Monday, April 8, 2013

ကာလသပၸ ေယာဂ (၅) မာဂရက္ သက္ခ်ာ- (သို႔မဟုတ္) ကုန္စံုဆိုင္ ပိုင္ရွင္သမီးမွ- ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္


သူ႕ေခတ္ သူ႕အခါတြင္ စြမ္းအား အေကာင္းဆံုးသူဟု- ထင္ရွားေသာ- အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတြင္- ေဗဒင္ ဆရာ အမ်ားစုက - ဤဇာတာရွင္ ပိုင္ရွင္အား ကံဆိုးမိုးေမွာင္ ၾကေစသည္ဟု မေကာင္းေျပာတတ္ၾကသျဖင့္- လူအမ်ားစု ေၾကာက္လန္႕ၾကေသာ ကာလသပၸေယာဂ ထင္ရွားစြာ ပါေနသည္ ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ ေျပာၾကပါမည္နည္း။
ဤဇာတာရွင္သည္ကား- မၾကာမီ နာရီ အနည္းငယ္ ခန္႕က ဆံုးပါးသြားခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း- ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ သက္တမ္း အၾကာဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္သူ- ကမာၻတြင္ အထင္ရွားဆံုး၊ တန္ခိုး အထြားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သူ မာဂရက္ သက္ခ်ာပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

လူအမ်ားစု ေၾကာက္လန္႕ၾကေသာ ကာလသပၸေယာဂ ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ၿပီးေသာ ၂၀၁၂-စက္တင္ဘာလမွ စ၍- ကာလသပၸေယာဂ ဆိုင္ရာ ပထမဆံုး ေဆာင္းပါး- မွ စတင္ၿပီး- ကာလသပၸေယာဂ ရေသာ္လည္း- ကမာၻေက်ာ္ ေအာင္ျမင္ ထင္ရွားခဲ့ သူတို႔၏ ဇာတာမ်ားကို လက္ေတြ႕ ေ၀ဘန္ သံုးသပ္ျပခဲ့၏။

ထိုသို႔ ေ၀ဘန္ သံုးသပ္ျပသ ရာတြင္- မ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖၚျပတတ္ေသာ- အခ်ိန္မပါ- ေနရာမပါ၊ လဂ္ အံသာ မပါ- လင္ေျမြကိုက္၍ မုဆိုးမ ျဖစ္ရေသာ ဇာတာ စေသာ- ခိုင္မာမွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဘြယ္ ဇာတာမ်ိဳး ၊ ဤဇာတာရွင္ တကယ္႐ိွမ႐ိွ မည္သူမွ် မသိေသာ ဇာတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ- ဇာတာရွင္ လည္း လက္႐ိွ လူ႔သမိုင္းတြင္ အမွန္တကယ္႐ိွ- ေဖၚျပေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတည္း ကိုသာ ကြက္ ေရးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ- ဇာတာရွင္၏ စိတ္ဓါတ္၊ စ႐ိုက္မွ စ၍- သူ၏ ဘ၀ အေနအထား စသျဖင့္ ဘက္စံု ေထာင့္စံု မွ ေ၀ဘန္ သံုးသပ္ ျပခဲ့ေသာ္လည္း- အခ်ိဳ႕သူမ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း သိ႐ိွရ၍- အျငင္းမပြား လိုေသာေၾကာင့္လည္း- ဤေဆာင္းပါးမ်ားကို ရပ္တန္႔ ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း- ယေန႔ သတင္းတြင္ ထိုသံမဏိ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ဆံုးပါးသြားၿပီ ဆိုသည္ကို သိလိုက္ရသျဖင့္ - နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာကို မွန္ကန္စြာ ေလ့လာ လိုသူတို႔တြင္ အက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ ရႏိုင္မည္ကို ရည္ၫႊန္း၍ ယခု ေဆာင္းပါးကို ေရးလိုက္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သံမဏိ အမ်ိဳးသမီး၏ ဘ၀ အစ…
မာဂရက္ သက္ခ်ာအား- ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃-ရက္ေန႕တြင္- လင္ကြန္းရိွဳင္းယား ေဒသ- ဂရမ္သမ္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတြင္ ေမြးဖြားခဲ့၏။ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးဟု ဆိုရျခင္းမွာ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း အရ- လူဦးေရ ၃-ေသာင္း ၄ ေထာင္မွ်သာ ေနေသာ ေစ်းၿမိဳ႕ေလး ျဖစ္၏။ 

ဖခင္ ျဖစ္သူက-သာမာန္ ကုန္ေျခာက္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္မွ်သာ ျဖစ္၏။ 
သူမ အေနျဖင့္- ငယ္စဥ္က- 
- စႏၵယား တီးျခင္း၊
- ေဟာကီ ကစားျခင္း၊ 
- ကဗ်ာ ႐ြတ္ဆိုျခင္း၊
- ေရကူးျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး- ေနာက္ပိုင္းတြင္- ေအာက္စဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္- ဆိုမားေဗးလ္ ေကာလိပ္တြင္ ဓာတု ေဗဒ ဆိုင္ရာ ပညာေတာ္သင္ ဆု ရခဲ့၏။ အမွန္အားျဖင့္ ဦးစြာ အပယ္ခံခဲ့ရၿပီးမွ - အျခားတစ္ေယာက္မွ ဆက္လက္ မတက္ျဖစ္ သျဖင့္- သူမ အေနျဖင့္- ရ႐ိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။'

- ေအာက္စဖို႔ဒ္ တြင္ ၁၉၄၃ မွ ၁၉၄၇ အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး- ဘီအက္စီ (ဓါတု) ဘြဲကို - ဓါတ္မွန္ အထူးျပဳျဖင့္ ရ႐ိွခဲ့၏။
- ၁၉၅၁-တြင္ သူမ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ ျဖစ္လာမည့္- ဒင္းနစ္ သက္ခ်ာ ႏွင့္ ဆံုျဖစ္ခဲ့ၿပီး - ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လက္ထပ္ ျဖစ္ခဲ့၏။ သားႏွင့္ သမီး အမႊာကို ေမြးဖြားခဲ့၏။ ၁၉၅၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲသို႔ မိခင္ ျဖစ္ကာစ မာဂရက္ သက္ခ်ာ အေနျဖင့္ မပါ၀င္ ျဖစ္ခဲ့လိုက္ႏိုင္။
- သို႔ေသာ္လည္း- ေနာက္ေသာ အခါ 4 May 1979 – 28 November 1990 အထိ သက္တမ္း အရွည္ဆံုးေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္- ကမာၻတြင္ ထင္ရွားခဲ့ေတာ့၏။

ကာလသပၸေယာဂ ႏွင့္ မာဂရက္ သက္ခ်ာ။ …

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဂရက္ ၏ ဇာတာတြင္- ၿဂိဳဟ္အားလံုးသာမက- လဂ္ပါ အပါအ၀င္- ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ၾကားတြင္ တည္ေနျခင္းျဖင့္- ကာလသပၸေယာဂ ေခၚ ေျမႊက်ိန္စာ ယုဂ္ ကို ရထားေတာ့၏။

တစ္နည္း အားျဖင့္ ဆိုေသာ္- ဥဓိ ေဂါလ ရဒၶ၊ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဂါရ သစၥ ေယာဂ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚတတ္ၾကသည့္ - ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ၾကား ၿဂိဳဟ္မ်ား တည္ေနသည့္ ေယာဂမ်ိဳး ျဖစ္၏။ ေျမႊ၏ ၀မ္းဗိုက္ အတြင္း ၿဂိဳဟ္မ်ား ေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္၏။

ဆက္လက္၍လည္း- လဂ္မွ ေန၍ တည္ပံုအရ ခြဲျခမ္း ေလ့လာပါက-
ကိတ္သည္ လဂ္မွ ေန၍- ၄-တန္႔ တြင္ တည္ျခင္းေၾကာင့္- (ကိတ္သည္ လဂ္မွ ၆-တန္႔ အတြင္းတြင္ တည္ေသာ အမ်ိဳးအစား- ျဖစ္သည့္ ၀ိေလာမ ကာလသပၸ ေယာဂ ျဖစ္ၿပီး- အလြန္ဆိုးေသာ အက်ိဳးေပးသည္ ဟု ဆိုၾကျပန္ေသးသည္။ စာရွဳ သူသည္ - ကာလသပၸ ေယာဂ ကို ေလ့လာဘူးလွ်င္ ထိုအက်ိဳးေပး တို႔ကို သိႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။)

တစ္ဖန္- ရာဟုသည္ ၁၀-တန္႔၊ ကိတ္သည့္ ၄-တန္႔ တြင္ တည္ျခင္းေၾကာင့္- ဂတကၠ ကာလသပၸေယာဂ ျဖစ္ၿပီး- အမွဳအခင္း မ်ားႏွင့္ ဘ၀တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည္၊ တရား ဥပေဒ၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္ ဟု ဆို၏။ သို႔ေသာ္ ကန္လဂ္ ႏွင့္ သိဟ္လဂ္ ပိုင္ရွင္ဆိုပါက- ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ အာဏာ ရမည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္း မာဂရက္ သက္ခ်ာသည္ တူလဂ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္- ထိုေကာင္းက်ိဳး ရႏိုင္စရာ မ႐ိွ။ (ကၽြန္ေတာ္၏ ပထမ ေဆာင္းပါး http://www.motaa.info/2012/09/blog-post.html ကို ျပန္လည္ ဖတ္ရွဳ ႏိုင္ပါသည္။)မိုးတား စနစ္ အေနျဖင့္မူ- ထိုသို႔ေသာ အယူအဆမ်ားကို လက္မခံပဲ- ပရာသွ်ရ ဆရာျမတ္၊ ၀ါဟရ မိဟိရ ဆရာျမတ္မ်ား ညႊန္ျပခဲ့ရာ- ေရွးက်မ္းမူရင္း မ်ား၏ သေဘာကိုသာ အသံုးခ်၍- ေလ့လာ ဆန္းစစ္ပါသည္။ 


မူလ ဇာတာ တည္ေနရာ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဇာတာရွင္သည္ တူ လဂ္- သိဟ္ စန္း ျဖစ္သည္။
၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ ကန္ ရာသီ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ ဘုန္းတန္ခိုး ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တနဂၤေႏြ၊ လာဘ ဘာ၀ သခင္ တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္ ဒုဌာန ျဖစ္ေသာ ဗ်ာယ ဘာ၀ တြင္ က်ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ဤအခ်က္မွာ ေယဘူယ် အားျဖင့္- မေကာင္းဟု ေျပာႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္- ျဖစ္ရပ္ တို႔ကို တစ္ေနရာတည္းမွ ေထာင့္တစ္ေထာင့္ တည္းမွ ၾကည့္၍ မရပဲ- ဘက္စံု ေထာင့္စံုမွ ေလ့လာမွသာ အေျဖမွန္ ႏွင့္ နီးစပ္မည္ ျဖစ္၏။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-အဂၤါ ပိုင္ေသာ စိၾတ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထား၏။ 

သို႔ေသာ္- ထို တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ- ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္ ေနရာ- သိဟ္ ၂၂း၂၈ အား ၃-တန္႔ သခင္ ၾကာသပေတးမွ ၉-တန္႔ အျမင္ အတိအက် နီးပါး ျဖင့္- လႊမ္းမိုး အားေပး လိုက္၏။ တစ္ဖန္- တနဂၤေႏြသည္ သူသြားတည္ရာ- ၁၂-တန္႕ ဘာ၀ အား အလယ္မွတ္ အား အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ လႊမ္းထားျခင္းျဖင့္- ၁၂-တန္႔ ဘာ၀၏ အင္အားကို ထိန္းလိုက္ျခင္းျဖင့္- ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ ေရာ၊ ၄င္း တနဂၤေႏြ ကိုယ္တိုင္ပါ- အင္အား ေကာင္းသြားေတာ့၏။ မိုးတား အင္အား တြက္နည္းျဖင့္ တြက္လိုက္ေသာ အခါ- တနဂၤေႏြသည္ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 148% ႐ိွကာ၊ ၁၂-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူး၏ လႊမ္းမိုးမွု -68% ကိုေတာ့ ရထား၏။ တနဂၤေနြအား  ၿဂိဳဟ္ေကာင္း အေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွ သျဖင့္- မိမိကိုယ္တိုင္ ေအာင္ျမင္ မွဳကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း ထင္ရွားေတာ့၏။


ဆက္လက္၍- တနလၤာကို ေလ့လာမည္ ဆိုပါက-

၁၀-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ သိဟ္ ရာသီ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ ဤသည္မွာ အလြန္ေကာင္းေသာ အေနအထား ျဖစ္ေတာ့၏။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ လဂ္သခင္ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပိႆ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ကိတ္ ပိုင္ေသာ မာဃ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 192% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ တနလၤာသည္ လည္း အလြန္အားေကာင္း ေနသည္ကို ျမင္ၾကရ၏။

သံမဏိ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ေစျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း တစ္ခ်က္သည္ကား- အဂၤါ-

၇-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာကန္ ရာသီ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ ၄င္းကိုလည္း- ဒုဌာန တြင္ တည္၍ အဂၤါ အားနည္းမည္ဟု အမွတ္ တမဲ့ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း- န၀င္း စက္ အားျဖင့္ လဂ္သခင္ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပိႆ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနလၤာ ပိုင္ေသာ ဟႆတ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ အဂၤါအား အဓိက အားေကာင္း ေစသည့္ အခ်က္မွာ- အဂၤါ၏ မူလႀတိေဂါဏ သခင္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ရာ- ၇-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္ ျဖစ္ေသာ မိႆ ၂၂း၂၈ အား- ၃-တန္႔ သခင္ ၾကာသပေတး မွ ၅-တန္႔ အျမင္ျဖင့္ အတိအက် နီးပါး၊ ၅-တန္႔ သခင္ စေနမွ လည္း ၇-တန္႔ အျမင္ျဖင့္ အတိအက် နီးပါး လႊမ္းမိုးထားျခင္းက- အဂၤါအား မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 206% ႐ိွသြားေစေတာ့၏။ ထို႔ျပင္ အဂၤါအား ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ မိုးတား စနစ္တြင္ စေနကို ၿဂိဳဟ္ဆိုးဟု ပံုေသာ ယူဆျခင္း မ႐ိွသည္ကို သတိျပဳပါေလ။

တစ္ဘက္တြင္-
၁၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ တူ ရာသီ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ တူ န၀င္း ျဖစ္ကာ-အဂၤါ ပိုင္ေသာ စိၾတ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 120% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

သံမဏိ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ေစျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း တစ္ခ်က္သည္ကား- ၃-တန္႔ သခင္ ၾကာသပေတး ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

၃-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ သည္ သခင္၊-ျဖစ္ေသာ ဓႏု ရာသီ (၃-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ တူ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 489% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ ဂရပ္ ပံုတြင္ ၾကည့္လိုက္ပါက- ၃-တန္႕ သခင္၏ အင္အားသည္ ေၾကာက္ခမ္း လိလိ အင္အား ေကာင္းေနျခင္းကို ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္၏။

ၾကာသပေတး အားေကာင္းသြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္- မိမိအေနျဖင့္- မူလႀတိေဂါဏ သခင္ အျဖစ္ ပိုင္ေသာ ဓႏုရာသီတြင္ တည္ျခင္း၊ တည္ ရာတြင္လည္း- ၄င္း၏ အလယ္မွတ္ ကို စီးနင္းလွ်က္ တည္ျခင္း - ထို ၃-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား- ၅-တန္႔သခင္ စေနကပါ အေထာက္အကူျပဳထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေတာ့၏။ စေနသည္- ထိုမွ်သာမက- ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္အား ၃-တန္႔ အျမင္ျဖင့္ပါ လႊမ္းမိုး ေထာက္ပ့ံေပးေနေတာ့၏။ တူရာသီ အတြက္ စေနသည္ ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳပါေခ်။

၁-တန္႔ (လဂ္) သခင္ ျဖစ္ေသာ-ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ သည္ - 
ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာျဗိစာၦ ရာသီ (၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-စေန ပိုင္ေသာ အႏုရာဓ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 102% ႐ိွကာ၊ -99% ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွသည္။  ၿဂိဳဟ္ေကာင္းလႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

၅-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-စေန ၿဂိဳဟ္ သည္ 
ဥဳစ္၊မိတ္ျဖစ္ေသာ တူ ရာသီ (၁-တန္႔ (လဂ္)) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ အဂၤါ ပိုင္ေသာ မိႆ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ ၀ိသာခါ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 145% ႐ိွကာ၊  ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

ရာဟု ၿဂိဳဟ္ သည္ 
ကရကဋ္ ရာသီ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-စေန ပိုင္ေသာ ဖုသွ် နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 161% ႐ိွကာ၊  ကိတ္မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ ေယဘူယ် အားျဖင့္ အင္အား အႏွဳတ္ ျဖစ္ေနတတ္ေသာ ရာဟု အတြက္- အင္အား ေကာင္းေနျခင္းမွာလည္း ထူးျခားေသာ ဇာတာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ကိတ္ ၿဂိဳဟ္ သည္ 
မကာရ ရာသီ (၄-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ မိန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 0% ႐ိွကာ၊  ရာဟု မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္- 
ကာလ သပၸေယာဂ ပိုင္ရွင္မ်ားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အင္မတန္ ျမင့္မားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳတို႔ကို ရခဲ့သည္- ကမာၻေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား လက္ေတြ႕႐ိွ ေနေသာ္လည္း- မိမိ ယံုၾကည္မွဳ အရ- ကာလ သပၸေယာဂ ကို သံုးစြဲ ေနၾက သူမ်ား ႐ိွေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါ၏။ မိမိယံုၾကည္ရာကို မိမိ လက္ခံယံုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မိုးတား အေနျဖင့္မူ- မူအသစ္ နည္းအသစ္ တီထြင္ျခင္း လံုး၀ မဟုတ္ပဲ- ေရွး႐ိုးမူမ်ားကို သုေတ သန အျမင္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ ေ၀ဘန္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)
Motaa.info

[+/-] show/hide this post