Tuesday, November 16, 2010

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံႏွင့္ ေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း ၅)

နပိုလီယန္ ၏ ဇာတာအား မိုးတား နကၡတၱေ၀ဒ MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ သံုးသပ္ျခင္း။


 
မိုးတား နည္းစနစ္ (MOTAA) ျဖင့္ မူလ ဇာတာ စစ္ေဆးခ်က္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ တူလဂ္ ၁၆း၃၀၊ ျဖစ္၍ သြာတိ နကၡတ္ ျဖစ္၏။
မကာရ- စန္း ၈း၂၀ ျဖစ္၍၊ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္၏။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

တနဂၤေႏြ သည္ သူပိုင္ေသာ ရာသီ ျဖစ္ေသာ သိဟ္ရာသီတြင္ တည္ေန၍ - အင္အားေကာင္းရန္ အေၾကာင္း႐ိွေသာ္လည္း- ရာသီ အစပ္တြင္သာ ျဖစ္၍- အံသာႏုကာ- အင္အား ရသင့္သေလာက္ မရလိုက္။ အကယ္၍- သိဟ္ရာသီ အလယ္တြင္သာ တည္ခဲ့ေသာ္ ပို၍ ခိုင္မာေသာ၊ ေရ႐ွည္ တည္တန္႔ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ တို႔ကို ရႏိုင္သူ ျဖစ္၏။
တနဂၤေႏြသည္ ဥဳစ္န၀င္းကို စီးနင္းထား၏။
ဘုန္းတန္ခိုး၊ ၾသဇာ အာဏာကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနဂၤေႏြသည္ ရာသီစက္တြင္ မိမိပိုင္ ႀတိေဂါဏအိမ္တြင္ ေနျခင္း၊ ဥဳစ္န၀င္းကို စီးနင္းထားျခင္း တို႔သည္ တနဂၤေႏြ၏ အင္အား ႀကီးမားျခင္းကို ျဖစ္ေစ၍၊ တနည္းအားျဖင့္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေစႏိုင္ျခင္း ကို ျဖစ္ေစခဲ့၏။
ေနာက္ တစ္ဆင့္အားျဖင့္လည္း ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးျခင္းႏွင့္ ၾသဇာ အာဏာ ကို တာ၀န္ယူ ေသာ အဆိုပါ တနဂၤေႏြသည္ ၁၁-တန္႔ ဆိုေသာ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမွဳ ႏွင့္ လူမွဳ အဆင့္အတန္းကို ေဖၚျပသည့္ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္၏ ဘုန္းတန္ခိုး၊ ရာထူး အာဏာ ျမင့္မားရမည္ ဆိုသည္မွာ ထင္႐ွား ေနျပန္သည္။

တစ္ဖန္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမွဳ ႏွင့္ လူမွဳ အဆင့္အတန္းကို ေဖၚေဆာင္သည့္ ၁၁-တန္႔သခင္ အေနျဖင့္ ၄င္းပိုင္ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ လူႀကီးလူေကာင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ က်င္လည္ ရတတ္ ျခင္း၊ လူတန္းစား အျမင့္မားဆံုး အေနအထားသို႔ ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပဆိုေနျခင္း လည္း ျဖစ္၏။
ကံေကာင္း ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ဓနယုဂ္ ကိုရထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း - ၄င္းအား- ဒုကၡေပးတတ္သည့္ ရာဟုမွ ၉-တန္႔အျမင္ ျဖင့္ ရာႏွဳန္းျပည့္နီးပါး အတိအက် ျဖင့္ ျမင္ထား၏။ (အဘယ့္ေၾကာင့္ ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ရာဟု - ေျပာရျခင္းမွာ- အဂၤါပိုင္ န၀င္းတြင္ စီးနင္း၍၊ ကိတ္ပိုင္ နကၡတ္ တြင္ တည္ေသာ ရာဟု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) ရ႐ိွေသာ ဘုန္တန္ခိုး အာဏာတို႔သည္- ေလ ႏွင့္ အတူ လြင့္ေပ်ာက္ သြားမည္ ဆိုသည္ကို ျပဆိုေနသကဲ့ပင္ ျဖစ္သည္။

တနလၤာ ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

တနလၤာသည္ အိုးအိမ္၊ မိခင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၄-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ေနျခင္းျဖင့္ အမိကို ခင္တြယ္ တတ္သူ ျဖစ္သည္ကို ျပေနသည္။ နပိုလီယန္ အေနျဖင့္ ညီ အစ္ကို တစ္ေယာက္ကို ရာထူး၊ ဆုလာဘ္ ေပးတိုင္း မိခင္ ျဖစ္သူက က်န္သူမ်ားကိုပါ ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ ေျပာတိုင္း တစ္ခါမွ မျငင္းဆန္ခဲ့။ မိခင္ ၏ ဆႏၵကို မဆန္႔က်င္ ခဲ့ဘူးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နပိုလီယန္ ဧကရာဇ္ ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ မိခင္သည္ တိုင္းျပည္တြင္ ၾသဇာ အႀကီးမားဆံုး သူ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။
စစ္ဘုရင္ တစ္ဦး၏ ဇာတာ အေနျဖင့္ ထူးဆန္းသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို လာေတြ႕ေနရပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ ဇာတာ႐ွင္၏ စိတ္ဓါတ္ကို ေဖၚျပေသာ တနလၤာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ၄-တန္႔ ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ ဤအခ်က္က- ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမား၍ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကို ရ႐ိွေစရန္ မရ မေန လုပ္ေဆာင္ေသာ သူပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ရန္လိုသူ တစ္ဦးမဟုတ္သည္ကို ေဖၚျပေနသလိုပင္။ သာမာန္ ဒုဗိုလ္ေလး ဘ၀က- သူ႔အား အမ်ားက နာမည္ေျပာင္ေခၚ၍ ခ်စ္စႏိုး ဆက္ဆံၾကသည္ ကလည္းေကာင္း၊ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအား အင္မတန္ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ ကလည္းေကာင္း၊ မိဖုရား ႏွင့္ ေဖါက္ျပန္သူတို႔ကို ရက္စက္စြာ အေရးမယူခဲ့ျခင္းကလည္းေကာင္း နပိုလီယန္သည္ ၾကမ္းတမ္း ေသြးဆာသူ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေနသလိုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း - ကမၼဘာ၀ ေခၚ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာသည္ ၄-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ပညာေလ့လာမွဳ၊ သေဘာထား ျပည့္၀မွဳ တို႔ေၾကာင့္ ထင္႐ွားတတ္သည္။ မိမိ၏ အစြမ္းအစကို ထုတ္ျပ ႏိုင္စြမ္းကို ေဖၚေဆာင္ေသာ တနလၤာသည္ တည္ညိမ္မွဳ၊ ကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ၄-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းေၾကာင့္၊ ပြဲလယ္ တင့္ေသာ၊ အမ်ားစု အလယ္တြင္ တည္ၿငိမ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ႐ိွသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ေနသျဖင့္- ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ားက လည္း ဇာတာ႐ွင္အား ေလးစား ၾကသျဖင့္ ထင္႐ွားေအာင္ျမင္ ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အေနအထားတို႔သည္- ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးမွ - တနလၤာ ပိုင္ဆိုင္ရာ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ တနလၤာ ရပ္တည္ရာ ၄-တန္႔ ဘာ၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ အလြန္နီးကပ္စြာ ဖ်က္ဆီး ပစ္လိုက္ပါသည္။
၁၂-တန္႔ ဘာ၀သခင္သည္ ဆံုး႐ံွဳးျခင္း၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရျခင္းတို႔ကို ကုိယ္စားျပဳေသာ ဘာ၀ျဖစ္၏။ ဘ၀ တက္လမ္း ေအာင္ျမင္မွဳ အတြက္ အေရးပါေသာ ၁၀-တန္႔၊ အိုးအိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ စိတ္ေအးခ်မ္း မွဳတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၄-တန္႔--- ထို အတန္႔ ဘာ၀မ်ားအား ဆံုး႐ံွဳးျခင္းတို႔၏ တမန္ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ၁၂-တန္႔ သခင္ ဗုဒၶဟူးမွ ရက္စက္စြာ ေခ်မွဳန္း လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား အားလံုး ဆံုး႐ံွဳးကာ၊ တစ္ကၽြန္းစံ ဘ၀ျဖင့္ ဘ၀၏ ေနာက္ဆံုုး အခ်ိန္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္း တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ထင္႐ွားေသာ အျခား အခ်က္တစ္ခ်က္မွာမူ- စိတ္ကို အစိုးရေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လည္း အိမ္တြင္းေရး သာယာမွဳကို ကိုယ္စားျပဳ ၄-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ေနသည့္ တနလၤာအား- ၁၂-တန္႔ သခင္၏ အျမင္၊ ရထားျခင္းျဖင့္ မိမိအိမ္တြင္ ေနထုိင္ခြင့္ မရပဲ- အျမဲလိုလို အေ၀းတြင္ ေရာက္ေနရျခင္း၊ အိမ္တြင္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စိတ္ဆင္းရဲ ရျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္းမွာလည္း ထင္႐ွားေနပါသည္။

အဂၤါ ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

စစ္ဘုရင္ တစ္ဦး၏ ဇာတာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္- စိတ္၀င္စားစြာ ေလ့လာမိသည္က အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။
အဂၤါသည္ စစ္ကို အစိုးရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဗဒင္ အေျခခံမွ် ႐ိွသူတို႔ပင္ သိၾက၏။
သို႔ေသာ္ အဂၤါ၏ မူလ အဓိပၸါယ္ကို တိက်စြာ နားလည္လွ်င္ မူကား တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။
အဂၤါသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မွဳ၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွဳ၊ ရဲရင့္မွဳတို႔ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
လိုအပ္လွ်င္ ဇတ္ၾကမ္း တိုက္ရေသာ လူၾကမ္းေနရာတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားက ၿဂိဳဟ္ဆိုးဟု သတ္မွတ္ ထားျခင္း ခံရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါသည္။
ဤဇာတာတြင္ ထိုၿဂိဳဟ္ၾကမ္းသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးေတာ့ မဟုတ္ပါေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၇-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ (မူလ ႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္ၾကမ္း ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အဂၤါ သည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမဟုတ္ပါေပ။
ထို အဂၤါသည္ ဤဇာတာတြင္ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ တည္ေန၏။ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀သည္ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တစ္ဘက္တြင္ ေလာဘ အတၱကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀ လည္းျဖစ္၏။
ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေလာဘ အတၱျဖင့္ အဆင့္အတန္း ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေသာ အဂၤါတည္ေနျခင္းျဖင့္ - နပိုလီယန္သည္ ကိုယ့္ဒူး ကိုယ္ခၽြန္ျဖင့္ ဧကရာဇ္ အဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္း လည္း ျဖစ္၏။ ထိုအခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ ေပးသည္က- အဂၤါသည္ - ဘုန္းတန္ခိုး အာဏာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တနဂၤေႏြပိုင္ သိဟ္ရာသီတြင္ မိတ္ အေနျဖင့္ တည္ေနျခင္း လည္းျဖစ္၏။
ဤအေျခအေန မ်ားသည္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ထိုးေဖါက္ တီထြင္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ အျမဲ ၾကံစည္တတ္ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစပါ၏။
အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္မည္ ဆိုပါကလည္း- အဂၤါသည္ ၇-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္၏။ ၇-တန္႔ ဘာ၀သည္ ဤဇာတာ႐ွင္ အတြက္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ဘာ၀ ျဖစ္၏။ ၇-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၁၁-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ ကုသိုလ္ကံသည္ အိမ္ေထာင္ က်ျပီးမွ ထူးထူးျခားျခား ေကာင္းလာ ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ တိုက္ဆိုင္ေနေသာ အခ်က္က- နပိုလီယန္သည္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ ထင္႐ွားစြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလို အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီးမွ ထင္႐ွားစြာ ဆံုး႐ံွဳးလာျခင္း ျဖစ္၏။
ေသြးသံရဲရဲ ကို ေဖၚေဆာင္သည့္ အဂၤါသည္ အင္အား ေကာင္းေနျခင္း၊ ၄င္းအား ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက အပူးအျမင္ မျပဳထားျခင္း (တနဂၤေႏြသည္ မိုးတား စနစ္အရ ဤဇာတာ အတြက္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမဟုတ္သလို၊ အံသာ ကြာေ၀းသျဖင့္ အပူး လည္း မမည္ပါ။) တို႔ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စစ္တိုက္ပြဲ မ်ားစြာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း- ေသြးသံ ထိခုိက္မွဳ မ႐ိွသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ တစ္ဆင့္ အားျဖင့္လည္း- ယခင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို ၿဂိဳဟ္ ၃-လံုးတို႔ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ တည္ေနၾကရာတြင္ အဂၤါသည္ နက္ပ္ကၽြန္း အနီးတြင္ နီးစပ္စြာ တည္ေနသျဖင့္- ထိုသံုးပြင့္ဆိုင္ အေနအထားတြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ ေနျခင္းျဖင့္- ႀကီးမားေသာ အင္အား တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနျခင္း၊ တို႔ေၾကာင့္ ကမာၻတြင္ တစ္ေခတ္ တစ္ေယာက္ ထင္႐ွားေသာ စစ္ဧကရာဇ္ ျဖစ္ရသည္ ဟုပင္ ဆိုရမလိုပါပင္။


ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ဤဇာတာတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ -သည္ ၁၂-တန္႔ ဘာ၀သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္၏။ မိုးတား MOTAA စနစ္အရ ဗုဒၶဟူးသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ပင္ျဖစ္သည္။ မိုးတား သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ပါ႐ိွသည့္ အတိုင္း- ၿဂိဳဟ္တို႔တြင္ မူလ ၿဂိဳဟ္၏ တာ၀န္ႏွင့္ ဘာ၀ သခင္အျဖစ္ ယူေဆာင္ရေသာ သက္ဆိုင္ရာ ကာရက တာ၀န္ တို႔႐ိွၾကရာ- ၄င္းတို႔ကို သီးသန္႔စီ ခြဲ၍ သံုးသပ္ၾကပါအ့ံ။
အသိဥာဏ္၊ ပါးနပ္မွဳ၊ စကားေျပာဆိုမွဳ၊ အတြက္အခ်က္ တို႔ကို တာ၀န္ယူရေသာ ဗုဒၶဟူး အေနျဖင့္ ၁၀-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားျပီး ေအာင္ျမင္မည့္ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ စာေရးေကာင္းျခင္း၊ စကားေျပာေကာင္းျခင္း၊ အတြက္ အခ်က္ေကာင္းျခင္း တို႔သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္း တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
နပိုလီယန္သည္ သူ႔ေခတ္ သူ႔အခါက အင္မတန္ ထူးခၽြန္ေသာ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး တစ္ဦးျဖစ္၏။ ရန္သူအား တိုက္ခိုက္ျခင္း တို႔တြင္ ေသြး႐ူး ေသြးတန္း၊ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ တိုက္ခိုက္႐ံုမွ် ျဖင့္ စစ္ဧကရာဇ္ တစ္ဦး ျဖစ္လာ စရာမ႐ိွ။ အကြက္ခ် စဥ္းစားတတ္ျခင္း၊ ဦးေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း တို႔သည္ နပိုလီယန္အား သာမာန္ စစ္ဗိုလ္ ေလး အဆင့္မွ တစ္ဆင့္ ၿပီး တစ္ဆင့္ အမ်ားက ေလးစား လက္ခံ ႏိုင္ေသာ စစ္ေရး ဦးေဆာင္သူ အျဖစ္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထို ၁၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ ဗုဒၶဟူးသည္ ၄င္းရပ္တည္ရာ ၁၀-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္သို႔ နီးစပ္ေနျခင္းျဖင့္ ၄င္း ၁၀-တန္႔ဘာ၀အား နင္းေခ် ဖ်က္ဆီး လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသျဖင့္- ၁၂-တန္႔သခင္ ဗုဒၶဟူးသည္ အင္အား နည္းပါးေသာ အဆင့္သို႔ေရာက္႐ိွသြားရသည္။ ၁၀-တန္႔သည္ ဘ၀ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ တိုးတက္မွဳ၊ အလုပ္အကိုင္ Career ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳ Professional ကို တာ၀န္ယူေသာ ဘာ၀ျဖစ္၏။ ဤအေနအထား ေၾကာင့္ပင္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀ တိုးတက္လမ္းသည္ အဆံုးအ႐ံွဳးတို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္လာရပါေတာ့၏။

ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ဤဇာတာအတြက္ ၾကာသပေတးသည္ အင္အား အေကာင္းဆံုးၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ ဂရပ္တြင္ ၾကည့္ပါ။ ၾကာသပေတးသည္ ၃-တန္႔ဘာ၀ ၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္၍၊ ၁-တန္႔ဘာ၀ (လဂ္) တြင္ ရပ္တည္ထားသည္။ အင္မတန္ေကာင္း ေသာ အေနအထားျဖစ္၏။ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ Intelligence ျဖစ္၍၊ ၾကာသပေတးသည္ Wisdom ျဖစ္သည္။ စဥ္းစား ႏိုင္အား ေကာင္းေသာ သူျဖစ္၏။ အေတြးအေခၚ ျမင့္မား၏။ နပိုလီယန္၏ အဆိုအမိန္႔ မ်ားစြာ ႐ိွပါသည္။ သူ၏ အသိဥာဏ္ အဆင့္အတန္းကို သူ၏ အဆိုအမိန္႔မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒ ကို ေရးဆြဲ ျပဌာန္း ခဲ့ေသာ သူ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္ ကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ၾကာသပေတးသည္ ဇာတာ႐ွင္ ကိုယ္တိုင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၁-တန္႔ဘာ၀ (လဂ္) တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚ ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာ သူမ်ိဳး ျဖစ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။

အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ၾကာသပေတးသည္ ၃-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အေနျဖင့္ သည္ ၁-တန္႔တြင္ တည္ျခင္း၊ စရ ရာသီတြင္တည္ျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးတတ္ေသာ သူမိ်ဳးျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ကိုင္စရာ ႐ိွသည္တို႔တြင္ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ဤ အေနအထားသည္ အတန္းပညာ ထက္ လက္ေတြ႕ဘ၀ဆန္ေသာ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္ကို အမ်ားက အံ့ၾသရတတ္ ေသာ အေနအထား မ်ိဳးျဖစ္၏။ ကိစၥရပ္ တစ္ခု အေပၚတြင္ ေရဆံုးေရဖ်ား အထိ သိလိုမွဳ၊ စူးစမ္းမွဳတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားသူငါ တို႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ ေသာ လုပ္ငန္းကို လုပ္လွ်င္ ေသာ္မွ၊ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ပညာစသင္ စဥ္က ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အေနအထားတို႔ေၾကာင့္၊ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းကို သာ အားကိုးလိုေသာ အေျခအေနသို႕ ေရာက္လာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သည္။
သို႕ေသာ္လည္း ရန္သူျပိဳင္ဘက္ႏွင့္ ပါတ္သက္လွ်င္ ဇာတာ႐ွင္သည္ မည္သည့္ အခါမွ အ႐ံွဳးမေပးတတ္ေသာ သူျဖစ္သလို၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္။ (နပိုလီယန္သည္ ဗိုက္ေအာင့္ ဗိုက္နာပင္ မျဖစ္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ဟု ဆိုၾကသည္။) မိမိဘ၀ တြင္ အေရးပါသူမ်ားတြင္ မိမိ၏ ေမာင္ႏွမ မ်ားပါ၀င္ေနလိမ့္မည္။ ဇာတာ႐ွင္၏ အကို ဂ်ိဳးဇက္သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းတြင္ ႐ိွခဲ့သည္။
ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္၏ သခင္ျဖစ္ရာ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္အား လဂ္သခင္ ေသာၾကာမွ ၁၀၀% အတိအက် ျဖင့္ အျမင္ထပ္ျပဳထားျပန္ရာ- ၾကာသပေတးသည္ လြန္စြာ အင္အားေကာင္းသြားရသည္။
ထိုနည္းတူ ရဲရင့္ျခင္း၊ ဦးစီး ဦးေဆာင္ စတင္ျခင္း တို႔ကို တာ၀န္ယူေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀ မွာလည္း အင္အားေကာင္း သြားရျပန္ပါသည္။

ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ေသာၾကာသည္ အခ်စ္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သလို၊ ခရီး ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဤဇာတာတြင္ ေသာၾကာသည္ လဂ္သခင္ ၿဂိဳဟ္သည္။
လဂ္သခင္လည္း ျဖစ္၊ ခရီးၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ သည္ ခရီး႐ွည္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၉-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဥေရာပ- ႏွင့္ အေ႐ွ.အလယ္ပိုင္း တစ္ခြင္ မရပ္မနား ခရီးသြားေနခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။ ဤဇာတာအရ- ဇာတာ႐ွင္သည္ ရပ္ေ၀းေျမျခား မွ အိမ္ေထာင္ဘက္ ခ်စ္သူႏွင့္ အေၾကာင္း ပါတတ္သည္။ (မိဖုရားႀကီး ဂ်ိဳးဆက္ဖင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ မိဖုရား ေမရီ လူစီသည္ လည္းေကာင္း တနယ္ျခားသူမ်ား ျဖစ္ကာ- ခရီးသြားယင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။)
ထိုေသာၾကာသည္ ၄င္းရပ္တည္ရာ ၉-တန္႔ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား အတိအက် စီးနင္းထား၏။ ဤအခ်က္သည္ ေသာၾကာကို အင္အားေကာင္းေစေသာ အခ်က္လည္း ျဖစ္ေနသည္။ မိတ္ရာသီ၊ မိတ္န၀င္းကိုလည္း စီးနင္းထား၏။ လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာ အေနျဖင့္ ထိုသို႔ အင္အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အလြန္ေကာင္းသူ ျဖစ္ျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ မရခဲ့သူျဖစ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

စေန ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ဤဇာတာ အတြက္ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၅-တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္၍ ၁၀-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္၏။
ေလးနက္စြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အလုပ္လုပ္ ရာတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေလးေလး နက္နက္ လုပ္တတ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ဇာတာ႐ွင္ ေအာင္ျမင္ ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္၏။
တစ္ဖန္ ၅-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အေနျဖင့္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားက ေလးစားရေသာ ရာဇ ယုဂ္တစ္မ်ိဳးကို ရထားသည္။ သားေယာက္်ားထြန္းကား၏။ အသိဥာဏ္ ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ သူျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။
သို႔ေသာ္ ၁၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ ဗုဒၶဟူးသည္ စေန ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာ ၁၀-တန္႔ဘာ၀၏ အခ်က္အျခာ အလယ္မွတ္ ကို အတိအက် နီးပါး စီးနင္း တိုက္ခိုက္ထားျခင္းျဖင့္- စေနၿဂိဳဟ္၏ အင္အား ယုတ္ေလ်ာ့ ပ်က္စီးသြားရသည္။ အသက္ ရွည္မွဳ ကို အစိုးရေသာ စေနမွာ အင္အား ယုတ္ေလ်ာ႔သြားရသျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အသက္ ၅၂-ႏွစ္ အထိသာ ေနခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။

ဤဇာတာ၏ ထူးျခားခ်က္
ဤဇာတာ တြင္ ထူးျခားခ်က္တို႔ ႐ိွေန၏။ ၄င္းတို႔မွာ-
- ယူေရးနပ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတိုတို႔ ၃-လံုး မဟာႀတိဂံ ၾကံဳခ်ိန္တြင္ ေမြးလာသူျဖစ္ျခင္း။
- ထိုမဟာႀတိဂံ တြင္ စစ္ကို အစိုးရေသာ အဂၤါသည္ နီးစပ္စြာ ၀င္ပါေနျခင္း။
- ၿဂိဳဟ္အားလံုးသည္ မေကာင္းေသာ ဘာ၀တို႔တြင္ ရပ္တည္မွဳ မ႐ိွျခင္း။
- စစ္ဧကရာဇ္ဟု ဆိုျငားလည္း- ရက္စက္တတ္ေသာ သေဘာ သဘာ၀ အရိပ္အေယာင္ တို႔ကို မျမင္ရသည့္ အျပင္၊ ဇနီးႏွင့္ ေဖာက္ျပန္သူတို႔ကိုပင္ အျပစ္မေပးခဲ့ေသာ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ႐ိွခဲ့ျခင္း
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၁) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၂) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၃) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၄) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၆) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

3 comments:

kopakhan said...

မွတ္သားလွ်က္ပါ ဆရာခင္ဗ်ာ။
ကိုပခန္း

KT said...

ဆရာ႐ွင့္-
ယခုလို မိုးတားနည္းနဲ႔ နပိုလီယန္ရဲ႕ဇာတာကို သံုးသပ္ျပသြားတာ အရမ္း စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းပါတယ္။ ဆရာေပးပို႔လိုက္တဲ့ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္းကို ရ႐ိွပါၿပီ။ ကၽြန္မရဲ. စိတ္၊ စ႐ိုက္နဲ႔ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ေတြကို သံုးသပ္သြားတာ- အတိုင္းသား ထင္႐ွားမွန္ကန္လွပါတယ္။ ဆရာ ေပးတဲ့ အၾကံဥာဏ္ အတိုင္းလည္း လိုက္နာပါ့မယ္။ ကၽြန္မ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အခုလို ကူညီေပးေစလိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ ေလးစားစြာျဖင့္ KT

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

မ KT သို႔-
အခုလို ကြန္မန္႔ေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မ KT ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြကို ကူညီေပးဘို႔ ဆႏၵ႐ိွေပမယ့္- အခုအခါ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္- ေဟာေျပာေပးမွဳေတြကို ေလွ်ာ့ၿပီး ျမန္မာ မ်ားအတြက္ပဲ သီးသန္႔ ေဟာစာတမ္းေရးေပးဘို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ အေသးစိတ္ေၾကညာ ေပးပါ့မယ္။ ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

Post a Comment