Wednesday, October 12, 2011

သိန္း (၁၀၀၀) ဆုရွင္ ဇာတာ အား ေလ့လာျခင္း။

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရာတြင္- စာဖတ္သူတို႔အား ထီထိုးခ်င္စိတ္ မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထီထိုးရန္ အတြက္ ေဗဒင္ ဆရာဆီ သြားရန္ လည္းေကာင္း၊ ထီထိုးျခင္းကို အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ရည္႐ြယ္ ေရးသားျခင္းလံုး၀ မ႐ိွပါ။

အားက်မည္ ဆိုလွ်င္- ထိုသူတို႔ အတိတ္ဘ၀မွ ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္တို႔ကိုသာ အားက်သင့္သည္ ျဖစ္၍- မိမိအေနျဖင့္- သူမ်ား ထီေပါက္တိုင္း၊ ထီေပါက္ မည္ ထင္၍- ေငြေမ်ာ ေငြႏွင့္ လိုက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုုမူ အားက်ေစလိုျခင္း မ႐ိွပါ။

ဆက္လက္၍လည္း အမ်ားကို သိေစရန္မွာ- မိုးတား နကၡတ္ အဖြဲ႕ အေနျဖင့္- မည္သည့္ ထီေဗဒင္ ဆရာ တစ္ဦးႏွင့္ မည္သို႔ သေဘာတူညီမွဳမ်ားျဖင့္၊ မည္သို႔ ေသာ စီးပြားေရး ဆန္ဆန္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မ႐ိွပါ။

ဤေဆာင္းပါးမ်ားသည္- ျမန္မာ လူမ်ိဳး နကၡတ္ ေဗဒင္ ၀ါသနာ ပါသူမ်ား၊ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနသူမ်ား အား တစ္ဘက္ တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ရေစရန္ အတြက္သာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္၍- ေရွးက်မ္းျမတ္ တို႔၏ ပညာကို တန္ဘိုးထား ေလးစား ေစလို၍သာ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆက္တည္း အေနျဖင့္- ထိုသို႔ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ေႏွာင္းလူတို႔ သိနားလည္ေစရန္ ပညာ ထုတ္ေဖၚခဲ့ေသာ ပါရမီရွင္ ဆရာသခင္ မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ေ၀မွ်ခဲ့ေသာ ဆရာမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ အခါ သမယတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ႏ်ဴမာန္၏ မျဖစ္ စေလာက္ ေသာ အသိဥာဏ္ ေလးျဖင့္ ေဖၚထုတ္တင္ျပယင္း - ဦးညြတ္ ကန္ေတာ့ ေရးသားလိုက္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤဇာတာရွင္ အေနျဖင့္- သူ၏ ဇာတာကို ေရးသားေဖၚျပခြင့္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ တစ္ဘက္သူ၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ မ်ားအား- ေလးစားသည့္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း- အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္မည္ စိုးပါ၍ လည္းေကာင္း၊ ဇာတာရွင္၏ အမည္၊ ေနရပ္ လိပ္စာ တို႔ကို ခ်န္လွပ္ ထားသည္ မွန္ေသာ္လည္း- ဇာတာရွင္သည္ ၁-၈-၂၀၁၁ တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ၂၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီဖြင့္ပဲြတြင္ (ဘ-၉၈၉၀၁၂) ျဖင့္ ေပါက္သူ ျဖစ္ေပရာ- ဇာတာရွင္ ကို အမ်ားလည္း သိႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပး႐ံုမွ် မက- ေဆာင္းပါး ေရးသားခြင့္ အတြက္ပါ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ဤဇာတာရွင္အားလည္း- အထူးေက်းဇူးတင္ ပါေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးမွ တစ္ဆက္တည္း အသိေပးလိုက္ရပါသည္။

ထီေပါက္ျခင္းကို ဆန္းစစ္ရာတြင္-
 

 • အင္အား မထုတ္ရပဲ ရျခင္းမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀၊ ၈-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၈-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ပထမဦးစြာ ေလ့လာ
 • ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရ႐ိွျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္႔ ဘာ၀၊ ၉-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၉-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ထပ္မံ ေလ့လာ ရျပန္ ပါသည္။
 • ပုတၱရဘာ၀ ဟု ျမန္မာ ပညာ႐ွင္ မ်ား သိထားၾကေသာ ၅-တန္႔ ဘာ၀သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ပညာေရး၊ သားသမီးေရးတို႔ကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည္မွ် မက- ေလာင္းကစား တြင္ အႏိုင္ရ႐ိွျခင္း၊ စေတာ့ခ္ ႐ွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္မွ အျမတ္အစြန္း ရရိွျခင္း၊ ထီေပါက္ ျခင္း တို႔ကိုပါ ေထာက္ပံ့ ေပးထား သျဖင့္ ၅-တန္႔ ဘာ၀၊ ၅-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၅-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ေလ့လာ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • ထို႔ေနာက္တြင္ ေတာ့ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟု အား ေလ့လာရပါသည္။ အဆိုး မ်ား၊ အေႏွာက္အယွက္ မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ရာဟုသည္ မူလဇာတာ တြင္ တည္ေနေသာ ရာသီ၊ ဘာ၀ အိမ္၊ ယွဥ္ေန ေသာ နကၡတ္၊ စီးထားေသာ န၀င္း တို႔ကို မူတည္၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပးႏိုင္ သကဲ့သို႔၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ား အတြက္ ႐ုပ္၀တၱဳ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မွဳတို႔ကို လည္း ျဖစ္ေပၚ ေစ တတ္သည္။
ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ေရာေထြးမပစ္ေစလိုပဲ- ထီေပါက္၍ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ထီေပါက္ေသာ္လည္း မခ်မ္းသာျခင္း၊ ခ်မ္းသာ ေသာ္လည္း ထီမေပါက္ျခင္း၊ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာျခင္းလည္း မရိွ- ထီလည္း မေပါက္ျခင္း စသည္ တို႔ သီးျခားစီ ခြဲ၍ ရွဴျမင္သံုးသပ္ ရပါမည္။

ယခု ဤေဆာင္းပါးသည္ ထီေပါက္ျခင္း သက္သက္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ရွဳေထာင့္ကိုသာ ေရးထား သံုးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ- အျခားေသာ အေျခအေန မ်ားကိုမူ ထည့္သြင္း သံုးသပ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။

မူလ ဘြားဇာတာအား ေလ့လာျခင္း။
 • ပထမ ဆင့္အေနျဖင့္ ၈-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ ၅-တန္႔ သခင္မ်ား၊ ဘာ၀မ်ား၊ ထိုဘာ၀မ်ားတြင္ တည္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို စတင္ေလ့လာပါမည္။ ဤဇာတာတြင္ ၈-တန္႔ သခင္ အေနျဖင့္ မ႐ိွပါ။ (မိုးတား စနစ္တြင္ အိမ္ရွင္ ႏွင့္ သခင္ ကို သီးသန္႔ ခဲြျခား၍- သခင္ ေခၚ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္ကိုသာ အဓိက ထားသည္။)
 • ၈-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္မွာ- ၾကာသပေတး ျဖစ္၍- ၄င္းသည္ ၉-တန္႔ သခင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ဦးစြာ ေတြ႕ရသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ၈-တန္႔ ဘာ၀သည္ အင္အား မထုတ္ရပဲ ရျခင္းမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည့္ ဘာ၀ ျဖစ္၍၊ ၉-တန္႔ ဘာ၀သည္ ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရ႐ိွျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ဘာ၀ ျဖစ္၏။ ၄င္းတို႔၏ သတၱိ ၂-မ်ိဳး ဆက္စပ္ေနသည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဤမွ် ေလာက္ျဖင့္ ထီေပါက္မည္ဟု ေျပာ၍ မရပါေပ။ ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကရပါမည္။
 • ထို-ကဲ့သို႔ ၈-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ၉-တန္႔ သခင္ ၾကာသပေတးသည္ - ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေသာ မိန္ရာသီ န၀င္း ကို စီးနင္း ထားသည္။ ၉-တန္႔ သေဘာ ၂-ထပ္ကြမ္း ျဖစ္လာပါၿပီ။
 • ထိုမွ်မကေသး ၈-တန္႔ ဘာ၀ အေနျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ပါက- ထိုၾကာသပေတးသည္ ၈-တန္႔တြင္ ရပ္တည္႐ံုမွ် မဟုတ္ပဲ- ၄င္း ၈-တန္႔ ဘာ၀၏ အလယ္ ဗဟိုခ်က္ အမွတ္ အား ၉၇% ျဖင့္ အတိအက် စီးနင္းထားျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္- ၉-တန္႔ သခင္ တြင္သာ ၈-တန္႔ သေဘာ ဆက္စပ္ ျခင္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ ၈-တန္႔ ဘာ၀ သည္လည္း ၉-တန္႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ အင္အားကို ထပ္ရလိုက္ျပန္သည္။ အင္အား မထုတ္ရပဲ ရျခင္း- ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာျဖင့္ ရျခင္း တို႔ ထပ္မံ ဆက္စပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရ၏။
 • ထိုမွ် မကေသး ၾကာသပေတး (၉-တန္႔ သခင္) အျခားေသာ ဘာ၀မ်ားစြာကို လႊမ္းထားသည္ကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ပါ၏။
 • ၉-တန္႔သခင္ ၾကာသပေတး အေၾကာင္းကို ေတြ႕႐ိွခဲ့ရၿပီးေနာက္ - ၉-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၉-တန္႔ ဘာ၀ ဗဟိုခ်က္အား လႊမ္းမိုးေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ကိုမူ မေတြ႕ရပါ။
 • ထီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ- ေလာင္းကစား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၅-တန္႔ သခင္ကို ေလ့လာေသာ အခါ- ၄င္းသည္ တနဂၤေႏြ ျဖစ္၍- ၉-တန္႔ သခင္ ၾကာသပေတးပိုင္ ျပဳဗၺဘျဒပိုဒ္ နကၡတ္တြင္ တည္၏။ ေလာင္းကစား ႏွင့္ ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ရျခင္း တို႔ ဆက္စပ္လာသည္ကို ျမင္ရပါ၏။
 • ၅-တန္႔ ဘာ၀ကို ေလ့လာ ေသာအခါတြင္ ၄င္းအား - သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ ၁၁-တန္႔ အိမ္ရွင္ တနလၤာမွ ၇၃% လႊမ္းမိုးထား၏။ ၅-တန္႔ ဘာ၀ အင္အားေကာင္း ရသြားပါ၏။
 • မထင္မွတ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္၊ ႐ုတ္တစ္ရက္ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟု ကို ေလ့လာေသာ အခါ- ထိုရာဟုသည္ ၉-တန္႔ သခင္ (ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ရျခင္း တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ) ၾကာသပေတး ပိုင္ န၀င္းကို စီးနင္း၍- ရာဟု ပိုင္ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို စီးနင္း ထားျပန္၏။ မထင္မွတ္ပဲ ႐ုတ္တစ္ရက္ ကံေကာင္းျခင္းကို ျပဆိုေနျပန္ပါၿပီ။အျခားေသာ အခ်က္မ်ားကို မေလ့လာပဲ- မိုးတား နည္းစနစ္ သက္သက္ျဖင့္- ဤဇာတာရွင္ အေနျဖင့္- အင္အား မထုတ္ရပဲ ရျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာျဖင့္ ရျခင္း၊ မထင္မွတ္ပဲ ျဖစ္လာတတ္ျခင္း တို႔သည္- ထီေပါက္ျခင္း ျဖစ္မည္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပဆိုေနၿပီ ျဖစ္၏။

ထီေပါက္ ေသာ ကာလ ကို ေလ့လာျခင္း။
ထီေပါက္ေသာ ရက္ပိုင္း ကာလသည္ ဒႆာ အားျဖင့္- စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ စေန ျပတႏၲရ ျဖစ္၏။ (စေန ႏွင့္ ရာဟု ဆိုလွ်င္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးဟု အမ်ား သိထားၾက၏။)
ဤဇာတာ အတြက္ စေနသည္ လြန္စြာ အင္အားေကာင္းျခင္း၊ ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္ (၇-တန္႔တြင္ တည္ေသာ ၁၁-တန္႔ သခင္ျဖစ္ျခင္း) တို႔ေၾကာင့္- စေနသည္ ဇာတာရွင္အား ဒုကၡမေပးပဲ- ခ်မ္းသာျခင္း ေပးမည့္ ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေန၏။
ရာဟုသည္လည္း- အထက္တြင္ ျပဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ၉-တန္႔ သခင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မထင္မွတ္ေသာ ကံေကာင္းျခင္းကို ျပဆိုမည့္ ရာဟု ျဖစ္ပါ၏။
ဆက္လက္၍- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ- မူလ ဇာတာရိွ ၿဂိဳဟ္မ်ား ႏွင့္ ဘာ၀ မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားပံုကို ေလ့လာေသာ အခါ- 
 • ေကာဇာ ၾကာသပေတး (၉-တန္႔ သခင္) သည္ မူလ ဇာတာ၏ ဘာ၀ မ်ားစြာ (၁-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၉-တန္႔) ဘာ၀ တို႔အား ၈၁% ျဖင့္ လႊမ္းမိုးလိုက္၏။ ဤေနရာတြင္- ၉-တန္႔ သခင္ အေနျဖင့္- ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔ တို႔အား အင္အားေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုးလိုက္ျခင္းသည္ ထီေပါက္ျခင္း၏ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္၏။
 • လြန္စြာ အားေကာင္းေသာ- တနည္းအားျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ ၁၁-တန္႔ သခင္ ေကာဇာ စေနသည္ ၃၊ ၆၊ ၈၊ ၁၂- တန္႔မ်ားအား ၁၀၀% အတိအက် ျဖင့္ လႊမ္းမိုးလိုက္၏။ ဤေနရာတြင္ ပိုင္ဆိုင္ ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ အားမထုတ္ပဲ ရျခင္း တို႔ကို ျမင္ရ၏။
 • ထိုေကာဇာ စေနသည္ မူလ ဇာတာမွ ၉-တန္႔ သခင္ ၾကာသပေတး အားလည္း ၉၆% လႊမ္းၿပီး၊ ေကာဇာ ၾကာသပေတးမွ (၉-တန္႔ သခင္) လည္း ၁၁-တန္႔ သခင္ မူလ စေနကို ၆၁% ျဖင့္ လႊမ္းမိုးလိုက္ျပန္၏။
ျဖစ္ရပ္တစ္ခု သည္ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းတို႔ စုေပါင္း စံုစည္း လာေသာ အခါ၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ အင္အားမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု အေပၚတြင္ Focus က်သြားျခင္းျဖင့္- ဇာတာရွင္သည္ အတိတ္ကံ၏ အက်ိဳးေပးကို ခံစားခြင့္ ရလိုက္ပါသည္။
ဇာတာရွင္ ႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ရယူေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာ နကၡတ္သုေတသီ တစ္ဦး အားလည္း- ဤေဆာင္းပါး ျဖင့္ ျပန္လည္ ရွင္းျပ ေပးလိုက္ပါသည္။
လူသား အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

[+/-] show/hide this post