Sunday, February 17, 2013

ေကာင္းကင္ နဂါး- ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ။


လူတို႔သည္- သတၱ၀ါတို႔ အားလံုး အနက္တြင္- Society ေခၚ ေနထိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္- ဆက္သြယ္မွဳ Communication အေကာင္းဆံုး- သတင္း အခ်က္အလက္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္မွဳ အေကာင္းဆံုးေသာ ေသာ သတၱ၀ါ ဟု ဆိုလွ်င္ မွားအံ့ မထင္။

တစ္ဘက္တြင္လည္း- ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ား သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိ႐ိွေသာ အသိဥာဏ္၊ ဗဟုသုတ တို႔ကိုသာ မက- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ မသိ႐ိွ၊ နားမလည္ေသာ ေ၀ါဟာရ စကားလံုးမ်ားကိုပါ- ေရွး႐ိုး အစဥ္ အလာ အရ- လက္ဆင့္ကမ္း လာမိခဲ့ၾကသည္။

မူလ ပထမ က- ဆိုလိုခဲ့ေသာ မူရင္း အဓိပၸါယ္၊ တကယ့္ ဆိုလိုရင္းကို နားမလည္ပဲလွ်က္- ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္- ထိုေ၀ါဟာရမ်ားကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲၾကသည္။ သံုးစြဲလာၾကယင္း- ထင္သလို နားလည္သလို အဆင့္ဆင့္ အဓိပၸါယ္ေကာက္လာၾကယင္း ျဖင့္ပင္- မူလ အဓိပၸါယ္ မွန္ ႏွင့္ ေ၀းကြာ မွန္းမသိ ေ၀းကြာ၊ ေသြဖီမွန္း မသိ ေသြဖီ လာေတာ့သည္။

ဥပမာ- ျမင့္မိုရ္ေတာင္ ဆိုလွ်င္- ျမန္မာအားလံုး ၾကားဘူး၏။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ ဆိုသည္ကိုမူ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကယ္ မသိခဲ့ၾက။ ထိုနည္းတူ- နိဗၺာန္၊ ငရဲ၊ စသည္တုိ႔သည္ ေန႔စဥ္လိုလို သံုးစြဲေနၾကေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း- ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကယ္ သိသလား ဆိုလွ်င္ အေျဖက ရွင္း၏။ မသိ။ ထိုထို ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေျပာဆို သံုးစြဲ ေနၾကသူတို႔- တစ္ပါးသူကို သင္ၾကားေပးေနၾကသူတို႔ သည္လည္း- ထိုေနရာမ်ားကို ေရာက္ခဲ့၍ ျပန္လာၿပီး ကိုယ္တိုင္သိကို ျပန္ေျပာျပ ႏိုင္သူမ႐ိွ။ 

ဒူးရင္းသီး မစားဘူး ပဲလွ်က္- တကယ့္ ဒူးရင္းသီး မည္သို႔ အရသာ ႐ိွသည္ကို သိႏိုင္ပါမည္လား။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္- အျခားသူတစ္ေယာက္ ေျပာျပေသာ ဒူးရင္းသီး အရသာကို- မိမိနားလည္ သြားသည္ကို အမွန္ထင္လွ်က္ လက္ဆင့္ကမ္း ဆက္ေျပာပါက- မည္မွ် မွန္ကန္ ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထိုသို႔ အေနအထား မည္မွ် ႐ိွေနပါသနည္း။ ဥပမာ- ေမြးရာပါ မ်က္မျမင္ တစ္ဦးအား- ဗ်ိဳင္း ဆိုသည္မွာ အျဖဴေရာင္ ေျပာျပ- အျဖဴေရာင္သည္ ႏြားႏို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပရာမွ တစ္ဆင့္- မ်က္မျမင္ အေနျဖင့္- နားလည္သြားသည္မွာ ဗ်ိဳင္းသည္ ႏြားႏို႔ ႏွင့္ တူသည္ ဟူ၍ ျဖစ္လွ်င္- အ၀ိဇၨာ အေမွာင္တို႔ျဖင့္- ပိန္းပိတ္ ေမွာင္ဖံုး ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ - တစ္ဆင့္ ဆိုစကားမ်ား အရ နားလည္ ထားၾကသည္ မ်ားသည္ လည္း အမွန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။ မွန္လွ်င္ေသာ္မွ မည္မွ် ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ်သာ မွန္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။

ျမင့္မိုရ္ေတာင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍- “ျမင့္မိုရ္ေတာင္ ရွာပံုေတာ္”  
ေဆာင္းပါးကို ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားတင္ျပခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ လည္း- ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္၊ ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆ၊ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ သည္သာ ျဖစ္၍- တကယ့္ အမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ကိုမူ- ကၽြန္ေတာ္ အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္။

ဆိုလိုသည္မွာ- ကၽြန္ေတာ္ တကယ္မသိ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္-
 • ကိုယ္ဘယ္ဘ၀က လာသည္ကို မသိ၊
 • ကိုယ္ဘယ္ေန႕၊ ဘယ္ရက္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လို ေသမည္ ဆိုတာကို မသိ၊ (အနာဂါမ္ အဆင့္ေက်ာ္လြန္မွသာ သိႏိုင္သည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။)
 • ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသလွ်င္ မည္သည့္ ဘ၀ သို႔ ေရာက္ႏိုင္မည္ကို မသိ၊ (အရိယာ မျဖစ္ေသးသမွ်)
 • ထိုထက္ ပိုဆိုးသည္က-
 • မိဘတို႔ မွ မိမိကို ေမြးဖြားသည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း တိတိပပ မသိ။ (ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ကဲ့ေသာ ၀ိနည္း အလြန္သတိထားသူ ရဟန္းမ်ား အေနျဖင့္ မိခင္ မွာမူ- ေမြးဖြားေၾကာင္း- အသိသက္ေသမ်ား ႐ိွသျဖင့္ မိခင္ အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း- ဖခင္ ျဖစ္သူအား မေသခ်ာ ဟုပင္ ဆိုခဲ့၏။)
 • မိမိေမြးဖြားသည့္ ေန႕ရက္၊ အခ်ိန္တို႔ကိုပင္ မိဘတို႔က ေျပာ၍ သိရ၏။ (သူတို႔ မွတ္သားျခင္း မ႐ိွပါက- ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိႏိုင္)

တကယ္ စဥ္းစားၾကည့္ေသာ အခါ- အျခားကိစၥမ်ား အသာထား- မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ အရာမ်ားကိုပင္- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိ။

ေသေသခ်ာခ်ာ မသိ၍- ထိုအခ်င္းအရာ၊ ထိုျဖစ္ရပ္ တို႔သည္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုၿပီး လက္မခံပဲ ေန၍ေရာ- ရႏိုင္ပါမည္လား။

သို႔ေသာ္ ဘာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လက္ခံ သံုးစြဲ ရၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့- အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ သိနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္သင့္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ မိ၏။

အကယ္၍- မိမိယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆ- ယံုၾကည္မွဳ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ မသိပဲ- (သိေအာင္လည္း မႀကိဳးစားပဲ) ေနခဲ့ မည္ ဆိုပါက- တစ္ခ်ိန္က “ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု” ကဲ့သို႔ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ မွဳမ်ိဳး ေပၚခဲ့ေသာ္- တစ္ပါးသူက - မဟာ ဗုဒၶ၀င္ပါ အားနည္းခ်က္၊ စိဥၨမာန မွ ဘုရားရွင္အား စြပ္စြဲခ်ိန္တြင္ သိၾကားမင္း ၾကြက္ေယာင္ေဆာင္ ထမီေအာက္ ၀င္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ စသည္ မ်ားျဖင့္ ထိုးႏွက္ျခင္း ခံရပါက- လည္စဥ္း ခံရ႐ံု၊ မ်က္စိပ်က္၊ မ်က္ႏွာပ်က္ ျဖစ္႐ံု၊ မေက်မနပ္ ေဒါသ ထြက္ရ႐ံု မွ် အပ အျခားမ႐ိွ။ 

ပို၍ ဆိုးသည္က- အခ်ိဳ႕သည္ မိမိ မသိသည္ ကိုပင္- တကယ္မသိမွန္း မသိ၊ မိမိ သိ႐ိွသည္မွာ အေပၚယံ သေဘာမွ် (အရပ္သိ၊ ဇတ္သိမွ် သာ) ျဖစ္ ေသာ္လည္း)- အမွန္ပင္ သိ႐ိွ နားလည္ သကဲ့သို႔ မွတ္ထင္လွ်က္- တစ္ပါးသူ၏ လက္ခံ နားလည္ ယံုၾကည္မွဳ တို႔ကို တိုက္ခိုက္ ထိုးႏွက္ တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေတာ့၏။

မသိျခင္း သက္သက္ သည္- အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ေလ့လာအားထုတ္မွဳ အားနည္းျခင္း မွ်သာ ျဖစ္၍- မသိပဲလွ်က္ ေရွးပညာပါ အခ်က္မ်ား၊ တစ္ပါးသူ၏ ယံုၾကည္ လက္ခံမွဳမ်ားကို ထိုးႏွက္ျခင္းသည္ကား- စိတ္ဓါတ္ပိုင္း အားနည္းျခင္း တို႔ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

လူႀကီးလူေကာင္း- စိတ္ဓါတ္ ပညာ ျပည့္၀သူတို႔သည္- မိမိကိုယ္တိုင္ တေစၧသူရဲ မယံုသည္ ျဖစ္ေစ- သူရဲ ေၾကာက္တတ္သူ အား- ႏိွမ္ခ်၊ ေစာ္ကား တိုက္ခိုက္ျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္။ ကူညီျခင္း- အားေပးျခင္း သာလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္၍- ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကား လုပ္မည္ မဟုတ္။
သို႔ေသာ္လည္း..
လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ထိုသို႔ေသာ အေနအထားမ်ားစြာ ႐ိွေနေလေတာ့၏။ 

နဂါးလွည့္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍- 
“တ၊တန္၊က- ေနာက္န၊၀ါ၊၀ါ- ေျမာက္၊ေတာ္၊ကၽြတ္၊မုန္း- ေရွ႕၊နတ္၊ျပာ၊တြဲ- ေတာင္၊လူတို႔ေဘာင္ေရွာင္ရန္ နဂါးလွည့္”
ဆိုသည္ ကို ျမန္မာ လူမ်ိဳး တိုင္းလိုလို အနည္းႏွင့္ အမ်ား ၾကားဘူးၾက၏။ ဆိုလိုသည္မွာ- 
 • တေပါင္း၊ တန္ခူး၊ ကဆုန္ တို႔တြင္ နဂါးေခါင္းသည္ အေနာက္ဘက္-
 • နယုန္၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္တို႔ တြင္ နဂါးေခါင္းသည္ ေျမာက္ဘက္-
 • ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္းမုန္းတို႔တြင္- အေရွ႕ဘက္-
 • နေတၱာ္၊ ျပာသို၊ တပို႔တြဲတို႔တြင္ - ေတာင္ဘက္ သို႔ လွည့္သည္ဟု 
ဆိုယင္း ျဖစ္၍- နဂါး လွည့္ႏွင့္ အဆန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစုန္ေသာ္ လည္းေကာင္း မသြားသင့္-ပဲ နဂါးကို ကန္႔လန္႕ ျဖတ္-အေနအထား အတိုင္းသား သာ ခရီးသြားလာျခင္း မ်ိဳး လုပ္သင့္သည္ ဟု ဆိုလိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ ဆိုေသာ္- နဂါးလွည့္သည္ ခရီးသြားျခင္း အရပ္မ်က္ႏွာကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္သာမက- အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ ပႏၷက္ ႐ိုက္ျခင္း၊ လယ္ယာ ေျမ စတင္ ထြန္ယက္ျခင္း၊ လက္ေ၀ွ႕ ကိုယ္ခံမ်ား ေလ့က်င့္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း- အရပ္မ်က္ႏွာ ေရြးခ်ယ္ ရျခင္းမ်ား အထိပင္ ပါ၀င္၏။
 • ထိုနဂါးလွည့္ သည္ ဘာကို ဆိုလိုသနည္း။
 • ထိုနဂါးလွည့္ ႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
 • ဘာေၾကာင့္ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားခဲ့သနည္း၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိၾကပါ၏ေလာ-
 • ထိုနဂါးလွည့္ကို လိုက္နာသူတို႔ လည္း႐ိွ၏။
 • ထိုနဂါးလွည့္ကို မလိုက္နာသူတို႔ လည္း႐ိွ၏။
 • ထိုနဂါးလွည့္ကို လိုက္နာသူတို႔ အားလည္း ေ၀ဘန္ရံွဳ႕ခ်သူတို႔ ႐ိွ၏။
 • ထိုနဂါးလွည့္သည္ ဘာဆိုလိုမွန္း မသိပဲ ႏွင့္- “လံုး၀ အဓိပၸါယ္မရိွ” ဟူေသာ စကားျဖင့္- တစ္ခ်က္တည္း အပိုင္အႏိုင္ ေ၀ဘန္ ေစာ္ကားသူမ်ားလည္း ႐ိွ၏။ 
ထိုထိုသူ မ်ားတြင္- မိမိကိုယ္တိုင္ ေသခ်ာစြာမသိေသာ ဟိႏၵဴ -ျဗဟၼဏ ၀ါဒ ဆိုသည္ျဖင့္ပါ တြဲလွ်က္- နဂါးလွည့္သည္ ျဗဟၼဏ ၀ါဒ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုကာ-၂-ခုစလံုး ေရာယွက္ကာ- ေ၀ဘန္ သူမ်ားလည္း ႐ိွ၏။ 

ဟိႏၵဴက်မ္းမ်ားစြာ တြင္- ျမန္မာက်မ္းမ်ား ေလာက္ နဂါးလွည့္ကို ဦးစားေပး ေဖၚျပ ေရးသား သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ ယခု အခ်ိန္အထိ မဖတ္ဘူး မၾကံဳဘူးေသာေၾကာင့္- ထိုနဂါးလွည့္သည္- ျဗဟၼဏ ၀ါဒ ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ မသိ၊ ေ၀ဘန္ ေျပာသူမ်ားက အေနျဖင့္- ကၽြန္ေတာ္ မဖတ္ဘူးေသာ က်မ္းတို႔ကို ဖတ္ဘူးသျဖင့္သာ ဤသို႔ ေျပာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္မည္ ဟု ယူဆမိ၏။ 

ျမန္မာ့ နကၡတ္ ပညာသည္ ဟိႏၵဴ နကၡတ္ပညာကို အမီွျပဳေသာ္လည္း- ဟိႏၵဴ နကၡတ္ ပညာႏွင့္ ျမန္မာ့ နကၡတ္ပိုင္း မတူညီ၊ ကြဲျပားသည္မ်ား၊ ဦးစားေပး မတူညီသည္မ်ား၊ ထပ္ဆင့္ ပါ႐ိွသည့္ အခ်က္မ်ား စသည္ တို႔ကို ေတာ့- ကၽြန္ေတာ္ အနည္းငယ္သိထား၏။

လြန္ခဲ့ေသာ- အႏွစ္ ၃၀ ခန္႔- ကၽြန္ေတာ္ ငယ္႐ြယ္စဥ္က- ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္၏ “မိုးေပၚမွ ၾကယ္တစ္လံုး စာအုပ္” ကို ဖတ္မိခဲ့ဘူးသိမွ စ၍- နဂါးလွည့္ ဆိုသည္မွာ- နဂါးေငြ႕တန္းႀကီး၏ လွည့္သြားေသာ အရပ္ မ်က္ႏွာ အေနအထားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္မည္ ဟု ရိပ္စားမိခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီး အေနျဖင့္- ျမန္မာတို႔ ဆို႐ိုးျပဳေသာ နဂါးလွည့္ ႏွင့္ မီလ္ကီးေ၀း ေခၚ နဂါးေငြ႕တန္းႀကီး ကို ဆက္စပ္ ျပျခင္း မ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း- ဆရာႀကီး- အေနျဖင့္- ဇန္န၀ါရီလတြင္- နဂါးေငြ႕တန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္မွ အေနာက္ေျမာက္ ေထာင့္သို႔ သြယ္တန္း ေနသည္ဟု ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ကၽြန္ေတာ္ ၈-တန္း ေက်ာင္းသား အ႐ြယ္ခန္႕က- ေကာင္းကင္တြင္ သတိျပဳမိေသာ နဂါးေငြ႕တန္း ၏ လက္ေတြ႔ ျမင္ေတြ႔ ရရာ အရပ္မ်က္ႏွာ ႏွင့္- “… “နတ္၊ျပာ၊တြဲ- ေတာင္ ” ဆိုေသာ နဂါးလွည့္ ကဗ်ာ ေလးကို ဆက္စပ္မိရာမွ ဆက္စပ္မိျခင္း ျဖစ္၍- ေသခ်ာသည္ ဟူ၍ေတာ့ မယူဆခဲ့ပါေခ်။

ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္- သတိရ၍ ေကာင္းကင္ၾကည့္မိျပန္ေတာ့လည္း- တိမ္ထူထပ္ေသာ ကာလမ်ား၊ မိုးရာသီ ကာလမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳျပန္၍ လည္းေကာင္း၊ နဂါးေငြ႕တန္းသည္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း ႏွင့္ ကပ္သြားေသာ ကာလမ်ားေၾကာင့္- အေဆာက္အဦ မ်ားႏွင့္ ကာေနျပန္ သျဖင့္ မျမင္ရႏိုင္သျဖင့္ လည္းေကာင္း ထိုဆက္စပ္မွဳ ဆိုလိုရင္းကို အခိုင္အမာ မသိခဲ့မိပဲ- ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ လိုလို ျဖစ္ခဲ့မိ၏။

ၾကံဳႀကိဳက္၍ - နကၡတ္ဆရာမ်ား၊ ဆရာႀကီးမ်ားအား ေမးျမန္းၾကည့္မိသေလာက္တြင္လည္း- ေရေရ ရာရာ အေျဖမရခဲ့သလို- စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား တြင္ ဆက္စပ္ ေရးသားမွဳမ်ားကို မဖတ္ခဲ့ရပါေပ။

နကၡတ္ ပညာရပ္မ်ား ေနာက္ပိုင္း ေလ့လာ ရာတြင္လည္း- အေျခအေန ကို ပို၍ - ရွဳပ္ေထြးသြားေစႏိုင္သည့္  အခ်က္ျဖစ္ေသာ- အေနာက္တိုင္း အေနျဖင့္ ကင္းၿမီးေကာက္ပံု ယူဆေသာ ၿဗိစၧာရာသီ ၾကယ္စုႀကီးကို ျမန္မာတို႔က- ၾကယ္နဂါးဟု ေခၚ၍- အႏုရာဓ သည္ နဂါးေခါင္း၊ ေဇ႒ ၾကယ္ႀကီးသည္ နဂါးခ်က္ ဟု လည္းေကာင္း၊ နဂါး ႏွလံုး ဟု လည္းေကာင္း ထပ္ေျပာၿပီး- ထိုၾကယ္စုႀကီး သည္ နဂါးလွည့္ ျဖစ္သည္ဟုပင္ ေျပာဘူးသူ ပညာရွင္ တို႔ကိုလည္း ၾကံဳဘူး ခဲ့ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ၿဗိစၧာရာသီ ၾကယ္စုႀကီးကို နဂါးလွည့္ ေ႐ြးရာတြင္ ဆိုလိုေသာ နဂါး မဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ နဂါးလွည့္ သည္ နဂါးေငြ႕တန္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း လက္ခံ သိ႐ိွထားမိ ေသာ္လည္း- အေထာက္အထား ေသေသခ်ာခ်ာ ဆက္စပ္ မျပႏိုင္ခဲ့ပါေခ်။

လြန္ခဲ့ေသာ ၃-ႏွစ္ ခန္႕၊ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀- တြင္ ယခု ေအာက္ပါ ပံုတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ Planisphere ကို ကၽြန္ေတာ္ ၀ယ္ယူခဲ့၏။ 

Planisphere ကို အသံုးျပဳပံုကို ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပေပးမည္ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း- ၄င္းတြင္- နဂါးေငြ႕တန္း ကို ေဖၚျပထား၏။ ထိုအခါတြင္- ျမန္မာ လ-မ်ားအရ- နဂါးေငြ႕တန္း ကို လွည့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္- ေရွးလူႀကီး သူမ တို႔၏ နဂါးလွည့္ ကို အတိအက် ျမင္ေတြ႕ရေတာ့၏။

စာဖတ္သူ အေနျဖင့္- ယခု ေဖေဖၚ၀ါရီ လ-လယ္ပိုင္းကာလ- ပိုင္း ညဥ့္သန္းေခါင္ ခန္႕တြင္- ေကာင္းကင္အား ၾကည့္လိုက္ပါက- ေတာင္ ဘက္မွသည္- အေနာက္ေျမာက္သို႔ သြယ္တန္းေနသည့္-  နဂါးေငြ႕တန္းႀကီးကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ဤပံုတို႔မွာမူ Stellarium ပ႐ိုဂရမ္ျဖင့္ အသံုးျပဳ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္၏။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ၀ယ္ယူထားသည့္ Planisphere ကို လွည့္၍- ေဖၚျပမည္ ဆိုပါက- အခ်ိဳ႕လမ်ားတြင္- နဂါးေငြ႕တန္း ကို ကြယ္သြားေသာ အေနအထားေၾကာင့္- Stellarium မွ ပံုျဖင့္ ေဖၚျပရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ေဖေဖၚ၀ါရီ လ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ေကာင္းကင္ျပင္ကို ၾကည့္လိုက္ပါက- နဂါးေငြ႕တန္း ႏွင့္ တစ္ကြ၊ နကၡတ္၊ ၾကယ္စု မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ျမင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ 

ေနာက္ ၂-လ အၾကာ၊ ဧၿပီလ လယ္ပိုင္းတြင္မူ နဂါးေငြ႕တန္း အေနျဖင့္- မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္း ႏွင့္ နီးစပ္စြာ ေအာက္ေျခတြင္ ကပ္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ ေနသည္ကို- မိုးတိမ္ ကင္းစင္ပါ၍- ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ေဒသမွ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ွဳပါက- ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးလွ်င္မူ- ၿမိဳ႕မွ လွ်ပ္စစ္ အလင္းေရာင္ မ်ားေၾကာင့္ Light Pollution ျဖစ္ကာ - ျမင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

ဆက္လက္ ေဖၚျပထားေသာ စက္၀ိုင္းပံုမွာ ဧၿပီလ တြင္ နဂါးေငြ႕တန္း အေနအထားကို ျမင္ကြင္း ျခံဳ႕ၾကည့္လိုက္ေသာ ပံု ျဖစ္သည္။


ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ပိုင္ Planisphere 

အေနာက္ႏိုင္ငံသံုး Planisphere မ်ားတြင္ အေနာက္ ႏိုင္ငံသံုး Contellation မ်ား၊ Galaxy ႏွင့္ ၾကယ္မ်ားသာ ပါသျဖင့္- ျမန္မာ နကၡတ္၊ တာရာ အမည္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ထည့္ႏိုင္ရန္၊ လိုခ်င္သည္ကို ျမင္ရၿပီး၊ မလိုခ်င္သည္ မ်ားကို ေဖ်ာက္ထားႏိုင္ရန္၊ AutoCAD ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ Planisphere တည္ေဆာက္ ခဲ့ရပါေတာ့၏။

အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေပးထားေသာ- Planisphere မ်ားတို႔ ႐ိွေသာ္လည္း- ရက္စြဲမ်ားတြင္- (ဥပမာ ၃၁-ရက္၊ ၂၈-ရက္) စသည္ တို႔ အတိအက် မဟုတ္ပဲ- တစ္လလွ်င္ ရက္ ၃၀ ျဖင့္- ပိုင္းျဖတ္ေပးထားေသာ အေနအထားမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမက်။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က- ကိုယ္ပိုင္ ရက္စြဲက အစ- အေသအခ်ာ ပိုင္းျဖတ္လုပ္ခဲ့ရ၏။ (ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၉-ေတာ့ မထည့္ႏိုင္ပါေခ်။) နကၡတ္ တာရာ အမည္မ်ား ႏွင့္ တကြ နဂါးေငြ႕တန္းကိုပါ ထည့္ေရး၏။ 

ယခုေဆာင္းပါးတြင္- နဂါးေငြ႕တန္းႀကီး လည္ပါတ္သြားပံု- တစ္နည္းအားျဖင့္ နဂါးလွည့္ကို ေဖၚျပႏိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ အတိုင္း အရပ္မ်က္ႏွာ ႏွင့္ အခ်ိန္နာရီ ေဖၚျပထားသည့္ ဖရိမ္ တစ္ခုကို ဆြဲလိုက္ပါ၏။ အရပ္မ်က္ႏွာမ်ား ေဖၚျပထားပံု ထူးျခား ေနျခင္းသည္- အီေကြတာ၏ ေျမာက္ဘက္ တြင္ ႐ိွေသာ ျမန္မာ ျပည္အတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ျဖစ္၏။ (ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၀ ဒီဂရီ ခန္႕အတြက္ ေရးဆြဲထားသည္။) အီေကြတာ ႏွင့္ တစ္တန္းမွ် ႐ိွေသာ စကၤာပူ အေနျဖင့္ မူ အေရွ႕ အေနာက္ အေနအထားသည္ တစ္တန္းတည္း ျဖစ္၏။

ဆက္လက္ ရွင္းျပထားေသာ ပံုမ်ားတြင္- ဖရိမ္ကို မူေသ ထားၿပီး- ဖရိမ္႐ိွ ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္ ႏွင့္- အလယ္၍ နကၡတ္ပံုမ်ားပါေသာ Planisphere စက္၀ိုင္း မွ မိမိ သိလိုေသာ ရက္စြဲကို ကိုက္ညီေအာင္ ထားၿပီး- နဂါးလွည့္ အေနအထားကို လွည့္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္၏။ (စာသားမ်ား ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနျခင္း သည္- ျပင္ပတြင္ လက္ေတြ႕ သံုးစြဲေသာ အခါ မိမိ ၾကည့္လိုေသာ အရပ္သို႔ လူက မ်က္ႏွာမူၿပီး- Planisphere တြင္ ထိုအရပ္မ်က္ႏွာကို ေအာက္ဘက္ ထားျခင္းျဖင့္ ၄င္းမွ ေဖၚျပခ်က္မ်ားကို အတည့္ ျပန္ဖတ္၍ ရေအာင္ လုပ္ထားရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။)
တ၊ တန္၊ က- ေနာက္ ဆိုသည့္ အတိုင္း- Mar, April, May လမ်ားတြင္ (ယခုပံုသည္ မတ္လ ကို ျပထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး- ဧၿပီလ အထိ နာရီ လက္တံ ေျပာင္းျပန္ အတိုင္း လွည့္ၾကည့္ပါေသာ္ - နဂါးေခါင္းသည္- မတ္လတြင္ အေနာက္ေတာင္ (အေနာက္ဘက္ ႏွင့္ ပိုနီးသည္။) မွ- ဧၿပီလတြင္- အေနာက္၊ ေမလ တြင္ အေနာက္ ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ အၾကား- သို႔ လည္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

ဆက္လက္၍ ေလ့လာပါကလည္း- 

နယုန္၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္ ဟူေသာ- ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္ လမ်ားတြင္- နဂါးေခါင္းသည္ အေနာက္ေျမာက္၊ ေျမာက္ႏွင့္၊ အေရွ႕ ေျမာက္သို႔ လွည့္လာသည္ ကို လည္းေကာင္း- 


ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္းမုန္း လမ်ားတြင္ - နဂါးေခါင္း ေခၚ နဂါးေငြ႕ တန္းႀကီးသည္ 
အေရွ႕ေျမာက္၊ အေရွ႕ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ သို႕လည္းေကာင္း (ေတာ္၊ ကၽြတ္၊ မုန္း- ေရွ႕)နေတၱာ္၊ ျပာသို၊ တပို႔တြဲ လမ်ားတြင္- နတ္၊ ျပာ၊ တြဲ ေတာင္ ဆိုသည့္ အတိုင္း- အေရွ႕ေတာင္၊ ေတာင္၊ အေနာက္ ေတာင္ အတိုင္း လွည့္လာသည္ကို လည္းေကာင္း ေတြ႕ၾကရပါမည္။

႐ိုးရာ ယံုၾကည္မွဳ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍- 

ႏိုင္ငံတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ ႐ုိုးရာ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ား ႐ိွခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႐ိုးရာ ထံုးစံတို႔သည္- ထိုႏိုင္ငံ ထိုလူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳ ကို ယခင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျပသခဲ့သလို၊ ယခုလည္း ျပသ ေနလွ်က္ ႐ိွပါ၏။

ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမွဳ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအား- ျပင္ပ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ စစ္အင္အား၊ လက္နက္ အင္အား တို႔ျဖင့္ လႊမ္းမိုးၿပီးေနာက္ ယဥ္ေက်းမွဳ အားနည္းသည့္ ထိုႏိုင္ငံအား-၄င္းတို႔ ႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ လုပ္ပစ္လိုက္ျခင္းကို- အေမရိကန္ မူရင္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေသာ ရက္ဒ္ အင္ဒီးယန္း မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားစြာမ်ား၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဘိုးရီးဂ်င္း ေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အျဖစ္တို႔ က သက္ေသခံ ခဲ့၏။ အကယ္၍ စာရွဳသူသည္- အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ လြန္ခဲ့ေသာ သမိုင္းတို႔ကို ေလ့လာခဲ့မည္ ဆိုပါက- ေဒသခံ အင္ဒီးယန္း လူမ်ိဳးတို႔ အေနျဖင့္ ေငြ႐ိွလွ်င္ ေသာ္မွ- စားေသာက္ဆိုင္၊ လဘက္ရည္တို႔ ၀င္ခဲ့မည္ ဆိုေသာ္- ေခြးေမာင္း သကဲ့သို႔ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း စသည္တို႕ကို သိႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။

ယဥ္ေက်းမွဳ အေထာက္အထား ထင္ရွားစြာ သက္ေသ မျပႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတို႔အား- ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက- ယဥ္ေက်းေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးသည္ Civilization ဟူေသာ ေ၀ါဟာရျဖင့္- ထိုႏိုင္ငံမ်ားအား သူတို႔ပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလိုက္ေတာ့၏။ မူလ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား တို႔မွာမူ- အိမ္ရွင္ စစ္စစ္ ျဖစ္ပါလွ်က္ မီးဖိုေခ်ာင္ ႏွင့္ အေစခံ တန္းလ်ားတို႔ ေရာက္သြားကာ- လုယက္သူက အိမ္ဦးခန္း တြင္ ေနရာရၿပီး သခင္ျဖစ္သြားေတာ့၏။
ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမွဳ အားေကာင္းေသာ- သမိုင္း ျပယုဂ္ အထင္ကရ ႐ိွခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံတို႔ကို က်ဴးေက်ာ္ ရာတြင္မူ ၄င္းတို႔၏ အ႐ုပ္ဆိုးမွဳ မွာ ထင္ရွား အက်ည္းတန္ သြား ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ လုပ္ခြင့္ မရပဲ- အခ်ိန္တန္ယင္ ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္အပ္ရေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြား၏။

ဤသည္မွာ ယဥ္ေက်းမွဳ သည္- ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအား မည္သူက ပိုင္ရွင္ အစစ္ ျဖစ္သနည္း ကို ျပသႏိုင္ေသာ အဓိက အေၾကာင္း အခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ ကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။
ျမန္မာစာေပ၊ ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ထီးနန္း အစဥ္အလာ အားလံုးတို႔တြင္- ျမန္မာ့ နကၡတ္ပညာ အပါ အ၀င္ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ ေရွးေဟာင္း ပညာရပ္မ်ား သည္ ထာ၀ရ ယွဥ္တြဲ ေနခဲ့၏။ တစ္ဘက္သူတို႔က ျမန္မာ့တို႔အား အ႐ိုင္းအစိုင္း မ်ားဟု ေျပာမရ ႏိုင္ သာ- ယဥ္ေက်းမွဳ သမိုင္း အထင္ကရ ႐ိွထားခဲ့၏။

မွန္သည္ ျဖစ္ေစ- မွားသည္ ျဖစ္ေစ၊ လက္ခံလိုသည္ လက္မခံလိုသည္ ျဖစ္ေစ- ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳ၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ေရွးပညာ မ်ားသည္ ျမန္မာ တို႔- ယခုအထိ- ျမန္မာႏိုင္ငံ အျဖစ္ တည္ေနျခင္း အခ်က္ေပၚတြင္ ေက်းဇူး႐ိွသည္ ဆိုသည္ကို မည္သူ ျငင္းႏိုင္အံ့နည္း။

ထိုေက်းဇူးတရားကို ျမန္မာ့ စာေပ၊ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳ သမိုင္းတို႔ကို ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕သာ သိႏိုင္လွ်က္- အမ်ားစု အေနျဖင့္ ႐ုတ္တစ္ရက္ မျမင္ႏိုင္ပါေပ။

သို႔ဆိုလွ်င္- ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ အယူအဆ မ်ားကို အဓိပၸါယ္ မ႐ိွ ဟု သတ္မွတ္ ေစာ္ကား ေနသူတို႔က တစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာေရး ၏ ရန္သူ အသြင္ အေရာင္ခ်ယ္ ႏိွပ္ကြပ္ ေနသူတို႔က တစ္ဖံု ေသးသိမ္ ေအာင္ လုပ္ေနၾကျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္မည္ ဟု စာရွဳသူ ထင္ပါသလား။

ေရွး႐ိုးရာ အျဖစ္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ေဗဒင္ ပညာသည္- 
အျခားျခားေသာ ပညာမ်ားကဲ့သို႔ ပညာပင္ ျဖစ္၍- လိုင္းခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းမူ အမ်ိဳးမိ်ဳး ႐ိွ၏။
 • ေကာင္းကင္ နကၡတ္ပညာသည္သာ ေဗဒင္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း။
 • နကၡတၱေ၀ဒ ပညာသည္သာ ေဗဒင္ ပညာျဖစ္သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 • မဟာဘုတ္သည္ သာ ေဗဒင္ပညာ ျဖစ္သည္ဟူ ၍လည္ေကာင္း၊
 • ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး ေ႐ြးခ်ယ္မွဳသည္ ေဗဒင္ ပညာျဖစ္သည္ဟု ၍ လည္းေကာင္း ယူမွတ္ၾကေသာ္- 
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္- အစြယ္ကိုင္မိေသာ မ်က္မျမင္ ပုဏၰား၊ ဆင္နား႐ြက္ ကိုင္မိေသာ မ်က္မျမင္ ပုဏၰား တို႔သာ ျဖစ္ေနၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး- ထိုထို တို႔သည္ ေဗဒင္ ပညာဟူ၍ နားလည္ ထားႏိုင္ေသာ အေနအထားမွ် ျဖင့္- ေဗဒင္ ပညာအား ႏိွပ္ကြပ္ ေနၾကျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ေသာ - ေ၀ဘန္မွဳ၊ အျခားသူမ်ားအား- ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳကို ေပးေသာ သင္ၾကားမွဳ ျဖစ္သည္ဟု၍ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မထင္မိပါေခ်။

တစ္ဘက္လူ၏ ယံုၾကည္မွဳ သည္- သူကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ လူ႕ပါတ္၀န္းက်င္အား ေဘးဥပါဒ္ မျဖစ္ ေစႏိုင္သ၍ ထိုယဥ္ေက်းမွဳ အား အသိအမွတ္ ျပဳ ထိမ္းသိမ္း သင့္ေၾကာင္းကို - ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္- “ယံုၾကည္မွဳ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးတရား ႏွင့္ အစြန္းေရာက္မွဳမ်ား”  ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့ပါ၏။

ယံုၾကည္မွဳတို႔တြင္ မိမိ မသိႏိုင္ေသာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ႐ိုႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ထိုေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့ပါ၏။

အစြန္းေရာက္ေသာ ယံုၾကည္မွဳမ်ားျဖစ္သည့္-
လူတိရစာၦန္ တို႕၏ အသက္ျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း စေသာ အစြန္းေရာက္သည့္ ယံုၾကည္မွဳမ်ိဳး မဟုတ္လွ်င္- သရဏဂံု ပ်က္ေလာက္သည္ အထိ အစြန္း မေရာက္လွ်င္-
ေဗဒင္ယံု၍- ယၾတာေခ်ျခင္း၊ အခ်ိန္အခါ ေ႐ြးျခင္း၊ နဂါးလွည့္ ေ႐ြးျခင္း၊ ရက္ရာဇာ ေဆာင္၊ ျပႆဒါး ေရွာင္၊ သမားျဖဴ၊သမားညိဳ၊ ရက္ယုတ္မာ ေ႐ြးျခင္းတို႔သည္- မည္သူ႕အားမွ် ဒုကၡေပးေသာ၊ ကာယကံ႐ွင္၏ ေ႐ြးခ်ယ္မွဳ သာ ျဖစ္၍-
ထိုသူ အေနျဖင့္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အယူအဆ အရ ရ႐ိွ ႏိုင္ေသာ အျပစ္ ႏွင့္- မိမိ အလုပ္ကို မိမိ ေကာင္းစြာ မလုပ္ေသာ၊ မိမိ ၏ ပတ္၀န္းက်င္ ကို ေစာင့္ေရွာက္ ရမည့္ အစား ေလာဘ ေၾကာင့္ ဒုကၡေပးသူ အျဖစ္ ေရာက္သြားၾကေသာ- အက်င့္ပ်က္ အရာ႐ိွမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာ မေစာင့္စည္း ေသာ-လူမွဳ ေလာက ၀န္ထမ္း အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ အျပစ္တို႔ မည္သည္က ပိုႀကီး အံ့နည္း။ 

ဘာသာေရး လမ္းညြန္ သင္ျပသူတို႔သည္ ေဗဒင္ ယံုသူတို႔ကို ၏ အမွားကို ေထာက္ျပ သကဲ့သို႔- ထိုသူတို႔၏ အျပစ္ကိုေရာ ေထာက္ျပ ေဟာၾကား ၾကပါသည္ လား။ 
မည္သည့္ အျပစ္ကို ေထာက္ျပ ၾကသည္က ပိုမ်ားသနည္း။
မည္သည္ေၾကာင့္ နည္း။

ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ ကၽြန္ေတာ္ သိသမွ် ျဖင့္- ေရွးလူႀကီးတို႔၏ နဂါးလွည့္ သည္ မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ-
ကမာၻ မွ ျမင္ရေသာ ေနထက္ အဆမ်ားစြာ အင္အားႀကီးေသာ ေနမင္းႀကီးေပါင္း ဘီလ်ံမ်ားစြာ ႐ိွသည့္ - ဘလက္ဟိုးလ္ ေခၚ စၾကာ၀ဠာ ကၽြင္းနက္ႀကီးမ်ား ႐ိွသည့္ ထို နဂါးေငြ႕ႀကီး၏ အေနအထားကို နာဆာ NASA အေနျဖင့္- သိ႐ိွထားၿပီး ျဖစ္ရာ- ထိုစြမ္းအင္ တို႔ အေၾကာင္းကို တစ္စံု တစ္ရာ သိခဲ့ၾကေသာ- ျမန္မာ ေရွးလူႀကီးမ်ားက- ေႏွာင္းလူ တို႔အတြက္ ေစတနာျဖင့္ ညြန္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါ၏။

“ဟဲ့ စေလာင္းဖံုး ၂-ခ်ပ္ မတီးနဲ႕- တီးယင္ က်ားကိုက္တတ္ တယ္” ဟု- စေလာင္းဖံုးမ်ား မကြဲရန္ ရည္႐ြယ္၍- က်ားေၾကာက္ သည့္ ကေလးကို တားျမစ္ ခဲ့ေသာ စကားကို - အေပၚယံ သေဘာယူ၍- အဓိပၸါယ္မဲ့သည္ ဟု ဆိုမည္လား။ လိုက္နာ ျခင္း ျဖင့္ ေတာ့ အက်ိဳး မယုတ္ ႏိုင္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါ၏။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ နဂါးလွည့္ အေၾကာင္းသည္- ေရွးျမန္မာ လူႀကီး သူမမ်ားက လက္ဆင့္ကမ္း လမ္းညႊန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍- မိမိ အေနျဖင့္ လက္ခံ လိုလွ်င္ လက္ခံ၍ လက္မခံလိုလွ်င္ လည္း လက္မခံယံုသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

အကယ္၍- နဂါးလွည့္ ကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္- သင့္အေနျဖင့္ အက်ိဳးပ်က္စရာ မ်ား ႐ိွႏိုင္ဆိုလွ်င္လည္း-
မလိုက္နာပဲ ေနလိုက္႐ံု ပင္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ အထင္ေသး ပုတ္ခတ္ျခင္း မလုပ္သင့္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္မိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ မွန္လွ်င္လည္း မွန္ပါမည္။ မွားလွ်င္လည္း မွားေနပါလိမ့္မည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ကၽြန္ေတာ္သည္- အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ အေၾကာင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေတာ့၏။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

3 comments:

Anonymous said...

သေဘာၾက ႏွစ္သက္ မိေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ပါဘဲ ခင္ဗ်ာ။

Anonymous said...

ေလးစားပါတယ္ ဆရာ။ ဘယ္ေန၇ာမွ မၾကားမသိရတဲ့- အသိေတြကို ဒီဆိုက္ကေန ရဲရဲရင့္ရင့္ ေဖၚျပေပးတာေရာ။ မဟုတ္တာေတြ အဟုတ္ထင္ျပီး ဟုတ္တာေတြ မဟုတ္တာထင္ ေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သိသင့္တာေတြ အသိေပးေနတာေရာ အတြက္ပါ- ယခင္က ေရာ၊ ယခုေရာ၊ ေနာင္မွာပါ ဒီလို အသိေပးတဲ့ ေနရာမ်ိဴးရိွဖို႔ေတာ့ မလြယ္လွပါ။ ဆရာ- က်န္းမာစြာနဲ႕ ဆက္လက္ ျဖန္႕ျဖဴးနိဳင္ပါေစ။

aha said...

ဆရာေတာ္ဦးသီလာစာရရဲ႕ ျပကၡဒိန္စာတမ္းမွာေတာ့ မသိနားမလည္ပဲ အျပစ္တင္ၾကသူေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားခဲ့တာကို မွတ္သားဖူးပါတယ္ဆရာ . .

သိဒၶါႏၱသိေရာမဏိက်မ္းကို ေရးသားစီရင္ခဲ့တဲ့ ဘာကရဆရာကေတာ့ အရမ္းတင္တဲ့ အျပစ္မ်ိဳးကို ေအာင့္အီးမ်ိဳသိပ္မထားဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မငဲ့မညွာ ေခ်ပေျပာဆိုတတ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ သိဒၶါႏၱသိရာမဏိက်မ္းအစ ၅-ခုေျမာက္ ဂါထာမွာ . .

တုႆႏၱဳသုဇနာဗုဒၶါ၊ ၀ိေသေသ မယုဓိရေတ။

အေဗာေဓန စသေႏၱာမံ၊ ေတာသေမႆႏၱိဒုဇၨနာ ။ ။

အနက္

မယာ-ငါသည္၊ ဥဓိရိေတ-မိန္႔ဆိုအပ္ေသာ၊ ၀ိေသေသ- အထူးထူးအျပားျပားေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ အသြယ္သြယကို၊ ဗုဒၶါ- အဟုတ္တကယ္သိၾကကုန္ေသာ၊ သုဇနာ- ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္၊ တုႆႏၱဳ- ႏွစ္သိမ့္ ေက်နပ္ေတာ္မူၾကပါေစသတည္း။ . . .

ဒုဇၨနာ-ေသးငယ္ဖ်င္းသိမ္ ဥာဏ္လိမ္ဥာဏ္ရြဲ႕ ဥာဏ္ႏံုနဲ႔ ငမိုက္သားတို႔သည္ကား၊ အေဗာေဓန- အဟုတ္အမွန္ကို ေျခငံေစ့ငံု မသိမႈေၾကာင့္၊ မံ- ငါ့ကို၊ ဟသေႏၱာ- ျပဳံးစပ္စပ္မ်က္ႏွာေပးႏွင့္ ေမးေငါ့ကာ ရယ္သြမ္းၾကကုန္လ်က္၊ ေတာသံ- ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ျခင္းသို႔၊ ဧႆႏိၱ- မုခ်မေသြ ေရာက္ၾကေစကုန္လတၱံ႕။ . . လို႔ ေျပာထားခဲ့တဲ့ စကားရွိပါတယ္။

အဲဒီ ဘာကရဆရာ ေျပာထားခဲ့တဲ့စကားအတိုင္း မက်ရေလေအာင္ ႏွလံုးသြင္းသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာျဖင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ အထပ္ထပ္ေလ့လာၿပီးမွ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကိုျပဳလုပ္ၾကပါလို႔ ဤစာတမ္း၏ အဆံုး၌ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။ ဆိုၿပီး လမ္းညႊန္သြားပါတယ္ဆရာ . .

Post a Comment