Wednesday, June 20, 2012

မျမင္ႏိုင္ေသာ လက္ပိုင္ရွင္ မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္ဖက္ဖ္ ကေနဒီ (၂)

ကေနဒီ လက္မခံ ခဲ့ေသာ ယုတ္မာသည့္ အကြက္ခ်မွဳ တစ္ခု။ (သို႕မဟုတ္) Operation Northwoods

ၿပီးခဲ့ေသာ အပိုင္း (၁) တြင္ - မျမင္ရေသာ လက္တို႔၊ ကေနဒီ ၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ မွဳ တို႔ႏွင့္ မီဒီယာ တို႔၏ အေၾကာင္းကို ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး အယ္လ္ ပါခ်ီႏို သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားေသာ The Recruit (2003) ႐ုပ္ရွင္ကားမွ- စကားေျပာ ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ တစ္ခု ကို မွတ္မိပါသည္။

သူေျပာသည့္ စကားမွာ- “ငါတို႔ လုပ္တဲ့ ကိစၥေတြထဲမွာ- မေအာင္ျမင္တာေတြကိုသာ လူေတြ သိတာ၊ ေအာင္ျမင္သြားတာေတြကို လူေတြ မသိၾကဘူး” ဟု ျဖစ္ပါ၏။

ဤစကားသည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္၏။
ယခု Operation Northwoods သည္ - သမၼတ ကေနဒီမွ လက္မခံသျဖင့္- ေပါက္ၾကားသြားၿပီး- ပ်က္ျပယ္သြားရသည့္ အကြက္ခ် လုပ္ၾကံမွဳ ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေအာင္ျမင္သြားသည့္ မ်ားစြာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ- ယခု ကိစၥမွာကဲ့သို႔- အမ်ားစုက- ေသာႏုတၳိဳရ္ ၏ ျမွားခ်က္ကို မျမင္သိၾက ရပါေခ်။


လက္႐ိွ ကမာၻေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္ အခ်ိဳ႕တြင္ - မသကၤာ ျဖစ္သူ အခ်ိဳ႕က- အေထာက္အထား အခ်ိဳ႕ျဖင့္ ေဖၚျပလာေသာ အခါတြင္- လွပေသာ တုန္႕ျပန္မွဳ တစ္ခု အေနျဖင့္- Disinformation ေခၚ- မွန္ေနေသာ စြပ္စဲြခ်က္ႏွင့္- အေပၚယံ ဆင္တူေသာ္္လည္း- အမ်ား မယံုႏိုင္သည့္- တစ္နည္းအားျဖင့္- ယုတၱိကင္းမဲ့ေသာ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားစြာကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း လိုလို- ျဖန္႕လိုက္ျခင္းျဖင့္- မူလ အမွန္ျဖစ္ေသာ- ကိစၥပါ ပ်က္ျပယ္သြား ေစေသာ- (၄င္းတို႔၏ အဆိုအရ- ေရထိုးျခင္း Dilution) ဆိုေသာ နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳတတ္ ၾကသည္ ျဖစ္ရာ- သာမာန္လူမ်ား အေနျဖင့္- မူလ စြပ္စြဲခ်က္ အမွန္ကိုပါ တန္ဘိုးထားမွဳ ကင္းမဲ့သြားေစပါေတာ့သည္။

ယခု တင္ျပသည့္ Operation Northwoods သည္ - ယံုထင္ ေၾကာင္ထင္ စြပ္စြဲထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳး မဟုတ္ပဲ- ေျဖာင့္မတ္ေသာ သမၼတ ၏ မေထာက္ခံ မွဳေၾကာင့္- က်ဴးဘားအား ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ရန္ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားရပံုကို- John F. Kennedy Assassination Records Review Board မွ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈-ရက္တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ တရား၀င္ ခ်ျပလိုက္ရေသာ- စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း ၁၅၂၁-မ်က္ႏွာ ႐ိွ- အကြက္ခ် ခဲ့သည့္ ေကာက္က်စ္ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းအား- Joint Chiefs of Staff ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လမ္နစ္ဇာ Lemnitzer မွ မူၾကမ္းေရးဆြဲ ခဲ့ၿပီး- ကာကြယ္ေရး ဌာန သို႔ ဆက္လက္ တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ကေနဒီ၏ ပယ္ခ် ခဲ့မွဳေၾကာင့္- ၄င္းအစီအစဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚခြင့္မရခဲ့ပါေခ်။

စိတ္၀င္စားသူမ်ား ႐ိွပါက- အခ်ိဳ႕ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေဂ်ာ့ ၀ါရွင္တန္ ယူနီဗာစီတီ The George Washington University ဆိုက္ http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf မွ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Operation Northwoods ကို ၁၉၆၂- ကေနဒီ လုပ္ၾကံျခင္း မခံရမီ တစ္ႏွစ္ ကာလတြင္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ၄င္း အဆိုတြင္ စီအိုင္ေအ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းမွ ငွားရမ္းထားေသာ၊ အဆင့္ဆင့္ လက္ခြဲမ်ား အေနျဖင့္- က်ဴးဘား ႏိုင္ငံမွ ေစလႊတ္ေသာ အဖ်က္သမား ေအးဂ်င့္ မ်ား အသြင္ေဆာင္ကာ- အေမရိကန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ၊ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေနရာတို႔တြင္- အၾကမ္းဘက္မွဳမ်ား terrorism ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး - ၄င္းတို႔ကို က်ဴးဘား သမၼတ ျဖစ္လာေသာ ဖီဒယ္လ္ ကက္စထ႐ို အား စြပ္စြဲၿပီး- က်ဴးဘားကို ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ ရန္ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔တြင္- ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ ဗံုးေဖါက္ခြဲမ်ား ပါ၀င္၍- လိုအပ္ေသာ သက္ေသ အတုမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားရန္ ျဖစ္သည္။

ထိုအဆိုျပဳခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ စာသား တစ္ခုမွာလည္း-

"ဤအစီအစဥ္၏ လိုလားေသာ ရလဒ္မွာ- အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္- ခုခံေရး အတြက္ ႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ မ႐ိွသည့္ အေနအထားကို ခံစားေနရၿပီး၊ ကမာၻ႕အေနာက္ပိုင္း ေဒသ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳကို က်ဴးဘားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳ ျပဳေနေၾကာင္း- တကမာၻလံုးမွ ထင္ျမင္ လာေစရန္ ျဖစ္သည္။" ဟု ပါ၀င္သည္။ "The desired resultant from the execution of this plan would be to place the United States in the apparent position of suffering defensible grievances from a rash and irresponsible government of Cuba and to develop an international image of a Cuban threat to peace in the Western Hemisphere."

ဆက္လက္ ေလ့လာလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္လည္း ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods)

၄င္းတြင္ ေအာက္ပါ တို႔ ပါ၀င္သည္-
 • ရန္လိုေသာ က်ဴးဘား တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ- ဂြမ္တာနာမို Guantanamo ပတ္၀န္းက်င္တြင္ - ေအာက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ အသြင္ ဖန္တီးရန္။
 • - မိမိတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေရဒီယို မ်ားမွ ေကာလဟဠ မ်ား လႊင့္ရန္။
 • - က်ဴးဘား ယူနီေဖါင္း ၀တ္ထားသူမ်ားမွ ခံတပ္သို႔ -တိုက္ခိုက္မွဳ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
 • - က်ဴးဘား အၾကမ္းသမား ဟု ၀န္ခံသည့္ မိမိတို႔ ေစခိုင္းထားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျပရန္။
 • - မၿငိမ္သက္မွဳ အထိက႐ုဏ္းမ်ားကို မိမိလူမ်ားမွ- ခံတပ္မ်ား အနီးတြင္ ဖန္တီးရန္။
 • - မိမိတို႔ ခံတပ္႐ိွ လက္နက္ ဂိုေဒါင္ကို ေဖါက္ခြဲရန္ - ေလတပ္ စခန္း မွ ေလယာဥ္ အခ်ိဳ႕ကို မီး႐ိွဳ႕ပစ္ရန္။
 • - အေမရိကန္ စခမ္းသို႔ - ေမာ္တာ အေျမာက္က်ည္မ်ား က်ေရာက္ေစရန္။ ပ်က္စီး မွဳမ်ား ႐ိွေစရမည္။ 
 • - ဂြမ္တာနာမို Guantanamo ၿမိဳ႕သို႔ ပင္လယ္မွ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ - အဖ်က္သမား အဖြဲ႕ ဆိုသူမ်ားကို ဖမ္းျပရန္။ 
 • - စခမ္းတြင္- လာေရာက္ အႏၱရယ္ျပဳေသာ စစ္ေပ်ာက္ၾကား ဆိုသူ တို႔ကို ဖမ္းျပရန္။
 • - ဆိပ္ကမ္း႐ိွ သေဘၤာ တို႔ကို ဖ်က္ဆီးျပရန္။ ႀကီးမားေသာ မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္ရန္ အတြက္- naphthalene ကို အသံုးျပဳရန္။
 • - မိမိတို႔ တြင္ ေသဆံုးမွဳ အခ်ိဳ႕႐ိွသည္ ဆိုၿပီး- အသုဘ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
ၾကားသိသူတိုင္း မေမ့ႏိုင္ဘြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေအာက္ပါ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
 • အေမရိကန္ သေဘၤာကို ဂြမ္တာနာမို တြင္ ေဖါက္ခြဲ၍- က်ဴးဘား အား အပစ္တင္ရန္။
 • လူမဲ့ ေရယာဥ္ တစ္စီးကို က်ဴးဘားမွ လွမ္းျမင္ ႏိုင္ေသာ ဟာဗားနား (သို႔မဟုတ္) ဆန္တီယာဂို အနားတြင္ ေဖါက္ခြဲ၍- က်ဴးဘား၊ ေလယာဥ္ ႏွင့္ သေဘၤာမ်ား လာေရာက္ စစ္ေဆးသည္ကို -က်ဴးဘားတို႔မွ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေနျဖင့္ သက္ေသ ရေအာင္ လုပ္ယူ၇န္။ တကယ္တမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လိုက္ပါျခင္း မ႐ိွေသာ သေဘၤာပါ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေရးေပၚ ကယ္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။ ေသဆံုးသူ စာရင္မ်ားကို အေမရိကန္ သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပရန္။ အစ႐ိွသည္ တို႔ ပါ၀င္၍- ေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္မ်ား- က်ဴးဘား တို႔၏ တုန္႕ျပန္မွဳ အေပၚ အသံုးခ်၍- ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ-လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ မ်ား၊ ရန္စ ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားစြာ တို႔ ျဖစ္သည္။
လြန္စြာ မ်ားျပားလွသျဖင့္- အေသးစိတ္ မေဖၚျပႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဤအစီအစဥ္ တို႔သည္- က်ဴးဘား ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- တတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ေပၚေပါက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္- ကေနဒီ သမၼတ ျဖစ္ခ်ိန္ ႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ထိုအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရပါ၏။

ကုလ သမဂၢတြင္လည္း- ဦးသန္႕ အေနျဖင့္ ၁၉၆၁-ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္၍- အတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူခ်ိန္ ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ ေနျခင္း တို႔သည္- တတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ကိစၥအား ျဖစ္ေပၚခြင့္ မ႐ိွေစျခင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္ဟု ဆိုရပါမည္။ 


အမွန္အားျဖင့္ ဆိုေသာ္- Operation Northwoods သည္ တစ္ဘက္သူအား စြပ္စြဲရန္ အကြက္ခ်ေသာ နည္းမွ်သာ ျဖစ္၍- အျခားေသာ နည္းမ်ား အနက္မွ အခ်ိဳ႕ မွာမူ- တစ္ဘက္သူ အား တိုက္႐ိုက္ ရန္ျပဳ ေသာ အေနအထား မျပဳေသာ္လည္း- ထိုသူ၏ ထြက္လမ္းပိတ္ ေစကာ- မိမိအား ေျပာင္က်က် တိုက္ခိုက္ လာျခင္းမွတစ္ပါး အျခားနည္း မ႐ိွေသာ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္လာေအာင္ အဆင့္ဆင့္ တြန္းပို႔ အားျဖင့္ အားလံုး၏ အျမင္တြင္ တစ္ဘက္သူသည္သာ လြန္ကၽြံသည့္ အေနအထားျဖစ္၍- မိမိက မလႊဲသာသျဖင့္၊ တုန္႕ျပန္ရသည္ ဆိုသည့္ အသြင္ ေဆာင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေစသည့္ နည္းစနစ္မ်ားစြာ လည္း ႐ိွေနပါေသး၏။ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားလည္း ရခဲ့သည္သာ ျဖစ္၏။

ဤေဆာင္းပါး ေရးရာတြင္- စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္- မည္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ အစိုးရ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ စေသာ ပုဂၢလ ဓိ႒ာန္ - အစြဲမ်ိဳးျဖင့္ နားလည္သြားျခင္း၊ မျဖစ္ေစလိုပါ။

အကယ္၍- တစ္စံု တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ - ဤအေၾကာင္းတို႔ကို ဖတ္ၿပီး- “မည္သည့္ ႏိုင္ငံ က ဒီလို၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ဒီလို” ဟု ျမင္ေယာင္ နားလည္သြားသည္ ဆိုပါအံ့- ကၽြန္ေတာ္၏ တင္ျပ ပံု ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္- ေသာႏုတၳိဳရ္ လက္မွ လႊတ္လိုက္ေသာ ျမွားကို အမုန္းပြားမိျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အပိုင္း (၃) ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမည္။

[+/-] show/hide this post

1 comment:

မခင္ျမင္႕ေသာင္း said...

ဆရာ
အေမရိကန္သမၼတ ကေနဒီ အေျကာင္းဖတ္ရလို႕.ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္.။ကေနဒီမိသားစုကို
စိတ္ပိုင္းခံစားခ်က္အရ က်မ အလြန္ေလးစားတဲ႕မိသားစုျဖစ္ပါတယ္..။ဆရာ႕ေနရာေလးကိုက်မဒီေန႕ေရာက္ပါတယ္.။ဒါေျကာင္႕ က်န္ခဲ႕တဲ႕ကာလေတြကို နွေျမာမိပါတယ္။
ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင္႕
မခင္ျမင္႕ေသာင္း( မခင္မိုးညို )

Post a Comment