Sunday, October 24, 2010

မမွန္ယင္ လွ်ာလီွးခံမယ့္ ထီတြက္နည္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးက “ထီ” ေဟ့ ဆိုလွ်င္ စိတ္၀င္စား ၾကသည္။တစ္စံု တစ္ဦးကမ်ား - ဂဏန္း ေပးေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ အေျပးအလႊား၊ဒီမွာတင္- ၂-လံုး၊ ၃-လံုး ႏွင့္ ခ်ာလပါတ္လည္ ၿပီး ဒုကၡမ်ားၾကေတာ့၏။ျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ယုတၱိ႐ိွ႐ိွ စဥ္းစားဘို႔ထက္- “ဒီအပါတ္မွာ ကပ္လြဲသြားတာ၊ ေနာက္တစ္ပါတ္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ပဲ” တြက္ယင္း - ေနာက္ဆံုးေတာ့- အေၾကႊး ပင္လယ္တြင္း သက္ဆင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာ မ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္ျဖစ္ႏွင့္ အကုသိုလ္မ်ား အတံုးလိုက္ ၀င္ၾကေတာ့၏။ဒါကိုပင္- ကံနိမ့္သည္ ဟု ယူဆ၍ ယၾတာမ်ား ဆက္ေခ်ၾက၊ ေငြေမ်ာ ေငြႏွင့္လိုက္ ဆိုသလို- ရင္ပူရ၊ အိပ္မေပ်ာ္ရသူတို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ မည္မွ် မ်ားေနပါသနည္း။“ကံ ဆိုသည္မွာ အလုပ္” ဆိုသည္ကို ျမတ္စြာဘုရားက သင္ၾကားေပးခဲ့ပါလွ်က္ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳ ေနၾက၏။

ထီေပါက္ကိန္း တြက္နည္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ိွ၏။
တစ္နည္းႏွင့္ မကိုက္ေတာ့လဲ တစ္နည္းႏွင့္ ကိုက္ေပမေပါ့-ယခု ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္႐ွားခဲ့ေသာ စေလ ဦးပုည၏ ထီတြက္နည္းျဖစ္၏။
အင္မတန္ ႐ြတ္ဆို၍ ေကာင္းေသာ ေတးထပ္တို႔ကို အေရးေကာင္းေသာ စေလ ဦးပုညသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထီတြက္နည္း ေတးထပ္ကို ေရးစပ္ခဲ့ပါ၏။

မူသကၠ တည္ဖက္၍ နံၿဂိဳဟ္သက္ ေရာပါ။တိေဗဒ ဘုဥၨာငယ္၊ၾကြင္းေသသာ မပ်က္၊ေရာက္သက္ႏွင့္ ေရာျပန္လွ်င္၊ခုႏွစ္တန္ စားေတာ့ တစ္ခ်က္၊ထီေပါက္ကိန္း ဥပေဒ၊ ပံုေသ ေသြမပ်က္၊ငါးခုၾကြင္းသခ်ၤာမွာ၊ စဥ္မကြာ ျမဲ အတည္ ေရာက္ပါလိမ့္၊မဲထီေပါက္ ဧ၀ကန္၊ ထိုးေတာ့ အျမန္၊သုညၾကြင္းသည့္ အခါတြင္၊ ဇာတာမွာ စပ္ပါေလ အျမဲ၊ေသြမလြဲ ဧ၀ကန္၊ ထုိးပါအမွန္၊အကယ္၍ လြဲေပါက္မဲက်န္မူလွ်ာလွီးခံမည္ စာခ်ဳပ္ပါေတာ့ေလး

ထိုေတးထပ္ကို ႐ွင္းလင္းေအာင္ စကားေျပ ျပန္ေရးပါက- ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္၏။ေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၊ ၿဂိဳဟ္သက္ႏွင့္ ေပါင္း၊ရလဒ္ကို ၄၃ ႏွင္စား၊ ရလာေသာ အၾကႊင္းကို ထီထိုးမည့္ မိမိ အသက္နဲ.ျပန္ေပါင္း၍(၇) ႏွင့္စားပါ။ ၅-ၾကႊင္းလွ်င္ ေသခ်ာ ေပါက္ (မမွန္လွ်င္ လွ်ာလီွးခံမည္ ဆိုထား၏။)၀-ၾကြင္းလွ်င္ စပ္တူမွ် ေပါက္ မည္။ဒီေနရာမွာ အယူအဆ အနည္းငယ္ ကြဲ၏။ အခ်ိဳ႕က “တိေဗဒ” ဆိုသည္မွာ ေဗဒင္က်မ္း (၃) ပံုကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၍ (၃) ျဖင့္ စားရမည္ဟု ဆိုၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္က- လက္ေတြ႕စစ္ၾကည့္လို၏။ ဤအဆင့္မွ်ေလာက္ကို သုေတသန Research ဟု မေခၚထိုက္ပါ။ သာမာန္ နည္းတိုတစ္ခုကို နမူနာ ျဖစ္ရပ္တို႔ ျဖင့္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္း မွ်သာ ျဖစ္၍- ဤစစ္ေဆးျခင္းသည္ နည္းတို တစ္နည္း မွန္မမွန္ ကို စစ္ေဆးျခင္း Verification မွ်သာ အဆင့္႐ိွ၏။


ကမာၻေပၚမွ ထီေပါက္သူတို႔၏ ေမြးေန႔ ႏွင့္ ထီေပါက္ေသာ ေန႔စြဲ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ စုေဆာင္းထား၏။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ထီေပါက္သူတို႔ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕႐ိွေသာ္လည္း၊ ကာယကံ႐ွင္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ မတင္ျပႏိုင္ပါ။ ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နကၡတ္ပညာျဖင့္ ဆန္းစစ္ထား၏။ျပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ထီေပါက္သူတစ္ဦး၏ ဇာတာ” ေဆာင္းပါး ကို ေလ့လာဖတ္႐ွဳပါ။ယခုကိစၥ တြင္ ေတာ့ ထိုထီေပါက္သူတို႔၏ ေမြးေန႔ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္- စေလဦးပုည၏ မမွန္လွ်င္ လွ်ာအလွီးခံမည့္ နည္းကို ဟုတ္မဟုတ္၊ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ထား၏။ထိုသို႔ ဆန္းစစ္မွဳ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄၃ ႏွင့္ စားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၃- ျဖင့္ စားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ၂-မိ်ဳးစလံုး တြက္ျပထား၏။ဤနည္း အေနျဖင့္ မည္မွ် မွန္သနည္းကို ေအာက္ပါ တြက္ခ်က္မွဳတို႔မွ အေျဖေပးေနၾက၏။ ဤစစ္ေဆးခ်က္တြင္- အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ တစ္ေယာက္တည္း စစ္မိပါက- တစ္ေယာက္ ကံေၾကာင့္ ဟုလည္း ေျပာလို႔ရေနသျဖင့္ - ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ခ်ရေအာင္ တစ္မိသားစုလံုး ကိုလည္း စစ္ေဆးျပထား၏။ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ၄၃ ျဖင့္ စားေသာ နည္းျဖစ္၏။

ျမန္မာနည္းအရ အသက္ကို ေရတြက္ၾကရာတြင္ ၄၇-ႏွစ္ကို ရက္ပိုင္းစြန္းသြားသည္ ႏွင့္ ထိုသူအား ၄၈-ႏွစ္ဟု ယူဆ တြက္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုအတိုင္း တြက္ျပထား၏။

ရလာေသာ အေျဖတို႔ကို ၾကည့္ပါ။ ပထမနည္းတြင္ ထီေပါက္သူ ၁၉-ဦးတြင္ ၂-ဦးမွန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ ကို ၁၉ ျဖင့္ စားၾကည့္ပါက- ၁၀.၅% မွန္၏။ စပ္တူ ေပါက္သူမ်ားပါ ထည့္တြက္ၾကည့္ပါက- ၅ ကိုတည္ ၁၉ ျဖင့္စားေသာ္။ ၂၆.၃% မွန္၏။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္တြင္ ထိုသူမ်ားက စပ္တူ ထိုးခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္။

မွန္ခ်က္ ရာခိုင္ႏွဳန္း မည္မွ် ႐ိွပါသနည္း။ စာေမးပြဲ တစ္ခုတြင္ အမွတ္ ၁၀၀ ေပးလွ်င္ ၂၆ မွတ္ရပါက ထိုသူ႔ အေနျဖင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္ႏိုင္ပါမည္လား။

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ယခုစစ္ေဆးေသာ နည္းသည္ သူ႔နည္းဘက္ကို ပို၍ မ်က္ႏွာသာေပးထားေသာ နည္းျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ နည္းအရ ၅-ၾကႊင္းေသာ ႏွစ္၊ ၀- ၾကႊင္းေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ထီထိုးေသာ သူတို႔၏ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ႏွင့္ ထီမေပါက္ေသာ သူတို႔ အေရအတြက္ကို ျပန္တြက္ၾကည့္ပါမူ- ယခုထက္ဆိုး႐ြားေသာ အေျဖကို ေပးမည္ ျဖစ္၏။ု

ဟုတ္ပါျပီ- ၄၃ ျဖင့္ စားျခင္းက သိပ္ဟန္မက်ေတာ့- ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ၃-ျဖင့္ စားၾကည့္ေသာ နည္းကို သံုးၾကည့္ၾကပါစို႔။


အထက္က အတိုင္း စပ္တူ ေပါက္သူမ်ားပါ ထည့္တြက္ၾကည့္ပါကလည္း ၂၆.၃% သာမွန္၏။
ယခု ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူ အေနျဖင့္ သေဘာနားလည္ေလာက္မည္ ထင္ပါသည္။ ယခု စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ နည္းသစ္တစ္နည္း ထြင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ စမ္းၾကည့္လိုက္ပါ- ျဖစ္လာမည့္ အေျဖမ်ားကလည္း- ဤမွ် ပမာဏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ႐ိွေနပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္- ဤသို႔ေသာ နည္းကို လွ်ာကိုပင္ အလီွးခံဦးမည္ဟု ရဲရဲႀကီး ေျပာထားပါသနည္း။
အေျဖကား- အမွန္တကယ္ လွ်ာလီွးမည့္သူမ႐ိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဂ်ာမန္ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္တစ္ဦးသည္ မွားယြင္းေသာ ေဟာကိန္းတစ္ခုကို ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသနတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကို ပစ္၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့၏။

ကိုယ္ေျပာေသာ စကားကို ကိုယ္တာ၀န္ မယူ၊ ရဲရဲႀကီး အာမခံေသာ သူတို႔သည္- ပို၍ ေအာင္ျမင္ၾက၏။ မွန္လွ်င္ အသံက်ယ္၏။ မွားလွ်င္- ေတာ့ တိုးတိုးတိတ္တိတ္။

ထိုသူတို႔၏ ရဲရဲႀကီး အာမခံေသာ စကားတို႔ကို ယံုမွတ္မိ၍- သဘာ၀ မက်ေသာ ေဆးကုထံုးတို႔ကို ကုယင္း ကေလးငယ္ ေသဆံုးသြား ေသာအခါ- ကိုယ့္အထုပ္ ကိုယ္ေျဖရာ က်မည္စိုး၍၊ အသာေလး ျငိမ္ေနၾက၏။ ထိုအခါ- ထိုကဲ့သို႔ တာ၀န္ မဲ့သူတို႔သည္ ၁၀-ခု တစ္ခု မွန္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ သြားေသာ္လည္း- ၉-ခုမွားေသာ ကိစၥမ်ား၏ အသံကို မၾကားရ သျဖင့္ ပို၍ပင္ အတင့္ရဲလာတတ္ၾက၏။

စေလဦးပုည သည္ ျမန္မာ စာေပေလာက တြင္ ထင္႐ွားသူျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္- သူ၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အက်င့္တို႕မွာလည္း ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ သတိျပဳဘြယ္ ျဖစ္၏။ ပညာ႐ွင္ ခ်င္း အတူတူ ျဖစ္ေသာ အခ်ဳပ္တန္း ဆရာေဖႏွင့္ ကဗ်ာလကၤာမ်ား အၿပိဳင္စပ္သီ ၾကရာတြင္- တစ္ဘက္သူအား ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏွိမ့္ခ် တိုက္ခိုက္၏။
ဆရာေဖမွာမူ - ဦးပုည ေရးသေလာက္ ျပန္လည္ မတုန္႔ျပန္႐ွာပါ။

ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ စက္မွဳ လုပ္ငန္း၊ စစ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ကို ဦးစီး ဦးေဆာင္လုပ္ေနေသာ အိမ္ေ႐ွ႕စံ ကေနာင္ကိုယ္ေတာ္ ႀကီးအား ျမင္ကြန္း၊ ျမင္းခံုတိုင္ မင္းသား တို႔မွ လုပ္ၾကံရန္ အခါေပး ခဲ့သူျဖစ္၏။ ကေနာင္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဆံုး႐ံွဳးမွဳ ျဖစ္၏။

ယခု အခါ လွ်ာ အလွီးခံမည္ဟုပင္ ရဲရဲေတာက္ အာမခံ ေရးထားေသာ ထီေပါက္နည္း ေတးထပ္သည္- မည္သို႔မွ် ထူးမျခားနားေသာ တြက္နည္းျဖစ္၏။

ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၿပီးေနာက္

စာဖတ္သူသည္- ဤသို႔ ရဲရဲေတာက္ အာမခံ ေသာ - ေသခ်ာေပါက္ သည္ ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားကို ေတြ႔လွ်င္ မည္သို႔ မည္ပံု ဆက္လက္ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္႐ြက္ ပါမည္နည္း။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

8 comments:

ကိုပခန္း said...

"ကြၽန္ေတာ္ဘယ္ေတာ့ ထီေပါက္မွာလဲ ကြၽန္မဘယ္ေတာ့ခ်မ္းသာမွာလဲ" ေမးၾကတိုင္း ဘယ္လိုေျဖရမယ္မသိျဖစ္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ "ခင္ဗ်ား ဘယ္ေတာ့မွ မခ်မ္းသာႏိုင္ဘူး" "ခင္ဗ်ား ထီေပါက္ရေလာက္ေအာင္ အတိတ္ကံမေကာင္းပါဘူး" လို႔လဲ မေျဖရဲ၊ ဒသာေကာင္းေလးေတြ အၿပိဳင္စားတုန္းမွာ ေကာင္းႏိုင္လို႔ "ဒီကာလေလးကေတာ့ျဖင့္ ကံတက္လာကိန္းရွိတယ္" လို႔ ေဟာမိျပန္ရင္လဲ သူကေတာ့ ရုတ္တရက္ထခ်မ္းသာမယ္လို႔ မွတ္ယူသြားသလားမသိျဖစ္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ မခ်မ္းသာရင္ ေဟာေျပာသူကို ဘယ္လို သေဘာထားၾကမယ္မသိ။ အေျခအေနအမွန္ေလး သိပါရေစ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဟာပါလို႔ ေျပာသူေတြကိုပဲ ေက်းဇူးတင္မိေတာ့တယ္ဆရာေရ။ လြယ္လြယ္နဲ႔ခန္႔မွန္းႏိုင္တဲ့ အေဟာရယ္လို႔ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

TTT said...

ဒါေတြဟာ ဘာကုုိေျပာသလဲဆုုိေတာ့ ေဗဒင္ဆုုိတာ မွန္ဘုုိ႕သိတ္မလြယ္ဘူး ဆုုိတာပါပဲ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုပခန္းနဲ႔ TTT ေရ- အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္စပ္မွဳေတြ၊ အခ်က္အလက္ ခိုင္မာမွဳေတြ၊ ယုတၱိက် မွဳေတြ ဆက္စပ္မပါ႐ိွဘူးဆိုယင္- ေဗဒင္ပဲျဖစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ ကိစၥပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မွန္ဘို႔ မ႐ိွပါဘူး။ အားလံုး ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္.

ဟိန္းတင့္ေဇာ္ said...

လာေရာက္ ဖတ္မွတ္ ေလ့လာသြားပါတယ္။ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာထက္ ဆက္စပ္စဥ္းေတြဒေခၚႏိုင္လြန္းအားႀကီးတဲ့ ဆရာ့ကို ေလးစားလွ်က္ပါ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ဆရာ ဟိန္းတင့္ေဇာ္ေရ..
မိမိရဲ႕ ဆရာျဖစ္တဲ့ ဆရာမင္းသိခၤကို အျမဲေလးစားဂါရ၀ ျပဳတတ္တဲ့၊ စာဖတ္ ပ႐ိႆတ္ေတြ အေပၚမွာ ေစတနာ ထားတတ္တဲ့ ဆရာ႔ကိုလည္း ေလးစားလွ်က္ပါ။ ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

astrologer said...

ဗုဟုသုတေတြ တိုးတက္အတြက္ အထူးေက်းဇူးပါဘဲေနာ္။
ေနာက္တခုသိျခင္ပါေသးတယ္။ ေဘာလံုးေလာင္းျခင္သူေတြရွိတယ္ေလ။
အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီးဘယ္လိုတြက္ခ်က္ေပးနိုင္ပါသလဲ။ တြက္နည္းထည္႔ေပးေစျခင္ပါတယ္။ေက်းဇူးပါဘဲေနာ္။

Anonymous said...

ဗဟုသုတရတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ေဗဒင္အတတ္စမ္းလုိ့သိန္းဆု
ႀကီးေတြႏွင့္လြဲခဲ့ရသည္၊အဂၤါသားဘုမ္မိမုိ့ုိ့ (ပ)အက္ခရာမႀကိဳက္လုိ့
သိန္း၃၀၀ႏွင့္၂ေစာင္တြဲမွာလြဲခဲ့ရသည္၊အသက္၅၅ႏွစ္၊
အားလုံးေပါင္း(၉)ျဖစ္ေနလုိ့လာေပးတာမယူပဲ၊၄ျဖစ္တာကုိပဲယူမိလုိ့သိန္း၅၀၀ႏွင့္လြဲဘူးသည္၊အသက္၅၇ႏွစ္
ေရြွတိဂုံမွာပုတီးစိတ္ထီထုိးေတာ့လည္း၃လုံးတူတစ္သိန္းပဲရပါသည္
မေပါက္ရင္လွဴတယ္လုိ့အားေပးတာအေကာင္းဆုံပါပဲခင္ဗ်ာ။

Unknown said...

မွန္တဲ့အခါလဲမွန္ေပမေပါ့၊မွားတဲ့အခါလဲမွားေပမေပါ့။
ဘတ္စ္ကားေပၚမွာထီထိုးရန္စာရြက္ကေလး၀ယ္ျပီးထိုးလိုက္တာ
မဂၤလာစံုတဲြ (၄)လံုးတူ ထီေပါက္ဖူးပါတယ္။

Post a Comment