Saturday, December 10, 2011

အေမြရျခင္း ႏွင့္ နကၡတၱ အျမင္ (Gucci မိသားစု)

အခ်ိန္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္- နကၡတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အလ်င္မီ ေအာင္ ေရးႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ ေနေသာ္လည္း- မိတ္ေဆြမ်ားကလည္း ေတာင္းဆို လာသျဖင့္- မိုးတား သင္ခန္းစာ အခ်ိဳ႕ အ၀က္ကို ေဆာင္းပါး အျဖစ္ျဖင့္ တင္ျပေပးလိုက္ ရပါသည္။

နည္းစနစ္ အျပည့္အစံု ကို တင္ျပရန္မွာမူ- စာဖတ္သူ ပရိႆတ္တိုင္း အေနျဖင့္ နကၡတ္ ပညာျဖင့္ ကၽြမ္း၀င္မွဳ ႐ိွႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ အေနအထား ကြာျခား ေနၾကသည္ မွ်မက- ပညာရပ္ တစ္ခုကို အေျခခံ ပိုင္ႏိုင္ၿပီးမွသာ ဆန္းစစ္ ေလ့လာေစလုိေသာ ေစတနာေၾကာင့္- မိုးတား ပထမဆင့္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားၿပီးသူမ်ား အတြက္သာ ဤသို႔ေသာ ဆန္းစစ္မွဳ ပိုင္းကို ရည္႐ြယ္ ထားရပါသည္။

အေမြရျခင္းကို ေကာင္းမြန္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဟု အမ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ ထားၾက ေသာ္လည္း- တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အေမြရ႐ိွ သူတို႔သည္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ဆိုး႐ြားေသာ ကံၾကမၼာျဖင့္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ေသဆံုးျခင္း ေၾကာင့္ အေမြရျခင္း လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ၏။

႐ုပ္၀တၳဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳတို႔ကို အငမ္းမရ ရွာေဖြေနၾကေသာ ယေန႕ ကမာၻႀကီးတြင္- ပစၥည္းဥစၥာ ရႏိုင္မွဳမ်ား အတြက္- ေမြးခ်င္း ညီအကို ေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တရားဆိုင္ ၾကရျခင္း တို႔ကို ၾကားသိႀကံဳေတြ ၾကရသည္မွ် မက- တစ္ခ်ိဳ႕ ဆိုလွ်င္ လုပ္ၾကံ မွဳမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚ ေဆာင္႐ြက္ ၾကသည္ အထိပင္ ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနခဲ့ရသည့္ ကာလပိုင္း အတြင္းတြင္- ထိုင္းလူမ်ိဳး အခ်မ္းသာဆံုး မိသားစု ၀င္မ်ား အနက္- မ်ိဳးဆက္ ၃-ဆက္ အတြင္း၊ မိသားစု၀င္ ၁၄-ဦး အထိ လုပ္ၾကံျခင္း၊ အစေပ်ာက္ သြားခဲ့ျခင္း မ်ားကို ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည့္ မိသားစုႀကီး တစ္ခုတြင္- မိသားစု အႀကီးအကဲ မိခင္ႀကီးမွ မေသဆံုးမီ ေလးတြင္ ေသတမ္းစာ အေမြခံ စာရင္းထဲတြင္ ထည့္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရေသာ - အိမ္ေဖၚ မိန္းကေလး ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို အဘြားႀကီးေသဆံုးၿပီး ေနာက္ ၂-ရက္ခန္႕ အၾကာ တြင္ ဘန္ေကာက္-ေခ်ာင္ဘူရီ ဟိုက္ေ၀း လမ္းမေဘးတြင္ အသက္မဲ့ေသာ အေနအထားျဖင့္ ေတြ႕ရ ခဲ့ပါသည္။ ထိုမိန္းကေလး သည္ အေမြးစာရင္း ေသတမ္းစာတြင္သာ မပါ၀င္ခဲ့ပါက- ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇာတာရွင္သည္- ကမာၻသိ လူခ်မ္းသာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Gucci ဖက္ရွင္ လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္ သူေဌး ျဖစ္သူ Maurizio Gucci ႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ Patrizia Gucci တို႔၏ သမီး ျဖစ္ေသာ- Alessandra Gucci ၏ ဇာတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖခင္ ျဖစ္သူ Maurizio Gucci သည္ Gucci လုပ္ငန္းကို ၁၉၈၃ တြင္ ေရာင္းခ်လိုက္ၿပီး၊ မတ္လ ၂၇-ရက္၊ ၁၉၈၅ တြင္ လူသတ္သမား တစ္ဦး၏ ပစ္သတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏ ဇနီးေဟာင္း၊ ဇာတာရွင္၏ မိခင္ ျဖစ္သူသည္ လူသတ္သမားကို ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ ၍ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံခဲ့ရၿပီး- သမီး ျဖစ္သူ Alessandra ႏွင့္ ညီမ ျဖစ္သူ တို႔မွာ ဘခင္၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ား ကို ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

- ယခုဇာတာတြင္ ၾကည့္လိုက္ပါက- အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ဘခင္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တနဂၤေႏြသည္- စည္းစိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ရ႐ိွျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၄-တန္႔ ဘာ၀၊ ၄-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ (သခင္) ျဖစ္ေန၏။

- အင္အား မထုတ္ရပဲ အေခ်ာင္ ရျခင္းမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ ၾကာသပေတး သည္ ၄င္း ပိုင္ န၀င္း ကို စီးနင္း ထားျခင္းျဖင့္- ၈-တန္႔ သခင္ သည္၊ ၈-တန္႔ သခင္ပိုင္ န၀င္း စီးေန သည္ကို ျမင္ရ၏။

- ထိုမွ် မကေသး- ထို ၈-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ ၾကာသပေတး သည္- ဘခင္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ (အေမြ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္ေဆးရာတြင္ ၾကည့္ရမည့္ အခ်က္ လည္းျဖစ္သည့္ တနဂၤေႏြပိုင္ ၾကတၳိကာ နကၡတ္ တြင္ တည္၏။ အထက္တြင္ ျမင္ခဲ့ရသည့္ အတိုင္း တနဂၤေႏြသည္- ၄-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ လည္း ျဖစ္၏။

- အေမြရျခင္းကို စစ္ေဆးရန္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္- တနလၤာကို ေလ့လာမည္ ဆိုပါကလည္း- ၄င္းသည္ ၈-တန္႔ သခင္ ၾကာသပေတး ပိုင္သည့္ မိန္ရာသီ န၀င္းတြင္ တည္၏။ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ဆိုင္သည့္- ရာဟုပိုင္ အျဒ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္၏။

- ဤဇာတာတြင္ ၉-တန္႔ သခင္ မ႐ိွသကဲ့သို႔၊ ၉-တန္႔ တြင္ ရပ္တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားလည္း မ႐ိွပါ။
- ေနာက္တစ္ဆင့္- အပူးအျမင္ လႊမ္းမိုးမွဳမ်ားကို ေလ့လာ လိုက္ပါက-၈-တန္႔ ဘာ၀ အား တနဂၤေႏြ ႏွင့္ တနလၤာတို႔က သမသတ္ အျမင္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုးထား၏။

ယခု အခါ- အေမြရျခင္း ကိစၥကိုသာ- နမူနာ ျပျခင္းျဖစ္၍- အျခားေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း မေဖၚျပေတာ့ပါ။

ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္- ဘခင္၏ ကံၾကမၼာ၊ မိခင္၏ လုပ္ရပ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို ယခု ျမင္ေတြ႕ရေသာ အေနအထား တို႔မွ တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ သံုးသပ္ ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အေမြပိုင္ဆိုင္မ်ား၊ ဥစၥာ ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္လိုမွဳမ်ားေၾကာင့္- မိသားစု၀င္တြင္း ဖ်က္ဆီးမွဳမ်ား၊ ရန္သတၱရု ျဖစ္ပြားမွဳမ်ားမွ ပေပ်ာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment