Tuesday, January 31, 2012

ငလ်င္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ "၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန ေဆာင္းပါး" တို႔ ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ ပို၍ အဆင္ေျပေစရန္ သီးသန္႔ ေခါင္းစဥ္ ခြဲထုတ္ လိုက္ပါသည္။ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ိဳးစံုကို ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္- လက္ေတြ႕ ၾကံဳဘူးသူတိုင္း အသည္းတုန္၊ အူတုန္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည့္ ငလ်င္ တို႔၏ အေၾကာင္းကို သိထား သင့္ပါသည္။
 
ငလ်င္တို႔သည္ ကမာၻ အႏံွ႕တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် လွဳပ္ေနၾကေသာ္လည္း- အင္အားနည္းပါးေသာ ငလ်င္မ်ား၊ လူသူ ကင္းေ၀း ရာေဒသမ်ားမွ ငလ်င္မ်ားကိုမူ လူသတ္ ငလ်င္ မ်ားဟု မေခၚတြင္ပါေပ။

အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ သိထားၾကရန္မွာ- ငလ်င္၏ အင္အားကို တိုင္းတာေသာ ရစ္ခ်္တာ စေကး Richter scale သည္ ေလာ္ဂရစ္သမ္ တန္ဘိုး ျဖစ္သျဖင့္- အင္အား ၆- ငလ်င္သည္ အင္အား ၅- ငလ်င္ထက္- အ႐ြယ္အစား အားျဖင့္ ၁၀ ဆ ပိုမ်ား၍- ထြက္႐ိွေသာ စြမ္းအင္ Energy ပမာဏ အေနျဖင့္ ၃၂ ဆ ပိုမ်ားျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္အား ၆ မွ ၆.၉ အထိ ငလ်င္မ်ားကို Fairly Major ေခၚ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ငလ်င္မ်ား ဟု သတ္မွတ္၍ - အင္အား ၇-ထက္ ပိုေသာ ငလ်င္မ်ားကိုမူ ႀကီးက်ယ္ေသာ ငလ်င္မ်ား Major Earthquake ဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။ အင္အား အဆင့္ ၁၀ ဆိုေသာ ငလ်င္ ဆိုလွ်င္ Global ေခၚ တကမာၻလံုး အတိုင္းအတာ အထိ ထိခိုက္ ပ်က္စီးႏိုင္ေသာ - တနည္းအားျဖင့္- ကမာၻ႕ အေပၚယံ အလႊာ တစ္ခုလံုး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သြား ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၆၀ တြင္ လွဳပ္ခဲ့ေသာ ခ်ီလီ ငလ်င္သည္ အင္အား အားျဖင့္ ၉.၅ အထိ မွတ္တမ္းတြင္ ပထမ စြဲခဲ့ေသာ ငလ်င္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း- ေနရာ အေနအထားေၾကာင့္ လူသတ္အမ်ားဆံုး ငလ်င္ တစ္ခု မဟုတ္ခဲ့ပါေခ်။

ျမန္မာျပည္တြင္ ေပၚေပါက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးေသာ ငလ်င္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔။

ေအာက္ ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မရမီ အခ်ိန္ (တစ္နည္းအားျဖင့္- ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ မစတင္မီ အခ်ိန္) ထက္ေရွ႕က်ေသာ ငလ်င္မ်ားကို မီးခုိးေရာင္ျဖင့္ သီးသန္႔ ခြဲထုတ္လိုက္ပါသည္။


 • ၁၇၆၂-ဧၿပီလ ၂-ရက္ နံနက္ ၅-နာရီတြင္ လွဳပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ငလ်င္သည္ မွတ္တမ္း အရ အေစာဆံုး ႏွင့္ ပ်က္စီး ေသဆံုးမွဳ မ်ားျပားခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
 •  ၁၈၃၉-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃-ရက္ နံနက္ ၄-နာရီ တြင္ လွဳပ္ခဲ့ေသာ အင္း၀ ေျမငလ်င္မွာလည္း မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီး ၿပိဳက် ပ်က္ဆီးျခင္း၊ ေအာင္ေျမဘံုစံ အုတ္ေက်ာင္းႀကီး ၿပိဳက်ၿပီး သံဃာ အပါး ၂၀၀-ေက်ာ္ ပံ်လြန္ခဲ့ရျခင္း၊ အင္း၀ ႏွင့္ အမရပူရအၾကား ျမစ္ကမ္းတြင္ ၅ ေပ မွ ၂၅ ေပ အထိ ေျမအက္ကြဲ ေၾကာင္းႀကီးမ်ား ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္ အထိ ျပင္းထန္ေၾကာင္း ဆရာ ေကာင္းညြန္႕ (ေရႊေပၚကၽြန္း) ကလည္း သူရဇၹ မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။
 • ထိုအထဲတြင္ ၁၉၁၂-ခုႏွစ္၊ ေမလ တြင္ လွဳပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္သည္ - ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အား အဆင့္ ၈- အထိ ႐ိွေသာ ငလ်င္ျဖစ္သည္ ဟု ဆရာ မင္းရိွန္ေအာင္က သူရဇၨ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ U.S.G.S မွတ္တမ္းမ်ားတြင္မူ အင္အား အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားျခင္း ကို ရွာမေတြ႕ပါ။
 • ၁၉၁၇- တြင္ လွဳပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ပဲခူး ငလ်င္ ေရႊေမာ္ေဓာ ေစတီ ငွက္ေပ်ာဖူး မွ စ၍ ေခါင္းေလာင္ပံု အထိ ၿပိဳက် ပ်က္စီး ခဲ့ၿပီး- အင္အာ ၈-မွ ၉ အဆင့္ ႐ိွခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၄င္းကိုလည္း U.S.G.S မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ မေတြ႕ရပါ။ အမ်ားစု သိထားေသာ ပဲခူးငလ်င္သည္ ရစ္ခ်္တာ စေကး ၇.၃ ႐ိွၿပီး- လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုး ခဲ့ေသာ ေရႊေမာ္ေဓာ မွတ္တမ္းတြင္ အမွတ္စဥ္ ၃၂-ခု ေျမာက္ ငလ်င္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္လည္း ထိုငလ်င္ေၾကာင့္ ေရႊတိဂံု ေစတီ စိန္ဖူးေတာ္ ျပဳတ္က်ၿပီး ထီးေတာ္ အထက္ပိုင္း ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
 • ၁၉၃၀-ဒီဇင္ဘာတြင္ လွဳပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ကိုမွဳ ျဖဴးငလ်င္ဟု အသိမ်ားၾကၿပီး၊ အင္အား ၇.၃ ႐ိွခဲ့ျပန္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ေက်ာင္း ၿပိဳက်ၿပီး- လူ ၃၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု မွတ္တမ္း ႐ိွပါသည္။
၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မရခင္က အဓိက က်ေသာ ငလ်င္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။


ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ငလ်င္မ်ားမွာမူ- ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ငလ်င္ မိုးတိမ္ ႏွင့္ ကမာၻ႕ ငလ်င္ အခ်ိဳ႕။

ငလ်င္ ကို တြက္ခ်က္ေသာ နကၡတ္ ပညာပိုင္း သည္ အလြန္ျမင့္မားေသာ ပညာပိုင္း ျဖစ္သျဖင့္- အမ်ားစု အေနျဖင့္ အသာထား- နကၡတ္ ပညာရွင္ မ်ားစြာ အေနျဖင့္ပင္ ေလ့လာရန္ မလြယ္ပါေခ်။ ထူးျခား နက္နဲေသာ ကုရုမ စကၠ စေသာ ဇာတာခြင္မ်ားပါ တြက္ခ်က္ ရမည့္ အျပင္- ေနရာ ေဒသ လတၱီတြဒ္၊ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ စသည္ တို႔ပါ၀င္ေသာ ေျမပံု ႏွင့္ပါ ယွဥ္တြဲ တြက္ခ်က္ ရေသာေၾကာင့္- အဆင့္ျမင့္ သုေတသီ မ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ပါ၏။
သို႔ေသာ္ နကၡတ္ပညာ မသိနားမလည္ေသာ္လည္း - ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း ႏိုင္ေသာ နည္းမ်ားစြာတြင္- ငလ်င္ မိုးတိမ္သည္ လြယ္ကူေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွပါ၏။
၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာသခင္၏ ၿဗိဳ႕ဟဇ္ သံဟိတ က်မ္း အခန္း ၃၂-တြင္- ေကာင္းကင္မွ မိုးတိမ္တို႔ကို ေလ့လာ၍ ငလ်င္ ခန္႕မွန္းႏိုင္ျခင္းမ်ား ကို ညႊန္ၾကား သင္ျပ ေပးခဲ့၏။
ေရွးေခတ္ ျမန္မာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားကလည္း- ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ပန္းဖြားပံု၊ လွည္းပန္းေတာင္းပံု၊ ေျမြနဂါးပံု၊ ဖဲျပားပံု၊ ႀကိဳးတန္းပံု တိမ္တိုက္မ်ား ထင္ရွားစြာ ေပၚေနလွ်င္ ေျမငလ်င္မ်ား ႀကီးစြာ လွဳပ္ရွားေသာ နိမိတ္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆို႐ိုးထားခဲ့ၾက၏။
ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလတြင္ ေကာင္းကင္ မိုးတိမ္တို႔ ထူးျခားမွဳ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ငလ်င္ႀကီး ျဖစ္ပ်က္မွဳကို ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ လက္ေတြ႕ သိ႐ိွခဲ့ၾကရ၏။
 • တ႐ုပ္ ႏိုင္ငံ သမိုင္းမွတ္တမ္း မ်ားအရ- ေရွးေခတ္ လံုတဲ တိုင္းျပည္ (ယခု အခါ နင္႐ွာျပည္နယ္ ေဒသ- တ႐ုပ္ျပည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ပိုင္း- အေရွ႕ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၁၀၆း၆ ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၃၅း ၄၂ ေဒသ တြင္- လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ကာလ က မွတ္တမ္း ေရးခဲ့သည္မွာ-
  “ေနသာ၍ ေႏြးေထြးေသာ ေကာင္းကင္ျပာ ႏွင့္ ၾကည္လင္ေသာ ေန႔တစ္ေန႕ ျဖစ္၏။ အနက္ေရာင္ တိမ္ အမွ်င္ မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ျပင္အား အလြန္ႀကီးမားေသာ ေျမြႀကီး တစ္ေကာင္ ျဖန္႕က်က္လိုက္သည့္ အလား ႐ုတ္တစ္ရက္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုတိမ္တို႔သည္ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ တည္႐ိွေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ငလ်င္ႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာေတာ့၏။”
  ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ထိုေန႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ငလ်င္သည္ ကမာၻ႕ မွတ္တမ္းမ်ား အရ- ၁၆၂၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅-ရက္ “နင္႐ွာ ငလ်င္” ဟု သမိုင္းတြင္ ေစေသာ- ျပင္းအား ၇-အဆင့္ ငလ်င္ ျဖစ္ခဲ့၏။
 • ေရွးေဟာင္း ငလ်င္ မိုးတိမ္ ပညာကို သိ႐ိွခြင့္ရခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ ႏွင့္ တ႐ုပ္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ - တန္ဘိုး ေလ့လာခဲ့ၾကရာတြင္- ၁၉၇၈-ခုႏွစ္ မတ္လ ၆- ရက္ေန႕ နံနက္ ပိုင္းတြင္- နာရာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ျဖစ္သူ ကာဂီဒါ သည္ မတ္လ ၇-ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အင္အား ၇.၈ ႐ိွေသာ ကန္တို Kantow earthquake ငလ်င္ အား မွန္ကန္ တိက်စြာ ခန္႕မွန္း ေဟာခ်က္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ကာကီဒါ က ေျပာခဲ့သည္မွာ- ငလ်င္၏ ဗဟိုခ်က္ epicenter သည္ ထိုမိုးတိမ္မ်ား၏ အလယ္ တည့္တည့္ ေနရာ ႏွင့္ ေထာင့္မွန္က်ေသာ ေနရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း- ထိုအခ်က္ကေတာ့ မမွန္ကန္ခဲ့ပါေပ။ သို႔ေသာ္ လည္း- ထိုပညာ ရပ္ကို ၁၉၈၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလ့လာ လိုက္စားသူမ်ား နည္းပါးသြားသျဖင့္ ျပန္လည္ တိတ္ဆိတ္သြားခဲ့ျပန္၏။
 • တ႐ုပ္ လူမ်ိဳးျဖစ္သူ ေက်ာက္ေဟာင္႐ွဴသည္ - ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀-ရက္တြင္- ေျမြသဖြယ္ ရွည္လ်ားေသာ တိမ္မ်ားသည္ အၿမီးဖ်ား အေနျဖင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ လွည့္ေနသည္ကို သတိျပဳ ေလ့လာခဲ့မိရာမွ- ၁၈- နာရီ အၾကာတြင္ အီရန္ ႏိုင္ငံ တီဟီရန္ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကမာၻေက်ာ္ Manjil-Rudbar ငလ်င္ႀကီးကို ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္း ႏိုင္ခဲ့၏။ (မွတ္ခ်က္- ငလ်င္ျဖစ္ရာ ေဒသသည္ - တိမ္၏ အၿမီးညႊန္ရာ အေနာက္ေျမာက္ ျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳပါ။)
 • ၁၉၉၈-ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄-ရက္ တြင္ အာဖဂန္ နစၥတန္ ေဒသတြင္ အင္အား ၆.၁ ႐ိွေသာ လူေပါင္း ၄၀၀၀ မွ် အသက္ဆံုးခဲ့သည့္ ငလ်င္ႀကီး ျဖစ္စဥ္က- ေကာင္းကင္တြင္ မီးပံုးအိမ္ တစ္ခု အသြင္႐ိွေသာ တိမ္ကို ျမင္ခဲ့ၾကရ၏။
 • ထိုနည္းတူ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ေကာင္းကင္မိုးတိမ္မ်ား ထူးျခား ဆက္စပ္ေနမွဳမ်ား ေတြ႕ၾကရ၏။
 • ထိုနည္းတူ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂-ရက္တြင္ - တရုတ္ၿပည္ - စီခၽြမ္ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၈- အတြင္း အျပင္းဆံုး ငလ်င္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး- လူေပါင္း ၆-ေသာင္း၊ ၈-ေထာင္ ၏ အသက္ကို ႏွဳတ္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ လူဦးေရ ၄.၈ သန္းကို အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစေသာ ငလ်င္ၾကီး ေပၚေပါက္ခဲ့စဥ္ကလည္း- ထူးျခားေသာ တိမ္ အေနအထားကို ေအာက္ပါ ပံုတြင္ ေတြ႕႐ိွရပါသည္။

ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ဂ်ပန္ တို႔ အေနျဖင့္ လက္ခံထားေသာ ငလ်င္ မိုးတိမ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ ျမဴ fogs အေနအထားမ်ား ျဖစ္၏။ ဂ်ပန္တို႔ တြင္ ငလ်င္ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေအာက္ပါ ဆို႐ိုးမ်ားလည္း ႐ိွေသး၏။
 • အကယ္၍ တိမ္တို႔သည္ ေျမျပင္ႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့ေသာ္- မိုး႐ြာမည္။ သို႔မဟုတ္ ငလ်င္လွဳပ္မည္။
 • အကယ္၍ တိမ္တို႔သည္ အေရွ႕ဘက္ဆီသို႔ ေ႐ြ႕လ်ားေန လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) အနက္ေရာက္ အစင္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ နဂါး ပံုသ႑ာန္ ႐ိွေသာ တိမ္မ်ားသည္ အလ်ားလိုက္ လြင့္ေမ်ာေနလွ်င္ ငလ်င္လွဳပ္မည္။
 • Mackerel ငါးကဲ့သို႔ ပံုသ႑ာန္ ႐ိွေသာ ေကာင္းကင္ျပင္သည္ ငလ်င္၏ ကနဦး ျဖစ္သည္။
 • သာယာေသာ ျမဴႏွင္းတို႔ သည္ ေတာင္အား အုပ္ဆိုင္း ေနျခင္းသည္ ငလ်င္၏ နိမိတ္ သေကၤတ ျဖစ္သည္။
 • တိမ္မ်ား ေရြ႕လ်ားမွဳ ႐ုတ္တစ္ရက္ ရပ္တန္႔သြားၿပီး၊ ေလတိုက္ျခင္းလည္း မ႐ိွ၊ ျမင္ကြင္းသည္ မွဳန္၀ါး သြားၿပီး ေျမႀကီးတြင္းမွ အသံၾကားရလွ်င္ (ျမန္မာ တို႔ က ေတာ္လဲသံဟု ေခၚပါသည္။) ငလ်င္ လွဳပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 • တိမ္တို႔သည္ ေျမြ (သို႔မဟုတ္) နဂါး အသြင္ျဖင့္ နံနက္ဦး ေနကို ၀န္းရံ ေနပါက ငလ်င္ လွဳပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဤေဆာင္းပါး ဖတ္သူသည္ ထူးျခားေသာ မိုးတိမ္ အေနအထားကို သတိျပဳမိၿပီး- ဓါတ္ပံုတင္ အသိေပး ႏိုင္ခဲ့ေသာ္- မိသားစု ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အြန္လိုင္း သူငယ္ခ်င္း အခ်ိဳ႕ကို ကယ္တင္ရာ ႏိုင္ေကာင္း ကယ္တင္ ႏိုင္မည္ ဟု ထင္ပါသည္။
ေနာက္ေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတာ ၂-ေစာင္ကို ဆက္စပ္ ယွဥ္တြဲ ေဖၚျပေပးပါမည္။

လူအမ်ား အက်ိဳး အတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ နကၡတ္ေဗဒင္ သုေတသီမ်ား ထြန္းကား ႏိုင္ပါေစ။

[+/-] show/hide this post

Sunday, January 15, 2012

၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၃) တိုင္းျပည္က ႏုႏု၊ မုန္တိုင္းက ထန္ထန္။

လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္မွ ၆၄-ႏွစ္ၾကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ျမန္မာျပည္ သည္ - ဘ၀ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ - အနိမ့္အက် ဘ၀ မုန္တိုင္းမ်ိဳးစံုကို- အနာတရ မ်ားစြာျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရ၏။
ထိုအထဲတြင္ ထင္ရွားသည္ တို႔မွာ အေရးအခင္း အထိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္၏။ စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္- အေရးအခင္း အထိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားလွ်င္- မည္သည့္ က႑မ်ား ထိခိုက္သည္ ကိုႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကဘူးၿပီး ျဖစ္၏။

 • ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္သူ။ မင္းအစိုးမ်ား၊ တရားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မွု အာဏာ (တစ္နည္းအားျဖင့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္)
 • ျဖစ္ပြားေသာ အေရးအခင္း တို႔သည္- ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါက- (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္)
 • တိုင္းျပည္၏ တည္ညိမ္ေအးခ်မ္းမွဳ။ ျပည္တြင္းေရး အေနအထား။ (တစ္နည္းအားျဖင့္- ၄-တန္႔ဘာ၀)
 • တိုင္းျပည္၏ ေယဘူယ် အေနအထား (တစ္နည္းအားျဖင့္ - ၁-တန္႔ဘာ၀)
 • ျပည္ပ ဆက္ဆံေရး အေနအထားမ်ား။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ - ၇-တန္႔ဘာ၀)
 • ဆူပူ အထိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားမွဳမ်ား၊ ထိခိုက္ ႏိွမ္နင္းမွဳမ်ား။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ - ၆-တန္႔ဘာ၀)
ထို႔အျပင္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ျဖစ္ပြားမွဳ ျဖစ္ပါက- သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ားစြာ တို႔အား ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထားမွဳတို႔ မ်ားစြာ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္႐ိွ ေနရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း မေမ့သင့္ပါေပ။
ျဖစ္ပြားေသာ အခ်ိန္ကာလ တို႔သည္- ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ ဒႆတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္အား နည္းပါးေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဒႆာ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ ကိုလည္း နကၡတ္ ပညာရွင္မ်ား အေနႏွင့္ သိထားၾကသည္ျဖစ္၏။
ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။ ဇာတာျဖင့္ တြက္ခ်က္ ရက္စြဲကို ယူရာတြင္- ျဖစ္ပြားေနေသာ ရက္မ်ားအတြင္း အထင္ရွားဆံုး- ဟု ဆိုရမည့္ ရက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၏။

အလံတင္ အလံခ် အခမ္းအနား ဇာတာ- နံနက္ ၄း၂၀ အေရးအခင္းမ်ား ကို စစ္ေဆးျခင္း။

ဤဇာတာ အရ- စေနၿဂိဳဟ္သည္ အေရးအခင္း ကာလမ်ား အတြင္း - ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို အႀကိမ္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ခံထားရေသာ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္၏။ တစ္ဆက္တည္း- ၄င္းသည္- ၄-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ သခင္လည္း ျဖစ္၏။ စေန ၏ သဘာ၀ ပရိယာယ္ ႏွင့္ ၄-တန္႔ သခင္ အျဖစ္ တာ၀န္ ယူထားရေသာ ကာရက အဓိပၸါယ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ စေနသည္- “ႏိုင္ငံေတာ္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆင္းရဲသူ လူတန္းစားမ်ား၊ ေအာက္ေျခ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖၚေရးမ်ား၊ ဥပေဒ ထိမ္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရသူမ်ား၊ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား။” ကို တာ၀န္ယူ၍- ၄-တန္႔ သခင္ အျဖစ္ျဖင့္- “စာသင္ေက်ာင္း၊ စသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာ က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ လူထု အုပ္စု၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ညိမ္မွဳ။” ကို တာ၀န္ယူ၏။
ဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ား ႏွင့္- ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းမွဳမ်ားကို ထိခိုက္ေၾကာင္း ျပဆိုေနမွဳကို ေတြ႕ျမင္ရ၏။ ယခု ဆက္လက္၍- ထိုကာလမ်ား အတြင္း မူလ ဇာတာ၏ ဘာ၀မ်ား အေပၚတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ ဖ်က္ဆီးထားခဲ့မွဳမ်ားကို ေလ့လာၾကပါအံ့။

ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္ အေနအထားအရ- ထိုအေရးအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားမွဳမ်ား အတြင္း အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရေသာ ဘာ၀မ်ားမွာ- ၅-တန္႕၊ ၆-တန္႔ ႏွင့္ ၁၂-တန္႔ တို႔ျဖစ္ၾက၏။
တစ္ဆက္တည္း ဒႆာ အေနအထားမ်ားကိုပါ ေလ့လာၾကပါအ့ံ။

အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားေသာ ကာလမ်ားကို ဒႆာ စနစ္ျဖင့္ ေလ့လာလိုက္ေသာ အခါ- ၾကာသပေတး ထူလ ဒႆာ ႏွင့္ စေန အႏၱရ ဒႆာ သည္ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္၏။ ၾကာသပေတးသည္ Mundane ဥပေဒသ အရ- “သံတမာန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲသို႔ အၾကံေပးသူမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည့္စံု ၾကြယ္၀မွဳ။” ကို ျပဆို၏။ တစ္ဆက္တည္း ၂-တန္႔ သခင္ တာ၀န္ကို ယူထား၏။ ၂-တန္႔ သခင္၏ မန္ဒိန္း (Mundane) တာ၀န္သည္- “တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ ျပည္သူ လူထု၏ ၾကြယ္၀မွဳ၊ သံုးစြဲ ႏိုင္မွဳ၊ ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္မွဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္။” တို႔ ျဖစ္၏။

တစ္နည္းအားျဖင့္ စေနသည္ ၄-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ သခင္လည္း ျဖစ္၏။ စေန ၏ သဘာ၀ ပရိယာယ္ ႏွင့္ ၄-တန္႔ သခင္ အျဖစ္ တာ၀န္ ယူထားရေသာ ကာရက အဓိပၸါယ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ စေနသည္- “ႏိုင္ငံေတာ္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆင္းရဲသူ လူတန္းစားမ်ား၊ ေအာက္ေျခ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖၚေရးမ်ား၊ ဥပေဒ ထိမ္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရသူမ်ား၊ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား။” ကို တာ၀န္ယူ၍- ၄-တန္႔ သခင္ အျဖစ္ျဖင့္- “စာသင္ေက်ာင္း၊ စသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာ က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ လူထု အုပ္စု၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ညိမ္မွဳ။” ကို တာ၀န္ယူ၏။

ေနာက္ဇာတာတြင္ ေတြ႕႐ိွမွဳ ႏွင့္ ထပ္ႏိွဳင္းယွဥ္လိုက္ပါဦး။

လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ- နံနက္ ၀း၀၀ ႏွင့္ အေရးအခင္းမ်ား ကို စစ္ေဆးျခင္း။တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး တို႔သည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို - ထိုအေရးအခင္း ကာလမ်ားတြင္ - အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားထက္ ထင္ရွားစြာ ခံစားရလိုက္၏။ တနဂၤေႏြသည္- တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး။ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသကဲ့သို႔- ဤဇာတာ အရ- ၁၂-ဘာ၀၏ မူလ ႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္ (သခင္) ျဖစ္၏။ မန္ဒိန္း မူ အရ- ၁၂-တန္႔ သခင္သည္- “ေငြေၾကး ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္၊ ေမွာင္ခို စေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ စစ္ေရး ႏွင့္ ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား။ ေသာက ပူပန္ ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ အေနအထား အရ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ရမွဳမ်ား။” ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တနဂၤေႏြ အား ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားမွ တိုက္ဖ်က္ျခင္း ခံရျခင္းသည္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ ကိစၥႏွင့္ ပို၍ ဆီေလ်ာ္သည္ ဟု ထင္ျမင္မိပါသလား။

ဗုဒၶဟူးသည္ “နည္းဗ်ဴဟာ ပညာရွင္မ်ား၊ ဥာဏ လုပ္သားမ်ား၊ စာေရး ဆရာ စေသာ စာေပ ပညာရွင္မ်ား၊
သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဌာနမ်ား၊ ပံုႏိွပ္ေရး၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္း၊ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ႐ိွသူမ်ား၊ သတင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး။ ” တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ တစ္ဆက္တည္းပင္- ဇာတာ တစ္ေစာင္ အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး တာ၀န္ကို ယူထားသည့္ - လဂ္သခင္ ျဖစ္ေန၏။ လဂ္သခင္ သည္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေနပါသနည္း။ “တစ္တိုင္းျပည္လံုး၏ ေယဘူယ် အေျခအေန၊ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အေနအထား။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ညိမ္မွဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကမာၻမွ သတ္မွတ္သည့္ အဆင့္အတန္း” စသည္တို႔ကို လဂ္သခင္သည္ ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။

ျဖစ္ရပ္တို႔ကို မည္သည့္ ဇာတာက ပို၍ ပီျပင္စြာ ျပသေနပါသနည္း။

မၿပီးေသးပါ - ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး မ်ားမွ - မူလ ဘာ၀မ်ားကို လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ထားပံုကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကပါအံ့။

လြန္စြာ ထူးျခားစြာ စတင္ျမင္ေတြ႕ရသည္က- ၁၉၆၂ ႏွင့္ ၁၉၈၈ ကိစၥမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ဘာ၀ ၁၂-ခု အနက္၊ ဘာ၀ ၁၀-ခု အထိ အဆိုးဓါတ္တို႔က အင္အား ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုး ထားပံု ျဖစ္၏။

ထိုကိစၥမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အ၀ွမ္း- မည္ေရြ႕မည္မွ် ခံစားခဲ့ရသည္ကို ျပဆိုေနျခင္း ျဖစ္၏။ တိုင္းျပည္၏ အေရးပါေသာ က႑မ်ားထိခိုက္သြားမွဳ ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား လႊမ္းမိုးထားမွဳ တို႔မွာ- အလြန္ထူးျခားစြာ တိုက္ဆိုင္ေန၏။ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ပါေလ။

အႀကိမ္ အေရအတြက္အားျဖင့္ အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ေနခဲ့သည္မွာ- ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔ ႏွင့္ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ တို႔ ျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔သည္ မည္သည္ တို႔ကို ကိုယ္စား ျပဳပါသနည္း။ ၄-တန္႔သည္- “စာသင္ေက်ာင္း၊ စသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာ က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ လူထု အုပ္စု၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ညိမ္ ေအးခ်မ္းမွဳ။” တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသလို- ၇-တန္႔သည္- “ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး၊” တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ ၁၀-တန္႔သည္- “ႏိုင္ငံ၏ ျမင္သာေသာ ကံၾကမၼာ။” ၁၁-တန္႔သည္- “ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ အနာဂါတ္ အစီအစဥ္မ်ား။ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္အဆင့္ အတန္း။” တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ၏။
ဆက္လက္၍ ဒႆာ စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳၾကည့္ၾကပါစို႔၊

ယခုေတြ႕ရသည္က- ၾကာသပေတး ထူလ ဒႆာ၊ ၾကာသပေတး အႏၱရမ်ား တြင္- ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ၊ အေရးအခင္းမ်ား ထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ၾကာသပေတးသည္- ပညာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား- “ဆရာမ်ား၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည့္စံု ၾကြယ္၀မွဳ။” တို႔ကို ေဖၚျပေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ကာ- ဤဇာတာ အရ- ၄-တန္႔ သခင္ျဖစ္၏။

အင္အားနည္းပါးေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဒႆာ စားေသာ ကာလမ်ားတြင္- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ထင္ရွားပါက- မေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အနိ႒ာ႐ံုမ်ား ျဖစ္ေပၚ တတ္ေၾကာင္းကို မိုးတား ေဆာင္းပါး မ်ားစြာတြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။ ဤဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္- ၿဂိဳဟ္မ်ား အားလံုးတြင္ အင္အား အနည္းဆံုးေသာ အေျခအေနတြင္ တည္႐ိွေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
ထိုမွ် မကေသး- ျပတႏၱရ ဒသာရွင္ ဗုဒၶဟူးသည္ လဂ္သခင္ ျဖစ္၍- ၄င္းသည္လည္း- အင္အား အႏွဳတ္ ျပေနသည္သာမက- မူလ ဇာတာတြင္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွထားျခင္းကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္၏။
စာဖတ္သူသည္- နကၡတ္ေဗဒင္ ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ အနည္းငယ္႐ိွပါက- ယခု ကြာျခားမွဳတို႔ ထင္ရွားစြာျမင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။


ၿပီးခဲ့ေသာ ေတြ႕႐ိွမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ ျခံဳငံု ႏိွဳင္းယွဥ္ စစ္ေဆးျခင္း။
ယခုေတြ႕႐ိွမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ အမွတ္ေပး ယွဥ္ထိုးၾကည့္ရာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္ ႏွင့္ ေဗဒင္ သေဘာသည္ အလြန္ သဘာ၀က် ေနျခင္း ျဖစ္ပါက- ၃-မွတ္ အထိ အမ်ားဆံုး ေပး၍၊ သက္ဆိုင္သည္ဟု မယူဆပါက- သုညမွတ္ ေပးပါသည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား မိမိသေဘာက်သလိုလည္း အမွတ္ေပးၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။


ဤသံုးသပ္နည္း ကို စာ႐ွဴသူ အေနျဖင့္ သိပ္သေဘာမက်ပါလွ်င္- မိမိသံုးစြဲေနၾက နည္းမ်ားျဖင့္လည္း- ႀကိဳက္သလို စိစစ္၊ ေ၀ဘန္ အမွတ္ေပးႏိုင္ပါေသး၏။

စာဖတ္သူ နကၡတ္သုေတသီသည္ မိုးတားနည္းကို မသံုးလို ပဲ မိမိသံုးလို သည့္ နည္းမ်ားျဖစ္သည့္-
- စေန၊ ႏွင့္ အဂၤါကို ပါပ ၿဂိဳဟ္ဆုိး အျဖစ္ယူဆမည္ ဆိုပါက- တနဂၤေႏြႏွင့္ ခိဏစန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ပါပကတၱရိ သင့္ေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ ပါပၿဂိဳဟ္ ျဖစ္သြားသည္ကိုလည္းေကာင္း ပယ္ခ်န္မထားသင့္။
- ထိုနည္းတူ- ၂-တန္႔၊ ၇-တန္႔ တို႔ကို မာရက အျဖစ္ယူမည္ ဆိုပါက- ဒုဌာန အိမ္ရွင္မ်ားသည္လည္း ပါပ ျဖစ္သည္ကို မခ်န္လွပ္သင့္။
- ထိုနည္းတူ- ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ၿပီး- အေနာက္တိုင္း အယူအဆ ၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြမ္း၊ ပလူတို တို႔ကိုပါ ၿဂိဳဟ္ဆိုး အျဖစ္ ဆက္ယူပါက- ၁၂-ရာသီခြင္ တစ္ခုလံုး ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ ေနာက္တြင္- ထိုၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔ ပူး၊ျမင္၊ ေသာ္လည္း- မေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေသာ ေန႕စြဲမ်ားစြာကို လ်စ္လ်ဴ မျပဳသင့္။
- မိမိသံုးစြဲေသာ နည္းစနစ္ကို တစ္မူတည္း မေျပာင္းမလဲ- မခ်န္မလွပ္ပဲ- စစ္ေဆးၿပီး သုေတသန ျပဳၾကရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

ေနာက္တစ္ပါတ္ ေဆာင္းပါးတြင္- သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႏိွဳင္းယွဥ္ခ်က္ တို႔ကို ေဖၚျပပါမည္။


(ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ႏွင့္ မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္ တို႔ကို “၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၁)” တြင္ ဖတ္႐ွဳ ႏိုင္ပါသည္။)
(ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဇာတာ ယွဥ္တြဲ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို “၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၂)” တြင္ ဖတ္႐ွဳ ႏိုင္ပါသည္။)ျမန္မာ နကၡတ္ေဗဒင္ သုေတသီမ်ား ထြန္းကား ႏိုင္ပါေစ။


ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Wednesday, January 11, 2012

၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၂)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ ၂-မ်ိဳး။
(ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ႏွင့္ မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္ တို႔ကို “၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၁)” တြင္ ဖတ္႐ွဳ ႏိုင္ပါသည္။)

ေနာက္ပါ ယွဥ္တြဲ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္- လက္႐ိွ အမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္၊ နံနက္ ၄း၂၀ ဇာတာအား “အလံတင္၊ အလံခ် ဇာတာ” ဟု အမည္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ဥပေဒ အရ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္သို႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းကာလ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၃-ရက္ေန႔ ည ၁၂-ဇာတာ အား “လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ” ဟု - စာဖတ္သူမ်ား ခြဲျခား ႏိုင္ေအာင္ အမည္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥ တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္- ပထမဆံုး လြတ္လပ္ေရး အခမ္းအနားကို မဂၤလာ အခ်ိန္ကို- ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာ နကၡတ္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေစတနာ ႏွင့္ အားထုတ္မွဳ အေၾကာင္းကို ျမန္မာ နကၡတ္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား အယူအဆ။ (၂) ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ  ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ-လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ဥပေဒ အရ- ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား- 

(1) “On the appointed day, Burma shall become an independent country, neither forming part of His Majesty's dominions nor entitled to His Majesty's protection”. “သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔တြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္- အဂၤလန္ ဘုရင္ မင္းျမတ္၏ ဒိုမီနီယမ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရင္ မင္းျမတ္၏ အကာအကြယ္ ေပးမွဳ ေအာက္တြင္ လည္းေကာင္း မ႐ိွေစရပဲ- လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ိွေစရမည္။”
ဟု ေဖၚျပထားကာ-
ထိုသတ္မွတ္ေသာ ေန႔- မည္သည့္ ေန႕ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း- ဥပေဒ အပိုဒ္ (၂) အရ- 

“In this Act, the expression "the appointed day" means the
fourth day of January, nineteen hundred and forty-eight”- “ယခု ဥပေဒ အရ- သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္- ၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္ ျဖစ္သည္။”
ဆိုလိုသည္မွာ- အလံတင္ အလံခ် အခမ္းအနား လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အေျမာက္ေဖါက္၊ ေျဗာက္အိုးေဖါက္ၿပီး- ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ- မလုပ္ သည္ ျဖစ္ေစ- - ၁၉၄၈-ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္သို႔ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ အရ စကၠန္႔ စြန္းလွ်င္ စြန္းခ်င္း- ၿဗိတိသွ် တို႔အေနျဖင့္ - ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား လံုး၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မ႐ိွေတာ့ပဲ- ျမန္မာမ်ား ကိုယ့္ ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို- ထိုအခ်ိန္မွပင္ စတင္ရ႐ိွၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္႐ိွ ျဖစ္ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အရ- ထိုဇာတာ ၂-ခုစလံုးကို ဘက္မလိုက္ပဲ- မူအတူ၊ စစ္ေဆးနည္း အတူျဖင့္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ၾကပါစို႔။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား လွဳပ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မီးေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေလမုန္တိုင္းေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေရေဘး ၾကံဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္ၾကခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေရေၾကာင္း အႏၲရယ္ မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့မွဳမ်ား။
ဗံုးေပါက္ကြဲ မွဳမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ။

အီရတ္ ကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္ အၾကမ္းဘက္မွဳ ျဖစ္ပြားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္သကဲ့သို႔၊ ယခင္က တမီလ္ ေျပာက္က်ားမ်ား၊ အိုင္အာေအမ်ား၊ အယ္လ္ခိုင္ဒါ မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေတာင္ပိုင္း ခြဲထြက္ေရး သမားမ်ား မ႐ိွေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္- ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား တြင္ေတာ့ သိပ္ၿပီး ေတာ့ ေခတ္ေနာက္ မက်န္ခဲ့ပါေခ်။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က ယခု အခ်ိန္အထိ သိ႐ိွစုေဆာင္း ထားသမွ်ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ မွတ္တမ္း ျဖစ္၏။
ဆက္လက္ ေဖၚျပထားသည္က- ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္တို႔ တည္ေနပံု အေနအထား ျဖစ္၏။
ဟုတ္ပါၿပီ။ ယခု အခါ ဇာတာ ၂-ေစာင္ႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္၍ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါအံ့။

အလံတင္ အလံခ် အခမ္းအနား ဇာတာ (အမ်ားလက္ခံထားေသာ ဇာတာ)- နံနက္ ၄း၂၀ ႏွင့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား။
ဤ ဇာတာ အရ ဆိုပါလွ်င္- ျမန္မာျပည္၏ ဘြားဒႆာ သည္ အဂၤါ ထူလ၊ ရာဟု ျပတႏၲရ ႏွင့္ စေန အႏၲရ အခါ ျဖစ္ကာ- အဂၤါသည္ ၆-တန္႔ သခင္ ျဖစ္သည္မွာလည္း မွတ္သားဘြယ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဘြား ဒႆာ ႏွင့္ ဘာ၀ အခ်ိဳ႕ ထိခိုက္မွဳ ႐ိွေနေသာ္လည္း- စေန ႏွင့္ ေသာၾကာ မွ လြဲ၍ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ား အင္အား အလြန္ေကာင္းေသာ အေနအထားကို ယူထားသည္ ျဖစ္၍- ေကာင္းေသာ ဇာတာ တစ္ေစာင္ ဟု ဆိုရပါမည္။ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး အေနအထားထဲမွ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ တစ္ခုကို- ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီ မပါပဲလွ်က္- ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားအား ဦးညြတ္ လိုက္ရပါ၏။
ယခု အခါ - အထက္ပါ မဂၤလာအခါ ဇာတာ မူလ ဇာတာေပၚတြင္ - ဗံုးေပါက္ကြဲေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍- တစ္ၿပိဳင္နက္ တြက္ခ်က္ လိုက္ပါသည္။ ေဖၚျပပါ ဇယားသည္- ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အပူးအျမင္ အားျဖင့္- လႊမ္းမိုးမွဳ ကို မူတည္၍- နီးစပ္လွ်င္ ပမာဏ မ်ားကာ။ ၁-ဒီဂရီ အတြင္း ဆိုပါက- ၁၀၀% ျဖစ္ၿပီး၊ ၅-ဒီဂရီ ဆိုပါက ၆၀% ျဖင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ ပမာဏမ်ား အရ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၅-ဒီဂရီ ထက္ ပို၍ ကြာေ၀းမွဳ မ်ားကို ထည့္မတြက္ပါေခ်။ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ဆိုသည္မွာ ၆-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔ တို႔၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ရာဟု၊ ကိတ္ တို႔ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ မိုးတား အေျခခံ ေဆာင္းပါး  ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

မိုးတား နည္းသည္- စေန၊ အဂၤါတိုင္းကို အျမဲဆိုးသည္ဟု မယူဆပဲ၊ ဒုဌာန ဘာ၀ သခင္ျဖစ္မွ ဆိုးသည္ဟု ယူျခင္း၊ ၂-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ဘာ၀မ်ားကို မာရက သခင္ဟု မယူျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုး အေနျဖင့္ ၂-ရာသီ ပိုင္ဆိုင္မွဳတိုင္းကို - အသံုးမျပဳပဲ- မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္ အေနျဖင့္သာ ယူျခင္းမ်ားကိုသာ အဓိက အသံုးျပဳပါသည္။
ဂရပ္ႏွင့္- အထက္ပါ ဇယားငယ္ ၏ ဆိုလိုရင္းမွာ- ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္- မူလ တနဂၤေႏြ အား ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ နီးစပ္စြာ လႊမ္းမိုးမွဳက- ၃၀% (စုစုေပါင္း ျဖစ္ရပ္ ၁၀ ႀကိမ္တြင္ ၃-ႀကိမ္) ႐ိွ၏။ မူလ တနလၤာအား ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ နီးစပ္စြာ လႊမ္းမိုးမွဳမွာ ၇၀% (စုစုေပါင္း ျဖစ္ရပ္ ၁၀ ႀကိမ္တြင္ ၇-ႀကိမ္) ႐ိွ၏ ဆိုသည္ကို ျပျခင္း ျဖစ္၏။

ဤဇာတာ အရအားျဖင့္- ထိုဗံုးေပါက္ေသာ ေန႔မ်ားတြင္- အႀကိမ္ အေရ အတြက္ အားျဖင့္ အမ်ားဆံုး ခံစားရေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔မွာ- တနလၤာ ႏွင့္ စေန ျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔သည္ မူလပရိယာယ္- သဘာ၀ တာ၀န္အားျဖင့္- ျပည္သူလူထု၊ လက္လုပ္လက္စား လူတန္းစားမ်ားကို ေဖၚျပေသာ ၿဂိဳဟ္သျဖင့္ ကိုက္ညီ မွန္ကန္ေန၏။ သို႔ေသာ္- တနလၤာသည္- ဤဇာတာ အရ ၉-တန္႔ သခင္ျဖစ္၍၊ စေနသည္ ဤဇာတာ အရ- ၄-တန္႔ သခင္ ျဖစ္၏။

၉-တန္႔ သခင္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေသာ- “ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္၊ ဗလီ၊ ဘုရားေက်ာင္း စေသာ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ား၊ တရားေရး ဆိုင္ရာ စနစ္ ႏွင့္ စာရိတၱပိုင္း ေျဖာင့္မတ္မွဳ။ သံတမာန္ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ တိုးတက္ မွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္ ပို႔လႊတ္မွဳမ်ား။” အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊

၄-တန္႔ သခင္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေသာ “စာသင္ေက်ာင္း၊ စသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာ က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ လူထု အုပ္စု၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ညိမ္မွဳ။” မ်ား အေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္မွဳ မ႐ိွျခင္း ကို သိႏိုင္၏။
ဆက္လက္၍- ထိုရက္ကာလမ်ားတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက- မူလ ဘာ၀မ်ားအား လႊမ္းမိုးထား မွဳကို ေလ့လာ လိုက္ေသာ အခါ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရပါ၏။
ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက- မူလ ဘာ၀မ်ား၏ အလယ္မွတ္ တို႔အား လႊမ္းမိုးထား မွဳကို ေလ့လာ လိုက္ေသာ အခါ ထူးျခားေသာ အေနအထား မေတြ႕ရပါေတာ့ေခ်။ အားလံုးသည္ မွ်ေနေသာ သေဘာျဖစ္၍- ဘာ၀ အခ်ိဳ႕ အေနျဖင့္ အထူးတလည္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထိခိုက္ျခင္း မ႐ိွရသည္ကို သတိျပဳမိႏိုင္၏။
မၿပီးေသးပါေခ်။ ျပည့္စံု ႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုေစရန္ ဆက္လက္၍- ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒႆာမ်ားကို ေလ့လာ၍- မည္သည့္ ဒႆာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါစို႔။
ဒႆာ တို႔ကို ေလ့လာလိုက္ေသာ အခါ-
ဤကဲ့သို႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ားကို ဒႆာ စနစ္ျဖင့္ ေလ့လာလိုက္ေသာ အခါ- စေန ထူလ ဒႆာ ႏွင့္ စေန ျပတႏၱရ ဒႆာ သည္ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စေနသည္ ဤဇာတာ အရ- ၄-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ သခင္လည္း ျဖစ္၏။ စေန ၏ သဘာ၀ ပရိယာယ္ ႏွင့္ ၄-တန္႔ သခင္ အျဖစ္ တာ၀န္ ယူထားရေသာ ကာရက အဓိပၸါယ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ စေနသည္- “ႏိုင္ငံေတာ္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆင္းရဲသူ လူတန္းစားမ်ား၊ ေအာက္ေျခ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတြင္း တူးေဖၚေရးမ်ား၊ ဥပေဒ ထိမ္းသိမ္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရသူမ်ား၊ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား။” ကို တာ၀န္ယူ၍- ၄-တန္႔ သခင္ အျဖစ္ျဖင့္- “စာသင္ေက်ာင္း၊ စသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျမယာ က႑၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ လူထု အုပ္စု၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ သတၱဳတြင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ညိမ္မွဳ။” ကို တာ၀န္ယူ၏။
သဘာ၀ က် တိုက္ဆိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ပါ။

တစ္ဖန္- အႏၲရ ဒႆာ အရ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ေနေသာ ေသာၾကာ အႏၲရကို ေလ့လာပါဦး။ အလံတင္ အလံခ် ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ အရ- ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ားသည္ ေသာၾကာ အႏၲရတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္၏။
ေသာၾကာ၏ သဘာ၀ တာ၀န္ - ၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္အရ- “ႏိုင္ငံေတာ္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဟာ္တယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ေမြးဖြားမွဳမ်ား၊” ျဖစ္၏။ ေသာၾကာသည္ အဆိုပါ ဇာတာ အရ- ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ျဖစ္ၿပီး- ၁၂-တန္႔ သခင္၏ တာ၀န္မွာ- “ေငြေၾကး ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အသံုးစရိတ္၊ ေမွာင္ခို စေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ စစ္ေရး ႏွင့္ ဆံုး႐ံွဳးမွဳမ်ား” ျဖစ္၏။
ေကာင္းပါၿပီ။ ယခု- စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ား အတိုင္း- အျခား ဇာတာကိုေလ့လာၾကပါစို႔-

လြတ္လပ္ေရး ဥပေဒ ဇာတာ- နံနက္ ၀း၀၀ ႏွင့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား။
ဤဇာတာ အရအားျဖင့္- ထိုဗံုးေပါက္ေသာ ေန႔မ်ားတြင္- စေနၿဂိဳဟ္သည္ အားလံုးေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ အနက္ ထင္ထင္ရွားရွား- တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည္ကို ေတြ႕ရေတာ့၏။ မူလပရိယာယ္- သဘာ၀ တာ၀န္အားျဖင့္- ျပည္သူလူထု၊ လက္လုပ္လက္စား လူတန္းစားမ်ားကို ေဖၚျပေသာ ၿဂိဳဟ္သျဖင့္ သဘာ၀ တာ၀န္- မူလၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္ အားျဖင့္- ကိုက္ညီ မွန္ကန္ေန၏။ ဆက္ၾကည့္ပါဦး။

စေနၿဂိဳဟ္သည္ ဤဇာတာ အရ- ၆-တန္႔ သခင္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေသာေၾကာင့္- “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္မွဳ၊ အမွဳအခင္း ျဖစ္ပြားမွဳ၊ မေတာ္တစ္ဆမွဳမ်ား၊ ထိခိုက္မွဳမ်ား။ ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္မွဳ။” အေနျဖင့္ အာရီ ဘာ၀ သခင္ကို တိုက္ခိုက္ ခံရျခင္းျဖင့္- အမွဳအခင္း၊ ထိခိုက္မွဳ၊ တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္ျခင္းကို ျမင္ၾကရပါ၏။
ဆက္လက္၍- ထိုရက္ကာလမ်ားတြင္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက- မူလ ဘာ၀မ်ားအား လႊမ္းမိုးထား မွဳကို ေလ့လာ လိုက္ေသာ အခါ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရပါ၏။ ထိုအခါ- ၁-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔ တို႔၏ အလယ္မွတ္ မ်ားကို ထင္ရွားစြာ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းကို ျမင္ရ၏။
တိုင္းျပည္တြင္ ထိခိုက္မွဳ သေဘာကို ထင္ရွားစြာ ပိုျမင္လာရ၏။
ဆက္လက္၍- ထိုရက္မ်ားတြင္ မည္သည့္ ဘာ၀ တို႔သည္ အႀကိမ္ အေရအတြက္ မ်ားျပားစြာ ထိခုိက္ေနသနည္း ကို ေလ့လာေသာအခါ- ၁-တန္႔၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၁၀-တန္႔ တို႔ကို ထင္ရွားစြာ ထိခုိက္ျခင္း ခံရ၏။ ၁-တန္႔ဘာ၀ ေခၚ လဂ္သည္- “တစ္တိုင္းျပည္လံုး၏ ေယဘူယ် အေျခအေန၊ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အေနအထား။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ညိမ္မွဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကမာၻမွ သတ္မွတ္သည့္ အဆင့္အတန္း။” ကို ေဖၚျပ၍၊ ၇-တန္႔ ႏွင့္ ၁၀-တန္႔ တို႔သည္ “စစ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမွဳမ်ား။ ေဟာ္တယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊” ကိုလည္းေကာင္း၊ “ႏိုင္ငံ၏ ျမင္သာေသာ ကံၾကမၼာ။” ကိုလည္းေကာင္း ေဖၚျပေန၏။
တန္းတူ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၍- ထိုဗံုးေပါက္ကြဲမွဳမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒႆာ ကာလမ်ားကိုပါ ဆက္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
စေနထူလ ဒႆာ ကာလတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့၏။ စေနသည္ ဤဇာတာ အရ အာရီဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၆-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္- “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္မွဳ၊ အမွဳအခင္း ျဖစ္ပြားမွဳ၊ မေတာ္တစ္ဆမွဳမ်ား၊ ထိခိုက္မွဳမ်ား။ ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္မွဳ။” ကို ေဖၚျပေနသည္မွာ ထင္ရွား၏။
သုေတသန တစ္ခုကို ျဖစ္သလို ေကာက္ခ်က္မဆြဲမိေစရန္ အတြက္ ျပည့္စံုေစရန္- ဆက္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။
ေသာၾကာ ႏွင့္ ကိတ္ အႏၲရဒႆာ ကာလမ်ား၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရမ်ားတြင္လည္း ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ အျဖစ္မ်ားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ကိတ္သည္- “ေလာကုတၱရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေလာကီ စည္းစိမ္ မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆံုး႐ံွဳးျခင္း၊ မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္ရပ္မ်ား။” မ်ားကို ေဖၚျပေနျခင္း၊ ေသာၾကာသည္- “ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပြဲလမ္း သဘင္မ်ား၊” ကို ေဖၚျပေနျခင္း ျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရ၏။
(ဆက္လက္၍- အေရး အခင္း မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သံုးသပ္ခ်က္ကို တင္ျပပါမည္။)

(ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ႏွင့္ မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္ တို႔ကို “၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၁)” တြင္ ဖတ္႐ွဳ ႏိုင္ပါသည္။)

[+/-] show/hide this post

၂၀၁၂-ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သုေတသန။ အပိုင္း (၁)

ကမာၻႀကီး ပ်က္စီးမည္ ဘာဘာ ညာညာျဖင့္- လူေျပာ သူေျပာမ်ားလွေသာ ၂၀၁၂-သို႔ ေရာက္႐ိွခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားက- အယူစြဲ သိပ္ႀကီးေသာ၊ အလြန္ အယူသည္းေသာ လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ဟု ဆိုရ ေသာ္လည္း- ခရီးသြားလွ်င္- ဘယ္အခ်ိန္ ေရာက္မလဲ မေမးရ၊ မီးသတ္ကားမ်ား ေရျဖည့္၊ ဆီျဖည့္ထားလွ်င္ မီးေလာင္ တတ္သည္ ဆိုေသာ အစြဲ၊ အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားတြင္- ဘုန္းႀကီးကို ကားေခါင္းခန္းက မတင္ရ- စသည္- စသည္ ျဖင့္ေတာ့ ႐ိွတတ္ၾက၏။ ဟိုေရွးက အစြဲျဖစ္ေသာ- ရက္ရာဇာ ကိုေ႐ြး၊ ျပႆဒါး ကိုေရွာင္ တတ္သည့္ ကိစၥ၊ နဂါးလွည့္ ကို ၾကည့္၍ ခရီးသြားျခင္း မ်ိဳးကေတာ့ နည္းပါး သြားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း- တနလၤာေန႕ အလုပ္လုပ္လွ်င္- ၂-ခါျပန္လုပ္ ရသည္ ဟုေသာ အစြဲေလး မ်ိဳးေတာ့ က်န္႐ိွေန တတ္ပါေသး၏။

ေခါင္းထဲတြင္ အစြဲေလး တစ္ခု ႐ိွေနၿပီး- တစ္စံု တစ္ခု အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္သြားေသာ အခါ- “ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္တာ” ဟု လြယ္လြယ္ ကူကူပင္ ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္၏။  
 • ထိုျဖစ္ရပ္သည္- “အေၾကာင္းရင္း” ဟူ၍ မိမိ ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္း မည္ေ႐ြ႕ မည္မွ် တိုက္ဆိုင္ ပါသနည္း၊
 • ထို “အေၾကာင္းရင္း” ဆိုသည္ကေကာ- မိမိကိုယ္တိုင္ သုေတသန လုပ္၍ ရွာေဖြ သိ႐ိွ ထားေသာ အရာလား၊ က်မ္း အဆိုအရ၊ ေရွးလူႀကီးမ်ား အေျပာအရ ၾကားဘူး သည္ကို တိုက္ဆိုင္ သြားသည္ ႏွင့္- မိမိက ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္ မိျခင္းလား၊
 • ၾကားဘူးေသာ အဆို ႏွင့္ မတိုက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ားကေရာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ႐ိွခဲ့ ပါသနည္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ စစ္ေၾကာ ဆန္းစစ္ခဲ့ဘူးပါသလား။
အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေ၀ဘန္ ဆန္းစစ္နည္းျဖင့္၊ အစြဲမထားပဲ ဓမၼဒိ႒ာန္ က်က် မေလ့လာ ေသးပါပဲႏွင့္ မိမိ ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းရင္းသည္ တကယ့္ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ မျဖစ္ ေျပာ၍ မရပါေပ။

အေနာက္တိုင္း သိပၸံပညာသည္- အဆို Hypothesis တစ္ခု မွန္မမွန္ကို သခၤ်ာနည္း၊ ေ၀ဘန္နည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ သီအိုရီ Theory အျဖစ္ သတ္မွတ္၏။ ဆက္လက္၍ ထိုသီအိုရီ experiment ေခၚ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳ၏။ ထိုသို႔ စမ္းသပ္ ရာတြင္- မိမိ ဆန္းစစ္ေသာ သီအိုရီ အေပၚတြင္ အျခားေသာ ျဖစ္ႏိုင္စရာ အခ်က္ Factor မ်ား ၀င္ေရာက္ ေရာယွက္ လာျခင္း မ႐ိွေစရန္၊ သတိထား လုပ္ေဆာင္၏။ ရ႐ိွလာေသာ အခ်က္မ်ားမွ တစ္ဖန္- ထိုသီအိုရီ (အဆို) သည္ မွန္ကန္မွဳ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် ႐ိွမ႐ိွ ဆိုသည္ကို Statistical Analysis မ်ားျဖင့္- စစ္ေဆး ဆန္းစစ္၏။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ- သိပၸံ သင္ခန္းစာမ်ား အျဖစ္ ျဖင့္- လက္ဆင့္ကမ္း ပို႔ခ်ၾက၏။

သိပၸံနည္းက် နကၡတၱ၊ သိပၸံနည္းက် လကၡဏာဟု မိမိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေ၀ဒ ဂမၻီရ ပညာမ်ားတြင္- အျခားသူက သိပၸံနည္းက် ေခါင္းစဥ္တပ္၍- မိမိက လိုက္တပ္ လိုက္ျခင္းလား၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ သိပၸံနည္းက် လုပ္ေဆာင္ ပါသလား ဆိုသည္ကို ကိုယ္တိုင္ စစ္ေၾကာစရာ ႐ိွ၏။
အကယ္၍- ၂၀၁၂-တြင္ ငလ်င္ တစ္ခု လွဳပ္သည္ ဆိုပါအံ့- ကမာၻႀကီး ပ်က္ေတာ့မည္လား ဟု မစူးမစမ္း ထိပ္လန္႔ သင့္ပါသလား၊ ထိုသို႔ေသာ ငလ်င္မ်ားသည္ ယခင္ကေရာ မျဖစ္ခဲ့ဘူး ဘူးလား၊ ထိုစဥ္က ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း စသျဖင့္ ႀကိဳတင္ ေလ့လာထားမိေသာ္- မိမိ၏ ဆင္ျခင္မွဳ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္မွဳတို႔သည္ ဥာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဆင္ျခင္ ဆံုးျဖတ္မွဳ ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္၏။

သုေတသန ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍- “နကၡတ္ေဗဒင္ သုေတသီ” ေဆာင္းပါး တြင္ ေဖၚျပ ေရးခဲ့ဘူးသလို၊ အစြဲ အလမ္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍- “ယံုၾကည္မွဳ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးတရား ႏွင့္ အစြန္းေရာက္မွဳမ်ား။” ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ ေဖၚျပေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။

ေမြးရာပါ စိတ္တန္ခိုး စြမ္းအင္ေၾကာင့္- တစ္စံု တစ္ခု ျဖစ္မည္ကို ႀကိဳသိ၍- ပတ္၀န္းက်င္ကို ေျပာျပလိုက္ေသာ အခါ- ထိုျဖစ္ရပ္ဆိုး ျဖစ္လာေသာ အခါ- ေျပာသူအား “စုန္း” ဟု စြပ္စြဲ၍ ရပ္႐ြာမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ဥေရာပတိုက္တြင္- ၁၆-ရာစု အတြင္းတြင္- ထိုသို႔ အၾကားအျမင္ စြမ္းအင္႐ိွသူ မိန္းကေလးေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ အထိ- အ႐ွင္ လတ္လတ္ မီး႐ိွဳ႕ သတ္ျဖတ္ခဲ့ ျခင္းမ်ားသည္- မလိုအပ္ေသာ အစြဲ အလမ္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ျမန္မာတြင္လည္း- “ပါးစပ္ပုပ္ ႀကီး၊ ပါးစပ္ စီးတယ္” စသျဖင့္- အနိ႒ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႀကိဳေျပာသူတို႔အား စြပ္စြဲခဲ့ေသာ သာဓက မ်ားစြာ ႐ိွခဲ့ပါ၏။

စိတ္စြမ္း အင္ ႐ိွသူ ဆိုသည္ မွာလည္း- ဒိဗၺစကၡဳ၊ ဒိဗၺေသာတ အဘိညာဥ္ ရသူမဟုတ္ေလရာ- သူ႔အာ႐ံုတြင္ ေပၚခ်င္လွ်င္ ေပၚလာေသာ ကိစၥကိုသာ ေျပာျပ ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၍- အရာ အားလံုးကို သိသူမဟုတ္ရေလရာ- အမ်ားသူငါ၏ စြပ္စြဲခ်က္တို႔ကို မေျဖရွင္း ႏိုင္ေတာ့ပဲ- အစြပ္စြဲ ခံရျခင္း မ်ားသာ ႐ိွခဲ့ရရွာပါ၏။
အေၾကာင္းအရာ အနည္းငယ္ ေဘးေရာက္သြား၍- မူလ ရည္႐ြယ္ခ်က္သို႔ ျပန္လွည့္ၾကပါဦးစို႔။

သုေတသန လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္- စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ပထမ ဦးစြာ ႐ိွရပါမည္။
မိမိလုပ္ေဆာင္လိုေသာ ေခါင္းစဥ္ကို တိတိက်က် သတ္မွတ္၍- စနစ္က်ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ ဆန္းစစ္ၿပီး- ဘက္စံု ေထာင့္စံုမွ အေျဖကို ရေသာ အခါမွသာ- ယခင္က မိမိသိထားခဲ့ေသာ “အေၾကာင္းရင္း” ဆိုေသာ အရာသည္ တကယ့္ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္မျဖစ္ ေသခ်ာၿပီ ျဖစ္၏။
ေကာင္းပါၿပီ။ ယခု အခါ ဘာျဖစ္မည္ ညာျဖစ္မည္ စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာၾကေတာ့မည္ ဆိုပါေတာ့- ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ကိစၥ၊ ကမာၻႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ဆန္းစစ္ ေဟာေျပာေသာ နကၡတ္ ပညာကို ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ Mundane Astrology ဟု ေခၚပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ႏွင့္ မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ ဆိုသည္မွာ

ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ Mundane Astrology ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ ဟု ေကာင္းစြာ နားလည္ ထားရန္ လိုအပ္၏။ ေရွးယခင္ အခါကတည္းက လာမည့္ ႏွစ္တြင္ မိုးသည္း မလား၊ မိုးေခါင္ မလား၊ အစားအေသာက္ ရွားပါး မလား၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႐ိွမည္လား စသည္တို႔ကို တြက္ခ်က္ေသာ နည္းမ်ား ႐ိွ၏။

ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့- လူမွဳေရး၊ ဘာသာေရး အထိက႐ုဏ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ႐ိွမ႐ိွ၊ မည့္သည့္ တိုင္းျပည္ ပ်က္စီး ႏိုင္မွဳ၊ တိုင္းျပည္သစ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ၊ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ကံၾကမၼာ အေနအထား စသည္တို႔ကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾက၏။ အဂၤလိပ္စာလံုး ျဖစ္ေသာ Mundane သည္ သကၠ႐ိုက္ စကားျဖစ္ေသာ Medini မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္၏။

တိက်ေသာ- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ တစ္ခုကို ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္- ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။
 • ၁။ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံ၏ ဇာတာမွန္။
 • ၂။ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဇာတာ။
 • ၃။ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ မိႆ ရာသီ အစသို႔ စတင္၀င္ေရာက္ေသာ အေနအထားမွန္။
 • ၄။ လတိုင္း၏- လျပည့္၊ လကြယ္၊ တိထီ အမွန္ ကို ျပေသာ ဇယား။ ပံုမွန္ ျပကၡဒိန္ မဟုတ္ပါ။
 • ၅။ ႏိုင္ငံတို႔တြင္- ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အေနအထားမ်ားကို တြက္ခ်က္၊ အဓိပၸါယ္ ယူဆထားမွဳမ်ား။
 • ၆။ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံအား လႊမ္းမိုးမည့္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္သြား အေနအထားမွန္မ်ား။ (ပံုမွန္တြက္ျခင္း အရ)။
 • ၇။ တိုင္းျပည္ ႏိုင္ငံအား လႊမ္းမိုးမည့္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္သြား အေနအထားမွန္မ်ား။ (အထူး ဇာတာခြင္မ်ား အရ)။
 • ၈။ ထူးျခားေသာ ၿဂိဳဟ္ပူး၊ ၿဂိဳဟ္ျမင္ တြက္ခ်က္ထားမွဳမ်ား။ ထူးျခားေသာ ၾကယ္တံခြန္ ေပၚမည့္ ကိစၥမ်ား။
 • ၉။ မူလ ႏိုင္ငံ၏ ဇာတာ ႏွင့္ ႏွစ္အရ ထပ္မံတြက္ထားေသာ ဇာတာခြင္မ်ား။
 • ၁၀။ ေနရာ ေဒသ လတၱီတြဒ္၊ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္မ်ား ထင္႐ွားစြာ ျပထားေသာ တိုင္းျပည္၏ ေျမပံု။
သို႔ေသာ္ ဇာတာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားစြာ ႐ိွေသာ -တိုင္းျပည္ တစ္ခု အတြက္ တိက်ေသာ ဇာတာမွန္ကို ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို ေလ့လာၿပီးမွ- မည္သည့္ ဇာတာက တကယ္ ပို၍ ထင္ရွားစြာ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို ေလ့လာျခင္း တစ္ခုကတည္း ကပင္- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ စိန္ေခၚမွဳ မ်ားစြာ ႐ိွေနပါ၏။

ဥပမာ- ၁၉၆၃၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁-ရက္တြင္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ခဲ့ေသာ စကၤာပူ ႏိုင္ငံတြင္၊ လူမ်ိဳးေရး အထိက႐ိုဏ္း မ်ားေၾကာင့္- မေလးရွား အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ ထားခဲ့ရၿပီး၊ ၁၉၆၅၊ ၾသဂုတ္လ ၉-ရက္ တြင္မွ ကိုယ္ပိုင္ ခြဲထြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ ဇာတာကို အမွန္ ယူမည္နည္း။ ထိုနည္းတူ ျပည္နယ္ မ်ားစြာကို စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဇာတာေပါင္း မ်ားစြာ အနက္မွ မည္သည့္ ဇာတာကို အမွန္ ယူမည္နည္း စသည္တို႔မွာ- ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးၿပီး၊ မွ အမွန္တကယ္ ထင္ရွားစြာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဇာတာသည္သာ ဇာတာမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္၏။

၁၉၄၈-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဇာတာ အတြက္တြင္ပင္- ျမန္မာ ပညာရွင္ တို႔ ယူဆ ထားသည္က- အလံတင္ အလံခ် အခမ္း အနား အတြက္ မဂၤလာ အခါ အျဖစ္- ေ႐ြးခ်ယ္ ထားခဲ့ၾကေသာ အခ်ိန္ နံနက္ ၄း၂၀ ကို ေမြးခ်ိန္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾက၏။
မိုးတားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳဳပ္ေရး ယႏၲယားႀကီး ရပ္ဆိုင္း သြားေသာ အခ်ိန္- တစ္နည္းအားျဖင့္- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း အက္ ဥပေဒ အရ- ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္သို႔ ေရာက္ ေရာက္ခ်င္း အခ်ိန္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဇာတာ အျဖစ္ ယူဆပါ၏။ ဤေဆာင္းပါးတြင္- ဇာတာ ၂-မ်ိဳးကို ယွဥ္တြဲ ႏိွဳင္းယွဥ္ ေဖၚျပ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည္က ပိုမွန္သည္ ပိုမွားသည္ကို ျငင္းေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ အခ်က္အလက္ မ်ိဳးစံု ေထာင့္စံု ျဖင့္ ယွဥ္တြဲ ေဖၚျပေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္- နကၡတ္ ပညာကို စိတ္၀င္စားေသာ သုေတသီမ်ား အတြက္ အက်ိဳး႐ိွေစရန္သာ ရည္႐ြယ္ ပါသည္။ အကယ္၍ ဤေဆာင္းပါး တြင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားကို လက္မခံပဲ မိမိ သံုးစြဲေနၾက အတိုင္း သံုးစြဲ လိုပါကလည္း- ပညာရွင္တို႔၏ သေဘာသာ ျဖစ္၍- စာေရးသူ အေနျဖင့္ အျငင္းပြားဘြယ္ မ႐ိွပါ။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ တြင္ သံုးစြဲေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀ တို႔၏ ပရိယာယ္မ်ား။

၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာသခင္ လက္ထက္ကပင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို သံုးစြဲရာတြင္- အေနာက္တိုင္းမူမ်ားတြင္ သံုးစြဲေသာ- ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပကၽြန္း၊ ပလူတို ၿဂိဳဟ္မ်ားကိစၥကို ေလာေလာဆယ္ ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- အျခားမူမ်ား ႏွင့္ ဆြဲေႏွာၿပီး- လိုသလို- သံုးသပ္ေသာ အေန အထား ေရာက္သြားႏိုင္သျဖင့္ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ရွင္းျပလိုသည္က- ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို အသံုးခ်ျခင္း ပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို အသံုးခ်သူမ်ား။

ေဗဒင္ ပညာသည္ လူသားတို႔ အက်ိဳးအတြက္- ေရွးသူေတာ္စင္ ႀကီးမ်ားက လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း- လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အမည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေရး အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုက မိမိ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၀ါဒျဖန္႔ လက္နက္ အျဖစ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္ကို အသံုးခ်ခဲ့ၾက၏။ အသံုးလည္း ခ်ေနၾက၏။ လူတို႔၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ အတၱႏွင့္ မာန တရားတို႔ မေပ်ာက္ဆံုးေသး သေရြ႕ ေနာင္လည္း ဆက္လက္ အသံုးခ်ၾကဦးမည္သာ ျဖစ္၏။

ပုဂၢိဳလ္ေရး အမည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ေဗဒင္သည္ အထိေရာက္ဆံုး ကိရိယာ ျဖစ္၏။ မည္သူ အာဏာရမည္။ မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ အေသဆိုးျဖင့္ ေသဆံုးမည္ စသည္ျဖင့္ ရဲရဲ ေဟာခ်ၿပီး- မွန္သြားပါက- အျမန္ဆံုး နာမည္ေက်ာ္ လူသိမ်ားေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ႏိုင္၏။

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြက္ အသံုးခ်ေသာ အေနအထားမ်ားသည္- ျမန္မာမ်ား သိ႐ိွထားေသာ ကိစၥမ်ားသာမက- ျမန္မာ အမ်ားစု သိပ္မသိၾကေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုကိုပါ လက္ဆင့္ကမ္း လိုပါသည္။

အေမရိကန္ ဗီယက္နာမ္ စစ္ပြဲ ကာလ မ်ားတြင္- ေဗဒင္ ယံုၾကေသာ ဗီယက္နာမ္ လူမ်ိဳးမ်ားအား နကၡတ္ေဗဒင္ကို အသံုးျပဳ၍- ယခု စီအိုင္ေအ ၏ ကနဦး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ အို၊အက္စ္၊အက္စ္ မွ ၀ါဒ ျဖန္႕ သိမ္းသြင္းမွဳ ျပဳခဲ့ပါ၏။ လုပ္ပံုမွာ- ဗီယက္နာမ္ တြင္ သၾကၤန္စာ ေဟာကိန္းကဲ့သို႔ ႏွစ္တိုင္း ေဟာကိန္း ထုတ္ေနေသာ နာမည္ႀကီး- ေဗဒင္ ဆရာမ်ားကို အသံုးခ်၍- ေဟာကိန္း မ်ား ထုတ္ျပန္ ျဖန္႔ေ၀ရာတြင္- ေျမာက္ဗီယက္နာမ္ ေခါင္းေဆာင္ ဟိုခ်ီမင္း မည္သို႔ အေသဆိုးျဖင့္ ေသမည္။ အျခားေသာ ေျမာက္ဗီယက္နာမ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း- သတ္ပြဲ ျဖတ္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ မည္သို႔ ေသဆံုးၾကမည္။ ေျမာက္ဗီယက္နာမ္ ဘက္တြင္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္း၊ ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ ေရာဂါ ကပ္ဆိုးမ်ား က်ေရာက္ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ စသည္ျဖင့္- ေျမာက္ဗီယက္နာမ္ ဘက္မွ ျပည္သူမ်ားကို ေတာင္ဗီယက္နာမ္ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေစရန္ ႏွင့္ ေျမာက္ဗီယက္ နာမ္ လူမ်ိဳးမ်ား သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္ အားကိုးမွဳမ်ား ပ်က္ျပားေစရန္ ၾကံေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

မိုးတား ၏ ရပ္တည္ခ်က္

မိမိသိေသာ အသိ၊ တတ္ေသာ အတတ္ဟူသည္ လူသားတို႔ အက်ိဳးအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္ကို ပညာ႐ိွ သူေတာ္ေကာင္း တို႔က ဆိုဆံုးမခဲ့၏။

အတတ္ႏွင့္ ပညာ ေဆာင္းပါးတြင္- က်ားေသကို အသက္သြင္းႏိုင္ေသာ ေသာ မႏၲန္ကို တတ္သူ၊ ရတနာမိုး ႐ြာေစတတ္ေသာ မႏၲန္ကို တတ္သူ၊ တိရစၧာန္ တို႔အား အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစႏိုင္ေသာ ပထ၀ီ ဇယ မႏၲန္ကို တတ္သြားသူ ေျမေခြးတို႔၏ အေၾကာင္း ႏွင့္ သူတို႔ - သူတို႔ႏွင့္ တြဲဘက္မိသူမ်ား၏ ဘ၀ ဇတ္သိမ္း ကို ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။

ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥမ်ားကို ဆင္ျခင္ျခင္း မ႐ိွပဲ- မိမိ၏ အစြမ္းကို ျပသျခင္းေၾကာင့္- အမ်ားတကာ ႏွင့္ တကြ မိမိဘ၀ ဇာတ္သိမ္းပါ မေကာင္းျခင္း တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားက သုတၱန္ ပါဠိေတာ္ တို႔ျဖင့္ ေဟာၾကား ညႊန္ျပေပးခဲ့၏။ တစ္ဆက္တည္း တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ စကား ၆-ခြန္း ကိုေဖၚျပ၍- ေျပာအပ္ေသာ စကားဟူ၍- ၂-မ်ိဳးသာ ႐ိွေၾကာင္း ကိုလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူသြား၏။

ထိုစကား ၆-ခြန္းမွာ-
၁။ ဟုတ္လည္းမဟုတ္မွန္၊ သူလည္းမနာလုိ၊ အက်ိဳးမရွိစကား။
၂။ ဟုတ္မွန္၏၊ သူကားမနာလုိ၊ အက်ိဳးမရွိစကား။
၃။ မဟုတ္မွန္၊ အက်ိဳးမရွိ၊ သူကနာလုိ၏။
၄။ ဟုတ္မွန္၏၊ နာလုိ၏၊ အက်ိဳးမရွိ။
၅။ ဟုတ္မွန္၏၊ အက်ိဳးရွိ၏၊ သူကား မနာလုိ။
၆။ ဟုတ္မွန္ ၏၊ အက်ိဳးရွိ၏၊ သူလည္း နာလုိ၏။

ဟုတ္မွန္ၿပီး၊ အက်ိဳး႐ိွေသာ စကားကိုသာ- တစ္ဘက္သူ နာလို၊ မနာလိုသည့္ အေနအထားတြင္- ကာလ ေဒသ အေျခအေန ကို ၾကည့္၍ ေျပာအပ္ ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူသြား၏။

အကယ္၍ မိမိတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္း သိ႐ိွေသာ - ေရွ႕ျဖစ္တို႔ကို ဟုတ္မွန္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါလွ်င္- အမ်ားတကာ အား ထိတ္လန္႕ ေခ်ာက္ျခားေစေသာ အေဟာမ်ိဳးကို ေဟာေျပာမည့္ အစား- မိမိကိုယ္တိုင္- အႏိုင္ရမည့္ အခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး- တစ္စံု တစ္ခုေသာ အေလာင္း အစား တစ္ခုတြင္ မိမိ၏ ခ်မ္းသာ သမွ်ကို ပံုေအာ၍ စမ္းသပ္ ၾကည့္ပါေလ။

သို႔မဟုတ္ပါ ကလည္း- မိမိေသဆံုးမည္ကို တြက္ခ်က္၍ ေသျခင္းက မိမိထံသို႔ မလာခင္- မိမိအေနျဖင့္ ေသျခင္းဆီသို႔ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယမွ ေဗဒင္ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ K. Parthasarathy အေၾကာင္းကို ေဖၚျပပါ ဆိုက္ http://www.aghilham.com/0501/astrologyproof.html တြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဖန္- အက်ိဳး႐ိွမည္ မ႐ိွမည္ကို ဆက္ၾကည့္ပါစို႔။ မွန္မည္ကို ေသခ်ာစြာ သိ႐ိွၿပီး ေသာ္မွ- မေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ားကို အမ်ားအား ေျပာျခင္းျဖင့္- အမ်ားတြင္ အက်ိဳး႐ိွပါ မည္လား။ ေၾကာက္လန္႔ စိုးရိမ္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ႀကီးျမင့္သြားျခင္း စေသာ မလိုအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုသာ အဆစ္ အျဖစ္ရမည္ ျဖစ္၏။

အေကာင္းဘက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာျပေသာ္- အမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ၏။ ေအးခ်မ္း၏။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ိဳးမ႐ိွပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္- မွန္ မမွန္ ကိစၥႏွင့္ အက်ိဳး႐ိွ မ႐ိွ ကိစၥမ်ားတြင္- ဘုရားေဟာ ႏွင့္ မညီသည္ကို ေတြ႕ရပါ၏။

သို႔ေသာ္လည္း- လူအမ်ားတို႔သည္- ကမာၻႀကီး ဘာျဖစ္မလဲ၊ ျမန္မာျပည္ ဘာျဖစ္မလဲ စသည္ တို႔ကို သိလို၊ ၾကားနာ လို၏။ သို႔ေသာ္- အထက္ပါ အခ်က္ မ်ားႏွင့္ပင္- မေျပာသင့္ေသာ စကားႀကီး ၄-ခြန္းတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီ ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္- ျမန္မာျပည္ အေနျဖင့္- ဘာျဖစ္မည္၊ ညာျဖစ္မည္၊ ဘယ္သို႔၊ ဘယ္လို စသည္တို႔ကို မိုးတား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အခါတြင္ ေျပာဆို ေဟာၾကားျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း တို႔ကို မည္သည့္ အခါတြင္မွ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိ အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖၚ မေျပာသျဖင့္- ေ၀ဘန္ ကဲ့ရဲ႕ပါကလည္း- ေ၀ဘန္ ကဲ့ရဲ႕ ႏိုင္ၾကပါသည္။

တိုက္ဆိုင္ မွန္ကန္ သြားၿပီး နာမည္ ႀကီးမွဳကိုလည္း မိုးတား အေနျဖင့္ မလိုအပ္ပါ။ မိမိ၏ ပေယာဂ ေၾကာင့္- အမ်ားတကာ စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ခ်င္း မျဖစ္ေစရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္- အျခားသူမ်ား ကစားေနၾကေသာ ကစားပြဲတြင္- ဘုမသိ ဘမသိ ေဘး၀င္ေျပာျခင္းျဖင့္- အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား၏ အသံုးခ်ခံ အေနအထား သို႔လည္း မေရာက္လိုပါ။

သို႔ေသာ္- မိုးတား နကၡတ္ နည္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ေ၀ဘန္ မွဳမ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္- ဆရာစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏ စြဲ၊ က်မ္းစြဲ မ႐ိွပဲ- ယထာဘူတ က်က် နကၡတ္ ပညာကို ေလ့လာ သူမ်ား အေနျဖင့္ မူ- ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေနာင္ ျဖစ္လာ ႏိုင္စရာ အေနအထား မ်ားကို သိ႐ိွႏိုင္ျခင္း၊ စနစ္တက် သုေတသန ဆန္းစစ္သည့္ ပံုစံမ်ားကို အတုယူ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကျခင္းျဖင့္- ျမန္မာျပည္တြင္ နကၡတ္ သုေတသီ စစ္စစ္မ်ား ေပၚထြန္း လာႏိုင္ျခင္း တို႔ကို ရည္႐ြယ္၍ သာ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကာစ ကာလမ်ားတြင္- သတင္းစာမ်ားတြင္- ႏိုင္ငံေရး ေဟာကိန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဟာေျပာၾကယင္း- မိတ္ေဆြ မွ ရန္သူ ျဖစ္သြားၾကေသာ ဆရာႀကီးမ်ား အေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း- စာဖတ္သူသည္ ျမန္မာ့ ေဗဒင္ သမိုင္းေၾကာင္းကို လက္လွမ္းမီသူ ျဖစ္ပါက သိ႐ိွႏိုင္ပါေသး၏။

ဆက္လက္ တင္ျပလိုသည္က- က်င့္၀တ္ သိကၡာပိုင္း ျဖစ္၏။ လူသား တို႔ႏွင့္ လူသားတို႔ က်င့္၀တ္ ႐ိွသလို၊ မိဘ ျဖစ္လွ်င္ မိဘ က်င့္၀တ္၊ ဆရာ ျဖစ္လွ်င္ ဆရာက်င့္၀တ္၊ စသည္ျဖင့္ ႐ိွ၏။ ထိုက်င့္၀တ္ သိကၡာတို႔ကို မုန္းတီးသူမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကပင္ ႐ိွခဲ့၍- ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူ ေသာ္အခါ- ထိုရဟန္းႀကီး ၄၀-တို႔သည္ “ငါတို႔ကို ဟိုဟာ မလုပ္နဲ႕၊ ဒီဟာမလုပ္နဲ႕ ေျပာတဲ့ ရဟန္းႀကီး ေဂါတမ မ႐ိွေတာ့ဘူး။ အခုဆိုလွ်င္ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔ ရၿပီ” ဟု ေျပာေနၾကသည္ ကို ၾကားရသျဖင့္- ရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္သည္- ပထမဆံုး သဂၤါယနာ လိုအပ္ေၾကာင္းကို နားလည္ သိျမင္ခဲ့ရ၏။

အႀကီးအမွဴး လုပ္သူသည္ နာယက က်င့္၀တ္ ႏွင့္ ညီရသလို၊ တပ္မေတာ္သားတို႔သည္ လည္း တပ္မေတာ္သား အဓိ႒ာန္ ႏွင့္ က်င့္၀တ္ ေဆာင္ပုဒ္တို႔ကို လိုက္နာ ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဆရာ၀န္မ်ားသည္လည္း ေဆးပညာ သင္ယူစဥ္က ဆိုခဲ့ရေသာ သစၥာမ်ား ႐ိွၾကရ၏။ ေဗဒင္ ဆရာ ဟူသည္လည္း- ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံသား က်င့္၀တ္ ကို လိုက္နာ ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ေဗဒင္ ပညာကို သံုးစြဲသျဖင့္ ေ၀ဒ က်င့္၀တ္မ်ားကို လိုက္နာၾကရ၏။ ေ၀ဒက်င့္၀တ္ ဟူသည္ မည္သည္မ်ား ျဖစ္သည္ကို- ေဗဒင္ စာအုပ္ ဖတ္႐ံုမွ် ျဖင့္ သိနားလည္ ရန္ မျဖစ္ပါ။ မိမိကုိယ္တိုင္ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္စည္းမွဳ ကလည္း အေရးႀကီးသျဖင့္- မိုးတား အသင္း၏ အဓိက စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္- မိမိ၏ ေဟာဆိုခ်က္သည္ မည္သူ႔ကိုမွ် မထိခိုက္ေစရ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဖၚျပထား၏။

ဤမွ် ဆိုလွ်င္- အဘယ့္ေၾကာင့္ မိုးတား အေနျဖင့္- ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္- မည္သူ အာဏာ ရမည္- မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား မည္သို႔ မည္ပံု ျဖစ္မည္၊ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္မည္ စသျဖင့္- ေျခာက္လွန္႕- ေျမွာက္ဖား - နိမိတ္ လမ္းေၾကာင္းျပ ေရွ႕ေရး တို႕ကို မေဟာေျပာပဲ- ျဖစ္လာႏိုင္သည့္- လမ္းေၾကာင္း Road Map အေနျဖင့္သာ- အသိေပး ရျခင္း ျဖစ္သည့္ အခ်က္ကို စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ လက္ခံမည္ ယူဆ ပါသည္။

(အပိုင္း (၂) ကို အျမန္ဆံုး တင္ျပေပးပါမည္။)

[+/-] show/hide this post