Friday, June 18, 2010

Violent Death and Astrology

ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို စစ္ေဆး ေတာ့မည္ ဆိုပါက -ပထမဦးစြာ အေရးၾကီးဆံုး လုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာ- ဇာတာ႐ွင္၏ ေမြးခ်ိန္ မွန္ကန္မွဳကို စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ွးယခင္ ေ၀ဒ ပညာရပ္မ်ား ထြန္းကားစဥ္ ကာလ မ်ားက- ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ ေမြးဖြား လာပါလွ်င္ - မိဘ ျဖစ္သူတို.သည္ ကေလး ေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္ကို (ေတာရပ္ ေဒသမ်ားတြင္- ေန အျမင့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမိဳ.ၾကီး ျပၾကီးမ်ားတြင္၊ ဗဟိုရ္ စည္သံ၊ သို.မဟုတ္၊ အရိပ္ ေျခဖ၀ါး အေရအတြက္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊) ရက္ခ်ဳပ္မွတ္တမ္း ေလး ေရးမွတ္ ျပီးေနာက္ မိမိေနထိုင္ရာ ေက်း႐ြာမွ- နကၡတ္ပညာ တတ္ကၽြမ္းသူ တို.ထံ သြားေရာက္၍ ထန္းဖူး ဇာတာေလးမ်ား ဖြဲ.ထားတတ္ေလ့ ႐ိွခဲ့သည္။ သို.ေသာ္လည္း- ဇာတာ ဖြဲ.ျခင္း သည္ ထိုေခတ္ အခါက- သူရိယ သိဒၶႏၲ ေခၚ လက္႐ိုးေဗဒင္ က်မ္းကို တတ္ထားရန္ လိုျခင္း၊ သို.မဟုတ္ သံဒိဌ ျပကၡဒိန္ ေခၚ ျဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္မ်ား ႐ိွရန္ လိုျခင္း၊ အကယ္၍ ဇာတာဖြဲ. ထားပါက လည္း- ဇာတာဖတ္တတ္သူ ႐ွားပါးျခင္း၊ ေနာင္ေသာ အခါတြင္ ေမြးခ်ိန္ မလိုေသာ မဟာဘုတ္၊ သက္ေရာက္ ဆိုေသာ နည္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္း တို.ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာတို.သည္ ဇာတာဖြဲ. ရန္ အသာထား၊ ေမြးခ်ိန္ကိုပင္ မွတ္သား ရေကာင္း မွန္း မသိၾကေတာ့ပါ။

အင္မတန္ ႏွေျမာစရာ ေကာင္းလွေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန.တည္းတြင္ ေဆး႐ံု တစ္ခုတည္း တြင္ ကေလးငယ္ မည္ေ႐ြ. မည္မွ် ေမြးဖြား ေနပါသနည္း။ တႏိုင္ငံလံုးတြင္- တစ္ေန.တည္း တြင္ ကေလးငယ္ မည္မွ် ေမြးေနပါသနည္း။ ဆိုပါစို.-တစ္ရက္တည္းတြင္ ေမြးဖြား ေသာ ရာဇဘြား -ကေလးငယ္ တို. အေနျဖင့္ ကံၾကမၼာျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ျခင္း၊ စ႐ိုက္ျခင္း တူၾကပါသလား၊

တစ္ေန.တည္း၊ ၅-မိနစ္ခန္.သာ ျခားလွ်က္ ေမြးဖြားလာေသာ အမႊာ ညီ၊အကို၊ ေမာင္၊ႏွမ တို.ပင္ လွ်င္၊ စ႐ိုက္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ျခင္း ကြာျခား သည္ သာမက- ၄င္းတို.၏ ဘ၀တြင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ရေသာ လုပ္ငန္း၊ ၾကီးပြားခ်မ္းသာမွဳ အေနအထား၊ စသည္ျဖင့္ ကြာျခား ေနၾက ပါလွ်င္- ထိုထက္မက- တစ္ရက္တည္း၊ နာရီျခား၊ ျမိဳ.႐ြာ ျခားျပီး ေမြးဖြားလာ သူတို. ကြာျခားမွဳကို ေျပာဘြယ္ မ႐ိွေတာ့ပါ။

ထိုအခါ- စဥ္းစားတတ္ေသာ သူအခ်ိဳ.အေနျဖင့္ - ေဗဒင္ပညာကို အယံုအၾကည္ မ႐ိွေတာ့ပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္- မိနစ္၊စကၠန္. အထိပင္ တိက် ရန္လိုေသာ နကၡတ္ပညာကိုပါ တစ္ပါတည္း အထင္ေသး လိုက္ ၾကပါေတာ့သည္။ ထို.ေၾကာင့္ ေ႐ွးပညာ႐ွင္ၾကီးမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့ေသာ ပညာရပ္သည္ မိမိေၾကာင့္ အျခားသူ တို. အထင္မေသး ေစရန္အတြက္ ထိုပညာ႐ွင္ကို ေလ့လာသူ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ ႐ိွပါသည္။

MOTAA သည္ ျမန္မာ တို.အေနျဖင့္ မိမိတို.တြင္ ယခင္က ႐ိွခဲ့ဘူးေသာ အဆင့္ျမင့္ နကၡတၱ ပညာကို၊ မိမိတို. လက္တြင္း ျပန္လည္ ေရာက္႐ိွ တန္ဘိုး ထားတတ္လာ ေအာင္ အသိဥာဏ္ ေပးလိုသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေစၧဒက ကံျဖင့္ ေသဆံုးသူ - အခ်ိဳ.၏ ဇာတာမ်ား။

ဥပေစၧဒက ကံျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း ကို ေ၀ဒ ပညာျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း။
ေသဆံုးျခင္း ဆိုသည့္ စကားကို မည္သူမွ် မၾကားခ်င္ပါ။ သို.ေသာ္ သက္႐ိွသတၱ၀ါ ရယ္လို. ျဖစ္လာျပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ေသဆံုးျခင္း ကို မလႊဲသာ မေ႐ွာင္သာ ၾကံဳေတြ.ၾကရမည္ ခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါ၏။

သို.ေသာ္လည္း - မိမိအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမွဳ မ႐ိွပဲ- ႐ုတ္တစ္ရက္ ခ်က္ျခင္း ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျမင္မေကာင္း ႐ွဳမေကာင္းပဲ ေသဆံုးျခင္းသည္ကား- ပို၍ ဆိုး၀ါး ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- အသိ ဥာဏ္ပညာ၊ ၀ိပႆနာ ႐ွဳမွတ္ ခ်ိန္၊ မိမိျပဳလုပ္ထား ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ ခြင့္မရလိုက္ပဲ-ဥပေစၧဒက ျဖင့္ ႐ုတ္တစ္ရက္ ေသဆံုး သြားျခင္းသည္ ေကာင္းရာ မြန္ရာ ေရာက္ေစရန္ အတြက္ အလြန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္း နာမ္ေလာက ပညာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း- ထိုကဲ့သို. ႐ုတ္တစ္ရက္ ေသဆံုးသြား ေသာ သူတို.၏ ၀ိညာဥ္ တို.သည္ ခ်ဥ္းကပ္ တြယ္တာစရာ မ႐ိွပဲ- တစ္၀ဲ လည္လည္ ေလွ်ာက္သြား ေနတတ္သျဖင့္ ၄င္းတို.ကို “လမ္းေပ်ာက္ ေနေသာ ၀ိညာဥ္မ်ား” (Lost Soul) ဟု ေခၚ ေသာ အေန အထား ေရာက္သြား တတ္သည္ ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္ တည္း ဆိုထားၾကသည္။

ေ႐ွးေဟာင္း ပညာရပ္တို.၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ ေဗဒင္နကၡတ္ ပညာတြင္- ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို ၾကည့္၍ ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ထိုသို.ေသာ ကံၾကမၼာႏွင့္ ၾကံဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဟာေျပာ ႏိုင္သည့္ ပညာခန္း မ်ား ပါ႐ိွပါသည္။
သို.ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ မိမိ ေခတ္မီ ပါသည္ သိပၸံနည္းက် ပါသည္ဟု ထင္ျမင္ကာ- သိပၸံပညာ ႏွင့္ ၀ိဇၨာ ပညာ တို.၏ ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္စပ္ ခ်က္မ်ားကို လည္း မသိျမင္သူ- အေရအတြက္ က မ်ားျပား လာသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ေ၀ဒပညာ ကို ေခ်ေခ်ျမစ္ျမစ္ ကၽြမ္းက်င္ ႏွံ.စပ္သူ ပညာ႐ွင္ တို.နည္းပါး လာသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖန္ သိလို၍ ေဗဒင္ သြားေမးျပန္လွ်င္လည္း စီးပြားေရး၊ စား၀တ္ေနေရး အတြက္- သာ ဦးစားေပး ေဟာၾကားေနၾကရျပီး- တစ္ကယ့္ ပညာခန္းမ်ားကို ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း လိုက္ႏိုင္ေအာင္ သုေတသန ျပဳလုပ္ႏိုင္သူ ပညာ႐ွင္ တို. မ႐ိွသေလာက္ ကင္းမဲ့လာျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အခါ လြန္စြာ တန္ဘိုးၾကီးမားေသာ ေ႐ွးပညာ တို.သည္ လူအမ်ားစုႏွင့္ ကင္းကြာလာခဲ့ရပါသည္။

MOTAA စနစ္သည္ မူလက်မ္း တို.၏ စာမ်က္ႏွာမွ စာလံုးမ်ား၊ စာပိုဒ္မ်ား ကို သာ ေလ့လာျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ ၄င္းတို.၏ ေနာက္ကြယ္ မွ ဆက္စပ္မွဳမ်ားကို နက္နက္ ႐ိွဳင္း႐ိွဳင္း ေလ့လာျပီးေနာက္၊ Statistical Analysis, Factor Analysis နည္း စနစ္မ်ား ျဖင့္ ေခတ္မွီ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳထားသည့္ သုေတသန ကို အေျခခံေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေ႐ွးပညာ တို.ကို ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ထားေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။

[+/-] show/hide this post

No comments:

Post a Comment