Monday, March 26, 2012

႐ုရွား ဘုန္းႀကီး႐ူး ရပ္စ္ ျပဴတင္ (သို႔မဟုတ္) ေျမလွ်ိဳးမယ့္ တန္ခိုး။

လူ႕ေဘာင္ လူ႔ေလာက တြင္ ေမြးဖြား အသက္ရွင္ လာေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသား မ်ားသည္ မိမိ၏ ၀ါသနာ အထံု အလိုက္ လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ျမင္လိုမွဳ၊ ႀကီးပြားလိုမွဳ၊ စေသာ ေလာဘ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အတၱ တရား တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မသိနားမလည္ မသိက်ိဳးကၽြန္၊ ေတြေ၀ မိုက္မွားေသာ ေမာဟ တရားတို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳး ႐ူးေနတတ္ၾက သျဖင့္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ မွ “ပုထု ဇေနာ ဥမၼာတေကာ” ဟု ဆိုခဲ့၏။

 လူတို႔သည္-  
 • ဥစၥာ႐ူး၊
 • အာဏာ႐ူး၊
 • အခ်စ္႐ူး
 • တဏွာ႐ူး၊
 • ဘ၀င္႐ူး၊
 • ပညာ႐ူး၊
စသည္ တို႔သာမက- သိဒၶိ႐ူး၊ မဟိဒၶိ႐ူး စေသာ တန္ခိုး အစြမ္းမ်ားကို လုိက္ပါ လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားလည္း ႐ိွ၏။ ၄င္းတို႔ကို- ကမာၻ တစ္ခုလံုး - အေရွ႕တိုင္း၊ အေနာက္တိုင္း တြင္ ေတြ႕ရ၏။

မိမိကိုယ္တိုင္ကိုလည္း- ေဘးဥပါဒ္ မသင့္၊ အျခားသူတို႔အားလည္း မထိခိုက္ေစ ႏိုင္သေ႐ြ႕ ႐ူးခ်င္ သေလာက္ ရူးႏိုင္သည္သာ ျဖစ္၏။ ႐ူးမွလည္း ထူးမည္သာ ျဖစ္၏။ မင္း သံုးဆက္ အတိုင္ပင္ခံ ပညာရိွႀကီး - အမတ္ႀကီး ၀န္ဇင္း မင္းဇာရာ သည္လည္း “စာတို ငညိဳ၊ စာ႐ူး ေပ႐ူး” ဟု အမည္ တြင္ခဲ့ပင္ ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူ ဆာ အိုင္းဇက္ နယူတန္၊ သိပၸံပညာ ရွင္ႀကီး အိုင္းစတိုင္း၊ စသူ တို႔သည္လည္း- ပညာရူးမ်ား ပင္ ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္- သံသရာတြင္း တြင္ ပုထုဇဥ္ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္ အျဖစ္ ေနခိုက္- အနည္းဆံုး တစ္မ်ိဳးမဟုတ္ တစ္မ်ိဳး ႐ူးေနမည္သာ ျဖစ္၍- ႐ူးျခင္းကား - မွားသည္ဟု မဆိုသာေပ။
  
သို႔ေသာ္-
အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္- ၄င္းတို႔၏ ထူးျခားစြာ ႐ူးသြပ္မွဳ တို႔ေၾကာင့္ ထူးျခားေသာ အစြမ္းကို ရသြား ၾက၏။ ထိုအစြမ္းေၾကာင့္ပင္- ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူ၊ ေထာက္ခံသူ ပရိႆတ္ မ်ား ေပါမ်ားလာ ေသာအခါ- ေနျမင့္ေလ၊ အ႐ူးရင့္ေလ ျဖစ္လာ႐ံုမွ် မက- အျခားျခားေသာ မၾကံသည့္၊ မလုပ္သင့္ မျဖစ္သင့္ သည့္ ကိစၥမ်ားကို ၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္ လာေတာ့၏။ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေစသည့္ အစြမ္းလည္း သူ႔တြင္ ႐ိွလာ သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
ထင္ရွားေသာ အ႐ူးမ်ား အနက္တြင္- အာဏာ႐ူး ျဖစ္ခဲ့သည္ ဟစ္တလာ တြင္- ထူးျခားေသာ စည္း႐ံုး ႏိုင္စြမ္း၊ တစ္ဘက္သူတို႔အား ခိုင္းေစ၊ စီမံ ႏိုင္စြမ္း တို႔ အထူး အားေကာင္းစြာ ႐ိွ၏။
ထိုအာဏာ႐ူး ဟစ္တလာေၾကာင့္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ကာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾက ပ်က္စီးခဲ့ရ၏။

ဟစ္တလာ ေလာက္ ထင္ရွားေအာင္ အစြမ္းမ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း- ၄င္းကဲ့သို႔ပင္ စိတ္ဓါတ္ခံ သေဘာထား ႐ိွၿပီး- တန္ခိုး အာဏာ ကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားေနသူတို႔သည္လည္း- လူ႕ေဘာင္ ေလာက ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးအတြက္ ေၾကာက္မယ္ဘြယ္ ေကာင္းသူမ်ားပင္ ျဖစ္၏။
 
သီလ ႏွင့္ အစြမ္း

အမွန္အားျဖင့္ သီလ သည္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္စည္းမွဳ သာ ျဖစ္၍- အစြမ္း ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံျခင္း ႏွင့္ သီလ သည္ တိုက္႐ိုက္ အားျဖင့္ မပတ္သက္ပါေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ- မည္သည့္ သီလမွ် မ႐ိွပါပဲ လွ်က္- အစြမ္း႐ိွေစ ေသာ ေလာကီ က်င့္စဥ္ မ်ားစြာ ႐ိွ၏။

ေရွးျမန္မာ ေလာကီ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္- မိမိတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္ နည္းစနစ္မ်ားကို ယံုၾကည္ ရမည့္ သားတပည့္မ်ားအား သစၥာဆို စည္းေစာင့္ ေစၿပီးမွသာ ထိုထိုေသာ အစြမ္း႐ိွသည့္ ပညာတို႔ကို လက္ဆင့္ကမ္း၏။

သို႔ပင္ေသာ္ျငား- အစြမ္း၊ တန္ခိုး တို႔ ရ႐ိွသြားေသာ အခါ အေျခအေန တို႔ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းသြား၏။ မူလက ဆိုခဲ့ေသာ သစၥာ၊ မူလ ဆိုခဲ့ေသာ အဓိ႒ာန္ တို႔ကို ေမ့သြား၏။ မိမိတြင္ အစြမ္း ႐ိွေနၿပီ မဟုတ္ေလာ။ ထိုသစၥာကို ေဖါက္ျခင္း၊ မေဖါက္ျခင္းသည္ အေရးမႀကီးေတာ့ဟု ထင္မွတ္သြား၏။ မိမိ ေလးစားရမည့္၊ ေၾကာက္ရမည့္ သူကို ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့၊ ေစာင့္စည္းမွဳ တရားတို႔ကို အတၱက ဖံုးလႊမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္၏။

သို႔ႏွင့္ပင္- ကာယသိဒၶိ ၿပီးသူ မ်ားစြာတို႔သည္- မေကာင္းေသာ ေခတ္ကာလ ႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ေသာ အခါ လူဆိုး၊ ဓါးျမ ျဖစ္သြားတတ္ၾက၏။ ေခတ္ကာလ ေကာင္းေနပါက- ထိုအစြမ္း ျပခြင့္ မ႐ိွေသာေၾကာင့္- လူဆိုး၊ ဓါးျမ အသြင္သို႔ ေရာက္ခဲႏိုင္၏။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅-ႏွစ္ ခန္႕က - စာေရးသူ ႏွင့္ ညီအကို သဘြယ္ ခင္မင္ေသာ ထိုင္းလူမ်ိဳး ကုမၼဏီ အရာ႐ိွ တစ္ဦးသည္- စာေရးသူအား မခ်မ္းသာခ်င္ပါနဲ႕၊ ေငြေၾကးသည္ လူေကာင္း အား လူဆိုးတစ္ေယာက္ ေျပာင္းသြား ႏိုင္သည္ဟု ေျပာခဲ့ဘူး၏။ ထိုစဥ္က- သူအေနနဲ႕ ထိုသို႔ ေျပာင္းသြား သူတို႔ကို ျမင္ခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က- စာေရးသူ အေနျဖင့္ နားမလည္ႏိုင္ခဲ့။

ယခု အ႐ြယ္- အသက္ ၄၀-ေက်ာ္ဘ၀ က်မွ ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို ဘ၀ အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍- နားလည္ ခဲ့ရ၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ေငြေၾကးသည္လည္း တန္ခိုးပင္ မဟုတ္ပါသေလာ။
အလြန္ႀကီးမားေသာ ေငြေၾကးသည္- ေငြေၾကး သက္သက္ သာ မကေတာ့ပဲ- ၾသဇာ အာဏာ ကိုပင္ ၀ယ္ယူႏိုင္၏။

မိမိ၏ အက်ိဳးအတြက္- လူေပါင္း မ်ားစြာ၏ ဘ၀ကို ကေမာက္ ကမ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္၏။

ထိုနည္းတူ- အျခားျခားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ တို႔သည္လည္း ထိုနည္း အတိုင္းသာ ျဖစ္၏။
ပင္ကိုယ္ စိတ္ထားေကာင္းသူ၊ ကူညီတတ္သူ၊ သနား တတ္သူ ဘ၀ အေနအထား မွ- အမ်ားတို႔၏ ဘ၀ ကို ခ်ယ္လွယ္ ႏိုင္စြမ္း ႐ိွလာေသာ အခါ- ေလာကဓံ တရား၏ ႐ိုက္ခတ္မွဳ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေတာ့ျခင္းျဖင့္- လူေကာင္းမွ သည္ လူဆိုး အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြား၏။
အျခားတစ္ဘက္တြင္ သူသည္ လူေကာင္း အေနျဖင့္ ႐ိွေနတတ္ၾကေသာ္လည္း- သူ၏ အက်ိဳး စီးပြား ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အခါ- အျခားသူတို႔၏ ဘ၀ သည္ ဖြဲ ႏွင့္ စကြဲ ျဖစ္သြားေတာ့၏။

ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို “ၿဂိဳဟ္ဆိုး ၿဂိဳဟ္ေကာင္း - လူဆိုး၊ လူေကာင္း” ေဆာင္းပါး တြင္ တင္ျပခဲ့ ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါ၏။

စာဖတ္သူ အေနျဖင့္လည္း- ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ပါမူ- လူေကာင္း၊ လူေတာ္၊ လူလိမၼာ အျဖစ္မွ- တစ္နည္းနည္းေသာ ခ်ယ္လွယ္ ႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ ကို ရသြားေသာ အခါ- လူတို႔အား ႏိွပ္စက္ ကလူ ျပဳေသာ သူတို႔ အျဖစ္ကို ေရာက္သြားၾကသည့္ လူတို႔ကို မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ပင္ အလြယ္တကူ ျမင္ႏိုင္ပါ၏။

ထိုသူတို႔အား- ၿပီးစလြယ္ အျပစ္မတင္ပဲ- ေနာက္ခံ အေၾကာင္းကို ေလ့လာပါက- ေလာကဓံ တရား၏ ႐ိုက္ပုတ္မွဳ ႏွင့္ မိမိ၏ အစြမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္၊ ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္မွဳ စည္းတံတိုင္း အားနည္းမွဳ အေျခခံ ေပၚတြင္- ထိုစည္း၏ ေတာင့္ခံ ႏိုင္မွဳထက္ ပိုလြန္ေသာ အစြမ္းကို ရသြားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းကို ျမင္ႏိုင္၏။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္- ထိုအစြမ္း တန္ခိုး ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ အခါ- ထိုသူသည္- အဆိပ္ထုတ္ ခံရေသာ ေျမြသဘြယ္- ေပ်ာ့ေခြ ညြတ္တြား ေသာ အေနအထား သို႔လည္း ေရာက္သြား၏။

ေနာင္တ ရသလို၊ သံေ၀ဂ ရသလို အသြင္ျဖင့္လည္း ျမင္ေတြ႕ရ၏။

အမွန္တကယ္ သံေ၀ဂ ရမရ ကိုမူ- သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္၏။

အႏုျမဴစြမ္းအင္သည္ ႀကီးမားေသာ စြမ္းအင္ ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ ႀကီးမားေသာ စြမ္းအင္ကို အလြန္ႀကီးမားေသာ သတိ၊ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မွဳ၊ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မွဳ ျဖင့္ စြမ္းအင္ႀကီး မထြက္ခင္ကပင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ရ၏။
ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းမွဳ မျပည့္စံုခင္ ခုိက္တြင္- ႀကီးမားေသာ စြမ္းအင္ ထြက္လာပါက- ထိုစြမ္းအင္ သည္ စတင္သူတို႔ကို ဦးစြာ ဒုကၡေပးမည့္ အရာ ျဖစ္၏။ သီလ ဆိုသည္မွာ ထိုသို႔ အႏၱရယ္ မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ ထားသည့္ အရံအတား ျဖစ္၏။

ဤသည္မွာ အလြန္ထင္ရွားေသာ ဥပမာ အေနျဖင့္ ျမင္သာေအာင္ ျပျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း- ထိုမွ်ေလာက္ မျမင္သာေသာ အေျခအေနမ်ားစြာ ႐ိွ၏။

စိတ္တန္ခိုး က်င့္စဥ္မ်ားကို - တစ္ပိုင္းတစ္စ သိ႐ံုမွ်ျဖင့္ ထူးေပါက္ေစရန္ က်င့္သူမ်ားစြာ ႐ိွ၏။ မ်ာစြာေသာ သူတို႔သည္- ေစာင့္စည္း ရသည့္ ပရိကာမ္ မ်ားတြင္ စိတ္သိပ္မ၀င္စားၾက။ သူတို႔ စိတ္၀င္စားသည္က- ဦးစြာ ရမည့္ အစြမ္း သိဒၶိမ်ားပင္ ျဖစ္၏။

အရည္း ႏွင့္ အရည္းပ်က္။

ပုဂံေခတ္က အရည္းမ်ား အေၾကာင္းကို စာဖတ္သူ တို႔ ၾကားဘူး ၾကမည္ ျဖစ္၏။

အမ်ားစု မွားယြင္းစြာ နားလည္ ထားၾကသည္က- အရည္းႀကီး ဆိုလွ်င္- ေရငုပ္၊ တံုးခုန္၊ မီးလွံဳ၊ ဇယ္ခတ္၊ လက္ေ၀ွ႕၊ လက္ပမ္းမ်ား က်င့္လွ်က္- ပန္းဦးဆက္ ေစရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္ ဟု ျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ အရည္း ဆိုသည္မွာ- “အရည” (“ည”-ႀကီး အကၡရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “အရင္ည” ဟု အသံထြက္ရပါမည္။) - ဆိုေသာ ပါဠိမွ လာ၍- “ေတာရ” ဟု အနက္ အဓိပၸါယ္႐ိွ၏။ ဆိုလိုသည္မွာ- ၿမိဳ႕႐ြာ တို႔တြင္ မေနပဲ- လူသူ ကင္းေ၀းရာ ေတာရပ္ တြင္ ေနထိုင္ က်င့္ေဆာင္ ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။

အရည္း တို႔သည္- ၄င္းတို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ- ေလာကီ ပညာမ်ား ျဖစ္သည့္- လက္ေ၀ွ႕၊ လက္ပမ္း၊ အင္း၊ အိုင္၊ ခလွဲ႕၊ ဓါတ္ ဗိေႏၶာ၊ နကၡတ္၊ ေဗဒင္၊ သိဒၶိ၊ မဟိဒၶိ ပညာမ်ားကို ေတာေတာင္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ က်င့္ၾကံခဲ့ၾက၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ အရည္းမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ စြမ္းရည္မ်ား ရခဲ့၏။ ထိုအခါ- အခ်ိဳ႕ေသာ ရွင္ဘုရင္တို႔မွ နန္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ ကိုးကြယ္ ေတာ့၏။ ျပႆနာကား- ဤတြင္ စေတာ့၏။

ေလာကီ အစြမ္းတန္ခိုး ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္၏ အာဏာစက္ တို႔ ေပါင္းစပ္ သြားေသာ အခါ- ပုထုဇဥ္ ျဖစ္ေသာ ထိုအရည္းတို႔သည္- မေထာ္မနန္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္လာ ၾကေတာ့၏။

ဤသည္ကား “အရည္း” ႏွင့္ “အရည္းပ်က္” တို႔ ၏ ကြာျခားမွဳ ျဖစ္ေတာ့၏။

ထိုအရည္း ဆရာေတာ္ ၏ တပည့္ ေနာက္ဆြဲ တို႔သည္လည္း- မိမိဆရာ၏ ေကာင္းစားမွဳ ကို အသံုးခ်လွ်က္- လွည့္လံုး၊ ပတ္လံုး၊ ေခ်ာက္လံုး တို႔ျဖင့္- လူတို႔အား အရည္းတို႔အား မည္သို႔ ပူေဇာ္ရမည္၊ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုေသာ ဥပေဒသ တို႔ကို တီထြင္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကျခင္းျဖင့္- အေနာ္ရထာ မင္းျမတ္ မွသာ သန္႔ရွင္း မွဳ မျပဳ ခဲ့ပါက- ျမန္မာျပည္ အေနျဖင့္- ထိုစနစ္ႀကီး ၾကာျမင့္ စြာ တည္႐ိွခဲ့မည္ ျဖစ္၏။

ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္လွ်က္- မိမိတို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေသာ အရည္း ဆရာေတာ္မ်ား လည္း ႐ိွပါ၏။ ျမန္မာတို႔ သိထားၾကေသာ ထြက္ရပ္ ေပါက္ ဆရာေတာ္ မ်ားစြာ တို႔သည္ အရည္း ဆရာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾက၍- ထိုဆရာေတာ္မ်ားသည္- ေလာကီ က်င့္စဥ္ တို႔ကို ေကာင္းမြန္ေသာ သီလ ေဆာက္တည္မွဳ ျဖင့္ ထိမ္းသိမ္း ၾကေသာေၾကာင့္- ထြက္ရပ္ေပါက္၊ ၀ိဇၨာထိုရ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾကေသာ္လည္း- အခ်ိဳးအစား အားျဖင့္မူ အလြန္႕အလြန္ နည္းပါး၏။

ထိုသို႔ ထြက္ရပ္ေပါက္ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ္လည္း- ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္- လူစြမ္းေကာင္း မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေသာ သံဃရာဇာ ပြဲေက်ာင္း ဆရာေတာ္မ်ားသည္ လည္း အရည္း ဆရာေတာ္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔သည္ ဆရာေတာ္ ဆိုေသာ္လည္း ဦးျပည္း ကတံုး ႏွင့္ မဟုတ္ၾကပဲ- ေဒါက္ခ်ာ ေဆာင္း၊ မုတ္ဆိတ္ က်င္စြယ္ ႏွင့္ ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ဆိုလိုသည္မွာ- ေလာကီ က်င့္စဥ္ အစြမ္း တို႔ကို ရလိုမွဳ သက္သက္ ျဖင့္ က်င့္ၾကံရယင္း- ၀ိဇၨာ လမ္း သို႔ မရာက္ မေပါက္ပဲ- အကိုးကြယ္ ခံ ဘ၀ ေရာက္သြားျခင္းျဖင့္- အက်င့္ပ်က္ ဘ၀ သို႔ ေရာက္သြား ရျခင္း ျဖင့္- လူ႕ေဘာင္ လူ႕ေလာက အတြက္ ဆူးေျငွာင့္ ခလုပ္ မ်ား အေနအထား သို႔ ေရာက္သြားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တြင္ ထိုသို႔ေသာ ဥပမာ တစ္ခုကို ျပရမည္ ဆိုပါက- ႐ုရွား ႏိုင္ငံမွ ေတာဘုန္းႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္သူ ရပ္စ္ျပဴတင္ သည္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ သူအား အမ်ားက ေခၚၾကေသာ အမည္မွာ ဘုန္းႀကီး႐ူး Mad Monk ပင္ ျဖစ္၏။

ေတာဘုန္းႀကီး ရပ္စ္ျပဴတင္၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားေခၚေသာ ဘုန္းႀကီး႐ူး ရပ္စပ္ျပဴတင္။

႐ုရွား ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုး မင္းျဖစ္ေသာ ဇာဘုရင္ နစ္ကိုလပ္စ္ ႏွင့္ မိဘုရားႀကီး အလက္ဇႏၵရာ တို႔၏ သားျဖစ္ေသာ မင္းသားငယ္ ၏ ေသြးမတိတ္ေသာ ေမြးရာပါ ေရာဂါ hemophiliac ကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစရန္ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ ကုသ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္- သူေတာ္စင္ ေပ်ာက္ေစ ဆရာႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ိွခဲ့၏။ (စကားခ်ပ္။ ထိုစဥ္က- hemophiliac ေရာဂါသည္ ဥေရာပ အႏြယ္ေတာ္မ်ားတြင္ မိ်ဴး႐ိုးအလိုက္ ကူးစက္ေသာ ေသာေရာဂါ ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မျဖစ္ေပၚပဲ မ်ိဳး႐ိုးအလိုက္ သယ္ေဆာင္လာကာ- အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အဓိက ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ေရာဂါ ျဖစ္၏။ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီး မွ တစ္ဆင့္ သားေတာ္ ၂-ဦး သမီးေတာ္ ၅-ဦးတို႔တြင္ မ်ိဳး႐ိုး အလိုက္ သယ္ေဆာင္ၿပီး- စပိန္ အႏြယ္ေတာ္မ်ား၊ ဂ်ာမန္ အႏြယ္ေတာ္မ်ား၊ ႏွင့္ ႐ုရွား အႏြယ္ ေတာ္မ်ားတြင္ ေတာ္၀င္ အႏြယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ေရာဂါ ျဖစ္၏။ ဇာဘုရင္ နစ္ကိုလပ္စ္ ႏွင့္ ေဂ်ာ့ခ်္ ဘုရင္ တို႔သည္ ညီအကို တစ္၀မ္းကြဲ မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ေအာက္ပါ ပံုသည္ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tsar_Nicholas_II_%26_King_George_V.JPG မွ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္၏။ ရပ္စ္ျပဳတင္ ကုသေပးခဲ့သည့္ မင္းသားငယ္ ႐ုရွား မင္းသားငယ္ အလက္ဇီသည္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီး မွ ဆိုေသာ္- ျမစ္ေတာ္သူ ျဖစ္၏။)

ရပ္စ္ ျပဴတင္သည္ ၁၈၉၁ တြင္ ဇနီး ႏွင့္ ကေလး ၃-ဦးကို စြန္႔ပစ္ ထားခဲ့ကာ ဘာသာေရး လမ္းေၾကာင္း သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့၏။

ေနာက္တြင္လည္း- သူ၏ မိသားစုကို ဆက္သြယ္ျခင္း မ႐ိွေတာ့။
  
ရပ္စ္ျပဴတင္ အေနျဖင့္ ဒုကၡေတြ႕ခဲ့ရခ်ိန္မ်ား။

ရပ္စ္ျပဳတင္ အေနျဖင့္- ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ လုပ္ၾကံခံရခ်ိန္ မတိုင္ခင္ အထိ၊ ေသကံမေရာက္၊ သက္မေပ်ာက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ အခ်ိဳ႕ ႐ိွခဲ့ေလရာ-၄င္းတို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္၏။
 • ရပ္စ္ ျပဳတင္တြင္ ညီမ တစ္ေယာက္၊ အကို တစ္ေယာက္႐ိွခဲ့၍- ညီမ ၏ အမည္မ်ာ မာရီယာ ျဖစ္ကာ၊ အကို၏ အမည္မွာ ဒီမစ္ထရီ ျဖစ္၏။ ၁၈၇၉- ေႏြရာသီ အစပိုင္းတြင္ အကို ျဖစ္သူ ဒီမစ္ထရီ ႏွင့္ ကစားေနခဲ့ယင္း ဒီမစ္ထရီ ေရကန္ထဲက်ကာ ေရနစ္ခဲ့၏။ ၈-ႏွစ္ အ႐ြယ္ ရပ္စ္ျပဳတင္သည္ ေရထဲဆင္း၍ အကိုကို ဆယ္ရန္ ႀကိဳးစားရာမွ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ စလံုး ေရနစ္ခဲ့ၾက၏။ လမ္းသြား လမ္းလာ တစ္ဦးမွ ေတြ႕႐ိွ၍- အခ်ိန္မီ ကယ္တင္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အကို ျဖစ္သူမွာ နမိုးနီးယား ျဖင့္ ရက္အတန္ၾကာတြင္ ေသဆံုး ခဲ့၏။ ရပ္စ္ျပဳတင္သည္ သူ၏ ကေလးမ်ားကိုလည္း- မာရီယာ ႏွင့္ ဒီမစ္ထရီ ဆိုေသာ အမည္ကို ေပးခဲ့၏
 • အသက္ ၁၆-ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္- ရပ္စ္ျပဴတင္ သည္ အိုင္ရီနာ ကူဘာဆိုဗာ Irina Kubasova ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္မိရာမွ ႀကီးမားေသာ သင္ခန္းစာကို ရခဲ့၏။ သူမက- ရပ္စ္ျပဴတင္ အား ခ်ိန္းေတြ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ခၽြတ္ခိုင္း၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့- အျခား မိန္းမမ်ားကို ေခၚျပၿပီးေနာက္ ၀ိုင္း႐ိုက္ ၾက၏။ အင္မတန္ ျပင္းထန္ သျဖင့္- အသက္ေမ်ာ့ေမ်ာ့သာ က်န္ခဲ့၏။
 • ၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ တြင္ - ရပ္ျပဳတင္သည္ ၄င္း၏ ဇာတိ ျဖစ္ေသာ Pokrovskoe ေက်း႐ြာတြင္ အသက္ဆံုးလုနီးပါး လုပ္ၾကံမွဳကို ၾကံဳလိုက္ရ၏။ ဟီအြန္ နီယာ ဂူေဆးဗာ ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၄င္း၏ ၀မ္းဗိုက္အား ထက္ျခမ္းခဲြခဲ့၏။ ထြက္က်လာေသာ အူအေခြလိုက္ကို လက္တစ္ဘက္ျဖင့္ ကိုင္ထားလွ်က္- ထိုအမ်ိဳးသမီးအား ျပန္လည္ ဟန္႔တား ခဲ့၏။
ရပ္စ္ျပဴတင္ အတြက္ ကံဆိုးေစေသာ အမည္ တစ္ခု။

တိုက္ဆိုင္သည္လား- ဘာလားေတာ့ မသိ၊ နာမည္ သခ်ၤာ ပညာရွင္မ်ား၊ မဟာဘုတ္ ပညာရွင္မ်ား ေတာ့ သိေကာင္း သိမည္ ျဖစ္၏။ Irina ဆိုေသာ အမည္သည္ ရပ္ျပဳတင္ အား ကံဆိုးေစခဲ့၏။
 • ပထမ ဦးစြာ ၾကံဳခဲ့ရသည္က- အိုင္ရီနာ ကူဘာဆိုဗာ Irina Kubasova ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီး။ ရပ္စ္ျပဳတင္အား- မွ်ားေခၚၿပီး အရွက္ခြဲ႐ံု မက- မေသရံု႐ိုက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး။
 • ေသဆံုးသည့္ ေန႕တြင္ လုပ္ၾကံသူ မင္းသားေလး ဖဲလစ္ ယူဆုေပါ့ဗ္ Felix Usupov ၏ ဇနီး အမည္ကလည္း- Irina အိုင္ရီနာ ပင္ ျဖစ္၏။ ဤေနရာတြင္လည္း မင္းသား ယူဆူေပါ့ဗ္သည္ သူ၏ လွပေသာ ဇနီးကို အေၾကာင္းျပကာ ရပ္စ္ျပဴတင္အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။
ရပ္စ္ ျပဳတင္၏ အစြမ္း တန္ခိုး မ်ား။
ေအာက္ပါ ပံုသည္ http://www.freeinfosociety.com/media/images/867.jpg မွ သံုးစြဲ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

 အခ်ိဳ႕ေသာ အဆိုမ်ားအရ- ရပ္စ္ ျပဳတင္တြင္ ထူးျခားေသာ စြမ္းရည္မ်ား ငယ္စဥ္ကပင္ ႐ိွခဲ့သည္ ဆို၏။ မ်ားစြာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အနက္မွ ထင္ရွားေသာ ဥပမာ တစ္ခုမွာ- ၄င္း၏ ဘခင္၏ ျမင္းတစ္ေကာင္ အခိုးခံရေသာ အခါတြင္ ကေလး အ႐ြယ္ ရပ္စ္ျပဳတင္သည္ မည္သူ ခိုးသည္ ကို တိပစြာ ေျပာဆို ႏိုင္ခဲ့သည္ ဆို၏။

အသက္ ၁၈-ႏွစ္ အ႐ြယ္ခန္႕တြင္- မိမိကိုယ္ မိမိ အျပစ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ Verkhoturye ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ၃-လ မွ် သြားေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့၏။ ထိုမွ ျပန္လာၿပီး ေနာက္တြင္- ခရစ္ယာန္ မယ္ေတာ္ မယ္ရီ Virgin Mary ကို ျမင္ရသည္ဟု ဆိုၿပီးေနာက္- ဘာသာေရး တြင္ ႏွစ္ျမဳပ္ခဲ့၏။ ထိုစဥ္က- ဘာသာပ်က္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ အသင္းတို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ က်င့္ၾကံခဲ့သည္ ဆို၏။ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားကို စြန္႕ပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္- ဂႏၶာရီ ခရီး လွည့္လည္ ခဲ့ရာတြင္ ဂရိစ္ ႏွင့္ ေဂ်႐ုစလင္ တို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့၏။ ၁၉၀၃ တြင္ စိန္႔ပီတာ စဘတ္ ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူသည္ သူေတာ္စင္၊ ေပ်ာက္ေစ ဆရာ၊ အနာဂါတ္ ေဟာ ဆရာ (ပေရာဖတ္) အစြမ္းမ်ား ႐ိွသူ အျဖစ္ ႏွင့္ တစ္ေျဖးေျဖးခ်င္း နာမည္ ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္၏။

ထူးျခားသည္ ကလည္း ၁၉၀၃ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စိန္႔ပီတာ စဘတ္ ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဆန္းက်ယ္ ပညာရပ္မ်ား (mysticism ႏွင့္ occult) တို႔ကို စိတ္၀င္စားၾကျခင္း၊ လူႀကီး လူေကာင္း၊ အထက္တန္းလႊာ လူတန္းစားတို႔သည္ ထိုထိုေသာ အံ့ဘြယ္ ဘနန္း အစြမ္း႐ိွသူမ်ားကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ လာၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ရပ္စ္ျပဳတင္သည္ ရုရွား မင္းသားငယ္ Tsarevich Alexei အယ္လက္ဇီ ၏ ေရာဂါ အေၾကာင္းကို ၁၉၀၄ ခုႏွစ္ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသ အတြင္ ဘာသာေရး လွည့္လည္ ေနစဥ္ အတြင္း ၾကားခဲ့ရ၏။ ထိုမတိုင္မီကမူ- မင္းသားငယ္၏ ေရာဂါ သတင္းကို နန္းတြင္း မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မ႐ိွခဲ့ပါ။

ထိုစဥ္က ကုသနည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ေမွ်ာ့ျဖင့္ ကုသနည္း တို႔ကလည္း မသက္သာ၊ ထိုေခတ္တြင္ ေပၚလာေသာ အက္စပရင္ ေဆးသည္လည္း မသက္သာသည့္ အျပင္ မင္းသားငယ္၏ အဆစ္ အျမစ္မ်ားပါ ေယာင္ကိုင္း နာက်င္ လာသျဖင့္- နန္းတြင္း သမားေတာ္မ်ားလည္း မတတ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ႐ိွသျဖင့္- အယ္လက္ဇီ ၏ မိခင္ ျဖစ္သူ မိဘုရားႀကီး ဇာရီနာ အလက္ ဇႏၵရာ သည္ အကူအညီ ရရာ လမ္းမ်ိဳးကို ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ နန္းတြင္း သမားေတာ္မ်ားကမူ- သားေတာ္ေလးမွာ အသက္ဆံုးမည္ ဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။

သားငယ္ အတြက္ ေသာက ရတက္ မေအး ျဖစ္ရေသာ မိဘုရားႀကီး သည္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္သူ အန္နာ ဗိရ႐ု ဘုိဗာ ထံမွ တစ္ဆင့္- ေပ်ာက္ေစ ဆရာႀကီး ရပ္စျပဳတင္၏ သတင္းကို ရခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္ ေတာ္၀င္ အႏြယ္ေတာ္ ပ႐ိုတက္စတင့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ မိဘုရားႀကီးသည္ ရပ္စ္ျပဳတင္ သည္ သားငယ္ေလး၏ အသက္ ရွင္သန္ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ အားကိုးဘြယ္ရာ ဘိုးေတာ္ႀကီး၊ ေမွာ္ဆရာႀကီး ပင္ ျဖစ္ခဲ့၏။

ဇာဘုရင္သည္ ရပ္စ္ ျပဳတင္အား- သူေတာ္စင္ တစ္ဦး၊ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး အျဖစ္ အထူးယံုၾကည္ အေလးထား ဆက္ဆံခဲ့၏။

ပထမ ကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခါ- ရပ္စ္ျပဴတင္ သည္ စစ္ကို မေထာက္ခံသျဖင့္- မ်ိဳးခ်စ္ ဆိုသူတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ ရံွဳ႕ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရ၏။ ဂ်ာမာန္ ေသြးျဖစ္ေသာ မိဘုရားႀကီး ဇာရီနာ အား လည္း ႐ုရွားတြင္ ႐ိွေသာ ဂ်ာမာန္ သူလွ်ိဳဟု သမုတ္ၾက၏။

သို႔ႏွင့္ပင္ ရပ္စ္ျပဴတင္မွ သူကိုယ္တိုင္ ေရွ႕တန္းသို႔ ထြက္၍- ရဲေဘာ္မ်ားအား ေကာင္းခ်ီးေပးမည္ ဆိုေသာ္- စစ္ေရးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဒူခ္ နိကိုလတ္စ္ မွ - ဒီလူႀကီး ေရွ႕တန္းကို ေရာက္လာယင္- ႀကိဳးဒဏ္ေပးပစ္မည္ ဆိုသျဖင့္- ရပ္စ္ျပဴတင္သည္- စစ္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္- ဇာဘုရင္ ကိုယ္တိုင္ ေရွ႕တန္းထြက္ရန္ လိုပါသည္ အၾကံေပးလိုက္ ရာ- ဇာဘုရင္ အေနျဖင့္ ေရွ႕တန္း ထြက္ခဲ့ရျခင္းျဖင့္- ဇာဘုရင္ ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ နန္းေတာ္အတြက္ပါ ကမာၻ႕သမုိင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့၏။

ဇာဘုရင္ ေရွ႕တန္းေရာက္သြားၿပီးေနာက္- မိဘုရားႀကီး အေပၚတြင္ ရပ္စ္ျပဴတင္၏ ၾသဇာမွာ လြန္စြာ ႀကီးမားခဲ့၏။ သူသည္ မိဘုရားႀကီး၏ အတိုင္ပင္ခံ အၾကံေပး အထူးယံုၾကည္ ရသူ ျဖစ္ၿပီးေနာက္- သူ႔အား ေ၀ဘန္ေသာ အရာ႐ိွမ်ားကို အလုပ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္း၊ သူ႔အား လာဘ္ထိုးၾကသူမ်ားကို ရာထူး ရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မ်ား ထင္ရွားစြာ လုပ္ေဆာင္လာ၏။

အထက္တန္းလႊာ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေတာ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္မွဳမ်ားစြာ ႐ိွၿပီးေနာက္ တန္ခိုး ထြားသည္ထက္ ထြားလာ၏။

ကမာၻစစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ တိုင္းျပည္တြင္ အငတ္ေဘး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ နန္းေတာ္တြင္လည္း ကဆင့္ကလ်ား မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္- ေဗာ္႐ိွဗစ္၊ ဗင္႐ိွမစ္ စေသာ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ အင္အားေကာင္းလာရ၏။
( ေဖၚျပပံုမွာ http://www.freeinfosociety.com/media.php?id=868 မွ ေဖၚျပထားေသာ- အထက္တန္းလႊာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ ရပ္စ္ျပဳတင္၏ နီးစပ္မွဳပင္ ျဖစ္၏။)

ရပ္စ္ ျပဳတင္ အား လုပ္ၾကံျခင္း။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ ကား ရာဇ၀င္ တြင္ေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္လည္း- အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္ ေပၚတြင္ လုပ္ၾကံခဲ့သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ထားေသာ အဆိုမ်ားလည္း ႐ိွေသးသျဖင့္္ အတိအက် ျဖစ္ရပ္ကို စစ္ထုတ္ ရန္ သိပ္မလြယ္လွ။

မိဘုရားႀကီး ဇာရီနာကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ တိုင္းျပည္ကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနေသာ- ရပ္စ္ျပဳတင္ကို လုပ္ၾကံရန္ အတြက္- မင္းသားေလး ဖဲလစ္ ယူဆူေပါ့ (Felix Yusupov) ႏွင့္ နယ္စား မင္းသား ဒီမစ္ထရီ ပက္လိုဗစ္ (Grand Duke Dmitri Pavlovich) ၊ လက္ယာစြန္း ႏိုင္ငံေရး သမား ဗလာဒီမာ ပူရစ္ကဗစ္ရ္ွ (Vladimir Purishkevich) တို႔ သည္ ၁၉၁၆-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆-ရက္ ေန႕တြင္ ပူးေပါင္း ၾကံစည္ခဲ့ၾက၏။

 •  အမွန္အားျဖင့္ လုပ္ၾကံသူတို႔တြင္ အဓိက ပါ၀င္ခဲ့သူ မင္းသား ယူဆူေပါ့ သည္ လူသတ္သမား ႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တူသူ မဟုတ္ေခ်။ နန္းေမြခံ အျဖစ္ လြန္စြာ ခ်မ္းသာ႐ံုမွ် မက- ဇာဘုရင္၏ တူမ ျဖစ္သူ မင္းသမီး အိုင္ရီနာကို လက္ထပ္ထားသူလည္း ျဖစ္၏။ သူသည္ ႐ုပ္ရည္ ေခ်ာေမာသူလည္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ transvestism ႏွင့္ homosexuality ေခၚေသာ လိင္တူ ႏွစ္သက္သူလည္း ျဖစ္၏။
 • နယ္စား မင္းသား ဒီမစ္ထရီ ပက္လိုဗစ္ (Grand Duke Dmitri Pavlovich) သည္ ဇာဘုရင္ နိကိုလပ္ (၂) ႏွင့္ ညီအကို ၀မ္းကြဲေတာ္သူ ျဖစ္၏။ ဇာဘုရင္၏ သမီး အႀကီးဆံုး ျဖစ္သူ အိုလ္ဂါ ႏွင့္ ေစ့စပ္ခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အက်င့္ခ်င္း၊ အႀကိဳက္ခ်င္း တူသူ မင္းသား ယူဆူေပါ့ ႏွင့္ အေနနီးစပ္၏။
 • ဗလာဒီမာ ပူရစ္ကဗစ္ရ္ွ (Vladimir Purishkevich)သည္ ႐ုရွား ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္၏။ ေ၀ဘန္မွဳ ျပင္းထန္စြာ ေျပာတတ္သူ ျဖစ္ကာ- ရပ္စ္ျပဴတင္အား လုပ္ၾကံရန္ စီစဥ္ေသာ အခါ ၂-ခါေျပာစရာပဲ- အလြယ္တကူ ၀င္ပါလာသူ ျဖစ္၏။
 • လုပ္ၾကံသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဒုဗိုလ္ ေလး ဆုခိုထင္ Sukhotin သည္ ပရီဘို ဘရက္ဇင္စ္ကီး တပ္မ မွ ျဖစ္ၿပီး- နာလန္ထ ခါစ ျဖစ္၏။
 • ေနာက္ဆံုးလူ ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ လာဇာဗာတ္ (Dr. Lazavert) သည္ ပူရစ္ကဗစ္ရ္ွ ၏ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္ မိသားစု ဆရာ၀န္လည္း ျဖစ္ၿပီ- ကားေမာင္းရန္ တာ၀န္ ယူခဲ့ရ၏။
လုပ္ၾကံသည့္ အစီအစဥ္မွာ- ရွင္းရွင္း ေလးပင္ ျဖစ္၏။ မင္းသား ယူဆူေပါ့ အေနျဖင့္ ရပ္ျပဴတင္ အား ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ ေစၿပီးေနာက္- ရပ္စ္ျပဴတင္၏ ေနအိမ္တြင္ အေစာင့္ အေရွာက္မ်ား မရိွေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ညဥ္႔သန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ မင္းသားကိုယ္တိုင္ သြားေခၚခဲ့၏။ မိန္းမႀကိဳက္ေသာ ရပ္စ္ျပဴတင္အား လွပေသာ ဇနီးျဖစ္သူ မင္းသမီး အိုင္ရီနာ မွ မိတ္ေဆြ ဧည့္ခံပြဲ လုပ္ရန္ ရိွသည္ ဟု လွည့္စားခဲ့၏။ (အမွန္အားျဖင့္- ထိုစဥ္က မင္းသမီး သည္ ရပ္ေ၀း ျဖစ္ေသာ က႐ိုင္းမီးယား ေဒသ တြင္ ႐ိွေနခဲ့၏။)။

ရပ္စ္ျပဴတင္အေနျဖင့္ မင္းသား ယူဆူေပါ့ အိမ္ေတာ္ သို႔ ေရာက္႐ိွေၾကာင္း မည္သူမွ် မသိေစရန္ အတြက္- ၄င္းတို႔၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေတြ႕ဆံုပြဲ အေၾကာင္းကို မည္သူ႕အားမွ် မေျပာပဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရန္ ေျပာၾကားခဲ့႐ံုမက- သူ၏ အိမ္ေတာ္ေပၚသို႔လည္း ေနာက္ေဘး ေလွခါးမွသာ တက္ေရာက္ေစခဲ့၏။ ပို၍ ေသခ်ာေစရန္ အတြက္- လုပ္ၾကံမည့္ ညတြင္ Villa Rhode စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ရပ္စ္ျပဴတင္ ေရာက္ေနသလားဟု ဖုန္းျဖင့္ လွမ္းေမးျခင္းျဖင့္- သူတို႔ထံတြင္ မရိွေၾကာင္း ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ခဲ့၏။

၄င္းတို႔ အုပ္စုသည္ ရပ္စ္ျပဳတင္အား ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ မြမ္းမံထားေသာ ေျမေအာက္ခန္း သို႔ ေခၚယူ၍- ပိုတက္စီယမ္ ဆိုင္ယာႏိုက္ အဆိပ္ ပမာဏ မ်ားစြာ ခတ္ထားေသာ ကိတ္မုန္႕ မ်ား ႏွင့္ ၀ိုင္နီ တို႔ကို တိုက္ၿပီး ဧည့္ခံ ၾက၏။ Vasily Maklakov ခတ္ထားေသာ အဆိပ္မွာ လူ ၅-ဦးခန္႕ အား အလြယ္တကူ ပြဲခ်င္း ေသေစႏိုင္သည့္ ပမာဏ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရပ္ျပဴတင္ အတြက္ မည္သို႔မွ် မထူးျခား။ အမွန္အားျဖင့္ ပိုတက္စီယမ္ ဆိုင္ယာႏိုက္ အဆိပ္ သည္ ခ်က္ခ်င္း အစြမ္းျပရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္းး နံနက္ ၂း၃၀ အထိ ရပ္စ္ျပဳတင္ကား စကားတစ္ေျပာေျပာ ႏွင့္ ေနယင္း- မင္းသား ယူဆိုေပါ့ ကိုပင္ ဂစ္တာ တီးျပခိုင္းေသး၏။ (ရပ္စ္ျပဴတင္၏ သမီး မွတ္တမ္း အရ- သူမ၏ ဘခင္သည္ Mithridatism ေခၚ အဆိပ္ၿပီး က်င့္စဥ္ကို ေအာင္ျမင္ ေအာင္ က်င့္ထားသျဖင့္- အဆိပ္ျဖင့္ ဒုကၡမေပး ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။)

ဤအတိုင္း ျဖစ္ေနလွ်င္ ကိစၥမသိမ္း သျဖင့္၊ နံနက္ မိုးလင္း လာလွ်င္ အခက္ေတြ႕ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- မင္းသား ယူဆူေပါ့ သည္ အေပၚထပ္သို႔ ေျပးတက္ခဲ့ၿပီး- အားလံုး ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ- ေျခာက္လံုးျပဴး ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ရေတာ့သည္။ စုစုေပါင္း ၁၁-ခ်က္ ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ လဲက် သြားေသာေၾကာင့္- စိတ္ေအးရျဖင့္ ထင္ခဲ့ၾကရ၏။ အေလာင္းေဖ်ာက္ရန္ အစီအစဥ္ အတြက္ အိမ္အျပင္တြင္ ၾကံစည္ေနခိုက္- ကုတ္အကႌ် ေမ့က်န္ခဲ့သျဖင့္ မင္းသား ယူဆူေပါ့ ျပန္အယူ တြင္- ျပန္ထ လာေသာ ရပ္စ္ျပဴတင္သည္ မင္းသားေလးအား ခုန္အုပ္ၿပီး လည္ပင္းညွစ္သတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေတာ့၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အျခားသူမ်ားေရာက္လာၿပီး ဒုတ္မ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ႐ိုက္ႏွက္ ၾကရ၏။ လဲက်ၿပီး ေနာက္ ျပန္ထလာသျဖင့္- ညိမ္သက္ သြားသည္ အထိ ႐ိုက္ၾကရ၏။ မင္းသား ယူဆူေပါ့သည္ အားကစား ေလ့က်င့္ေသာ ၂ ေပါင္ ဒမ္ဘဲလ္ ျဖင့္ ရပ္စ္ျပဴတင္၏ မ်က္ႏွာအား ေသြးခ်င္းခ်င္း နီေအာင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ႐ိုက္ခဲ့၏။ (အခ်ိဳ႕ေသာ အဆိုမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔သည္ ရပ္စ္ျပဴတင္၏ ေယာက္်ား တန္ဆာအား ျဖတ္ပစ္လိုက္သည္ ဆိုေသာ္လည္း- လူေသ စစ္ေဆးမွဳ အေထာက္အထား အရ ထိုအခ်က္သည္ မမွန္ပါ။)

ရပ္စ္ျပဴတင္ ၏ ကိုယ္ခႏၶာ အား ထို႕ေနာက္တြင္ ေကာဇာျဖင့္ ရစ္ပါတ္ ၿပီးေနာက္ ေရခဲေနေသာ နီးဗား ျမစ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ခဲ့၏။

အလြန္ ထူးဆန္းသည္က- ရစ္စ္ျပဴတင္ အေလာင္းအား ေတြ႕႐ိွခ်ိန္တြင္ သူသည္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားမွဳ မ်ား မ႐ိွေတာ့ပဲ၊ ရင္ခြဲ စစ္ေဆးမွဳ ျပဴလုပ္ရာတြင္ ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ေရနစ္ ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ ေသႏိုင္ေသာ အဆိပ္မ်ား၊ က်ည္ဆံမ်ား ႏွင့္ ေသေၾက ေလာက္သည့္ ႐ိုက္ႏွက္ထားမွဳမ်ား ရ႐ိွထားေသာ္လည္း- အေလာင္း၏ အဆုတ္ထဲတြင္ ေရ၀င္ ေနျခင္းေၾကာင့္- ထိုမွ်ေသာ လုပ္ၾကံမွဳ တို႔အၾကားကပင္- အသက္ရွင္လွ်က္- ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ႀကိဳးမ်ားကို ေျဖ၍- တင္းက်ပ္စြာ ခ်ည္ထားေသာ အထုပ္ထဲမွ ထြက္လာ ႏိုင္ေသးျခင္း ျဖစ္၏။ တစ္ပိုင္း တစ္စ ေရခဲေနေသာ ျမစ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေပါင္ဒါး ၏ ေတြ႕႐ိွခ်က္အရ- ရပ္စ္ ျပဴတင္၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ က်ည္ ၄ ခ်က္ကို ေတြ႕ရ၏။ တတိယ က်ည္ဆံ သည္ နဖူး တည့္တည့္ မွ ေဖါက္၀င္သြားၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေသဆံုး ႏိုင္ေသာ က်ည္သြားလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္၏။

မိဘုရားႀကီး ဇာရီနာ သည္ ရပ္စ္ျပဳတင္အား ႐ုရွား မင္းမ်ိဳး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ Tsarskoye Selo တြင္ ေကာင္းစြာ ျမဳပ္ႏံွခဲ့၏။ ေဖေဖၚ၀ါရီ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားေသာ အခါ- စစ္သား ႏွင့္ အလုပ္သမား အခ်ိဳ႕သည္ သူ၏ အုတ္ဂူအား ဖ်က္ဆီး ၿပီးေနာက္- မီး႐ိွဳ႕ပစ္ၾက၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထူးဆန္း ေၾကာက္လန္႔ ဘြယ္ ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္ ဆို၏။ အေလာင္းေကာင္သည္ ငုတ္တုပ္ ထထိုင္ျခင္း ျဖစ္၏။ ေဆးပညာ အရ ဆိုေသာ္- မီးသၿဂႌဳဟ္ သူတို႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေလာင္းအား အေၾကာ၊ အ႐ြတ္တို႔ကို ဦးစြာ ျဖတ္ေတာက္ရသည္ ဆို၏။ အေလာင္းေကာင္သည္ မီးေၾကာင့္ ပူလာေသာ အခါ- tendons ေခၚ အ႐ြတ္ ၾကြက္သားမ်ားသည္ တြန္႕ဆြဲ ျခင္းျဖင့္- အေလာင္းအား ထထိုင္သကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဆးပညာအရ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း- လူအမ်ားစု အေနျဖင့္ မူ ရပ္စ္ျပဴတင္၏ အံ့ၾသဘနန္း ျဖစ္ရပ္မ်ား စာရင္း ထဲတြင္ သြတ္သြင္း ထားလိုက္ၾက၏။

ရပ္စ္ ျပဳတင္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္။

မင္းသားယူဆူေပါ့ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခံရ၍၊ နယ္စား မင္းသား ဒီမစ္ထရီ ပက္လိုဗစ္ အား စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲရန္ အတြက္ ပရပ္ရွား စစ္ေျမျပင္သို႔ ပို႔လိုက္၏။

ရပ္စ္ျပဴတင္အား လုပ္ၾကံ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း- သူလုပ္ခဲ့၍ ပ်က္စီးခဲ့သည္မ်ား မွာ အစားျပန္မရေတာ့။

ရပ္ျပဴတင္ ေသဆံုးၿပီး ၃ လ အၾကာ တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဇာဘုရင္မွာ နန္းစြန္႕ခဲ့ရၿပီး၊ ရပ္စ္ျပဴတင္ ေသဆံုးၿပီး တစ္ႏွစ္ အတြင္း “မဟာ ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရး” ျဖစ္လာေသာ အခါ အာဏာရ ေဘာ္လ္ရီွဗစ္မ်ားက ဇာဘုရင္ ႏွင့္ တကြ ေထာင္နန္းစံခဲ့ရၿပီး - ၁၉၁၈-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၇-ရက္ နံနက္ ၂း၀၀ တြင္ ႐ုရွား ေတာ္၀င္ နန္းႏြယ္တို႔အား အိပ္ယာမွ လာႏွိဳး၊ အ၀တ္အစား ၀တ္ေစၿပီးေနာက္- ဇာဘုရင္၊ မိဘုရားႀကီး၊ သားသမီးမ်ား၊ မိသားစု ဆရာ၀န္ ႏွင့္ အိမ္ေဖၚ ၃-ဦး တို႔ကို ေသနတ္ တပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ပစ္သတ္ ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။ ဇာဘုရင္ နိကိုလပ္စ္ သည္ သူ၏ သားငယ္ကို ခ်ီထားလွ်က္- မိဘုရားႀကီးသည္ ငါတို႔ကို ထိုင္စရာ ကုလားထုိင္ ေပးပါ ဟု ေတာင္းသျဖင့္ အရာရိွျဖစ္သူ ယာေကာ့ဗ္ ယူေရာ့ဗ္ စကီးမွ ထိုင္စရာ ကုလားထိုင္မ်ား ေပးၿပီး ေနာက္ သူတို႔အား ထိုင္ေစၿပီး ပစ္သတ္ စီရင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုစဥ္က ေသနတ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို သံုးစြဲ ခဲ့၏။  (စကားခ်ပ္ အေနျဖင့္- ေဘာ္လရီွဗစ္ ပါတီ အာဏာရၿပီးေနာက္တြင္- စတာလင္ဂရက္ၿမိဳ႕႐ိွ ေရေျမာင္းႀကီးမ်ားတြင္- ႐ုရွားလူမ်ိဳး စစ္စစ္ မင္႐ီွဗစ္ ပါတီ၀င္မ်ား၏ အေလာင္းေပါင္း ၄-ေသာင္းခန္႕ ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ခဲ့သည္ဟု လည္း သိရပါ၏။ ဤသည္ကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းတြင္ သင္ခဲ့ရေသာ “မဟာ ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရး” ႀကီးတြင္ မပါခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။)

 ရပ္စ္ ျပဳတင္ အေပၚ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အျမင္။
 • သူ၏ သမီးျဖစ္သူက- သူမ၏ ဘခင္သည္ အင္မတန္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းသူ ျဖစ္၍- အျခားသူမ်ား မကူညီႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ကူညီရန္ တတ္ႏိုင္သူ ဟု ျမင္သည္။
 • မိဘုရားႀကီး အလက္ဇႏၵရာ အေနျဖင့္- ဤသူသည္ သူေတာ္စင္ ျဖစ္၍- သူ၏ ဆိုစကား အားလံုးကို မည္မွ် အရင္းအႏွီးေပးဆပ္ရ- ေပးဆပ္ရ လိုက္နာရမည့္ သူ ဟု ျမင္သည္။
 • ရုရွား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အေနျဖင့္မူ- သူသည္ စက္ဆုပ္စရာ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္ အေနျဖင့္ ျမင္သည္။
 • သူ၏ လုံျခံဳေရး ကို တာ၀န္ယူရသူ လံုျခံဳေရး အရာ႐ိွမ်ား အေနျဖင့္- ညစ္ပတ္ နံေစာ္ေသာ ေတာသားဟု ျမင္သည္။
 • ဒူးမား လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္မူ- သူ႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးရသည္။ ႏိုင္ငံအား ဒုကၡေပးသူ ဟု ျမင္သည္။  
သို႔ေသာ္ တစ္ခုေတာ့ လက္ခံ၍ ရပါသည္။ သူ႔ေၾကာင့္ ဇာဘုရင္ ႏွင့္ မိသားစု တစ္ခုလံုးအား ႐ုရွား ျပည္သူ လူထုမွ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆက္ တြဲ အေနျဖင့္ လူထု အံုၾကြမွဳ ႀကီးေၾကာင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ေတာ္လွန္ေရး၊ ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရး မ်ား ေပၚကာ- လူေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ ေသေၾကမွဳတြင္- သူ႔တြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တာ၀န္႐ိွသည္ မဆိုအပ္ေသာ္လည္း- အတိုင္းအတာ တစ္ခုကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေစခဲ့သည္ကိုေတာ့ ျငင္းကြယ္၍ မရပါေခ်။

သူ၏ ဇာတာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာခ်က္ကို ေနာက္ေဆာင္းပါးတြင္ ဆက္လက္ ေရးသားေပးပါမည္။
အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

3 comments:

ကိုပခန္း said...

စိတ္၀င္စားစရာပါပဲဆရာေရ

Aye Nyein said...

စိတ္၀င္စား တဲ့ အတြက္ ဒုတိယပိုင္းကို ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနပါတယ္

Aye Nyein said...

စိတ္၀င္စားတဲ့အတြက္ ဒုတိယပိုင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္

Post a Comment