Sunday, September 9, 2012

ကာလသပၸ ေယာဂ (၂) ထင္ရွားေသာ ဆရာႀကီးမ်ား အျမင္။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ ၏ အယူအဆ။

ေခတ္ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္ လည္း ျဖစ္၊ ကိုယ္တိုင္လည္း မဂၢဇင္း ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀သူလည္း ျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီး ဘီဗြီရာမာန္ သည္- ထို“ကာလ သပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ပညာသား ပါပါ- ေရးသားခဲ့၏။
အဆိုးမ်ားကို ဖိေဟာေနေသာ သူမ်ားအတြက္- ၄င္းတို႔ “မွားယြင္း သည္” ဟု တိုက္႐ိုက္ ေ၀ဘန္ျခင္း မျပဳပဲ-
“ကာလ သပၸ ေယာဂ” တြင္ အေကာင္းဘက္ အေနအထား လည္း ႐ိွပါ၏။ ထိုအခ်က္သည္ကား ဇာတာရွင္ကို တက္ၾကြသူ- လံု႔လ ဥႆဟ ႐ိွသူ၊ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းကို မိမိသိထားသူ ျဖစ္ေစ၏။ စိတ္အားျဖင့္ အနားမေန ရေသာ္လည္း- ရာဇ ေယာဂ ႏွင့္ တြဲဘက္ပါက- လုပ္ေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ထိပ္ဆံုး ေရာက္မည္။”
ဟု အမ်ားတကာ မေကာင္းေျပာေသာ ေယာဂ ကို- အေကာင္းဘက္မွ ေန၍-“300 important Combination ေခၚ အေရးႀကီးေသာ ယုဂ္ ၃၀၀ စာအုပ္” ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၇ တြင္ သံတမာန္ ဆန္ဆန္ ျဖင့္ ေရးသားခဲ့၏။

သို႔ေသာ္လည္း- “ေရွးက်မ္းရင္း တို႔တြင္ မပါပဲ- အခုမွ နာမည္ ႀကီးလာေသာ အေၾကာင္းရင္း ႏွင့္ တကြ-ဆိုး႐ြား ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ား ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း သည္ သိပ္မရွင္းလင္း လွပါ” ဟု စာမ်က္ႏွာ ၃၂၆ တြင္ လွပ ယဥ္ေက်းစြာ ေရးသားခဲ့၏။

တဆက္တည္းတြင္- ဆရာႀကီး ဘီဗြီရာမာန္ သည္-
ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္- ပံု (၁) အတိုင္း ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ အၾကားတြင္ ႐ိွေသာ “ကာလသပၸ ေယာဂ” အေနအထားတြင္- ဇာတာရွင္သည္- ေလာကီ လူ႕ေဘာင္ ေအာင္ျမင္မွဳ မ်ား အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ႐ိွၿပီး၊ ပံု(၂) အတိုင္း ကိတ္ ႏွင့္ ရာဟု အၾကားတြင္ ႐ိွသည့္ “ကာလ အၿမိတၱ ေယာဂ” တြင္- ေလာကုတၱရာ ဘာသာေရး အရာမ်ား တိုးတက္ ႏိုင္ရန္ ႐ိွသည္ ဟု ေရးသားခဲ့၏။
ထို႔ျပင္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ကို ေလ့လာလွ်င္ ေအာက္ပါ တို႔ကိုပါ ထည့္တြက္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဆရာႀကီး ဘီဗြီရာမာန္ အေနျဖင့္- လမ္းညႊန္ ထားပါသည္။
 • ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ၾကား၊ သို႔မဟုတ္ ကိတ္ႏွင့္ ရာဟု ၾကားတြင္ တည္သည္လား။
 • မည္သည့္ ဘာ၀မ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနသနည္း၊
 • အျခားေသာ ယုဂ္မ်ား အေနအထား
 • လဂ္သည္ ကိတ္ႏွင့္ ရာဟု အတြင္းတြင္ က်ေရာက္သလား။ လဂ္သည္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ အတြင္းတြင္ က်ေရာက္သလား။
စသည္ ျဖင့္ ေလ့လာရန္ လိုေၾကာင္း ရွင္းျပ႐ံုမွ် မက-
  
ေဗဒင္ ဆရာ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ကို အေရးတႀကီး ဦးစားေပး မျပဳသင့္ပဲ- ဇာတာ တစ္ခုလံုး၏ အေထြေထြ အေနအထားကို ေလ့လာ ျခင္းက ပို၍ အေရးႀကီးသည္ သာမက- “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အပါ အ၀င္ မည္သည့္ ေယာဂ တစ္ခုမွသည္ ဇာတာ တစ္ေစာင္အား ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပဲ- ဤ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” သည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ဇာတာအတြက္ ထက္ - တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပို၍ အေရးပါ ႏိုင္ပါသည္ ဟု အဆံုးသတ္ မွတ္ခ်က္ ေပးထားပါသည္။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ ၏ အေတြ႕အၾကံဳ။

ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ သည္ ၁၉၅၇ မွ စ၍ိ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ စာရင္းကိုင္ စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့လွ်က္- ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ရာထူး တာ၀န္ (Director General) ျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အၿငိမ္းစား မယူခင္အထိ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သူသာမက- နကၡတ္ေဗဒင္ က်မ္းမ်ားစြာ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ၊ သင္တန္းမ်ားစြာ ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ နကၡတ္ပညာရွင္ ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ႀကိဳတင္ ေဟာၾကားခဲ့သူ ျဖစ္၏။
 • သူသည္- အိႏၵိယ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ အေနအထား ၁၉၈၉ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ဆြန္ညာ ဂႏၵီ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ ႀကီးထြားမွဳ ၁၉၉၈
 • အေမရိကန္ သမၼတ ဘီလ္ ကလင္တန္ အေနျဖင့္ လိင္ကိစၥ အရွက္တစ္ကြဲ ျဖစ္မွဳ။
 • ၂၀၀၁ တြင္ လွဳပ္ခတ္သြားေသာ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္ ငလ်င္
 • ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ေသဆံုးမွဳ။ (မိုးတား ေဆာင္းပါး- (ပါကစၥတန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘနာဇီယာ ဘူတို ၏ ကံၾကမၼာ သံုးသပ္ခ်က္။ http://numan-motaa.blogspot.com/p/benazir-bhutto.html) 
တစ္ေန႔တြင္- ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ ထံသို႔- လန္ဒန္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ေဆးပညာ ဆရာ၀န္လည္း ျဖစ္၊ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာတြင္လည္း- အသိအမွတ္ ျပဳ “ကမၼ က႑ိ” (ကံၾကမၼာ ျပဳျပင္ႏိုင္သူ ယၾတာပညာရွင္) တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာတစ္ဦးမွ စာေရးသားလာခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာ၏ အဆိုအရ အိႏၵိယမွ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အသံုးျပဳ ေဟာစားသူ ဆရာမ်ားမ်ားမွ သူထံသို႔ အဆိုျပဳလာခဲ့သည္မွာ- ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ (ကိတ္ ႏွင့္ ရာဟု) အၾကားတြင္ ႐ိွေသာ ဇာတာရွင္မ်ားကို “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ယၾတာေခ် အိႏၵိယ ဘုရားဖူး ပို႔လႊတ္ေပးမည္ ဆိုပါက- ေကာ္မရွင္ ၂၀% ရမည္ ျဖစ္ၿပီး- ဘုရားဖူး အတြက္ က်သင့္ေသာ ေငြကိုမူ- ႐ူပီးေငြ ၂ ေသာင္းခြဲမွ ၂-သိန္း အထိ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ သူ႕အေနျဖင့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ပါသူ တစ္ေယာက္ကို ဘုရားဖူး ယၾတာ (ကာလ သပၸ သွ်ႏၲီ) ပို႔လႊတ္ပါက ႐ူပီးေငြ ၅ ေထာင္မွ ၅ ေသာင္းအထိ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း - နယူးေဒလီ ႏွင့္ အျခား ၿမိဳ႕မ်ားတြင္- ေဗဒင္ လာေမးသူမ်ားကို လိမ္လည္သည့္ အကုသိုလ္ ကို မေၾကာက္ေသာ လူလိမ္မ်ားသည္ ဤ ကာလ သပၸ သွ်ႏၲီ အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ မဟုတ္ တမ္းတရား လုပ္ေနၾကေၾကာင္း ေရးသား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ ကိုယ္တိုင္လည္း- ထိုကဲ့သို႔ ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ လူပို႔ေပးရန္ လာေရာက္ ညိွႏိွဳင္းသည္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ ဆရာ” တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၀၅- စက္တင္ဘာလ ထုတ္ Journal of Astrology တြင္ ေဖၚျပ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေအာက္ပါ အခ်က္တို႔သည္ ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ အေနျဖင့္ Journal of Astrology တြင္ ေဖၚျပ ေရးသားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) ႏွင့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ ဆရာ” တို႔ ဆံုေတြ႕ျခင္း။
 • ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) အေနျဖင့္- ထိုဆရာအား ဘယ္ယၾတာ သွ်ႏၲီကို လုပ္ရန္ လုိသနည္းဟု ေမးရာ- ထိုဆရာက “နာရယ နာဂဘာလီ ပူဇာ သွ်ႏၲီ” ကို လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျဖ ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤ ပူဇာ သွ်ႏၲီ ကို သိထားၿပီး- Tryambakeshwar တြင္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ေၾကာင္း- ထိုသူ မသိထားေခ်။
 • ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) အေနျဖင့္ ထို ပူဇာ သွ်ႏၲီ သည္ ေရွးဘိုးဘြားတို႔ အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ပူဇာ ျဖစ္ၿပီး- ထိုပူဇာတြင္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ အေၾကာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ၀ က ေျမြကို သတ္ဘူးသူမ်ား ႏွင့္ မဆိုင္ေၾကာင္း၊ သင္အခု ျဖန္႕ခ်ီ ေနသည္မွာ- လိမ္လည္ျခင္း မဟုတ္ဘူးလား ဟု ေျပာျပလိုက္သည္။
 • ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) သည္ ထိုပ႑ိ ဆိုသူ ႏွင့္ အား အျခားေသာ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” လူလိမ္မ်ားအား မူလ ေရွးက်မ္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ထို “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ကို ေဖၚျပထားသည္ကို ျပသရန္ စိန္ေခၚလိုက္သည္။
 • ဘရိဂု က်မ္းမ်ားတြင္လည္း မေဖၚျပ၊ အိႏၵိယ ေတာင္ပို္ငးတြင္ အသံုးျပဳေသာ နဒီ ဂရန္သ မ်ားတြင္လည္း မေဖၚျပ၊ တစ္စံု တစ္ေယာက္က လူအမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ ေစရန္ တီထြင္လိုက္ၿပီး- “နာရယ နာဂဘာလီ ပူဇာ သွ်ႏၲီ” ႏွင့္ တြဲပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္- သင္တို႔ အေနျဖင့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” သည္ manufactured fraud ေခၚ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ လည္ဆည္ မွဳ ျဖစ္၍- အိႏၵိယ ေဗဒင္ လူလိမ္မ်ားအတြက္ အႀကီးဆံုး ေသာ ၀င္ေငြရေပါက္လမ္း ျဖစ္သည္ ဆိုတာကို သိထားရမည္။
ကမာၻေပၚ႐ိွ ေျမြအေရအတြက္ ကိစၥ-
 • ဒီေနာက္ မွာ- ကၽြန္ေတာ္ (ေကအင္န္ ေရာင္) သူ႔ကို ဆက္ေျပာျပပါတယ္္။ ကမာၻ႕လူဦးေရ သန္း ၆ ေထာင္႐ိွရာမွာ- သန္း ၁၂၀၀ ေလာက္က- ရာဟု နဲ႕ ကိတ္၊ ကိတ္ နဲ႕ ရာဟု ၾကားမွ ၿဂိဳဟ္ေတြ က်ေရာက္ႏိုင္ၿပီး- တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး တစ္ေလ အျပင္ထြက္ေနတာ ႐ိွပါလိမ့္မယ္။
 • တကယ္လို႔- သူတို႔ရဲ႕ သီအိုရီ အရ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟာ- ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ၀က ေျမြကို သတ္ခဲ့လို႔ ျဖစ္တဲ့ ေယာဂ ဆိုတာ မွန္ယင္- ကမာၻေပၚမွာ ဆယ္စု ႏွစ္ ၁-စုတိုင္း ဒီေလာက္႐ိွတဲ့ ေျမႊ အေရအတြက္ကို သတ္တာနဲ႕ ညီႏိုင္မလား။
 • ဒါျဖင့္ တ႐ုပ္ျပည္မွာ- ေျမြသတ္ၿပီး- ေျမြသား စားတဲ့ လူေတြဟာ ဒီ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” နဲ႕ ျပန္၀င္စား ၾကရမွာေပါ့။
 • ဒါဆိုယင္ အခု ကမၻာေပၚမွာ ေျမြအေရ အတြက္ ဘယ္ေလာက္ က်န္မလဲ။
 • ကမၻာေပၚမွာ ေျမြတစ္ေကာင္မွ် က်န္စရာ မ႐ိွေတာ့ဘူးေနာ
 • ၾကြက္ေတြ ေၾကာက္တဲ့ - သူတို႔ရဲ အမွတ္ (၁) ရန္သူျဖစ္တဲ့ ေျမြမ႐ိွေတာ့ယင္ ၾကြက္ေတြဟာ စိုက္ပ်ိဳး သီးႏွံေတြကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ၾကၿပီေပါ့။
ထိုပ႑ိ ဆိုသူလည္း ကၽြန္ေတာ့္ (ေကအင္န္ ေရာင္) ကို အူေၾကာင္ေၾကာင္ ၾကည့္ေနၿပီး- ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ် ျပန္မလာေတာ့ပါဘူး။

ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ သည္- ထိုလည္ဆည္ ထားသည့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အေၾကာင္းကိုလည္း စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ သတင္းစာတြင္လည္း ေရးသားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍- AAJ TAK တယ္လီဗီးရွင္း အစီအစဥ္တြင္လည္း-“ကာလ သပၸ ေယာဂ ကို ေရွးက်မ္းတစ္ခုခုမွာ ေတြ႕လွ်င္ ျပစမ္းပါ” ဟု ျပတ္သားစြာ- စိန္ေခၚ ခဲ့ေသာ္လည္း- တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလ (Journal of Astrology တြင္ ေဆာင္းပါး ေရးသားသည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၃-ရက္ ၂၀၀၅ အထိ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ ေပၚထြက္မလာပါေခ်။ (မွတ္ခ်က္- ယခု အခ်ိန္ ၂၀၁၂- စက္တင္ဘာ အထိလည္း တစ္ဦးမွ် မေပၚလာပါ။)

ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ ေရးသားသည့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” စာအုပ္ကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား- ေဖၚျပပါ လင့္မွ ၀ယ္ယူ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
http://www.indiabookcenter.com/index.php?_a=viewProd&productId=30

ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ သည္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သည့္ “IS THERE REALLY ANY PROOF OF KSY? ” ႏွင့္ နကၡတ္ ေဗဒင္ ဆိုင္ရာ ကြန္ဖရန္႔ astrological conference ကို Nasik တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ “ကာလ သပၸ ေယာဂ ပညာရွင္” တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကမွ် ေရွ႕မထြက္လာခဲ့။

ထိုသို႔ေသာ မဟုတ္တ႐ုတ္ သီအိုရီ ျဖစ္သည့္ “သံဟႆ ဘရဟပၸတိ” ဆိုသည့္ ေကာဇာ ၾကာသပေတး သိဟ္ရာသီ စီးလွ်င္ အိမ္ေထာင္ မျပဳ ရ ဆိုေသာ - သီအိုရီ စသည္မ်ား ႐ိွေနပါေသးေသာ္လည္း- ယခု ေဆာင္းပါး အေနျဖင့္ မသက္ဆိုင္သျဖင့္ မေဖၚျပေတာ့ပါ။
ဆက္လက္၍ ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ မွ ေဖၚျပထားသည္မွာလည္း သတိျပဳဘြယ္ပင္ ျဖစ္၏။
“မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို ေနၾကေသာ fraudulent astrologers သည္ ႐ိုးသားေသာ ေဗဒင္ဆရာ မ်ားထက္ အဆမ်ားစြာ မ်ားျပားေနသည္ကို သတိရၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရား ဥပေဒ ႏွင့္ တစ္စံု တစ္ဦးက မဆံုးမ မခ်င္း “ကာလ သပၸ ေယာဂ” သည္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။”
ဟု ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ေဆာင္းပါး တို႔တြင္-
နကၡတ္ ပညာရပ္ အက်ိဳး လည္းေကာင္း၊ ေဗဒင္ ေမးလာသူ တို႔၏ စိတ္ဒုကၡ၊ မလိုအပ္ေသာ အလိမ္လည္ ခံရမွဳ တို႔ကို မျဖစ္ေစရ ေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေျပာသင့္ ရွင္းသင့္သည္မ်ားကို ရွင္းၿပီးပါၿပီ။
 • ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္က- လိမၼာစြာ ေရးသား ေဖၚျပသြားသကဲ့သို႔-
 • ဆရာႀကီး ေကအင္ ေရာင္ ကလည္း- ပြင့္လင္း တိက် စြာ ေျပာျပ သြားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 • စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ ေဖၚထုတ္ သံုးစြဲေသာ မိုးတား စနစ္တြင္လည္း ဤေယာဂ ကို လံုး၀ အသံုးမျပဳပါေခ်။
ေဗဒင္ ပညာသင္၊ ပညာရွင္ တို႔သည္လည္း-
 • စာလံုးႀကီးႀကီး၊ ေ၀ါဟာရ ႀကီးႀကီး တို႔ျဖင့္ ပါဠိလို၊ သကၠတလိုေတြ႕႐ိွရေသာ အခါ မူလက်မ္းရင္း အမွန္ဟု ထင္တတ္မိျခင္း၊
 • စာေရးေကာင္းသူ- တစ္စံု တစ္ေယာက္က- မည္သို႔ မည္ပံု စသည္ျဖင့္ တင္ျပပံု ေကာင္းလွ သည္ကို ေတြ႕ဖတ္ဘူးမိလွ်င္- ဤသီအိုရီ သေဘာတို႔သည္ မွန္လွၿပီဟု ထင္တတ္မိျခင္း၊
 • အေတြ႕အၾကံဳ နည္းပါးလွ်င္- ျမင္ျမင္ကရာကို တန္ဘိုး႐ိွမည္ဟု ထင္မွတ္သျဖင့္- ေကာက္ယူ စုေဆာင္း မိတတ္ျခင္း။
တို႔ျဖစ္တတ္ၾကသျဖင့္- ဟိုတစ္ခု ဒီတစ္ခု - ၾကားမိတိုင္း- အမိွဳက္ မေကာက္မိေစရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔-
ေဗဒင္ ယံုၾကည္၍ ေမးျမန္း အၾကံေတာင္းလိုသူတို႔ အေနျဖင့္လည္း- ေဗဒင္ ဆရာတိုင္း အတူတူ၊ ေဗဒင္ နည္းစနစ္တိုင္း အတူတူ မဟုတ္တို႔သည္ကို သတိျပဳ မိၾကေစရန္လည္း ရည္႐ြယ္ပါသည္။ နည္းမွန္ စနစ္မွန္ မ်ားစြာ ႐ိွေသာ္လည္း ကြာျခားခ်က္ တို႔ ႐ိွတတ္သကဲ့သို႔- မမွန္ကန္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တို႔ျဖင့္- ျဖတ္လမ္းမွ ေငြအျမန္ရလိုေသာ ေဗဒင္ပညာကို အိုးမည္းသုတ္ေနသူ တို႔အေၾကာင္းကို နားလည္ ထားျခင္းျဖင့္- တစ္ပါးသူ၏ လွည့္ကြက္သို႔ မက်ေရာက္ေစရန္- ကၽြန္ေတာ္၏ စုေဆာင္းေလ့လာ ခဲ့သမွ် အသိတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားေသာ ဆရာႀကီးမ်ား၏ သေဘာ အေတြ႕ အႀကံဳတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ယွဥ္တြဲ ေဖၚျပေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္လာမည့္ ေဆာင္းပါးတို႔တြင္- အလြန္ဆိုးပါသည္ ဆိုေသာ “ကာလ သပၸ ေယာဂ” ရထားၾကေသာ္လည္း- ေကာင္းစား ႀကီးပြား ၾကသူတို႔၏ လက္ေတြ႕ ဇာတာမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ေဖၚျပေပးပါမည္။ ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ ေျပာခဲ့သည့္- “ကာလ သပၸ ေယာဂ” အပါ အ၀င္ မည္သည့္ ေယာဂ တစ္ခုမွသည္ ဇာတာ တစ္ေစာင္အား ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပဲ- ဇာတာ တစ္ခုလံုး၏ အေထြေထြ အေနအထားကို ေလ့လာ ျခင္းက ပို၍ အေရးႀကီးသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို- လက္ေတြ႕ ဇာတာမ်ားမွ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နကၡတ္၀ါသနာရွင္၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တကြ- စာဖတ္ ပရိႆတ္ အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

1 comment:

Unknown said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။
ဆက္လက္ေရးသားမည့္
ဆရာေဆာင္ပါးကိုေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ပါ။

Post a Comment