးစားပံုမွာ- ခ႐ူးဆိတ္ စစ္ပြဲႀကီး အတြင္းက ဖမ္းဆီး ရမိထားေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး တပ္သား သံု႕ပန္း မ်ားအား- ဂ်င္ဂစ္ခန္ ထံသို႔ လက္ေဆာင္ ပဏၰာျပဳ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း ျဖစ္၏။ မိမိတြင္ ႀကီးမားေသာ စစ္အင္အား႐ိွထားၿပီး- အျခား လူပို မလိုေသာ ဂ်င္ဂစ္ခန္ အေနျဖင့္- သံု႕ပန္း စစ္သည္မ်ားအား အလိုမ႐ိွေသာေၾကာင့္- ၄င္းတို႔အား သက္ဆိုင္ရာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ပို႔ေပးလိုက္၏။

ပါးရွန္းတို႔၏ ခ၀ါ ရစ္ဇမစ္ နန္းဆက္ႀကီးအား ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္မွာ - ဂ်င္ဂစ္ခန္ အတြက္ ၂-ႏွစ္ မွ်ပင္ မၾကာလိုက္။
ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့- ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ က႐ိုင္းမီးယား၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ တ႐ုပ္ျပည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မြန္ဂိုလက္ေအာက္ ေရာက္သြားၿပီး- ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ အင္ပိုင္ရာသည္- တ႐ုပ္ျပည္မွသည္ Black Sea ေခၚ ပင္လယ္နက္ ေဒသ အထိ ေျခဆန္႔ ခဲ့ေတာ့၏။

ဂ်စ္ဂစ္ခန္၏ မြန္ဂိုတပ္ႀကီးသည္- သဲကႏၲာရတြင္ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ထားေသာ ပါးရွားတို႔၏ အင္မတန္ အဆင့္ျမင့္သည့္- ေျမေအာက္ ေရေပး စိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္ႀကီးပါ- တစ္ပါတည္း ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့ သျဖင့္- ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးေသာ ဒုဗၻိကႏၲာရ ကပ္ႀကီးကိုပါ- ေနာင္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေလာက္ အထိ- ပါးရွား ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္သြား ေစခဲ့၏။

မြန္ဂိုတပ္၏ သတ္ျဖတ္မွဳေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွဳ ႀကီးေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- ပါးရွား လူဦးေရ ၂-သန္းခြဲ ခန္႕မွ သည္ ၂-သိန္းခြဲ အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရသည္ ဆို၏။

ပါးရွားျပည္အား ဖ်က္ဆီးေခ်မွဳန္းခဲ့ရာတြင္- ရာဇ၀င္ တြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ စကားမွာမူ-
“I am the Scourge of God! If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me among you.”“ငါသည္ကား- ဘုရားသခင္မွ ဆံုးမရန္ ေစလႊတ္လိုက္သူ ျဖစ္၏။ သင္တို႔တြင္ မေကာင္းမွဳ မ်ား ႀကီးက်ယ္စြာ မလုပ္ထားပါက- ဘုရားသခင္သည္- ငါကဲ့သို႔ ဆံုးမ မည့္သူကို သင္တို႔ထံ လႊတ္လိုက္မည္ မဟုတ္.. ”
ဟု ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
(ဓါတ္ပံုမ်ားကို https://ridgeaphistory.wikispaces.com/Genghis+Khan မွ ယူထားပါသည္။ Credit to https://ridgeaphistory.wikispaces.com/Genghis+Khan)
ဂ်င္ဂစ္ခန္ ၏ ေနာက္ဆံုး ခရီး။ 
ပါးရွားျပည္ႀကီးအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး- ၁၀ ႏွစ္ မၾကာခင္မွာပင္- ဂ်င္ဂစ္ခန္ ေသဆံုး ခဲ့ရ၏။
ေသဆံုးပံုကို ေျပာၾကပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ိွရာတြင္- မွတ္တမ္းမ်ား အေနျဖင့္-

 • ျမင္းေပၚမွ လိမ့္က်ေသာ ဒဏ္ေၾကာင့္ တစ္ေျဖးခ်င္း ေသဆံုးရသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း-
 • အဆုတ္ အေအးမိေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 • သူဖမ္းထားေသာ တ႐ုပ္မင္းသမီးတစ္ပါးက- သူမ၏ အက်ႌတြင္း ၀ွက္ယူလာေသာ ဓါးေျမွာင္ျဖင့္- ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ ငယ္ပါအား လီွးျဖတ္ ပစ္လိုက္သျဖင့္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း..

ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲလြဲေနၾက၏။

ဂ်င္ဂစ္ခန္ ၏ ဇာတာ အား နကၡတ္ပညာ ရွဳေထာင့္မွ ေလ့လာျခင္း။ 


ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ သည္- သူ၏ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္သည့္- “Notable Horoscope” စာအုပ္တြင္ ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ ဇာတာ အေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့သည္။

သမိုင္းမွတ္တမ္း မ်ားအရ- ကြဲလြဲမွဳမ်ား ႐ိွေနေသာေၾကာင့္- မိုးတား အျမင္ ျဖင့္ တြက္ယူ ထားေသာ ရက္စြဲ ႏွင့္ ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ အသံုးျပဳေသာ ရက္စြဲ - ေမြးခ်ိန္မွာ ကြာျခားမွဳ ႐ိွေသာ္လည္း- ၄င္း၏ စာအုပ္တြင္လည္း-ဆရာႀကီးသည္- ဇာတာရွင္အား ကရကဋ္ လဂ္ဟူပင္ ယူဆ ထားျခင္း ျဖစ္၏။

မိုးတားမွ အသံုးျပဳေသာ ေမြးေန႔မွာ- ယခုေခတ္သံုး ဂရီဂိုရီယမ္ ျပကၡဒိန္ အားျဖင့္- ၁၁၈၆-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ- ၂၁-ရက္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ ဂ်ဴလီယန္ ျပကၡဒိန္ အားျဖင့္ စက္တင္ဘာလ- ၁၄-ရက္၊ တနဂၤေႏြ ျဖစ္ၿပီး- ဆရာႀကီး ရာမာန္ အေနျဖင့္- ၁၁၈၆-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ- ၁၆။ ၁၅-ရက္ နံနက္ ၁း၃၀ ဟု ယူဆပါသည္။
နကၡတ္ပညာ သုေတသီမ်ား အတြက္ အဓိက လမ္းညႊန္မွဳ မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း မွ်ေ၀သည့္ http://www.astro.com/astro-databank/Khan,_Genghis ဆိုက္မွလည္း- ဂ်ဴလီယန္ ျပကၡဒိန္ အားျဖင့္ စက္တင္ဘာလ- ၁၄-ရက္၊ ည ၁၁း၅၀ ဟု ျပဆိုထားပါသည္။

မိုးတား အေနျဖင့္မူ ဇာတာရွင္၏ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ညိွႏိွဳင္းၿပီး- ည ၁၁း၅၀ အစား- ည ၁၁း၅၈- (သန္းေခါင္မတိုင္မီ ၂-မိနစ္) အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ညိွယူပါသည္။

ဂ်င္ဂစ္ခန္ ႏွင့္ ကာလသပၸေယာဂ။
ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာတို႔တြင္- အိႏၵိယ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ ေျခာက္လွန္႕ ေနက် ယုဂ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္- ကာလသပၸ ေယာဂ အေၾကာင္း ႏွင့္ - မေကာင္းပါဘူး၊ အင္မတန္ ဆိုးပါသည္ ဆိုေသာ္လည္း - လူေဘာင္ ေလာက တြင္ အထြဋ္အထပ္ ေအာင္ျမင္မွဳရ႐ိွသည့္ ဇာတာရွင္ တို႔ အေၾကာင္းကို ေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။ 

ထိုအခါ- စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္- ကာလသပၸေယာဂ ရလွ်င္- အထြဋ္အထိပ္ ေကာာင္းႏိုင္မည္ ဟု လည္း အလြဲ နားလည္ သြားမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ မိ၏။

မိုးတား အေနျဖင့္- ကာလ သပၸေယာဂ ကို လံုး၀ လက္မခံပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မည္သည့္ ေရွးနကၡတ္ ပညာရွင္ ႀကီးမ်ားကမွ အသံုး မျပဳခဲ့ပဲ- မေျပာခဲ့ပဲလွ်က္ ေနာက္မွ ေပၚလာေသာ- တီထြင္ထားသည့္ ေယာဂ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္၏။

မည္သို႔ ဆိုေစ- ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ ဇာတာကို ေလ့လာမည္ ဆိုပါက- ျမင္လြယ္ေသာ- ကာလသပၸေယာဂ ကိုလည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါေသး၏။

ကာလသပၸေယာဂ ကိုပင္- ကာလသပၸေယာဂ ႏွင့္ ကာလ အၿမိတၱ ဟူ၍- ၂-မ်ိဳးခြဲ ေလ့လာပါကလည္း- ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ ဇာတာသည္ ကာလသပၸေယာဂ အမ်ိဳးအစားတြင္ပင္ ပါ၏။တနည္း အားျဖင့္ ၄င္းသည္ ပံု (၁) အတိုင္း ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ၾကားတြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား တည္ျခင္း ျဖစ္၍- “ဥဓိ ေဂါလရဒၶ” ဟု လည္းေကာင္း၊ “ဂါရသစၥ ေယာဂ” ဟု၍လည္းေကာင္း ေခၚေသာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္၏။
တစ္ဖန္- လဂ္ ၏ တည္ေနရာ အလိုက္အားျဖင့္ လည္း- ပံု (၁) အေနအထား တြင္ ကိတ္ ေခၚ ေျမြအၿမီး သည္ လဂ္မွ ၆-တန္႔ အတြင္းတြင္ တည္ေနပါက- ၄င္းအား “၀ိေလာမ ကာလသပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ၄င္းသည္ အလြန္ဆိုးေသာ အက်ိဳးေပးသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။

အိႏၵိယ ဆရာတို႔၏ အဆိုအရ- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွသူသည္-

 • အသက္ ၃၅-ႏွစ္ (အေသးစိတ္ကို ဆက္ၾကည့္ပါ။) အ႐ြယ္ အထိ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရ။ 
 • စိတ္အနားမရ၊ အဆိုးျမင္ ဘ၀ ႏွင့္ ဘ၀တြင္ မတည္ညိမ္မွဳမ်ား ရၿပီး- မၾကာခဏ ေျမြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား မက္တတ္ သည္ ဆို၏။ 
 • ခ်စ္ခင္ သူမ်ား၏ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျခင္းကို ခံရတတ္သည္ ဆို၏။
 • အထူးသျဖင့္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ဒႆာ ကာလမ်ားတြင္- စိတ္ဒုကၡမ်ား ႀကီးက်ယ္ စြာ ခံစားရမည္။ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားတြင္ စြဲလမ္း တတ္ၿပီး၊ ဘ၀၏ တစ္၀က္ လံုးလံုး ဒုကၡ သုကၡ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၁၀-တန္႔၊ ကိတ္- ၄-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ဂတကၠ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အမွဳအခင္းမ်ား ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ တရားဥပေဒ ၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္။ သို႔ေသာ္- ကန္လဂ္ ႏွင့္ သိဟ္ လဂ္ ပိုင္ရွင္မ်ား အတြက္မူ အက်ိဳးေပးေသာ အခ်ိန္တြင္- ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ အာဏာ ရမည္ ဆို၏။


ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ ဘ၀ တြင္ ဆိုး၀ါးမွဳမ်ား၊ အတိဒုကၡေရာက္မွဳမ်ား- မ်ားစြာ ႐ိွခဲ့၏။ 
ဤသည္မွာ လည္း အျခားျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ 
သူသည္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္၏။ အားလံုးေသာ လူတို႔သည္ သူ၏ အမည္ၾကားသည္ ႏွင့္ ေၾကာက္လန္႕ တၾကား ျဖစ္ၾက၏။ ဤသည္မွာလည္း အျခားျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ 
ထိုထို အေၾကာင္းမ်ားကို သူ၏ ဘ၀ ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍- ဆက္လက္ ေဖၚျပေပးပါမည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ…
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment