Sunday, November 28, 2010

မိသားစုမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆံုးပါးခဲ့ရသည့္ ဇာတာ။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္- ေမးျမန္း အကူအညီ ေတာင္းခံလာသူ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အျခား ႏိုင္ငံျခားသား ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို လည္းေကာင္း စစ္ေဆး ေဟာေျပာခဲ့ ေပးဘူးပါသည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆး ေပးခဲ့ရာတြင္ ေတြ.ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေမးခြန္း အမ်ားစုမွာ-

“ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ အကိုင္ အေျခအေနေလး စစ္ေပးပါ။”
“ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားသြားရ မလား၊ အဆင္ေျပမလား”
“ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေထာင္ေရး ဘယ္လိုေနမလဲ”
“ကၽြန္မ ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ ေပါင္းရပါ့မလား”

စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္း မ်ားစြာကို ၾကံဳခဲ့ဘူးေသာ္လည္း- ေအာက္ပါ ေမးခြန္းကို ေမးသူဆို၍ တစ္ဦးတည္းသာ မွတ္မွတ္ရရ ႐ိွဘူး ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ့ မွာ ဒီကာလ အတြင္း အသက္ အႏၲရယ္ ႐ိွႏိုင္သလား၊ တကယ္လို႔ ႐ိွမယ္ ဆိုယင္၊ စီစဥ္ထားစရာေတြ စီစဥ္ ထားခ်င္လို႔”
ဤပုဂၢိဳလ္သည္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း အျဖစ္ မလုပ္စားေသာ္လည္း၊ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာကို ကိုယ္တိုင္လည္း အဆင့္ျမင့္မားစြာ တတ္ေျမာက္ထားလွ်က္၊ ျမန္မာ ထိပ္တန္း နကၡတ္ ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ အမ်ားစုႏွင့္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ေသာ- အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ိွႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ပညာ႐ိွတစ္ဦး ပီသစြာ ေမးသင့္ေသာ စကားကို သူ႔အေနျဖင့္ ေမးခဲ့ေသာ္လည္း- လူအမ်ားစု အေနျဖင့္မူ- ေသဆံုးျခင္းကို အမဂၤလာ တစ္ခု အျဖစ္ သေဘာထားလွ်က္ မၾကားခ်င္ေသာ စကား တစ္ခြန္းျဖစ္ပါ၏။
တစ္ဖန္- ထိုကဲ့သို႔- ေသာ စကားမ်ိဳးကို အသံုးခ်၍ ေျခာက္လွန္႕တတ္ေသာ သူမ်ားလည္း ႐ိွေသာေၾကာင့္- ေမးသူ ကလည္း မေမးရဲသလို၊ (တနည္းအားျဖင့္ မၾကားခ်င္သလို)၊ စည္းေစာင့္ေသာ ဆရာမ်ား အေနျဖင့္လည္း- လူတို႔အား ေၾကာက္လန္႔ ေစေသာ တနည္းအားျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔သလို အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေဟာခ်က္မ်ားကို အကယ္၍ ေတြ႕႐ိွခဲ့လွ်င္မွ- ေျပာမထြက္ ႏိုင္ပါေပ။

ကံၾကမၼာရဲ႕ ရက္စက္မွဳ။

တကယ္ေတာ့ ဤေဆာင္းပါးသည္ ၾကားျဖတ္ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ျဖစ္၏။ မၾကာခင္ ရက္ပိုင္း အတြင္း ကပင္- ခရီးသြားယင္း- ဤဇာတာ႐ွင္ ႏွင့္ တကြ၊ မိသားစု၀င္ တို႔ပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္တစ္ဆမွဳ ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ ေၾကကြဲဘြယ္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္၏။

လူတို႔သည္ ေကြးေသာလက္ မဆန္႕ခင္၊ ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးခင္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေသဆံုးႏိုင္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ထိုကာလ အတြင္းမွာပင္ စား၀တ္ ေနေရး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာရာမွ ပို၍ ခ်မ္းသာေစရန္ အတြက္၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားရာမွ ပို၍ ပို၍ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း။ ေသဆံုးျခင္းသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ လံုးလံုး လ်ားလ်ား မဆိုင္သည့္ အလား- သြားလာ ေနထိုင္ လွဳပ္႐ွား ႐ုန္းကန္ေနၾက၏။

႐ုတ္တစ္ရက္ ေသဆံုးသြားခ်ိန္တြင္- ယခင္က ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ အခံတို႔ ႐ိွထားေသးပါက ေတာ္ေသး၏။ မည္သို႔ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမွဳကိုမွလည္း မျပဳရေသး၊ အာသႏၷကံ ေခၚ မေသဆံုးခ်ိန္ အခုိုက္ အတန္႕ေလးတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အေနအထား တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ ဘက္တြင္ မ႐ိွပါက- သံသရာ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဤအေၾကာင္းတို႔ကို “ဥပေစၧဒက ကံ ႏွင့္ ေ၀ဒပညာ” ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဇာတာအား ေလ့လာျခင္း။

ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ မိသားစု အေနအထားႏွင့္ သူ၏ ဘ၀တို႔ကို ေဖၚျပရန္ မသင့္ေသာေၾကာင့္- ေမြးရက္၊ အခ်ိန္မ်ား၊ ေမြးဖြားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ အမည္ တို႔ကို ခ်န္လွပ္ထားရ၏။

မူလ ဇာတာ႐ွင္၏ ေမြးခ်ိန္အတိုင္းကို တြက္ပါက -
- ေမထုန္လဂ္ ၁၅း၁၀ ျဖစ္၏။ ရာဟုပိုင္ ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို လဂ္စီးသည္။
- စန္း ေခၚ တနလၤာသည္ သိဟ္ရာသီ ၁၃း၁၃ တြင္ တည္၍၊ ကိတ္ပိုင္ေသာ မာဃ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္သည္။

မူလ- ေမြးခ်ိန္ကို ၁၂-မိနစ္ ေနာက္ဆုတ္လုိက္မွ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္ ပို၍ တိက်စြာ ပံုေပၚလာ၏။
- ေမထုန္ လဂ္- ျဖစ္၍၊ ရာဟုပိုင္ ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို လဂ္စီးသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေမထုန္လဂ္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္၏။
- စန္း ေခၚ တနလၤာသည္ သိဟ္ရာသီ ၁၃း၇ တြင္ တည္၍၊ ကိတ္ပိုင္ေသာ မာဃ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္သည္။

႐ုတ္တစ္ရက္ ၾကည့္ပါက- ထိုအခ်ိန္ ၂-ခု တြင္ လဂ္ ေကာ စန္းပါ ရာသီေရာ၊ နကၡတ္ပါ တူညီ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကို ျပန္စစ္ရပါသနည္း။

ၿဂိဳဟ္အပူး အျမင္တို႔၏ အံသာ အကြာအေ၀းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ မိုးတား MOTAA စနစ္သည္ တိက်ေသာ အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍- စစ္ေဆးေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ ေမြးခ်ိန္ တိက်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရးသား ခဲ့သည္။

ေမြးခ်ိန္ မေသခ်ာပါက ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ ဘ၀ တြင္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္၍ ေမြးခ်ိန္အတိအက်ကို ျပန္လည္ စိစစ္ရန္ လို၏။ ဤသည္ကို Birth Time Rectification လုပ္သည္ ဟုေခၚပါသည္။

ယခု ဇာတာကို စစ္ေဆးရာတြင္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀ ကို မေဖာ္ထုတ္ လိုသျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း ကိစၥတစ္ခုကိုသာ အဓိက စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။


မူလ ဘြား ၿဂိဳဟ္ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း။

မူလဇာတာတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ပင္ကိုယ္ အင္အား အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ပင္- ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ပမာဏ ၁၉၅% ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ၁၅၄% ကိုလည္းေကာင္း ရ႐ိွထား၏။ ဘ၀ ေအာင္ျမင္သူ တစ္ဦးျဖစ္၏။

တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စန္းေခၚ တနလၤာသည္ အင္အား အနည္းဆံုးျဖစ္ေန၏။

အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ - တနည္းအားျဖင့္ အသက္႐ွည္ႏိုင္မွဳ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြသည္ မူလ အင္အား ေကာင္းေသာ္လည္း- ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို အလြန္နီးကပ္စြာ ခံစားထားရ၏။ မူလ အင္အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ႀကီးပြားမွဳမ်ား ရေသာ္လည္း- ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ ဖ်က္ဆီးမွဳသည္ အသက္တိုေစျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။

အသက္႐ွည္မွဳကို ကာရက ျပဳေသာ စေနၿဂိဳဟ္ကို ထပ္ၾကည့္လိုက္မည္ ဆိုပါက-
စေနသည္ မရဏ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၈-တန္႔တြင္ ရပ္၏။ ၄င္းအားလည္း ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔မွ စုစုေပါင္း အဖ်က္ အင္အား ၁၉၅% ျဖင့္ပင္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထားျပန္၏။

အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ အဂၤါႏွင့္ ယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေသာၾကာမွ အႏွဳတ္ အင္အား ျပေနသည္သာ မက- ေထာက္ပံ့ကူညီ ထားမွဳ ရ႐ိွျခင္းပင္ မ႐ိွေခ်။

မူလ ဘြား ဘာ၀ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း။
ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္အံသာသည္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိုးတား စနစ္အရ- ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္တို႔သည္ ၁၂း၂၇ တို႔တြင္ ျဖစ္ၾက၏။

ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔ သည္ ၁၅း၃၆ အံသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ၄င္းတို႔သည္ အံသာ အေနအထားအားျဖင့္ ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ားကို နီးစပ္စြာ လႊမ္းမိုးထားၾကသည္။

ယခု ျမင္ၾကရသည္မွာ ဇာတာ႐ွင္၏ ၂-တန္႔ ဘာ၀၊ ႏွင့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀တို႔အား၊ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔က ပူးေပါင္း လႊမ္းမိုးထားေသာ အေနအထားႏွင့္ ၊ ၄-တန္႕၊ ၆-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔တို႔အား ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔ တစ္ခုခ်င္းစီ အေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးထားပံုျဖစ္၏။

မ်ိဳး႐ိုးတည္တန္႔မွဳ- ၂-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္၊ အသက္အႏၲရာယ္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၈-တန္႔ဘာ၀ တို႔အား၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔မွ အင္အားႀကီးစြာ လႊမ္းမိုးမွဳသည္ ဇာတာ႐ွင္သာ မက- ၄င္း၏ မ်ိဳးဆက္ေသြးတို႔ကိုပါ အႏၲရယ္က်ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္၏။


ကံဆိုးေသာ ထိုတစ္ေန႔။
ဇာတာ႐ွင္၏ အမည္ႏွင့္ ဘ၀ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ မသင့္သျဖင့္- ထိုကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေသာ ေန႔စြဲကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုေန႕တြင္ တည္႐ိွေနေသာ ေကာင္းကင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အေနအထားကို ေအာက္ပါ ဇာတာ အတိုင္းေတြ႕ရ၏။ဤေနရာတြင္- MOTAA စနစ္၏ ေကာဇာ စနစ္ျဖင့္ ႐ွင္းျပပါမည္။

ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း တို႔၏ အင္အားႏွင့္ တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး အျပန္အလွန္ လႊမ္းမိုးေနၾကမွဳ၊
ေမထုန္လဂ္ ဇာတာ႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ - ထို ေန႔တြင္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို ၾကည့္ပါ။ မိုးတား စနစ္၏ အင္အား စစ္ေဆးနည္း အရ- ေမထုန္လဂ္ ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္ အားလံုးတို႔သည္ အႏွဳတ္လကၡဏာ ျပေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး ႏွင့္ ၾကာသပေတးတို႔သည္ ေကာဇာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား၏ အေထာက္အကူကို ရထားေသာေၾကာင့္ အင္အား ႐ိွေနေသာ္လည္း ပကတိ အင္အားတို႔မွာ အႏွဳတ္ တန္ဘိုးျဖစ္ေနၾက၏။


 ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ တို႔မွ မူလဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား ေပၚသို႔ လႊမ္းမိုးမွဳ၊ (ပံုမွန္ ေကာဇာ စစ္ေဆးနည္း စနစ္)ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္တို႔မွ မူလ ဘြားၿဂိဳဟ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီမွဳ၊ ဖ်က္ဆီးတိုက္ခိုက္မွဳ ကို စစ္ေဆးေသာ ဤနည္းသည္- ျမန္မာ ႏွင့္ အိႏၵိယ ပညာ႐ွင္မ်ား ပံုမွန္ အသံုးျပဳေသာ ေကာဇာ စစ္ေဆးမွဳ ျဖစ္သည္။
၃-တန္႔ဘာ၀ သိဟ္ရာသီ တြင္ ရပ္တည္ေသာ ဇာတာ႐ွင္၏ ၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) တနလၤာၿဂိဳဟ္- ေကာဇာ ရာသီစက္တြင္ ဓနု ရာသီ တြင္ တည္ေသာ ရာဟုမွ ၉-တန္႔ အျမင္ျဖင့္ အျမင္ျပဳထား၏။ အျမင္အကြာအေ၀း မွာ ၅-ဒီဂရီ ထက္နည္း ေသာေၾကာင့္ ထိုအျမင္အားသည္ ထင္႐ွားေသာ အျမင္ အေနအထားတြင္ ႐ိွေနသည္။


ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ တို႔မွ ဘာ၀ မ်ားေပၚသို႔ လႊမ္းမိုးမွဳ၊ (ပံုမွန္ ေကာဇာ စစ္ေဆးနည္း စနစ္)
ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္အံသာသည္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိုးတား စနစ္အရ- ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္တို႔သည္ ၁၂း၂၇ တို႔တြင္ ျဖစ္ၾကသည္ကို ျပန္အမွတ္ရပါ။ ယခု အခါ- ေကာဇာ ရာဟု သည္ ဓႏုရာသီ ၈း၅၅ တြင္ တည္၍၊ ေကာဇာ ကိတ္သည္ ဓႏု ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္တည္ရာ ေမထုန္ရာသီ ၈း၅၅ တြင္ တည္၏။ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ တည္ရာ ေနရာ ႏွင့္တကြ၊ ထို တည္ေနရာမွ ၅-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၉-တန္႔တို႔ကိုပါ လႊမ္းမိုး သည္။
ထိုအခါ- သက္ဆိုင္ဘာ၀ တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေၾကာင့္ က်န္႐ိွေသာ ဘာ၀မ်ားပါ ပ်က္စီးသြားပံုကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဂရပ္တြင္ ထင္႐ွားစြာ ျမင္လာရပါ၏။ဒႆာ စစ္ေဆးခ်က္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ ၂၁-ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၀ မွ ၃-ေမလ ၂၀၁၁ အတြင္းတြင္
 ရာဟု ထူလ ဒႆာ
 စေန အႏၲရ ဒႆာ
 စေန ျပတႏၲရာ ဒႆာ အတြင္း ျဖစ္၏။
ရာဟုသည္ မထင္မွတ္ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ဆိုးျဖစ္၏။ စေနသည္- ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ဇာတာတြင္ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ထားမွဳ ဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံထားရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍၊ အင္အား နည္းကာ ပ်က္စီးေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေန၏။
ဇာတာ႐ွင္သည္ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း၊ ဤဒႆာ စားေသာ ကာလ အတြင္း၌ပင္ မိသားစု ႏွင့္တကြ- မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဆိုးကို ႀကံဳေတြ႕လိုက္ရ၏။

မိမိေသမည္ကို ႀကိဳသိလွ်င္ အက်ိဳး႐ိွႏိုင္ပါ၏ေလာ။
မိမိအေနျဖင့္ ခံယူေသာ အေနအထားကို မူတည္၍ အက်ိဳး႐ိွပါသည္ဟု ေျဖရပါမည္။
ေသဆံုးမည္ကို ႀကိဳတင္သိထားလွ်င္ မိသားစု အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္စရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားႏိုင္၏။

သို႔ေသာ္ ေသဆံုးျခင္းကို တားျမစ္ ႏိုင္ မႏိုင္၊ ကိစၥသည္က ေနာက္တစ္ပိုင္း ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသက္ဆက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္တြင္- နကၡတ္ေဗဒင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဏၰားႀကီး တစ္ဦးသည္ မိမိ အေနျဖင့္ မၾကာမီတြင္ ေသဆံုးမည္ကို သိ႐ိွၿပီးေနာက္- ျမတ္စြာ ဘုရားထံသို႔ လာေရာက္ၿပီး- ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေမးေလွ်ာက္ရာ၊ ျမတ္စြာဘုရားမွ ေသဆံုးမည့္ ေန႕ရက္ အခ်ိန္ကို သာ မက၊ ေသဆံုးၿပီး လွ်င္ မည္သည့္ ေဒသတြင္ ေမ်ာက္ျဖစ္မည္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့၏။
ထိုပုဏၰားသည္ မိမိေမ်ာက္ျဖစ္လွ်င္- ေနထိုင္ရန္၊ ဇရပ္၊ စားေသာက္ရန္ ဥယ်ာဥ္၊ သီးျခံတို႔ကို သြားေရာက္ စိုက္ပ်ိဳး ျပင္ဆင္ထား၏။ လူတို႔သည္ ဇရပ္တြင္နား၊ သီးႏွံတို႔ကို စားေသာက္ခြင့္ ရျခင္းကို ၾကည့္၍လည္း၊ ပုဏၰားသည္ ပီတိျဖစ္၏။
ေသဆံုးမည့္ ေန႕ရက္ အခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း- မေသဆံုးေသာ အခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ လာ၍ ေဗဒင္ မွားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာ၏။ ျမတ္စြာ ဘုရား အေနျဖင့္ - ပုဏၰားႀကီး အေနျဖင့္ မေသရျခင္းမွာ- လူတို႔ နားခိုႏိုင္သည့္ ဇရပ္၊ စားသံုးႏိုင္သည့္ သီးႏွံ ဥယ်ာဥ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထား႐ိွေသာ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာျပ ေတာ္မူခဲ့၏။
ဤသည္မွာ- ေသဆံုးမည္ကို ႀကိဳတင္သိ၍၊ ေကာင္းေသာ ျပင္ဆင္ထားမွဳတို႔ေၾကာင့္ အသက္ဆက္ႏိုင္ယံုမွ် မက- တစ္မလြန္ ဘ၀ကူး အေနအထားပါ ေျပာင္းသြား ႏိုင္ေသာ သာဓက တစ္ခုျဖစ္၏။

ယၾတာ၊ ဂါထာတို႕ျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းကို တားႏိုင္ပါသလား။

ေသဆံုးမည္ကို သတၱ၀ါတိုင္း ေၾကာက္႐ြံ.ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ မင္းဧကရာဇ္တို႔သည္ မေသေဆးကို ႐ွာၾကံရန္ ႀကိဳးစားၾကေသး၏။ သို႔ဆိုလွ်င္- မိမိအသက္ ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ခြင့္ရေစရန္- ယၾတာ တို႔ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂါထာ မႏၲာန္ အတတ္မ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း တားျမစ္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါမည္လား။
  • ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ အားလံုးသည္ ၀ိဒဋဴပ မင္းသား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေသေၾက ၾကရ၏။ ဘုရား႐ွင္ အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ သိေသာ္လည္း တားျမစ္ျခင္း၊ မျပဳခဲ့။
  • ျမတ္စြာဘုရားအား ႐ိုေသစြာ လုပ္ေကၽြးမွဳ ျပဳခဲ့ေသာ သာမာ၀တီ မိဖုရားႏွင့္ အေျခြအရံ ၅၀၀ တို႔သည္- မဂ႑ီ မိဖုရား လက္ခ်က္ျဖင့္ အ႐ွင္လတ္လတ္ မီး႐ိွဳ. အသတ္ခံၾက ရ၏။ ေန႔စဥ္ ႏွင့္ ရတနာသံုးပါးကို ျပဳစုသူ၊ လြန္စြာ ၾကည္ညိဳသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ေဘးမွ မလြတ္ခဲ့။
  • ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ လက္ထက္တြင္- မိမိ၏ စုေဆာင္း ေငြတို႔ျဖင့္ ေက်းဇူး႐ွင္ ဆရာျဖစ္သူအား ကန္ေတာ့ရန္ သြားေရာက္သည့္ ပုဏၰားလုလင္ အား- လမ္းမွ သူခိုးတစ္ေယာက္ က ေစာင့္စည္း သတ္ျဖတ္ လုယူရန္ ၾကံေနသည္ကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူ၏။ ပုဏၰားလုလင္ ၏ အသက္ကို ကယ္ရန္ထက္ ဘ၀ကို ကယ္တင္ရန္- ပုဏၰား လုလင္ သြားရာလမ္းတြင္ ေစာင့္ႀကိဳ၍- သရဏဂံု ၃-ပါးကို အႏုလံု၊ ပဋိလံု ပြားမ်ားရန္ သင္ၾကားေပးလိုက္၏။ သရဏဂံု တည္ေနခ်ိန္တြင္ အသတ္ခံလိုက္ ရေသာေၾကာင့္ ပုဏၰားလုလင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္သား အျဖစ္ကို ရ႐ိွသြား၏။
၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ေသဆံုးမည္ကို ဘုရားေသာ္မွ မတားဆီး ေပးႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသရန္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္မူ အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေပ။


ယခု ေဆာင္းပါးသည္- မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းကမွ ဘ၀ တစ္ပါး ေျပာင္းသြားေလသူ- မိသားတစ္စုတို႔အား ရည္႐ြယ္၍ ေရးသားလိုက္ရပါ၏။


ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ သံေ၀ဂ ရေစလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္၍- အသိဥာဏ္ ႐ိွသူတို႔ အေနျဖင့္ အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ပါ၏။


ဤဇာတာ႐ွင္ ႏွင့္တကြ သြားေလသူ မိသားစု တို႔အား ကၽြန္ေတာ္ ျပဳ-ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ေကာင္းမွဳ ကုသိုလ္တို႔ကို အမွ် ေပးေ၀ပါ၏။ ေရာက္ရာ ဘ၀ ဘံုဌာနတြင္ ခ်မ္းသာ ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ သတည္း။


ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

2 comments:

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းေရ-
ဒႆ နဲ႕ေကာဇာ ကို အျမဲယွဥ္တြဲၿပီး စစ္ေဆးရပါတယ္။ ေဗဒင္ ပညာရဲ႕ မူရင္းက ေကာဇာ ျဖစ္ေပမယ့္- ေ႐ွ႕မွာ ျဖစ္လာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို တစ္ရက္ခ်င္း ေကာဇာတြက္ၿပီး ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းဘို႔က အလြန္တရာ ခက္ခဲတဲ့ အတြက္- ပရာသွ်ရ ဆရာဟာ ၀ိေသာတၱရီ ဒႆာကို တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကိုပဲ အမွီျပဳ တြက္ခ်က္ထားတဲ့ ဒႆာဟာ လူတစ္ေယာက္ ကံၾကမၼာအနိမ့္ အက်ေလာက္ကိုပဲ စစ္ေဆးႏိုင္ေပမယ့္- တကယ္တမ္း ျဖစ္ရပ္ေတြကို ဖန္တီး ႏိုင္စြမ္းက ေကာဇာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုပခန္း said...

အေျဖအတြက္ ေက်းဇူးပါဆရာ
အထက္ပါဇာတာအေနနဲ႔ မူလဇာတာမွာ အသက္ဓာတ္ တနဂၤေႏြနဲ႔၊ အသက္ရွည္ေစတဲ့ စေနတို႔ဟာ သဘာ၀ခ်င္းမတိုင္ဆိုင္ပဲ ျပန္လွန္ရန္ ျပန္လွန္ျမင္ၾကၿပီး၊ ၄င္းတို႔ကို ရာဟုကိတ္ နီးကပ္စြာျမင္တာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနကာ၊ ဒသာအရလည္း ရာဟုနဲ႔စေနဆက္စပ္ၿပီး၊ မူလလဂ္ကိုလည္း ရာဟု အားရွိစြာ ျမင္ခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလံုး စံုက်သြားတယ္လို႔ အလြယ္ယူဆလို႔ျဖစ္မလားဆရာ။
ေလးစားလွ်က္
ကိုပခန္း

Post a Comment