Thursday, November 18, 2010

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံႏွင့္ ေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း ၆)

မွန္ကင္း တစ္လွည့္၊ ထင္း တစ္လွည့္၊
လူသား တို႔သည္ ပုခက္တြင္း မွ စတင္ ႀကီးျပင္း လာခ်ိန္ ဘ၀ ခရီးအစ မွ သည္၊ သုႆန္ သို႔ သြားရာ လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္ လံုးတြင္ မိမိဘ၀ တိုးတက္ေရး၊ ေအာင္ျမင္ေရး၊ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၾသဇာ အာဏာ ႀကီးမားေရး တို႔ကို အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ ၾက၏။ သတၱ၀ါ တို႔၏ မူလ ပင္ကိုယ္ ဓါတ္ခံ သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တို႔ အေနျဖင့္ အရင္းအတိုင္း ကိန္းေအာင္း ႐ိွေန ခဲ့ၾကသည္ သာမက- ဘ၀ လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေအာင္ျမင္မွဳ တို႔ ကို အမီွျပဳ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတၱ တရား မာန္ မာနမ်ား၊ ဆံုး႐ံွဳးမွဳ တို႔ကို မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚေသာ ေသာက၊ ပရိေဒ၀၊ ေဒါမနႆ၊ အာဃာတ တရားမ်ားကို ၾကံဳႀကိဳက္သလို ေကာက္ယူ စုေဆာင္း သယ္ေဆာင္ သြားၾကယင္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသဆံုး ျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ၾကပါ၏။ စတင္ ႐ွင္သန္သည္မွ ေနာက္ဆံုး ေသဆံုးခ်ိန္ အထိ - အ႐ံွဳးအျမတ္ စာရင္းခ်ဳပ္ ၾကည့္လိုက္ပါမူ- တစ္ကယ္ ပိုင္ဆိုင္ရ႐ိွ သြားသည္ကား မိမိ၏ ဘ၀ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မိမိ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ ေကာင္းမွဳ၊ မေကာင္းမွဳ တို႔သာ ျဖစ္၏။

ေ႐ွးကုသိုလ္ ေကာင္း၍ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားခြင့္ ရျခင္းျဖင့္- ေကာင္းမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ လိုပါက ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရသလို- လူအမ်ား၏ ဘ၀ကို အေျပာင္း အလဲ ျပဳလုပ္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏွင့္တကြ ေလာက အက်ိဳးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း မ်ားစြာ တို႔ကို လည္း ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ႐ိွပါ၏။

ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးသည္သာ ယံုၾကည္စရာ ျဖစ္သျဖင့္ - ေအာင္ျမင္ျခင္း တို႔သည္လည္း မျမဲ၊ တစ္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္ ရမည္ကို နပိုလီယန္၏ ဇာတာက ညႊန္းဆို ျပသ ေနသျဖင့္- ဤေဆာင္းပါးသည္ နကၡတ္ေဗဒင္ သက္သက္ ေ၀ဘန္ သံုးသပ္ ေသာ ေဗဒင္ ေဆာင္းပါး သက္သက္မွ် မဟုတ္ပဲ- စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ သံေ၀ဃ ဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ပါ ရည္႐ြယ္ ေရးသား ထားေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

ဧကရာဇ္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္သြန္းခံခ်ိန္ စစ္ေဆးခ်က္။
နပိုလီယန္၏ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္၊ ဥေရာပ တစ္ခြင္တြင္ ဘုန္းတန္ခိုး ထင္႐ွား၍ ဧကရာဇ္ မင္းအျဖစ္ ရာဇ ဘိသိက္ သြန္းခံခ်ိန္ ဇာတာကို မိုးတား နကၡတၱ ေ၀ဒ နည္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နပိုလီယန္ သည္ ၁၈၀၄- ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂-ရက္တြင္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္သြန္းခံ ခဲ့သည္။

 ေအာက္ပါ ဇာတာစက္သည္ နပိုလီယန္ ၏ မူလဇာတာစက္ႏွင့္ ေကာဇာ ဇာတာစက္ (ဘိသိက္ခံ နန္းတက္ခ်ိန္) တို႔ကို ယွဥ္တြဲေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဂရပ္ဖ္မွာ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားက မူလ ၿဂိဳဟ္မ်ား ႏွင့္ အတန္႔ဘာ၀မ်ား ေပၚသို႔ မည္သို႔မည္ပံု လႊမ္းမိုးေနသည္ကို မိုးတားနည္းစနစ္ျဖင့္ သံုးသပ္တြက္ခ်က္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္- နပိုလီယန္၏ တစ္သက္တာ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ကို ဒႆာ စနစ္တြင္ မိုးတား နည္းစနစ္ျဖင့္ သံုးစြဲ၍ ေဖၚျပထား၏။ေကာဇာ စစ္ေဆးခ်က္။
ပထမဦးစြာ- ထိုကာလတြင္ ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀မ်ားအေပၚတြင္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို ေလ့လာ ရပါမည္။

မကာရ ရာသီတြင္ တည္ေသာ မူလ တနလၤာ အား - ေကာဇာ ရာဟုမွ ဒီဂရီ (အံသာ) နီးစပ္ စြာလာပူးထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မူလ တနလၤာမွာ ေကာဇာ ကိတ္၏ အျမင္ကိုပါ ရထားလိုက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလ တနလၤာ အား ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ေကာဇာ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ထားမွဳကို ထင္႐ွားစြာ ျမင္ေန၏။

ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ထံုးစံအားျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်ိဳးေပးတတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ျဖစ္ယံုမက- ဤဇာတာ အတြက္လည္း ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေကာဇာ အေနအထားမွ သံုးသပ္ပါက-

ေကာဇာ ရာဟု သည္ လဂ္မွ ၄-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္၏။ စေန ပိုင္ေသာ မကာရ ရာသီတြင္ တြင္ တည္၍ တနဂၤေႏြပိုင္ေသာ ဥတၱရာ သဠ္ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္၏။ ေကာဇာ ကိတ္ သည္ တနလၤာ ပိုင္ေသာ ကရကဋ္ ရာသီတြင္ တည္ကာ- စေနပိုင္ေသာ ဖုသွ် နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္၏။ စေနသည္ ဤဇာတာ အတြက္ ၁၀-တန္႔တြင္ ရပ္ေသာ ၅-တန္႔သခင္ ျဖစ္၏။ တနလၤာ သည္ ဤဇာတာ အတြက္ ၄-တန္႔တြင္ ရပ္ေသာ ၁၀-တန္႔ သခင္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ အရိပ္ ၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ ရပ္တည္ရာ ဘာ၀၊ ၄င္းတို႔ စီးနင္းေသာ နကၡတ္၊ န၀င္းတို႔ႏွင့္ ၄င္းတို႔အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးေသာ စ႐ိုက္ တို႔ကို ရ႐ိွၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ ေကာင္းေသာ အတန္႔သခင္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ထိုၿဂိဳဟ္တို႔၏ စ႐ိုက္ သတၱိမ်ားကို ၄င္းတို႔လႊမ္းရာ မူလ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ဘာ၀ မ်ား အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ ေစ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုလႊမ္းမိုးမွဳ ၾကာ႐ွည္ တည္တန္႔ ခိုင္ျမဲႏိုင္ရန္မွာ မူလ ဇာတာတြင္ ႐ိွေနခဲ့ေသာ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ တို႔၏ အေနအထား ေပၚတြင္ တည္၏။ တစ္ဖန္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ကိုက ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အကူအညီ ျဖင့္ ရလာေသာ ေကာင္းက်ိဳးတို႔ သည္လည္း ၾကာ႐ွည္ မခံတတ္ေပ။

ယာယီ အားျဖင့္- တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုပါက ေကာဇာ အေနအထား အရ အဆင္ေျပေနၾကေသာ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ မူလ တနလၤာကို လႊမ္းမိုးထားျခင္းသည္ ႐ုတ္တစ္ရက္ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္မွဳ - ပိုင္ဆိုင္မွဳ (၄-တန္႔)၊ အလုပ္ အကိုင္ အဆင့္ အတန္း ျမင့္မားမွဳ (၁၀-တန္႔တို႔ကို) အက်ိဳးေပးေစ၏။

ထူးျခားသည္က ၾကာသပေတး-

ဤဇာတာတြင္ မူလကပင္ ၾကာသပေတးသည္ အလြန္အင္အားေကာင္း၏။ မိုးတား စနစ္အရ- မူလ ဇာတာတြင္ အားေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ အေနျဖင့္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားကလည္း ေကာင္းေသာ အင္အားမ်ား လႊမ္းမိုးခ်ိန္၊ ဒႆာ အရ လည္း ေကာင္းေသာ အေနအထားမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္တို႔တြင္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးကို ထူးျခားစြာ ရ႐ိွတတ္သည္။

ယခုအခါတြင္-
ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ၾကာသပေတး အား - ကရကဋ္ ရာသီတြင္ လာေရာက္ ရပ္တည္ေသာ ေကာဇာ အဂၤါမွ ၄-တန္႕ အျမင္ျဖင့္ အတိအက် နီးပါး အျမင္ျပဳထား၏။ အဂၤါသည္ ဤဇာတာ႐ွင္ အတြက္ ၁၁-တန္႔တြင္ တည္ေသာ ၇-တန္႔ သခင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္း ျဖစ္၏။

ဆက္လက္၍ ဒႆာ အေနအထားကို ၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္-

ရာဟု ထူလ ဒႆာ၊ အဂၤါ အႏၲရ ဒႆာ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ ဒႆ ျဖစ္၏။

အဓိက ဇတ္ေဆာင္ ျဖစ္ေသာ အႏၲရ ဒႆာ႐ွင္ အဂၤါသည္၊ ၾကာသပေတးမွ လြဲလွ်င္ ဒုတိယ အင္အား အေကာင္းဆံုး ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ ဂရပ္ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ ကံၾကမၼာသည္ အျမင့္ပိုင္းတြင္ ႐ိွေနခိုက္၊ ေကာဇာ လႊမ္းမိုးမွဳမ်ား ကလည္း ေကာင္းစြာ တြန္းပို႔ေသာ ေၾကာင့္ ဤအေနအထား ကို ရျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ေကာဇာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဒႆာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း ရာဟုႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသျဖင့္ ဤေအာင္ျမင္မွဳ သည္ ဘ၀ တစ္သက္တာ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ မျဖစ္ခဲ့ရပါ။ ေလာေလာဆယ္ စိတ္ေကာင္း ၀င္ေနေသာ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ မွ အတိုင္းအတာ ကာလ တစ္ခု အတြက္ အက်ိဳးျပဳလိုက္သည္ ဟုပင္ ဆို၍ ရပါေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ - လုပ္ငန္း တစ္ခု တည္ေထာင္ခ်ိန္၊ မဂၤလာ အခ်ိန္ အခါ ေ႐ြးခ်ိန္တို႔တြင္- ခိုင္ခံ့ တည္ၿငိမ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္ အခါ ေ႐ြးခ်ယ္ ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဒုကၡခံစား ႐ု႐ွား။
၁၈၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ နပိုလီယန္သည္ သူ႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုး အမွားႀကီးျဖစ္ေသာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံသို႔ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကို ျပဳခဲ့၏။ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္တြင္ ႐ိွေနေသာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံတို႔မွ စစ္သားေပါင္း ၄-သိန္းေက်ာ္ကို စုစည္း၍၊ ယခင္က သူေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးေသာ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ကဲ့သို႔ အင္ျပည့္ အားျပည့္ ဆင္ႏႊဲရန္ ရည္႐ြယ္၍ ႐ု႐ွားသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႐ု႐ွား ဇာဘုရင္ အလက္ဇႏၵားသည္ ပါးနပ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်သြား၏။ နပိုလီယန္ ၏ တပ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မည့္ အစား- နပိုလီယန္မွ အင္တိုက္အားတိုက္ တိုက္မည္ျပဳတိုင္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ေနာက္ဆုတ္သြား၏။ သို႔ႏွင့္ပင္ နပိုလီယန္၏ တပ္မ်ားသည္ ႐ု႐ွားအတြင္းသို႔ ကၽြံသြားခဲ့ရ၏။ သူအျမဲတိုင္း အႏိုင္ရေနၾက - အျမန္အဆန္ ေအာင္ပြဲခံေသာ နည္းစနစ္ အတိုင္း ျဖစ္မည္ ထင္၍ နပိုလီယန္ သည္ ရိကၡာ အေထာက္အပံ့ တို႔ကို အနည္းငယ္သာ ယူေဆာင္ လာမိ၏။ သိမ္းပိုက္၍ ရေသာ နယ္ေျမမွ အစားအေသာက္တို႔ျဖင့္ ထံုးစံ အတိုင္း ဆက္လက္ ရပ္တည္မည္ဟု သူက စီစဥ္ ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ႐ု႐ွားတို႕က ေနာက္ဆုတ္ သြားတိုင္း- ေနထိုင္စရာ အေဆာက္အဦ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေသာက္ေရတို႔ကို ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့၍ ေ႐ွ.သို႔ ထိုး၀င္ သြားတိုင္း ျပာပံု ႏွင့္သာ တိုးေနခဲ့ရ၏။ ထိုအစီအစဥ္ကို (scorched earth policy) တနည္းအားျဖင့္ - ရန္သူအတြက္ ဘာမွ မခ်န္ ေပးထားေသာ စနစ္ ဗ်ဴဟာဟု ေခၚသည္။ ႐ု႐ွားဘုရင္သည္ စစ္ကို ေဆာင္းတြင္းသို႔ ေရာက္လာေအာင္လည္း စီစဥ္ခဲ့၏။ အခ်ိန္ႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနကို ႐ု႐ွားသည္ မဟာမိတ္ ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ႏွင့္ပင္ ေ႐ွ.တိုးေလ- ဆိုးေလ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ နပိုလီယန္သည္ သူလိုခ်င္ေသာ အဓိက ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ အေနျဖင့္ ၁၈၁၂-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇-ရက္တြင္ တစ္ပြဲသာ ဆင္ႏႊဲ ခြင့္ရခဲ့၏။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ အေသအေပ်ာက္ စုစုေပါင္း အားျဖင့္ လူ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ဘက္ကမွ အႏိုင္ရသည့္ အေနအထား မ႐ိွခဲ့။

သို႔ျဖင့္ ၁၈၁၂-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄-ရက္တြင္ ႐ု႐ွားတို႔ မီး႐ိွဳ႕ ဖ်က္ဆီးပစ္ထားခဲ့ေသာ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕သို႔ ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ ခဲ့သည္။ ဆိုး႐ြား ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ ႐ု႐ွား ေဆာင္းတြင္း သို႔လည္း ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္ ေနစရာ အေဆာက္အဦ မ႐ိွ၊ စားေသာက္စရာ မ႐ိွ ႏွင့္ ဆိုး႐ြားေသာ ရာသီဥတုတြင္ နပိုလီယန္၏ တပ္ဖဲြ႕၀င္ တို႔သည္ ၁-သိန္း မွ်ပင္ မက်န္ရစ္ေတာ့ေခ်။ ရန္သူ ႏွင့္ တိုက္ႏိုင္ ခိုက္ႏိုင္ အေျခအေန ႐ိွေသာ အေရအတြက္မွာကား တစ္ေသာင္းမွ်ပင္ ႐ိွ္ေတာ့၏။

နပိုလီယန္၏ တပ္မႀကီးမွာ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း သြားေတာ့၏။ အခ်ိန္ၾကာေလ ဆိုးေလ ျဖစ္လာ၏။ ဤေနရာတြင္ တ႐ုပ္ စစ္သူႀကီး ဆြန္ဇူး ေျပာခဲ့ေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာ က်မ္းမွ အခ်က္သည္ မွန္လွ၏။ အခ်ိန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ လုပ္ရမည္ ဟု ဆြန္ဇူးက ေျပာခဲ့၏။ ယခုမူ အခ်ိန္ သည္ နပိုလီယန္၏ ရန္သူ ျဖစ္၍၊ ႐ု႐ွားအတြက္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ျပင္သစ္ ျပည္ ေနာက္တန္း၌ လည္း ျပႆနာတို႔ တက္ေန၏။ နပိုလီယန္ ႐ု႐ွားတြင္ပင္ ေသဆံုးသြားၿပီ ဆိုေသာ ေကာဠာ ဟဠ မ်ားေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းမည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နပိုလီယန္ သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၅-ရက္ ၁၈၁၂ တြင္ ျပင္သစ္ ျပည္သို႔ အျမန္ ျပန္ဆုတ္ရန္ စီစဥ္ရေတာ့သည္။

ဒႆာ စနစ္အရ ကံၾကမၼာ သံုးသပ္ခ်က္ အေနအထားအရ..

၂၄-၄-၁၈၁၂ မွ ၃၁-၃-၁၈၁၃ တိုင္ေအာင္ ကိတ္ အႏၲရ ဒႆာ စားေန၏။ ေလာကီ စည္းစိမ္ ေအာင္ျမင္မွဳတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာ ကိတ္သည္ နပိုလီယန္ အား ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံွဳးမွဳကို ျဖစ္ေစ၏။ ႐ု႐ွားတြင္ အထိနာခဲ့ေသာ နပိုလီယန္ အား- ထို အခြင့္ေကာင္းကို ယူ၍ ပရပ္႐ွား စေသာ အျခား ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားက စစ္ေၾကညာ တိုက္ခိုက္ပါေတာ့သည္။ နပိုလီယန္၏ ကံၾကမၼာ ဂရပ္ကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။

ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ နန္းစြန္႕ခဲ့ရျခင္း၊ တစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ ဧကရာဇ္ အျဖစ္ ျပန္ေရာက္ၿပီးကာမွ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ၀ယ္လင္တန္ နယ္စားႀကီး ႏွင့္ ၀ါတာလူး စစ္ပြဲတြင္ ႐ံွဳးနိမ့္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ စိန္႔ဟယ္လီနာ ကၽြန္းတြင္ တစ္ကၽြန္းစံ အက်ဥ္းက် ဧကရာဇ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဘ၀၏ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေစခဲ့ရပါေတာ့သည္။
နပိုလီယန္၏ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲႀကီး။
႐ု႐ွားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အထိနာခဲ့ရေသာ နပိုလီယန္သည္ နန္းစြန္႕ခဲ့ရၿပီးမွ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ အာဏာ ရလာခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ဘ၀ကို လံုး၀ ေျပာင္းလဲသြားေစသည္က ၀ါတာလူး စစ္ပြဲႀကီး ျဖစ္၏။ ၀ါတာလူး စစ္ပြဲႀကီးသည္ ၁၈၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈-ရက္၊ တနဂၤေႏြ ေန႕တြင္၊ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ၀ယ္လင္တန္ နယ္စားႀကီး ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရေသာ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲႀကီးျဖစ္၏။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က ထိုစစ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေန႔တြင္ ေကာဇာ ဇာတာခြင္ ႏွင့္ မူလ ဇာတာခြင္ တို႔ႏွင့္ တကြ- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလ ဇာတာ႐ိွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ဘာ၀မ်ားကို လႊမ္းမိုး ေနျခင္းကို ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။


ဒႆာ အေနအထားရ စစ္ေဆးလိုက္ပါက-ထိုကာလ တြင္ ၾကာသပေတး- ေသာၾကာ- ဗုဒၶဟူး ဒႆာ စားေန၏။ ဒႆာ အေဟာ တစ္ခုတည္း ဆိုပါက- အင္အားေကာင္းေသာ ၾကာသပေတး အေနျဖင့္ ထူလ ဒႆာ- လဂ္သခင္ လည္းျဖစ္၊ အင္အား လည္း ႐ိွေသာ ေသာၾကာ အႏၲရဒႆာ ကာလတြင္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ေကာင္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

အမွန္အားျဖင့္လည္း - ယခု အခ်ိန္ အထိ ေကာင္းစား ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ႏိုင္ျခင္း၊ စစ္႐ွဳံးျခင္း အတြက္မူ- ေကာဇာ ကိုလည္း တစ္ဘက္မွ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္၏။
ေကာဇာ စစ္ေဆးမွဳ မါပါပဲ- ဒႆာ တစ္မ်ိဳးတည္း ေဟာေျပာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ဒႆာ စစ္ေဆးမွဳ မပါပဲ ေကာဇာ စစ္ေဆးမွဳ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဟာေျပာလွ်င္ ျဖစ္ေစ- တစ္ဘက္ကန္း ေဟာနည္း ျဖစ္သည္  
ဟု ေ႐ွးပညာ႐ွင္မ်ားက သင္ၾကား ထားခဲ့ ပါသည္။ ဘ၀ တစ္သက္တာ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္- တစ္ဘက္တည္း၊ တစ္နည္းေကာင္းကိုသာ ႀကည့္၍ အခ်ိန္ေ႐ြးျခင္းသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္းကို ဤဇာတာကလည္း သက္ေသခံ ေနပါေတာ့သည္။ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ား၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို အရင္း အႏွီးျပဳ၍- ေခါင္းေဆာင္တို႔ စစ္ထိုးျခင္းတြင္ ထိုေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ ကံဆိုးမွဳ အနည္းငယ္ကပင္ ထိုစစ္ပြဲႀကီး၏ အဆံုး အျဖတ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္သခင္ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး မွဳဒဏ္ ကို အေျခအေန ဆိုး၀ါးစြာ ခံေနရပါသည္။ ေအာက္ပါ ဂရပ္ဖ္တြင္ ၾကည့္ပါ။
တစ္ဖန္- မူလ ဘြားဇာတာ တြင္ တည္ခဲ့ေသာ ရာဟု၊ ကိတ္ ကို ဆက္ဆြဲေသာ မ်ဥ္းႏွင့္ ယခု ေကာဇာ ဇာတာတြင္ ကိတ္၊ ရာဟု ဆက္ဆြဲေသာ မ်ဥ္းတို႔သည္ တစ္တန္းတည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ေကာဇာ ရာဟုသည္- ၄င္းရာဟုပိုင္ နကၡတ္ျဖစ္ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို စီးနင္းထားသလို၊ ေကာဇာ ကိတ္သည္လည္း ကိတ္ပိုင္ ေသာ မူလ နကၡတ္ကို စီးနင္းထားပါသည္။ ရလဒ္မွာ - ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ စြမ္းအား ပိုထင္႐ွားေနျခင္း ျဖစ္၏။

ထိုမွ် မကေသးပါ- အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား က်န္ေနပါေသးသည္။

ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ အံသာအားျဖင့္ ဘာ၀တို႔၏ ဗဟိုမွတ္ အံသာႏွင့္ နီးစပ္ေနပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္- ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္ တို႔ - ၂-ခုပူးေပါင္းေသာ အဖ်က္အင္အားသည္ နပိုလီယန္၏ ၃-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္ ၉-တန္႔ဘာ၀ တို႔၏ အလယ္မွတ္ ေနရာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေကာဇာ ရာဟု တစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ လဂ္ႏွင့္ ၅-တန္႔ဘာ၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာဇာ ကိတ္တစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ ၇-တန္႔ႏွင့္ ၁၁-တန္႔ကို လည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးထားပါသည္။

အတန္႔ဘာ၀မ်ား အားလံုးလို ပ်က္စီးသြားေသာ အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖင့္၊ ထိုအတန္႔ဘာ၀ ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ သခင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားမွာလည္း ပ်က္သုဥ္းေသာ အေျခအေန သို႔ေရာက္ သြားပါေတာ့၏။နပိုလီယန္၏ ဘ၀ သံုးသပ္ခ်က္။
နပိုလီယန္သည္ လူသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္၏။ သူအေနျဖင့္ လူေကာင္း ျဖစ္သည္ေလာ- လူဆိုးျဖစ္သည္ ေလာ ဆိုသည္မွာ သမိုင္း ႏွင့္ ေနာက္လူတို႔ အေနျဖင့္ ကိုယ္ႀကိဳက္သလို သတ္မွတ္ႏိုင္၏။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- သူသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားခဲ့၏။ လုပ္လိုေသာ ကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သူ ေယာက်္ားထူး တစ္ဦး ျဖစ္၏။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း-
  • သို႔ေသာ္- နိမ့္တုံ- ျမင့္တံု ေလာကဓံ၏ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္းကို သူ႔အေနျဖင့္ ႀကီးမားစြာ ခံခဲ့ရ၏။
  • ေအာင္ျမင္မွဳ ကို ရယူႏိုင္ေရး အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရ၏။
  • ထိုကဲ့သို႔- ရခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳသည္လည္း ထာ၀ရ ျမဲပါသေလာ။
  • အျမင့္သို႔ တက္ႏိုင္သမွ် တက္ခဲ့ေသာ္ က်ဆံုးျခင္းတို႔သည္ ျပင္းထန္လွ၏။
  • ဧကရာဇ္ တစ္ပါး အျဖစ္မွ အက်ဥ္းသား ဘ၀ ျဖင့္ ဘ၀မွာ အဆံုးသတ္ခဲ့၏။
  • သူအေနျဖင့္- တန္ရာ တန္ဘိုးမ်ား ရခဲ့ပါသေလာ..
 စာ႐ွဳသူတို႔ သံုးသပ္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

  
ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment