Thursday, May 26, 2011

ျမန္မာ နကၡတ္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား အယူအဆ။ (၂) ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ

(၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ေရာင္ျပန္ မဂၢဇင္းပါ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ေဖဥာဏ္ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ေသာ “ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ေတာ္ပံု ေဆာင္းပါး” အရ-)

မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးတာ၀န္ ယူမည့္ သခင္လြန္းေဘာ္၊ ဟသၤာတ ဦးျမ၊ ဦးဗေဆြ၊ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္း၊ ဦးႏု အပါးေတာ္ျမဲ ဗိုလ္သိန္းေဆြ ႏွင့္ ပုဏၰား ဦးလွေမာင္၊ ဦးေတေဇာ သာရ စသည့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ယခု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္ ဘုန္းဘုရား စာသင္တိုက္တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ေ႐ြးရာတြင္

  • မဟာၿမိဳင္ဆရာေတာ္၊ ႏွင့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္း၊ ပုဏၰား ဆရာ ဦးလွေမာင္၊တို႔က ၁၉၄၈ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁-ရက္၊ ၾကာသပေတး ေန႕ကိုလည္းေကာင္း၊
  • ဦးေတေဇာသာရ မွ ဇန္န၀ါရီ ၆-ရက္၊ အဂၤါေန႕ကို လည္းေကာင္း။
  • ဆရာ ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၅-ရက္ကိုလည္းေကာင္း အခါေပးၾက ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၈-ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆-ရက္ေန႕တြင္ လြတ္လပ္ေရး အခါေပးမည္ဟု သတင္းစာထဲတြင္ ေဖၚျပပါလာရာ ပညာရွင္မ်ားမွ ထိုရက္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေ၀ဘန္ခ်က္ မ်ား သတင္းစာမ်ား၌ ပါလာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာ႐ွင္ အခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ ျဖစ္လာၾကသျဖင့္- ဗိုလ္လက္်ာ မွ ပဲခူး ႐ိွ ေဗဒင္ပညာရွင္ ဦးသက္တင္ ကို အခါေတာ္ေမးရာ ၁၉၄၈-ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္၊ ယခု လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ အခါေတာ္ကို ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္က ဇန္န၀ါရီ ၆-ရက္၊ အဂၤါေန႕ အခါ မသင့္ပံုကို အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ နကၡတ္ ေဗဒင္ မဂၢဇင္းမွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ရာမာန္ က ဇန္န၀ါရီလ အခါေပး မေကာင္းပံုကို ေရးသားၿပီး၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆-ရက္ထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္လည္း တရားသူႀကီး ဦးသိန္းေဖ (ဘီေအ ဘီအယ္လ္) က ဇန္န၀ါရီ ၆-ရက္ ဇာတာဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္မည္ဟု ေဟာခဲ့ျပန္ပသညါ။
၁၉၄၉-ခု၊ ေမလထုတ္ အိႏၵိယ နကၡတ္ေဗဒင္ မဂၢဇင္းတြင္ ပါေမာကၡ ပီအစ္ရွစ္ထရီးမွ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာတြင္ အဂၤါ၊ စေန အထိုင္ မေကာင္းပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ဦးသန္းေမာင္က ဇန္န၀ါရီ ၁၅-ရက္၊ ၾကာသပေတး ေန႕ႏွင့္ ေဖၚျပထားသည့္ ၿပိႆလဂ္ တပ္ထားသည့္ ဇာတာသည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ႏွင့္ အနည္းငယ္ တူပါသည္။
ဆရာဦးသန္းေမာင္၏ ေဖာ္ျပခ်က္ ကား ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ေသာမၿဂိဳဟ္မ်ား ရပ္တည္ၿပီး၊ ေကာင္းကင္ေအာက္တြင္ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား ရပ္တည္ေစပါသည္။ လဂ္၏ ၁၀-တန္႕ ေကာင္းကင္ အျမင့္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပိုင္း က႑ ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး၊ လဂ္၏ ၄-တန္႕ ေကာင္းကင္ အျမင့္သည္ မိသားစု အေရး၊ အိမ္တြင္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ အနိမ့္ပိုင္းတြင္ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား ျခင္းသည္ မိသားစု အေရး အိမ္တြင္းေရး ရွဳပ္ေထြးလာေစၿပီး တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ကာ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမွဳ အျမဲတစ္ေစ ျဖစ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ပါကစၥတန္၊ အေနာက္ပါကစၥတန္၊ မ်ားခြဲထြက္ကာ ကက္႐ွ္မီးယား အေရး အခင္းႏွင့္ ယခုတိုင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ စစ္ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ ႐ိွၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဇာတာ တစ္ေစာင္တြင္ လဂ္ႏွင့္ ၄-တန္႔ တြင္ ပါပၿဂိဳဟ္ အေနအထိုင္ ကင္းရွင္းရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာတြင္ ၿဗိစာၦ လဂ္တြင္ ၅-ေတးၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္၍ အားအႀကီးဆံုး ေသာမၿဂိဳဟ္ႀကီး ႏွင့္ ပူးယွဥ္က အျပစ္တစ္သန္း ကင္းေစသည္ဟူေသာ အဆို အမိန္႕အရ လဂ္သည္ အလြန္အင္အားႀကီးကာ လဂ္အိမ္ ႏွင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ၁၀-တန္႕ ရာဇ ဌာနတြင္ ရပ္တည္ထားသျဖင့္ ကမာၻတည္သေ႐ြ႕ ျမန္မာတည္မည္ ဟူေသာ အေျခအေန ေကာင္းကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အိႏၵိယ မွ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာရွင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ အခ်ိန္ေပးျခင္းကို သန္႕ရွင္း စင္ၾကယ္စြာ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပဲ- သူတစ္ပါး ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာခြင္ကို ေ၀ဘန္ၾကသည္မွာလည္း လူ႔သဘာ၀ဟုပင္ မွတ္ယူရပါေတာ့မည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အခ်ိန္ မေပးခဲ့ရေသာ ဦးသန္းေမာင္၊ ဦးအုန္းသင္၊ ဆရာေမာက္ စသည္တို႔ ႏွင့္ ယခုလက္႐ိွ ေဗဒင္ ဆရာ အမည္ခံသူတို႔၏ ေ၀ဘန္မွဳသည္လည္း လူ႕သဘာ၀ ဟုသာ စိတ္ထဲ သေဘာထားမိပါေတာ့သည္။

(ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ေဖဥာဏ္ ၏ ဤေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး သမိုင္း ဆိုင္ရာ တန္ဘိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဗဟုသုတ မ်ား ပါ႐ိွသျဖင့္ အင္မတန္ ေလးျမတ္ေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက - ထိုေခတ္ ထိုကာလ ကို မမီခဲ့ၾကရေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္တို႔ အေနျဖင့္- မည္သည့္ အတြက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အခ်ိန္အခါ ကို ၁၉၄၈-ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္၊ အေနျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့ေၾကာင္း မသိ႐ိွရႏိုင္ပါေပ။
ဆက္လက္၍- ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ေဖဥာဏ္ မွ သူ၏ အျမင္ကို တင္ျပသြားရာတြင္-)

"၁၉၄၈-ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆-ရက္၊ အဂၤါေန႕ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၅၆ မိနစ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေတေဇာသာရ ေပးသည့္ အခ်ိန္သည္ မိန္လဂ္ ျဖစ္၍၊ လဂ္အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ ၉-တန္႕ တြင္ ရပ္တည္၍ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဆဲႀကီး ေလးဆဲတြင္ မြန္းတည့္ဆဲဆဲ ျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္ျခင္း တို႔႐ိွၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရ ဂုဏ္ သိကၡာႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ နိစ္န၀င္း စီးထားျခင္းသည္ အလြန္မေကာင္းသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ စန္း တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ရာဟု ႏွင့္ အၾကပ္ခံရၿပီး၊ စေနၿဂိဳစ္ႏွင့္ ကိန္းေနျခင္းသည္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဘြယ္ရာ မ်ားကို ျဖစ္ေစသျဖင့္ မေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာႀကီး ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္ တင္ျပသည့္ ၁၉၄၈-ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅-ရက္၊ ၾကာသပေတး ေန႕တြင္လည္း ႏိုင္ငံဂုဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွာ စေနအိမ္တြင္ ရပ္တည္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအားနည္း ေနသည့္ စေနၿဂိဳဟ္၏ အိမ္တြင္ တနဂၤေႏြ-တနဂၤလာ-ဗုဒၶဟူး-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ တို႔ ရပ္တည္ေနျခင္းကလည္း မေကာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ မြန္းလြဲ ၂-နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္ကို ေပးျခင္းသည္လည္း မြန္းတိမ္း ေနက်ပိုင္း ျဖစ္၍ မဂၤလာ အခါေပးရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္တြင္း မိသားစု အခ်င္းခ်င္း ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ျပည္တြင္း ေရးရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ၄-တန္႔သည္ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား အၾကားတြင္ ပါပကတၱရိ အၾကပ္ခံထားရပါသည္။ ၃-တန္႕တြင္ စေနၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ပလူတို႔တို႔ ရပ္တည္ေနၿပီး၊ ၄-တန္႕တြင္ ပါပၿဂိဳဟ္ အဂၤါ ရပ္တည္ေနကာ၊ ၅-တန္႕တြင္ ပါပၿဂိဳဟ္၊ နက္ပ္ကၽြန္းၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ေရးရာ ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ၄-တန္႕ အိမ္ကို ပါပၿဂိဳဟ္မ်ားက လႊမ္းမိုးလွ်က္ ႐ိွသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေရး ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ၄-တန္႕ အိမ္သည္ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား အျမင္ ကင္း႐ွင္းရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသညါ။ ၄-တန္႕ အိမ္ကို ေသာမၿဂိဳဟ္ အျမင္အယွဥ္မ်ားမွသာ ျပည္တြင္းေရး ေအးခ်မ္း သာယာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ နိစ္န၀င္း စီးနင္းျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း တစ္ခုသာ ေကာင္းပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အျပင္းအထန္ လွဳပ္႐ွား ေနသည့္အခ်ိန္ တြင္ ၁၀-ရက္ခန္႕ ေနာက္က်သြားမည္မွာလည္း မျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္။"ဆက္လက္၍- ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ေဖဥာဏ္ မွ ယခု လက္႐ိွ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ -
"ယခု လြတ္လပ္ေရး ဇာတာမွာ အေတာ္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဇာတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လဂ္သည္ ေဇ႒ နကၡတ္ ႏွင့္ ပူးယွဥ္ထားပါသည္။ ေဇ႒ နကၡတ္မွာ ေတာ္၀င္ ၾကယ္ႀကီး ေလးလံုးမွာ တစ္လံုး အပါအ၀င္ ျဖစ္ၿပီး၊ မင္းစိုး ရာဇာ တိုင္းႀကီး ျပည္ႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ နကၡတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေတာ္၀င္ ၾကယ္ႀကီး ေလးလံုးမွာ ေရာဟဏီ နကၡတ္၊ မာဃ နကၡတ္၊ ေဇ႒ နကၡတ္ ႏွင့္ ရတနာ သိဒၶိ နကၡတ္ တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းႀကီး ျပည္ႀကီး၊ တိုင္းေရး ျပည္ရာ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္မွဳကို ေပးႏိုင္စြမ္းသည့္ ေတာ္၀င္ ၾကယ္ႀကီး ေလးလံုး ျဖစ္ပါသည္။ လဂ္သည္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အံသာ နီးကပ္စြာ ပူးယွဥ္ျခင္း သည္ အျပစ္တစ္သန္းကို ၿငိမ္းသည္ ဟူေသာ ေရွးပညာရွင္ႀကီးမ်ား အဆိုအရ အလြန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကိန္းခန္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးသည္ အဘိဇိ နကၡတ္ ႏွင့္ ပူးယွဥ္ထား၍ အႏၲရယ္ အသြယ္သြယ္မွ ကင္းေ၀းၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ၿဂိဳဟ္ပူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သာသနာ ေရာင္၀ါတြင္ သူမတူေအာင္ ထြန္းေတာက္မည့္ အျမင္ယွဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ နိစ္မူကား စေနၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ န၀င္းတြင္ ပရိ၀တၱန ျပဳထားသျဖင့္ ေလာကီေရးထက္ ေလာကုတၱရာ ေရးက အေလးသာ ေနသျဖင့္ ေထရ၀ါဒ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္ သင့္ျမတ္ ေလ်ာက္ပါတ္သည့္ ၿဂိဳဟ္ အျမင္ ျဖစ္ပါသည္။ လဂ္အိမ္ရွင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ မိန္၊ သိဟ္ရာသီတြင္ ရပ္တည္ ေနျခင္းက သိဟ္ျခေသၤ့ေဟာက္ ကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ ၉-တန္႕ သုဘာ အိမ္ရွင္ တနလၤာ စန္းသည္ ၁၁-တန္႕ လာဘ အိမ္တြင္ ကန္ၾကာေပါက္ ကို ျဖစ္ေစျခင္းက အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိ ဂုဏ္ ျမင့္မားေရး ႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး အတြက္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္သည့္ ၿဂိဳဟ္ျမင္ ၿဂိဳဟ္ယွဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ တနလၤာ ၿဂိဳဟ္တို႔ ၆၀ ဒီဂရီ ဆပ္စတိုင္း ျမင္ျခင္းသည္လည္း ခ်မ္းေျမ့ သာယာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုတနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ နက္ပ္ကၽြန္းၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးယွဥ္ထားသျဖင့္ သနားျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္ထားျခင္း၊ ေနာင္တမလြန္ သံသရာ အတြက္ ပိုမို အေလးထားျခင္းကို ေဖၚျပထားသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အလြန္လိုက္ဖက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မဂၤလာ အခါေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာ စကား ေမာ္ကြန္း ထိုးအပ္ပါသည္။
လဂ္ေပၚတြင္ ၅-ေတးၿဂိဳဟ္ ႏွင္ ့ ၃ ဂၤါၿဂိဳဟ္တို႔ အံသာ နီးကပ္စြာ ပူးယွဥ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၿဗိစၧာရာသီ အတြက္ ေယာဂ ကာရက ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ၅-ေတး ၿဂိဳဟ္ႀကီးသည္ ေဇ႒ နကၡတ္ႏွင့္ ပူးယွဥ္ၿပီး ၀ဂၢဳတၱမ န၀င္းစီးကာ လဂ္အိမ္ရွင္ ကသစ္ ၃ ဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္လည္း ပူးယွဥ္ထားပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ၿဂိဳဟ္ပူး ၿဂိဳဟ္ယွဥ္ ယုဂ္ျဖစ္ၿပီး ရာဇယုဂ္၊ ဓန ယုဂ္၊ ဘဂ်ယုဂ္ စသည့္ ယုဂ္ေကာင္းမ်ား ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ရာဇာယုဂ္သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဂုဏ္ျဒဗ္ ႀကီးမားလာျခင္း၊ ဓန အင္အား ေတာင့္တင္းလာျခင္း ႏွင့္ ၃ ဂၤါ၊ ၅ ေတးၿဂိဳဟ္ ပူးယွဥ္ မွဳတို႔ေၾကာင့္ စစ္ဘက္ အင္အားပါ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာ လာမည္ကို ေဖၚျပပါသည္။ ေရေအာက္ သယံဇာတ ပစၥည္း ျဖစ္ေသာ ေရနံ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြဲ ႏွင့္ တြင္းထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္စပ္ေနေသာ ငါး၊ ပုဇြန္၊ ပုလဲ ေမြးျမဴေရး စေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္း တာတမံႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ား၊ စစ္ဘက္၊ စက္ဘက္ ဆိုင္ရာ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မည့္ ႏွစ္ ျဖစ္ပါည္။ ၅ ေတးၿဂိဳဟ္ သဘာ၀ တရားအရ ၁၂ ႏွစ္ အတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ အျမင့္မားဆံုး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄-ဟူးၿဂိဳဟ္ ဥဳစ္န၀င္း စီးျခင္းသည္ ကုန္သြယ္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား အခြင့္အလမ္း ပြင့္လင္းလာၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ စီးပြားေရး လမ္းသစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာမည့္ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။"
(ဤေဆာင္းပါးသည္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ေဖဥာဏ္ အျမင္ ႏွင့္ မွ်ေ၀မွဳကိုသာ လက္ဆင့္ကမ္း ေ၀မွ်ျခင္း သက္သက္ျဖစ္ၿပီး- MOTAA မိုးတား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေ၀ဘန္မွဳ၊ မွတ္ခ်က္ေပးမွဳ၊ ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာမွဳတို႔ကို လံုး၀ မျပဳလုပ္မည္သာ မက- ေရွးဆရာ မ်ား၏ ေလ့လာ သံုးသပ္မွဳတို႔ကို - မိမိ အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ ေျပာၾကားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အထက္ပါ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္တို႔မွာ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ေဖဥာဏ္၏ အာေဘာ္ သက္သက္ သာျဖစ္၍ MOTAA မိုးတား အာေဘာ္ မဟုတ္ ေၾကာင္း- အမ်ားအား သိေစအပ္ပါသည္။)

[+/-] show/hide this post

2 comments:

Anonymous said...

ေအာက္ပါစာေႀကာင္းကုုိ နားမလည္ပါဆရာ။ ၆ရက္ထက္ ဘာကပုုိေကာင္းတာပါလဲ?

ထိုအခ်ိန္က ဇန္န၀ါရီ ၆-ရက္၊ အဂၤါေန႕ အခါ မသင့္ပံုကို အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ နကၡတ္ ေဗဒင္ မဂၢဇင္းမွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ရာမာန္ က ဇန္န၀ါရီလ အခါေပး မေကာင္းပံုကို ေရးသားၿပီး၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆-ရက္ထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ အရဲ႕ အျမင္က- ဇန္န၀ါရီလ အေနနဲ႕ အခါမေကာင္းဘူးလို႔ ျမင္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္သြားတဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၄-ရက္ေန႕က - ဇန္န၀ါရီလ ၆-ရက္ထက္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုထားျဖစ္တယ္ လို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေတြကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတြရဲ႕ အျမင္သာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္- ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုတဲ့ ရွဳေထာင့္ေတြ ကြာဟ ေနၾကတယ္လို႔ပဲ နားလည္ပါတယ္။

Post a Comment