Saturday, September 1, 2012

ကာလသပၸ ေယာဂ ႏွင့္ ၂၀-ရာစု နကၡတ္ပညာ (၁)

နကၡတ္ ေဗဒင္ ေ၀ါဟာရမ်ား ႏွင့္ နကၡတ္ ၀ါသနာရွင္တို႔ ဘ၀-

ကၽြန္ေတာ္ ေဗဒင္ကို စတင္ေလ့လာတုန္းက ျဖစ္၏။
ဥဳစ္ရလွ်င္ ေကာင္းသည္- နိစ္ရလွ်င္ မေကာင္း ဆိုေတာ့- ကိုယ့္ ဇာတာေလး ကိုယ္မဖြဲ႕တတ္၊ ဖြဲ႕တတ္ဖြဲ႕ ၿပီး- ဘယ္ၿဂိဳဟ္ေတြမ်ား ဥဳစ္ရေလ မလဲဟု မရမက- ရွာၾကည့္မိ၏။ မေတြ႕ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းလွ။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့- ဥဳစ္ေတာ့ မေတြ႕- နိစ္ေတာ့ ေတြ႕ရ၏။

ေနာက္ေတာ့- နိစၥဘဂၤ ေယာဂ ဆိုေသာ အသံုးအႏွဳန္းတို႔ ႏွင့္ ထိေတြ႕ရေသာ အခါ- ကိုယ့္ဇာတာတြင္ နိစၥဘဂၤ ေယာဂ ႐ိွေတာ့- ေက်နပ္ အားရမိ ျပန္ပါေရာ- ဒီလိုႏွင့္ ပင္ ၀ဂၢဳတၱမ န၀င္း ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား၊ ၀ိပရတၱ ရာဇ ေယာဂ၊ ေယာဂ ကာရက ၿဂိဳဟ္ စေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေတြ႕သိ သံုးစြဲ မိေသာ အခါ- ေခၚလို႔ ေကာင္းလွသျဖင့္- ေက်နပ္ အားရမိ၏။

ထိုေ၀ါဟာရမ်ားကို ႐ြတ္ဆိုရသည္ အင္မတန္ အရသာ႐ိွလွ၏။ ထိုနည္းတူ ပရိ၀တၱ သမၺႏၶ ေယာဂ မ်ား စသည္ျဖင့္- ေျပာဆို ထိေတြ႕ ရေသာ အခါ- ေ၀ါဟာရတို႔ႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္လာျခင္းကိုပင္ ဟုတ္လွခ်ည္လား ဟု ဘ၀င္ျမင့္ လာမိ၏။

သို႔ေသာ္- ေနာက္ပိုင္း- ကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ သုေတသန လုပ္လာေသာ အခါ- ႏုိင္ငံတကာ- အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ထိုး ခဲ့ေသာ အခါ- ထိုေယာဂ တို႔ကို ျမင္႐ံု၊ ေတြ႕႐ံု၊ ထူးထူးျခားျခား ေ၀ါဟာရ အလံုးႀကီးမ်ားကို သိ႐ိွ နားလည္ ထား႐ံု မွ်ျဖင့္ ဘာကိုမွ် အတိအက် ဆံုးျဖတ္၍ မရေတာ့မွန္း သိလာရ၏။

ထို႔ေနာက္ တြင္ေတာ့- မိမိေတြ႕ၾကံဳ သိ႐ိွခဲ့ရေသာ- သုေတသန နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္- မူလ ပညာရပ္ကို စနစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ စုစည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ မိုးတား စနစ္ျဖင့္ သင္တန္းေပးခဲ့၏။

မိုးတား နကၡတၳ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အခါ- သင္တန္းသား အေနအထား မ်ိဳးစံုကို ႀကံဳေတြ႕ရ၏။

 • (ပထမ အုပ္စုမွာ) နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာ ႏွင့္ လံုး၀ နီးနီး အေတြ႕အၾကံဳမ႐ိွ။
 • (ဒုတိယ အုပ္စုမွာ) ဟိုတစ္ခု၊ ဒီတစ္ခု ဖတ္ထားဘူးေသာ္လည္း- ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ စမ္းသပ္ျခင္း မလုပ္ျဖစ္ၾကသူ တို႔ျဖစ္၏။ ထိုသူတုိ႔က အမ်ားစု ျဖစ္၏။ သူတို႔သည္ စာဖတ္သူ စာရင္း၀င္၏။
 • (တတိယ အုပ္စုမွာ) အခ်ိဳ႕မွာ ဖတ္မွတ္ ထား႐ံုမွ် မက- က်မ္းစာအုပ္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ၿပီး၊ မိသားစု ၀င္မ်ား၊ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဇာတာ တို႔အား လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေဗဒင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ လည္းေကာင္း- လိုက္လံ ေလ့လာ ေနၾကသူ၊ ေလ့လာဘူးသူမ်ား ျဖစ္၏။
 • (စတုတၳ အုပ္စုမွာ) အခ်ိဳ႕မွာမူ- အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ တတ္ေျမာက္ထားၿပီး၊ လက္ေတြ႕လည္း ေဟာေျပာ အၾကံေပး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္၏။

အထက္ပါ တို႔အနက္တြင္ တတိယ ႏွင့္ စတုတၳ အုပ္စုမွာ အေရအတြက္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း- ၄င္းတို႔ အနက္မွ အခ်ိဳ႕သည္- မိုးတား နည္းစနစ္၏ သေဘာတရား ကို- ၄င္းတို႔ သိ႐ိွ ထားေသာ ယခင္ သုတ မ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ ႏိုင္ျခင္း၊ ကြာျခားမွဳကို သိလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳး အမ်ားဆံုးကို ရသြားၾက၏။

ပထမ အုပ္စု၀င္ တို႔မွ အမ်ားစု မွာမူ- ေဗဒင္ အားလံုး အတူတူပဲ ဟု မူလ က ထင္မိလွ်က္- လြယ္လြယ္ တတ္မလား- ဟု သင္တန္း တက္လိုက္ မိကာမွ- တြက္ခ်က္မွဳမ်ား မ်ားျပားလာေသာ အခါ- ထြက္ေျပးခ်င္ လာေတာ့၏။ ဒီေနာက္တြင္ ေတာ့- ညိမ္ညိမ္ ေလး ေနလွ်က္- ေမးလည္း မေမးရဲ၊ ဖတ္လည္း မဖတ္ျဖစ္- ႏွင့္ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္၊ အသာေလး ေမွ်ာေနၾကရကာ- အက်ိဳး ရသင့္သေလာက္ မရၾကရရွာေပ။

သို႔ေသာ္ ပထမ အုပ္စု၀င္ မွ- အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔ မွာမူ- ေဗဒင္ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ယခင္က မနီးစပ္ခဲ့ေသာ္လည္း- အတြက္ အခ်က္ ၀ါသနာ ပါေသာ ဓါတ္ခံ ႐ိွသူ၊ အလြယ္တကူ အ႐ံွဳးမေပး တတ္ေသာ ဓါတ္ခံ႐ိွသူ၊ အလြတ္က်က္ စရာမလိုပဲ စဥ္းစား ရျခင္းကို ခံုမင္ တတ္ျခင္း စ႐ိုက္ ႐ိွသူ တို႔သည္- ယခုမွ စိတ္ပါ လာၿပီး အတိုင္း အတာ တစ္ခု အထိ တတ္ေျမာက္ လာၾက၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔တြင္- ယခင္က ေဗဒင္ အသံုးအႏွဳန္း ေ၀ါဟာရမ်ား ႏွင့္ ယခင္က မနီးစပ္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္သင့္သေလာက္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေသး။ တစ္စံု တစ္ေယာက္က- ေ၀ါဟာရ ႀကီးႀကီး တစ္လံုး နဲ႕ ပစ္လိုက္လွ်င္- တြန္႕ကနဲ ေနာက္ဆုတ္ သြားၾက၏။ ယခင္က ေဟာနည္း၊ ေျပာနည္းတို႕ကို မသိ႐ိွခဲ့ေသာေၾကာင့္- မိုးတား နည္းစနစ္ကို သံုးစြဲျခင္းျဖင့္- သူတို႔ အမွန္ ေရာက္ေနေသာ အဆင့္ကို သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ မခ်ိန္ထိုးတတ္ေသး ေသာ္လည္း- အက်ိဳးအားျဖင့္မူ ထင္ရွားစြာ ရ႐ိွၾက၏။

ဒုတိယ အုပ္စု၀င္ တို႔သည္- အသံုးအႏွဳန္းမ်ား၊ ၿဂိဳဟ္၊ ဘာ၀ ပရိယာယ္မ်ားကို ယခင္က ၾကားဘူး နား၀ ႐ိွခဲ့၏။ ၿဂိဳဟ္ပူး၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္၊ စသည္တို႔ကို ရင္းႏွီး ခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္မွဳ မ႐ိွခဲ့မွဳေၾကာင့္- ျမင္ျမင္ ေလရာ ဟုတ္ႏိုးႏိုး ျဖစ္ၾကရရွာ၏။ ၄င္းတို႔မွ အခ်ိဳ႕သည္- ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ လက္ေတြ႕ ေလ့လာ ေသာအခါ- တိုးတက္မွဳမ်ား ထူးထူးျခားျခား ရလာ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္က ကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္မွဳ မလုပ္ခဲ့ပဲ ဖတ္႐ံုဖတ္၊ သိ- သိတာနဲ႕ ရပ္၊ ၾကား- ၾကားတာႏွင့္ ရပ္ ခဲ့မိၾက ေသာေၾကာင့္- မိမိတို႔ နားလည္သြားေသာ အေနအထားကို ခ်ိန္ထိုး ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွရွာၾက။ သို႔ႏွင့္ ပင္ သူတို႔သည္ မိုးတား နည္းစနစ္ကို ေလ့လာၿပီးေသာ္လည္း ယခင္ က အက်င့္ အတိုင္းပင္- လက္ေတြ႕ ဆန္းစစ္မွဳ မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္မိပဲ- ဗဟုသုတ အေနျဖင့္- မလံုေလာက္ ေသးဟု ထင္ကာ- ဟုိတစ္စ ဒီတစ္စ ဖတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾက၏။ ထိုအခါ- အထက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ယခင္က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ- နိစၥဘဂၤ ေယာဂ၊ ၀ဂၢဳတၱမ န၀င္း၊ ၀ိပရတၱ ရာဇ ေယာဂ၊ ေယာဂ ကာရက ၿဂိဳဟ္၊ ပရိ၀တၱ သမၺႏၶ ေယာဂ- ဘာ ကတၱရိ၊ ညာ ကတၱရိ စသည္ တို႔ကို ဟိုဖတ္၊ ဒီဖတ္ လုပ္ယင္း လမ္းေလွ်ာက္ ယင္း- လမ္းေပ်ာက္ေသာ အေနအထားသို႔ မိမိကိုယ္ မိမိ မသိမသာ ပို႔ေဆာင္မိလွ်က္သား ျဖစ္သြားတတ္ၾက၏။ နကၡတ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- မတူညီေသာ နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေဇမဏိမူ၊ နဒီမူ- အစ႐ိွေသာ မူမ်ားႏွင့္လည္း ေရာပစ္ရန္လည္း ႀကိဳးစားလာ ၾကသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရ၏။

တတိယ ႏွင့္ စတုတၳ အုပ္စု၀င္ အခ်ိဳ႕တို႔မွာမူ္- ယခင္က- သိခဲ့႐ံုမွ် မက- ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ဆန္းစစ္ ခဲ့မိျခင္းေၾကာင့္- ကြာျခားမွဳ တို႔ကို သိလာၾက၏။ ယခင္က ေရာေရာ ေႏွာေႏွာ ျဖစ္ေနေသာ အရာမ်ားကို ပယ္ရွားရန္၊ ေမ့ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾက၏။ ထိုအခါ- ထိုသူတို႔သည္- ကြဲျပားမွဳ၊ ကြာျခားမွဳ၊ ထိေရာက္မွဳ တို႔ကို ပို၍ ပို၍ နားလည္ လာေသာေၾကာင့္- အားလံုးတို႔တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆံုး ရသူမ်ား ျဖစ္သြားၾက၏။

ဤေဆာင္းပါးသည္ မိုးတား သင္တန္းသားမ်ားတြင္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ- ဒုတိယ အုပ္စု၀င္မ်ား ႏွင့္ မိုးတား သင္တန္းသား မဟုတ္ ေသာ္လည္း နကၡတ္ ပညာကို စစ္မွန္စြာ- စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အတြက္ နားလည္ သေဘာေပါက္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ကာလသပၸ ေယာဂ ဆိုသည္မွာ-

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အိႏၵိယ ေဗဒင္ ေလာကတြင္- ေဗဒင္ ယံုသူမ်ား လန္႕တတ္ေသာ ေယာဂ မ်ားစြာ ႐ိွသည့္ အနက္မွ ထင္ရွားေသာ ေယာဂ (ယုဂ္) တစ္ခုမွာကား- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ျဖစ္၏။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရသည္ “ကာလ” ႏွင့္ “သပၸ” ကိုေပါင္းစည္း ေခၚေ၀ၚျခင္း ျဖစ္၏။ “ကာလ” ဆိုသည္မွာ - အခ်ိန္ကာလ ဟု အနက္႐ိွၿပီး- “သပၸ” သည္ ေျမြ ဟု အဓိပၸါယ္ရိွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္- “ကာလသပၸ ေယာဂ” သည္- “ေျမြ၏ အခ်ိန္ကာလ”- တနည္းအားျဖင့္ “ေျမြက်ိန္စာ သင့္ေသာ ကာလ” ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း- အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာ ေဗဒင္ က်မ္း စာအုပ္၊ ေဆာင္းပါး အခ်ိဳ႕တြင္- ခန္႕ညားသည္ထက္ ခန္႕ညားေစရန္- “ကာလ” အား “ကာဠ” ဟု ေရးလွ်က္- “ကာဠ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေရးသည္တို႕လည္း ႐ိွ၏။

သို႔ေသာ္ ေျပာင္းသြားသည္က- အနက္အဓိပၸါယ္ ျဖစ္၏။ အသံခ်င္း နီးစပ္ေသာ္လည္း ဌာန္ ျခင္း ကြာၿပီး၊ အဓိပၸါယ္လည္း ကြာသြား၏။

ထိုအခါ- အဓိပၸါယ္ အားျဖင့္- “အနက္ေရာင္ ႐ိွေသာ ေျမြ” ဟု ဆိုလိုသည့္ သေဘာသက္ေရာက္၏။ လံုးလံုး မမွားေသာ္လည္း- မူလ ဆိုလိုရင္း ေပ်ာက္သြားပါ၏။ ေျမြ ဆိုသည္မွာ - ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ကို ဆိုလိုၿပီး- ရာဟု အား ေျမြ၏ ေခါင္း၊ ကိတ္အား ေျမြ၏ အၿမီး- (အေနာက္တိုင္း အရလည္း- ၄င္းတို႔အား Dragon Head, Dragon Tail) ဟု သတ္မွတ္ပါ၏။

အျခားတစ္ဘက္တြင္ ၾကည့္ပါကလည္း- ေဗဒင္ ပညာ၏ မူရင္း အဓိက မ႑ိဳင္ က်မ္းမ်ား (ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ သက္တမ္း ႐ိွေသာ) ျဖစ္ၾကေသာ-

 • ပရာသွ်ရ ဆရာရေသ့ ေရးသားေသာ- ၿဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း။
 • ဆရာသခင္ ၀ါရဟ မိဟိရ ေရးသားေသာ- ၿဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတကမ္ က်မ္း။
 • ဘရိဂု ဆရာရေသ့ ေရးသားေသာ- ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း။
 • ေဇမဏိ ဆရာရေသ့ ေရးသားေသာ- ေဇမဏိ သွ်တၱရ က်မ္း။
 • သီရိပတိ ပဒၶတိ ေရးသားေသာ- သီရိပတိ က်မ္း၊
 • ၀ကၤႏၲ သာမ ျပဳစုေသာ- သာ၀တၳ စိႏၲာမဏိက်မ္း၊
 • ကလ်ာဏ ၀ါမ ေရးသားေသာ- သာရ၀ါလိက်မ္း၊
 • သံခႆနဒီ ေရးသားေသာ- ရာမ ဒယယုက်မ္း၊
 • ဗဟိဒၶရ နာသ္ ေရးသားေသာ- ဇာတက ပါရိဇာတ က်မ္း၊ (အမွန္အားျဖင့္- ဤက်မ္းသည္- ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း ႏွင့္ သာရ၀ါလိက်မ္း တို႔ကို စုစည္းတင္ဆက္ ထားျခင္း ျဖစ္၏။)
 • ကာလီဒါသ ဆရာေရးသားေသာ- ဥတၱရ ကာလ အၿမိတၱရက်မ္း၊
စသည္ တို႔တြင္ “ကာလသပၸ ေယာဂ” အေၾကာင္းကို တစ္ခြန္း တစ္ပါဒမွ် မပါ႐ိွခဲ့ေပ။ ေအဒီ ၁၀၁၇ တြင္ ထင္ရွားေသာ ေရွးပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္သည့္- ရာမ မႏုယာ စရိယာ စသည့္ ပညာ႐ိွႀကီး ျပဳစုခဲ့သည္ တို႔တြင္လည္း မပါခဲ့ေပ။

႐ိွေစဦး- ၄င္းတို႔ထက္ စာလွ်င္ ေနာက္က်သည့္- ၁၃ ရာစုတြင္မွ ေပၚလာေသာ ဖလဒီပက က်မ္းတြင္လည္း မပါခဲ့ေပ။ (ယုဂ္ေပါင္း ၁၀၀၁ ယုဂ္တြင္- ဖလဒီပက က်မ္း၊ သာ၀တၳ စိႏၲာမဏိ က်မ္း ႏွင့္ သာရ၀ါလိ က်မ္း တို႔မွ ယုဂ္မ်ားသည္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း- ၄င္းတို႔တြင္ “ကာလသပၸ ေယာဂ” ဆိုသည္မွာ မပါ႐ိွခဲ့။)

ေရွးဆရာျမတ္မ်ား အေနျဖင့္- ဇာတာ တစ္ခုတြင္ ဤမွ် ျမင္သာေသာ ယုဂ္ အား- မျမင္မေတြ႕ခဲ့၍- မသင္ၾကားခဲ့ျခင္းေတာ့ မျဖစ္တန္ရာေပ။ သို႔ေသာ္- ထိုဆရာမ်ား မညႊန္ျပခဲ့ေသာ- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ၊ “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” သည္ ၁၉၇၀-၈၀ ကာလမ်ားတြင္ အိႏိၵယ႐ိွ နကၡတ္ မဂၢဇင္း တို႔တြင္ ေရးသား ခဲ့ၾကရာမွ အစျပဳကာ- ျမန္မာျပည္ ႐ိွ နကၡတ္ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္မ်ား လက္သို႔ ေရာက္လာ၏။ သို႔ႏွင့္ပင္- ဟိုတစ္ခု ဒီတစ္ခု ဖတ္လာၾကသူ နကၡတ္ ေလ့လာသူတို႔အား- စိတ္၀င္စားေစသည့္ အျဖစ္ေရာက္လာေတာ့၏။

ထိုသို႔ေသာ ေနာက္တိုး ေယာဂမ်ား အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္သည့္- “မဂၤလိ ေဒါသွ် (၀ါ) ကုဇ ေဒါသွ်” အေၾကာင္းကို- “စုလ်ား ရစ္ပါတ္ ထိမ္းျမားတဲ့ မဂၤလာ (၁)” တြင္ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။

ေဗဒင္ ေမးသူ ၁၀၀-လာလွ်င္ လူ ၈၀-ဘယ္လိုမွ် ေျပးမလြတ္သည့္- “မဂၤလိ ေဒါသွ်” သည္- အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ သူမ်ား- ယၾတာေခ်ရန္ အတြက္ ေဗဒင္ ဆရာ အလုပ္ ျဖစ္ေသာ စီးပြားျဖစ္ ေယာဂ ျဖစ္၏။

“မဂၤလိ ေဒါသွ်” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရပါမူ- မူလက်မ္းရင္း ျဖစ္ေသာ- ၿဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း- အခန္း ၈၁၊ ဂါထာ ၄၇ တြင္-
“အဂၤါသည္ ဇာတာ၏ လဂ္၊ ၁၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၈-တန္႔ တို႔တြင္ ႐ိွထားလွ်က္- ၄င္းအား- ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အပူး၊ အျမင္ တို႔ျဖင့္ လႊမ္းမိုး မွဳကို မရထားအံ့- ထိုဇာတာရွင္ မိန္းကေလး၏ လင္ေယာက္်ား အား ေစာစြာေသာ ေသဆံုးျခင္းကို ျဖစ္ေစအံ့” -
ဟု ေဖၚျပထားရာတြင္- “ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အပူး၊ အျမင္ တို႔ျဖင့္ လႊမ္းမိုး မွဳကို မရထားအံ့” ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျဖဳတ္ထုတ္၊ ၂-တန္႕ ဘာ၀ ကိုပါ ထပ္တိုးလိုက္ရာ- စုစုေပါင္းမွ- ၁၂-ရာသီ အနက္ ၆-ရာသီတြင္ အဂၤါ႐ိွပါက- မုဆိုးမ ဇာတာ ျဖစ္သည္ ဟု ျပင္လိုက္ျခင္းျဖင့္- ဇာတာ စစ္ေဆးရန္ ေမးလာသူတို႔၏ အေရ အတြက္ တစ္၀က္ (၅၀%) သည္ မုဆိုးမ ဇာတာ ဘ၀ သို႔ ေရာက္သြား၏။

ဇတ္လမ္းက ဒီမွာတင္ မရပ္-

လဂ္မွ ေန၍- ၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၈-တန္႔ တို႔တြင္ အဂၤါ မ႐ိွေသးပါက- စန္းေခၚ တနလၤာမွ- ၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၈-တန္႔ တို႔တြင္ ႐ိွလွ်င္- “မဂၤလိ ေဒါသွ်” သင့္သည္ဟု ဆိုလိုက္ၾကရာ- လာေမးသူ အားလံုးကို ဇာတာပင္ ၾကည့္စရာမလိုပဲ- မုဆိုးမ ဇာတာ ဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားပါေတာ့၏။

ဒါမွ မဟုတ္ေသးပါက- မရ-ရေအာင္ ထပ္တည့္ ႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ိဳးကြဲ မ်ား ႐ိွေသးေသာ္လည္း- ရွဳပ္ေထြးမည္ စိုး၍ ဆက္မေရး လိုေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ၿဗိဳ႕ဟဇ္ ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရက်မ္း- ဂါထာ ၄၈ တြင္ ဆက္လက္ ေဖၚျပထားေသာ- “မဂၤလိ ေဒါသွ်” ဇာတာ အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းျဖင့္- “မဂၤလိ ေဒါသွ်” အား ေခ်ဖ်က္သည္ ဟု ဆိုသည္ ကိုေတာ့- သိပ္မေျပာၾကေတာ့ေပ။ လူတိုင္း “မဂၤလိ ေဒါသွ်” သင့္ေနလွ်င္- အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္- ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္သည္ကို ေျပာလိုက္ပါက- ယၾတာ မလိုေတာ့ေပ။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- ေနာက္ဆက္တြဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ “မဂၤလိ ေဒါသွ်” သင့္သူ- အမ်ိဳးသမီးသည္ ေယာကၡမေလာင္း ေရွ႕တြင္ သိမ္ငယ္ရေသာ ဘ၀ ေရာက္ၿပီး- မေရ မတြက္ႏိုင္ေသာ- ေစ့စပ္ပြဲမ်ားသည္ အိႏၵိယတြင္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရေတာ့၏။

႐ိွၿပီးသားကို ဟိုတိုး၊ ဒီေလွ်ာ့လုပ္ခဲ့ေသာ - “မဂၤလိ ေဒါသွ်” အျပင္- လံုး၀ အသစ္စက္စက္ ထပ္တိုးလိုက္ေသာ ေနာက္တိုး ေယာဂ အျခား တစ္ခုမွာကား- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ပင္ျဖစ္၏။

ေျမႊပံုစံ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားေသာ လက္စြပ္ကို အေဆာင္ အျဖစ္ ေရာင္းႏိုင္ ေသာ- အိႏၵိယ ေဗဒင္ ဆရာမ်ား အတြက္ စီးပြားျဖစ္ ယၾတာေခ်သည့္ ေယာဂ (၀ါ) ေဒါသွ် ျဖစ္ေတာ့၏။ ေဗဒင္ကို ယံုၾကည္ေသာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားတို႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကရေသာ- ေယာဂ တစ္ခုလည္း ျဖစ္၏။ “မဂၤလိ ေဒါသွ်” (၀ါ) “မဂၤလေဒါသွ်” ႏွင့္ “ကာလသပၸ ေယာဂ” တို႔- ေပၚေပါက္လာရျခင္းသည္ကား- ၂၀-ရာစု အလယ္ပိုင္းက်မွ- နယူးေဒလီ ႏွင့္ ဥတၱရ ပရာဒါခ်္ တို႔မွ- ေခတ္သစ္ ဆရာ တို႔၏ တီထြင္မွဳ လက္ရာပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႏွင့္ “ကာလသပၸ ေဒါသွ်”

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွလွ်င္- ဇာတာရွင္၏ ဘ၀တြင္ အေႏွာက္အယွက္ အဖ်က္အဆီးမ်ား ႏွင့္ က်ဆံုးမွဳ တို႔ကို ေပးေသာေၾကာင့္- “အဆိုးဆံုး ေယာဂ” ဟုပင္ သတ္မွတ္ ထားၾကပါေသးသည္။ (သို႔ဆိုလွ်င္- အသြင္အျပင္အားျဖင့္လည္း- သိသာ ထင္ရွားၿပီး- အဆိုးလည္း ျဖစ္ေနေသာ ထိုေယာဂ ကို ေရွးမူရင္း က်မ္းတို႔တြင္ လံုး၀ မေဖၚျပခဲ့ေသာ ေၾကာင့္- နကၡတ္ပညာ ရပ္၏ ဘခင္တို႔ အျမင္လွ်မ္းသည္ ဟုပင္ ဆိုလိုသည့္ သေဘာပင္ သက္ေရာက္ ေနေတာ့၏။) ဆိုးက်ိဳးေပးေသာေၾကာင့္- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ဟုလည္း သံုးႏွဳန္း၏။

ထိုကာလ (ေျမြက်ိန္စာ ကာလ) လြန္လွ်င္ ေကာင္းတတ္ ေသာေၾကာင့္- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဆို၏။

သူတို႔ အဆိုအရ- ၿဂိဳဟ္တို႔သည္- ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔ကို ဆက္ဆြဲထားေသာ မ်ဥ္း၏ တစ္ဘက္တည္းတြင္သာ စုၿပံဳ ႐ိွေနလွ်င္- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွသည္ ဆို၏။ ဆို၏။ ေအာက္ ေဖၚျပပါ ပံုကို ၾကည့္ပါ။


“ကာလသပၸ ေယာဂ” မ်ိဳးကြဲမ်ား-

ထို“ကာလသပၸ ေယာဂ” ကို အထက္ ေဖၚျပပါ ပံု (၁) အတိုင္း- ေဖၚျပထားသည့္- အေနအထား- တနည္းအားျဖင့္- ေျမြပံု၏ ၀မ္းပိုက္တြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား တည္ေနသည့္- အေနအထားကို “ကာလသပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး-
ညာဘက္ အေနအထား ပံု(၂) အတိုင္းကို- အခ်ိဳ႕က “ကာလ အၿမိတၱ ေယာဂ” ဟု ေခၚၾက၏။

တနည္းအားျဖင့္- ၿဂိဳဟ္တို႔ လည္ပတ္ပံု အတိုင္း ေရတြက္ေသာ္-
 • ပံု (၁) ကို ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ၾကားတြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား တည္သည္။ ၄င္းကို “ဥဓိ ေဂါလရဒၶ” ဟု လည္းေကာင္း၊ “ဂါရသစၥ ေယာဂ” ဟု၍လည္းေကာင္း ေခၚေသး၏။
 • ပံု (၂) ကို ကိတ္ႏွင့္ ရာဟု ၾကားတြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား တည္သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္- ေျမြ၏ ပါးစပ္- ရာဟု မွေန၍- ၿဂိဳဟ္တို႔အား ၀ါးၿမိဳ သကဲ့သို႔ လည္ပါတ္ သြားလာ ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည့္ - ၄င္းကို “အႏုဓိ ေဂါလရဒၶ” ဟု လည္းေကာင္း၊ “မုကၠဳတ ေယာဂ” ဟု၍လည္းေကာင္း ေခၚေသး၏။
တစ္ဖန္ လဂ္ ၏ တည္ေနရာ အလိုက္အားျဖင့္ လည္း-
 • ပံု (၁) အေနအထား တြင္ ကိတ္ ေခၚ ေျမြအၿမီး သည္ လဂ္မွ ၆-တန္႔ အတြင္းတြင္ တည္ေနပါက- ၄င္းအား “၀ိေလာမ ကာလသပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ၄င္းသည္ အလြန္ဆိုးေသာ အက်ိဳးေပးသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။
 • ပံု (၂) အေနအထား တြင္ ရာဟု ေခၚ ေျမြေခါင္း သည္ လဂ္မွ ၆-တန္႔ အတြင္းတြင္ တည္ေနပါက- ၄င္းအား “အႏုေလာမ ကာလသပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ၄င္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးေပးသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္- ၿဂိဳဟ္ ၇-လံုး စလံုး- ရာဟု - ကိတ္ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္ က်ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ- အဂၤါ ႏွင့္ စေန တစ္ခုခု သည္ အျပင္ထြက္ေနပါက- ၄င္းအားလည္း “ကာလသပၸ ေယာဂ” တစ္၀က္ တစ္ပ်က္ ရသည္ ဟု ဆိုျပန္ပါေသး၏။

“ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွလွ်င္-
ဇာတာရွင္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ ႀကိဳးစား ထားသမွ်တို႔ကို ရႏိုင္ျခင္း မ႐ိွ။ သို႔ေသာ္- ေကာင္းေသာ ေယာဂ တစ္ခုခု ႐ိွလွ်င္ေတာ့- “ကာလသပၸ ေယာဂ” အက်ိဳးေပးခြင့္ မရ၍- စိတ္ပူရန္ မ႐ိွဟု ဆို၏။

တစ္ဖန္- အျခားေသာ အယူအဆ တို႔မွာလည္း- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွလွ်င္ ဇာတာရွင္၏ ေကာင္းေသာ ေယာဂမ်ားကိုပါ ဖ်က္ဆီး ပစ္သည္ ဟု ဆိုျပန္ ေသးသည္။

အထက္ပါ အဆိုတို႔ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။
ပထမ အဆိုအရ- ေကာင္းေသာ ေယာဂ တစ္ခုခု ဆိုရာတြင္- လူအမ်ားစုတြင္- ရာဇ ေယာဂ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ ဓန ေယာဂ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ ရထား တတ္ၾက၏။ ထိုအဆို ၂-ခုသည္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အိႏၵိယ ဆရာတို႔၏ အဆိုအရ- “ကာလသပၸ ေယာဂ” ႐ိွသူသည္-
 • အသက္ ၃၅-ႏွစ္ (အေသးစိတ္ကို ဆက္ၾကည့္ပါ။) အ႐ြယ္ အထိ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရ။ 
 • စိတ္အနားမရ၊ အဆိုးျမင္ ဘ၀ ႏွင့္ ဘ၀တြင္ မတည္ညိမ္မွဳမ်ား ရၿပီး- မၾကာခဏ ေျမြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိပ္မက္မ်ား မက္တတ္ သည္ ဆို၏။ 
 • ခ်စ္ခင္ သူမ်ား၏ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျခင္းကို ခံရတတ္သည္ ဆို၏။
 • အထူးသျဖင့္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ ဒႆာ ကာလမ်ားတြင္- စိတ္ဒုကၡမ်ား ႀကီးက်ယ္ စြာ ခံစားရမည္။ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားတြင္ စြဲလမ္း တတ္ၿပီး၊ ဘ၀၏ တစ္၀က္ လံုးလံုး ဒုကၡ သုကၡ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ဆို၏။
အကယ္၍- သင့္ဇာတာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ - “ကာလသပၸ ေယာဂ” ပါ႐ိွေနၿပီး- သင့္အား ေဟာေျပာသူကလည္း- နာမည္ႀကီး တစ္ေယာက္ ဆိုပါအံ့- မည္သူ မေၾကာက္လန္႕ပဲ ေနႏိုင္အံ့နည္း။

ထိုကဲ့သို႔ အတိဒုကၡ ေရာက္ေသာ အေနအထားတြင္ - “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ဟု ေခၚ၍- ထိုကာလအား လြန္ေျမာက္ေသာ အခါ- “ကာလသပၸ ေယာဂ” အျဖစ္ ေကာင္းေသာ အေနအထားမ်ား ရသည္ဟု ဆို၏။

ဤေယာဂကို သံုးစြဲၾကေသာ အိႏၵိယ ဆရာမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္မွာ-
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၁-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၂၇-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၂-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၃၃-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၃-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၃၆-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၄-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၄၂-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၅-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၄၈-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
 • ရာဟုသည္ လဂ္မွ ၆-တန္႔တြင္ တည္ပါက- အသက္ ၅၄-ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ- “ကာလသပၸ ေဒါသွ်” ကို ခံစားရ၏။
“ကာလသပၸ ေယာဂ” တည္ေနရာ ႏွင့္ အဆိုးျပဳပံုမ်ား။

 • ရာဟုသည္ ၁-တန္႔၊ ကိတ္- ၇-တန္႔ တြင္ တည္ၿပီး အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- ၄င္းအား “အနႏၲ ကာလ သပၸ ေယာဂ” တစ္နည္းအားျဖင့္- “၀ိပရိတ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး၊ ဇာတာရွင္အား ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ က်ဆံုးေစျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဆိုး႐ြားျခင္း၊ စသည္တို႔ ျဖစ္မည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၂-တန္႔၊ ကိတ္- ၈-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ဂုလိက ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ဆိုး႐ြားေသာ က်န္းမာေရး ႐ိွမည္။ ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား၊ မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္မွဳမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည္။ ဥစၥာေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာ ေပၚမည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၃-တန္႔၊ ကိတ္- ၉-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “၀ါသုကိ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚရမည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၄-တန္႔၊ ကိတ္- ၁၀-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “သံကပၸလ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အလုပ္အကိုင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဒုကၡေရာက္ ရတတ္လွ်က္- စိတ္ဖိစီးမွဳ၊ စိုးရိမ္ ေသာက တို႔ျဖင့္ ေနရတတ္သည္။ ဆက္ဆံေရး ညံ့ဖ်င္းတတ္သည္။ မိခင္၏ က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ တရားမ၀င္ သားသမီး ရတတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း တရားမ၀င္ သားသမီး ျဖစ္ေန တတ္သည္။ က်က္သေရ ကင္းမဲ့ေသာ အိုးအိမ္ ႏွင့္ ေနထိုင္ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းက်ိဳးေပးေသာ ကာလတြင္- ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ ရတတ္သည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၅-တန္႔၊ ကိတ္- ၁၁-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ပဒုမၼ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး-သားသမီး ကံဆိုးတတ္သည္။ သားသမီး ရရန္လည္း ခက္ခဲတတ္သည္။ စီးပြားေရး ႏွင့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ကိစၥမ်ားတြင္ ျပႆနာ တက္တတ္သည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၆-တန္႔၊ ကိတ္- ၁၂-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “မဟာ ပဒုမၼ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ရန္သူ ေပါမ်ားျခင္း၊ ေရာဂါ ထူေျပာျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။ အခ်ဳပ္ အေႏွာင္၊ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း ခံရတတ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳးေပးခ်ိန္ ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အာဏာ ရမည္ ဟု ဆိုပါသည္။
 • ရာဟုသည္ ၇-တန္႔၊ ကိတ္- ၁-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “တကၠသကၠ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး-အိမ္ေထာင္ေရး ကံဆိုးမည္။ အေျခအေနမ်ားက သံေယာဇဥ္မဲ့ တစ္ေကာင္ၾကြက္ ဘ၀သို႔ ေပးပို႔မည္။ အရက္၊ မိန္းမ ႏွင့္ ေလာင္းကစား တို႔ေၾကာင့္ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ံွဳးမည္ ဟု ဆိုပါသည္။
 • ရာဟုသည္ ၈-တန္႔၊ ကိတ္- ၂-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ကာေကာ တိကၡ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး-ဇာတာရွင္သည္ စိတ္တို စိတ္ဆတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူမ်ားမည္။ ဘခင္ ဘက္မွ အေမြမ်ား ခံစားခြင့္ မ႐ိွ၊ က်န္းမာေရး ဆိုး႐ြား၍ မလိုအပ္ေသာ အေလအလြင့္မ်ားျပားမည္ ဟု ဆိုပါသည္။
 • ရာဟုသည္ ၉-တန္႔၊ ကိတ္- ၃-တန္႔ တြင္တည္၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- တည္လွ်င္- “သံကၡတ္သု ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚ၍- ဇာတာရွင္သည္ ဘ၀ တြင္ အနိမ့္အျမင့္ မိ်ဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ရမည္။ ကံအေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ရမည္။ ဖခင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာ ႐ိွမည္။ မုသားေျပာမည္။ စိတ္တိုတတ္သည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၁၀-တန္႔၊ ကိတ္- ၄-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “ဂတကၠ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အမွဳအခင္းမ်ား ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ တရားဥပေဒ ၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္။ သို႔ေသာ္- ကန္လဂ္ ႏွင့္ သိဟ္ လဂ္ ပိုင္ရွင္မ်ား အတြက္မူ အက်ိဳးေပးေသာ အခ်ိန္တြင္- ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာ အာဏာ ရမည္ ဆို၏။
 • ရာဟုသည္ ၁၁-တန္႔၊ ကိတ္- ၅-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “၀ိသဒၶာ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- ဇာတာရွင္သည္ မၾကာခဏ ခရီးသြားလာ ေနရမည္။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တည္ၿငိမ္စြာ ေနခြင့္မရ။ သားသမီး ႏွင့္ ပက္သက္၍ ဒုကၡေရာက္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ား- အကိုအမ မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ မ်ားမည္။ စိတ္လည္း မတည္ညိမ္ပဲ- လုပ္ငန္း တို႔တြင္ အရံွဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရမည္ ဆို၏။ သို႔ေသာ္ အသက္ႀကီးပင္ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ ရမည္ ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
 • ရာဟုသည္ ၁၂-တန္႔၊ ကိတ္- ၆-တန္႔ တြင္တည္ ၍ အျခားၿဂိဳဟ္ ၇-လံုးတို႔သည္ ထို၀င္႐ိုး၏ တစ္ျခမ္းတည္းတြင္သာ တည္လွ်င္- “သဟဏၰဟဂၢ ကာလ သပၸ ေယာဂ” ဟု ေခၚၿပီး- အမွဳအခင္းမ်ား ႏွင့္ ဘ၀တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ ရန္သူ ေပါမ်ားၿပီး- က်န္းမာေရး အျမဲတမ္း ညံ့ေနမည္။ ရေငြထက္ သံုးေငြက ပိုမ်ားမည္။ ေထာင္ဒဏ္၊ အခ်ဳပ္ က်ခံရႏိုင္သည္။ အၿငိဳးျဖင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ လုပ္ၾကံေသာ ရန္သူ ႐ိွလိမ့္မည္ ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
ေဆာင္းပါးလည္း ရွည္သြားပါၿပီ။

မၾကာမီ ရက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္၍-
အိႏၵိယ နကၡတ္ပညာ ေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ ဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္-
 • ဆရာႀကီး ဘီဗြီရာမာန္ ႏွင့္ ဆရာႀကီး ေကအင္န္ ေရာင္ တို႔၏ အယူအဆ မ်ားကို လည္းေကာင္း-
 • ကာလသပၸ ေယာဂ ပိုင္ရွင္ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသူမ်ား ၏ ဇာတာတို႔ကို လက္ေတြ႕ ဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေကာင္း-
ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္။ နကၡတ္၀ါသနာရွင္၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တကြ- စာဖတ္ ပရိႆတ္ အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment