Saturday, August 20, 2011

သိန္းရာခ်ီ ထီဆုႀကီးေပါက္သူ ျမန္မာ တစ္ဦး၏ ဇာတာ။

ျမန္မာျပည္တြင္ ေ၀ဒပညာျဖင့္ ထီသုေတသန လုပ္ေနသူ၊ ထီ အၾကံေပးေနသူ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးမွ ထီပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀မွ် ေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံ လာခဲ့သျဖင့္- သူႏွင့္ တကြ အျခားျခားေသာ ထီသုေတသီ မ်ားအတြက္- တိက်ေသာ လမ္းညႊန္မွဳ ရေစရန္ ဤေဆာင္းပါး ကို ေရးေပး ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထီသုေတသန လုပ္သူျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္ သုေတသန လုပ္သူ ျဖစ္ျဖစ္- အားေပး ပါသည္။ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လည္း ကူညီႏိုင္သည့္ ဘက္မွ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္--
အားကိုးတစ္ႀကီး ေဗဒင္ လာေမးသူအား ထီအေၾကာင္းျပဳ၍- ထီေပါက္ကိန္း ႐ိွသည္။ သူ႔ထံတြင္ ထီထိုးပါ။ ထီလက္မွတ္ကို သိဒၶိတင္ေပးထား မည္ ျဖစ္၍- ယခု ျပန္မေပးလိုက္ ႏိုင္ပါ ဟု ဆို၍ ထီလက္မွတ္ ယူထားၿပီးေနာက္တြင္ - ထီလက္မွတ္ဘိုးတြင္ တစ္ခါ၊ ထီေပါက္လွ်င္ တစ္ခါ၊ ေကာ္မရွင္စား ၿပီးေနာက္- သိန္းရာႏွင့္ ခ်ီ၍ ထီေပါက္ေသာ အခါ ထြက္ေျပးသြားေသာ ထီပညာရွင္ အမည္ခံ - ေဗဒင္ ေလာကကို အိုးမည္း သုတ္သူ တို႔ လုပ္ခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ျခင္းကိုကား- လံုး၀ အားမေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္သာ တင္ မက- ေဗဒင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္ အားလံုးတို႔ သည္လည္း ဤသူမ်ိဳးကို ကဲ့ရဲ႕ ရံွဳ႕ခ်မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးခံုးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္- တစ္ေလွလံုး ပုပ္ျခင္း ျဖစ္၏။
တစ္ဆက္တည္းတြင္- ထီထိုးခ်င္သူ ကိုယ္တိုင္ မိမိ ဇာတာကို ၾကည့္၍- ထီေပါက္ႏိုင္ မေပါက္ႏိုင္ ကိုယ္တိုင္ သံုးသပ္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္- ထိုအလိမ္ စက္ကြင္း မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆ၍လည္း ဤေဆာင္းပါးကို ေရးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ထီသုေတသန ျပဳခဲ့ေသာ- ေအာက္ပါ ေဆာင္းပါးတို႔ကိုလည္း ယခင္က ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ထီႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္ထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား။
 
မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္ - ေကာင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည့္ ျဖစ္ေစ- ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚရျခင္း အားလံုးသည္ မူလ ဇာတာတြင္ မပါ႐ိွပဲ မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္း မ႐ိွပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ဇာတာရွင္၏ အတိတ္ဘ၀ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံ အေၾကာင္းတရား ေၾကာင့္- ေကာင္းကင္႐ိွ ၿဂိဳဟ္တာရာ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မွဳတို႔ က - ဇာတာရွင္၏ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ လႊမ္းမိုး ထားၿပီးေနာက္- မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ရိွသည္ကို မူလ ဇာတာတြင္ သတ္မွတ္ ပံုေဖၚ ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။
သုေတသန ဆန္းစစ္ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္- မိုးတား ကိုယ္ပိုင္နည္းသည္ ေရွးက်မ္းရင္းတို႔မွ ေနာက္ခံ အႏွစ္သာရ ကို အေျခခံ၍ ဇာတာေပါင္း မ်ားစြာအား သုေတသန ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားမွ ေဖၚထုတ္ထားျခင္းေၾကာင့္- သမား႐ိုးက် ထီေပါက္ကိန္း ေဟာကိန္း မ်ားစြာႏွင့္ ျခားနားပါသည္။
ထီအေၾကာင္း ေရးသားၾကသည့္ မ်ားစြာေသာ ထီစာအုပ္မ်ား၊ ထီေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ - ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ထီေပါက္ျခင္းကို ေရာျပြမ္း ေရးသားထား ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ထီေပါက္ျခင္းကို စစ္ေဆးၾကရာတြင္- ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္၊ ႏွင့္ ၂-တန္႔ဘာ၀ တို႔ကို စစ္ေဆး ၾကသည္က မ်ားပါ၏။
ပညာရွင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္- ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ ခြဲျခားသံုးသပ္ ႏိုင္ျခင္း မ႐ိွပါက - နကၡတၱေဗဒ ပညာကို မသိသူ အမ်ားစု အေနျဖင့္မူ သိလာႏိုင္စရာ မ႐ိွပါေတာ့ေပ။
ထီကိစၥကို အသာထား-
 
ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာျခင္းကို အုပ္စုခြဲ ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္ပင္-
 • ငယ္စဥ္က ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုမွဳ မ႐ိွခဲ့ပဲ- ေနာင္မွ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ႐ိုးသားစြာ ၾကိဳးစား ၍ ေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ိဳး၊
 • ငယ္စဥ္က ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုမွဳ မ႐ိွခဲ့ပဲ- ေနာင္မွ မိမိ ကိုယ္တိုင္ မမွန္မကန္ေသာ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ၾကိဳးစား ၍ ေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ိဳး၊
 • ငယ္စဥ္ကလည္း ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုသလို- မိမိကိုယ္တိုင္ ဥစၥာ စီးပြားရွာရာတြင္လည္း အရည္အခ်င္း ျဖင့္ မူလ အေနအထားထက္ ျမင့္မားေသာ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ိဳး။
 • ငယ္စဥ္ကလည္း ခ်မ္းသာ ျပည့္စံုသလို- ႀကီးျပင္းလာရသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားေသာ သူတို႔ ပတ္၀န္းက်င္ျဖင့္ သိကၡာ ရိွစြာ၊ အဆင့္အတန္း ျမင့္စြာျဖင့္- ျပည့္စံု ခ်မ္းသာ ၾကသူမ်ိဳး။
 • ငယ္စဥ္က ခ်မ္းသာ ျပည့္စံု ေသာ္လည္း မိမိ၏ အရည္အခ်င္း မျပည္စံုမွဳေၾကာင့္ မူလ အဆင့္မွ က်ဆင္းသြားရေသာ ဇာတာမ်ိဳး။
 • ငယ္စဥ္က ခ်မ္းသာ ျပည့္စံု ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ မိမိ၏ ဥစၥာပစၥည္းကို ဖ်က္ဆီးတတ္ျခင္းေၾကာင့္ မူလ အဆင့္မွ က်ဆင္းသြားရေသာ ဇာတာမ်ိဳး။
ထီေပါက္သူတို႔ကို ေလ့လာရာတြင္လည္း-
 
 • မိမိေပါက္ေသာ ထီဆုေငြကို အေျချပဳ၍ - ထိုမွ တစ္ဆင့္ ခ်မ္းသာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ိဳး (အလြန္႕အလြန္ ရွားပါးသည္)
 • မိမိေပါက္ေသာ ထီဆုေငြကို အေျချပဳ၍ - ထိုအဆင့္အတန္း အေနအထားကိုပင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္သူမ်ိဳး (ရွားပါးသည္)
 • မိမိေပါက္ေသာ ထီဆုေငြကို အေျချပဳ၍ - လက္႐ိွ အခက္အခဲ ကို ယာယီေျဖရွင္း၊ တစ္သက္လံုး မကိုင္ႏိုင္ေသာ ေငြကို ဟိုဟုိ ဒီဒီ ပတ္ရမ္း ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ ၅-ႏွစ္မွ ၁၀-ႏွစ္ အတြင္း ေငြေၾကးအားျဖင့္- ဒံုရင္းသို႔ ျပန္ေရာက္သြားသူမ်ား (ထီဆုႀကီး ေပါက္သူတို႔၏ အမ်ားဆံုး အေနအထား ျဖစ္၍ ၇၀% မွ် ႐ိွပါ၏။)
 • မိမိေပါက္ေသာ ထီဆုေငြကို အေျချပဳ၍ - လက္႐ိွ အခက္အခဲ ကို ယာယီေျဖရွင္း၊ မသံုးသင့္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲ၊ ျဖဳန္းတီး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ၊ အလိမ္ခံရ - စိတ္ေရာ လူပါ ေထာင္းေထာင္းေၾက၊ ၿပီးေနာက္ ၁၀-ႏွစ္ အတြင္းပင္လွ်င္ လူ႕ေလာက မွ ထြက္သြားၾကသူမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ မ်ားစြာ အတိဒုကၡေရာက္ သြားၾကသူမ်ား။ (အထက္ပါ အုပ္စု တြင္ပါ၀င္ေသာ မ်ိဳးကြဲ တစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။)
 
အမွန္အားျဖင့္ ထီေပါက္သူႏွင့္ ခ်မ္းသာသူတို႔မွာ ကြာျခားခ်က္ မ်ားစြာ ရိွပါ၏။
 •  ခ်မ္းသာသူ- တို႔တြင္ ေငြတစ္ခုတည္း ရိွျခင္းမဟုတ္၊ ေငြႏွင့္ တကြ- လုပ္ငန္း အေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္မွဳ၊ အလုပ္သမား စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွဳ၊ စီးပြားဘက္ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္း၊ အဆက္အသြယ္ လမ္းေၾကာင္း တို႔႐ိွၾက၏။ အခိ်ဳ႕တြင္မူ- တန္ဘိုးျဖတ္ မရေသာ နာမည္ေကာင္း ပါ ရ႐ိွထားၾက၏။
 • ထီေပါက္သူ အမ်ားစုသည္ ေငြရိွလာေသာ အခါ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်မ္းသာသြားၿပီ၊ ဘ၀ေျပာင္းသြားၿပီဟု ထင္မိတတ္၏။ လက္႐ိွ မိမိကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ (ယခင္ အရင္း အႏွီး မရိွခင္က မိမိလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္) ခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္မည္ ဆိုပါစို႔- ယခင္က ထိုလုပ္ငန္း - လုပ္ပံု လုပ္နည္း သိေသာ္မွ - ေငြေၾကး ႏွင့္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္တြင္ မကၽြမ္းက်င္လွ်င္- ျပႆနာတို႔ တက္လာမည္ ျဖစ္၏။ မိမိတြင္ ေငြအေခ်ာင္ရျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍- ခ်ဥ္းကပ္လာသူ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ အမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား တို႔တြင္လည္း- ထိုသူတို႔၏ မိမိအေပၚ ထားသည့္ သေဘာထား၊ ႐ိုးသားမွဳ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အခ်င္း၊ တို႔ကို - အမွန္အကန္ အတိုင္း ေ၀ဘန္ ဆန္းစစ္ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ မွာလည္း သိပ္မလြယ္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္၏။ အဆက္အသြယ္ လမ္းေၾကာင္းတို႔တြင္လည္း- လုပ္ငန္းရွင္ စစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ မရ။ မိမိတြင္ ယခင္က ကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္း မ႐ိွထားပဲ- အျခားသူ၏ လုပ္ငန္းတြင္ စပ္တူလုပ္ျခင္း၊ ယခုမွ လုပ္ငန္းသစ္ တစ္ခုကို စတင္ျခင္း လုပ္မည္ ဆိုေသာ္ ပို၍ ဆိုးေသာ စိမ္ေခၚမွဳ အေနအထားမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္၏
 • အဆိုးဆံုး အခ်က္တစ္ခုမွာကား- လူသည္ ေလာကဓံ ၏ သားေကာင္ ျဖစ္၏။ ႐ုတ္တစ္ရက္ ေငြေၾကး အေနအထား ထင္ရွားစြာ ေျပာင္းသြားသူအား- ေလာက ဓမၼ ေခၚ ေလာကဓံ ၊ ေလာကတရား၏ ႐ိုက္ခတ္ျခင္းကို ခံရျခင္း ျဖစ္၏။ လာဘ္ရမႈ၊ အျခံအရံရွိမႈ၊ ခ်ီးမြမ္းမႈ၊၊ ခ်မ္းသာမႈ၊ စေသာ- အေကာင္းဟု သတ္မွတ္ ထားၾကသည့္ ေလာကဓံ သည္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႐ိုက္ခတ္ ထားခ်ိန္တြင္ အမွန္ကို အမွန္ မျမင္ႏိုင္ၾကေတာ့။ “ငါေတာ္၏၊ ငါတတ္၏၊ ငါမွန္၏။ ငါလုပ္ႏိုင္၏” ဟူေသာ အေနအထားတို႔ ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္- မိမိအား လိမ္လည္သူလား၊ ေနာက္ေက်ာ ဓားႏွင့္ ထိုးမည့္သူလား၊ မိတ္ေဆြစစ္လား မခြဲျခား ႏိုင္ေတာ့- ထိုအေျခအေန တို႔သည္- မၾကာခင္က်ေရာက္ေတာ့မည့္ အႏွဳတ္ဓါတ္ ေလာကဓံ တရားတို႔ကို ဖိတ္ေခၚေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ အမွန္အားျဖင့္ ထီေပါက္သူတို႔မွသာ မဟုတ္- အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္- ဆင္းရဲတြင္းမွ- ေငြေၾကးျပည့္စံုျခင္း၊ ၾသဇာ အာဏာရ႐ိွျခင္း တို႔တြင္ ၾကံဳလာရတတ္ေသာ ေလာကဓံ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖု႒ႆ၊ ေလာက ဓေမၼဟိ၊ စိတၱံယႆ၊ နကမၸတိ၊ အေသာကံ၊ ၀ိရဇံ၊ ေခမံ။ ဟု ျမတ္စြာဘုရားမွ မဂၤလသုတ္ တြင္ သတိေပး သင္ၾကားေပးခဲ့ပါ၏။
 • ခက္သည္က- ဇာတာရွင္ ကိုယ္တိုင္က ထိုအေျခအေနကို သတိထား ဆင္ျခင္ ႏိုင္ေသာ္မွ- အေျခအေန အမွန္ကို မျမင္ႏိုင္တတ္သည့္- မိသားစု၀င္မ်ား၊ အတြင္းစည္း၀င္ မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းရန္ ခက္တတ္ျခင္း ျဖစ္၏။
 • အားလံုး ကုန္သြားေသာ္- ေနာင္တရၾကေသာ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္က်သြားၿပီ ျဖစ္သည္။
သတိေပးသင့္သည္မ်ားကို ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ မက- ယခင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတို႔တြင္လည္း သတိေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။ ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း- “ကမာၻေက်ာ္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီးမ်ားႏွင့္ ထီဆုႀကီး ေပါက္သူမ်ား၏ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နကၡတၱအျမင္” စာအုပ္ကို ေရးသား ထုတ္ေ၀ ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း- အေျခအေန အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္က်ေနခဲ့ျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္။ မၾကာခင္ ထြက္ေ၀ ျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
 
ထီေပါက္ျခင္း တို႔ကို ေလ့လာရာတြင္ မိုးတား မွ ေတြ႔႐ိွထားခ်က္မွာ-
 
 • အင္အား မထုတ္ရပဲ အေခ်ာင္ ရျခင္းမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည့္ ၈-တန္႔ဘာ၀၊ ၈-တန္႔ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၈-တန္႔ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ၿဂိဳဟ္တို.ကို ပထမဦးစြာ ေလ့လာ ရပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- ျမန္မာ တို.အေနျဖင့္ မရဏ ဘာ၀ ဟု အသိမ်ားေသာ ဒုဌာန ဘာ၀ ျဖစ္သည့္ ၈-တန္႔သည္ ထီေပါက္ျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ဘ၀ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္း၊ သံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဂမၻီရ ပညာမ်ား အတြက္ အေရး အႀကီးဆံုး ဘာ၀ ျဖစ္သည္။)
 • ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရ႐ိွျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္႔ဘာ၀၊ ၉-တန္႔ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၉-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ၿဂိဳဟ္တို.ကို ထပ္မံ ေလ့လာ ရျပန္ ပါသည္။
 • ပုတၱရဘာ၀ ဟု ျမန္မာ ပညာ႐ွင္ မ်ား သိထားၾကေသာ ၅-တန္႔ ဘာ၀သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ပညာေရး၊ သားသမီးေရးတို.ကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည္မွ် မက- ေလာင္းကစား တြင္ အႏိုင္ရ႐ိွျခင္း၊ စေတာ့ခ္ ႐ွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္မွ အျမတ္အစြန္း ရရိွျခင္း၊ ထီေပါက္ ျခင္း တို.ကိုပါ ေထာက္ပံ့ ေပးထား သျဖင့္ ၅-တန္႔ဘာ၀၊ ၅-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလၾတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္၊ ၅-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ၿဂိဳဟ္တို.ကို ေလ့လာ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • ထို.ေနာက္တြင္ ေတာ့ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္တို.ကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟု အား ေလ့လာရပါသည္။ အဆိုး မ်ား၊ အေႏွာက္အယွက္ မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ရာဟုသည္ မူလဇာတာ တြင္ တည္ေနေသာ ရာသီ၊ ဘာ၀ အိမ္၊ ယွဥ္ေန ေသာ နကၡတ္၊ စီးထားေသာ န၀င္း တို.ကို မူတည္၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပးႏိုင္ သကဲ့သို.၊ အခ်ိဳ.သူမ်ား အတြက္ ႐ုပ္၀တၱဳ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မွဳတို.ကို လည္း ျဖစ္ေပၚ ေစ တတ္သည္။
ထီေပါက္သူ၏ မူလ ဇာတာ ေလ့လာခ်က္။
 
ယခု ထီေပါက္သူ ျမန္မာ လူမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမည္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ရန္ ဇာတာရွင္မွ အခြင့္မျပဳသျဖင့္- မည္သူ မည္၀ါ ဆိုသည္ကို လံုျခံဳမွဳ ႐ိွေစရန္ အတြက္- ဇာတာရွင္၏ ေမြးေန႕ ေန႔စြဲႏွင့္ တကြ- ထီေပါက္ေသာ ပမာဏကို ေဖၚျပႏိုင္ျခင္း မ႐ိွပါ။
ဇာတာရွင္သည္ ၿဗိစၧာလဂ္၊ မိႆစန္း ျဖစ္၏။ လဂ္သည္ ေဇဌ နကၡတ္၊ စန္းသည္ အာသာ၀ဏီ နကၡတ္ ႏွင့္ ယွဥ္၏။
 
 
 
မိုးတား နကၡတ္ နည္းစနစ္ ျဖင့္ ဆန္းစစ္လိုက္ေသာ္ မူလဇာတာတြင္ ေအာက္ပါ အေနအထားမ်ားကို ေတြ႕လာရေတာ့၏။
 • (၁) ၉-တန္႕ဘာ၀ သခင္ တနလၤာသည္ ၅-တန္႕ဘာ၀ တြင္တည္၏။ ရာသီအားျဖင့္ မိႆ ရာသိ ျဖစ္၏။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ၉-တန္႔ဘာ၀သည္ ကံေကာင္းျခင္း၊ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရ႐ိွျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ဘာ၀လည္း ျဖစ္၏။ ပုတၱရဘာ၀ ေခၚ ၅-တန္႔ ဘာ၀သည္ ေလာင္းကစား တြင္ အႏိုင္ရ႐ိွျခင္း၊ စေတာ့ခ္ ႐ွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္မွ အျမတ္အစြန္း ရရိွျခင္း၊ ထီေပါက္ ျခင္း တို႔ကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၉-တန္႕ဘာ၀ သခင္ ၅-တန္႕ဘာ၀ တြင္တည္ျခင္းသည္ ေလာင္းကစား၊ ထီႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကံေကာင္းျခင္းကို ေဖၚညႊန္းေနေတာ့၏။
 • (၂) မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္တို.ကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟုသည္ ကံေကာင္းျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည့္ ၉-တန္႕ဘာ၀တြင္ တည္၏။ ဤအခ်က္သည္ မထင္မွတ္ပဲ ႐ုတ္တစ္ရက္ ကံေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေနအထားျဖစ္၏။
 • (၃) သမား႐ိုးက် နည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၾကာသပေတးကို ၾကည့္ပါက- ၾကာသပေတးသည္ နိစ္ရာသီ တြင္တည္ေနသည္ကို ၾကည့္၍ မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္ၾက ပါမည္နည္း။
 • (၄) ထီေပါက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက ဒါတင္ပဲလား၊ မဟုတ္ေသးပါ။ ၉-တန္႕ဘာ၀ သခင္ တနလၤာအား မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္တို.ကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟုမွ ၆၃% ျဖင့္ ၉-တန္႕ အျမင္ျပဳထား၏။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ႐ုတ္တစ္ရက္ ကံေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ကို ထပ္မံ အေထာက္ အပံ့ျပဳေနေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။
 • (၅) လာဘ္ လာဘကို တာ၀န္ယူေသာ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ သခင္ ဗုဒၶဟူးသည္ မေတာ္တစ္ဆ ျဖစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေသာ ၆-တန္႕ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ တည့္တည့္ကို အျမင္ အတိအက်ျဖင့္ ၁၀၀% လႊမ္းမိုးထားလိုက္၏။ မည္သည္ကို အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။ မေတာ္တစ္ဆ ပံုဆန္ဆန္ျဖင့္ လာဘ္လာဘ ရ႐ိွျခင္း မဟုတ္ပါ သေလာ။ ဤအေၾကာင္းကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅-သန္းတန္ ထီဆု႐ွင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ ဇာတာအား MOTAA နည္းစံနစ္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္း။ http://www.motaa.info/2009/11/lottery-winners-chart.html ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
 • (၆) မူလ ဇာတာ၏ န၀င္းစက္ အေနအထားအရတြင္ စေနသည္ ၅-တန္႕၊ ၉-တန္႕ တို႔အား အတိအက် ၁၀၀% ျဖင့္ လႊမ္းထားေသာ အေနအထားတြင္ ရိွေန၏။
 • (၇) မူလ ဇာတာ၏ န၀င္းစက္ အေနအထားအရတြင္ ၾကာသပေတးသည္ လည္း ၅-တန္႕၊ ၉-တန္႕ တို႔အား အတိအက်နီးပါး ၉၈% ျဖင့္ လႊမ္းထားေသာ အေနအထားတြင္ ရိွေန၏။ ဆိုလိုသည္မွာ- ေကာဇာ စေနႏွင့္ ၾကာသပေတးတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳမ်ား ထင္ရွားေသာ ကာလတြင္ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႕ တို႔၏ အေနအထား တို႔သည္ သက္၀င္ လွဳပ္ရွား လာမည္ ျဖစ္ျခင္းပင္တည္း။


ဒႆာ ႏွင့္ ေကာဇာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (လတ္တေလာ အေၾကာင္းရင္း)။
 
မူလဇာတာတြင္ ပါခဲ့ေသာ အေျခအေန တို႔သည္- ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔ ျဖစ္ေပၚရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ေစာင့္စားေနျခင္း ျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ- ေလာင္စာႏွင့္ တူေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားတို႔ ျပည့္စံု ေနလွ်င္- လတ္တေလာ အေၾကာင္းတရား ဆိုေသာ မီးပြင့္ ကို ေစာင့္စား ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဒႆာ ကာလ၊ သက္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚရန္ ပံ့ပိုးသည့္ ေကာဇာ အေျခအေနတို႔သို႔ ေရာက္လာေသာ အခါတြင္ မူလ ဇာတာတြင္ ေရးဆြဲထားခဲ့ေသာ ေကာက္ေၾကာင္းတို႔သည္ တိက်ေသာ ပံုပန္း သ႑ာန္၊ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြား ပါေတာ့၏။
 • ရာဟု ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ၊ ကိတ္ ျပတႏၲရ သည္ အမွန္အားျဖင့္ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ရမည့္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ကာလ တစ္ခု ျဖစ္၏။ ရာဟုသည္ မူလ ဇာတာတြင္ ၉-တန္႔တြင္ တည္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္မွဳ အေနအထားမ်ားကို အထက္တြင္ ေဖၚျပထားခဲ့သည္ ကို အမွတ္ရေစလိုပါသည္။
 • မွတ္သားရန္ အခ်က္ အေနျဖင့္- မည္သည့္ ပညာရိွကမွ် ရာဟု ဒႆာတြင္ ေကာင္းသည္ဟု မေျပာပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ထီေပါက္သည့္ ကိစၥသည့္ သူေတာ္ေကာင္း ပညာ႐ိွမ်ား အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္းကို ေရွးပညာရွင္မ်ားက မေထာက္ခံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လွည့္လည္ ဖ်ားေယာင္းျခင္း၊ အမွန္တရားကို ၀ွက္ကြယ္ျခင္း၊ တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ရာဟုသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားအတြက္ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္း ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မွဳ ေပးေၾကာင္း၊ ထင္မွတ္မထားသည့္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္းကို မိုးတားမွ သံုးသပ္ ေတြ႕႐ိွေသာ္လည္း- ေကာင္းမေကာင္း ဆိုသည့္ ကိစၥတြင္မူ- ေရွးပညာရွင္မ်ား၏ အယူအဆကို ျငင္းဆိုဘြယ္ မ႐ိွဟု ျမင္ပါသည္။ အမ်ားစုသည္ ထီေပါက္ျခင္းကို ကံေကာင္းျခင္းဟု ျမင္တတ္ ေနၾကျခင္းကို မိုးတားမွ မေထာက္ခံပါ။
 
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က ထီေပါက္ေသာ ေန႕၏ ေကာဇာ ဇာတာခြင္ ျဖစ္ပါသည္။ တနလၤာ၏ တည္ေနရာ အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ ကြာဟမွဳ ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
 
ထိုေန႔တြင္- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလ ဇာတာ႐ိွ ဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ဘာ၀ မ်ားကို လႊမ္းမိုးထားပံုကို ၾကည့္ပါလွ်င္-
 
 
 • ၿဗိစၧာ ရာသီ 28:24 တြင္တည္ေသာ ေကာဇာ ရာဟုသည္- ကရကဋ္:28:58 တြင္တည္ေသာ မူလဘြား ရာဟုအား ၉-တန္႔ အျမင္ျဖင့္ ၉၉% ျဖင့္ အတိအက် နီးပါး အျမင္ျပဳထား၏။ ဤသည္မွာ မထင္မွတ္မွဳမ်ား ျဖစ္တတ္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ ႐ိွေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ဤေန႔ -မြန္းတည့္ခ်ိန္ တြင္ ေကာဇာ တနလၤာ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္ မူလ ဇာတာတြင္ ၅-တန္႔ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေသာ ၉-တန္႕သခင္ တနလၤာ) သည္ ဇာတာရွင္၏ ၄-တန္႕ႏွင့္ ၁၀-တန္႕တို႔အား ၉၈% ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထား၏။
 • ထူးျခားသည္က ေကာဇာ စေန ျဖစ္၏။ မူလ ဇာတာအားျဖင့္ စေနသည္ ၂-တန္႔ ဘာ၀တြင္ တည္ေသာ ၄-တန္႕ သခင္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ သူ၏ စ႐ိုက္ သဘာ၀တြင္ ၂-တန္႕ ႏွင့္ ၄-တန္႕ သဘာ၀တို႕ လႊမ္းမိုးေန၏။ ဆက္လက္၍ ေလ့လာပါကလည္း - မူလ ဇာတာ၏ န၀င္းစက္ အေနအထားအရတြင္ စေန ႏွင့္ ၾကာသပေတး တို႔သည္ ၅-တန္႕၊ ၉-တန္႕ တို႔အားလႊမ္းထားေသာ အေနအထားတြင္ ရိွေနေၾကာင္းကို ေဖၚျပခဲ့သည္ ျဖစ္၏။
 • ယခု ၾကည့္လိုက္ပါက- ေကာဇာစက္တြင္ ၾကာသပေတး ႏွင့္ စေနတို႔၏ အခန္း က႑သည္ ေနရာယူ ထင္ရွားလာၿပီ ျဖစ္၏။
 • အထူးသျဖင့္- အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ မူလဇာတာ န၀င္းတြင္ ၅-တန္႕၊ ၉-တန္႕အား အတိအက် လႊမ္းမိုးထားေသာ စေနသည္ - ေကာဇာ အေနအထား အရ- ပုတၱရ ဘာ၀ ၅-တန္႔၊ (ေလာင္းကစားျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘာ၀) အား ၉၇% ျဖင့္ ထင္ရွားစြာ လာေရာက္ လႊမ္းေနၿပီ ျဖစ္၏။ ႐ုတ္တစ္ရက္ အေခ်ာင္ရေသာ ေငြေၾကးကို ျဖစ္ေစေသာ ၈-တန္႔ဘာ၀ အားလည္း ေကာဇာ စေနသည္ ၉၇% ျဖင့္ပင္ လာေရာက္ လႊမ္းေနၿပီ ျဖစ္ျပန္၏
 • ထပ္မံ၍ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည္က ေကာဇာ န၀င္း အေနအထားသည္- မူလ ဘာ၀မ်ားအား လႊမ္းမိုးေနပံု ျဖစ္၏။
 • မူလ ဇာတာ ၅-တန္႔ (ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘာ၀) အလယ္မွတ္အား- ေကာဇာ န၀င္းစက္ အရ- ၉-တန္႔သခင္ (႐ုတ္တစ္ရက္ ေငြရျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ) တနလၤာမွ လည္းေကာင္း၊ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ စေနမွ လည္းေကာင္း၊ ရာဟု (မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ ၿဂိဳဟ္) မွ လည္းေကာင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း လႊမ္းမိုး ေနျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။
 • ဒါတင္ပဲလား ဆိုေတာ့- မကေသးပါ။ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ႐ုပ္၀တၳဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေကာဇာ ရာဟုသည္ န၀င္းစက္ တြင္ ၁-တန္႔ (ဇာတာရွင္၏ ကိုယ္ကာယ)၊ ၅-တန္႔ (ထီေပါက္ျခင္း) ၊ ၉-တန္႔ (႐ုတ္တစ္ရက္ ေငြရျခင္း) ၊ ၁၁-တန္႔ (လာဘ္ လာဘ) မ်ားကို ၇၁% ျဖင့္ လႊမ္းမိုး လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့၏။
နကၡတ္ ပညာသည္ အေသးစိတ္၏။ နက္နဲ၏။ တြက္ခ်က္ရ၏။ ထိုးထြင္း သိျမင္ရ၏။
တစ္ခုေကာင္း၊ တစ္ခ်က္ေကာင္းမွ် ျဖင့္ မည္သည့္ အခ်က္မွ် မျဖစ္တတ္၊ အေျခအေန အေၾကာင္းတရားမ်ား ေပါင္းစံုမွသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို ဤဇာတာက သင္ခန္းစာ ေပးလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူ အေပါင္း ထီထိုးမည္ ဆိုလွ်င္- ဆင္ျခင္ တရားကို လက္ကိုင္ထား ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မွဳ ဆုလဒ္ ကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္သူ၊ တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
 
အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Sunday, August 7, 2011

သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း ႏွင့္ Swiss Ephemeris တို႕အား ေလ့လာျခင္း (၁)။

သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း ႏွင့္ အာကာသ နကၡတၱ သေဘာ။
 
လက္႐ိုးေဗဒင္ ပညာ ဟုပဲေခၚေခၚ၊ နကၡတၱ ေ၀ဒ ပညာပဲ ေခၚေခၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ တြင္ သိထားၾကသည့္ - ဇာတာ ဆန္းစစ္သည့္ ပညာရပ္တြင္ ဇာတာခြင္ တစ္ခုကို ေရးဆြဲ ၾကမည္ ဆိုပါက- ၿဂိဳဟ္တို႔၏ တည္ေနရာကို တြက္ခ်က္ ၾကရပါသည္။ ၄င္းသည္ Astronomy ေခၚ အဆင့္အျမင့္ဆံုး သိပၸံပညာ တြက္ခ်က္မွဳမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္ဆန္း ပညာရပ္ အေနျဖင့္ ေကာင္းကင္မွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ တည္ရိွပံုကို တိုက္႐ိုက္ သံုးစဲြ ျခင္း မျပဳ ေသာ္လည္း- လက္႐ိုး နကၡတ္ ပညာမွာမူ ေကာင္းကင္ မွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာ အမွန္ကို တိက်ႏိုင္ သေလာက္ တိက်စြာ တြက္ခ်က္ၾကရပါသည္။

ေရွးယခင္က သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း ေဖၚျမဴလာမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကေသာလည္း- ယခု ေနာက္ပိုင္း လြန္စြာတိက်ေသာ Swiss Ephemeris နည္းျဖင့္ NASA မွ အသံုးျပဳေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာ နည္း ျဖင့္တြက္ခ်က္ လာၾကပါသည္။

ေဗဒင္ ကို ေလ့လာေနၾကသူမ်ား၊ ေဗဒင္ ကို မေလ့လာေသာ္လည္း အာကာသ ေကာင္းကင္ အေၾကာင္း သိလိုသူမ်ား အတြက္ ထိုနည္း မ်ားအေၾကာင္းကို ဗဟုသုတ အေနျဖင့္ သိ႐ိွေစရန္ ေရးသားေဖၚျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကိန္းဂဏန္း မ်ား၊ ေဖၚျမဴလာမ်ား၊ တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား ကို မလႊဲမေရွာင္သာပဲ ထည့္ထားရသျဖင့္ သခၤ်ာ စိတ္မ၀င္စားသူမ်ား၊ ကိန္းဂဏန္း မ်ားျဖင့္ ေ၀းေ၀း ေနသူမ်ား အတြက္ သေဘာေပါက္ ရန္ အခက္အခဲ ရိွမည္ကို နားလည္ ေသာ္လည္း- ဤအခ်က္မ်ားသည္ နကၡတ္ ပညာကို ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ သာမက- ျပကၡဒိန္ အေၾကာင္းကို နားလည္ လိုသူမ်ား အတြက္- မသိမျဖစ္- သိထားသင့္ေသာ အေျခခံ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွာင္လႊဲမရ- တင္ျပ ေရးသား ရျခင္း ျဖစ္သည္ကို ခြင့္လႊတ္ ေပးၾက ေစလိုပါသည္။ စကားခ်ပ္)

ထို႔ေၾကာင့္လည္း- ျမန္မာ ဇာတာခြင္မ်ား တြက္ခ်က္ခဲ့ရာတြင္- လက္႐ိုး တြက္နည္းဟု ေရွးယခင္က အသိမ်ားခဲ့ေသာ- သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း မွ တြက္နည္း ေဖၚျမဴလာ မ်ားကို မူတည္၍- လူတစ္ေယာက္၏ ဇာတာခြင္အား ေရးဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္မ်ား ျပဳၾကသည္သာ မက- ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ တြက္ျခင္း၊ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ မဟာသၾကၤန္ တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ တြက္ခ်က္ ၾကရပါသည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ- တြက္ခ်က္မွဳ ပို၍လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ လက္႐ိုး တြက္နည္းကို တတ္ေျမာက္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာ႐ွင္ ဆရာႀကီးမ်ားက အပင္ပန္းခံ တြက္ခ်က္ ထားေသာ သံဒိ႒ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္ မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဇယားမ်ားမွ - အဆင္သင့္ လြယ္ကူစြာ ဖတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္- သက္သာ လြယ္ကူရန္ ေဆာင္႐ြက္ လာၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း - စာစီ ပံုႏိွပ္ရာတြင္- အခန္႔ မသင့္ တတ္ေသာေၾကာင့္- တစ္ခါ တစ္ရံ တြင္- ဇယားမ်ားတြင္ Row အတန္းလိုက္ Column အတိုင္ လိုက္- ေ႐ြ႕ေနတတ္ သျဖင့္- သတိထားမိေသာ- ေဗဒင္ပညာ ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိ သံုးေနၾက သံဒိ႒ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္တြင္ ျမွားထိုး၍ လည္းေကာင္း၊ အေရာင္ျဖင့္ ျပ၍ လည္းေကာင္း သတိျပဳ မိေစရန္ ျပဳလုပ္ထား ၾကရသည္ကိုလည္း ၾကံဳခဲ့ဘူး ပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ ေခတ္သို႔ ေရာက္လာေသာ အခါ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဇာတာဖြဲ႕ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ လာၾကပါ၏။
ထိုအခါ- ယခင္က သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း ကို အသံုးျပဳေသာ တြက္နည္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေခတ္မီ ပ႐ိုဂရမ္သံုး တြက္နည္းတို႔တြင္ အနည္းငယ္ ကြာျခားမွဳမ်ား ႐ိွလာပါသည္။ မူလ သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း အတိုင္း တိက်စြာ တြက္ယူပါမူ- ကြာျခားမွဳ မ်ားစြာ မ႐ိွပါေသာ္လည္း- လက္ျဖင့္ စကၠဴေပၚတြင္ ခ်တြက္၊ ထပ္ေပါင္း ထပ္ေျမွာက္လုပ္ေသာ အခါ- အေျဖတို႔သည္ ဒႆမ ပိုင္း တန္ဘိုးမ်ား ပို၍ ပို၍ ကြာလာပါေတာ့သည္။
ဥပမာျဖင့္ ရွင္းေအာင္ ဆိုပါမည္။ ၁၀ အား တည္၍ ၃ ျဖင့္ စားၾကည့္ပါ။ အေျဖသည္ မျပတ္ေသာ တန္ဘိုး (အဆံုးမ႐ိွေသာ တန္ဘိုး ျဖစ္သည့္) ၃.၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃……ဆိုေသာ တန္ဘိုးရပါ၏။ လက္ျဖင့္ တြက္ၾကရသည့္ အခါ အားလံုးကို မယူႏိုင္သည့္ အတြက္- ၃.၃၃ ဟူ၍ အနီးဆံုး ဒႆမ တန္ဘိုး ၂-ေနရာကို ယူမည္ ဆိုပါအံ့- ၄င္းကို ၃ ျဖင့္ ျပန္ေျမွာက္ၾကည့္ေသာ အခါ မူလ အေျဖမွန္ ျဖစ္သည့္ ၁၀ ကို ျပန္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပဲ- ၃ x ၃.၃၃ = ၉.၉၉ ဟူ၍ ျဖစ္လာပါ၏။ မူလ အေျဖ ၁၀ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ္- ၀.၀၁ ကြာသြားပါေတာ့၏။

ယင္းကဲ့သို႔ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ဆင့္ေပါင္းျခင္း၊ ေျမွာက္ျခင္း၊ ထပ္ကိန္းမ်ား လုပ္ယင္း- လုပ္ယင္း ျဖင့္ ထိုကြာျခားမွဳ ပမာဏ သည္ တစ္ေျဖးေျဖး ပို၍- ပို၍ ဟ သြား၏။ ဤသို႔ေသာ အမွားမ်ိဳးကို- truncation error ဟု ေခၚပါ၏။ ထိုနည္းတူ အေျခခံ သခ်ၤာကို ေလ့လာဘူးေသာ သူတုိ႔ အေနျဖင့္ ပိုင္ (pi) တန္ဘိုးသည္ မျပတ္ေသာ ကိန္း ျဖစ္သည့္ 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510.. ျဖစ္သည္ကို သိေသာ္လည္း- အေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ လက္ေတြ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လာၾကသည့္ လက္သမား ဆရာႀကီးမ်ား၊ ၀ပ္ေ႐ွာ႕ဆရာႀကီး မ်ားသည္ ပိုင္ (pi) တန္ဘိုး အစား- ၃ ႏွင့္ေျမွာက္လိုက္၊ ၃- ႏွင့္ စားလိုက္ ဟူ၍ လက္ေတြ႕ သံုးစြဲၾက သည္ကိုလည္း ကိုယ္ေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳဘူးပါသည္။ သူသံုးလိုေသာ အေနအထား ႏွင့္ သူသိထားေသာ အတိုင္း အတာႏွင့္ အလုပ္ေတာ့ ျဖစ္ေနသာ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အမွန္ တကယ္ တန္ဘိုး ႏွင့္ေတာ့ ကြာသြားၿပီ ျဖစ္ပါ၏။

သို႔ဆိုလွ်င္- အလင္းႏွစ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တြက္ခ်က္ ရေသာ - အထူး သျဖင့္ စက္၀ိုင္းပံု အေနအထား ျဖင့္ လွည့္ပါတ္ သြားေနေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ (စက္၀ိုင္းျဖစ္သျဖင့္- (pi) တန္ဘိုး ပါလာသည္ကို သတိျပဳပါရန္) truncation error မ်ား မည္ေ႐ြ႕ မည္မွ် ျဖစ္လာႏိုင္သနည္းကို ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာကို ေလ့လာဘူးသူ တို႔မွာ မူ- ထို error အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကားဘူးၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကြန္ပ်ဴတာတြင္ 16 bit, 32 bit, 64 bit စသည္ျဖင့္ တိက်မွဳ အေနထားမ်ား ကြာျခားသည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္၏။ ၄င္းတို႔မွာ- ကြန္ပ်ဴတာမွ ကိုင္တြယ္ ျဖတ္ေတာက္ ႏိုင္သည့္ ဒႆမ ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းကို ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္၏။ သာမာန္ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ စူပါ ကြန္ပ်ဴတာတို႔ ကြာျခားမွဳသည္လည္း ဤအခ်က္ပင္ ျဖစ္၍၊ Windows XP ႏွင့္ Windows 7 တို႔ကြာျခားျခင္းမွာလည္း ဤအခ်က္သည္ အဓိက အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။

ဤသည္မွာ- truncation error ေခၚ ဒႆမ ျဖတ္ေတာက္မွဳေၾကာင့္ ကြာျခားမွဳ တစ္ခ်က္တည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း- ထိုထက္မက ထင္႐ွားသည့္ - တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖၚျမဴလာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည့္ error မ်ားလည္း မ်ားစြာရိွေနပါ၏။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တြင္ ေလ့လာၾကပါစို႔။

သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္းအား ေလ့လာျခင္း။
သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း -၏ ေနာက္ခံသမိုင္းကို ဦးစြာ ေလ့လာဘို႔ လိုပါသည္။
အဆိုမ်ား အရ- သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း ၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္း ႐ိွေသာ က်မ္းစာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယတို႔က ၄င္းတို႔၏ က်မ္းသည္ အႏွစ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ိွၿပီဟုပင္ ဆိုေနၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အေထာက္အထားမ်ားအရ- မက္ဆို ပိုေတးမီးယား ေဒသ၊ (ယခု အီရတ္ႏိုင္ငံ) တြင္ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅၀၀ မွ ၃၀၀၀ ခန္႔ (လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔) ကာလက တည္႐ိွ ခဲ့ေသာ ဆူးေမးရီးယန္း လူမ်ိဳး (ေဘဘီလံု ေခတ္ထက္ေ႐ွးက်ေသာ လူမ်ိဳးစု) တို႔၏ ေက်ာက္စာ တြင္- ေကာင္းကင္မွ နကၡတ္ တာရာ တို႔ကို တြက္ခ်က္ မွဳမ်ားကို ေတြ႔လာရပါသည္။ ထိုနည္းတူ မာယာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ျပကၡဒိန္ တြင္လည္း ေကာင္းကင္ တြက္ခ်က္မွဳ မ်ား ပါ၀င္ ေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။ နကၡတ္တာရာ တြက္ခ်က္မွဳ ပညာရပ္တို႔ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- အျခားေသာ ေတြ႔႐ိွ မွဳမွာ- ေ႐ွးေဟာင္း ေဘဘီလံု ေခတ္ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ဘီစီ ၇၄၇ မွ ၇၃၃ ဘီစီ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေသာ နက္ဘိုနက္စာ အမည္႐ိွ ဘုရင္ လက္ထက္တြင္- လၾကတ္ျခင္း၊ ေနၾကတ္ျခင္း ကို တြက္ထား ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႔ရျပန္ ပါေသးသည္။

အမွန္အားျဖင့္- သိဒၶႏၲက်မ္းမ်ိဳး (၁၈) မ်ိဳး အထိ ကြဲျပား သြားေသာ္လည္း- အိႏၵိယ တြင္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ေသာ ပါရမီ႐ွင္ နကၡတ္ပညာ ႐ွင္မ်ား ျဖစ္သည့္- အရိယ ဘတၱ ႏွင့္ ၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာ တို႔ မွ ေအာက္ပါ သိဒၶႏၲ က်မ္း (၅) မ်ိဳး ကိုသာ- ေထာက္ခံ ခဲ့သည္။

၄င္းတို႔မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
• ေပတ မဟာ သိဒၶႏၲ
• ေရာမက သိဒၶႏၲ
• ေပါလိစၥ သိဒၶႏၲ
• ၀ါစိႆ သိဒၶႏၲ
• သူရိယ သိဒၶႏၲ

၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာသည္ ထိုမူ ၅-မ်ိဳးတြင္ သူရိယ သိဒၶႏၲသည္သာ အတိအက် ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ပိုင္းျဖတ္ေပးႏိုင္သူ ပညာရွင္ ျဖစ္ပါသည္။

အိႏၵိယ ျပကၡဒိန္ က်မ္းတို႔အဆိုအရ- ခရစ္ႏွစ္ ၆၂၈ တြင္ ျဗဟၼာ ရပၼတိ အမည္႐ိွေသာ နကၡတ္ ပညာ႐ွင္ ထံမွ ကူးယူ၍- ခရစ္ႏွစ္ ၁၆၀၉ တြင္ နကၡတ္ ပညာ႐ိွ ျဖစ္သူ ရန္ဃ နာသ မွ ျပဳျပင္သည္ ဆိုထားပါသည္။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၈-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အက္ဘင္ နက္ဇာ ဘားဂက္စ္ (Ebenezer Burgess) မွ- ၄င္းက်မ္းအား ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့သည္။ စိတ္၀င္စားပါက Amazon မွ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို ေခတ္သစ္ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္းဟု ေခၚ၍၊ သခ်ာၤ ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ ႏိုင္ေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ျပီး၊ ယခု အိႏၵိယ တႏိုင္ငံလံုး တြင္ အသံုးျပဳေနပါသည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ အားျဖင့္မူ- သူရိယ သိဒၶႏၲက်မ္း သည္ ျဗဟၼာ မွ ေရးသား စီရင္သည္ ဟုပင္ ဆိုထား ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ- ၄င္း၏ မူလ ပထမကို မူ မည္သူမွ် ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိပါ။

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၀-ခုႏွစ္၊ (ခရဇ္ႏွစ္ ၁၇၈၆) ဘိုးေတာ္ မင္းတရား လက္ထက္တြင္၊ အိႏၵိယျပည္ ဗာရာဏသီ ျမိဳ.မွ နကၡတ္ပညာ႐ွင္- ဘ၀ါနိဒင္ ဆိုသူသည္ သကၠတ ဘာသာ ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း ကို ျမန္မာျပည္သို႔ စတင္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ၄င္း က်မ္းကို ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားမွ ဦးစြာ ဘာသာျပန္ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုခဲ့ျပီး- အႏွစ္ ၅၀-ခန္႔ အၾကာကာလ-ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၀၃- ခုႏွစ္၊ တြင္ နာဂရီ ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ထားေသာ အျခား သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း တစ္ေစာင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ထပ္မံ ေရာက္လာ ခဲ့သည္။

ထိုေနာက္မွ- ေရာက္လာေသာ က်မ္းကို ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ ဘုရားသည္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၅- ခုႏွစ္ ခန္႔တြင္ ျမန္မာဘာသာ သို႔ ျပန္ဆိုေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္- ထို ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ ဘာသာ ျပန္ေသာ က်မ္း နိသွ် အတိုင္း- ကို ျမစ္စဥ္ ၀န္ ေ႐ႊခဲယဥ္း ေလွေတာ္အုပ္ မွ ႐ွင္းလင္း ၍- လကၤာမ်ား ေရးခဲ့ျပီး၊ ေနာက္တြင္ ေနမ်ိဳး မင္းလွ ေက်ာ္သူ မွ စကားေျပ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရးသားခဲ့သည္။ ယခု ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစု သိထားၾကေသာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း သည္ ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ က်မ္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာရပ္ တို႔၏ မူရင္း၊ က်မ္းမူရင္း ဆိုရာတြင္-အံ့မခန္း ေသာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း တြင္ပင္- မူ႐င္း ဇစ္ျမစ္ ႐ွာရ ခက္ပါသည္။
ထို.ေၾကာင့္ - “မိမိတြင္ ႐ိွေသာ က်မ္းသည္သာ-မူရင္းက်မ္းျဖစ္သည္၊ မိမိက်မ္းသည္ သာ အစစ္ အမွန္ ျဖစ္သည္၊ မိမိ တတ္ေျမာက္ထားသည္ က, သာ - အမွန္ျဖစ္သည္” ဟု သေဘာ မထားပဲ- ထိုက်မ္းကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ေ႐ြ. ဘယ္မွ် တတ္ကၽြမ္း နားလည္သည္ ကသာ အဓိက က်ပါသည္။ ထို.ေၾကာင့္လည္း ျမတ္စြာ ဘုရား အေနျဖင့္ ကာလာမ သုတၱန္ တြင္- “ငါဘုရား ေျပာ၍လည္း မွန္သည္ဟူ၍ မယံုႏွင့္၊ က်မ္းဂန္တြင္ ပါေသာ ေၾကာင့္လည္း မွန္သည္ ဟူ၍ မယံုႏွင့္၊ ပညာ႐ိွမ်ား ေျပာ၍လည္း မွန္သည္ ဟူ၍ မယံုႏွင့္ -” စသည္ျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ အမွန္ကို သိေအာင္ လုပ္ေစရန္သာ ေဟာၾကား ခဲ့သည္ကို သတိျပဳၾက ေစလိုပါသည္။

သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း အား၊ ယခုေခတ္ လူငယ္တို႔ လိုက္စားမည္ ဆိုပါက- မသိ နားမလည္ ေသာ အေခၚ အေ၀ၚ အသံုးအႏွဳန္းမ်ားေၾကာင့္- လြန္စြာ အခက္ အခဲေတြ. ရပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ကြယ္က သခ်ၤာသေဘာ ကို နားလည္ရန္ ကမူ မ်ားစြာ ပို၍ ခက္ခဲ ပါလိမ့္ မည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာမွဳ မျပဳခင္က သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္းသည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ဥဂ်ိန္း ေဒသ (ျမန္မာ အေခၚ ဥေဇၨနီ တိုင္းျပည္) ကို မူတည္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ- ယခု ကမာၻသံုး စနစ္ျဖစ္ေသာ ဂရင္းနစ္မွ တြက္ခ်က္မွဳ ႏွင့္ ကြာျခားမွဳ ႐ိွပါသည္။

ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း မွ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ သိပၸံ နကၡတၳ ပညာ (Astronomy) တို႔ တြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာ က႑မ်ားကိုသာ ေရးသားမည္ ျဖစ္ၿပီး- သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း ကို တစ္ပိုဒ္ျခင္း၊ တစ္ဂါထာျခင္း ရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ ဘာသာျပန္ ျပဳစု သူတို႔ အေနျဖင့္- ပညာရပ္ ကို ဘာသာျပန္ ခဲ့ၾကရာတြင္ အာကာသ နကၡတ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ အဆင့္ အလိုက္၊ သခၤ်ာပညာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ အလိုက္- အယူအဆပိုင္း ကြာျခားမွဳ တို႔ေၾကာင့္ ကြဲျပားလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို စိစစ္ တင္ျပမည္ ျဖစ္ၿပီး- ဤေဆာင္းပါး ပါ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း သည္- ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားတို႔၏ ဘာသာျပန္ ျပဳစုေတာ္မူ ခဲ့မွဳမ်ားကို မဆိုလိုပဲ- ထို႕ထက္ ေစာေသာ ေခတ္က-ပင္ ကြာျခားလာခဲ့ေသာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း အေနအထားမ်ား ကိုသာ ရွင္းျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလြန္ ေရွးက်ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားက- အိႏၵိယတြင္ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္းပါ တြက္နည္း ေဖၚျမဴလာမ်ားကို မိဘမွ သားသမီး၊ ဆရာမွ အယံုၾကည္ရဆံုး တစ္ပည့္ ဆီသို႔ အလြတ္က်က္ ေသာနည္းျဖင့္သာ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၿပီး- က်မ္းတစ္ေစာင္ အျဖစ္ထုတ္ေ၀ ခဲ့ျခင္းပင္ မ႐ိွခဲ့ပါေခ်။ (ဤအေၾကာင္းကို မဟာဘာရတၱ၊ မႏုမိရိတိတြင္- ေရွးက်မ္း ပညာကို - ထိုပညာျဖင့္ ေငြေၾကး အျမတ္မထုတ္သည့္ ယံုၾကည္ထိုက္သူကိုသာ ေပးရမည္ ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။)

ထို႔ေၾကာင့္လည္း- က်မ္းတစ္ေစာင္ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာေသာ အခါတြင္- ထိုေဖၚျမဴလာ တြက္နည္းမ်ားသည္- မူရင္းအတိုင္းအတိုင္း ဟုတ္မဟုတ္ မည္သူမွ် မသိခဲ့ၾကေတာ့ပါေပ။ ဤသည္မွာ သူရိယ သိဒၶႏၲ က်မ္း ျမန္မာျပည္ မေရာက္ခင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာက အေနအထားက ပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ့- သူရိယ သိဒၶႏၲ ကို နားလည္ထားသည္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္းမ်ားကို ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ မကာရႏၲ နည္းက တစ္နည္း၊ သူရိယ သိဒၶႏၲ တစ္နည္း ဟု နားလည္ ထားၾကပါ၏။ အမွန္အားျဖင့္လည္း- မကာရႏၲ နည္း သည္- ျမန္မာျပည္ မေရာက္လာခဲ့ေသာ ပဥၥ သိဒၶႏၲ က်မ္း ၅-က်မ္းတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ “ေပါလိစၥ သိဒၶႏၲ က်မ္း” မွ နည္းပင္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ထိုနည္းကို အိႏၵိယတြင္ တႏၱရ မူ အေနျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး- သာ၀န ရက္ေပါင္း 1577917800 ကို မဟာယုဂ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (တနည္းအားျဖင့္ စတုယုဂ္) ဟုေခၚေသာ 4320000 ႏွင့္ စား၍ ရလာေသာ ရက္ျဖစ္သည့္ 1577917800/4320000=365.25875 ကို တစ္ႏွစ္တြင္ ႐ိွေသာ ရက္အေနျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူရိယ သိဒၶႏၲ မူ အရ ဆိုေသာ္- ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ သာ၀န ရက္ေပါင္း 1577917828 ႐ိွသျဖင့္- တစ္ႏွစ္တြင္ ႐ိွေသာ ရက္ေပါင္းမွာ 1577917828/4320000=365.25875648148148148148148148148 ျဖစ္၏။
ဤသည္မွာ sidereal year ေခၚ နကၡတ္ တစ္ႏွစ္တြင္ ႐ိွေသာ သာ၀န ေန႔ေပါင္း ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၍- ယခုအရပ္သားမ်ား သိေသာ solar Year ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳမိ ေစလို ပါသည္။
ယခုေခတ္ ေခတ္မီ နကၡတ္ ပညာမ်ားျဖင့္ တိက်စြာ တြက္ခ်က္ ထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ သူရိယ သိဒၶႏၲ ကို ယွဥ္ၾကည့္မည္ ဆိုပါလွ်င္။

sidereal year ေခၚ နကၡတ္ ႏွစ္ကာလမ်ားကို ႏိွဳင္းယွဥ္ပါက ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။
(sidereal year ေခၚ နကၡတ္ ႏွစ္ ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္၊ Tropical year ေခၚ ဥတု ႏွစ္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို သိလိုပါက- http://en.wikipedia.org/wiki/Year တြင္ ေလ့လာၾကေစလိုပါသည္။ လြန္စြာ ရွဳပ္ေထြးသြားမည္ ဆိုပါ၍ ဤေဆာင္းပါးတြင္ မေဖၚျပေတာ့ပါ။)


Actual Length ေခၚ ပကတိ အတိုင္းအတာ ပမာဏ အေနျဖင့္-
sidereal year (သူရိယ သိဒၶႏၲ) = 365.258756 (အထက္တြင္ ျပန္ၾကည့္ပါ။)
sidereal year (Modern Astronomy) = 365.2564 (သူရိယ သိဒၶႏၲ အေနျဖင့္ ၃ မိနစ္၊ ၂၇ စကၠန္႔သာ ကြာျခားမွဳ ႐ိွသည္)

Average length ေခၚ တစ္ႏွစ္ တာ၏ ပ်မ္းမွ် အတိုင္းအတာ ကို ႏိွဳင္းယွဥ္ရာတြင္လည္း-

 • sidereal year (သူရိယ သိဒၶႏၲ) = 365.2563627 (ပ်မ္းမွ် တန္ဘိုး ျဖစ္သည္။)
 • sidereal year (Modern Astronomy) = 365.25636305 (အလြန္နီးစပ္ေသာ တန္ဘိုးျဖစ္သည္။)
ဆက္လက္၍
 • Tropical year (သူရိယ သိဒၶႏၲ) = 365.2421756
 • Tropical year (Modern Astronomy) = 365.2421904 (သူရိယ သိဒၶႏၲ အေနျဖင့္ ၁.၄ စကၠန္႔သာ တိုေတာင္းသည္။) အရပ္သံုး ျဖစ္ေသာ solar Year အေနျဖင့္မူ 365.2425 ရက္ေပါင္း ႐ိွသည္။ 365.2425 ရလာပံုမွာ- ၄ ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ ရက္ထပ္ျခင္း ျဖင့္ တြက္ပါက 365.25 ျဖစ္ေသာ္လည္း- အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနေသာ Tropical year တန္ဘိုး 365.2421904 ႏွင့္ နီးစပ္ေစရန္ အတြက္- ဂရီဂိုရိရမ္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ကို ၄ ႏွင့္ စား၍ ျပတ္ေသာ္လည္း ၁၀၀ ႏွင့္ စား၍ မျပတ္ပါက- ရက္ထပ္ႏွစ္ အျဖစ္မယူပဲ- ၄၀၀ ႏွင့္ပါ စား၍ ျပတ္ပါမွသာ ရက္ထပ္ႏွစ္ အျဖစ္ယူ ျခင္းျဖင့္- သကၠရာဇ္ ၁၆၀၀၊ ၂၀၀၀ တို႔သည္ ရက္ထပ္ႏွစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- သကၠရာဇ္ ၁၇၀၀၊ ၁၈၀၀၊ ၁၉၀၀ တို႔သည္ ရက္ထပ္ႏွစ္မ်ား မဟုတ္ေတာ့ပဲ- တစ္ႏွစ္တာ အတိုင္းအတာ ပ်မ္းမွ် တန္ဘိုးမွာ 365.2425 ျဖစ္သြားၿပီး- Tropical year တန္ဘိုး 365.2421904 ႏွင့္ နီးစပ္သြား ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားခ်ပ္)
ဤေနရာတြင္ မတူညီေသာ တိုင္းတာမွဳ ၂-ခုျဖစ္သည့္ ယခုေခတ္ Modern Astronomy မွ တြက္ခ်က္ေသာ Tropical year တန္ဘိုး 365.2421904 ႏွင့္ sidereal year (သူရိယ သိဒၶႏၲ) တန္ဘိုး 365.258756 တို႔ကို ႏွိဳင္းယွဥ္၍ မရပါ။ တစ္ခုသည္ Tropical year ၏ Average length ေခၚ တစ္ႏွစ္ တာ၏ ပ်မ္းမွ် တန္ဘိုး ျဖစ္ေနၿပီး၊ အျခား တစ္ခုသည္ sidereal year ေခၚ နကၡတ္ ႏွစ္၏ Actual Length ေခၚ ပကတိ အတိုင္းအတာ ပမာဏ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသူ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ားကို အၾကံျပဳ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္။
အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

[+/-] show/hide this post