Wednesday, January 11, 2012

၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၁)

ကမာၻႀကီး ပ်က္စီးမည္ ဘာဘာ ညာညာျဖင့္- လူေျပာ သူေျပာမ်ားလွေသာ ၂၀၁၂-သို႔ ေရာက္႐ိွခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားက- အယူစြဲ သိပ္ႀကီးေသာ၊ အလြန္ အယူသည္းေသာ လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ဟု ဆိုရ ေသာ္လည္း- ခရီးသြားလွ်င္- ဘယ္အခ်ိန္ ေရာက္မလဲ မေမးရ၊ မီးသတ္ကားမ်ား ေရျဖည့္၊ ဆီျဖည့္ထားလွ်င္ မီးေလာင္ တတ္သည္ ဆိုေသာ အစြဲ၊ အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္- ဘုန္းႀကီးကို ကားေခါင္းခန္းက မတင္ရ- စသည္- စသည္ ျဖင့္ေတာ့ ႐ိွတတ္ၾက၏။ ဟိုေရွးက အစြဲျဖစ္ေသာ- ရက္ရာဇာ ကိုေ႐ြး၊ ျပႆဒါး ကိုေရွာင္ တတ္သည့္ ကိစၥ၊ နဂါးလွည့္ ကို ၾကည့္၍ ခရီးသြားျခင္း မ်ိဳးကေတာ့ နည္းပါး သြားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း- တနလၤာေန႕ အလုပ္လုပ္လွ်င္- ၂-ခါျပန္လုပ္ ရသည္ ဟုေသာ အစြဲေလး မ်ိဳးေတာ့ က်န္႐ိွေန တတ္ပါေသး၏။

ေခါင္းထဲတြင္ အစြဲေလး တစ္ခု ႐ိွေနၿပီး- တစ္စံု တစ္ခု အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္သြားေသာ အခါ- “ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္တာ” ဟု လြယ္လြယ္ ကူကူပင္ ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္၏။  
 • ထိုျဖစ္ရပ္သည္- “အေၾကာင္းရင္း” ဟူ၍ မိမိ ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္း မည္ေ႐ြ႕ မည္မွ် တိုက္ဆိုင္ ပါသနည္း၊
 • ထို “အေၾကာင္းရင္း” ဆိုသည္ကေကာ- မိမိကိုယ္တိုင္ သုေတသန လုပ္၍ ရွာေဖြ သိ႐ိွ ထားေသာ အရာလား၊ က်မ္း အဆိုအရ၊ ေရွးလူႀကီးမ်ား အေျပာအရ ၾကားဘူး သည္ကို တိုက္ဆိုင္ သြားသည္ ႏွင့္- မိမိက ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္ မိျခင္းလား၊
 • ၾကားဘူးေသာ အဆို ႏွင့္ မတိုက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ားကေရာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ႐ိွခဲ့ ပါသနည္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ စစ္ေၾကာ ဆန္းစစ္ခဲ့ဘူးပါသလား။
အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေ၀ဘန္ ဆန္းစစ္နည္းျဖင့္၊ အစြဲမထားပဲ ဓမၼဒိ႒ာန္ က်က် မေလ့လာ ေသးပါပဲႏွင့္ မိမိ ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းရင္းသည္ တကယ့္ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ မျဖစ္ ေျပာ၍ မရပါေပ။

အေနာက္တိုင္း သိပၸံပညာသည္- အဆို Hypothesis တစ္ခု မွန္မမွန္ကို သခၤ်ာနည္း၊ ေ၀ဘန္နည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ သီအိုရီ Theory အျဖစ္ သတ္မွတ္၏။ ဆက္လက္၍ ထိုသီအိုရီ experiment ေခၚ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳ၏။ ထိုသို႔ စမ္းသပ္ ရာတြင္- မိမိ ဆန္းစစ္ေသာ သီအိုရီ အေပၚတြင္ အျခားေသာ ျဖစ္ႏိုင္စရာ အခ်က္ Factor မ်ား ၀င္ေရာက္ ေရာယွက္ လာျခင္း မ႐ိွေစရန္၊ သတိထား လုပ္ေဆာင္၏။ ရ႐ိွလာေသာ အခ်က္မ်ားမွ တစ္ဖန္- ထိုသီအိုရီ (အဆို) သည္ မွန္ကန္မွဳ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် ႐ိွမ႐ိွ ဆိုသည္ကို Statistical Analysis မ်ားျဖင့္- စစ္ေဆး ဆန္းစစ္၏။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ- သိပၸံ သင္ခန္းစာမ်ား အျဖစ္ ျဖင့္- လက္ဆင့္ကမ္း ပို႔ခ်ၾက၏။

သိပၸံနည္းက် နကၡတၱ၊ သိပၸံနည္းက် လကၡဏာဟု မိမိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေ၀ဒ ဂမၻီရ ပညာမ်ားတြင္- အျခားသူက သိပၸံနည္းက် ေခါင္းစဥ္တပ္၍- မိမိက လိုက္တပ္ လိုက္ျခင္းလား၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ သိပၸံနည္းက် လုပ္ေဆာင္ ပါသလား ဆိုသည္ကို ကိုယ္တိုင္ စစ္ေၾကာစရာ ႐ိွ၏။
အကယ္၍- ၂၀၁၂-တြင္ ငလ်င္ တစ္ခု လွဳပ္သည္ ဆိုပါအံ့- ကမာၻႀကီး ပ်က္ေတာ့မည္လား ဟု မစူးမစမ္း ထိပ္လန္႔ သင့္ပါသလား၊ ထိုသို႔ေသာ ငလ်င္မ်ားသည္ ယခင္ကေရာ မျဖစ္ခဲ့ဘူး ဘူးလား၊ ထိုစဥ္က ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း စသျဖင့္ ႀကိဳတင္ ေလ့လာထားမိေသာ္- မိမိ၏ ဆင္ျခင္မွဳ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္မွဳတို႔သည္ ဥာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္မွဳ ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္၏။

သုေတသန ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍- “နကၡတ္ေဗဒင္ သုေတသီ” ေဆာင္းပါး တြင္ ေဖၚျပ ေရးခဲ့ဘူးသလို၊ အစြဲ အလမ္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍- “ယံုၾကည္မွဳ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးတရား ႏွင့္ အစြန္းေရာက္မွဳမ်ား။” ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ ေဖၚျပေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။

ေမြးရာပါ စိတ္တန္ခိုး စြမ္းအင္ေၾကာင့္- တစ္စံု တစ္ခု ျဖစ္မည္ကို ႀကိဳသိ၍- ပတ္၀န္းက်င္ကို ေျပာျပလိုက္ေသာ အခါ- ထိုျဖစ္ရပ္ဆိုး ျဖစ္လာေသာ အခါ- ေျပာသူအား “စုန္း” ဟု စြပ္စြဲ၍ ရပ္႐ြာမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ဥေရာပတိုက္တြင္- ၁၆-ရာစု အတြင္းတြင္- ထိုသို႔ အၾကားအျမင္ စြမ္းအင္႐ိွသူ မိန္းကေလးေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ အထိ- အ႐ွင္ လတ္လတ္ မီး႐ိွဳ႕ သတ္ျဖတ္ခဲ့ ျခင္းမ်ားသည္- မလိုအပ္ေသာ အစြဲ အလမ္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ျမန္မာတြင္လည္း- “ပါးစပ္ပုပ္ ႀကီး၊ ပါးစပ္ စီးတယ္” စသျဖင့္- အနိ႒ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႀကိဳေျပာသူတို႔အား စြပ္စြဲခဲ့ေသာ သာဓက မ်ားစြာ ႐ိွခဲ့ပါ၏။

စိတ္စြမ္း အင္ ႐ိွသူ ဆိုသည္ မွာလည္း- ဒိဗၺစကၡဳ၊ ဒိဗၺေသာတ အဘိညာဥ္ ရသူမဟုတ္ေလရာ- သူ႔အာ႐ံုတြင္ ေပၚခ်င္လွ်င္ ေပၚလာေသာ ကိစၥကိုသာ ေျပာျပ ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၍- အရာ အားလံုးကို သိသူမဟုတ္ရေလရာ- အမ်ားသူငါ၏ စြပ္စြဲခ်က္တို႔ကို မေျဖရွင္း ႏိုင္ေတာ့ပဲ- အစြပ္စြဲ ခံရျခင္း မ်ားသာ ႐ိွခဲ့ရရွာပါ၏။
အေၾကာင္းအရာ အနည္းငယ္ ေဘးေရာက္သြား၍- မူလ ရည္႐ြယ္ခ်က္သို႔ ျပန္လွည့္ၾကပါဦးစို႔။

သုေတသန လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္- စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ပထမ ဦးစြာ ႐ိွရပါမည္။
မိမိလုပ္ေဆာင္လိုေသာ ေခါင္းစဥ္ကို တိတိက်က် သတ္မွတ္၍- စနစ္က်ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ ဆန္းစစ္ၿပီး- ဘက္စံု ေထာင့္စံုမွ အေျဖကို ရေသာ အခါမွသာ- ယခင္က မိမိသိထားခဲ့ေသာ “အေၾကာင္းရင္း” ဆိုေသာ အရာသည္ တကယ့္ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္မျဖစ္ ေသခ်ာၿပီ ျဖစ္၏။
ေကာင္းပါၿပီ။ ယခု အခါ ဘာျဖစ္မည္ ညာျဖစ္မည္ စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာၾကေတာ့မည္ ဆိုပါေတာ့- ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ကိစၥ၊ ကမာၻႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ဆန္းစစ္ ေဟာေျပာေသာ နကၡတ္ ပညာကို ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ Mundane Astrology ဟု ေခၚပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ႏွင့္ မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ဆိုသည္မွာ

ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ Mundane Astrology ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ ဟု ေကာင္းစြာ နားလည္ ထားရန္ လိုအပ္၏။ ေရွးယခင္ အခါကတည္းက လာမည့္ ႏွစ္တြင္ မိုးသည္း မလား၊ မိုးေခါင္ မလား၊ အစားအေသာက္ ရွားပါး မလား၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႐ိွမည္လား စသည္တို႔ကို တြက္ခ်က္ေသာ နည္းမ်ား ႐ိွ၏။

ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့- လူမွဳေရး၊ ဘာသာေရး အထိက႐ုဏ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ႐ိွမ႐ိွ၊ မည့္သည့္ တိုင္းျပည္ ပ်က္စီး ႏိုင္မွဳ၊ တိုင္းျပည္သစ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ၊ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ကံၾကမၼာ အေနအထား စသည္တို႔ကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾက၏။ အဂၤလိပ္စာလံုး ျဖစ္ေသာ Mundane သည္ သကၠ႐ိုက္ စကားျဖစ္ေသာ Medini မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္၏။

တိက်ေသာ- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ တစ္ခုကို ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္- ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။
 • ၁။ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံ၏ ဇာတာမွန္။
 • ၂။ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဇာတာ။
 • ၃။ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ မိႆ ရာသီ အစသို႔ စတင္၀င္ေရာက္ေသာ အေနအထားမွန္။
 • ၄။ လတိုင္း၏- လျပည့္၊ လကြယ္၊ တိထီ အမွန္ ကို ျပေသာ ဇယား။ ပံုမွန္ ျပကၡဒိန္ မဟုတ္ပါ။
 • ၅။ ႏိုင္ငံတို႔တြင္- ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အေနအထားမ်ားကို တြက္ခ်က္၊ အဓိပၸါယ္ ယူဆထားမွဳမ်ား။
 • ၆။ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံအား လႊမ္းမိုးမည့္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္သြား အေနအထားမွန္မ်ား။ (ပံုမွန္တြက္ျခင္း အရ)။
 • ၇။ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံအား လႊမ္းမိုးမည့္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္သြား အေနအထားမွန္မ်ား။ (အထူး ဇာတာခြင္မ်ား အရ)။
 • ၈။ ထူးျခားေသာ ၿဂိဳဟ္ပူး၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္ တြက္ခ်က္ထားမွဳမ်ား။ ထူးျခားေသာ ၾကယ္တံခြန္ ေပၚမည့္ ကိစၥမ်ား။
 • ၉။ မူလ ႏိုင္ငံ၏ ဇာတာ ႏွင့္ ႏွစ္အရ ထပ္မံတြက္ထားေသာ ဇာတာခြင္မ်ား။
 • ၁၀။ ေနရာ ေဒသ လတၱီတြဒ္၊ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္မ်ား ထင္႐ွားစြာ ျပထားေသာ တိုင္းျပည္၏ ေျမပံု။
သို႔ေသာ္ ဇာတာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားစြာ ႐ိွေသာ -တိုင္းျပည္ တစ္ခု အတြက္ တိက်ေသာ ဇာတာမွန္ကို ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို ေလ့လာၿပီးမွ- မည္သည့္ ဇာတာက တကယ္ ပို၍ ထင္ရွားစြာ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို ေလ့လာျခင္း တစ္ခုကတည္း ကပင္- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ စိန္ေခၚမွဳ မ်ားစြာ ႐ိွေနပါ၏။

ဥပမာ- ၁၉၆၃၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁-ရက္တြင္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ခဲ့ေသာ စကၤာပူ ႏိုင္ငံတြင္၊ လူမ်ိဳးေရး အထိက႐ိုဏ္း မ်ားေၾကာင့္- မေလးရွား အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ ထားခဲ့ရၿပီး၊ ၁၉၆၅၊ ၾသဂုတ္လ ၉-ရက္ တြင္မွ ကိုယ္ပိုင္ ခြဲထြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ ဇာတာကို အမွန္ ယူမည္နည္း။ ထိုနည္းတူ ျပည္နယ္ မ်ားစြာကို စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဇာတာေပါင္း မ်ားစြာ အနက္မွ မည္သည့္ ဇာတာကို အမွန္ ယူမည္နည္း စသည္တို႔မွာ- ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၿပီး၊ မွ အမွန္တကယ္ ထင္ရွားစြာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဇာတာသည္သာ ဇာတာမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္၏။

၁၉၄၈-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ အတြက္တြင္ပင္- ျမန္မာ ပညာရွင္ တို႔ ယူဆ ထားသည္က- အလံတင္ အလံခ် အခမ္း အနား အတြက္ မဂၤလာ အခါ အျဖစ္- ေ႐ြးခ်ယ္ ထားခဲ့ၾကေသာ အခ်ိန္ နံနက္ ၄း၂၀ ကို ေမြးခ်ိန္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾက၏။
မိုးတားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳဳပ္ေရး ယႏၲယားႀကီး ရပ္ဆိုင္း သြားေသာ အခ်ိန္- တစ္နည္းအားျဖင့္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ ဥပေဒ အရ- ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္သို႔ ေရာက္ ေရာက္ခ်င္း အခ်ိန္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဇာတာ အျဖစ္ ယူဆပါ၏။ ဤေဆာင္းပါးတြင္- ဇာတာ ၂-မ်ိဳးကို ယွဥ္တြဲ ႏိွဳင္းယွဥ္ ေဖၚျပ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည္က ပိုမွန္သည္ ပိုမွားသည္ကို ျငင္းေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ အခ်က္အလက္ မ်ိဳးစံု ေထာင့္စံု ျဖင့္ ယွဥ္တြဲ ေဖၚျပေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္- နကၡတ္ ပညာကို စိတ္၀င္စားေသာ သုေတသီမ်ား အတြက္ အက်ိဳး႐ိွေစရန္သာ ရည္႐ြယ္ ပါသည္။ အကယ္၍ ဤေဆာင္းပါး တြင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားကို လက္မခံပဲ မိမိ သံုးစြဲေနၾက အတိုင္း သံုးစြဲ လိုပါကလည္း- ပညာရွင္တို႔၏ သေဘာသာ ျဖစ္၍- စာေရးသူ အေနျဖင့္ အျငင္းပြားဘြယ္ မ႐ိွပါ။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ တြင္ သံုးစြဲေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀ တို႔၏ ပရိယာယ္မ်ား။

၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာသခင္ လက္ထက္ကပင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို သံုးစြဲရာတြင္- အေနာက္တိုင္းမူမ်ားတြင္ သံုးစြဲေသာ- ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပကၽြန္း၊ ပလူတို ၿဂိဳဟ္မ်ားကိစၥကို ေလာေလာဆယ္ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- အျခားမူမ်ား ႏွင့္ ဆြဲေႏွာၿပီး- လိုသလို- သံုးသပ္ေသာ အေန အထား ေရာက္သြားႏိုင္သျဖင့္ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ရွင္းျပလိုသည္က- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို အသံုးခ်ျခင္း ပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို အသံုးခ်သူမ်ား။

ေဗဒင္ ပညာသည္ လူသားတို႔ အက်ိဳးအတြက္- ေရွးသူေတာ္စင္ ႀကီးမ်ားက လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း- လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အမည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေရး အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုက မိမိ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၀ါဒျဖန္႔ လက္နက္ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို အသံုးခ်ခဲ့ၾက၏။ အသံုးလည္း ခ်ေနၾက၏။ လူတို႔၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ အတၱႏွင့္ မာန တရားတို႔ မေပ်ာက္ဆံုးေသး သေရြ႕ ေနာင္လည္း ဆက္လက္ အသံုးခ်ၾကဦးမည္သာ ျဖစ္၏။

ပုဂၢိဳလ္ေရး အမည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္သည္ အထိေရာက္ဆံုး ကိရိယာ ျဖစ္၏။ မည္သူ အာဏာရမည္။ မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ အေသဆိုးျဖင့္ ေသဆံုးမည္ စသည္ျဖင့္ ရဲရဲ ေဟာခ်ၿပီး- မွန္သြားပါက- အျမန္ဆံုး နာမည္ေက်ာ္ လူသိမ်ားေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ႏိုင္၏။

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြက္ အသံုးခ်ေသာ အေနအထားမ်ားသည္- ျမန္မာမ်ား သိ႐ိွထားေသာ ကိစၥမ်ားသာမက- ျမန္မာ အမ်ားစု သိပ္မသိၾကေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုကိုပါ လက္ဆင့္ကမ္း လိုပါသည္။

အေမရိကန္ ဗီယက္နာမ္ စစ္ပြဲ ကာလ မ်ားတြင္- ေဗဒင္ ယံုၾကေသာ ဗီယက္နာမ္ လူမ်ိဳးမ်ားအား နကၡတ္ေဗဒင္ကို အသံုးျပဳ၍- ယခု စီအိုင္ေအ ၏ ကနဦး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ အို၊အက္စ္၊အက္စ္ မွ ၀ါဒ ျဖန္႕ သိမ္းသြင္းမွဳ ျပဳခဲ့ပါ၏။ လုပ္ပံုမွာ- ဗီယက္နာမ္ တြင္ သၾကၤန္စာ ေဟာကိန္းကဲ့သို႔ ႏွစ္တိုင္း ေဟာကိန္း ထုတ္ေနေသာ နာမည္ႀကီး- ေဗဒင္ ဆရာမ်ားကို အသံုးခ်၍- ေဟာကိန္း မ်ား ထုတ္ျပန္ ျဖန္႔ေ၀ရာတြင္- ေျမာက္ဗီယက္နာမ္ ေခါင္းေဆာင္ ဟိုခ်ီမင္း မည္သို႔ အေသဆိုးျဖင့္ ေသမည္။ အျခားေသာ ေျမာက္ဗီယက္နာမ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း- သတ္ပြဲ ျဖတ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ မည္သို႔ ေသဆံုးၾကမည္။ ေျမာက္ဗီယက္နာမ္ ဘက္တြင္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္း၊ ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ ေရာဂါ ကပ္ဆိုးမ်ား က်ေရာက္ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ စသည္ျဖင့္- ေျမာက္ဗီယက္နာမ္ ဘက္မွ ျပည္သူမ်ားကို ေတာင္ဗီယက္နာမ္ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေစရန္ ႏွင့္ ေျမာက္ဗီယက္ နာမ္ လူမ်ိဳးမ်ား သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္ အားကိုးမွဳမ်ား ပ်က္ျပားေစရန္ ၾကံေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္

မိမိသိေသာ အသိ၊ တတ္ေသာ အတတ္ဟူသည္ လူသားတို႔ အက်ိဳးအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္ကို ပညာ႐ိွ သူေတာ္ေကာင္း တို႔က ဆိုဆံုးမခဲ့၏။

အတတ္ႏွင့္ ပညာ ေဆာင္းပါးတြင္- က်ားေသကို အသက္သြင္းႏိုင္ေသာ ေသာ မႏၲန္ကို တတ္သူ၊ ရတနာမိုး ႐ြာေစတတ္ေသာ မႏၲန္ကို တတ္သူ၊ တိရစၧာန္ တို႔အား အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစႏိုင္ေသာ ပထ၀ီ ဇယ မႏၲန္ကို တတ္သြားသူ ေျမေခြးတို႔၏ အေၾကာင္း ႏွင့္ သူတို႔ - သူတို႔ႏွင့္ တြဲဘက္မိသူမ်ား၏ ဘ၀ ဇတ္သိမ္း ကို ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။

ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥမ်ားကို ဆင္ျခင္ျခင္း မ႐ိွပဲ- မိမိ၏ အစြမ္းကို ျပသျခင္းေၾကာင့္- အမ်ားတကာ ႏွင့္ တကြ မိမိဘ၀ ဇာတ္သိမ္းပါ မေကာင္းျခင္း တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားက သုတၱန္ ပါဠိေတာ္ တို႔ျဖင့္ ေဟာၾကား ညႊန္ျပေပးခဲ့၏။ တစ္ဆက္တည္း တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ စကား ၆-ခြန္း ကိုေဖၚျပ၍- ေျပာအပ္ေသာ စကားဟူ၍- ၂-မ်ိဳးသာ ႐ိွေၾကာင္း ကိုလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူသြား၏။

ထိုစကား ၆-ခြန္းမွာ-
၁။ ဟုတ္လည္းမဟုတ္မွန္၊ သူလည္းမနာလုိ၊ အက်ိဳးမရွိစကား။
၂။ ဟုတ္မွန္၏၊ သူကားမနာလုိ၊ အက်ိဳးမရွိစကား။
၃။ မဟုတ္မွန္၊ အက်ိဳးမရွိ၊ သူကနာလုိ၏။
၄။ ဟုတ္မွန္၏၊ နာလုိ၏၊ အက်ိဳးမရွိ။
၅။ ဟုတ္မွန္၏၊ အက်ိဳးရွိ၏၊ သူကား မနာလုိ။
၆။ ဟုတ္မွန္ ၏၊ အက်ိဳးရွိ၏၊ သူလည္း နာလုိ၏။

ဟုတ္မွန္ၿပီး၊ အက်ိဳး႐ိွေသာ စကားကိုသာ- တစ္ဘက္သူ နာလို၊ မနာလိုသည့္ အေနအထားတြင္- ကာလ ေဒသ အေျခအေန ကို ၾကည့္၍ ေျပာအပ္ ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူသြား၏။

အကယ္၍ မိမိတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္း သိ႐ိွေသာ - ေရွ႕ျဖစ္တို႔ကို ဟုတ္မွန္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါလွ်င္- အမ်ားတကာ အား ထိတ္လန္႕ ေခ်ာက္ျခားေစေသာ အေဟာမ်ိဳးကို ေဟာေျပာမည့္ အစား- မိမိကိုယ္တိုင္- အႏိုင္ရမည့္ အခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး- တစ္စံု တစ္ခုေသာ အေလာင္း အစား တစ္ခုတြင္ မိမိ၏ ခ်မ္းသာ သမွ်ကို ပံုေအာ၍ စမ္းသပ္ ၾကည့္ပါေလ။

သို႔မဟုတ္ပါ ကလည္း- မိမိေသဆံုးမည္ကို တြက္ခ်က္၍ ေသျခင္းက မိမိထံသို႔ မလာခင္- မိမိအေနျဖင့္ ေသျခင္းဆီသို႔ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယမွ ေဗဒင္ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ K. Parthasarathy အေၾကာင္းကို ေဖၚျပပါ ဆိုက္ http://www.aghilham.com/0501/astrologyproof.html တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဖန္- အက်ိဳး႐ိွမည္ မ႐ိွမည္ကို ဆက္ၾကည့္ပါစို႔။ မွန္မည္ကို ေသခ်ာစြာ သိ႐ိွၿပီး ေသာ္မွ- မေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ားကို အမ်ားအား ေျပာျခင္းျဖင့္- အမ်ားတြင္ အက်ိဳး႐ိွပါ မည္လား။ ေၾကာက္လန္႔ စိုးရိမ္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ႀကီးျမင့္သြားျခင္း စေသာ မလိုအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုသာ အဆစ္ အျဖစ္ရမည္ ျဖစ္၏။

အေကာင္းဘက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာျပေသာ္- အမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ၏။ ေအးခ်မ္း၏။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ိဳးမ႐ိွပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္- မွန္ မမွန္ ကိစၥႏွင့္ အက်ိဳး႐ိွ မ႐ိွ ကိစၥမ်ားတြင္- ဘုရားေဟာ ႏွင့္ မညီသည္ကို ေတြ႕ရပါ၏။

သို႔ေသာ္လည္း- လူအမ်ားတို႔သည္- ကမာၻႀကီး ဘာျဖစ္မလဲ၊ ျမန္မာျပည္ ဘာျဖစ္မလဲ စသည္ တို႔ကို သိလို၊ ၾကားနာ လို၏။ သို႔ေသာ္- အထက္ပါ အခ်က္ မ်ားႏွင့္ပင္- မေျပာသင့္ေသာ စကားႀကီး ၄-ခြန္းတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီ ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္- ျမန္မာျပည္ အေနျဖင့္- ဘာျဖစ္မည္၊ ညာျဖစ္မည္၊ ဘယ္သို႔၊ ဘယ္လို စသည္တို႔ကို မိုးတား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အခါတြင္ ေျပာဆို ေဟာၾကားျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း တို႔ကို မည္သည့္ အခါတြင္မွ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိ အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖၚ မေျပာသျဖင့္- ေ၀ဘန္ ကဲ့ရဲ႕ပါကလည္း- ေ၀ဘန္ ကဲ့ရဲ႕ ႏိုင္ၾကပါသည္။

တိုက္ဆိုင္ မွန္ကန္ သြားၿပီး နာမည္ ႀကီးမွဳကိုလည္း မိုးတား အေနျဖင့္ မလိုအပ္ပါ။ မိမိ၏ ပေယာဂ ေၾကာင့္- အမ်ားတကာ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ခ်င္း မျဖစ္ေစရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္- အျခားသူမ်ား ကစားေနၾကေသာ ကစားပြဲတြင္- ဘုမသိ ဘမသိ ေဘး၀င္ေျပာျခင္းျဖင့္- အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား၏ အသံုးခ်ခံ အေနအထား သို႔လည္း မေရာက္လိုပါ။

သို႔ေသာ္- မိုးတား နကၡတ္ နည္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ေ၀ဘန္ မွဳမ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္- ဆရာစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏ စြဲ၊ က်မ္းစြဲ မ႐ိွပဲ- ယထာဘူတ က်က် နကၡတ္ ပညာကို ေလ့လာ သူမ်ား အေနျဖင့္ မူ- ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေနာင္ ျဖစ္လာ ႏိုင္စရာ အေနအထား မ်ားကို သိ႐ိွႏိုင္ျခင္း၊ စနစ္တက် သုေတသန ဆန္းစစ္သည့္ ပံုစံမ်ားကို အတုယူ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကျခင္းျဖင့္- ျမန္မာျပည္တြင္ နကၡတ္ သုေတသီ စစ္စစ္မ်ား ေပၚထြန္း လာႏိုင္ျခင္း တို႔ကို ရည္႐ြယ္၍ သာ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကာစ ကာလမ်ားတြင္- သတင္းစာမ်ားတြင္- ႏိုင္ငံေရး ေဟာကိန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဟာေျပာၾကယင္း- မိတ္ေဆြ မွ ရန္သူ ျဖစ္သြားၾကေသာ ဆရာႀကီးမ်ား အေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း- စာဖတ္သူသည္ ျမန္မာ့ ေဗဒင္ သမိုင္းေၾကာင္းကို လက္လွမ္းမီသူ ျဖစ္ပါက သိ႐ိွႏိုင္ပါေသး၏။

ဆက္လက္ တင္ျပလိုသည္က- က်င့္၀တ္ သိကၡာပိုင္း ျဖစ္၏။ လူသား တို႔ႏွင့္ လူသားတို႔ က်င့္၀တ္ ႐ိွသလို၊ မိဘ ျဖစ္လွ်င္ မိဘ က်င့္၀တ္၊ ဆရာ ျဖစ္လွ်င္ ဆရာက်င့္၀တ္၊ စသည္ျဖင့္ ႐ိွ၏။ ထိုက်င့္၀တ္ သိကၡာတို႔ကို မုန္းတီးသူမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကပင္ ႐ိွခဲ့၍- ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူ ေသာ္အခါ- ထိုရဟန္းႀကီး ၄၀-တို႔သည္ “ငါတို႔ကို ဟိုဟာ မလုပ္နဲ႕၊ ဒီဟာမလုပ္နဲ႕ ေျပာတဲ့ ရဟန္းႀကီး ေဂါတမ မ႐ိွေတာ့ဘူး။ အခုဆိုလွ်င္ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔ ရၿပီ” ဟု ေျပာေနၾကသည္ ကို ၾကားရသျဖင့္- ရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္သည္- ပထမဆံုး သဂၤါယနာ လိုအပ္ေၾကာင္းကို နားလည္ သိျမင္ခဲ့ရ၏။

အႀကီးအမွဴး လုပ္သူသည္ နာယက က်င့္၀တ္ ႏွင့္ ညီရသလို၊ တပ္မေတာ္သားတို႔သည္ လည္း တပ္မေတာ္သား အဓိ႒ာန္ ႏွင့္ က်င့္၀တ္ ေဆာင္ပုဒ္တို႔ကို လိုက္နာ ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဆရာ၀န္မ်ားသည္လည္း ေဆးပညာ သင္ယူစဥ္က ဆိုခဲ့ရေသာ သစၥာမ်ား ႐ိွၾကရ၏။ ေဗဒင္ ဆရာ ဟူသည္လည္း- ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံသား က်င့္၀တ္ ကို လိုက္နာ ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ေဗဒင္ ပညာကို သံုးစြဲသျဖင့္ ေ၀ဒ က်င့္၀တ္မ်ားကို လိုက္နာၾကရ၏။ ေ၀ဒက်င့္၀တ္ ဟူသည္ မည္သည္မ်ား ျဖစ္သည္ကို- ေဗဒင္ စာအုပ္ ဖတ္႐ံုမွ် ျဖင့္ သိနားလည္ ရန္ မျဖစ္ပါ။ မိမိကုိယ္တိုင္ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္စည္းမွဳ ကလည္း အေရးႀကီးသျဖင့္- မိုးတား အသင္း၏ အဓိက စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္- မိမိ၏ ေဟာဆိုခ်က္သည္ မည္သူ႔ကိုမွ် မထိခိုက္ေစရ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဖၚျပထား၏။

ဤမွ် ဆိုလွ်င္- အဘယ့္ေၾကာင့္ မိုးတား အေနျဖင့္- ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္- မည္သူ အာဏာ ရမည္- မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား မည္သို႔ မည္ပံု ျဖစ္မည္၊ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္မည္ စသျဖင့္- ေျခာက္လွန္႕- ေျမွာက္ဖား - နိမိတ္ လမ္းေၾကာင္းျပ ေရွ႕ေရး တို႕ကို မေဟာေျပာပဲ- ျဖစ္လာႏိုင္သည့္- လမ္းေၾကာင္း Road Map အေနျဖင့္သာ- အသိေပး ရျခင္း ျဖစ္သည့္ အခ်က္ကို စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ လက္ခံမည္ ယူဆ ပါသည္။

(အပိုင္း (၂) ကို အျမန္ဆံုး တင္ျပေပးပါမည္။)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment