Tuesday, February 15, 2011

ျပည္သူခ်စ္ေသာ အင္ဒီရာ (သို႔မဟုတ္) ပရိ၀တၱန ေယာဂ သံုးထပ္ကြမ္း ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္သမီး အင္ဒီရာ၊ ျပည္သူတို႔၏ အမိ သဘြယ္ ေလးစား ခ်စ္ခင္ျခင္း ခံရေသာ - အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည့္ အင္ဒီရာ ဂႏၵီကို- အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၊ အလာဟာဘတ္ ၿမိဳ႕တြင္- ၁၉၁၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉-ရက္၊ ည ၁၁း ၁၁ - ၌ ဖခင္ ျဖစ္သူ ဂ်၀ါဟလာ ေန႐ူးႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူ ကာမလာ ေန႐ူးတို႔မွ ေမြးဖြား သန္႔စင္ခဲ့သည္။

 • အေျခခံ ပညာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၃၄-၃၅ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ စာဆိုေတာ္ႀကီး ရာဘိျႏၵာ နတ္သ္ဂိုး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း တြင္ ဆက္လက္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပဲြကို ေျဖဆို ခဲ့ေသာ္လည္း - မေအာင္ျမင္ သျဖင့္ ၀င္ခြင့္မရခဲ့။ ၁၉၃၇-တြင္မွာ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္၊ ဆိုမာ ဗီလီး ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္ခြင့္ ရခဲ့၏။ ေနာင္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္လာမည့္ ဖာ႐ိုးဇီ ဂႏၵီႏွင့္ ဤကာလတြင္ပင္ ဆံုေတြ႕ခဲ့၏။ သို႔ႏွင့္ပင္ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔ ၂-ဦး လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
 • ၁၉၄၁-တြင္ အိႏၵိယသို႔ ျပန္ေရာက္ကတည္းက အိႏၵိယ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၄-တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ေန႐ူး ဆံုးပါးၿပီးေနာက္ - အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္လာ၍၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး တာ၀န္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး တာ၀န္၊ ျပည္ပေရးရာ ၀န္ႀကီး တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့၏။
 • ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ မွ ၁၉၇၇ မတ္လ ၂၄ အထိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ပထမ အႀကိမ္ သက္တမ္း တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရ၏။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ တတိယ ေျမာက္ ၀န္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး- ထိုအခ်ိန္ကာလက အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား - အိမ္ေထာင္ရွင္မ အျဖစ္သာ သေဘာထားေသာ အိႏၵိယ တြင္ ပထမဆံုးေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့၏။
 • သို႔ေသာ္- ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၆၉ တြင္ - ပါတီ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာမွဳ ျဖင့္ ထိုအခ်ိန္က ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္ေနသူ အင္ဒီရာအား ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အင္ဒီရာသည္ ကြန္ဂရက္ (အာရ္) Requisition ဆိုေသာ ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ပါတီ ၂-ပိုင္းကြဲသြားသည္။ မူလ ကြန္ဂရက္ ပါတီ ေကာ္မီတီမွ အဖြဲ႕၀င္ ၇၀၅ ဦးမွ ၄၄၆ ဦးသည္ အင္ဒီရာတည္ေထာင္ေသာ ကြန္ဂရက္ ပါတီ အသစ္ နယူး ကြန္ဂရက္ ပါတီ သို႔ ေျပာင္းေရႊ.လာခဲ့သည္။
 • ၁၉၈၀ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ အင္ဒီရာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထက္ျမက္ေသာ သားငယ္ျဖစ္သူ ဆန္ေဂ်းသည္ တရား၀င္ ၀န္ႀကီး မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း တန္ခိုးပါ၀ါ အျပေကာင္း ခဲ့သျဖင့္ - အဆင့္ျမင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကက္ဘီနက္ ၀န္ႀကီးမ်ားစြာတို႔- အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ မေပ်ာ္ပိုက္ေၾကာင္း သိေစရန္ ဆႏၵျပသည့္ အေနျဖင့္ ရာထူးမ်ားမွ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့ ၾကသည္။ သားငယ္ ဆန္ေဂ်း သည္ ၁၉၈၀ ဇြန္လ ၂၃-ရက္တြင္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်ၿပီး ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။
 • ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆-ရက္ေန႕ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပန္ဂ်ပ္ျပည္၊ ေရႊေက်ာင္း အေရး အခင္း ကိုင္တြယ္ပံု ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ေသာ သူမ၏ ဆစ္ခ္ လူမ်ိဳး ကိုယ္ရံေတာ္ ႏွစ္ဦးမွ သူမအား ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁-ရက္တြင္ ပူးေပါင္း လုပ္ၾကံခဲ့ၾက၏။

 ဤသည္ကား အင္ဒီရာ ဘ၀ မွ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္၏။ အျပည့္အစံုကို http://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ပရိ၀တၱယုဂ္ ႏွင့္ အင္ဒီရာ ဂႏၵီ
ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ- “ယုဂ္ (သို႔မဟုတ္) ကံၾကမၼာကို စစ္ေဆးေသာ ပံုေသနည္းမ်ား။” ေဆာင္းပါး တြင္ ပရိ၀တၱယုဂ္ အေၾကာင္းကို ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ပရိ၀တၱန ေယာဂ ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၆၆ မ်ိဳးအထိ ရိွပါသည္။
၄င္းတို႔ကို အုပ္စု အေနျဖင့္ ႐ိုး႐ိုးေလး ခြဲစိတ္သံုးသပ္မည္ ဆိုပါက- ေအာက္ပါ အတိုင္း အုပ္စု သံုးမ်ိဳးကို ေတြ႕ၾက ရပါမည္။
 • (၁) ေကာင္းေသာ ဘာ၀ အိမ္ရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း - အိမ္ဖလွယ္ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း။ ဥပမာ- ႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိန္း အိမ္ရွင္မ်ား။ (အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးေပးေသာ အေနအထား)
 • (၂) ေကာင္းေသာ ဘာ၀ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မေကာင္းေသာ ဘာ၀ အိမ္ရွင္မ်ား အိမ္ဖလွယ္ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း။ (ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးတို႔ကို ယွဥ္တဲြေပးတတ္ေသာ အမ်ိဳးအစား အေနအထား)
 • (၃) ဒုဌာန ဘာ၀ အိမ္ရွင္ အခ်င္းခ်င္း အိမ္ဖလွယ္ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း၊ ရွင္းလင္းေအာင္ ဆိုရလွ်င္- အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ား ေျပာေလ့ရိွတတ္သည့္ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား မေကာင္းေသာ အတန္႔တြင္ ေနလွ်င္ေကာင္းသည္ ဆိုေသာ- တနည္းအားျဖင့္ “၀ိပရိတၱ ရာဇ ေယာဂ” အေနျဖင့္- ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ျဖစ္ေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မိုးတား MOTAA မူ အေနျဖင့္ “၀ိပရိတၱ ရာဇ ေယာဂ” ကို အသိ အမွတ္ မျပဳပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ၿဂိဳဟ္ဆိုး တစ္လံုးသည္ မိမိ အေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ အိမ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္း မဟုတ္ပဲ- အျခား အတန္႔ဘာ၀ (အျခား ဒုဌာန ဘာ၀ပင္ ျဖစ္လင့္ ကစား) တစ္ခုခု၏ အလယ္မွတ္ ႏွင့္ နီးစပ္ပါက- ထိုဘာ၀ အတန္႕အား ဖ်က္ဆီး ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိ အေနျဖင့္ သခင္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘာ၀ ကိုမူ မဖ်က္ဆီးပါ။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္ကို ရွင္းျပထားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ (က်မ္းမူမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ ယူေသာ အဆိုမ်ား အရမူ - ထိုေယာဂ ပိုင္ရွင္သည္ အစပိုင္းတြင္ အခက္အခဲ တို႔ကို ရင္ဆိုင္ ရေသာ္လည္း- အလြန္ေကာင္းေသာ အက်ိဳးမ်ား ေပးသည္ ဟု ဆိုထားပါသည္။)
အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ အင္ဒီရာ ဂႏၵီ၏ ဇာတာတြင္ အလြန္ထူးျခားေသာ အေနအထား ရိွပါသည္။

ထိုအခ်က္မွာ ပရိ၀တၱန ေယာဂ (၃) ထပ္ကြမ္း ပါ႐ိွေနျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ေအာက္တြင္ ၾကည့္လိုက္ပါ။


ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁)။ (မဟာ ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမ်ိဳးအစား-ျဖစ္သည္။)

လဂ္မွ ၇-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ (သခင္မဟုတ္ပါ) ျဖစ္ေသာ စေနသည္ - လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီအိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ တနည္းအားျဖင့္- ၇-တန္႔ဘာ၀ သည္ ကိန္းအိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁-တန္႔ဘာ၀သည္ ကိန္းအိမ္လည္း ျဖစ္၊ ႀတိေဂါဏ လည္းအိမ္လည္း ျဖစ္ေသာ အိမ္ျဖစ္သည္။
ကိန္းအိမ္ရွင္ ႏွင့္ ႀတိေဂါဏ အိမ္တို႔ ဖလွယ္ခ်င္းကို ၿဗိဳ႕ဟဇ္ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ အခန္း ၃၄- ဂါထာ ၁-၁၇ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

If there be an exchange between a Lord of a Kendra and a Lord of a Kona, or if a Lord of a Kendra is yuti with a Lord of a Kona in a Kendra or in a Kona, or if a Lord of a Kona is in a Kendra, or vice versa, or if there happens to be a full Dṛṣṭi between a Lord of a Kendra and a Lord of a Kona, they cause a Yoga. One born in such a Yoga will become a king and be famous.
အံသာ ကို မစစ္ေဆးေသာ သမား႐ိုးက် စစ္ေဆးနည္းမ်ား အရ ဆိုလွ်င္- စေနသည္ - တနလၤာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ သမသတ္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖင့္- ၄င္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း ျမင္ေနသကဲ့ သို႔ပင္ ရိွေနေသး၏။

(ဤစစ္ေဆးခ်က္သည္- သမား႐ိုးက် နကၡတ္စစ္ေဆးေသာမူ အရ ျဖစ္၍- မိုးတား MOTAA မူ မဟုတ္ပါ။ အံသာ အေနအထား ကြာေ၀းျခင္းျဖင့္- သမသတ္ တည္တိုင္း မျမင္သကဲ့သို႔- ရာသီ တစ္ခုတည္း က်တိုင္းလည္း မပူးပါ။ ထို႔အျပင္- မိုးတား အေနျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ စ႐ိုက္ သဘာ၀ ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ သခင္ ျဖစ္ေသာ ဘာ၀ အရသာ ယူ၍- အိမ္ရွင္ အေနျဖင့္ မယူပါ။ ယခု အေနအထားတြင္- စေနကို ၈-တန္႔ သခင္ အျဖစ္သာ ယူပါသည္။)


ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၂) (မဟာ ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမ်ိဳးအစား-ျဖစ္သည္။)
လဂ္မွ ၅-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ (သခင္မဟုတ္ပါ) ျဖစ္ေသာ အဂၤါ သည္ - ၂-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္ (သခင္ လည္းျဖစ္ေသာ) ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။
အံသာ ကို မစစ္ေဆးေသာ သမား႐ိုးက် စစ္ေဆးနည္းမ်ား အရ ဆိုလွ်င္- အဂၤါသည္ ၄-တန္႔ဘာ၀ ကို ျမင္သည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ - အဂၤါမွ တနဂၤေႏြကို ျမင္ေနသကဲ့သို႔ ပင္ ရိွေနေသး၏။ (မိုးတား MOTAA မူ မဟုတ္ပါ။ အံသာ အေနအထား ကြာေ၀းျခင္းျဖင့္- သမသတ္ တည္တိုင္း မျမင္သကဲ့သို႔- ရာသီ တစ္ခုတည္း တည္ေနတိုင္းလည္း မပူးပါ။ အဂၤါသည္ - မိႆ ရာသီ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္သာ ျဖစ္ပါသည္။ )

ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) (တႎည ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမ်ိဳးအစား-ျဖစ္သည္။)

လဂ္မွ ၆-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္ (သခင္ လည္းျဖစ္ေသာ) ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတး သည္ - ၁၁-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ျဖစ္ေသာ (သခင္ မဟုတ္ပါ) ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ပရိ၀တၱန ေယာဂ တို႔အား အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္း။

ဦးစြာ ပထမ- ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁) ကိုေလ့လာၾကပါစို႔။

လဂ္မွ ၇-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ စေန ႏွင့္ လဂ္သခင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ေနရာခ်င္း ဖလွယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေယာဂ ျဖစ္ပါ၏။
ဤေယာဂ အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္မည္ ဆိုပါက - စေန ႏွင့္ တနလၤာတို႔ ဒႆာ စားေသာ ကာလမ်ားတြင္ ေကာင္းက်ိဳးတို႔ကို ထင္ရွားစြာရရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမ ဦးစြာ အင္ဒီရာ ၂-ႏွစ္ မျပည့္မီ ကေလး အ႐ြယ္ (ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၁၉ မွ စက္တင္ဘာလ ၁၉၂၀ အတြင္းကာလ) တြင္ ပထမ ပရိ၀တၱန အက်ိဳးေပး ေပၚရမည့္ - တနလၤာ ထူလ ဒႆာႏွင့္ တနလၤာ အႏၲရ ဒႆာတို႔ စားပါသည္။
သူအေနျဖင့္လည္း ဘာမွ် ထင္ရွား ႏိုင္ေသာ၊ သိတတ္ေသာ အ႐ြယ္ မဟုတ္ေသးသကဲ့သို႔- ဖခင္မွာလည္း မဟတၱမ ဂႏၶီႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ နယ္ခ်ဲ႕တို႕အား ေတာ္လွန္ရန္ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ေန႐ူး သည္ ၁၉၂၁ တြင္ - ႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားမွဳ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ကို ပထမဆံုး က်ခံခဲ့ ရပါသည္။

ဒုတိယ အေနျဖင့္-
အင္ဒီရာ ၆-ႏွစ္ေက်ာ္ ကေလး အ႐ြယ္ (ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၁၉၂၅ အၾကားကာလ) တြင္ ပရိ၀တၱန အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပးေပၚရမည့္ - တနလၤာ ႏွင့္ စေန တို႔ ထူလ ဒႆာႏွင့္ အႏၲရ ဒႆာတို႔ စားပါသည္။
သူမ ဘ၀တြင္ ထင္ရွားေသာ ေကာင္းက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဖခင္ ျဖစ္သူ ေန႐ူး အေနျဖင့္ ၁၉၂၄ တြင္ အလာဟာဘတ္ ၿမိဳ႕- စည္ပင္သာယာ (ကိုလိုနီ အေခၚ ျမဴနီစပယ္ တြင္) ဥကၠဌ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

တတိယ အေနျဖင့္-
၁၉၇၀- ႏို၀င္ဘာလ မွ ၁၉၇၃-ႏို၀င္ဘာလ အတြင္း- အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ အသက္ ၅၂ မွ ၅၃-ႏွစ္ ေက်ာ္ အ႐ြယ္တြင္ ပရိ၀တၱန အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပးေပၚရမည့္ - တနလၤာ ႏွင့္ စေန တို႔ ထူလ ဒႆာႏွင့္ အႏၲရ ဒႆာတို႔ စားျပန္ ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုကာလ မတိုင္မီ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၆၉ တြင္ - ပါတီ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာမွဳ ျဖင့္ ထိုအခ်ိန္က ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္ေနသူ အင္ဒီရာအား ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အင္ဒီရာသည္ ကြန္ဂရက္ (အာရ္) Requisition ဆိုေသာ ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီကို တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကြန္ဂရက္ ပါတီႀကီး ၂-ပိုင္းကြဲသြားသည္။ မူလ ကြန္ဂရက္ ပါတီ ေကာ္မီတီမွ အဖြဲ႕၀င္ ၇၀၅ ဦးမွ ၄၄၆ ဦးသည္ အင္ဒီရာ တည္ေထာင္ေသာ ကြန္ဂရက္ ပါတီ အသစ္ နယူး ကြန္ဂရက္ ပါတီ သို႔ ေျပာင္းေရႊ.လာခဲ့သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ပရိ၀တၱန အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပးေပၚရမည့္ ထိုကာလသည္ - ၁၉၇၅ မတိုင္မီ အထိ အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ မိမိ၏ ပါတီသစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္- အသည္းအသန္ ႐ုန္းကန္ ေနရေသာ ကာလ ျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေပၚလြင္သည့္ ကာလ ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။

စတုတၳ အေနျဖင့္-
၁၉၈၁- ေအာက္တိုဘာလ မွ ၁၉၈၃-ေမလ အတြင္း- အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ အသက္ ၆၃-ႏွစ္ ေက်ာ္ အ႐ြယ္တြင္ ပရိ၀တၱန အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပး ေပၚရမည့္ - စေန ႏွင့္ တနလၤာ တို႔ ထူလ ဒႆာႏွင့္ အႏၲရ ဒႆာတို႔ စားျပန္ ပါသည္။
ထိုကာလ မတိုင္မီ ၁၉၈၀ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ အင္ဒီရာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ (ထိုကာလ အတြင္းမဟုတ္ပါ။) သို႔ေသာ္ ထက္ျမက္ေသာ သားငယ္ျဖစ္သူ ဆန္ေဂ်းသည္ တရား၀င္ ၀န္ႀကီး မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း တန္ခိုးျပေကာင္း ခဲ့သျဖင့္ - အဆင့္ျမင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကက္ဘီနက္ ၀န္ႀကီး မ်ားစြာတို႔- အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ မေပ်ာ္ပိုက္ေၾကာင္း သိေစရန္ ဆႏၵျပသည့္ အေနျဖင့္ ရာထူးမ်ားမွ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၀ ဇြန္လ ၂၃-ရက္တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး ဆန္ေဂ်း ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။
ပထမ ပရိ၀တၱန အက်ိဳးေပး ေပၚရမည့္ ၁၉၈၁- ေအာက္တိုဘာလ မွ ၁၉၈၃-ေမလ အတြင္း-သားအတြက္ လြမ္းေဆြး စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ား ႐ိွခဲ့ရသည္မွ အပ- ထူးျခားေသာ မည္သို႔ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားမွ မရ႐ိွခဲ့ပါ။

ဆက္လက္၍- ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၂) ကိုေလ့လာၾကပါစို႔။
၅-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ အဂၤါ ႏွင့္ - ၂-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။
သို႔ဆိုလွ်င္- အဂၤါႏွင့္- တနဂၤေႏြ ဆိုင္ရာ ထူလ၊ အႏၲရ ဒႆာမ်ားတြင္ အက်ိဳးေပးမ်ား ထင္ရွားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တနဂၤေႏြ ထူလ ဒႆာ အမ်ားစု သည္- မေမြးခင္ကပင္ လြန္ေျမာက္ခဲ့ ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္- တနဂၤေႏြ ထူလ၊ တနဂၤေႏြ အႏၲရ ဒႆာကို လည္းေကာင္း၊ တနဂၤေႏြ ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ ဒႆာကို လည္းေကာင္း မေဟာေျပာႏိုင္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါ ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ ဒႆာ ႏွင့္ အဂၤါ ထူလ၊ အဂၤါ တနဂၤေႏြ ဒႆာကိုသာ ေလ့လာ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကာလ သည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၂၉ မွ ဧၿပီ ၁၉၃၀ အတြင္း ျဖစ္သည္။
ဤကာလမ်ားတြင္ အင္ဒီရာသည္ ေက်ာင္းသူ အ႐ြယ္သာ ျဖစ္ေသးၿပီး၊ ဖခင္၏ ဘ၀တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ကာလ အတြင္း ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကို မရ႐ိွခဲ့ပါ။
တစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာရိွပါသည္- ၁၉၂၉ အတြင္း (အဂၤါ ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ ဒႆာ မတိုင္မီ)- တြင္- ဖခင္ျဖစ္သူ ေန႐ူးသည္ ကြန္ဂရက္ ပါတီ၏ ဥကၠဌ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသျဖင့္- ထိုဒႆာ ကာလ မ်ားတြင္ ဖခင္ အရိွန္အ၀ါ ထင္ရွားေသာ ကာလ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

အဂၤါ တနဂၤေႏြ ဒႆာ စားေသာ ကာလ ျဖစ္သည့္ ၁၉၃၅-ဒီဇင္ဘာလ မွ ၁၉၃၆- ဧၿပီလ အတြင္းကို ေလ့လာေသာ အခါ-
၁၉၃၄-၃၅ ခုႏွစ္ တြင္- အေျခခံပညာ ေအာင္ျမင္ၿပီး အိႏၵိယ စာဆိုေတာ္ႀကီး ရာဘိျႏၵာ နတ္သ္ဂိုး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပဲြကို ေျဖဆိုခဲ့ေသာ္လည္း - မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ၀င္ခြင့္မရခဲ့။
၁၉၃၇-တြင္မွာ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္၊ ဆိုမာဗီလီး ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့၏။ ဤကာလ တြင္ပင္ ေနာင္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္လာမည့္ ဖာ႐ိုးဇီ ဂႏၵီႏွင့္ ဆံုေတြ႕ခဲ့၏။

ပရိ၀တၱန သီအိုရီ အရဆိုလွ်င္- ေကာင္းေသာ အက်ိဳးေပးရမည့္ ကာလျဖစ္သည့္ အဂၤါ ထူလ၊ တနဂၤေႏြ အႏၲရ ကာလတြင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပင္ မရခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


ဆက္လက္၍- ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) ကိုေလ့လာၾကပါစို႔။
ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) (တႎည ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမ်ိဳးအစား-ျဖစ္သည္။)
၆-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတး ႏွင့္ - ၁၁-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကေသာ ေယာဂ ျဖစ္သျဖင့္- ဤေယာဂ၏ အက်ိဳးသည္ ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာတို႔ ထူလ ဒႆာ၊ အႏၲရ ဒႆာ ကာလ တို႔တြင္ အက်ိဳးေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေသာၾကာ ထူလ တိုင္ေအာင္ အသက္ ၉၅ ႏွစ္ အထိ မ႐ွည္ခဲ့သျဖင့္- ၾကာသပေတး ထူလကိုသာ ေလ့လာခြင့္ရပါသည္။
ပထမဦးစြာ- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ ကာလ ျဖစ္သည့္ ၁၉၅၄- ႏို၀င္ဘာမွ ၁၉၅၇-ဇန္န၀ါရီ ကာလ အတြင္းတြင္- အဆိုးအေကာင္း၊ ထူးျခားေသာ၊ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ခဲ့ပါ။
ဆက္လက္၍- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ေသာၾကာ အႏၲရ ကာလ ျဖစ္သည့္ ၁၉၆၂- စက္တင္ဘာလ မွ ၁၉၆၅-ေမလ ကာလ အတြင္းတြင္- ထင္ရွားေသာ အေျခအေန မျဖစ္ခဲ့ပဲ- ထိုကာလ လြန္ေျမာက္ၿပီး- ၁၉၆၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉-ရက္တြင္ မွ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ကို ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

မိုးတား MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။

ဤဇာတာ အေနအထားအရ- အင္ဒီရာ ဂႏၶီသည္ လဂ္ သည္ အသိလိႆ နကၡတ္ကို စီးနင္းလွ်က္- စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။
ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးခ်င္း စစ္ေဆးျခင္းကို မေဖၚျပေတာ့ပဲ- အေရးပါေသာ ထူးျခားသည့္ အခ်က္မ်ား ကိုသာ ဆန္းစစ္ျပပါမည္။
MOTAA အင္အား တိုင္းတာနည္းမ်ားအရ- စစ္ေဆးလိုက္ပါက- ဤဇာတာတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆံုး ၿဂိဳဟ္မွာ ၁၀-တန္႕သခင္ (မူလ ႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္) ျဖစ္ေသာ အဂၤါ ျဖစ္၍- အင္အား အနည္ဆံုးၿဂိဳဟ္မွာ လဂ္သခင္- စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနသည္။
တနလၤာသည္ လဂ္သခင္ ျဖစ္၍- ဇာတာရွင္၏ ကိုယ္ကာယ အေျခအေနကို ေဖၚျပသည္သာ- စိတ္ကို အစိုးရေသာ ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္။
တနလၤာသည္- သူ႔ကို ရန္ျပဳေသာ စေနပိုင္ဆိုင္ရာ မကာရ ရာသီတြင္တည္၍- တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း- ဘာ၀ အားျဖင့္ ၆-တန္႕ဘာ၀ေခၚ ရန္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘာ၀တြင္ တည္သည္။
၆-တန္႕ဘာ၀သည္ အၿပိဳင္အဆိုင္စိတ္ဓါတ္၊ မည္သူ႕ႏွင့္မွ် မတူေအာင္ ျပဳလိုေသာ စိတ္ဓါတ္၊ အတိုက္အခံ စိတ္ဓါတ္ကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ဘာ၀ လည္း ျဖစ္သျဖင့္- ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္ မည္သည့္ အလုပ္လုပ္ - တြန္းတြန္း တိုက္တိုက္ လုပ္လိုေသာ- အညံ့မခံလိုေသာ စိတ္ဓါတ္ ရိွေနသည္။ သူမ်ားေတြထက္ ပိုေကာင္းလုပ္မည္ ဆိုေသာ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ အမ်ားတကာႏွင့္ အျမဲတမ္း ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ရေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ထိုစိတ္ဓါတ္တို႔ေၾကာင့္လည္း - ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္ေနသူ အင္ဒီရာအား မိခင္ ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ - ထိုစိတ္ဓါတ္ တို႔ေၾကာင့္လည္း- ပန္ဂ်ပ္ျပည္ ေရႊေက်ာင္းကိစၥတြင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဘက္ ဆစ္ခ္လူမ်ိဳး မ်ားအား အိႏၵိယ စစ္တပ္မွ- ပစ္ခတ္္ ေစခဲ့သျဖင့္ တရား၀င္ စာရင္းမ်ားအရ- လူေပါင္း ၄၉၂- တရားမ၀င္ စာရင္းမ်ားအရ လူေပါင္း ၁၅၀၀ အထိ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ သမိုင္း၀င္ Operation Blue Star ျဖစ္ရပ္ ႀကီး ေပၚေပါက္ ခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ လုပ္ၾကံခံရ၍ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း လူမ်ိဳးေရး အထိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ လူေပါင္း ၅၀၀ ခန္႕ ဆက္လက္ေသဆံုးခဲ့ရေသးသည္။

အသက္ရွည္ႏိုင္မွဳ အေနအထားအရလည္း-

လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာကိုယ္တိုင္ အားနည္းေနမွဳ၊ အသက္ ရွည္မွဳ ကို ကာရကျပဳေသာ စေနၿဂိဳဟ္ အင္အား နည္းပါးေနမွဳ၊ လဂ္ (၁-တန္႕ဘာ၀) ကိုယ္တိုင္လည္း အားနည္းေနမွဳ၊ ရွင္သန္မွဳ အင္အားျဖစ္သည့္ ၃-တန္႕ဘာ၀ အင္အား နည္းပါးေနမွဳတို႕ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္- သက္တမ္းျပည့္ ေနထိုင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ မျပဳေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေန၏။

 ဘ၀ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္မွာ-
ပရိ၀တၱန ေယာဂကို အမွီမျပဳပဲ- သက္ဆိုင္ရာ ဒႆာၿဂိဳဟ္တို႔ အင္အားေကာင္းေသာ ကာလတြင္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးေပးမည္ ဆိုေသာ မူကို မိုးတားမွ အသံုးျပဳ၏။
 • 21/5/1965 မွ- 9/3/1966 အတြင္း ၾကာသပေတး ထူလ- တနဂၤေႏြ အႏၲရ ဒႆာ စားေန၏။ ၾကာသပေတး သည္ မူလ အင္အားရိွသည့္ အျပင္ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္း ျဖစ္ေသာ- ၃-တန္႔သခင္ ဗုဒၶဟူး ၏ လႊမ္းမိုးမွဳ အေထာက္အကူကို ေကာင္းစြာ ရထား၏။ ပံုတြင္ အစိမ္းေရာင္ ျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္း၏ ေထာက္ပံ့မွဳ ပမာဏ အင္အားျဖစ္သည္။
 • ထို႕အျပင္ တနဂၤေႏြသည္လည္း- အင္အား ရိွေသာ ၿဂိဳဟ္အေနအထားတြင္ ရိွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကာလတြင္း ျဖစ္ေသာ ၁၉-ဇန္န၀ါရီ-၁၉၆၆ တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
 • ၁၅-ဇြန္လ-၁၉၆၈ မွ ၉-ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၀ အတြင္း သည္ ၾကာသပေတး ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ ဒႆာ ကာလ ျဖစ္သည္။ အႏၲရ ဒႆာ သည္ ပို၍ အေရးပါေသာ အေနအထား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ကာရက ပါပၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ရာဟု ဒႆာ ကာလ အတြင္းတြင္ ကံၾကမၼာ နိမ့္က်ေနကာ- ကြန္ဂရက္ ပါတီမွပင္ ထုတ္ပယ္ ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
 • ၂၁-၇-၁၉၇၆ မွ ၃၀-၈-၁၉၇၇ ကာလ အတြင္းတြင္- စေန ထူလ၊ ကိတ္ အႏၲရ ဒႆာ စားေန၏။ တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၇ အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကညာခဲ့ရသည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
 • ၁၇-၁၁-၁၉၈၀ မွ ၁၂-၁၀-၁၉၈၁ ကာလ အတြင္းသည္ စေနထူလ၊ တနဂၤေႏြ အႏၲရ ဒႆာ ကာလ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုကာလ အတြင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေ႐ြးေျမာက္ ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ အဆိုးအေကာင္းမ်ား ဒြန္တြဲေနခဲ့သည္။
 • အဆိုးဆံုးျဖစ္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည့္ စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ ဒႆာ ကာလ အတြင္းတြင္ - မရဏ ေသျခင္းတရား၏ တာ၀န္ကို ယူေဆာင္သည့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀ သခင္၊ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟုတို႔က- မိမိ၏ ကိုယ္ရံေတာ္ တို႔ကပင္ မိမိအား လုပ္ၾကံေစသည္ အထိ ျဖစ္လာေစရန္ ပို႔ေဆာင္ ေပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ အေသးစိတ္ သံုးသပ္ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။

လုပ္ၾကံျခင္း ခံရခ်ိန္ ဒႆာ

အင္ဒီရာ ဂႏၵီအား သူမ၏ ဆစ္ခ္ လူမ်ိဳး ကိုယ္ရံေတာ္ ႏွစ္ဦးမွ သူမအား ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံျခင္း ခံရခ်ိန္ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁-ရက္တြင္ စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၱရ ဒႆာ၊ ရာဟု ျပတႏၱရ ဒႆာ စားေန၏။
 • သူမ၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ က်ည္ဆံ၀င္ေရာက္ ထုိးေဖါက္သြားေသာ ေနရာ ၁၉- ေနရာ ု႐ိွ၍၊ ကိုယ္ခႏၶာထဲမွ က်ည္ဆံ ၁၆ ေတာင့္ကို ခြဲထုတ္ရ႐ိွခဲ့သည္။
 • ထိုသို႔ သက္ေတာ္ေစာင့္ ကိုယ္ရံေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္မွ ဇာတာရွင္ကို လုပ္ၾကံျခင္း ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ပန္ဂ်ပ္ျပည္၊ ေရႊေက်ာင္း အေရး အခင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ကာလမွာကား ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆-ရက္ေန႕ ျဖစ္၍။ ထိုအခ်ိန္က သူမ အေနျဖင့္ စေန ထူလ၊ အဂၤါ အႏၱရ ဒႆာ စားေနခဳဲ့၏။
 • စေနၿဂိဳဟ္သည္ သူမ အတြက္ မရဏဘာ၀ ေခၚ ၈-တန္႕ဘာ၀၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္) ျဖစ္၍- မူလ ဇာတာတြင္ အင္အားနည္းေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
 • အဂၤါသည္ - လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲ - ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္သာမက- ၂-တန္႕ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေသာ ၁၀-တန္႕သခင္ ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္၏။
 • ၂-တန္႕သည္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဆင့္အတန္း တို႔ကို ျပဆို၍ ၁၀-တန္႕သည္ ဇာတာရွင္၏ အလုပ္အကိုင္ Career ကိုလည္းေကာင္း၊ Public Image ကိုလည္းေကာင္း ျပဆိုေသာ ဘာ၀ ျဖစ္၏။
 • ထို အဂၤါ၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပတ္သား ရက္စက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ၊ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ၊ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤါသည္ ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္ တစ္ခု ျဖစ္ကာ- 17/5/1984 မွ 21/6/1984 အတြင္း ဒႆာ စားေနျခင္း ျဖင့္ ထိုကာလတြင္ အမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျပတ္သားေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳ တစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရပါ၏။
သို႔ေသာ္- ထိုကာလ လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္- 21/6/1984 မွ 25/11/1984 အတြင္း သို႔ ေရာက္ေသာ အခါတြင္ကား-
၈-တန္႕ဘာ၀၏ သခင္ စေန၏ ထူလ ဒႆာ၊ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ျဖစ္ေသာ ရာဟု၏ အႏၱရ ဒႆာ၊ ထိုရာဟု ျပတႏၲရ ဒႆာ သို႔ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာဇာ ရွဳေထာင့္မွ ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္-
ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ မူလ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္အား အံသာ အတိအက် နီးပါးျဖင့္ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးလိုက္၏။ မူလကတည္းက လြန္စြာ အားနည္းေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ရာဟု သည္ ၉-တန္႕ အျမင္ျဖင့္ ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ျပန္၏။
တစ္ဆက္တည္းမွာပင္- မရဏ ဘာ၀ ေခၚ ၈-တန္႕ သခင္ ေကာဇာ စေန သည္ မူလ ေသာၾကာ အား ၃-တန္႕ အျမင္ႏွင့္ ၈၁% ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ မူလ စေန ကို ၁၀-တန္႔ အျမင္ ၈၉% ျဖင့္လည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ျပန္သည္။
မရဏ ဘာ၀ သခင္ ေကာဇာ စေနသည္ - ထိုမွ် မကေသး ၁-၄-၆-၁၀ အတန္႕မ်ားကို ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးထားျပန္ေသးသည္။ ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ားသည္ ၂၇း၂၂ ျဖစ္၍- ေကာဇာ စေန၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ၂၄း၀၆ ျဖစ္သျဖင့္- ၄င္းမွ အပူး၊ အျမင္တို႔ျဖင့္ အေရးပါေသာ ဘာ၀မ်ားကို ဖ်က္ဆီး ထားျခင္းကို ျမင္ႏိုင္ပါ၏။
အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ကာယ ၁-တန္႕ႏွင့္၊ ရန္သူ၏ အတိုက္အခိုက္ ခံရျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၆-တန္႕ဘာ၀ မ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားျခင္း သည္- ဥပေစၦဒက ျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း၏ သေကၤတ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပးခြင့္ မရျခင္း အေၾကာင္း-

ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁) အေနျဖင့္ အက်ိဳးေပးရမည့္ ကာလ ျဖစ္ေသာ- တနလၤာ ထူလ၊ စေန အႏၲရ ဒႆာ ကာလတြင္ လည္းေကာင္း (အသက္ ၆-ႏွစ္ေက်ာ္ အ႐ြယ္)၊ ႏွင့္ စေန ထူလ၊ တနလၤာ အႏၲရ ဒႆာ ကာလ (အသက္ ၅၂ မွ ၅၃-ႏွစ္ ေက်ာ္ အ႐ြယ္) တြင္ လည္းေကာင္း- အက်ိဳးေပးခြင့္ မသာခဲ့ရသည့္ အေနအထားမွာ- အင္အား အေနအထား အားျဖင့္ အႏွဳတ္ တန္ဘိုးျပေနသည့္ တနလၤာေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္၏။
တစ္ဖန္- စေနသည္ ၇-တန္႕ အိမ္ရွင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိန္းအိမ္ရွင္ ဆိုျငားေသာ္လည္း- အမွန္အားျဖင့္ ၈-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္၊ (သခင္) ျဖစ္ေန၏။
ဤအခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁) သည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဒႆာတြင္ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၂) အက်ိဳးေပးခြင့္ မရျခင္း အေၾကာင္း-
ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၂) သည္ အဂၤါႏွင့္- တနဂၤေႏြ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။ ထိုၿဂိဳဟ္ ၂-လံုးတို႔သည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအားျဖင့္ အင္အား ရိွေသာ္လည္း- ၾကာသပေတး ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး တို႔ကဲ့ အေထာက္အကူ အင္အားမ်ား မရထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကာလ တို႔သည္လည္း ထင္ရွားေသာ အက်ိဳး မရခဲ့ေသာ ကာလ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) အက်ိဳးေပးခြင့္ မရျခင္း အေၾကာင္း-
ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) သည္ ၆-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတး ႏွင့္ - ၁၁-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတး အေနျဖင့္ အင္အား ႐ိွထားၿပီး- ၿဂိဳဟ္ေကာင္း၏ ေထာက္ပံ့မွဳကို ရထားေသာ္လည္း ေသာၾကာ အေနျဖင့္ အင္အား နည္းေနေသာ ေၾကာင့္ ထိုကာလ အမ်ားအတြင္း ထူးျခားေသာ၊ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းတို႕ မျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ ဆိုရပါလွ်င္-
ပရိ၀တၱန ေယာဂ သည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ အဆိုးမ်ား ပတ္သက္မွဳ မ႐ိွလွ်င္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေယာဂ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္- ေကာင္းျမတ္ေသာ ေယာဂ တို႔ အက်ိဳးေပး ႏိုင္ခ်ိန္တို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ အင္အား ပ်က္ေနပါလွ်င္ ထိုေယာဂ၏ အက်ိဳးကို ရသင့္သေလာက္ မရႏိုင္ပါေပ။ ထိုနည္းတူ ဆိုးေသာ ေယာဂမ်ား ပါ႐ိွသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း- ထိုေယာဂ တြင္ ပါ၀င္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ကာရက ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ အင္အား ခ်ိနည့္ ပ်က္စီးေနျခင္း ျဖစ္ေနပါမွ ထိုဆိုးက်ိဳးတို႔သည္ ထင္ရွားမည္ ျဖစ္သည္ကို ေဗဒင္ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္၊ ေလ့လာ သူမ်ား သတိခ်ပ္သင့္ ၾကပါသည္။
အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ..

[+/-] show/hide this post

2 comments:

ကိုပခန္း said...

ယုဂ္တစ္ခုေဖၚေဆာင္ဖို႔ မူလအားအေရးၾကီးေၾကာင္း မွတ္သားမိပါၿပီဆရာ။ ယုဂ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရာမွာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ပရိယာယ္အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ထိုးဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ရပ္ရာအတန္႔ပရိယာယ္အရ ယွဥ္ထိုးဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူရာ အတန္႔သခင္မ်ား ပရိယာယ္အရ ယွဥ္ထိုးဆံုးျဖတ္ျခင္း တို႔ရွိရာမွာ ဘယ္ဆံုးျဖတ္မႈကို ပိုမိုအေလးထားရပါမလဲဆရာ၊ MOTAA အားမ်ားဟာ တြက္စဥ္မွာေတာ့ ရာသီဘာ၀ အားလံုးပါ၀င္သံုးသပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္ခင္ဗ်။ ပရိယာယ္ပိုင္းက အေလးေပးမႈကို ေလ့လာပါရေစဆရာခင္ဗ်ား။
ကိုပခန္း

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းေရ.. ယုဂ္ ဆိုတာဟာ.. အမွန္အားျဖင့္ ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္နဲ႕ ဘာ၀ ပိုင္ရွင္ ပရိယာယ္ေတြကို ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေဟာခ်က္မ်ား ျဖစ္တဲ့ အတြက္- အဓိက အားျဖင့္ မိုးတားသင္ခန္းစာေတြမွာ ပါတဲ့ အတိုင္း- မူလ တာ၀န္နဲ႕ ကာရက တာ၀န္ကို အေလးေပးရပါမယ္။ ရာသီ ေတြအတြက္က- ဥဳစ္၊နိစ္၊ မိတ္၊ရန္ စသည္တို႔ဟာ.. ရာသီသေဘာ၊ ဓါတ္ၾကီးေတြသေဘာေတြ ပါၿပီး ျဖစ္လို႔.. မိုးတားအားေတြ အေနနဲ႕ ရာသီ ေတြအတြက္က ပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

Post a Comment