Wednesday, March 7, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတာ- ႏွင့္ ေလျပင္း မုန္တိုင္း တို႔၏ ႐ိုတ္ခတ္မွဳ သမိုင္း။

ဧၿပီလ ႏွင့္ ေမလ သို႔ မၾကာခင္- ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္၍- မိုးဦး ေလဦး တို႔ႏွင့္ ၾကံဳဆံု ၾကရပါဦးမည္။

ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္- မုန္တိုင္းတို႔၏ ႐ိုက္ခတ္မွဳ ကို ခံစားရေသာ္လည္း- မည္သည့္ မုန္တိုင္းကမွ် - ၂၀၀၈-ခု ေမလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း ေလာက္ ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္မွဳ မ႐ိွခဲ့ပါေခ်။ထို႔ေၾကာင့္လည္း- ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ အနက္- နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္း မုန္တိုင္း ကို ဦးစားေပး၍ တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဧၿပီလ ၂၇-ရက္ ေန႔ ရက္ပိုင္းေလာက္ ျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ- ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္း တစ္ခုသည္ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားေသာ မုန္တိုင္း အသြင္သို႔ ဧၿပီလ ၂၉-ရက္ တြင္ အသြင္ေျပာင္း လာၿပီး၊ ၄င္း အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔ ဆီသို႔ ၄-၅ ရက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ဘြယ္႐ိွေၾကာင္းကို ရာသီဥတု ပညာရွင္မ်ား သိ႐ိွ ထားခဲ့ၾက သျဖင့္ - မုန္တိုင္း ျဖစ္တည္ေနရာႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁၁၀၀ ေက်ာ္ အကြာတြင္ ႐ိွေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ ႏိုင္ငံတြင္ တိမ္းေရွာင္ၾကရန္ အကြာအကြယ္ ယူထားၾကရန္ သတိေပး ေၾကညာ ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း- မုန္တုိုင္း ႏွင့္ နီးၿပီး- အခ်ိန္ ၄-၅-ရက္ခန္႕ အသိေပးရန္ အခ်ိန္ရေသးေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္မူ- ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ ပင္လယ္ႏွင့္ အသက္ေမြးေနၾကရသူမ်ား ထံသို႔ သတိေပးခ်က္မ်ား ေရာက္လာခဲ့သည္ ဟု မသိ႐ိွၾကရပါေပ။ အကယ္၍ သတိေပးေၾကညာခ်က္ ကို ႀကိဳတင္ရ႐ိွထားလွ်င္ ေသာ္မွ- စား၀တ္ ေနေရး အတြက္ တစ္ေန႕စာ တစ္ေန႔ ႐ုန္းကန္ ေနၾကရသူမ်ား အေနျဖင့္- လိုက္နာႏိုင္မည္ ျဖစ္မျဖစ္ ကလည္း- ေနာက္အခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္၏။
လြန္ေလၿပီးေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဦး ကို တစ္ဦး အျပစ္တင္ၾကျခင္းျဖင့္- အက်ိဳး႐ိွမည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္လည္း အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ေစ ရန္ အတြက္မူ- ဆင္ျခင္ ၾကသင့္ သည္ဟု ထင္ပါသည္။ မိုးတား အေနျဖင့္- ယူဆ ခံယူထားသည္မွာ- ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လူငယ္ ပညာတတ္မ်ား သိ႐ိွထားျခင္း၊ ထိုျဖစ္ရပ္ တို႔၏ ႐ိုက္ခတ္မွဳ အတိုင္းအတာ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္႐ိွသူမ်ား၊ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား သိ႐ိွထားျခင္း အားျဖင့္- မလိုလား အပ္ေသာ ခံစားရမွဳ မ်ား နည္းပါး ႏိုင္သမွ် နည္းပါး ေစျခင္းျဖင့္- လူ႔အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ သုေတသီမ်ား ေပၚထြန္းေစရန္ သာ ျဖစ္ပါသည္။
ေမလ ၂-ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ကုန္းတြင္းသို႔ ေရာက္လာခဲ့ေသာ အင္အား အဆင့္ ၄-႐ိွ လူသတ္ မုန္တိုင္းသည္ ေမလ ၂-ရက္ ေသာၾကာေန႕ ည၊ ႏွင့္ ေမလ ၃-ရက္ အတြင္းမွာပင္ လူေပါင္း တစ္သိန္း ေလးေသာင္း ခန္႔ ၏ အသက္ႏွင့္- အိုးအိမ္၊ ဘ၀ ေပါင္းမ်ားစြာကို သူႏွင့္ အတူ ဖ်က္ဆီး ေခၽြခ် သြားခဲ့၏။ တစ္နာရီ မုိုင္ ၁၃၀ ခန္႔ ျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္ ဖ်က္ဆီးမွဳ အင္အားႀကီး ၏ ရက္စက္မွဳ ေအာက္တြင္- ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသ႐ိွ ျပည္သူတို႔၏ ဘ၀သည္ စိစိညက္ညက္ ေၾကခဲ့ရ၏။ မိဘမဲ့ သြားၾကရေသာ ကေလးငယ္ တို႔၏ ဘ၀ သည္ ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ၾကံဳရဦးမည့္ ဘ၀မုန္တိုင္း၏ အစလည္း ျဖစ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႕ သမိုင္းတြင္ လူသတ္မုန္တိုင္း တို႔ စာရင္းတြင္ အမွတ္စဥ္ ၈-ကို စြဲခဲ့၏။ ေသေၾကသူတို႔၏ စာရင္းမ်ားကို စံုလင္ ျပည့္စံုစြာ ရပါမူ- အမွတ္စဥ္ ၇-ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၆-ေသာ္လည္းေကာင္း လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါေသး၏။
နကၡတ္ ေဗဒင္ ဇာတာခြင္ ဆိုလွ်င္- ေလးေထာင့္ကြက္တြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ဆြဲ၍- ကိန္းဂဏန္းမ်ား ထည့္ထားျခင္းမွ်ကိုသာ နားလည္ ထားသူမ်ား အတြက္- ဇာတာခြင္ သည္- ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ေကာင္းကင္မွ တည္ေနရာ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးကို ျပေသာ ေကာင္းကင္ ေျမပံု ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရာသီ တစ္ခုလွ်င္ ၃၀ ဒီဂရီ ျဖင့္- မိႆ၊ ၿပိႆ ေနရာ သတ္မွတ္ေပး၍- ပံုစံကြက္တြင္ ေရးသြင္းျခင္းကို ဇာတာဟု ေခၚေသာ္လည္း- အမွန္အားျဖင့္ တည္ေနရာ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ တန္ဘိုးမ်ား မွ်သာ ျဖစ္၏။ မိုးတားမွ အသံုးျပဳေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာ တြက္ခ်က္ျခင္းသည္ NASA မွ အသံုးျပဳေသာ တြက္ခ်က္ျခင္းကို မူတည္ ထားသည္ ျဖစ္၍- 1 milli-arcsecond (0.001”) တန္ဘိုး အထိ တိက်မွဳ ႐ိွပါသည္။ ဇယားတြင္ Format အားျဖင့္ 2 digit သာ ျပထားေသာ္ လည္း- ေနာက္ကြယ္မွ တန္ဘိုးမ်ားသည္ Excel Program အေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္သည့္ တန္ဘိုး အတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။
 
ဇယားကြက္တြင္- ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတၱာ တန္ဘိုးကို အနီးဆံုး တန္ဘိုး ျဖင့္ ျပသ ထားသျဖင့္- အခ်ိဳ႕ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားတြင္ ၁-လိတၱာ (မိနစ္) မွ် - ဇာတာခြင္ႏွင့္ ကြာေနျခင္းမွ အပ အတူတူ ပင္ ျဖစ္ပါ၏။
ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ တစ္ရာသီတည္း ေနလွ်င္- ပူးသည္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေနလွ်င္ သမသတ္ျမင္သည္ဟု သိ႐ံုမွ်ျဖင့္- အံသာ၊ လိတၱာမ်ားကို နားမလည္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ႐ုမစိုက္ ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း- ျဖင့္သာ စစ္ေဆးပါက- မည္သည့္အခါမွ မွန္ကန္ေသာ ၿဂိဳဟ္ပူး၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္ကို သိရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း- ၀ါသနာရွင္မ်ား၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို အသိေပးလိုပါ၏။
အထက္ပါ ဇာတာတြင္- ေကာဇာ ရာဟု ႏွင့္ ေကာဇာ ကိတ္တို႔မွ- မူလ စေန ကို နီးစပ္စြာ လႊမ္းမိုး ထားပံုကို- ဒီဂရီ အကြာအေ၀းမ်ား ခ်မတြက္ပါပဲ ႏွင့္ ျမင္ရမည္ မဟုတ္ေခ်။
ေကာဇာ ရာဟု၏ တည္ေနရာသည္ - ကုမ္:0:27 တစ္နည္းအားျဖင့္- 300.44 ဒီဂရီ ျဖစ္၏။

ၿဂိဳဟ္တိုင္းသည္ သမသတ္ ေခၚ ၁၈၀ ဒီဂရီ အကြာကို အျမင္ျပဳသည္ကို နကၡတ္ ေလ့လာဘူးသူတိုင္း သိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဟုမွ ၁၈၀ အကြာ ကို တြက္ယူလိုက္ပါက-
  • 300.44 + 180 = 480.44 ဒီဂရီ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ၃၆၀ ဒီဂရီ ထက္ပိုသြားေသာ ေၾကာင့္- ရလာေသာ အေျဖမွ ၃၆၀ ကို ႏွဳတ္ေပးလိုက္ပါက-
  • 480.44 - 360 = 120.44 ဒီဂရီ သည္- ရာဟုမွ သမသတ္ အားျဖင့္ အျမင္ျပဳထားေသာ ေနရာ ျဖစ္၏။
  • မူလ ဇာတာတြင္- စေနၿဂိဳဟ္၏ တည္ေနရာသည္- ကရကဋ္:28:43 ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 118.72 ဒီဂရီ ျဖစ္၏။ အထက္တြင္ ရလာခဲ့ေသာ 120.44 ဒီဂရီ ရာဟု စက္ကြင္း ႏွင့္ ၂-ဒီဂရီ (အံသာ) မွ်သာ ကြာေ၀းေတာ့၏။
ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ၄င္းတို႔၏ စက္ကြင္း ႏွင့္ အနီးဆံုး က်လွ်င္ အင္အား အမ်ားဆံုး လႊမ္းၿပီး၊ ေ၀းသြားလွ်င္ လႊမ္းမိုးမွဳ အားနည္းသြားေၾကာင္းကို “မိုးတား အေျခခံ ေဆာင္းပါး” တြင္ ေဖၚျပခဲ့၏။
အထက္ပါ ဂရပ္ ကို သံုး၍ ျဖစ္ေစ၊ အတိအက် တြက္ခ်က္၍ ျဖစ္ေစ- ေကာဇာ ရာဟုမွ မူလ စေနသို႔ လႊမ္းမိုးမွဳကို တြက္ယူလိုက္ပါက- ေကာဇာ ရာဟုသည္ မူလ စေနအား ၉၄% ျဖင့္ လႊမ္းေနေၾကာင္းကို ျမင္ရ၏။ ထိုနည္းတူ ေကာဇာ ကိတ္သည္လည္း- ၉၄% ျဖင့္ သမသတ္ အျမင္ျပဳေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၏။ (ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို တို႔ကို သံုးသပ္ျခင္း မေဖၚျပသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား တြင္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

ထိုနည္းတူ- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ- မူလ ဇာတာ၏ ဘာ၀ အလယ္မွတ္မ်ားသို႔ လႊမ္းမိုး ေနမွဳမ်ားကို တြက္ခ်လိုက္ပါက- ေအာက္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္း ၁၂-တန္႔ သခင္ ေကာဇာ တနဂၤေႏြသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ၏ ၂-တန္႔ ဘာ၀ကို လည္းေကာင္း၊ ၈-တန္႔ ဘာ၀ ၏ အလယ္မွတ္ ကိုလည္းေကာင္း- ၉၆% စီျဖင့္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ထားျခင္းကို ျမင္ၾကရမည္ ျဖစ္၏။


စေနၿဂိဳဟ္သည္ မန္ဒိန္း ဥပေဒ အရ- ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေအာက္ေျခ လူတန္းစား အေနအထား၊ ၂-တန္႔ ဘာ၀ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာ ေငြေၾကး၊ ၈-တန္႔ ဘာ၀ သည္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ႏွင့္- ေသဆံုးမွဳ တို႔ကို ေဖၚျပေနေၾကာင္းကို ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။

မူလ ဇာတာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀ တို႔၏ အင္အား အေပၚတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္တို႔က လႊမ္းမိုးမွဳကို ဂရပ္ ျဖင့္ ေဖၚျပေသာ အခါ- (ခရမ္းေရာင္သည္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ အင္အား အေနအထား ျဖစ္သည္။)


ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အဆိုးလႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွတိုင္း- ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္လာပါမည္လား ဟု ပံုေသ မဆိုအပ္သျဖင့္- ဒႆာ ကို ေလ့လာ ေသာအခါတြင္-
11/3/2008 မွ 4/5/2008 အတြင္းသည္ စေန ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၱရ၊ အဂၤါ ျပတႏၱရ ကာလ ျဖစ္ၿပီး၊ 4/5/2008 မွ 20/9/2008 အတြင္းသည္ ရာဟု ျပတႏၱရ ကာလ သို႔ ကူးေျပာင္းသြားေသာ ကာလ ျဖစ္ေန၏။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ (နံနက္ ၀း၀၀ နာရီ) အရ ၾကာသပေတး ႏွင့္ အဂၤါသည္ လြန္စြာ အင္အား နည္းပါးသည္ ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။

ဒႆာ စားေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား အေနအထား အလိုက္ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ကို - ေအာက္ပါ အတိုင္း ျမင္ေတြ႕ၾကရမည္ ျဖစ္၏။ (မလိုလားေသာ အေနအထားမ်ား ကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္- ၂၀၁၂- ေနာက္ပိုင္း ကံၾကမၼာ အေနအထားကိုမူ- မေဖၚျပပါ။)


အျခား ဇာတာ ျဖစ္ေသာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္- ျမန္မာ ပညာရွင္ မ်ားစြာ လက္႐ိွ သံုးစြဲေနၾကေသာ နံနက္ ၄း၂၀ အလံတင္ အလံခ် အခမ္း အနား ဇာတာ ကမူ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ကြဲလြဲစြာ ျပသေန၏။  

စေနၿဂိဳဟ္၏ တည္ေနရာမွာ- ဇာတာ ၂-ေစာင္ စလံုးတြင္ အတူတူ နီးပါး ျဖစ္သျဖင့္ ကြာျခားမွဳ မ႐ိွေသာ္လည္း- နံနက္ ၄း၂၀ အလံတင္ အလံခ် အခမ္း အနား ဇာတာ အေနျဖင့္- ဘာ၀ တို႔၏ အလယ္မွတ္ကို လႊမ္းမိုးမွဳ ျပသရာတြင္မူ- ကြာျခားသြားေတာ့သည္။ ကိန္းအိမ္ရွင္ ၁၀-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္- ၆-တန္႔ ႏွင့္ ၁၂-တန္႔ ကို လႊမ္းမိုးမွဳကို ၿဂိဳဟ္ဆိုးလႊမ္းမိုးသည္ဟု ေျပာျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပါ။၁၉၆၈-ခုႏွစ္ စစ္ေတြ ေလမုန္တိုင္းမွ အစျပဳ၍- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဂိရီ ေလမုန္တိုင္း အထိ - ဇာတာ ၂-ေစာင္ ကို ႏိွဳင္းယွဥ္ သုေတသန ျပဳခဲ့ရာတြင္- ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ တို႔ကို- မတူညီစြာ ေဖၚျပ ေနမွဳ တို႔ကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ေတြ႕႐ိွရပါသည္။
မန္ဒိန္း ပညာသည္ လြန္စြာ နက္နဲ၏။ တြက္ခ်က္ေလ့လာမွဳမ်ားစြာ- စိစစ္ ဆန္းစစ္ သုေတသန ျပဳမွဳ မ်ားစြာ လိုအပ္သျဖင့္- လူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္- သုေတသီ မ်ားစြာမွ တက္ညီ လက္ညီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ပါမွသာ- စိတ္ခ် ႏိုင္ေသာ ႀကိဳတင္ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားကို ရႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။

ယခု သုေတသန သည္- မန္ဒိန္း ဆန္းစစ္မွဳတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားစြာ အနက္မွ တစ္ခုထက္ ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဇာတာအေန အထားမ်ား ႐ိွသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ အေနအထားကို ေလ့လာ တြက္ခ်က္ရာတြင္ မည္သည့္ ဇာတာကို အသံုးျပဳရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သျဖင့္- ျပည့္စံုေသာ မန္ဒိန္း ဆန္းစစ္ မွဳ ဟု ေျပာရန္ မ်ားစြာ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။

ျမန္မာ သုေတသီမ်ား ေပၚထြန္း၍ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး၊ လူသား အက်ိဳးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဆုမြန္ေတာင္းယင္း ဤေဆာင္းပါး ကို တစ္ခန္း ရပ္ပါဦးမည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment