Wednesday, November 24, 2010

စုလ်ား ရစ္ပါတ္ ထိမ္းျမားတဲ့ မဂၤလာ (၁)

၀ါကၽြတ္ခ်ိန္ ႏွင့္ အတူ- အခါေတာ္ေပး၊ နတ္ေရးငယ္ ေ႐ႊစာ မဂၤလာ ေတးတို႔လည္း ဟုိေနရာ၊ ဒီေနရာ တို႔ မွ လြင့္ပ်ံလာၿပီ ျဖစ္၏။

ေဗဒင္ ဆရာတို႔ ထံတြင္ ရက္ေကာင္း၊ ရက္ျမတ္ တို႔လည္း ေမးျမန္းလာ ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္- ဟိုယခင္ ေ႐ွး ကာလမ်ားတြင္ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ေဗဒင္ဆရာ တို႔၏ မဂၤလာ ကိစၥ အစီအစဥ္မွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ေ႐ွးယခင္ ေခတ္ မ်ားက ဆိုလွ်င္ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ဒုတိယ အဆင့္ လုပ္ငန္း သာ ျဖစ္၍ ဤလုပ္ငန္း မတိုင္မီ ဦးစြာ ပထမ အေနျဖင့္- ေပါင္းသင္း ၾကမည့္ ေမာင္ ႏွင့္မယ္ တို႔၏ ဇာတာ သင့္မသင့္ ကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ အထူး စိစစ္ ခဲ့ၾကပါ၏။

တေကာင္း၊ သေရ ေခတၱရာ၊ ဗိႆႏိုး၊ ပုဂံ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ေတာင္ငူ၊ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္တို႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရင္တို႔သည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ဆက္သ လာေသာ မိဖုရားေလာင္းလ်ာ တို႔အား ဘုရင္၏ ဇာတာ၊ မိဖုရားေလာင္း တို႔၏ ဇာတာ တို႔ႏွင့္ ဇာတာျခင္း ဆက္စပ္ စစ္ေဆးၿပီးမွ- ဘုရင္ႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္၊ အိမ္ေရွ.မင္း စသည္ျဖင့္ - မိဖုရားေလာင္း ၏ မ်ိဳး႐ိုး ဂုဏ္သိကၡာ အလိုက္ နန္းရ မိဖုရား၊ အေဆာင္ရ မိဖုရား၊ အေဆာင္မရ နန္းမရ မိဖုရား စသည္ျဖင့္ အဆင့္ အလိုက္ လက္ခံၾကရ၏။

ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္မူ- မူရင္း နကၡတ္ ပညာ႐ွင္တို႔ ႐ွားပါးသြားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မူရင္း နကၡတ္ပညာ၊ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ သေဘာတရား၊ ယုတၱိ သဘာ၀ တို႔ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ျဖတ္လမ္းနည္း မ်ားစြာတို႔ တြင္က်ယ္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရင္မ်ားသည္ ပညာ႐ွင္တို႔၏ အၾကံေပးခ်က္ တို႔ကို မလိုက္နာပဲ မိမိတို႔ ဆႏၵ အေလ်ာက္ စိတ္ထင္ရာ လုပ္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- ဘႀကီးေတာ္ မင္းလက္ထက္၊ နန္းမေတာ္ မယ္ႏုမွ စ၍ ပါေတာ္မူခ်ိန္ အထိ- နန္းတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ လိုအပ္ သည္ထက္ မ်ားစြာ ပို၍ လြယ္ကူစြာ ႐ံွဳးနိမ့္ ခဲ့ရျခင္း၊ (စကားခ်ပ္ -ပထမက်ဳဴးေက်ာ္စစ္ ကာလ- အတြင္းတြင္- မယ္ႏုႏွင့္ မသင့္ျမတ္ေသာ သာယာ၀တီ မင္းသား လက္ထဲသို႔ နန္းတြင္း စစ္တပ္ ကို မထည့္ရဲသျဖင့္- ပန္း၀ါ၊ ရာမွဴး ေဒသတြင္ တိုက္ခိုက္ေနရေသာ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ကို အေနာက္႐ိုးမ ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေစ၍- ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို ခုခံ ကာကြယ္ေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ကိုယ္တိုင္ က်ဆံုး ခဲ့ရသည့္ျပင္၊ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္ ့ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ား ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရသည္။ တိုက္ရည္ ခိုက္ရည္ အရည္အခ်င္း ႐ိွေသာ သာယာ၀တီ မင္းသား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ခြင့္ အခ်ိန္မီ ရခဲ့ပါမူ- စစ္ပမ္း ေနေသာ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ၏ တပ္အေနျဖင့္ ခ်ီတက္လာစရာ မလိုပဲ- တိုင္းျပည္အား အခ်ိန္မီ ကာကြယ္ႏိုင္လွ်င္- ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ႐ံွဳးနိမ့္စရာ မ႐ိွပါ။)၊ မင္းတုန္း မင္းႀကီး မက်န္းမာခ်ိန္တြင္ မင္းညီ မင္းသား အမ်ားအျပား အသတ္ခံ ခဲ့ရျခင္း၊ တို႔သာ မက ေနာက္ဆံုး သူ႕ကၽြန္ဘ၀ အထိပင္ ေရာက္ခဲ့ ရပါသည္။

နန္းတြင္း ကိစၥ မတည္ၿငိမ္ျခင္းသည္၊ ျပည္တြင္း မလုံျခံဳျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္၏။ ယံုၾကည္ လက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ ျဖစ္ေစ- ေ႐ွးယခင္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ မိဖုရား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ သံတမာန္ အေရး အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နန္းတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရးပါေသာ ကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ မိဖုရားေလာင္းလ်ာ၏ မ်ိဳး႐ိုး၊ စ႐ိုက္ ႏွင့္ ကံၾကမၼာတို႔ကို စစ္ေဆး ၿပီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့႐ိုး ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း- ပညာ႐ွင္ မ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ စစ္စစ္မ်ား ႐ွားပါးသြားျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အစဥ္အလာ စည္းကမ္းမ်ား မလိုက္နာၾကျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ တည္ၿငိမ္မွဳမ်ား ပ်က္ျပားကာ ကၽြန္သေဘာက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

တိုင္းျပည္ တစ္ခု အေနျဖင့္ - ႐ွင္ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရား ေပါင္းစည္းသည့္ ကိစၥ အေရးႀကီးသလို၊ အိမ္ေထာင္တစ္ခု၊ ဘ၀ တစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ ထိုအိမ္ေထာင္ေရး တည္ၿငိမ္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္မွဳ၊ သားေကာင္း သမီးျမတ္တို႔ ထြန္းကား ႏိုင္မွဳ၊ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္း ေအာင္ျမင္၍၊ ႀကီးပြား တိုးတက္ႏိုင္မွဳ၊ ခင္ပြန္း ႏွင့္ ဇနီးတို႔ အသက္႐ွည္႐ွည္ ေပါင္းသင္း ႏိုင္မွဳတို႔သည္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ ျဖစ္၏။

ထိုကဲ့သို႔- အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ တို႔အတြက္ - အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာ႐ွင္တို႔ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္မွဳတို႔ကို ႀကိဳတင္ ေဆာင္႐ြက္ ထားႏိုင္သည့္ တန္ဘိုးကို အေလးမထား မိတတ္ျခင္း ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အားထားႏိုင္ ေသာ ဆရာ တို႔ႏွင့္ ေတြ.ၾကံဳ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းႏိုင္ ရန္ အခြင့္အေရး မရၾက ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း - အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု မွာ ၿပီးစလြယ္ ပံုစံ အေနျဖင့္ အဆံုးသတ္သြား ၾကတတ္ပါသည္။

အေ႐ွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုပ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း အိမ္ေထာင္ေရး စိစစ္မွဳကို အိမ္ေထာင္ မျပဳခင္ကပင္ စီစဥ္တြက္ခ်က္တတ္ ၾကပါသည္။ စကၤာပူ ႏွင့္ မေလး႐ွား တို႔႐ိွ ေငြေၾကး ျပည့္စံုသူ တ႐ုပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အခ်ိန္ ၁-ႏွစ္၊ ၂- ႏွစ္ခန္႔ကပင္ အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေလ့႐ိွၾကပါသည္။

အိႏၵိယတြင္ မူ သမီး႐ွင္တို႔ အေနျဖင့္ သားမက္ေလာင္းကို ႐ွာၾကရသည္။ ႏွစ္ဘက္ မိဘခ်င္း- ေတြ႔ဆံု ေစ့စပ္ ညိွႏိွဳင္း ၾက၍ အဆင္ေျပလွ်င္ ေဗဒင္ ဆရာတို႔ထံသြား၍ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းၾကသည္။ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးေလာင္း တို႔၏ ဇာတာ တို႔တြင္ တစ္ဦး ဦး၏ ဇာတာတြင္ မေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ား ႐ိွလွ်င္ ေ႐ွ႕ဆက္တိုးသင့္ မတိုးသင့္၊ ႏွင့္ လက္ဆက္ ေစလိုပါက- လိုအပ္ေသာ ပူဇာမ်ား၊ ယၾတာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ထားခဲ့ၾကသျဖင့္- ေ႐ွးယခင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အထိ- အိႏၵိယ သည္ အိမ္ေထာင္ေရး အတည္ၿငိမ္မွဳ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဗဒင္ ကို မ်က္ကန္း ယံုလွ်င္- အမွား။

ေဗဒင္ပညာ၏ အေနအထား- ကူညီ ေပးႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာ အေျခအေနမွန္ကို သိသူ ထက္ စာလွ်င္- ေဗဒင္ကို မယံုသူ၊ (သို႔မဟုတ္) အတိုင္းအတာ မသိ မ်က္ေစ့မိွတ္၊ မ်က္ကန္း ယံုၾကသူတို႔ကသာ မ်ားတတ္ၾကပါ၏။

ပညာျပည့္စံု၍- စည္းေစာင့္ေသာ၊ ေစတနာ ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္မ်ား ႐ိွသ ကဲ့သို႔- တစ္ဘက္ မိန္းကေလး တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ အထိ ႏွဳတ္ မေစာင့္စည္း ေသာ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ တကယ့္ ပညာမွန္ ကို မသိ-မတတ္ပါပဲ လွ်က္- သိဟန္၊ တတ္ဟန္ ေဆာင္၍ ေငြေၾကး ရရန္ အဓိက ထားေသာ ဆရာတု-ဆရာ ေယာင္မ်ား၊  ေငြေၾကးတစ္ခုတည္း အဓိကထား၍ ယၾတာေခ်ရန္ မရမက တိုက္တြန္း ေသာ ဆရာဆိုသူမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ ေဒးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္- အခက္အခဲ အၾကံဥာဏ္ လိုအပ္သူမ်ားသည္ ေဗဒင္ ဆရာႏွင့္ ေတြ.ဆံု ေဆြးေႏြးလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ ထိုဆရာ၏ ေျပာဆိုခ်က္၊ တိုက္တြန္းခ်က္တို႔သည္ သဘာ၀ ယုတၱိ က်မက် ဦးစြာ စဥ္းစား ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါ၏။

အိမ္ေထာင္ တစ္ခု အတြက္ ဘာေတြ လိုပါသလဲ။

ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္တို႔ကို ၾကည့္ပါ။
 • (၁) ပထမဦးစြာ အေနျဖင့္- အိမ္ေထာင္ဘက္ ၂-ဦးတို႔သည္ ဘ၀ ရည္႐ြယ္ခ်က္ခ်င္း၊ ရပ္တည္ မွဳခ်င္း၊ တနည္းအားျဖင့္ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွေနရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာ- မိန္းကေလး ျဖစ္သူက ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျမင့္မားၿပီး- အိမ္ေထာင္ ဦးစီး အမည္ခံ သည့္ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္သူသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေသာ- ေပါ့ေပါ့ တန္တန္ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး မျဖစ္လာႏိုင္ပါ။
 • (၂) တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေမတၱာစိတ္ ဆက္သြယ္မွဳ၊ ခ်စ္ခင္ တန္ဘိုးထားမွဳ သည္ အိမ္ေထာင္ တစ္ခု အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ၏။ ဤေနရာတြင္ လတ္တစ္ေလာ အခ်စ္နာလန္ထ၊ မႊန္ထူ ေနသည္ကို မရည္ညႊန္းပဲ- အမွန္အကန္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ႏွစ္သက္ ဆဲြလမ္းမွဳ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ ေပးႏိုင္မွဳ ကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။
 • (၃) အိမ္ေထာင္က်ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္- လင္မယားတို႔သည္ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ကို ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းၾကရပါ၏။ ေန႔စဥ္ ႏွင့္ အမွ် ႀကံဳေတြ႕လာရေသာ အဆိုး၊ အေကာင္း တို႔ကို ဘယ္သို႔ ဘယ္ပံု ရင္ဆိုင္ ေျဖ႐ွင္းၾကမည္နည္း။ ေျဖ႐ွင္း ပံု ေျဖ႐ွင္းနည္း တို႔သည္ ထိုအိမ္ေထာင္၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳ၊ ေရ႐ွည္ ခုိင္ျမဲမွဳ တို႔အေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
 • (၄) အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ၊ တနည္းအားျဖင့္ Sexual Desire တို႔ အေနျဖင့္ ကိုက္ညီမွဳ သည္လည္း- အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာျပည္တြင္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဇနီးေမာင္ႏံွ ရာသက္ပန္ စာအုပ္သည္ အိမ္ေထာင္သည္ တို႔ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။)
 • (၅) အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္းတို႔ အေနျဖင့္ သားသမီး ထြန္းကားႏိုင္မွဳ၊ စိတ္ဓါတ္ အေျခအေန၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဦးေဏွာက္သံုး စဥ္းစားတတ္ေသာ သဘာ၀ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထား တို႔၏ အေနအထား တို႔လည္း အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္၏။
 • (၆) ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ စိတ္ စ႐ိုက္ခ်င္း တိုက္ဆိုင္မွဳ အေနအထားသည္ အိမ္ေထာင္ေရး- ေရ႐ွည္တည္တန္႔ ႏိုင္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ႏိုင္မွဳတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ႏွဳတ္ၾကမ္း၊ စိတ္ၾကမ္းေသာ ဇနီးသည္ ႏွင့္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ခင္ပြန္းတို႔ ပူးေပါင္း မိၾကပါက စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ မ်ား ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ သာ မက၊ ေရ႐ွည္ အတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
 • (၇) ခ်စ္စ၊ ခင္စ၊ ၾကင္နာစ တြင္ ထမင္းရည္ပူ၊ အတူလွ်က္ႏိုင္၊ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ေနရ၊ ေနရ ဆိုေသာ္လည္း- အိမ္ေထာင္ေရး၏ မ႑ိဳင္သည္ မိသားစု စီးပြားေရးပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစု ဘ၀ အေနအထား၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ ႏိုင္မွဳ အေနအထား တို႔သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ 
 • (၈) ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ကား- က်န္းမာေရး ျဖစ္၏။ အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ ဆိုသည့္ အတိုင္း၊ က်န္းမာၾကမွာသာ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ- အသားအရည္ ေတာက္ပ ႐ႊန္းစိုလွ်က္ က်န္းမာေရး ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ စံုတြဲမ်ား ႐ိွသလို၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ ေရာဂါ ထူလာ ၾကသူ အိမ္ေထာင္သည္ စံုတြဲ မ်ားစြာတို႔လည္း ႐ိွ၏။
အိမ္ေထာင္ဘက္ စစ္ေဆးေသာ နည္းစနစ္မ်ား အေၾကာင္း။

ေ႐ွးပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ားသည္- အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို တိက်စြာ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အခ်ိဳ႕သည္ ၾကားဘူးနား၀ တစ္စြန္းတစ္ပါဒ ႏွင့္ မိမိလိုသည္ကို ဆြဲယူၾကျခင္း၊ ပညာ႐ိွတို႔ ဆိုလိုေသာ သေဘာကို မယူပဲ- အဓိပၸါယ္ေကာက္ မွားယြင္းလာၾကျခင္းေၾကာင့္- ယခင္က ေ႐ွးလူမ်ား အားကိုးခဲ့ေသာ နည္းစနစ္ တို႔သည္၊ လူအမ်ား သတိမျပဳမိဘြယ္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။
ေအာက္ပါ စစ္ေဆးနည္းမ်ားသည္ ပရသွ်န မာဃ က်မ္း၊ ဇာတက ေဒသမဂၢ က်မ္း တို႔ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယ မွ ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ကလည္း - သူေရးထားခဲ့ေသာ မုဟုတၱ အခါေပး က်မ္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
(ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ တို႔ အေနျဖင့္ ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ စိစစ္ျခင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း အေၾကာင္း အားလံုးကို တင္ျပမည္ မဟုတ္ပဲ- အမ်ားစု သိသင့္သိထိုက္ေသာ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကိုသာ တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးတား အဆင့္ျမင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကသူမ်ား အေနျဖင့္မူ- ဤအေၾကာင္း အေသးစိတ္မ်ား၊ လက္ေတြ. သုေတသန ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ား၊ မဂၤလာ အခ်ိန္အခါ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာလွ်ိဳ လိုေသာ သေဘာေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ- အေသးစိတ္ ေလ့လာထားရျခင္း မ႐ိွပဲ- တစ္ပိုင္းတစ္စ သိျခင္းေၾကာင့္ လြဲမွားေသာ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သေလာက္သာ ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ဇနီး ေမာင္ႏွံေလာင္း - ၂-ဦးစလံုး၏ ဇာတာမွ တနဂၤေႏြ တည္ေနရာ၊ တနလၤာ (စန္း) တည္ေနရာ၊ အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ အျခားေသာ အေရးပါသည္ အခ်က္မ်ား၊ ကုဇ ေဒါသွ် (မဂၤလိ ေဒါသွ်)၊ နဒီ ေဒါသွ်၊ ဘာကု ေဒါသွ် ဆိုေသာ အေနအထားမ်ား ႐ိွေနမွဳ တို႔ကို ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးၾကရပါသည္။

ကုတ မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း။

ကုတ ကို (၀ိ၀ါဟ ပံုဌာန) ဟုလည္း ေခၚသည္။ “ကုတ” ၏ အဓိပၸါယ္ မွာ “ကိုက္ညီမွဳ” ျဖစ္သည္။ ကုတ အမ်ားစုသည္ သတို႔သား ႏွင့္ သတို႔ သမီးတို႔၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ တို႔ကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ဆိုသည္မွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ မည္သည့္ နကၡတ္တြင္ တည္ေနသနည္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ကုတ နည္းျဖင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ အမွတ္ စုစုေပါင္း ၃၆ မွတ္တြင္ ၂-ဦးေပါင္း အမွတ္သည္ ၁၈-မွတ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ပါက ထိုစံုတြဲကို အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အၾကံမေပး ခဲ့ၾကပါ။
 • (၁) ၀ါဏ ကုတ- အမွတ္ (၁) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း၏ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၂) ၀ါသွ်ရ ကုတ- အမွတ္ (၂) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေမတၱာစိတ္ ဆက္သြယ္မွဳ၊ ခ်စ္ခင္ တန္ဘိုးထားမွဳကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၃) ဒိန ကုတ- အမွတ္ (၃) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ ၏ က်န္းမာေရး အေနအထား ႏွင့္ စိတ္ခ်င္း ဆက္သြယ္မွဳ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္သက္တမ္း ကာလ ထိခိုက္ႏိုင္မွဳ အေျခ အေနကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။
 • (၄) ေယာနိ ကုတ- အမွတ္ (၄) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ၊ လိင္ အေနအထား ကိုက္ညီမွဳကို နကၡတ္တို႔ မွ မူတည္၍ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၅) မိတၱရိ- အမွတ္ (၅) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္းတို႔ အေနျဖင့္ သားသမီး ထြန္းကားႏိုင္မွဳ၊ စိတ္ဓါတ္ အေျခအေန၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဦးေဏွာက္သံုး စဥ္းစားတတ္ေသာ သဘာ၀ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထား တို႔၏ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၆) ဂါဏ ကုတ- အမွတ္ (၆) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ စိတ္ စ႐ိုက္ခ်င္း တိုက္ဆိုင္မွဳ အေနအထား၊ ေန႔စဥ္ အျပဳအမူ တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၇) ရာသီ ကုတ- အမွတ္ (၇) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ မိသားစု ဘ၀ အေနအထား၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ ႏိုင္မွဳ အေနအထား တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၈) နဒီ ကုတ- အမွတ္ (၈) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ အသက္႐ွည္ႏိုင္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္မွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။

(၁) ၀ါဏ ကုတ

အမွတ္ (၁) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း၏ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ မတူေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေရ႐ွည္တြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳတို႔ ဆိတ္သုဥ္း သြားတတ္ သျဖင့္၊ ဤ စစ္ေဆးျခင္းသည္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔၏ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ သဘာ၀၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထားမွဳတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဟိႏၵဴဘာသာတြင္ အဓိက အားျဖင့္ ဇတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး႐ိွသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
 • ျဗဟၼဏ (သန္႔စင္ေသာ အႏြယ္- ပုဏၰား မ်ိဳးဟု ဆိုသည္။)
 • ခတၱိယ (မင္း အႏြယ္၊ စစ္ ႏွင့္ အာဏာ ကို အစိုးရေသာ အမ်ိဳးဟု ဆိုသည္။)
 • ၀ႆ (ကုန္သည္ အႏြယ္)
 • သုဒၶ (ကၽြန္ အႏြယ္)
၄င္း ဇာတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး (၀ါဏ) ကို ရာသီ အလိုက္ ခြဲျခားပါမူ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္၏။


၄င္း ဇာတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး (၀ါဏ) အား နကၡတ္အားျဖင့္ ခြဲပါက- ဤအတိုင္းျဖစ္၏။ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးသည္ ဇတ္တူပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ အကယ္၍ ထိုသို႔ မျဖစ္ပါက သတို႔သား အေနျဖင့္ ဇတ္ျမင့္ၿပီး၊ သတို႔ သမီး အေနျဖင့္ ဇတ္နိမ့္ျခင္းသည္ လည္း လက္ခံႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ သတို႔သမီး၏ ဇတ္မွ သတို႔သား၏ ဇတ္ထက္ ျမင့္ေနပါက ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္မ်ားက ခြင့္မျပဳေတာ့။

ဤေနရာတြင္ အႏုေလာမ ႏွင့္ ပဋိေလာမ ကိစၥပါလာ၏။ တစ္စံု တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ အႏုေလာမ တြင္ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတစ္ေယာက္မွ ဇတ္ႀကီးေလးမ်ိဳး အနက္မွ တစ္ခု ခု ျဖစ္ပါက - အဆင္ေျပပါ၏။ သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ပဋိေလာမ ျဖစ္ပါမူ- အျခားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ပဋိေလာမ မဟုတ္ပဲ အျခား ဇတ္ျဖစ္ေနပါက အဆင္မေျပေတာ့ေခ်။


ဤေနရာတြင္ ႐ွင္းျပလိုသည္မွာ- ျပင္ပတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေသာ မ်ိဳး႐ိုး ဇတ္ကို ဆိုလိုေနျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ ဇတ္ ကို နမူနာ ဥပေဒသ အေနျဖင့္ ထား၍၊ ထိုဇာတာ႐ွင္တို႔၏ ဘ၀ တြင္ အေလးအနက္ ထားမွဳ၊ ရည္႐ြယ္ အေနအထား၊ မည္သည့္ အရာကို ပို၍ တန္ဘိုးထားတတ္သည္ ဆိုလိုသည္ကို ဆိုလို၏။ လင္ႏွင့္ မယားသည္ ရည္႐ြယ္ျခင္း၊ တန္ဘိုးထားသည့္ အရာခ်င္း မတူညီပါက အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၏။

အကယ္၍ မိန္းကေလး ျဖစ္သူသည္ ထက္ျမက္ၿပီး၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားသူ ျဖစ္ကာ၊ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္သူသည္- တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ လံုေလာက္လွ်င္ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲ ေနတတ္ေသာ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ႐ိွေသာ သူျဖစ္ပါက မည္သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသနည္း။

ဘုန္းႀကီးတဲ့ မိန္းမ၊ ဘုန္းနိမ့္တဲ့ ေယာက္်ား။

အေတာင္ ၂၀-၀တ္ မင္းေယာက်္ား ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘ၀င္ျမင့္ ေနသူ ပုရိသ ႏြယ္ဘြားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကေတာ့ ဘုန္း႐ိွသည္။ မိန္းမသား တို႔သည္ ဘုန္းနိမ့္သည္ ဆိုေသာ အယူအဆသည္ ဟိုေ႐ွးယခင္ ကတည္းက မမွန္ခဲ့ သလို- မိန္းမမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေယာက်္ားသားမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ ပညာသင္၊ စီးပြား႐ွာ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ ယခု ေခတ္တြင္လည္း မမွန္ပါ။ ေယာက္်ား မ်ားစြာတို႔ထက္ ဘုန္း႐ိွေသာ မိန္းမမ်ား၊ မိန္းမ တို႔ထက္ ဘုန္းနိမ့္ေသာ ေယာက်္ားမ်ားလည္း ႐ိွသည္သာ ျဖစ္၏။

မေဟာသဓာ ဇတ္ေတာ္တြင္- တကၠသိုလ္တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေမာင္ေက်ာင္းသား အား- ဒိသာ ပါေမာကၡ ဆရာႀကီး အေနျဖင့္၊ သမီး ျဖစ္သူျဖင့္ ထိမ္းျမား ေပးေသာ္လည္း- ဆရာႀကီး၏ သမီး ျဖစ္သူသည္ ဘုန္းႀကီးေသာ မိန္းမျဖစ္၍ ေမာင္ေက်ာင္းသား သည္ ဘုန္းသမာၻ မဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ေမာင္ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အိပ္ယာ အတူပင္ အိပ္စက္၍ မရသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မတို႔မထိ ရေသးေသာ ဇနီး အသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ေလးအား ေရသဖန္းပင္ေပၚတြင္ ထားခဲ့ၿပီး လင္ေယာက္်ား ျဖစ္သူမွ ထြက္ေျပး ခဲ့ရာ ၀ိေဒဟရာဇ္ မင္းႀကီးမွ ေတြ႔႐ိွသျဖင့္ မိန္းမငယ္အား ဥဒုမၺရ ေဒ၀ီ (သဖန္းပင္ မိဖုရား) ဘြဲ႔ျဖင့္ မိဖုရား ေျမွာက္ခဲ့သည္ကို မွတ္သားခဲ့ဘူးပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ - မိန္းမပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေယာက်္ားမ်ားစြာ တို႔ထက္ ဘုန္းသမာၻ ႀကီးမားသူတို႔ ႐ိွတတ္ပါသည္။

ဘုန္းသမာၻ မကိုက္ညီပါက- မည္မွ်ပင္ ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေပါင္းစည္း၍ မရတတ္ပါ။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- သတို႔သားေလာင္း ႏွင့္ သတို႔သမီးေလာင္းတို႔၏ ဇာတာကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖင့္- ယူၿပီးမွ ဆက္လက္ ေပါင္းစည္း၍ မရေသာ အိမ္ေထာင္ကြဲတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းသြားႏိုင္ပါသည္။

(၆) ဂါဏ ကုတ (ျမန္မာေတြ သိထားတဲ့ လူ၊ နတ္၊ ဘီလူး နကၡတ္)-

ဂါဏ ဆိုသည္မွာ စိတ္ေန သေဘာထား (temperament) ကို ဆိုလိုျခင္းေၾကာင့္- ဂါဏ ကုတ သည္ စိတ္ေန သေဘာထားျခင္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ၊ စ႐ိုက္ခ်င္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ဂဏ ဟုလည္း ေရးၾကသည္။

အမွန္အားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ သည္းညည္း ခံႏိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္၏။

ျမန္မာတို႔က ၄င္းကို လူ နကၡတ္၊ နတ္ နကၡတ္၊ ဘီလူး နကၡတ္ဟူ၍ အသိမ်ားၾကသည္။ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ အေပၚ မူတည္၍ လူ၊ နတ္၊ ဘီလူး ဟု အုပ္စု ခြဲသတ္မွတ္ထားသည္။ မူလ အေခၚမ်ားမွာ ေဒ၀၊ မႏုႆ၊ ရကၡိဳက္ ျဖစ္၏။

ျမန္မာ တို႔ကမူ- ခက္ခဲစြာ တြက္ရေသာ မူရင္း နကၡတ္နည္း အစား- အလြယ္တကူ တြက္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာ လို ေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္၊ ၃- ႏွင့္စား၊ ၁-ၾကြင္း နတ္၊ ၂-ၾကြင္း လူ၊ ၀-ၾကြင္း ဘီလူးဟူ၍ ျဖတ္လမ္း နည္း တီထြင္ ထားခဲ့ပါသည္။

ထိုျဖတ္လမ္း နည္း သည္ မည္ေ႐ြ႕ မည္မွ် တိက်မွန္ကန္ ႏိုင္သည္၊ ေ႐ွး ေ၀ဒ ပညာ ယူဆ ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မည္မွ် ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွသည္ကို မူ မိမိတို႔ ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေစလိုပါသည္။
"ဖြားကာ မတ္မတ္ ၊ တည့္နကၡတ္ ၊ တည္လတ္ ပါကုန္ၾက ။
သံုးခု ၿဖိဳခြင္း၊ ထိုအၾကြင္း ၊ မွတ္ျခင္း သညာျပ ။
တစ္ကို နတ္ယူ ၊ ႏွစ္မွာ လူ ၊ သံုးမွာ ဘီလူးရ ။" 
ဆက္လက္၍-

- လူ လူ ခ်င္းထိမ္းျမားမူ ခ်စ္ေမတၱာ ႀကီး အံ႔။
- ဘီလူးႏွင္႔ နတ္ လက္ထပ္မူ ေဘးရန္ကင္း အံ႔။
- နတ္ႏွင္႔ လူ ထိမ္းျမားမူ ေအးခ်မ္းသာယာ အံ႔။
- ဘီလူးအခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားမူ တန္ခိုးႀကီး အံ႔။
- လူႏွင္႔ ဘီလူး ထိမ္းျမားမူ ပ်က္စီး အံ႔။
- နတ္အခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားမူ အသက္ ရွည္အံ႔။

၃-ႏွင့္စားၿပီး၊ အၾကြင္းကို ၾကည့္ေသာ ျမန္မာနည္းတိုကို ေအာက္တြင္ တြက္ျပထားပါသည္။


ဤဇယားကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္- ဘယ္လိုနားလည္ပါသနည္း။

အေျဖမွာ ႐ွင္းပါ၏။

ဤဇယားအရသာ မွန္မည္ ဆိုလွ်င္- လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေမြးသူကို ျဖစ္ေစ၊ ၃-ႏွစ္၊ ၆-ႏွစ္၊ ၉-ႏွစ္၊ ၁၂-ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ အသက္ကြာသူကို ယူလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုေနပါသည္။

သဘာ၀က်၏၊ ယုတၱိတန္၏ ဆိုသည္ကိုမူ စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ စဥ္းစားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္အားျဖင့္ -
- နတ္ နကၡတ္ ဆိုသည္မွာ - ထိုသူ၏ စ႐ိုက္သေဘာထားသည္ ေကာင္းမြန္ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ မွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သဒၶါ တစ္ရား ထက္သန္ျခင္း တို႔ကို ညႊန္းဆို၍၊
- လူ နကၡတ္ဆိုသည္မွာ ေလာကီ အာ႐ံု တြင္ ပို၍ အားသန္ သည္ကို ညႊန္းဆိုသည္။
- ဘီလူးနကၡတ္ ဆိုသည္မွာ လွ်စ္လ်ဴ ႐ွဳတတ္ျခင္း၊ အႏိုင္ယူတတ္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္း တတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
အမ်ိဳးအစားခ်င္း တူလွ်င္ လက္ထပ္ႏိုင္သည္။

နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ႏိုင္သည္။ အမွတ္ျပည့္ ၆ မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ မရ႐ိွပါ။

လူ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ ပါက ၅ မွတ္ ရ၍၊ အမ်ိဳးတူ လူနကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ျပည့္ ၆- မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ မရ႐ိွပါ။

ဘီလူး နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ ပါက ၁- မွတ္ သာ ရ၍၊ လူနကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက ၀- မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ အမ်ိဳးတူ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ျပည့္ ၆-မွတ္ရသည္။


နကၡတ္ခ်င္း တူပါက- အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
နတ္ (က်ား)+ လူ (မ)= သင့္သည္။
ဘီလူး (က်ား)+ လူ (မ)= ပံုမွန္မွ်သာ ျဖစ္သည္။
လူ (က်ား)+ နတ္ (မ)= မေကာင္းပါ။
လူ (က်ား)+ ဘီလူး (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။
ဘီလူး (က်ား)+ နတ္ (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။
နတ္ (က်ား)+ ဘီလူး (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။

အမွတ္ေပးျခင္း ျဖင့္ မသံုးပဲ စစ္ေဆးေသာ အျခား ကုတ မ်ား။

အမွတ္ ေပးျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း- အျခား စစ္ေဆးေသာ ကုတမ်ား ႐ိွပါေသးသည္။ စုစုေပါင္း ထို ကုတ မွာ ၄-မ်ိဳး႐ိွ၏။ ၄င္းတို႔မွာ- မဟိႏၵရ ကုတ၊ ဆႀတိ ဒိယာဂ ကုတ၊ ေဗဓါ ကုတ ႏွင့္ ရာဇူး ကုတ တို႔ျဖစ္သည္။

မဟိႏၵရ ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရး တြင္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာႏိုင္မွဳ၊ ႏွင့္ အသက္႐ွည္မွဳ အေနအထား ႏွင့္ သားသမီး ရႏိုင္မွဳ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးပါမွ စီးပြား တိုးတက္ႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးရာတြင္ အသံုး၀င္သည္။ သတို႔သား၏ ဇာတာမွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္သည္ သတို႔သမီး၏ ဇာတာ႐ိွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္မွ ၄-လံုး၊ ၇-လံုး၊ ၁၀-လံုး၊ ၁၃-လံုး၊ ၁၆-လံုး၊ (၁၉-လံုး၊) ၂၂-လံုး၊ ၂၅-လံုး၊ အကြာအေ၀းတြင္ ႐ိွရမည္ဟု ဆိုသည္။ ေကာင္းေသာ မဟိႏၵရ ကုတ သည္ အသက္႐ွည္မွဳကို အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။

ဆႀတိ ဒိယာဂ ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရး သက္တမ္းကာလ ႐ွည္ၾကာႏိုင္မွဳႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ အေနျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ ႏိုင္မွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္- ခင္ပြန္း အေနျဖင့္ အသက္႐ွည္ၿပီး၊ ဇနီးအေနျဖင့္ ငယ္ငယ္ ႐ြယ္႐ြယ္ မုဆိုးမ ျဖစ္ႏိုင္သလား စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။ သတို႔သား၏ ဇာတာမွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္သည္ သတို႔သမီး ၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္မွ ၉-လံုးထက္ မနည္း ကြာေ၀းရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ အမွတ္ မေပးပါ။ (အခ်ိဳ႕ကမူ ၁၃-မွ ၂၇ အထိကြာေ၀းလွ်င္- ၂-မွတ္၊ ၈-မွ ၁၂- အထိကြာေ၀းလွ်င္ ၁-မွတ္ဟူ၍ ေပးတတ္ၾကသည္။

ေဗဓါ ကုတ-
တစ္ဦး၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ သည္ အျခားတစ္ဦး၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ကို ခိုက္ မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ မွ ၉-လံုးထက္ မနည္း ကြာေ၀းရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။ အမွတ္ မေပးပါ။
အခ်ိဳ႕ကမူ သီးသန္႔ အေနျဖင့္ ၂-မွတ္ဘိုးသတ္မွတ္ စဥ္းစားတတ္ၾကသည္။

ရာဇူး ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ က်က္သေရ မဂၤလာျဖင့္ တင့္တယ္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ၊ အိမ္ေထာင္ေရး သက္တမ္း ၾကာ႐ွည္ႏိုင္မွဳကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၍၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမွတ္မေပးပါ။ ရာဇူး ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႀကိဳး ဟု ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သံေယာဇဥ္ ေႏွာင္ႀကိဳး ခိုင္ျမဲ ႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။
ရာဇူး ၅-မ်ိဳး႐ိွ၏။ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔ သမီးတို႔၏ စန္းယွဥ္နကၡတ္သည္ ရာဇူး တစ္မ်ိဳးတည္းတြင္ အတူတူ မက်ေရာက္ေစရပါ။


က႑ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ လည္ပင္းကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- မုဆိုးမ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸါယ္ တစ္မ်ိဳးမွာ- ဆက္သြယ္ေရး အဆင္မေျပဟု လည္း ဆိုုေနသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ တနလၤာႏွင့္ ရာဟု ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။

ကတိၱ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ခါးကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- ဆင္းရဲ မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸါယ္မွာ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ ကင္းမဲ့ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ေသာၾကာႏွင့္ စေနတို႔ ပိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ပါဒ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ေျခကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- တစ္ေယာက္ တစ္ေနရာစီ ေနထိုင္ ၾကရမည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ကိတ္ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ နကၡတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သိေရာ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ေခါင္းကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- ေသဆံုးႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ကြယ္မွ ဆိုလိုရင္းမွာ- ေဒါသ ေ႐ွ.ထားေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ္ အဂၤါပိုင္ နကၡတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

နာဘိ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ခ်က္တိုင္ ၀မ္းဗိုက္ ကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- သားသမီး ဆံုးပါး ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း- မိမိတို႔၏ ဘ၀တြင္ မေသခ်ာ သလို၊ မခုိင္မာသလို၊ လံုျခံဳမွဳ ကင္းေ၀း သလို ခံစားေနရမည္ ဟု လည္း ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုပ္စု ျဖစ္သည္။

ေ႐ွးက်မ္းတို႔ အရ- မေကာင္းေသာ ေဒါသွ်မ်ား။

ကုဇ ေဒါသွ် (မဂၤလိ ေဒါသွ်)
ကုဇ ေဒါသွ် ျဖစ္ေပၚပံုမွာ-
 အဂၤါသည္ မိႆ ရာသီ မဟုတ္ေသာ လဂ္ (၁-တန္႔ဘာ၀) တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ၿဗိစၧာ ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၄-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ မကာရ ရာသီ (သို႔မဟုတ္) ကုမ္ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၇-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ကရကဋ္ ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၈-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ဓႏု ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၁၂-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။

ဥပေဒသ တစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳၾကရာတြင္ ထိုဥပေဒသ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ ထားရန္ လိုအပ္ပါ၏။ ေနာက္ခံသေဘာကို နားမလည္ပဲ- ဥပေဒတို႔ကို ေလွနံဓါးထစ္ အသံုးခ်မွဳ တို႔ေၾကာင့္- ေ႐ွးက်မ္းျမတ္မ်ား အထင္ေသး ျခင္းခံရပါလွ်င္- မိမိကုိယ္ကို ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ခံထားသူသည္ ပညာမဲ့ သာလွ်င္ ျဖစ္ယံုမက- ေ႐ွးပညာ႐ွင္မ်ားအား ေက်းဇူးကန္းျခင္းလည္း မည္ပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ေ႐ွးက်မ္းက ဒီလို ဆိုထား၍- ေျပာပါသည္ဟု ဆိုလိုက္ၿပီး မွားသြားျခင္းျဖင့္ မိမိ မမွား- ေ႐ွးက်မ္း မွားသည္ ဟု ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ ပါပၿဂိဳဟ္၊ ျဖစ္ေသာ အဂၤါအေနျဖင့္ အထက္ပါ ဘာ၀မ်ားတြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ - အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး (၇-တန္႔ဘာ၀)၊ အိမ္တြင္းေရး ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ (၄-တန္႔ဘာ၀)၊ အိမ္ေထာင္ေရး ခုိင္ျမဲမွဳ (၈-တန္႔ဘာ၀)၊ အိပ္ယာထက္ သာယာ ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္မွဳ မ႐ိွမွဳ (၁၂-တန္႔ဘာ၀) တို႔ကို ပ်က္ျပား ေစႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္ကို ဦးစြာ သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။

အမွန္အားျဖင့္ ဆိုလိုရင္းမွာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး အေနျဖစ္ေသာ အဂၤါ အေနျဖင့္ ထို အတန္႔ဘာ၀ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားျခင္း မျဖစ္ေစရဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါသည္ အထက္ပါ ဥပေဒသအရ တည္ပင္ တည္ျငားေသာ္လည္း- မိုးတား စနစ္ အရ- အဂၤါသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး မျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာ၀မ်ားကို နီးစပ္စြာ ဖ်က္ဆီးထားျခင္း မ႐ိွလွ်င္ လည္းေကာင္း- ထို ကုဇ ေဒါသ အေနအထား မေရာက္ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း- အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အိႏၵိယ ေဗဒင္ဆရာ တို႔သည္- အဂၤါ အေနျဖင့္ လဂ္မွ (၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔တို႔တြင္ ႐ိွသည္ကိုသာ မက- ေသာၾကာမွ ေရတြက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ တနလၤာမွ ေရတြက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ ထိုအတန္႔မ်ားတြင္ ႐ိွေနလွ်င္ပါ ကုဇ ေဒါသွ် အေနျဖင့္ ယူဆ ေဟာေျပာ ၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းစရာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ထိုအခါ လူတစ္ရာလွ်င္ ၈၀ အေနျဖင့္ ကုဇ ေဒါသွ် မွ ေျပးမလြတ္ ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဤေဆာင္းပါးသည္- စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေၾကာင္း လုိအပ္၍- ေဗဒင္ၾကည့္ မည္ ဆိုလွ်င္- ႀကိဳတင္ သိထားသင့္ေသာ၊ ဆင္ျခင္သင့္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသိေသာ အေၾကာင္း အခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳ၍- တတ္ႏိုင္သမွ် ပညာျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ အၾကံေပးေနေသာ ဆရာမ်ားကို မမွန္ကန္ေသာ သေဘာထားျဖင့္ သြားေရာက္ ပညာစမ္းျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေအာင္ လုပ္ျခင္းမ်ား မလုပ္မိေစရန္ အၾကံဳျပဳပါသည္။

တစ္ဘက္သူကို ေလးစားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားႏိုင္ၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ကာ- ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘ၀ လမ္းခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

4 comments:

ကိုပခန္း said...

မွတ္သားစရာေတြ မ်ားလြန္းပါတယ္ဆရာေရ။

ေလးစားလွ်က္
ကိုပခန္း

raymond said...

i get knowleadge

thank a lot

raymond t aung

Unknown said...

ဗဟုသုတ ရတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါရေစ

Unknown said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ

Post a Comment