Sunday, November 28, 2010

မိသားစုမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆံုးပါးခဲ့ရသည့္ ဇာတာ။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္- ေမးျမန္း အကူအညီ ေတာင္းခံလာသူ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အျခား ႏိုင္ငံျခားသား ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို လည္းေကာင္း စစ္ေဆး ေဟာေျပာခဲ့ ေပးဘူးပါသည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆး ေပးခဲ့ရာတြင္ ေတြ.ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေမးခြန္း အမ်ားစုမွာ-

“ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ အကိုင္ အေျခအေနေလး စစ္ေပးပါ။”
“ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားသြားရ မလား၊ အဆင္ေျပမလား”
“ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေထာင္ေရး ဘယ္လိုေနမလဲ”
“ကၽြန္မ ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ ေပါင္းရပါ့မလား”

စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္း မ်ားစြာကို ၾကံဳခဲ့ဘူးေသာ္လည္း- ေအာက္ပါ ေမးခြန္းကို ေမးသူဆို၍ တစ္ဦးတည္းသာ မွတ္မွတ္ရရ ႐ိွဘူး ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ့ မွာ ဒီကာလ အတြင္း အသက္ အႏၲရယ္ ႐ိွႏိုင္သလား၊ တကယ္လို႔ ႐ိွမယ္ ဆိုယင္၊ စီစဥ္ထားစရာေတြ စီစဥ္ ထားခ်င္လို႔”
ဤပုဂၢိဳလ္သည္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း အျဖစ္ မလုပ္စားေသာ္လည္း၊ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာကို ကိုယ္တိုင္လည္း အဆင့္ျမင့္မားစြာ တတ္ေျမာက္ထားလွ်က္၊ ျမန္မာ ထိပ္တန္း နကၡတ္ ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ အမ်ားစုႏွင့္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ေသာ- အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ိွႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ပညာ႐ိွတစ္ဦး ပီသစြာ ေမးသင့္ေသာ စကားကို သူ႔အေနျဖင့္ ေမးခဲ့ေသာ္လည္း- လူအမ်ားစု အေနျဖင့္မူ- ေသဆံုးျခင္းကို အမဂၤလာ တစ္ခု အျဖစ္ သေဘာထားလွ်က္ မၾကားခ်င္ေသာ စကား တစ္ခြန္းျဖစ္ပါ၏။
တစ္ဖန္- ထိုကဲ့သို႔- ေသာ စကားမ်ိဳးကို အသံုးခ်၍ ေျခာက္လွန္႕တတ္ေသာ သူမ်ားလည္း ႐ိွေသာေၾကာင့္- ေမးသူ ကလည္း မေမးရဲသလို၊ (တနည္းအားျဖင့္ မၾကားခ်င္သလို)၊ စည္းေစာင့္ေသာ ဆရာမ်ား အေနျဖင့္လည္း- လူတို႔အား ေၾကာက္လန္႔ ေစေသာ တနည္းအားျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔သလို အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေဟာခ်က္မ်ားကို အကယ္၍ ေတြ႕႐ိွခဲ့လွ်င္မွ- ေျပာမထြက္ ႏိုင္ပါေပ။

ကံၾကမၼာရဲ႕ ရက္စက္မွဳ။

တကယ္ေတာ့ ဤေဆာင္းပါးသည္ ၾကားျဖတ္ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ျဖစ္၏။ မၾကာခင္ ရက္ပိုင္း အတြင္း ကပင္- ခရီးသြားယင္း- ဤဇာတာ႐ွင္ ႏွင့္ တကြ၊ မိသားစု၀င္ တို႔ပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္တစ္ဆမွဳ ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ ေၾကကြဲဘြယ္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္၏။

လူတို႔သည္ ေကြးေသာလက္ မဆန္႕ခင္၊ ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးခင္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေသဆံုးႏိုင္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ထိုကာလ အတြင္းမွာပင္ စား၀တ္ ေနေရး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာရာမွ ပို၍ ခ်မ္းသာေစရန္ အတြက္၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားရာမွ ပို၍ ပို၍ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း။ ေသဆံုးျခင္းသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ လံုးလံုး လ်ားလ်ား မဆိုင္သည့္ အလား- သြားလာ ေနထိုင္ လွဳပ္႐ွား ႐ုန္းကန္ေနၾက၏။

႐ုတ္တစ္ရက္ ေသဆံုးသြားခ်ိန္တြင္- ယခင္က ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ အခံတို႔ ႐ိွထားေသးပါက ေတာ္ေသး၏။ မည္သို႔ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမွဳကိုမွလည္း မျပဳရေသး၊ အာသႏၷကံ ေခၚ မေသဆံုးခ်ိန္ အခုိုက္ အတန္႕ေလးတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အေနအထား တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ ဘက္တြင္ မ႐ိွပါက- သံသရာ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဤအေၾကာင္းတို႔ကို “ဥပေစၧဒက ကံ ႏွင့္ ေ၀ဒပညာ” ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဇာတာအား ေလ့လာျခင္း။

ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ မိသားစု အေနအထားႏွင့္ သူ၏ ဘ၀တို႔ကို ေဖၚျပရန္ မသင့္ေသာေၾကာင့္- ေမြးရက္၊ အခ်ိန္မ်ား၊ ေမြးဖြားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ အမည္ တို႔ကို ခ်န္လွပ္ထားရ၏။

မူလ ဇာတာ႐ွင္၏ ေမြးခ်ိန္အတိုင္းကို တြက္ပါက -
- ေမထုန္လဂ္ ၁၅း၁၀ ျဖစ္၏။ ရာဟုပိုင္ ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို လဂ္စီးသည္။
- စန္း ေခၚ တနလၤာသည္ သိဟ္ရာသီ ၁၃း၁၃ တြင္ တည္၍၊ ကိတ္ပိုင္ေသာ မာဃ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္သည္။

မူလ- ေမြးခ်ိန္ကို ၁၂-မိနစ္ ေနာက္ဆုတ္လုိက္မွ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္ ပို၍ တိက်စြာ ပံုေပၚလာ၏။
- ေမထုန္ လဂ္- ျဖစ္၍၊ ရာဟုပိုင္ ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို လဂ္စီးသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေမထုန္လဂ္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္၏။
- စန္း ေခၚ တနလၤာသည္ သိဟ္ရာသီ ၁၃း၇ တြင္ တည္၍၊ ကိတ္ပိုင္ေသာ မာဃ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္သည္။

႐ုတ္တစ္ရက္ ၾကည့္ပါက- ထိုအခ်ိန္ ၂-ခု တြင္ လဂ္ ေကာ စန္းပါ ရာသီေရာ၊ နကၡတ္ပါ တူညီ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကို ျပန္စစ္ရပါသနည္း။

ၿဂိဳဟ္အပူး အျမင္တို႔၏ အံသာ အကြာအေ၀းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ မိုးတား MOTAA စနစ္သည္ တိက်ေသာ အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍- စစ္ေဆးေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ ေမြးခ်ိန္ တိက်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရးသား ခဲ့သည္။

ေမြးခ်ိန္ မေသခ်ာပါက ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ ဘ၀ တြင္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္၍ ေမြးခ်ိန္အတိအက်ကို ျပန္လည္ စိစစ္ရန္ လို၏။ ဤသည္ကို Birth Time Rectification လုပ္သည္ ဟုေခၚပါသည္။

ယခု ဇာတာကို စစ္ေဆးရာတြင္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀ ကို မေဖာ္ထုတ္ လိုသျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း ကိစၥတစ္ခုကိုသာ အဓိက စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။


မူလ ဘြား ၿဂိဳဟ္ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း။

မူလဇာတာတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ပင္ကိုယ္ အင္အား အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ပင္- ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ပမာဏ ၁၉၅% ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ၁၅၄% ကိုလည္းေကာင္း ရ႐ိွထား၏။ ဘ၀ ေအာင္ျမင္သူ တစ္ဦးျဖစ္၏။

တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စန္းေခၚ တနလၤာသည္ အင္အား အနည္းဆံုးျဖစ္ေန၏။

အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ - တနည္းအားျဖင့္ အသက္႐ွည္ႏိုင္မွဳ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြသည္ မူလ အင္အား ေကာင္းေသာ္လည္း- ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို အလြန္နီးကပ္စြာ ခံစားထားရ၏။ မူလ အင္အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ႀကီးပြားမွဳမ်ား ရေသာ္လည္း- ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ ဖ်က္ဆီးမွဳသည္ အသက္တိုေစျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။

အသက္႐ွည္မွဳကို ကာရက ျပဳေသာ စေနၿဂိဳဟ္ကို ထပ္ၾကည့္လိုက္မည္ ဆိုပါက-
စေနသည္ မရဏ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၈-တန္႔တြင္ ရပ္၏။ ၄င္းအားလည္း ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔မွ စုစုေပါင္း အဖ်က္ အင္အား ၁၉၅% ျဖင့္ပင္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထားျပန္၏။

အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ အဂၤါႏွင့္ ယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေသာၾကာမွ အႏွဳတ္ အင္အား ျပေနသည္သာ မက- ေထာက္ပံ့ကူညီ ထားမွဳ ရ႐ိွျခင္းပင္ မ႐ိွေခ်။

မူလ ဘြား ဘာ၀ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း။
ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္အံသာသည္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိုးတား စနစ္အရ- ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္တို႔သည္ ၁၂း၂၇ တို႔တြင္ ျဖစ္ၾက၏။

ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔ သည္ ၁၅း၃၆ အံသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ၄င္းတို႔သည္ အံသာ အေနအထားအားျဖင့္ ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ားကို နီးစပ္စြာ လႊမ္းမိုးထားၾကသည္။

ယခု ျမင္ၾကရသည္မွာ ဇာတာ႐ွင္၏ ၂-တန္႔ ဘာ၀၊ ႏွင့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀တို႔အား၊ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔က ပူးေပါင္း လႊမ္းမိုးထားေသာ အေနအထားႏွင့္ ၊ ၄-တန္႕၊ ၆-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔တို႔အား ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔ တစ္ခုခ်င္းစီ အေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးထားပံုျဖစ္၏။

မ်ိဳး႐ိုးတည္တန္႔မွဳ- ၂-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္၊ အသက္အႏၲရာယ္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၈-တန္႔ဘာ၀ တို႔အား၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔မွ အင္အားႀကီးစြာ လႊမ္းမိုးမွဳသည္ ဇာတာ႐ွင္သာ မက- ၄င္း၏ မ်ိဳးဆက္ေသြးတို႔ကိုပါ အႏၲရယ္က်ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္၏။


ကံဆိုးေသာ ထိုတစ္ေန႔။
ဇာတာ႐ွင္၏ အမည္ႏွင့္ ဘ၀ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ မသင့္သျဖင့္- ထိုကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေသာ ေန႔စြဲကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုေန႕တြင္ တည္႐ိွေနေသာ ေကာင္းကင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အေနအထားကို ေအာက္ပါ ဇာတာ အတိုင္းေတြ႕ရ၏။ဤေနရာတြင္- MOTAA စနစ္၏ ေကာဇာ စနစ္ျဖင့္ ႐ွင္းျပပါမည္။

ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း တို႔၏ အင္အားႏွင့္ တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး အျပန္အလွန္ လႊမ္းမိုးေနၾကမွဳ၊
ေမထုန္လဂ္ ဇာတာ႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ - ထို ေန႔တြင္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို ၾကည့္ပါ။ မိုးတား စနစ္၏ အင္အား စစ္ေဆးနည္း အရ- ေမထုန္လဂ္ ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္ အားလံုးတို႔သည္ အႏွဳတ္လကၡဏာ ျပေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး ႏွင့္ ၾကာသပေတးတို႔သည္ ေကာဇာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား၏ အေထာက္အကူကို ရထားေသာေၾကာင့္ အင္အား ႐ိွေနေသာ္လည္း ပကတိ အင္အားတို႔မွာ အႏွဳတ္ တန္ဘိုးျဖစ္ေနၾက၏။


 ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ တို႔မွ မူလဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား ေပၚသို႔ လႊမ္းမိုးမွဳ၊ (ပံုမွန္ ေကာဇာ စစ္ေဆးနည္း စနစ္)ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္တို႔မွ မူလ ဘြားၿဂိဳဟ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီမွဳ၊ ဖ်က္ဆီးတိုက္ခိုက္မွဳ ကို စစ္ေဆးေသာ ဤနည္းသည္- ျမန္မာ ႏွင့္ အိႏၵိယ ပညာ႐ွင္မ်ား ပံုမွန္ အသံုးျပဳေသာ ေကာဇာ စစ္ေဆးမွဳ ျဖစ္သည္။
၃-တန္႔ဘာ၀ သိဟ္ရာသီ တြင္ ရပ္တည္ေသာ ဇာတာ႐ွင္၏ ၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) တနလၤာၿဂိဳဟ္- ေကာဇာ ရာသီစက္တြင္ ဓနု ရာသီ တြင္ တည္ေသာ ရာဟုမွ ၉-တန္႔ အျမင္ျဖင့္ အျမင္ျပဳထား၏။ အျမင္အကြာအေ၀း မွာ ၅-ဒီဂရီ ထက္နည္း ေသာေၾကာင့္ ထိုအျမင္အားသည္ ထင္႐ွားေသာ အျမင္ အေနအထားတြင္ ႐ိွေနသည္။


ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ တို႔မွ ဘာ၀ မ်ားေပၚသို႔ လႊမ္းမိုးမွဳ၊ (ပံုမွန္ ေကာဇာ စစ္ေဆးနည္း စနစ္)
ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္အံသာသည္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိုးတား စနစ္အရ- ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္တို႔သည္ ၁၂း၂၇ တို႔တြင္ ျဖစ္ၾကသည္ကို ျပန္အမွတ္ရပါ။ ယခု အခါ- ေကာဇာ ရာဟု သည္ ဓႏုရာသီ ၈း၅၅ တြင္ တည္၍၊ ေကာဇာ ကိတ္သည္ ဓႏု ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္တည္ရာ ေမထုန္ရာသီ ၈း၅၅ တြင္ တည္၏။ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ တည္ရာ ေနရာ ႏွင့္တကြ၊ ထို တည္ေနရာမွ ၅-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၉-တန္႔တို႔ကိုပါ လႊမ္းမိုး သည္။
ထိုအခါ- သက္ဆိုင္ဘာ၀ တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေၾကာင့္ က်န္႐ိွေသာ ဘာ၀မ်ားပါ ပ်က္စီးသြားပံုကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဂရပ္တြင္ ထင္႐ွားစြာ ျမင္လာရပါ၏။ဒႆာ စစ္ေဆးခ်က္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ ၂၁-ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၀ မွ ၃-ေမလ ၂၀၁၁ အတြင္းတြင္
 ရာဟု ထူလ ဒႆာ
 စေန အႏၲရ ဒႆာ
 စေန ျပတႏၲရာ ဒႆာ အတြင္း ျဖစ္၏။
ရာဟုသည္ မထင္မွတ္ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ဆိုးျဖစ္၏။ စေနသည္- ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ဇာတာတြင္ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ထားမွဳ ဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံထားရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍၊ အင္အား နည္းကာ ပ်က္စီးေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေန၏။
ဇာတာ႐ွင္သည္ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း၊ ဤဒႆာ စားေသာ ကာလ အတြင္း၌ပင္ မိသားစု ႏွင့္တကြ- မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဆိုးကို ႀကံဳေတြ႕လိုက္ရ၏။

မိမိေသမည္ကို ႀကိဳသိလွ်င္ အက်ိဳး႐ိွႏိုင္ပါ၏ေလာ။
မိမိအေနျဖင့္ ခံယူေသာ အေနအထားကို မူတည္၍ အက်ိဳး႐ိွပါသည္ဟု ေျဖရပါမည္။
ေသဆံုးမည္ကို ႀကိဳတင္သိထားလွ်င္ မိသားစု အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္စရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားႏိုင္၏။

သို႔ေသာ္ ေသဆံုးျခင္းကို တားျမစ္ ႏိုင္ မႏိုင္၊ ကိစၥသည္က ေနာက္တစ္ပိုင္း ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသက္ဆက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္တြင္- နကၡတ္ေဗဒင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဏၰားႀကီး တစ္ဦးသည္ မိမိ အေနျဖင့္ မၾကာမီတြင္ ေသဆံုးမည္ကို သိ႐ိွၿပီးေနာက္- ျမတ္စြာ ဘုရားထံသို႔ လာေရာက္ၿပီး- ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေမးေလွ်ာက္ရာ၊ ျမတ္စြာဘုရားမွ ေသဆံုးမည့္ ေန႕ရက္ အခ်ိန္ကို သာ မက၊ ေသဆံုးၿပီး လွ်င္ မည္သည့္ ေဒသတြင္ ေမ်ာက္ျဖစ္မည္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့၏။
ထိုပုဏၰားသည္ မိမိေမ်ာက္ျဖစ္လွ်င္- ေနထိုင္ရန္၊ ဇရပ္၊ စားေသာက္ရန္ ဥယ်ာဥ္၊ သီးျခံတို႔ကို သြားေရာက္ စိုက္ပ်ိဳး ျပင္ဆင္ထား၏။ လူတို႔သည္ ဇရပ္တြင္နား၊ သီးႏွံတို႔ကို စားေသာက္ခြင့္ ရျခင္းကို ၾကည့္၍လည္း၊ ပုဏၰားသည္ ပီတိျဖစ္၏။
ေသဆံုးမည့္ ေန႕ရက္ အခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း- မေသဆံုးေသာ အခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ လာ၍ ေဗဒင္ မွားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာ၏။ ျမတ္စြာ ဘုရား အေနျဖင့္ - ပုဏၰားႀကီး အေနျဖင့္ မေသရျခင္းမွာ- လူတို႔ နားခိုႏိုင္သည့္ ဇရပ္၊ စားသံုးႏိုင္သည့္ သီးႏွံ ဥယ်ာဥ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထား႐ိွေသာ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာျပ ေတာ္မူခဲ့၏။
ဤသည္မွာ- ေသဆံုးမည္ကို ႀကိဳတင္သိ၍၊ ေကာင္းေသာ ျပင္ဆင္ထားမွဳတို႔ေၾကာင့္ အသက္ဆက္ႏိုင္ယံုမွ် မက- တစ္မလြန္ ဘ၀ကူး အေနအထားပါ ေျပာင္းသြား ႏိုင္ေသာ သာဓက တစ္ခုျဖစ္၏။

ယၾတာ၊ ဂါထာတို႕ျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းကို တားႏိုင္ပါသလား။

ေသဆံုးမည္ကို သတၱ၀ါတိုင္း ေၾကာက္႐ြံ.ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ မင္းဧကရာဇ္တို႔သည္ မေသေဆးကို ႐ွာၾကံရန္ ႀကိဳးစားၾကေသး၏။ သို႔ဆိုလွ်င္- မိမိအသက္ ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ခြင့္ရေစရန္- ယၾတာ တို႔ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂါထာ မႏၲာန္ အတတ္မ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း တားျမစ္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါမည္လား။
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ အားလံုးသည္ ၀ိဒဋဴပ မင္းသား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေသေၾက ၾကရ၏။ ဘုရား႐ွင္ အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ သိေသာ္လည္း တားျမစ္ျခင္း၊ မျပဳခဲ့။
 • ျမတ္စြာဘုရားအား ႐ိုေသစြာ လုပ္ေကၽြးမွဳ ျပဳခဲ့ေသာ သာမာ၀တီ မိဖုရားႏွင့္ အေျခြအရံ ၅၀၀ တို႔သည္- မဂ႑ီ မိဖုရား လက္ခ်က္ျဖင့္ အ႐ွင္လတ္လတ္ မီး႐ိွဳ. အသတ္ခံၾက ရ၏။ ေန႔စဥ္ ႏွင့္ ရတနာသံုးပါးကို ျပဳစုသူ၊ လြန္စြာ ၾကည္ညိဳသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ေဘးမွ မလြတ္ခဲ့။
 • ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ လက္ထက္တြင္- မိမိ၏ စုေဆာင္း ေငြတို႔ျဖင့္ ေက်းဇူး႐ွင္ ဆရာျဖစ္သူအား ကန္ေတာ့ရန္ သြားေရာက္သည့္ ပုဏၰားလုလင္ အား- လမ္းမွ သူခိုးတစ္ေယာက္ က ေစာင့္စည္း သတ္ျဖတ္ လုယူရန္ ၾကံေနသည္ကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူ၏။ ပုဏၰားလုလင္ ၏ အသက္ကို ကယ္ရန္ထက္ ဘ၀ကို ကယ္တင္ရန္- ပုဏၰား လုလင္ သြားရာလမ္းတြင္ ေစာင့္ႀကိဳ၍- သရဏဂံု ၃-ပါးကို အႏုလံု၊ ပဋိလံု ပြားမ်ားရန္ သင္ၾကားေပးလိုက္၏။ သရဏဂံု တည္ေနခ်ိန္တြင္ အသတ္ခံလိုက္ ရေသာေၾကာင့္ ပုဏၰားလုလင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္သား အျဖစ္ကို ရ႐ိွသြား၏။
၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ေသဆံုးမည္ကို ဘုရားေသာ္မွ မတားဆီး ေပးႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသရန္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္မူ အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေပ။


ယခု ေဆာင္းပါးသည္- မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းကမွ ဘ၀ တစ္ပါး ေျပာင္းသြားေလသူ- မိသားတစ္စုတို႔အား ရည္႐ြယ္၍ ေရးသားလိုက္ရပါ၏။


ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ သံေ၀ဂ ရေစလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္၍- အသိဥာဏ္ ႐ိွသူတို႔ အေနျဖင့္ အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ပါ၏။


ဤဇာတာ႐ွင္ ႏွင့္တကြ သြားေလသူ မိသားစု တို႔အား ကၽြန္ေတာ္ ျပဳ-ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ေကာင္းမွဳ ကုသိုလ္တို႔ကို အမွ် ေပးေ၀ပါ၏။ ေရာက္ရာ ဘ၀ ဘံုဌာနတြင္ ခ်မ္းသာ ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ သတည္း။


ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Wednesday, November 24, 2010

စုလ်ား ရစ္ပါတ္ ထိမ္းျမားတဲ့ မဂၤလာ (၁)

၀ါကၽြတ္ခ်ိန္ ႏွင့္ အတူ- အခါေတာ္ေပး၊ နတ္ေရးငယ္ ေ႐ႊစာ မဂၤလာ ေတးတို႔လည္း ဟုိေနရာ၊ ဒီေနရာ တို႔ မွ လြင့္ပ်ံလာၿပီ ျဖစ္၏။

ေဗဒင္ ဆရာတို႔ ထံတြင္ ရက္ေကာင္း၊ ရက္ျမတ္ တို႔လည္း ေမးျမန္းလာ ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္- ဟိုယခင္ ေ႐ွး ကာလမ်ားတြင္ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ေဗဒင္ဆရာ တို႔၏ မဂၤလာ ကိစၥ အစီအစဥ္မွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ေ႐ွးယခင္ ေခတ္ မ်ားက ဆိုလွ်င္ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ဒုတိယ အဆင့္ လုပ္ငန္း သာ ျဖစ္၍ ဤလုပ္ငန္း မတိုင္မီ ဦးစြာ ပထမ အေနျဖင့္- ေပါင္းသင္း ၾကမည့္ ေမာင္ ႏွင့္မယ္ တို႔၏ ဇာတာ သင့္မသင့္ ကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ အထူး စိစစ္ ခဲ့ၾကပါ၏။

တေကာင္း၊ သေရ ေခတၱရာ၊ ဗိႆႏိုး၊ ပုဂံ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ေတာင္ငူ၊ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္တို႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရင္တို႔သည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ဆက္သ လာေသာ မိဖုရားေလာင္းလ်ာ တို႔အား ဘုရင္၏ ဇာတာ၊ မိဖုရားေလာင္း တို႔၏ ဇာတာ တို႔ႏွင့္ ဇာတာျခင္း ဆက္စပ္ စစ္ေဆးၿပီးမွ- ဘုရင္ႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္၊ အိမ္ေရွ.မင္း စသည္ျဖင့္ - မိဖုရားေလာင္း ၏ မ်ိဳး႐ိုး ဂုဏ္သိကၡာ အလိုက္ နန္းရ မိဖုရား၊ အေဆာင္ရ မိဖုရား၊ အေဆာင္မရ နန္းမရ မိဖုရား စသည္ျဖင့္ အဆင့္ အလိုက္ လက္ခံၾကရ၏။

ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္မူ- မူရင္း နကၡတ္ ပညာ႐ွင္တို႔ ႐ွားပါးသြားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မူရင္း နကၡတ္ပညာ၊ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ သေဘာတရား၊ ယုတၱိ သဘာ၀ တို႔ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ျဖတ္လမ္းနည္း မ်ားစြာတို႔ တြင္က်ယ္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရင္မ်ားသည္ ပညာ႐ွင္တို႔၏ အၾကံေပးခ်က္ တို႔ကို မလိုက္နာပဲ မိမိတို႔ ဆႏၵ အေလ်ာက္ စိတ္ထင္ရာ လုပ္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- ဘႀကီးေတာ္ မင္းလက္ထက္၊ နန္းမေတာ္ မယ္ႏုမွ စ၍ ပါေတာ္မူခ်ိန္ အထိ- နန္းတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ လိုအပ္ သည္ထက္ မ်ားစြာ ပို၍ လြယ္ကူစြာ ႐ံွဳးနိမ့္ ခဲ့ရျခင္း၊ (စကားခ်ပ္ -ပထမက်ဳဴးေက်ာ္စစ္ ကာလ- အတြင္းတြင္- မယ္ႏုႏွင့္ မသင့္ျမတ္ေသာ သာယာ၀တီ မင္းသား လက္ထဲသို႔ နန္းတြင္း စစ္တပ္ ကို မထည့္ရဲသျဖင့္- ပန္း၀ါ၊ ရာမွဴး ေဒသတြင္ တိုက္ခိုက္ေနရေသာ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ကို အေနာက္႐ိုးမ ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေစ၍- ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို ခုခံ ကာကြယ္ေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ကိုယ္တိုင္ က်ဆံုး ခဲ့ရသည့္ျပင္၊ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္ ့ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ား ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရသည္။ တိုက္ရည္ ခိုက္ရည္ အရည္အခ်င္း ႐ိွေသာ သာယာ၀တီ မင္းသား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ခြင့္ အခ်ိန္မီ ရခဲ့ပါမူ- စစ္ပမ္း ေနေသာ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ၏ တပ္အေနျဖင့္ ခ်ီတက္လာစရာ မလိုပဲ- တိုင္းျပည္အား အခ်ိန္မီ ကာကြယ္ႏိုင္လွ်င္- ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ႐ံွဳးနိမ့္စရာ မ႐ိွပါ။)၊ မင္းတုန္း မင္းႀကီး မက်န္းမာခ်ိန္တြင္ မင္းညီ မင္းသား အမ်ားအျပား အသတ္ခံ ခဲ့ရျခင္း၊ တို႔သာ မက ေနာက္ဆံုး သူ႕ကၽြန္ဘ၀ အထိပင္ ေရာက္ခဲ့ ရပါသည္။

နန္းတြင္း ကိစၥ မတည္ၿငိမ္ျခင္းသည္၊ ျပည္တြင္း မလုံျခံဳျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္၏။ ယံုၾကည္ လက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ ျဖစ္ေစ- ေ႐ွးယခင္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ မိဖုရား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ သံတမာန္ အေရး အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နန္းတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရးပါေသာ ကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ မိဖုရားေလာင္းလ်ာ၏ မ်ိဳး႐ိုး၊ စ႐ိုက္ ႏွင့္ ကံၾကမၼာတို႔ကို စစ္ေဆး ၿပီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့႐ိုး ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း- ပညာ႐ွင္ မ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ စစ္စစ္မ်ား ႐ွားပါးသြားျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အစဥ္အလာ စည္းကမ္းမ်ား မလိုက္နာၾကျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ တည္ၿငိမ္မွဳမ်ား ပ်က္ျပားကာ ကၽြန္သေဘာက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

တိုင္းျပည္ တစ္ခု အေနျဖင့္ - ႐ွင္ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရား ေပါင္းစည္းသည့္ ကိစၥ အေရးႀကီးသလို၊ အိမ္ေထာင္တစ္ခု၊ ဘ၀ တစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ ထိုအိမ္ေထာင္ေရး တည္ၿငိမ္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္မွဳ၊ သားေကာင္း သမီးျမတ္တို႔ ထြန္းကား ႏိုင္မွဳ၊ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္း ေအာင္ျမင္၍၊ ႀကီးပြား တိုးတက္ႏိုင္မွဳ၊ ခင္ပြန္း ႏွင့္ ဇနီးတို႔ အသက္႐ွည္႐ွည္ ေပါင္းသင္း ႏိုင္မွဳတို႔သည္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ ျဖစ္၏။

ထိုကဲ့သို႔- အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ တို႔အတြက္ - အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာ႐ွင္တို႔ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္မွဳတို႔ကို ႀကိဳတင္ ေဆာင္႐ြက္ ထားႏိုင္သည့္ တန္ဘိုးကို အေလးမထား မိတတ္ျခင္း ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အားထားႏိုင္ ေသာ ဆရာ တို႔ႏွင့္ ေတြ.ၾကံဳ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းႏိုင္ ရန္ အခြင့္အေရး မရၾက ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း - အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု မွာ ၿပီးစလြယ္ ပံုစံ အေနျဖင့္ အဆံုးသတ္သြား ၾကတတ္ပါသည္။

အေ႐ွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုပ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း အိမ္ေထာင္ေရး စိစစ္မွဳကို အိမ္ေထာင္ မျပဳခင္ကပင္ စီစဥ္တြက္ခ်က္တတ္ ၾကပါသည္။ စကၤာပူ ႏွင့္ မေလး႐ွား တို႔႐ိွ ေငြေၾကး ျပည့္စံုသူ တ႐ုပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အခ်ိန္ ၁-ႏွစ္၊ ၂- ႏွစ္ခန္႔ကပင္ အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေလ့႐ိွၾကပါသည္။

အိႏၵိယတြင္ မူ သမီး႐ွင္တို႔ အေနျဖင့္ သားမက္ေလာင္းကို ႐ွာၾကရသည္။ ႏွစ္ဘက္ မိဘခ်င္း- ေတြ႔ဆံု ေစ့စပ္ ညိွႏိွဳင္း ၾက၍ အဆင္ေျပလွ်င္ ေဗဒင္ ဆရာတို႔ထံသြား၍ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းၾကသည္။ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးေလာင္း တို႔၏ ဇာတာ တို႔တြင္ တစ္ဦး ဦး၏ ဇာတာတြင္ မေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ား ႐ိွလွ်င္ ေ႐ွ႕ဆက္တိုးသင့္ မတိုးသင့္၊ ႏွင့္ လက္ဆက္ ေစလိုပါက- လိုအပ္ေသာ ပူဇာမ်ား၊ ယၾတာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ထားခဲ့ၾကသျဖင့္- ေ႐ွးယခင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အထိ- အိႏၵိယ သည္ အိမ္ေထာင္ေရး အတည္ၿငိမ္မွဳ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဗဒင္ ကို မ်က္ကန္း ယံုလွ်င္- အမွား။

ေဗဒင္ပညာ၏ အေနအထား- ကူညီ ေပးႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာ အေျခအေနမွန္ကို သိသူ ထက္ စာလွ်င္- ေဗဒင္ကို မယံုသူ၊ (သို႔မဟုတ္) အတိုင္းအတာ မသိ မ်က္ေစ့မိွတ္၊ မ်က္ကန္း ယံုၾကသူတို႔ကသာ မ်ားတတ္ၾကပါ၏။

ပညာျပည့္စံု၍- စည္းေစာင့္ေသာ၊ ေစတနာ ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္မ်ား ႐ိွသ ကဲ့သို႔- တစ္ဘက္ မိန္းကေလး တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ အထိ ႏွဳတ္ မေစာင့္စည္း ေသာ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ တကယ့္ ပညာမွန္ ကို မသိ-မတတ္ပါပဲ လွ်က္- သိဟန္၊ တတ္ဟန္ ေဆာင္၍ ေငြေၾကး ရရန္ အဓိက ထားေသာ ဆရာတု-ဆရာ ေယာင္မ်ား၊  ေငြေၾကးတစ္ခုတည္း အဓိကထား၍ ယၾတာေခ်ရန္ မရမက တိုက္တြန္း ေသာ ဆရာဆိုသူမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ ေဒးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္- အခက္အခဲ အၾကံဥာဏ္ လိုအပ္သူမ်ားသည္ ေဗဒင္ ဆရာႏွင့္ ေတြ.ဆံု ေဆြးေႏြးလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ ထိုဆရာ၏ ေျပာဆိုခ်က္၊ တိုက္တြန္းခ်က္တို႔သည္ သဘာ၀ ယုတၱိ က်မက် ဦးစြာ စဥ္းစား ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါ၏။

အိမ္ေထာင္ တစ္ခု အတြက္ ဘာေတြ လိုပါသလဲ။

ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္တို႔ကို ၾကည့္ပါ။
 • (၁) ပထမဦးစြာ အေနျဖင့္- အိမ္ေထာင္ဘက္ ၂-ဦးတို႔သည္ ဘ၀ ရည္႐ြယ္ခ်က္ခ်င္း၊ ရပ္တည္ မွဳခ်င္း၊ တနည္းအားျဖင့္ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွေနရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာ- မိန္းကေလး ျဖစ္သူက ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျမင့္မားၿပီး- အိမ္ေထာင္ ဦးစီး အမည္ခံ သည့္ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္သူသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေသာ- ေပါ့ေပါ့ တန္တန္ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး မျဖစ္လာႏိုင္ပါ။
 • (၂) တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေမတၱာစိတ္ ဆက္သြယ္မွဳ၊ ခ်စ္ခင္ တန္ဘိုးထားမွဳ သည္ အိမ္ေထာင္ တစ္ခု အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ၏။ ဤေနရာတြင္ လတ္တစ္ေလာ အခ်စ္နာလန္ထ၊ မႊန္ထူ ေနသည္ကို မရည္ညႊန္းပဲ- အမွန္အကန္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ႏွစ္သက္ ဆဲြလမ္းမွဳ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ ေပးႏိုင္မွဳ ကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။
 • (၃) အိမ္ေထာင္က်ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္- လင္မယားတို႔သည္ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ကို ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းၾကရပါ၏။ ေန႔စဥ္ ႏွင့္ အမွ် ႀကံဳေတြ႕လာရေသာ အဆိုး၊ အေကာင္း တို႔ကို ဘယ္သို႔ ဘယ္ပံု ရင္ဆိုင္ ေျဖ႐ွင္းၾကမည္နည္း။ ေျဖ႐ွင္း ပံု ေျဖ႐ွင္းနည္း တို႔သည္ ထိုအိမ္ေထာင္၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳ၊ ေရ႐ွည္ ခုိင္ျမဲမွဳ တို႔အေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
 • (၄) အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ၊ တနည္းအားျဖင့္ Sexual Desire တို႔ အေနျဖင့္ ကိုက္ညီမွဳ သည္လည္း- အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာျပည္တြင္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဇနီးေမာင္ႏံွ ရာသက္ပန္ စာအုပ္သည္ အိမ္ေထာင္သည္ တို႔ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။)
 • (၅) အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္းတို႔ အေနျဖင့္ သားသမီး ထြန္းကားႏိုင္မွဳ၊ စိတ္ဓါတ္ အေျခအေန၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဦးေဏွာက္သံုး စဥ္းစားတတ္ေသာ သဘာ၀ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထား တို႔၏ အေနအထား တို႔လည္း အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္၏။
 • (၆) ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ စိတ္ စ႐ိုက္ခ်င္း တိုက္ဆိုင္မွဳ အေနအထားသည္ အိမ္ေထာင္ေရး- ေရ႐ွည္တည္တန္႔ ႏိုင္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ႏိုင္မွဳတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ႏွဳတ္ၾကမ္း၊ စိတ္ၾကမ္းေသာ ဇနီးသည္ ႏွင့္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ခင္ပြန္းတို႔ ပူးေပါင္း မိၾကပါက စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ မ်ား ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ သာ မက၊ ေရ႐ွည္ အတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
 • (၇) ခ်စ္စ၊ ခင္စ၊ ၾကင္နာစ တြင္ ထမင္းရည္ပူ၊ အတူလွ်က္ႏိုင္၊ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ေနရ၊ ေနရ ဆိုေသာ္လည္း- အိမ္ေထာင္ေရး၏ မ႑ိဳင္သည္ မိသားစု စီးပြားေရးပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစု ဘ၀ အေနအထား၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ ႏိုင္မွဳ အေနအထား တို႔သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ 
 • (၈) ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ကား- က်န္းမာေရး ျဖစ္၏။ အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ ဆိုသည့္ အတိုင္း၊ က်န္းမာၾကမွာသာ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ- အသားအရည္ ေတာက္ပ ႐ႊန္းစိုလွ်က္ က်န္းမာေရး ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ စံုတြဲမ်ား ႐ိွသလို၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ ေရာဂါ ထူလာ ၾကသူ အိမ္ေထာင္သည္ စံုတြဲ မ်ားစြာတို႔လည္း ႐ိွ၏။
အိမ္ေထာင္ဘက္ စစ္ေဆးေသာ နည္းစနစ္မ်ား အေၾကာင္း။

ေ႐ွးပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ားသည္- အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို တိက်စြာ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အခ်ိဳ႕သည္ ၾကားဘူးနား၀ တစ္စြန္းတစ္ပါဒ ႏွင့္ မိမိလိုသည္ကို ဆြဲယူၾကျခင္း၊ ပညာ႐ိွတို႔ ဆိုလိုေသာ သေဘာကို မယူပဲ- အဓိပၸါယ္ေကာက္ မွားယြင္းလာၾကျခင္းေၾကာင့္- ယခင္က ေ႐ွးလူမ်ား အားကိုးခဲ့ေသာ နည္းစနစ္ တို႔သည္၊ လူအမ်ား သတိမျပဳမိဘြယ္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။
ေအာက္ပါ စစ္ေဆးနည္းမ်ားသည္ ပရသွ်န မာဃ က်မ္း၊ ဇာတက ေဒသမဂၢ က်မ္း တို႔ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယ မွ ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ကလည္း - သူေရးထားခဲ့ေသာ မုဟုတၱ အခါေပး က်မ္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
(ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ တို႔ အေနျဖင့္ ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ စိစစ္ျခင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း အေၾကာင္း အားလံုးကို တင္ျပမည္ မဟုတ္ပဲ- အမ်ားစု သိသင့္သိထိုက္ေသာ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကိုသာ တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးတား အဆင့္ျမင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကသူမ်ား အေနျဖင့္မူ- ဤအေၾကာင္း အေသးစိတ္မ်ား၊ လက္ေတြ. သုေတသန ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ား၊ မဂၤလာ အခ်ိန္အခါ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာလွ်ိဳ လိုေသာ သေဘာေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ- အေသးစိတ္ ေလ့လာထားရျခင္း မ႐ိွပဲ- တစ္ပိုင္းတစ္စ သိျခင္းေၾကာင့္ လြဲမွားေသာ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သေလာက္သာ ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ဇနီး ေမာင္ႏွံေလာင္း - ၂-ဦးစလံုး၏ ဇာတာမွ တနဂၤေႏြ တည္ေနရာ၊ တနလၤာ (စန္း) တည္ေနရာ၊ အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ အျခားေသာ အေရးပါသည္ အခ်က္မ်ား၊ ကုဇ ေဒါသွ် (မဂၤလိ ေဒါသွ်)၊ နဒီ ေဒါသွ်၊ ဘာကု ေဒါသွ် ဆိုေသာ အေနအထားမ်ား ႐ိွေနမွဳ တို႔ကို ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးၾကရပါသည္။

ကုတ မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း။

ကုတ ကို (၀ိ၀ါဟ ပံုဌာန) ဟုလည္း ေခၚသည္။ “ကုတ” ၏ အဓိပၸါယ္ မွာ “ကိုက္ညီမွဳ” ျဖစ္သည္။ ကုတ အမ်ားစုသည္ သတို႔သား ႏွင့္ သတို႔ သမီးတို႔၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ တို႔ကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ဆိုသည္မွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ မည္သည့္ နကၡတ္တြင္ တည္ေနသနည္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ကုတ နည္းျဖင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ အမွတ္ စုစုေပါင္း ၃၆ မွတ္တြင္ ၂-ဦးေပါင္း အမွတ္သည္ ၁၈-မွတ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ပါက ထိုစံုတြဲကို အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အၾကံမေပး ခဲ့ၾကပါ။
 • (၁) ၀ါဏ ကုတ- အမွတ္ (၁) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း၏ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၂) ၀ါသွ်ရ ကုတ- အမွတ္ (၂) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေမတၱာစိတ္ ဆက္သြယ္မွဳ၊ ခ်စ္ခင္ တန္ဘိုးထားမွဳကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၃) ဒိန ကုတ- အမွတ္ (၃) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ ၏ က်န္းမာေရး အေနအထား ႏွင့္ စိတ္ခ်င္း ဆက္သြယ္မွဳ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္သက္တမ္း ကာလ ထိခိုက္ႏိုင္မွဳ အေျခ အေနကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။
 • (၄) ေယာနိ ကုတ- အမွတ္ (၄) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ၊ လိင္ အေနအထား ကိုက္ညီမွဳကို နကၡတ္တို႔ မွ မူတည္၍ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၅) မိတၱရိ- အမွတ္ (၅) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္းတို႔ အေနျဖင့္ သားသမီး ထြန္းကားႏိုင္မွဳ၊ စိတ္ဓါတ္ အေျခအေန၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဦးေဏွာက္သံုး စဥ္းစားတတ္ေသာ သဘာ၀ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထား တို႔၏ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၆) ဂါဏ ကုတ- အမွတ္ (၆) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ စိတ္ စ႐ိုက္ခ်င္း တိုက္ဆိုင္မွဳ အေနအထား၊ ေန႔စဥ္ အျပဳအမူ တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၇) ရာသီ ကုတ- အမွတ္ (၇) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ မိသားစု ဘ၀ အေနအထား၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ ႏိုင္မွဳ အေနအထား တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၈) နဒီ ကုတ- အမွတ္ (၈) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ အသက္႐ွည္ႏိုင္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္မွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။

(၁) ၀ါဏ ကုတ

အမွတ္ (၁) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း၏ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ မတူေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေရ႐ွည္တြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳတို႔ ဆိတ္သုဥ္း သြားတတ္ သျဖင့္၊ ဤ စစ္ေဆးျခင္းသည္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔၏ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ သဘာ၀၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထားမွဳတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဟိႏၵဴဘာသာတြင္ အဓိက အားျဖင့္ ဇတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး႐ိွသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
 • ျဗဟၼဏ (သန္႔စင္ေသာ အႏြယ္- ပုဏၰား မ်ိဳးဟု ဆိုသည္။)
 • ခတၱိယ (မင္း အႏြယ္၊ စစ္ ႏွင့္ အာဏာ ကို အစိုးရေသာ အမ်ိဳးဟု ဆိုသည္။)
 • ၀ႆ (ကုန္သည္ အႏြယ္)
 • သုဒၶ (ကၽြန္ အႏြယ္)
၄င္း ဇာတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး (၀ါဏ) ကို ရာသီ အလိုက္ ခြဲျခားပါမူ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္၏။


၄င္း ဇာတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး (၀ါဏ) အား နကၡတ္အားျဖင့္ ခြဲပါက- ဤအတိုင္းျဖစ္၏။ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးသည္ ဇတ္တူပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ အကယ္၍ ထိုသို႔ မျဖစ္ပါက သတို႔သား အေနျဖင့္ ဇတ္ျမင့္ၿပီး၊ သတို႔ သမီး အေနျဖင့္ ဇတ္နိမ့္ျခင္းသည္ လည္း လက္ခံႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ သတို႔သမီး၏ ဇတ္မွ သတို႔သား၏ ဇတ္ထက္ ျမင့္ေနပါက ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္မ်ားက ခြင့္မျပဳေတာ့။

ဤေနရာတြင္ အႏုေလာမ ႏွင့္ ပဋိေလာမ ကိစၥပါလာ၏။ တစ္စံု တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ အႏုေလာမ တြင္ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတစ္ေယာက္မွ ဇတ္ႀကီးေလးမ်ိဳး အနက္မွ တစ္ခု ခု ျဖစ္ပါက - အဆင္ေျပပါ၏။ သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ပဋိေလာမ ျဖစ္ပါမူ- အျခားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ပဋိေလာမ မဟုတ္ပဲ အျခား ဇတ္ျဖစ္ေနပါက အဆင္မေျပေတာ့ေခ်။


ဤေနရာတြင္ ႐ွင္းျပလိုသည္မွာ- ျပင္ပတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေသာ မ်ိဳး႐ိုး ဇတ္ကို ဆိုလိုေနျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ ဇတ္ ကို နမူနာ ဥပေဒသ အေနျဖင့္ ထား၍၊ ထိုဇာတာ႐ွင္တို႔၏ ဘ၀ တြင္ အေလးအနက္ ထားမွဳ၊ ရည္႐ြယ္ အေနအထား၊ မည္သည့္ အရာကို ပို၍ တန္ဘိုးထားတတ္သည္ ဆိုလိုသည္ကို ဆိုလို၏။ လင္ႏွင့္ မယားသည္ ရည္႐ြယ္ျခင္း၊ တန္ဘိုးထားသည့္ အရာခ်င္း မတူညီပါက အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၏။

အကယ္၍ မိန္းကေလး ျဖစ္သူသည္ ထက္ျမက္ၿပီး၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားသူ ျဖစ္ကာ၊ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္သူသည္- တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ လံုေလာက္လွ်င္ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲ ေနတတ္ေသာ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ႐ိွေသာ သူျဖစ္ပါက မည္သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသနည္း။

ဘုန္းႀကီးတဲ့ မိန္းမ၊ ဘုန္းနိမ့္တဲ့ ေယာက္်ား။

အေတာင္ ၂၀-၀တ္ မင္းေယာက်္ား ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘ၀င္ျမင့္ ေနသူ ပုရိသ ႏြယ္ဘြားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကေတာ့ ဘုန္း႐ိွသည္။ မိန္းမသား တို႔သည္ ဘုန္းနိမ့္သည္ ဆိုေသာ အယူအဆသည္ ဟိုေ႐ွးယခင္ ကတည္းက မမွန္ခဲ့ သလို- မိန္းမမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေယာက်္ားသားမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ ပညာသင္၊ စီးပြား႐ွာ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ ယခု ေခတ္တြင္လည္း မမွန္ပါ။ ေယာက္်ား မ်ားစြာတို႔ထက္ ဘုန္း႐ိွေသာ မိန္းမမ်ား၊ မိန္းမ တို႔ထက္ ဘုန္းနိမ့္ေသာ ေယာက်္ားမ်ားလည္း ႐ိွသည္သာ ျဖစ္၏။

မေဟာသဓာ ဇတ္ေတာ္တြင္- တကၠသိုလ္တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေမာင္ေက်ာင္းသား အား- ဒိသာ ပါေမာကၡ ဆရာႀကီး အေနျဖင့္၊ သမီး ျဖစ္သူျဖင့္ ထိမ္းျမား ေပးေသာ္လည္း- ဆရာႀကီး၏ သမီး ျဖစ္သူသည္ ဘုန္းႀကီးေသာ မိန္းမျဖစ္၍ ေမာင္ေက်ာင္းသား သည္ ဘုန္းသမာၻ မဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ေမာင္ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အိပ္ယာ အတူပင္ အိပ္စက္၍ မရသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မတို႔မထိ ရေသးေသာ ဇနီး အသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ေလးအား ေရသဖန္းပင္ေပၚတြင္ ထားခဲ့ၿပီး လင္ေယာက္်ား ျဖစ္သူမွ ထြက္ေျပး ခဲ့ရာ ၀ိေဒဟရာဇ္ မင္းႀကီးမွ ေတြ႔႐ိွသျဖင့္ မိန္းမငယ္အား ဥဒုမၺရ ေဒ၀ီ (သဖန္းပင္ မိဖုရား) ဘြဲ႔ျဖင့္ မိဖုရား ေျမွာက္ခဲ့သည္ကို မွတ္သားခဲ့ဘူးပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ - မိန္းမပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေယာက်္ားမ်ားစြာ တို႔ထက္ ဘုန္းသမာၻ ႀကီးမားသူတို႔ ႐ိွတတ္ပါသည္။

ဘုန္းသမာၻ မကိုက္ညီပါက- မည္မွ်ပင္ ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေပါင္းစည္း၍ မရတတ္ပါ။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- သတို႔သားေလာင္း ႏွင့္ သတို႔သမီးေလာင္းတို႔၏ ဇာတာကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖင့္- ယူၿပီးမွ ဆက္လက္ ေပါင္းစည္း၍ မရေသာ အိမ္ေထာင္ကြဲတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းသြားႏိုင္ပါသည္။

(၆) ဂါဏ ကုတ (ျမန္မာေတြ သိထားတဲ့ လူ၊ နတ္၊ ဘီလူး နကၡတ္)-

ဂါဏ ဆိုသည္မွာ စိတ္ေန သေဘာထား (temperament) ကို ဆိုလိုျခင္းေၾကာင့္- ဂါဏ ကုတ သည္ စိတ္ေန သေဘာထားျခင္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ၊ စ႐ိုက္ခ်င္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ဂဏ ဟုလည္း ေရးၾကသည္။

အမွန္အားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ သည္းညည္း ခံႏိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္၏။

ျမန္မာတို႔က ၄င္းကို လူ နကၡတ္၊ နတ္ နကၡတ္၊ ဘီလူး နကၡတ္ဟူ၍ အသိမ်ားၾကသည္။ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ အေပၚ မူတည္၍ လူ၊ နတ္၊ ဘီလူး ဟု အုပ္စု ခြဲသတ္မွတ္ထားသည္။ မူလ အေခၚမ်ားမွာ ေဒ၀၊ မႏုႆ၊ ရကၡိဳက္ ျဖစ္၏။

ျမန္မာ တို႔ကမူ- ခက္ခဲစြာ တြက္ရေသာ မူရင္း နကၡတ္နည္း အစား- အလြယ္တကူ တြက္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာ လို ေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္၊ ၃- ႏွင့္စား၊ ၁-ၾကြင္း နတ္၊ ၂-ၾကြင္း လူ၊ ၀-ၾကြင္း ဘီလူးဟူ၍ ျဖတ္လမ္း နည္း တီထြင္ ထားခဲ့ပါသည္။

ထိုျဖတ္လမ္း နည္း သည္ မည္ေ႐ြ႕ မည္မွ် တိက်မွန္ကန္ ႏိုင္သည္၊ ေ႐ွး ေ၀ဒ ပညာ ယူဆ ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မည္မွ် ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွသည္ကို မူ မိမိတို႔ ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေစလိုပါသည္။
"ဖြားကာ မတ္မတ္ ၊ တည့္နကၡတ္ ၊ တည္လတ္ ပါကုန္ၾက ။
သံုးခု ၿဖိဳခြင္း၊ ထိုအၾကြင္း ၊ မွတ္ျခင္း သညာျပ ။
တစ္ကို နတ္ယူ ၊ ႏွစ္မွာ လူ ၊ သံုးမွာ ဘီလူးရ ။" 
ဆက္လက္၍-

- လူ လူ ခ်င္းထိမ္းျမားမူ ခ်စ္ေမတၱာ ႀကီး အံ႔။
- ဘီလူးႏွင္႔ နတ္ လက္ထပ္မူ ေဘးရန္ကင္း အံ႔။
- နတ္ႏွင္႔ လူ ထိမ္းျမားမူ ေအးခ်မ္းသာယာ အံ႔။
- ဘီလူးအခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားမူ တန္ခိုးႀကီး အံ႔။
- လူႏွင္႔ ဘီလူး ထိမ္းျမားမူ ပ်က္စီး အံ႔။
- နတ္အခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားမူ အသက္ ရွည္အံ႔။

၃-ႏွင့္စားၿပီး၊ အၾကြင္းကို ၾကည့္ေသာ ျမန္မာနည္းတိုကို ေအာက္တြင္ တြက္ျပထားပါသည္။


ဤဇယားကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္- ဘယ္လိုနားလည္ပါသနည္း။

အေျဖမွာ ႐ွင္းပါ၏။

ဤဇယားအရသာ မွန္မည္ ဆိုလွ်င္- လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေမြးသူကို ျဖစ္ေစ၊ ၃-ႏွစ္၊ ၆-ႏွစ္၊ ၉-ႏွစ္၊ ၁၂-ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ အသက္ကြာသူကို ယူလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုေနပါသည္။

သဘာ၀က်၏၊ ယုတၱိတန္၏ ဆိုသည္ကိုမူ စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ စဥ္းစားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္အားျဖင့္ -
- နတ္ နကၡတ္ ဆိုသည္မွာ - ထိုသူ၏ စ႐ိုက္သေဘာထားသည္ ေကာင္းမြန္ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ မွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သဒၶါ တစ္ရား ထက္သန္ျခင္း တို႔ကို ညႊန္းဆို၍၊
- လူ နကၡတ္ဆိုသည္မွာ ေလာကီ အာ႐ံု တြင္ ပို၍ အားသန္ သည္ကို ညႊန္းဆိုသည္။
- ဘီလူးနကၡတ္ ဆိုသည္မွာ လွ်စ္လ်ဴ ႐ွဳတတ္ျခင္း၊ အႏိုင္ယူတတ္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္း တတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
အမ်ိဳးအစားခ်င္း တူလွ်င္ လက္ထပ္ႏိုင္သည္။

နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ႏိုင္သည္။ အမွတ္ျပည့္ ၆ မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ မရ႐ိွပါ။

လူ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ ပါက ၅ မွတ္ ရ၍၊ အမ်ိဳးတူ လူနကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ျပည့္ ၆- မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ မရ႐ိွပါ။

ဘီလူး နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ ပါက ၁- မွတ္ သာ ရ၍၊ လူနကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက ၀- မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ အမ်ိဳးတူ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ျပည့္ ၆-မွတ္ရသည္။


နကၡတ္ခ်င္း တူပါက- အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
နတ္ (က်ား)+ လူ (မ)= သင့္သည္။
ဘီလူး (က်ား)+ လူ (မ)= ပံုမွန္မွ်သာ ျဖစ္သည္။
လူ (က်ား)+ နတ္ (မ)= မေကာင္းပါ။
လူ (က်ား)+ ဘီလူး (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။
ဘီလူး (က်ား)+ နတ္ (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။
နတ္ (က်ား)+ ဘီလူး (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။

အမွတ္ေပးျခင္း ျဖင့္ မသံုးပဲ စစ္ေဆးေသာ အျခား ကုတ မ်ား။

အမွတ္ ေပးျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း- အျခား စစ္ေဆးေသာ ကုတမ်ား ႐ိွပါေသးသည္။ စုစုေပါင္း ထို ကုတ မွာ ၄-မ်ိဳး႐ိွ၏။ ၄င္းတို႔မွာ- မဟိႏၵရ ကုတ၊ ဆႀတိ ဒိယာဂ ကုတ၊ ေဗဓါ ကုတ ႏွင့္ ရာဇူး ကုတ တို႔ျဖစ္သည္။

မဟိႏၵရ ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရး တြင္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာႏိုင္မွဳ၊ ႏွင့္ အသက္႐ွည္မွဳ အေနအထား ႏွင့္ သားသမီး ရႏိုင္မွဳ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးပါမွ စီးပြား တိုးတက္ႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးရာတြင္ အသံုး၀င္သည္။ သတို႔သား၏ ဇာတာမွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္သည္ သတို႔သမီး၏ ဇာတာ႐ိွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္မွ ၄-လံုး၊ ၇-လံုး၊ ၁၀-လံုး၊ ၁၃-လံုး၊ ၁၆-လံုး၊ (၁၉-လံုး၊) ၂၂-လံုး၊ ၂၅-လံုး၊ အကြာအေ၀းတြင္ ႐ိွရမည္ဟု ဆိုသည္။ ေကာင္းေသာ မဟိႏၵရ ကုတ သည္ အသက္႐ွည္မွဳကို အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။

ဆႀတိ ဒိယာဂ ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရး သက္တမ္းကာလ ႐ွည္ၾကာႏိုင္မွဳႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ အေနျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ ႏိုင္မွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္- ခင္ပြန္း အေနျဖင့္ အသက္႐ွည္ၿပီး၊ ဇနီးအေနျဖင့္ ငယ္ငယ္ ႐ြယ္႐ြယ္ မုဆိုးမ ျဖစ္ႏိုင္သလား စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။ သတို႔သား၏ ဇာတာမွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္သည္ သတို႔သမီး ၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္မွ ၉-လံုးထက္ မနည္း ကြာေ၀းရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ အမွတ္ မေပးပါ။ (အခ်ိဳ႕ကမူ ၁၃-မွ ၂၇ အထိကြာေ၀းလွ်င္- ၂-မွတ္၊ ၈-မွ ၁၂- အထိကြာေ၀းလွ်င္ ၁-မွတ္ဟူ၍ ေပးတတ္ၾကသည္။

ေဗဓါ ကုတ-
တစ္ဦး၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ သည္ အျခားတစ္ဦး၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ကို ခိုက္ မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ မွ ၉-လံုးထက္ မနည္း ကြာေ၀းရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။ အမွတ္ မေပးပါ။
အခ်ိဳ႕ကမူ သီးသန္႔ အေနျဖင့္ ၂-မွတ္ဘိုးသတ္မွတ္ စဥ္းစားတတ္ၾကသည္။

ရာဇူး ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ က်က္သေရ မဂၤလာျဖင့္ တင့္တယ္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ၊ အိမ္ေထာင္ေရး သက္တမ္း ၾကာ႐ွည္ႏိုင္မွဳကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၍၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမွတ္မေပးပါ။ ရာဇူး ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႀကိဳး ဟု ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သံေယာဇဥ္ ေႏွာင္ႀကိဳး ခိုင္ျမဲ ႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။
ရာဇူး ၅-မ်ိဳး႐ိွ၏။ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔ သမီးတို႔၏ စန္းယွဥ္နကၡတ္သည္ ရာဇူး တစ္မ်ိဳးတည္းတြင္ အတူတူ မက်ေရာက္ေစရပါ။


က႑ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ လည္ပင္းကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- မုဆိုးမ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸါယ္ တစ္မ်ိဳးမွာ- ဆက္သြယ္ေရး အဆင္မေျပဟု လည္း ဆိုုေနသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ တနလၤာႏွင့္ ရာဟု ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။

ကတိၱ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ခါးကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- ဆင္းရဲ မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸါယ္မွာ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ ကင္းမဲ့ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ေသာၾကာႏွင့္ စေနတို႔ ပိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ပါဒ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ေျခကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- တစ္ေယာက္ တစ္ေနရာစီ ေနထိုင္ ၾကရမည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ကိတ္ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ နကၡတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သိေရာ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ေခါင္းကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- ေသဆံုးႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ကြယ္မွ ဆိုလိုရင္းမွာ- ေဒါသ ေ႐ွ.ထားေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ္ အဂၤါပိုင္ နကၡတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

နာဘိ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ခ်က္တိုင္ ၀မ္းဗိုက္ ကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- သားသမီး ဆံုးပါး ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း- မိမိတို႔၏ ဘ၀တြင္ မေသခ်ာ သလို၊ မခုိင္မာသလို၊ လံုျခံဳမွဳ ကင္းေ၀း သလို ခံစားေနရမည္ ဟု လည္း ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုပ္စု ျဖစ္သည္။

ေ႐ွးက်မ္းတို႔ အရ- မေကာင္းေသာ ေဒါသွ်မ်ား။

ကုဇ ေဒါသွ် (မဂၤလိ ေဒါသွ်)
ကုဇ ေဒါသွ် ျဖစ္ေပၚပံုမွာ-
 အဂၤါသည္ မိႆ ရာသီ မဟုတ္ေသာ လဂ္ (၁-တန္႔ဘာ၀) တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ၿဗိစၧာ ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၄-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ မကာရ ရာသီ (သို႔မဟုတ္) ကုမ္ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၇-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ကရကဋ္ ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၈-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ဓႏု ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၁၂-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။

ဥပေဒသ တစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳၾကရာတြင္ ထိုဥပေဒသ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ ထားရန္ လိုအပ္ပါ၏။ ေနာက္ခံသေဘာကို နားမလည္ပဲ- ဥပေဒတို႔ကို ေလွနံဓါးထစ္ အသံုးခ်မွဳ တို႔ေၾကာင့္- ေ႐ွးက်မ္းျမတ္မ်ား အထင္ေသး ျခင္းခံရပါလွ်င္- မိမိကုိယ္ကို ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ခံထားသူသည္ ပညာမဲ့ သာလွ်င္ ျဖစ္ယံုမက- ေ႐ွးပညာ႐ွင္မ်ားအား ေက်းဇူးကန္းျခင္းလည္း မည္ပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ေ႐ွးက်မ္းက ဒီလို ဆိုထား၍- ေျပာပါသည္ဟု ဆိုလိုက္ၿပီး မွားသြားျခင္းျဖင့္ မိမိ မမွား- ေ႐ွးက်မ္း မွားသည္ ဟု ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ ပါပၿဂိဳဟ္၊ ျဖစ္ေသာ အဂၤါအေနျဖင့္ အထက္ပါ ဘာ၀မ်ားတြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ - အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး (၇-တန္႔ဘာ၀)၊ အိမ္တြင္းေရး ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ (၄-တန္႔ဘာ၀)၊ အိမ္ေထာင္ေရး ခုိင္ျမဲမွဳ (၈-တန္႔ဘာ၀)၊ အိပ္ယာထက္ သာယာ ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္မွဳ မ႐ိွမွဳ (၁၂-တန္႔ဘာ၀) တို႔ကို ပ်က္ျပား ေစႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္ကို ဦးစြာ သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။

အမွန္အားျဖင့္ ဆိုလိုရင္းမွာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး အေနျဖစ္ေသာ အဂၤါ အေနျဖင့္ ထို အတန္႔ဘာ၀ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားျခင္း မျဖစ္ေစရဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါသည္ အထက္ပါ ဥပေဒသအရ တည္ပင္ တည္ျငားေသာ္လည္း- မိုးတား စနစ္ အရ- အဂၤါသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး မျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာ၀မ်ားကို နီးစပ္စြာ ဖ်က္ဆီးထားျခင္း မ႐ိွလွ်င္ လည္းေကာင္း- ထို ကုဇ ေဒါသ အေနအထား မေရာက္ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း- အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အိႏၵိယ ေဗဒင္ဆရာ တို႔သည္- အဂၤါ အေနျဖင့္ လဂ္မွ (၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔တို႔တြင္ ႐ိွသည္ကိုသာ မက- ေသာၾကာမွ ေရတြက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ တနလၤာမွ ေရတြက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ ထိုအတန္႔မ်ားတြင္ ႐ိွေနလွ်င္ပါ ကုဇ ေဒါသွ် အေနျဖင့္ ယူဆ ေဟာေျပာ ၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းစရာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ထိုအခါ လူတစ္ရာလွ်င္ ၈၀ အေနျဖင့္ ကုဇ ေဒါသွ် မွ ေျပးမလြတ္ ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဤေဆာင္းပါးသည္- စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေၾကာင္း လုိအပ္၍- ေဗဒင္ၾကည့္ မည္ ဆိုလွ်င္- ႀကိဳတင္ သိထားသင့္ေသာ၊ ဆင္ျခင္သင့္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသိေသာ အေၾကာင္း အခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳ၍- တတ္ႏိုင္သမွ် ပညာျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ အၾကံေပးေနေသာ ဆရာမ်ားကို မမွန္ကန္ေသာ သေဘာထားျဖင့္ သြားေရာက္ ပညာစမ္းျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေအာင္ လုပ္ျခင္းမ်ား မလုပ္မိေစရန္ အၾကံဳျပဳပါသည္။

တစ္ဘက္သူကို ေလးစားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားႏိုင္ၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ကာ- ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘ၀ လမ္းခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

MOTAA နကၡတၱ ေ၀ဒ အၾကံေပးျခင္းလုပ္ငန္း မ်ား ကန္႔သတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္။

ကိစၥမ်ားေျမာင္ လူတို႔ေဘာင္ ဟူေသာ ဤေလာကတြင္ “လူတစ္ခု ပူမွဳရယ္ တဲ့ ဆယ္ကုေဋ” ဆိုသည့္ အတိုင္း- အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အခက္အခဲ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ ႐ိွၾက စျမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
လူသားတို႔၏ အခက္အခဲကို တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ မိမိတတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ ေပးလိုေသာ ေစတနာ ႐ိွေသာ္လည္း၊ တစ္ေန႕လွ်င္ အခ်ိန္ ၂၄-နာရီသာ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ရေသာ သာမာန္ လူသားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ေတာင္းခံ လာေသာ အကူအညီ အားလံုး မွန္သမွ်ကို ကူညီ ေပးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။


ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား သာမက၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အခက္အခဲ ႐ိွသူမ်ားကို အခမဲ့ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခေၾကးေငြ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစတနာ အေလွ်ာက္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ျဖင့္ လည္းေကာင္း အခ်ိန္ ကာလ အတိုင္း အတာ တစ္ခု တိုင္ေအာင္ ကူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု အခါ ဆရာႏ်ဴမာန္ အေနျဖင့္ - မ်ိဳးဆက္သစ္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၊ ၀ါသနာ႐ွင္၊ ပညာ႐ွင္မ်ား အတြက္ MOTAA နကၡတ္ သင္တန္းကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္- သင္႐ိုး ညႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားမွဳ အေထာက္အကူ မ်ား၊ ပညာေပး ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သင္တန္း စာေမးပြဲမ်ား၊ သုေတသန ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အခ်ိန္ မ်ားစြာကို ေပးထား ရပါသျဖင့္- ေအာက္ပါ လုပ္ငန္း မ်ားကို အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ရပ္တန္႕ထားရ မည္ ဆိုသည္ကို စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေၾကျငာ အပ္ပါသည္။
၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁-ရက္ေန႔မွ စတင္၍- ရပ္တန္႕ထားမည္ ျဖစ္ေသာ နကၡတ္ အၾကံေပး လုပ္ငန္း မ်ားမွာ-
 • Google talk မွ ေဗဒင္ ေဟာေျပာ၊ အၾကံေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး (MOTAA သင္တန္းသားမ်ား အတြက္သာ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား အတြက္ ျပဳလုပ္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။)
 • အျခားေသာ skype, Yahoo Group တို႔မွ ျပည္ပႏိုင္ငံသား တို႔အတြက္ ကူညီ အၾကံေပး ေဆာင္႐ြက္ ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၊
 • လူကိုယ္တိုင္ ေမးျမန္းျခင္းကို ေျဖဆိုေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၊(Personal Consultation)
 • MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ ဇာတာ႐ိွ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို စစ္ေဆး၍၊ နာမကၡရ ဆန္း၊ Numerology တို႔ျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍ စစ္ေဆးေပးေသာ ကေလး အမည္ေပး ျခင္း၊ လုပ္ငန္း အမည္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၊
 • ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အပ- အျခား လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၊
သို႔ေသာ္လည္း -အမွန္တကယ္ လိုအပ္၍ အခက္အခဲ ႐ိွသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ေရး အတြက္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္း ၄-မ်ိဳး ကိုသာ လက္႐ိွကာလ အတြင္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြား ပါမည္။
ထိုသို႔ နကၡတၱ အၾကံေပးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္း အခ်ိန္ အခက္အခဲ ႐ိွသျဖင့္ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ ထား ပါသည္။ ဦးစြာ ေမးျမန္း အကူအညီ ေတာင္းခံသူမ်ား အတြက္ ေဟာစာတမ္းကို ပံုမွန္ အားျဖင့္ ၂-ပါတ္မွ ၄-ပါတ္အတြင္း email ျဖင့္ ေပးပို႔ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
 • MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ ဇာတာ စစ္ေဆး၍ ေဟာစာတမ္း ေရးေပးျခင္း၊ (ပံုမွန္ ေဟာစာတမ္း၊ ဘ၀ တစ္သက္တာ အတြက္ စစ္ေဆး ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္၊ ၁-ႏွစ္စာ အေသးစိတ္ ေဟာၾကား အၾကံေပးခ်က္)
 • MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ ဇာတာ စစ္ေဆး၍ ေဟာစာတမ္း ေရးေပးျခင္း၊ (အထူး ေဟာစာတမ္း၊ ဘ၀ တစ္သက္တာ အတြက္ စစ္ေဆး ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္၊ ၃-ႏွစ္စာ အေသးစိတ္ ေဟာၾကား အၾကံေပးခ်က္)
 • MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ ဇာတာ စစ္ေဆး၍ - လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ေကာင္း သတ္မွတ္ အၾကံေပးျခင္း။ (ေမးျမန္းေသာ ေန႔မွ အနည္းဆံုး ကာလ ၆-လ ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။)
 • MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ ဇာတာ စစ္ေဆး၍ - ဇနီးေမာင္ႏွံေလာင္းတို႔ အတြက္ မဂၤလာ အခ်ိန္ေကာင္း သတ္မွတ္ အၾကံေပးျခင္း။ (ေမးျမန္းေသာ ေန႔မွ အနည္းဆံုး ကာလ ၆-လ ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။)
မၾကာခင္ ကာလ တြင္ MOTAA နကၡတ္သင္တန္းဆင္း - MOTAA အသိ အမွတ္ျပဳ နကၡတၱ ဆရာျဖစ္ အဆင့္႐ိွသူမ်ား (Certified MOTAA Astrologers) မ်ား ေပၚထြန္း လာၿပီးသည့္ ေနာက္-
 • အတတ္ ပညာ အရ အရည္အခ်င္း ျပည့္စြမ္းေသာ ပညာ႐ွင္မ်ား ျဖစ္သည္ သာမက-
 • ေဗဒင္ နကၡတ္ ဆရာတို႔၏ သိကၡာ စည္းကမ္း (Ethic of Professional Astrologer) ကို လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္း ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ား။ (MOTAA အသိ အမွတ္ျပဳ နကၡတၱ ဆရာ မ်ားသည္ MOTAA စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေစာင့္သိၾကသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္- ယံုၾကည္စိတ္ခ် အပ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။)
 • ထုိမွ် မက- Certified MOTAA Astrologers မ်ားသည္ နကၡတၱ ပညာကို ေလးနက္စြာ လိုက္စား ထားၿပီး- လူသားတို႔ကို ကူညီရန္ ေစတနာ အျပည့္အ၀ ထားသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္-
ယခင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား သာမက- အကူအညီ လိုအပ္ သူမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံ၍ အင္အားျဖည့္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

MOTAA နကၡတ္ အၾကံေပး အတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံလိုပါက ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုစံတြင္ ဦးစြာ ျဖည့္သြင္းေပးရပါမည္။
(မိုးတား MOTAA အၾကံဥာဏ္ ကိစၥအတြက္ ေငြေၾကး သတ္မွတ္ ထားရေသာ္လည္း- အခက္အခဲကို လြန္စြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး- ေငြေၾကး အားျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ပါက- email ျဖင့္ သီးသန္႔ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။)
ဤသတ္မွတ္ ႏွဳန္းထား မ်ားသည္ ျမန္မာမ်ား အတြက္သာ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ ႏွဳန္းထား မ်ားသာ ျဖစ္၍၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ မူ- ဤႏွဳန္းထား မ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုသည္ သာမက ယခု ကာလ အတြင္း ျမန္မာ မဟုတ္သူမ်ား အတြက္ လံုး၀ ရပ္တန္႔ ထားပါသည္။
တစ္ဖန္ ေမြးခ်ိန္ကို မသိသူမ်ား အတြက္- ေမြးခ်ိန္ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းသည္ မ်ားစြာ အခ်ိန္ကုန္ေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သျဖင့္- ယခုကာလ အတြင္း မကူညီ ႏိုင္ေသးသျဖင့္- ေမြးခ်ိန္ကို မသိ႐ိွသူမ်ား အေနျဖင့္ အျခားေသာ ပညာ႐ွင္မ်ား ထံတြင္ အကူအညီ ေတာင္းခံေစလိုပါသည္။ ေမြးခ်ိန္ အနီးစပ္ဆံုး သိသူမ်ား အေနျဖင့္သာ မိုးတားတြင္ ယခုကာလ အတြင္း အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

(အထူး သတိေပးခ်က္။ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ေငြကို မလႊဲေသးခင္၊ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုစံတြင္ ဦးစြာ ျဖည့္သြင္း ေပးၿပီး Submit လုပ္ၿပီးေနာက္၊ ဇာတာ စစ္ေဆးေပးႏိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ E-mail ကို လက္ခံရ႐ိွၿပီးမွသာ- ေငြေပးသြင္း ေစလိုပါသည္။)

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)


numan

[+/-] show/hide this post

Thursday, November 18, 2010

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံႏွင့္ ေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း ၆)

မွန္ကင္း တစ္လွည့္၊ ထင္း တစ္လွည့္၊
လူသား တို႔သည္ ပုခက္တြင္း မွ စတင္ ႀကီးျပင္း လာခ်ိန္ ဘ၀ ခရီးအစ မွ သည္၊ သုႆန္ သို႔ သြားရာ လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္ လံုးတြင္ မိမိဘ၀ တိုးတက္ေရး၊ ေအာင္ျမင္ေရး၊ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၾသဇာ အာဏာ ႀကီးမားေရး တို႔ကို အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ ၾက၏။ သတၱ၀ါ တို႔၏ မူလ ပင္ကိုယ္ ဓါတ္ခံ သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တို႔ အေနျဖင့္ အရင္းအတိုင္း ကိန္းေအာင္း ႐ိွေန ခဲ့ၾကသည္ သာမက- ဘ၀ လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေအာင္ျမင္မွဳ တို႔ ကို အမီွျပဳ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတၱ တရား မာန္ မာနမ်ား၊ ဆံုး႐ံွဳးမွဳ တို႔ကို မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚေသာ ေသာက၊ ပရိေဒ၀၊ ေဒါမနႆ၊ အာဃာတ တရားမ်ားကို ၾကံဳႀကိဳက္သလို ေကာက္ယူ စုေဆာင္း သယ္ေဆာင္ သြားၾကယင္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသဆံုး ျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ၾကပါ၏။ စတင္ ႐ွင္သန္သည္မွ ေနာက္ဆံုး ေသဆံုးခ်ိန္ အထိ - အ႐ံွဳးအျမတ္ စာရင္းခ်ဳပ္ ၾကည့္လိုက္ပါမူ- တစ္ကယ္ ပိုင္ဆိုင္ရ႐ိွ သြားသည္ကား မိမိ၏ ဘ၀ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မိမိ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ ေကာင္းမွဳ၊ မေကာင္းမွဳ တို႔သာ ျဖစ္၏။

ေ႐ွးကုသိုလ္ ေကာင္း၍ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားခြင့္ ရျခင္းျဖင့္- ေကာင္းမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ လိုပါက ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရသလို- လူအမ်ား၏ ဘ၀ကို အေျပာင္း အလဲ ျပဳလုပ္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏွင့္တကြ ေလာက အက်ိဳးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း မ်ားစြာ တို႔ကို လည္း ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ႐ိွပါ၏။

ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးသည္သာ ယံုၾကည္စရာ ျဖစ္သျဖင့္ - ေအာင္ျမင္ျခင္း တို႔သည္လည္း မျမဲ၊ တစ္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္ ရမည္ကို နပိုလီယန္၏ ဇာတာက ညႊန္းဆို ျပသ ေနသျဖင့္- ဤေဆာင္းပါးသည္ နကၡတ္ေဗဒင္ သက္သက္ ေ၀ဘန္ သံုးသပ္ ေသာ ေဗဒင္ ေဆာင္းပါး သက္သက္မွ် မဟုတ္ပဲ- စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ သံေ၀ဃ ဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ပါ ရည္႐ြယ္ ေရးသား ထားေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

ဧကရာဇ္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္သြန္းခံခ်ိန္ စစ္ေဆးခ်က္။
နပိုလီယန္၏ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္၊ ဥေရာပ တစ္ခြင္တြင္ ဘုန္းတန္ခိုး ထင္႐ွား၍ ဧကရာဇ္ မင္းအျဖစ္ ရာဇ ဘိသိက္ သြန္းခံခ်ိန္ ဇာတာကို မိုးတား နကၡတၱ ေ၀ဒ နည္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နပိုလီယန္ သည္ ၁၈၀၄- ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂-ရက္တြင္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္သြန္းခံ ခဲ့သည္။

 ေအာက္ပါ ဇာတာစက္သည္ နပိုလီယန္ ၏ မူလဇာတာစက္ႏွင့္ ေကာဇာ ဇာတာစက္ (ဘိသိက္ခံ နန္းတက္ခ်ိန္) တို႔ကို ယွဥ္တြဲေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဂရပ္ဖ္မွာ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားက မူလ ၿဂိဳဟ္မ်ား ႏွင့္ အတန္႔ဘာ၀မ်ား ေပၚသို႔ မည္သို႔မည္ပံု လႊမ္းမိုးေနသည္ကို မိုးတားနည္းစနစ္ျဖင့္ သံုးသပ္တြက္ခ်က္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္- နပိုလီယန္၏ တစ္သက္တာ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ကို ဒႆာ စနစ္တြင္ မိုးတား နည္းစနစ္ျဖင့္ သံုးစြဲ၍ ေဖၚျပထား၏။ေကာဇာ စစ္ေဆးခ်က္။
ပထမဦးစြာ- ထိုကာလတြင္ ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀မ်ားအေပၚတြင္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို ေလ့လာ ရပါမည္။

မကာရ ရာသီတြင္ တည္ေသာ မူလ တနလၤာ အား - ေကာဇာ ရာဟုမွ ဒီဂရီ (အံသာ) နီးစပ္ စြာလာပူးထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မူလ တနလၤာမွာ ေကာဇာ ကိတ္၏ အျမင္ကိုပါ ရထားလိုက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလ တနလၤာ အား ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ေကာဇာ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ထားမွဳကို ထင္႐ွားစြာ ျမင္ေန၏။

ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ထံုးစံအားျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်ိဳးေပးတတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ျဖစ္ယံုမက- ဤဇာတာ အတြက္လည္း ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေကာဇာ အေနအထားမွ သံုးသပ္ပါက-

ေကာဇာ ရာဟု သည္ လဂ္မွ ၄-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္၏။ စေန ပိုင္ေသာ မကာရ ရာသီတြင္ တြင္ တည္၍ တနဂၤေႏြပိုင္ေသာ ဥတၱရာ သဠ္ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္၏။ ေကာဇာ ကိတ္ သည္ တနလၤာ ပိုင္ေသာ ကရကဋ္ ရာသီတြင္ တည္ကာ- စေနပိုင္ေသာ ဖုသွ် နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္၏။ စေနသည္ ဤဇာတာ အတြက္ ၁၀-တန္႔တြင္ ရပ္ေသာ ၅-တန္႔သခင္ ျဖစ္၏။ တနလၤာ သည္ ဤဇာတာ အတြက္ ၄-တန္႔တြင္ ရပ္ေသာ ၁၀-တန္႔ သခင္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ အရိပ္ ၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ ရပ္တည္ရာ ဘာ၀၊ ၄င္းတို႔ စီးနင္းေသာ နကၡတ္၊ န၀င္းတို႔ႏွင့္ ၄င္းတို႔အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးေသာ စ႐ိုက္ တို႔ကို ရ႐ိွၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ ေကာင္းေသာ အတန္႔သခင္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ထိုၿဂိဳဟ္တို႔၏ စ႐ိုက္ သတၱိမ်ားကို ၄င္းတို႔လႊမ္းရာ မူလ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ဘာ၀ မ်ား အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ ေစ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုလႊမ္းမိုးမွဳ ၾကာ႐ွည္ တည္တန္႔ ခိုင္ျမဲႏိုင္ရန္မွာ မူလ ဇာတာတြင္ ႐ိွေနခဲ့ေသာ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ တို႔၏ အေနအထား ေပၚတြင္ တည္၏။ တစ္ဖန္ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ပင္ကိုယ္ စ႐ိုက္ကိုက ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အကူအညီ ျဖင့္ ရလာေသာ ေကာင္းက်ိဳးတို႔ သည္လည္း ၾကာ႐ွည္ မခံတတ္ေပ။

ယာယီ အားျဖင့္- တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုပါက ေကာဇာ အေနအထား အရ အဆင္ေျပေနၾကေသာ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ မူလ တနလၤာကို လႊမ္းမိုးထားျခင္းသည္ ႐ုတ္တစ္ရက္ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္မွဳ - ပိုင္ဆိုင္မွဳ (၄-တန္႔)၊ အလုပ္ အကိုင္ အဆင့္ အတန္း ျမင့္မားမွဳ (၁၀-တန္႔တို႔ကို) အက်ိဳးေပးေစ၏။

ထူးျခားသည္က ၾကာသပေတး-

ဤဇာတာတြင္ မူလကပင္ ၾကာသပေတးသည္ အလြန္အင္အားေကာင္း၏။ မိုးတား စနစ္အရ- မူလ ဇာတာတြင္ အားေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔ အေနျဖင့္ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားကလည္း ေကာင္းေသာ အင္အားမ်ား လႊမ္းမိုးခ်ိန္၊ ဒႆာ အရ လည္း ေကာင္းေသာ အေနအထားမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္တို႔တြင္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးကို ထူးျခားစြာ ရ႐ိွတတ္သည္။

ယခုအခါတြင္-
ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ၾကာသပေတး အား - ကရကဋ္ ရာသီတြင္ လာေရာက္ ရပ္တည္ေသာ ေကာဇာ အဂၤါမွ ၄-တန္႕ အျမင္ျဖင့္ အတိအက် နီးပါး အျမင္ျပဳထား၏။ အဂၤါသည္ ဤဇာတာ႐ွင္ အတြက္ ၁၁-တန္႔တြင္ တည္ေသာ ၇-တန္႔ သခင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္း ျဖစ္၏။

ဆက္လက္၍ ဒႆာ အေနအထားကို ၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္-

ရာဟု ထူလ ဒႆာ၊ အဂၤါ အႏၲရ ဒႆာ၊ ဗုဒၶဟူး ျပတႏၲရ ဒႆ ျဖစ္၏။

အဓိက ဇတ္ေဆာင္ ျဖစ္ေသာ အႏၲရ ဒႆာ႐ွင္ အဂၤါသည္၊ ၾကာသပေတးမွ လြဲလွ်င္ ဒုတိယ အင္အား အေကာင္းဆံုး ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ ဂရပ္ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ ကံၾကမၼာသည္ အျမင့္ပိုင္းတြင္ ႐ိွေနခိုက္၊ ေကာဇာ လႊမ္းမိုးမွဳမ်ား ကလည္း ေကာင္းစြာ တြန္းပို႔ေသာ ေၾကာင့္ ဤအေနအထား ကို ရျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ေကာဇာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဒႆာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း ရာဟုႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသျဖင့္ ဤေအာင္ျမင္မွဳ သည္ ဘ၀ တစ္သက္တာ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ မျဖစ္ခဲ့ရပါ။ ေလာေလာဆယ္ စိတ္ေကာင္း ၀င္ေနေသာ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္ မွ အတိုင္းအတာ ကာလ တစ္ခု အတြက္ အက်ိဳးျပဳလိုက္သည္ ဟုပင္ ဆို၍ ရပါေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ - လုပ္ငန္း တစ္ခု တည္ေထာင္ခ်ိန္၊ မဂၤလာ အခ်ိန္ အခါ ေ႐ြးခ်ိန္တို႔တြင္- ခိုင္ခံ့ တည္ၿငိမ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္ အခါ ေ႐ြးခ်ယ္ ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဒုကၡခံစား ႐ု႐ွား။
၁၈၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ နပိုလီယန္သည္ သူ႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုး အမွားႀကီးျဖစ္ေသာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံသို႔ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းကို ျပဳခဲ့၏။ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေအာက္တြင္ ႐ိွေနေသာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံတို႔မွ စစ္သားေပါင္း ၄-သိန္းေက်ာ္ကို စုစည္း၍၊ ယခင္က သူေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးေသာ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ကဲ့သို႔ အင္ျပည့္ အားျပည့္ ဆင္ႏႊဲရန္ ရည္႐ြယ္၍ ႐ု႐ွားသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႐ု႐ွား ဇာဘုရင္ အလက္ဇႏၵားသည္ ပါးနပ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်သြား၏။ နပိုလီယန္ ၏ တပ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မည့္ အစား- နပိုလီယန္မွ အင္တိုက္အားတိုက္ တိုက္မည္ျပဳတိုင္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ေနာက္ဆုတ္သြား၏။ သို႔ႏွင့္ပင္ နပိုလီယန္၏ တပ္မ်ားသည္ ႐ု႐ွားအတြင္းသို႔ ကၽြံသြားခဲ့ရ၏။ သူအျမဲတိုင္း အႏိုင္ရေနၾက - အျမန္အဆန္ ေအာင္ပြဲခံေသာ နည္းစနစ္ အတိုင္း ျဖစ္မည္ ထင္၍ နပိုလီယန္ သည္ ရိကၡာ အေထာက္အပံ့ တို႔ကို အနည္းငယ္သာ ယူေဆာင္ လာမိ၏။ သိမ္းပိုက္၍ ရေသာ နယ္ေျမမွ အစားအေသာက္တို႔ျဖင့္ ထံုးစံ အတိုင္း ဆက္လက္ ရပ္တည္မည္ဟု သူက စီစဥ္ ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ႐ု႐ွားတို႕က ေနာက္ဆုတ္ သြားတိုင္း- ေနထိုင္စရာ အေဆာက္အဦ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေသာက္ေရတို႔ကို ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့၍ ေ႐ွ.သို႔ ထိုး၀င္ သြားတိုင္း ျပာပံု ႏွင့္သာ တိုးေနခဲ့ရ၏။ ထိုအစီအစဥ္ကို (scorched earth policy) တနည္းအားျဖင့္ - ရန္သူအတြက္ ဘာမွ မခ်န္ ေပးထားေသာ စနစ္ ဗ်ဴဟာဟု ေခၚသည္။ ႐ု႐ွားဘုရင္သည္ စစ္ကို ေဆာင္းတြင္းသို႔ ေရာက္လာေအာင္လည္း စီစဥ္ခဲ့၏။ အခ်ိန္ႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနကို ႐ု႐ွားသည္ မဟာမိတ္ ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ႏွင့္ပင္ ေ႐ွ.တိုးေလ- ဆိုးေလ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ နပိုလီယန္သည္ သူလိုခ်င္ေသာ အဓိက ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ အေနျဖင့္ ၁၈၁၂-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇-ရက္တြင္ တစ္ပြဲသာ ဆင္ႏႊဲ ခြင့္ရခဲ့၏။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ အေသအေပ်ာက္ စုစုေပါင္း အားျဖင့္ လူ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ဘက္ကမွ အႏိုင္ရသည့္ အေနအထား မ႐ိွခဲ့။

သို႔ျဖင့္ ၁၈၁၂-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄-ရက္တြင္ ႐ု႐ွားတို႔ မီး႐ိွဳ႕ ဖ်က္ဆီးပစ္ထားခဲ့ေသာ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕သို႔ ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ ခဲ့သည္။ ဆိုး႐ြား ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ ႐ု႐ွား ေဆာင္းတြင္း သို႔လည္း ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္ ေနစရာ အေဆာက္အဦ မ႐ိွ၊ စားေသာက္စရာ မ႐ိွ ႏွင့္ ဆိုး႐ြားေသာ ရာသီဥတုတြင္ နပိုလီယန္၏ တပ္ဖဲြ႕၀င္ တို႔သည္ ၁-သိန္း မွ်ပင္ မက်န္ရစ္ေတာ့ေခ်။ ရန္သူ ႏွင့္ တိုက္ႏိုင္ ခိုက္ႏိုင္ အေျခအေန ႐ိွေသာ အေရအတြက္မွာကား တစ္ေသာင္းမွ်ပင္ ႐ိွ္ေတာ့၏။

နပိုလီယန္၏ တပ္မႀကီးမွာ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း သြားေတာ့၏။ အခ်ိန္ၾကာေလ ဆိုးေလ ျဖစ္လာ၏။ ဤေနရာတြင္ တ႐ုပ္ စစ္သူႀကီး ဆြန္ဇူး ေျပာခဲ့ေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာ က်မ္းမွ အခ်က္သည္ မွန္လွ၏။ အခ်ိန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ လုပ္ရမည္ ဟု ဆြန္ဇူးက ေျပာခဲ့၏။ ယခုမူ အခ်ိန္ သည္ နပိုလီယန္၏ ရန္သူ ျဖစ္၍၊ ႐ု႐ွားအတြက္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ျပင္သစ္ ျပည္ ေနာက္တန္း၌ လည္း ျပႆနာတို႔ တက္ေန၏။ နပိုလီယန္ ႐ု႐ွားတြင္ပင္ ေသဆံုးသြားၿပီ ဆိုေသာ ေကာဠာ ဟဠ မ်ားေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းမည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နပိုလီယန္ သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၅-ရက္ ၁၈၁၂ တြင္ ျပင္သစ္ ျပည္သို႔ အျမန္ ျပန္ဆုတ္ရန္ စီစဥ္ရေတာ့သည္။

ဒႆာ စနစ္အရ ကံၾကမၼာ သံုးသပ္ခ်က္ အေနအထားအရ..

၂၄-၄-၁၈၁၂ မွ ၃၁-၃-၁၈၁၃ တိုင္ေအာင္ ကိတ္ အႏၲရ ဒႆာ စားေန၏။ ေလာကီ စည္းစိမ္ ေအာင္ျမင္မွဳတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာ ကိတ္သည္ နပိုလီယန္ အား ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံွဳးမွဳကို ျဖစ္ေစ၏။ ႐ု႐ွားတြင္ အထိနာခဲ့ေသာ နပိုလီယန္ အား- ထို အခြင့္ေကာင္းကို ယူ၍ ပရပ္႐ွား စေသာ အျခား ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားက စစ္ေၾကညာ တိုက္ခိုက္ပါေတာ့သည္။ နပိုလီယန္၏ ကံၾကမၼာ ဂရပ္ကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။

ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ နန္းစြန္႕ခဲ့ရျခင္း၊ တစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ ဧကရာဇ္ အျဖစ္ ျပန္ေရာက္ၿပီးကာမွ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ၀ယ္လင္တန္ နယ္စားႀကီး ႏွင့္ ၀ါတာလူး စစ္ပြဲတြင္ ႐ံွဳးနိမ့္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ စိန္႔ဟယ္လီနာ ကၽြန္းတြင္ တစ္ကၽြန္းစံ အက်ဥ္းက် ဧကရာဇ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဘ၀၏ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေစခဲ့ရပါေတာ့သည္။
နပိုလီယန္၏ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲႀကီး။
႐ု႐ွားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အထိနာခဲ့ရေသာ နပိုလီယန္သည္ နန္းစြန္႕ခဲ့ရၿပီးမွ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ အာဏာ ရလာခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ဘ၀ကို လံုး၀ ေျပာင္းလဲသြားေစသည္က ၀ါတာလူး စစ္ပြဲႀကီး ျဖစ္၏။ ၀ါတာလူး စစ္ပြဲႀကီးသည္ ၁၈၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈-ရက္၊ တနဂၤေႏြ ေန႕တြင္၊ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ၀ယ္လင္တန္ နယ္စားႀကီး ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရေသာ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲႀကီးျဖစ္၏။ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က ထိုစစ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေန႔တြင္ ေကာဇာ ဇာတာခြင္ ႏွင့္ မူလ ဇာတာခြင္ တို႔ႏွင့္ တကြ- ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွ မူလ ဇာတာ႐ိွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ဘာ၀မ်ားကို လႊမ္းမိုး ေနျခင္းကို ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။


ဒႆာ အေနအထားရ စစ္ေဆးလိုက္ပါက-ထိုကာလ တြင္ ၾကာသပေတး- ေသာၾကာ- ဗုဒၶဟူး ဒႆာ စားေန၏။ ဒႆာ အေဟာ တစ္ခုတည္း ဆိုပါက- အင္အားေကာင္းေသာ ၾကာသပေတး အေနျဖင့္ ထူလ ဒႆာ- လဂ္သခင္ လည္းျဖစ္၊ အင္အား လည္း ႐ိွေသာ ေသာၾကာ အႏၲရဒႆာ ကာလတြင္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ေကာင္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

အမွန္အားျဖင့္လည္း - ယခု အခ်ိန္ အထိ ေကာင္းစား ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ႏိုင္ျခင္း၊ စစ္႐ွဳံးျခင္း အတြက္မူ- ေကာဇာ ကိုလည္း တစ္ဘက္မွ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္၏။
ေကာဇာ စစ္ေဆးမွဳ မါပါပဲ- ဒႆာ တစ္မ်ိဳးတည္း ေဟာေျပာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ဒႆာ စစ္ေဆးမွဳ မပါပဲ ေကာဇာ စစ္ေဆးမွဳ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဟာေျပာလွ်င္ ျဖစ္ေစ- တစ္ဘက္ကန္း ေဟာနည္း ျဖစ္သည္  
ဟု ေ႐ွးပညာ႐ွင္မ်ားက သင္ၾကား ထားခဲ့ ပါသည္။ ဘ၀ တစ္သက္တာ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္- တစ္ဘက္တည္း၊ တစ္နည္းေကာင္းကိုသာ ႀကည့္၍ အခ်ိန္ေ႐ြးျခင္းသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္းကို ဤဇာတာကလည္း သက္ေသခံ ေနပါေတာ့သည္။ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ား၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို အရင္း အႏွီးျပဳ၍- ေခါင္းေဆာင္တို႔ စစ္ထိုးျခင္းတြင္ ထိုေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ ကံဆိုးမွဳ အနည္းငယ္ကပင္ ထိုစစ္ပြဲႀကီး၏ အဆံုး အျဖတ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္သခင္ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး မွဳဒဏ္ ကို အေျခအေန ဆိုး၀ါးစြာ ခံေနရပါသည္။ ေအာက္ပါ ဂရပ္ဖ္တြင္ ၾကည့္ပါ။
တစ္ဖန္- မူလ ဘြားဇာတာ တြင္ တည္ခဲ့ေသာ ရာဟု၊ ကိတ္ ကို ဆက္ဆြဲေသာ မ်ဥ္းႏွင့္ ယခု ေကာဇာ ဇာတာတြင္ ကိတ္၊ ရာဟု ဆက္ဆြဲေသာ မ်ဥ္းတို႔သည္ တစ္တန္းတည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ေကာဇာ ရာဟုသည္- ၄င္းရာဟုပိုင္ နကၡတ္ျဖစ္ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို စီးနင္းထားသလို၊ ေကာဇာ ကိတ္သည္လည္း ကိတ္ပိုင္ ေသာ မူလ နကၡတ္ကို စီးနင္းထားပါသည္။ ရလဒ္မွာ - ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ စြမ္းအား ပိုထင္႐ွားေနျခင္း ျဖစ္၏။

ထိုမွ် မကေသးပါ- အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား က်န္ေနပါေသးသည္။

ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ အံသာအားျဖင့္ ဘာ၀တို႔၏ ဗဟိုမွတ္ အံသာႏွင့္ နီးစပ္ေနပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္- ေကာဇာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္ တို႔ - ၂-ခုပူးေပါင္းေသာ အဖ်က္အင္အားသည္ နပိုလီယန္၏ ၃-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္ ၉-တန္႔ဘာ၀ တို႔၏ အလယ္မွတ္ ေနရာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေကာဇာ ရာဟု တစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ လဂ္ႏွင့္ ၅-တန္႔ဘာ၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာဇာ ကိတ္တစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ ၇-တန္႔ႏွင့္ ၁၁-တန္႔ကို လည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးထားပါသည္။

အတန္႔ဘာ၀မ်ား အားလံုးလို ပ်က္စီးသြားေသာ အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖင့္၊ ထိုအတန္႔ဘာ၀ ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ သခင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားမွာလည္း ပ်က္သုဥ္းေသာ အေျခအေန သို႔ေရာက္ သြားပါေတာ့၏။နပိုလီယန္၏ ဘ၀ သံုးသပ္ခ်က္။
နပိုလီယန္သည္ လူသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္၏။ သူအေနျဖင့္ လူေကာင္း ျဖစ္သည္ေလာ- လူဆိုးျဖစ္သည္ ေလာ ဆိုသည္မွာ သမိုင္း ႏွင့္ ေနာက္လူတို႔ အေနျဖင့္ ကိုယ္ႀကိဳက္သလို သတ္မွတ္ႏိုင္၏။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- သူသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားခဲ့၏။ လုပ္လိုေသာ ကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သူ ေယာက်္ားထူး တစ္ဦး ျဖစ္၏။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း-
 • သို႔ေသာ္- နိမ့္တုံ- ျမင့္တံု ေလာကဓံ၏ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္းကို သူ႔အေနျဖင့္ ႀကီးမားစြာ ခံခဲ့ရ၏။
 • ေအာင္ျမင္မွဳ ကို ရယူႏိုင္ေရး အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရ၏။
 • ထိုကဲ့သို႔- ရခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳသည္လည္း ထာ၀ရ ျမဲပါသေလာ။
 • အျမင့္သို႔ တက္ႏိုင္သမွ် တက္ခဲ့ေသာ္ က်ဆံုးျခင္းတို႔သည္ ျပင္းထန္လွ၏။
 • ဧကရာဇ္ တစ္ပါး အျဖစ္မွ အက်ဥ္းသား ဘ၀ ျဖင့္ ဘ၀မွာ အဆံုးသတ္ခဲ့၏။
 • သူအေနျဖင့္- တန္ရာ တန္ဘိုးမ်ား ရခဲ့ပါသေလာ..
 စာ႐ွဳသူတို႔ သံုးသပ္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

  
ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Tuesday, November 16, 2010

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံႏွင့္ ေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း ၅)

နပိုလီယန္ ၏ ဇာတာအား မိုးတား နကၡတၱေ၀ဒ MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ သံုးသပ္ျခင္း။


 
မိုးတား နည္းစနစ္ (MOTAA) ျဖင့္ မူလ ဇာတာ စစ္ေဆးခ်က္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ တူလဂ္ ၁၆း၃၀၊ ျဖစ္၍ သြာတိ နကၡတ္ ျဖစ္၏။
မကာရ- စန္း ၈း၂၀ ျဖစ္၍၊ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္၏။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

တနဂၤေႏြ သည္ သူပိုင္ေသာ ရာသီ ျဖစ္ေသာ သိဟ္ရာသီတြင္ တည္ေန၍ - အင္အားေကာင္းရန္ အေၾကာင္း႐ိွေသာ္လည္း- ရာသီ အစပ္တြင္သာ ျဖစ္၍- အံသာႏုကာ- အင္အား ရသင့္သေလာက္ မရလိုက္။ အကယ္၍- သိဟ္ရာသီ အလယ္တြင္သာ တည္ခဲ့ေသာ္ ပို၍ ခိုင္မာေသာ၊ ေရ႐ွည္ တည္တန္႔ေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ တို႔ကို ရႏိုင္သူ ျဖစ္၏။
တနဂၤေႏြသည္ ဥဳစ္န၀င္းကို စီးနင္းထား၏။
ဘုန္းတန္ခိုး၊ ၾသဇာ အာဏာကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနဂၤေႏြသည္ ရာသီစက္တြင္ မိမိပိုင္ ႀတိေဂါဏအိမ္တြင္ ေနျခင္း၊ ဥဳစ္န၀င္းကို စီးနင္းထားျခင္း တို႔သည္ တနဂၤေႏြ၏ အင္အား ႀကီးမားျခင္းကို ျဖစ္ေစ၍၊ တနည္းအားျဖင့္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေစႏိုင္ျခင္း ကို ျဖစ္ေစခဲ့၏။
ေနာက္ တစ္ဆင့္အားျဖင့္လည္း ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးျခင္းႏွင့္ ၾသဇာ အာဏာ ကို တာ၀န္ယူ ေသာ အဆိုပါ တနဂၤေႏြသည္ ၁၁-တန္႔ ဆိုေသာ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမွဳ ႏွင့္ လူမွဳ အဆင့္အတန္းကို ေဖၚျပသည့္ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္၏ ဘုန္းတန္ခိုး၊ ရာထူး အာဏာ ျမင့္မားရမည္ ဆိုသည္မွာ ထင္႐ွား ေနျပန္သည္။

တစ္ဖန္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမွဳ ႏွင့္ လူမွဳ အဆင့္အတန္းကို ေဖၚေဆာင္သည့္ ၁၁-တန္႔သခင္ အေနျဖင့္ ၄င္းပိုင္ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ လူႀကီးလူေကာင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ က်င္လည္ ရတတ္ ျခင္း၊ လူတန္းစား အျမင့္မားဆံုး အေနအထားသို႔ ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပဆိုေနျခင္း လည္း ျဖစ္၏။
ကံေကာင္း ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ဓနယုဂ္ ကိုရထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း - ၄င္းအား- ဒုကၡေပးတတ္သည့္ ရာဟုမွ ၉-တန္႔အျမင္ ျဖင့္ ရာႏွဳန္းျပည့္နီးပါး အတိအက် ျဖင့္ ျမင္ထား၏။ (အဘယ့္ေၾကာင့္ ဒုကၡေပးတတ္ေသာ ရာဟု - ေျပာရျခင္းမွာ- အဂၤါပိုင္ န၀င္းတြင္ စီးနင္း၍၊ ကိတ္ပိုင္ နကၡတ္ တြင္ တည္ေသာ ရာဟု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) ရ႐ိွေသာ ဘုန္တန္ခိုး အာဏာတို႔သည္- ေလ ႏွင့္ အတူ လြင့္ေပ်ာက္ သြားမည္ ဆိုသည္ကို ျပဆိုေနသကဲ့ပင္ ျဖစ္သည္။

တနလၤာ ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

တနလၤာသည္ အိုးအိမ္၊ မိခင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၄-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ေနျခင္းျဖင့္ အမိကို ခင္တြယ္ တတ္သူ ျဖစ္သည္ကို ျပေနသည္။ နပိုလီယန္ အေနျဖင့္ ညီ အစ္ကို တစ္ေယာက္ကို ရာထူး၊ ဆုလာဘ္ ေပးတိုင္း မိခင္ ျဖစ္သူက က်န္သူမ်ားကိုပါ ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ ေျပာတိုင္း တစ္ခါမွ မျငင္းဆန္ခဲ့။ မိခင္ ၏ ဆႏၵကို မဆန္႔က်င္ ခဲ့ဘူးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နပိုလီယန္ ဧကရာဇ္ ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ မိခင္သည္ တိုင္းျပည္တြင္ ၾသဇာ အႀကီးမားဆံုး သူ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။
စစ္ဘုရင္ တစ္ဦး၏ ဇာတာ အေနျဖင့္ ထူးဆန္းသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို လာေတြ႕ေနရပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ ဇာတာ႐ွင္၏ စိတ္ဓါတ္ကို ေဖၚျပေသာ တနလၤာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ၄-တန္႔ ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ ဤအခ်က္က- ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမား၍ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကို ရ႐ိွေစရန္ မရ မေန လုပ္ေဆာင္ေသာ သူပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ရန္လိုသူ တစ္ဦးမဟုတ္သည္ကို ေဖၚျပေနသလိုပင္။ သာမာန္ ဒုဗိုလ္ေလး ဘ၀က- သူ႔အား အမ်ားက နာမည္ေျပာင္ေခၚ၍ ခ်စ္စႏိုး ဆက္ဆံၾကသည္ ကလည္းေကာင္း၊ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအား အင္မတန္ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ ကလည္းေကာင္း၊ မိဖုရား ႏွင့္ ေဖါက္ျပန္သူတို႔ကို ရက္စက္စြာ အေရးမယူခဲ့ျခင္းကလည္းေကာင္း နပိုလီယန္သည္ ၾကမ္းတမ္း ေသြးဆာသူ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေနသလိုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း - ကမၼဘာ၀ ေခၚ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာသည္ ၄-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ပညာေလ့လာမွဳ၊ သေဘာထား ျပည့္၀မွဳ တို႔ေၾကာင့္ ထင္႐ွားတတ္သည္။ မိမိ၏ အစြမ္းအစကို ထုတ္ျပ ႏိုင္စြမ္းကို ေဖၚေဆာင္ေသာ တနလၤာသည္ တည္ညိမ္မွဳ၊ ကို ေဖၚေဆာင္ေသာ ၄-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းေၾကာင့္၊ ပြဲလယ္ တင့္ေသာ၊ အမ်ားစု အလယ္တြင္ တည္ၿငိမ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ႐ိွသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ေနသျဖင့္- ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ားက လည္း ဇာတာ႐ွင္အား ေလးစား ၾကသျဖင့္ ထင္႐ွားေအာင္ျမင္ ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အေနအထားတို႔သည္- ၁၂-တန္႔ ဘာ၀ အိမ္႐ွင္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးမွ - တနလၤာ ပိုင္ဆိုင္ရာ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ တနလၤာ ရပ္တည္ရာ ၄-တန္႔ ဘာ၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ အလြန္နီးကပ္စြာ ဖ်က္ဆီး ပစ္လိုက္ပါသည္။
၁၂-တန္႔ ဘာ၀သခင္သည္ ဆံုး႐ံွဳးျခင္း၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံရျခင္းတို႔ကို ကုိယ္စားျပဳေသာ ဘာ၀ျဖစ္၏။ ဘ၀ တက္လမ္း ေအာင္ျမင္မွဳ အတြက္ အေရးပါေသာ ၁၀-တန္႔၊ အိုးအိမ္ ပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ စိတ္ေအးခ်မ္း မွဳတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၄-တန္႔--- ထို အတန္႔ ဘာ၀မ်ားအား ဆံုး႐ံွဳးျခင္းတို႔၏ တမန္ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ၁၂-တန္႔ သခင္ ဗုဒၶဟူးမွ ရက္စက္စြာ ေခ်မွဳန္း လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား အားလံုး ဆံုး႐ံွဳးကာ၊ တစ္ကၽြန္းစံ ဘ၀ျဖင့္ ဘ၀၏ ေနာက္ဆံုုး အခ်ိန္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္း တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ထင္႐ွားေသာ အျခား အခ်က္တစ္ခ်က္မွာမူ- စိတ္ကို အစိုးရေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လည္း အိမ္တြင္းေရး သာယာမွဳကို ကိုယ္စားျပဳ ၄-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ေနသည့္ တနလၤာအား- ၁၂-တန္႔ သခင္၏ အျမင္၊ ရထားျခင္းျဖင့္ မိမိအိမ္တြင္ ေနထုိင္ခြင့္ မရပဲ- အျမဲလိုလို အေ၀းတြင္ ေရာက္ေနရျခင္း၊ အိမ္တြင္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စိတ္ဆင္းရဲ ရျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္းမွာလည္း ထင္႐ွားေနပါသည္။

အဂၤါ ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

စစ္ဘုရင္ တစ္ဦး၏ ဇာတာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္- စိတ္၀င္စားစြာ ေလ့လာမိသည္က အဂၤါ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။
အဂၤါသည္ စစ္ကို အစိုးရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဗဒင္ အေျခခံမွ် ႐ိွသူတို႔ပင္ သိၾက၏။
သို႔ေသာ္ အဂၤါ၏ မူလ အဓိပၸါယ္ကို တိက်စြာ နားလည္လွ်င္ မူကား တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။
အဂၤါသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မွဳ၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွဳ၊ ရဲရင့္မွဳတို႔ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။
လိုအပ္လွ်င္ ဇတ္ၾကမ္း တိုက္ရေသာ လူၾကမ္းေနရာတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားက ၿဂိဳဟ္ဆိုးဟု သတ္မွတ္ ထားျခင္း ခံရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါသည္။
ဤဇာတာတြင္ ထိုၿဂိဳဟ္ၾကမ္းသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးေတာ့ မဟုတ္ပါေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၇-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ (မူလ ႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္ၾကမ္း ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အဂၤါ သည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမဟုတ္ပါေပ။
ထို အဂၤါသည္ ဤဇာတာတြင္ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ တည္ေန၏။ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀သည္ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တစ္ဘက္တြင္ ေလာဘ အတၱကို ေဖၚျပေသာ ဘာ၀ လည္းျဖစ္၏။
ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေလာဘ အတၱျဖင့္ အဆင့္အတန္း ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၁၁-တန္႔ ဘာ၀ တြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေသာ အဂၤါတည္ေနျခင္းျဖင့္ - နပိုလီယန္သည္ ကိုယ့္ဒူး ကိုယ္ခၽြန္ျဖင့္ ဧကရာဇ္ အဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္း လည္း ျဖစ္၏။ ထိုအခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ ေပးသည္က- အဂၤါသည္ - ဘုန္းတန္ခိုး အာဏာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တနဂၤေႏြပိုင္ သိဟ္ရာသီတြင္ မိတ္ အေနျဖင့္ တည္ေနျခင္း လည္းျဖစ္၏။
ဤအေျခအေန မ်ားသည္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ထိုးေဖါက္ တီထြင္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ အျမဲ ၾကံစည္တတ္ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစပါ၏။
အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္မည္ ဆိုပါကလည္း- အဂၤါသည္ ၇-တန္႔ ဘာ၀၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္၏။ ၇-တန္႔ ဘာ၀သည္ ဤဇာတာ႐ွင္ အတြက္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ဘာ၀ ျဖစ္၏။ ၇-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္သည္ ၁၁-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ ကုသိုလ္ကံသည္ အိမ္ေထာင္ က်ျပီးမွ ထူးထူးျခားျခား ေကာင္းလာ ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ တိုက္ဆိုင္ေနေသာ အခ်က္က- နပိုလီယန္သည္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ ထင္႐ွားစြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလို အိမ္ေထာင္ကြဲၿပီးမွ ထင္႐ွားစြာ ဆံုး႐ံွဳးလာျခင္း ျဖစ္၏။
ေသြးသံရဲရဲ ကို ေဖၚေဆာင္သည့္ အဂၤါသည္ အင္အား ေကာင္းေနျခင္း၊ ၄င္းအား ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားက အပူးအျမင္ မျပဳထားျခင္း (တနဂၤေႏြသည္ မိုးတား စနစ္အရ ဤဇာတာ အတြက္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမဟုတ္သလို၊ အံသာ ကြာေ၀းသျဖင့္ အပူး လည္း မမည္ပါ။) တို႔ေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စစ္တိုက္ပြဲ မ်ားစြာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း- ေသြးသံ ထိခုိက္မွဳ မ႐ိွသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ တစ္ဆင့္ အားျဖင့္လည္း- ယခင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို ၿဂိဳဟ္ ၃-လံုးတို႔ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ တည္ေနၾကရာတြင္ အဂၤါသည္ နက္ပ္ကၽြန္း အနီးတြင္ နီးစပ္စြာ တည္ေနသျဖင့္- ထိုသံုးပြင့္ဆိုင္ အေနအထားတြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ ေနျခင္းျဖင့္- ႀကီးမားေသာ အင္အား တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနျခင္း၊ တို႔ေၾကာင့္ ကမာၻတြင္ တစ္ေခတ္ တစ္ေယာက္ ထင္႐ွားေသာ စစ္ဧကရာဇ္ ျဖစ္ရသည္ ဟုပင္ ဆိုရမလိုပါပင္။


ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ဤဇာတာတြင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ -သည္ ၁၂-တန္႔ ဘာ၀သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္၏။ မိုးတား MOTAA စနစ္အရ ဗုဒၶဟူးသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး ပင္ျဖစ္သည္။ မိုးတား သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ပါ႐ိွသည့္ အတိုင္း- ၿဂိဳဟ္တို႔တြင္ မူလ ၿဂိဳဟ္၏ တာ၀န္ႏွင့္ ဘာ၀ သခင္အျဖစ္ ယူေဆာင္ရေသာ သက္ဆိုင္ရာ ကာရက တာ၀န္ တို႔႐ိွၾကရာ- ၄င္းတို႔ကို သီးသန္႔စီ ခြဲ၍ သံုးသပ္ၾကပါအ့ံ။
အသိဥာဏ္၊ ပါးနပ္မွဳ၊ စကားေျပာဆိုမွဳ၊ အတြက္အခ်က္ တို႔ကို တာ၀န္ယူရေသာ ဗုဒၶဟူး အေနျဖင့္ ၁၀-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ ျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားျပီး ေအာင္ျမင္မည့္ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ စာေရးေကာင္းျခင္း၊ စကားေျပာေကာင္းျခင္း၊ အတြက္ အခ်က္ေကာင္းျခင္း တို႔သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္း တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
နပိုလီယန္သည္ သူ႔ေခတ္ သူ႔အခါက အင္မတန္ ထူးခၽြန္ေသာ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး တစ္ဦးျဖစ္၏။ ရန္သူအား တိုက္ခိုက္ျခင္း တို႔တြင္ ေသြး႐ူး ေသြးတန္း၊ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ တိုက္ခိုက္႐ံုမွ် ျဖင့္ စစ္ဧကရာဇ္ တစ္ဦး ျဖစ္လာ စရာမ႐ိွ။ အကြက္ခ် စဥ္းစားတတ္ျခင္း၊ ဦးေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း တို႔သည္ နပိုလီယန္အား သာမာန္ စစ္ဗိုလ္ ေလး အဆင့္မွ တစ္ဆင့္ ၿပီး တစ္ဆင့္ အမ်ားက ေလးစား လက္ခံ ႏိုင္ေသာ စစ္ေရး ဦးေဆာင္သူ အျဖစ္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထို ၁၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ ဗုဒၶဟူးသည္ ၄င္းရပ္တည္ရာ ၁၀-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္သို႔ နီးစပ္ေနျခင္းျဖင့္ ၄င္း ၁၀-တန္႔ဘာ၀အား နင္းေခ် ဖ်က္ဆီး လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသျဖင့္- ၁၂-တန္႔သခင္ ဗုဒၶဟူးသည္ အင္အား နည္းပါးေသာ အဆင့္သို႔ေရာက္႐ိွသြားရသည္။ ၁၀-တန္႔သည္ ဘ၀ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ တိုးတက္မွဳ၊ အလုပ္အကိုင္ Career ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳ Professional ကို တာ၀န္ယူေသာ ဘာ၀ျဖစ္၏။ ဤအေနအထား ေၾကာင့္ပင္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀ တိုးတက္လမ္းသည္ အဆံုးအ႐ံွဳးတို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္လာရပါေတာ့၏။

ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ဤဇာတာအတြက္ ၾကာသပေတးသည္ အင္အား အေကာင္းဆံုးၿဂိဳဟ္ျဖစ္၏။ ဂရပ္တြင္ ၾကည့္ပါ။ ၾကာသပေတးသည္ ၃-တန္႔ဘာ၀ ၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္၍၊ ၁-တန္႔ဘာ၀ (လဂ္) တြင္ ရပ္တည္ထားသည္။ အင္မတန္ေကာင္း ေသာ အေနအထားျဖစ္၏။ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ Intelligence ျဖစ္၍၊ ၾကာသပေတးသည္ Wisdom ျဖစ္သည္။ စဥ္းစား ႏိုင္အား ေကာင္းေသာ သူျဖစ္၏။ အေတြးအေခၚ ျမင့္မား၏။ နပိုလီယန္၏ အဆိုအမိန္႔ မ်ားစြာ ႐ိွပါသည္။ သူ၏ အသိဥာဏ္ အဆင့္အတန္းကို သူ၏ အဆိုအမိန္႔မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒ ကို ေရးဆြဲ ျပဌာန္း ခဲ့ေသာ သူ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္ ကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ၾကာသပေတးသည္ ဇာတာ႐ွင္ ကိုယ္တိုင္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၁-တန္႔ဘာ၀ (လဂ္) တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚ ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာ သူမ်ိဳး ျဖစ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။

အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ၾကာသပေတးသည္ ၃-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အေနျဖင့္ သည္ ၁-တန္႔တြင္ တည္ျခင္း၊ စရ ရာသီတြင္တည္ျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးတတ္ေသာ သူမိ်ဳးျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ကိုင္စရာ ႐ိွသည္တို႔တြင္ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ဤ အေနအထားသည္ အတန္းပညာ ထက္ လက္ေတြ႕ဘ၀ဆန္ေသာ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္ကို အမ်ားက အံ့ၾသရတတ္ ေသာ အေနအထား မ်ိဳးျဖစ္၏။ ကိစၥရပ္ တစ္ခု အေပၚတြင္ ေရဆံုးေရဖ်ား အထိ သိလိုမွဳ၊ စူးစမ္းမွဳတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားသူငါ တို႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ ေသာ လုပ္ငန္းကို လုပ္လွ်င္ ေသာ္မွ၊ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ပညာစသင္ စဥ္က ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အေနအထားတို႔ေၾကာင့္၊ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းကို သာ အားကိုးလိုေသာ အေျခအေနသို႕ ေရာက္လာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သည္။
သို႕ေသာ္လည္း ရန္သူျပိဳင္ဘက္ႏွင့္ ပါတ္သက္လွ်င္ ဇာတာ႐ွင္သည္ မည္သည့္ အခါမွ အ႐ံွဳးမေပးတတ္ေသာ သူျဖစ္သလို၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္။ (နပိုလီယန္သည္ ဗိုက္ေအာင့္ ဗိုက္နာပင္ မျဖစ္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ဟု ဆိုၾကသည္။) မိမိဘ၀ တြင္ အေရးပါသူမ်ားတြင္ မိမိ၏ ေမာင္ႏွမ မ်ားပါ၀င္ေနလိမ့္မည္။ ဇာတာ႐ွင္၏ အကို ဂ်ိဳးဇက္သည္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းတြင္ ႐ိွခဲ့သည္။
ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္၏ သခင္ျဖစ္ရာ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္အား လဂ္သခင္ ေသာၾကာမွ ၁၀၀% အတိအက် ျဖင့္ အျမင္ထပ္ျပဳထားျပန္ရာ- ၾကာသပေတးသည္ လြန္စြာ အင္အားေကာင္းသြားရသည္။
ထိုနည္းတူ ရဲရင့္ျခင္း၊ ဦးစီး ဦးေဆာင္ စတင္ျခင္း တို႔ကို တာ၀န္ယူေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀ မွာလည္း အင္အားေကာင္း သြားရျပန္ပါသည္။

ေသာၾကာ ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ေသာၾကာသည္ အခ်စ္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သလို၊ ခရီး ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဤဇာတာတြင္ ေသာၾကာသည္ လဂ္သခင္ ၿဂိဳဟ္သည္။
လဂ္သခင္လည္း ျဖစ္၊ ခရီးၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ သည္ ခရီး႐ွည္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၉-တန္႔ ဘာ၀တြင္ ရပ္တည္ျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ဥေရာပ- ႏွင့္ အေ႐ွ.အလယ္ပိုင္း တစ္ခြင္ မရပ္မနား ခရီးသြားေနခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။ ဤဇာတာအရ- ဇာတာ႐ွင္သည္ ရပ္ေ၀းေျမျခား မွ အိမ္ေထာင္ဘက္ ခ်စ္သူႏွင့္ အေၾကာင္း ပါတတ္သည္။ (မိဖုရားႀကီး ဂ်ိဳးဆက္ဖင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ မိဖုရား ေမရီ လူစီသည္ လည္းေကာင္း တနယ္ျခားသူမ်ား ျဖစ္ကာ- ခရီးသြားယင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။)
ထိုေသာၾကာသည္ ၄င္းရပ္တည္ရာ ၉-တန္႔ဘာ၀ အလယ္မွတ္အား အတိအက် စီးနင္းထား၏။ ဤအခ်က္သည္ ေသာၾကာကို အင္အားေကာင္းေစေသာ အခ်က္လည္း ျဖစ္ေနသည္။ မိတ္ရာသီ၊ မိတ္န၀င္းကိုလည္း စီးနင္းထား၏။ လဂ္သခင္ ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာ အေနျဖင့္ ထိုသို႔ အင္အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အလြန္ေကာင္းသူ ျဖစ္ျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ မရခဲ့သူျဖစ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

စေန ၿဂိဳဟ္အား စစ္ေဆးျခင္း။

ဤဇာတာ အတြက္ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၅-တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ျဖစ္၍ ၁၀-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္၏။
ေလးနက္စြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ၁၀-တန္႔ ဘာ၀တြင္ တည္ေနျခင္း ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အလုပ္လုပ္ ရာတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေလးေလး နက္နက္ လုပ္တတ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ဇာတာ႐ွင္ ေအာင္ျမင္ ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္လည္း ျဖစ္၏။
တစ္ဖန္ ၅-တန္႔ ဘာ၀၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ အေနျဖင့္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားက ေလးစားရေသာ ရာဇ ယုဂ္တစ္မ်ိဳးကို ရထားသည္။ သားေယာက္်ားထြန္းကား၏။ အသိဥာဏ္ ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ သူျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။
သို႔ေသာ္ ၁၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ ဗုဒၶဟူးသည္ စေန ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ရာ ၁၀-တန္႔ဘာ၀၏ အခ်က္အျခာ အလယ္မွတ္ ကို အတိအက် နီးပါး စီးနင္း တိုက္ခိုက္ထားျခင္းျဖင့္- စေနၿဂိဳဟ္၏ အင္အား ယုတ္ေလ်ာ့ ပ်က္စီးသြားရသည္။ အသက္ ရွည္မွဳ ကို အစိုးရေသာ စေနမွာ အင္အား ယုတ္ေလ်ာ႔သြားရသျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ အသက္ ၅၂-ႏွစ္ အထိသာ ေနခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။

ဤဇာတာ၏ ထူးျခားခ်က္
ဤဇာတာ တြင္ ထူးျခားခ်က္တို႔ ႐ိွေန၏။ ၄င္းတို႔မွာ-
- ယူေရးနပ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတိုတို႔ ၃-လံုး မဟာႀတိဂံ ၾကံဳခ်ိန္တြင္ ေမြးလာသူျဖစ္ျခင္း။
- ထိုမဟာႀတိဂံ တြင္ စစ္ကို အစိုးရေသာ အဂၤါသည္ နီးစပ္စြာ ၀င္ပါေနျခင္း။
- ၿဂိဳဟ္အားလံုးသည္ မေကာင္းေသာ ဘာ၀တို႔တြင္ ရပ္တည္မွဳ မ႐ိွျခင္း။
- စစ္ဧကရာဇ္ဟု ဆိုျငားလည္း- ရက္စက္တတ္ေသာ သေဘာ သဘာ၀ အရိပ္အေယာင္ တို႔ကို မျမင္ရသည့္ အျပင္၊ ဇနီးႏွင့္ ေဖာက္ျပန္သူတို႔ကိုပင္ အျပစ္မေပးခဲ့ေသာ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ႐ိွခဲ့ျခင္း
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၁) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၂) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၃) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၄) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၆) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Saturday, November 13, 2010

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံႏွင့္ ေဗဒင္ပညာ (အပိုင္း ၄)

နပိုလီယံ ေမြးဖြားျခင္း။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အတူ- စစ္ေျမျပင္သို႔ ကိုယ္၀န္ႀကီးႏွင့္ လိုက္ပါသြားခဲ့ေသာ နပိုလီယန္၏ မိခင္သည္ စစ္ေျမျပင္မွ- ကိုယ္ေလး လက္၀န္ႀကီးႏွင့္ အေျပးအလႊား ျပန္ေျပးလာယင္း- အိပ္ခန္း ထဲသို႔ပင္ မေရာက္ေသးပဲ- အိမ္ေ႐ွ.ၾကမ္းျပင္ ေပၚတြင္ပင္ ခယ္မ ျဖစ္သူ၏ အကူအညီ ျဖင့္ နပိုလီယန္ အား ေမြးဖြား လိုက္ရသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ထိုေန႔သည္ကား- ၁၇၆၉-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅-ရက္ ျဖစ္၍ ေမြးဖြားရာ ေဒသမွာ ျပင္သစ္ျပည္ပိုင္၊ အက္ဂ်ာ စီယို ၿမိဳ. ျဖစ္သည္။ အဂၤါသား ျဖစ္၏။
အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္ အမ်ားစု မီွျငမ္းတြက္ခ်က္ၾကသည့္ Astro data bank က ေပးေသာ ေမြးခ်ိန္မွာ နံနက္ ၁၁း၃၀ ျဖစ္၍၊ MOTAA နည္းစနစ္ အရ- ျပန္လည္ စစ္ေဆးေသာ အခါတြင္ နံနက္ ၁၁း၃၄ ျဖင့္ မွသာ ၄င္း၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ကိုက္ညီ သျဖင့္ ယခု ဇာတာကို နံနက္ ၁၁း၃၄ ျဖင့္ သာ စစ္ေဆးထားပါသည္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ တူလဂ္ ၁၆း၃၀ ျဖစ္၍၊ မကာရစန္း ၈း၁၉ ျဖစ္သည္။ (အေနာက္တိုင္းနည္း သာယန မူ ျဖင့္ တြက္သူမ်ားက- ၿဗိစာၦလဂ္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၄င္းသည္ နိယာယန ႏွင့္ သာယန မူတို႔၏ ကြာျခားခ်က္ ျဖစ္ေသာ အာယန အံသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

ေကာင္းကင္ ေျမပံုထူးျခားခ်က္။


အလြန္ထူးျခားေသာ သူမ်ားတြင္ အလြန္ထူးျခားေသာ ေကာင္းကင္ ၿဂိဳဟ္တို႔ ရပ္တည္မွဳ အေနအထားမ်ား ႐ိွေနစျမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နပိုလီယန္ ၏ ဇာတာအား မသံုးသပ္ခင္- အျခားေသာ ထူးျခားေသာ ၿဂိဳဟ္အေနအထား တစ္ခုကို တင္ျပ လိုပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ေကာင္းကင္ေျမပံုမွာ ဘီစီ ၅၇၅ -ခုႏွစ္တြင္ တည္႐ိွခဲ့ေသာ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို တို႔- ၃-ခု ဆိုင္ေသာ အေနအထားပင္ ျဖစ္သည္။ အင္မတန္ ေႏွးေကြးစြာ သြားတတ္ေသာ ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီး တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး ဤသို႔ မဟာႀတိဂံ ပံုစံ အေနအထား ျဖစ္ေသာ ကာလသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမွ ဆံုလာတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။
ယူေရးနပ္စ္ ၿဂိဳဟ္သည္ ေနအား တစ္ပါတ္ ပါတ္မိရန္ အတြက္ ၈၄-ႏွစ္ ၾကာသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရာသီ တစ္ခု တြင္ အၾကမ္းပ်င္း ကာလ ၇-ႏွစ္ၾကာသည္။ နက္ပ္ကၽြမ္းသည္ ေနအား တစ္ပါတ္ ပတ္မိရန္ ၁၆၅-ႏွစ္ ၾကာသည္။ တစ္ရာသီတြင္ ၁၄-ႏွစ္ နီးပါးေနသည္။ ပလူတိုသည္ တစ္ပါတ္ အတြက္ ၂၄၈ ႏွစ္ၾကာသျဖင့္ တစ္ရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ် ၂၁-ႏွစ္ခန္႔ ေနသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ထိုကာလ ဘီစီ ၅၇၅-၏ အနီးနား ဆယ္စုႏွစ္ ကာလမ်ား အတြင္းတြင္ ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီး ၃-ခု၏ တည္ေနရာ အေနအထားမွာ ဖိုခေနာက္ဆိုင္- အတိအက်နီးပါးပင္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။


ထိုကာလ ပါတ္၀န္းက်င္ တြင္ ေမြးဖြားေပၚေပါက္ခဲ့သူမ်ားကို ၾကည့္လိုက္မည္ ဆိုလွ်င္-
အေတြးအေခၚ ပညာ႐ွင္ ႀကီး ကြန္ျဖဴး႐ွပ္စ္ကို ဘီစီ ၅၅၁-တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေတာက္တယ္က်င္း ကို ေရးသားခဲ့ေသာ တ႐ုပ္ တာအို ၀ါဒကို စတင္ ခဲ့သူ ပညာ႐ိွႀကီး ေလာင္ဆူး သည္ ဘီစီ ၅၇၀ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သခ်ၤာပညာ႐ွင္ ႀကီး ပိုက္သာဂိုရပ္စ္ (Pythagorus) သည္ ဘီစီ ၅၈၀ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
ျမတ္စြာ ဘုရား႐ွင္သည္ ဘီစီ ၅၆၃ (သမိုင္းပညာ႐ွင္မ်ား အဆိုအရ)၊ အခ်ိဳ႕က ဘီစီ ၅၈၇- စက္တင္ဘာလ ၁၅-ရက္ (အခ်ိဳ.ပညာ႐ွင္မ်ား အဆိုအရ)၊ မဟာ ဗုဒၶ၀င္အရ ဆိုလွ်င္ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခုႏွစ္ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ ဟု ဆိုထားပါသည္။
ထို ပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ား ေမြးဖြားေပၚေပါက္ခ်ိန္ႏွင့္ အထက္ပါ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၃-လံုး ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ျဖစ္ေနေသာ ကာလ သည္ တိုက္ဆိုင္မွဳ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသလား။
သာမာန္ လူေတာ္မ်ားသည္ မိမိသက္တမ္းကာလ အတိုင္းအတာ - အမ်ားဆံုး အားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ ကာလမွ်သာ အမည္ထင္႐ွား တတ္ၾကေသာ္လည္း- အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ မည္မွ် ကာလ ၾကာေအာင္ ထင္႐ွားခဲ့ၾကပါသနည္း။ မည္သို႔ ပံုစံျဖင့္ ထင္႐ွားခဲ့ ၾကပါသနည္း။ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔ေသာ အေနအထား ႐ိွသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ေဆြေႏြးျခင္း မျပဳေတာ့ပဲ- စာဖတ္သူတို႔ ကို အသိေပး႐ံုမွ်သာ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ အေ႐ွ.တိုင္း ေ၀ဒပညာ႐ွင္ မ်ားသည္- ကမာၻႏွင့္ လြန္စြာ အလွမ္းကြာေ၀းေသာ- သာမာန္ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ထို ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၃-လံုး အား လူတစ္ေယာက္၏ ဇာတာကို စစ္ေဆးရာတြင္ ထည့္တြက္ ၾကျခင္း မ႐ိွပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီးမ်ား၏ ဆက္စပ္လႊမ္းမိုးမွဳသည္- ကမာၻႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ လႊမ္းမိုးမွဳ ႐ိွေနသျဖင့္ Mundane Astrology တြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။

နပိုလီယန္ ၏ ဇာတာ။

ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပ္ကၽြန္း၊ ပလူတို တို႔- ကိုပါ ထည့္သြင္း၍- နပိုလီယန္၏ ဇာတာကို ဖြဲ႕လိုက္မည္ ဆိုပါက ေအာက္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေနအထား ပံုစံ မ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ညာဘက္ ေအာက္တြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပံုသည္ AutoCAD ျဖင့္ ဒီဂရီ အတိအက် ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ပံုျဖစ္ပါသည္။


ေအာက္တြင္ ဆက္လက္၍ မိုးတား MOTAA သမား႐ိုးက် ႀတိစကၠ ဇာတာပံုစံကို ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤဇာတာ စက္ ၃-ခုတြင္မူ ထိုၿဂိဳဟ္ႀကီး ၃-လံုးအား မေဖၚျပေတာ့ပါ။


နပိုလီယန္၏ ဇာတာကို ေ႐ွးက်မ္းအလာ ယုဂ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း။

ယုဂ္ - (တနည္းအားျဖင့္ ေယာဂ) ဟု ေခၚေသာ ဤ အသံုးအႏွဳန္းသည္ Planetary combination ကို ဆိုလိုပါသည္။ မည္သည့္ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္ ပူးလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ျမင္လွ်င္၊ ဆက္သြယ္မွဳ ႐ိွလွ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္ ဟူေသာ ပံုေသ ေဟာခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ ထင္႐ွားေစရန္မွာ- ဇာတာ႐ွင္တြင္ ေကာင္းေသာ ယုဂ္မ်ား ႐ိွေသာ္လည္း- ထိုယုဂ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထုိၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား အေပၚတြင္ မူတည္၍သာ- အထက္ပါ ယုဂ္ ေဟာခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ွင္းလင္း ေအာင္ ထပ္ေျပာပါမည္- ယုဂ္ေဟာခ်က္မ်ားအရ- ဇာတာ႐ွင္တြင္ မင္းျဖစ္ေစတတ္ေသာ ယုဂ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရာဇယုဂ္ ၄-ခု၊ ၅-ခု ရ ေနသည္ ျဖစ္ပါေစ- ထိုယုဂ္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္အားမေကာင္းပါက- ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ ႀကီးမားေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အေနအထားသို႔ မေရာက္လာႏိုင္ပါ။ ရာဇယုဂ္ ၁-ယုဂ္ ထဲပင္ ျဖစ္ပါေစ- ထိုယုဂ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္အား အလြန္ ေကာင္းေနပါက- ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ ႀကီးက်ယ္ ထင္႐ွားသူ ျဖစ္ပါမည္။
မိုးတား MOTAA နည္းစနစ္ျဖင့္ မစစ္ေဆးခင္- ေ႐ွးက်မ္းအလာ ယုဂ္အေဟာမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျပပါမည္။ သို႔ေသာ္ ယုဂ္မ်ားကို ေတြ႕တိုင္း မွန္ကန္သည္ဟု မယူဆပဲ- သက္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အား အလိုက္၊ လႊမ္မိုးမွဳ အေနအထားတို႔ ျဖင့္ စိစစ္သံုးသပ္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

ရာဂ်ဴးေယာဂ
လဂ္သည္ စရ ဘာ၀ ရာသီတြင္ တည္လွ်က္- အျခားၿဂိဳဟ္ အမ်ားတို႔သည္ လည္း စရ ဘာ၀ ရာသီတြင္ တည္ေနၾကလွ်င္- ရာဂ်ဴး ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(ၿဂိဳဟ္ ၉-လံုးအနက္ - စေန၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ တနလၤာ ၄ လံုးသည္ စရ ရာသီတြင္ တည္ေနၾကသျဖင့္ ဤေယာဂကို ရျခင္း ျဖစ္သည္။)
ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားၿပီး၊ အမည္ေက်ာ္ၾကားရန္၊ ေအာင္ျမင္ ရန္တို႔ အတြက္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လွည့္လည္သြားလာမည္။ ခရီးသြားရျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္၍ အေျခအေနလိုက္ သင့္ေတာ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း႐ိွသည္။ အေတြးအေခၚ အသိဥာဏ္သည္ "အ႐ွင္" ျဖစ္ေနလွ်က္ တံခါးဖြင့္၀ါဒ ႐ိွသည္။ သို႔ေသာ္ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ စ႐ိုက္၊ အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ စိတ္ဓါတ္၊ အျမဲ ယံုၾကည္ထား၍ မရေသာ အေနအထားႏွင့္ တစ္စံုတစ္ခုကို စြဲျမဲစြာ ကိုင္တြင္ မထားတတ္မွဳတို႔ေၾကာင့္ အစဥ္အျမဲ လိုလို ႐ုန္းကန္ လွဳပ္႐ွားေနရျခင္း ႏွင့္ ခိုင္ျမဲေသာ ဥစၥာ၊ စည္းစိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္ တို႔ကို ေရ႐ွည္ မရထားႏိုင္ပါ။

ဂဇ ေကသရီေယာဂ (၁)
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ကိန္းအိမ္ (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန္.တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(ယခု ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္.အကြာတြင္ တည္သျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွျခင္း ျဖစ္သည္။ နပိုလီယန္ ၏ မူလဇာတာတြင္ ၾကာသပေတး သည္ အင္အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဤယုဂ္သည္ ထင္႐ွားစြာ အက်ိဳးျပဳရျခင္း ျဖစ္သည္။)
ဂဇ ဆိုသည္မွာ ဆင္ကို ဆိုလို၍ ေကသရီသည္ ျခေသၤ့ကို ဆိုလိုသည္။ ဆင္ႏွင့္ ျခေသၤ့တို႔သည္ ေတာေတာင္ အလယ္တြင္ လြန္စြာထင္႐ွား၍ အျခားေသာ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေၾကာက္႐ြံ.ေလးစားျခင္းကို ရ႐ိွသကဲ့သို. ၄င္းတို႔သည္ လူအမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း၊ အၾကံေပးတတ္ျခင္း၊ ၾသဇာ အာဏာၾကီးမားျခင္း တို႔တြင္ ထင္႐ွားသည္။ ေသဆံုး ျပီးေနာက္ အခိ်န္ၾကာျမင့္ေသာ ကာလ အထိ ၄င္းတို႔၏ အမည္မွာ ၾကာရွည္စြာတည္တံ့သည္။ မွတ္ခ်က္၊ ဂဇေကသရီ ယုဂ္ကို ေတြ.႐ိွပါက ၄င္းကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ကမၼဓ႐ုမယုဂ္ (Kemadruma Yoga) ၊ (တနလၤာ၏ ေဘးဘယ္ညာ ႏွစ္ဘက္စလံုး တြင္ တနဂၤေႏြမွ လြဲ၍ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္မွ မ႐ိွေသာယုဂ္) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။
အကယ္၍ ကမၼဓ႐ုမ ယုဂ္ ကို ေတြ.ခဲ့ပါလွ်င္ လည္း ၄င္း၏ အဆိုးကို ပ်က္ျပယ္၍ ေကာင္းျခင္းကို ျပန္လည္ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ကာလပဓ႐ုမယုဂ္၊ (Kalpadruma Yoga) (လဂ္မွ ကိန္းအိမ္တို႔တြင္ ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္ျခင္း ေယာဂ) ပါမပါ ၾကည့္ရန္လို္ပါသည္။

ဂဇ ေကသရီေယာဂ (၂)
ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္.တြင္ ရပ္တည္ ေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။
(ယခု ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္.အကြာတြင္ တည္သျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွျခင္း ျဖစ္သည္။)
ဤအမ်ိဳးအစား ဂဇ ေကသရီေယာဂ ကိုရသူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀တက္လမ္း ႐ိွမည္။ ထင္႐ွားေသာ ရာထူးဂုဏ္ျဒဗ္ ႏွင့္ ၾကြယ္၀ျခင္း ႐ိွမည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားသည္။ ဘာသာေရး ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဇနီးသားသမီး မ်ားကို စြန္႕လႊတ္ၿပီး သီးသန္႔ ေနရတတ္သည္။

ဥတၱမဓိ ဓနေယာဂ
တနလၤာ သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ အေပၸါကလိမ အိမ္ (၃၊၆၊၉၊၁၂ တန္.တို႔တြင္) ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(တနလၤာသည္ တနဂၤေႏြမွ ၆-တန္႔တြင္ တည္ေသာေၾကာင့္ ဤေယာဂကို ရသည္။ နပိုလီယန္၏ ဇာတာတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ အင္အားနည္းသျဖင့္ ဤယုဂ္သည္ သိပ္အက်ိဳးမျပဳေသာ ယုဂ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။)
ဤေယာဂ ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ၾကြယ္၀ျခင္း၊ ေလ့လာ သင္ၾကားမွဳတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ နာမည္ၾကီးျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။

ေ၀ါသွ်ိ ေယာဂ
တနလၤာမွ လြဲ၍ အျခားၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(ဤဇာတာတြင္ စေန ႏွင့္ ဗုဒၶဟူး တို႔သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွထားသည္။)
ဤေယာဂတြင္ ေသာမၿဂိဳဟ္ အေနအထား ကို ရ႐ိွျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ ကန္.သတ္မွဳ မ႐ိွျခင္း၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ ႐ိွျခင္း၊ သင္ၾကား ေလ့လာရာတြင္ ထက္ျမက္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းအင္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ စြမ္းရည္ကို အစြမ္းကုန္သံုးတတ္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေအာက္ကို ေငးေလွ်ာက္တတ္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ေဗာသွ်ိ ေယာဂ (ၿဂိဳဟ္ဆိုး)
တနလၤာမွ လြဲ၍ အျခား ပါပၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(သမား႐ိုးက် ဇာတာ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ စေန အား ၿဂိဳဟ္ဆိုး အျဖစ္ျဖင့္ ယူဆၾကေသာ္လည္း- ဗုဒၶဟူးသည္ ၁၂-တန္႕ သခင္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ - ၿဂိဳဟ္ဆိုးရပ္ေသာ သေဘာကို မိုးတားမွ ယူဆသည္။ ဤယုဂ္ ေဟာခ်က္သည္ မမွန္ကန္ပါ။)
ဤေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ရက္စက္ တတ္ေသာ သဘာ၀ ႐ိွသည္။ အက်ည္းတန္ ေသာ ႐ုပ္႐ိွ၍၊ တဏွာရာဂ က်ဴးကာ၊ ဥာဏ္နည္း တတ္သည္။

ေဗာသွ်ိ ေယာဂ (ဗုဒၶ)
ဗုဒၶဟူး သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္. တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
(သမား႐ိုးက် နည္းျဖင့္ ဗုဒၶဟူးအား ၿဂိဳဟ္ေကာင္း အျဖစ္ယူဆၿပီး- မေကာင္းေသာ ဘာ၀ျဖစ္ေသာ ၁၂-တန္႔တြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဤေဟာခ်က္ကို က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ ဤယုဂ္ ေဟာခ်က္သည္ မမွန္ကန္ပါ။)
ဤေယာဂ ကို ရျခင္းျဖင့္- ဇာတာ႐ွင္သည္ ဆင္းရဲ ေသာ အသြင္ျဖင့္ သာ ေနရတတ္၍၊ က်န္းမာ ေရးခ်ိဳ.တဲ့ကာ- အ႐ွက္နည္း တတ္သည္။

ေ၀ါသွ်ိ ေယာဂ (သွ်ာနီ)
စေန သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွ ၁၂ တန္႔ တြင္ ရပ္ျခင္းျဖင့္ဤ ေယာဂ ကိုရ႐ိွသည္။
ေ၀ါသွ်ိေယာဂ ဤအမ်ိဳးအစားကို ရျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ အျခားသူတို႔၏ ဇနီးတို႔ အေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားတတ္ျခင္း၊ ၾကင္နာတတ္ေသာ သေဘာ႐ိွျခင္း၊ ပင္ပန္းေသာ ရင့္က်က္ေသာ အသြင္သ႑ာန္ ႐ိွျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

အမလ (ၾကတၱရိ) ေယာဂ
တနလၤာ မွ ၁၀-တန္႔တြင္ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္တစ္လံုးလံုးရပ္တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂)
(ယခု ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ တနလၤာမွ ၁၀-တန္.အကြာတြင္ တည္သျဖင့္ ဤေယာဂ ကိုရ႐ိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးသည္ သဘာ၀ ေသာမၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္သာ မက- ၃-တန္႔သခင္ အျဖစ္ ကာရက ေသာမၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေယာဂသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေနအထားကို ျဖစ္ေစသည္။)
ဤေယာဂ ရထားေသာ ဇာတာ႐ွင္အား အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲတို႔မွ ခ်ီးေျမွာက္၍၊ ႐ုပ္၀တၳဳ ခ်မ္းသာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ားႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ကူညီတတ္ျခင္း၊ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကာ ကာလ႐ွည္ၾကာစြာ အမည္ေက်ာ္ၾကားမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ ဆိုသည္မွာ။
ဇာတာ႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အသိအမွတ္အျပဳ ခံရမွဳ၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမွဳ၊ ဘုန္းတန္ခိုး အာဏာ ႀကီးမား ႏိုင္မွဳ တို႔႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးေသာ အခါတြင္ နကၡတၱ ပညာ႐ွင္တို႔သည္ ရာဇ ေယာဂ ကို စစ္ေဆးၾကရေလ့ ႐ိွပါသည္။
ေလ့လာ ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ားအရ- ရာဇယုဂ္ ရႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ား မ်ားစြာ႐ိွေနရာ- လူတိုင္း လိုလိုပင္- ရာဇယုဂ္ တစ္မ်ိဳး မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးရထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္- အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ဇာတာ႐ွင္တြင္ ရာဇယုဂ္ ၄-ခု၊ ၅-ခု ရ ေနသည္ ျဖစ္ပါေစ- ထိုယုဂ္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္အားမေကာင္းပါက- ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားသူ အေနအထားသို႔ မေရာက္လာႏိုင္ပါ။ ရာဇယုဂ္ ၁-ယုဂ္ ထဲပင္ ျဖစ္ပါေစ- ထိုယုဂ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ အင္အား အလြန္ ေကာင္းေနပါက- ထိုဇာတာ႐ွင္သည္ ႀကီးက်ယ္ ထင္႐ွားသူ ျဖစ္ပါမည္။ ဤသည္ကိုပင္ ေ႐ွးက်မ္းမ်ားက မင္းအျဖစ္ ရသည္ဟု သတ္မွတ္ထား သျဖင့္ ရာဇ ေယာဂ ဟု အမည္သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤရာဇ ေယာဂကို ရထားျခင္းျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ၾသဇာအာဏာ ၾကီးမားျခင္း၊ မင္းအစိုးရ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ကဲ့ သို. အာဏာ႐ိွျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ရာဇေယာဂ (၁)
၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ သည္ ၇-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ ၁၀-တန္႔အိမ္႐ွင္၊ တို႔အနက္မွ တစ္ခုခုကို ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳျခင္း၊ တစ္ဖန္ ၄င္းတို႔ မွ လည္း ၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ အား အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပူးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း ရိွေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္။
(၁၀-တန္.သခင္ တနလၤာသည္ ၅-တန္႕သခင္ စေန ႏွင့္ သမသတ္တြင္ တည္လွ်က္- တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး ၈၂% ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ျမင္ထားသည္။)

ရာဇေယာဂ (၂)
လဂ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ၅-တန္႔ အိမ္႐ွင္ သို.မဟုတ္ ၉-တန္႔အိမ္႐ွင္ သည္ လဂ္ သို.မဟုတ္၊ ၄-တန္႔ သို.မဟုတ္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ေနပါက ဤယုဂ္ ကို ရ႐ိွသည္ဟု ျဗိဳ.ဟစ္ဇာတက ပရာသရ ေဟာရသွ်တၱရ က်မ္းတြင္ ျပဆိုထားသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၄၁၊၃၈)
(၅-တန္.သခင္ စေန သည္ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္ထားသည္။)

ရာဇေယာဂ (၃)
ကိတ္ သည္ ကိန္း (သို.မဟုတ္) ၾတိေဂါဏ အိမ္တြင္ တည္ကာ ကိန္း (သို.မဟုတ္) ၾတိေဂါဏ သခင္ႏွင့္ ပူးေနပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (ျဗိဳ.ဟဇ္ ပရသွ်ရ ေဟာရ သွ်တၱရ က်မ္း၊ ၃၆၊၁၇)
(ကိတ္သည္ ၉-တန္႔ ႀတိေဂါဏ အိမ္တြင္ တည္၍ အိမ္႐ွင္ျဖစ္ေသာ ေသာၾကာႏွင့္ ပူးသည္။ ေသာၾကာသည္ ၿပိႆတြင္ ထိုရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ျဖစ္ေသာ္လည္း- သခင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဤရာဇေယာဂသည္ အင္အားမေကာင္းပါ။)

ရာဇေယာဂ (၄)
သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ က်မ္း၏ အဆိုအရ စန္းေခၚ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေသာ န၀င္းရာသီပိုင္ အိမ္႐ွင္ၿဂိဳဟ္သည္ လဂ္မွ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္မွ ျဖစ္ေစ ကိန္းအိမ္ ျဖစ္ေသာ (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ၾတိကုန္း အိမ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁၊၅၊၉) အတန္႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ က်ေရာက္ပါက ရာဇယုဂ္ကို ရသည္ ဟုဆိုသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၉၊၂၈)
(တနလၤာသည္ မိန္န၀င္းကို စီးနင္းထားသျဖင့္ မိန္ရာသီ၏ အိမ္႐ွင္ ၾကာသပေတးသည္ လဂ္ႏွင့္ အတူပူးတြဲ ေနသည္။)

ရာဇေယာဂ (၅)
ၾကာသပေတး၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ (သို.မဟုတ္) တနလၤာ တို႔သည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္ကာ မိတ္ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ျမင္ျခင္း ကို ရ႐ိွ ထားလွ်က္- ေနေလာင္ ခံရျခင္းလည္း မ႐ိွပါက- ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (မူလက်မ္းရင္းကို မသိရပါ။)
(ေသာၾကာသည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္၍ ေနေလာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ ၾကာသပေတးမွ အျမင္ အနည္းငယ္ ရထားသည္။)
ဤဇာတာ႐ွင္သည္ လြန္စြာႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူသား သို႔မဟုတ္ အမ်ား၏ ၾကည္ညိဳျခင္း ခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္မည္ ဟု ဆိုထားသည္။

အျခားေသာ ယုဂ္ (ေယာဂ) မ်ား။

သာရိရ သုကၠရ ေယာဂ
လဂ္သခင္၊ ၾကာသပေတး (သို.မဟုတ္) ေသာၾကာ တို႔သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေသာ္ ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၂၊၉၈)
(ၾကာသပေတးသည္ ၁-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဤေယာဂကို ရထားသည္။ နပိုလီယန္ ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ အင္အား ေကာင္းသျဖင့္ ဤယုဂ္သည္ အက်ိဳးထင္႐ွားရျခင္းျဖစ္သည္။)
ဤေယာဂကို ရပါက- အသက္႐ွည္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ဒဟထုလယ ေယာဂ
ၾကာသပေတးသည္ လဂ္တြင္ တည္ေနျခင္း (သို.မဟုတ္) ေရရာသီမွ ေန၍ လဂ္ကို ျမင္ေနျခင္း ႐ိွပါက ဤေယာဂကို ရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၂၊၈၇)
(နပိုလီယန္၏ ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးသည္ ၁-တန္႔တြင္ တည္ျခင္းျဖင့္ ဤေယာဂကို ရထားသည္။)
ဇာတာ႐ွင္ တြင္ ေတာင့္တင္းေသာ ကိုယ္ခႏၶာ႐ိွမည္ ဟု ဆိုထားသည္။

၀ါဟန ေယာဂ
လဂ္သခင္သည္ ၄-တန္႔၊ ၉-တန္႔၊ သို.မဟုတ္ ၁၁-တန္႔ တြင္ တည္လွ်င္ ဤေယာဂ ကိုရသည္။ (သာ၀တၳ စိႏၱာမဏိ ၄၊၁၆၂)
(လဂ္သခင္ ေသာၾကာသည္ ၉-တန္႔တြင္ တည္သည္။)
ဇာတာ႐ွင္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ မည္ ဟုဆိုထားသည္။

ဧက ပုတၱရေယာဂ
၅-တန္႔သခင္သည္ ကိန္း သို.မဟုတ္ ၾတိကုန္း အိမ္တြင္ ရပ္တည္လွ်င္ ဤေယာဂကို ရသည္။
(၅-တန္႔သခင္ စေနသည္ ကိန္းအိမ္ျဖစ္ေသာ ၁၀-တန္႔တြင္ တည္သည္။)
ဇာတာ႐ွင္တြင္ သား (သို.မဟုတ္) သမီး တစ္ေယာက္သာ ထြန္းကားတတ္သည္ ဟုဆိုထားသည္။

ကမၼ ဒ႐ုမ ေယာဂ
ၾကာသေပတး၊ စေန ႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ ကိန္းအိမ္တြင္ တည္ေနၾကလွ်င္ (သမၺဴေဟာရ ပရကသွ် က်မ္း ၁၄။၁၃)
(ၾကာသပေတးသည္ ၁-တန္႔၊ စေန သည္ ၁၀-တန္႔၊ တနလၤာ ၄-တန္႔တြင္ တည္ေနၾကသည္။)
ဇာတာ႐ွင္သည္ သူ၏ေမြးရာ ဇာတိေျမကို - ကံအေၾကာင္းမလွမွဳတို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ခြာရတတ္သည္။

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးသည္ နပိုလီယန္၏ ဇာတာကို ေ႐ွးက်မ္းလာ ယုဂ္ ေခၚ ေယာဂ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ စစ္ေဆးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၁) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၂) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၃) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
စစ္ ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ (အပိုင္း ၅) ကိုဖတ္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

[+/-] show/hide this post