Monday, December 27, 2010

ထီထိုးခ်င္ သပဆိုယင္..(၂၀၁၁ ႏွစ္သစ္ လက္ေဆာင္)

ထီအေၾကာင္း အားေပးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မေရးခ်င္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ မေရးခ်င္တာပါလဲ- အေၾကာင္း႐ိွပါသည္။

ပထမဦးစြာ အေနနဲ႕-
ထီမွန္လွ်င္ ဘယ္ထီျဖစ္ျဖစ္- “အလယ္ပံုစား” ေလာင္းကစား အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါ၀င္၏။ ေလာင္းကစားကို လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး စိတ္ဓါတ္ကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ အေခ်ာင္သမား စိတ္ဓါတ္ ျဖစ္ေပၚ ေစျခင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုေလာင္းကစားတို႔တြင္ စြဲလမ္းသြားတတ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ေလာင္းကစား႐ံု ကာစီႏိုမ်ားသည္ အျမဲတမ္း ျမတ္စြန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ သီအိုရီ သေဘာတရားကို ေလ့လာလိုက္ပါ။

“ေလာင္းကစား လုပ္သူသည္ ႏိုင္ေနသမွ် မည္ေသာအခါမွ် မရပ္။ ႐ံွဳးျပန္လွ်င္ လည္း ျပန္မဲသည္။ ေနာက္ဆံုး ထပ္႐ံွဳးစရာ မ႐ိွေတာ့မွ ထိုေန႕ အဘို႔ရပ္သြားသည္။ ေနာက္ထပ္ ေငြလည္း ရလာလွ်င္ ျပန္လာသည္။ ဤသံသရာကို ထပ္ျပန္ တစ္လဲလဲ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာင္းကစားသမားတို႔သည္ အဆံုးသတ္တြင္ မိမိတို႔၏ ေငြကို ေလာင္းကစား႐ံု တြင္ ေပးရျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ပါ၏။”
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္- ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားကို အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ လက္ေအာက္ ေပးလိုက္ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ က်ပ္တည္းမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အခြန္ေတာ္ကို ထပ္ျမွင့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဆံုးတြင္- လူအမ်ားလည္း သေဘာက်၊ ႏိုင္ငံေတာ္လည္း အခြန္ေငြ ကိုရမည့္ နည္းျဖစ္ေသာ “ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ ထီ” ကို စတင္ လိုက္သည္။ ျပည္သူ လူထု အေနႏွင့္ ထီကို စိတ္၀င္စား လာ ေစရန္ အတြက္ ထီဆုႀကီးမွာ အႆျပာေငြ (၅၀၀၀) ဆုေပး၍၊ ဘုရင္မွ အသိအမွတ္ျပဳ သူေဌးဘြဲ႕ကို ေပးကာ၊ ဆင္ျဖင့္ လွည့္၍ ေက်ညာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ညာ စတင္ခဲ့သည္။

ေဗဒင္ကို ယံုၾကည္ေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ထီထိုးလာၾကရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္ ထင္႐ွားေသာ ပညာ႐ိွ ျဖစ္သည့္ စေလ ဦးပုည မွ “မမွန္လွ်င္ လွ်ာလီွးခံမည့္ ထီထိုးနည္း” စေသာ နည္းမ်ားကို တီထြင္၍ propaganda ေခၚ ၀ါဒျဖန္႕ ေၾကာ္ညာ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္ ထီထိုးသူမ်ား - မ်ားျပားလာသည္။ ထိုေခတ္ ထိုကာလ အမွန္ပင္ မ်ားျပားေသာ ေငြပမာဏ ျဖစ္သည့္ ဆုေတာ္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ သူေဌးဘြဲ႕ကို ရ႐ိွေရး အတြက္ - လူအမ်ားတို႔မွာ မိမိတို႔ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို အာ႐ံုမစိုက္ၾကေတာ့ပဲ- တစ္ေန႕ တစ္ေန႕ ထီတြက္နည္းတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ၾကပါ ေတာ့သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ - အလုပ္ပ်က္၊ ၀င္ေငြမ႐ိွ၊ ထီကလည္း မေပါက္ေသာ အခါ- ခုိးမွဳ၊ လုယက္မွဳမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြလာျခင္းျဖင့္- မူလက ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ္ ျငားလည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ဆံပင္ညွပ္ ဆရာ၊ ဆိုကၠားဆရာ၊ ေစ်းသည္ စသည္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူ အားလံုးတို႔သည္ မိမိတို႔ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ လုပ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း လူသား တုိ႔၏ ပါတ္၀န္းက်င္ တြင္ လိုအပ္ေသာ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္စြမ္း ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၏ တာ၀န္၊ လူသား တို႔၏ တာ၀န္ ကို ျဖည့္စြမ္း ေပးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထြက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းတို႔သည္ အက်ိဳး႐ိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လွ်က္၊ အက်ိဳးမဲ့ေသာ ထီထိုင္ တြက္ေနျခင္းကား တိုင္းျပည္ အတြက္လည္း အက်ိဳးမ႐ိွ၊ ပတ္၀န္းက်င္ လူသားတို႔အတြက္လည္း အက်ိဳးမ႐ိွ၊ မိမိအတြက္လည္း စင္စစ္ အားျဖင့္ အက်ိဳးမ႐ိွေသာ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အခ်က္မွာ
ထီေပါက္သူ အမ်ားအျပား ႐ိွခဲ့ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထီေပါက္ေသာ ေၾကာင့္ ေရ႐ွည္ ခ်မ္းသာသြားသူ၊ အမွန္တကယ္ အင္မတန္ ႐ွားပါး၏။ ထီေပါက္ျခင္းသည္ ႐ုတ္တစ္ရက္ အေခ်ာင္ရေသာ ေငြေၾကးျဖစ္၏။ ဦးစြာ ပထမ အေနျဖင့္- ေငြေၾကးကို မည္သို႔မည္ပံု စီမံ ခန္႕ခြဲရမည္မွန္း မသိေသာသူတို႔ အဘို႔- ထိုေငြေၾကးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အမွားမ်ားစြာ ကို ျပဳလုပ္မိတတ္၏။

ထီေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ မိမိ၏ အားထုတ္မွဳ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ ၀င္ေငြရသူတို႔မွာမူ- မည္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ရမည္၊ မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ အစီအစဥ္၊ ကၽြမ္းက်င္မွဳ၊ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အဆက္အသြယ္ တို႔ ႐ိွထားၿပီးသလို- ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ႐ုတ္တစ္ရက္ ထ မလုပ္တတ္ၾက။ ထီဆုႀကီး ေပါက္သူတို႔မွာမူ - ထိုသူတို႔ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္၏။ တစ္သက္တြင္ တစ္ခါမွ် မကိုင္ဘူးေသာ ေငြေၾကးကို ရေသာအခါ- ပထမဦးစြာ ေမ်ာက္ အုန္းသီး ရသကဲ့သို႔- ဘာလုပ္ရမွန္း မသိပဲ ဟုိလိွမ့္၊ ဒီလွိမ့္ လုပ္လိုက္၊ အုန္းသီးကို လွဳပ္၍ အထဲမွ အသံကို နားေထာင္လိုက္ႏွင့္ ခ်ာလည္လည္ လုပ္ေနၾကရ၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ မိမိတြင္ နဂိုက စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ဘူးေသာ အိုးအိမ္၊ ကား၊ စသည္တို႔ကို ၀ယ္ရန္ စိတ္ကူးၾက၏။ ေနာက္တြင္ေတာ့ - “ဟိုလူက ေကာင္းတယ္။ ျမတ္စြန္းတယ္” ေျပာေသာ လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ႐ွယ္ယာ ထည့္ၾက၏။ မကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားၾက၏။

သို႔ႏွင့္ပင္ ထီေပါက္သူတို႔၏ ၇၀% မွာ ၁၀-ႏွစ္ အတြင္း ေငြေၾကး အေနအထား ဒံုရင္းသို႔ ျပန္ေရာက္ သြားၾက၏။ သို႔ေသာ္ မူလကထက္ ပို၍ အ႐ံွဳးေပၚသြားသည္က စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ ဘံုးဘံုး လဲက်သြားတတ္၏။

တကယ္ေတာ့ ထီဆုတင္မွ မဟုတ္ပါ။ ႐ုတ္တစ္ရက္ အားျဖင့္ မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးတို႔သည္- ထိုေငြေၾကးကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲမည္ မသိသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္၏။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ (911) ျဖစ္ခဲ့စဥ္က၊ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ မီးသတ္ႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ မိသားစုမ်ားသို႔ Federal Victim Compensation Fund မွ တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၂ သန္း အထိ ေပးခဲ့၏။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အသက္စြန္႕သြားၾကေသာ သူရဲေကာင္း တို႔၏ မိသားစုမ်ား ဘ၀ ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ရန္၊ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ား အတြက္ ပညာေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ၁၀-ႏွစ္ မျပည့္ခင္ ကာလမွာပင္ - အမ်ားစုတြင္ ထိုေငြမ်ားမ႐ိွၾကေတာ့ေပ၊ အ႐ြယ္ေကာင္း မုဆိုးမ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကးရေသာ အခါ ပထမဦးဆံုး လုပ္ၾကသည္က သြားအလွျပင္ ႏွင့္ ရင္သား အလွျပင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒၚလာ ေသာင္းခ်ီေပး၍ ဦးစြာ ေဆာင္႐ြက္ၾက၏။ လက္႐ိွ အိမ္မွ ကြန္ဒို သို႔ေျပာင္းေနႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္႐ိွေငြျဖင့္ မေလာက္ ေသာအခါ- သားသမီး ပညာေရးအတြက္ အစိုးရမွ ေပးထားေသာ စုေဆာင္းေငြမွ ထုတ္သံုးၾက၏။ သို႔ျဖင့္ပင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ခ်င္း သံုးစရာမ်ား ဆက္တိုက္ ေပၚလာလိုက္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး သံုးစြဲလိုက္ျဖင့္ ၁၀-ႏွစ္ မျပည့္ခင္ မိသားစု အမ်ားမွာ- မူရင္း အေနအထားျပန္ေရာက္သြားၾက၏။

သို႔ဆိုလွ်င္- စာ႐ွဳသူက ေခ်ပေကာင္း ေခ်ပပါလိမ့္မည္။ “အေမရိကန္ ေတြမို႔လို႔ပါ။ ျမန္မာေတြဆို မျဖစ္ပါဘူး” ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ငယ္စဥ္ကာလ ၁၉၇၉-ခုႏွစ္ခန္႕တြင္ ဇာတိျမိဳ႕ေလးတြင္ - ထိုစဥ္က တစ္သိန္းဆု ေပါက္သူ ကားဒ႐ိုင္ဘာ တစ္ဦး႐ိွခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေငြျဖင့္ တစ္သိန္းမွာ ေတာ္ေတာ္ တန္ဘိုး႐ိွေသာ ကာလ ျဖစ္၏။ သူသည္ အိမ္ေဆာက္၏၊ ကား၀ယ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေနာက္ ၁၀-ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၈၉-ခုတြင္ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ အိမ္တြင္ တစ္ခ်ိန္ ထီေပါက္ ခဲ့စဥ္က သူပိုင္ဆိုင္ ဘူးခဲ့ေသာ ဂ်စ္ကားကို ျပန္ေမာင္းရ ေသာ အေနအထားသို႔ ျပန္ေရာက္သြား၍ - အလြန္ ဆင္းရဲစြာျဖင့္ လူ႔ဘ၀ကို စြန္႕ခြာ သြားခဲ့ရ႐ွာ၏။ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္လည္း ႏိုင္ငံျခားေငြ ေဒၚလာ သိန္းျဖင့္ ခ်ီ၍ ထီေပါက္ခဲ့ရ၏။ သူ၏ ေငြေၾကးတို႔ သည္လည္း ၁၀-ႏွစ္ပင္ မခံခဲ့ရ႐ွာပါ။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ထီေပါက္ၿပီး ၁၁-ႏွစ္မွ် အၾကာတြင္ လူ႔ေလာကမွ စြန္႕ခြာသြားခဲ့ရ႐ွာ၏။


တတိယ အေနျဖင့္
မိသားစု အတြင္းတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ထီေပါက္ေသာ အခါ- ပထမဦးစြာ ေပ်ာ္႐ြင္ၾက၏။ ထို႔ေနာက္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ၊ မိဘေတြကို ဘယ္လို ေထာက္ပံ့မလဲ ေဆြးေႏြးယင္း- လင္မယားခ်င္း စကားမ်ားလာၾက၏။ ေနာက္ပိုင္း ဟိုဘက္ ဒီဘက္အမ်ိဳးမွ ဟိုအရင္း အႏီွးေလး လိုလို႔၊ ဟို ဦးေလး က်န္းမာေရး က ဘယ္လိုမို႔လို႔ စသည္ျဖင့္- ေပးလွ်င္လည္း ျပန္ရ စရာမ႐ိွ၊ မေပးလွ်င္လည္း အမုန္းခံရ ဆိုေသာ အေနအထားမ်ား ေရာက္လာ၏။ သို႔ျဖင့္ပင္ - မိသားစု ျပႆနာ ငရဲခန္းတို႔ စတင္ေပၚေပါက္လာေတာ့၏။
ထိုသို႔ - ထိုသို႔ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ - အေပ်ာ္သေဘာ ထီထိုးျခင္းမွ လြဲ၍၊ ေလာဘျဖင့္ ထီထိုးျခင္းတို႔ကို အားမေပးလို ေသာေၾကာင့္ - ထီထိုးျခင္း ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အားေပးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္ မေရးခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ကမာၻတြင္ ထီဆုႀကီးေပါက္သူတို႔၏ ဘ၀ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဇာတာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာ သုေတသန ျပဳခဲ့၏။ ထိုအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို လမ္းသစ္စာေပ (၉၅၁၅၄၆၅၂) မွ ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္ေနေသာ “ကမာၻေက်ာ္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးၾကီးမ်ားႏွင့္ ထီဆုၾကီး ေပါက္သူမ်ား၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နကၡတၱအျမင္”စာအုပ္တြင္ ေရးသားခဲ့၏။ (စာအုပ္ ေၾကာ္ညာျခင္း မဟုတ္ရပါ။)

သို႔ေသာ္-
မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားက လည္းေကာင္း၊ ေဗဒင္ ၀ါသနာ႐ွင္ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕က လည္းေကာင္း မၾကာခဏ ေမးျမန္း လာ၏။
အားလံုးအတြက္ ေျပာလိုသည္မွာ- မည္သည့္ နည္းျဖင့္ တြက္ပါေစ၊ မည္သည့္ ကိန္းၾကံဳေနပါေစ- မူလ ကံၾကမၼာတြင္ ထီေပါက္ရန္ ကံမပါက ထီမေပါက္ႏိုင္ပါ။

ထီေပါက္ရန္ ကံပါသူမ်ားအတြက္- ထီေပါက္ရန္ တိုက္ဆိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလ- မိမိ၀ယ္ယူေသာ ထီနံပါတ္တို႔ အားလံုး တိုက္ဆိုင္ေသာ အခါတြင္ ထီေပါက္ ႏိုင္ပါသည္။

ယခု ေဖာ္ျပမည့္ ဂဏန္း ေဗဒင္ ပညာျဖင့္ ထီဂဏန္း ေ႐ြးျခင္း နည္းသည္ မူလ ထီေပါက္ကံပါသူမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္၏။ မိမိတြင္ ထီေပါက္ကံ မ႐ိွသူမ်ား အေနျဖင့္- ေငြကုန္ မခံလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။


ဂဏန္း ေဗဒင္ ပညာျဖင့္ ထီဂဏန္း ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း။
ဂဏန္း ေဗဒင္ ပညာတြင္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေမြးဂဏန္း ကို ဦးစြာ ႐ွာရ၏။ ဤသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကို ပိုက္သာဂိုရ ဂဏန္း ေဗဒင္ ပညာ (Pythagorean numerology) ဟုေခၚသည္။
လြန္စြာ လြယ္ကူစြာ တြက္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ- ၁၉၇၉-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ- ၂-ရက္ (02/07/1972) တြင္ ေမြးဖြားသူ ဆိုပါအံ့.
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ေမြးေသာ ႏွစ္၊ လ ႏွင့္ ရက္တို႔ကို ေပါင္းလိုက္ပါ။ ရလာေသာ ေပါင္းလဒ္ကို ဂဏန္း တစ္လံုးတည္း ျဖစ္ေအာင္ေပါင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ၁၁၊ ၂၂၊ ၃၃ တို႔ ရလာလွ်င္ ထပ္မေပါင္းပါ ႏွင့္၊ သူ႔အတိုင္း ထားပါ။

အထက္ပါ ေပါင္းလဒ္တြင္ ရလာေသာ အေျဖသည္ “၁” ျဖစ္၏။ ဤသည္ကို The Lifepath Number ဟုေခၚပါသည္။ ျမန္မာမွဳ ျပဳပါက “ဘ၀ သခ်ၤာ” ဟုေခၚရပါမည္။

ဆက္လက္၍- အမည္အရ ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းကို ရွာၾကပါစို႔။ ပထမ ဦးစြာ ေအာက္ပါ ဇယားေလးကို အသံုးျပဳ၍ အမည္မွ ဂဏန္းမ်ားကို ႐ွာေပးရန္ လိုပါသည္။
ဥပမာ- သန္းတိုးေအာင္ အမည္႐ိွသူ ဆိုပါအံ့- ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္း အမည္ တစ္လံုးခ်င္း အလိုက္ ေပါင္းၾကည့္ပါ။ ေနာက္ဆံုး ရလာေသာ ၁၈ ကို ထပ္ေပါင္းပါက ၉-ျဖစ္၏။ ၄င္းသည္ ထိုသူ အတြက္ ကံၾကမၼာျပ ဂဏန္း (The Destiny Number) ျဖစ္၏။
ေနာက္တစ္ဆင့္ အေနျဖင့္ သရခ်ည္း သီးသန္႔ ထုတ္၍ ေပါင္းပါ။ အျခား သရ မ႐ိွလွ်င္ Y ကို သရ အျဖစ္ယူရပါမည္။ ရလာေသာ ဂဏန္း ၇-သည္ ထိုသူ၏ Motivation Number ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤဥပမာ အရ- (02/07/1972) တြင္ ေမြးဖြားေသာ သန္းတိုးေအာင္ အတြက္ ထီထိုးရန္ ကံေကာင္းေသာ နံပါတ္မ်ားသည္
• The Lifepath Number အရ “၁”
• The Destiny Number အရ “၁+၈= ၉”
• The Motivation Number အရ “၇” ျဖစ္၏
ထို႔ေၾကာင့္ ဤသူ႔ အေနျဖင့္ ထီထိုးလွ်င္ အထက္ပါ ဂဏန္းမ်ား အမ်ားဆံုးပါေသာ ထီလက္မွတ္တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္၏။

ဤေနရာတြင္ မူကြဲတို႕႐ိွ၏။ အခ်ဳိ႕က Motivation Number ကို မစဥ္းစားပဲ၊ နာမည္မွ စာလံုးတို႕ကို ခြဲထုတ္လိုက္၍ နာမည္ ၂-လံုး႐ိွေသာ သူတို႔ အေနျဖင့္ ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္း ၂ -မိ်ဳးရႏိုင္သလို၊ နာမည္ ၃-လံုး႐ိွသူတို႔ အေနျဖင့္ ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္း ၂ -မိ်ဳးယူတြက္ၾက၏။

အထက္ပါ ဥပမာ အရ.. ဒုတိယ နည္းအရ ဆိုလွ်င္-
• The Lifepath Number အရ “၁”
• အမည္ ပထမ စာလံုး အရ “၇”
• အမည္ ဒုတိယ စာလံုး အရ “၄”
• အမည္ တတိယ စာလံုး အရ “၇”
တို႔ျဖစ္သည္။

ထီေပါက္ခဲ့ ပါလွ်င္-
တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ ကံဆိုးျခင္းသည္ ကံေကာင္းျခင္း အသြင္သ႑ာန္ ျဖင့္ လာတတ္သလို- ကံေကာင္းျခင္း သည္လည္း ကံဆိုးေသာ အေနအထားျဖင့္ ေရာက္လာတတ္၏။ မိမိအေနျဖင့္ ထီေပါက္ျခင္းသည္ တကယ္ ကံေကာင္း၏ မေကာင္း၏ ကို- အခ်ိန္က ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ပိုင္း ေဆာင္းပါး တစ္ခုတြင္ ထီေပါက္သူ အခ်ိဳ႕တို႔၏ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖၚျပေပးပါ ဦးမည္။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- ထီေပါက္ပါက- လွဴပါ။ အနည္းဆံုး ၁၀% ထက္ မနည္းေသာ ပမာဏကို လွဴသင့္၏။ ပကာသန အလွဴမ်ားထက္- ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အတိ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို လွဴျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အလွဴျဖစ္၏။

ဤနည္းျဖင့္ မိမိ၏ ကုသုိလ္ကံကို အဆိုးတရားမ်ား ဘက္သို႔ မေရာက္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ခိုင္ျမဲစြာ ခ်မ္းသာ ႏိုင္ၾကပါေစ…
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

3 comments:

Unknown said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ လာေရာက္လည္ပတ္ ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္။

ကိုပခန္း said...

မွတ္သားလွ်က္ပါဆရာ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ကိုပခန္း

myomaung said...

မွတ္သားေလာက္ပါတယ္......

Post a Comment