Sunday, February 20, 2011

ယံုၾကည္မွဳ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးတရား ႏွင့္ အစြန္းေရာက္မွဳမ်ား။

ႏိုင္ငံတိုင္း၊ ေဒသတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ လူမ်ိဳးစုတိုင္း တို႔တြင္ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမွဳ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အရ- ယံုၾကည္ မွဳမ်ား ႐ိွစျမဲပါေပ။

 •  ေ႐ွးေခတ္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး တို႔အေနျဖင့္ ဖာ႐ိုဘုရင္ တို႔သည္ ေနနတ္သားမွ ဆင္းသက္ လာသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 •  ေ႐ွးေခတ္ အက္ဇ္တက္ Aztec လူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ နတ္မင္းတို႔အား လူ၏ ႏွလံုးသားျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ ရမည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 •  အေနာက္တိုင္း ကေလးငယ္တို႔ အေနျဖင့္- ခရစ္စမတ္ ကာလတြင္ စင္တာ ကေလ့ာ ႀကီး အမွန္တကယ္ပင္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္လာ၍ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို လာပို႔ ေပးသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 •  အေနာက္တိုင္း သား အခ်ိဳ႕ အေနျဖင့္ နံပါတ္ ၁၃ သည္ ကံမေကာင္းေသာ ဂဏန္း၊ ၆၆၆- သည္ မိစၦာတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဂဏန္း စသည္ျဖင့္ ယံုၾကည္ သကဲ့သို႔၊
 •  တ႐ုပ္ လူမ်ိဳးတို႔ကလည္း ၄ ဂဏန္းသည္ မေကာင္း၊ ၈-ဂဏန္း သည္ ေကာင္း၏ ဟု လည္းေကာင္း၊
- စသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံု ယံုၾကည္ ထားတတ္ၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ယံုၾကည္မွဳတို႔သည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ (Tradition) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဓေလ့ထံုးစံ (custom) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕သည္ ယံုၾကည္ သက္၀င္မွဳ အေနအထား (belief) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕သည္ အစြဲအလမ္း (superstition) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕သည္ အယူသည္းမွဳ (fanatic ) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း လူသားတို႔ အၾကားတြင္ ျပန္႕ႏွံ႕ တည္႐ိွေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး တို႔သည္လည္း- မိမိတို႔ ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား၊ အသက္အ႐ြယ္ အလိုက္၊ ေဒသ အလိုက္၊ မိ်ဳး႐ိုး အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မွဳမ်ား ႐ိွခဲ့ၾက ပါ၏။

ဥပမာ
- အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားသည္ တန္ခူး သာလွ၊ ထြန္းပ ကဆုန္ စေသာ- အစဥ္ အလာျဖင့္ ရက္ရာဇာ ကိုေ႐ြး၊ ျပႆဒါး ကို ေရွာင္၍ အလုပ္လုပ္တတ္၏။
- အခ်ိဳ႕က အေရးႀကီးေသာ ေန႕မ်ားဆိုလွ်င္ တနလၤာေန႕ကို အလုပ္မလုပ္လို၊
- အခ်ိဳ႕က “တ၊တန္၊ က၊ ေနာက္။ န၊ ၀ါ၊ ၀ါ၊ ေျမာက္။ ေတာ္၊ ကၽြတ္၊ မုန္း၊ ေရွ႕။ နတ္၊ ျပာ၊ တြဲ၊ ေတာင္၊ လူတို႔ေဘာင္ ေ႐ွာင္ရန္ နဂါးလွည့္” ဆိုသည့္ နဂါးေခါင္း လွည့္ အတိုင္း ခရီးသြားရမည့္ အရပ္မ်က္ႏွာကို နဂါးလွည့္ သင့္မသင့္ စစ္ေဆးတတ္ၾကပါ၏။
- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေရငန္ပိုင္ ဦး႐ွင္ႀကီးကို ၀ါ၀င္၊ ၀ါထြက္ ပူေဇာ္ တတ္ၾကသလို- ျမန္မာ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျမင္းျဖဴရွင္ စသည္ျဖင့္ ေဒသ အလိုက္ မ်ားစြာေသာ ယံုၾကည္မွဳမ်ား ႐ိွတတ္ၾကပါ၏။
- အျခားျခား ေသာ ယံုၾကည္မွဳ- လိုက္နာမွဳ၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ား မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ ႐ိွေနၾက ပါေသးသည္။

ထံုတမ္းစဥ္လာ၊ ႐ိုးရာ ဓေလ့ လိုက္နာမွဳတို႔သည္ ယဥ္ေက်းမွဳ၏ အစိတ္အပိုင္း၏ ျဖစ္၏။ ယဥ္ေက်းမွဳသည္ လူမ်ိဳး၏ အဆင့္အတန္း ျဖစ္္၏

ယဥ္ေက်းမွဳသည္ မိမိလူမ်ိဳး၏ ကိုယ္ပိုင္မူ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ျဖစ္၏။ ဥပမာ အားျဖင့္- ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ သၾကၤန္သည္ ျမန္မာတိုင္းက ဂုဏ္ယူရေသာ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမွဳျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ နတ္ ကႏၷားပြဲ တို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားက စိတ္၀င္စားရေသာ ယံုၾကည္မွဳ ဓေလ့ တစ္ခု ျဖစ္၏။

ထံုးတမ္းစဥ္လာ ယံုၾကည္မွဳမ်ားသည္- အျခား မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် မထိခုိက္ မပ်က္စီး ေစသည့္ ယံုၾကည္မွဳ ထံုးတမ္း မ်ားျဖစ္ေနလွ်င္- အျခားသူမ်ား အေနျဖင့္ မယံုၾကည္ လက္မခံလွ်င္ ေန- ထိုယံုၾကည္ လက္ခံမွဳမ်ားကိုမူ အထင္ေသး၊ အျမင္ေသး တိုက္ခိုက္ ကဲ့ရဲျခင္း မွာ မျပဳသင့္ေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

အမ်ိဳးသား ပညာ၀န္ေဟာင္း ဆရာႀကီး ဦးဖိုးက်ားကလည္း- သူ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ယံုၾကည္မွဳကို မကဲ့ရဲ႕ မတိုက္ခိုက္သင့္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

အႏၲရာယ္ ကင္းသည္ဟု သူ႔ အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ထားေသာ ဂါထာ ေလး တစ္ခုကို အျမဲမျပတ္ ႐ြတ္ဆို ေနသူ တစ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕ၿပီးေနာက္- ထိုဂါထာသည္ ဘုရားေဟာ မဟုတ္၊ ပါဠိ ပါဌ္သားမ်ား မမွန္ေသာ ဂါထာျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ထိုသူ၏ အားကိုးရာ ယံုၾကည္မွဳ ကို တိုက္ခိုက္ ေ၀ဘန္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူ႔တြင္ ေရာ၊ မိမိတြင္ပါ အက်ိဳး႐ိွႏိုင္ ပါ၏လား၊

ထိုသူ႔ ခမွာ- မိမိေလာက္ ဗဟုသုတ မရိွေသာ သူျဖစ္ခဲ့ယင္- သူ၏ ယံုၾကည္ အားထားမွဳတို႔ ပ်က္စီး သြား၍ အားကိုးရာ မဲ့သြားပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မွဳ ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ထိုသူသည္ အေ၀ဘန္ မခံသူျဖစ္လွ်င္ ဤေနရာတြင္ ေျပာသူႏွင့္ အေျခအတင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မွဳ တို႔သည္- တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ပြား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ၊ တိုက္ဆိုင္ ခဲ့ေသာ အေၾကာင္း ခ်င္းရာ တို႔ကို အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ရာ- ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေန၊ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ အေၾကာင္း ခ်င္းရာ တို႔ မ႐ိွေသာ အခ်ိန္ ကာလသို႔ေရာက္လာေသာ အခါ မည္သည့္ အေၾကာင္း မ်ားကို အေျခခံ၍ ထိုယံုၾကည္မွဳ အစြဲတို႔ ျဖစ္လာရျခင္းကိုပင္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္၍ မရလာေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာ တတ္ပါ၏။

အေနာက္ႏိုင္ငံ တစ္ခုတြင္ ေမ်ာက္ ၅-ေကာင္ကို ေလွာင္ခ်ိဳင့္ တစ္ခုတြင္ ထား၍ စမ္းသပ္မွဳ တစ္ခု ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။
ပထမ ဦးစြာ ေမ်ာက္ ၅-ေကာင္ကို ေလွခါးတစ္ခု ရိွေသာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္တြင္ ထည့္ထား၍ - ေရခဲ တမွ် ေအးစက္ေသာ ေရဖ်န္းႏိုင္မည့္ ေရပိုက္ကို အဆင္သင့္ ထား႐ိွသည္။
ထို႔ေနာက္ ေလွာင္ခ်ိဳင့္၏ မ်က္ႏွာက်က္မွ ေန၍ - ေလွခါး ၏ အထက္တည့္တည္ တြင္ ငွက္ေပ်ာခိုင္ တစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆြဲ လိုက္သည္။
ထင္ထားသည့္ အတိုင္း- ေမ်ာက္ တစ္ေကာင္သည္ ေလွခါးဆီသို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ လုတက္၍ ငွက္ေပ်ာခိုင္ကို ယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေတာ့၏။
ထိုေမ်ာက္ ေလွခါးေပၚသို႔ စတက္သည္ႏွင့္ သုေတသန ျပဳသူတို႔သည္ - ေအာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေမ်ာက္ ၄-ေကာင္အား ေရခဲေရ ျဖင့္ ပက္ဖ်န္း ပါေတာ့သည္။
ဒုတိယ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ေလွခါးေပၚ တက္ေသာ အခါတြင္လည္း - ထိုနည္းတူပင္ ေအာက္တြင္ က်န္ေသာ ေမ်ာက္တို႔အား ေရခဲေရျဖင့္ ဖ်န္းျပန္၏။
ထိုစမ္းသပ္မွဳကို ထပ္ျပန္ တလဲလဲ အႀကိမ္မ်ားစြာ လုပ္လိုက္ေသာ အခါ ေမ်ာက္တို႔တြင္ သင္ခန္းစာ တစ္ခု ရလာ၏။
ထိုအခါ မိမိတို႔ ေရေအးျဖင့္ ပက္ဖ်န္းခံရျခင္းသည္ အျခား ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ေလွခါးေပၚ တက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ေမ်ာက္တို႔က လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာရသြားသျဖင့္ ေလွခါးေပၚ တက္ေသာ ေမ်ာက္ကို ႐ိုက္ရမည္ ဟု နားလည္သြားသကဲ့သို႔- မိမိတက္လွ်င္ လည္း အ႐ိုက္ခံ ရမည္ကို သေဘာေပါက္ သြားသျဖင့္ ေလွခါးေပၚသို႔ တက္ရန္ မႀကိဳးစားေတာ့။

သို႔ျဖင့္ ေမ်ာက္ ၅-ေကာင္ စလံုး ထိုအေျခအေန ကို နားလည္သြားေသာ အခါ-

လက္႐ိွ ေမ်ာက္မ်ားအနက္မွ တစ္ေကာင္ကို ဖယ္ထုတ္၍ ထိုအေၾကာင္းကို မသိေသးေသာ အျခား ေမ်ာက္ အသစ္ တစ္ေကာင္ကို ထိုေလွာင္ခ်ိဳင့္သို႔ သြင္း လိုက္သည္။

ေမ်ာက္အသစ္သည္ ငွက္ေပ်ာခိုင္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ေလွခါးေပၚတက္ရန္ ႀကိဳးစားေတာ့၏။ ထိုအခါ- မိမိတို႔ ေရခဲေရျဖင့္ အျဖန္းခံရျခင္းကို မျဖစ္လိုသည့္ က်န္ေမ်ာက္ ၄-ေကာင္တို႔သည္ ထိုေမ်ာက္အား ဆြဲခ်ၿပီး ၀ိုင္း၀န္း ႐ိုတ္ပုတ္ေတာ့သည္။
ထိုေမ်ာက္ အသစ္သည္ ေရခဲေရျဖင့္ အပက္ခံရသည့္ စမ္းသပ္မွဳကိုလည္း မသိခဲ့၊ သို႔ေသာ္ သူသိ လိုက္သည္က - သူေလွခါးေပၚ တက္သည္ႏွင့္ အထုခံ အ႐ိုက္ခံ ရျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူလည္း အေၾကာင္းရင္းကို မသိေသာ္လည္း ေလွခါးေပၚတက္ရန္ ထပ္မႀကိဳးစားရဲေတာ့။

ထို႕ေနာက္- ေရဖ်န္းျခင္း စမ္းသပ္မွဳတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ က်န္ ေမ်ာက္ ၄-ေကာင္ အနက္မွ တစ္ေကာင္ကို အျခား ေမ်ာက္အသစ္ တစ္ေကာင္ႏွင့္ အစားထိုးလိုက္၏။ ထိုအခါ တြင္ ေရခဲေရ အေတြ႕အၾကံဳ မရခဲ့သည့္ ေစာေစာက ေမ်ာက္ကလည္း က်န္ေမ်ာက္တို႔ႏွင့္ အတူေရာ၍- ေလွခါးေပၚတက္ေသာ ေမ်ာက္အသစ္ အား ၀ိုင္း၀န္း ႐ိုတ္ပုတ္၏။

ေသခ်ာၿပီးေနာက္- က်န္ေမ်ာက္တို႔ကိုလည္း - ေမ်ာက္အသစ္တို႔ျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း အစားထိုး သြား၏။

သို႔ျဖင့္ပင္- ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲတြင္ ေရခဲေရျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေမ်ာက္အားလံုး ကုန္သြားၿပီး- ေရခဲေရ အေၾကာင္းကို မသိသည့္ ေမ်ာက္တို႔ခ်ည္းသာ ျဖစ္သြား၏။
သို႔ေသာ္ ထိုေမ်ာက္တို႔ သိသြားသည္မွာကား- ေလွခါးေပၚ မတက္ရ၊ တက္လွ်င္ အားလံုး၏ ၀ိုင္း၀န္း ႐ိုက္ပုတ္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္၏။

သို႔ျဖင့္ပင္- မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္း ေသေသခ်ာခ်ာ မသိ႐ိွပဲ လွ်က္ - ေမ်ာက္တို႔တြင္ ဤအခ်က္သည္ ဥပေဒ ဓေလ့ ထံုးစံ အျဖစ္သို႔ေရာက္သြား၏။

ထိုအခ်က္သည္ မည္သည္ကို ေဖၚျပေနပါသနည္း။

မည္သို႔ မလုပ္ရ၊ မည္သို႔ လုပ္ရမည္ ဆိုေသာ ထံုးတမ္း ဓေလ့တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခု ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ခဲ့၏။ ထိုအေတြ႕အၾကံဳ မ႐ိွေတာ့ေသာ္လည္း- လက္ဆင့္ကမ္း လိုက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ႐ိုးရာ ထံုးတမ္းတို႔ ျဖစ္လာခဲ့ရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ အေနျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းကို မျမင္သိ နားမလည္ႏိုင္ပါပဲလွ်က္ - ထိုဓေလ့ ထံုးစံ ကို ႐ွဳံ႕ခ် ျခင္းသည္ကား - ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါေပ။ အတိတ္ အေၾကာင္း ႐ိွခဲ့ပါ၏။ အတိတ္က ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သူတို႔က - ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ယံုၾကည္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္-အခ်ိဳ႕ေသာ ယံုၾကည္မွဳတို႔သည္ အစြန္းေရာက္သြားေသာ အခါ-

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ေက်း႐ြာေလး တစ္ခုတြင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ ဘြယ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့၏။
မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မွဳ၊ ႐ြာထံုးစံ၊ လူမ်ိဳး ထံုးစံ မတူညီမွဳ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ အိႏၵိယတြင္- အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မိမိ႐ြာသူ၊ ႐ြာသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရ ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ႐ိွေသာ ႐ြာအခ်ိဳ႕ ႐ိွသကဲ့သို႔၊ မိမိ႐ြာသား ခ်င္းသာ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည္၊ ျပင္ပ သူစိမ္းႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခ်င္း မျပဳရ ဆိုေသာ ႐ြာမ်ားလည္း ႐ိွပါသည္။

ထိုေၾကကြဲဘြယ္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႐ြာေလးမွာကား- မိမိ႐ြာသူ၊ ႐ြာသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရ ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္႐ိွေသာ ႐ြာတစ္႐ြာ ျဖစ္ပါ၏။

ထို႐ြာေလးတြင္ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ႐ြာသူ မိန္းကေလးတို႔ လူငယ္တို႔ သဘာ၀ အတိုင္း ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္ မိသြား၏။

သို႔ေသာ္ တစ္႐ြာသားခ်င္း မခ်စ္ႀကိဳက္ရဆိုေသာ ႐ြာထံုးစံေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကၿပီး- ေနာက္ဆံုး တစ္ေန႕တြင္ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးအား ခိုးေျပးသြား၏။ ေကာင္ေလး၏ ညီအကို ၀မ္းကြဲ အိမ္တြင္ ယာယီ ပုန္းေအာင္းေနခိုက္ - ၂-ဘက္မိဘ မ်ားႏွင့္ ႐ြာလူႀကီးမ်ား သိသြားၿပီး- ထိုအိမ္အေရာက္ လိုက္လာခဲ့ၾကေတာ့သည္။

႐ြာထံုးစံကို ေဖါက္ဖ်က္ေသာ မိန္းကေလးအား - မိမိ၏ အ႐ွက္ ကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ (Honor Killing) မိန္းကေလး၏ ဘခင္ ကိုယ္တိုင္- ဦးေခါင္းကို ႐ိုက္ခြဲ အဆံုးစီရင္ လိုက္သည္သာ မက- ႐ြာသား လူငယ္ေလး အားလည္း- က်န္႐ြာသူ ႐ြာသားမ်ားက ဘ၀ ဇတ္သိမ္း ေပးလိုက္ၾကပါသည္။

သတင္းအရ ႐ြာသို႔ ေရာက္လာေသာ သတင္းေထာက္မွ ထိုျဖစ္ရပ္ကို စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေမးၾကည့္ ေသာအခါ- ေက်း႐ြာမွ တာ၀န္႐ိွ ပုလိပ္အရာ႐ိွမွ ေျပာျပခဲ့သည္မွာ- “ဒီကိစၥဟာ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုပါပဲ- အခုမွပဲ ၿပီးသြားေတာ့တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူဆိုလိုေသာ “မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္” ဆိုေသာ စကားသည္- ေကာင္ေလး ႏွင့္ ေကာင္မေလး တို႔အား ဥပေဒ မဲ့ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္သည္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ စကားအရ သတိထားမိ ႏိုင္ပါသည္။

ဟုတ္ပါၿပီ။ သို႔ဆိုလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ အယူအဆ တို႔သည္ - အစြန္းေရာက္သြားပါက အျခားသူမ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစတတ္သည္ကို နားလည္မည္ ဆိုလွ်င္-ေအာက္ပါ တို႔သည္ သာဓကမ်ား ျဖစ္၏။

 • တစ္ခ်ိန္က လူမ်ားအား သတ္ျဖတ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း ဆိုေသာ ယံုၾကည္မွဳမ်ိဳး။
 • အေနာက္တိုင္း ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တို႔ေၾကာင့္ အၾကားအျမင္ ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စုန္းဟု ယိုးစြပ္၍ အ႐ွင္လတ္လတ္ မီး႐ိွဳ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ (ျပင္သစ္ အာဇာနည္ အမ်ိဳးသမီး ဂ်ဳန္းသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဤသည္ကို သတ္ျဖတ္သည္ဟု မေခၚပဲ- Purification ေခၚ အျပစ္႐ိွေသာ ထိုသူ၏ ၀ိညာဥ္အား မီးျဖင့္ သန္႕စင္ေပးျခင္းဟု သူတို႔က ေခၚပါ၏။)
 • ဘာသာေရး စစ္ပြဲႀကီးမ်ား ႏွင့္ အၾကမ္းဘက္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား။
ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္ၾကည့္လိုက္ပါစို႔- တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အယူအဆ မ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္ အႏၲရာယ္ မ႐ိွေသာ္လည္း- လူအမ်ား၏ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္မွဳကို ကာကြယ္ျခင္းအား ဟန္႕တား ပိတ္ပင္ျခင္းျဖင့္ - ျဖစ္ေပၚလာေသာ အႏၲရာယ္၏ ပမာဏကို ပို၍ ႀကီးက်ယ္ ေစျခင္း မ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ တြင္ Fire Drill ေခၚ မီးေလာင္ျခင္း အေရးေပၚကိစၥ ျဖစ္လာလွ်င္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္ နည္းကို ေလ့က်င့္ၾကရ၏။ ႐ံုးမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ တြင္ ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရ၏။ ယခု အခါ အၾကမ္းဘက္သမားမ်ားမွ ဓါတု လက္နက္ တို႔ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာလွ်င္ သာမာန္ ျပည္သူ တို႔ အေနျဖင့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ကို သိ႐ိွ နားလည္ရန္ Drill မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾက၏။ အျခားႏိုင္ငံမွ မိမိအား အေ၀းေရာက္ ဒံုးက်ည္ ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာလွ်င္ တုန္႔ျပန္ ႏိုင္ေစရန္ War Game Drill မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၾက၏။

ဤေလ့က်င့္ခန္း Drill တို႔သည္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ဓါတုလက္နက္ အတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ေစေသာ နိမိတ္မ်ားလား။ ထို ေလ့က်င့္ခန္း တို႔သည္ ဆိုးျခင္းကို ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားလား၊ ဆိုးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ထိခုိက္မွဳ နည္းပါးေစရန္ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားလား ဆိုသည္ကိုေတာ့ ဦးစြာ ေစာေၾကာသင့္၏။

မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါး အခ်ိဳ႕တြင္ - မီးသတ္ကားကို ေရျဖည့္ထား၊ ဆီျဖည့္ထား၊ ပန္႔မ်ား အလုပ္ လုပ္မလုပ္ စစ္ေဆး ထားမည္ ဆိုပါက မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္တတ္သည္ ဆိုေသာ ေရးသားခ်က္ မ်ားကို ဖတ္မွတ္ဘူးပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္- ထိုယံုၾကည္မွဳကို လိုက္နာမည္ ဆိုပါက ေအာက္ပါတို႔ကို ဦးစြာ စစ္ေဆး သင့္ပါသည္။

 •  ထိုယံုၾကည္မွဳ အတိုင္း လိုက္နာေသာ တနည္းအားျဖင့္ မီးသတ္ကားကို အဆင္သင့္ မလုပ္ထားလွ်င္ မီးေလာင္မွဳ အမွန္တကယ္ နည္းႏိုင္၏ မနည္းႏိုင္၏ ကို- ထိုယံုၾကည္မွဳ လိုက္နာေသာ ေဒသ တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မီးေလာင္မွဳ အႀကိမ္ အေရအတြက္ႏွင့္ လက္႐ိွ မီးသံုးစြဲေသာ ပမာဏ အခ်ိဳး ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မီးေလာင္မွဳ အႀကိမ္ အေရအတြက္ မီးသံုးစြဲ ေသာ ပမာဏ အခ်ိဳးအစား- မည္သည္က ပိုမ်ား ပါသနည္း။
 • မီးေလာင္မွဳ အခ်ိဳးခ်င္း တူညီပါက- မည္သည္က ပို၍ ဆံုး႐ံွဳးမွဳကို ျဖစ္ေစပါသနည္း။
 • မီးေလာင္မွဳ အခ်ိဳးခ်င္း တူညီပါက- မည္သည္က ပို၍ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္မွဳကို ျဖစ္ေစ ပါသနည္း။
သဘာ၀ ယုတၱိက်က်ျဖင့္ စဥ္းစား ေစလိုပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ သည္ အျခားဘာသာမ်ားကဲ့သို႔ ယံုၾကည္႐ံု သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ပဲ- အေၾကာင္းတရား တို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ ၀ါဒ ျဖစ္ရာ- ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ အေၾကာင္း အက်ိဳးကို ပို၍ပင္ နားလည္ သင့္ပါေသးသည္။

တစ္ဖန္- မီးသတ္ကား ကို အဆင္သင့္ လုပ္ထားေသာ ေန႕တြင္ မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္ပြားရျခင္း တို႔ကို တိုက္ဆိုင္စြာ ၾကံဳရပါက- 


 • ထိုမီးသတ္ ၀န္ထမ္း ၏ မသိစိတ္ Unconscious mind တြင္ မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္လာမည္ကို အလိုအေလ်ာက္ အာ႐ံုရျခင္း déjà vu ျဖစ္ေနျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ ဘူးလား။
 • ေရၾကီးေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ စာ၀တီး တို႔သည္ အသိုက္မ်ား ျမင့္ျမင့္ ေဆာက္တတ္ျခင္းကို ဒီေရေရာက္ ေက်း႐ြာတို႔မွ လူအမ်ား သိထားတတ္ၾကပါသည္။ စာ၀တီး အသိုက္ ျမင့္ျမင့္ ေဆာက္၍ ေရႀကီးျခင္းလား၊ ေရႀကီးမည္ကို တိရစာၦန္ တို႔၏ Instinct တြင္ အာ႐ံုရ၍ အသိုက္ ျမင့္ျမင့္ ေဆာက္ၾကျခင္းလား။
 • ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား မလွဳပ္ခင္ တြင္ ငါးမ်ားသည္ ကမ္းေျခသို႔ ထူးျခားစြာ ေရာက္လာ တတ္ျခင္း တို႔ ျမင္ရတတ္ေလရာ- ငါးမ်ား ကမ္းေျခ လာျခင္းသည္ ငလ်င္ လွဳပ္ေစရန္ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားလား၊ ငလ်င္လွဳပ္မည္ကို ငါးမ်ားက ႀကိဳ၍ သိျခင္းလား စသည္တို႔ကို သဘာ၀ က်က် စဥ္းစား သင့္ၾကပါသည္။
အရာ အားလံုးတို႔သည္ အေၾကာင္းတရား တို႔ေပၚသာလွ်င္ မီွခုိပါသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း တစ္ခုမွ မ႐ိွပါ။ သို႔ေသာ္ မည္သည္က အေၾကာင္းတရား အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို လည္းေကာင္း၊ ထိုအစြဲသည္ အက်ိဳးရိွမ႐ိွ၊ အက်ိဳးပ်က္ မပ်က္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို လည္းေကာင္း ေစာေၾကာသင့္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ မလိုအပ္ေသာ အစြဲမ်ား၊ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္းမွ ဟန္႔တားေသာ အစြဲမ်ားကို ဆက္လက္ ကိုင္တြယ္ ထားသင့္ၾကပါသလား။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

4 comments:

ကိုပခန္း said...

ေမ်ာက္ ၅ ေကာင္ စမ္းသပ္မႈကို သေဘာက်ပါတယ္ဆရာ။ ဓေလ့ထံုးထမ္းမ်ားကိုလည္း သတိျပဳဖို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုလာၿပီေပါ့ဆရာ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းေရ-
အျခားသူေတြနဲ႕ မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အသက္၊ စည္းစိမ္၊ အိုးအိမ္ေတြကို မထိခိုက္ မပ်က္စီးႏိုင္ သေ႐ြ႕- လူတိုင္းဟာ မိမိယံုၾကည္ရာ ဓေလ့ ထံုးစံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယံုၾကည္မွဳေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရတာ ေတြထဲမွာ ဟစ္တလာကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခဲ့မွဳမ်ိဳးေၾကာင့္ - ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရသလို၊ ဂ်င္ဂ်ဳန္း ကိစၥမွာလည္း လူေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆိပ္ေသာက္ ေသခဲ့ၾကပါတယ္။ အားလံုးကို ဒုကၡမေရာက္ ေစဘို႔က အဓိက ပါပဲဗ်ာ။ ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

Unknown said...

ဆရာႏ်ဴမာန္ခင္ဗ်ား.....

ဒီပို႔ေလးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း....

ဟိန္းတင့္ေဇာ္

YE MYINT said...

ဆရာႏ်ဴမာန္ခင္ဗ်ား-

ဗုဒၵရဲ.အဆံုးအမအရေတာ့ လူေတြဟာ အ၀ိဇၡာေခၚတဲ့ မသိမွဳ၊ မွားယြင္း ေသာယံုၾကည္မွဳ မစၧာဒိဌိအယူေတြနဲ. ကိုယ္မွန္မယ္ ထင္တာေတြလုပ္ေန တာၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဆံုးမသြန္သင္လမ္းၿပသူ၊ ဆံုးမထားတဲ့တရား နဲ. အဲဒီ့တရား ေတြကို လိုက္နာေလ့က်င့္ေနသူအတြက္ေတာ့ ဆရာတင္ၿပထားတဲ့ မလိုလားအပ္တဲ့ကိစၥေတြဟာလံုး၀မရွိေတာ့့ပါဘူး။
အင္မတန္သတိၿပဳသင့္ေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို တင္ၿပထားတဲ့ အတြက္ သတိ တရားထားအစဥ္ထားလ်င္ မွားယြင္းမွဳနည္းမွာပါလို.သာ ျဖည့္စြက္တင္ၿပပါရေစ။ ဆရာ့ေစတနာကိုေလးစားလ်က္

ဦးရဲၿမင့္
ေခတၱ ကတၱမႏၵဴး၊နီေပါ။
၂၁-၃-၂၀၁၁

Post a Comment