Wednesday, August 22, 2012

ဘိုင္အို ရစ္သမ္ အပိုင္း (၁) ေဗဒင္ မဟုတ္ေသာ- ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္။

ကၽြန္ေတာ္က- နကၡတ္ ကို ေလ့လာသူ ျဖစ္၏။

ဤတြင္ ျပႆနာ တစ္ခုက တင္ရွားစြာ ႐ိွေန၏။

ထိုျပႆနာကား- ေမြးခ်ိန္ ျပႆနာ ျဖစ္၏။

ေမြးခ်ိန္ မသိသူမ်ား၊ သိေသာ္လည္း မေသခ်ာသူမ်ားက- မ်ားျပားစြာ ႐ိွၾကသည္ကို ၾကံဳေတြ႕လာရေသာ အခါ- ေမြးေန႕- သိ႐ံုမွ်ျဖင့္- ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ ရာသီခြင္ ေဟာခ်က္မ်ား၊ မဟာဘုတ္၊ သက္ေရာက္၊ အ႒လဂ္ စေသာ ပညာရပ္မ်ား ႐ိွသည္မွန္ေသာ္လည္း- ၄င္းတို႔က- ကၽြန္ေတာ့္ လိုင္းမဟုတ္။

ပြင့္လင္းစြာ ၀န္ခံရေသာ္- ထိုသူတို႔ အတြက္ အၾကံမေပးတတ္ေတာ့ေပ။

မိနစ္ အနည္းငယ္မွ် ကြာ႐ံုျဖင့္- ကံၾကမၼာမ်ား ကြာျခား ေနၾကေၾကာင္း၊ တစ္ၿမိဳ႕တည္း၊ ေဆး႐ံု တစ္ခုတည္း- မိနစ္ အနည္းငယ္ ကြာ႐ံုမွ်ျဖင့္- စ႐ိုက္ခ်င္း၊ ဘ၀ အက်ိဳးေပးခ်င္း မတူညီ ၾကေသာ အမႊာမ်ားကို လက္ေတြ႕ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕လာရေသာ အခါ- အခ်ိန္ သိစရာ မလိုပဲ- ေမြးေန႕ တစ္ခုတည္းကိုသာ မူတည္ ေဟာေျပာေသာ ႏိုင္ေသာ အေနအထား ကၽြန္ေတာ့္တြင္ မ႐ိွ။

ေဆးရံုတစ္ခုတည္း- မိနစ္ အနည္းငယ္ ကြာေမြး၍- နာမည္ မတူေသာေၾကာင့္- ကံၾကမၼာခ်င္း မတူ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာရေအာင္လည္း- မ်ားစြာေသာ အမႊာ တို႔မွာ- နာမည္ ဆင္တူ (အကၡရာ-အစ-အဆံုးမ်ား- နံသင့္ တူၾကသည္လည္း ႐ိွ၏။)။ ဥပမာ- မနန္းစိုး- မနန္းစံ၊ ေအးေအးၿငိမ္း- အိအိၿငိမ္း၊ စသည္ျဖင့္- အစ-အဆံုး နံျခင္း တူေနက- နာမကၡရတိုင္ စသည္ တို႔ ႏွင့္ ဆိုေသာ္ အတက္ အဆင္းခ်င္း တူၾကသည္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္း စ႐ိုက္၊ အႀကိဳက္ စိတ္ဓါတ္၊ ကံၾကမၼာ မတူႏိုင္ၾက။ ေန႕သိ႐ံုျဖင့္ ေဟာႏိုင္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ႐ိွႏိုင္ေသာ္လည္း- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ေတာ့ - ေန႕သိ႐ံုျဖင့္- မေဟာႏိုင္ပါ။ 

တစ္ဖန္ ေမြးခ်ိန္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္- သိေသာ္လည္း- မေသခ်ာသူမ်ား အတြက္- ေမြးခ်ိန္ျပန္ညိွေပးရေသာ အလုပ္သည္- ဇာတာရွင္၏ ရုပ္ရည္၊ ပညာ၊ စိတ္ဓါတ္၊ စ႐ိုက္၊ ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ ျဖစ္ရပ္ စသည္မ်ားမွ ျပန္လည္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆး၍ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္- မိနစ္ခ်င္း၊ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ေလရာ-ပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မ်ားစြာ လိုအပ္သည္သာ မက- လြန္စြာ အခ်ိန္ကုန္သျဖင့္- ေမးျမန္း လိုသူမ်ား အတြက္လည္း- ကုန္က် စရိတ္ လြန္စြာ မ်ား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္ တို႔သည္- ေဟာခ်က္မပါေသာ ေမြးခ်ိန္ ျပန္စစ္ေပးျခင္း သက္သက္ ကို အလြန္ေစ်းႀကီးစြာ သတ္မွတ္ထားၾက၏။

သို႔ေသာ္လည္း- ေမးျမန္း လာသူတို႔ကို- တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးလို၏။
တစ္ဖန္- လူကိုယ္တိုင္ ေဟာေျပာျခင္း၊ အြန္လိုင္း ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဟာစာတမ္း ေရးေပးျခင္း အားလံုးကိုလည္း အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ထားရ၏။

ဒီေတာ့လည္း- လိုအပ္လာသူ အမ်ားစုကို- ေဗဒင္ ဆရာထံ ေမးစရာမလိုပဲ- မိမိကိုယ္တိုင္ - ဒီေန႔ ဘာလုပ္ သင့္သည္။ ဘယ္ေန႔ တြင္ ဘာလုပ္သင့္သည္ ဆိုသည္ကို အလြယ္ သိႏိုင္ေသာ နည္းတစ္နည္းကို လက္ဆင့္ကမ္း လိုက္မည္ ဟု ဆံုးျဖတ္မိ၏။

ထိုနည္းသည္ကား- ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms နည္း ျဖစ္၏။

မွန္သည္-မွားသည္၊ တိက်သည္၊ မတိက်သည္ကေတာ့- စာဖတ္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္၏။

ကၽြန္ေတာ္က လက္ဆင့္ကမ္း႐ံု သက္သက္မွ်သာပင္။

ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ဆိုသည္မွာ-
 • ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ေခၚ ဇီ၀ စည္းခ်က္နရီ ဆိုသည္မွာ ကမာၻေပၚ႐ိွ သက္႐ိွ၊ သက္မဲ့ အရာအားလံုး တို႔သည္ အခ်ိန္မွန္မွန္ လည္ပတ္ေနၾကေသာ- Cycle သေဘာ ျဖစ္ေနၾကျခင္းကို အေျခခံ ထား၏။
 • ကမာၻႀကီးသည္- ေႏြ၊မိုး၊ေဆာင္း တို႔တြင္ အတိမ္းအေစာင္း ေျပာင္းလွ်က္- ၃၆၅.၂၅ လွ်င္ တစ္ပတ္ အေနျဖင့္ ေနကို လည္ပတ္ ေနသကဲ့သို႔- လမင္းသည္လည္း- ၂၉-ရက္ခြဲ လွ်င္ တစ္ပါတ္ က်ျဖင့္ ကမာၻအား လွည့္ေန၏။
 • လူသား၊ တိရစာၦန္ တို႔သည္လည္း-၂၄-နာရီ ကာလ၊ နံနက္- ေနထြက္သည္မွ ညေန-ေန၀င္သည္ အထိ- အိပ္ယာထ-အစာရွာ၊ အစာစား၊ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္၊ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္- ပံုမွန္ လည္ပတ္ ေနၾက၏။
 • ထိုနည္းတူပင္- လူတို႔၏ သက္တမ္းအားလည္း- ဇီ၀ နာရီ biological clock အားျဖင့္ သဘာ၀ တရားကဆံုးျဖတ္ ထား၏။
 • အိပ္စက္ေနၾကစဥ္မွာပင္- REM (Rapid Eyes Movement) တို႔ျဖင့္ ပါ၀င္ေနေသာ- Sleep Cycle ျဖင့္ အိပ္စက္ၾက၏။ ထို Sleep Cycle ကို ၾကားျဖတ္ျခင္း မ႐ိွပဲ အိပ္စက္ တတ္ပါက- အိပ္ခ်ိန္ အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ပင္- အိပ္ေရး၀ လန္းဆန္း၏။
 • တ႐ုပ္ ကိုယ္ခံ ပညာ၊ အပ္စိုက္ပညာ၊ ယိခ်င္းပညာ မ်ားတြင္- လူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္- ခ်ီဓါတ္ (အသက္ဓါတ္) ဆံုခ်က္ ေနရာမ်ား- အခ်ိန္မွန္မွန္ ေျပာင္းလဲ ေနျခင္းကို ေရွးယခင္က သင္ၾကားခဲ့ၾက၏။
 • ဒီေရ တို႔သည္- လ-ဆန္း၊ လ-ဆုတ္ကို မူတည္၍- ပံုမွန္ အတက္အက် တို႔ ေျပာင္းေန၏။
၁၉-ရာစုတြင္ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ Wilhelm Fliess မွ ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ေခၚ ဇီ၀ စည္းခ်က္နရီ ကို စတင္ ေလ့လာခဲ့၏။

သူ၏ ေတြ႕႐ိွခ်က္မွာ- လူတစ္ဦး၏ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ စြမ္းအား အေျခအေန မ်ားသည္ ၂၃-ရက္တစ္ခါ စည္းခ်က္ က်ေနသကဲ့သို႔၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ခံစားမွဳ အတက္အက် တို႔သည္လည္း ၂၈-ရက္ တစ္ခါ အတက္အက် စည္းခ်က္ ညီေနသည္ ျဖစ္၏။

လူတိုင္း အေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္- အင္အားမ်ား ႐ိွေနသကဲ့ သို႔ ခံစားရေနတတ္ၿပီး၊ တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ ပင္ပန္း ႏံုးခ်ည့္ ေနသကဲ့ ျဖစ္ေနတတ္သည္မ်ားမွာ- ပံုမွန္ စည္းခ်က္ သဘြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သူေတြ႕႐ိွခဲ့၏။

ဤသီအိုရီ သေဘာကို မူတည္၍- လူတစ္ဦး အေနျဖင့္- မိမိ၏ စီးပြားေရး၊ အားကစား ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ၊ ပညာေရး တို႔တြင္ အေကာင္းဆံုး အေနအထား ရေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။

မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္မွဳမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရး အေနအထား တို႔ႏွင့္- တစ္ဘက္သူ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပႏိုင္ မေျပႏိုင္တို႔ တြင္ပါ- ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ေခၚ ဇီ၀ စည္းခ်က္နရီ အသံုးခ်ၾကလာၾက၏။

ဘိုင္အို ရစ္သမ္ biorhythms ေခၚ ဇီ၀ စည္းခ်က္နရီ သည္- ေမြးခ်ိန္က စတင္ခဲ့သည္ ဆို၏။ အင္အား ပမာဏ အေပါင္းမွ အႏွဳတ္သို႔ ျဖစ္ေစ၊ အႏွဳတ္ မွ အေပါင္းသို႔ ျဖစ္ေစ ေရႊ႕ေျပာင္း သည့္ ရက္ပိုင္းသည္- အေရးပါေသာ ရက္မ်ား ျဖစ္၏။ ထိုကာလတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ တို႔သည္ မတည္ညိမ္ေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေနသျဖင့္- အထူးသတိျပဳသင့္သည္ ဟု ဆိုၾကပါ၏။

၄င္းတို႔ကို ေအာက္တြင္ ရွင္းျပေပးထားပါသည္။

Primary rhythms ေခၚ ပဓာန စည္းခ်က္ နရီ မ်ား။

ပဓာန စည္းခ်က္ အေနျဖင့္- ေအာက္ပါ အတိုင္း ၃-မ်ိဳး႐ိွပါသည္။
 • ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္
 • စိတ္ခံစားမွဳ ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္
 • ဥာဏ္စြမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္
႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္။
၂၃-ရက္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ေနေသာ ထိုစည္းခ်က္တြင္- ၄င္း က႑ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းေနပါက- မိမိ၏ အင္အားပိုင္း၊ ခံႏိုင္ရည္ပိုင္း၊ စြမ္းအား ႏွင့္ က်န္းမာေရး တို႔အတြက္ ေကာင္းသည္ ဟု ဆိုပါသည္။

အကယ္၍- မတည္ညိမ္ေသာ- အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနေသာ ရက္ပိုင္းတြင္- စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ မီး ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား သံုးစြဲရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရမွဳ မ်ား ျဖစ္တတ္ေသာ အေျခအေန မ်ား႐ိွတတ္သည္။ ေရာဂါ ကူးစက္ျခင္းမ်ိဳး လည္း ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သတိထားရမည္ ဟု ဆိုပါသည္။

စိတ္ခံစားမွဳ ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္။
၂၈-ရက္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ေနေသာ ထိုစည္းခ်က္တြင္- ၄င္း က႑ အေနျဖင့္ အင္အားေကာင္းေနပါက- စိတ္တည္ညိမ္မွဳ၊ အေကာင္းသေဘာ ခံယူႏိုင္မွဳ၊ နားလည္ ေပးႏိုင္မွဳ- အမ်ားတကာ ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေစရန္တို႔ အတြက္ ေကာင္းသည္ ဆိုပါသည္။

အကယ္၍- မတည္ညိမ္ေသာ- အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနေသာ ရက္ပိုင္းတြင္- မိမိ လုပ္ကိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မွ အစ- လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး တို႔တြင္ပါ- ျပႆနာ မ်ိဳးစံု ျဖစ္တတ္ေသာ အေျခအေန မ်ား႐ိွတတ္သည္။ မိမိ၏ စိတ္ခံစားမွဳ ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာတတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္ ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။

ဥာဏ္စြမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာ က႑ စည္းခ်က္။
၃၃-ရက္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ေနေသာ ထိုစည္းခ်က္တြင္- အင္အား ေကာင္းေနပါက- မိမိ၏ ဥာဏ္ေျပးမွဳ၊ ႏွဳတ္မွဳ စြမ္းရည္၊ အတြက္အခ်က္ စြမ္းရည္၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ ေအာင္ ေတြးၾကံႏိုင္မွဳ တို႔ အတြက္ ေကာင္းသည္ ဆိုပါသည္။

အကယ္၍မ်ား- မတည္ညိမ္ေသာ၊ နိမ့္ဆင္းေနေသာ ကာလပိုင္းႏွင့္ ဆံုေနခဲ့ပါမူ- က်ိဳးေၾကာင္း ညီညြတ္မွဳ နည္းပါးေသာ၊ လက္ေတြ႕ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ ကိုယ္တိုင္ တကယ္ နားမလည္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး၊ အာ႐ံုစုစည္းရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ မစဥ္းစားပဲ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္သလို ဆံုးျဖတ္မိတတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္- အေရးပါေသာ ကိစၥမ်ား အတြက္ ဤကာလတြင္ မလုပ္သင့္ပါဟု ဆိုၾကပါသည္။
ဆက္လက္ တင္ျပေပးမည့္- ဘိုင္အို ရစ္သမ္ အပိုင္း (၂) တြင္ သားသမီး- ေယာက္်ား ေလး၊ မိန္းကေလး ရႏိုင္မွဳ ခန္႕မွန္းျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖၚျပေပးပါမည္။စာဖတ္သူ အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Saturday, August 11, 2012

ျမင့္မိုရ္ေတာင္ ရွာပံုေတာ္

“အာကာကို လႊာပံုျပဳလို႔ ေမယုကိုတဲ့ စုတ္တံခ်ီ” ဆိုေသာ စာသားေလး ကို ျပန္လည္ ၾကားေယာင္ မိတိုင္း၊ “ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ဦး မကက်ဴးေသာ …” စသည့္ အသံုးအႏွဳန္း မ်ားကို ဘုရား႐ိွခိုး၊ အမွ်ေ၀ ျပဳမိတိုင္း- ျမန္မာ အေခၚ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ တစ္နည္းအားျဖင့္- အျခား ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ိန္း၊ ဂ်ာဗား လူမ်ိဳးမ်ား အေခၚ “ေမယု” ကို သတိရမိသည္။

ငယ္႐ြယ္စဥ္ ကေလး ဘ၀ - ပထ၀ီဘာသာရပ္ ကို စတင္သင္ၾကားခဲ့ရစဥ္က-
 • ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ မ်ဥ္းေၾကာင္း ႀကီးသည္ မည္သည့္ ၿမိဳ႕႐ြာ ေဒသမ်ားကို ကို ျဖတ္သန္း သြားသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 • ဥတၱရ ယဥ္စြန္းတန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မည္သည့္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားကို ျဖတ္သန္း သြားသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 • ကမာၻ႕ ပထ၀ီတြင္လည္း အီေကြတာ မ်ဥ္းေၾကာင္းႀကီးသည္ ကမာၻႀကီးအား ေတာင္ျခမ္း ႏွင့္ ေျမာက္ျခမ္း ကို ပိုင္းျခားထားသည္။ ဂရင္းနစ္ စံေတာင္ခ်ိန္ မ်ဥ္းသည္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ဂရင္းနစ္ ေဒသကို ျဖစ္သန္း သြားသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း မွတ္သား သင္ၾကားခဲ့ ရေသာ အခါ -
ထိုမ်ဥ္းႀကီးမ်ား ကို ဘယ္သူကမ်ား ဆြဲထားသလဲ- ဘယ္လို ဆြဲထားသလဲ- သြားၾကည့္ယင္ ေတြ႕ရမွာပဲ ဟု ထင္မွတ္ မိခဲ့ပါသည္။


အေတာ္ေလး နားလည္ ေသာ အ႐ြယ္ေရာက္မွပင္ အမွန္တကယ္ ထိုေဒသမ်ား ေရာက္၍ သြားၾကည့္ေသာ္မွ ထိုမ်ဥ္းႀကီးမ်ားအား ပကတိ မ်က္ေစ့ ႏွင့္ ျမင္စရာ အေၾကာင္းမ႐ိွ၊ စင္စစ္ အားျဖင့္- ၄င္းတို႔သည္ ေျမပံု ေပၚတြင္ ေဒသမ်ားကို အမွတ္ အသားျပဳရန္ သတ္မွတ္ ပံုေဖၚထားေသာ မ်ဥ္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ ရပါေတာ့သည္။


သို႔ဆိုလွ်င္ -
ထိုမ်ဥ္းႀကီး တကယ္ ႐ိွမ႐ိွ၊ ဆိုသည္ကို စာဖတ္သူ နားလည္ၿပီး ျဖစ္၍- အကယ္၍ တစ္စံု တစ္ေယာက္က အီေကြတာ မ်ဥ္းဆိုတာ ႐ိွသလားဟု ေမးလာခဲ့ေသာ္ စာဖတ္သူ မည္သို႔ ေျဖမည္နည္း။

၄င္းတို႔သည္ အမွတ္ အသား သေကၤတ အေနႏွင့္ တည္႐ိွ၏။ ပကတိ ႐ုပ္၀တၳဳ အသြင္ အေနျဖင့္ သြားၾကည့္ၿပီး မေတြ႕၍ မ႐ိွဟု၍ ဆိုစရာ မ႐ိွေပ။

သို႔ေသာ္- လူသားတို႔၏ သဘာ၀ အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးသည္ တစ္စံုတစ္ခု ႐ိွသည္ ဟု တစ္ဦးဦး က ေျပာလိုက္လွ်င္- ပကတိ ႐ုပ္၀တၳဳ အသြင္ ကို အလိုလို လွမ္းျမင္ၾကည့္ မိလွ်က္သား ျဖစ္ေန မိတတ္၏။

ျမင့္မိုရ္ ေခၚ ေမယု ေတာင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ မ်ား အေနျဖင့္- နားလည္ ထားၾကသည္မွာ- ယုဂႏၶိဳရ္ အပါအ၀င္ ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္၊ သီတာ ၇-တန္ တို႔၏ အလယ္တြင္ ယူဇနာေပါင္း ၈၄,၀၀၀ (႐ွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္) အျမင့္႐ိွေသာ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ တည္႐ိွ၍ - ကၽြန္းႀကီး ၄-ကၽြန္း ၏ ဗဟို ျဖစ္ေလရာ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ရာ ေဒသ သည္ ဇမၺဴဒီပါ လက္်ာ ေတာင္ကၽြန္း ျဖစ္သည္။ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္၏ ထိပ္တြင္ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္ တည္႐ိွၿပီး၊ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္၏ အလယ္တြင္ စတုမဟာရာဇ္ နတ္ျပည္ ႏွင့္ အျခားျခားေသာ ဂႏၶဗၺ နတ္မ်ား၊ နတ္ နဂါး၊ ဂဠဳန္ မ်ားသည္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ ေျခတြင္ ႐ိွသည္ ဟု ျဖစ္ပါ၏။

ေကာင္းပါၿပီ။
ထိုယံုၾကည္မွဳ တို႔သည္ မည္သည္ အရာတို႔မွ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့မည္ ဟု ထင္ပါသနည္း။
ပထမဦးစြာ- ျဗဟၼဏ ၀ါဒ ျဖစ္ေသာ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ ဂ်ိန္းဘာသာ တို႔၏ ေမယု ေခၚ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ ကို ေလ့လာ ၾကပါအံ့။ မဟာဘာရတၱ က်မ္းတြင္- ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပထားေသး၏။

၄င္းကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္- ဂႏၶမာ ဒန (Gandhamadana) ႏွင့္ တကြ ကၽြန္းႀကီး ေလးကၽြန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂဂၤါ (Ganga) ျမစ္ အေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း လည္း ေဖၚျပထားသည္ ကို ေတြ႕ရပါဦးမည္။

"Sanjaya said,--'Stretching from east to west, are these six mountains that are equal 2 and that extend from the eastern to the western ocean. They are Himavat, Hemakuta, that best of mountains called Nishadha, Nila abounding with stones of lapis lazuli, Sweta white as the moon, and the mountains called Sringavat composed of all kinds of metals. 3 These are the six mountains, O king, which are always the resorts of Siddhas and Charanas. The space lying between each of these measures a thousand Yojanas, and thereon are many delightful kingdoms. And these divisions are called Varshas, O Bharata. In all those kingdoms reside creatures of diverse species. This (the land where we are) is in the Varsha that is called after Bharata. Next to it (northwards) is the Varsha called after Himavat. The land that is beyond Hemakuta is called Harivarsha, South of the Nila range and on the north of the Nishadha is a mountain, O king, called Malyavat that stretches from east to west. Beyond Malyavat northwards is the mountain called Gandhamadana. 4 Between these two (viz., Malyavat and Gandhamadana) is a globular mountain called Meru made of gold. Effulgent as the morning sun, it is like fire without smoke. 5 It is eighty-four thousand Yojanas high, and, O king, its depth also is eighty-four Yojanas. It standeth bearing the worlds above, below and transversely. Besides Meru are situated, O lord, these four islands, viz., Bhadraswa, and Ketumala, and Jamvudwipa otherwise called Bharata, and Uttar-Kuru which is the abode of persons who have achieved the merit of righteousness. The bird Sumukha, the son of Suparna, beholding that all the birds on Meru were of golden plumage, reflected that he should leave that mountain inasmuch as there was no difference between the good, middling, and bad birds. The foremost of luminaries, the sun, always circumambulates Meru, as also the moon with (his) attendant constellation, and the Wind-god too. The mountain, O king, is endued with celestial fruits and flowers, and it is covered all over with mansions made of furnished gold. There, on that mountain, O king, the celestials, the Gandharvas, the Asuras, and the Rakshasas, accompanied by the tribes of Apsaras, always sport. There Brahman, and Rudra, and also Sakra the chief of the celestials, assembled together, performed diverse kinds of sacrifices with plentiful gifts. Tumvuru, and Narada and Viswavasu, and the Hahas and the Huhus, repairing thither, adored the foremost of the celestials with diverse hymns. The high-souled seven Rishis, and Kasyapa the lord of creatures, repair thither, blessed be thou, on every parva day. 1 Upon the summit of that mountain, Usanas, otherwise called the Poet, sporteth with the Daityas (his disciples). 2 The jewels and gems (that we see) and all the mountains abounding in precious stones are of Meru. Therefrom a fourth part is enjoyed by the holy Kuvera. Only a sixteenth part of that wealth he giveth unto men. On the northern side of Meru is a delightful and excellent forest of Karnikaras, covered with the flowers of every season, 3and occupying a range of hills. There the illustrious Pasupati himself, the creator of all things, surrounded by his celestial attendants and accompanied by Uma, sporteth bearing a chain of Karnikara flowers (on his neck) reaching down to his feet, and blazing with radiance with his three eyes resembling three risen suns. Him Siddhas truthful in speech, of excellent vows and austere ascetic penances, can behold. Indeed, Maheswara is incapable of being seen by persons of wicked conduct. From the summit of that mountain, like a stream of milk, O ruler of men, the sacred and auspicious Ganga, otherwise called Bhagirathi, adored by the most righteous, of universal form and immeasurable and issuing out with terrific noise, falleth with impetuous force on the delightful lake of Chandramas. 4 Indeed that sacred lake, like an ocean, hath been formed by Ganga herself. (While leaping from the mountains), Ganga, incapable of being supported by even the mountains, was held for a hundred thousand years by the bearer of Pinaka on his head. 1 On the western side of Meru, O king, is Ketumala. 2 And there also is Jamvukhanda. Both are great seats of humanity, O king. 3 There, O Bharata, the measure of human life is ten thousand years. The men are all of a golden complexion, and the women are likeApsaras. And all the residents are without sickness, without sorrow, and always cheerful. The men born there are of the effulgence of melted gold. On the summits of Gandhamadana, Kuvera the lord of the Guhyakas, with many Rakshasas and accompanied by tribes ofApsaras, passeth his time in joy. Besides Gandhamadana there are many smaller mountains and hills. The measure of human life there is eleven thousand years. There, O king, the men are cheerful, and endued with great energy and great strength and the women are all of the complexion of the lotus and highly beautiful. Beyond Nila is (the Varsha called) Sweta, beyond Sweta is (the Varsha called) Hiranyaka. Beyond Hiranyaka is (the Varsha called) Airavata covered with provinces. The last Varsha in the (extreme) north and Bharata's Varsha in the (extreme) south are both, O king, of the form of a bow. These five Varshas (viz., Sweta, Hiranyaka, Elavrita, Harivarsha, and Haimavat-varsha) are in the middle, of which Elavrita exists in the very middle of all. Amongst these seven Varshas (the five already mentioned andAiravata and Bharata) that which is further north excels the one to its immediate south in respect of these attributes, viz., the period of life, stature, health, righteousness, pleasure, and profit. In these Varshas, O Bharata, creatures (though of diverse species) yet, live together. Thus, O king, is Earth covered with mountains. The huge mountains of Hemakuta are otherwise called Kailasa. There, O king, Vaisravana passeth his time in joy with his Guhyakas. Immediately to the north of Kailasa and near the mountains of Mainaka there is a huge and beautiful mountain called Manimaya endued with golden summits. Beside this mountain is a large, beautiful, crystal and delightful lake called Vindusaras with golden sands (on its beach). There king Bhagiratha, beholding Ganga (since) called after his own name, resided for many years. There may be seen innumerable sacrificial stakes made of gems, and Chaitya tree made of gold. It was there that he of a thousand eyes and great fame won (ascetic) success by performing sacrifices. There the Lord of all creatures, the eternal Creator of all the worlds, endued with supreme energy surrounded by his ghostly attendants, is adored. There Nara and Narayana, Brahman, and Manu, and Sthanu as the fifth, are (ever present). And there the celestial stream Ganga having three currents, 4 issuing out of the region of Brahman, first showed herself, and then dividing herself into seven streams, became Vaswokasara, Nalini, the sin-cleansing Saraswati, Jamvunadi, Sita, Ganga and Sindhu as the seventh. The Supreme Lord hath (himself) made the arrangement with reference to that inconceivable and celestial stream. It is there that 1 sacrifices have been performed (by gods and Rishis) on a thousand occasions after the end of the Yuga (when creation begins). As regards the Saraswati, in some parts (of her course) she becometh visible and in some parts not so. This celestial sevenfold Ganga is widely known over the three worlds. Rakshasas reside on Himavat, Guhyakas on Hemakuta, and serpents and Nagas on Nishadha, and ascetics on Gokarna. The Sweta mountains are said to be the abode of the celestial and the Asuras. The Gandharvas always reside on Nishadhas, and the regenerate Rishis on Nila. The mountains of Sringavat also are regarded as the resort of the celestials. "'These then, O great king, are the seven Varshas of the world as they are divided. Diverse creatures, mobile 2 and immobile, are placed in them all. Diverse kinds of prosperity, both providential and human, are noticeable in them. They are incapable of being counted. Those desirous, however, of their own good believe (all this), I have now told thee of that delightful region (of land) of the form of a hare about which thou hadst asked me. At the extremities of that region are the two Varshas, viz., one on the north and the other on the south. Those two also have now been told to thee. Then again the two islands Naga-dwipa and Kasyapa-dwipa are the two ears of this region of the form of a hare. The beautiful mountains of Maleya, O king, having rocks like plates of copper, form another (prominent) part of Jamvudwipa that having its shape resembling a hare.'"

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္းပင္လွ်င္- သကၠတ ဘာသာျဖင့္ သုေမယု၊ မဟာေမယု ေခၚေသာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ သည္ ယူဇနာေပါင္း ၈၄,၀၀၀ ႏွင့္ နတ္ျပည္ အထပ္ထပ္ ႐ိွေနပံုကို ေအာက္ ေဖၚျပပါ ပံုတြင္ ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္ပါ၏။ ေဖၚျပပါပံုသည္ ဂ်ိန္း ေပစာတို႔တြင္ ေတြ႕ရေသာ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ ပံု ျဖစ္၏။ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mount_Meru.jpg


ထိုနည္းတူပင္ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ကို ဗဟိုျပဳလွ်က္- Uttarakuru ဥတၱရကု႐ု
ေခၚ ေျမာက္ကၽြန္း၊ Bharata/ Jambudipa ဇမၺဴဒီပါ လက္ယ်ာ ေတာင္ကၽြန္း စေသာ ကၽြန္းႀကီး ၄-ကၽြန္း တည္႐ိွပံု ေဖၚျပ ထားသည္ ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရပါ၏။ (Ref: http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/231_Asian_Religious_Mappaemundi_1_files/droppedImage.png)
ဆက္လက္၍ လည္း ေအာက္ပါ ေတာင္ႀကီး ၇-သြယ္က ပတ္ခ်ာရံထားေၾကာင္း ဆိုထားပါ၏။ http://www.palikanon.com/english/pali_names/s/sineru.htm ႏွင့္ http://cartographic-images.net/Cartographic_Images/231_Asian_Religious_Mappaemundi_1.html  တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ 
 • ယုဂႏၶရ ေတာင္ Yugandhara
 • ဣႆ ဒါရေတာင္ Isadhara
 • ကာရ ၀ိက ေတာင္ Karavīka
 • သုဒႆန ေတာင္ Sudassana
 • ေနမိႏၵရ ေတာင္ Nemindhara
 • ၀ိနာတက ေတာင္ Vinataka
 • အာသကၠံဏ ေတာင္ Assakanna
ဘူတန္ လူမ်ိဳးတို႔၏ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္မွာလည္း ဤသေဘာ အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bhutanese_thanka_of_Mt._Meru_and_the_Buddhist_Universe.jpg


ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးတို႔က လည္း (Shumisen) ဟု ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ၄င္းသည္ ေကာင္းကင္၊ ငရဲ ႏွင့္ လူ႕ျပည္တို႔ ကို ဆက္သြယ္ထားသည္ ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူပင္ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ကို ဗဟိုျပဳလွ်က္- ေနလ နကၡတ္ တာရာမ်ား သြားလာ လည္ပတ္ လွ်က္ ႐ိွသည္ဟုလည္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ဂ်ိန္း ဘာသာတြင္ ေဖၚျပထားပါ ေသးသည္။သို႔ေသာ္-
ေအဒီ ၅၀၀ ခုႏွစ္ (ဗုဒၶေပၚၿပီး- အႏွစ္ ၁၀၀၀ ခန္႕တြင္) ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာ ၏ မီးရွဳးတန္ေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဆရာ ၀ါဟရ မိဟိရ အေနျဖင့္ - ပဥၥ သိဒၶႏၲ က်မ္း အခန္း ၁၃ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။
“သံလိုက္ ၂-ခုတို႔၏ အၾကားတြင္ တြဲေလာင္းက်ေနေသာ သံေခ်ာင္း ငယ္တစ္ခု ကဲ့သို႔ - ကမာၻသည္ အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္တြင္ ေဘာလံုး သဖြယ္ တြဲလဲ တည္႐ိွသည္။ အရပ္ မ်က္ႏွာ အားလံုးတြင္ ေတာေတာင္၊ သမုဒၵရာ၊ ေတာင္တန္း၊ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားႏွင့္ ကမာၻ တစ္ခုလံုး အား ဖံုးလႊမ္းထားသည္။ ေမယုသည္ ၀င္႐ိုး အေနျဖင့္ တည္သည္။” “အသူရာတို႔သည္ ထိုေဘာလံုး သဏၭာန္ ကမာၻတြင္ ေျခေထာက္တင္လွ်က္- ေကာင္းကင္သို႔ ဦးေခါင္းမွ ညႊန္၍ ႐ိွေနၾကသည္။ ---- နတ္တို႔သည္လည္း ထိုသို႔ေနလွ်က္- သူတို႔မွ အသူရာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္- ေဇာက္ထိုး ေနသည္ဟု ျမင္ရသကဲ့သို႔၊ အသူရာတို႔မွ နတ္တို႔အား ၾကည့္လွ်င္ လည္း ထိုသို႔ ျမင္ရသည္။” (ဤေနရာတြင္- အသူရာတို႔သည္ ေတာင္ပိုင္းသား တို႔ကို ရည္ညႊန္း၍- နတ္တို႔သည္ ေျမာက္ပိုင္းသား တို႔ကို ရည္ညႊန္း ထားသည္ကို သတိျပဳ မိႏိုင္သည္။)
ထိုမွ် မကေသး - ဆရာ မိဟိရအေနျဖင့္-

ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ ေမယုသည္ ကမာၻႀကီး၏ လည္ေနေသာ ၀င္႐ိုးမ်ဥ္း ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သုေမယု ႏွင့္ ကုေမယု ဆိုသည္မွာလည္း ကမာၻ၏ ေတာင္ေျမာက္ ၀င္႐ိုးစြန္း ၂-ဘက္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမယုသည္ ကမာၻႀကီး၏ အလယ္ တည့္တည့္ ေနရာ ဆံုခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ကိုပါ ရွင္းျပခဲ့၏။

ဆရာ ၀ါရဟ မိဟိရ အေနျဖင့္ ဆိုထားသည္မွာ
မာယာ ဒန၀ သူရိယ သိဒၶႏၲ” တို႔၏ အယူအဆ အတိုင္း- ေမယုသည္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကို ဆက္လက္ ဆန္႕သြားလွ်က္ (၀င္႐ိုးစြန္းမ်ား ဆီသို႔) ၄င္းတို႔သည္ ၾကယ္ နကၡတ္ တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည့္ အေနအတိုင္း ျဖစ္ကာ “ပရာ၀ဟ ဓါတ္ေခၚ စီးဆင္းမွဳ ဓါတ္” ႀကီးအားျဖင့္ ကမာၻအပါအ၀င္ ၾကယ္တို႔ ပါ၀င္ေသာ အလံုးအစု ႀကီးသည္ လည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္”
 ဟု ဆိုထားပါ၏။

ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာ၀င္မ်ား မွ- တကယ္မ႐ိွေသာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ ကို ဗုဒၶက ရည္ညႊန္း သည္.. စသည္ .. စသည္ ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ကို အဓိပၸါယ္ မ႐ိွေသာ ဘာသာ ျဖစ္သေယာင္ တိုက္ခိုက္ ေရးသား ခ်က္မ်ားကို စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ ရပါသည္။

ဗုဒၶသည္ “သတၳာေဒ၀ မႏုႆာနံ” ဟူေသာ လူနတ္ သတၱ၀ါမ်ား၏ ဆရာ ျဖစ္၍- အျခား ဘာသာမ်ား ၏ ဘုရားမ်ား ကဲ့သို႔ ထာ၀ရ ဖန္ဆင္းရွင္မ်ိဳး မဟုတ္ပါေပ။

ထိုဖန္တီးရွင္ ကိုးကြယ္မွဳ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ မွတ္ခ်က္ ေပးစရာ မ႐ိွပါ။ မိမိယံုၾကည္ရာ ကိုးကြယ္ ႏိုင္ခြင့္သည္ လူတိုင္းတြင္ ႐ိွပါ၏။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ ထားရမည္မွာ- ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ဆရာ ျဖစ္သျဖင့္- ဆရာ ဆိုသည္မွာ မိမိ သင္ၾကားသူေပးရမည့္ သူ၏ တတ္ေျမာက္ ခဲ့ရာ အတတ္၊ က်င္လည္ရာ ပတ္၀န္းက်င္၊ အသိဥာဏ္ အတိုင္းအတာ အဆင့္၊ ဘ၀ ေပး အလုပ္ အေနအထား တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ နမူနာ ျပဳ သင္ၾကားျပရမည္ ကို လူတိုင္း သိပါ၏။

ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္း နကန္း တစ္လံုးမွ် မသိသူအား- CPU (Central Processing Unit) ၏ အလုပ္လုပ္ ပံု ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ၍- အဘိဓမၼာ သေဘာကို မည္သို႔ ရွင္းျပႏိုင္ပါမည္နည္း။

တစ္ခ်ိန္က ကြန္ပ်ဴတာ စတင္ေလ့လာသူ တစ္ဦးအား- သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္မွ ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္စ္ အေၾကာင္း ေျပာျပေသာ အခါ- နားလည္ သူအေနျဖင့္- ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္ ဆိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ ထဲတြင္ ေရာဂါ ပိုးမႊားမ်ား ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီး ေနသည္ဟု နားလည္ သြားသည္ ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့မိပါသည္။

ထိုေခတ္ အခါက- သာမာန္ လူမ်ား အေနျဖင့္ အာကာသ နကၡတ္ ပညာ ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အေၾကာင္း၊ ေန ႏွင့္ စၾက၀ဠာ တို႔ အေၾကာင္းကို သမား႐ိုးက် ယံုၾကည္မွဳ ျဖင့္သာ သိထားၾကၿပီး၊ ရွင္းျပပါကလည္း နားလည္ ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မည္သို႔မွ် မ႐ိွသည္ကို- အခ်ိန္ကုန္ခံ ရွင္းျပေနမည့္ အစား- ၄င္းလက္ခံ ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို နမူနာ ထားလွ်က္- အက်ိဳး႐ိွမည့္ သစၥာတရားကို ေဟာၾကားျခင္းက မ်ားစြာ ပို၍ သဘာ၀ က်သည္ မဟုတ္ ပါေလာ။

ဗုဒၶ ေခတ္အခါက - အိႏၵိယ ျပည္တြင္ ေခတ္ပညာ တတ္ဆိုသူမ်ားမွာ- ပုရာဏ္ က်မ္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္း သူမ်ား၊ ဂ်ိန္း ဘာသာ၀င္ တကၠဒြန္းမ်ား၊ ပရပိုဒ္ မ်ား၊ ဟိႏၵဴ ၀ါဒီ ျဗဟၼဏ မ်ားကို တရား ေဟာဆို ရွင္းျပခဲ့ရာတြင္- ထိုသူမ်ား ႏွင့္ အသိဥာဏ္တြင္ စြဲ၀င္ သိ႐ိွထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ကို ပံုခိုင္း ႏိွဳင္းယွဥ္ ျခင္း ျဖစ္ပါမည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ နားလည္မိပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ ရွင္းလင္းမွဳ မ်ားကို ဗုဒၶသည္ ျမင္း ဆရာ ေကသီ အား- ျမင္းမ်ားကို သင္ၾကားပံု ကို နမူနာ ေပး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုဆိုး အား ေလးႏွင့္ ျမွား ဥပမာ၊ ေစာင္း အတတ္ကို ကၽြမ္းက်င္သူ အား ေစာင္းႀကိဳး နမူနာ၊ လယ္သမား အား လယ္ထြန္တံုး ဥပမာ စသည္ ျဖင့္ ျပဆို ၍ ရွင္းျပခဲ့သည္ကို စာရွဳတို႔ သိၿပီး ျဖစ္ပါ၏။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္တြင္- အခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ေသာ အဌကထာ၊ ဋီကာ မ်ားတြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္သို႔ ေျခ ၃-လွမ္း ျဖင့္ ၾကြေတာ္မူ သည္ စသည္ တို႔သည္လည္း- ဘုရား ေဟာ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွသည္သာ မက- အဌကထာ၊ ဋီကာ မ်ား၏ ဘာသာျပန္ - အနက္ခ်ဲ႕ ရာတြင္ မူလ ဆိုလိုယင္း ႏွင့္ ကြာဟ သြားသည္ မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါေသး၏။

အဌကထာ ဆရာျမတ္မ်ား၊ ဋီကာ ဆရာျမတ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း- ပုရာဏ္ က်မ္း (ျမန္မာ အေခၚ ေပါရာဏ) မ်ား၏ အေငြ႕အသက္ မ်ား လႊမ္းမိုးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသး၏။

ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္မ်ားကို ေပထက္ အကၡရာတင္ လွ်င္ ထိုသို႔ေသာ လြဲေခ်ာ္မွဳမ်ား၊ အိႏၵိယ တြင္ ထိုအခ်ိန္ထက္ မ်ားစြာ ေစာေသာ ကာလကပင္ လႊမ္းမိုးထားေသာ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ ဂ်ိန္း ၀ါဒ တို႔၏ ေရာယွက္ လာမွဳမ်ား ပါ၀င္မည့္ အေရးကို သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ရွင္ ဗုဒၶသည္- ႀကိဳတင္ သိျမင္ေတာ္ မူထားေသာေၾကာင့္- ထိုေခတ္ ထိုအခါက ဟိႏၵဴတို႔၏ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ စာေပ Holy Language ျဖစ္ေနေသာ တစ္ခုတည္းေသာ စာေပ ျဖစ္သည့္ - သကၠတ စာေပ ျဖင့္ ေပထက္ အကၡရာ တင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ပဲ- ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္တိုင္ ႏွဳတ္တိုက္ အာဂံု ေဆာင္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္ ဟုလည္း ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ နားလည္ မိပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္ - ဗ်ိဳင္းဆိုသည္မွာ မည္သို႔နည္းဟု မျမင္ဘူးသူ ေမြးရာပါ အျမင္ဓါတ္ ကင္းမဲ့သူ၏ ေမးျမန္းမွဳ အား ေျဖၾကားရာတြင္ - ဗိ်ဳင္းဆိုသည္မွာ အျဖဴေရာင္ ႐ိွေၾကာင္း ေျပာရာမွ- အျဖဴကိုလည္း မျမင္ဘူးျပန္ သျဖင့္- အျဖဴေရာင္ သည္ သင္ ေသာက္သံုး သည့္ ႏြားႏို႔ႏွင့္ တူေၾကာင္း ရွင္းျပရေသာ အခါ- မ်က္မျမင္ အေနျဖင့္ ဗိ်ဳင္းသည္္္ ႏြားႏို႔ ကဲ့သို႔ ဆိမ့္ေသာ အရသာ ႐ိွသည့္ အရည္ဟု နားလည္ သြားသည္ ကို ၾကားခဲ့ဘူးပါလွ်င္- --

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ -
ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကို မ်က္စိျဖင့္ မျမင္မေတြ႕ရဟု မ႐ိွဟု ဆိုၾကမည္ ဆိုလွ်င္- ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္- က အီေကြတာမ်ဥ္းကို နားလည္ ခဲ့မိသည့္ အေနအထားပင္ ႐ိွေနၾက ပါလိမ့္မည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Saturday, August 4, 2012

ျပဒါးမွ ေရႊ တကယ္ျဖစ္သလား။

လက္၀ဲ- လမ္း၊ လက္ယာ- လမ္း၊ လမ္းႀကီး စသည္ျဖင့္ အဂၢိရတ္ ပညာကို လိုက္စားၾကသည္ ဆိုေသာ ဖိုထိုးသူ တို႔ကို စာ႐ွဳသူ ျမန္မာျပည္တြင္ ေတြ႕သိဘူးမည္ ထင္ပါ၏။

ျပဒါးမွ ျပဒါးရွင္ လံုး လုပ္ႏိုင္ရန္၊ ျပဒါးမွ ေရႊျဖစ္သည္ အထိ လုပ္ႏိုင္ရန္ စေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္- ဖိုထိုးၾက၏။ သိုသိုသိပ္သိပ္ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ႐ိွေကာင္း ႐ိွမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အမ်ားစု အေနျဖင့္ မွာမူ- ေရႊေကၽြး ၿပီးေနာက္- အဂၢိရတ္ ေရႊ ေခၚ ေရႊပ်က္ ျဖစ္သြားတတ္ေသာ အေနျဖင့္သာ ခ်ာလည္ ခ်ာလည္ ျဖစ္၍- ျပဒါးလည္းလြင့္၊ မီးေသြးဘိုး၊ ေကၽြးရေသာ ေရႊဘိုး တို႔ျဖင့္ မြဲသည္ကသာ မ်ားတတ္ၾကပါ၏။

မီးအပူေပးလိုက္လွ်င္ ဘယ္ေရာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္သြားတတ္ေသာ ျပဒါး (တစ္နည္းအားျဖင့္- အဂၢိရတ္ အေခၚ နဂါး) ကို ေရႊျဖစ္ေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္ အသာထား၊ အပူေပးေသာ္လည္း ထြက္မေျပး ႏိုင္ေစရန္ အတြက္- တြဲဘက္ ထားရေသာ အကူေဆးကို ခ်ဳပ္ေဆး (ဂဠဳန္) စသျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး- ရွင္ အဇၨေဂါဏ က်မ္း၊ ရွင္မထီးက်မ္း၊ ရေသ့ ဦးေအာင္က်မ္း စသည္တို႔မွ ညႊန္းဆိုခ်က္တို႔ကို စမ္းတစ္၀ါး၀ါး အဓိပၸါယ္ ေဖၚယင္း- ဘ၀ တစ္သက္တာအခ်ိန္ အား အက်ိဳးမဲ့ ကုန္ဆံုး သြားတတ္ သူတို႔ မ်ားလွပါ၏။

“သံေသ- တစ္ေရႊ၀၊ ျပဒါးေသ တစ္ေျပ၀” ဆိုေသာ စကားမ်ားကို စာအုပ္ထဲ၊ အရပ္ထဲတြင္ မစားရ ၀ခမန္း၊ ေျပာသံ ၾကားရေသာ္လည္း၊ သံကို ကိုင္တြယ္ ႏိုင္နင္း ေသာ အဆင့္၊ စက္မွဳ သတၱဳ ပညာအဆင့္ ႐ိွေသာ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား အဆင့္သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ မေရာက္႐ိွခဲ့။

သံသတၱဳ တို႔ကို ျပဳျပင္ေသာ ပညာသည္ Metallurgy Engineering ျဖစ္ၿပီး၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓါတုေဗဒ တို႔၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္၏။ ပီယ သိဒၶိစြမ္းသည္ ဆိုေသာ သြပ္ေသ ဓါတ္လံုး ဆိုသည္ မ်ားကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဘူး၊ ျမင္ဘူး၏။ တကယ္စြမ္းမစြမ္း ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိ။

အမွန္တကယ္ ဘ၀တြင္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္က- ကၽြန္ေတာ့္ ဘခင္၏ ငယ္ဆရာ- ဘုန္းေတာ္ႀကီး အေနျဖင့္- ျပဒါးျဖင့္ ဖိုထိုးထားေသာ ဓါတ္လံုးကို ဓါတ္ေအာင္ၿပီ၊ ဓါတ္ေသၿပီ ယူဆလွ်က္ ဓါတ္ဘူးထဲ အျမဲတမ္းထည့္ထား၍ ထိုဓါတ္လံုးေရကို ေသာက္သံုး ရာမွ- ျပဒါး အဆိပ္သင့္ၿပီး- အရွင္လတ္လတ္ အသားမ်ား ပဲ့ပုပ္ က်လာျခင္း၊ တပည့္ရင္းမ်ားပင္ အနားမလာ ႏိုင္ေအာင္ ပုပ္ေစာ္နံ ေ၀ဒနာမ်ား ၾကာျမင့္စြာ ခံစားၿပီးမွ ပ်ံလြန္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။ Mercury Poisoning မည္မွ် ဆိုးႏိုင္သည္ကို ႀကီးလာေတာ့ ဗဟုသုတ အျဖစ္ၾကားသိ လာေသာ္လည္း- ထိုအေၾကာင္းကို မသိပဲ- ထိုကဲ့သို႔ ဓါတ္လံုးေရ စိမ္ေသာက္ ေနသူမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္မိ၏။
ထိုသို႔ လုပ္သူမ်ားလည္း ယေန႔တိုင္ ရိွေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါေသး၏။

ကၽြန္ေတာ္ ငယ္႐ြယ္စဥ္က- နားလည္ ခဲ့သည္မွာ အဂၢိရတ္၊ ေရႊျဖစ္၊ ေငြျဖစ္ ဆိုသည္ တို႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ႐ိွသည္၊ ထိုအဂၢိရတ္ က်မ္းမ်ားကို ထြက္ရပ္ေပါက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရးခဲ့သည္၊ ထိုနည္းတူ ေဗဒင္ နကၡတ္ ပညာရပ္ စသည္ တို႔မွာလည္း ျမန္မာျပည္တြင္သာ ႐ိွသည္- အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ႐ိွ- အျခားျခားေသာ ၀ိဇၨာ ပညာရပ္၊ စူ႒ ဂႏၶာရီ၊ မဟာ ဂႏၶာရီ၊ သိဒၶိ မဟိဒၶိ ပညာရပ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာတြင္သာ ႐ိွသည္၊ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ႐ိွဟု ျဖစ္သည္။

အေနာက္တိုင္းသားတို႔သည္ ႐ုပ္၀တၳဳသမားမ်ား၊ သိပၸံသမားမ်ားသာ ျဖစ္၍- နာမ္ ေလာက အေၾကာင္း၊ ဂႏၶာရီ အတတ္တို႔အေၾကာင္း နားမလည္ ႏိုင္ဟု ထင္ျမင္ ခဲ့မိ၏။

သို႔ေသာ္လည္း- ႏိုင္ငံတကာ နယ္ပယ္ တြင္ မေယာင္မလည္ လွည့္ပါတ္ ၾကည့္ ခြင့္မ်ား ရ႐ိွ လာေသာ အခါ- ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာတြင္သာ ႐ိွသည္ ဟု ယံုၾကည္ ခဲ့မိေသာ ထို ၀ိဇၨာ ပညာရပ္ အားလံုးတို႔ သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရိွေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ ပညာတို႔ သည္လည္း ၄င္းတို႔မွ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ေၾကာင္း သိလာရပါေတာ့၏။

အျခားျခားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အသာထား- လူတိုင္း ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ပညာ ျဖစ္သည့္ ေဗဒင္ပညာ တြင္လည္း- ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေရွးက်မ္း ဆိုသည္ တို႔ကို စမ္းတစ္၀ါး၀ါး အဓိပၸါယ္ ေဖၚဆိုယင္းျဖင့္ သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရသည္က မ်ားလွသည္။

ေရွးက်မ္းတို႔က ဆိုလိုရင္းကို ေဖၚထုတ္ရန္၊ သုေတသန ျပဳရန္ ႀကိဳးစား ၾကရမည့္ အစား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တိက်ေသာ နည္းစနစ္ ေဖၚထုတ္ရမည့္ အစား- ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ က်မ္းဘတ္ဘူးသူ၊ က်မ္းတတ္သူ အခ်င္းခ်င္း ပညာၿပိဳင္ၾကျခင္း၊ ျငင္းခံု ေ၀ဘန္ ၾကျခင္း၊ က်မ္းမွ ဂါထာလိုလို စာသား တို႔ကို အလြတ္က်က္၊ မ်ားမ်ား ဖတ္ဘူးသူက- သူ႔ေလာက္ မဖတ္ဘူးသူ၊ သူ႔ကဲ့သို႔ အာဂံု မရဘူးသူမ်ားအား၊ က်မ္းႏွင့္ ကိုင္ေပါက္ ႏိွပ္ကြပ္ကာ- သူ႔ေလာက္ မတတ္ဟု သတ္မွတ္ ၾကလွ်က္- အမွန္စင္စစ္ အာဂလူ မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္မိမိ အာဂလူ သတ္မွတ္ ထားေသာ အာဂံု သမားမ်ား ႏွင့္ ဟိုက်မ္းႏွင့္ ဒီက်မ္းေပါင္း က်မ္းျပဳ နာမည္ ခံကာ- ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ တည္ရိွ လာခဲ့သည္က မ်ားလွ၏။

မိမိအေနျဖင့္ ကိုယ္ေတြ႔ စင္စစ္ မဟုတ္သည္ ကိုပင္ - ပြဲေတြ႕ အေက်ာ္ ဟု လည္းေကာင္း ေရးသားထားသည့္ ေရွးစာအုပ္ ဆိုသည္မ်ားကို ဖတ္မိရေသာ အခါ ျမန္မာျပည္တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မတိုးတက္ရျခင္းသည္ အလုပ္ထက္ အေျပာ က မ်ားျခင္း၊ အမွန္တကယ္ ေ၀ဘန္ပိုင္းျခား တတ္သူတို႔၏ အျမင္တြင္ မည္သို႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဓိပၸါယ္ မ႐ိွေသာ မ်ားစြာေသာ ထို က်မ္းစာအုပ္တို႔သည္ ပညာေပး ရမည့္ အစား၊ ပညာ၏ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးရာအေၾကာင္း၊ ေခတ္လူငယ္တို႔၏ အထင္ေသး အျမင္ေသး ျဖစ္ေစရာ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ ကို လက္ေတြ႕ဘ၀ တြင္ ျဖစ္လာေစေတာ့၏။

ျမန္မာတို႔ အေနျဖင့္- ထို၀ိဇၨာပညာရပ္မ်ားကို လိုက္စားသူတို႔သည္ သဘာ၀၊ က်ိဳးေၾကာင္းကို ေလ့လာ ရမည့္အစား အစြဲအလမ္း၊ ယံုၾကည္မွဳ တို႔ႏွင့္ ေရာယွက္ လာျခင္းေၾကာင့္- ထိုပညာရပ္မ်ားသည္ လူသားမ်ား လက္ခံႏိုင္ေသာ သိပၸံ ျဖစ္ရမည့္ အစား- ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဘိုးေတာ္လိုလို၊ ဘာလိုလို ႏွင့္ ေဇာ္ကန္႔လန္႕ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြား ၾကစဥ္တြင္- အေနာက္ႏိုင္ငံမွ- ဆာ အိုင္းဇက္ နယူတန္သည္ တစ္ဘက္တြင္ ႐ူပေဗဒ ပညာရွင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ - အျခားတစ္ဘက္တြင္ Philosopher Stone ေခၚ သိဒၶိ၀င္ ဓါတ္လံုးကို အ႐ူးအမူး ေလ့လာလိုက္စားခဲ့ေသာ အဂၢိရတ္ ပညာရွင္ Alchemist ျဖစ္၏။

ႏ်ဴတန္ သည္ လူသားတို႔ အတြက္ ႐ူပေဗဒ ပညာတြင္ နယူတန္၏ နိယာမမ်ားကို ေဖၚထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့၏။

အျခားတစ္ဘက္တြင္ သိပၸံပညာရွင္ လည္းျဖစ္၊ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ထင္ရွား သူတို႔သည္ကား-
 • ဘင္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္ 
 • Nicolaus Copernicus (1473-1543) 
 • Tycho Brahe (1546-1601) 
 • ဂယ္လီလီယို Galileo Galilei (1564-1642) 
 • Johannes Kepler (1 571-1630) 
 • Carl Gustave Jung (1875-1961)
တို႔ျဖစ္ၾက၏။

အဂၢိရတ္ ပညာအားျဖင့္- ေရႊျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူ အခ်ိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိွေကာင္း ႐ိွမည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း- လက္ေတြ႕ အစစ္ခံႏိုင္၊ သုေတသန မွတ္တမ္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သို႔ တင္ျပႏိုင္သူ တစ္ေယာက္တစ္ေလ ကိုမွ်ေတာ့ မၾကားဘူး မသိဘူး ခဲ့စဥ္တြင္- ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳ ဘုရင့္ တကၠသိုလ္ Tokyo Imperial University မွ သိပၸံ ပညာရွင္ ပါေမာကၡ မစၥတာ ဟန္တာ႐ို နာဂါအိုကာ Prof. Hantaro Nagaoka သည္ ၁၉၂၄- ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္- ျပဒါး ႏွင့္ ဘစၥမတ္ မွ ေန၍- ေရႊျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႕ လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့၏။မစၥတာ ဟန္တာ႐ို နာဂါအိုကာ၏ ျပဒါးမွ ေရႊျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပံု။

 မစၥတာ ဟန္တာ႐ို နာဂါအိုကာ၏ ျပဒါးမွ ေရႊျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ စတင္သိ႐ိွရသည္က Histrory Channel မွ အစီအစဥ္ တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထိုကိစၥကို ဆက္လက္ ေလ့လာမိေတာ့- Transmutations of Mercury to Gold ေဆာင္းပါးကို ဖတ္မိၿပီး၊ ယခု ေဆာင္းပါး အခ်က္အလက္မ်ားမွာ- ထိုေဆာင္းပါး ပါ အခ်က္မ်ား ျဖစ္၍- ဓါတ္ပံု အခ်ိဳ႕ကို Histrory Channel မွ သံုးစြဲထားပါ၏။

၁၉၂၄-မတ္လတြင္ မစၥတာ ဟန္တာ႐ို နာဂါအိုကာ သည္ ျပဒါးမွ ေရႊျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္၊ ၁၉၂၅-ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား technical details တို႔ကို ေၾကညာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဟန္တာ႐ို နာဂါအိုကာ ႏွင့္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္မ်ားသည္ တန္စတင္ ႏွင့္ ျပဒါး တို႔ကို ေရနံဆီ paraffin oil စိမ္ထားေသာ လွ်ပ္ကူး နည္းသည့္ အလႊာေအာက္တြင္ ထားလွ်က္ လွ်ပ္စစ္ ဗို႔အား 15 x 104 volts/cm ကို ၄-နာရီၾကာ ေပးခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္တြင္ Purple of Cassius test စမ္းသပ္မွဳျဖင့္- ကာဗြန္၊ ႏွင့္ ျပဒါး လက္က်န္တို႔ အၾကားမွ ေရႊ (Au) ကို စမ္းသပ္ ေတြ႕႐ိွခဲ့သည္။ ရလာေသာ အမဲေရာင္ ျဒဗ္ပစၥည္း ကို ေလဟာျပြန္ထဲတြင္ သန္႔စင္ၿပီးေနာက္- ေအာက္စီဂ်င္ ႏွင့္ မီး႐ိွဳ႕ပစ္ၿပီးေနာက္- ဟိုက္ၿဒိဳ ကလိုရစ္ အက္စစ္ျဖင့္ ခၽြတ္လိုက္ေသာ အခါ ေရႊကို အလႊာဖတ္ေလးမ်ား အေနျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ ရ႐ိွေတာ့သည္။

နာဂါအိုကာ မွ ေဖၚျပထားသည္မွာ- iron electrodes မ်ားအၾကားမွ ျပဒါး အစက္ေလးမ်ားကို ျဖတ္သန္းေစေသာ အခါ - ေငြ silver ႏွင့္ အျခားေသာ ျဒပ္စင္မ်ားကို ေတြ႕ရေသးသည္ ဆို၏။ ဆက္လက္၍ Hg lamp မာၾကဴရီ မီးေရာင္ေအာက္တြင္ နာရီ ၂၀၀ ႏွင့္ ဗို႔အား ၂၂၆ တြင္ ထားလိုက္ေသာ အခါ- ေရႊ တစ္မီလီ ဂရမ္ ႏွင့္ ပလက္တီနာမ္ တို႔ကို ေတြ႕ရ၏။

ထိုနည္းတူ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ Berlin Technical High School ႐ိွ Photochemical Department မွ ပါေမာကၡ အေဒါ့ဖ္ မီသီး Professor Adolf Miethe ကလည္း စမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၏။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို အေသးစိတ္သိ႐ိွလိုပါက- Transmutations of Mercury to  ႏွင့္ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဗီြဒီယို တို႔တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္႐ွဳႏိုင္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ- ယခုေခတ္ သိပၸံပညာရပ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေသာ ေခတ္အခါတြင္ သိပၸံပညာကို မေတာက္တစ္ေခါက္ သိ႐ိွသူ မ်ားစြာ တို႔အေနျဖင့္ ေရွးပညာရပ္ မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္မ႐ိွ၊ က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ဟု ယူဆလာျခင္းေၾကာင့္- ထိုပညာရပ္မ်ား ၏ တန္ဘိုးအမွန္မ်ားကို မေထ့မဲ့ျမင္ ျပဳလာၾကျခင္း၊- ေရွးပညာရပ္မ်ားသည္ လက္ဆင့္ကမ္း မွဳတို႔ ၏ ေနာက္ကြယ္ ႏွင့္ က်မ္းကို တိုက္႐ိုက္အားကိုးမွဳ မ်ားတို႔ေၾကာင့္ အထင္ေသး ခံေနၾကရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ား ထင္ထားသကဲ့သို႔ တန္ဘိုးမဲ့၊ အဓိပၸါယ္မဲ့ မ်ားမဟုတ္သျဖင့္- ထိုပညာရပ္မ်ား ကို က်မ္းတို႔၏ ေနာက္ကြယ္ကို ထိုးေဖါက္၍- ေခတ္အျမင္ ေခတ္အေတြးျဖင့္ ဆန္းစစ္ေ၀ဘန္ သုေတသန ျပဳသူ စစ္စစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာ ေစရင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post