Sunday, February 20, 2011

ယံုၾကည္မွဳ၊ ေၾကာင္းက်ိဳးတရား ႏွင့္ အစြန္းေရာက္မွဳမ်ား။

ႏိုင္ငံတိုင္း၊ ေဒသတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ လူမ်ိဳးစုတိုင္း တို႔တြင္ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမွဳ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အရ- ယံုၾကည္ မွဳမ်ား ႐ိွစျမဲပါေပ။

 •  ေ႐ွးေခတ္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး တို႔အေနျဖင့္ ဖာ႐ိုဘုရင္ တို႔သည္ ေနနတ္သားမွ ဆင္းသက္ လာသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 •  ေ႐ွးေခတ္ အက္ဇ္တက္ Aztec လူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ နတ္မင္းတို႔အား လူ၏ ႏွလံုးသားျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ ရမည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 •  အေနာက္တိုင္း ကေလးငယ္တို႔ အေနျဖင့္- ခရစ္စမတ္ ကာလတြင္ စင္တာ ကေလ့ာ ႀကီး အမွန္တကယ္ပင္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္လာ၍ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို လာပို႔ ေပးသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
 •  အေနာက္တိုင္း သား အခ်ိဳ႕ အေနျဖင့္ နံပါတ္ ၁၃ သည္ ကံမေကာင္းေသာ ဂဏန္း၊ ၆၆၆- သည္ မိစၦာတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဂဏန္း စသည္ျဖင့္ ယံုၾကည္ သကဲ့သို႔၊
 •  တ႐ုပ္ လူမ်ိဳးတို႔ကလည္း ၄ ဂဏန္းသည္ မေကာင္း၊ ၈-ဂဏန္း သည္ ေကာင္း၏ ဟု လည္းေကာင္း၊
- စသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံု ယံုၾကည္ ထားတတ္ၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ယံုၾကည္မွဳတို႔သည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ (Tradition) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဓေလ့ထံုးစံ (custom) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕သည္ ယံုၾကည္ သက္၀င္မွဳ အေနအထား (belief) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕သည္ အစြဲအလမ္း (superstition) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕သည္ အယူသည္းမွဳ (fanatic ) အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း လူသားတို႔ အၾကားတြင္ ျပန္႕ႏွံ႕ တည္႐ိွေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး တို႔သည္လည္း- မိမိတို႔ ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား၊ အသက္အ႐ြယ္ အလိုက္၊ ေဒသ အလိုက္၊ မိ်ဳး႐ိုး အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မွဳမ်ား ႐ိွခဲ့ၾက ပါ၏။

ဥပမာ
- အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားသည္ တန္ခူး သာလွ၊ ထြန္းပ ကဆုန္ စေသာ- အစဥ္ အလာျဖင့္ ရက္ရာဇာ ကိုေ႐ြး၊ ျပႆဒါး ကို ေရွာင္၍ အလုပ္လုပ္တတ္၏။
- အခ်ိဳ႕က အေရးႀကီးေသာ ေန႕မ်ားဆိုလွ်င္ တနလၤာေန႕ကို အလုပ္မလုပ္လို၊
- အခ်ိဳ႕က “တ၊တန္၊ က၊ ေနာက္။ န၊ ၀ါ၊ ၀ါ၊ ေျမာက္။ ေတာ္၊ ကၽြတ္၊ မုန္း၊ ေရွ႕။ နတ္၊ ျပာ၊ တြဲ၊ ေတာင္၊ လူတို႔ေဘာင္ ေ႐ွာင္ရန္ နဂါးလွည့္” ဆိုသည့္ နဂါးေခါင္း လွည့္ အတိုင္း ခရီးသြားရမည့္ အရပ္မ်က္ႏွာကို နဂါးလွည့္ သင့္မသင့္ စစ္ေဆးတတ္ၾကပါ၏။
- ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေရငန္ပိုင္ ဦး႐ွင္ႀကီးကို ၀ါ၀င္၊ ၀ါထြက္ ပူေဇာ္ တတ္ၾကသလို- ျမန္မာ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျမင္းျဖဴရွင္ စသည္ျဖင့္ ေဒသ အလိုက္ မ်ားစြာေသာ ယံုၾကည္မွဳမ်ား ႐ိွတတ္ၾကပါ၏။
- အျခားျခား ေသာ ယံုၾကည္မွဳ- လိုက္နာမွဳ၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ား မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ ႐ိွေနၾက ပါေသးသည္။

ထံုတမ္းစဥ္လာ၊ ႐ိုးရာ ဓေလ့ လိုက္နာမွဳတို႔သည္ ယဥ္ေက်းမွဳ၏ အစိတ္အပိုင္း၏ ျဖစ္၏။ ယဥ္ေက်းမွဳသည္ လူမ်ိဳး၏ အဆင့္အတန္း ျဖစ္္၏

ယဥ္ေက်းမွဳသည္ မိမိလူမ်ိဳး၏ ကိုယ္ပိုင္မူ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ျဖစ္၏။ ဥပမာ အားျဖင့္- ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ သၾကၤန္သည္ ျမန္မာတိုင္းက ဂုဏ္ယူရေသာ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမွဳျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ နတ္ ကႏၷားပြဲ တို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားက စိတ္၀င္စားရေသာ ယံုၾကည္မွဳ ဓေလ့ တစ္ခု ျဖစ္၏။

ထံုးတမ္းစဥ္လာ ယံုၾကည္မွဳမ်ားသည္- အျခား မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် မထိခုိက္ မပ်က္စီး ေစသည့္ ယံုၾကည္မွဳ ထံုးတမ္း မ်ားျဖစ္ေနလွ်င္- အျခားသူမ်ား အေနျဖင့္ မယံုၾကည္ လက္မခံလွ်င္ ေန- ထိုယံုၾကည္ လက္ခံမွဳမ်ားကိုမူ အထင္ေသး၊ အျမင္ေသး တိုက္ခိုက္ ကဲ့ရဲျခင္း မွာ မျပဳသင့္ေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

အမ်ိဳးသား ပညာ၀န္ေဟာင္း ဆရာႀကီး ဦးဖိုးက်ားကလည္း- သူ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ယံုၾကည္မွဳကို မကဲ့ရဲ႕ မတိုက္ခိုက္သင့္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

အႏၲရာယ္ ကင္းသည္ဟု သူ႔ အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ထားေသာ ဂါထာ ေလး တစ္ခုကို အျမဲမျပတ္ ႐ြတ္ဆို ေနသူ တစ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕ၿပီးေနာက္- ထိုဂါထာသည္ ဘုရားေဟာ မဟုတ္၊ ပါဠိ ပါဌ္သားမ်ား မမွန္ေသာ ဂါထာျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ထိုသူ၏ အားကိုးရာ ယံုၾကည္မွဳ ကို တိုက္ခိုက္ ေ၀ဘန္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူ႔တြင္ ေရာ၊ မိမိတြင္ပါ အက်ိဳး႐ိွႏိုင္ ပါ၏လား၊

ထိုသူ႔ ခမွာ- မိမိေလာက္ ဗဟုသုတ မရိွေသာ သူျဖစ္ခဲ့ယင္- သူ၏ ယံုၾကည္ အားထားမွဳတို႔ ပ်က္စီး သြား၍ အားကိုးရာ မဲ့သြားပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မွဳ ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ထိုသူသည္ အေ၀ဘန္ မခံသူျဖစ္လွ်င္ ဤေနရာတြင္ ေျပာသူႏွင့္ အေျခအတင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မွဳ တို႔သည္- တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ပြား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ၊ တိုက္ဆိုင္ ခဲ့ေသာ အေၾကာင္း ခ်င္းရာ တို႔ကို အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ရာ- ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေန၊ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ အေၾကာင္း ခ်င္းရာ တို႔ မ႐ိွေသာ အခ်ိန္ ကာလသို႔ေရာက္လာေသာ အခါ မည္သည့္ အေၾကာင္း မ်ားကို အေျခခံ၍ ထိုယံုၾကည္မွဳ အစြဲတို႔ ျဖစ္လာရျခင္းကိုပင္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္၍ မရလာေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာ တတ္ပါ၏။

အေနာက္ႏိုင္ငံ တစ္ခုတြင္ ေမ်ာက္ ၅-ေကာင္ကို ေလွာင္ခ်ိဳင့္ တစ္ခုတြင္ ထား၍ စမ္းသပ္မွဳ တစ္ခု ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။
ပထမ ဦးစြာ ေမ်ာက္ ၅-ေကာင္ကို ေလွခါးတစ္ခု ရိွေသာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္တြင္ ထည့္ထား၍ - ေရခဲ တမွ် ေအးစက္ေသာ ေရဖ်န္းႏိုင္မည့္ ေရပိုက္ကို အဆင္သင့္ ထား႐ိွသည္။
ထို႔ေနာက္ ေလွာင္ခ်ိဳင့္၏ မ်က္ႏွာက်က္မွ ေန၍ - ေလွခါး ၏ အထက္တည့္တည္ တြင္ ငွက္ေပ်ာခိုင္ တစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆြဲ လိုက္သည္။
ထင္ထားသည့္ အတိုင္း- ေမ်ာက္ တစ္ေကာင္သည္ ေလွခါးဆီသို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ လုတက္၍ ငွက္ေပ်ာခိုင္ကို ယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေတာ့၏။
ထိုေမ်ာက္ ေလွခါးေပၚသို႔ စတက္သည္ႏွင့္ သုေတသန ျပဳသူတို႔သည္ - ေအာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေမ်ာက္ ၄-ေကာင္အား ေရခဲေရ ျဖင့္ ပက္ဖ်န္း ပါေတာ့သည္။
ဒုတိယ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ေလွခါးေပၚ တက္ေသာ အခါတြင္လည္း - ထိုနည္းတူပင္ ေအာက္တြင္ က်န္ေသာ ေမ်ာက္တို႔အား ေရခဲေရျဖင့္ ဖ်န္းျပန္၏။
ထိုစမ္းသပ္မွဳကို ထပ္ျပန္ တလဲလဲ အႀကိမ္မ်ားစြာ လုပ္လိုက္ေသာ အခါ ေမ်ာက္တို႔တြင္ သင္ခန္းစာ တစ္ခု ရလာ၏။
ထိုအခါ မိမိတို႔ ေရေအးျဖင့္ ပက္ဖ်န္းခံရျခင္းသည္ အျခား ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ ေလွခါးေပၚ တက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ေမ်ာက္တို႔က လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာရသြားသျဖင့္ ေလွခါးေပၚ တက္ေသာ ေမ်ာက္ကို ႐ိုက္ရမည္ ဟု နားလည္သြားသကဲ့သို႔- မိမိတက္လွ်င္ လည္း အ႐ိုက္ခံ ရမည္ကို သေဘာေပါက္ သြားသျဖင့္ ေလွခါးေပၚသို႔ တက္ရန္ မႀကိဳးစားေတာ့။

သို႔ျဖင့္ ေမ်ာက္ ၅-ေကာင္ စလံုး ထိုအေျခအေန ကို နားလည္သြားေသာ အခါ-

လက္႐ိွ ေမ်ာက္မ်ားအနက္မွ တစ္ေကာင္ကို ဖယ္ထုတ္၍ ထိုအေၾကာင္းကို မသိေသးေသာ အျခား ေမ်ာက္ အသစ္ တစ္ေကာင္ကို ထိုေလွာင္ခ်ိဳင့္သို႔ သြင္း လိုက္သည္။

ေမ်ာက္အသစ္သည္ ငွက္ေပ်ာခိုင္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ေလွခါးေပၚတက္ရန္ ႀကိဳးစားေတာ့၏။ ထိုအခါ- မိမိတို႔ ေရခဲေရျဖင့္ အျဖန္းခံရျခင္းကို မျဖစ္လိုသည့္ က်န္ေမ်ာက္ ၄-ေကာင္တို႔သည္ ထိုေမ်ာက္အား ဆြဲခ်ၿပီး ၀ိုင္း၀န္း ႐ိုတ္ပုတ္ေတာ့သည္။
ထိုေမ်ာက္ အသစ္သည္ ေရခဲေရျဖင့္ အပက္ခံရသည့္ စမ္းသပ္မွဳကိုလည္း မသိခဲ့၊ သို႔ေသာ္ သူသိ လိုက္သည္က - သူေလွခါးေပၚ တက္သည္ႏွင့္ အထုခံ အ႐ိုက္ခံ ရျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူလည္း အေၾကာင္းရင္းကို မသိေသာ္လည္း ေလွခါးေပၚတက္ရန္ ထပ္မႀကိဳးစားရဲေတာ့။

ထို႕ေနာက္- ေရဖ်န္းျခင္း စမ္းသပ္မွဳတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ က်န္ ေမ်ာက္ ၄-ေကာင္ အနက္မွ တစ္ေကာင္ကို အျခား ေမ်ာက္အသစ္ တစ္ေကာင္ႏွင့္ အစားထိုးလိုက္၏။ ထိုအခါ တြင္ ေရခဲေရ အေတြ႕အၾကံဳ မရခဲ့သည့္ ေစာေစာက ေမ်ာက္ကလည္း က်န္ေမ်ာက္တို႔ႏွင့္ အတူေရာ၍- ေလွခါးေပၚတက္ေသာ ေမ်ာက္အသစ္ အား ၀ိုင္း၀န္း ႐ိုတ္ပုတ္၏။

ေသခ်ာၿပီးေနာက္- က်န္ေမ်ာက္တို႔ကိုလည္း - ေမ်ာက္အသစ္တို႔ျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း အစားထိုး သြား၏။

သို႔ျဖင့္ပင္- ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲတြင္ ေရခဲေရျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေမ်ာက္အားလံုး ကုန္သြားၿပီး- ေရခဲေရ အေၾကာင္းကို မသိသည့္ ေမ်ာက္တို႔ခ်ည္းသာ ျဖစ္သြား၏။
သို႔ေသာ္ ထိုေမ်ာက္တို႔ သိသြားသည္မွာကား- ေလွခါးေပၚ မတက္ရ၊ တက္လွ်င္ အားလံုး၏ ၀ိုင္း၀န္း ႐ိုက္ပုတ္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္၏။

သို႔ျဖင့္ပင္- မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္း ေသေသခ်ာခ်ာ မသိ႐ိွပဲ လွ်က္ - ေမ်ာက္တို႔တြင္ ဤအခ်က္သည္ ဥပေဒ ဓေလ့ ထံုးစံ အျဖစ္သို႔ေရာက္သြား၏။

ထိုအခ်က္သည္ မည္သည္ကို ေဖၚျပေနပါသနည္း။

မည္သို႔ မလုပ္ရ၊ မည္သို႔ လုပ္ရမည္ ဆိုေသာ ထံုးတမ္း ဓေလ့တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခု ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ခဲ့၏။ ထိုအေတြ႕အၾကံဳ မ႐ိွေတာ့ေသာ္လည္း- လက္ဆင့္ကမ္း လိုက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ႐ိုးရာ ထံုးတမ္းတို႔ ျဖစ္လာခဲ့ရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ အေနျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းကို မျမင္သိ နားမလည္ႏိုင္ပါပဲလွ်က္ - ထိုဓေလ့ ထံုးစံ ကို ႐ွဳံ႕ခ် ျခင္းသည္ကား - ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါေပ။ အတိတ္ အေၾကာင္း ႐ိွခဲ့ပါ၏။ အတိတ္က ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သူတို႔က - ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ယံုၾကည္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္-အခ်ိဳ႕ေသာ ယံုၾကည္မွဳတို႔သည္ အစြန္းေရာက္သြားေသာ အခါ-

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ေက်း႐ြာေလး တစ္ခုတြင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ ဘြယ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့၏။
မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မွဳ၊ ႐ြာထံုးစံ၊ လူမ်ိဳး ထံုးစံ မတူညီမွဳ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ အိႏၵိယတြင္- အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မိမိ႐ြာသူ၊ ႐ြာသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရ ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ႐ိွေသာ ႐ြာအခ်ိဳ႕ ႐ိွသကဲ့သို႔၊ မိမိ႐ြာသား ခ်င္းသာ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည္၊ ျပင္ပ သူစိမ္းႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခ်င္း မျပဳရ ဆိုေသာ ႐ြာမ်ားလည္း ႐ိွပါသည္။

ထိုေၾကကြဲဘြယ္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႐ြာေလးမွာကား- မိမိ႐ြာသူ၊ ႐ြာသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရ ဆိုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္႐ိွေသာ ႐ြာတစ္႐ြာ ျဖစ္ပါ၏။

ထို႐ြာေလးတြင္ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ႐ြာသူ မိန္းကေလးတို႔ လူငယ္တို႔ သဘာ၀ အတိုင္း ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္ မိသြား၏။

သို႔ေသာ္ တစ္႐ြာသားခ်င္း မခ်စ္ႀကိဳက္ရဆိုေသာ ႐ြာထံုးစံေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကၿပီး- ေနာက္ဆံုး တစ္ေန႕တြင္ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးအား ခိုးေျပးသြား၏။ ေကာင္ေလး၏ ညီအကို ၀မ္းကြဲ အိမ္တြင္ ယာယီ ပုန္းေအာင္းေနခိုက္ - ၂-ဘက္မိဘ မ်ားႏွင့္ ႐ြာလူႀကီးမ်ား သိသြားၿပီး- ထိုအိမ္အေရာက္ လိုက္လာခဲ့ၾကေတာ့သည္။

႐ြာထံုးစံကို ေဖါက္ဖ်က္ေသာ မိန္းကေလးအား - မိမိ၏ အ႐ွက္ ကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ (Honor Killing) မိန္းကေလး၏ ဘခင္ ကိုယ္တိုင္- ဦးေခါင္းကို ႐ိုက္ခြဲ အဆံုးစီရင္ လိုက္သည္သာ မက- ႐ြာသား လူငယ္ေလး အားလည္း- က်န္႐ြာသူ ႐ြာသားမ်ားက ဘ၀ ဇတ္သိမ္း ေပးလိုက္ၾကပါသည္။

သတင္းအရ ႐ြာသို႔ ေရာက္လာေသာ သတင္းေထာက္မွ ထိုျဖစ္ရပ္ကို စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေမးၾကည့္ ေသာအခါ- ေက်း႐ြာမွ တာ၀န္႐ိွ ပုလိပ္အရာ႐ိွမွ ေျပာျပခဲ့သည္မွာ- “ဒီကိစၥဟာ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုပါပဲ- အခုမွပဲ ၿပီးသြားေတာ့တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူဆိုလိုေသာ “မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥရပ္” ဆိုေသာ စကားသည္- ေကာင္ေလး ႏွင့္ ေကာင္မေလး တို႔အား ဥပေဒ မဲ့ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္သည္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ စကားအရ သတိထားမိ ႏိုင္ပါသည္။

ဟုတ္ပါၿပီ။ သို႔ဆိုလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ အယူအဆ တို႔သည္ - အစြန္းေရာက္သြားပါက အျခားသူမ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစတတ္သည္ကို နားလည္မည္ ဆိုလွ်င္-ေအာက္ပါ တို႔သည္ သာဓကမ်ား ျဖစ္၏။

 • တစ္ခ်ိန္က လူမ်ားအား သတ္ျဖတ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း ဆိုေသာ ယံုၾကည္မွဳမ်ိဳး။
 • အေနာက္တိုင္း ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တို႔ေၾကာင့္ အၾကားအျမင္ ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စုန္းဟု ယိုးစြပ္၍ အ႐ွင္လတ္လတ္ မီး႐ိွဳ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ (ျပင္သစ္ အာဇာနည္ အမ်ိဳးသမီး ဂ်ဳန္းသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဤသည္ကို သတ္ျဖတ္သည္ဟု မေခၚပဲ- Purification ေခၚ အျပစ္႐ိွေသာ ထိုသူ၏ ၀ိညာဥ္အား မီးျဖင့္ သန္႕စင္ေပးျခင္းဟု သူတို႔က ေခၚပါ၏။)
 • ဘာသာေရး စစ္ပြဲႀကီးမ်ား ႏွင့္ အၾကမ္းဘက္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား။
ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္ၾကည့္လိုက္ပါစို႔- တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အယူအဆ မ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္ အႏၲရာယ္ မ႐ိွေသာ္လည္း- လူအမ်ား၏ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္မွဳကို ကာကြယ္ျခင္းအား ဟန္႕တား ပိတ္ပင္ျခင္းျဖင့္ - ျဖစ္ေပၚလာေသာ အႏၲရာယ္၏ ပမာဏကို ပို၍ ႀကီးက်ယ္ ေစျခင္း မ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ တြင္ Fire Drill ေခၚ မီးေလာင္ျခင္း အေရးေပၚကိစၥ ျဖစ္လာလွ်င္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္မည္ နည္းကို ေလ့က်င့္ၾကရ၏။ ႐ံုးမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ တြင္ ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရ၏။ ယခု အခါ အၾကမ္းဘက္သမားမ်ားမွ ဓါတု လက္နက္ တို႔ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာလွ်င္ သာမာန္ ျပည္သူ တို႔ အေနျဖင့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ကို သိ႐ိွ နားလည္ရန္ Drill မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾက၏။ အျခားႏိုင္ငံမွ မိမိအား အေ၀းေရာက္ ဒံုးက်ည္ ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာလွ်င္ တုန္႔ျပန္ ႏိုင္ေစရန္ War Game Drill မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၾက၏။

ဤေလ့က်င့္ခန္း Drill တို႔သည္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ဓါတုလက္နက္ အတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ေစေသာ နိမိတ္မ်ားလား။ ထို ေလ့က်င့္ခန္း တို႔သည္ ဆိုးျခင္းကို ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားလား၊ ဆိုးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ထိခုိက္မွဳ နည္းပါးေစရန္ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားလား ဆိုသည္ကိုေတာ့ ဦးစြာ ေစာေၾကာသင့္၏။

မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါး အခ်ိဳ႕တြင္ - မီးသတ္ကားကို ေရျဖည့္ထား၊ ဆီျဖည့္ထား၊ ပန္႔မ်ား အလုပ္ လုပ္မလုပ္ စစ္ေဆး ထားမည္ ဆိုပါက မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္တတ္သည္ ဆိုေသာ ေရးသားခ်က္ မ်ားကို ဖတ္မွတ္ဘူးပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္- ထိုယံုၾကည္မွဳကို လိုက္နာမည္ ဆိုပါက ေအာက္ပါတို႔ကို ဦးစြာ စစ္ေဆး သင့္ပါသည္။

 •  ထိုယံုၾကည္မွဳ အတိုင္း လိုက္နာေသာ တနည္းအားျဖင့္ မီးသတ္ကားကို အဆင္သင့္ မလုပ္ထားလွ်င္ မီးေလာင္မွဳ အမွန္တကယ္ နည္းႏိုင္၏ မနည္းႏိုင္၏ ကို- ထိုယံုၾကည္မွဳ လိုက္နာေသာ ေဒသ တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မီးေလာင္မွဳ အႀကိမ္ အေရအတြက္ႏွင့္ လက္႐ိွ မီးသံုးစြဲေသာ ပမာဏ အခ်ိဳး ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မီးေလာင္မွဳ အႀကိမ္ အေရအတြက္ မီးသံုးစြဲ ေသာ ပမာဏ အခ်ိဳးအစား- မည္သည္က ပိုမ်ား ပါသနည္း။
 • မီးေလာင္မွဳ အခ်ိဳးခ်င္း တူညီပါက- မည္သည္က ပို၍ ဆံုး႐ံွဳးမွဳကို ျဖစ္ေစပါသနည္း။
 • မီးေလာင္မွဳ အခ်ိဳးခ်င္း တူညီပါက- မည္သည္က ပို၍ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္မွဳကို ျဖစ္ေစ ပါသနည္း။
သဘာ၀ ယုတၱိက်က်ျဖင့္ စဥ္းစား ေစလိုပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ သည္ အျခားဘာသာမ်ားကဲ့သို႔ ယံုၾကည္႐ံု သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ပဲ- အေၾကာင္းတရား တို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ ၀ါဒ ျဖစ္ရာ- ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ အေၾကာင္း အက်ိဳးကို ပို၍ပင္ နားလည္ သင့္ပါေသးသည္။

တစ္ဖန္- မီးသတ္ကား ကို အဆင္သင့္ လုပ္ထားေသာ ေန႕တြင္ မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္ပြားရျခင္း တို႔ကို တိုက္ဆိုင္စြာ ၾကံဳရပါက- 


 • ထိုမီးသတ္ ၀န္ထမ္း ၏ မသိစိတ္ Unconscious mind တြင္ မီးေလာင္မွဳ ျဖစ္လာမည္ကို အလိုအေလ်ာက္ အာ႐ံုရျခင္း déjà vu ျဖစ္ေနျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ ဘူးလား။
 • ေရၾကီးေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ စာ၀တီး တို႔သည္ အသိုက္မ်ား ျမင့္ျမင့္ ေဆာက္တတ္ျခင္းကို ဒီေရေရာက္ ေက်း႐ြာတို႔မွ လူအမ်ား သိထားတတ္ၾကပါသည္။ စာ၀တီး အသိုက္ ျမင့္ျမင့္ ေဆာက္၍ ေရႀကီးျခင္းလား၊ ေရႀကီးမည္ကို တိရစာၦန္ တို႔၏ Instinct တြင္ အာ႐ံုရ၍ အသိုက္ ျမင့္ျမင့္ ေဆာက္ၾကျခင္းလား။
 • ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား မလွဳပ္ခင္ တြင္ ငါးမ်ားသည္ ကမ္းေျခသို႔ ထူးျခားစြာ ေရာက္လာ တတ္ျခင္း တို႔ ျမင္ရတတ္ေလရာ- ငါးမ်ား ကမ္းေျခ လာျခင္းသည္ ငလ်င္ လွဳပ္ေစရန္ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားလား၊ ငလ်င္လွဳပ္မည္ကို ငါးမ်ားက ႀကိဳ၍ သိျခင္းလား စသည္တို႔ကို သဘာ၀ က်က် စဥ္းစား သင့္ၾကပါသည္။
အရာ အားလံုးတို႔သည္ အေၾကာင္းတရား တို႔ေပၚသာလွ်င္ မီွခုိပါသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း တစ္ခုမွ မ႐ိွပါ။ သို႔ေသာ္ မည္သည္က အေၾကာင္းတရား အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို လည္းေကာင္း၊ ထိုအစြဲသည္ အက်ိဳးရိွမ႐ိွ၊ အက်ိဳးပ်က္ မပ်က္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို လည္းေကာင္း ေစာေၾကာသင့္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ မလိုအပ္ေသာ အစြဲမ်ား၊ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္းမွ ဟန္႔တားေသာ အစြဲမ်ားကို ဆက္လက္ ကိုင္တြယ္ ထားသင့္ၾကပါသလား။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Tuesday, February 15, 2011

ျပည္သူခ်စ္ေသာ အင္ဒီရာ (သို႔မဟုတ္) ပရိ၀တၱန ေယာဂ သံုးထပ္ကြမ္း ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္သမီး အင္ဒီရာ၊ ျပည္သူတို႔၏ အမိ သဘြယ္ ေလးစား ခ်စ္ခင္ျခင္း ခံရေသာ - အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည့္ အင္ဒီရာ ဂႏၵီကို- အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၊ အလာဟာဘတ္ ၿမိဳ႕တြင္- ၁၉၁၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉-ရက္၊ ည ၁၁း ၁၁ - ၌ ဖခင္ ျဖစ္သူ ဂ်၀ါဟလာ ေန႐ူးႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူ ကာမလာ ေန႐ူးတို႔မွ ေမြးဖြား သန္႔စင္ခဲ့သည္။

 • အေျခခံ ပညာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၃၄-၃၅ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ စာဆိုေတာ္ႀကီး ရာဘိျႏၵာ နတ္သ္ဂိုး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း တြင္ ဆက္လက္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပဲြကို ေျဖဆို ခဲ့ေသာ္လည္း - မေအာင္ျမင္ သျဖင့္ ၀င္ခြင့္မရခဲ့။ ၁၉၃၇-တြင္မွာ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္၊ ဆိုမာ ဗီလီး ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္ခြင့္ ရခဲ့၏။ ေနာင္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္လာမည့္ ဖာ႐ိုးဇီ ဂႏၵီႏွင့္ ဤကာလတြင္ပင္ ဆံုေတြ႕ခဲ့၏။ သို႔ႏွင့္ပင္ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔ ၂-ဦး လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
 • ၁၉၄၁-တြင္ အိႏၵိယသို႔ ျပန္ေရာက္ကတည္းက အိႏၵိယ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၄-တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ေန႐ူး ဆံုးပါးၿပီးေနာက္ - အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္လာ၍၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး တာ၀န္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး တာ၀န္၊ ျပည္ပေရးရာ ၀န္ႀကီး တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့၏။
 • ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ မွ ၁၉၇၇ မတ္လ ၂၄ အထိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ပထမ အႀကိမ္ သက္တမ္း တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရ၏။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ တတိယ ေျမာက္ ၀န္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး- ထိုအခ်ိန္ကာလက အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား - အိမ္ေထာင္ရွင္မ အျဖစ္သာ သေဘာထားေသာ အိႏၵိယ တြင္ ပထမဆံုးေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့၏။
 • သို႔ေသာ္- ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၆၉ တြင္ - ပါတီ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာမွဳ ျဖင့္ ထိုအခ်ိန္က ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္ေနသူ အင္ဒီရာအား ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အင္ဒီရာသည္ ကြန္ဂရက္ (အာရ္) Requisition ဆိုေသာ ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ပါတီ ၂-ပိုင္းကြဲသြားသည္။ မူလ ကြန္ဂရက္ ပါတီ ေကာ္မီတီမွ အဖြဲ႕၀င္ ၇၀၅ ဦးမွ ၄၄၆ ဦးသည္ အင္ဒီရာတည္ေထာင္ေသာ ကြန္ဂရက္ ပါတီ အသစ္ နယူး ကြန္ဂရက္ ပါတီ သို႔ ေျပာင္းေရႊ.လာခဲ့သည္။
 • ၁၉၈၀ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ အင္ဒီရာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထက္ျမက္ေသာ သားငယ္ျဖစ္သူ ဆန္ေဂ်းသည္ တရား၀င္ ၀န္ႀကီး မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း တန္ခိုးပါ၀ါ အျပေကာင္း ခဲ့သျဖင့္ - အဆင့္ျမင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကက္ဘီနက္ ၀န္ႀကီးမ်ားစြာတို႔- အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ မေပ်ာ္ပိုက္ေၾကာင္း သိေစရန္ ဆႏၵျပသည့္ အေနျဖင့္ ရာထူးမ်ားမွ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့ ၾကသည္။ သားငယ္ ဆန္ေဂ်း သည္ ၁၉၈၀ ဇြန္လ ၂၃-ရက္တြင္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်ၿပီး ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။
 • ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆-ရက္ေန႕ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပန္ဂ်ပ္ျပည္၊ ေရႊေက်ာင္း အေရး အခင္း ကိုင္တြယ္ပံု ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ေသာ သူမ၏ ဆစ္ခ္ လူမ်ိဳး ကိုယ္ရံေတာ္ ႏွစ္ဦးမွ သူမအား ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁-ရက္တြင္ ပူးေပါင္း လုပ္ၾကံခဲ့ၾက၏။

 ဤသည္ကား အင္ဒီရာ ဘ၀ မွ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္၏။ အျပည့္အစံုကို http://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ပရိ၀တၱယုဂ္ ႏွင့္ အင္ဒီရာ ဂႏၵီ
ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ- “ယုဂ္ (သို႔မဟုတ္) ကံၾကမၼာကို စစ္ေဆးေသာ ပံုေသနည္းမ်ား။” ေဆာင္းပါး တြင္ ပရိ၀တၱယုဂ္ အေၾကာင္းကို ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ပရိ၀တၱန ေယာဂ ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာမည္ ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၆၆ မ်ိဳးအထိ ရိွပါသည္။
၄င္းတို႔ကို အုပ္စု အေနျဖင့္ ႐ိုး႐ိုးေလး ခြဲစိတ္သံုးသပ္မည္ ဆိုပါက- ေအာက္ပါ အတိုင္း အုပ္စု သံုးမ်ိဳးကို ေတြ႕ၾက ရပါမည္။
 • (၁) ေကာင္းေသာ ဘာ၀ အိမ္ရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း - အိမ္ဖလွယ္ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း။ ဥပမာ- ႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကိန္း အိမ္ရွင္မ်ား။ (အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးေပးေသာ အေနအထား)
 • (၂) ေကာင္းေသာ ဘာ၀ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မေကာင္းေသာ ဘာ၀ အိမ္ရွင္မ်ား အိမ္ဖလွယ္ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း။ (ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးတို႔ကို ယွဥ္တဲြေပးတတ္ေသာ အမ်ိဳးအစား အေနအထား)
 • (၃) ဒုဌာန ဘာ၀ အိမ္ရွင္ အခ်င္းခ်င္း အိမ္ဖလွယ္ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း၊ ရွင္းလင္းေအာင္ ဆိုရလွ်င္- အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ား ေျပာေလ့ရိွတတ္သည့္ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား မေကာင္းေသာ အတန္႔တြင္ ေနလွ်င္ေကာင္းသည္ ဆိုေသာ- တနည္းအားျဖင့္ “၀ိပရိတၱ ရာဇ ေယာဂ” အေနျဖင့္- ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ျဖစ္ေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မိုးတား MOTAA မူ အေနျဖင့္ “၀ိပရိတၱ ရာဇ ေယာဂ” ကို အသိ အမွတ္ မျပဳပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ၿဂိဳဟ္ဆိုး တစ္လံုးသည္ မိမိ အေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ အိမ္တြင္ ရပ္တည္ျခင္း မဟုတ္ပဲ- အျခား အတန္႔ဘာ၀ (အျခား ဒုဌာန ဘာ၀ပင္ ျဖစ္လင့္ ကစား) တစ္ခုခု၏ အလယ္မွတ္ ႏွင့္ နီးစပ္ပါက- ထိုဘာ၀ အတန္႕အား ဖ်က္ဆီး ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိ အေနျဖင့္ သခင္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘာ၀ ကိုမူ မဖ်က္ဆီးပါ။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္ကို ရွင္းျပထားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ (က်မ္းမူမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ ယူေသာ အဆိုမ်ား အရမူ - ထိုေယာဂ ပိုင္ရွင္သည္ အစပိုင္းတြင္ အခက္အခဲ တို႔ကို ရင္ဆိုင္ ရေသာ္လည္း- အလြန္ေကာင္းေသာ အက်ိဳးမ်ား ေပးသည္ ဟု ဆိုထားပါသည္။)
အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ အင္ဒီရာ ဂႏၵီ၏ ဇာတာတြင္ အလြန္ထူးျခားေသာ အေနအထား ရိွပါသည္။

ထိုအခ်က္မွာ ပရိ၀တၱန ေယာဂ (၃) ထပ္ကြမ္း ပါ႐ိွေနျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ေအာက္တြင္ ၾကည့္လိုက္ပါ။


ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁)။ (မဟာ ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမ်ိဳးအစား-ျဖစ္သည္။)

လဂ္မွ ၇-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ (သခင္မဟုတ္ပါ) ျဖစ္ေသာ စေနသည္ - လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီအိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ တနည္းအားျဖင့္- ၇-တန္႔ဘာ၀ သည္ ကိန္းအိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁-တန္႔ဘာ၀သည္ ကိန္းအိမ္လည္း ျဖစ္၊ ႀတိေဂါဏ လည္းအိမ္လည္း ျဖစ္ေသာ အိမ္ျဖစ္သည္။
ကိန္းအိမ္ရွင္ ႏွင့္ ႀတိေဂါဏ အိမ္တို႔ ဖလွယ္ခ်င္းကို ၿဗိဳ႕ဟဇ္ဇာတက ပရာသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ အခန္း ၃၄- ဂါထာ ၁-၁၇ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

If there be an exchange between a Lord of a Kendra and a Lord of a Kona, or if a Lord of a Kendra is yuti with a Lord of a Kona in a Kendra or in a Kona, or if a Lord of a Kona is in a Kendra, or vice versa, or if there happens to be a full Dṛṣṭi between a Lord of a Kendra and a Lord of a Kona, they cause a Yoga. One born in such a Yoga will become a king and be famous.
အံသာ ကို မစစ္ေဆးေသာ သမား႐ိုးက် စစ္ေဆးနည္းမ်ား အရ ဆိုလွ်င္- စေနသည္ - တနလၤာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ သမသတ္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖင့္- ၄င္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း ျမင္ေနသကဲ့ သို႔ပင္ ရိွေနေသး၏။

(ဤစစ္ေဆးခ်က္သည္- သမား႐ိုးက် နကၡတ္စစ္ေဆးေသာမူ အရ ျဖစ္၍- မိုးတား MOTAA မူ မဟုတ္ပါ။ အံသာ အေနအထား ကြာေ၀းျခင္းျဖင့္- သမသတ္ တည္တိုင္း မျမင္သကဲ့သို႔- ရာသီ တစ္ခုတည္း က်တိုင္းလည္း မပူးပါ။ ထို႔အျပင္- မိုးတား အေနျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ စ႐ိုက္ သဘာ၀ ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ သခင္ ျဖစ္ေသာ ဘာ၀ အရသာ ယူ၍- အိမ္ရွင္ အေနျဖင့္ မယူပါ။ ယခု အေနအထားတြင္- စေနကို ၈-တန္႔ သခင္ အျဖစ္သာ ယူပါသည္။)


ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၂) (မဟာ ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမ်ိဳးအစား-ျဖစ္သည္။)
လဂ္မွ ၅-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ (သခင္မဟုတ္ပါ) ျဖစ္ေသာ အဂၤါ သည္ - ၂-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္ (သခင္ လည္းျဖစ္ေသာ) ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။
အံသာ ကို မစစ္ေဆးေသာ သမား႐ိုးက် စစ္ေဆးနည္းမ်ား အရ ဆိုလွ်င္- အဂၤါသည္ ၄-တန္႔ဘာ၀ ကို ျမင္သည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ - အဂၤါမွ တနဂၤေႏြကို ျမင္ေနသကဲ့သို႔ ပင္ ရိွေနေသး၏။ (မိုးတား MOTAA မူ မဟုတ္ပါ။ အံသာ အေနအထား ကြာေ၀းျခင္းျဖင့္- သမသတ္ တည္တိုင္း မျမင္သကဲ့သို႔- ရာသီ တစ္ခုတည္း တည္ေနတိုင္းလည္း မပူးပါ။ အဂၤါသည္ - မိႆ ရာသီ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ၏ သခင္သာ ျဖစ္ပါသည္။ )

ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) (တႎည ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမ်ိဳးအစား-ျဖစ္သည္။)

လဂ္မွ ၆-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္ (သခင္ လည္းျဖစ္ေသာ) ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတး သည္ - ၁၁-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ျဖစ္ေသာ (သခင္ မဟုတ္ပါ) ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ပရိ၀တၱန ေယာဂ တို႔အား အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္း။

ဦးစြာ ပထမ- ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁) ကိုေလ့လာၾကပါစို႔။

လဂ္မွ ၇-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ စေန ႏွင့္ လဂ္သခင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ပိုင္ဆိုင္ရာ ေနရာခ်င္း ဖလွယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေယာဂ ျဖစ္ပါ၏။
ဤေယာဂ အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္မည္ ဆိုပါက - စေန ႏွင့္ တနလၤာတို႔ ဒႆာ စားေသာ ကာလမ်ားတြင္ ေကာင္းက်ိဳးတို႔ကို ထင္ရွားစြာရရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမ ဦးစြာ အင္ဒီရာ ၂-ႏွစ္ မျပည့္မီ ကေလး အ႐ြယ္ (ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၁၉ မွ စက္တင္ဘာလ ၁၉၂၀ အတြင္းကာလ) တြင္ ပထမ ပရိ၀တၱန အက်ိဳးေပး ေပၚရမည့္ - တနလၤာ ထူလ ဒႆာႏွင့္ တနလၤာ အႏၲရ ဒႆာတို႔ စားပါသည္။
သူအေနျဖင့္လည္း ဘာမွ် ထင္ရွား ႏိုင္ေသာ၊ သိတတ္ေသာ အ႐ြယ္ မဟုတ္ေသးသကဲ့သို႔- ဖခင္မွာလည္း မဟတၱမ ဂႏၶီႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ နယ္ခ်ဲ႕တို႕အား ေတာ္လွန္ရန္ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ေန႐ူး သည္ ၁၉၂၁ တြင္ - ႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားမွဳ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ကို ပထမဆံုး က်ခံခဲ့ ရပါသည္။

ဒုတိယ အေနျဖင့္-
အင္ဒီရာ ၆-ႏွစ္ေက်ာ္ ကေလး အ႐ြယ္ (ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၁၉၂၅ အၾကားကာလ) တြင္ ပရိ၀တၱန အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပးေပၚရမည့္ - တနလၤာ ႏွင့္ စေန တို႔ ထူလ ဒႆာႏွင့္ အႏၲရ ဒႆာတို႔ စားပါသည္။
သူမ ဘ၀တြင္ ထင္ရွားေသာ ေကာင္းက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဖခင္ ျဖစ္သူ ေန႐ူး အေနျဖင့္ ၁၉၂၄ တြင္ အလာဟာဘတ္ ၿမိဳ႕- စည္ပင္သာယာ (ကိုလိုနီ အေခၚ ျမဴနီစပယ္ တြင္) ဥကၠဌ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

တတိယ အေနျဖင့္-
၁၉၇၀- ႏို၀င္ဘာလ မွ ၁၉၇၃-ႏို၀င္ဘာလ အတြင္း- အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ အသက္ ၅၂ မွ ၅၃-ႏွစ္ ေက်ာ္ အ႐ြယ္တြင္ ပရိ၀တၱန အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပးေပၚရမည့္ - တနလၤာ ႏွင့္ စေန တို႔ ထူလ ဒႆာႏွင့္ အႏၲရ ဒႆာတို႔ စားျပန္ ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုကာလ မတိုင္မီ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉၆၉ တြင္ - ပါတီ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာမွဳ ျဖင့္ ထိုအခ်ိန္က ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္ေနသူ အင္ဒီရာအား ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အင္ဒီရာသည္ ကြန္ဂရက္ (အာရ္) Requisition ဆိုေသာ ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီကို တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကြန္ဂရက္ ပါတီႀကီး ၂-ပိုင္းကြဲသြားသည္။ မူလ ကြန္ဂရက္ ပါတီ ေကာ္မီတီမွ အဖြဲ႕၀င္ ၇၀၅ ဦးမွ ၄၄၆ ဦးသည္ အင္ဒီရာ တည္ေထာင္ေသာ ကြန္ဂရက္ ပါတီ အသစ္ နယူး ကြန္ဂရက္ ပါတီ သို႔ ေျပာင္းေရႊ.လာခဲ့သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ပရိ၀တၱန အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပးေပၚရမည့္ ထိုကာလသည္ - ၁၉၇၅ မတိုင္မီ အထိ အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ မိမိ၏ ပါတီသစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္- အသည္းအသန္ ႐ုန္းကန္ ေနရေသာ ကာလ ျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေပၚလြင္သည့္ ကာလ ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။

စတုတၳ အေနျဖင့္-
၁၉၈၁- ေအာက္တိုဘာလ မွ ၁၉၈၃-ေမလ အတြင္း- အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ အသက္ ၆၃-ႏွစ္ ေက်ာ္ အ႐ြယ္တြင္ ပရိ၀တၱန အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပး ေပၚရမည့္ - စေန ႏွင့္ တနလၤာ တို႔ ထူလ ဒႆာႏွင့္ အႏၲရ ဒႆာတို႔ စားျပန္ ပါသည္။
ထိုကာလ မတိုင္မီ ၁၉၈၀ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ အင္ဒီရာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ (ထိုကာလ အတြင္းမဟုတ္ပါ။) သို႔ေသာ္ ထက္ျမက္ေသာ သားငယ္ျဖစ္သူ ဆန္ေဂ်းသည္ တရား၀င္ ၀န္ႀကီး မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း တန္ခိုးျပေကာင္း ခဲ့သျဖင့္ - အဆင့္ျမင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကက္ဘီနက္ ၀န္ႀကီး မ်ားစြာတို႔- အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ မေပ်ာ္ပိုက္ေၾကာင္း သိေစရန္ ဆႏၵျပသည့္ အေနျဖင့္ ရာထူးမ်ားမွ ႏွဳတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၀ ဇြန္လ ၂၃-ရက္တြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး ဆန္ေဂ်း ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။
ပထမ ပရိ၀တၱန အက်ိဳးေပး ေပၚရမည့္ ၁၉၈၁- ေအာက္တိုဘာလ မွ ၁၉၈၃-ေမလ အတြင္း-သားအတြက္ လြမ္းေဆြး စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ား ႐ိွခဲ့ရသည္မွ အပ- ထူးျခားေသာ မည္သို႔ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားမွ မရ႐ိွခဲ့ပါ။

ဆက္လက္၍- ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၂) ကိုေလ့လာၾကပါစို႔။
၅-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ အဂၤါ ႏွင့္ - ၂-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။
သို႔ဆိုလွ်င္- အဂၤါႏွင့္- တနဂၤေႏြ ဆိုင္ရာ ထူလ၊ အႏၲရ ဒႆာမ်ားတြင္ အက်ိဳးေပးမ်ား ထင္ရွားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တနဂၤေႏြ ထူလ ဒႆာ အမ်ားစု သည္- မေမြးခင္ကပင္ လြန္ေျမာက္ခဲ့ ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္- တနဂၤေႏြ ထူလ၊ တနဂၤေႏြ အႏၲရ ဒႆာကို လည္းေကာင္း၊ တနဂၤေႏြ ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ ဒႆာကို လည္းေကာင္း မေဟာေျပာႏိုင္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါ ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ ဒႆာ ႏွင့္ အဂၤါ ထူလ၊ အဂၤါ တနဂၤေႏြ ဒႆာကိုသာ ေလ့လာ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကာလ သည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၂၉ မွ ဧၿပီ ၁၉၃၀ အတြင္း ျဖစ္သည္။
ဤကာလမ်ားတြင္ အင္ဒီရာသည္ ေက်ာင္းသူ အ႐ြယ္သာ ျဖစ္ေသးၿပီး၊ ဖခင္၏ ဘ၀တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ကာလ အတြင္း ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကို မရ႐ိွခဲ့ပါ။
တစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာရိွပါသည္- ၁၉၂၉ အတြင္း (အဂၤါ ထူလ၊ အဂၤါ အႏၲရ ဒႆာ မတိုင္မီ)- တြင္- ဖခင္ျဖစ္သူ ေန႐ူးသည္ ကြန္ဂရက္ ပါတီ၏ ဥကၠဌ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသျဖင့္- ထိုဒႆာ ကာလ မ်ားတြင္ ဖခင္ အရိွန္အ၀ါ ထင္ရွားေသာ ကာလ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

အဂၤါ တနဂၤေႏြ ဒႆာ စားေသာ ကာလ ျဖစ္သည့္ ၁၉၃၅-ဒီဇင္ဘာလ မွ ၁၉၃၆- ဧၿပီလ အတြင္းကို ေလ့လာေသာ အခါ-
၁၉၃၄-၃၅ ခုႏွစ္ တြင္- အေျခခံပညာ ေအာင္ျမင္ၿပီး အိႏၵိယ စာဆိုေတာ္ႀကီး ရာဘိျႏၵာ နတ္သ္ဂိုး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း တြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပဲြကို ေျဖဆိုခဲ့ေသာ္လည္း - မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ၀င္ခြင့္မရခဲ့။
၁၉၃၇-တြင္မွာ ေအာက္စ္ဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္၊ ဆိုမာဗီလီး ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့၏။ ဤကာလ တြင္ပင္ ေနာင္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္လာမည့္ ဖာ႐ိုးဇီ ဂႏၵီႏွင့္ ဆံုေတြ႕ခဲ့၏။

ပရိ၀တၱန သီအိုရီ အရဆိုလွ်င္- ေကာင္းေသာ အက်ိဳးေပးရမည့္ ကာလျဖစ္သည့္ အဂၤါ ထူလ၊ တနဂၤေႏြ အႏၲရ ကာလတြင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပင္ မရခဲ့ရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


ဆက္လက္၍- ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) ကိုေလ့လာၾကပါစို႔။
ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) (တႎည ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမ်ိဳးအစား-ျဖစ္သည္။)
၆-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတး ႏွင့္ - ၁၁-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကေသာ ေယာဂ ျဖစ္သျဖင့္- ဤေယာဂ၏ အက်ိဳးသည္ ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာတို႔ ထူလ ဒႆာ၊ အႏၲရ ဒႆာ ကာလ တို႔တြင္ အက်ိဳးေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေသာၾကာ ထူလ တိုင္ေအာင္ အသက္ ၉၅ ႏွစ္ အထိ မ႐ွည္ခဲ့သျဖင့္- ၾကာသပေတး ထူလကိုသာ ေလ့လာခြင့္ရပါသည္။
ပထမဦးစြာ- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ ကာလ ျဖစ္သည့္ ၁၉၅၄- ႏို၀င္ဘာမွ ၁၉၅၇-ဇန္န၀ါရီ ကာလ အတြင္းတြင္- အဆိုးအေကာင္း၊ ထူးျခားေသာ၊ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ခဲ့ပါ။
ဆက္လက္၍- ၾကာသပေတး ထူလ၊ ေသာၾကာ အႏၲရ ကာလ ျဖစ္သည့္ ၁၉၆၂- စက္တင္ဘာလ မွ ၁၉၆၅-ေမလ ကာလ အတြင္းတြင္- ထင္ရွားေသာ အေျခအေန မျဖစ္ခဲ့ပဲ- ထိုကာလ လြန္ေျမာက္ၿပီး- ၁၉၆၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉-ရက္တြင္ မွ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ကို ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

မိုးတား MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ ေလ့လာျခင္း။

ဤဇာတာ အေနအထားအရ- အင္ဒီရာ ဂႏၶီသည္ လဂ္ သည္ အသိလိႆ နကၡတ္ကို စီးနင္းလွ်က္- စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။
ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးခ်င္း စစ္ေဆးျခင္းကို မေဖၚျပေတာ့ပဲ- အေရးပါေသာ ထူးျခားသည့္ အခ်က္မ်ား ကိုသာ ဆန္းစစ္ျပပါမည္။
MOTAA အင္အား တိုင္းတာနည္းမ်ားအရ- စစ္ေဆးလိုက္ပါက- ဤဇာတာတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆံုး ၿဂိဳဟ္မွာ ၁၀-တန္႕သခင္ (မူလ ႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္) ျဖစ္ေသာ အဂၤါ ျဖစ္၍- အင္အား အနည္ဆံုးၿဂိဳဟ္မွာ လဂ္သခင္- စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေနသည္။
တနလၤာသည္ လဂ္သခင္ ျဖစ္၍- ဇာတာရွင္၏ ကိုယ္ကာယ အေျခအေနကို ေဖၚျပသည္သာ- စိတ္ကို အစိုးရေသာ ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္။
တနလၤာသည္- သူ႔ကို ရန္ျပဳေသာ စေနပိုင္ဆိုင္ရာ မကာရ ရာသီတြင္တည္၍- တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း- ဘာ၀ အားျဖင့္ ၆-တန္႕ဘာ၀ေခၚ ရန္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဘာ၀တြင္ တည္သည္။
၆-တန္႕ဘာ၀သည္ အၿပိဳင္အဆိုင္စိတ္ဓါတ္၊ မည္သူ႕ႏွင့္မွ် မတူေအာင္ ျပဳလိုေသာ စိတ္ဓါတ္၊ အတိုက္အခံ စိတ္ဓါတ္ကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ဘာ၀ လည္း ျဖစ္သျဖင့္- ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္ မည္သည့္ အလုပ္လုပ္ - တြန္းတြန္း တိုက္တိုက္ လုပ္လိုေသာ- အညံ့မခံလိုေသာ စိတ္ဓါတ္ ရိွေနသည္။ သူမ်ားေတြထက္ ပိုေကာင္းလုပ္မည္ ဆိုေသာ စိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ အမ်ားတကာႏွင့္ အျမဲတမ္း ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ရေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ထိုစိတ္ဓါတ္တို႔ေၾကာင့္လည္း - ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္ေနသူ အင္ဒီရာအား မိခင္ ကြန္ဂရက္ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ - ထိုစိတ္ဓါတ္ တို႔ေၾကာင့္လည္း- ပန္ဂ်ပ္ျပည္ ေရႊေက်ာင္းကိစၥတြင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဘက္ ဆစ္ခ္လူမ်ိဳး မ်ားအား အိႏၵိယ စစ္တပ္မွ- ပစ္ခတ္္ ေစခဲ့သျဖင့္ တရား၀င္ စာရင္းမ်ားအရ- လူေပါင္း ၄၉၂- တရားမ၀င္ စာရင္းမ်ားအရ လူေပါင္း ၁၅၀၀ အထိ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ သမိုင္း၀င္ Operation Blue Star ျဖစ္ရပ္ ႀကီး ေပၚေပါက္ ခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အင္ဒီရာ အေနျဖင့္ လုပ္ၾကံခံရ၍ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း လူမ်ိဳးေရး အထိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ လူေပါင္း ၅၀၀ ခန္႕ ဆက္လက္ေသဆံုးခဲ့ရေသးသည္။

အသက္ရွည္ႏိုင္မွဳ အေနအထားအရလည္း-

လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာကိုယ္တိုင္ အားနည္းေနမွဳ၊ အသက္ ရွည္မွဳ ကို ကာရကျပဳေသာ စေနၿဂိဳဟ္ အင္အား နည္းပါးေနမွဳ၊ လဂ္ (၁-တန္႕ဘာ၀) ကိုယ္တိုင္လည္း အားနည္းေနမွဳ၊ ရွင္သန္မွဳ အင္အားျဖစ္သည့္ ၃-တန္႕ဘာ၀ အင္အား နည္းပါးေနမွဳတို႕ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္- သက္တမ္းျပည့္ ေနထိုင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ မျပဳေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေန၏။

 ဘ၀ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္မွာ-
ပရိ၀တၱန ေယာဂကို အမွီမျပဳပဲ- သက္ဆိုင္ရာ ဒႆာၿဂိဳဟ္တို႔ အင္အားေကာင္းေသာ ကာလတြင္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးေပးမည္ ဆိုေသာ မူကို မိုးတားမွ အသံုးျပဳ၏။
 • 21/5/1965 မွ- 9/3/1966 အတြင္း ၾကာသပေတး ထူလ- တနဂၤေႏြ အႏၲရ ဒႆာ စားေန၏။ ၾကာသပေတး သည္ မူလ အင္အားရိွသည့္ အျပင္ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္း ျဖစ္ေသာ- ၃-တန္႔သခင္ ဗုဒၶဟူး ၏ လႊမ္းမိုးမွဳ အေထာက္အကူကို ေကာင္းစြာ ရထား၏။ ပံုတြင္ အစိမ္းေရာင္ ျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္း၏ ေထာက္ပံ့မွဳ ပမာဏ အင္အားျဖစ္သည္။
 • ထို႕အျပင္ တနဂၤေႏြသည္လည္း- အင္အား ရိွေသာ ၿဂိဳဟ္အေနအထားတြင္ ရိွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကာလတြင္း ျဖစ္ေသာ ၁၉-ဇန္န၀ါရီ-၁၉၆၆ တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
 • ၁၅-ဇြန္လ-၁၉၆၈ မွ ၉-ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၀ အတြင္း သည္ ၾကာသပေတး ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ ဒႆာ ကာလ ျဖစ္သည္။ အႏၲရ ဒႆာ သည္ ပို၍ အေရးပါေသာ အေနအထား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ကာရက ပါပၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ရာဟု ဒႆာ ကာလ အတြင္းတြင္ ကံၾကမၼာ နိမ့္က်ေနကာ- ကြန္ဂရက္ ပါတီမွပင္ ထုတ္ပယ္ ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
 • ၂၁-၇-၁၉၇၆ မွ ၃၀-၈-၁၉၇၇ ကာလ အတြင္းတြင္- စေန ထူလ၊ ကိတ္ အႏၲရ ဒႆာ စားေန၏။ တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၇ အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကညာခဲ့ရသည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
 • ၁၇-၁၁-၁၉၈၀ မွ ၁၂-၁၀-၁၉၈၁ ကာလ အတြင္းသည္ စေနထူလ၊ တနဂၤေႏြ အႏၲရ ဒႆာ ကာလ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုကာလ အတြင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေ႐ြးေျမာက္ ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ကာလ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ အဆိုးအေကာင္းမ်ား ဒြန္တြဲေနခဲ့သည္။
 • အဆိုးဆံုးျဖစ္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည့္ စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၲရ ဒႆာ ကာလ အတြင္းတြင္ - မရဏ ေသျခင္းတရား၏ တာ၀န္ကို ယူေဆာင္သည့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀ သခင္၊ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ရာဟုတို႔က- မိမိ၏ ကိုယ္ရံေတာ္ တို႔ကပင္ မိမိအား လုပ္ၾကံေစသည္ အထိ ျဖစ္လာေစရန္ ပို႔ေဆာင္ ေပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ အေသးစိတ္ သံုးသပ္ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။

လုပ္ၾကံျခင္း ခံရခ်ိန္ ဒႆာ

အင္ဒီရာ ဂႏၵီအား သူမ၏ ဆစ္ခ္ လူမ်ိဳး ကိုယ္ရံေတာ္ ႏွစ္ဦးမွ သူမအား ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံျခင္း ခံရခ်ိန္ ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁-ရက္တြင္ စေန ထူလ၊ ရာဟု အႏၱရ ဒႆာ၊ ရာဟု ျပတႏၱရ ဒႆာ စားေန၏။
 • သူမ၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ က်ည္ဆံ၀င္ေရာက္ ထုိးေဖါက္သြားေသာ ေနရာ ၁၉- ေနရာ ု႐ိွ၍၊ ကိုယ္ခႏၶာထဲမွ က်ည္ဆံ ၁၆ ေတာင့္ကို ခြဲထုတ္ရ႐ိွခဲ့သည္။
 • ထိုသို႔ သက္ေတာ္ေစာင့္ ကိုယ္ရံေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္မွ ဇာတာရွင္ကို လုပ္ၾကံျခင္း ကို ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ပန္ဂ်ပ္ျပည္၊ ေရႊေက်ာင္း အေရး အခင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ကာလမွာကား ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆-ရက္ေန႕ ျဖစ္၍။ ထိုအခ်ိန္က သူမ အေနျဖင့္ စေန ထူလ၊ အဂၤါ အႏၱရ ဒႆာ စားေနခဳဲ့၏။
 • စေနၿဂိဳဟ္သည္ သူမ အတြက္ မရဏဘာ၀ ေခၚ ၈-တန္႕ဘာ၀၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္) ျဖစ္၍- မူလ ဇာတာတြင္ အင္အားနည္းေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
 • အဂၤါသည္ - လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲ - ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္သာမက- ၂-တန္႕ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ေသာ ၁၀-တန္႕သခင္ ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္၏။
 • ၂-တန္႕သည္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဆင့္အတန္း တို႔ကို ျပဆို၍ ၁၀-တန္႕သည္ ဇာတာရွင္၏ အလုပ္အကိုင္ Career ကိုလည္းေကာင္း၊ Public Image ကိုလည္းေကာင္း ျပဆိုေသာ ဘာ၀ ျဖစ္၏။
 • ထို အဂၤါ၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပတ္သား ရက္စက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ၊ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ၊ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤါသည္ ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္ အင္အား ေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္ တစ္ခု ျဖစ္ကာ- 17/5/1984 မွ 21/6/1984 အတြင္း ဒႆာ စားေနျခင္း ျဖင့္ ထိုကာလတြင္ အမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျပတ္သားေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳ တစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရပါ၏။
သို႔ေသာ္- ထိုကာလ လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္- 21/6/1984 မွ 25/11/1984 အတြင္း သို႔ ေရာက္ေသာ အခါတြင္ကား-
၈-တန္႕ဘာ၀၏ သခင္ စေန၏ ထူလ ဒႆာ၊ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ျဖစ္ေသာ ရာဟု၏ အႏၱရ ဒႆာ၊ ထိုရာဟု ျပတႏၲရ ဒႆာ သို႔ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာဇာ ရွဳေထာင့္မွ ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္-
ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ မူလ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္အား အံသာ အတိအက် နီးပါးျဖင့္ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးလိုက္၏။ မူလကတည္းက လြန္စြာ အားနည္းေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္အား ေကာဇာ ရာဟု သည္ ၉-တန္႕ အျမင္ျဖင့္ ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ျပန္၏။
တစ္ဆက္တည္းမွာပင္- မရဏ ဘာ၀ ေခၚ ၈-တန္႕ သခင္ ေကာဇာ စေန သည္ မူလ ေသာၾကာ အား ၃-တန္႕ အျမင္ႏွင့္ ၈၁% ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ မူလ စေန ကို ၁၀-တန္႔ အျမင္ ၈၉% ျဖင့္လည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ျပန္သည္။
မရဏ ဘာ၀ သခင္ ေကာဇာ စေနသည္ - ထိုမွ် မကေသး ၁-၄-၆-၁၀ အတန္႕မ်ားကို ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးထားျပန္ေသးသည္။ ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ားသည္ ၂၇း၂၂ ျဖစ္၍- ေကာဇာ စေန၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ၂၄း၀၆ ျဖစ္သျဖင့္- ၄င္းမွ အပူး၊ အျမင္တို႔ျဖင့္ အေရးပါေသာ ဘာ၀မ်ားကို ဖ်က္ဆီး ထားျခင္းကို ျမင္ႏိုင္ပါ၏။
အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ကာယ ၁-တန္႕ႏွင့္၊ ရန္သူ၏ အတိုက္အခိုက္ ခံရျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၆-တန္႕ဘာ၀ မ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားျခင္း သည္- ဥပေစၦဒက ျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း၏ သေကၤတ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁) အက်ိဳးေပးခြင့္ မရျခင္း အေၾကာင္း-

ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁) အေနျဖင့္ အက်ိဳးေပးရမည့္ ကာလ ျဖစ္ေသာ- တနလၤာ ထူလ၊ စေန အႏၲရ ဒႆာ ကာလတြင္ လည္းေကာင္း (အသက္ ၆-ႏွစ္ေက်ာ္ အ႐ြယ္)၊ ႏွင့္ စေန ထူလ၊ တနလၤာ အႏၲရ ဒႆာ ကာလ (အသက္ ၅၂ မွ ၅၃-ႏွစ္ ေက်ာ္ အ႐ြယ္) တြင္ လည္းေကာင္း- အက်ိဳးေပးခြင့္ မသာခဲ့ရသည့္ အေနအထားမွာ- အင္အား အေနအထား အားျဖင့္ အႏွဳတ္ တန္ဘိုးျပေနသည့္ တနလၤာေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္၏။
တစ္ဖန္- စေနသည္ ၇-တန္႕ အိမ္ရွင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိန္းအိမ္ရွင္ ဆိုျငားေသာ္လည္း- အမွန္အားျဖင့္ ၈-တန္႔ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ရွင္၊ (သခင္) ျဖစ္ေန၏။
ဤအခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၁) သည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဒႆာတြင္ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၂) အက်ိဳးေပးခြင့္ မရျခင္း အေၾကာင္း-
ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၂) သည္ အဂၤါႏွင့္- တနဂၤေႏြ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။ ထိုၿဂိဳဟ္ ၂-လံုးတို႔သည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအားျဖင့္ အင္အား ရိွေသာ္လည္း- ၾကာသပေတး ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး တို႔ကဲ့ အေထာက္အကူ အင္အားမ်ား မရထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကာလ တို႔သည္လည္း ထင္ရွားေသာ အက်ိဳး မရခဲ့ေသာ ကာလ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) အက်ိဳးေပးခြင့္ မရျခင္း အေၾကာင္း-
ပရိ၀တၱန ေယာဂ အမွတ္ (၃) သည္ ၆-တန္႔ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ၾကာသပေတး ႏွင့္ - ၁၁-တန္႕ဘာ၀ အိမ္ရွင္ ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရာသီ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္၍ ရပ္တည္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေယာဂ ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတး အေနျဖင့္ အင္အား ႐ိွထားၿပီး- ၿဂိဳဟ္ေကာင္း၏ ေထာက္ပံ့မွဳကို ရထားေသာ္လည္း ေသာၾကာ အေနျဖင့္ အင္အား နည္းေနေသာ ေၾကာင့္ ထိုကာလ အမ်ားအတြင္း ထူးျခားေသာ၊ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းတို႕ မျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ ဆိုရပါလွ်င္-
ပရိ၀တၱန ေယာဂ သည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ အဆိုးမ်ား ပတ္သက္မွဳ မ႐ိွလွ်င္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေယာဂ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္- ေကာင္းျမတ္ေသာ ေယာဂ တို႔ အက်ိဳးေပး ႏိုင္ခ်ိန္တို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ အင္အား ပ်က္ေနပါလွ်င္ ထိုေယာဂ၏ အက်ိဳးကို ရသင့္သေလာက္ မရႏိုင္ပါေပ။ ထိုနည္းတူ ဆိုးေသာ ေယာဂမ်ား ပါ႐ိွသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း- ထိုေယာဂ တြင္ ပါ၀င္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ကာရက ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ အင္အား ခ်ိနည့္ ပ်က္စီးေနျခင္း ျဖစ္ေနပါမွ ထိုဆိုးက်ိဳးတို႔သည္ ထင္ရွားမည္ ျဖစ္သည္ကို ေဗဒင္ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္၊ ေလ့လာ သူမ်ား သတိခ်ပ္သင့္ ၾကပါသည္။
အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ..

[+/-] show/hide this post

Wednesday, February 9, 2011

ဥဳစ္ ပိုင္ရွင္ ႏွင့္ အတိတ္၀ဋ္ေၾကြး။

ဥဳစ္ရလွ်င္ ေကာင္းသည္၊ နိစ္ျဖစ္လွ်င္ မေကာင္းဟုေသာ ေဗဒင္ ပံုေသနည္းမ်ားကို- ၀ါသနာ ပါသူ အမ်ားတို႔ ၾကားဘူးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ဇာတာသည္ ဥဳစ္ ၃-ခု ႏွင့္ မူလႀတိေဂါဏ တစ္ခု ပိုင္ဆိုင္မွဳ (ကသစ္) ကို ရရိွထားေသာ္လည္း- multiple Organ failure ေခၚ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္း တို႔ အလုပ္ မလုပ္သည္သာ မက- blood infection ျဖစ္လွ်က္ အိႏၵိယ ေဆး႐ံုတစ္ခု၏ ICU တြင္ မိမိဘ၀၏ ေနာက္ဆံုးရက္ကို ေစာင့္စားေနရေသာ သမီးငယ္ေလး တစ္ဦး၏ ဇာတာ ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္၀င္စားစရာ ဇာတာရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ပရိ၀တၱန ယုဂ္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသား ေနဆဲမွာပင္- အိႏၵိယ ေဗဒင္ မိတ္ေဆြ မ်ားထံမွ- ဤကေလးငယ္ ၏ ဇာတာကို ရ႐ိွလိုက္သျဖင့္- ဤေဆာင္းပါးကို ေရးလိုက္ရပါသည္။

ဤကေလးငယ္ကို ၂၀၀၂-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ - ေသာၾကာေန႕၊ မနက္ ၉း၅၁ တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ မဒရပ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။


ေဗဒင္ ပညာကို ေလ့လာဘူးသူတို႔ အေနျဖင့္- ေရွးက်မ္းမ်ား အရ-
  

ရာဟု သည္ ၿပိႆ၊
ကိတ္ သည္ ၿဗိစၧာ၊ တို႔တြင္ တည္လွ်င္လည္း ဥဳစ္ရသည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (မိုးတား MOTAA စနစ္တြင္ အသံုးမျပဳပါ။)

ဤနည္းတို႔ျဖင့္ စစ္ေဆးလိုက္ေသာ္- အထက္ပါ ဇာတာရွင္ ကေလးငယ္ အေနျဖင့္-
ေသာၾကာ သည္ - တူရာသီတြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ မူလႀတိေဂါဏ ရာသီအိမ္တြင္ တည္၏
ၾကာသပေတး သည္ - ကရကဋ္ ရာသီတြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဥဳစ္ ရာသီအိမ္တြင္ တည္၏
ရာဟု သည္ - ၿပိႆ ရာသီတြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဥဳစ္ ရာသီအိမ္တြင္ တည္၏
ကိတ္ သည္ - ၿဗိစၧာ၊ ရာသီတြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဥဳစ္ ရာသီအိမ္တြင္ တည္၏
သို႔ေသာ္- ထိုသမီးငယ္ ကေလး အေနျဖင့္ ေမြးကတည္းကပင္ အိပ္ယာထဲမွ မထႏိုင္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းႏွင့္ ကိုယ္ ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္ မလုပ္ေသာ ေ၀ဒနာကို ခံစားေနခဲ့ရသူ ကေလးငယ္ ျဖစ္၍- ယခု ရက္ပိုင္းတြင္ အိႏၵိယ ေဆး႐ံုတစ္ခု၏ ICU တြင္ မိမိဘ၀၏ ေနာက္ဆံုးရက္ကို ေစာင့္စားေနရေသာ ကေလးငယ္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္- ဥဳစ္ရတိုင္း၊ ကသစ္ရတိုင္း ေကာင္းပါ၏ေလာ။ မေကာင္းဟု ဆိုလွ်င္- ဥဳစ္၊ ကသစ္တို႔ပါလွ်င္ ေကာင္းသည္၊ နိစ္ မိလွ်င္ မေကာင္းဟူေသာ ေဗဒင္ အယူအဆမ်ားသည္ မွားေနပါသေလာ။

MOTAA မိုးတား နည္းစနစ္- အရ ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုပါလွ်င္-

ၿဂိဳဟ္တို႔အား ေလ့လာျခင္း။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ မူလ ပဓာန တာ၀န္ အားျဖင့္- အလင္းေရာင္ဓါတ္၊ အသက္ဓါတ္၊ ကို တာ၀န္ယူ၏။ ယခု ဇာတာရွင္ မကာရ လဂ္အတြက္မူ- အသက္ရွည္မွဳ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ- တနည္းအားျဖင့္ မရဏ ဘာ၀ဟု လူသိမ်ားသည့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ ျဖစ္၏။

တနည္းအားျဖင့္- တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ဤဇာတာရွင္၏ က်န္းမာေရး၊ အသက္ရွည္ေရး အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ ထိုတနဂၤေႏြမွာ- ၿဗိစၧာ ရာသီတြင္ တည္၏။ ေကာင္းေသာ ဘာ၀ အတန္႔ ဘာ၀ (၁၁-တန္႔) တြင္ တည္ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
သို႔ေသာ္.. ၄င္းရပ္တည္ရာ ၁၁-တန္႔ဘာ၀ ၏ အလယ္မွတ္ တည့္တည့္ (ၿဗိစၧာ ၁၆း၃၈) အား - ရာဟုသည္ သမသတ္ အျမင္ အားျဖင့္ နီးကပ္စြာ ဖ်က္ဆီး၏။ ကိတ္သည္ အပူးအားျဖင့္ နီးကပ္စြာ ဖ်က္ဆီး၏။ ၿဂိဳဟ္တစ္လံုးသည္ မိမိသြားေရာက္ ရပ္တည္ရာ ဘာ၀ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ အင္အား ပ်က္စီးသြား၏။
ထိုမွ် မကေသး- ထိုသို႔ အင္အား ခ်ိနည့္သြားေသာ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ (ၿဗိစၧာ ၂၇း၀၄) အား၊ ကရကဋ္ ရာသီ ၂၄း၀၅ တြင္ တည္ေသာ ၾကာသပေတးမွ ၅-တန္႕ အျမင္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ျပန္၏။ ၾကာသပေတးသည္ မူလ သဘာ၀ အားျဖင့္ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း- ဤဇာတာရွင္ အတြက္မူ ပ်က္စီး ဆံုးရံွဳးျခင္းကို အစိုးရေသာ ၁၂-တန္႕ သခင္ ျဖစ္ေန၏။

ဤနည္းျဖင့္ အသက္ရွင္သန္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ (Medical Astrology အရ ဆိုလွ်င္- ေသြးကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္) သည္ အဖတ္ဆယ္ မရေအာင္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးသြားရသည္။

တနလၤာၿဂိဳဟ္ ေခၚ စန္းအား ဆက္ၾကည့္ပါလွ်င္- မိန္:13:43 တြင္ တည္ေသာ တနလၤာအား ၄င္းပိုင္ဆိုင္ရာ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ကရကဋ္ ရာသီ၏ အလယ္မွတ္ ၁၆း၃၈ အား- ကိတ္မွ ၉-တန္႔ အျမင္ျဖင့္ နီးစပ္စြာ ဖ်က္ဆီးလိုက္ျပန္၏။ မိမိ၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္ ပ်က္စီးသြားေသာ ၿဂိဳဟ္သည္ အင္အား ပ်က္စီးသြားျပန္၏။ ထိုမွ် မကေသး ကိတ္သည္ တနလၤာၿဂိဳဟ္အား ၅-တန္႕ အျမင္ျဖင့္ ထပ္မံ ရန္ျပဳ တိုက္ခိုက္ ထားျခင္းျဖင့္ တနလၤာၿဂိဳဟ္မွာလည္း အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးသြားရျပန္ပါသည္။

ဇာတာ တစ္ေစာင္တြင္ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ထိုၿဂိဳဟ္မ်ား ပ်က္စီး ထိခုိက္ခံရျခင္းသည္ ဇာတာရွင္ အတြက္ အလြန္ဆိုးေသာ အေနအထား ျဖစ္၏။

အသက္ရွည္မွဳကို သဘာ၀ တာ၀န္ ယူေလ့ရိွေသာ စေနမွာလည္း ၈-တန္႕သခင္ ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြ၏ ရန္မူ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ရထားျပန္၏။

ဘာ၀ တို႔အား ေလ့လာျခင္း။

ဤဇာတာတြင္ လဂ္သခင္ မရိွပါ။ စေန သည္ လဂ္အိမ္ရွင္သာ ျဖစ္သျဖင့္- ဇာတာရွင္၏ ကိုယ္ကာယ က်န္းမာေရး အတြက္ လဂ္ကို ၾကည့္ ေသာအခါ- လဂ္ (မကာရ ၁၆း၃၈) အား ရာဟု မွ ၉-တန္႕ အျမင္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီး ထားျပန္ပါသည္။ အံသာ နီးစပ္ေနမွဳကို ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။
ထိုနည္းတူပင္ မ်ားစြာေသာ ဘာ၀ တို႔အား ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔မွ ပူးေပါင္း ဖ်က္ဆီးထားျခင္းျဖင့္- ဇာတာရွင္ အေနျဖင့္ အသက္ရွည္၊ က်န္းမာမွဳမွာ အလားအလာ လံုး၀ မရိွေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရပါေတာ့သည္။

ဥဳစ္ ႏွင့္ မူလ ႀတိေဂါဏမ်ား ရထားေသာ္လည္း-

ဥဳစ္ရလွ်င္ ေကာင္းသည္၊ နိစ္ရလွ်င္ မေကာင္းဆိုေသာ ဥပေဒသ သည္ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်က္မ်ားစြာ အနက္မွ အခ်က္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- အျခားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေန တို႕ကို တြန္းပို႔ ေနပါလွ်င္- ဥဳစ္လည္း မကယ္ႏိုင္ပါ။

ဆိုလိုသည္မွာ- စာဖတ္သူ ၀ါသနာ ရွင္တို႔ အေနျဖင့္ ဥဳစ္ရၿပီး ဆင္းရဲ ေနသူမ်ား၊ နိစ္ရေသာ္လည္း ခ်မ္းသာ ေအာင္ျမင္ေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ေသာ အခါ- မိမိတို႔ သိနားလည္ ထားသည္မ်ား မွားမ်ား မွားေနၿပီလား ဆိုေသာ သံသယမ်ား ၀င္လာတတ္ပါသည္။

ထိုဥပေဒသ မ်ား မမွားပါ။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္ေသာ အျခား အခ်က္ တို႔ကို ထပ္မံ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ - အေျဖမွန္ကို နီးစပ္ေအာင္ ေလ့လာႏိုင္လာပါလိမ့္မည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post