Wednesday, January 5, 2011

အတတ္ ႏွင့္ ပညာ

ဤေဆာင္းပါးသည္ အတတ္ပညာ သင္ၾကားေလ့လာ ေနၾကေသာ လူငယ္၊ လူ႐ြယ္၊ ပညာ႐ွင္၊ ပညာသင္ တို႕ အက်ိဳး အတြက္ ရည္႐ြယ္ ပါသည္။

ေလာက ၌ အတတ္မ်ိဳးစံုတို႔ ႐ိွၾကပါသည္။ ေကာင္းေသာ အတတ္ပညာမ်ား ႐ိွသလို၊ မေကာင္း ေသာ အတတ္ပညာ မ်ားလည္း ႐ိွေနၾက၏။

ဤေနရာတြင္ အတတ္၊ ႏွင့္ ပညာကို ခြဲျခား နားလည္ရန္ သာဓက တို႔ျဖင့္ ျပေဆာင္ ႐ွင္းလင္း ေပးပါမည္။

ဇာတ္ေတာ္ တစ္ခုတြင္ ေျမေခြး တစ္ေကာင္ သည္ အျခားေသာ တိရစာၦန္မ်ားကို ခိုင္းေစ ထိမ္းေက်ာင္း ႏိုင္ေသာ ပထ၀ီ ဇယ မႏၲန္ကို အေၾကာင္း ၾကံဳၾကိဳက္၍ တတ္ေျမာက္သြား၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုေျမေခြးသည္ သူ၏ တစ္သက္တြင္ပင္ ေမာ္၍ ပင္ မၾကည့္ရဲေသာ ျခေသၤမင္း တို႔ကိုပင္ အမိန္႔ေပး ေစခုိုင္း ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ - အတိုင္းအဆ မဲ့ေသာ တန္ခိုး စြမ္းအားကို ရၿပီဟု ယံုၾကည္ကာ ဗာရာဏသီျပည္ကို စစ္ျပဳရန္ပင္ ႀကိဳးစားခဲ့၏။

ထိုအတတ္၏ စြမ္းအားေၾကာင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ တန္ခိုး အာဏာ ႀကီးထြား ခဲ့ေသာ္လည္း၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္ ေတြးေခၚ ႏိုင္ေသာ ပညာ ကင္းမဲ့မွဳေၾကာင့္ ထိုေျမေခြးသည္ ေသဆံုး ပ်က္စီးခဲ့ရ၏။

ထိုနည္းတူ- ေသေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို ျပန္လည္ အသက္၀င္ေစေသာ မႏၲန္ကို တတ္ရာမွ က်ားေသ ကို အသက္သြင္းမိသျဖင့္ မိမိအား ျပန္လည္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရေသာ ပုဏၰား လုလင္ ငယ္ အေၾကာင္း၊ ရတနာ ေ႐ႊမိုး ေငြမိုး ႐ြာေစေသာ မဟာ ေ၀ဒဗၺ မႏၲန္ကို တတ္ေသာ္လည္း၊ အေျခအေန အခ်ိန္အခါကို နားလည္ႏိုင္ေသာ ပညာဥာဏ္ ကင္းမဲ့ေသာ ေၾကာင့္- ဓါးျပ တို႔လက္တြင္ အသက္ဆံုးခဲ့ရေသာ လုလင္ အေၾကာင္း တို႔ကိုလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာ လူငယ္တို႔ ၾကားဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။

အတတ္သည္ - သာမာန္ အတတ္ကို တတ္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္ စား၀တ္ ေနေရးကို ေပး၏။ ထူးျခား ထက္ျမက္ေသာ အတတ္ကို တတ္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ တန္ခိုး အာဏာ ႀကီးထြား ေစမွဳကို ေပး၏။ လြန္စြာ ထူးျခားေသာ အတတ္ကို တတ္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ - လြန္စြာ ထူးျခားေသာ ဘုန္းတန္ခိုး စြမ္းရည္ သတၱိတို႔ကို ေပး၏။

လူ႕ေလာကတြင္ ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် အတတ္မ်ိဳးစံုတို႕ကို ျမင္ေတြ႕ရ၏။ ထမင္း၊ ဟင္း ခ်က္ျခင္း၊ မုန္႔လုပ္ျခင္း၊ ဘာသာစကား ေျပာဆိုျခင္း တို႔ မွ စ၍၊ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ အထိ အဆင့္ျမင့္မားေသာ အတတ္ပညာ မ်ားစြာတို႔မွာ ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ အတတ္မ်ား ျဖစ္ပါ၏။

သို႔ေသာ္ အတတ္သည္ ပညာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း- အတတ္သည္ ပညာႏွင့္ သီးျခား လည္း ျဖစ္မေနပါ။ အတတ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ - အက်ိဳးအေၾကာင္းတို႔ကို ဆက္စပ္ေသာ၊ ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္းေသာ ပညာတို႔႐ိွ၏။

အတတ္ တို႔သည္ ပညာမွ စီးဆင္း လာၾကသလို- အတတ္တို႔ကို က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ စိစစ္ေတြးေခၚျခင္း၊ တို႔မွလည္း ပညာကို ျပန္လည္ ရ႐ိွႏိုင္၏။

ဥပမာ- ေမာ္ေတာ္ကားကို သီအိုရီ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ဒီဇိုင္းဆြဲေသာ ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးသည္ ကားျပင္ တတ္ခ်င္မွ တတ္ပါမည္။ ထိုနည္းတူ ကားျပင္တတ္သူ မကၠင္းနစ္ တစ္ေယာက္သည္ လည္း မိမိျပင္ေသာ ကား၏ ေနာက္ကြယ္မွ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္စပ္မွဳ (Chemical Energy မွ Mechanical Energy ေျပာင္းလဲလာပံု) တို႔ကို နားလည္ ႏိုင္ခ်င္မွ နားလည္ ပါမည္။
သို႔ေသာ္- ၀ါရင့္လာေသာ၊ တနည္းအားျဖင့္ မိမိၾကံဳေတြ႕လာရေသာ အေတြ႕အၾကံဳ တို႔ကို ေပါင္းစု စိစစ္၍၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ မကၠင္းနစ္ တစ္ေယာက္သည္- ကားတစ္စီး ၏ အတြင္းသေဘာ ပညာကို ထိုးထြင္းနားလည္ လာႏိုင္ပါ၏။

ဆိုလိုသည္မွာ- အတတ္သည္ - ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမွဳ သေဘာျဖစ္၏။ တစ္စံု တစ္ေယာက္က တစ္စံု တစ္ေယာက္ကို လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးႏိုင္၏။

ပညာသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဓမၼသေဘာတရား ျဖစ္၏။ ပညာတြင္ ဆိုးသည္၊ ေကာင္းသည္ ဟူ၍ မ႐ိွ၊ ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သေဘာတရားသာ ႐ိွ၏။ ပညာသည္ အလြယ္တကူ လက္ဆင့္ကမ္း၍ မရပဲ- မိမိကိုယ္တိုင္ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆင္ျခင္မွဳ၊ ေလ့လာစူးစမ္းမွဳ၊ ျခံဳငံု သံုးသပ္မွဳ တို႔မွ လာသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ပရိနိဗၺာန သုတ္ေတာ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္ အတိုင္း “အတၱာဟိ အတၱာေနာ နာေထာ” မိမိကိုယ္သာ အဓိက အားထားရာ ျဖစ္၏။

အတတ္ကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ အခါ- “အထံု” ျဖစ္၏။ ပညာကို စြဲနစ္ေသာ အခါ- “ပါရမီ” ျဖစ္၏။
သိုင္းသမား တစ္ေယာက္သည္ စဥ္းစား စရာ မလိုပဲ- ရန္သူမွ ေခ်ာင္း႐ိုက္လိုက္ေသာ ဒုတ္ကို ပုတ္ထုတ္၊ ေ႐ွာင္ထြက္ ႏိုင္ျခင္းသည္ အတတ္ကို ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ က်င့္ၾကံထားေသာ “အထံု” သေဘာ ျဖစ္၏။ “အထံု” ဆိုသည္မွာ မြမ္းမံ လိမ္းက်ံထားသည္ ဆိုေသာ အနက္႐ိွ၏။

သို႔ေသာ္- ထိုအတတ္မွ တစ္ဆင့္တက္၍ ပညာ႐ွင္ ျဖစ္သြားၾကသူတို႔သည္ - ထိုအတတ္၏ ေနာက္ကြယ္မွ ပညာကို ရ႐ိွသြား၏။ ဤသည္ကို သိျမင္ျခင္း “၀ိဇၨာ” ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။ “၀ိဇၨာ” ဆိုသည္မွာ ေျမလွ်ိဳး၊ မိုးပ်ံေနျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္၊ ထိုသို႔ ထိုးထြင္း ေပါက္ေျမာက္စြာ သိသြားသူတုိ႔ကို အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္တို႔ကို “Enlignten ones” ဟု ေခၚ၏။ အလင္းေရာင္ ရသြားသူမ်ားဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

လူ-လူခ်င္း ထိုးႏွက္ ႐ိုက္ပုတ္ေသာ ကိုယ္ခံ ပညာကိုပင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ကရာေတး ၏ ဖခင္ ျဖစ္သူ ဆရာႀကီး ဂစ္႐ွင္ ဖူနာကိုခ်ိ မွာ ေျပာခဲ့သည္မွာ- “ကရာေတး” ဆိုသည္မွာ “ဗလာ လက္” ျဖစ္၍၊ “ဗလာ စိတ္” ထားႏိုင္ရန္၊ “ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ” တို႔မွ ကင္းေ၀းရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့၏။

ထိုနည္းတူ- တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ကိုင္ေပါက္ေသာ အိုက္ကီဒို ပညာကို တီထြင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာ မိုးေရးဟိ မွ - “မုန္းတီးမွဳ မ်ားသူသည္ ဤပညာကို မတတ္ေျမာက္ႏိုင္” ဟု ဆိုခဲ့၏။ ရန္သူ အမ်ားႏွင့္ တစ္ေယာက္ သတ္ပုတ္ရာတြင္- ေဒါသျဖစ္လွ်င္၊ ေၾကာက္လန္႔လွ်င္၊ မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးလွ်င္၊ အစြဲအလန္း ထားမိလွ်င္- ေသႏိုင္ေသာ အမွားျဖစ္၏။ ၀င္လာေသာ ဒါး၊ ဒုတ္၊ ေျခကန္ခ်က္၊ ထိုးႏွက္ခ်က္တို႔ အေပၚတြင္ - တစ္ခု ေရာက္လာလွ်င္- ေရာက္လာေသာ အခ်ိန္အခိုက္ အတန္႔ေလးတြင္သာ- လိုအပ္ေသာ တုန္႔ျပန္မွဳကို ေပးလိုက္ၿပီး၊ ထိုကိစၥ အေပၚတြင္ စိတ္ထဲမွ လံုး၀ ပယ္ေဖ်ာက္၍၊ ေနာက္တစ္ခု လာလွ်င္ လာသလို တုန္႔ျပန္ရန္ ထားရမည့္ သေဘာထားကို- ႐ွင္နာဂသိန္မွ မိလိႏၵ မင္းၾကီးအား ေျဖၾကား ခဲ့ေသာ စကားျဖစ္သည့္- “အ႐ွင္မင္းႀကီး- မွန္ေ႐ွ.ကို ရပ္လွ်င္၊ မွန္ထဲက အရိပ္ဟာ ခ်က္ခ်င္းေပၚသလား၊ ေနာက္မွ ေပၚသလား၊ မွန္ေ႐ွ႕က ထြက္လိုက္ လွ်င္ေကာ၊ မွန္ထဲက အရိပ္ဟာ၊ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္သြားသလား၊ ေနာက္က်မွ ေပ်ာက္သြား သလား” ဟူေသာ ဥပမာ အတိုင္းပင္- ကိုယ္ခံပညာ႐ွင္ ဆရာႀကီးမ်ားက- ညႊန္ျပခဲ့၏။

ဤသည္မွာ- လူ-လူခ်င္း သတ္ပုတ္ေသာ အတတ္ ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား၊ ေနာက္ကြယ္မွ ပညာကို ျမင္သြား သူတို႔သည္ ျဗဟၼစိုရ္ တစ္ရား တစ္ပါး ျဖစ္ေသာ “ဥပကၡာ” စိတ္ (ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ တြယ္တာျခင္း၊ ေၾကာင့္ၾကျခင္း တို႔မွ ကင္းေ၀းျခင္း) ထားသြား ႏိုင္ပံုကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။

ေကာင္းကင္တြင္ လူသားတို႔ ပံ်သန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ဘ၀ တစ္ခုလံုးကို ႏွစ္ျမဳပ္ၿပီး၊ ေလယာဥ္ တီထြင္ ဒီဇိုင္းဆြဲမွဳကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ၊ “႐ိုက္ညီေနာင္” တို႔ထက္ပင္ ပိုေစာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ဘရာဇီး လူမ်ိဳး “အယ္လ္ဘာတို ဆန္တို ဒူးပြန္႔” သည္ မိမိ၏ တီထြင္မွဳကို လူသားတို႔ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ရန္ အတြက္ စစ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာၾကျခင္းကို စိတ္ဆင္းရဲစြာျဖင့္ မိမိကို မိမိ အဆံုး စီရင္သြားခဲ့၏။

ေကာင္းမည္ ထင္၍ ထူးျခားေသာ အတတ္ပညာကို ေဖၚထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း - မေကာင္းေသာ ေနရာတို႔တြင္ သံုးျခင္းသည္ မူလ ပညာရပ္၏ ရန္သူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အႏုျမဴ အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး E=mc² ေဖၚျမဴလာကို ေဖၚထုတ္ခဲ့သူ သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီး အိုင္းစတိုင္းသည္ - စြမ္းအင္၊ ျဒဗ္ႏွင့္ အလင္း၏ အလ်င္တို႔ ဆက္စပ္မွဳ သေဘာတရား ပညာကို ေဖၚထုတ္ခဲ့သူ ျဖစ္၏။ ထိုပညာတြင္ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း မ႐ိွပါေခ်။ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္မွဳ၊ သဘာ၀ ဓမၼ တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ ၄င္းကို သံုး၍- လူ႔ေလာက အတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ ထုတ္ႏွဳတ္ သံုးစြဲႏိုင္ ျခင္းသည္ အတတ္ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူ လူေပါင္း မ်ားစြာကို ေသေၾက ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အႏုျမဴ၊ ႏ်ဴကလီယာ စစ္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ လည္း အတတ္ ျဖစ္၏။
ေကာင္းေသာ အတတ္ႏွင့္ မေကာင္းေသာ အတတ္သည္သာ ျခားနား၏။
တနည္းအားျဖင့္ အတတ္သည္ Application ေခၚ လက္ေတြ႕ အသံုးတည့္ျခင္းကို ဦးတည္၏။ ပညာသည္- Enlightenment ေခၚ ထြက္ေျမာက္ရာ အလင္းေရာင္ လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္၏။

ျပန္လည္ စိစစ္ေလ့လာျခင္း။


လူတို႔သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္ေရးေနၾက၏။ ရာဇ၀တ္ မွဳခင္း ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ား၏ အဆိုအရ- ရာဇ၀တ္ေကာင္ အမ်ားစုသည္ Repeated Offender ေခၚ ထပ္ျပန္ တစ္လဲလဲ က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ၏။ ဤသည္ကို ထိုသူ၏ Psychological Profile ဟု ေခၚ၏။ ထိုေၾကာင့္လည္း- တရားခံ မေဖၚႏိုင္ေသာ မွဳခင္းတို႔ ေပၚေပါက္ လာပါက- က်ဴးလြန္ရာ ေနရာတြင္ ေတြ႕႐ိွရေသာ အေျခအေန မ်ားအရ- ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ တို႔ကို မွဳခင္း မွတ္တမ္းမွ ျပန္ၾကည့္၍ မသကၤာဘြယ္မ်ား စာရင္းတြင္ ဦးစြာထည့္သြင္း လိုက္ရ၏။ ႏိုင္ငံတကာ စစ္တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္မ်ားတြင္ အေမး အေျဖ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ ထိုသူ၏ Psychological Profile ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။ အမွား အမွန္ဟု၍၊ မ႐ိွပဲ၊ ထိုသူ၏ အေျဖမ်ားမွ- ထိုသူသည္ မည္သို႔ေသာ သူျဖစ္သည္ကို မွတ္တမ္းတင္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။

အတိတ္မွ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားတို႔သည္ လည္း သူတို႔ သမိုင္း သူတို႔ ေရးသြားခဲ့ၾက၏။ သူတို႔၏ ဘ၀ အျဖစ္အပ်က္ တို႔ကို ေလ့လာ၍၊ အမွား အမွန္တို႔မွ စိစစ္ ေ၀ဘန္ ပိုင္းျခား သင္ခန္းစာ ယူေသာ္- ထိုအမွားမ်ိဳးကို မိမိတို႔ ထပ္ျပန္ျပဳမိ ႏိုင္ေခ် နည္းသြားႏိုင္၏။

“သမိုင္းသင္တာ မအ- ေအာင္လို႔” ဟု ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္းသည္ တိုတို ႏွင့္ လိုရင္း အင္မတန္ ေလးနက္ေသာ အဓိပၸါယ္႐ိွသည့္ စကားကို ေျပာခဲ့၏။ ေတြးၾကည့္ေလ၊ တန္ဘိုး ႐ိွေလ ျဖစ္၏။

ဗီယက္နမ္ ေတာ္လွန္ေရး မ်ိဳးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး၏ ညာလက္႐ံုး လက္ေထာက္၊ စစ္ေသနာ ပတိ ျဖစ္သူ- ဗို ငုယင္ ကိယပ္ (Vo Nguyen Giap) သည္ ဟႏြိဳင္ တကၠသိုလ္တြင္ သမိုင္း ဆရာေဟာင္း ျဖစ္၏။ သူသည္ ဟိုခ်ီမင္း ႏွင့္ လက္တြဲ၍- ဒုတိယ ကမာၻစစ္တြင္ ဂ်ပန္တို႔ကို ေတာ္လွန္ခဲ့၏။ ျပင္သစ္ တို႔ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ခုခံ ႏိုင္ခဲ့ ႐ံုသာမက၊ (ေျပာက္က်ား စနစ္ကို- တိုက္ပြဲႀကီး အသြင္ေျပာင္းလွ်င္ ေသခ်ာေပါက္ အႏိုင္ရမည္ဟု ယူဆခဲ့သည့္ ျပင္သစ္တို႔သည္ ကမာၻေက်ာ္ ဒင္ဗင္ဖူး တိုက္ပြဲႀကီတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ႐ံွဳးနိမ့္ခဲ့ရ၏။ စကားခ်ပ္) အေမရိကန္ သမိုင္းတြင္ - အေမရိကန္ အေနျဖင့္ အ႐ံွဳးေပးခဲ့ေသာ အေမရိကန္- ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲကိုလည္း ေအာင္ျမင္ ေအာင္ တိုက္ႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္၏။ သူသည္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် စစ္တကၠသိုလ္ မတက္ဘူးခဲ့၊ စစ္ပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမွဳ မ႐ိွခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္၏။ အံ့ၾသျခင္းမ်ားစြာ တို႔ျဖင့္ အေမရိကန္ စစ္ပညာ႐ွင္တို႔က ၄င္းအား ေမးေသာ အခါ- “ဒါေတြ အားလံုး သမိုင္းမွာ ပါ-ပါတယ္” ဟုသာ ျပံဳးလွ်က္ ေျပာခဲ့၏။

ထို႔ေၾကာင့္- သမိုင္း ဆိုသည္မွာ က်က္ရမည့္ စာမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေ႐ွးလူတို႔က ဘ၀ႏွင့္ ရင္း၍ သင္ေပးသြားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားမွ ေ႐ွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ ေလ့လာရမည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ေ၀ဒ ဟူသည္-
“ေ၀ဒ” သည္ “ေဗဒ” အဂၤလိပ္ လိုအားျဖင့္ “Veda” ျဖစ္၍၊ “Knowledge ” ဟု အဓိပၸါယ္ ရ၏။ ပညာ ကို ဆိုလို၏။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း-

  • ႐ူပေဗဒ
  • ဓါတုေဗဒ
  • ေဘာဂ ေဗဒ
  • မႏုႆ ေဗဒ
  • ႐ုကၡေဗဒ
  • ဘာသာ ေဗဒ

စသည္ျဖင့္ ပညာရပ္ မ်ားတြင္ “ေဗဒ” ကို ထည့္သြင္း အမည္ေပးထားရျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ထို “ေဗဒ” ကို ျမန္မာမ်ား နားလည္ထားသည့္ “ေဗဒင္” ဆိုသည္မွာ “လက္႐ိွ ဘာျဖစ္ေနလဲ၊ ဘာေတြ ျဖစ္မွာလဲ” ကို ေမးျမန္းစံုစမ္း၊ ေဟာၾကားသည့္ Fortune Telling ျဖစ္ေန၏။

အမွန္က Fortune Telling မ်ား- မ်ားစြာ ႐ိွ၏။ လၻက္႐ိုး၊ ၾကက္႐ိုး ၾကည့္ျခင္း၊ စ၍ ဖ်ာလိပ္နတ္ မေအာင္ျဖဴ ေမးျခင္းအထိ၊ ႏိုင္ငံ အလိုက္၊လူမ်ိဳးအလိုက္၊ မူကြဲ ပံုစံကြဲ မ်ားစြာ ႐ိွ၏။

ထိုနည္း စနစ္ အတတ္ပညာမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ အလြန္ အံ့စရာ ေကာင္းေအာင္ မွန္၏။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္စပ္ေတြးေခၚ ႏိုင္မွဳ မပါေသာ ေ႐ွ႕ျဖစ္ေဟာနည္း တို႔ကို “ေဗဒ” ဟု ေခၚ၍ မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေနာက္တိုင္းတြင္ Fortune Teller ႏွင့္ Astrologer တို႔ကို သီးသန္႔ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကြဲျပားစြာသံုးႏွဳန္း၏။

မွန္တိုင္း ဆရာတင္ ရမည္ ဆိုေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ကမာၻ ဖလားပြဲတြင္ တစ္ခါမွ မမွားေသာ ေဟာကိန္းမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ေရဘ၀ဲေလး “ေပါလ္” ကို ဆရာတင္ ရမည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ဆို၍ ထိုနည္းမ်ားကို ေ၀ဘန္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းမ်ားကို အထင္မေသးပါ။

မိမိကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာျဖင့္ - လူသားတို႔ အခက္အခဲကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနၾကေသာ ေ႐ွ.ျဖစ္ေဟာ ဆရာ အားလံုးကို - ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုး သံုးပါး စလံုးျဖင့္ ေလးစား ပါ၏။ ယခု ေျပာလို သည္က အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္စပ္မွဳကို ညြန္ျပေသာ “ပညာ” ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က- “စာကေလး ေဗဒင္” ေခၚၾကည့္ဘူး၏။ အိမ္သား ၅-ေယာက္ၾကည့္၏။ ထိုစဥ္က တစ္မတ္ခန္႕သာ ေပးရပါသည္။ စာကေလးသည္ - သူ႔သခင္ ထုတ္ျပ ထားေသာ ေန႕သား အလိုက္ ေဟာစာတမ္းမ်ားကို- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္သား အားလံုး အတြက္ တစ္ေယာက္မွ မမွားေစပဲ- သက္ဆိုင္ရာ ေန႕အလိုက္ မွန္ကန္စြာ ဆြဲထုတ္ျပႏိုင္၏။ ေဟာစာတမ္း မွာမူ နဂိုက ႀကိဳတင္ ေရးထားေသာ ေယဘူယ် ေဟာစာတမ္း သာ ျဖစ္၍- ဘာမွ် စိတ္၀င္စားဘြယ္ မ႐ိွ။ စိတ္၀င္စားဘြယ္က စာကေလး ျဖစ္၏။ လူတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ေ႐ွ႕ လာထိုင္လိုက္သည္ ႏွင့္ မည္သည့္ ေန႔သား ကို သိေနေသာ ေဗဒင္ ဆရာ သည္ လူသာ ဆိုလွ်င္- အင္မတန္ နာမည္ ႀကီးမည္ ျဖစ္၏။

နာမ္ေလာက၊ ပရ ေလာက ကို အသံုးျပဳ၍ လက္႐ိွ အေနအထားကို တိက်စြာ ေဟာႏိုင္သူ၊ ေလထဲမွ ဘုရား ဆင္းတုေလး ေရာက္လာႏိုင္သူ ဆရာတို႔ အေၾကာင္းကို ဆရာ ဦးဆန္းလြင္ (အသွ်င္ အာဒိစၥ ရံသီ) မွ “ရတနာ သံုးပါး ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္လာသူ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း” တြင္ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့၏။

ဤေနရာတြင္- “ေဗဒင္ ပညာ” ကိုေလ့လာသူ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ညီအကိုမ်ား အေနျဖင့္- မွန္ဘို႔ ကိုသာ ဦးစားေပးမည္၊ တနည္းအားျဖင့္ ေ႐ွ႕ေျပး ေဟာေျပာျခင္း အတတ္မ်ားကိုသာ စိတ္၀င္စားမည္ ဆိုလွ်င္ ေရဘ၀ဲေလး နည္း၊ စာကေလး ေဗဒင္နည္း၊ စေသာ နည္းမ်ားကို က်င့္ၾကံ ေလ့လာႏိုင္ပါ၏။

က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္ေသာ၊ ပညာကို ႐ွာေဖြမည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့- ခက္ခဲေသာ လမ္းကို ေလွ်ာက္ရ ပါလိမ့္မည္။ နည္းစနစ္ မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ စိစစ္ သုေတသန ျပဳျခင္းတို႔ကို ပင္ပန္းစြာ၊ အခ်ိန္ကုန္ခံ၍ ေလ့လာ ရမည္ ျဖစ္ပါ၏။

မည္သည့္ နည္း (မည္သည့္ အတတ္) ကို သံုးသည္ ျဖစ္ေစ- မိမိ အေနျဖင့္ ရ႐ိွေသာ လာေသာ အေျခအေနကို ေက်နပ္ ႏိုင္ဘို႔သာ လိုရင္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အစြမ္းျပႏိုင္ေသာ “အတတ္” သက္သက္ကို ဦးစားေပးျခင္းျဖင့္- ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ၊ အစြမ္းျပႏိုင္ မွဳမ်ား ရလာပါမည္။ တစ္ခု သတိခ်ပ္ရန္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳတို႔ ႏွင့္ အစြမ္းတို႔သည္- ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ႐ံွဳးနိမ့္ ျခင္း စေသာ ေလာကဓံ တရားတို႔ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ ဆံုဆည္းရျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ပါက မာန္ မာန တို႔ ေထာင္လႊား မိတတ္ျခင္း၊ ႐ံွဳးနိမ့္ပါက ေဒါမနႆ တို႔ ေပၚေပါက္ရတတ္ျခင္း တို႔ကိုပါ ေနာက္ဆက္ တြဲ ျဖစ္လာတတ္ပါ၏။

အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္စပ္ ေတြးေခၚျခင္း ပညာကို ဦးတည္ေသာ အတတ္ ပညာ သည္ ေလာကီ ပညာ အားျဖင့္လည္း- မိမိႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ တတ္ျခင္း၊ ထိုမွ ဆက္၍ သစၥာေလးပါး တရား တို႔၏ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို ဆက္စပ္ေသာ ၀ိပႆနာ ပညာ သည္ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္း အထိ ေထာက္ပံ့ေပး ႏိုင္ေၾကာင္းကို သတိထား သင့္သျဖင့္- မည္သည့္ အတတ္ပညာကို မဆို ေလ့လာ ေနၾကေသာ- မိတ္ေဆြ မ်ား၊ ညီငယ္၊ ညီမငယ္ မ်ားကို ႏွစ္သစ္ လက္ေဆာင္ အျဖစ္ မွ်ေ၀ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

7 comments:

ကိုပခန္း said...

အတတ္သည္ talent ကို ညႊန္ေသာ ဗုဒၶဟူးသဘာ၀အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပညာသည္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ wisdom ကို ညႊန္ေသာ ၾကာသာပေတးသဘာ၀အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္မႈကို အဂၤါအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စြဲျမဲစူးနစ္မႈကို စေနအျဖစ္လည္းေကာင္း ကြဲျပားယူဆထားေၾကာင္းပါဆရာ။ အတတ္ျမန္ေသာ္လည္း အသံုးမခ်တတ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔ေနာက္က်သူမ်ား၊ ပညာရပ္တစ္ခုကို ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္မကၽြမ္းက်င္ဘဲ အသံုးခ်ပညာႏွင့္ စီမံမႈပညာနားလည္သျဖင့္ ၾကီးပြားရသူမ်ားတို႔ကို ဇာတာတြင္း ဗုဒၶဟူး ၾကာသာပေတး စေန အဂၤါ သဘာ၀မ်ားအရ ခြဲျခမ္းဖူးပါသည္ခင္ဗ်ာ။ ယူဆခ်က္မွန္မမွန္ႏွင့္ ျဖည့္သြင္းေ၀ဖန္ပါရန္ အၾကံျပဳပါသည္ ဆရာခင္ဗ်ား။

ေလးစားလွ်က္
တပည့္
ကိုပခန္း

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းေရ.. ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ စေန အယူအဆ ေတြမွန္ပါတယ္။ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာႏိုင္မွဳ Analytical capability က အဓိက အားျဖင့္ ဗုဒၶဟူးရဲ႕ တာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤါဟာ Astute ဆိုတဲ့ သြက္လက္ ခ်က္ခ်ာမွဳကို တာ၀န္ ယူပါတယ္။ နည္းပညာ အသစ္ေတြ (အထူးသျဖင့္ I.T လိုမ်ိဳး) က- ရာဟု နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး၊ ဇြဲေကာင္းျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စေနဟာ သုေတသန ေတြကို တကယ္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းကို ကူညီပါတယ္။
ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။ ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

Unknown said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား အၿမဲတမ္း လာေရာက္ဖတ္မွတ္ ေလ့လာလွ်က္ပါ။ စာေပက်မ္းဂန္ထက္ ကိုယ္တိုင္ ေတြးေခၚႏိုင္တာကို ေလးစားအတုယူလွ်က္ပါ။

YE MYINT said...

ဆရာႏ်ဴမာန္ခင္ဗ်ား-

လူေတြရဲ.အတတ္အသိပညာ ဆိုတာတကယ္ေတာ့ အာရံု သိေလး သက္သက္မွ်သာ ၿဖစ္ၿပီး၊ အေတြးအေခၚပညာေတြအေပၚ မာန္မာန၊မစၧရိယ ေစတသိတ္ေတြနဲ. တန္ဆာဆင္လိုက္ရင္ေတာ့ သတိတရားကင္းမဲ့တဲ့ အၿပဳအမူ၊ တကဲ့စစ္မွန္ေသာတတ္ သိပညာရွင္တို.ရဲ.အမူအက်င့္နဲ.ဆန္.က်င္ ၿပီးသားလို.မွတ္ယူမိပါတယ္။ ဆရာ့ ေရးသားမွဳအေပၚ အထူးေ၀ဘန္ေဆြးေႏြး စရာမရွိပါ။ ပညာရွင္တို.မည္သည္ တတ္သိ ေလ သတိတရားၿဖင့္ ဆင္ခ်င္ေလ၊ ရိုးက်ဳိးစြာေနထိုင္က်င့္ႀကံေလ ဆိုမွ အႏွစ္သာရ ရွိမယ္ ထင္ပါတယ္ဆရာ။ မည္သူ.ကိုမွ်မရည္ရြယ္ပါ။ သတိၿဖင့္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရန္ ဆိုဆံုးမေသာ ၿမတ္စြာဘုရား၏တရားကိုသာ ေအာင္းေမ့ ဆင္ၿခင္ရင္း အထူးသၿဖင့္ပညာသင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရိုးသားစြာ ၿဖည့္စြက္ ေၿပာၿပၿခင္းသာၿဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား..

ခင္မင္ေလးစားလ်က္
ဦးရဲၿမင့္
ေခတၱနီေပါႏိုင္ငံ

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ဆရာ ဦးရဲျမင့္ ခင္ဗ်ား။ အင္မတန္ တန္ဘိုး႐ိွၿပီး သတိထားသင့္တဲ့ ဆိုဆံုးမ အၾကံေပးမွဳ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အနတိ မာနီက. မာန္မာန မ႐ိွသည္လည္း ျဖစ္ရာ၏ ဆိုတဲ့ ေမတၱာသုတၱန္မွ ျမတ္စြာဘုရား ရဲ႕ ဆိုဆံုးမမွဳကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး လိုက္နာဘို႔ ၾကိဳးစားပါ့မယ္ ခင္ဗ်ား။ လူေတြအတြက္ အခုလို သိသင့္ သတိထားသင့္တာကို ညႊန္ျပမွဳ မ်ားကို အျမဲ ေလးစားၿပီး လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ့မယ္ ခင္ဗ်ား။ ေလးစားလွ်က္
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

mhuthaw said...

ကြ်န္ေတာ္အရမ္းၾကိဳက္လို့ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါရေစ..........

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ဆိုက္လင့္ နဲ႕ တြဲၿပီးျပန္လည္ ေ၀မွ်ႏိုင္ပါတယ္ ကိုမွဳးေသာ္- ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Post a Comment