Thursday, June 28, 2012

ဂၽြန္ဖက္ဖ္ ကေနဒီ (၃)- ကေနဒီ ႏွင့္ သူ၏ ဇာတာ

ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တို႔တြင္- ကေနဒီ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ- လူအမ်ားသိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ယခု ေဆာင္းပါးသည္ကား ကေနဒီ၏ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ သူ၏ ဇာတာကို နကၡတ္ပညာ ရွဳေထာင့္မွ ေလ့လာ သံုးသပ္ျခင္း ကို ေဖၚျပပါမည္။

ကေနဒီ ၏ ဘ၀ဇတ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္။

 • ၁၉၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ-၂၉-ရက္တြင္ ဖခင္ ျဖစ္ ဂ်ိဳးကေနဒီ ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူ ႐ို.စ္ ဖစ္ဂ်ရဲလ္ဒ္ ကေနဒီ တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ အဘိုးျဖစ္သူ မွာ- အေမရိကန္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ.ေနထိုင္ အေျခခ်သူ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
 • ၁၉၄၀-ဇြန္လတြင္- ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွ သိပၸံႏွင့္ ဘြဲ.ရ႐ိွခဲ့သည္။
 • ၁၉၄၀-ဇူလိုင္လတြင္- သူအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ က်မ္းျပဳခဲ့ေသာ စာတမ္းျဖစ္သည့္- နာဇီ ဂ်ာမန္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျဗိတိသွ်တို႔၏ ပ်က္ကြက္မွဳ မ်ားကို ေရးထားသည့္ “ျမဴးနစ္ ျမိဳ.မွ ေဖ်ာင္းဖ်စာ (Appeasement in Munich)” စာတမ္းကို “အဂၤလန္က ဘာျဖစ္လို႕အိပ္ေမာက်ေနခဲ့သလဲ? (Why England Slept)” ေခါင္းစဥ္တပ္ ၍ စာအုပ္ အေနျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္။ အဂၤလန္၏ နာဇီ ဂ်ာမဏီ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ရပ္တို႔ကို ေ၀ဘန္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အဂၤလန္ တကယ္ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ ဟုတ္မဟုတ္ကို မူ- ေနာင္တြင္ ေဖၚျပမည့္ ဟစ္တလာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
 • ၁၉၄၁--စက္တင္ဘာလတြင္- အသက္ ၂၄-ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ေရတပ္သို႔ ဒု-အရာခံ ဗိုလ္ ဘ၀အဆင့္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ အမွဳထမ္းခဲ့သည္။
 • ၁၉၄၃-မတ္လတြင္ - အရာခံ ဗိုလ္ အဆင့္ျဖင့္ PT-109 စစ္သေဘၤာတြင္ အမိန္.ေပး ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၄၃-ၾသဂုတ္လတြင္ - ဘပိစိဖိတ္ သမုဒၵရာတြင္း႐ိွ ေျမာက္ပိုင္း ေဆာ္လမြန္ ကၽြန္းအနီး ဘလက္ကက္ ေရလက္ၾကားတြင္- သူ၏ PT-109 သေဘၤာ အား ဂ်ပန္တို႔၏ ႏွစ္ျမဳပ္ ပစ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ကေနဒီသည္ မိမိ၏ လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ သူရဲေကာင္းပီသစြာ ရဲရဲရင့္ရင့္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၄၄-ဇြန္လ ၁၁-ရက္တြင္- ၄င္း၏ သေဘၤာ အပစ္ခတ္ခံရ၍ နစ္ျမဳပ္စဥ္က ရဲရင့္စြာ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ မွဳမ်ားအတြက္ “Navy and Marine Corps Medal and Purple Heart” ဆုကို ခ်ီးျမွင့္ ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
 • ၁၉၄၄-ၾသဂုတ္လ ၁၂-ရက္တြင္- ကေနဒီ၏ အကိုျဖစ္သူ ဂ်ိဳးကေနဒီ ဂ်ဴနီယာ သည္ ၄င္းေမာင္းႏွင့္ ပ်ံသန္းေသာ ေလတပ္ ေလယာဥ္ စတင္ထြက္ခြာၿပီး မၾကာခင္ မွာပင္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ေပါက္ကြဲ မွဳေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
 • ၁၉၄၅-မတ္လတြင္ - ေရတပ္မွ အရာဗိုလ္ အဆင့္ျဖင့္ ဂုဏ္႐ိွစြာ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၄၆-ႏို၀င္ဘာလ-၅-ရက္တြင္ -အသက္အားျဖင့္ ၂၉-ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္- ေဘာ္စတြန္ ျမိဳ. ၁၁-ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ ဒိစႀတိတ္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၈-ႏွင့္ ၁၉၅၀-တြင္လည္း ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရသည္။
 • ၁၉၅၂-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ- ၄-ရက္တြင္ မက္ဆာခ်ဴဆက္ ျပည္နယ္ အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဆိနိတ္တာ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္။ ၁၉၅၈-တြင္လည္း ထပ္မံ ေ႐ြးခ်ယ္ ခံရျပန္သည္။
 • ၁၉၅၃-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ- ၃-ရက္တြင္ အဲဗလင္း လင္ကြန္း ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး အေနျဖင့္ ကေနဒီ၏ ပုဂၢိဳလ္ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ စတင္အလုပ္ လုပ္သည္။
 • ၁၉၅၃-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ- ၁၂-တြင္ မဲရီ ဂ်က္ကလင္း လီ ဘူဗီယာ ႏွင့္ လက္ထပ္သည္။
 • ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁-ရက္တြင္ - သေဘၤာျမဳပ္စဥ္က ရ႐ိွခဲ့ေသာ ေနာက္ေက်ာ တြင္ ရ႐ိွထားေသာ ဒဏ္အတြက္ ခြဲစိတ္မွဳ ခံယူခဲ့ရသည္။
 • ၁၉၅၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ လတြင္- ဒုတိယ အၾကိမ္ ေနာက္ေက်ာကို ခြဲစိတ္မွဳ ျပဳလုပ္ရာ၌ ေသဆံုးလု နီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပန္လည္ သက္သာၿပီးေနာက္- သူေရးသား ေသာ “Profiles in Courage” စာအုပ္သည္ ၁၉၅၇-တြင္ ပူးလစ္ဇာ ဆုကို ရ႐ိွခဲ့သည္။ (သူ၏ စာေပ အရည္အခ်င္းကို သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။)
 • ၁၉၅၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ-၁၇-တြင္- ဒုတိယ သမၼတ ရာထူး အတြက္ ဒီမိုကရက္ ပါတီမွ ပါတီတြင္း ေ႐ြးခ်ယ္မွဳ တြင္ အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၅၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ-၂၃-တြင္- သမီးငယ္ ျဖစ္သူ- အဲရာဗယ္လာကို အသက္မပါပဲ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
 • ၁၉၅၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ-၂၇-တြင္- သမီးငယ္ ကဲ႐ိုလင္း ကို နယူးေယာက္ျမိဳ.တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၀၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂-ရက္-တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၀၊ ဇူလိုင္လ ၁၃-ရက္-တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ ေနရာအတြက္- ဒီမိုကရက္ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ပါတီမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၀၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈-ရက္-တြင္ ရစ္ခ်တ္ နစ္ဆင္ကို မဲအေရအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ အႏိုင္ရ႐ိွခဲ့ၿပီးေနာက္- အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ ၃၅-ဦးေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၀၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၅-ရက္-တြင္ သားငယ္ ဂၽြန္ဖက္ ကေနဒီ ဂ်ဴနီယာကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၁၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀-ရက္-တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့သည္။
 • သူ၏ ပထမဦးဆံုး သမၼတ မိန္.ခြန္းတြင္- “ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေတြ .. ႏိုင္ငံက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာလုပ္ေပးႏိုင္သလဲ လို. မေမးပါနဲ.၊ ႏိုင္ငံ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာလုပ္ေပးႏိုင္သလဲ ဆိုတာကို ေမးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကို ကမာၻသားေတြ အေမရိကန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာလုပ္ေပးမလဲ လို. မေမးပါနဲ.၊ လူသား ေတြ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အတူတူ ဘာေတြ လုပ္ၾကမလဲ ဆိုတာကို ေမးၾကပါ.. ” ဟူေသာ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၁၊ မတ္လ ၁-ရက္-တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၁၊ ဧျပီလ ၁၇-ရက္-တြင္- Bay of Pigs invasion ဟု ေခၚေသာ က်ဴးဘား ေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္လ္ ကက္စထ႐ိုကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ က်ဴးဘားသို႔ က်ဴးေက်ာ္ ခဲ့ေသာ ျပႆနာ ေပၚခဲ့သည္။ သမၼတ အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး ၃-လ အတြင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကိစၥမေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။
 • ၁၉၆၂၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂-ရက္ေန႕တြင္ Rice University ႐ိုက္စ္ တကၠသိုလ္တြင္- ဒီဆယ္စု ႏွစ္ မကုန္ခင္ လ-ေပၚကို အေမရိကန္က ေျခခ် ႏိုင္လိမ့္မယ္ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ေျပာခဲ့ၿပီး ၇-ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၆၉-ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္တြင္ အာကာသ ယာဥ္မွဴး နီးလ္ အမ္းစထေရာင္းသည္ လ-ေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၃-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂-ရက္ - ေသာၾကာ ေန႕ ေန႕လည္ ၁၂း၃၀ တြင္- တကၠဆပ္ ျပည္နယ္၊ ဒဲလတ္စ္ ၿမိဳ႕၌ ပစ္ခတ္ လုပ္ၾကံျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ မိနစ္ ၈၀-အၾကာတြင္- လုပ္ၾကံသူဟု မသကၤာရေသာ လီဟာဗီ ေအာ့စ္၀ဲလ္ဒ္ Lee Harvey Oswald ကို ဖမ္းဆီး ၿပီးေနာက္- လူသတ္မွဳျဖင့္ တရား႐ံုးတင္ ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၃-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄-ရက္ - တနဂၤေႏြ ေန႕တြင္ တကၠဆပ္ တြင္ ညကလပ္ ပိုင္ဆိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဂ်က္ ႐ူဘီ Jack Ruby မွ လီဟာဗီ ေအာ့စ္၀ဲလ္ဒ္ အား သတ္ပစ္ခဲ့ျပန္သည္။ ဂ်က္႐ူဘီ အား ေသဒဏ္ အမိန္႕ခ်မွတ္ ၿပီးေနာက္- အယူခံ ျပန္၀င္ ထားခ်ိန္ တရား႐ံုး ရက္ခ်ိန္းကို ျပန္လည္ သတ္မွတ္ ေနခ်ိန္- ၁၉၆၇ ဇန္န၀ါရီ ၃-ရက္တြင္ နမိုးနီးယား ေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ ရၿပီးေနာက္- ေသဆံုးခဲ့သည္။ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေတြ႕႐ိွခ်က္ အရ- သူ႕တြင္ အသည္း၊ အဆုတ္ ႏွင့္ ဦးေဏွာက္ တို႔တြင္ ကင္ဆာ ႐ိွသည္ဟု ဆိုသည္။

ကေနဒီ၏ ေမြးခ်ိန္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္- ကမာၻ. နကၡတၱ ေ၀ဒ ပညာ႐ွင္မ်ားအတြက္- အခ်က္မ်ား စုေဆာင္းထားေပးေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ၀ယ္ယူ စုေဆာင္း ခဲ့ရပါသည္။
၄င္းမွ ေဖၚျပခ်က္မ်ားအရ Garth Allen ဆိုသူ အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ ပညာရွင္သည္- ကေနဒီ ၏ မိခင္ ေျပာေသာ အခ်ိန္ အရ- ညေန ၃း၀၀ နာရီ ဟု ေဖၚျပထားျခင္း၊ အျခားသုေတသီ ျဖစ္သူ Doris Kearns Goodwin ကလည္း "The Fitzgeralds and the Kennedys" တြင္ ထိုအခ်ိန္ကိုပင္ ေဖၚျပထားျခင္းေၾကာင့္ ညေန ၃း၀၀ ကို မ်ားစြာေသာ အေနာက္တိုင္း သုေတသီမ်ားက သံုးစြဲၾကပါသည္။
အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဂ်င္ လူး၀စ္ ဆိုသူက မူ- ပလူတို ႏွင့္ တကၠဆပ္ ေဒသ ဒဲလက္ၿမိဳ႕ တို႔ ဆက္စပ္မွဳကို သံုးစြဲ၍- ညေန ၃း၁၇ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။
တဖန္- အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ- ေဒါရစ္ ခ်ာစီ ဒိုယန္ မွ ညေန ၃း၀၀ နာရီ အခ်ိန္သည္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုကာ- ၄င္းေရးသားေသာ “အေမရိကန္ သမၼတ မ်ား၏ ဇာတာ” စာအုပ္တြင္ ညေန ၃း၁၅း၂၈ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အျခား ပညာ႐ွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဒီ.အိပ္ခ်္ ေရးသားေသာ “A Rectification Manual ေမြးခ်ိန္ ျပန္ညိွျခင္း လက္စြဲက်မ္း” စာအုပ္တြင္ ညေန ၃း၃၉းး၁၅ ျဖင့္ ျပန္လည္ တြက္ျပခဲ့ပါသည္။
အျခားေသာ ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးကလည္း သူ႕အေနျဖင့္ ညေန ၃း၁၇းး၃၂ ဟု ျပန္လည္ တြက္ျပခဲ့ျပန္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ အေနျဖင့္ ကေနဒီ၏ ဇာတာကို နည္းမ်ိဳးစံု အခ်ိန္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ႐ွာေဖြခဲ့ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ စစ္ေဆးနည္း အားလံုးကို တင္ျပမည္ ဆိုပါက- လြန္စြာ ႐ွဳပ္ေထြးသြားမည္ စိုးသျဖင့္ အထက္ပါ ေမြးခ်ိန္တို႔ ထဲမွ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ေမြးခ်ိန္ ႐ွာေဖြမွဳ ကိုသာ ႐ွင္းျပပါမည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို စစ္ေဆးမည္ ဆိုလွ်င္- တစ္ခ်က္ေကာင္း၊ ႏွစ္ခ်က္ေကာင္း မွန္ေနယံုမွ် ႏွင့္ ဤေမြးခ်ိန္သည္ အမွန္၊ ဤဇာတာသည္ အမွန္ မဟုတ္ ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္း ေဆာင္းပါး  ၊ ဂဠဳန္ ဦးေစာ ေဆာင္းပါး  ၊ စေသာ မ်ားစြာေသာ ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။
အခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀-ခန္႔ ကြာျခားသည္မွ် ႏွင့္- ဇာတာ တစ္ေစာင္ ေဇာက္ထိုး ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြား ႏိုင္ေၾကာင္းကို - ကိုပခန္း ကလည္း သူ၏ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ေသာ “မိနစ္ ၂၀ မွ်သာ သို႔ေသာ္ ... ” ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

စာေရးသူ အေနျဖင့္မူ ကေနဒီ၏ ဇာတာအား ညေန ၃း၀၅ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ယူပါသည္။ ဇာတာရွင္ ၏ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္ အားလံုး ရက္စြဲမ်ား ႏွင့္ တကြ၊ ဘ၀ အေနအထား အားလံုးတို႔ ႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ထိုဇာတာသည္ မွန္ကန္ေသာ ဇာတာ ျဖစ္သည္ကို နကၡတ္ ၀ါသနာရွင္မ်ား သတိျပဳရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

ကေနဒီ၏ မိခင္ ေျပာျပေသာ အခ်ိန္ ညေန ၃း၀၀ ျဖင့္ ၅-မိနစ္ မွ်သာ ကြာေသာ္လည္း- ရက္စြဲမ်ား တိက်စြာ ထြက္ေပၚလာပါေတာ့သည္။ ေအာက္တြင္ ဇာတာခြင္ ႏွင့္ တကြ- ထိုဇာတာ အရ - ထပ္မံတြက္ခ်က္ လိုက္ေသာ ၿဂိဳဟ္အင္အား ဆန္းစစ္မွဳ အေနအထား အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ၾကရပါမည္။


တစ္ဆက္တည္းတြင္- ကေနဒီ၏ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္- ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ ၾကံဳဆံု ခဲ့ရသည္မ်ား ႏွင့္ ဒႆပိုင္ရွင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား အခ်ိဳးက် ခြဲျပေသာ- ကံၾကမၼာ အေနအထားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ျမင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

မူလ ဇာတာ တည္ေနရာ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ ဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

 • ဇာတာရွင္သည္ ကန္ လဂ္- သိဟ္ စန္း ျဖစ္သည္။
 • ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေသာ ျပိႆ ရာသီ (၉-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပိႆ န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနလၤာ ပိုင္ေသာ ေရာဟဏီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 241% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
 • ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ သည္ မိတ္ျဖစ္ေသာ သိဟ္ ရာသီ (၁၂-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ အဂၤါ ပိုင္ေသာ ျဗိစာၦ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺဖလဂုဏီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 138% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
 • ၈-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ သည္ သခင္၊-ျဖစ္ေသာ မိႆ ရာသီ (၈-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ အဂၤါ ပိုင္ေသာ ျဗိစာၦ န၀င္း ျဖစ္ကာ- ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ဘရဏီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 642% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ (အလြန္႕ အလြန္ အားေကာင္းေသာ အေနအထား ျဖစ္၏)
 • ၁-တန္႔ (လဂ္) သခင္ ျဖစ္ေသာ-ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေသာ မိႆ ရာသီ (၈-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ ဓႏု န၀င္း ျဖစ္ကာ-တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ ၾကတၱိကာ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 425% ႐ိွကာ၊ -90% ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွသည္။ 88% ၿဂိဳဟ္ေကာင္း လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွသည္။
 • ၄-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာျပိႆ ရာသီ (၈-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ စေန ပိုင္ေသာ မကာရ န၀င္း ျဖစ္ကာ- တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ ၾကတၱိကာ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 283% ႐ိွကာ၊ -64% ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွသည္။ 88% ၿဂိဳဟ္ေကာင္း လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွသည္။
 • ၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ သည္ အိမ္ရွင္၊-ျဖစ္ေသာ ျပိႆ ရာသီ (၉-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ သိဟ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-အဂၤါ ပိုင္ေသာ မိဂသီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 206% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
 • ၆-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ-စေန ၿဂိဳဟ္ သည္ ဥဒါသိမ္ ျဖစ္ေသာကရကဋ္ ရာသီ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ သိဟ္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-စေန ပိုင္ေသာ ဖုသွ် နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 59% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
 • ရာဟု ၿဂိဳဟ္ သည္ ျဖစ္ေသာ ဓႏု ရာသီ (၄-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 191% ႐ိွကာ၊ ကိတ္မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။
 • ကိတ္ ၿဂိဳဟ္ သည္ ျဖစ္ေသာ ေမထုန္ ရာသီ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။ န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ မိန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ရာဟု ပိုင္ေသာ အျဒ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 8% ႐ိွကာ၊ ရာဟု မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။

(ဘြားဇာတာ ရာသီစက္ အားျဖင့္) ဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္-

 • မူလ အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) အားမူလ ဗုဒၶဟူး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (90.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ မူလ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (64.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • မူလ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) အားမူလ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-90.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (87.9) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • မူလ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) အားမူလ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-64.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ဗုဒၶဟူး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (87.9) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

(ဘြားဇာတာ ရာသီစက္ အားျဖင့္) ဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား မွ ဘာ၀ မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္-

 • ၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-87.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ မူလ ဗုဒၶဟူး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (99.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (91.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ 
 • ၃-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-87.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ေသာၾကာ (၂-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (69.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၄-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (91.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၆-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ တနလာၤ (၁၁-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (74.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၈-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (87.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ဗုဒၶဟူး (၁-တန္႔ (လဂ္) ၏ သခင္) မွ (99.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (91.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၉-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ေသာၾကာ (၂-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (69.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-87.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ တနလာၤ (၁၁-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (74.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။မူလ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (91.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။  

ဘြားဇာတာအား ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္း။

ေအာင္ျမင္မွဳကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနဂၤေႏြသည္-
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ခရီးသြား လာမွဳတို႔ကို သ႐ုပ္ေဖၚေသာ ၉-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ားကို ရ႐ိွ ႏိုင္ သူ ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚပိုင္းတြင္ သာမာန္ ေတြးေခၚျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ ေလးနက္ေသာ ဒႆနိက အေတြးအေခၚ သမားျဖစ္တတ္သည္။

ဇာတာ႐ွင္၏ စ႐ုိက္ကို ေဖၚျပေသာ တနဂၤေႏြသည္- ေျမဓါတ္ကို အစိုးရေသာ ျပိႆ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ ေနျခင္းေၾကာင့္- ဤဇာတာ႐ွင္မ်ိဳးသည္ ဘယ္အရာကို လုပ္လုပ္- ေျဖးေျဖး ေအးေအးႏွင့္ ေသခ်ာမွ လုပ္တတ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္- ျပိႆ ရာသီ သည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ မတည့္ေသာ ေသာၾကာ ရာသီပိုင္ ရာသီျဖစ္သျဖင့္ - ဇာတာ႐ွင္၏ ေအာင္ျမင္မွဳ ထင္႐ွားမွဳတို႔ကို အ႐ိွန္ ေလ်ာ့က် ေစေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ဤဇာတာ႐ွင္ တို႔ အေနျဖင့္ အလုပ္ တစ္ခု ခုကို- လုပ္ေနစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ျပီးလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေနာင္တစ္ခုကို ထပ္လုပ္ရန္ စိတ္မကူးပဲ- မိမိလုပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္တြင္သာ စိတ္ေရာ လူပါ ျမဳပ္ႏွံထားတတ္သည္။ ထိုေၾကာင့္လည္း အမ်ားက- ဤဇာတာ႐ွင္အား ေခါင္းမာတတ္သူ ဟု အသိအမွတ္ ျပဳတတ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဤဇာတာ႐ွင္သည္ - မိမိလုပ္လိုသည့္ ကိစၥရပ္ကို မရမေန- ျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပိႆ ရာသီသည္ ႏြားသိုး႐ုပ္ကို သေကၤတ ျပဳေနေသာ ရာသီ ျဖစ္သည္။ ထို.ေၾကာင့္ ဤဇာတာ႐ွင္ တို႔သည္ ရံဖန္ရံခါ မထံုတက္ေသး- ေအးေအး ေနတတ္သူမ်ား အသြင္ ႐ိွေနေသာ္လည္း- အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုလွ်င္- ဇြဲလံု.လ တြင္ မည္သူမွ် မယွဥ္ႏိုင္ေသာ သူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

၁၂-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဘ၀တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ စည္းစိမ္ကို ရ႐ိွႏိုင္ေသာ အေနအထားလည္း ျဖစ္၏။ ဘာသာေရး လိုက္စားပါက ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ထင္႐ွားစြာ ရႏိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။
 • မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 241% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွေသာ တနဂၤေႏြသည္ - ဇာတာရွင္၏ ဘုန္းတန္းခိုး လြန္စြာ ႀကီးေစျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္၏။
 • တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္- မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္ (သခင္) အျဖစ္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ တနလာၤ (၁၁-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (74.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ မူလ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (91.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထား တို႔သည္ တနဂၤေႏြ အင္အားႀကီးရျခင္း၏ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
 • တစ္ဖန္ တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ- ၉-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ ေသာၾကာ (၂-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (69.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း ကလည္း- စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္း၊ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မွဳ ကို ရႏိုင္ေသာ အသြင္အျပင္ ကို ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုး ထြန္းေတာက္ရျခင္း တို႔ ျဖစ္၏။
ရန္ ရာသီတြင္ တည္ေသာ္လည္း- တနဂၤေႏြ အင္အားႀကီးရသည္မ်ားမွာ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တနလၤာသည္-
၁၂-တန္႔ဘာ၀-တြင္ ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ စ႐ိုက္ အားျဖင့္- သိုသိုသိပ္သိပ္ ေနလိုသူ ျဖစ္၏။ အျခားတစ္ဘက္တြင္- ၁၁-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၁၂-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာရွင္၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳ တို႔သည္ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံွဳးရတတ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ မိတ္ေဆြ တို႔၏ သစၥာေဖါက္ ခံရျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေနအထား၊ ေနာက္ေက်ာ ဓါးႏွင့္ အထိုးခံရေသာ အေနအထား လည္း ျဖစ္ေန၏။
ေယဘူယ် အားျဖင့္ ဆိုေသာ္- တနလၤာသည္ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 138% ႐ိွထားၿပီး- ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွျခင္း သည္- စန္းေကာင္း သည္ ဆိုေသာ- အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ျခင္းကို ရႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း- တနလၤာ ပိုင္ဆိုင္ရာ- ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား မူလ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-87.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထား ျခင္းကို ေတြ႕ရ၏။
ဤအေနအထားသည္- ဇာတာရွင္၏ ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြားမွဳအား- ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္မွဳ - Violent ေခၚ အၾကမ္းဘက္မွဳ၊ ေသြးသံ တို႔က ပ်က္စီး ေစႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္ေန၏။

 ဤေနရာတြင္ ဒုဌာန ေခၚ ၁၂-တန္႔ တြင္ တည္ထားေသာ တနလၤာ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းလာရျခင္း တို႔တြင္-
တနလၤာ ရပ္တည္ရာ- ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား တနလၤာကိုယ္တိုင္ မွ (74.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ မူလ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (91.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း စေသာ အေနအထား မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

အဂၤါသည္-
၈-တန္႔ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္လိုလက္ရ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ၊ သူမ်ိဳး ျဖစ္႐ံုမွ် မက- လက္ေတြ႕ ဆန္းစစ္ သုေတသန ျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္၊ ေလာကဓံ ကို ခံႏိုင္စြမ္း ရိွသူမ်ိဳး ျဖစ္၏။ ၈-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၈-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အလြန္အသက္႐ွည္ေသာ အေနအထားကို ရထားသည္ ဟု ဆိုႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္- အသက္ရွည္မွဳ ဟူသည္- ၈-တန္႔ တစ္ခုတည္းသာ မက- အျခားျခားေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ႏွင့္ပါ ႏိွဳင္းယွဥ္ စစ္ေဆးရျခင္း၊ ရန္သူမ်ားေသာ အေနအထား၊ အင္အားႀကီးေသာ ရန္သူ အေနအထား စသည္တို႔ႏွင့္ပါ ပတ္သက္ေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္- ဤအခ်က္ တစ္ခုတည္း ႏွင့္ အသက္ရွည္ ရမည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားယြင္း သြားႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။

တစ္ဘက္တြင္- အဂၤါ အေနျဖင့္ ၈-တန္႔ တြင္ တည္ျခင္းသည္- လိင္ကိစၥ ဆိုင္ရာ အ႐ွက္တကဲြ ျဖစ္ရပ္၊ အမ်ား၏ ေ၀ဘန္ခံရ ျခင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ ေသာ အေနအထား လည္း ျဖစ္၏။ ဤဇာတာတြင္ အလြန္႕အလြန္ ထူးျခားစြာ အင္အားေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္မွာ အဂၤါ ျဖစ္၏။ ၄င္းအေနျဖင့္ မူလႀတိေဂါဏ အေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ မိႆ ရာသီ တြင္တည္ျခင္း၊ ၄င္း အေနျဖင့္ ကသစ္ အိမ္ရွင္ အျဖစ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျဗိစာၦ န၀င္း တြင္တည္၍၊ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ဘရဏီ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားၿပီး- မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 642% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွျခင္း တို႔သည္ လြန္စြာ စြမ္းရည္ သတၱိထူးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ- ထက္ျမက္ေသာ အေနအထား ကို ပိုင္ဆိုင္ထား၏။
 • မူလ အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ အားမူလ လဂ္သခင္ ဗုဒၶဟူး မွ (90.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊
 • ၄-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ မူလ ၾကာသပေတး မွ (64.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊
 • ၄င္းပိုင္ ၈-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ၄င္း အဂၤါ ကိုယ္တိုင္ မွ (87.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊
 • ၄င္းပိုင္ ၈-တန္႔ အလယ္မွတ္အား- လဂ္သခင္ ဗုဒၶဟူး မွ (99.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊
 • ၄င္းပိုင္ ၈-တန္႔ အလယ္မွတ္အား- ၄-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ မူလ ၾကာသပေတး မွ (91.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း
စသည္တို႔သည္ အဂၤါ အထူး အားေကာင္း ေစေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ျခင္း ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၈-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ အင္အားေကာင္းျခင္းသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ျမင္သိႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ ျဖစ္ေနလွ်က္- ထို ၈-တန္႔၏ သခင္မွာ - မိမိ ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ရဲရင့္စြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အဂၤါ ျဖစ္ေနျခင္းက- မိမိ၏ လက္ေအာက္ ရဲေဘာ္မ်ားကို အသက္စြန္႕ ကယ္တင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ သူရဲေကာင္း ဘြဲ႕ရေစျခင္းကိုသာမက- မတရားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ရဲသူလည္း ျဖစ္ေစေတာ့သည္။

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ -
ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ သည္ အေသးစိတ္ ေ၀ဘန္ ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ ႏွင့္- ဆက္သြယ္ေရး၊ ႏွဳတ္ေရး စြမ္းရည္၊ တြက္ခ်က္မွဳ စြမ္းရည္ကို ေဖၚျပေသာ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။

၄၂၅% အထိ အင္အားေကာင္း ထားေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ သူမ်ားတကာ နားလည္ ရန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ား၊ အေတြးအေခၚသစ္မ်ားကို နားလည္ ေသာ အရည္အခ်င္း႐ိွသူ ျဖစ္ျခင္း၊ ၈-တန္႔ေခၚ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘာ၀တြင္ တည္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္- အျခားသူ ဖံုးအုပ္ထားေသာ လွ်ိဳ.၀ွက္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ထိုးေဖါက္ ျမင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ျခင္း၊ အင္အား ေကာင္းေသာ အဂၤါ ပါ၀င္ေသာ ဇာတာရွင္ ျဖစ္ျခင္း က- စကား စစ္ထိုးျခင္း၊ စကား ေျပာေကာင္းျခင္း တို႔တြင္ အလြန္ထူးျခားသူ အျဖစ္ကို ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္၏။

ကေနဒီသည္- အေမရိကန္ သမၼတမ်ား အနက္တြင္ စကားေျပာ အေကာင္းဆံုး သမၼတ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသူ ျဖစ္သည္။ လဂ္ သခင္ ျဖစ္ေသာ-ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ သည္ ရန္ျဖစ္ေသာ မိႆ ရာသီ (၈-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္ျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ပညာသင္စဥ္ကာလ မ်ားတြင္ ႏွစ္တိုင္း ပညာေရး အဆင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားကို ရတတ္သည္။ ငယ္စဥ္တြင္ ခ်ဴျခာတတ္ျခင္း၊ လွ်ိဳ.၀ွက္ေသာ ပညာမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ စိတ္၀င္စားျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ အျခား တစ္ဘက္တြင္- လဂ္သခင္ အေနျဖင့္- ရန္ ရာသီ၊ ဒုဌာန တြင္ က်ေရာက္ ျခင္းေၾကာင့္- ကံဆိုးျခင္း သည္ ဇာတာ႐ွင္ ၏ ဘ၀ သို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ လာေစျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။ ထူးျခားသည္က- ထိုဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္သည္ - ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ ဓႏု န၀င္း ကို စီးနင္းကာ- တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ ၾကတၱိကာ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ အသိဥာဏ္၊ ဖ်တ္ထိုးဥာဏ္ တို႔ျဖင့္ ထင္ရွားမွဳ ကို ျပေနေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္- အထက္တြင္ အားေကာင္းေနေသာ အဂၤါသည္- သဘာ၀ ပါပ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္႐ံုမွ် မက- ဒုဌာန သခင္၊ ကာရက ၿဂိဳဟ္ဆိုးျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္- ထိုအဂၤါ၏ အႏွဳတ္ အင္အား ၉၀% ျဖင့္ လႊမ္းမိုး ထားမွဳကို ရ႐ိွေနေသာ လဂ္သခင္ ဗုဒၶဟူး သည္ - မူလ အင္အား ေကာင္းေသာ္လည္း- အၾကမ္းဘက္မွဳ (အဂၤါ၏ သေဘာ)၊ ႏွင့္ ေသဆံုးျခင္း၊ မရဏ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ေသာ အဂၤါ ေၾကာင့္- ကိုယ္ကာယကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လဂ္အား ပ်က္စီးမွဳ ႏွင့္ ၾကံဳရျခင္းကို ေဖၚျပေန၏။ လုပ္ၾကံျခင္း ခံရမွဳေၾကာင့္- ေသြးထြက္သံယို ျဖင့္ ေသဆံုးႏိုင္ေသာ အေနအထားကို ေတြ႕႐ိွရျခင္း ျဖစ္၏။

အျခား တစ္ဘက္တြင္- အဂၤါ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး ပူးယွဥ္ျခင္းသည္- အင္ဂ်င္နီယာ ပညာ၊ သိပၸံပညာကို တတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း- ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွ သိပၸံဘြဲ႕ ရေစျခင္းကိုလည္း အေၾကာင္းျပဳထား၏။

ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ -
၈-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ျခင္းသည္- ေရွးက်မ္းမ်ား အရ ႏွစ္သက္ စရာ သိပ္မေကာင္းေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္ပါက- လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ ႏိုင္စြမ္း႐ိွသူ စံုေထာက္ လုပ္ငန္း၊ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္း အက်ိဳးေပးေသာ ဇာတာ႐ွင္မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။ ၄-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၈-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ဤဇာတာ႐ွင္မ်ားသည္ အိမ္ကို သိပ္ခင္တတ္ သူမ်ားေတာ့ မဟုတ္တတ္ေပ။ ၄-တန္႔သည္ Transportaion ကို သ႐ုပ္ေဖာ္၍ ၈-တန္႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ မေတာ္တစ္ဆမွဳ ၊ ေသဆံုးမွဳ ကို ေဖာ္ျပေနေသာ ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေတာ္တစ္ဆမွဳမ်ား၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားကို ေဖၚျပသည္။

 ဂၽြန္ဖက္ ကေနဒီသည္- ေမာ္ေတာ္ကားေပၚတြင္ ပင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုအခ်က္ကို ထပ္မံ ပံ့ပိုးေသာ အခ်က္မွာ- ၄-တန္႔ဘာ၀ သခင္ ၾကာသပေတးအား ၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္ အဂၤါမွ (-64.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားျခင္း ျဖစ္၏။ ၄-တန္႔သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ယာဥ္ ကား ျခင္း သြားလာျခင္း ျဖစ္၍- အဂၤါသည္ ေသြးထြက္သံယို၊ အၾကမ္းဘက္ျခင္းကို သေဘာေဆာင္သည္သာမက- မရဏ ဘာ၀ ေခၚ ေသဆံုးျခင္းကို အစိုးရေသာ ၈-တန္႔ သခင္လည္း ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- ၂၈၃% အထိ အင္အားေကာင္းေသာ ၾကာသပေတး၏ အေနအထားသည္- ဘ၀တြင္ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ၊ ပိုင္ဆိုင္မွဳတို႔ ႏွင့္ ဂုဏ္ သိကၡာ ျမင့္မားစြာ ေနထိုင္ ခဲ့ရေသာ အေျခအေန ကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္း တစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေနပါ၏။

ေသာၾကာၿဂိဳဟ္-
၉-တန္႔ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖင့္- ခရီးသြားယင္း ျဖင့္ ခ်စ္သူေတြ႕တတ္ေသာ ရပ္ေ၀းေျမျခား မွ အိမ္ေထာင္ဘက္ ခ်စ္သူႏွင့္ အေၾကာင္းပါတတ္ ေသာ ဇာတာရွင္ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ား ရခြင့္ ၾကံဳတတ္ေသာ ဇာတာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အလွအပ ကို ႏွစ္သက္ ခံစားတတ္ေသာ အေနအထားလည္း ႐ိွ၏။ ၂-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ မ်ားကို ရႏိုင္ေသာ ဇာတာ႐ွင္ ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ ပညာေပး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အားသန္မွဳ ႐ိွသူဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အလြန္အင္အားေကာင္း မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 206% ႐ိွကာ၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွသျဖင့္- စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဘ၀တြင္ ရပ္တည္ ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါ၏။

စေနၿဂိဳဟ္
၁၀-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေလးေလးနက္နက္ လုပ္တတ္သည္။ အထူးျဖင့္ သိပၸံ၊ သုေတသနမ်ား တြင္ အလြန္သင့္ေတာ္၍ ေလးေလးနက္နက္ စူးစူးစိုက္စိုက္ အလုပ္မိ်ဴး ကို လုပ္ပါက ဇာတာ႐ွင္သည္ အလြန္ေအာင္ျမင္ေသာ သူျဖစ္မည္ကို ေဖၚျပေနသည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္- ၆-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အေနျဖင့္ စေန သည္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အၿပိဳင္ အဆိုင္ ကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ရတတ္သည္။ အေမြပစၥည္းတို႔ေၾကာင့္ အမွဳအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳလုပ္ငန္းကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္တတ္ျပီး၊ တစ္ဘက္ရန္သူကို မလွဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္စြမ္း ႐ိွသူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မိမိ၏ အစြမ္းျဖင့္ တန္ခိုးအာဏာကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ စေနၿဂိဳဟ္သည္ အင္အား အေနျဖင့္ ၅၉% မွ်သာ ႐ိွေနေသာေၾကာင့္- အသက္ရွည္ႏိုင္မွဳကို အေထာက္အကူ ေကာင္းစြာ မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါေခ်။

ရာဟု -ၿဂိဳဟ္။
ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း ၉-၁၀ အရ၊ ရာဟု သို႔မဟုတ္ ကိတ္သည္ ဇာတာ၏ ၄-တန္႔တြင္ တည္ပါက-ဇာတာ႐ွင္ တြင္ အလွအပ ဇိမ္ခံ ပစၥည္းတို႔ေပါမ်ားျပီး- အိမ္ေထာင္ဘက္ ႏွစ္ေယာက္ ႐ိွတတ္၏ ဟု ဆိုထားပါ၏။ ရာဟုသို႔မဟုတ္ ကိတ္သည္ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ္ မိခင္သည္ စိတ္ဆင္းရဲရတတ္၏။ (သားသမီးမ်ား- ရာထူး ႀကီးမားေသာ္လည္း- တစ္ေယာက္ထက္မက- လုပ္ၾကံျခင္း ခံရေသာ မိခင္ အေနျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲမွဳမ်ား ႐ိွႏိုင္ျခင္းကို ဆင္ျခင္ႏိုင္၏။) သို႔ေသာ္လည္း ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါက ထိုအဆိုးတရား တိုု.ကို ပယ္ဖ်က္၏။ ဖလဒီပက အဆိုအရမူ- ရာဟုသည္ ၄-တန္႔တြင္ တည္လွ်င္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ လုပ္တတ္၏၊ ဒုကၡေပးတတ္၏။ အသက္တိုျပီး၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳ ရရန္ ခက္ခဲ၏။ သမဂၢါ စိႏၱာမဏိက်မ္း အလိုအရ-၄-တန္႔တြင္ တည္ေသာ ရာဟု ျဖစ္ၿပီး- န၀င္း စက္ အားျဖင့္ လဂ္သခင္ ဗုဒၶဟူး ပိုင္ေသာ ကန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-၂-တန္႔ သခင္- ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 191% ႐ိွကာ၊ ကိတ္မွ အပ ၿဂိဳဟ္ဆိုး လႊမ္းမိုးမွဳ မ႐ိွပါ။ အင္အားေကာင္းေသာ ရာဟု ထူလ ႏွင့္- အလြန္႕ အလြန္ အင္အားေကာင္းေသာ အဂၤါ အႏၱရ ဒႆာ ကာလတြင္- ဇာတာရွင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အထင္ရွားဆံုး လူသား ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ဘ၀ ကို ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ (သို႔ေသာ္လည္း- ရာဟု ေရာ အဂၤါပါ- သဘာ၀ ပါပၿဂိဳဟ္တို႔ ျဖစ္၍- ၄င္းတို႔ ကာလတြင္ ေကာင္းစားမွဳ အေနအထားကို ျမင္ရႏိုင္၏။)

ကိတ္ၿဂိဳဟ္။
ဘရိဂု သွ်တၱရ က်မ္း ၂၅-၂၈ အရ၊ ရာဟု သို႔မဟုတ္ ကိတ္သည္ ဇာတာ၏ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ မုဆိုးမ ႏွင့္ အခ်စ္ရည္ငံတတ္ျပီး အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ႏြမ္းပါး တတ္သည္။ (ဇာတာရွင္သည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူ မဟုတ္သျဖင့္ ဤအခ်က္မွာမူ လြဲေန၏။) အကယ္၍ ရာဟု၊ ကိတ္ကို ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ားက ဆက္သြယ္ထားပါက- ေကာင္းေသာ အိမ္ယာတြင္ ေနထိုင္ရသည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ ကဗ်ာ စာေပတြင္ စိတ္၀င္စားတတ္သည္။ ဖလဒီပက က်မ္းအဆိုအရ- ကိတ္ သည္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ျခင္း ျဖစ္လွ်င္- ဇာတာ႐ွင္သည္ သတၱိေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္လိမ့္မည္။ ကိတ္ ၿဂိဳဟ္ သည္ ျဖစ္ေသာ ေမထုန္ ရာသီ (၁၀-တန္႔ ဘာ၀) ဘာ၀ တြင္တည္သည္။

န၀င္း စက္ အားျဖင့္ ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ မိန္ န၀င္း ျဖစ္ကာ-ရာဟု ပိုင္ေသာ အျဒ နကၡတ္ ကိုစီးနင္း ထားသည္။ မူလ အင္အား အေနျဖင့္ 8% မွ်သာ ႐ိွထားသည္။

သမၼတ အျဖစ္ ေရာက္႐ိွစဥ္ အေနအထား။

ေကာဇာဒႆာ ရာဟု ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ၊ စေန ျပတႏၲရ- ကာလ ျဖစ္သျဖင့္- သမား႐ိုးက် ေလ့လာသူ ပညာရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကိုသာ ခ်ိန္ဆ တြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပဲ ေဟာၾကားခဲ့ပါမူ- မွားယြင္းႏိုင္ေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။ အားလံုးေသာ ဒႆာ သခင္ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္- အမ်ားစု လက္ခံထားၾကေသာ ပါပ ၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ေန၏။ သို႔ေသာ္- အျခား တစ္ဘက္တြင္လည္း- ေအာင္ျမင္မွဳက တစ္ဘက္- အဆံုးသတ္ ကိစၥကလည္း တစ္ဘက္ ဆိုသည္ကို နားလည္ သင့္ပါ၏။ ဒႆာ ကာလတြင္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ျပသေန႐ံုမွ် ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ကို ျပည့္စံုစြာ သံုးသပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေကာဇာ ဆိုေသာ- ထိုရက္ပိုင္း ကာလတြင္ ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ ႐ိွေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္- မူလ ဘြားဇာတာ မွ ၿဂိဳဟ္၊ ဘာ၀မ်ား ဆက္စပ္ ေနမွဳတို႔ကိုပါ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္၏။

(ေကာဇာ ဇာတာ ရာသီစက္ အားျဖင့္) 20/01/1961 ေန႔ - ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား မွ မူလဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္- 
 • မူလ တနလာၤ ၿဂိဳဟ္ (H11 ၏ သခင္) အား ေကာဇာ တနလာၤ (H11 ၏ သခင္) မွ (99.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ၾကာသပေတး (H4 ၏ သခင္) မွ (98.9) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ေသာၾကာ (H2 ၏ သခင္) မွ (97.1) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ၁၁-တန္႔ ဆိုသည္မွာ ဇာတာရွင္၏ ဂုဏ္ျဒဗ္ ျမင့္မားမွဳ ကို ေဖၚျပေသာ အဓိပၸါယ္ ေဆာင္သည္သာမက- စန္း ေခၚ တနလၤာသည္- အမ်ား၏ ေထာက္ခံမွဳကိုလည္း ေဖၚျပေနသည္ ကို ျမင္ရ၏။ တစ္ဖန္- မိမိလိုအပ္ေသာ - ေတာင့္တေသာ ဘာ၀သည္ ၂-တန္႔ ႏွင့္ ၂-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ကာ- ၄င္းသည္ စန္းေခၚ တနလၤာအား လႊမ္းမိုးျခင္းသည္ ထပ္ဆင့္ အေၾကာင္းျပဳ ေနေတာ့၏။
 • မူလ အဂၤါ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ၾကာသပေတး (H4 ၏ သခင္) မွ (99.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ အဂၤါသည္ မူလကတည္းကပင္ လြန္စြာ အားေကာင္း ေသာၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ၿပီး- ထပ္ဆင့္ အင္အား ရ႐ိွသြားျခင္းမွာ- သမၼတ ျဖစ္လာရျခင္း ေနာက္တိုး အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္လာျပန္၏။
 • မူလ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ၾကာသပေတး (H4 ၏ သခင္) မွ (86.3) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဗုဒၶဟူးသည္ ဇာတာရွင္ ကိုယ္တိုင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လဂ္သခင္ ျဖစ္၍- ၄င္းအား သဘာ၀ ေသာမ ႏွင့္ ကာရက ေသာမ ျဖစ္ေသာ ေကာဇာ ၾကာသပေတး၏ လႊမ္းမိုးမွဳ သည္လည္း- အျမင့္မားဆံုး အေျခ အေန သို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးေနျပန္ပါ၏။
 • မူလ စေန ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ တနဂၤေႏြ (H12 ၏ သခင္) မွ (-89.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ရန္သူကို ေဖၚျပေသာ ၆-တန္႔ သခင္ စေန အား - ေသာက ဗ်ာပါဒ ကို ေဖၚျပသည့္ ၁၂-တန္႔ သခင္၏ လႊမ္းမိုးမွဳသည္- အတိုက္အခံ၊ ရန္သူ တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ားကို ျဖစ္လာေစေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ၏။

(ေကာဇာ ဇာတာ ရာသီစက္ အားျဖင့္) 20/01/1961 ေန႔ - ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား မွ မူလဘြား ဘာ၀ မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္-
 • ၁-တန္႔ (လဂ္) အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ စေန (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-99.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၄-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (82.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ စေန (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-99.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၆-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ တနလာၤ (၁၁-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (69) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ေသာၾကာ (၂-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (61.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ စေန (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-99.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၈-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (82.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (82.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ စေန (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-99.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ တနလာၤ (၁၁-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (69) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ၾကာသပေတး (၄-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (82.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ေသာၾကာ (၂-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (61.5) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။  

လုပ္ၾကံျခင္း ခံရစဥ္ အေနအထား။

ေကာဇာဒႆာ ၾကာသပေတး ထူလ၊ စေန အႏၲရ၊ စေန ျပတႏၲရ ကာလ ျဖစ္၏။

(ေကာဇာ ဇာတာ ရာသီစက္ အားျဖင့္) 22/11/1963 ေန႔ - ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား မွ မူလဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္- 
 • မူလ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ဗုဒၶဟူး (H1 ၏ သခင္) မွ (99.4) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဤအေနအထားသည္ ဘ၀ တြင္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ႐ိွေနဆဲ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ေဖၚညႊန္းထား၏။
 • မူလ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ အဂၤါ (H8 ၏ သခင္) မွ (-84.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ေသာၾကာ (H2 ၏ သခင္) မွ (77.7) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ အဂၤါသည္ ေသြးသံကို ရည္ညႊန္းေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ကာ- ၄င္းသည္ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ မရဏ ဘာ၀ ၈-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ေန၏။ ထိုၿဂိဳဟ္ဆိုးသည္ - ေသာၾကာ ေခၚ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ႏွင့္ ေသာၾကာမွ တာ၀န္ ယူထားေသာ ၂-တန္႔ ဘာ၀ ကို ဤေန႕ ဤရက္တြင္ ဖ်က္ဆီး ထားျခင္းသည္- ကံဆိုး မိုးေမွာင္ က်ရျခင္း၏ အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္၏။
 • မူလ ရာဟု ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ရာဟု- မွ (-100) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ကိတ္- (မွ -100) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဤအခ်က္ တို႔သည္ကား- မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖင့္ ေသဆံုး ေစျခင္း အတြက္ အဓိက အက်ဆံုး အေနအထား တစ္ရပ္ဟုပင္ ေျပာရပါေတာ့မည္။ ရာဟုသည္ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ- ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍- မူလ ရာဟုၿဂိဳဟ္အား- ဤေန႕တြင္ ေကာဇာ ရာဟုမွ လႊမ္းျခင္းျဖင့္- မထင္မွတ္ေသာ ဒုကၡေရာက္ျခင္းကို ထပ္မံ ပံုေပၚေစေတာ့၏။
 • မူလ ကိတ္ ၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ရာဟု- မွ (-100) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ကိတ္- (မွ -100) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

(ေကာဇာ ဇာတာ ရာသီစက္ အားျဖင့္) 22/11/1963 ေန႔ - ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား မွ မူလဘြား ဘာ၀ မ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳ အားျဖင့္- 
 • ၂-တန္႔ ဘာ၀ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ စေန (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-67.9) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ (၆-တန္႔ ဘာ၀ ဆိုသည္မွာ ရန္သူကို ရည္ညႊန္းေသာ ဘာ၀ ျဖစ္သည္ကို ၀ါသနာရွင္ ပညာရွင္ အားလံုး သိၿပီး ျဖစ္၏။)
 • ၅-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ စေန (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-67.9) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၆-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-95.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၇-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ စေန (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-67.9) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၉-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-95.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ေကာဇာ ေသာၾကာ (၂-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (98.8) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။ (ေသြးသံ၊ အၾကမ္းဘက္မွဳ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အဂၤါသည္ - ေသဆံုးျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ေသာ မရဏ သခင္ အျဖစ္ျဖင့္ ဒုကၡေပးပံုမွာလည္း တိက်လွပါသည္။)
 • ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ အဂၤါ (၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-95.6) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။
 • ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား ေကာဇာ စေန (၆-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္) မွ (-67.9) % ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားသည္။

ဘြားဇာတာ တြင္ ေတြ႕ရေသာ ေယာဂ ေခၚ ယုဂ္မ်ား။
ဂဇ ေကသရီေယာဂ (၁)

ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္႔တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။ ဂဇ ဆိုသည္မွာ ဆင္ကို ဆိုလို၍ ေကသရီသည္ ျခေသၤ့ကို ဆိုလိုသည္။ ဆင္ႏွင့္ ျခေသၤ့တို႔သည္ ေတာေတာင္ အလယ္တြင္ လြန္စြာထင္႐ွား၍ အျခားေသာ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေၾကာက္႐ြံ.ေလးစားျခင္းကို ရ႐ိွသကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔သည္ လူအမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း၊ အၾကံေပးတတ္ျခင္း၊ ၾသဇာ အာဏာၾကီးမားျခင္း တို႔တြင္ ထင္႐ွားသည္။ ေသဆံုး ျပီးေနာက္ အခိ်န္ၾကာျမင့္ေသာ ကာလ အထိ ၄င္းတို႔၏ အမည္မွာ ၾကာရွည္စြာတည္တံ့သည္။ မွတ္ခ်က္၊ ဂဇေကသရီ ယုဂ္ကို ေတြ႕႐ိွပါက ၄င္းကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကမၼဓ႐ုမယုဂ္ (Kemadruma Yoga) ၊ (တနလၤာ၏ ေဘးဘယ္ညာ ႏွစ္ဘက္စလံုး တြင္ တနဂၤေႏြမွ လြဲ၍ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မွ မ႐ိွေသာယုဂ္) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။ အကယ္၍ ကမၼဓ႐ုမ ယုဂ္ ကို ေတြ႕ခဲ့ပါလွ်င္ လည္း ၄င္း၏ အဆိုးကို ပ်က္ျပယ္၍ ေကာင္းျခင္းကို ျပန္လည္ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ကာလပဓ႐ုမယုဂ္၊ (Kalpadruma Yoga) (လဂ္မွ ကိန္းအိမ္တို႔တြင္ ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း ေယာဂ) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။

ဂဇ ေကသရီေယာဂ (၂)
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ ေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ ဤအမ်ိဳးအစား ဂဇ ေကသရီေယာဂ ကိုရသူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀တက္လမ္း ႐ိွမည္။ ထင္႐ွားေသာ ရာထူးဂုဏ္ျဒဗ္ ႏွင့္ ၾကြယ္၀ျခင္း ႐ိွမည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားသည္။ ဘာသာေရး ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဇနီးသားသမီးမ်ားကို စြန္႕လႊတ္ၿပီး သီးသန္႔ ေနရတတ္သည္။

အနပၹ ေယာဂ
တနဂၤေႏြမွ အပ-ျဖစ္ေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနလၤာမွ ၁၂-တန္႔တြင္ရပ္တည္ ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ ဇာတာရွင္သည္ မင္းကဲ့သို႔ ႐ိွလိမ့္မည္။ က်န္းမာ၍၊ ခင္မင္ ႏွစ္လိုဘြယ္ ေကာင္းျခင္း၊ အမည္ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ စကားေျပာေကာင္းျခင္း၊ အစြမ္းျပႏိုင္ျခင္း၊ မ်ိဳးစံုေသာ စည္းစိမ္ တို႔ကို ရ႐ိွ၍- ၾကည့္ေကာင္းေသာ ႐ုပ္ရည္႐ိွကာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀ကို ရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။

အနပၹ ေယာဂ (သွ်ာနီ)
စေနသည္ တနလၤာမွ ၁၂-တန္႔တြင္ရပ္တည္ ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ ဤအေနအထား ျဖစ္ေသာ အနပၹေယာဂ ကို ရထားျခင္းျဖင့္- ဇာတာရွင္သည္ မ်ားစြာေသာ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မွဳ႐ိွျခင္း၊ ေတာေတာင္၊ ျခံေျမ၊ တို႔ ႏွင့္ တကြ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ လက္တံ ရွည္လ်ားျခင္း၊ မိမိ ေျပာစကားကို မိမိ လိုက္နာတတ္ျခင္း၊ အျခားသူတို႔ထံမွ ဥစၥာကို ရ႐ိွျခင္း၊ ေကာက္က်စ္ေသာ မိန္းမ တို႔ႏွင့္ တြဲဘက္ ဆံုစည္း ရတတ္ျခင္း ႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေသာ ကိစၥတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵ႐ိွတတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ေ၀ါသွ်ိ ေယာဂ
တနလၤာမွ လြဲ၍ အျခားၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္႔ တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။ ဤေယာဂတြင္ ေသာမၿဂိဳဟ္ အေနအထား ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ကန္႔သတ္မွဳ မ႐ိွျခင္း၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ ႐ိွျခင္း၊ သင္ၾကား ေလ့လာရာတြင္ ထက္ျမက္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းအင္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းရည္ကို အစြမ္းကုန္သံုးတတ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေအာက္ကို ေငးေလွ်ာက္တတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ေ၀ါသွ်ိ ေယာဂ (မဂၤလ)
အဂၤါ သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္႔ တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။ ဤေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ မိခင္ကို ရန္လုပ္တတ္၍၊ အျခားသူမ်ား အေပၚတြင္မူ ေကာင္းတတ္သည္။

အမလ (ကိရတိ) ေယာဂ
တနလၤာ မွ ၁၀-တန္႔တြင္ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးရပ္တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂) ဤေယာဂ ရထားေသာ ဇာတာ႐ွင္အား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲတို႔မွ ခ်ီးေျမွာက္၍၊ ႐ုပ္၀တၳဳ ခ်မ္းသာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ားႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ကူညီတတ္ျခင္း၊ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ အမည္ေက်ာ္ၾကားမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ကဟာလ ေယာဂ
၄-တန္႔သခင္ႏွင့္ ၉-တန္႔သခင္တို႔သည္ တစ္ခုမွ တစ္ခုစီသို႔ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္႔တို႔) တြင္ တည္ေနၾကျပီး၊ လဂ္သခင္သည္ အင္အား ေကာင္းပါက ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။ ေ႐ွးက်မ္းမ်ား၏ အဆိုအရ- ဤေယာဂကို ရသူသည္ မိမိမွန္သည္ကို ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္တတ္ျပီး ဆံုးျဖတ္သည့္ အတိုင္း လုပ္တတ္သည္။ သတၱိ႐ိွသည္။ အျခား သူမ်ားကို အမိန္.ေပးခိုင္းေစရသူ၊ ျဖစ္တတ္ျပီး၊ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ အိုးအိမ္ ေျမယာ၊ ယာဥ္ရထား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္ေစေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။

အ၀ ေယာဂ
လဂ္သခင္ သည္ ဒုဌာနအိမ္ (၆၊ဂ၊၁၂ တန္႔) တစ္ခုခု တြင္ တည္ေနပါက ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။(ဖလဒီပက-၆၊၅၈) ဤေယာဂကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တိုျခင္း၊ စ႐ိုက္ဆိုးျခင္း၊ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ အရွက္တကြဲ ျဖစ္ရတတ္ျခင္း၊ ေကာက္က်စ္သူတို႔၏ ေပါင္းသင္းမွဳခံရတတ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု လည္း ဆိုထားသည္။

မရိတိ ေယာဂ
၃-တန္႔ဘာ၀သခင္ သည္ ဒုဌာနအိမ္ (၆၊ဂ၊၁၂ တန္႔႔) တစ္ခုခု တြင္ တည္ေနပါက ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။ (ဖလဒီပက-၆၊၆၀) ဤေယာဂကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စိတ္ခံစားလြယ္တတ္သည္။ စိတ္လွဳပ္႐ွားလြယ္ျခင္း၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ရန္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႔တတ္သည္။ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား ဒုကၡေတြ႕ တတ္သည္။ အရဲလြန္၍ ႐ိုင္းသည္ ဆိုေသာ သေဘာျဖင့္ မသင့္ေတာ္သည္ တို႔ကို လုပ္မိတတ္သည္။

လကၡ်မီး ေယာဂ
လဂ္သခင္သည္ အလြန္အင္အားေကာင္းျပီး၊ ၉-တန္႔သခင္သည္ သူပိုင္ေသာ ရာသီ၊ သူ၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္၊ သူ၏ ဥဳစ္ရာသီ တစ္ခုခုတြင္ ျဖစ္ေနျပီး၊ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ ဤေယာဂကို ရျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကည့္ေကာင္း ေသာ ႐ုပ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စာရိတၱ၊ ႏွင့္ အလြန္ခ်မ္းသာျပီး၊ ေျမယာ အေျမာက္ အမ်ားပိုင္ျခင္း၊ ပညာတတ္ျခင္း၊ ႏွင့္ မင္းကဲ့သို႔ ေတာက္ပျခင္း၊ လူအမ်ား က သိ႐ိွျခင္း၊ ဇနီးမယား သားသမီး တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု ျခင္းကို ရသည္။

ရာဇေယာဂ (၁)
၄-တန္႔ အိမ္႐ွင္ သည္ ၅-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ တို႔အနက္မွ တစ္ခုခုကို ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳျခင္း၊ တစ္ဖန္ ၄င္းတို႔ မွ လည္း ၄-တန္႔ အိမ္႐ွင္ အား အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္။ ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၂)
၇-တန္႔ သခင္ႏွင့္ ၉-တန္႔သခင္ တို႔ အျပန္အလွန္ ျမင္ေနၾကပါက ဤေယာဂ ကိုရသည္။ ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၃)
၄-တန္႔သို႕မဟုတ္ ၁၀-တန္႔ အိမ္႐ွင္ ႏွင့္ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ တို႔ ပူးကပ္စြာ ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္ဟု ျဗိဳ.ဟစ္ဇာတက ပရာသရ ေဟာရသွ်တၱရ က်မ္းတြင္ ျပဆိုထားျပန္သည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၃၇) ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၄)
ေသာၾကာသည္ လဂ္တြင္ တည္လွ်က္၊ တနလၤာ (သို႕မဟုတ္) ၾကာသပေတး၏ အျမင္၊ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ မွဳ ျဖစ္ေစကို ရေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၁၁) ဤဇာတာရွင္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ - ေတာ္၀င္မ်ိဳးႏြယ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေနထိုင္ရတတ္လွ်က္- ေတာ္၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ခံရသူ ျဖစ္တတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။

၀ိပရိတ သာရလ ရာဇေယာဂ
ဖလဒိပက က်မ္း၏ အဆိုအရ ၈-တန္႔အိမ္႐ွင္သည္ ၆-တန္႔သို႕မဟုတ္ ၈-တန္႔ သို႕မဟုတ္ ၁၂-တန္႔တို႔တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္ဟု ျဖစ္သည္။ (ဖလဒီပက ၆၊၆၅) ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ အတတ္ပညာ တတ္ေျမာက္ျခင္း၊ အသက္႐ွည္ျခင္း၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္း၊ ရန္သူအား အႏိုင္ရ႐ိွျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကား စူပါစတား အျဖစ္ကို ရမည္ ဟု ျပဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၅)
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္းရာသီပိုင္ အိမ္႐ွင္ၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ႀတိကုန္း အိမ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁၊၅၊၉) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၉၊၂၈) ဤရာဇ ေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾသဇာအာဏာ ၾကီးမားျခင္း၊ မင္းအစိုးရ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ကဲ့ သို႔ အာဏာ႐ိွျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၆)
ၾကာသပေတး၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ (သို႕မဟုတ္) တနလၤာ တို႔သည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္ကာ မိတ္ၿဂိဳဟ္မ်ားက ျမင္ျခင္း ကို ခံထားရလွ်က္- ေနေလာင္ ခံရျခင္းလည္း မ႐ိွပါက- ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (မူလက်မ္းရင္းကို မသိရပါ။) ဤဇာတာ႐ွင္သည္ လြန္စြာႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသား သို႔မဟုတ္ အမ်ား၏ ၾကည္ညိဳျခင္း ခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္မည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ဓနေယာဂ (၁)
လဂ္သခင္သည္ ၂-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔ အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။ ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။

သာ၀ ၀ိရီယ ဓနေယာဂ
၂-တန္႔ သခင္သည္ သည္ လဂ္သခင္မွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄။၇၊၁၀ အတန္႔မ်ား) သို႕မဟုတ္ ႀတိဂုဏ္းအိမ္ (၁၊၅၊၉ အတန္႔မ်ား) တြင္ ရပ္တည္ပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။ (သာ၀တၱ စိႏၱာမဏိ ၃) ဤေယာဂကို ရထားပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အားထုတ္မွဳ ျဖင့္ ၾကြယ္၀ျခင္း ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

သတၱကာလတၱရ ေယာဂ
၇-တန္႔သခင္ သို႕မဟုတ္ ေသာၾကာသည္ ၾကာသပေတး သို႕မဟုတ္ ဗုဒၶဟူးတို႔၏ ပူးျခင္း ျမင္ျခင္းကို ခံေနရပါကဤယုဂ္ကို ရသည္။ ဇာတာရွင္၏ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းေသာသူ ျဖစ္မည္ဟုဆိုသည္။

ယုကၠတိ သာမ ၀ိသာ၀ဂၢမိ ေယာဂ
၂-တန္႔သခင္သည္ ေသာမၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးလွ်က္၊ ကိန္း(သို႕မဟုတ္) ႀတိကုန္း အိမ္တြင္ တည္ေသာ္ (သို႕မဟုတ္) ဥဳစ္ရေနလွ်က္ ၾကာသပေတးႏွင့္ ပူးေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၳစိဏၱာမဏိ ၃၊၂၉) ဇာတာရွင္သည္ ပါရမီရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ စကားေျပာ ကၽြမ္းက်င္မည္ ဟု ဆိုထားသည္။

အာလပၸအာယု ေယာဂ (၁)
၅-တန္႔ႏွင့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀တို႔ သည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံထားရ ေနခိုက္ ၈-တန္႔သခင္ အားလည္း ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား က ထိုးႏွက္ထားပါက ဤယုဂ္ ကို ရသည္။ အသက္တိုေစေသာ ယုဂ္ ျဖစ္သည္။

အာလပၸအာယု ေယာဂ (၂)
၃-တန္႔သခင္ႏွင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ေနေရာင္သင့္ေနျပီး၊ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္မိုးကို ခံေနရလွ်င္ ဤယုဂ္ကိုရသည္။ ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တိုျပီး အသက္ ၃၂-ႏွစ္ အထိသာေနရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

အာလပၸအာယု ေယာဂ (၃)
၈-တန္႔သခင္ႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ေနေရာင္သင့္ေနျပီး၊ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္မိုးကို ခံေနရလွ်င္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တိုျပီး္ အသက္ ၃၂-ႏွစ္ အထိသာေနရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ရာဇ သမၺႏၶ ေယာဂ
လဂ္မွ ေန၍ ၁၀-တန္႕ သခင္သည္ အတၱမာ ကာရက သခင္ ႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း ႐ိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱမာ ကာရက ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း ႐ိွေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း ၄၂၊၁) ဤဇာတာရွင္သည္ မင္းအတိုင္ပင္ အဆင့္သို႔ ေရာက္႐ိွမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ေဗဒင္သည္ အျမဲမွန္ ေနပါသလား။ 
ျဖစ္ရပ္ အားလံုးတို႔တြင္- ကာလ ေဒသ၊ ပေယာဂ ဆိုေသာ အေနအထား အားလံုးတို႔ ႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမွသာ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ အေကာင္အထည္ ေပၚ၏။
ဥပမာ- မီးေလာင္မွဳ တစ္ခု ျဖစ္ပြားရန္ အတြက္-
 • မီးေလာင္ ေစတတ္ေသာ- မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ႐ိွထားျခင္း။
 • မီးေလာင္လာေသာ အေျခအေနကို ပ်က္ျပားေစသည့္ မိုး႐ြာသြန္းမွဳ ကင္းမဲ့ေနခ်ိန္ ျဖစ္ျခင္း။ စိုစြတ္ေသာ အေနအထား မဟုတ္ပဲ၊ ေသြ႕ေျခာက္ ေသာ အေျခ အေနတြင္- ပတ္၀န္းက်င္ ကာလ ျဖစ္ေနျခင္း၊
 • မီးေလာင္ျဖစ္ေစေသာ ေပါ့ေလ်ာ့မွဳ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မီးေလာင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အားထုတ္မွဳ ပေယာဂ တစ္စံုတစ္ရာ ႐ိွျခင္း။
 • ဆင့္ကဲ- ဆင့္ကဲ ျဖစ္လာမွဳတို႔ကို အရွိန္မီ ဟန္႔မတား ႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွျခင္း
စသည္တို႔ - စံုညီစြာ ႐ိွေနမွသာ ထင္ရွားေသာ မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္မည္ ျဖစ္၏။
ေဗဒင္သည္- အေၾကာင္းတရားကို ရွာေသာ ပညာျဖစ္၏။ အေတြးအေခၚ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၀ိဇၹာ ပညာ ျဖစ္၏။ ဒီၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ဒီၿဂိဳဟ္ ပူးယင္- ဒါျဖစ္၊ ဟိုၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဟိုၿဂိဳဟ္ ပူးယင္ ဟိုဟာျဖစ္ ဟု၍- မူလ အေၾကာင္းတရား တို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဳ၍- ပံုေသ ေဟာေျပာၾကမည္ ဆိုေသာ္- ပညာႏွင့္ ေ၀းသြားႏိုင္ပါသည္ ဟု အၾကံျပဳယင္း ကေနဒီ ေဆာင္းပါးကို နိဂံုး ခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Wednesday, June 20, 2012

မျမင္ႏိုင္ေသာ လက္ပိုင္ရွင္ မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္ဖက္ဖ္ ကေနဒီ (၂)

ကေနဒီ လက္မခံ ခဲ့ေသာ ယုတ္မာသည့္ အကြက္ခ်မွဳ တစ္ခု။ (သို႕မဟုတ္) Operation Northwoods

ၿပီးခဲ့ေသာ အပိုင္း (၁) တြင္ - မျမင္ရေသာ လက္တို႔၊ ကေနဒီ ၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ မွဳ တို႔ႏွင့္ မီဒီယာ တို႔၏ အေၾကာင္းကို ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး အယ္လ္ ပါခ်ီႏို သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားေသာ The Recruit (2003) ႐ုပ္ရွင္ကားမွ- စကားေျပာ ဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ တစ္ခု ကို မွတ္မိပါသည္။

သူေျပာသည့္ စကားမွာ- “ငါတို႔ လုပ္တဲ့ ကိစၥေတြထဲမွာ- မေအာင္ျမင္တာေတြကိုသာ လူေတြ သိတာ၊ ေအာင္ျမင္သြားတာေတြကို လူေတြ မသိၾကဘူး” ဟု ျဖစ္ပါ၏။

ဤစကားသည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္၏။
ယခု Operation Northwoods သည္ - သမၼတ ကေနဒီမွ လက္မခံသျဖင့္- ေပါက္ၾကားသြားၿပီး- ပ်က္ျပယ္သြားရသည့္ အကြက္ခ် လုပ္ၾကံမွဳ ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေအာင္ျမင္သြားသည့္ မ်ားစြာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ- ယခု ကိစၥမွာကဲ့သို႔- အမ်ားစုက- ေသာႏုတၳိဳရ္ ၏ ျမွားခ်က္ကို မျမင္သိၾက ရပါေခ်။


လက္႐ိွ ကမာၻေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္ အခ်ိဳ႕တြင္ - မသကၤာ ျဖစ္သူ အခ်ိဳ႕က- အေထာက္အထား အခ်ိဳ႕ျဖင့္ ေဖၚျပလာေသာ အခါတြင္- လွပေသာ တုန္႕ျပန္မွဳ တစ္ခု အေနျဖင့္- Disinformation ေခၚ- မွန္ေနေသာ စြပ္စဲြခ်က္ႏွင့္- အေပၚယံ ဆင္တူေသာ္္လည္း- အမ်ား မယံုႏိုင္သည့္- တစ္နည္းအားျဖင့္- ယုတၱိကင္းမဲ့ေသာ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားစြာကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း လိုလို- ျဖန္႕လိုက္ျခင္းျဖင့္- မူလ အမွန္ျဖစ္ေသာ- ကိစၥပါ ပ်က္ျပယ္သြား ေစေသာ- (၄င္းတို႔၏ အဆိုအရ- ေရထိုးျခင္း Dilution) ဆိုေသာ နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳတတ္ ၾကသည္ ျဖစ္ရာ- သာမာန္လူမ်ား အေနျဖင့္- မူလ စြပ္စြဲခ်က္ အမွန္ကိုပါ တန္ဘိုးထားမွဳ ကင္းမဲ့သြားေစပါေတာ့သည္။

ယခု တင္ျပသည့္ Operation Northwoods သည္ - ယံုထင္ ေၾကာင္ထင္ စြပ္စြဲထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳး မဟုတ္ပဲ- ေျဖာင့္မတ္ေသာ သမၼတ ၏ မေထာက္ခံ မွဳေၾကာင့္- က်ဴးဘားအား ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ရန္ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားရပံုကို- John F. Kennedy Assassination Records Review Board မွ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈-ရက္တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ တရား၀င္ ခ်ျပလိုက္ရေသာ- စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း ၁၅၂၁-မ်က္ႏွာ ႐ိွ- အကြက္ခ် ခဲ့သည့္ ေကာက္က်စ္ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းအား- Joint Chiefs of Staff ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လမ္နစ္ဇာ Lemnitzer မွ မူၾကမ္းေရးဆြဲ ခဲ့ၿပီး- ကာကြယ္ေရး ဌာန သို႔ ဆက္လက္ တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ကေနဒီ၏ ပယ္ခ် ခဲ့မွဳေၾကာင့္- ၄င္းအစီအစဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚခြင့္မရခဲ့ပါေခ်။

စိတ္၀င္စားသူမ်ား ႐ိွပါက- အခ်ိဳ႕ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေဂ်ာ့ ၀ါရွင္တန္ ယူနီဗာစီတီ The George Washington University ဆိုက္ http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf မွ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Operation Northwoods ကို ၁၉၆၂- ကေနဒီ လုပ္ၾကံျခင္း မခံရမီ တစ္ႏွစ္ ကာလတြင္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ၄င္း အဆိုတြင္ စီအိုင္ေအ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းမွ ငွားရမ္းထားေသာ၊ အဆင့္ဆင့္ လက္ခြဲမ်ား အေနျဖင့္- က်ဴးဘား ႏိုင္ငံမွ ေစလႊတ္ေသာ အဖ်က္သမား ေအးဂ်င့္ မ်ား အသြင္ေဆာင္ကာ- အေမရိကန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ၊ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေနရာတို႔တြင္- အၾကမ္းဘက္မွဳမ်ား terrorism ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး - ၄င္းတို႔ကို က်ဴးဘား သမၼတ ျဖစ္လာေသာ ဖီဒယ္လ္ ကက္စထ႐ို အား စြပ္စြဲၿပီး- က်ဴးဘားကို ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ ရန္ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔တြင္- ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ ဗံုးေဖါက္ခြဲမ်ား ပါ၀င္၍- လိုအပ္ေသာ သက္ေသ အတုမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားရန္ ျဖစ္သည္။

ထိုအဆိုျပဳခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ စာသား တစ္ခုမွာလည္း-

"ဤအစီအစဥ္၏ လိုလားေသာ ရလဒ္မွာ- အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္- ခုခံေရး အတြက္ ႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ မ႐ိွသည့္ အေနအထားကို ခံစားေနရၿပီး၊ ကမာၻ႕အေနာက္ပိုင္း ေဒသ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳကို က်ဴးဘားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳ ျပဳေနေၾကာင္း- တကမာၻလံုးမွ ထင္ျမင္ လာေစရန္ ျဖစ္သည္။" ဟု ပါ၀င္သည္။ "The desired resultant from the execution of this plan would be to place the United States in the apparent position of suffering defensible grievances from a rash and irresponsible government of Cuba and to develop an international image of a Cuban threat to peace in the Western Hemisphere."

ဆက္လက္ ေလ့လာလိုသူမ်ား ဤေနရာတြင္လည္း ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods)

၄င္းတြင္ ေအာက္ပါ တို႔ ပါ၀င္သည္-
 • ရန္လိုေသာ က်ဴးဘား တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ- ဂြမ္တာနာမို Guantanamo ပတ္၀န္းက်င္တြင္ - ေအာက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ အသြင္ ဖန္တီးရန္။
 • - မိမိတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေရဒီယို မ်ားမွ ေကာလဟဠ မ်ား လႊင့္ရန္။
 • - က်ဴးဘား ယူနီေဖါင္း ၀တ္ထားသူမ်ားမွ ခံတပ္သို႔ -တိုက္ခိုက္မွဳ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
 • - က်ဴးဘား အၾကမ္းသမား ဟု ၀န္ခံသည့္ မိမိတို႔ ေစခိုင္းထားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျပရန္။
 • - မၿငိမ္သက္မွဳ အထိက႐ုဏ္းမ်ားကို မိမိလူမ်ားမွ- ခံတပ္မ်ား အနီးတြင္ ဖန္တီးရန္။
 • - မိမိတို႔ ခံတပ္႐ိွ လက္နက္ ဂိုေဒါင္ကို ေဖါက္ခြဲရန္ - ေလတပ္ စခန္း မွ ေလယာဥ္ အခ်ိဳ႕ကို မီး႐ိွဳ႕ပစ္ရန္။
 • - အေမရိကန္ စခမ္းသို႔ - ေမာ္တာ အေျမာက္က်ည္မ်ား က်ေရာက္ေစရန္။ ပ်က္စီး မွဳမ်ား ႐ိွေစရမည္။ 
 • - ဂြမ္တာနာမို Guantanamo ၿမိဳ႕သို႔ ပင္လယ္မွ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ - အဖ်က္သမား အဖြဲ႕ ဆိုသူမ်ားကို ဖမ္းျပရန္။ 
 • - စခမ္းတြင္- လာေရာက္ အႏၱရယ္ျပဳေသာ စစ္ေပ်ာက္ၾကား ဆိုသူ တို႔ကို ဖမ္းျပရန္။
 • - ဆိပ္ကမ္း႐ိွ သေဘၤာ တို႔ကို ဖ်က္ဆီးျပရန္။ ႀကီးမားေသာ မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္ရန္ အတြက္- naphthalene ကို အသံုးျပဳရန္။
 • - မိမိတို႔ တြင္ ေသဆံုးမွဳ အခ်ိဳ႕႐ိွသည္ ဆိုၿပီး- အသုဘ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
ၾကားသိသူတိုင္း မေမ့ႏိုင္ဘြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေအာက္ပါ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။
 • အေမရိကန္ သေဘၤာကို ဂြမ္တာနာမို တြင္ ေဖါက္ခြဲ၍- က်ဴးဘား အား အပစ္တင္ရန္။
 • လူမဲ့ ေရယာဥ္ တစ္စီးကို က်ဴးဘားမွ လွမ္းျမင္ ႏိုင္ေသာ ဟာဗားနား (သို႔မဟုတ္) ဆန္တီယာဂို အနားတြင္ ေဖါက္ခြဲ၍- က်ဴးဘား၊ ေလယာဥ္ ႏွင့္ သေဘၤာမ်ား လာေရာက္ စစ္ေဆးသည္ကို -က်ဴးဘားတို႔မွ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေနျဖင့္ သက္ေသ ရေအာင္ လုပ္ယူ၇န္။ တကယ္တမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လိုက္ပါျခင္း မ႐ိွေသာ သေဘၤာပါ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေရးေပၚ ကယ္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။ ေသဆံုးသူ စာရင္မ်ားကို အေမရိကန္ သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပရန္။ အစ႐ိွသည္ တို႔ ပါ၀င္၍- ေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္မ်ား- က်ဴးဘား တို႔၏ တုန္႕ျပန္မွဳ အေပၚ အသံုးခ်၍- ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ-လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ မ်ား၊ ရန္စ ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားစြာ တို႔ ျဖစ္သည္။
လြန္စြာ မ်ားျပားလွသျဖင့္- အေသးစိတ္ မေဖၚျပႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဤအစီအစဥ္ တို႔သည္- က်ဴးဘား ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- တတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ေပၚေပါက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္- ကေနဒီ သမၼတ ျဖစ္ခ်ိန္ ႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ထိုအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရပါ၏။

ကုလ သမဂၢတြင္လည္း- ဦးသန္႕ အေနျဖင့္ ၁၉၆၁-ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္၍- အတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူခ်ိန္ ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ ေနျခင္း တို႔သည္- တတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ကိစၥအား ျဖစ္ေပၚခြင့္ မ႐ိွေစျခင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္ဟု ဆိုရပါမည္။ 


အမွန္အားျဖင့္ ဆိုေသာ္- Operation Northwoods သည္ တစ္ဘက္သူအား စြပ္စြဲရန္ အကြက္ခ်ေသာ နည္းမွ်သာ ျဖစ္၍- အျခားေသာ နည္းမ်ား အနက္မွ အခ်ိဳ႕ မွာမူ- တစ္ဘက္သူ အား တိုက္႐ိုက္ ရန္ျပဳ ေသာ အေနအထား မျပဳေသာ္လည္း- ထိုသူ၏ ထြက္လမ္းပိတ္ ေစကာ- မိမိအား ေျပာင္က်က် တိုက္ခိုက္ လာျခင္းမွတစ္ပါး အျခားနည္း မ႐ိွေသာ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္လာေအာင္ အဆင့္ဆင့္ တြန္းပို႔ အားျဖင့္ အားလံုး၏ အျမင္တြင္ တစ္ဘက္သူသည္သာ လြန္ကၽြံသည့္ အေနအထားျဖစ္၍- မိမိက မလႊဲသာသျဖင့္၊ တုန္႕ျပန္ရသည္ ဆိုသည့္ အသြင္ ေဆာင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေစသည့္ နည္းစနစ္မ်ားစြာ လည္း ႐ိွေနပါေသး၏။ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားလည္း ရခဲ့သည္သာ ျဖစ္၏။

ဤေဆာင္းပါး ေရးရာတြင္- စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္- မည္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ အစိုးရ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ စေသာ ပုဂၢလ ဓိ႒ာန္ - အစြဲမ်ိဳးျဖင့္ နားလည္သြားျခင္း၊ မျဖစ္ေစလိုပါ။

အကယ္၍- တစ္စံု တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ - ဤအေၾကာင္းတို႔ကို ဖတ္ၿပီး- “မည္သည့္ ႏိုင္ငံ က ဒီလို၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ဒီလို” ဟု ျမင္ေယာင္ နားလည္သြားသည္ ဆိုပါအံ့- ကၽြန္ေတာ္၏ တင္ျပ ပံု ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္- ေသာႏုတၳိဳရ္ လက္မွ လႊတ္လိုက္ေသာ ျမွားကို အမုန္းပြားမိျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အပိုင္း (၃) ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမည္။

[+/-] show/hide this post

Wednesday, June 13, 2012

မျမင္ႏိုင္ေသာ လက္ပိုင္ရွင္ မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္ဖက္ဖ္ ကေနဒီ (၁)

မျမင္ႏိုင္ေသာ လက္တို႔ အေၾကာင္း။

လူတိုင္း ႐ုပ္ရွင္-ဗြီဒီယို ၾကည့္ဘူးၾက၏။
သို႔ေသာ္- ဇတ္လမ္း အၾကမ္းထည္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္၏ အသြင္ ႏွင့္ အက္ရွင္ တို႔ကိုသာ အမ်ားစုက သတိထားမိတတ္ၾက၏။
ထို႔ထက္ပို၍- သတိျပဳ မိသူမ်ား အေနျဖင့္မူ- ထိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ၏ အက္ရွင္ ကို ၾကည့္ေနယင္း- ေနာက္ခံ တီးလံုး Background Music ကို လည္းေကာင္း၊ Scene ေခၚ- ရွဳခင္း ရွဳကြက္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ကင္မရာ အေနျဖင့္- ထိုအခန္းကို ရိုက္ရာတြင္ အေပၚစီးမွ မိုး၍- ခ်ိန္႐ိုက္ျခင္းလား၊ ပင့္႐ိုက္ျခင္းလား၊ စသည့္- View Angle အေနအထားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အလင္းအေမွာင္ အားအနည္း အမ်ားကို ထိုအခန္းတြင္ မည္သို႔ ျပဳထား ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပာသည့္ Dialog ႏွင့္- စကား တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု အၾကား- အေႏွးအျမန္ ေျပာသြားပံု စသည္မ်ားကို လည္းေကာင္း- တစ္ခု မဟုတ္ တစ္ခု စသည္တို႔ကို သတိျပဳ မိတတ္ၾက၏။
ထိုအေျခအေန တို႔ကို - အသင့္ေတာ္ဆံုး အေနအထား ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဇတ္၀င္ခန္းသည္ - ပ႐ိႆတ္ ၏ ရင္ကို စြဲညိသြားေစ၏။
သို႔ေသာ္- မ်ားစြာေသာ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိႆတ္ အေနျဖင့္- ေနာက္ကြယ္မွ ဖန္တီးေပးထားမွဳ တို႔ကို- သတိပင္မျပဳလိုက္မိပဲ- ထိုဇတ္ကားမွ ေပးဆက္ လိုက္ေသာ ခံစားမွဳ ရႆ ကို သာ ယူလိုက္မိသည္က မ်ား၏။

 • ဇတ္ကြက္က ငိုေအာင္ ဖန္တီးလွ်င္ ငိုျဖစ္၏။
 • ရီေအာင္ ဖန္တီးလွ်င္ ရီျဖစ္၏။
ဆိုလိုသည္မွာ- ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတြင္ အေပၚယံ ၾကည့္ယံုျဖင့္- ဇတ္လမ္း သိ႐ံုႏွင့္ မျမင္သိႏိုင္ေသာ- ဖန္တီးမွဳ လက္ပိုင္ရွင္၊ အေတြးပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္- ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဇတ္ညႊန္းေရး ဆရာ Script writer ျမင္ကြင္းေရး ဆရာ Screen Writer၊ အသံ ႏွင့္ ေနာက္ခံ- ပညာရွင္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုပညာရွင္မ်ားစြာ၊ အ၀တ္အစား ဒီဇိုင္း ႏွင့္ မိတ္ကပ္ ပညာရွင္ မ်ားစြာ တို႔သည္ - ထို ဇတ္၀င္ခန္း ေလး တစ္ခုခ်င္းစီ တို႔၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႐ိွေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ဆိုပါေတာ့- ကမာၻ႕သမိုင္း ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ့ သမိုင္းျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အထုပၸတၱိ ျဖစ္ေစ- မ်ားစြာေသာ စာဖတ္သူတို႔ သည္- ျဖစ္ရပ္တို႔၏ အစီအစဥ္၊ Sequence တစ္နည္းအားျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ မွ်ကိုသာ ၾကည့္မိတတ္ၾက၏။ ေနာက္ကြယ္မွ- အေနအထားမ်ား၊ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္- ဤသို႔ ျဖစ္ရ သနည္းကို ထိုးေဖါက္ စဥ္းစားသူတို႔ လြန္စြာ နည္း၏။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း- သမိုင္းတြင္- ဤသူအား လူေကာင္းဟု ေရးထားလွ်င္- လူေကာင္းဟု ထင္မွတ္ၾကသလို၊ လူဆိုးဟု ေရးလွ်င္ လည္း လူဆိုးႀကီးဟု အလြယ္တကူ သတ္မွတ္ လိုက္၏။

ဤအေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း မ်ားစြာေသာ ေရွ႕ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။

ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔၏ ေနာက္ကြယ္ သေဘာကို မသံုးသပ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕- လိမ္သူကလည္း- ေရွ႕ဆက္ လိမ္ေနၾကဦးမည္ ျဖစ္၍၊ အလိမ္ခံရသူ တို႔ကလည္း- မ်ိဳးဆက္သာ ေျပာင္းလွ်င္ ေျပာင္းသြားေသာ္ျငား- ဆက္လက္ အလိမ္ခံရဦးမည္ သာ ျဖစ္၏။

ေနာက္ကြယ္ ဟု ဆိုရာတြင္-
 • ေနာက္ခံ- အေျခအေန၊ အေၾကာင္း ခ်င္းရာ စေသာ သက္မဲ့ အေနအထားတို႔ ႐ိွသကဲ့သို႔- ေနာက္မွ- ဖန္တီး ေပးသူ သက္႐ိွမ်ားစြာ တို႔ ႐ိွေန၏။
 • ေနာက္မွ- ဖန္တီး ေပးသူတို႔၏ ေနာက္တြင္ ထပ္မံ၍- ဇတ္ဆရာ ႐ိွ၏။
 • မ်ားစြာေသာ သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေနာက္ကြယ္ မွ ဖန္တီးသူ အခ်ိဳ႕ကို သိလွ်င္ေသာ္မွ- ဇတ္ဆရာကို သိႏိုင္ရန္ လြန္႕စြာ လြန္စြာ ခက္ခဲ၏။ သူတို႔သည္ကား- မျမင္ႏိုင္ေသာ လက္မ်ား ျဖစ္ေတာ့၏။
ေခြးအား တုတ္ျဖင့္- ပစ္ေပါက္ေသာ အခါ- ေခြးသည္ တုတ္အား လိုက္ကိုက္တတ္၏။
ျခေသၤ့အား တုတ္ျဖင့္- ပစ္ေပါက္ပါက- ျခေသၤ့သည္ တုတ္ျဖင့္ ေပါက္သူအား ကိုက္သတ္မည္ ျဖစ္၍- တုတ္ကို လွည့္၍ပင္ ၾကည့္မည္ မဟုတ္။

ဤသည္မွာ- ေခြး ႏွင့္ ျခေသၤ့ တို႔၏ အဆင့္ ကြာျခားမွဳ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ေခြး၏ ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ျခေသၤ့၏ ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္းျခင္း မတူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ဇတ္ထုပ္တို႔၏ ေနာက္တြင္ ဇတ္ဆရာ ႐ိွရမည္ ဆိုေသာအခါ- အမ်ားစု ျမင္ေယာင္ မိလိုက္ႏိုင္ သည္က- ဟိုေျပးဒီလႊား ဟိုလူ႔ခိုင္း ဒီလူ႔ခိုင္း ႏွင့္ အလုပ္ရွဳပ္ေနေသာ- သာမာန္ ဇတ္ဆရာ မ်ိဳးျဖစ္၏။

လြန္စြာ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္ တိုင္းသည္- ဟိုေျပး၊ ဒီလႊား အလုပ္ရွဳပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္၊ အလုပ္မ်ားေနေသာ သူမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။

စာဖတ္သူကို အလြယ္ဆံုး ျမင္သာေအာင္ ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္- ပ်ားအံု တစ္အံု၏ အဓိက အသက္သည္ကား ပ်ားဘုရင္မ ျဖစ္၏။

ပ်ားဘုရင္မ သည္- လုပ္သားပ်ားမ်ား၊ စစ္သားပ်ားမ်ားကို- ဟိုမွ ဒီမွ- ညႊန္ၾကား ခုိုင္းၾကား ေနျခင္း လံုး၀မ႐ိွ။ သူလုပ္ေနသည္က- လုပ္သား ျဖစ္မည့္ ပ်ားႏွင့္ စစ္သားျဖစ္မည့္ ပ်ားမ်ားကို- အခ်ိဳးက်က် ေမြးထုတ္ေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ျဖစ္လာေသာ ပ်ားတို႔သည္- သူ႔အလုပ္ သူလုပ္သြားၾကေတာ့၏။

လြန္စြာ ေတာ္ေသာ ဇတ္ဆရာေကာင္း ျဖစ္ေစ၊ အားကစား နည္းျပေကာင္း ျဖစ္ေစ- တို႔သည္- မိမိ၏ Team အား မိမိ ျဖစ္လိုသည္ကို ခိုင္းေစျခင္း အစား- ထိုသူကိုယ္တိုင္ ၏ စိတ္လို လက္ရ- ခိုင္းစရာမလိုပဲ လုပ္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္ေစရန္၊ တိုက္႐ိုက္ မဟုတ္ေသာ- စနစ္ျဖင့္- ပံုေဖၚ ယူသြားႏိုင္၏။ Motivation ေခၚ စိတ္ဓါတ္ အင္အား ျဖစ္ေစျခင္း၊ Incentive ေခၚ မက္လံုး ဖန္တီး ေပးျခင္း၊ အျခားတစ္ဘက္တြင္ အေၾကာက္တရား ဖန္တီးေပးျခင္း တို႔ကို သံုး၍- ဖန္တီးသြားၾက၏။

သာမာန္ အဆင့္ ျဖစ္ေသာ၊ ဇတ္ဆရာ- သာမာန္ အဆင့္ ျဖစ္ေသာ အားကစား နည္းျပသည္- သူ၏ အဖြဲ႕သား တုိ႔အား ျဖစ္ေစသည္ကို တိုက္႐ိုက္ ခိုင္းရ၏။ သာမာန္ ထက္ထူးခၽြန္ေသာ၊ သာမာန္ ထက္ ဥာဏ္ႀကီးသူတို႔သည္- တိုက္႐ိုက္ ခိုင္းမည့္ အစား- ျဖစ္လာေစရန္ အေနအထားႏွင့္- လုပ္မည့္သူမ်ားကို သူ႕ေနရာ သူခ်ေပးထားလိုက္ျခင္းမွ အပ- တိုက္႐ိုက္ ပါ၀င္မွဳ မ႐ိွ သေလာက္ပင္ ႐ိွေနၾက၏။ မျမင္ရေသာ လက္မ်ားသည္ အစြမ္းႀကီးမားေသာ လက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို- အေမရိကန္ သမၼတ ေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သူ- ၀ုဒ္႐ိုး ၀ီလ္ဆင္ Woodrow Wilson က ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆိုခဲ့၏။

“There is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."

 “အလြန္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့၊ ႏုညံ့လြန္းလို႔ ႐ိွလို႔ ႐ိွမွန္းေတာင္ မသိႏိုင္တဲ့၊ အလြန္တရာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္တဲ့၊ အလြန္တရာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ ေနတဲ့- အလြန္ ျပည့္စံုတဲ့၊ အလြန္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ထိုးေဖါက္ ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ ႀကီး တစ္ခု တစ္ေနရာရာ မွာ႐ိွေနပါတယ္။ သူတို႔ က တစ္စံု တစ္ခုကို မႏွစ္သက္ ရံွဳ႕ခ်ဘို႔ ေျပာယင္ေတာင္- အသက္ရွဳတဲ့ အေနအထားထက္ ပိုေျပာစရာ မလိုေလာက္ ေအာင္ပါပဲ "

အေမရိကန္ သမၼတ ဂၽြန္ဖက္ ကေနဒီ ဆိုလွ်င္- လူတိုင္း ၾကားဘူးၾက ပါလိမ့္မည္။
 • သူသည္ လြန္စြာ စကားေျပာေကာင္းသူ၊ စကား အတတ္ ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္၏။ (စကားေျပာေကာင္းသူ ရစ္ခ်တ္ နစ္ဆင္သည္ စကားစစ္ထိုးပြဲတြင္ သူ႔အား ရံွးနိမ့္ခဲ့ရသည္။)
 • သူသည္ လြန္စြာ သတၱိေကာင္းသူ ျဖစ္၏။ (စစ္ျပန္-သူရဲေကာင္း ျဖစ္႐ံုမက- မည္သည့္ အေမရိကန္ သမၼတ ကမွ် မေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ိဳး ေျပာခဲ့သူ ျဖစ္၏။)
 • သူသည္ လြန္စြာ လူစိတ္ ႐ိွသူ ျဖစ္၏။ (မတရားေသာ ဗီယက္နာမ္ စစ္ပြဲကို မဆင္ႏႊဲျဖစ္ေစရန္- တပ္မ်ားကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးစားေနယင္း ေသဆံုးခဲ့ရ၏။)
 • သူသည္ ေကာက္က်စ္မွဳ ကို ဆန္႔က်င္သူ၊ မွန္ကန္ မွဳကို ျမတ္ႏိုးသူ ျဖစ္၏။ (Operation Northwoods ေခၚ က်ဴးဘားအား သိမ္းပိုက္ရန္ ေကာက္က်စ္သည့္ အစီအစဥ္ကို ကန္႕ကြက္ခဲ့၏။)
 • သို႔ေသာ္ သူသည္ လွပေသာ မိန္းမ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ေပ်ာ့တတ္ေသာ အားနည္းခ်က္ ႐ိွသူလည္း ျဖစ္၏။ (ထိုေခတ္ အခါက အေခ်ာဆံုး မိန္းမ ျဖစ္သူ ဂ်က္ကလင္း ကေနဒီ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳထားေသာ္လည္း- ႐ုပ္ရွင္ မင္းသမီး မြန္႐ိုးႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့၏။ သူႏွင့္ ပတ္သက္မိ လိုက္ျခင္းသည္ မြန္႐ိုး တစ္ေယာက္ အသက္တို ရျခင္း၏ အေၾကာင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္စရာ ႐ိွ၏။)
 • သူသည္ မျမင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအား ႀကီး၏ အလိုကို ဆန္႔က်င္ခဲ့၏။ မျမင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားႀကီး၏ ျမင္သာေသာ အစိတ္အပိုင္း တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္- သူသည္ လူ႔ဘ၀မွ ေစာစီးစြာ ထြက္ခြာသြားခဲ့ရေသာ္လည္း- မည္သို႔ မည္ပံု ထြက္ခြာခဲ့ရပံုကိုပင္- လြတ္လပ္ မွန္ကန္ပါသည္ ဆိုေနတတ္ၾကေသာ Main Stream Media မ်ား၏ ေရငံု ႏွဳတ္ပိတ္ျခင္း၊ ေစာဒက မတတ္ျခင္း မ်ားကို အမ်ားစု သိရိွႏိုင္မည္ မဟုတ္။

လူအမ်ားစုသည္- ထင္ရွားေသာ အသံလႊင့္ဌာန ႀကီးမ်ား၊ သတင္းစာ ႀကီးမ်ားကိုသာ ယံုစား ေနမိတတ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔ ထံမွ အသံမၾကားရပါက- သိပ္စိတ္၀င္စားျခင္း မ႐ိွတတ္ေခ်။

အမွန္အားျဖင့္- သူတစ္ဦးတည္း ေသဆံုးခဲ့ျခင္း မဟုတ္။
သူ႕အား လုပ္ၾကံမွဳ ၏ ေရွ႕ႏွင့္ ေနာက္ ကာလ မ်ားတြင္ သူေသဆံုးျခင္း ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေသာ ထူးဆန္းစြာ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ၂၁-ဦး အထိ ႐ိွခဲ့၍၊ စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ ေပါင္း ၁၀၃-ဦး အထိ ႐ိွခဲ့ပါ၏။

ကေနဒီ ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါစို႕-

သူသည္- ၁၉၆၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ-၂၇-ရက္တြင္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားအား ေအာက္ပါ စကားကို အလြန္ရဲရင့္စြာ ေျပာခဲ့၏။


“လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္’ - ဆိုတဲ့ စကားလံုး ဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို. ေနထိုင္ ေနတဲ့ လြတ္လပ္ၿပီး- ပြင့္လင္း တဲ့ လူ႕အခြင့္ အေရးအတြက္ နားၾကားျပင္းကပ္ စရာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြ- လူသား ဆိုတဲ့ အေနနဲ.- ေမြးရာပါ တာ၀န္ အရေရာ၊ သမိုင္းေပး တာ၀န္ အရပါ၊ လွ်ိဳ.၀ွက္ အဖြဲ.အစည္း ေတြ၊ လွ်ိဳ.၀ွက္ သစၥာခံ က်ိန္ဆိုထား ခ်က္ေတြ၊ လွ်ိဳ.၀ွက္ လုပ္ေဆာင္မွဳ ေတြ အားလံုးကို ဆန္႔က်င္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ .. - မိမိတို.ရဲ. ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမွဳ ႀကီးထြားႏိုင္ သမွ် ႀကီးထြား ႏိုင္မွဳ၊ အတြက္ လူသိခံ လို.မရတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ အေပၚမွာ အဓိက အားျပဳထားတဲ့၊ အင္မတန္ အင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့ ၾကင္နာ မွဳ ကင္းမဲ့တဲ့ အကြက္ခ် ၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္မွဳ ေတြ နဲ. ကမာၻတစ္ခုလံုးကို ၀ိုင္းရံထားၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို.ကို ဆန္႔က်င္ ထားၾကတယ္။ သူတို.ဟာ- က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ မွဳ အစား၊ တစ္စိမ့္စိမ့္ ထိုးေဖါက္ ၀င္ေရာက္မွဳ ကို သံုးတယ္၊ ေ႐ြးခ်ယ္ ႏိုင္ခြင့္ အစား၊ မလိုတမာ ေအာက္လမ္းနည္းကို သံုးတယ္၊ လြတ္လပ္ စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ အစား၊ အေၾကာက္ တရား နဲ. ေ႐ြးခ်ယ္ လာေအာင္ လုပ္တယ္။ အဲဒီ စံနစ္ၾကီးဟာ- လူအေျမာက္ အမ်ားနဲ. ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ေတြကို စနစ္တက် တိက်စြာ ေပါင္းစပ္ ထားၿပီး၊ စစ္ေရး၊ သံတမာန္ ေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ သိပၸံပညာ၊ နဲ. ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ တဲ့ စံနစ္ၾကီး ျဖစ္ ေနတယ္။ သူတို. ရဲ.ျပင္ ဆင္ ထားမွဳေတြကို လံုျခံဳစြာ ဖံုးဖိထားတယ္။ အမ်ား ျပည္သူ သိခြင့္ မ႐ိွဘူး၊ သူ.လုပ္မိတဲ့ အမွားေတြ ဆိုယင္ တစ္ခါတည္း ေျမျမဳပ္ သျဂႌဳဟ္ လိုက္တယ္၊ သတင္းစာ မွာ မပါလာ ဘူး၊ ဒီ စံနစ္ကို မႏွစ္သက္သူ ေတြကို အသံတိတ္ပစ္လိုက္တယ္၊ သူတို.ရဲ. အသံုးစရိတ္ အေပၚမွာ အစစ္ အေမးမခံရဘူး၊ ဘယ္လို လွ်ိဳ.၀ွက္ ခ်က္ကိုမွ ေဖၚမျပဘူး၊ .. အေမရိကန္ ျပည္သူ ေတြကို အသိေပး၊ ႏိုးၾကားေစဘို. ဆိုတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ တာန္ကို ၀ိုင္းကူ ေပးဘို. အခု ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ. ခင္ဗ်ားတို.ရဲ. အကူအညီကို ေတာင္း ေနပါတယ္၊ .. ”

"The very word ‘secrecy’ is repugnant in a free and open society, and we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and secret proceedings … For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It depends on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published, its mistakes are buried, not headlined, its dissenters are silenced, not praised, no expenditure is questioned, no secret is revealed ... I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people.”
ထိုမွ် မကေသး- ၁၉၆၃-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁-ရက္ေန.၊ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္ တြင္

“အေမရိကန္ သမၼတ ဆိုတဲ့ အျမင့္ ဆံုး အေနအထား ကို အေမရိကန္ လူမ်ိဳးေတြရဲ. တကယ့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ဘို.၊ ေမႊေႏွာက္ ဘို. အတြက္ အသံုးခ် ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ႔ သမၼတ ရာထူးက မဆင္းခင္ သမၼတ အေနနဲ႕ ခံစား ေနရတဲ့ အေျခအေန ေတြကို ျပည္သူေတြကို တင္ျပေပး ဘို. လိုပါတယ္”
“The high office of President has been used to foment a plot to destroy the American's freedom, and before I leave office I must inform the citizen of his plight.”

ဟူ၍ လည္းေကာင္း- ထူးျခားေသာ မေမွ်ာ္လင့္ သည့္ ရဲရဲေတာက္ စကားမ်ားကို ေျပာၾကား ခဲ့မိျခင္း ေၾကာင့္- ထို ဒုတိယ မိန္.ခြန္း ေျပာၿပီး- ၂၁-ရက္ အၾကာ၊ ပထမ မိန္.ခြန္း ေျပာ အၿပီး၊ ၂-ႏွစ္ ႏွင့္ ၆-လ အၾကာတြင္ ရက္စက္ စြာ အလုပ္ၾကံ ခံလိုက္ရသူမွာ- အေမရိကန္ သမၼတ ေဟာင္း ဂၽြန္ဖက္ ကေနဒီ ပင္ ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္။

http://www.atlanteanconspiracy.com/2008/06/secret-society-network-part-2.html http://loveforlife.com.au/node/7245 http://www.hermes-press.com/jfk1.htm

ဂၽြန္အက္ဖ္ ကေနဒီ ရဲ႕ အျမင္ ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား။

သူသည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းရပ္တို႔ကို အလြန္ ရဲရင့္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၏။
 • အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္း စီအိုင္ေအ CIA အား ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း။ (က်ဴးဘားသို႔ မတရား က်ဴးေက်ာ္ရန္- ေကာက္က်စ္စြာ အကြက္ခ်သည့္- Operation Northwoods ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ - CIA အႀကီးအကဲ- အယ္လင္ ဒါးလက္စ္ Allen Welsh Dulles အား ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့၏။ ထူးဆန္းသည္က- သူထုတ္ပယ္ခဲ့ေသာ အယ္လင္ ဒါးလက္စ္ သည္ - ကေနဒီ အသတ္ခံရမွဳကို ေဖၚထုတ္ရသည့္ Warren Commission အဖြဲ႕ ၇-ဦးတြင္ တစ္ဦး အျဖစ္ ျပန္ပါ၀င္ခဲ့၏။ ေနာက္ေဆာင္းပါး တြင္- ထို ေကာက္က်စ္ အကြက္ခ် သည့္ ကိစၥ အေၾကာင္းကို ေဖၚျပေပးပါမည္။)
 • ထို႔အျပင္ - ေကာက္က်စ္စြာ အကြက္ခ်သည့္- Operation Northwoods တြင္ ပါ၀င္သူ - Joint Chiefs of Staff ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လမ္နစ္ဇာ Lemnitzer အားလည္း ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့၏။ သူထုတ္လိုက္ေသာ လမ္နစ္ဇာ သည္ ကေနဒီ မေသမီ- ၁၀-လ အလို- ၁၉၆၃-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္- ေနတိုး NATO အဖြဲ႕ႀကီး၏ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု အႀကီးအကဲ ရာထူး Supreme Allied Commander ကို ရသြား၏။ စာဖတ္သူ အေနျဖင့္- ထူးဆန္းသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသေလာ။ တစ္ဘက္တြင္ သမၼတ အေနျဖင့္ အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ေသာ္လည္း- အျခားတစ္ဘက္ တြင္ အလြန္ျမင့္မားေသာ ရာထူးကို သမၼတ မေပးပဲ ႏွင့္ ရႏိုင္ သည္ မွာ- မည္သို႔ ျဖစ္မည္ ထင္ပါသနည္း။
 • ထိုမွ် မကေသး- အာဏာ ႐ိွသူတို႔မွ ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး ကိစၥကို လွည့္ပတ္ ကစားျခင္း မျပဳ ႏိုင္ေစရန္- ႏိုင္ငံေတာ္ အရန္ ဘ႑ာ ဌာန ႀကီး Federal Reserve System ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့၏။ (မၾကာခင္က ကမာၻတစ္၀ွမ္း လံုးတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ Economic Crisis မ်ား၊ ယခု လက္႐ိွ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ျပႆနာ မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ- အေၾကာင္းရင္းသည္ Federal Reserve System ၏ မ႐ိုးသားမွဳ၊ ႏွင့္ ေလာဘႀကီး Finance ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ subprime crisis အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားစြာ တို႔၏ စုေဆာင္းေငြမ်ား- ကို စီးပြားေရး သမားမ်ားက- အပိုင္စီး သြားႏိုင္ေသာ္လည္း- မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးႀကီးမားမား မွ အျပစ္က် ခံခဲ့ရျခင္း မ႐ိွပါ။ ေနာက္ၾကံဳႀကိဳက္ပါက- ဤအေၾကာင္းကို သီးသန္႕ ေရးသားေပးပါမည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာမ်ားကို ကေနဒီသည္ ထိုစဥ္ ကတည္းပင္ သိ႐ိွထားေသာေၾကာင့္- အမွန္တကယ္ တန္ဘိုး ေရေရ ရာရာ မ႐ိွေသာ ေငြေၾကး စနစ္မွ- ယခင္ မူလ စနစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ- ေရႊႏွင့္ တန္ဘိုး ညီသည့္ စနစ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့၏။ အကယ္၍ ထိုစနစ္ ျပန္ေပၚလာပါမူ- Federal Reserve System မ႐ိွေတာ့ေပ။ ဤအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍- ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ ဂရစ္တ္ဇ္ Colonel James Gritz ဆိုသူက- ေျပာခဲ့သည္မွာ- “ကေနဒီ က အေမရိကန္ ေငြေၾကး စနစ္ကို ေရႊစံ ထားတဲ့ စနစ္ကို ျပန္သြားဘို႔ ေျပာလိုက္တာဟာ- Federal Reserve System ကို ျဖဳတ္ခ် လိုက္တာပါပဲ။ အေၾကြး မဟုတ္တဲ့- ေငြမွာ Federal Reserve အမွတ္အသား ပါလာစရာ မ႐ိွေတာ့ပါဘူး။ ဒါကို သူက- အေမရိကန္ အေျခခံ ဥပေဒ ကေန- ဦးေဆာင္ သူအေနနဲ႕ တကယ္ လုပ္ေဆာင္ရဲ ျခင္းဟာ- သူ႕ကိုယ္သူ ေသဒဏ္ ခ်လိုက္တာပါပဲ။ အခု အခ်က္ နဲ႕တင္ သူ႔ကို ရွင္းပစ္ဘို႔ အခါ ေရာက္သြားတာပါပဲ” ("When Kennedy called for a return of America's currency to the gold standard, and the dismantling of the Federal Reserve System -- he actually minted non-debt money that does not bear the mark of the Federal Reserve; when he dared to actually exercise the leadership authority granted to him by the U.S. Constitution. Kennedy prepared his own death warrant. It was time for him to go." 
 • ကေနဒီသည္- မတရားေသာ စစ္ပြဲ ျဖစ္သည့္ ဗီယက္နာမ္ စစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္၍- တပ္မ်ား ျပန္ေခၚရန္ စီစဥ္ခဲ့၏။ ထိုစစ္ပြဲသည္ လက္နက္တန္ဘိုး ေဒါလာ ဘီလ်ံ ၅၀၀ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေသာ ပြဲျဖစ္၏။ သူေသလွ်င္ - စစ္ကို လိုလားေသာ ဒု-သမၼတ ဂၽြန္ဆင္ က တက္မည္ ျဖစ္၏။ (၉၁၁ အေရးအခင္း ျဖစ္ေသာ အခါ- ဘုရ္ွ မိသားစု အၾကံေပး အျဖစ္ တစ္ဘက္မွ လုပ္ကိုင္ ေသာ- အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေရး ကုမၸဏီ Carlyle Group သည္- ရွယ္ယာ ၇၀၀% (၇-ဆ) တက္သြား၏၊။) 
 • တစ္ဘက္တြင္ ရု႐ွား ႏွင့္ စစ္ေအး တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနၿပီး- အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း အိုင္ဆင္ ေဟာင္၀ါ ၏ ေနာက္ဆံုး ႏွဳတ္ဆက္ မိန္႕ခြန္းတြင္ ေျပာခဲ့သည့္ အတိုင္း military-industrial complex ႀကီးအေနျဖင့္- စစ္ေအး ကာလ အတြင္း- သံုးစြဲရမည့္ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးမွာ ေဒၚလာ ၆-ထရီလ်န္ (ဘီလ်ံ ၆၀၀၀) အထိ ရွိႏိုင္၏။ ကေနဒီ အေနျဖင့္- ထိုကိစၥမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္- သူ႔အား လူ႔ျပည္မွ ပယ္ရွားရန္ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္း တစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေန၏။

ထင္ရွားေသာ မီဒီယာ ႀကီးမ်ား။

ထင္ရွားေသာ မီဒီယာ ႀကီးမ်ားသည္- ဇတ္ဆရာ တီးခုိင္းေသာ တီးလံုးကို တီးေပးၾကရ၏။ လြတ္လပ္၍- မွန္ကန္သည္ဟု အမ်ားယံုၾကည္ ထားသည္မ်ားကို အလြဲ သံုးစား လုပ္လွ်က္- သဘာ၀မက်- ဇတ္ထုပ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ- ေမွာ္ဆန္ဆန္ က်ည္တစ္ေတာင့္ ဇတ္လမ္း Single Bullet Theory ကို သာ ေဖၚထုတ္ ေရးသား ျပသ ခဲ့ၾက၏။ ထပ္မံ စစ္ေဆးခ်က္မွ - တစ္ေတာင့္ထက္ မကေသာ က်ည္ ျဖစ္သည္ ဟု ထြက္လာေသာ အခါ- အသံမထြက္ ၾကေတာ့ေပ။

ထိုမီဒီယာ ႀကီးမ်ားသည္- အမ်ားသိၾကသည့္ အတိုင္း ဘယ္တုန္းကမွ် မ႐ိွ၊ ရွာ၍လည္း မေတြ႕ရေသာ Weapon of Mass Destruction ကို တစ္ခမ္း တစ္နား ေဖၚျပ ခဲ့ၾကၿပီး- အီရတ္ ႏိုင္ငံသို႔ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကို ကမာၻမွ လက္ခံလာေအာင္ တီးလံုးမ်ား တီးခဲ့ျပန္ေသး၏။

ရွက္စရာ အေကာင္းဆံုး ကိစၥရပ္ မ်ားစြာ အနက္မွ- တစ္ခုတြင္- နာရီယာ မိန္းကေလး အစစ္ ခံခ်က္ ျဖစ္၏။ ၁၉၉၀-ခု - အီရတ္ ႏိုင္ငံမွ ကူ၀ိတ္သို႔ က်ဴးေက်ာ္ ခ်ိန္တြင္- ကူ၀ိတ္ ေဆးရံုသို႔ အီရတ္ စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး- ေမြးၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကို ထားသည့္ Incubator မ်ားမွ- ကေလးမ်ားကို - သံမံတလင္း ၾကမ္းျပင္ သို႔ ခ်ၿပီး- ေသေစခဲ့သည္ဟု တစ္ရံွဳ႕႐ံွဳ ငို၍- ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ အစစ္ခံခဲ့ေသာ- ကူ၀ိတ္- လုပ္အားေပး သူနာျပဳ နာရီယာ ဆိုသည့္ မိန္းကေလး၏ အစစ္ခံခ်က္ကို - စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ ၾကည့္ခဲ့ရ၏။ အင္မတန္ ရက္စက္ပါလားဟု ကမာၻ႕႐ုပ္ျမင္ သံၾကား ပရိႆတ္ႀကီးမွ- အီရတ္ အား ေဒါသ ျဖစ္ေအာင္ - သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ထိုမိန္းကေလးငယ္သည္ အမွန္ အားျဖင့္- အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ- ကူ၀ိတ သံအမတ္ႀကီး၏ သမီး ျဖစ္မွန္း ဘူးေပၚသလို ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း- ထိုမီဒီယာ ႀကီးမ်ားသည္- သူ႔တို႔ ႏွင့္ မပတ္ခဲ့သလို ခပ္တည္တည္ပင္ ေနလိုက္ၾက၏။

ထိုအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို http://en.wikipedia.org/wiki/Nayirah_(testimony) တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါ၏။ လိမ္သူကလည္း လိမ္၏။ လိမ္ခိုင္းသူကလည္း လိမ္ခိုင္း၏။ျဖစ္လာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား နစ္နာမွဳ မ်ား အတြက္ သူတို႔ စိတ္မ၀င္စားပါေခ်။
 • ျမွားႏွင့္ ပစ္သူက- ေသာႏုတၳိဳရ္။
 • ေစခိုင္းသူက- ရွင္ဘုရင္။
 • လိုခ်င္သူက- မိဘုရား။
 • အစြယ္ ျဖတ္ခံ၍- အသက္ေပး လိုက္ရသည္ ကေတာ့ - ဆဒၵန္ ဆင္မင္း ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
တကယ္ လက္ေတြ႕တြင္- ယခု အဆင့္ထက္မက- မ်ားစြာ ရွဳပ္ေထြးကာ- ေသာႏုတၳိဳရ္ အဆင့္ဆင့္ ႐ိွေနေတာ့၏။

(အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ ဖတ္႐ွဳရန္။) 

[+/-] show/hide this post