Monday, April 23, 2012

ကံ-ေကာင္း၊ ကံ-ဆိုး ႏွင့္ ေဗဒင္

သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေပၚတက္၊ ေအာက္ဆင္းျဖင့္- ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ မေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ခဲ့ေသာ သတၱ၀ါ တို႔ အေနျဖင့္- ကံေကာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ မ်ား၊ ကံမေကာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို လူတိုင္း ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ရၾက၏။

ကံေကာင္း ျခင္းမ်ားသာ အစဥ္တစိုက္ ျဖစ္ေနေသာ လူဟု၍ မ႐ိွသကဲ့သို႔- ကံဆိုးျခင္းမ်ား ထာ၀ရ က်ေရာက္ေနေသာ လူဟူသည္လည္း မ႐ိွ။ သို႔ေသာ္-

  • အခ်ိဳ႕အတြက္- ကံေကာင္း ကာလ တာရွည္၏။
  • အခ်ိဳ႕အတြက္က ကံဆိုး ကာလ တာရွည္၏။
  • အခ်ိဳ႕အတြက္က- ကံေကာင္းခ်ိန္တြင္ ထူးျခားစြာ လႊတ္ေကာင္း၏။
  • အခ်ိဳ႕အတြက္က- ကံဆိုးခ်ိန္တြင္ ထူးျခားစြာ လႊတ္ဆိုး၏။
  • အခ်ိဳ႕အတြက္ကမူ- ကံေကာင္း၊ ကံဆိုး ကာလမ်ားကို အလြန္ထူးျခား ေသာ အေနအထားမ်ား မ႐ိွပဲ- ျဖတ္သန္းသြားရ၏။
မည္သို႔ ျဖစ္ေစ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ကံ-ကို ယံုေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္၏။
မိမိတို႔ ယံုၾကည္ပံု- ယံုၾကည္နည္း က သဘာ၀ က်-မက်႐ိွမ႐ိွေတာ့ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ ေတာ့ ႐ိွ၏။
  • အခ်ိဳ႕က- “ကံ-ဆိုသည္မွာ အလုပ္ပဲ၊ ဘာမွ မျမင္ရတာေတြ ယံုမေနနဲ႕၊ ကိုယ္လုပ္စရာ လုပ္” ဟု ဆိုတတ္ၾက၏။
  • အခ်ိဳ႕က- မိမိ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းခ်က္၊ တို႔ကို ျပန္လည္ ေလ့လာ သံုးသပ္ရမည့္ အစား- အားလံုးကို “ကံ-ပါပဲကြာ” ဟု ပံုခ်လိုက္၏။
  • အခ်ိဳ႕ကေတာ့လည္း- “လွံထမ္း လာတာ ျမင္ရတယ္။ ကံထမ္းလာတာ မျမင္ရဘူး” ဟု ဆို၍- ကံထမ္းလာတာေလး ျမင္လာရႏိုး ႏွင့္ ထီေလး အဆက္မျပတ္ထိုးရာမွ- စြဲလမ္း သြားေသာ အေနအထား သို႔ ေရာက္သြား၏။
ေကာင္းပါၿပီ။ ကံ ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။ ကံ ဆိုသည္မွာ အလုပ္ ျဖစ္၏။ ေကာင္းတာလုပ္၊ ေကာင္းတာျဖစ္၊ မေကာင္းတာလုပ္၊ မေကာင္းတာ ျဖစ္၏။ ဤသည္က ပင္ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ေသာ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

ကံ-ကိုသာ ယိုးမယ္ဖြဲ႕ၿပီး- အခ်ိန္တန္ ျဖစ္လာမွာပဲ သေဘာထားလွ်င္- ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အေနျဖင့္- ေကာ႑ည ပုဏၰား ေဟာခ်က္ကို ထိုင္ေစာင့္ ေနယံုသာ ျဖစ္၏။ ဒုကၠရ စရိယာကို ၆-ႏွစ္တိုင္ ဒုကၡခံ က်င့္စရာမလိုေတာ့ေပ။

ကံ-ေကာင္းလွ်င္ ကယ္သူ ေပၚလာမည္ သေဘာထားလွ်င္- မဟာ ဇနကၠမင္းသားသည္ ၇-ရက္ လံုးလံုး- ပင္လယ္ျပင္တြင္ ကူးခတ္ ေနေတာ့မည္ မဟုတ္။ ေရကူး ေနသူကို ေတြ႕ေနလွ်က္ႏွင့္ပင္- ထိုသူသည္- ေၾကာက္လန္႔ တၾကား ကူးခတ္ ေနသူလား၊ ဇြဲလံု႔လ အမွန္ျဖင့္ အားထုတ္ ေနသူလား ဟုပင္ စစ္ေဆးသူ ေမခလာ နတ္သမီးကလည္း- မိမိအသက္ အတြက္ ႀကိဳးစား အားထုတ္- လံု႔လ စိုက္သူ မဟုတ္သူ အား- အလုပ္ရွဳပ္ခံ ကယ္တင္စရာ အေၾကာင္းမ႐ိွ။

သို႔ေသာ္လည္း- ကံ-ကို တစ္ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ လုပ္ေနသူတို႔ တစ္ဘက္က ႐ိွေနၾကသလို- မိမိ၏ အမွားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္မွဳ မျပဳပဲ- ကံ-ေပၚ ပံုခ် သူတို႔သည္ လည္း- မည္သည့္ အခါမွ် အေျခအေန တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္။

ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေနေသာသူမ်ားတြင္ ဆိုးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္လာေသာ အခါတြင္- မ်က္ေတာင္ေမႊး တစ္ဆံုးမွ်သာ ျမင္ႏိုင္သူတို႔သည္- ကံ အေပၚ နားလည္မွဳ လြဲေတာ့၏။

တစ္ဘက္တြင္- မေကာင္းတာ လုပ္သူမ်ား- ေအာင္ျမင္ေနေသာ အခါ- “ေကာင္းတာလုပ္လည္း အလကားပါပဲ။ ၾကည့္ပါလား သူမ်ားေတြ မဟုတ္မမွန္တာ လုပ္ၿပီး ႀကီးပြားေနတာ”- ဟူ၍ မေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းျဖင့္ ႀကီးပြားသူတို႔ကို အားက် စိတ္မ်ား ေပၚလာတတ္ေတာ့၏။

အမွန္ကေတာ့ ထိုသို႔ နားလည္မွဳ လြဲရျခင္းသည္- ကံ၏ အက်ိဳးေပး မ်ား၏ မတူပံုကို သေဘာမေပါက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
  • အခ်ိဳ႕ေသာ ကံမ်ားသည္- လက္ငင္း အက်ိဳးေပး၏။
  • အခ်ိဳ႕ေသာ ကံမ်ားသည္- အခ်ိန္ ကာလ တစ္ခုက်မွ- ေပၚေပါက္လာတတ္၏။
ရွင္းလင္းေအာင္ ဥပမာ ဆိုရမည္ ဆိုပါက- ေရေႏြး ပူျဖင့္- လက္ကို ေလာင္းခ် လိုက္ေသာ ကံ၏ အက်ိဳးေပးသည္- ယခုခ်က္ခ်င္း- အပူေလာင္ ေသာ ေ၀ဒနာကို ခံစားရ ေစ၏။ ငယ္ငယ္တုန္းက- စာက်က္မွတ္ခဲ့ေသာ၊ ပညာကို တတ္ေျမာက္ ေအာင္လုပ္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးေပးသည္- ေနာင္ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေသာ အခါတြင္- ပညာတတ္၊ တစ္ဦး အျဖစ္ စား၀တ္ ေနေရးကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ ျပဳ၏။

ေဗဒင္ ပညာျဖင့္- ကံေကာင္းခ်ိန္၊ ကံအက်ိဳးေပးခ်ိန္ တို႔ကို မွန္ကန္စြာ စိစစ္ ဆံုးျဖတ္ၾကေသာ အခါ- အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔ အေနျဖင့္- ထူးျခားေသာ အက်ိဳးေပးေကာင္း တို႕ကို ထိုကာလမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာ ရ႐ိွသည္ကို ျမင္ရ၏။

ထိုအက်ိဳးေပးတို႔သည္- ေလထဲက ေရာက္လာပါသလား၊
ထိုအက်ိဳးေပးတို႔သည္- ထာ၀ရ ဘုရားသခင္က- မင္း- ေအာင္ျမင္ေစသတည္း၊ ႀကီးပြားေစသတည္း ဟု ေကာင္းခ်ီးေပး လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာျခင္းပါလား။

အမွန္က- ထိုအက်ိဳးေပးတို႔သည္- တစ္ခ်ိန္က မိမိ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ - သစ္ပင္ ၏ အသီးအပြင့္ကို ခံစားရျခင္းသာ ျဖစ္၏။

မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကမွ ေကာင္းကင္ဘံုမွ် လာေရာက္ ေပးကမ္းျခင္းမဟုတ္။ သိဒၶတၳ မင္းသားသည္- ဘုရား အျဖစ္ကို မိမိဘာသာ ရေအာင္ လုပ္ရ၏။ ဤဘ၀ တစ္ခုတြင္သာ လုပ္ရသည္မဟုတ္။ မ်ားစြာေသာ ဘ၀ ေပါင္းတြင္ မမွိတ္ မသုန္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး ဘ၀ တြင္လည္း - “အ၀သုႆတု ေမသရီ ေရ၊ မံသေလာဟိတံ”- ဟုေသာ- “ငါ၏ အေသြးအသား တို႔သည္ ခမ္းေျခာက္ ကုန္ေစ သတည္း” ဟုေသာ လြန္စြာ အားေကာင္းေသာ သံဒိ႒ာန္ ျဖင့္ ျပတ္သားစြာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ သဗၺညဳတ ဥာဏ္ရွင္ ဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။

ထိုင္ၿပီး၊ ဆုေတာင္ျခင္းျဖင့္ ရလာေသာ သဗၺညဳတ ဥာဏ္ မဟုတ္။

ယၾတာေခ်ၿပီး ျဖစ္လာေသာ ဘုရားမဟုတ္။

သို႔ေသာ္လည္း- ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမူ- အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အစား- ဆုေတာင္း၏။ ေမွ်ာ္ကိုး၏။ လိုအပ္လွ်င္- ေအးျမေသာ ေဆာင္းတြင္းႀကီး၌ပင္- ဘုရားဆင္းတုေတာ္အား- ေရအႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖင့္ ငယ္ထိပ္မွ စၿပီး- ကိုယ္ခ်င္းမစာမနာ ေလာင္းေတာ့၏။

သဘာ၀ယုတၱိ၊ အာဂမ ယုတၱိက်၏ေလာ။

မိမိကိုယ္တိုင္ မမွတ္မိ- မျမင္မသိ ႏိုင္ေသာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက- လည္း- ေကာင္းေသာ အက်ိဳးရႏိုင္မည့္ လုပ္ရပ္ မ်ိဳးေစ့တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ႐ိွခဲ့။ မိမိကိုယ္တိုင္ မွတ္မိ၊ ျမင္သိႏိုင္ေသာ ကာလ အတြင္းတြင္ လည္း ေကာင္းေသာ အက်ိဳးရေစ ႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္ တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ႐ိွသူတို႔မွာမူ- ေဗဒင္ ဆရာ ေျပာေသာ ထိုကံေကာင္းျခင္း သည္၊ ကံေကာင္းပါသည္ ဆိုေသာ ကာလ အတြင္း မွာပင္ - မည္သည့္ အက်ိဳးကိုမွ် အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစမည္ မဟုတ္။

ဆိုလိုသည္မွာ- ကံေကာင္းေသာ ကာလ ဟူသည္မွာ- ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေကာင္းေသာ ကံတို႔ အက်ိဳးေပးခြင့္ သာသည္ဟု သာ ဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘာမွ် မလုပ္ထားခဲ့ပါက- ဘာမွ် ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္။

မနက္က ထမင္းမခ်က္ထားခဲ့ပါလွ်င္- ထမင္း က အလိုလို က်က္ၿပီး ျဖစ္ေနမည္ မဟုတ္။ တစ္ႏွစ္လံုး စာမၾကည့္ထားပဲႏွင့္ စာေမးပြဲ မည္သို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္နည္း။

ကပ္ဖဲ့ေျပာသူက- ေမးခြန္း၀ယ္၍ ေအာင္ႏိုင္ပါသည္ ဆိုလွ်င္- ထိုသည္မွာလည္း စာေမးပြဲ အတြက္ အားထုတ္ေသာ ကံျဖစ္၏။
ထိုအညံ့စား ကံသည္- အဆင္သင့္၍ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေကာင္း ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေသာ္လည္း- ေငြျဖင့္ ေပး၀ယ္၍ မရေသာ အသိဥာဏ္ ပညာကို ရေစပါမည္လား။

ထိုနည္းတူ- ကံၾကမၼာ အနိမ့္ပိုင္း သို႔ က်ေရာက္ ေနၿပီ ဆိုပါအံ့။
ယခင္က- မေကာင္းေသာ ကံၾကမၼာတို႔သည္ အက်ိဳးေပးခြင့္ သာျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေဗဒင္ ပညာက ဆိုျခင္း ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္- ယခင္က- မွတ္မိျမင္သိႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ - မေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား မလုပ္ထားသူတို႔သည္- ထိုကိစၥႏွင့္ ဆိုင္ေသာ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစား ရမည္ မဟုတ္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္- လူ ဆိုသည္မွာ- ေသြးသား၊ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ခႏၶာကိုယ္။ ႐ုပ္၊ စိတ္ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္- အတိတ္ အေၾကာင္းမ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကိေလသာ ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက ၀ဋ္ တို႔၏ သက္ေရာက္မွဳ တို႔ကို ခံစားရဘြယ္မ်ား ႐ိွ၏။

ထို႔ေၾကာင့္- ေကာင္းေသာ အခ်ိန္တြင္ ထင္ရွားစြာ ေကာင္းက်ိဳးတို႔ မခံစားရတတ္ေသာ္လည္း- မေကာင္းေသာ အခ်ိန္တြင္မူ- အတိတ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသြးသားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ႐ုပ္ ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို ခံစားရဘြယ္ ႐ိွေနသည္မွာ- အဟာရကို မီွေနရေသာ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္ အတြက္ ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာျဖစ္သျဖင့္- ေဗဒင္ ပညာ ျဖင့္- ကံဆိုးေသာ အေနအထားကို ေဟာရာတြင္ ပိုမွန္တတ္ၾက၏။

ဤသည္မွာလည္း- သတၱ၀ါတို႔ အတြက္ အရင္းအတိုင္း ပင္ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း -ကံကို အေျချပဳေသာ အေရွ႕တိုင္း ေ၀ဒ ပညာကို အေနာက္တိုင္း ေဗဒင္ ပညာရွင္မ်ားက အဆိုးမွန္တဲ့ ေဗဒင္ ဟုပင္ သမုတ္ထား တတ္ၾကေသး၏။

ဆိုပါစို႔- သင္သည္ ကံနိမ့္ေသာ အေနအထား၊ ကံဆိုးေသာ အရိပ္အေယာင္မ်ားကို စတင္ျမင္လာရၿပီ ဆိုပါအံ့။ ထိုအေနအထားကို မည္သို႔ ကာကြယ္မည္နည္း။

တစ္ခ်ိန္က- နန္းရင္း၀န္ ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးေစာသည္- - ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ကို ေကာင္းကင္မွ ၃-ပတ္ ပတ္ၿပီး ႐ိွခိုးပါ ဆိုသည့္ ေဗဒင္ ဆရာ အၾကံေပးသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း- ဘိလပ္သို႔ မသြားခင္-လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ- ယူဂန္ဒါ ႏိုင္ငံတြင္ ၄-ႏွစ္ၾကာ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး- သူဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းလိုသည့္ နန္းရင္း၀န္ ဘ၀ မွ ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရ၏။

ေနာက္ယၾတာကေတာ့- ပို၍ ထိမိ၏။ အက်ိဳးေပး ထင္ရွား၏။
ေရႊတိဂံု ဘုရားမွ ေက်ာက္ဆင္းတု တစ္ဆူကို အိမ္ကို ပင့္ေဆာင္၍ ကိုးကြယ္ပါ ဆိုေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္သည္- ဦးေစာ၏ လည္ပင္းႏွင့္ ႀကိဳးကြင္းကို စုလ်ားရစ္ပတ္ ေစခဲ့၏။
ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ထိုေက်ာက္ဆင္းတုကို ဘုရားသို႔ ျပန္ပို႔လိုက္ရသည္ ဟု သိရ၏။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္- သူ၏ ရာထူးတည္ျမဲေရး အတြက္- သဲပံုေစတီ ၆-ေသာင္း တည္ေသာ စီမံကိန္း ယၾတာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့၏။

ထိုယၾတာ အလုပ္-ျဖစ္မျဖစ္ကမူူ- သမိုင္းက သက္ေသတည္၏။
ဤသည္တို႔သည္ ယၾတာ အမွန္ျဖစ္ေလသေလာ။
အေၾကာင္းရင္းကို အေျဖမရွာပဲ- ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ဖန္တီး ေနသ၍- ေျမႀကီး ႏွင့္ လက္ႏွင့္ ပုတ္လွ်င္ လြဲေကာင္းလြဲမည္။ ပ်က္စီးမည့္ အေျခအေန ကေတာ့ ေရွာင္ေသြ၍ မရပါေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္- မိမိ ကံနိမ့္ေနသည္ဟု ယူဆပါလွ်င္- မိမိကိုယ္တိုင္ အားျဖစ္ေစ၊ တစ္ပါးသူအား ျဖစ္ေစ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္အားျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း- ဒုကၡေရာက္ေစ ႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ၿပီး၊ ေကာင္းႏိုင္သေလာက္ ေကာင္းေအာင္ ျပဳမူ ေနထိုင္ျခင္းသည္- ဘုရား ႏွစ္သက္ေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ခ်ီးမြမ္းေသာ ကာကြယ္မွဳ ျဖစ္မည္ ဆိုသည္ကို- ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ သတိခ်ပ္ သင့္ပါေပသည္။

အားလံုးခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

5 comments:

Anonymous said...

ေကာင္းလိုက္တာဆရာရယ္

Anonymous said...

right

YoungGun said...

ဆရာေရ ဖတ္ရႈရတာ အက်ဳးိရွိပါတယ္ တာအုိမွာေတာ့ ကံေကာင္းတယ္ ကံဆုိးတယ္ ခြဲျခားတာ မေတြ႔ရဘူး အဆုိးအေကာင္း မခြဲျခားတဲ့အတြက္ အေကာင္းအဆုိးကိုလည္း ခံစားရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္ ဆရာလည္း အမ်ားႀကီး ေလ့လာဖူးမွာပါ တခ်ိန္က် အခြင့္အခါ တုိက္ဆုိက္ခဲ့ရင္ က်က်နန ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းခ်င္ပါေသးတယ္

ကိုပခန္း said...

ေလ့လာမွတ္သားလွ်က္ပါဆရာ။
လူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေဗဒင္မွန္ႏိုင္ေျခနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိတာေလးရွိပါတယ္ဆရာ။ ေရွးကံကို ေမွ်ာလိုက္ခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ အဆိုးကံၾကမၼာေတြ ပိုခံစားရေလ့ရွိၿပီး၊ ေရွးကံကေန ဆန္တက္လိုသူမ်ားအေနနဲ႔ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ေနတာ ေလ့လာေတြ႔ရပါတယ္ဆရာ။ စိတ္ေဇာၾကီးသူ အတၱၾကီးသူမ်ားမွာေတာ့ အတက္အက်ပိုျပင္းထန္တတ္တာ ေတြ႔ရပါတယ္ဆရာ။ နကၡတ္ေဗဒင္အရ ေမွ်ာလိုက္လိုသူမ်ားမွာ ၿဂိဳဟ္ေနအင္အား မွ်ေခ်နည္းပါးတတ္ၾကၿပီး၊ ဆန္တက္လိုသူမ်ားမွာ ၿဂိဳဟ္အင္အားတည္ေနပံုမ်ားေကာင္းၾကပါတယ္ဆရာ။ အတၱစိတ္ေဇာၾကီးသူမ်ားမွာေတာ့ တည္ေနပံုအင္အားညံ့သူမ်ားနဲ႔ ေကာင္းသည့္ၿဂိဳဟ္ကေကာင္းသေလာက္ ဆိုးသည့္ၿဂိဳဟ္က ပိုဆိုးသူမ်ားမွာ အတက္အက်ျပင္းထန္တာေတြ႔ရပါတယ္ဆရာ။ စရိုက္အရ ခ်ဥ္းကပ္ေတြးယူထားတာပါခင္ဗ်။ ၀ါသနာစရိုက္က ျပင္ဖို႔ခက္သူမ်ားအတြက္ ေဗဒင္ကမွန္ဖို႔မ်ားၿပီး ဆိုးတဲ့အခါပိုဆိုးၾကပါတယ္ဆရာ။ ပညာၿဂိဳဟ္ ကရုဏာစာနာမႈမ်ား လႊမ္းမိုးသူမ်ားဟာ ျပဳျပင္လြယ္တဲ့ စိတ္ထားရွိတတ္ၿပီး ကံေကာင္းျခင္းအက်ိဳးေတြပိုရၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္ဆရာ။ ကံဆိုးျခင္းကံေကာင္းျခင္းဟာ စရိုက္၀ါသနာ အားနည္းခ်က္ကို ျပဳထားတဲ့ ပစၥဳပၸန္ကံအေပၚသာ အမ်ားဆံုးမွီခိုမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္ဆရာ။ ၀ါသနာကိုလည္း ဘုရားရွင္မွသာ ပယ္ႏိုင္ေတာ့ အမ်ားစုအတြက္ ကံၾကမၼာဟာ ဦးစီးျပဌာန္းေနဦးမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ျပင္ဆင္အၾကံဥာဏ္ေပးပါဦး ဆရာခင္ဗ်ား။

Anonymous said...

ဆရာအျမင္နဲ႔ကၽြန္ေတာ့္အျမင္တစ္ထပ္တည္းပဲဗ်ာ-----------ေဗဒင္ပညာေလ့လာရင္းနဲ႔အဲဒီအျမင္ေတြလက္ခံက်င့္သံဳးလာတာဒီေန႔အထိပါဘဲ---ဆရာက်န္းမာပါေစ။

Post a Comment