Sunday, October 24, 2010

မမွန္ယင္ လွ်ာလီွးခံမယ့္ ထီတြက္နည္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးက “ထီ” ေဟ့ ဆိုလွ်င္ စိတ္၀င္စား ၾကသည္။တစ္စံု တစ္ဦးကမ်ား - ဂဏန္း ေပးေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ အေျပးအလႊား၊ဒီမွာတင္- ၂-လံုး၊ ၃-လံုး ႏွင့္ ခ်ာလပါတ္လည္ ၿပီး ဒုကၡမ်ားၾကေတာ့၏။ျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ယုတၱိ႐ိွ႐ိွ စဥ္းစားဘို႔ထက္- “ဒီအပါတ္မွာ ကပ္လြဲသြားတာ၊ ေနာက္တစ္ပါတ္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ပဲ” တြက္ယင္း - ေနာက္ဆံုးေတာ့- အေၾကႊး ပင္လယ္တြင္း သက္ဆင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာ မ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္ျဖစ္ႏွင့္ အကုသိုလ္မ်ား အတံုးလိုက္ ၀င္ၾကေတာ့၏။ဒါကိုပင္- ကံနိမ့္သည္ ဟု ယူဆ၍ ယၾတာမ်ား ဆက္ေခ်ၾက၊ ေငြေမ်ာ ေငြႏွင့္လိုက္ ဆိုသလို- ရင္ပူရ၊ အိပ္မေပ်ာ္ရသူတို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ မည္မွ် မ်ားေနပါသနည္း။“ကံ ဆိုသည္မွာ အလုပ္” ဆိုသည္ကို ျမတ္စြာဘုရားက သင္ၾကားေပးခဲ့ပါလွ်က္ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳ ေနၾက၏။

ထီေပါက္ကိန္း တြက္နည္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ိွ၏။
တစ္နည္းႏွင့္ မကိုက္ေတာ့လဲ တစ္နည္းႏွင့္ ကိုက္ေပမေပါ့-ယခု ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္က ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္႐ွားခဲ့ေသာ စေလ ဦးပုည၏ ထီတြက္နည္းျဖစ္၏။
အင္မတန္ ႐ြတ္ဆို၍ ေကာင္းေသာ ေတးထပ္တို႔ကို အေရးေကာင္းေသာ စေလ ဦးပုညသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထီတြက္နည္း ေတးထပ္ကို ေရးစပ္ခဲ့ပါ၏။

မူသကၠ တည္ဖက္၍ နံၿဂိဳဟ္သက္ ေရာပါ။တိေဗဒ ဘုဥၨာငယ္၊ၾကြင္းေသသာ မပ်က္၊ေရာက္သက္ႏွင့္ ေရာျပန္လွ်င္၊ခုႏွစ္တန္ စားေတာ့ တစ္ခ်က္၊ထီေပါက္ကိန္း ဥပေဒ၊ ပံုေသ ေသြမပ်က္၊ငါးခုၾကြင္းသခ်ၤာမွာ၊ စဥ္မကြာ ျမဲ အတည္ ေရာက္ပါလိမ့္၊မဲထီေပါက္ ဧ၀ကန္၊ ထိုးေတာ့ အျမန္၊သုညၾကြင္းသည့္ အခါတြင္၊ ဇာတာမွာ စပ္ပါေလ အျမဲ၊ေသြမလြဲ ဧ၀ကန္၊ ထုိးပါအမွန္၊အကယ္၍ လြဲေပါက္မဲက်န္မူလွ်ာလွီးခံမည္ စာခ်ဳပ္ပါေတာ့ေလး

ထိုေတးထပ္ကို ႐ွင္းလင္းေအာင္ စကားေျပ ျပန္ေရးပါက- ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္၏။ေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၊ ၿဂိဳဟ္သက္ႏွင့္ ေပါင္း၊ရလဒ္ကို ၄၃ ႏွင္စား၊ ရလာေသာ အၾကႊင္းကို ထီထိုးမည့္ မိမိ အသက္နဲ.ျပန္ေပါင္း၍(၇) ႏွင့္စားပါ။ ၅-ၾကႊင္းလွ်င္ ေသခ်ာ ေပါက္ (မမွန္လွ်င္ လွ်ာလီွးခံမည္ ဆိုထား၏။)၀-ၾကြင္းလွ်င္ စပ္တူမွ် ေပါက္ မည္။ဒီေနရာမွာ အယူအဆ အနည္းငယ္ ကြဲ၏။ အခ်ိဳ႕က “တိေဗဒ” ဆိုသည္မွာ ေဗဒင္က်မ္း (၃) ပံုကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၍ (၃) ျဖင့္ စားရမည္ဟု ဆိုၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္က- လက္ေတြ႕စစ္ၾကည့္လို၏။ ဤအဆင့္မွ်ေလာက္ကို သုေတသန Research ဟု မေခၚထိုက္ပါ။ သာမာန္ နည္းတိုတစ္ခုကို နမူနာ ျဖစ္ရပ္တို႔ ျဖင့္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္း မွ်သာ ျဖစ္၍- ဤစစ္ေဆးျခင္းသည္ နည္းတို တစ္နည္း မွန္မမွန္ ကို စစ္ေဆးျခင္း Verification မွ်သာ အဆင့္႐ိွ၏။


ကမာၻေပၚမွ ထီေပါက္သူတို႔၏ ေမြးေန႔ ႏွင့္ ထီေပါက္ေသာ ေန႔စြဲ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ စုေဆာင္းထား၏။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ထီေပါက္သူတို႔ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕႐ိွေသာ္လည္း၊ ကာယကံ႐ွင္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ မတင္ျပႏိုင္ပါ။ ထီေပါက္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နကၡတ္ပညာျဖင့္ ဆန္းစစ္ထား၏။ျပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ထီေပါက္သူတစ္ဦး၏ ဇာတာ” ေဆာင္းပါး ကို ေလ့လာဖတ္႐ွဳပါ။ယခုကိစၥ တြင္ ေတာ့ ထိုထီေပါက္သူတို႔၏ ေမြးေန႔ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္- စေလဦးပုည၏ မမွန္လွ်င္ လွ်ာအလွီးခံမည့္ နည္းကို ဟုတ္မဟုတ္၊ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ထား၏။ထိုသို႔ ဆန္းစစ္မွဳ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄၃ ႏွင့္ စားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၃- ျဖင့္ စားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ၂-မိ်ဳးစလံုး တြက္ျပထား၏။ဤနည္း အေနျဖင့္ မည္မွ် မွန္သနည္းကို ေအာက္ပါ တြက္ခ်က္မွဳတို႔မွ အေျဖေပးေနၾက၏။ ဤစစ္ေဆးခ်က္တြင္- အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ တစ္ေယာက္တည္း စစ္မိပါက- တစ္ေယာက္ ကံေၾကာင့္ ဟုလည္း ေျပာလို႔ရေနသျဖင့္ - ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ခ်ရေအာင္ တစ္မိသားစုလံုး ကိုလည္း စစ္ေဆးျပထား၏။ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ၄၃ ျဖင့္ စားေသာ နည္းျဖစ္၏။

ျမန္မာနည္းအရ အသက္ကို ေရတြက္ၾကရာတြင္ ၄၇-ႏွစ္ကို ရက္ပိုင္းစြန္းသြားသည္ ႏွင့္ ထိုသူအား ၄၈-ႏွစ္ဟု ယူဆ တြက္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုအတိုင္း တြက္ျပထား၏။

ရလာေသာ အေျဖတို႔ကို ၾကည့္ပါ။ ပထမနည္းတြင္ ထီေပါက္သူ ၁၉-ဦးတြင္ ၂-ဦးမွန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ ကို ၁၉ ျဖင့္ စားၾကည့္ပါက- ၁၀.၅% မွန္၏။ စပ္တူ ေပါက္သူမ်ားပါ ထည့္တြက္ၾကည့္ပါက- ၅ ကိုတည္ ၁၉ ျဖင့္စားေသာ္။ ၂၆.၃% မွန္၏။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္တြင္ ထိုသူမ်ားက စပ္တူ ထိုးခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္။

မွန္ခ်က္ ရာခိုင္ႏွဳန္း မည္မွ် ႐ိွပါသနည္း။ စာေမးပြဲ တစ္ခုတြင္ အမွတ္ ၁၀၀ ေပးလွ်င္ ၂၆ မွတ္ရပါက ထိုသူ႔ အေနျဖင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္ႏိုင္ပါမည္လား။

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ယခုစစ္ေဆးေသာ နည္းသည္ သူ႔နည္းဘက္ကို ပို၍ မ်က္ႏွာသာေပးထားေသာ နည္းျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ နည္းအရ ၅-ၾကႊင္းေသာ ႏွစ္၊ ၀- ၾကႊင္းေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ထီထိုးေသာ သူတို႔၏ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ႏွင့္ ထီမေပါက္ေသာ သူတို႔ အေရအတြက္ကို ျပန္တြက္ၾကည့္ပါမူ- ယခုထက္ဆိုး႐ြားေသာ အေျဖကို ေပးမည္ ျဖစ္၏။ု

ဟုတ္ပါျပီ- ၄၃ ျဖင့္ စားျခင္းက သိပ္ဟန္မက်ေတာ့- ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ၃-ျဖင့္ စားၾကည့္ေသာ နည္းကို သံုးၾကည့္ၾကပါစို႔။


အထက္က အတိုင္း စပ္တူ ေပါက္သူမ်ားပါ ထည့္တြက္ၾကည့္ပါကလည္း ၂၆.၃% သာမွန္၏။
ယခု ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူ အေနျဖင့္ သေဘာနားလည္ေလာက္မည္ ထင္ပါသည္။ ယခု စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ နည္းသစ္တစ္နည္း ထြင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ စမ္းၾကည့္လိုက္ပါ- ျဖစ္လာမည့္ အေျဖမ်ားကလည္း- ဤမွ် ပမာဏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ႐ိွေနပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္- ဤသို႔ေသာ နည္းကို လွ်ာကိုပင္ အလီွးခံဦးမည္ဟု ရဲရဲႀကီး ေျပာထားပါသနည္း။
အေျဖကား- အမွန္တကယ္ လွ်ာလီွးမည့္သူမ႐ိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဂ်ာမန္ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္တစ္ဦးသည္ မွားယြင္းေသာ ေဟာကိန္းတစ္ခုကို ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသနတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကို ပစ္၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့၏။

ကိုယ္ေျပာေသာ စကားကို ကိုယ္တာ၀န္ မယူ၊ ရဲရဲႀကီး အာမခံေသာ သူတို႔သည္- ပို၍ ေအာင္ျမင္ၾက၏။ မွန္လွ်င္ အသံက်ယ္၏။ မွားလွ်င္- ေတာ့ တိုးတိုးတိတ္တိတ္။

ထိုသူတို႔၏ ရဲရဲႀကီး အာမခံေသာ စကားတို႔ကို ယံုမွတ္မိ၍- သဘာ၀ မက်ေသာ ေဆးကုထံုးတို႔ကို ကုယင္း ကေလးငယ္ ေသဆံုးသြား ေသာအခါ- ကိုယ့္အထုပ္ ကိုယ္ေျဖရာ က်မည္စိုး၍၊ အသာေလး ျငိမ္ေနၾက၏။ ထိုအခါ- ထိုကဲ့သို႔ တာ၀န္ မဲ့သူတို႔သည္ ၁၀-ခု တစ္ခု မွန္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ သြားေသာ္လည္း- ၉-ခုမွားေသာ ကိစၥမ်ား၏ အသံကို မၾကားရ သျဖင့္ ပို၍ပင္ အတင့္ရဲလာတတ္ၾက၏။

စေလဦးပုည သည္ ျမန္မာ စာေပေလာက တြင္ ထင္႐ွားသူျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္- သူ၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အက်င့္တို႕မွာလည္း ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ သတိျပဳဘြယ္ ျဖစ္၏။ ပညာ႐ွင္ ခ်င္း အတူတူ ျဖစ္ေသာ အခ်ဳပ္တန္း ဆရာေဖႏွင့္ ကဗ်ာလကၤာမ်ား အၿပိဳင္စပ္သီ ၾကရာတြင္- တစ္ဘက္သူအား ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏွိမ့္ခ် တိုက္ခိုက္၏။
ဆရာေဖမွာမူ - ဦးပုည ေရးသေလာက္ ျပန္လည္ မတုန္႔ျပန္႐ွာပါ။

ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ စက္မွဳ လုပ္ငန္း၊ စစ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ကို ဦးစီး ဦးေဆာင္လုပ္ေနေသာ အိမ္ေ႐ွ႕စံ ကေနာင္ကိုယ္ေတာ္ ႀကီးအား ျမင္ကြန္း၊ ျမင္းခံုတိုင္ မင္းသား တို႔မွ လုပ္ၾကံရန္ အခါေပး ခဲ့သူျဖစ္၏။ ကေနာင္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဆံုး႐ံွဳးမွဳ ျဖစ္၏။

ယခု အခါ လွ်ာ အလွီးခံမည္ဟုပင္ ရဲရဲေတာက္ အာမခံ ေရးထားေသာ ထီေပါက္နည္း ေတးထပ္သည္- မည္သို႔မွ် ထူးမျခားနားေသာ တြက္နည္းျဖစ္၏။

ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၿပီးေနာက္

စာဖတ္သူသည္- ဤသို႔ ရဲရဲေတာက္ အာမခံ ေသာ - ေသခ်ာေပါက္ သည္ ဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ားကို ေတြ႔လွ်င္ မည္သို႔ မည္ပံု ဆက္လက္ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္႐ြက္ ပါမည္နည္း။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Sunday, October 10, 2010

ေဗဒင္ကို ယံုစရာမလို (Astrology Not a Matter of Faith)

ေဗဒင္ကို ယံုစရာမလိုပါ.....

(ဤေဆာင္းပါးသည္ ကမာၻေက်ာ္ Matrix Astrology Software မ်ားကို ေရးသားခဲ့သူ၊ နကၡတ္ပညာ႐ွင္ Michael Erlewine ၏ သင္ခန္းစာမ်ားမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္- တစ္ဆင့္ ဘာသာျပန္ ေ၀ငွေပးလိုက္ ရပါသည္။)

ေဗဒင္ သည္ ယံုၾကည္ကိုးစား ရမည့္ အရာမဟုတ္။လူအမ်ား အေနျဖင့္ ေဗဒင္ ပညာရပ္ ကို လြဲမွား စြာ နားလည္ ထားသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ - ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ျဖစ္ရန္ အတြက္- အတိုင္းအတာ တစ္ခုအားျဖင့္ ေဗဒင္ကို ယံုထားရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါ၏။ ေဗဒင္ပညာ သည္ စိတ္ပညာကို ကဲ့သို႔ပင္ ယံုစရာလား၊ မယံုစရာလား ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု မဟုတ္ေခ်၊ အသံုးခ်ရန္ အရာသာ ျဖစ္၏။ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သူ ဘယ္ပံုျဖစ္မည္နည္း၊ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ က ဘယ္လို ဘယ္လို အေနအထား ျဖစ္မည္ နည္း၊ ကို ႐ွင္း႐ွင္း လြယ္လြယ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ ႏိုင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ မၾကာခဏ အသံုးတည့္ကို ၾကံဳေတြ႕ရသည္။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဆိုပါက-

ကၽြန္ေတာ္ ေဗဒင္မယံုပါ။
ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အသံုးတည့္သည္ဟု ျမင္ေသာ အခါတြင္ သံုးလိုက္သည္။
ေဗဒင္ အေနျဖင့္ အသံုးမတည့္ ဟု ျမင္ေသာ အခါ အျခားေသာ ကိရိယာမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ သူ႔အား. မသံုးေတာ့။

ေဗဒင္ပညာသည္ ေကာင္းကင္တြင္ ပံုမွန္၊ အခ်ိန္မွန္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ စၾကာ၀ဠာ ေရာင္ျခည္ စြမ္းအား မ်ားေၾကာင့္ လူသားတို႔ ေနထိုင္ရာ ကမာၻေပၚတြင္ ႐ိုက္ခတ္ တုန္႔ျပန္ မွဳတို႔ကို ေလ့လာေသာ ပညာျဖစ္ၿပီး. အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း လူသားတို႔ ကမာၻမွ ေျပာင္းလဲမွဳ မ်ားေၾကာင့္ စၾကာ၀ဠာတြင္ ျပန္လည္ ႐ိုက္ခတ္မွဳ၊ တို႕ကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္တို႔သည္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေ႐ြ႕လ်ားမွဳေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ စၾကာ၀ဠာ ေရာင္ျခည္ စြမ္းအား တို႔ အေနျဖင့္- လူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ ကို မွဳန္၀ါး၀ါး မီးေမာင္းထိုးျပ ေနျခင္း ဟု နားလည္ လက္ခံ ထားၾကသည္။
ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ သကၤတ စာတို႔ကို ကမာၻေျမမွ လူသားတို႔ အက်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ ေလ့လာ ဖတ္ၾကားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

.(မူရင္းစာသား)
Astrology Not a Matter of Faith
----- astrology is that to be an astrologer, you have to somehow "believe" in astrology. Astrology is not a question of belief, any more than you believe in psychology. It is not a question of belief, but one of use. I often find astrology useful in my life as a way of understanding who I am and what my life is about, plain and simple. I don't "believe" in astrology. I use it when I find it useful, and leave it alone, when I don't, like any other tool. Astrology is useful or it is not.
In summary, astrology is a study of heavenly cycles and cosmic events as they are reflected in our earthly environment and vice versa -- a vast cosmic clock. Astrologers find the cosmic patterns revealed in the rhythmic motions of the planets useful in shedding light on the seeming helter-skelter of everyday life. Astrologers do study the sky writing in the heavens, but only to better live life here on the Earth

(Michael Erlewine)

[+/-] show/hide this post