Saturday, November 13, 2010

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံႏွင့္ ေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း ၄)

နပိုလီယံ ေမြးဖြားျခင္း။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အတူ- စစ္ေျမျပင္သို႔ ကိုယ္၀န္ႀကီးႏွင့္ လိုက္ပါသြားခဲ့ေသာ နပိုလီယန္၏ မိခင္သည္ စစ္ေျမျပင္မွ- ကိုယ္ေလး လက္၀န္ႀကီးႏွင့္ အေျပးအလႊား ျပန္ေျပးလာယင္း- အိပ္ခန္း ထဲသို႔ပင္ မေရာက္ေသးပဲ- အိမ္ေ႐ွ.ၾကမ္းျပင္ ေပၚတြင္ပင္ ခယ္မ ျဖစ္သူ၏ အကူအညီ ျဖင့္ နပိုလီယန္ အား ေမြးဖြား လိုက္ရသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ထိုေန႔သည္ကား- ၁၇၆၉-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅-ရက္ ျဖစ္၍ ေမြးဖြားရာ ေဒသမွာ ျပင္သစ္ျပည္ပိုင္၊ အက္ဂ်ာ စီယို ၿမိဳ. ျဖစ္သည္။ အဂၤါသား ျဖစ္၏။
အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္ အမ်ားစု မီွျငမ္းတြက္ခ်က္ၾကသည့္ Astro data bank က ေပးေသာ ေမြးခ်ိန္မွာ နံနက္ ၁၁း၃၀ ျဖစ္၍၊ MOTAA နည္းစနစ္ အရ- ျပန္လည္ စစ္ေဆးေသာ အခါတြင္ နံနက္ ၁၁း၃၄ ျဖင့္ မွသာ ၄င္း၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ကိုက္ညီ သျဖင့္ ယခု ဇာတာကို နံနက္ ၁၁း၃၄ ျဖင့္ သာ စစ္ေဆးထားပါသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ တူလဂ္ ၁၆း၃၀ ျဖစ္၍၊ မကာရစန္း ၈း၁၉ ျဖစ္သည္။ (အေနာက္တိုင္းနည္း သာယန မူ ျဖင့္ တြက္သူမ်ားက- ၿဗိစာၦလဂ္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၄င္းသည္ နိယာယန ႏွင့္ သာယန မူတို႔၏ ကြာျခားခ်က္ ျဖစ္ေသာ အာယန အံသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

ေကာင္းကင္ ေျမပံုထူးျခားခ်က္။


အလြန္ထူးျခားေသာ သူမ်ားတြင္ အလြန္ထူးျခားေသာ ေကာင္းကင္ ၿဂိဳဟ္တို႔ ရပ္တည္မွဳ အေနအထားမ်ား ႐ိွေနစျမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နပိုလီယန္ ၏ ဇာတာအား မသံုးသပ္ခင္- အျခားေသာ ထူးျခားေသာ ၿဂိဳဟ္အေနအထား တစ္ခုကို တင္ျပ လိုပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ေကာင္းကင္ေျမပံုမွာ ဘီစီ ၅၇၅ -ခုႏွစ္တြင္ တည္႐ိွခဲ့ေသာ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို တို႔- ၃-ခု ဆိုင္ေသာ အေနအထားပင္ ျဖစ္သည္။ အင္မတန္ ေႏွးေကြးစြာ သြားတတ္ေသာ ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီး တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး ဤသို႔ မဟာႀတိဂံ ပံုစံ အေနအထား ျဖစ္ေသာ ကာလသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမွ ဆံုလာတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။
ယူေရးနပ္စ္ ၿဂိဳဟ္သည္ ေနအား တစ္ပါတ္ ပါတ္မိရန္ အတြက္ ၈၄-ႏွစ္ ၾကာသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရာသီ တစ္ခု တြင္ အၾကမ္းပ်င္း ကာလ ၇-ႏွစ္ၾကာသည္။ နက္ပ္ကၽြမ္းသည္ ေနအား တစ္ပါတ္ ပတ္မိရန္ ၁၆၅-ႏွစ္ ၾကာသည္။ တစ္ရာသီတြင္ ၁၄-ႏွစ္ နီးပါးေနသည္။ ပလူတိုသည္ တစ္ပါတ္ အတြက္ ၂၄၈ ႏွစ္ၾကာသျဖင့္ တစ္ရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ် ၂၁-ႏွစ္ခန္႔ ေနသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ထိုကာလ ဘီစီ ၅၇၅-၏ အနီးနား ဆယ္စုႏွစ္ ကာလမ်ား အတြင္းတြင္ ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီး ၃-ခု၏ တည္ေနရာ အေနအထားမွာ ဖိုခေနာက္ဆိုင္- အတိအက်နီးပါးပင္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။


ထိုကာလ ပါတ္၀န္းက်င္ တြင္ ေမြးဖြားေပၚေပါက္ခဲ့သူမ်ားကို ၾကည့္လိုက္မည္ ဆိုလွ်င္-
အေတြးအေခၚ ပညာ႐ွင္ ႀကီး ကြန္ျဖဴး႐ွပ္စ္ကို ဘီစီ ၅၅၁-တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေတာက္တယ္က်င္း ကို ေရးသားခဲ့ေသာ တ႐ုပ္ တာအို ၀ါဒကို စတင္ ခဲ့သူ ပညာ႐ိွႀကီး ေလာင္ဆူး သည္ ဘီစီ ၅၇၀ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သခ်ၤာပညာ႐ွင္ ႀကီး ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ (Pythagorus) သည္ ဘီစီ ၅၈၀ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
ျမတ္စြာ ဘုရား႐ွင္သည္ ဘီစီ ၅၆၃ (သမိုင္းပညာ႐ွင္မ်ား အဆိုအရ)၊ အခ်ိဳ႕က ဘီစီ ၅၈၇- စက္တင္ဘာလ ၁၅-ရက္ (အခ်ိဳ.ပညာ႐ွင္မ်ား အဆိုအရ)၊ မဟာ ဗုဒၶ၀င္အရ ဆိုလွ်င္ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခုႏွစ္ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ ဟု ဆိုထားပါသည္။
ထို ပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ား ေမြးဖြားေပၚေပါက္ခ်ိန္ႏွင့္ အထက္ပါ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၃-လံုး ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ျဖစ္ေနေသာ ကာလ သည္ တိုက္ဆိုင္မွဳ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသလား။
သာမာန္ လူေတာ္မ်ားသည္ မိမိသက္တမ္းကာလ အတိုင္းအတာ - အမ်ားဆံုး အားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ ကာလမွ်သာ အမည္ထင္႐ွား တတ္ၾကေသာ္လည္း- အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ မည္မွ် ကာလ ၾကာေအာင္ ထင္႐ွားခဲ့ၾကပါသနည္း။ မည္သို႔ ပံုစံျဖင့္ ထင္႐ွားခဲ့ ၾကပါသနည္း။ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔ေသာ အေနအထား ႐ိွသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ေဆြေႏြးျခင္း မျပဳေတာ့ပဲ- စာဖတ္သူတို႔ ကို အသိေပး႐ံုမွ်သာ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ အေ႐ွ.တိုင္း ေ၀ဒပညာ႐ွင္ မ်ားသည္- ကမာၻႏွင့္ လြန္စြာ အလွမ္းကြာေ၀းေသာ- သာမာန္ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ထို ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၃-လံုး အား လူတစ္ေယာက္၏ ဇာတာကို စစ္ေဆးရာတြင္ ထည့္တြက္ ၾကျခင္း မ႐ိွပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီးမ်ား၏ ဆက္စပ္လႊမ္းမိုးမွဳသည္- ကမာၻႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွေနသျဖင့္ Mundane Astrology တြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။

နပိုလီယန္ ၏ ဇာတာ။

ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို တို႔- ကိုပါ ထည့္သြင္း၍- နပိုလီယန္၏ ဇာတာကို ဖြဲ႕လိုက္မည္ ဆိုပါက ေအာက္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေနအထား ပံုစံ မ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ညာဘက္ ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပံုသည္ AutoCAD ျဖင့္ ဒီဂရီ အတိအက် ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ပံုျဖစ္ပါသည္။


ေအာက္တြင္ ဆက္လက္၍ မိုးတား MOTAA သမား႐ိုးက် ႀတိစကၠ ဇာတာပံုစံကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤဇာတာ စက္ ၃-ခုတြင္မူ ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီး ၃-လံုးအား မေဖၚျပေတာ့ပါ။


နပိုလီယန္၏ ဇာတာကို ေ႐ွးက်မ္းအလာ ယုဂ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။

ယုဂ္ - (တနည္းအားျဖင့္ ေယာဂ) ဟု ေခၚေသာ ဤ အသံုးအႏွဳန္းသည္ Planetary combination ကို ဆိုလိုပါသည္။ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္ ပူးလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ျမင္လွ်င္၊ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွလွ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္ ဟူေသာ ပံုေသ ေဟာခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ ထင္႐ွားေစရန္မွာ- ဇာတာ႐ွင္တြင္ ေကာင္းေသာ ယုဂ္မ်ား ႐ိွေသာ္လည္း- ထိုယုဂ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထုိၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား အေပၚတြင္ မူတည္၍သာ- အထက္ပါ ယုဂ္ ေဟာခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ွင္းလင္း ေအာင္ ထပ္ေျပာပါမည္- ယုဂ္ေဟာခ်က္မ်ားအရ- ဇာတာ႐ွင္တြင္ မင္းျဖစ္ေစတတ္ေသာ ယုဂ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရာဇယုဂ္ ၄-ခု၊ ၅-ခု ရ ေနသည္ ျဖစ္ပါေစ- ထိုယုဂ္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္အားမေကာင္းပါက- ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ ႀကီးမားေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အေနအထားသို႔ မေရာက္လာႏိုင္ပါ။ ရာဇယုဂ္ ၁-ယုဂ္ ထဲပင္ ျဖစ္ပါေစ- ထိုယုဂ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္အား အလြန္ ေကာင္းေနပါက- ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ ႀကီးက်ယ္ ထင္႐ွားသူ ျဖစ္ပါမည္။
မိုးတား MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ မစစ္ေဆးခင္- ေ႐ွးက်မ္းအလာ ယုဂ္အေဟာမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျပပါမည္။ သို႔ေသာ္ ယုဂ္မ်ားကို ေတြ႕တိုင္း မွန္ကန္သည္ဟု မယူဆပဲ- သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား အလိုက္၊ လႊမ္မိုးမွဳ အေနအထားတို႔ ျဖင့္ စိစစ္သံုးသပ္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

ရာဂ်ဴးေယာဂ
လဂ္သည္ စရ ဘာ၀ ရာသီတြင္ တည္လွ်က္- အျခားၿဂိဳဟ္ အမ်ားတို႔သည္ လည္း စရ ဘာ၀ ရာသီတြင္ တည္ေနၾကလွ်င္- ရာဂ်ဴး ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(ၿဂိဳဟ္ ၉-လံုးအနက္ - စေန၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ တနလၤာ ၄ လံုးသည္ စရ ရာသီတြင္ တည္ေနၾကသျဖင့္ ဤေယာဂကို ရျခင္း ျဖစ္သည္။)
ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားၿပီး၊ အမည္ေက်ာ္ၾကားရန္၊ ေအာင္ျမင္ ရန္တို႔ အတြက္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လွည့္လည္သြားလာမည္။ ခရီးသြားရျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္၍ အေျခအေနလိုက္ သင့္ေတာ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း႐ိွသည္။ အေတြးအေခၚ အသိဥာဏ္သည္ "အ႐ွင္" ျဖစ္ေနလွ်က္ တံခါးဖြင့္၀ါဒ ႐ိွသည္။ သို႔ေသာ္ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ စ႐ိုက္၊ အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ စိတ္ဓါတ္၊ အျမဲ ယံုၾကည္ထား၍ မရေသာ အေနအထားႏွင့္ တစ္စံုတစ္ခုကို စြဲျမဲစြာ ကိုင္တြင္ မထားတတ္မွဳတို႔ေၾကာင့္ အစဥ္အျမဲ လိုလို ႐ုန္းကန္ လွဳပ္႐ွားေနရျခင္း ႏွင့္ ခိုင္ျမဲေသာ ဥစၥာ၊ စည္းစိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္ တို႔ကို ေရ႐ွည္ မရထားႏိုင္ပါ။

ဂဇ ေကသရီေယာဂ (၁)
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္.တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(ယခု ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္.အကြာတြင္ တည္သျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွျခင္း ျဖစ္သည္။ နပိုလီယန္ ၏ မူလဇာတာတြင္ ၾကာသပေတး သည္ အင္အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဤယုဂ္သည္ ထင္႐ွားစြာ အက်ိဳးျပဳရျခင္း ျဖစ္သည္။)
ဂဇ ဆိုသည္မွာ ဆင္ကို ဆိုလို၍ ေကသရီသည္ ျခေသၤ့ကို ဆိုလိုသည္။ ဆင္ႏွင့္ ျခေသၤ့တို႔သည္ ေတာေတာင္ အလယ္တြင္ လြန္စြာထင္႐ွား၍ အျခားေသာ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေၾကာက္႐ြံ.ေလးစားျခင္းကို ရ႐ိွသကဲ့သို. ၄င္းတို႔သည္ လူအမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း၊ အၾကံေပးတတ္ျခင္း၊ ၾသဇာ အာဏာၾကီးမားျခင္း တို႔တြင္ ထင္႐ွားသည္။ ေသဆံုး ျပီးေနာက္ အခိ်န္ၾကာျမင့္ေသာ ကာလ အထိ ၄င္းတို႔၏ အမည္မွာ ၾကာရွည္စြာတည္တံ့သည္။ မွတ္ခ်က္၊ ဂဇေကသရီ ယုဂ္ကို ေတြ.႐ိွပါက ၄င္းကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကမၼဓ႐ုမယုဂ္ (Kemadruma Yoga) ၊ (တနလၤာ၏ ေဘးဘယ္ညာ ႏွစ္ဘက္စလံုး တြင္ တနဂၤေႏြမွ လြဲ၍ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မွ မ႐ိွေသာယုဂ္) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။
အကယ္၍ ကမၼဓ႐ုမ ယုဂ္ ကို ေတြ.ခဲ့ပါလွ်င္ လည္း ၄င္း၏ အဆိုးကို ပ်က္ျပယ္၍ ေကာင္းျခင္းကို ျပန္လည္ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ကာလပဓ႐ုမယုဂ္၊ (Kalpadruma Yoga) (လဂ္မွ ကိန္းအိမ္တို႔တြင္ ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း ေယာဂ) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။

ဂဇ ေကသရီေယာဂ (၂)
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္.တြင္ ရပ္တည္ ေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
(ယခု ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္.အကြာတြင္ တည္သျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွျခင္း ျဖစ္သည္။)
ဤအမ်ိဳးအစား ဂဇ ေကသရီေယာဂ ကိုရသူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀တက္လမ္း ႐ိွမည္။ ထင္႐ွားေသာ ရာထူးဂုဏ္ျဒဗ္ ႏွင့္ ၾကြယ္၀ျခင္း ႐ိွမည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားသည္။ ဘာသာေရး ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဇနီးသားသမီး မ်ားကို စြန္႕လႊတ္ၿပီး သီးသန္႔ ေနရတတ္သည္။

ဥတၱမဓိ ဓနေယာဂ
တနလၤာ သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ အေပၸါကလိမ အိမ္ (၃၊၆၊၉၊၁၂ တန္.တို႔တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(တနလၤာသည္ တနဂၤေႏြမွ ၆-တန္႔တြင္ တည္ေသာေၾကာင့္ ဤေယာဂကို ရသည္။ နပိုလီယန္၏ ဇာတာတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ အင္အားနည္းသျဖင့္ ဤယုဂ္သည္ သိပ္အက်ိဳးမျပဳေသာ ယုဂ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။)
ဤေယာဂ ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ၾကြယ္၀ျခင္း၊ ေလ့လာ သင္ၾကားမွဳတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ နာမည္ၾကီးျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။

ေ၀ါသွ်ိ ေယာဂ
တနလၤာမွ လြဲ၍ အျခားၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(ဤဇာတာတြင္ စေန ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး တို႔သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွထားသည္။)
ဤေယာဂတြင္ ေသာမၿဂိဳဟ္ အေနအထား ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ကန္.သတ္မွဳ မ႐ိွျခင္း၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ ႐ိွျခင္း၊ သင္ၾကား ေလ့လာရာတြင္ ထက္ျမက္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းအင္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းရည္ကို အစြမ္းကုန္သံုးတတ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေအာက္ကို ေငးေလွ်ာက္တတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ေဗာသွ်ိ ေယာဂ (ၿဂိဳဟ္ဆိုး)
တနလၤာမွ လြဲ၍ အျခား ပါပၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(သမား႐ိုးက် ဇာတာ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ စေန အား ၿဂိဳဟ္ဆိုး အျဖစ္ျဖင့္ ယူဆၾကေသာ္လည္း- ဗုဒၶဟူးသည္ ၁၂-တန္႕ သခင္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ - ၿဂိဳဟ္ဆိုးရပ္ေသာ သေဘာကို မိုးတားမွ ယူဆသည္။ ဤယုဂ္ ေဟာခ်က္သည္ မမွန္ကန္ပါ။)
ဤေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ရက္စက္ တတ္ေသာ သဘာ၀ ႐ိွသည္။ အက်ည္းတန္ ေသာ ႐ုပ္႐ိွ၍၊ တဏွာရာဂ က်ဴးကာ၊ ဥာဏ္နည္း တတ္သည္။

ေဗာသွ်ိ ေယာဂ (ဗုဒၶ)
ဗုဒၶဟူး သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(သမား႐ိုးက် နည္းျဖင့္ ဗုဒၶဟူးအား ၿဂိဳဟ္ေကာင္း အျဖစ္ယူဆၿပီး- မေကာင္းေသာ ဘာ၀ျဖစ္ေသာ ၁၂-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဤေဟာခ်က္ကို က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ ဤယုဂ္ ေဟာခ်က္သည္ မမွန္ကန္ပါ။)
ဤေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ဆင္းရဲ ေသာ အသြင္ျဖင့္ သာ ေနရတတ္၍၊ က်န္းမာ ေရးခ်ိဳ.တဲ့ကာ- အ႐ွက္နည္း တတ္သည္။

ေ၀ါသွ်ိ ေယာဂ (သွ်ာနီ)
စေန သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္႔ တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
ေ၀ါသွ်ိေယာဂ ဤအမ်ိဳးအစားကို ရျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အျခားသူတို႔၏ ဇနီးတို႔ အေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားတတ္ျခင္း၊ ၾကင္နာတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွျခင္း၊ ပင္ပန္းေသာ ရင့္က်က္ေသာ အသြင္သ႑ာန္ ႐ိွျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

အမလ (ၾကတၱရိ) ေယာဂ
တနလၤာ မွ ၁၀-တန္႔တြင္ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးရပ္တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂)
(ယခု ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္.အကြာတြင္ တည္သျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးသည္ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္သာ မက- ၃-တန္႔သခင္ အျဖစ္ ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေယာဂသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေနအထားကို ျဖစ္ေစသည္။)
ဤေယာဂ ရထားေသာ ဇာတာ႐ွင္အား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲတို႔မွ ခ်ီးေျမွာက္၍၊ ႐ုပ္၀တၳဳ ခ်မ္းသာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ားႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ကူညီတတ္ျခင္း၊ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ အမည္ေက်ာ္ၾကားမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ ဆိုသည္မွာ။
ဇာတာ႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမွဳ၊ ဘုန္းတန္ခိုး အာဏာ ႀကီးမား ႏိုင္မွဳ တို႔႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးေသာ အခါတြင္ နကၡတၱ ပညာ႐ွင္တို႔သည္ ရာဇ ေယာဂ ကို စစ္ေဆးၾကရေလ့ ႐ိွပါသည္။
ေလ့လာ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအရ- ရာဇယုဂ္ ရႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ား မ်ားစြာ႐ိွေနရာ- လူတိုင္း လိုလိုပင္- ရာဇယုဂ္ တစ္မ်ိဳး မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးရထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္- အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ဇာတာ႐ွင္တြင္ ရာဇယုဂ္ ၄-ခု၊ ၅-ခု ရ ေနသည္ ျဖစ္ပါေစ- ထိုယုဂ္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္အားမေကာင္းပါက- ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားသူ အေနအထားသို႔ မေရာက္လာႏိုင္ပါ။ ရာဇယုဂ္ ၁-ယုဂ္ ထဲပင္ ျဖစ္ပါေစ- ထိုယုဂ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္အား အလြန္ ေကာင္းေနပါက- ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ ႀကီးက်ယ္ ထင္႐ွားသူ ျဖစ္ပါမည္။ ဤသည္ကိုပင္ ေ႐ွးက်မ္းမ်ားက မင္းအျဖစ္ ရသည္ဟု သတ္မွတ္ထား သျဖင့္ ရာဇ ေယာဂ ဟု အမည္သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤရာဇ ေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾသဇာအာဏာ ၾကီးမားျခင္း၊ မင္းအစိုးရ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ကဲ့ သို. အာဏာ႐ိွျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၁)
၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ သည္ ၇-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၁၀-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ တို႔အနက္မွ တစ္ခုခုကို ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳျခင္း၊ တစ္ဖန္ ၄င္းတို႔ မွ လည္း ၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ အား အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္။
(၁၀-တန္.သခင္ တနလၤာသည္ ၅-တန္႕သခင္ စေန ႏွင့္ သမသတ္တြင္ တည္လွ်က္- တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး ၈၂% ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ျမင္ထားသည္။)

ရာဇေယာဂ (၂)
လဂ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ သို.မဟုတ္ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္ သည္ လဂ္ သို.မဟုတ္၊ ၄-တန္႔ သို.မဟုတ္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္ဟု ျဗိဳ.ဟစ္ဇာတက ပရာသရ ေဟာရသွ်တၱရ က်မ္းတြင္ ျပဆိုထားသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၃၈)
(၅-တန္.သခင္ စေန သည္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ထားသည္။)

ရာဇေယာဂ (၃)
ကိတ္ သည္ ကိန္း (သို.မဟုတ္) ၾတိေဂါဏ အိမ္တြင္ တည္ကာ ကိန္း (သို.မဟုတ္) ၾတိေဂါဏ သခင္ႏွင့္ ပူးေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၃၆၊၁၇)
(ကိတ္သည္ ၉-တန္႔ ႀတိေဂါဏ အိမ္တြင္ တည္၍ အိမ္႐ွင္ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာႏွင့္ ပူးသည္။ ေသာၾကာသည္ ၿပိႆတြင္ ထိုရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ျဖစ္ေသာ္လည္း- သခင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဤရာဇေယာဂသည္ အင္အားမေကာင္းပါ။)

ရာဇေယာဂ (၄)
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္းရာသီပိုင္ အိမ္႐ွင္ၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၾတိကုန္း အိမ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁၊၅၊၉) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၉၊၂၈)
(တနလၤာသည္ မိန္န၀င္းကို စီးနင္းထားသျဖင့္ မိန္ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ၾကာသပေတးသည္ လဂ္ႏွင့္ အတူပူးတြဲ ေနသည္။)

ရာဇေယာဂ (၅)
ၾကာသပေတး၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ (သို.မဟုတ္) တနလၤာ တို႔သည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္ကာ မိတ္ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ျမင္ျခင္း ကို ရ႐ိွ ထားလွ်က္- ေနေလာင္ ခံရျခင္းလည္း မ႐ိွပါက- ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (မူလက်မ္းရင္းကို မသိရပါ။)
(ေသာၾကာသည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္၍ ေနေလာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ ၾကာသပေတးမွ အျမင္ အနည္းငယ္ ရထားသည္။)
ဤဇာတာ႐ွင္သည္ လြန္စြာႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသား သို႔မဟုတ္ အမ်ား၏ ၾကည္ညိဳျခင္း ခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္မည္ ဟု ဆိုထားသည္။

အျခားေသာ ယုဂ္ (ေယာဂ) မ်ား။

သာရိရ သုကၠရ ေယာဂ
လဂ္သခင္၊ ၾကာသပေတး (သို.မဟုတ္) ေသာၾကာ တို႔သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၂၊၉၈)
(ၾကာသပေတးသည္ ၁-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဤေယာဂကို ရထားသည္။ နပိုလီယန္ ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ အင္အား ေကာင္းသျဖင့္ ဤယုဂ္သည္ အက်ိဳးထင္႐ွားရျခင္းျဖစ္သည္။)
ဤေယာဂကို ရပါက- အသက္႐ွည္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ဒဟထုလယ ေယာဂ
ၾကာသပေတးသည္ လဂ္တြင္ တည္ေနျခင္း (သို.မဟုတ္) ေရရာသီမွ ေန၍ လဂ္ကို ျမင္ေနျခင္း ႐ိွပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၂၊၈၇)
(နပိုလီယန္၏ ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ ၁-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဤေယာဂကို ရထားသည္။)
ဇာတာ႐ွင္ တြင္ ေတာင့္တင္းေသာ ကိုယ္ခႏၶာ႐ိွမည္ ဟု ဆိုထားသည္။

၀ါဟန ေယာဂ
လဂ္သခင္သည္ ၄-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ သို.မဟုတ္ ၁၁-တန္႔ တြင္ တည္လွ်င္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၆၂)
(လဂ္သခင္ ေသာၾကာသည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္သည္။)
ဇာတာ႐ွင္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ မည္ ဟုဆိုထားသည္။

ဧက ပုတၱရေယာဂ
၅-တန္႔သခင္သည္ ကိန္း သို.မဟုတ္ ၾတိကုန္း အိမ္တြင္ ရပ္တည္လွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
(၅-တန္႔သခင္ စေနသည္ ကိန္းအိမ္ျဖစ္ေသာ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္သည္။)
ဇာတာ႐ွင္တြင္ သား (သို.မဟုတ္) သမီး တစ္ေယာက္သာ ထြန္းကားတတ္သည္ ဟုဆိုထားသည္။

ကမၼ ဒ႐ုမ ေယာဂ
ၾကာသေပတး၊ စေန ႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေနၾကလွ်င္ (သမၺဴေဟာရ ပရကသွ် က်မ္း ၁၄။၁၃)
(ၾကာသပေတးသည္ ၁-တန္႔၊ စေန သည္ ၁၀-တန္႔၊ တနလၤာ ၄-တန္႔တြင္ တည္ေနၾကသည္။)
ဇာတာ႐ွင္သည္ သူ၏ေမြးရာ ဇာတိေျမကို - ကံအေၾကာင္းမလွမွဳတို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ခြာရတတ္သည္။

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးသည္ နပိုလီယန္၏ ဇာတာကို ေ႐ွးက်မ္းလာ ယုဂ္ ေခၚ ေယာဂ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ စစ္ေဆးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၁) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၂) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၃) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၅) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment