Friday, July 8, 2011

ပါရမီရွင္၊ ပညာရွင္ (အပိုင္း ၄- အတုလ ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္)

ပါရမီရွင္၊ ပညာရွင္ တို႔၏ ဇာတာကို စစ္ေဆးေလ့လာၾကမည္ ဆိုလွ်င္- မပါမျဖစ္ ပါ၀င္ သင့္ေသာ ဇာတာ တစ္ေစာင္မွာကား- ျမန္မာ့သမိုင္း တြင္ အထင္ရွားဆံုး ေဗဒင္ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ၊ “မကာရ ေလာပ- မ, တစ္လံုးေက် ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္” ဟု ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီးသား ဆရာေတာ္ အရွင္ ဉာဏာ လကၤာရ ပင္ျဖစ္ပါ၏။

မ, တစ္လံုးေက် ဘြဲ႕သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသည္မွာလည္း ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ အေနျဖင့္ မသိမတတ္ ေသာ အရာမ်ား မရိွဟုပင္ ဆိုရေလာက္ေအာင္ ထူးျခားေသာ ပါရမီရွင္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပါပင္။
ဆရာေတာ္၏ အေၾကာင္းကို ေလ့လာေသာ အခါ ပထမဆံုး ေတြ႕ရသည္မွာ “၀ီကီျမန္မာ ဆိုဒ္” တြင္ ေဖၚျပထားေသာ- ေမြးသကၠရာဇ္ ကိစၥပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုဆိုက္တြင္ ဆရာေတာ္ ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ကို ၁၀၆၈- ခုႏွစ္၊ ကဆုန္ လျပည့္ေန႕၊ အဂၤါေန႕ဟု ထိုဆိုက္တြင္ ယခင္က ေဖၚျပထားခဲ့သျဖင့္- ထိုအခ်က္ကို အမွီျပဳထားၾကေသာ - အျခားျခားေသာ ညီအကိုတို႔၏ ဆိုက္မ်ားတြင္လည္း- ဆရာေတာ္ အား ၁၀၆၈- ခုႏွစ္၊ ကဆုန္ လျပည့္ ျဖင့္သာ လက္ဆင့္ကမ္း ေရးသား ေဖၚျပထားခဲ့ၾကသည္ကို သတိျပဳ မိပါသည္။

ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ မွာမူ- ၁၁၂၃-ခုႏွစ္ ျဖစ္သည္မွာ အးလံုး ကိုက္ညီ ပါ၏။ စင္စစ္အားျဖင့္ သိ႐ိွထား ရသည္မွာ ဆရာေတာ္သည္ သက္ေတာ္ ၃၇-ႏွစ္ အေက်ာ္ သက္ေတာ္ ၃၈-ႏွစ္အတြင္း မွာပင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေမြးသကၠရာဇ္ ကိုမူ ၁၀၈၆ ႏွင့္ ၁၀၆၈ လြဲေခ်ာ္ေနမွဳ ေၾကာင့္- အမ်ားေသာ ညီအကို ဆိုက္မ်ား အေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ အသက္မွာ သက္ေတာ္ ၅၆-ႏွစ္၊ ၀ါေတာ္ ၃၆-၀ါဟု ေဖၚျပထား ေနမိၾက ပါသည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ “၀ီကီျမန္မာ ဆိုဒ္” တြင္လည္း ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါ၍- ေနာက္တြင္ အားလံုး အေနျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ ေမြးဖြားေသာ သကၠရာဇ္ ႏွင့္ ပံ်လြန္ခ်ိန္ သက္တမ္း အမွန္ကို အြန္လိုင္း ညီအကို အားလံုး တစ္ညီ တစ္ညြတ္တည္း ေလ့လာ ႏိုင္ၾကမည္ဟု ယူဆ မိပါသည္။

ျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အတုလ ဆရာေတာ္ ၂-ပါး ႐ိွခဲ့ပါ၏။ အျခားေသာ ဆရာေတာ္ မွာ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး “အတုလ ယသ မဟာဓမၼ ရာဇဂု႐ု” ဘြဲ႕ တံဆိပ္ျဖင့္ ကိုးကြယ္ေသာ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕၊ ဥသွ်စ္ ေက်းရြာ ဇာတိ လူမည္ ဦးပန္းေထြး၊ ရဟန္းဘြဲ႕ အမည္ အရွင္ ယသ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း- ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္တြင္ အတင္ ဂိုဏ္း ႏွင့္ အ႐ံုဂိုဏ္း ဟူ၍ ကြဲျပားၾကရာတြင္ ႐ႈံးေသာေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္ေတာ္ျဖင့္ လူထြက္ ခဲ႔ရပါသည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး အေမး၊ အတုလ ဆရာေတာ္ အေျဖ စာအုပ္ကိုလည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ၀ယ္ယူ ရ႐ိွႏိုင္ ပါ၏။
အတုလ ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ အေနျဖင့္မူ ပုေတၱာဝါဒ ဆုံးမစာ စေသာ ဆံုးမစာ မ်ား၊ မာရ္နတ္ ေအာင္ ဘုရား႐ိွခိုးစာမ်ား အျပင္၊ အဘိဓမၼာ အေကာက္ က်မ္းမ်ား၊ ေဆးက်မ္းမ်ား၊ ဓာတ္က်မ္းမ်ား၊ နကၡတ္က်မ္းမ်ား၊ ေဗဒင္က်မ္းမ်ား ႏွင့္ ဇမၺဴ႕တန္ေဆာင္က်မ္း၊ ဇမၺဴ ကြန္ခ်ာက်မ္း၊ ကေဝသာရက်မ္း၊ မ်ားကိုလည္း ျပဳစု ေရးသား ေတာ္မူခဲ့သည္။
ေအာက္ပါ က်မ္းတို႔မွာ ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ ေရးသား ျပဳစုခဲ့ေသာ က်မ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 • ျမမၼာ ၀စၥ၀ါစက က်မ္း၊
 • ဂ႑ိပဗၺ သမၺႏၶ ဆကၠ ၀ဏၰနာ က်မ္း၊
 • သုတၱ မာလာ၀ုတၱိ က်မ္း၊
 • ပုဒ္စစ္ သဒၵါ စစ္ သံ၀ဏၰ နာ နည္းေလးဆယ္ သဒၵါငယ္၊ ကစၥာယန အရေကာက္က်မ္း
 • ဉာဏ္ေကာက္က်မ္း၊
 • ေနတၱိဟာရ အေကာက္က်မ္း၊
 • ၀ီထိ လက္႐ိုးက်မ္း၊
 • အဘိဓမၼာ ဂမၻီရ ရတၱေဒသနာ အရေကာက္က်မ္း၊
 • ဒြါဒသ ရာသီက်မ္း၊
 • ဒြါဒသ စိႏၲန နကၡတ္က်မ္း၊
 • အာဒိ ကပၸက်မ္း၊
 • ကပၸလကၤာရ က်မ္း၊ (ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ပထမဆံုး စတင္ျပဳစုခဲ့သူမွာ ရွင္ ဥတၱမသီရီ ျဖစ္၍- ျမန္မာ ဘာသာအားျဖင့္ မူရင္းက်မ္းကို အခ်ိဳ႕က ဥတၱမသီရီ က်မ္းဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္။ စကားခ်ပ္)
 • ကပၸ ၀ဏၰ နာက်မ္း၊
 • လက္႐ိုး ေဗဒင္ ဋီကာက်မ္း၊
 • ဓါတ္က်မ္း၊
 • ဆန၀ုတိ ေဆးက်မ္း၊
 • အသီတိ ဓါတ္က်မ္း
မကာရေလာပ အေက်ာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ သကၠရာဇ္ ၁၀၈၆-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ (ခရစ္ သကၠရာဇ္- ၁၇၂၄-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉-ရက္၊ အဂၤါေန႔) နံနက္ ၄ခ်က္တီး ေက်ာ္၌ (ေရွး ျမန္မာအခ်ိန္ စနစ္အရ အာ႐ံုတက္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။) ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕လုလင္ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဖက္ ပုတီးကုန္းရြာသား အဖ ဦးတိုးေျပ ႏွင့္ အမိ ေဒၚမယ္ၾကာ တို႔မွ ဖြားျမင္သည္။
ငယ္မည္မွာ ေမာင္ေဖ်ာ္ ျဖစ္ၿပီး- ၿမိဳ႕လုလင္ၿမိဳ႕ ကန္ဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ထံတြင္ စတင္ပညာသင္ၾကားသည္။ ဆရာေတာ္ ေလာင္းလ်ာသည္ ငယ္စဥ္ကပင္- အတိုင္း အဆမဲ့ အစားၾကဴး တတ္သျဖင့္ ငယ္ဆရာ ျဖစ္သူ ကန္ဦး ဆရာေတာ္မွ- “ေမာင္ ပဥၨင္း ဒီအတုိင္းသာ ဆိုယင္ျဖင့္ အသက္မ႐ွည္ ႏိုင္” ဟု သတိေပး ခဲ့ရပါသည္။

ထူးျခားေသာ ဉာဏ္ရည္။
 • ျမန္မာ သင္ပုန္းႀကီးကို ေန႔ခ်င္း တတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
 • သံုးလအတြင္း ပရိတ္ႀကီး ၊ နမကၠရ၊ေလာကနီတိဇာတ္ၾကီး ဆယ္ဘြဲ႔ ပါဠိ အနက္တို႔ကို ႏႈတ္တက္ေဆာင္၍ သေဘာသဘာ၀ တို႔ကိုလည္း မိမိရရ သိရွိလွသျဖင့္ ေမးသမွ် ခဲရာခက္ဆစ္ တို႔ကို ႐ုတ္တရက္ ေျဖဆို ႏိုင္ေပသည္။
 • ၁၀-ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ကန္႐ိုးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ကို ဥပဇၽြာယ္ျပဳ၍ ရွင္သာမေဏ ဘ၀မွာ သဒၵါ၊ သၿဂၤိဳဟ္၊ မာတိကာ၊ ဓာတုကထာ၊ အဘိဓာန္၊ ဆန္း၊ အလကၤာတို႔ကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္သျဖင့္ ဆရာသမားတို႔၏ ခ်ီးက်ဴး ေျမႇာက္စားျခင္းကို ရရွိေလသည္။
 • အသက္ ၂၀ ျပည့္ေသာအခါ ရဟန္းေဘာင္သို႔ တက္၍ ရွင္သာမေဏဘ၀က ရရွိမွည့္ခဲ့ေသာ ရွင္ဉာဏဘြဲ႔မွ ဦးဉာဏ ဘြဲ႔သို႔ မွည့္ခဲ့ေသာ္လည္း ရဟန္းဘြဲ႔ ဦးဉာဏ အမည္မွာ မထင္ရွား မေက်ာ္ေစာ၊ ငယ္မည္ ေမာင္ေဖ်ာ္မွ ရဟန္းျဖစ္သျဖင့္ “ခင္ႀကီးေဖ်ာ္” ဟူ၍သာ ေက်ာ္ေစာ ထင္ရွားေလသည္။ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ေတာင္တြင္းႀကီးသို႔ သြား၍ စာတတ္အေက်ာ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားထံ နည္းခံ၍ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက်မ္းစာတို႔ကို က်နေသခ်ာစြာ သင္ယူၿပီးလွ်င္ ေဗဒင္၊ သကၠဋ၊ ဓာတ္ဗိေႏၶာပညာ၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာ စသည္ တို႔ကိုလည္း ခဏလြယ္ကူ တတ္ေျမာက္ေတာ္မူသျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္ အလြန္တရာ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေလသည္။
ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္း ေရစက္ခ် နိမိတ္။
ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ ႏွင့္ ဖခမည္းေတာ္ ျဖစ္သူတို႔-ၿမိဳ႕သို႔ တက္လာခဲ့ရာတြင္- ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေတြ႕၍ ဆရာေတာ္မွ အလွဴခံရန္ ၾကံစည္ရာ “အရွက္ကြဲေနပါဦးမည္” ဟု ဖခမည္းေတာ္ က တားျမစ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ဖခမည္းေတာ္ ျဖစ္သူအား စနည္းနာရန္ အျပင္သို႔ ေစလႊတ္လိုက္၏။ ဖခမည္းေတာ္ ျပန္လာေသာ္- ဘာမ်ား ထူးထူးျခားျခား ေတြ႕ခဲ့ရပါသလဲဟု ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ မွ ေမးရာ- ဘာမွ ထူးထူး ျခားျခား မေတြ႕ဟု ဖခမည္းေတာ္ က ျပန္ေျဖ၏။ “တစ္ခုခုေတာ့ ေတြ႕ရမွာေပါ့- ေတြ႕တာေလး ေျပာစမ္းပါ” ဟု ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ မွ မရ မက ေမးရာ “ထြီ-ေစာေစာ စီးစီး မိန္းမတစ္ေယာက္ ထိုင္ၿပီး အေပါ့သြားေနတာပဲ ေတြ႕တယ္။” ဟု ခမည္းေတာ္ မွ ျပန္ေျဖရာ- အေျဖရသြားေသာ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ သည္ ခမည္းေတာ္ လက္ကိုဆြဲၿပီး- ထိုေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းဒကာထံသြား အလွဴခံ၏။ ေက်ာင္းဒကာမွ လည္း ေရစက္ခ် လွဴဒါန္း လိုက္ပါ ေတာ့သည္။
ဆရာေတာ္ ေကာက္လိုက္သည္ကား ေရစက္ခ် နိမိတ္ပင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

မ,တစ္လံုးေၾက ဆရာေတာ္ ျဖစ္ရပံု။
ထိုသို႔ တူမတူေအာင္ ေလာကဓမၼ ႏွစ္ဌာနတြင္ တတ္ကၽြမ္း လွေသာ ဂုဏ္၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ေန လအသြင္ အလြန္ ထင္ရွားသျဖင့္ “လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္၊ ပန္းသတင္း ေလညႇင္း ေဆာင္” ဆိုသလို လူအမ်ား၏ ႏႈတ္ဖ်ားမွ တဆင့္စကား ေပါက္ၾကား၍ သြားကာ ၁၁၁၆-ခုႏွစ္ (ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၇၅၄) တြင္ အေလာင္းမင္း တရားႀကီးႏွင့္ သားေတာ္ႀကီး အိမ္ေရွ႕ ဥပရာဇာ (ေနာင္ေသာ အခါ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း) တို႔က ရတနာ သိဃၤ ကုန္းေဘာင္ၿမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ မဟာဘံုသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသည္။
ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၃ -ခုႏွစ္ (ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၁) ခုႏွစ္တြင္ “ဉာဏာ ဘိဓမၼာ လကၤာရ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိ ရာဇဂု႐ု” ဟူေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ကို ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းသည္။ သံဃရာဇာ သာသနာပိုင္ အျဖစ္သို႔ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္အျပင္ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ အျဖာျဖာ တို႔၌ တူမတူေအာင္၊ အတုမရွိေအာင္ တတ္ေျမာက္ ေတာ္မူသျဖင့္ “အတုလဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္” ဟူ၍လည္း ရွင္လူအမ်ားတို႔က ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ (ဤေနရာတြင္လည္း “၀ီကီျမန္မာ ဆိုဒ္” တြင္ေဖၚျပထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား ႐ိွပါသည္။)
တစ္ဖန္ ထိုကဲ့သို႔ သံဃ ရာဇာ ဘဲြ႕ရသူ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးမွာ- အင္း၀ ေခတ္ ပြဲေက်ာင္း ဆရာေတာ္ လက္ေ၀ွ႕လက္ပမ္း ျဖင့္ နာမည္ ႀကီးသူ ေအာင္စည္းခံု သံဃ ရာဇာ ဆရာေတာ္ ျဖစ္၏။

ဆရာေတာ္ႏွင့္ အႏုပညာ။
တစ္ခါတြင္- ဆရာေတာ္၏ ေက်ာင္းတြင္ အလွဴအတန္း ႐ိွေသာေၾကာင့္- အတီးအမွဳတ္ တူရိယာ သမားမ်ားေရာက္႐ိွ၍ တီးမွဳတ္ အသံစမ္း ေနၾကသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ဆရာေတာ္မွ- ၄င္းတို႔၏ တီးမွဳတ္ပံုကို နားေထာင္ၿပီးေနာက္ ဆိုင္းသမား အား မည္သို႔တီး၊ ပတ္၀ိုင္းသမား အား မည္သို႔ တီး၊ ႏဲွသမားအား မည္သို႔ မွဳတ္ စသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းအား- တီးမွဳတ္ ေစၿပီးေနာက္တြင္- အားလံုးတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း တီးမွဳတ္ ေစလိုက္ရာ လြန္စြာ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ တီးလံုး အႏုပညာကို ကို ရ႐ိွသည္ဟု မွတ္သားခဲ့ဘူးပါသည္။
ဤျဖစ္ရပ္ အေၾကာင္းကို ေရးသားေသာ အေနအထား အျခား ပံုစံ မူကြဲမ်ား႐ိွပါေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ- ဤအခ်က္သည္လည္း ဆရာေတာ္အား မသိ မတတ္ေသာ ပညာမ႐ိွေၾကာင္း ျပသခဲ့သည့္ သက္ေသ အေနအထား ပင္ျဖစ္ပါ၏။

ဆရာေတာ္ႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္း အတတ္။
တစ္ေန႕တြင္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းမွ- ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ အျခားေသာ ပညာမ်ား မည္မွ်ပင္ ေတာ္သည္ ျဖစ္ေစ- ပါဏာတိ ပါတ ကံကို ေစာင့္ထိန္း ရေသာ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါး အေနျဖင့္ ငါးဖမ္း ျခင္း အတတ္၊ တံငါသည္ အတတ္ေတာ့ တတ္ႏိုင္မည္ ေတာ့ မထင္ဟု ဆိုကာ- ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေသာ တံငါသည္အား- ဆရာေတာ္နဲ႕ ငါးဖမ္း ၿပိဳင္ၾကည့္ေခ်ဟု ေစလႊတ္လိုက္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။

ဆရာေတာ္ အေနျဖင့္ ၀ိနည္း ကို ေစာင့္ထိန္းရ ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ငါးဖမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ပဲ- တံငါသည္ မဟုတ္ေသာ အျခား သူတစ္ဦးအား- မည္သည့္ ေရတက္ခ်ိန္တြင္- မည္သည့္ အစာကို သံုး၍ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ကြန္ခ်က္ ခ်ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ေလ့လာ မွတ္သား ခဲ့ဘူး ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ဖမ္းသူ ရမိေသာ ငါးအေရ အတြက္ သည္- အေတာ္ဆံုး တံငါသည္ ဖမ္းေသာ ငါးအေရအတြက္ အဆမ်ားစြာ မ်ားျပား ေနျခင္းေၾကာင့္- ရွင္ဘုရင္ မွ ထပ္မံ ေလးစားရသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုဖမ္းမိေသာ ငါးမ်ား အားလံုးကို ဆရာေတာ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ေဘးမသင့္ ေစရပဲ- ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ရပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ တြင္လည္း- တင္ျပပံု ကြဲလြဲမွဳမ်ား အနည္းငယ္ ႐ိွေသာ္လည္း - ဤအခ်က္သည္လည္း ဆရာေတာ္ အေနျဖင့္ အားလံုး ကို သိေန၊ တတ္ေနေၾကာင္း ျပဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႏွင့္ စစ္တုရင္ အတတ္။
တစ္ခါတြင္လည္း- ဘုရင္မွ နန္းေတာ္တြင္ အေတာ္ဆံုးေသာ စစ္တုရင္ သမား တစ္ေယာက္အား- ဆရာေတာ္ဆီသြားၿပီး- ဆရာေတာ္နဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားေစရန္ ေစလႊတ္ ခဲ့ရာတြင္- ပထမဆံုးပြဲတြင္ ဆရာေတာ္မွ- သက္ဆိုင္ရာ ရထား႐ုပ္၊ နယ္စား႐ုပ္၊ ျမင္း႐ုပ္မ်ား မည္သို႔ ေရႊ႕ရ သည္ကို သင္ေမး- ေမး ၍ ကစားခဲ့ရာ- ထိုပြဲတြင္ သေရက်၍- ေနာက္ပိုင္း ပြဲမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ကသာ အႏိုင္ရသည္ သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္- ေလာကီ အတတ္၊ ေလာကုတၱရာ အတတ္မ်ားကို တတ္ကၽြမ္းေတာ္ မူသျဖင့္ ဆရာေတာ္ အေနျဖင့္ မသိေသာ၊ မတတ္ေသာ အတတ္မ်ား မ႐ိွေသာေၾကာင့္ မ,တစ္လံုးေၾက ဆရာေတာ္ ဟုုသတ္မွတ္ ခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤ၀ိဇၨာပညာ ဆိုရာတြင္- ဆရာေတာ္မွ- တစ္ေန႕လွ်င္ အခ်ိန္ ၈-ပိုင္းေသာ နည္းျဖင့္ ခယားေဇာက္ ျဖင့္ ေဟာေျပာျခင္းကို အသံုးျပဳ ေတာ္မူ၍- အဂၤ၀ိဇၨာပညာ ျဖင့္ပင္ ထင္ရွားေသာ အျခား ပညာရွိ တစ္ဦးျဖစ္သူ- မုတၱဳတ္ ဆရာေတာ္ အေနျဖင့္မူ အခ်ိန္ ၅-ပိုင္း ပိုင္းေသာ စနစ္ကို အသံုးျပဳသည္ဟု မွတ္သား ခဲ့ဘူးပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ- ေတာင္တြင္းဆရာေတာ္ ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ ေရးသားျပဳျပင္ စီရင္ေတာ္မူေသာ အဂၤ၀ိဇၨာ ဋီကာၾကီးတြင္ - အဂၤ၀ိဇၨာပညာရပ္ကို အပိုင္း ၉ ပိုင္းခြဲထားၿပီး အတြဲအားျဖင့္ ၃ တြဲ႐ွိသည္။ ပထမတြဲတြင္ ေဗဒင္ေဟာခန္း၊ ယၾတာျပဳခန္းႏွင့္ အျခားေသာ ေလာကီစီရင္ ထုံးနည္းမ်ား၊ ပဥၥလက္ မ်က္လွည့္သဖြယ္ အရပ္တစ္ပါးမွ လူကိုလာေရာက္ေစျခင္း၊ လာေရာက္ၿပီးလူကို ေျပးသြားေစျခင္း အစ႐ွိသည့္ အဂၤ၀ိဇၨာ ပညာရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယတြဲတြင္ ေဗဒင္ေဟာခန္း၊ ဓာတ္ေပးခန္း၊ ဥတုရတု ပိုင္းျခားပုံ အပါအ၀င္ ေဆးအတတ္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တတိယတြဲတြင္ ေဗဒင္ေဟာခန္း၊ ထြက္ရပ္ခန္း၊ ၀ိဇၨာမယ အတတ္မ်ားအပါအ၀င္ ထြက္ရပ္လမ္းကို က်င့္ၾကံလုိေသာ ပုဂၢဳိလ္ တုိ႔အတြက္ ပညာရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အေသးစိတ္ ေရးသား႐ွင္းလင္းထားသည္။

ဆရာေတာ္၏ တိုေတာင္း လွေသာ ဘ၀ သက္တမ္း။
ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း လက္ထက္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၄-ခု (ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၂-ခုႏွစ္) ၊ သက္ေတာ္ ၃၈-ႏွစ္၊ ၀ါေတာ္ ၁၈-၀ါ တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ၾကြေတာ္မူခိုက္- ေလေရာဂါျဖင့္ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။

ဆရာေတာ္ ရုတ္တစ္ရက္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနခိုက္တြင္- ဆရာေတာ္မွာ- ေက်ာင္းသား တစ္ဦးအား ၿမိဳ႕ထဲသြားၿပီး စနည္း နာေစခဲ့ပါ၏။ စနည္း နာသည္ ဆိုျခင္းမွာ- ၿမိဳ႕ထဲ႐ြာထဲတြင္ လူတို႔အမွတ္တမဲ့- ေျပာေနေသာ စကားကို နားေထာင္ ေကာက္ယူ ျခင္း ျဖစ္၏။ (အတိတ္၊ နိမိတ္၊ တေဘာင္၊ စနည္း တို႔သည္- အဂၤ၀ိဇၨာ ပညာရပ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ နည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

စနည္းနာသြားသူ ျပန္လာေသာ အခါ- သူၾကားခဲ့ရသည္မွာ- “သီေဘာ သံုးဆယ္“ ဆိုေသာ မိခင္တစ္ဦး၏ ကေလးေခ်ာ့သံ ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ရာ- ဆရာေတာ္မွ-
“ေဘာ- အခ်င္းတို႔၊ သီ- သီလ ႐ိွေသာ၊ ဆယ္- အဂၤါသားသည္၊ သံုး- သုဥ္းဆိတ္ ေတာ့မည္၊ ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ငါ့အား ေဆးမကုေတာ့ ႏွင့္၊ ငါသည္ ဤေ၀ဒနာ ျဖင့္ပင္ ေသဆံုးလိမ့္မည္“ ဟု မိန္႕မွာသည့္ အတိုင္း - ဆရာေတာ္ ပံ်လြန္ခဲ့ရပါသည္။

ဆရာေတာ္ ၏ ေမြးဇာတာ။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တစ္စံု တစ္ေယာက္၏ ေမြးဇာတာကို ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္- ပထမဦးစြာ ဇာတာရွင္ ေမြးဖြားေသာ ရက္၊ ဒုတိယ အေနျဖင့္ ေမြးဖြားေသာ အခ်ိန္တို႔ကို ဦးစြာ မွန္ကန္ဘို႔ လိုပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ဇာတာရွင္ ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ကာလသည္- ပထမ ဦးစြာ- သကၠရာဇ္ ၁၀၈၆-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ ျဖစ္သည့္ အတြက္- ထိုလျပည့္ေန႕သည္ အမွန္ပင္ အဂၤါေန႔ ျဖစ္မျဖစ္ကို ဦးစြာ စစ္ေဆးလိုက္ပါသည္။
ေန႕ရက္ အတြက္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေသာ အခါတြင္- အမွန္ လျပည့္ေသာ ေန႕သည္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၇၂၄၊ ေမလ ၈-ရက္၊ တနလၤာေန႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေ၀ါဟာရ ျပကၡဒိန္ အရ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာ လျပည့္ေန႕သည္ အဂၤါေန႕တြင္ က်ေရာက္ ေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဖြားျမင္ ရာ ေန႕သည္ သကၠရာဇ္ ၁၀၈၆-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ (ခရစ္ သကၠရာဇ္- ၁၇၂၄-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉-ရက္၊ အဂၤါေန႔) ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့- ထိုေန႕ကာလအတြက္ ေနထြက္ခ်ိန္၊ ေန၀င္ခ်ိန္တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္မိပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဖြားျမင္ရာ - ၿမိဳ႕လုလင္ ၿမိဳ႕သည္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၂၉ ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၀း၀၈ တို႔တြင္ ျဖစ္ၿပီး- ထိုစဥ္ကာလ တြင္- စက္နာရီ မေပၚေသးသျဖင့္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ အေနျဖင့္သာ ယူတြက္ပါသည္။

ထိုစဥ္က ၿမိဳ႕လုလင္ ၿမိဳ႕ အနီးအနား တ၀ိုက္တြင္ ေနထြက္ခ်ိန္ Sun rise မွာ - ယခုေခတ္ ကာလ စက္နာရီ အားျဖင့္ ဆိုပါက- နံနက္ ၅ နာရီ၊ ၂၇ မိနစ္၊ ၁၉ စကၠန္႔ (၅း၂၇း၁၉.၄၄) တြင္ ျဖစ္၍- ညေန ၆ နာရီ၊ ၂၅ မိနစ္၊ ၂၁ စကၠန္႔ (၁၈း၂၅း၂၁.၇၉) တြင္ ေန၀င္သည္ဟု တြက္ခ်က္ ရ႐ိွပါသည္။ ကဆုန္လ- ေႏြရာသီ ျဖစ္သျဖင့္ ေန႕တာ အတန္ငယ္ ရွည္ၿပီး- ေန႕တာ အားျဖင့္ ၁၂.၉၇ နာရီ (၁၂ နာရီ ႏွင့္ ၅၈ မိနစ္ေက်ာ္ ႐ိွၿပီး၊ ညတာ အားျဖင့္ ၁၁.၀၃ (၁၁ နာရီ ႏွင့္ ၂ မိနစ္ နီးပါးမွ်) ႐ိွပါသည္။ အာ႐ံုဦး အခ်ိန္ Dawn ဆိုသည္မွာ ေနမင္းသည္ အေရွ႕အရပ္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္းသို႔ မေရာက္႐ိွေသးခင္- တနည္းအား ျဖင့္ ေနမင္းသည္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္းေအာက္ ၁၈ ဒီဂရီ အကြာ အေ၀း ျဖစ္ရာ-၁၈ ကိုတည္ ၃၆၀ ႏွင့္ စားၿပီး ၂၄ ျဖင့္ ေျမွာက္ပါက ၁.၂ နာရီ ျဖစ္သျဖင့္ နံနက္ ၄း၃၀ ခန္႕သည္ အာ႐ံုဦး ခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ Twilight ဆိုေသာ အာ႐ံုတက္ခ်ိန္ တနည္းအားျဖင့္ ေနေရာင္ကို စတင္ ျမင္ရခ်ိန္ မွာ ေနမင္းသည္ အေရွ႕ဘက္ မိုးကုတ္ စက္၀ိုင္းေအာက္ ၆ ဒီဂရီ အကြာအေ၀တြင္ ျဖစ္ေပရာ- အခ်ိန္အားျဖင့္- ေနမင္း အမွန္တကယ္ ေနထြက္သည့္ အခ်ိန္ထက္ ၂၄ မိနစ္ခန္႕ ေစာပါသည္။

မွတ္တမ္းမ်ား အရ- အာ႐ံုတက္ခ်ိန္ ဟု ဆိုထားသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ေမြးဖြားေသာ အခ်ိန္ကို ေနမထြက္မီ- နာရီ၀က္ခန္႕ ကာလ အာ႐ုဏ္တက္ ခ်ိန္- နံနက္ ၅း၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႕ ျဖစ္ရာ-မိုးတား နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္- နံနက္ ၄း၅၀ မိနစ္ ျဖင့္ ယူဆ တြက္ပါသည္။
ဆရာေတာ္ ၏ ေမြးဇာတာ တြင္ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ေယာဂ ေခၚ ယုဂ္မ်ား
ေရွးက်မ္းအလာ ေယာဂ ေခၚ ယုဂ္မ်ားျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ ဇာတာကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕႐ိွရပါသည္။ ၀ါသနာရွင္ တို႔ အေနျဖင့္ မွတ္သားေစႏိုင္ ရည္႐ြယ္၍ ေဖၚျပထားေသာ္လည္း- ထိုယုဂ္ အေဟာတို႔အား ေနာက္ခံသေဘာ နားမလည္ပဲ ပံုေသ မွတ္သား ေဟာေျပာျခင္း ျဖင့္ အေျဖမွန္ကို ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး မ်ား ျဖစ္သည့္- “ယုဂ္ (သို႔မဟုတ္) ကံၾကမၼာကို စစ္ေဆးေသာ ပံုေသနည္းမ်ား” တြင္လည္းေကာင္း၊ “ျပည္သူခ်စ္ေသာ အင္ဒီရာ (သို႔မဟုတ္) ပရိ၀တၱန ေယာဂ သံုးထပ္ကြမ္း ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္” ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ေဖၚျပထားၿပီး ျဖစ္ပါ၍- ဆင္ျခင္ ေလ့လာ ေစလိုပါသည္။
သံခရ ၀ိန ေယာဂ (ေ၀လာကိ ယုဂ္)
တနလၤာမွ အစ၊ စေနအဆံုး ၿဂိဳဟ္ ၇-လံုး (ရာဟု၊ ကိတ္ႏွင့္ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို႔တို႔မပါ) တို႔ သည္ ရာသီတြင္ ၇-ခု တြင္ ျဖန္.က်က္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္၊ ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
ဤဇာတာရွင္သည္ ၾကြယ္၀၍၊ ျမင့္ျမတ္ က်မ္းဂန္မ်ားကို တတ္ကၽြမ္းၿပီး၊ အက ႏွင့္ အႏုပညာ မ်ားကို ႏွစ္ျခိဳက္တတ္ကၽြမ္းၿပီး၊ လုပ္ေဆာင္ သမွ်ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ျခင္း၊ လူအမ်ား၏ ခိုကိုးရာ ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုထားသည္။
သုနဖ ေယာဂ
တနဂၤေႏြမွ အပ-ျဖစ္ေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနလၤာမွ ၂-တန္႔တြင္ရပ္တည္ ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။
တနဂၤေႏြမွ အပ-ျဖစ္ေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနလၤာမွ ၂-တန္႔တြင္ရပ္တည္ ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ ေ႐ွးက်မ္းမ်ား၏ အဆိုအရ- ဤေယာဂကို ရသူသည္ ရာထူး ဌာနႏ ၱရ ျမင့္မား တတ္ျပီး၊ ၾကြယ္၀ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူအမ်ားက သိကၽြမ္း ေလးစားမွဳကို ရ႐ိွျခင္း၊ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ ျပဳတတ္လွ်က္၊ ေရာင့္ရဲ ေက်နပ္စြာ ျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနတတ္သည္။

သုနဖ သွ်ာနီ ေယာဂ (သုနဖ ေယာဂ မူကြဲ)
စေနသည္ တနလၤာမွ ၂-တန္႔တြင္ရပ္တည္ ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤအမ်ိဳးအစား သုနဖ ေယာဂ ကိုရထားသူ အေနျဖင့္- ဇာတာရွင္သည္ ပါးနပ္လိမၼာ၍ လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သည္။ ေတာေရာ ျမိဳ႕ပါ ဂုဏ္သတင္း ပ်ံ႕ေမႊးမည္။ ခ်မ္းသာ၍ ေရာင့္ရဲႏိုင္စြမ္းလည္း ႐ိွသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအေနအထားသည္ မိခင္ အတြက္ သိပ္မေကာင္းလွပါ။
ဥတၱမဓိ ဓနေယာဂ
တနလၤာသည္ တနဂၤေႏြမွ ေန၍ ပဏာဖရ အိမ္က်ေသာ (၂၊၅၊၈၊၁၁) တို.တြင္ ရပ္တည္ပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
ေ႐ွးက်မ္းမ်ား၏ အဆိုအရ- ဤေယာဂကို ရသူ၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမွဳ၊ အတတ္ပညာ ႏွင့္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားမွဳတို.သည္ လြန္စြာ ျမင့္မားျခင္း မ႐ိွႏိုင္ပဲ အလယ္အလတ္ တန္းစားတြင္ ႐ိွမည္။
အမလ (ကိရတိ) ေယာဂ
လဂ္မွ ၁၀-တန္႔တြင္ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးရပ္တည္ ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂)
ဇာတာ႐ွင္သည္ အထက္လူၾကီး၊ တို.၏ ခ်ီးျမွင့္ ေျမွာက္စားျခင္းကို ခံရလွ်က္၊ ႐ုပ္၀တၱဳ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ခ်မ္းသာ၊ အလွဴဒါန ျပဳတတ္ေသာ စ႐ိုက္၊ ကူညီတတ္ ေသာ စိတ္ဓါတ္တို.ေၾကာင့္ ထင္႐ွား ေက်ာ္ၾကားလိမ့္မည္။
နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၁)
နိစ္မိေနေသာ ၿဂိဳဟ္သြားေရာက္ ရပ္တည္ေနေသာ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္သည္ ၄င္းပိုင္အိမ္တြင္ နိစ္ ျဖစ္သည့္ နိစ္သခင္ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္ထားျခင္း ျဖင့္ ဤယုဂ္ကို ရ႐ိွသည္။
ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။
နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၂)
နိစ္မိေသာ ၿဂိဳဟ္ ၂-လံုးတို.သည္ ၄င္းတို. အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ျမင္ေနၾကျခင္းျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။
ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။
နိစၥဘဂၤ ရာဇေယာဂ (၃)
နိစ္မိေသာ ၿဂိဳဟ္ ဥဳစ္ ရေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း အားျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။
ထို.ေၾကာင့္ နိစ္ ျဖစ္ေသာ သေဘာ ပ်က္ျပယ္ကာ ရာဇယုဂ္ ျဖစ္ေသာ အဆင့္သို.ေရာက္႐ိွသြားသည္။
ဘရသီ ေယာဂ (၁)
၂-တန္႔သခင္ ရပ္တည္ရာ န၀င္းရာသီ အိမ္႐ွင္ သည္ သည္ ဥဳစ္ရာသီတြင္ ႐ိွေနျပီး၊ ၄င္းသည္ ၉-တန္႔သခင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ (သို.မဟုတ္) ၉-တန္႔သခင္ႏွင့္ ပူးေနလွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ဘာသာေရး ေလးစားျခင္း၊ အႏုပညာ အလွအပကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး ခံစားတတ္ျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္မွဳ႐ိွျခင္း၊ ႏွင့္ လွပေသာ မ်က္လံုးတို.ကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။
ဘရသီ ေယာဂ (၂)
၅-တန္႔သခင္ ရပ္တည္ရာ န၀င္းရာသီ အိမ္႐ွင္ သည္ သည္ ဥဳစ္ရာသီတြင္ ႐ိွေနျပီး၊ ၄င္းသည္ ၉-တန္႔သခင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ (သို.မဟုတ္) ၉-တန္႔သခင္ႏွင့္ ပူးေနလွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ဘာသာေရး ေလးစားျခင္း၊ အႏုပညာ အလွအပကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး ခံစားတတ္ျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္မွဳ႐ိွျခင္း၊ ႏွင့္ လွပေသာ မ်က္လံုးတို.ကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။
ရာဇေယာဂ (၁)
၄-တန္႔ အိမ္႐ွင္၊ ၅-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၇-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၁၀-တန္႔အိမ္႐ွင္ တို.အနက္မွ တစ္ခုခုသည္ လဂ္သခင္အား ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳျခင္း၊ တစ္ဖန္ လဂ္သခင္မွ လည္း ၄င္းအား အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္။
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။
ရာဇေယာဂ (၂)
လဂ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ သို.မဟုတ္ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္ သည္ လဂ္ သို.မဟုတ္၊ ၄-တန္႔ သို.မဟုတ္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္ဟု ျဗိဳ.ဟစ္ဇာတက ပရာသရ ေဟာရသွ်တၱရ က်မ္းတြင္ ျပဆိုထားသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၃၈)
ဤ ယုဂ္ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ဆင့္ျခင္း ျမင့္တက္လာ ျပီး မင္းႏွင့္တူေသာ အျဖစ္ကို ရသည္ဟု ေရွးက်မ္းမ်ားက ဆိုထားသည္။
ရာဇေယာဂ (၃)
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ နိစ္မိေသာ ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာ ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ၿဂိဳဟ္သည္ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ၊ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္႔မ်ားတြင္ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၉၊၁၃)
ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ႐ွင္ဘုရင္ သို.မဟုတ္ ထိုကဲ့သို. အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ သူ ျဖစ္လိမ့္မည္။
ရာဇေယာဂ (၄)
ရာသီစက္တြင္ နိစ္မိေနေသာ ၿဂိဳဟ္တို.သည္ န၀င္းစက္တြင္ ဥဳစ္ရေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၉၊၁၅)
ဤဇာတာရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆင့္ အတန္း သို႔မဟုတ္၊ မင္း အစိုးရကဲ့သို႔- ၾသဇာႀကီးျခင္း၊ ၾကြယ္၀ျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း ႐ိွမည္ဟု ဆိုထားသည္။
ရာဇေယာဂ (၅)
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္းရာသီပိုင္ အိမ္႐ွင္ၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၾတိကုန္း အိမ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁၊၅၊၉) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၉၊၂၈)
ဤရာဇ ေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾသဇာအာဏာ ၾကီးမားျခင္း၊ မင္းအစိုးရ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ကဲ့ သို. အာဏာ႐ိွျခင္း တို.ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။
ရာဇေယာဂ (၆)
နိစ္ျဖစ္ေနေသာ ၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ရာ န၀င္း ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္သည္ လဂ္မွ ေန၍ စရ-ရာသီလည္း ျဖစ္ေသာ ကိန္း (သို.မဟုတ္) ၾတိကုန္း တြင္ တည္ကာ၊ လဂ္သခင္ သည္လည္း စရ ရာသီတြင္ ႐ိွေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၉၊၃၆)
ဤဇာတာ႐ွင္သည္ လြန္စြာႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသား သို႔မဟုတ္ အမ်ား၏ ၾကည္ညိဳျခင္း ခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္မည္ ဟု ဆိုထားသည္။
ဓနေယာဂ (၁)
လဂ္သခင္သည္ ၂-တန္႔၊ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ ၁၁-တန္႔ အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။
ဓနေယာဂ (၂)
၂-တန္႔ သခင္သည္ ၅-တန္႔၊ ၉-တန္႔ ႏွင့္ ၁၁-တန္႔ အိမ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွပါက ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။
ဤေယာဂကို ရပါက-ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။
ဒါနေယာဂ
လဂ္ကို ျဖစ္ေစ၊ လဂ္သခင္ကို ျဖစ္ေစ၊ ကိန္းအိမ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၾတိကုန္း အိမ္ျဖစ္ေစ တြင္ရပ္တည္ေသာ ၉-တန္႔သခင္မွ အျမင္ျပဳထားပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၱ စိႏၱာမဏိ ၇၊၂၊၄၅)
ဇာတာ႐ွင္အေနျဖင့္ သဒၶါတရား ၾကြယ္၀ျခင္း ႐ိွသည္။ ကိုယ္တိုင္ မခ်မ္းသာလွ်င္ ေသာ္မွ အလွဴဒါနကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ တနည္း မဟုတ္ တနည္းျဖင့္ ပါ၀င္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ႐ိွတတ္သည္။ ဘဂ်ေယာဂ၊ ရာဇေယာဂ တို.ပါ တြဲဘက္ ႐ိွေနပါက ဤေယာဂကို ပို၍ အားေကာင္းေစပါသည္။
ကမၼဇီ၀ ေယာဂ
ၾကာသပေတးသည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ စန္းမွ ျဖစ္ေစ၊ တနဂၤေႏြမွ ျဖစ္ေစ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ဇာတက)
ဇာတာ႐ွင္ လုပ္ကိုင္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း သို.မဟုတ္ ဇာတာ႐ွင္ ၏ ဘ၀ အဆင့္အတန္း သည္ အသိပညာ၊ ကို အသံုးျပဳရျခင္း၊ ပညာသင္ေပးရျခင္း၊ ဥပေဒ၊ ဘာသာေရး၊ အလွဴဒါန မ်ား၊ ဘုရားဖူးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနတတ္သည္ ဟုဆိုထားသည္။
မဟာ ပရိ၀တၱန ေယာဂ (၁)
လဂ္သခင္ သည္ ၂-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၄-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၅-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၇-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၉-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၀-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၁-တန္႔သခင္ ႏွင့္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္လွ်က္၊ ႐ိွေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤေယာဂသည္ ဇာတာ႐ွင္အား ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မွဳ၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ႐ုပ္၀တၳဳ ခ်မ္းသာကို ေပးေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။
မဟာ ပရိ၀တၱန ေယာဂ (၂)
၉-တန္႔ သခင္ သည္၁၀-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၁-တန္႔သခင္ ႏွင့္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္လွ်က္၊ ႐ိွေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဤေယာဂသည္ ဇာတာ႐ွင္အား ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မွဳ၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ႐ုပ္၀တၳဳ ခ်မ္းသာကို ေပးေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။
တႎည ပရိ၀တၱန ေယာဂ (၁)
၆-တန္႔ သခင္ သည္ လဂ္သခင္ (သို.မဟုတ္) ၂-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၃-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၄-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၅-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၇-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၈-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၉-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၀-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၁-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၂-တန္႔သခင္ ႏွင့္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္လွ်က္၊ ႐ိွေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။
တႎည ပရိ၀တၱန ေယာဂ (၂)
၈-တန္႔ သခင္ သည္ လဂ္သခင္ (သို.မဟုတ္) ၂-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၃-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၄-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၅-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၇-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၉-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၀-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၁-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၂-တန္႔သခင္ ႏွင့္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္လွ်က္၊ ႐ိွေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။
တႎည ပရိ၀တၱန ေယာဂ (၃)
၁၂-တန္႔ သခင္ သည္ လဂ္သခင္ (သို.မဟုတ္) ၂-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၃-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၄-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၅-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၇-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၉-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၀-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၁-တန္႔သခင္ ႏွင့္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္လွ်က္၊ ႐ိွေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ကာဟာဠ ပရိ၀တၱန ေယာဂ
၃-တန္႔ သခင္ သည္ လဂ္သခင္ (သို.မဟုတ္) ၂-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၄-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၅-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၇-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၉-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၀-တန္႔သခင္ (သို.မဟုတ္) ၁၁-တန္႔သခင္ ႏွင့္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္လွ်က္၊ ႐ိွေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။
အာလပၸအာယု ေယာဂ (၁)
အင္အား နည္းေသာ လဂ္ႏွင့္ ၈-တန္႔သခင္ တို.သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေနၾကလွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တိုျပီး အသက္ ၃၂-ႏွစ္ အထိသာေနရမည္ဟု ဆိုထားသည္။
အာလပၸအာယု ေယာဂ (၂)
အင္အား နည္းေသာ လဂ္ႏွင့္ နိစ္မူေနေသာ ၈-တန္႔သခင္ တို.သည္ ပါပၿဂိဳဟ္တို. လႊမ္းမိုးထားေသာ ၈-တန္႔ တြင္ တည္ေနၾကလွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တိုျပီး အသက္ ၃၂-ႏွစ္ အထိသာေနရမည္ဟု ဆိုထားသည္။
အာလပၸအာယု ေယာဂ (၃)
၃-တန္႔သခင္ႏွင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္တို.သည္ ေနေရာင္သင့္ေနျပီး၊ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္မိုးကို ခံေနရလွ်င္ ဤယုဂ္ကိုရသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ အသက္တိုျပီး အသက္ ၃၂-ႏွစ္ အထိသာေနရမည္ဟု ဆိုထားသည္။
ေယာဂရိဌ (ေယာဂဇ အာယု) ေယာဂ (၁)
လဂ္သခင္ႏွင့္ ၈-တန္႔သခင္ တို.သည္ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္လွ်က္- ၁၂-တန္႔ႏွင့္ ၆-တန္႔တြင္ ၾကာသပေတးမွ ေနရာယူ ထားျခင္း မ႐ိွပါက ဤေယာဂ ကို ရ႐ိွသည္။ (ဇာတက ပရိဇာတ က်မ္း)
ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အသက္၁၈-ႏွစ္ မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္ေသာ အေနအထား ႐ိွသည္။ (ဤေယာဂ ကို ေတြ.႐ိွပါက အျခားေသာ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ေယာဂ မ်ားျဖစ္သည့္ အရိ႒ ဘဂၤဂ ေယာဂမ်ားကို ႐ွာၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။)
ေယာဂရိဌ (ေယာဂဇ အာယု) ေယာဂ (၂)
ပါပၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ တနလၤာ၏ အျမင္ကို မရထားပဲ-ကိန္းအိမ္မ်ားတြင္ တည္လွ်က္၊ ေသာၾကာ သို႔မဟုတ္ ၾကာသပေတး ႏွင့္ တနလၤာသည္ ၆-တန္႕၊ သို႔မဟုတ္ ၈-တန္႔တြင္ တည္ပါက ဤေယာဂ ကို ရ႐ိွသည္။ (ဇာတက ပရိဇာတ က်မ္း)
ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အသက္၂၀-ႏွစ္ မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္ေသာ အေနအထား ႐ိွသည္။ (ဤေယာဂ ကို ေတြ.႐ိွပါက အျခားေသာ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ေယာဂ မ်ားျဖစ္သည့္ အရိ႒ ဘဂၤဂ ေယာဂမ်ားကို ႐ွာၾကည့္ရန္ လိုပါသည္။)
ေယာဂရိဌ (ေယာဂဇ အာယု) ေယာဂ (၃)
၈-တန္႔သခင္သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ကာ၊ လဂ္သခင္သည္ အင္အား နည္းပါးပါက ဤေယာဂ ကို ရ႐ိွသည္။ (ဇာတက ပရိဇာတ က်မ္း)
ဤဇာတာရွင္ အေနျဖင့္- အသက္ ၃၀ ႏွင့္ ၃၂ တာ သက္တမ္း ကာလ အတြင္း ေသဆံုးႏိုင္ဘြယ္ရာ ႐ိွသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

ဆရာေတာ္၏ ဇာတာအား မိုးတား စနစ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း။
ဆရာေတာ္၏ ေမြးေန႕၊ ေမြးခ်ိန္တို႔ကို ေလ့လာ စိစစ္ၿပီးေနာက္ -တြင္ မိုးတား စနစ္မ်ား အရ- အင္အား ဆန္းစစ္လိုက္ရာ ေအာက္ ပါ အေနအထား အတိုင္း ျမင္ရပါသည္။
ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ထင္ရွားျခင္း အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ သည္- ဥဳစ္ ရာသီတြင္ တည္လွ်က္- ပညာကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ၅-တန္႕ဘာ၀ သခင္ျဖစ္ကာ- လဂ္တြင္ တည္၏။ မိတ္ န၀င္း စီးနင္း၏။ အလြန္ေကာင္းေသာ အေနအထားတြင္ တည္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
ထိုအခ်က္သည္ ဇာတာ႐ွင္အား ပညာျဖင့္ ထင္ရွားမွဳ၊ ထြန္းလင္းေတာက္ပမွဳကို ေပးစြမ္းပါ၏။
သို႔ေသာ္-
တနဂၤေႏြသည္ လဂ္ႏွင့္ ပူးယွဥ္ တည္ေသာ္လည္း- လဂ္အံသာ ႏွင့္ အတန္ငယ္ေ၀းေသာ ေၾကာင့္ လဂ္၏ အင္အားကို မေထာက္ပံ့ႏိုင္။ မိုးတား နည္းစနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးေသာ္ အခါ- ဥဳစ္ရပါသည္ ဆိုေသာ္ တနဂၤေႏြသည္ အဆံုးသတ္တြင္ အင္အား နည္းပါးေန၏။
တစ္ဆက္တည္းတြင္ ၈-တန္႕ ဘာ၀တြင္ တည္ေသာ စန္းေခၚ တနလၤာသည္ နိစ္ ျဖစ္ေနသည္သာ မက- ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ အင္အားလႊမ္းမိုးမွဳ ကို အႀကီးအက်ယ္ ခံစားထားရ၏။ လဂ္ ေခၚ ဥဒယ လဂၢဏ သည္ လည္းေကာင္း၊ တနဂၤေႏြ ေခၚ သူရိယ လဂၢဏ သည္ လည္းေကာင္း၊ စန္းသည္ စႏၵရ လဂၢဏ သည္လည္းေကာင္း အားနည္းသြား၏။ တနည္းအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးထားျခင္း ခံထားရ၏။ အသက္႐ွည္ျခင္းကို ထိခိုက္ေစ ေသာ အေနအထားပင္ ျဖစ္ပါ၏။
ေဗဒင္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ရန္ အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပညာ ဥာဏ္ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ၾကာသပေတး တို႔သည္ လြန္စြာ အားေကာင္း၏။ သို႔ေသာ္- ၆-တန္႔ သခင္ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ အေနျဖင့္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို ထင္ရွားစြာ ရ႐ိွထား၏။ ရာဟုသည္- ပါးနပ္ လိမၼာမွဳ၊ ပရိယာယ္ ၾကြယ္၀မွဳ ႏွင့္ လွ်င္ျမန္ေသာ ဥာဏ္အေနအထား၊ ကိတ္သည္ ထူးျခားေသာ စြမ္းရည္တို႔ကို ေပးစြမ္းေသာ လည္း- သဘာ၀ ကာရက အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကာရက အားျဖင့္ လည္းေကာင္း မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္- ဖ်က္ဆီး မွဳကိုလည္း ေပးေနသည္ ျဖစ္၏။ ကိုယ္ကာယ က်န္းမာေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ၆-တန္႕ဘာ၀သည္- မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ သည့္ ရာဟု- ႐ုတ္တစ္ရက္ ျမန္ဆန္စြာ ဒုကၡေပးတတ္သည့္ ကိတ္ တို႔ေၾကာင့္- ကိုယ္ကာယ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္- ႐ုတ္တစ္ရက္ အႏၲရာယ္ ႐ိွေနေၾကာင္း ျပဆိုေနပါ၏။
ဘာ၀ မ်ားအရ ေလ့လာေသာ အခါတြင္- ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ မ်ားအတြက္၊ စမ္းသပ္ စိမ္ေခၚမွဳ မ်ားအတြက္- အျမဲတမ္း အႏိုင္ရရန္ အေရးႀကီးေသာ ၆-တန္႕ဘာ၀သည္ အလြန္ အားေကာင္းေနျပန္၏။ ၆-တန္႔ သခင္ အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။

ဥာဏ္ႀကီးရွင္ တစ္ဦးအတြက္ -မ႐ိွ မျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ သုဘ ဘာ၀ ေခၚ ၉-တန္႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္သေရ အဆင့္အတန္းကို ေဖၚေဆာင္သည့္ ၁၁-တန္႔ဘာ၀ သည္လည္းေကာင္း၊ လြန္စြာ အားေကာင္း ေနျခင္းျဖင့္ ဆရာေတာ္သည္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ အျဖစ္ မင္းဆရာ အဆင့္ ကို ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဇယားတြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ- ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၄-ခု (ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၂-ခုႏွစ္) ၊ တြင္ ကိတ္ ထူလ ဒႆႏွင့္ ရာဟု အႏၲရ ဒႆာ စားေနျခင္းကို ျပဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ေခတ္ တစ္ေယာက္ ထူးျခားသူ- ျမန္မာပညာရွင္၊ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္အား ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း အေနျဖင့္- ယၾတာေခ်၊ ဓါတ္႐ိုက္ ဓါတ္ဆင္ ပညာတို႔၏ ဘခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ သည္- မိမိ၏ ကံၾကမၼာ အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ အသက္႐ွည္ေစရန္ ယၾတာ မေခ်ခဲ့သည္ကိုလည္း- သတိျပဳဘြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း - ဘယ္အရာ မဆို ယၾတာ ေခ်လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု နားလည္ ေနသူတို႔အား- တစ္ဆက္တည္း သတိျပဳမိ ေစခ်င္ပါသည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

[+/-] show/hide this post

1 comment:

myo2700 said...

i dont think sayadaw is dead yet, i think he becomes Weizzar

Post a Comment