Saturday, September 11, 2010

Astrology Remedy & Karma (ေဗဒင္ ယၾတာႏွင့္ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳး)

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားမည္ ၾကံလိုက္၊ မေရးပဲ ေနယင္ ေကာင္းမလားဟု စိတ္ကူး ၀င္လိုက္္ ျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခ်ီတံု၊ ခ်တံု ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
သို႔ေသာ္လည္း- မ်က္ေစ့ေ႐ွတြင္ အေျခအေန မ်ိဳးစံုတို႔ကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ေ၀ဒ ယၾတာ၊ နတ္၊ ဘာဘာ ညာညာ ဆိုလွ်င္ မ်က္စိစံုမိွတ္ ယံုၾကည္တတ္သူမ်ား ႐ိွသလို၊ အခ်ိဳ. အေနျဖင့္မူ- အေၾကာင္းတစ္ခုခု ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ယခင္က လွည့္ပတ္သူ တို႔၏ သားေကာင္ ျဖစ္ခဲ့ရ ဘူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေဗဒင္ ယၾတာ ဆိုလွ်င္ မယံုၾကည္ တတ္ သူမ်ားလည္း မ်ားစြာ႐ိွေနပါသည္။
ထိုအေနအထား (၂) ခုတို႔သည္ကား- အစြန္းတရား ၂-ပါးပင္ျဖစ္ကာ- ယင္းအစြန္း တရား ၂-ခု စလံုးသည္ ေ၀ဒပညာကို အကူအညီ ေတာင္းသူ၊ အခက္အခဲ ေတြ႔သူ၏ အေျခအေန အခက္ အခဲကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစရန္ အသာထား- ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ မ်ားပင္ ျဖစ္ေစ တတ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုး အက်ိဳးအတြက္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးခ် လိုက္ရ ပါေတာ့သည္။
ဤေနရာတြင္- ေ၀ဒပညာ႐ွင္ Practioner ဘက္ႏွင့္ ေ၀ဒပညာ၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံလာသူ Client တို႔ဘက္ ႏွစ္ဦး၊ ႏွစ္ဘက္ ကိစၥကို သံုးသပ္ရပါမည္။

ေ၀ဒပညာ႐ွင္ဘက္ျခမ္း။
ပညာရပ္ကို အမွန္စင္စစ္ တတ္ေျမာက္၍ ပညာကို အႆျပာျဖင့္ ေရာင္းမစားေသာ ပညာ႐ွင္ စစ္စစ္မ်ား ႐ိွသလို၊ အနည္း အက်ဥ္းမွ်ေသာ ပညာကို အသံုးျပဳ၍ အျမန္ဆံုး ျဖတ္လမ္းႏွင့္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာရန္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ ၾကေသာ ပညာ႐ွင္ အမည္ခံတို႔ မ်ားစြာ လည္း ႐ိွပါသည္။ ပညာ႐ွင္ ဆိုသည္ မွာလည္း လူသား တစ္ဦးပင္ ျဖစ္၍ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥ ႐ိွသည္ မွန္ေသာ္လည္း- “ေ၀ဒ” ဆိုေသာ မူရင္း အဓိပၸါယ္ ကိုယ္၌က- “အသိဥာဏ္ ပညာ” ဟု ဆိုလို ထားသျဖင့္- ေငြေၾကး တန္ဘိုးျဖင့္ အသိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ က်င့္၀တ္ သိကၡာ ကို တန္ဘိုး ျဖတ္ လဲလွယ္၍ မသင့္ ပါေပ။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ေဗဒင္ ဆရာမ တစ္ဦး ႏွင့္ သူမ၏ သမီးတို႔ အသတ္ခံခဲ့ ရပါသည္။ ထို ေဗဒင္ ဆရာမ သည္ ဗီယက္နမ္ လူမ်ိဳးျဖစ္၍- အေမရိကန္ တြင္ ေအာင္ျမင္ ထင္႐ွားကာ သူႏွင့္ ၄၅- မိနစ္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ခုႏွစ္ေထာင္ (၇၀၀၀) အထိ ေပးရသည့္ သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္း ေဖၚျပခ်က္မ်ား အရ- ထိုေဗဒင္ ဆရာမသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အတြက္- ေအာက္လမ္း ယၾတာမ်ား စီရင္ ေပး၍ လုပ္ငန္း ႐ွင္ တစ္ဦးမွ ေတာင္းဆို လာလွ်င္ အျခား ၿပိဳင္ဘက္ တစ္ဦးအား အစီအရင္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို စီရင္ေပးေသာ သူျဖစ္သည္ဟု ပါ႐ိွ ပါသည္။
ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ရမည့္ ပညာ႐ွင္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား- ေလာဘ ေဇာ တိုက္၍၊ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္ေသာ၊ ယုတ္မာ ေအာက္တန္းက်ေသာ၊ ေ၀ဒ ပညာ႐ွင္မ်ား ထား႐ိွရမည့္ ကိုယ္က်င့္တရား ကို ခ်ိဳးေဖာက္မိျခင္း ေၾကာင့္ သူႏွင့္ တကြ သူ႔သမီး ျဖစ္သူပါ အသတ္ခံခဲ့ ရပါသည္။ မေကာင္းေသာ ကံဆိုသည္မွာ - ကိုယ့္ထံ ျပန္လည္လာ စျမဲ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုအကုသိုလ္ကံ သည္ ယခုမွ အစပင္ ျဖစ္ေသး၍- ေသလြန္ ၿပီးေနာက္ တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ခံစားရမည္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ ႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းေသာကံ-ဆိုးေသာကံ- မိမိလုပ္ေသာ ကံတို႔ သည္ မိမိထံ အေသအခ်ာ ျပန္လာပါမည္။ အခ်ိန္ပဲ ေစာင့္ရန္ လိုပါသည္။
တစ္ဖန္- အခ်ိဳ.ေသာ ပညာ႐ွင္ စစ္စစ္မ်ားပင္ လွ်င္- တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ ရန္ညိဳးထားမိ၍ ေသာေၾကာင့္ ပညာရပ္ကို အသံုးခ် ခုတံုးလုပ္ကာ ယၾတာ အမည္ တပ္လွ်က္ ကလဲ့စား ေခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့မွဳမ်ားကို ျမတ္စြာ ဘုရား က်ီးမင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဇတ္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ ပါသည္။ ပုဏၰား၏ ေခါင္းေပၚ က်ီးတစ္ေကာင္ မစင္စြန္႔ မိသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍- ဘုရင့္ ဆင္ေတာ္ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာကို က်ီးဆီ ျဖင့္ လိမ္းက်ံ ရမည္ဟု အၾကံေပးခဲ့၍၊ အဆီ မ႐ိွေသာ က်ီးကန္း တို႔မွာ မ်ိဳးျပဳတ္မတတ္ ျဖစ္သြား ၍ ဘုရားေလာင္း က်ီးမင္း ကိုယ္တိုင္- ဘုရင္ထံသို႔ သြား၍ ႐ွင္းျပရသည္ကို ဇတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ခဲ့ဘူးပါသည္။
ထိုသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ ဆန္ဆန္မ်ားလည္း- အျခားဇတ္ေတာ္မ်ား တြင္ ေတြ႔ရ ပါေသးသည္။ ဇတ္ေတာ္ တစ္ခုတြင္- မင္းသား တစ္ဦးအား အၿငိဳးထား၍- အခ်ိန္ေစာင့္ ေနေသာ ပုဏၰားသည္ ဘုရင္ အခက္အခဲ ျဖစ္၍ ယၾတာ ေတာင္းေသာ အခါတြင္- ထိုမင္းသား လည္း အသတ္ခံရေစရန္၊ မိမိကိုယ္လည္း မသကၤာ မျဖစ္ေစရန္ အတြက္ မင္းသား အေရအတြက္ မည္မွ်၊ မင္းသမီး အေရအတြက္ မည္မွ်ကို လည္ေခ်ာင္းလွီး၍ ယဇ္ပူေဇာ္ ယၾတာ ေခ်ရမည္ဟု ယၾတာေပးခဲ့ျခင္း တို႔ကိုလည္း ဖတ္ခဲ့ဘူးပါ၏။
ယခုေခတ္တြင္လည္း- ေ၀ဒ စည္းႏွင့္ က်င္႔၀တ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသူ မ်ားစြာတို႔ ႐ိွေနေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ (ေဗဒသုခုမ ဆိုက္မွ “ခြင္ဖန္ ႐ိုက္စား ဆရာမ်ား”)
ကိုယ့္ အလုပ္ ကိုယ္ ေကာင္းစြာ မလုပ္ေသာ ထိုသူမ်ား အတြက္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ မိန္႔ၾကား ခဲ့ဘူး သလိုပင္- “ဒီကိစၥက ငါႏွင့္ မဆိုင္၊ အ၀ိစိႏွင့္ သာ ဆိုင္သည္” ဟု ေျပာရ ပါေတာ့မည္။

ေ၀ဒပညာ၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံလာသူ ဘက္ျခမ္း။


ယံုၾကည္မွဳ လြန္ကဲျခင္း အစြန္းတရား။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း- ေ၀ဒပညာကို ေလ့လာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အျပစ္ မဟုတ္ ေသာ္လည္း-ဆင္ျခင္မွဳ အားနည္းစြာျဖင့္ မ်က္ေစ့မိွတ္ ယံုၾကည္ ၾကျခင္းသည္ ကား-မိမိအေနျဖင့္ ငရဲ မေၾကာက္ေသာ သိကၡာမဲ့ လုပ္စားသူတို႔၏ ေခ်ာက္တစ္မ်ိဳး၊ လွန္႔တစ္သြယ္ ကြန္ယက္ အတြင္း သို႔ က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။
ထိုမွ် မက- ထို႔ထက္ပိုဆိုးေသာ အေနအထားမွာကား- ယၾတာ၊ နတ္၊ ေဗဒင္၊ အၾကား အျမင္ တို႔ကို ယံုၾကည္ျခင္း ထက္ပိုလြန္ကာ- ကိုးကြယ္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ပါက- သရဏဂံု ပ်က္သြားျခင္း ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
ဗုဒၶဘာသာတြင္- ရတနာ သံုးပါးမွ တစ္ပါး အျခား အားကိုး- ကိုးကြယ္စရာ မ႐ိွပါ။ ထိုသို႔ ေသာ ယံုၾကည္သူတို႔သည္ ေဗဒင္ ယၾတာကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား အားကိုးလွ်က္- မိမိ တို႔၏ အမွန္အားကိုး ဆည္းကပ္ရာ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ပါမူ- ရတနာ ၃-ပါးသည္ မ်က္ေစ့ေ႐ွ.တြင္ ႐ိွေနေသာ္မွ တန္ဘိုးထားရမွန္း- မသိႏိုင္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြား ပါေတာ့သည္။ အခ်ိဳ.ဆိုလွ်င္ မိမိကိုယ္မိမိ သရဏဂံု ပ်က္ေနမွန္းပင္ မသိေတာ့ပါ။
ကံ-ကံ၏ အက်ိဳး ကို နားလည္ရမွန္း မသိေတာ့ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ သြားေသာ သူတို႔မွာမူ-အမည္အားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ပင္ ခံထားပါေစ-အဆိုး၀ါး ဆံုးေသာ ဒိ႒ိ အေနသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ပါ၏။ ဘုရားကို ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ ျပဳလုပ္သူ၊ သံဃာ သင္းခြဲသူ၊ မိခင္ ဖခင္ကို သတ္ျဖတ္သူ စေသာ ကံႀကီး ထိုက္သူတို႔ပင္လွ်င္-မဟာ အ၀ိစိ ငရဲတြင္ ကမာၻပ်က္ပါက- လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ေသး ေသာ္လည္း-ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို မယံုၾကည္ သူတို႔ မွာမူ ေနာက္ ကမာၻသစ္ အထိ အ၀ိစိ ငရဲတြင္ ဆက္လက္က် ခံရသည္ အထိ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ အျပစ္ႀကီး ျဖစ္၏။ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳး - ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ႐ွင္းျပေပးပါမည္။

မယံုၾကည္မွဳ အစြန္းတရား။
ေ႐ွးေဟာင္း ေလာကီ ပညာရပ္မ်ားတြင္-မိမိတို႔ သေဘာအေလ်ာက္ မယံုၾကည္ေသာ္ မယံုၾကည္ပဲ ေနႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္- ေလာကီ ပညာတို႔ ၏ အစြမ္းသည္ ယံုၾကည္မွဳ (သဒၶါ) အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ သေဘာတရား႐ိွ၏။
မယံုၾကည္သူ တို႔အေနျဖင့္- မယံုမၾကည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ယၾတာသည္ စြမ္းမည္ မဟုတ္။ ေငြကုန္႐ံုသက္သက္ သာ ႐ိွမည္။ အကယ္၍ ထူးျခားမွဳ ႐ိွသြားလွ်င္မွ- တိုက္ဆိုင္မွဳ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။
ေပါရိသာဒ ဇတ္ေတာ္တြင္-လူသား မစားျဖစ္၍ မိမိဘာသာ အနာ ေရာဂါ ေပ်ာက္သြား သည္ကို နတ္ေၾကာင့္ဟု ထင္မွတ္၍ - ကတိျပဳထားသည့္ အတိုင္း ၁၀၁ ပါးေသာ မင္းတို႔ျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ ရန္ လုပ္ခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ- နတ္ေၾကာင့္ မဟုတ္။ တိုက္ဆိုင္မွဳ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။
သာမာန္ မယံုၾကည္ျခင္းသည္ မည္သို႔မွ် ျပႆနာ မ႐ိွေသာ္လည္း၊ ေလာကီ အစီအရင္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ-အေစာင့္အေ႐ွာက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာ႐ွင္ ႀကီးမ်ား၊ ေ၀ဒ က်မ္းဂန္ မ်ား၊ မိမိအေပၚတြင္ အႆျပာႏွင့္ မဟုတ္ပဲ ေစတနာ ထား ကူညီခဲ့ ဘူးေသာ ေ၀ဒ ပညာ႐ွင္တို႔အား ကာယကံ၊ ၀ဇီကံ တို႔ျဖင့္ ပစ္မွား မိပါလွ်င္- ထိုအျပစ္ တို႔ကို လံုး၀ ေက်ေပ်ာက္ သည္ အထိ ေတာင္းပန္ျခင္း မလုပ္ပဲ- ယၾတာ တို႔ကို လုပ္ပါက လံုး၀ အစြမ္းျပ မည္ မဟုတ္။
ဤအစြန္းတရား (၂) ပါးတို႔သည္ သတိထားရန္ လိုအပ္ေသာ အေနအထားတို႔ ျဖစ္ပါ၏။

ယၾတာႏွင့္ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳး

ေဗဒင္ ပညာသည္ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို ဆန္းစစ္ေလ့လာေသာ ပညာသာ ျဖစ္သည္။ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳး ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ပညာမဟုတ္။ ဤသည္ကို သေဘာေပါက္လွ်င္- ေငြေၾကး အျမတ္ ထုတ္ရန္ အတြက္- ငရဲ မေၾကာက္ေသာ လူလိမ္တို႔၏ အႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀း ပါလိမ့္မည္။
အေနာက္တိုင္း-နကၡတ္ပညာ႐ွင္ ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ေခတ္သစ္ အေနာက္တိုင္း နကၡတ္ ပညာ၏ ဘခင္ ဟု သတ္မွတ္ ထားျခင္း ခံရေသာ၊ သီအို ဆိုဖီ ဂိုဏ္း၀င္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး နကၡတ္ပညာ႐ွင္ႀကီး Alan Leo ေျပာခဲ့ေသာ စကား တစ္ခု ႐ိွပါသည္။ “သင္ သည္- ယခု ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ ႐ိွသည္ကို မယံုၾကည္လွ်င္၊ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို မယံုၾကည္ လွ်င္၊ ဤစာအုပ္ကို မဖတ္ပါႏွင့္၊ သင့္ အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ ႐ံုသာ ႐ိွလိမ့္မည္” ဟု ျဖစ္သည္။
“ကံ” ဆိုသည္မွာ“ကမၼ” ဟူေသာ စကားမွ လာ၍၊္- ဟိႏၵဴဘာသာ ၀င္မ်ား၏ “ကမၼ” ႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒ ၏ “ကမၼ” သည္ မတူညီပါ။ မဟာ ျဗဟၼာ အယူ႐ိွေသာ ဟိႏၵဴ ဘာသာ အရ- “ကမၼ” ဟူသည္ မွာ ထိုအတၱေကာင္ (Soul) ဖန္တီးစဥ္ အခ်ိန္ကပင္ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး၊ ျဖစ္၍ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဘာမွ် လုပ္၍ မရပဲ- သက္ဆိုင္ရာ နတ္မင္း၊ ျဗဟၼာတို႔၏ “ပူဇာ” မွဳ ေပး၍ အသနားခံ ေတာင္းပန္ ဆုေတာင္း ရေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာ ဘုရား ၏ “ကမၼ” မွာမူ- မည္သည့္ ဖန္တီး ႐ွင္တို႔အေပၚတြင္မွ မူမတည္- ေကာင္းတာလုပ္ ေကာင္းတာ ျဖစ္၊ မေကာင္းတာလုပ္ မေကာင္းတာ ျဖစ္ေသာ၊ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ျဖစ္ေသာ ၀ါဒ ျဖစ္၏။
ယခု လက္ငင္း အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန ျဖစ္ရပ္ တို႔သည္-ယခင္ ဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာ မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ႏွင့္၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ မတိုင္မီေလးခင္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္း တရားတို႔၏ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀-ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀-က ပညာရပ္ တို႔ကို ေလ့လာ သင္ၾကားခဲ့ေသာ အက်ိဳးတရား အျဖစ္၊ မိမိတြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ အဆင့္အတန္း ၀င္ေငြ တို႔ ျဖစ္ေပၚရျခင္း သည္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။
ေမးစရာ ေမးခြန္း ႐ိွလာပါၿပီ၊ အေၾကာင္းတရားလုပ္တိုင္း အက်ိဳးတရား ျဖစ္ပါ၏ ေလာ။
အေျဖမွာ- ျဖစ္ခြင့္တန္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ကို ျဖစ္လာပါ၏။
အတိတ္တြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ေကာင္းမွဳ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ ထားမိေသာ္လည္း- ထိုေကာင္းမွဳသည္ ေအာက္ပါ ၀ိပတၱိ တရား (၄) ပါးတို႔ျဖင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ေနမူ- ထိုေကာင္းမွဳ၏ အက်ိဳးတရားကို မ႐ႏိုင္ေသး။
  • ဂတိ ၀ိပတၱိ
  • ကာလ ၀ိပတၱိ
  • ပေယာဂ ၀ိပတၱိ
  • ဥပဓိ ၀ိပတၱိ
ဥပမာ အားျဖင့္- လူတစ္ေယာက္ ျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳသည္- လူျဖစ္ပါက- လြန္စြာ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေသာ မင္းတစ္ပါး အျဖစ္ကို ေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အျခားေသာ အကုသိုလ္ အက်ိဳးေပး က ၀င္ေရာက္သြားမွဳ ေၾကာင့္ ေခြးတိရစာၦန္ ဘ၀သို႔ ေရာက္သြားေသာ္ ထိုကုသိုလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးခြင့္မသာ။ ေနာင္ အက်ိဳးေပးခြင့္ ရလာသည္ အထိ ေစာင့္ရပါေတာ့မည္။ ဤသည္ကို ဂတိ ၀ိပတၱိ ဟုေခၚ၏။

ဥပမာ အတိတ္ကုသိုလ္ကံ အရ- လူတစ္ေယာက္သည္ ေအးခ်မ္းသာယာ ေသာ ေခတ္ႏွင့္ ၾကံဳပါမူ- ဥစၥာ ပစၥည္း ျပည့္စံုေသာ သူေဌးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေခတ္ပ်က္ ေသာ ကာလ၊ စစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားေနေသာ ကာလတြင္ သူအေနျဖင့္ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ား စုေဆာင္း သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္ အသာထား အသက္ပင္ မနည္းလုေျပး ေနရသျဖင့္- သူ၏ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးခြင့္ မရျခင္းကို ကာလ ၀ိပတၱိ ဟုေခၚ၏။
ဥပမာ- အတိတ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ပညာထူးခၽြန္ရမည့္ သူတစ္ေယာက္သည္ - သူ၏ မႀကိဳးစား မွဳေၾကာင့္ ပညာေရး ထူးခၽြန္ ေပါက္ေျမာက္မွဳ မ႐ိွရျခင္းသည္ ပေယာဂ ၀ိပတၱိ ျဖစ္၏။
ဥပမာ- လူတစ္ေယာက္သည္ ဥပဓိ ႐ုပ္ေကာင္းမြန္ပါက- အမ်ား၏ ၾကည္ညိဳျခင္း ခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမည့္ အစား- အျခားေသာ အကုသိုလ္ကံ ၾကားခံ သြားျခင္းေၾကာင့္- ဥပဓိ ခၽြတ္ယြင္းသြားသျဖင့္ ထိုဘ၀တြင္ အမ်ားၾကည္ညိဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္ရ ျခင္းသည္ ဥပဓိ ၀ိပတၱိ ျဖစ္၏။
ထိုနည္းတူပင္- အကုသိုလ္ ကံတို႔မွာလည္း ၄င္းတို႔ အက်ိဳးေပးခြင့္ မသာေသးခ်ိန္တြင္- တန္းစီ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္မွာု မိမိေနာက္တြင္ အရိပ္သည္ ထပ္ျခပ္မကြာ လိုက္သကဲ့ သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔ အက်ိဳးေပးခြင့္ ရသြားေသာ အခ်ိန္တြင္ကား- အားလံုး ၀င္လာပါေတာ့သည္။
ဤသည္မွာ- ကံ- ကံ၏ အက်ိဳးေပးသေဘာ အေျခခံမွ်သာ ျဖစ္၏။
ေ၀ဒ ပညာသည္- ဇာတာ႐ွင္ ၏ အတိတ္မွ ကုသိုလ္ကံ တို႔ အခြင့္ေပၚခြင့္ ရရန္၊ အကုသိုလ္ တို႔ အခြင္႔ မေပၚေစရန္ အတိုင္း အတာ တစ္ခု အထိ ယာယီ တားဆီး ရန္ ႀကိဳးစား ေပးေသာ ပညာသာ ျဖစ္၏။ အကုသိုလ္ကံကို လြင့္ပါးသြားေအာင္၊ ပယ္ေပ်ာက္ သြားေအာင္ လုပ္ျခင္း မဟုတ္။
အေျခ အေနသစ္ တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေသာ ပညာရပ္မ်ား မ႐ိွမဟုတ္။ ႐ိွပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေလာက ဓမၼတာကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ ေလာက၏ ဒါဏ္ခံျခင္းကို ျပန္ခံရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ တစ္ခုခုကို ေပးဆပ္ထားရပါမည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳ.ေသာ ပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ား. အေနျဖင့္- မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္အေနျဖင့္ သာမက- အျခားသူမ်ား အတြက္ပါ ယၾတာလုပ္ေပးျခင္း မျပဳ။ မိမိလုပ္ခဲ့သည္ အကုသိုလ္ ကံကို ယခု မခံစားရရန္- အခ်ိန္ဆြဲေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္- ထိုအကုသိုလ္ကံသည္ ေလ်ာ့ပါး သြားမည္ မဟုတ္၊ ေနာင္ကာလ တစ္ခုသို႔ ပို႔ေပးလိုက္ျခင္း သာျဖစ္၍- ဘာမွ် မထူးဟု သေဘာ ထားၾကသည္။
အကုသိုလ္ကံ တို႔၏ အက်ိဳးတို႔ ေပၚလာလွ်င္- သူေတာ္ေကာင္း တို႔သည္ ေပးဆပ္ျခင္း အျဖစ္ျဖင့္- ၄င္းတို႔ တြင္ တည္႐ိွေနေသာ အေၾကြးတို႔ကို ဆပ္သြားၾကသည္ကို သိႏိုင္ ၾကပါသည္။ ျမတ္စြာ ဘုရား အေနျဖင့္ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ တားဆီး ထားလွ်င္ ၀ဋ္ေတာ္တို႔ကို ေ႐ွာင္လြဲ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မတားဆီးခဲ့။ ႐ွင္ေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး၊ ႐ွင္သာရိပုၾတာ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အတိတ္မွ ၀ဋ္ေၾကြးတို႔ကို ေက်နပ္စြာ ေပးဆပ္ သြားခဲ့ၾကသည္။
၀ိဋဋဴပ မင္းသား အေနျဖင့္ ဘုရား၏ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ သာကီ၀င္တို႔ကို မ်ိဳးျပဳတ္ သတ္ျဖတ္ရန္ ခ်ီတက္လာခ်ိန္တြင္- ဘုရားသည္ မိမိ၏ တန္ခိုးျဖင့္လည္း မကာကြယ္။ မိမိ အေနျဖင့္ တရားျပ၍- သူ႔အသက္ သတ္ျခင္းသည္ မေကာင္းဟုလည္း မေဟာၾကား၊ ထိုအစား “ေဆြရိပ္မ်ိဳးရိပ္ ကေအးမွ်၍၊ ဤဘက္အျခမ္းတြင္ ေနပါသည္” ဟုသာ ေျပာၾကား ၍၊ ေနာက္ဆံုး (၃) ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ လံုး၀ ပါ၀င္ ပါတ္သက္ျခင္း မ႐ိွေတာ့။
စ်ာန္ အဘိညာဥ္ တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ ဘုန္းတန္ခိုး လြန္စြာ ႀကီးျမတ္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ပင္လွ်င္- သတၱ၀ါတို႔၏ ကံႏွင့္ ပါတ္သက္လာလွ်င္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳ သည္ကို ေတြ႔ရ ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း- လူသားထဲက လူသား ျဖစ္ေသာ အခ်ိဳ.အေနျဖင့္ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္ သေလာက္- အခ်ိန္ဆြဲ ထားႏိုင္လည္း မနည္းလွ ဟူေသာ သေဘာျဖင့္ - ေဗဒင္ ယၾတာ ပညာကို အသံုးျပဳၾကျခင္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္- ဤသို႔ မေကာင္းက်ိဳးကို ေနာက္ပို႔ ထားျခင္းျဖင့္- မေကာင္းမွဳ ျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္အား အကုသိုလ္ အလုပ္မ်ား ဆက္လုပ္ခြင့္ ေပးျခင္းသည္ ကား စင္စစ္ အားျဖင့္ ကူညီျခင္း မဟုတ္၊ ေရနစ္သူ ၀ါးကူထိုးျခင္း မွ်သာျဖစ္သည္ ကို ယၾတာ လုပ္ေပး သူေရာ၊ ယၾတာ ေတာင္းဆိုသူ အေနျဖင့္ ပါ သိထားရန္ လိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ MOTAA ပညာတြင္- ယၾတာကို မေတာင္းပဲ လံုး၀ မေပးရပါ။ ယၾတာ လိုအပ္ ႏိုင္သည္ ဟု အရိပ္အျမြက္မွ်သာ ေျပာ၍- တစ္ဘက္သူမွ- တုန္႔ျပန္မွဳ ၊ ေတာင္းဆိုမွဳ မလုပ္ပါက- မိမိ၏ ေသြးသားရင္းပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဆက္လက္ တိုက္တြန္းျခင္း မျပဳရပါ။
အခ်ိဳ.မွာ- ေဗဒင္ ဆရာက ယၾတာလိုသည္ဟု ေျပာလွ်င္ပင္- ေငြကိစၥ ပါလာသည္ ထင္၍၊ ခပ္ဆိပ္ဆိပ္ ေနၾကသည္။ အမွန္က- အခမဲ့ ေပးႏိုင္ေသာ ယၾတာမ်ား ႐ိွေသာ္လည္း- မေတာင္းခံလွ်င္ မေပးရသျဖင့္- ထိုသို႔ ဆိပ္ဆိပ္ ေနလွ်င္ ဆက္လက္ ကူညီေပးျခင္း မတတ္ႏိုင္ပါ။
ဤသို႔ဆိုလွ်င္- ယၾတာႏွင့္ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳး တို႔ အေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ ႏိုင္ေလာက္ ပါျပီ။ အလိမ္ခံ ရမည့္သူမ်ား နည္းပါးသြားလွ်င္- လိမ္စားၿပီး၊ ငရဲသြားမည့္သူမ်ား ကိုလည္း အကုသိုလ္ ဆက္လက္လုပ္ႏိုင္ခြင့္ နည္းသြားသျဖင့္ ကူညီ ကယ္တင္ရာ ေရာက္မည္ ဟု ထင္ပါသည္။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

5 comments:

Oak Soe MMTL said...

အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ေစတနာေရွ႕ထားၿပီး ေရးသားထားတဲ့ ဒီေဆာင္းပါးေလးကို ခဏခဏ လာဖတ္မိပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြ အလ်ဥ္းသင့္ရင္ ေရးပါဦး ဆရာ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား) said...

ကိုအုပ္စိုးေရ-
အခုလို အျမင္ေလး တုန္႔ျပန္တာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာင္ကို လည္း အလ်င္းသင့္ သလို အမ်ားအတြက္ အက်ိဳး႐ိွမယ့္- ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ျမန္မာေတြ အတြက္ အက်ိဳး႐ိွမယ့္ ေဆာင္းပါးေလး ေတြ ေရးပါဦးမယ္။

Pyae Phyo said...

ေကာင္းပါတယ္။ ယၾတာဆုိတာနဲ့ ေၾကာက္ေၾကာက္ေနတယ္။ တခ်ိဳ့ေဗဒင္ဆရာေတြက ေဗဒင္တြက္ခကနည္းနည္း ယၾတာဖုိးကမ်ားမ်ားဆုိေတာ့ ေဗဒင္တြက္မယ္ဆုိရင္ၾကိဳေျပာထားရတယ္။ ယၾတာေတာ့မလုပ္ဖူးဆုိျပီးေတာ့။ အဲ့ဒီေတာ့ အလကားေပးနုိင္တဲ့ယၾတာမ်ိဳးက်ေတာ့ နစ္နာတာေပါ့ေနာ္။ ျပီးေတာ့ ေဗဒင္အေပၚယုံၾကည္ေတာင္မွ ယၾတာမလုပ္တဲ့သူဆုိရင္ ေဗဒင္ဆရာတခ်ိဳ့က ျခိမ္းေျခာက္စကားေတြနဲ့ေဟာေတာ့ ပညာေတြကုိပါ အထင္ေသးသြားၾကေရာ။ ဒီလုိေလးေျပာေပးေတာ့ ေဗဒင္ဆရာေတြလည္း ေရွာင္သင့္တာေရွာင္လုိ့ရတာေပါ့။ ငရဲက်တာမ်ိဳးေလ။

seinthaung said...

အခုလို ေစသနာကုိေရွ့ထာျပီး အေတြ ့ၾကဳံေတြကို ေဝငွေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအရမ္းကိုတင္ပါတယ္၊

ဟြမ္ said...

ဆရာ ဒီမွာ စာမေရးတာၾကာ ၿပီေနာ္ဆရာ

Post a Comment