Thursday, December 9, 2010

ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ နကၡတ္ပညာ က႑ (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ဇာတာ

ဤေဆာင္းပါး သည္- 

အမွန္ အားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးသည္ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ သူရဇၹ မဂၢဇင္းတြင္ ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး ေရးသားေသာ “ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္ ေသာ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာ” ေဆာင္းပါး ကို ဦးတည္၍ ျပန္လည္ ေရးသားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါ၏။


ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္ရာ သံုးသပ္ခ်က္တို႔ကို ဘက္စံုေထာင့္စံု မွ ႐ွဳျမင္ သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလ့လာ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ အျမင္ကို ႐ိုးသားစြာ ေရးသား တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

အျမင္မတူေသာ၊ အယူအဆ မတူေသာ သူမ်ား ႐ိွၾကမည္မွာ မလြဲပါ။ ထိုသို႔ေသာ အျမင္မတူ ေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္-

 • ကၽြန္ေတာ့္ အမွား ကို ညႊန္ၾကားလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ ေ၀ဘန္ ေထာက္႐ွဳလိုသူ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပညာရည္ ျမင့္မားေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊
 • ကၽြန္ေတာ္ေရးသား ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ တန္းတူ - တူညီေသာ ဆန္းစစ္မွဳ မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ အျပန္ အလွန္သေဘာ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ပညာ႐ွင္ ညီအကို အေပါင္း တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊
 • နကၡတ္ ပညာကို ေလ့လာ လိုက္စားဆဲ ျဖစ္၍ မသိနားမလည္သည္ မ်ားကို ႐ိုးသားစြာ ေမးျမန္းလိုသူ နကၡတ္ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ား၊ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊
ေလးစား လိွဳက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚ ၍ လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္႐ိွပါသည္။
သို႔ေသာ္-

 • နာမည္မွန္ မဟုတ္ေသာ အမည္ျဖင့္- ကြန္ပ်ဴတာ ေနာက္ကြယ္တြင္ မိမိကိုယ္မိမိ လံုျခံဳလွၿပီဟု ယူဆၿပီး- သံေသး၊ သံေၾကာင္ ျပဳမူ သူတို႔အား လည္းေကာင္း၊
 • ကိုယ္တိုင္ စိစစ္ ေ၀ဘန္ျခင္း မ႐ိွပဲ- ၾကားဘူးသမွ်ေသာ က်မ္းစာအုပ္ အမည္၊ ထင္႐ွားေသာ ဆရာႀကီးတို႔၏ အမည္ကို အသံုးခ်ၿပီး- ေဆြးေႏြး ျခင္း သေဘာ မဟုတ္ပဲ- ေ၀ဘန္ ကဲ့ရဲ႕လိုသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
 • “ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း ေကာင္း၏။ လိပိ ဒီပိကာ က်မ္း ေကာင္း၏၊ ရာဇဓမၼ သဂၤဟက်မ္း ေကာင္း၏” ဟု မိမိ ကိုယ္တိုင္ပင္ စာမဖတ္တတ္ပဲ- အျခား သူမ်ားက မိမိကို အထင္ႀကီး လာႏိုးႏိုး ေျပာတတ္ေသာ ျမင္းထိန္း ငတာ ကဲ့သို႔ သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
 • တစ္ဘက္သူ၏ အျမင္အေတြးကို ေလ့လာ နားေထာင္ျခင္း မ႐ိွပဲ- ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္မွန္တယ္ ယူဆတတ္ေသာ Dogmatic ၀ါဒီ မ်ားကို လည္းေကာင္း- 
 ျပန္လွန္ ျငင္းခံုျခင္း၊ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ ေပးျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

ဆရာသမားမ်ား အယူအဆ။

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရာတြင္ ထင္႐ွားေသာ ဆရာႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အယူအဆ မတူညီမွဳ မ်ား႐ိွပါသည္။ အယူအဆ ဟူသည္ မိတ္ေဆြခ်င္း၊ သား အဖခ်င္း၊ လင္မယားခ်င္း၊ ဆရာ တပည့္ခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တူစရာ မလိုအပ္ သည္သာမက- မတူညီေသာ အယူအဆ တို႔သည္ ပင္လွ်င္ တစ္ခု ၏ အားနည္းခ်က္ ကို တစ္ခု အေနျဖင့္ ျဖည့္ဘက္ ျဖစ္သျဖင့္- တစ္ဦး အယူအဆကို တစ္ဦး ေလးစား၊ နားေထာင္ ၾကျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ စလံုး အတြက္ ျပည့္စံု အက်ိဳး႐ိွ ေစပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ နကၡတ္ေဗဒင္ ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ၾကေသာ၊ လမ္းညႊန္ ခဲ့ၾကေသာ ပညာ႐ွင္ တို႔သည္- ကၽြန္ေတာ္၏ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ၊ ေက်းဇူး႐ွင္ မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္၍၊ ထို ဆရာတို႕ကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ စိတ္ျဖင့္မွ် မပစ္မွားမိပါ။

သို႔ေသာ္ မိမိ၏ အျမင္ကို တင္ျပျခင္းသည္- ဆရာသမားတို႔အား ပစ္မွားရာ မေရာက္ေၾကာင္းကိုလည္း- ကာလာမ သုတၱန္ တြင္ ျမတ္စြာဘုရားမွ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

“အယူ၀ါဒတခု၏ အမွားအမွန္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္

 • တဆင့္ၾကားမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု လက္မခံသင့္၊ 
 • မိရုိးဖလာ အယူ၀ါဒျဖစ္၍လည္း လက္မခံသင့္၊
 • ဤအရာသည္ ဤသုိ႕ျဖစ္သတဲ့ ဟူေသာ ေကာလာဟလျဖင့္လည္း လက္မခံသင့္၊
 • က်မ္းဂန္စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္သည္ ဆုိရုံႏွင့္လည္း လက္မခံသင့္၊
 • မိမိတုိ႕ယုံၾကည္ထုိက္ေသာပုဂၢိဳလ္၏ စကားျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ပုဂၢိဳလ္စဲြျဖင့္လည္း လက္မခံသင့္၊
 • မိမိတုိ႕ေလးစားေသာ ဆရာ၏ စကားျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ ဆရာစဲြျဖင့္လည္း လက္မခံသင့္ဘဲ 
၀ဖန္ဆန္းစစ္ ကာ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္၍ အက်ိဳးရွိသည့္ အယူ၀ါဒ ကုိသာ လက္ခံရမည္။” ဟု ျမတ္စြာ ဘုရားမွ လမ္းညႊန္ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္- မိမိ၏ အျမင္ကို ႐ိုးသားစြာ တင္ျပျခင္းသည္- လူတတ္ႀကီး လုပ္၍ ေျပာျခင္းမ်ိဳး၊ ဆရာသမား မ်ားအား ေ၀ဘန္မွဳ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွား ေစအပ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးခ်ိန္ ပေဟဠိ။

ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး ေဆာင္းပါးပါ- ထန္းဖူး ဇာတာတြင္ ေဖၚျပထားခ်က္-
“ ေဇယ်တု သဗၺ မဂၤလံ ျမန္မာႏွစ္၊ ၁၂၇၆-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁-ရက္၊ စေနေန႔ အ၀င္ ေလးခ်က္မတီးမီ (၆) နာရီ၊ (၃) ပါဒ္၊ (၁၃) ဗီဇနာ၊ (၄) ျပန္ (၂) ခရာ တြင္ ၾကည္လင္ သဒၶါ ျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္၊ ရတနာ သံုးပါး ဦးထိပ္ထားလွ်က္ ဘုန္းတန္ခိုး ေတဇာ ဥာဏ္ပညာ ႏွင့္ စံုစြာ ျပည့္ျငား၊ သတို႔သားကို မာတာ မိခင္ ဖြားသန္႔စင္သည္။ တြင္ညီ သညာ ေခၚစရာကား နာမ ႐ိွန္၀င္း ေမာင္ထိန္လင္း၊ သံဒိ႒ ဘုတၱိ အာယု (၁၂၀) ႐ွည္ေစေသာ္။”
သို႔ေသာ္- http://wikimyanmar.co.cc တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ထန္းဖူး ဇာတာပံုစံ ကဲ့သို႔ ေဖၚျပထားေသာ ဇာတာပံုတြင္ အေရးအသား ကြာျခား ေသာ္လည္း- ေမြးခ်ိန္ ကိုမူ ၄-ခ်က္ မတီးမီ ဟုပင္ ေဖၚျပထားသည္ ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ထန္းဖူး ဇာတာ ဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳးခန္႕ ႐ိွသနည္းကိုမူ မသိ႐ိွပါ။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၆-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁-ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၅- ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃-ရက္၊ စေနေန႔၊ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅း၃၅၊ အေ႐ွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၅၅၊ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၁း၂၀ နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ (ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး ေဆာင္းပါး မွ ေဖၚျပခ်က္ ျဖစ္သည္။)

ဆရာဒဂုန္ မွ တြက္ခ်က္ထားေသာ ဇာတာတြင္- ေမြးခ်ိန္ကို နံနက္ ၅း၃၅ ဟု ယူဆ တြက္ခ်က္ ထားၿပီး၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေ၀ဒ သုေတသန အဖြဲ႕မွ ၁၉၈၆-ဇူလိုင္ လ ေဇာတိသ ေ၀ဒ မဂၢဇင္းတြင္လည္း ထိုအခ်ိန္ကိုပင္ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း- ဆရာ တင္ႏိုင္တိုးမွ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ထပ္မံ၍ လွ်ပ္စစ္ ဦးအုန္းသင္၊ ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္ တို႔ကလည္း ထို နံနက္ ၅း၃၅ ကို အေျချပဳ တြက္ခ်က္ထားေသာ ဇာတာကိုပင္ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး မွ ေဖၚျပထားပါသည္။

ထိုဇာတာ ကိစၥတြင္ သံသယ ၀င္စရာ ႐ိွေၾကာင္းကိုလည္း ဆရာတင္ႏိုင္တိုးကပင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ႐ွင္းျပထားပါသည္။

“လက္႐ိွ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ နံနက္ ေလးခ်က္မတီးမိ ျဖစ္သျဖင့္- ၅း၃၅ နာရီကို ယူတြက္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ေလးခ်က္တီး ဆိုသည္မွာ ေ႐ွးေခတ္အခါက ပဟိုရ္စည္ (၄) ခ်က္တီးကို ဆိုလိုသည္ကို မွတ္ယူပါက- နံနက္ (၆) နာရီ မထိုးမီဟု မွတ္ယူျခင္းက သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဇာတာကို တြက္ခ်က္ခဲ့သည့္ လမ္းေလွ်ာက္ ေဗဒင္ ဆရာတစ္ဦးက ေလးခ်က္မတီးမိဟု ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္းမွာ (၄) ပဟိုရ္ ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ပဟိုရ္စည္လည္း မ႐ိွပဲ ထိုစဥ္က စက္နာရီကို အသံုးျပဳေၾကာင္း သိ႐ိွရ၏။ ေလးခ်က္တီးခ်ိန္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ အုန္းေမာင္း ေလးခ်က္ေခါက္ခ်ိန္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၏ ေနထြက္ခ်ိန္မွာ နံနက္ (၆း၂၃) နာရီ ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က (၆း၁၅) နာရီျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကသည္။ နံနက္ ၅း၃၅ မွ ၆း၁၅ အတြင္း တြက္ခ်က္ပါက လဂ္မွ မကာရလဂ္သာ ျဖစ္မည္ ဆိုပါသည္။
နံနက္ (၄) ခ်က္မတီးမီ ကာလမွာ စက္နာရီ (၄) နာရီ မထိုးမီ ျဖစ္သျဖင့္ နံနက္ (၃း၄၅) နာရီခန္႔ ယူ၍ တြက္ခ်က္လွ်င္ လဂ္မွာ ဓႏုလဂ္ ရ႐ိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးကို ရ႐ိွသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓႏုလဂ္သာ အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာသုခမိန္ ၏ ႐ြက္ႏုေ၀ မဂၢဇင္း (၂၀၀၈ ၾသဂုတ္) ပါ ေဆာင္းပါး အရသိ႐ိွရပါသည္။”

ဆက္လက္၍- ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး မွ- ဓႏု လဂ္ ျဖစ္လွ်င္ အဂၤါၿဂိဳဟ္မွာ ၂-တန္႕ဘာ၀ မာရက ဌာနျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ျဖင့္ အႏၲရာယ္ ႐ိွႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ေဖၚညႊန္းေနေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖၚျပသြားခဲ့ပါသည္။


နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕၏ တည္ေနရာ။
ယခု ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္ ဇာတာကို တြက္ခ်က္ၾကမည္ ဆိုပါက-
ႏိုင္ငံတကာ ISO အဖြဲ.အစည္း မွ ေဒသ အလိုက္ IP Address ကို သတ္မွတ္ေသာ တည္ေနရာျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္- Natmauk ၊ Magway ကို လတၱီတြဒ္ 19.22 ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ 95.60 ျဖင့္ ေဖၚျပထား၏။ ဒႆမ ပံုစံျဖင့္ ဆိုပါက- ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၁၉း၁၃၊ အေ႐ွ. ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၃၆ ျဖင့္ ေဖၚျပ၏။
Google Earth ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေျမပံု တို႔မွဆိုလွ်င္ ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၂၀း၂၀၊ အေ႐ွ. ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၂၄ ျဖင့္ ေဖၚျပ၏။နတ္ေမာက္ျမိဳ႕ တည္ေနရာ ေျမပံုကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္ မွလည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ဤဇာတာ တြက္ရာတြင္ ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၂၀း၂၀၊ အေ႐ွ. ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၂၄ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။

ဇာတာကို မစစ္ခင္- လူကို စစ္ၾကည့္ပါစို႕။
လူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို သိ႐ိွထားၿပီး ျဖစ္၍၊ သူ၏ ဇာတာ မည္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း၊ မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ႐ိွသင့္ သနည္းကို ေနာက္ျပန္ ျပန္၍ စစ္ေဆးျခင္းကို post mortem analysis ဟု ေခၚ၏။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာလို ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာပါက “ေပါက္ေဖၚ” ျဖစ္၏။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဆိုရေသာ္- သီအိုရီ တစ္ခု၊ အယူ၀ါဒ တစ္ခု မွန္- မမွန္၊ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း သည္ တနည္းအားျဖင့္ Forensic Analysis ျဖစ္၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက မိုးေရခ်ိန္၊ အပူခ်ိန္၊ ေလဖိအား ႏွင့္ ေလတိုက္ႏွဳန္းတို႔ကို မူတည္ မီွခို၍ ေနာက္ လာမည့္ ကာလ မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းျခင္းကို Forecasting ဟု ေခၚပါသည္။ ဤကိစၥ ကိုေတာ့ “ေပါက္ေဖၚ”ဟု မည္သူကမွ် မေျပာပဲ-ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မည္သည့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေသာ ေဗဒင္ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို ေတာ့ လူအခ်ိဳ႕က “ေပါက္ေဖၚ” ဟု သမုတ္ၾက၏။

မူလက- ႐ွဳပ္ေထြးေနေသာ သီအိုရီ မ်ားကို သံုးသပ္ အုပ္စုခြဲ စိစစ္ထားျခင္း မ႐ိွပဲ- ေနာက္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ၾကံဳလာလိုက္- မ်ားစြာေသာ ဥပေဒသ မ်ား အနက္မွ တစ္ခုကို ဆြဲယူ ျပလိုက္ လုပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ တြက္နည္းစနစ္ တစ္ခု ထပ္ထြက္လာလိုက္ ျဖစ္ေနေသာ စနစ္ကို “ေပါက္ေဖၚ” ဟု ေခၚပါ၏။ 


ဥပမာ- ခ်ဲထီ၊ ၂-လံုး၊ ၃-လံုးတို႔တြင္- မူလ ကလည္း တိက်ေသာ နည္းစနစ္မ႐ိွ၊ ယခုတြက္ေသာ ေန႔ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးမ်ားကို တြက္ ေဖၚျမဴလာ ႐ွာၾက၏။ လြဲသြားေသာ အခါ ေနာက္ခြင္ တစ္ခု ေပၚလာ၏။ ဤသည္ကား “ေပါက္ေဖၚ” ျဖစ္၏။

ဤ “ေပါက္ေဖၚ” ဆိုေသာ အသံုး အႏွဳန္း ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မၾကာခင္ သီးသန္႔ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးပါမည္။

 ပထမဦးစြာ-
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အသက္ ၃၂ -ႏွစ္အ႐ြယ္ လုပ္ၾကံခံရခ်ိန္ အထိ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အျမင့္ဆံုး တာ၀န္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သြား၏။ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ လူလတ္မ်ား က ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း ခံရေသာ အလြန္ ထင္႐ွားခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္သာ မက အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး အေနျဖင့္ - ေနာင္တြင္ အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည့္ လူငယ္ တစ္ဦးဟု အားကိုးခဲ့၏။

ဤသည္မွာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ အင္အား မေကာင္းပဲႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္၏။

ဒုတိယ အေနျဖင့္-
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ အဂၤလိပ္စာကို ၅-တန္းက်မွ စတင္ သင္ၾကား ရေသာ၊ ေက်ာင္း တြင္ အဂၤလိပ္လို မေျပာရေသာ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းထြက္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သူ၏ အဂၤလိပ္စာသည္ ဘိုေက်ာင္းထြက္ မ်ားထက္ သာ၏။ သူ၏ အပါးေတာ္ျမဲ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ ေန၀င္း) ကပင္ ဗိုလ္ ေအာင္ဆန္း၏ အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ စကားကို ေလးစားရ၏။ ဤအခ်က္သည္ ဥာဏ္ရည္၊ စကားေျပာႏိုင္မွဳ၊ ဘာသာ စကားတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ အင္အား ေကာင္းရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဖၚျပေန၏။

တတိယ အေနျဖင့္-
ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးတာ၀န္၊ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ တာ၀န္ မ်ားယူခဲ့ရသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ စစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ အားေကာင္း ရမည္ကို ေဗဒင္ သမားတိုင္း သိ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ဥဳစ္ရေသာေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ၁၉၁၅-ခုတြင္ - ဇန္န၀ါရီလ ၂၁-ရက္မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ ၂၈-ရက္ ေန႕အထိ- ဥဳစ္ ရာသီ ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီတြင္ ရပ္၏။ ထိုကာလ အတြင္း ေမြးေသာ သူမ်ားအားလံုး အဂၤါၿဂိဳဟ္ ဥဳစ္ရၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ အျခားသူမ်ားေရာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ပါ၏ ေလာ

ဥဳစ္ရျခင္းသည္ အားေကာင္းေစေသာ အခ်က္မ်ားစြာ အနက္မွ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အျခား အခ်က္မ်ားစြာ ႐ိွေသး၏။ အခ်ိဳ႕တြင္ ဥဳစ္ ၃-ခု၊ ၄-ခု စသည္ျဖင့္ ရထားၾကေသာ္လည္း၊ ဇာတာ တစ္ကိုင္ကိုင္ ႏွင့္ တစ္သက္လံုး ခ်ာလပါတ္လည္ ေနၾကရ၏။ ဥဳစ္တစ္ခုမွ မရေသာ ဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီးမ်ား၊ မီလ်ံနာ သူေဌးႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားစြာ ႐ိွ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အဂၤါ ဥဳစ္ရယံု သက္သက္မွ် မဟုတ္ပဲ- အင္အားေကာင္းေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွရမည္ကို နားလည္ထားရန္ လိုအပ္၏။

စတုတၱ အေနျဖင့္-
အသက္တိုရျခင္း ႏွင့္၊ သူတစ္ပါး လက္ခ်က္ျဖင့္- ေသဆံုးရျခင္း ျဖစ္၏။ အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ ေသာ စေန အေနျဖင့္ အင္အားနည္းျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုး ခံရျခင္း တို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ အေသဆိုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ မရဏ ဘာ၀ (၈-တန္႔ ၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) သခင္ သို႔မဟုတ္ မရဏ ဘာ၀ (၈-တန္႔ ဘာ၀) ထိခုိက္ ပ်က္စီးေနမွဳ တို႔သည္ ျဖစ္တန္ေခ် တို႔ ျဖစ္၏။

နကၡတ္ပညာ ႐ွင္တို႔ အေနျဖင့္- ယခုကဲ့သို႔ post mortem analysis “ေပါက္ေဖၚ” ဇာတာ ကို စစ္မည္ ဆိုပါလွ်င္- ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သဲလြန္စ အားလံုးတို႔ကို စုေပါင္း၍- Integrated and Comprehensive Approach မွသာ ေလ့လာ မွသာ- အေျဖမွန္ႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။ အားလံုးတို႕ကို စုစည္း၍ forensic စိစစ္ေလ့လာ ၾကပါစို႕။

အမ်ားလက္ခံ ထားၾကေသာ ၅း၃၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
 
ေအာက္ပါ ဇာတာသည္ အမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ မနက္ ၅း၃၅ ကို မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားေသာ ဇာတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဇာတာ အရ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ မကာရ လဂ္၊ မကာရ စန္း ျဖစ္၏။ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္၏။

ထိုဇာတာကို မိုးတား MOTAA စနစ္အရ- ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀ တို႔၏ အင္အားမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ေသာ အခါ- ျမင္ေတြ႕ရပံုကို ေအာက္ ဂရပ္ဖ္ မ်ားတြင္ ေဖၚျပထား၏။

မိုးတား ဂရပ္မ်ား တြက္ခ်က္ တည္ေဆာက္ ထားပံုကို အေသးစိတ္ သိလိုပါက- မိုးတား သင္ခန္းစာ (၆) ႏွင့္ (၇) တို႔တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။


အထက္ပါ ဇာတာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို ၾကည့္လိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ပင္- ဤဇာတာသည္ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရန္ အသာထား၊ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာ ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဇာတာ ျဖစ္ေနပါ၏။ တနလၤာႏွင့္ အဂၤါ အားေကာင္းသည္မွ အပ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ ထက္ျမက္ေသာ အရည္အခ်င္း၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျဖစ္ေစေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ လြန္စြာ အားနည္းေန၏။

စကားေျပာျခင္း၊ စာေရးျခင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ လြန္စြာ အားနည္းေန၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာလိုေရာ၊ အဂၤလိပ္လိုပါ လြန္စြာ စကားေျပာေကာင္းသူ ျဖစ္၏။ စာေရးေကာင္းသူ၊ စာေရးဆရာ ျဖစ္လိုသူ ျဖစ္၏။

အတန္း ပညာကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၅-တန္႕ဘာ၀ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ ပညာပိုင္းကို တာ၀န္ယူေသာ ၉-တန္႔ဘာ၀ သည္ လြန္စြာ အားနည္းေန၏။ ဤအတိုင္း ဆိုပါက Formal Education ျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ ပညာကို သင္ၾကားႏိုင္စရာ မ႐ိွ၊ ၅-တန္႕၊ ၉-တန္႕ မ်ားပ်က္စီးေနျခင္း၊ ဗုဒၶဟူး အင္အား နည္းေနျခင္း တို႔သည္ အသိပညာေရာ၊ အတတ္ပညာကိုပါ တတ္ေျမာက္ေသာ အေနအထားသို႔ မေရာက္လာႏိုင္ပါ။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ မည္သို႔ မည္ပံု အားနည္းသြားပံုကို မိုးတား MOTAA အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း - မိုးတား MOTAA ပညာႏွင့္ မရင္းႏွီးသူမ်ား အတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႐ွင္းျပေပးပါမည္။
 • ပထမဦးစြာ တနဂၤေႏြသည္ ရန္ အိမ္တြင္ေန၏။ ၈-တန္႔ ဘာ၀ မူလ ႀတိေဂါဏ ရာသီအိမ္႐ွင္ (သခင္) ျဖစ္၍၊ ၂-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္၏။ 
 • ၁၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ျဖစ္ေသာ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ၾကာသပေတးသည္- (မွတ္ခ်က္- မိုးတားသည္ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ကိုသာ အဓိကထား၍ ၿဂိဳဟ္ေကာင္း ၿဂိဳဟ္ဆိုး သတ္မွတ္ပါသည္။) တနဂၤေႏြ ပိုင္ဆိုင္ရာ ၈-တန္႔ဘာ၀ ၏ အလယ္ခ်က္မွတ္ သိဟ္ ၁၁း၀၆ အား အလြန္နီးကပ္ေသာ သမသတ္ အျမင္ျဖင့္ (လႊမ္းမိုးမွဳ ၉၄% ႐ိွသည္၊) လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထား၍၊ တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ ၂-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္ခ်က္မွတ္ (ကုမ္ ၁၁း၀၆) အား လည္း - အဖ်က္စြမ္းအား ၉၄% ျဖင့္ပင္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထား၏။ဤ အခ်က္သည္ တနဂၤေႏြ အင္အား နည္းသြားရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္၏။
 • တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ အိမ္႐ွင္ျဖစ္ေသာ စေနသည္ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ တနဂၤေႏြသည္ ထပ္မံအားနည္းသြား၏။ 
 • အဆိုးဆံုး အေနျဖင့္ မူကား တနဂၤေႏြ တည္ေနရာ ကုမ္ ၀၀း၂၉ ေနရာ ႏွင့္ ရာဟု ရပ္တည္ရာ ကုမ္ ၃း၅၀ ျဖင့္ အံသာျခင္း လြန္စြာတည္ကပ္၍ ဖ်က္ဆီးထားျခင္း ကိုခံရျခင္း၊ ကိတ္သည္ သိဟ္ ၃း၅၀ တြင္ တည္၍ တနဂၤေႏြအား သမသတ္ျဖင့္ ထပ္မံ ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ - ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ (-) ၁၅၈% ရထားျခင္း ျဖစ္၏။
 • အနည္းငယ္ေသာ လႊမ္းမိုးမွဳ အေနျဖင့္- ကိတ္သည္ တနဂၤေႏြ၏ သခင္ျဖစ္ရာ သိဟ္ရာသီတြင္ ရပ္တန္႕ျခင္းျဖင့္- တနဂၤေႏြအား ခ်ိနဲ႕ေစသည္သာ မက- တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ ၂-တန္႔ဘာ၀ အလယ္ခ်က္ေပၚတြင္ပါ သမသတ္ အျမင္ျဖင့္ ဆက္လႊမ္းထားျခင္းျဖင့္ တနဂၤေႏြအား ထပ္မံ အားနည္းေစ၏။ (အံသာ သည္ ၂-တန္႔ အလယ္မွ ေ၀းကြာသျဖင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ နည္းပါသည္။)
 • ၁၂-တန္႔သခင္၊ ရာဟု ႏွင့္ကိတ္တို႔၏ ပူးေပါင္း လႊမ္းမိုးမွဳတို႔ကို ရ႐ိွထားေသာ တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္ နလံထူစရာ မ႐ိွျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္လာမည့္ အေနအထား မဟုတ္သည္ကို ျပဆိုေနပါသည္။

၅း၃၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ အတြက္ ဒႆာ ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။


ျဖစ္ရပ္ သိၿပီးသား ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို စစ္ေဆးရာတြင္- ဒႆာ အေနအထား၊ ေကာဇာ အေနအထား တို႔ျဖင့္ပါ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤဇာတာ အတိုင္း ဆိုပါက- ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ တနလၤာ ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ တနလၤာ ျပတႏၲရ တြင္ ဘြားျမင္ ခဲ့၍- ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ ဒႆာ စားေနပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ဤေမြးခ်ိန္အတိုင္း တြက္ခ်က္ပါက- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ကို ေဖၚျပေနေသာ ဂရပ္ဖ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂရပ္ဖ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ဥကၠဌ၊ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး တို႔တြင္ ထင္႐ွား ေအာင္ျမင္ေသာ ကာလကို ဂရပ္ဖ္တြင္ အနိမ့္ဆံုး အေနအထားျဖင့္ ေဖၚျပေန၏။ မည္သည့္ ထင္႐ွား ေအာင္ျမင္မွဳ မွ မ႐ိွေသးေသာ ၁၂-ႏွစ္၊ ၁၃-ႏွစ္ကာလတြင္ အေအာင္ျမင္ ဆံုး အေနအထား ျပေန၏။ ဤသည္မွာလည္း- ေမြးခ်ိန္ ၅း၃၅ အတြက္ သံသယ ျဖစ္ဘြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါ၏။

၅း၃၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ အတြက္ ေကာဇာကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
ထင္႐ွားေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္ ေကာဇာ လႊမ္းမိုးမွဳမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ္လည္း- ဇူလိုင္လ ၁၉-ရက္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေနေသာ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ဘြားၿဂိဳဟ္မ်ားေပၚတြင္ အဆိုးလႊမ္းမိုးမွဳ မ်ား မ႐ိွသည္ကို ေအာက္ပါ ဂရပ္ဖ္တြင္ ထင္႐ွားစြာ ျမင္ရပါသည္။ 


 ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားမွ- သက္ဆိုင္ရာ ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ား ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမွဳကို ၾကည့္ပါက (ပံုတြင္ ခရမ္းေရာင္ ျဖင့္ ျပထားသည္။) လုပ္ၾကံခံရ၍ ေသဆံုးျခင္း ဆိုင္ေသာ ၆-တန္႔ဘာ၀၊ ႏွင့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀မ်ား မပါ၀င္သည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၆-တန္႔သည္ ရန္သူကို ကိုယ္စားျပဳ၍- ၈-တန္႔သည္ ေသဆံုးျခင္း၊ အသက္႐ွင္သန္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဘာ၀မ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ အား ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို မူလ ဘြားဇာတာ တြင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ ေကာဇာတြင္ မျမင္ရျခင္းသည္ ေမြးခ်ိန္ မွန္-မမွန္ အတြက္ ပို၍ပင္ သံသယ ျဖစ္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ အခ်က္ ျဖစ္ေနပါသည္။

(၂) နံနက္ ၃း၄၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
ဆန္းစစ္ သုေတသန ျပဳၾကရာတြင္- ပထမေမြးခ်ိန္ ျဖင့္ ရလာေသာ ဇာတာကို စစ္ေဆးသကဲ့သို႔. ေနာက္ေမြးခ်ိန္ကို အားမနာတမ္း စစ္ေဆးၾကည့္ရန္ လိုပါ၏။


ဘ၀ ဇတ္လမ္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊

ေမြးခ်ိန္ကို ၃း၄၅ (မနက္ ၄ နာရီ မတိုင္မီ) သို႔ ေျပာင္းလိုက္ေသာ အခါ- အေျခအေနမ်ား အားလံုး ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ေတြ႕ရပါေတာ့သည္။ ဦးေဆာင္မွဳ အရည္အခ်င္း၊ ေတာက္ပထင္႐ွားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ထင္႐ွားမွဳ တို႕ကို ဖန္တီးေသာ တနဂၤေႏြသည္ လြန္စြာ အားေကာင္း၏။ အင္အား အမ်ားဆံုး ျဖစ္၍၊ ၃၆၇% ပင္ရေန၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ဆက္တည္း- ထိုေအာင္ျမင္မွဳ တို႔ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ အင္အားေကာင္းစြာျဖင့္ တနဂၤေႏြ အား လႊမ္းမိုးထား၏။ အံသာ အကြာေ၀းတို႔ကို ၾကည့္ပါ။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ သတၱိကို ေပးစြမ္းေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀တို႔ လြန္စြာ အင္အားေကာင္း၏။

အေတြးအေခၚပိုင္း ဆိုင္ရာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၉-တန္႔ဘာ၀၊ အတန္းပညာ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၅-တန္႔ဘာ၀၊ အသိဥာဏ္ ပညာကို အစိုးရေသာ ၾကာသပေတး၊ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္၊ စကားေျပာ မွဳ ၊ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မွဳ တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တို႔ အင္အား လြန္စြာေကာင္း၏။

အသက္အႏၲရာယ္
သို႔ေသာ္-
လဂ္သည္ အင္အားနည္း ေန၏။ စေနၿဂိဳဟ္သည္ မူလ အင္အားေကာင္းေသာ္လည္း- ရာဟု၏ ၅-တန္႕အျမင္ကို အနီးစပ္ဆံုးရထား၏။ (စေနသည္ ေမထုန္ ၂း၅၁ တြင္တည္၍၊ ရာဟုသည္ ကုမ္ ၃း၅၀ တြင္တည္ေသာေၾကာင့္ - ၄င္း၏ ၅-တန္႔ အျမင္ျဖစ္ရာ- ၁၂၀ ဒီဂရီ အကြားအေ၀းတြင္ အတိအက် နီးပါး တည္ေနသျဖင့္- လႊမ္းမိုးမွဳ အင္အား ၉၈% ကိုခံထားရ၏။)

စေနၿဂိဳဟ္ မူလအင္အားေကာင္းျခင္းသည္ စည္းကမ္း႐ိွျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း၊ အပင္ပန္း ခံႏိုင္ျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစေသာ္လည္း- အသက္႐ွည္ မွဳကို တာ၀န္ယူေသာ စေနအား- ထင္မွတ္မထားေသာ ႐ုတ္တစ္ရက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ - မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အသက္အႏၲရယ္ ထိခိုက္မွဳ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေန၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္စိုး၊ ဗိုလ္မွဴး ရဲထြဋ္တို႔ ႐ိွေနၾကခ်ိန္တြင္ - သခင္တင္ျမ၏ အိပ္ထဲမွ ေမွာ္ဇာ ပစၥတို ေသနတ္ ေလွ်ာက်ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ က်ည္ထြက္ သြားျခင္း သည္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီး၏ ေ႐ွ.ေျပး သေကၤတပင္ ျဖစ္သည္။ က်ည္ဆံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္စိုးတို႔ ေနာက္ေက်ာဘက္ ျပတင္းမွန္အား ခြဲထြက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း- ထိုစဥ္က မည္သူ႕အားမွ် အသက္အႏၲရာယ္ မျပဳခဲ့ပါ။

ေသြးသံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဂၤါသည္ - မရဏဘာ၀ ေသျခင္းကို အစိုးရေသာ (၈-တန္႔ဘာ၀ သခင္) တနလၤာႏွင့္ အံသာ အကြာအေ၀းျခင္း လြန္စြာ နီးစပ္သြား၏။ အဂၤါသည္ မကာရ ၁၇း၅၇ တြင္ တည္၍၊ ၈-တန္႕သခင္ တနလၤာသည္ မကာရ ၁၄း၁၂ တြင္ တည္ျခင္းေၾကာင့္ အံသာျခင္း နီးစပ္ကာ.. ေသဆံုးျခင္း ႏွင့္ ေသြးထြက္ သံယိုကိစၥတုိ႔ ဆက္စပ္လာျခင္းကို ေဖၚျပေန၏။

တနလၤာ ႏွင့္ အဂၤါ ပူးျခင္းသည္ အထက္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ၅း၃၅ ေမြးခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ မကာရလဂ္ တြင္လည္း ပူးပါ၏။ သို႕ေသာ္ ထိုစဥ္က တနလၤာ ၿဂိဳဟ္သည္ ေသဆံုးျခင္း ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ ၇-တန္႕ သခင္ ျဖစ္ေန၏။ (မွတ္ခ်က္- MOTAA စနစ္တြင္ ၂-တန္႕သခင္၊ ၇-တန္႕သခင္ တို႔ကို မာရက သခင္ ဟု လံုး၀ မယူပါ။ ထိုသို႔ တည့္တြက္ ယူဆၾကမည္ ဆိုပါက - တနည္း မဟုတ္ တစ္နည္းႏွင့္ လွည့္ပါတ္ေျပာႏိုင္၍ ျဖစ္သလို- တိက်ေသာ အေျဖ မရႏိုင္ပါ။)

သားသမီး အေရး။
သားသမီး အေရးကို ဆန္းစစ္ၾကရာတြင္- ပုၾတ ဘာ၀ ေခၚ ၅-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္ ၅-တန္႔ ဘာ၀ သခင္၊ ကို အဓိက စစ္ေဆးရန္ လိုၿပီး- မိဘတို႔၏ ေျခရာနင္း ႏို္င္ေသာ - တစ္နည္းအားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အတြက္မူ ၂-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္ ၂-တန္႔ သခင္ တို႔ကို စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔တြင္ ေအာင္ဆန္းဦး၊ ေအာင္ဆန္းလင္း ႏွင့္ လက္႐ိွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ (အငယ္ဆံုး သမီး) တို႔ ထြန္းကား ခဲ့၏။ ၾကားထဲတြင္ သားငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း ေမြးေမြးခ်င္း ဆံုးပါး သြားခဲ့သည္ ဆို၏။
သားငယ္ ေအာင္ဆန္းလင္းသည္ - အသက္ ၈-ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ေရကန္ တြင္ ေရနစ္ ေသဆံုးခဲ့ရ၏။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာ (၃း၄၅ ျဖင့္ တြက္ထားေသာ ဓႏုလဂ္ ဇာတာ) တြင္ ၅-တန္႕ဘာ၀၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) သည္ အဂၤါ ျဖစ္၏။

အဂၤါသည္ အဖိုရာသီတြင္ ရပ္တည္ထား၏။ ဥဳစ္ရထား၏။ သို႔ေသာ္ ၈-တန္႕သခင္ (မရဏ ဘာ၀ သခင္) ျဖစ္ေသာ တနလၤာ ႏွင့္ နီးစပ္စြာ ပူးကပ္ ထား၏။ ထြန္းကား လာေသာ သားသမီးသည္ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္က- ပ်က္စီး တတ္ေသာ သေဘာကို ျပေန၏။ လက္႐ိွအားျဖင့္ အသက္ထင္႐ွား ႐ိွေသး သည့္ - သားေယာက္်ား အေၾကာင္းကို လူတိုင္း သိထားၾကသည္ ျဖစ္၍ မေျပာလိုေတာ့ပါ။

ဥဳစ္ရထားေသာ အဂၤါသည္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ ျဖစ္၏။ သားသမီးထဲမွ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ သူကိုမူ အားလံုး သိထားၾကသည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္၍- ဘခင္ ေျခရာနင္းမည့္ ၾသရသ မိ်ဳးဆက္သစ္ သားႀကီးကိစၥကို နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ ၂-တန္႔ ဘာ၀ ႏွင့္ ၂-တန္႔ သခင္ကို စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္၏။ ဓႏုလဂ္ အတြက္ ၂-တန္႔သခင္ မ႐ိွပါ။ (မိုးတား နည္းတြင္ ၂-တန္႔ အိမ္႐ွင္ႏွင့္ ၂-တန္႔သခင္ သည္ တစ္ျခားစီ ျဖစ္၏။ အိမ္႐ွင္ကို အသံုးမျပဳပဲ- သခင္ အေနျဖင့္သာ အဓိက အသံုးျပဳ ၏။) ထို႔ေၾကာင့္ ၂-တန္႔ဘာ၀ အား ေလ့လာပါက- ၂-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ မကာရ ရာသီ ၁၃း၃၄ ေနရာအား၊ ၈-တန္႕သခင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာမွ မကာရ ၁၄း၁၃ တြင္ အံသာ နီးကပ္စြာ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးထား၏။ ဤ အေျခအေနသည္- သား ေယာက်္ားေလး အတြက္ မေကာင္းေသာ အေျခအေနကို ျပဆိုေန၏။ ဖခင္၏ ေျခရာကို နင္းခြင့္ မၾကံဳေသာ သားေယာက်္ား အေျခအေနကို ျပဆိုထား၏။

ကိုယ္ကာယ၊ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ စ႐ိုက္ ကို စစ္ေဆးျခင္း။
ဇာတာ႐ွင္၏ ကိုယ္ကာယသည္ လဂ္ ၏ တည္႐ိွရာ ရာသီ၊ န၀င္းတို႔ အေပၚတြင္ မူတည္၏။ ဇာတာ႐ွင္၏ စ႐ိုက္သည္ လဂ္၊ လဂ္သခင္ ႏွင့္ တနဂၤေႏြ တို႔ အေပၚတြင္ မူတည္၏။ စိတ္ဓါတ္သည္ တနလၤာေပၚတြင္ မူတည္၏။
၃း၄၅ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေမြးခ်ိန္ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ သည္ ဓႏုလဂ္ ျဖစ္၏။ ဓႏုလဂ္သည္ ေတေဇာဓါတ္ မီးရာသီ ျဖစ္၏။ ရာသီအားျဖင့္ ဆိုပါက- မီးရာသီ သမားတို႔သည္ တက္ၾကြေသာ၊ ျမန္ဆန္ေသာ သဘာ၀ ႐ိွ၏။ တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ သိဟ္န၀င္းကို စီးနင္း၏။ မီးရာသီ ကို ရာသီစက္တြင္ေရာ န၀င္းစက္တြင္ ႐ိွျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ကာယ အားျဖင့္ ပိန္ပါး က်စ္လစ္ေသာ၊ အသားအေရ ပူေႏြးေသာ အေျခအေန ကို ျပဆိုေန၏။
လဂ္သည္ တနဂၤေႏြ န၀င္းကို စီးနင္းျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္လိုေသာ သဘာ၀ကိုလည္း ျပဆိုေန၏။ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ကို လဂ္မွ စီးနင္း၏။ ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းကို ျပဆို၏။

စ႐ိုက္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- တစ္ဆက္တည္း ေလ့လာပါက- လဂ္သခင္ ၾကာသပေတးသည္ ၃-တန္႕တြင္ ရပ္တည္ ၏။ ၃-တန္႕သည္ ရဲရင့္ျခင္းကို ေဖၚျပ၏။ ရာဟု ပိုင္ေသာ သတၱဘိသွ် နကၡတ္ကို စီနင္း၍၊ ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ ဓႏု န၀င္းတြင္ တည္၏။

တစ္ဖန္- စ႐ိုက္ကို ေဖၚျပေသာ အျခား အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ တနဂၤေႏြ သည္လည္း ၃-တန္႕တြင္ ပင္ ရပ္တည္ထား၏။
ဤသည္မွာ- မိမိအေနျဖင့္ မွန္သည္ ထင္လွ်င္ (ဓႏု - ၾကာသပေတးသည္ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းကို ညႊန္းဆိုသည္။) အမ်ား မထင္မွတ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား (ရာဟု) ကို ရဲရင့္စြာ (၃-တန္႔ စ႐ိုက္) ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္၏။ လူမမယ္ အ႐ြယ္ကပင္ ေမာင္ထိန္လင္း သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ အသနားခံမွဳတို႕ကို မၾကည့္ရက္၍ ေငြတိုးေခ်း အေပါင္ခံ လုပ္ေသာ မိခင္ ျဖစ္သူ၏ ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းကို မီး႐ိွဳ.ခဲ့သူျဖစ္၏။ အ႐ြယ္ေရာက္လာေသာ အခါ- လြန္စြာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ေၾကာင့္ - တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မွဳကို ရျခင္း၊ ရန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စလင္း မွ ေလးစားရျခင္း၊ အာ႐ွတိုက္ ဆိုင္ရာ စစ္ေသနာ ပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ေလာ့ဒ္ ေမာင့္ဘက္တန္ မွ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေပၚတြင္ လြန္စြာ သံေယာဇဥ္ထားျခင္း တို႔ကို သိႏိုင္ပါသည္။

စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တနလၤာကို ေလ့လာရာတြင္- တနလၤာသည္ သူပိုင္ေသာ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ကို စီးနင္း၏။ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ၿပိႆ န၀င္းကို စီးနင္း၏။ ၂-တန္႔ဘာ၀တြင္ မကာရ ရာသီ တြင္ ရပ္တည္၏။ ရဲရင့္ျခင္း- အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ျခင္းကို တာ၀န္ယူေသာ အဂၤါႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ ပူး၏။ (မိုးတား စနစ္တြင္ ၅-ဒီဂရီထက္ ကြာေ၀းလွ်င္ ပူးသည္ ဟု မယူဆပါ။) စိတ္ခံစား ခ်က္ကို ေဖၚျပေသာ တနလၤာသည္ - စိတ္ခံစားခ်က္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တနလၤာ နကၡတ္တြင္ ေနျခင္း၊ ခံစားခ်က္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေသာၾကာပိုင္ န၀င္းတြင္ တည္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ခံစားခ်က္ကို ဟန္မေဆာင္ တတ္သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူမ်ားတကာထက္ ပို၍ ခံစားတတ္သည္။ လုပ္ရဲ ေသာ အဂၤါ ႏွင့္ ပူးျခင္းေၾကာင့္ ခံစားခ်က္ အတိုင္း အေကာင္ အထည္ ေဖၚတတ္သူ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ား ႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ျပဳစုမည့္သူမ႐ိွ၊ စားစရာ မ႐ိွ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ (ထိုအခ်ိန္က ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္သား မ်ားသည္ လခစားမ်ား မဟုတ္ပဲ၊ ျပည္သူလူထု မွ ပို႔ေသာ ထမင္းထုပ္ကိုသာ စားရသည္၊) ငတ္ျပတ္ၿပီး ဒဏ္ရာမ်ား ႏွင့္ ညီးညဴေနၾကသူ ရဲေဘာ္မ်ားကို ေတြ႕ရေသာ အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ မ်က္ရည္ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ က်လွ်က္- ႐ြာလူႀကီး မ်ားကို ေခၚလာခိုင္းၿပီး… သတ္ပစ္မည္ ျပဳသည္ အထိ ခံစား ခဲ့ရသျဖင့္ အပါးေတာ္ျမဲ မ်ားက ဆြဲထားခဲ့ရဘူးပါသည္။


 ၃း၄၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ အတြက္ ဒႆာ ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ နံနက္ ၃း၄၅ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါမူ- ဘြားဒႆာ သည္ တနလၤာ ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ စေန ျပတႏၲရ ျဖစ္၍၊ ေသဆံုးခ်ိန္ တြင္ ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ စေန ျပတႏၲရ တြင္ ျဖစ္၏။
ၾကာသပေတးသည္ လဂ္သခင္ ျဖစ္သလို၊ အင္အားေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အျမင့္မားဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရ၏။
သို႔ေသာ္ စေန ျပတႏၲရ အတြင္းသို႔ ၂၉-၃-၁၉၄၇ မွ ၃၀-၇-၁၉၄၇ အတြင္း ေရာက္႐ိွ၏။ စေနၿဂိဳဟ္သည္ အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍၊ မူလ ဘြားဇာတာတြင္ ၄င္းအား ရာဟုသည္ ၅-တန္႕ အျမင္ အတိအက် နီးပါးျဖင့္ (၉၈%) ျဖင့္ အျမင္ ျပဳထား၏။ ထင္မွတ္ မထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ဇာတာ႐ွင္၏ အသက္အား ထိခိုက္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ ေဖၚေဆာင္ေန၏။ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ ကို ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္ဖ္တြင္ ၾကည့္ပါ။


 ၃း၄၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ အတြက္ ေကာဇာကို ဆန္းစစ္ျခင္း။

ေကာဇာ ကာလ (၁၉-၇-၁၉၄၇) တြင္ ေကာဇာ တနလၤာ (ေသဆံုးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ မရဏ ဘာ၀ ၈-တန္႕သခင္) သည္ ကရကဋ္ ရာသီ ၁၆း၄၄ အံသာတြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္- မူလ ဇာတာတြင္ မူလ တနလၤာ ၏ ဖ်က္ဆီးထားျခင္း ခံရေသာ အဂၤါအား သမသတ္ အျမင္ အတိအက် နီးပါး (၉၇%) ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္၏။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္- မူလ ဇာတာ႐ိွ ၈-တန္႕သခင္ တနလၤာအား၊ ေကာဇာ တနလၤာမွ သမသတ္ အျမင္ (၈၇%) ျဖင့္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ထားျပန္၏။
မလိုလားအပ္ေသာ ႐ွဳပ္ေထြးမွဳ မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပကၽြမ္း၊ ပလူတိုတို႔ကို သံုးသပ္စဥ္းစားျခင္း မျပဳပါ။
ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္ဖ္မ်ားသည္ မူလ ဇာတာတြင္ ႐ိွေသာ ၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ဘာ၀ တို႔၏ ပကတိ အင္အား (အနက္ေရာင္ျဖင့္)၊ ၄င္းတို႔အား မူလ ဇာတာ႐ိွ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား လႊမ္းမွဳ (အစိမ္းႏုေရာင္)၊ မူလ ဇာတာ႐ိွ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား လႊမ္းမိုးမွဳ (အနီေရာင္) တို႔ကို ေဖၚျပထား၍၊ ၄င္းတို႔အား ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား လႊမ္းမိုးမွဳ (အစိမ္းရင့္ေရာင္)၊ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား လႊမ္းမိုးမွဳ (ခရမ္းေရာင္) တို႔ကို ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
မူလဇာတာတြင္- အဂၤါသည္ ၈-တန္႔ဘာ၀ မရဏ သခင္ တနလၤာႏွင့္ နီးစပ္စြာ ပူးကပ္ ျခင္းခံထားရပံုကို အနီေရာင္ျဖင့္ ျပထား၏။ ထိုသို႔ မူလ ဇာတာတြင္ အက္ေၾကာင္း ႐ိွေနေသာ အဂၤါ ထံသို႔ ေကာဇာ ၈-တန္႕သခင္ အေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးလိုက္ျခင္းသည္- ေသြးသံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဂၤါ၊ ေသဆံုးျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၈-တန္႔တို႕ျဖင့္ ဆက္စပ္သြား၏။


ထိုမွ် မကေသး ေကာဇာ ၈-တန္႕သခင္သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္- ဇာတာ႐ွင္၏ ၂-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္ ၈-တန္႔ဘာ၀တို႔ကိုပါ။ တစ္ဆက္တည္း လႊမ္းမိုးထား၏။
ေမးစရာ ေမးခြန္း ႐ိွပါ၏။ တစ္လလွ်င္ ရာသီစက္၀ိုင္းကို တစ္ပါတ္ ပါတ္ေနေသာ တနင္းလာ ၿဂိဳဟ္သည္ အျခားေသာ ကာလမ်ားတြင္ မျဖစ္ပဲ- ယခုက်မွ လာျဖစ္ပါသနည္း။
ေကာဇာတစ္ခုတည္း ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒႆာ တစ္ခုတည္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သီးသန္႕ခဲြ၍ စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ အေျဖကို မရႏိုင္ပါ။ ထိုႏွစ္ခု ကို ပူးေပါင္း ယွဥ္တြဲ သံုးသပ္မွသာ အေျဖမွန္ကို ရမည္ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပညာ
ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။

“ပညာသည္ စာအုပ္မ်ားထဲ၌သာ ရွိသည္မဟုတ္။ စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာ္၍ ျမင္စြမ္းႏိုင္ျခင္းကို ေဆာင္ႏိုင္ရေပမည္။ ပညာသည္ လူ၏ ရာဇ၀င္ကိုသာ ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕႐ံုသည္မဟုတ္။ လူ၏ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အယူအဆမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစရမည္။ ရာဇ၀င္သိ႐ံုသာ မဟုတ္၊ ရာဇ၀င္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေစရမည္။ ေလာကဓာတ္ပညာကို သိ႐ံုသာမဟုတ္၊ ေလာကဓာတ္ပညာကို တိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ေစရမည္။ ေလာကအေၾကာင္းကို နားလည္ေစသာမဟုတ္၊ သည့္ထက္ေကာင္းေသာ ေလာကကို ဖန္ဆင္းႏိုင္ ေစရမည္။ ေလွနံဓားထစ္ဆိုေသာ အလုပ္၊ အေျပာ၊ အေတြးတို႔မွာ ပညာ၏ အဓိပၸာယ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေပတည္း”
ေတြ႕႐ိွခ်က္ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ သေဘာထား။
ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး ေဆာင္းပါးကို မူတည္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးခ်ိန္ႏွင့္ ဇာတာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဆန္းစစ္ သုေတသန လုပ္ျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစစ္ေဆးနည္း ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ မ်ားသည္ မွန္ကန္ပါက- ကၽြန္ေတာ္၏ အစြမ္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါေခ်။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ စၾကာ၀ဠာမွ ၿဂိဳဟ္၊ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ လူတို႔အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမွဳကို ေဖၚထုတ္ေပးခဲ့ေသာ သူေတာ္ေကာင္း ပညာ႐ိွ မ်ား၏ အဆင့္ျမင့္မားလွေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ေနာက္လူတို႔ အေပၚတြင္ ထား႐ိွခဲ့ေသာ ေစတနာ ႏွင့္ ေခတ္မီွ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ ေတြ႔႐ိွခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ အျမင္တို႔သည္ မွားယြင္းသည္ ဆိုပါအ့ံ။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းမွဳ သက္သက္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၿပီး- ပညာ႐ိွမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ နက္နဲေသာ ပညာရပ္တြင္ လည္းေကာင္း အျပစ္ မ႐ိွပါေခ်။

ထင္႐ွားေသာ ဆရာသမားမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ မိမိဥာဏ္မီသမွ် မတူေသာ အျမင္ကို တင္ျပျခင္းျဖစ္၍၊ ဆရာသမား တို႔သည္လည္း- ခြင့္လႊတ္ၾကမည္ ထင္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး ေရးျဖစ္ရန္ လံွဳ႕ေဆာင္ ေပးခဲ့ေသာ ဆရာ တင္ႏိုင္တိုးအားလည္း အထူး ေက်းဇူးတင္ ႐ိွပါသည္။

လူသားအားလံုး - လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းေျမ့ေသာ အေနအထားကို ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

9 comments:

ကိုပခန္း said...

ဆရာခင္ဗ်ား
စနစ္ေတြနဲ႔စရိုက္ကို ဆက္စပ္ျပတာဟာ ေလးနက္လွသလို စိတ္၀င္စားဖို႔လည္း ေကာင္းလွပါတယ္။ MOTAA ပထမဆင့္မွ ဂရပ္ဖ္မ်ားကို ဇာတာ အေဆာင္ ၂၀ မွ် တိုက္စစ္ၿပီးလို႔ ဂရပ္ဖ္မ်ားလွ်ိ႕၀ွက္ခ်က္ကို တစ္ပိုင္းတစ္စ ေလ့လာသိေနပါၿပီဆရာ။ ဂရပ္ဖ္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ဆရာ့ကိုလည္း ေလးစားလွ်က္ပါ။ ဆက္လက္ပညာျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ဆႏၵျပဳပါတယ္ခင္ဗ်။
ကိုပခန္း

Anonymous said...

I have never read such well explained Zarta of General Aung San. Thank you so much for the article.

Min Naing said...

Dear Sir
I like your article.By the way i apply member last week,but not yet reply.

Best Regards

Min Naing

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုမင္းႏိုင္ ေရ။
အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စံုမယ္။ အားလံုးလည္း အဆင္ေျပမယ္ ဆိုယင္ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ လက္ခံလႊာကို ပို႔ေပးမွာပါ။ စိတ္မပူပါနဲ႕၊ အခ်ိဳ႕ဆိုယင္- ၃-၄ လ အထိ ေစာင့္ၾကရပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ ေလွ်ာက္လႊာတင္တိုင္း - စာမျပန္ျဖစ္တာကေတာ့- ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ အျမဲတမ္း အခ်ိန္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာရယ္။ အလိုအေလ်ာက္ စာျပန္ေအာင္ မလုပ္တတ္လို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

Min Naing said...

Dear Sir

Thank you very much Sir,I waiting and reading your website.

Best Regards

Min Naing

Min Naing said...

Dear Sir

Thank you very much Sir,I waiting and reading your website.

Best Regards

Min Naing

Unknown said...

အာဇာနည္ေန႕မတိုင္မွီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမွတ္တရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ဇာတာ သံုးသပ္ဆိုၿပီး ပို႕စ္တစ္ခု တင္ဖို႕ ေရးၿပီးကာမွ ဆရာ့ေဆာင္းပါးဖတ္ၿပီး ပို႕စ္မတင္ျဖစ္ဘဲ ျပန္ဖ်က္လိုက္ရတယ္။ မူလ မနက္ (၅း၃၅) နဲ႕တြက္ထားလို႕ေလ။ ေက်းဇူးဘဲ ဆရာ။

ေဒါက္တာတင္ဗိုလ္ဗိုလ္

Unknown said...

ယခုလိုဖတ္ရတာေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ဗဟုသုတအမ်ားၾကီးရပါတယ္။


ေလးစားစြာျဖင့္
တင္စိုး

Anonymous said...

ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ... ကၽြန္ေတာ္က ဆရာရဲ႕မိုးတား နည္းစနစ္ကို လံုးဝမသိတဲ့သူပါ... ကၽြန္ေတာ္က KP သမားစစ္စစ္ပါ... ဒါေပမယ့္ KP နဲ႔ ျပန္စမ္းစစ္ခ်က္မွာလည္းပဲ... ၅ း ၃၅ မဟုတ္ပဲနဲ႔... ၃ း ၄၅ ပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ အေျဖထြက္ပါတယ္... KP မွာက ဖြားဇာတာေဟာမယ္ဆို ေမြးခ်ိန္မွန္ဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ KP သမားတိုင္းလိုလို ေမြးခ်ိန္မွန္စိစစ္တဲ့ ပညာကို မျဖစ္မေနကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရပါတယ္... အဲဒီလို ပညာနဲ႔ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါလည္း ဆရာ့ေဟာခ်က္မွန္ကန္မွဳ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ အေျဖရပါတယ္...

Post a Comment