Wednesday, August 22, 2012

ဘိုင္အို ရစ္သမ္ အပိုင္း (၁) ေဗဒင္ မဟုတ္ေသာ- ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္။

ကၽြန္ေတာ္က- နကၡတ္ ကို ေလ့လာသူ ျဖစ္၏။

ဤတြင္ ျပႆနာ တစ္ခုက တင္ရွားစြာ ႐ိွေန၏။

ထိုျပႆနာကား- ေမြးခ်ိန္ ျပႆနာ ျဖစ္၏။

ေမြးခ်ိန္ မသိသူမ်ား၊ သိေသာ္လည္း မေသခ်ာသူမ်ားက- မ်ားျပားစြာ ႐ိွၾကသည္ကို ၾကံဳေတြ႕လာရေသာ အခါ- ေမြးေန႕- သိ႐ံုမွ်ျဖင့္- ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ ရာသီခြင္ ေဟာခ်က္မ်ား၊ မဟာဘုတ္၊ သက္ေရာက္၊ အ႒လဂ္ စေသာ ပညာရပ္မ်ား ႐ိွသည္မွန္ေသာ္လည္း- ၄င္းတို႔က- ကၽြန္ေတာ့္ လိုင္းမဟုတ္။

ပြင့္လင္းစြာ ၀န္ခံရေသာ္- ထိုသူတို႔ အတြက္ အၾကံမေပးတတ္ေတာ့ေပ။

မိနစ္ အနည္းငယ္မွ် ကြာ႐ံုျဖင့္- ကံၾကမၼာမ်ား ကြာျခား ေနၾကေၾကာင္း၊ တစ္ၿမိဳ႕တည္း၊ ေဆး႐ံု တစ္ခုတည္း- မိနစ္ အနည္းငယ္ ကြာ႐ံုမွ်ျဖင့္- စ႐ိုက္ခ်င္း၊ ဘ၀ အက်ိဳးေပးခ်င္း မတူညီ ၾကေသာ အမႊာမ်ားကို လက္ေတြ႕ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕လာရေသာ အခါ- အခ်ိန္ သိစရာ မလိုပဲ- ေမြးေန႕ တစ္ခုတည္းကိုသာ မူတည္ ေဟာေျပာေသာ ႏိုင္ေသာ အေနအထား ကၽြန္ေတာ့္တြင္ မ႐ိွ။

ေဆးရံုတစ္ခုတည္း- မိနစ္ အနည္းငယ္ ကြာေမြး၍- နာမည္ မတူေသာေၾကာင့္- ကံၾကမၼာခ်င္း မတူ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာရေအာင္လည္း- မ်ားစြာေသာ အမႊာ တို႔မွာ- နာမည္ ဆင္တူ (အကၡရာ-အစ-အဆံုးမ်ား- နံသင့္ တူၾကသည္လည္း ႐ိွ၏။)။ ဥပမာ- မနန္းစိုး- မနန္းစံ၊ ေအးေအးၿငိမ္း- အိအိၿငိမ္း၊ စသည္ျဖင့္- အစ-အဆံုး နံျခင္း တူေနက- နာမကၡရတိုင္ စသည္ တို႔ ႏွင့္ ဆိုေသာ္ အတက္ အဆင္းခ်င္း တူၾကသည္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္း စ႐ိုက္၊ အႀကိဳက္ စိတ္ဓါတ္၊ ကံၾကမၼာ မတူႏိုင္ၾက။ ေန႕သိ႐ံုျဖင့္ ေဟာႏိုင္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ႐ိွႏိုင္ေသာ္လည္း- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေတာ့ - ေန႕သိ႐ံုျဖင့္- မေဟာႏိုင္ပါ။ 

တစ္ဖန္ ေမြးခ်ိန္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္- သိေသာ္လည္း- မေသခ်ာသူမ်ား အတြက္- ေမြးခ်ိန္ျပန္ညိွေပးရေသာ အလုပ္သည္- ဇာတာရွင္၏ ရုပ္ရည္၊ ပညာ၊ စိတ္ဓါတ္၊ စ႐ိုက္၊ ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ ျဖစ္ရပ္ စသည္မ်ားမွ ျပန္လည္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆး၍ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္- မိနစ္ခ်င္း၊ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ေလရာ-ပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မ်ားစြာ လိုအပ္သည္သာ မက- လြန္စြာ အခ်ိန္ကုန္သျဖင့္- ေမးျမန္း လိုသူမ်ား အတြက္လည္း- ကုန္က် စရိတ္ လြန္စြာ မ်ား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္ တို႔သည္- ေဟာခ်က္မပါေသာ ေမြးခ်ိန္ ျပန္စစ္ေပးျခင္း သက္သက္ ကို အလြန္ေစ်းႀကီးစြာ သတ္မွတ္ထားၾက၏။

သို႔ေသာ္လည္း- ေမးျမန္း လာသူတို႔ကို- တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးလို၏။
တစ္ဖန္- လူကိုယ္တိုင္ ေဟာေျပာျခင္း၊ အြန္လိုင္း ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဟာစာတမ္း ေရးေပးျခင္း အားလံုးကိုလည္း အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ထားရ၏။

ဒီေတာ့လည္း- လိုအပ္လာသူ အမ်ားစုကို- ေဗဒင္ ဆရာထံ ေမးစရာမလိုပဲ- မိမိကိုယ္တိုင္ - ဒီေန႔ ဘာလုပ္ သင့္သည္။ ဘယ္ေန႔ တြင္ ဘာလုပ္သင့္သည္ ဆိုသည္ကို အလြယ္ သိႏိုင္ေသာ နည္းတစ္နည္းကို လက္ဆင့္ကမ္း လိုက္မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္မိ၏။

ထိုနည္းသည္ကား- ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms နည္း ျဖစ္၏။

မွန္သည္-မွားသည္၊ တိက်သည္၊ မတိက်သည္ကေတာ့- စာဖတ္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္၏။

ကၽြန္ေတာ္က လက္ဆင့္ကမ္း႐ံု သက္သက္မွ်သာပင္။

ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ဆိုသည္မွာ-
  • ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ေခၚ ဇီ၀ စည္းခ်က္နရီ ဆိုသည္မွာ ကမာၻေပၚ႐ိွ သက္႐ိွ၊ သက္မဲ့ အရာအားလံုး တို႔သည္ အခ်ိန္မွန္မွန္ လည္ပတ္ေနၾကေသာ- Cycle သေဘာ ျဖစ္ေနၾကျခင္းကို အေျခခံ ထား၏။
  • ကမာၻႀကီးသည္- ေႏြ၊မိုး၊ေဆာင္း တို႔တြင္ အတိမ္းအေစာင္း ေျပာင္းလွ်က္- ၃၆၅.၂၅ လွ်င္ တစ္ပတ္ အေနျဖင့္ ေနကို လည္ပတ္ ေနသကဲ့သို႔- လမင္းသည္လည္း- ၂၉-ရက္ခြဲ လွ်င္ တစ္ပါတ္ က်ျဖင့္ ကမာၻအား လွည့္ေန၏။
  • လူသား၊ တိရစာၦန္ တို႔သည္လည္း-၂၄-နာရီ ကာလ၊ နံနက္- ေနထြက္သည္မွ ညေန-ေန၀င္သည္ အထိ- အိပ္ယာထ-အစာရွာ၊ အစာစား၊ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္၊ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္- ပံုမွန္ လည္ပတ္ ေနၾက၏။
  • ထိုနည္းတူပင္- လူတို႔၏ သက္တမ္းအားလည္း- ဇီ၀ နာရီ biological clock အားျဖင့္ သဘာ၀ တရားကဆံုးျဖတ္ ထား၏။
  • အိပ္စက္ေနၾကစဥ္မွာပင္- REM (Rapid Eyes Movement) တို႔ျဖင့္ ပါ၀င္ေနေသာ- Sleep Cycle ျဖင့္ အိပ္စက္ၾက၏။ ထို Sleep Cycle ကို ၾကားျဖတ္ျခင္း မ႐ိွပဲ အိပ္စက္ တတ္ပါက- အိပ္ခ်ိန္ အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ပင္- အိပ္ေရး၀ လန္းဆန္း၏။
  • တ႐ုပ္ ကိုယ္ခံ ပညာ၊ အပ္စိုက္ပညာ၊ ယိခ်င္းပညာ မ်ားတြင္- လူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္- ခ်ီဓါတ္ (အသက္ဓါတ္) ဆံုခ်က္ ေနရာမ်ား- အခ်ိန္မွန္မွန္ ေျပာင္းလဲ ေနျခင္းကို ေရွးယခင္က သင္ၾကားခဲ့ၾက၏။
  • ဒီေရ တို႔သည္- လ-ဆန္း၊ လ-ဆုတ္ကို မူတည္၍- ပံုမွန္ အတက္အက် တို႔ ေျပာင္းေန၏။
၁၉-ရာစုတြင္ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Wilhelm Fliess မွ ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ေခၚ ဇီ၀ စည္းခ်က္နရီ ကို စတင္ ေလ့လာခဲ့၏။

သူ၏ ေတြ႕႐ိွခ်က္မွာ- လူတစ္ဦး၏ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ စြမ္းအား အေျခအေန မ်ားသည္ ၂၃-ရက္တစ္ခါ စည္းခ်က္ က်ေနသကဲ့သို႔၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ခံစားမွဳ အတက္အက် တို႔သည္လည္း ၂၈-ရက္ တစ္ခါ အတက္အက် စည္းခ်က္ ညီေနသည္ ျဖစ္၏။

လူတိုင္း အေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္- အင္အားမ်ား ႐ိွေနသကဲ့ သို႔ ခံစားရေနတတ္ၿပီး၊ တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ ပင္ပန္း ႏံုးခ်ည့္ ေနသကဲ့ ျဖစ္ေနတတ္သည္မ်ားမွာ- ပံုမွန္ စည္းခ်က္ သဘြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သူေတြ႕႐ိွခဲ့၏။

ဤသီအိုရီ သေဘာကို မူတည္၍- လူတစ္ဦး အေနျဖင့္- မိမိ၏ စီးပြားေရး၊ အားကစား ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ၊ ပညာေရး တို႔တြင္ အေကာင္းဆံုး အေနအထား ရေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။

မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္မွဳမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရး အေနအထား တို႔ႏွင့္- တစ္ဘက္သူ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပႏိုင္ မေျပႏိုင္တို႔ တြင္ပါ- ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ေခၚ ဇီ၀ စည္းခ်က္နရီ အသံုးခ်ၾကလာၾက၏။

ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ေခၚ ဇီ၀ စည္းခ်က္နရီ သည္- ေမြးခ်ိန္က စတင္ခဲ့သည္ ဆို၏။ အင္အား ပမာဏ အေပါင္းမွ အႏွဳတ္သို႔ ျဖစ္ေစ၊ အႏွဳတ္ မွ အေပါင္းသို႔ ျဖစ္ေစ ေရႊ႕ေျပာင္း သည့္ ရက္ပိုင္းသည္- အေရးပါေသာ ရက္မ်ား ျဖစ္၏။ ထိုကာလတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ တို႔သည္ မတည္ညိမ္ေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေနသျဖင့္- အထူးသတိျပဳသင့္သည္ ဟု ဆိုၾကပါ၏။

၄င္းတို႔ကို ေအာက္တြင္ ရွင္းျပေပးထားပါသည္။

Primary rhythms ေခၚ ပဓာန စည္းခ်က္ နရီ မ်ား။

ပဓာန စည္းခ်က္ အေနျဖင့္- ေအာက္ပါ အတိုင္း ၃-မ်ိဳး႐ိွပါသည္။
  • ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္
  • စိတ္ခံစားမွဳ ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္
  • ဥာဏ္စြမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္
႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္။
၂၃-ရက္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ေနေသာ ထိုစည္းခ်က္တြင္- ၄င္း က႑ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းေနပါက- မိမိ၏ အင္အားပိုင္း၊ ခံႏိုင္ရည္ပိုင္း၊ စြမ္းအား ႏွင့္ က်န္းမာေရး တို႔အတြက္ ေကာင္းသည္ ဟု ဆိုပါသည္။

အကယ္၍- မတည္ညိမ္ေသာ- အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနေသာ ရက္ပိုင္းတြင္- စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ မီး ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား သံုးစြဲရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရမွဳ မ်ား ျဖစ္တတ္ေသာ အေျခအေန မ်ား႐ိွတတ္သည္။ ေရာဂါ ကူးစက္ျခင္းမ်ိဳး လည္း ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သတိထားရမည္ ဟု ဆိုပါသည္။

စိတ္ခံစားမွဳ ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္။
၂၈-ရက္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ေနေသာ ထိုစည္းခ်က္တြင္- ၄င္း က႑ အေနျဖင့္ အင္အားေကာင္းေနပါက- စိတ္တည္ညိမ္မွဳ၊ အေကာင္းသေဘာ ခံယူႏိုင္မွဳ၊ နားလည္ ေပးႏိုင္မွဳ- အမ်ားတကာ ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေစရန္တို႔ အတြက္ ေကာင္းသည္ ဆိုပါသည္။

အကယ္၍- မတည္ညိမ္ေသာ- အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနေသာ ရက္ပိုင္းတြင္- မိမိ လုပ္ကိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မွ အစ- လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး တို႔တြင္ပါ- ျပႆနာ မ်ိဳးစံု ျဖစ္တတ္ေသာ အေျခအေန မ်ား႐ိွတတ္သည္။ မိမိ၏ စိတ္ခံစားမွဳ ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာတတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္ ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။

ဥာဏ္စြမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္။
၃၃-ရက္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ေနေသာ ထိုစည္းခ်က္တြင္- အင္အား ေကာင္းေနပါက- မိမိ၏ ဥာဏ္ေျပးမွဳ၊ ႏွဳတ္မွဳ စြမ္းရည္၊ အတြက္အခ်က္ စြမ္းရည္၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ ေအာင္ ေတြးၾကံႏိုင္မွဳ တို႔ အတြက္ ေကာင္းသည္ ဆိုပါသည္။

အကယ္၍မ်ား- မတည္ညိမ္ေသာ၊ နိမ့္ဆင္းေနေသာ ကာလပိုင္းႏွင့္ ဆံုေနခဲ့ပါမူ- က်ိဳးေၾကာင္း ညီညြတ္မွဳ နည္းပါးေသာ၊ လက္ေတြ႕ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ ကိုယ္တိုင္ တကယ္ နားမလည္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး၊ အာ႐ံုစုစည္းရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ မစဥ္းစားပဲ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္သလို ဆံုးျဖတ္မိတတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္- အေရးပါေသာ ကိစၥမ်ား အတြက္ ဤကာလတြင္ မလုပ္သင့္ပါဟု ဆိုၾကပါသည္။
ဆက္လက္ တင္ျပေပးမည့္- ဘိုင္အို ရစ္သမ္ အပိုင္း (၂) တြင္ သားသမီး- ေယာက္်ား ေလး၊ မိန္းကေလး ရႏိုင္မွဳ ခန္႕မွန္းျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖၚျပေပးပါမည္။စာဖတ္သူ အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

3 comments:

YoungGun said...

ဆရာ ေရးလာေတာ့မွပဲ အစက ေပါ့ေပါ့ဆဆ ပစ္ထားခဲ့တဲ့ ဘုိင္အုိရစ္သမ္ ေဆာ့ဝဲလ္ကို ဖုန္းထဲ ထည့္ သတိထားၾကည့္မိေတာ့တယ္။ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုရမ္းဂမ္း ေရ
ဆက္လက္ၿပီး သုေတသန ျပဳ၊ စမ္းသပ္ၾကည့္ပါဗ်ာ။ ေမြးခ်ိန္ မသိတဲ့သူေတြ အတြက္- အၾကံေပး ကူညီလို႔ ရႏိုင္ယင္ ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။

Anonymous said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

Post a Comment