Tuesday, November 9, 2010

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံႏွင့္ ေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း ၃)

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၃)
မူလ အစက- အပိုင္း ၃-တြင္ နပိုလီယန္၏ ဘ၀တစ္သက္တာ ကံၾကမၼာတို႔ကို မိုးတားနကၡတၱေ၀ဒ နည္းျဖင့္ သံုးသပ္ပံုတို႔ကို ေရးသားရန္ ရည္႐ြယ္ ထားေသာ္လည္း- နပိုလီယန္၏ ဘ၀ႏွင့္ ခံစားရမွဳတို႔ကို စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ နားလည္ထားၿပီးမွ- နကၡတ္ပညာျဖင့္ သံုးသပ္ပံုကို ဖတ္မိလွ်င္ ပို၍ အက်ိဳး႐ိွႏိုင္မည္ကို ေတြးမိသျဖင့္- နပိုလီယန္သည္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳး ျဖစ္သနည္း ႏွင့္ သူဘ၀ ႏွင့္ ခံစားမွဳ တို႔ကို ဦးစြာ ေရးသား ေပးလိုက္ရပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္- ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သမိုင္း ႏွင့္ ရာဇ၀င္တို႔မွ အခ်က္အလက္ တို႔ကို ေလ့လာခဲ့ၾက ရာတြင္- ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ အလိုက္ မည္သည့္ ဘုရင္၊ မည္သည့္ႏွစ္တြင္ နန္းတက္၊ အသတ္ခံရ စသျဖင့္ သိခဲ့ေသာ္လည္း- သူတို႔၏ ဘ၀တြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရေသာ ခံစားမွဳ- ပါတ္၀န္းက်င္တို႔မွ ၄င္းတို႔အား ျပဳျပင္ေပးသြားေသာ ဘ၀ သင္ခန္းစာ အယူအဆ ျဖစ္ပ်က္ပံုတို႔ မသိခဲ့ၾကသျဖင့္- ထိုသူသည္ သူရဲေကာင္း၊ ထိုသူသည္ လူသတ္သမား၊ ထိုသူသည္ သစၥာေဖါက္ဟူ၍ အလြယ္ ယူဆ နားလည္ ထားတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

နပိုလီယံ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲ

-  နပိုလီယံသည္ ဧကရာဇ္ ဘြဲ.ထူးကို သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ အားထုတ္မွဳ ျဖင့္ ရယူခဲ့သူျဖစ္သည္။
-  သူသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကိုသာ ဘုရား အျဖစ္ ကိုးကြယ္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။
-  သူ၏ ေအာင္ျမင္မွဳသည္ အိပ္မက္ တစ္ခုပမာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
-  သူသည္ အဆိုးမ်ားစြာကို ဖန္တီးခဲ့သူ ျဖစ္သည္ကို အမ်ားစုက သံသယ သိပ္မ႐ိွၾက၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ အမ်ားစု သိပ္မသိၾက။
-   ရည္႐ြယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မရည္႐ြယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ သူ႔ေၾကာင့္- စပိန္၊ ေပၚတူဂီ ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။
-   ဆင္းရဲသား ျပည္သူတို႔ကို ဂုတ္ေသြးစုတ္ အျမတ္ထုတ္ေနၾကေသာ ေျမပိုင္႐ွင္ မ်ား၊ ၿမိဳ႕စား၊ နယ္စား ဆိုသူမ်ားကို သူေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။
-  သူသည္ ေဆး႐ံုမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္ႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။
-  ဤသည္မွာ နပိုလီယန္ လုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း- လူအမ်ားေသခဲ့ၾကရျခင္းသည္ သူ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာလည္း တစ္ဘက္မွ မွန္ေနပါသည္။
သူသည္
 ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းကို အက်ဥ္းခ်ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။
 သူသည္ ဆံုးျဖတ္မာေက်ာသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ခြင့္လႊတ္တတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။
 သူသည္ လြန္စြာ ခ်စ္တတ္ေသာ အသည္းႏွလံုးပိုင္႐ွင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အခ်စ္ကို မယံုတတ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။


အသည္းကြဲ ခဲ့ရ တဲ့ဲ နပိုလီယံ
၁၇၇၉-ခုႏွစ္ တြင္ နပိုလီယန္သည္ ေနာင္တြင္ သူ၏ မိဖုရားႀကီး ျဖစ္လာမည့္ ဂ်ိဳးဇက္ဖင္း ကို ေတြ႕႐ိွခဲ့သည္။ ဂ်ိဳးဇက္ဖင္းသည္ ထိုစဥ္က အပ်ိဳစင္တစ္ဦး မဟုတ္ေတာ့ပဲ- ကေလး ၂-ေယာက္ မိခင္ ျဖစ္၍ နပိုလီယန္ထက္ ၆-ႏွစ္ ႀကီးသည္။ အသံုးအစြဲ လက္ႀကီးသူ တစ္ဦးဟု ထင္႐ွားသူျဖစ္၏။ နပိုလီယန္ ႏွင့္ မေတြ႕ခင္က ဂ်ိဳးဇက္ဖင္း ကို အမ်ားက “႐ို႕စ္” ဟုသိထားၾကေသာ္လည္း- နပိုလီယန္ ကမူ သူမအား ဂ်ိဳးဇက္ဖင္း ဟု ေခၚရန္ ပိုႏွစ္သက္သည္။ သူမ က ထိုအမည္ကို လက္ခံခဲ့၍ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ သူမ အမည္မွာ ဂ်ိဳးဇက္ဖင္း ဟု တြင္သြားခဲ့သည္။

ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ နပိုလီယန္မွ ဂ်ိဳးဇက္ဖင္း ထံသို႔ ေရးခဲ့ေသာ စာတြင္

“အခ်စ္ရယ္.. ကိုယ္ဟာ အခ်စ္ေၾကာင့္ ႏိုးၾကားခဲ့ရပါတယ္။ မေန႕ညက မင္းနဲ႕ ေတြ.ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ မင္းရဲ. ႐ုပ္သြင္၊ နဲ. အမွတ္တရ ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ. ခံစားမွဳ ေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ အာ႐ံု ငါးပါးကို အနားမေပး ေတာ့ပါဘူး.. ”
ဟူ၍ ေရးသားခဲ့သည္။
၁၇၉၆-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ နပိုလီယန္သည္ ေနာင္တြင္ သူ၏ မိဖုရားႀကီး ျဖစ္လာမည့္ ဂ်ိဳးဇက္ဖင္း ကို ခ်စ္ခြင့္ပန္ခဲ့ၿပီး. ၁၇၉၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၉-ရက္တြင္ သူတို႔လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
လက္ထပ္ၿပီး ၂-ရက္အၾကာတြင္ နပိုလီယန္သည္ ခ်စ္စ၊ ခင္စ၊ ၾကင္နာစ ဇနီးသည္ကို ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ရၿပီး- အီတလီ႐ွိ ျပင္သစ္ တပ္မ်ားကို ဦးစီးရန္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ရသည္။ ခြဲခြာ ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ နပိုလီယန္သည္ ခ်စ္ဇနီး ထံသို႔ အလြမ္းေျပစာမ်ား အဆက္မျပတ္ ေရးသားခဲ့သည္။
၁၇၉၇-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာ တစ္ေစာင္ တြင္
“သဘာ၀ တရားႀကီးက ေပးထားခဲ့တဲ့ အခ်စ္၀ိညာဥ္၊ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ ရသာ၊ အလွအပ ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူေလးေရ….ကိုယ့္ရဲ. ႏွလံုးသားကို လွဳပ္႐ွားႏိုင္၊ စိုးမိုး ႏိုင္သူဟာ မင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ.. မင္းသာလွ်င္ .. မင္းပိုင္တဲ့ အင္ပိုင္ယာ ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္ ႏွလံုးသားကို ဘယ္လို…အုပ္စိုး ရမယ္ ဆိုတာ အသိဆံုးရယ္ပါ..”

သို႔ေသာ္-- ထိုကာလမ်ား အတြင္းတြင္ ျပင္သစ္ျပည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္က်န္ေနခဲ့သူ ဂ်ိဳးဇက္ဖင္း သည္ ႐ုပ္ရည္ ေခ်ာေမာေသာ ဒု-ဗိုလ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သူ ဟစ္ပိုလိုက္တ္ ခ်ားလ္စ္ (Hippolyte Charles) ဆိုသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖါက္ျပန္မွဳ ဇတ္လမ္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ထိုသတင္း သည္ ၁၇၉၈ -မတ္လ ၁၇-ရက္ေန.တြင္ နပိုလီယင္ နားသို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့၍- ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်ည္း ေဒါသ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း- ဤစကားတို႔သည္ မလိုသူတို႔၏ ေခ်ာက္တြန္းေသာ စကားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္ ဟူေသာ ဂ်ိဳးဇက္ဖင္း ၏ စကားေၾကာင့္ နပိုလီယန္သည္ မည္သူ႔ ကိုမွ် အျပစ္မယူခဲ့။
ဇနီးသည္၏ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ အခ်စ္ဇတ္လမ္းက သည္မွာ မရပ္သြား- ၁၇၉၈ -ဇူလိုင္လ ၁၉-ရက္ေန႔ တြင္ နပိုလီယင္ အေနျဖင့္ ထပ္မံၾကားသိရျပန္သည္။ ဤတစ္ခါတြင္ ေတာ့ နပိုလီယန္ အေနျဖင့္ ဇနီး ႏွင့္ ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲရန္- အကိုျဖစ္သူ ဂ်ိဳးဇက္ကို စီစဥ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရး အေျခအေန ႐ုတ္တစ္ရက္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မွဳ မ်ားေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေပ။
အသည္း ကြဲခဲ့ေသာ နပိုလီယန္သည္ ၁၇၉၈ ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ သူ႔ဘက္က ေဖါက္ျပန္မွဳမ်ား ကိုပါ ဆက္လုပ္ လာခဲ့သည္။ အခ်စ္ကို သူမယံုေတာ့။ လက္ေအာက္ငယ္သား တို႔၏ ဇနီးတုိ႔ အပါအ၀င္ အျခား မိန္းမ မ်ားစြာႏွင့္ ေဖါက္ျပန္မွဳ မ်ား ျပဳလာပါေတာ့သည္။
သို႔ေသာ္- မိမိကို အသည္းကြဲေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ ခ်စ္ဇနီးႏွင့္ ေဖါက္ျပန္သူ ခ်စ္သူတို႔အား- ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္မ်ား မေပးခဲ့။ (မွတ္ခ်က္- ထိုစစ္ဗိုလ္ေလး ဟစ္ပိုလိုက္တ္ ခ်ားလ္စ္ (Hippolyte Charles) သည္ ၁၈၃၇ - ခုႏွစ္၊ နပိုလီယန္ ေသဆံုးၿပီး ၁၆-ႏွစ္ၾကာမွ ေသဆံုးခဲ့သည္။)
အခ်စ္ကို နာက်ည္းစြာ ခံစားခဲ့ရေသာ- နပိုလီယန္သည္ ေအာက္ပါ စကားတို႔ကို မၾကာခဏ ေျပာလာေတာ့သည္။
“အခ်စ္ ဆိုတာ အေကာင္းထက္ - အဆိုးကို ပိုျဖစ္ေစတယ္။ Love does more harm than good,”
“အခ်စ္ေရး မွာ ေအာင္ျမင္ဘို႔က ေ၀းေ၀းကို ထြက္ေျပးျခင္းပါပဲ။ The only victory over love is flight”.
သို႔ေသာ္- ၁၈၀၄ ခုတြင္ သူေျပာခဲ့ေသာ စကားတစ္ခြန္း မွာ “အာဏာဟာ ငါ့ရဲ. မယားငယ္ပဲ.. ” ဟုျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါ စာသည္ကား နပိုလီယန္ ၁၇၉၅-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာ တစ္ေစာင္ ျဖစ္သည္။
Napoleon Bonaparte To Josephine De Beauharnais
December 1795
I wake filled with thoughts of you. Your portrait and the intoxicating evening which we spent yesterday have left my senses in turmoil. Sweet incomparable Josephine, what a strange effect you have on my heart! Are you angry?
Do I see you looking sad? Are you worried? ...
My soul aches with sorrow, and there can be no rest for your lover; but is there still more in store for me
when, yielding to the profound feelings which overwhelm me, I draw from your lips, from your heart a love which consumes me with fire? Ah! it was last night that I fully realized how false an image of you your portrait gives!
You are leaving at noon; I shall see you in three hours.
Until then, mio dolce amor, a thousand kisses; but give me none in return, for they set my blood on fire.
အထက္ပါ အခ်က္တို႔သည္ကား- နပိုလီယန္ ၏ ဘ၀- ခံစားခ်က္ႏွင့္ သူ႔စ႐ိုက္သဘာ၀ အခ်ိဳ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ပိုင္း ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ နပိုလီယန္၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ နကၡတၱ အျမင္တို႔ကို ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၁) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၂) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၄) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

[+/-] show/hide this post

1 comment:

Mg Lu Aie said...

Dear Sayah Numan,
I just paid a short visit to you as invited a fews day ago.
Yours sincerely,
Mg Lu Aie
www.onlinepyadaik.com

Post a Comment