Monday, December 27, 2010

ထီထိုးခ်င္ သပဆိုယင္..(၂၀၁၁ ႏွစ္သစ္ လက္ေဆာင္)

ထီအေၾကာင္း အားေပးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မေရးခ်င္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ မေရးခ်င္တာပါလဲ- အေၾကာင္း႐ိွပါသည္။

ပထမဦးစြာ အေနနဲ႕-
ထီမွန္လွ်င္ ဘယ္ထီျဖစ္ျဖစ္- “အလယ္ပံုစား” ေလာင္းကစား အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါ၀င္၏။ ေလာင္းကစားကို လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး စိတ္ဓါတ္ကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ အေခ်ာင္သမား စိတ္ဓါတ္ ျဖစ္ေပၚ ေစျခင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုေလာင္းကစားတို႔တြင္ စြဲလမ္းသြားတတ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ေလာင္းကစား႐ံု ကာစီႏိုမ်ားသည္ အျမဲတမ္း ျမတ္စြန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ သီအိုရီ သေဘာတရားကို ေလ့လာလိုက္ပါ။

“ေလာင္းကစား လုပ္သူသည္ ႏိုင္ေနသမွ် မည္ေသာအခါမွ် မရပ္။ ႐ံွဳးျပန္လွ်င္ လည္း ျပန္မဲသည္။ ေနာက္ဆံုး ထပ္႐ံွဳးစရာ မ႐ိွေတာ့မွ ထိုေန႕ အဘို႔ရပ္သြားသည္။ ေနာက္ထပ္ ေငြလည္း ရလာလွ်င္ ျပန္လာသည္။ ဤသံသရာကို ထပ္ျပန္ တစ္လဲလဲ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာင္းကစားသမားတို႔သည္ အဆံုးသတ္တြင္ မိမိတို႔၏ ေငြကို ေလာင္းကစား႐ံု တြင္ ေပးရျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ပါ၏။”
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္- ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားကို အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ လက္ေအာက္ ေပးလိုက္ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ က်ပ္တည္းမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အခြန္ေတာ္ကို ထပ္ျမွင့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဆံုးတြင္- လူအမ်ားလည္း သေဘာက်၊ ႏိုင္ငံေတာ္လည္း အခြန္ေငြ ကိုရမည့္ နည္းျဖစ္ေသာ “ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ ထီ” ကို စတင္ လိုက္သည္။ ျပည္သူ လူထု အေနႏွင့္ ထီကို စိတ္၀င္စား လာ ေစရန္ အတြက္ ထီဆုႀကီးမွာ အႆျပာေငြ (၅၀၀၀) ဆုေပး၍၊ ဘုရင္မွ အသိအမွတ္ျပဳ သူေဌးဘြဲ႕ကို ေပးကာ၊ ဆင္ျဖင့္ လွည့္၍ ေက်ညာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ညာ စတင္ခဲ့သည္။

ေဗဒင္ကို ယံုၾကည္ေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ထီထိုးလာၾကရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္ ထင္႐ွားေသာ ပညာ႐ိွ ျဖစ္သည့္ စေလ ဦးပုည မွ “မမွန္လွ်င္ လွ်ာလီွးခံမည့္ ထီထိုးနည္း” စေသာ နည္းမ်ားကို တီထြင္၍ propaganda ေခၚ ၀ါဒျဖန္႕ ေၾကာ္ညာ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္ ထီထိုးသူမ်ား - မ်ားျပားလာသည္။ ထိုေခတ္ ထိုကာလ အမွန္ပင္ မ်ားျပားေသာ ေငြပမာဏ ျဖစ္သည့္ ဆုေတာ္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ သူေဌးဘြဲ႕ကို ရ႐ိွေရး အတြက္ - လူအမ်ားတို႔မွာ မိမိတို႔ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို အာ႐ံုမစိုက္ၾကေတာ့ပဲ- တစ္ေန႕ တစ္ေန႕ ထီတြက္နည္းတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ၾကပါ ေတာ့သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ - အလုပ္ပ်က္၊ ၀င္ေငြမ႐ိွ၊ ထီကလည္း မေပါက္ေသာ အခါ- ခုိးမွဳ၊ လုယက္မွဳမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြလာျခင္းျဖင့္- မူလက ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ္ ျငားလည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ဆံပင္ညွပ္ ဆရာ၊ ဆိုကၠားဆရာ၊ ေစ်းသည္ စသည္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူ အားလံုးတို႔သည္ မိမိတို႔ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ လုပ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း လူသား တုိ႔၏ ပါတ္၀န္းက်င္ တြင္ လိုအပ္ေသာ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္စြမ္း ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၏ တာ၀န္၊ လူသား တို႔၏ တာ၀န္ ကို ျဖည့္စြမ္း ေပးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထြက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းတို႔သည္ အက်ိဳး႐ိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လွ်က္၊ အက်ိဳးမဲ့ေသာ ထီထိုင္ တြက္ေနျခင္းကား တိုင္းျပည္ အတြက္လည္း အက်ိဳးမ႐ိွ၊ ပတ္၀န္းက်င္ လူသားတို႔အတြက္လည္း အက်ိဳးမ႐ိွ၊ မိမိအတြက္လည္း စင္စစ္ အားျဖင့္ အက်ိဳးမ႐ိွေသာ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အခ်က္မွာ
ထီေပါက္သူ အမ်ားအျပား ႐ိွခဲ့ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထီေပါက္ေသာ ေၾကာင့္ ေရ႐ွည္ ခ်မ္းသာသြားသူ၊ အမွန္တကယ္ အင္မတန္ ႐ွားပါး၏။ ထီေပါက္ျခင္းသည္ ႐ုတ္တစ္ရက္ အေခ်ာင္ရေသာ ေငြေၾကးျဖစ္၏။ ဦးစြာ ပထမ အေနျဖင့္- ေငြေၾကးကို မည္သို႔မည္ပံု စီမံ ခန္႕ခြဲရမည္မွန္း မသိေသာသူတို႔ အဘို႔- ထိုေငြေၾကးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အမွားမ်ားစြာ ကို ျပဳလုပ္မိတတ္၏။

ထီေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ မိမိ၏ အားထုတ္မွဳ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ ၀င္ေငြရသူတို႔မွာမူ- မည္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ရမည္၊ မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ အစီအစဥ္၊ ကၽြမ္းက်င္မွဳ၊ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အဆက္အသြယ္ တို႔ ႐ိွထားၿပီးသလို- ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ႐ုတ္တစ္ရက္ ထ မလုပ္တတ္ၾက။ ထီဆုႀကီး ေပါက္သူတို႔မွာမူ - ထိုသူတို႔ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္၏။ တစ္သက္တြင္ တစ္ခါမွ် မကိုင္ဘူးေသာ ေငြေၾကးကို ရေသာအခါ- ပထမဦးစြာ ေမ်ာက္ အုန္းသီး ရသကဲ့သို႔- ဘာလုပ္ရမွန္း မသိပဲ ဟုိလိွမ့္၊ ဒီလွိမ့္ လုပ္လိုက္၊ အုန္းသီးကို လွဳပ္၍ အထဲမွ အသံကို နားေထာင္လိုက္ႏွင့္ ခ်ာလည္လည္ လုပ္ေနၾကရ၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ မိမိတြင္ နဂိုက စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ဘူးေသာ အိုးအိမ္၊ ကား၊ စသည္တို႔ကို ၀ယ္ရန္ စိတ္ကူးၾက၏။ ေနာက္တြင္ေတာ့ - “ဟိုလူက ေကာင္းတယ္။ ျမတ္စြန္းတယ္” ေျပာေသာ လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ႐ွယ္ယာ ထည့္ၾက၏။ မကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားၾက၏။

သို႔ႏွင့္ပင္ ထီေပါက္သူတို႔၏ ၇၀% မွာ ၁၀-ႏွစ္ အတြင္း ေငြေၾကး အေနအထား ဒံုရင္းသို႔ ျပန္ေရာက္ သြားၾက၏။ သို႔ေသာ္ မူလကထက္ ပို၍ အ႐ံွဳးေပၚသြားသည္က စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ ဘံုးဘံုး လဲက်သြားတတ္၏။

တကယ္ေတာ့ ထီဆုတင္မွ မဟုတ္ပါ။ ႐ုတ္တစ္ရက္ အားျဖင့္ မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးတို႔သည္- ထိုေငြေၾကးကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲမည္ မသိသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္၏။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ (911) ျဖစ္ခဲ့စဥ္က၊ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ မီးသတ္ႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ မိသားစုမ်ားသို႔ Federal Victim Compensation Fund မွ တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄.၂ သန္း အထိ ေပးခဲ့၏။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အသက္စြန္႕သြားၾကေသာ သူရဲေကာင္း တို႔၏ မိသားစုမ်ား ဘ၀ ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ရန္၊ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ား အတြက္ ပညာေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ၁၀-ႏွစ္ မျပည့္ခင္ ကာလမွာပင္ - အမ်ားစုတြင္ ထိုေငြမ်ားမ႐ိွၾကေတာ့ေပ၊ အ႐ြယ္ေကာင္း မုဆိုးမ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကးရေသာ အခါ ပထမဦးဆံုး လုပ္ၾကသည္က သြားအလွျပင္ ႏွင့္ ရင္သား အလွျပင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒၚလာ ေသာင္းခ်ီေပး၍ ဦးစြာ ေဆာင္႐ြက္ၾက၏။ လက္႐ိွ အိမ္မွ ကြန္ဒို သို႔ေျပာင္းေနႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္႐ိွေငြျဖင့္ မေလာက္ ေသာအခါ- သားသမီး ပညာေရးအတြက္ အစိုးရမွ ေပးထားေသာ စုေဆာင္းေငြမွ ထုတ္သံုးၾက၏။ သို႔ျဖင့္ပင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ခ်င္း သံုးစရာမ်ား ဆက္တိုက္ ေပၚလာလိုက္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး သံုးစြဲလိုက္ျဖင့္ ၁၀-ႏွစ္ မျပည့္ခင္ မိသားစု အမ်ားမွာ- မူရင္း အေနအထားျပန္ေရာက္သြားၾက၏။

သို႔ဆိုလွ်င္- စာ႐ွဳသူက ေခ်ပေကာင္း ေခ်ပပါလိမ့္မည္။ “အေမရိကန္ ေတြမို႔လို႔ပါ။ ျမန္မာေတြဆို မျဖစ္ပါဘူး” ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ငယ္စဥ္ကာလ ၁၉၇၉-ခုႏွစ္ခန္႕တြင္ ဇာတိျမိဳ႕ေလးတြင္ - ထိုစဥ္က တစ္သိန္းဆု ေပါက္သူ ကားဒ႐ိုင္ဘာ တစ္ဦး႐ိွခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေငြျဖင့္ တစ္သိန္းမွာ ေတာ္ေတာ္ တန္ဘိုး႐ိွေသာ ကာလ ျဖစ္၏။ သူသည္ အိမ္ေဆာက္၏၊ ကား၀ယ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေနာက္ ၁၀-ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၈၉-ခုတြင္ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ အိမ္တြင္ တစ္ခ်ိန္ ထီေပါက္ ခဲ့စဥ္က သူပိုင္ဆိုင္ ဘူးခဲ့ေသာ ဂ်စ္ကားကို ျပန္ေမာင္းရ ေသာ အေနအထားသို႔ ျပန္ေရာက္သြား၍ - အလြန္ ဆင္းရဲစြာျဖင့္ လူ႔ဘ၀ကို စြန္႕ခြာ သြားခဲ့ရ႐ွာ၏။ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္လည္း ႏိုင္ငံျခားေငြ ေဒၚလာ သိန္းျဖင့္ ခ်ီ၍ ထီေပါက္ခဲ့ရ၏။ သူ၏ ေငြေၾကးတို႔ သည္လည္း ၁၀-ႏွစ္ပင္ မခံခဲ့ရ႐ွာပါ။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ထီေပါက္ၿပီး ၁၁-ႏွစ္မွ် အၾကာတြင္ လူ႔ေလာကမွ စြန္႕ခြာသြားခဲ့ရ႐ွာ၏။


တတိယ အေနျဖင့္
မိသားစု အတြင္းတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ထီေပါက္ေသာ အခါ- ပထမဦးစြာ ေပ်ာ္႐ြင္ၾက၏။ ထို႔ေနာက္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ၊ မိဘေတြကို ဘယ္လို ေထာက္ပံ့မလဲ ေဆြးေႏြးယင္း- လင္မယားခ်င္း စကားမ်ားလာၾက၏။ ေနာက္ပိုင္း ဟိုဘက္ ဒီဘက္အမ်ိဳးမွ ဟိုအရင္း အႏီွးေလး လိုလို႔၊ ဟို ဦးေလး က်န္းမာေရး က ဘယ္လိုမို႔လို႔ စသည္ျဖင့္- ေပးလွ်င္လည္း ျပန္ရ စရာမ႐ိွ၊ မေပးလွ်င္လည္း အမုန္းခံရ ဆိုေသာ အေနအထားမ်ား ေရာက္လာ၏။ သို႔ျဖင့္ပင္ - မိသားစု ျပႆနာ ငရဲခန္းတို႔ စတင္ေပၚေပါက္လာေတာ့၏။
ထိုသို႔ - ထိုသို႔ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ - အေပ်ာ္သေဘာ ထီထိုးျခင္းမွ လြဲ၍၊ ေလာဘျဖင့္ ထီထိုးျခင္းတို႔ကို အားမေပးလို ေသာေၾကာင့္ - ထီထိုးျခင္း ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အားေပးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္ မေရးခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ကမာၻတြင္ ထီဆုႀကီးေပါက္သူတို႔၏ ဘ၀ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဇာတာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာ သုေတသန ျပဳခဲ့၏။ ထိုအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို လမ္းသစ္စာေပ (၉၅၁၅၄၆၅၂) မွ ထုတ္ေ၀ရန္ စီစဥ္ေနေသာ “ကမာၻေက်ာ္ ဘီလ်ံနာ သူေဌးၾကီးမ်ားႏွင့္ ထီဆုၾကီး ေပါက္သူမ်ား၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နကၡတၱအျမင္”စာအုပ္တြင္ ေရးသားခဲ့၏။ (စာအုပ္ ေၾကာ္ညာျခင္း မဟုတ္ရပါ။)

သို႔ေသာ္-
မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားက လည္းေကာင္း၊ ေဗဒင္ ၀ါသနာ႐ွင္ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕က လည္းေကာင္း မၾကာခဏ ေမးျမန္း လာ၏။
အားလံုးအတြက္ ေျပာလိုသည္မွာ- မည္သည့္ နည္းျဖင့္ တြက္ပါေစ၊ မည္သည့္ ကိန္းၾကံဳေနပါေစ- မူလ ကံၾကမၼာတြင္ ထီေပါက္ရန္ ကံမပါက ထီမေပါက္ႏိုင္ပါ။

ထီေပါက္ရန္ ကံပါသူမ်ားအတြက္- ထီေပါက္ရန္ တိုက္ဆိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလ- မိမိ၀ယ္ယူေသာ ထီနံပါတ္တို႔ အားလံုး တိုက္ဆိုင္ေသာ အခါတြင္ ထီေပါက္ ႏိုင္ပါသည္။

ယခု ေဖာ္ျပမည့္ ဂဏန္း ေဗဒင္ ပညာျဖင့္ ထီဂဏန္း ေ႐ြးျခင္း နည္းသည္ မူလ ထီေပါက္ကံပါသူမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္၏။ မိမိတြင္ ထီေပါက္ကံ မ႐ိွသူမ်ား အေနျဖင့္- ေငြကုန္ မခံလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။


ဂဏန္း ေဗဒင္ ပညာျဖင့္ ထီဂဏန္း ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း။
ဂဏန္း ေဗဒင္ ပညာတြင္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းတို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေမြးဂဏန္း ကို ဦးစြာ ႐ွာရ၏။ ဤသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကို ပိုက္သာဂိုရ ဂဏန္း ေဗဒင္ ပညာ (Pythagorean numerology) ဟုေခၚသည္။
လြန္စြာ လြယ္ကူစြာ တြက္ႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ- ၁၉၇၉-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ- ၂-ရက္ (02/07/1972) တြင္ ေမြးဖြားသူ ဆိုပါအံ့.
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ေမြးေသာ ႏွစ္၊ လ ႏွင့္ ရက္တို႔ကို ေပါင္းလိုက္ပါ။ ရလာေသာ ေပါင္းလဒ္ကို ဂဏန္း တစ္လံုးတည္း ျဖစ္ေအာင္ေပါင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ၁၁၊ ၂၂၊ ၃၃ တို႔ ရလာလွ်င္ ထပ္မေပါင္းပါ ႏွင့္၊ သူ႔အတိုင္း ထားပါ။

အထက္ပါ ေပါင္းလဒ္တြင္ ရလာေသာ အေျဖသည္ “၁” ျဖစ္၏။ ဤသည္ကို The Lifepath Number ဟုေခၚပါသည္။ ျမန္မာမွဳ ျပဳပါက “ဘ၀ သခ်ၤာ” ဟုေခၚရပါမည္။

ဆက္လက္၍- အမည္အရ ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းကို ရွာၾကပါစို႔။ ပထမ ဦးစြာ ေအာက္ပါ ဇယားေလးကို အသံုးျပဳ၍ အမည္မွ ဂဏန္းမ်ားကို ႐ွာေပးရန္ လိုပါသည္။
ဥပမာ- သန္းတိုးေအာင္ အမည္႐ိွသူ ဆိုပါအံ့- ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္း အမည္ တစ္လံုးခ်င္း အလိုက္ ေပါင္းၾကည့္ပါ။ ေနာက္ဆံုး ရလာေသာ ၁၈ ကို ထပ္ေပါင္းပါက ၉-ျဖစ္၏။ ၄င္းသည္ ထိုသူ အတြက္ ကံၾကမၼာျပ ဂဏန္း (The Destiny Number) ျဖစ္၏။
ေနာက္တစ္ဆင့္ အေနျဖင့္ သရခ်ည္း သီးသန္႔ ထုတ္၍ ေပါင္းပါ။ အျခား သရ မ႐ိွလွ်င္ Y ကို သရ အျဖစ္ယူရပါမည္။ ရလာေသာ ဂဏန္း ၇-သည္ ထိုသူ၏ Motivation Number ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤဥပမာ အရ- (02/07/1972) တြင္ ေမြးဖြားေသာ သန္းတိုးေအာင္ အတြက္ ထီထိုးရန္ ကံေကာင္းေသာ နံပါတ္မ်ားသည္
• The Lifepath Number အရ “၁”
• The Destiny Number အရ “၁+၈= ၉”
• The Motivation Number အရ “၇” ျဖစ္၏
ထို႔ေၾကာင့္ ဤသူ႔ အေနျဖင့္ ထီထိုးလွ်င္ အထက္ပါ ဂဏန္းမ်ား အမ်ားဆံုးပါေသာ ထီလက္မွတ္တို႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္၏။

ဤေနရာတြင္ မူကြဲတို႕႐ိွ၏။ အခ်ဳိ႕က Motivation Number ကို မစဥ္းစားပဲ၊ နာမည္မွ စာလံုးတို႕ကို ခြဲထုတ္လိုက္၍ နာမည္ ၂-လံုး႐ိွေသာ သူတို႔ အေနျဖင့္ ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္း ၂ -မိ်ဳးရႏိုင္သလို၊ နာမည္ ၃-လံုး႐ိွသူတို႔ အေနျဖင့္ ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္း ၂ -မိ်ဳးယူတြက္ၾက၏။

အထက္ပါ ဥပမာ အရ.. ဒုတိယ နည္းအရ ဆိုလွ်င္-
• The Lifepath Number အရ “၁”
• အမည္ ပထမ စာလံုး အရ “၇”
• အမည္ ဒုတိယ စာလံုး အရ “၄”
• အမည္ တတိယ စာလံုး အရ “၇”
တို႔ျဖစ္သည္။

ထီေပါက္ခဲ့ ပါလွ်င္-
တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ ကံဆိုးျခင္းသည္ ကံေကာင္းျခင္း အသြင္သ႑ာန္ ျဖင့္ လာတတ္သလို- ကံေကာင္းျခင္း သည္လည္း ကံဆိုးေသာ အေနအထားျဖင့္ ေရာက္လာတတ္၏။ မိမိအေနျဖင့္ ထီေပါက္ျခင္းသည္ တကယ္ ကံေကာင္း၏ မေကာင္း၏ ကို- အခ်ိန္က ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ပိုင္း ေဆာင္းပါး တစ္ခုတြင္ ထီေပါက္သူ အခ်ိဳ႕တို႔၏ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖၚျပေပးပါ ဦးမည္။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- ထီေပါက္ပါက- လွဴပါ။ အနည္းဆံုး ၁၀% ထက္ မနည္းေသာ ပမာဏကို လွဴသင့္၏။ ပကာသန အလွဴမ်ားထက္- ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အတိ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို လွဴျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အလွဴျဖစ္၏။

ဤနည္းျဖင့္ မိမိ၏ ကုသုိလ္ကံကို အဆိုးတရားမ်ား ဘက္သို႔ မေရာက္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ခိုင္ျမဲစြာ ခ်မ္းသာ ႏိုင္ၾကပါေစ…
ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Thursday, December 9, 2010

ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ နကၡတ္ပညာ က႑ (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ဇာတာ

ဤေဆာင္းပါး သည္- 

အမွန္ အားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးသည္ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ သူရဇၹ မဂၢဇင္းတြင္ ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး ေရးသားေသာ “ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သင့္ ေသာ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာ” ေဆာင္းပါး ကို ဦးတည္၍ ျပန္လည္ ေရးသားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါ၏။


ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္ရာ သံုးသပ္ခ်က္တို႔ကို ဘက္စံုေထာင့္စံု မွ ႐ွဳျမင္ သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလ့လာ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ အျမင္ကို ႐ိုးသားစြာ ေရးသား တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

အျမင္မတူေသာ၊ အယူအဆ မတူေသာ သူမ်ား ႐ိွၾကမည္မွာ မလြဲပါ။ ထိုသို႔ေသာ အျမင္မတူ ေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္-

 • ကၽြန္ေတာ့္ အမွား ကို ညႊန္ၾကားလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ ေ၀ဘန္ ေထာက္႐ွဳလိုသူ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပညာရည္ ျမင့္မားေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊
 • ကၽြန္ေတာ္ေရးသား ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ တန္းတူ - တူညီေသာ ဆန္းစစ္မွဳ မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ အျပန္ အလွန္သေဘာ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ပညာ႐ွင္ ညီအကို အေပါင္း တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊
 • နကၡတ္ ပညာကို ေလ့လာ လိုက္စားဆဲ ျဖစ္၍ မသိနားမလည္သည္ မ်ားကို ႐ိုးသားစြာ ေမးျမန္းလိုသူ နကၡတ္ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ား၊ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊
ေလးစား လိွဳက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚ ၍ လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္႐ိွပါသည္။
သို႔ေသာ္-

 • နာမည္မွန္ မဟုတ္ေသာ အမည္ျဖင့္- ကြန္ပ်ဴတာ ေနာက္ကြယ္တြင္ မိမိကိုယ္မိမိ လံုျခံဳလွၿပီဟု ယူဆၿပီး- သံေသး၊ သံေၾကာင္ ျပဳမူ သူတို႔အား လည္းေကာင္း၊
 • ကိုယ္တိုင္ စိစစ္ ေ၀ဘန္ျခင္း မ႐ိွပဲ- ၾကားဘူးသမွ်ေသာ က်မ္းစာအုပ္ အမည္၊ ထင္႐ွားေသာ ဆရာႀကီးတို႔၏ အမည္ကို အသံုးခ်ၿပီး- ေဆြးေႏြး ျခင္း သေဘာ မဟုတ္ပဲ- ေ၀ဘန္ ကဲ့ရဲ႕လိုသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
 • “ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း ေကာင္း၏။ လိပိ ဒီပိကာ က်မ္း ေကာင္း၏၊ ရာဇဓမၼ သဂၤဟက်မ္း ေကာင္း၏” ဟု မိမိ ကိုယ္တိုင္ပင္ စာမဖတ္တတ္ပဲ- အျခား သူမ်ားက မိမိကို အထင္ႀကီး လာႏိုးႏိုး ေျပာတတ္ေသာ ျမင္းထိန္း ငတာ ကဲ့သို႔ သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
 • တစ္ဘက္သူ၏ အျမင္အေတြးကို ေလ့လာ နားေထာင္ျခင္း မ႐ိွပဲ- ကိုယ္ထင္တာ ကိုယ္မွန္တယ္ ယူဆတတ္ေသာ Dogmatic ၀ါဒီ မ်ားကို လည္းေကာင္း- 
 ျပန္လွန္ ျငင္းခံုျခင္း၊ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ ေပးျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

ဆရာသမားမ်ား အယူအဆ။

ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရာတြင္ ထင္႐ွားေသာ ဆရာႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အယူအဆ မတူညီမွဳ မ်ား႐ိွပါသည္။ အယူအဆ ဟူသည္ မိတ္ေဆြခ်င္း၊ သား အဖခ်င္း၊ လင္မယားခ်င္း၊ ဆရာ တပည့္ခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တူစရာ မလိုအပ္ သည္သာမက- မတူညီေသာ အယူအဆ တို႔သည္ ပင္လွ်င္ တစ္ခု ၏ အားနည္းခ်က္ ကို တစ္ခု အေနျဖင့္ ျဖည့္ဘက္ ျဖစ္သျဖင့္- တစ္ဦး အယူအဆကို တစ္ဦး ေလးစား၊ နားေထာင္ ၾကျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ စလံုး အတြက္ ျပည့္စံု အက်ိဳး႐ိွ ေစပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ နကၡတ္ေဗဒင္ ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ၾကေသာ၊ လမ္းညႊန္ ခဲ့ၾကေသာ ပညာ႐ွင္ တို႔သည္- ကၽြန္ေတာ္၏ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ၊ ေက်းဇူး႐ွင္ မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္၍၊ ထို ဆရာတို႕ကို ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ စိတ္ျဖင့္မွ် မပစ္မွားမိပါ။

သို႔ေသာ္ မိမိ၏ အျမင္ကို တင္ျပျခင္းသည္- ဆရာသမားတို႔အား ပစ္မွားရာ မေရာက္ေၾကာင္းကိုလည္း- ကာလာမ သုတၱန္ တြင္ ျမတ္စြာဘုရားမွ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

“အယူ၀ါဒတခု၏ အမွားအမွန္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္

 • တဆင့္ၾကားမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု လက္မခံသင့္၊ 
 • မိရုိးဖလာ အယူ၀ါဒျဖစ္၍လည္း လက္မခံသင့္၊
 • ဤအရာသည္ ဤသုိ႕ျဖစ္သတဲ့ ဟူေသာ ေကာလာဟလျဖင့္လည္း လက္မခံသင့္၊
 • က်မ္းဂန္စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္သည္ ဆုိရုံႏွင့္လည္း လက္မခံသင့္၊
 • မိမိတုိ႕ယုံၾကည္ထုိက္ေသာပုဂၢိဳလ္၏ စကားျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ပုဂၢိဳလ္စဲြျဖင့္လည္း လက္မခံသင့္၊
 • မိမိတုိ႕ေလးစားေသာ ဆရာ၏ စကားျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ ဆရာစဲြျဖင့္လည္း လက္မခံသင့္ဘဲ 
၀ဖန္ဆန္းစစ္ ကာ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္၍ အက်ိဳးရွိသည့္ အယူ၀ါဒ ကုိသာ လက္ခံရမည္။” ဟု ျမတ္စြာ ဘုရားမွ လမ္းညႊန္ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္- မိမိ၏ အျမင္ကို ႐ိုးသားစြာ တင္ျပျခင္းသည္- လူတတ္ႀကီး လုပ္၍ ေျပာျခင္းမ်ိဳး၊ ဆရာသမား မ်ားအား ေ၀ဘန္မွဳ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွား ေစအပ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးခ်ိန္ ပေဟဠိ။

ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး ေဆာင္းပါးပါ- ထန္းဖူး ဇာတာတြင္ ေဖၚျပထားခ်က္-
“ ေဇယ်တု သဗၺ မဂၤလံ ျမန္မာႏွစ္၊ ၁၂၇၆-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁-ရက္၊ စေနေန႔ အ၀င္ ေလးခ်က္မတီးမီ (၆) နာရီ၊ (၃) ပါဒ္၊ (၁၃) ဗီဇနာ၊ (၄) ျပန္ (၂) ခရာ တြင္ ၾကည္လင္ သဒၶါ ျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္၊ ရတနာ သံုးပါး ဦးထိပ္ထားလွ်က္ ဘုန္းတန္ခိုး ေတဇာ ဥာဏ္ပညာ ႏွင့္ စံုစြာ ျပည့္ျငား၊ သတို႔သားကို မာတာ မိခင္ ဖြားသန္႔စင္သည္။ တြင္ညီ သညာ ေခၚစရာကား နာမ ႐ိွန္၀င္း ေမာင္ထိန္လင္း၊ သံဒိ႒ ဘုတၱိ အာယု (၁၂၀) ႐ွည္ေစေသာ္။”
သို႔ေသာ္- http://wikimyanmar.co.cc တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ထန္းဖူး ဇာတာပံုစံ ကဲ့သို႔ ေဖၚျပထားေသာ ဇာတာပံုတြင္ အေရးအသား ကြာျခား ေသာ္လည္း- ေမြးခ်ိန္ ကိုမူ ၄-ခ်က္ မတီးမီ ဟုပင္ ေဖၚျပထားသည္ ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ထန္းဖူး ဇာတာ ဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳးခန္႕ ႐ိွသနည္းကိုမူ မသိ႐ိွပါ။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၆-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁-ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၅- ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃-ရက္၊ စေနေန႔၊ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅း၃၅၊ အေ႐ွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၅၅၊ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၁း၂၀ နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ (ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး ေဆာင္းပါး မွ ေဖၚျပခ်က္ ျဖစ္သည္။)

ဆရာဒဂုန္ မွ တြက္ခ်က္ထားေသာ ဇာတာတြင္- ေမြးခ်ိန္ကို နံနက္ ၅း၃၅ ဟု ယူဆ တြက္ခ်က္ ထားၿပီး၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေ၀ဒ သုေတသန အဖြဲ႕မွ ၁၉၈၆-ဇူလိုင္ လ ေဇာတိသ ေ၀ဒ မဂၢဇင္းတြင္လည္း ထိုအခ်ိန္ကိုပင္ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း- ဆရာ တင္ႏိုင္တိုးမွ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ထပ္မံ၍ လွ်ပ္စစ္ ဦးအုန္းသင္၊ ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္ တို႔ကလည္း ထို နံနက္ ၅း၃၅ ကို အေျချပဳ တြက္ခ်က္ထားေသာ ဇာတာကိုပင္ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး မွ ေဖၚျပထားပါသည္။

ထိုဇာတာ ကိစၥတြင္ သံသယ ၀င္စရာ ႐ိွေၾကာင္းကိုလည္း ဆရာတင္ႏိုင္တိုးကပင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ႐ွင္းျပထားပါသည္။

“လက္႐ိွ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ နံနက္ ေလးခ်က္မတီးမိ ျဖစ္သျဖင့္- ၅း၃၅ နာရီကို ယူတြက္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ေလးခ်က္တီး ဆိုသည္မွာ ေ႐ွးေခတ္အခါက ပဟိုရ္စည္ (၄) ခ်က္တီးကို ဆိုလိုသည္ကို မွတ္ယူပါက- နံနက္ (၆) နာရီ မထိုးမီဟု မွတ္ယူျခင္းက သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဇာတာကို တြက္ခ်က္ခဲ့သည့္ လမ္းေလွ်ာက္ ေဗဒင္ ဆရာတစ္ဦးက ေလးခ်က္မတီးမိဟု ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္းမွာ (၄) ပဟိုရ္ ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ပဟိုရ္စည္လည္း မ႐ိွပဲ ထိုစဥ္က စက္နာရီကို အသံုးျပဳေၾကာင္း သိ႐ိွရ၏။ ေလးခ်က္တီးခ်ိန္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ အုန္းေမာင္း ေလးခ်က္ေခါက္ခ်ိန္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၏ ေနထြက္ခ်ိန္မွာ နံနက္ (၆း၂၃) နာရီ ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က (၆း၁၅) နာရီျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကသည္။ နံနက္ ၅း၃၅ မွ ၆း၁၅ အတြင္း တြက္ခ်က္ပါက လဂ္မွ မကာရလဂ္သာ ျဖစ္မည္ ဆိုပါသည္။
နံနက္ (၄) ခ်က္မတီးမီ ကာလမွာ စက္နာရီ (၄) နာရီ မထိုးမီ ျဖစ္သျဖင့္ နံနက္ (၃း၄၅) နာရီခန္႔ ယူ၍ တြက္ခ်က္လွ်င္ လဂ္မွာ ဓႏုလဂ္ ရ႐ိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးကို ရ႐ိွသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓႏုလဂ္သာ အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာသုခမိန္ ၏ ႐ြက္ႏုေ၀ မဂၢဇင္း (၂၀၀၈ ၾသဂုတ္) ပါ ေဆာင္းပါး အရသိ႐ိွရပါသည္။”

ဆက္လက္၍- ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး မွ- ဓႏု လဂ္ ျဖစ္လွ်င္ အဂၤါၿဂိဳဟ္မွာ ၂-တန္႕ဘာ၀ မာရက ဌာနျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ျဖင့္ အႏၲရာယ္ ႐ိွႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ေဖၚညႊန္းေနေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖၚျပသြားခဲ့ပါသည္။


နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕၏ တည္ေနရာ။
ယခု ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္ ဇာတာကို တြက္ခ်က္ၾကမည္ ဆိုပါက-
ႏိုင္ငံတကာ ISO အဖြဲ.အစည္း မွ ေဒသ အလိုက္ IP Address ကို သတ္မွတ္ေသာ တည္ေနရာျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္- Natmauk ၊ Magway ကို လတၱီတြဒ္ 19.22 ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ 95.60 ျဖင့္ ေဖၚျပထား၏။ ဒႆမ ပံုစံျဖင့္ ဆိုပါက- ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၁၉း၁၃၊ အေ႐ွ. ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၃၆ ျဖင့္ ေဖၚျပ၏။
Google Earth ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေျမပံု တို႔မွဆိုလွ်င္ ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၂၀း၂၀၊ အေ႐ွ. ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၂၄ ျဖင့္ ေဖၚျပ၏။နတ္ေမာက္ျမိဳ႕ တည္ေနရာ ေျမပံုကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္ မွလည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ဤဇာတာ တြက္ရာတြင္ ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၂၀း၂၀၊ အေ႐ွ. ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅း၂၄ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။

ဇာတာကို မစစ္ခင္- လူကို စစ္ၾကည့္ပါစို႕။
လူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ဘ၀ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို သိ႐ိွထားၿပီး ျဖစ္၍၊ သူ၏ ဇာတာ မည္သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း၊ မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ႐ိွသင့္ သနည္းကို ေနာက္ျပန္ ျပန္၍ စစ္ေဆးျခင္းကို post mortem analysis ဟု ေခၚ၏။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာလို ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာပါက “ေပါက္ေဖၚ” ျဖစ္၏။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဆိုရေသာ္- သီအိုရီ တစ္ခု၊ အယူ၀ါဒ တစ္ခု မွန္- မမွန္၊ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း သည္ တနည္းအားျဖင့္ Forensic Analysis ျဖစ္၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက မိုးေရခ်ိန္၊ အပူခ်ိန္၊ ေလဖိအား ႏွင့္ ေလတိုက္ႏွဳန္းတို႔ကို မူတည္ မီွခို၍ ေနာက္ လာမည့္ ကာလ မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းျခင္းကို Forecasting ဟု ေခၚပါသည္။ ဤကိစၥ ကိုေတာ့ “ေပါက္ေဖၚ”ဟု မည္သူကမွ် မေျပာပဲ-ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မည္သည့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေသာ ေဗဒင္ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို ေတာ့ လူအခ်ိဳ႕က “ေပါက္ေဖၚ” ဟု သမုတ္ၾက၏။

မူလက- ႐ွဳပ္ေထြးေနေသာ သီအိုရီ မ်ားကို သံုးသပ္ အုပ္စုခြဲ စိစစ္ထားျခင္း မ႐ိွပဲ- ေနာက္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ၾကံဳလာလိုက္- မ်ားစြာေသာ ဥပေဒသ မ်ား အနက္မွ တစ္ခုကို ဆြဲယူ ျပလိုက္ လုပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ တြက္နည္းစနစ္ တစ္ခု ထပ္ထြက္လာလိုက္ ျဖစ္ေနေသာ စနစ္ကို “ေပါက္ေဖၚ” ဟု ေခၚပါ၏။ 


ဥပမာ- ခ်ဲထီ၊ ၂-လံုး၊ ၃-လံုးတို႔တြင္- မူလ ကလည္း တိက်ေသာ နည္းစနစ္မ႐ိွ၊ ယခုတြက္ေသာ ေန႔ ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးမ်ားကို တြက္ ေဖၚျမဴလာ ႐ွာၾက၏။ လြဲသြားေသာ အခါ ေနာက္ခြင္ တစ္ခု ေပၚလာ၏။ ဤသည္ကား “ေပါက္ေဖၚ” ျဖစ္၏။

ဤ “ေပါက္ေဖၚ” ဆိုေသာ အသံုး အႏွဳန္း ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မၾကာခင္ သီးသန္႔ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးပါမည္။

 ပထမဦးစြာ-
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အသက္ ၃၂ -ႏွစ္အ႐ြယ္ လုပ္ၾကံခံရခ်ိန္ အထိ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အျမင့္ဆံုး တာ၀န္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သြား၏။ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ လူလတ္မ်ား က ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း ခံရေသာ အလြန္ ထင္႐ွားခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္သာ မက အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး အေနျဖင့္ - ေနာင္တြင္ အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည့္ လူငယ္ တစ္ဦးဟု အားကိုးခဲ့၏။

ဤသည္မွာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ အင္အား မေကာင္းပဲႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္၏။

ဒုတိယ အေနျဖင့္-
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ အဂၤလိပ္စာကို ၅-တန္းက်မွ စတင္ သင္ၾကား ရေသာ၊ ေက်ာင္း တြင္ အဂၤလိပ္လို မေျပာရေသာ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းထြက္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သူ၏ အဂၤလိပ္စာသည္ ဘိုေက်ာင္းထြက္ မ်ားထက္ သာ၏။ သူ၏ အပါးေတာ္ျမဲ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ ေန၀င္း) ကပင္ ဗိုလ္ ေအာင္ဆန္း၏ အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ စကားကို ေလးစားရ၏။ ဤအခ်က္သည္ ဥာဏ္ရည္၊ စကားေျပာႏိုင္မွဳ၊ ဘာသာ စကားတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ အင္အား ေကာင္းရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဖၚျပေန၏။

တတိယ အေနျဖင့္-
ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးတာ၀န္၊ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ တာ၀န္ မ်ားယူခဲ့ရသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ စစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ အားေကာင္း ရမည္ကို ေဗဒင္ သမားတိုင္း သိ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ ဥဳစ္ရေသာေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္ ျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ၁၉၁၅-ခုတြင္ - ဇန္န၀ါရီလ ၂၁-ရက္မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ ၂၈-ရက္ ေန႕အထိ- ဥဳစ္ ရာသီ ျဖစ္ေသာ မကာရ ရာသီတြင္ ရပ္၏။ ထိုကာလ အတြင္း ေမြးေသာ သူမ်ားအားလံုး အဂၤါၿဂိဳဟ္ ဥဳစ္ရၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ အျခားသူမ်ားေရာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ပါ၏ ေလာ

ဥဳစ္ရျခင္းသည္ အားေကာင္းေစေသာ အခ်က္မ်ားစြာ အနက္မွ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- အျခား အခ်က္မ်ားစြာ ႐ိွေသး၏။ အခ်ိဳ႕တြင္ ဥဳစ္ ၃-ခု၊ ၄-ခု စသည္ျဖင့္ ရထားၾကေသာ္လည္း၊ ဇာတာ တစ္ကိုင္ကိုင္ ႏွင့္ တစ္သက္လံုး ခ်ာလပါတ္လည္ ေနၾကရ၏။ ဥဳစ္တစ္ခုမွ မရေသာ ဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီးမ်ား၊ မီလ်ံနာ သူေဌးႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားစြာ ႐ိွ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အဂၤါ ဥဳစ္ရယံု သက္သက္မွ် မဟုတ္ပဲ- အင္အားေကာင္းေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွရမည္ကို နားလည္ထားရန္ လိုအပ္၏။

စတုတၱ အေနျဖင့္-
အသက္တိုရျခင္း ႏွင့္၊ သူတစ္ပါး လက္ခ်က္ျဖင့္- ေသဆံုးရျခင္း ျဖစ္၏။ အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ ေသာ စေန အေနျဖင့္ အင္အားနည္းျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုး ခံရျခင္း တို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ အေသဆိုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ မရဏ ဘာ၀ (၈-တန္႔ ၏ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) သခင္ သို႔မဟုတ္ မရဏ ဘာ၀ (၈-တန္႔ ဘာ၀) ထိခုိက္ ပ်က္စီးေနမွဳ တို႔သည္ ျဖစ္တန္ေခ် တို႔ ျဖစ္၏။

နကၡတ္ပညာ ႐ွင္တို႔ အေနျဖင့္- ယခုကဲ့သို႔ post mortem analysis “ေပါက္ေဖၚ” ဇာတာ ကို စစ္မည္ ဆိုပါလွ်င္- ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သဲလြန္စ အားလံုးတို႔ကို စုေပါင္း၍- Integrated and Comprehensive Approach မွသာ ေလ့လာ မွသာ- အေျဖမွန္ႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။ အားလံုးတို႕ကို စုစည္း၍ forensic စိစစ္ေလ့လာ ၾကပါစို႕။

အမ်ားလက္ခံ ထားၾကေသာ ၅း၃၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
 
ေအာက္ပါ ဇာတာသည္ အမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ မနက္ ၅း၃၅ ကို မူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားေသာ ဇာတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဇာတာ အရ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ မကာရ လဂ္၊ မကာရ စန္း ျဖစ္၏။ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္၏။

ထိုဇာတာကို မိုးတား MOTAA စနစ္အရ- ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဘာ၀ တို႔၏ အင္အားမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ေသာ အခါ- ျမင္ေတြ႕ရပံုကို ေအာက္ ဂရပ္ဖ္ မ်ားတြင္ ေဖၚျပထား၏။

မိုးတား ဂရပ္မ်ား တြက္ခ်က္ တည္ေဆာက္ ထားပံုကို အေသးစိတ္ သိလိုပါက- မိုးတား သင္ခန္းစာ (၆) ႏွင့္ (၇) တို႔တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။


အထက္ပါ ဇာတာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို ၾကည့္လိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ပင္- ဤဇာတာသည္ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရန္ အသာထား၊ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာ ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဇာတာ ျဖစ္ေနပါ၏။ တနလၤာႏွင့္ အဂၤါ အားေကာင္းသည္မွ အပ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ ထက္ျမက္ေသာ အရည္အခ်င္း၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျဖစ္ေစေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ လြန္စြာ အားနည္းေန၏။

စကားေျပာျခင္း၊ စာေရးျခင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ဗုဒၶဟူးသည္ လြန္စြာ အားနည္းေန၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာလိုေရာ၊ အဂၤလိပ္လိုပါ လြန္စြာ စကားေျပာေကာင္းသူ ျဖစ္၏။ စာေရးေကာင္းသူ၊ စာေရးဆရာ ျဖစ္လိုသူ ျဖစ္၏။

အတန္း ပညာကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၅-တန္႕ဘာ၀ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ ပညာပိုင္းကို တာ၀န္ယူေသာ ၉-တန္႔ဘာ၀ သည္ လြန္စြာ အားနည္းေန၏။ ဤအတိုင္း ဆိုပါက Formal Education ျဖစ္ေသာ တကၠသိုလ္ ပညာကို သင္ၾကားႏိုင္စရာ မ႐ိွ၊ ၅-တန္႕၊ ၉-တန္႕ မ်ားပ်က္စီးေနျခင္း၊ ဗုဒၶဟူး အင္အား နည္းေနျခင္း တို႔သည္ အသိပညာေရာ၊ အတတ္ပညာကိုပါ တတ္ေျမာက္ေသာ အေနအထားသို႔ မေရာက္လာႏိုင္ပါ။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ မည္သို႔ မည္ပံု အားနည္းသြားပံုကို မိုးတား MOTAA အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း - မိုးတား MOTAA ပညာႏွင့္ မရင္းႏွီးသူမ်ား အတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႐ွင္းျပေပးပါမည္။
 • ပထမဦးစြာ တနဂၤေႏြသည္ ရန္ အိမ္တြင္ေန၏။ ၈-တန္႔ ဘာ၀ မူလ ႀတိေဂါဏ ရာသီအိမ္႐ွင္ (သခင္) ျဖစ္၍၊ ၂-တန္႔ဘာ၀တြင္ တည္၏။ 
 • ၁၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ျဖစ္ေသာ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) ၾကာသပေတးသည္- (မွတ္ခ်က္- မိုးတားသည္ မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္ကိုသာ အဓိကထား၍ ၿဂိဳဟ္ေကာင္း ၿဂိဳဟ္ဆိုး သတ္မွတ္ပါသည္။) တနဂၤေႏြ ပိုင္ဆိုင္ရာ ၈-တန္႔ဘာ၀ ၏ အလယ္ခ်က္မွတ္ သိဟ္ ၁၁း၀၆ အား အလြန္နီးကပ္ေသာ သမသတ္ အျမင္ျဖင့္ (လႊမ္းမိုးမွဳ ၉၄% ႐ိွသည္၊) လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထား၍၊ တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ ၂-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္ခ်က္မွတ္ (ကုမ္ ၁၁း၀၆) အား လည္း - အဖ်က္စြမ္းအား ၉၄% ျဖင့္ပင္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထား၏။ဤ အခ်က္သည္ တနဂၤေႏြ အင္အား နည္းသြားရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္၏။
 • တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ အိမ္႐ွင္ျဖစ္ေသာ စေနသည္ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ တနဂၤေႏြသည္ ထပ္မံအားနည္းသြား၏။ 
 • အဆိုးဆံုး အေနျဖင့္ မူကား တနဂၤေႏြ တည္ေနရာ ကုမ္ ၀၀း၂၉ ေနရာ ႏွင့္ ရာဟု ရပ္တည္ရာ ကုမ္ ၃း၅၀ ျဖင့္ အံသာျခင္း လြန္စြာတည္ကပ္၍ ဖ်က္ဆီးထားျခင္း ကိုခံရျခင္း၊ ကိတ္သည္ သိဟ္ ၃း၅၀ တြင္ တည္၍ တနဂၤေႏြအား သမသတ္ျဖင့္ ထပ္မံ ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ - ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳ (-) ၁၅၈% ရထားျခင္း ျဖစ္၏။
 • အနည္းငယ္ေသာ လႊမ္းမိုးမွဳ အေနျဖင့္- ကိတ္သည္ တနဂၤေႏြ၏ သခင္ျဖစ္ရာ သိဟ္ရာသီတြင္ ရပ္တန္႕ျခင္းျဖင့္- တနဂၤေႏြအား ခ်ိနဲ႕ေစသည္သာ မက- တနဂၤေႏြ ရပ္တည္ရာ ၂-တန္႔ဘာ၀ အလယ္ခ်က္ေပၚတြင္ပါ သမသတ္ အျမင္ျဖင့္ ဆက္လႊမ္းထားျခင္းျဖင့္ တနဂၤေႏြအား ထပ္မံ အားနည္းေစ၏။ (အံသာ သည္ ၂-တန္႔ အလယ္မွ ေ၀းကြာသျဖင့္ လႊမ္းမိုးမွဳ နည္းပါသည္။)
 • ၁၂-တန္႔သခင္၊ ရာဟု ႏွင့္ကိတ္တို႔၏ ပူးေပါင္း လႊမ္းမိုးမွဳတို႔ကို ရ႐ိွထားေသာ တနဂၤေႏြ အေနျဖင့္ နလံထူစရာ မ႐ိွျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္လာမည့္ အေနအထား မဟုတ္သည္ကို ျပဆိုေနပါသည္။

၅း၃၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ အတြက္ ဒႆာ ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။


ျဖစ္ရပ္ သိၿပီးသား ဇာတာ တစ္ေစာင္ကို စစ္ေဆးရာတြင္- ဒႆာ အေနအထား၊ ေကာဇာ အေနအထား တို႔ျဖင့္ပါ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤဇာတာ အတိုင္း ဆိုပါက- ဇာတာ႐ွင္ အေနျဖင့္ တနလၤာ ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ တနလၤာ ျပတႏၲရ တြင္ ဘြားျမင္ ခဲ့၍- ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ ေသာၾကာ ျပတႏၲရ ဒႆာ စားေနပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ဤေမြးခ်ိန္အတိုင္း တြက္ခ်က္ပါက- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ကို ေဖၚျပေနေသာ ဂရပ္ဖ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂရပ္ဖ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ဥကၠဌ၊ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး တို႔တြင္ ထင္႐ွား ေအာင္ျမင္ေသာ ကာလကို ဂရပ္ဖ္တြင္ အနိမ့္ဆံုး အေနအထားျဖင့္ ေဖၚျပေန၏။ မည္သည့္ ထင္႐ွား ေအာင္ျမင္မွဳ မွ မ႐ိွေသးေသာ ၁၂-ႏွစ္၊ ၁၃-ႏွစ္ကာလတြင္ အေအာင္ျမင္ ဆံုး အေနအထား ျပေန၏။ ဤသည္မွာလည္း- ေမြးခ်ိန္ ၅း၃၅ အတြက္ သံသယ ျဖစ္ဘြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါ၏။

၅း၃၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ အတြက္ ေကာဇာကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
ထင္႐ွားေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္ ေကာဇာ လႊမ္းမိုးမွဳမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ္လည္း- ဇူလိုင္လ ၁၉-ရက္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေနေသာ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္မ်ား အေနျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ဘြားၿဂိဳဟ္မ်ားေပၚတြင္ အဆိုးလႊမ္းမိုးမွဳ မ်ား မ႐ိွသည္ကို ေအာက္ပါ ဂရပ္ဖ္တြင္ ထင္႐ွားစြာ ျမင္ရပါသည္။ 


 ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ားမွ- သက္ဆိုင္ရာ ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ား ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမွဳကို ၾကည့္ပါက (ပံုတြင္ ခရမ္းေရာင္ ျဖင့္ ျပထားသည္။) လုပ္ၾကံခံရ၍ ေသဆံုးျခင္း ဆိုင္ေသာ ၆-တန္႔ဘာ၀၊ ႏွင့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀မ်ား မပါ၀င္သည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၆-တန္႔သည္ ရန္သူကို ကိုယ္စားျပဳ၍- ၈-တန္႔သည္ ေသဆံုးျခင္း၊ အသက္႐ွင္သန္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဘာ၀မ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ အား ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို မူလ ဘြားဇာတာ တြင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ ေကာဇာတြင္ မျမင္ရျခင္းသည္ ေမြးခ်ိန္ မွန္-မမွန္ အတြက္ ပို၍ပင္ သံသယ ျဖစ္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ အခ်က္ ျဖစ္ေနပါသည္။

(၂) နံနက္ ၃း၄၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
ဆန္းစစ္ သုေတသန ျပဳၾကရာတြင္- ပထမေမြးခ်ိန္ ျဖင့္ ရလာေသာ ဇာတာကို စစ္ေဆးသကဲ့သို႔. ေနာက္ေမြးခ်ိန္ကို အားမနာတမ္း စစ္ေဆးၾကည့္ရန္ လိုပါ၏။


ဘ၀ ဇတ္လမ္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊

ေမြးခ်ိန္ကို ၃း၄၅ (မနက္ ၄ နာရီ မတိုင္မီ) သို႔ ေျပာင္းလိုက္ေသာ အခါ- အေျခအေနမ်ား အားလံုး ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ေတြ႕ရပါေတာ့သည္။ ဦးေဆာင္မွဳ အရည္အခ်င္း၊ ေတာက္ပထင္႐ွားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ထင္႐ွားမွဳ တို႕ကို ဖန္တီးေသာ တနဂၤေႏြသည္ လြန္စြာ အားေကာင္း၏။ အင္အား အမ်ားဆံုး ျဖစ္၍၊ ၃၆၇% ပင္ရေန၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ဆက္တည္း- ထိုေအာင္ျမင္မွဳ တို႔ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ အင္အားေကာင္းစြာျဖင့္ တနဂၤေႏြ အား လႊမ္းမိုးထား၏။ အံသာ အကြာေ၀းတို႔ကို ၾကည့္ပါ။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဂၤါႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ သတၱိကို ေပးစြမ္းေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀တို႔ လြန္စြာ အင္အားေကာင္း၏။

အေတြးအေခၚပိုင္း ဆိုင္ရာ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၉-တန္႔ဘာ၀၊ အတန္းပညာ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၅-တန္႔ဘာ၀၊ အသိဥာဏ္ ပညာကို အစိုးရေသာ ၾကာသပေတး၊ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္၊ စကားေျပာ မွဳ ၊ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မွဳ တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တို႔ အင္အား လြန္စြာေကာင္း၏။

အသက္အႏၲရာယ္
သို႔ေသာ္-
လဂ္သည္ အင္အားနည္း ေန၏။ စေနၿဂိဳဟ္သည္ မူလ အင္အားေကာင္းေသာ္လည္း- ရာဟု၏ ၅-တန္႕အျမင္ကို အနီးစပ္ဆံုးရထား၏။ (စေနသည္ ေမထုန္ ၂း၅၁ တြင္တည္၍၊ ရာဟုသည္ ကုမ္ ၃း၅၀ တြင္တည္ေသာေၾကာင့္ - ၄င္း၏ ၅-တန္႔ အျမင္ျဖစ္ရာ- ၁၂၀ ဒီဂရီ အကြားအေ၀းတြင္ အတိအက် နီးပါး တည္ေနသျဖင့္- လႊမ္းမိုးမွဳ အင္အား ၉၈% ကိုခံထားရ၏။)

စေနၿဂိဳဟ္ မူလအင္အားေကာင္းျခင္းသည္ စည္းကမ္း႐ိွျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း၊ အပင္ပန္း ခံႏိုင္ျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစေသာ္လည္း- အသက္႐ွည္ မွဳကို တာ၀န္ယူေသာ စေနအား- ထင္မွတ္မထားေသာ ႐ုတ္တစ္ရက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ - မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အသက္အႏၲရယ္ ထိခိုက္မွဳ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေန၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္စိုး၊ ဗိုလ္မွဴး ရဲထြဋ္တို႔ ႐ိွေနၾကခ်ိန္တြင္ - သခင္တင္ျမ၏ အိပ္ထဲမွ ေမွာ္ဇာ ပစၥတို ေသနတ္ ေလွ်ာက်ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ က်ည္ထြက္ သြားျခင္း သည္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီး၏ ေ႐ွ.ေျပး သေကၤတပင္ ျဖစ္သည္။ က်ည္ဆံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္စိုးတို႔ ေနာက္ေက်ာဘက္ ျပတင္းမွန္အား ခြဲထြက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း- ထိုစဥ္က မည္သူ႕အားမွ် အသက္အႏၲရာယ္ မျပဳခဲ့ပါ။

ေသြးသံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဂၤါသည္ - မရဏဘာ၀ ေသျခင္းကို အစိုးရေသာ (၈-တန္႔ဘာ၀ သခင္) တနလၤာႏွင့္ အံသာ အကြာအေ၀းျခင္း လြန္စြာ နီးစပ္သြား၏။ အဂၤါသည္ မကာရ ၁၇း၅၇ တြင္ တည္၍၊ ၈-တန္႕သခင္ တနလၤာသည္ မကာရ ၁၄း၁၂ တြင္ တည္ျခင္းေၾကာင့္ အံသာျခင္း နီးစပ္ကာ.. ေသဆံုးျခင္း ႏွင့္ ေသြးထြက္ သံယိုကိစၥတုိ႔ ဆက္စပ္လာျခင္းကို ေဖၚျပေန၏။

တနလၤာ ႏွင့္ အဂၤါ ပူးျခင္းသည္ အထက္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ၅း၃၅ ေမြးခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ မကာရလဂ္ တြင္လည္း ပူးပါ၏။ သို႕ေသာ္ ထိုစဥ္က တနလၤာ ၿဂိဳဟ္သည္ ေသဆံုးျခင္း ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ ၇-တန္႕ သခင္ ျဖစ္ေန၏။ (မွတ္ခ်က္- MOTAA စနစ္တြင္ ၂-တန္႕သခင္၊ ၇-တန္႕သခင္ တို႔ကို မာရက သခင္ ဟု လံုး၀ မယူပါ။ ထိုသို႔ တည့္တြက္ ယူဆၾကမည္ ဆိုပါက - တနည္း မဟုတ္ တစ္နည္းႏွင့္ လွည့္ပါတ္ေျပာႏိုင္၍ ျဖစ္သလို- တိက်ေသာ အေျဖ မရႏိုင္ပါ။)

သားသမီး အေရး။
သားသမီး အေရးကို ဆန္းစစ္ၾကရာတြင္- ပုၾတ ဘာ၀ ေခၚ ၅-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္ ၅-တန္႔ ဘာ၀ သခင္၊ ကို အဓိက စစ္ေဆးရန္ လိုၿပီး- မိဘတို႔၏ ေျခရာနင္း ႏို္င္ေသာ - တစ္နည္းအားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အတြက္မူ ၂-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္ ၂-တန္႔ သခင္ တို႔ကို စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔တြင္ ေအာင္ဆန္းဦး၊ ေအာင္ဆန္းလင္း ႏွင့္ လက္႐ိွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ (အငယ္ဆံုး သမီး) တို႔ ထြန္းကား ခဲ့၏။ ၾကားထဲတြင္ သားငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း ေမြးေမြးခ်င္း ဆံုးပါး သြားခဲ့သည္ ဆို၏။
သားငယ္ ေအာင္ဆန္းလင္းသည္ - အသက္ ၈-ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ေရကန္ တြင္ ေရနစ္ ေသဆံုးခဲ့ရ၏။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ဇာတာ (၃း၄၅ ျဖင့္ တြက္ထားေသာ ဓႏုလဂ္ ဇာတာ) တြင္ ၅-တန္႕ဘာ၀၏ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) သည္ အဂၤါ ျဖစ္၏။

အဂၤါသည္ အဖိုရာသီတြင္ ရပ္တည္ထား၏။ ဥဳစ္ရထား၏။ သို႔ေသာ္ ၈-တန္႕သခင္ (မရဏ ဘာ၀ သခင္) ျဖစ္ေသာ တနလၤာ ႏွင့္ နီးစပ္စြာ ပူးကပ္ ထား၏။ ထြန္းကား လာေသာ သားသမီးသည္ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္က- ပ်က္စီး တတ္ေသာ သေဘာကို ျပေန၏။ လက္႐ိွအားျဖင့္ အသက္ထင္႐ွား ႐ိွေသး သည့္ - သားေယာက္်ား အေၾကာင္းကို လူတိုင္း သိထားၾကသည္ ျဖစ္၍ မေျပာလိုေတာ့ပါ။

ဥဳစ္ရထားေသာ အဂၤါသည္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ ျဖစ္၏။ သားသမီးထဲမွ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ သူကိုမူ အားလံုး သိထားၾကသည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္၍- ဘခင္ ေျခရာနင္းမည့္ ၾသရသ မိ်ဳးဆက္သစ္ သားႀကီးကိစၥကို နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ ၂-တန္႔ ဘာ၀ ႏွင့္ ၂-တန္႔ သခင္ကို စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္၏။ ဓႏုလဂ္ အတြက္ ၂-တန္႔သခင္ မ႐ိွပါ။ (မိုးတား နည္းတြင္ ၂-တန္႔ အိမ္႐ွင္ႏွင့္ ၂-တန္႔သခင္ သည္ တစ္ျခားစီ ျဖစ္၏။ အိမ္႐ွင္ကို အသံုးမျပဳပဲ- သခင္ အေနျဖင့္သာ အဓိက အသံုးျပဳ ၏။) ထို႔ေၾကာင့္ ၂-တန္႔ဘာ၀ အား ေလ့လာပါက- ၂-တန္႔ဘာ၀၏ အလယ္မွတ္ မကာရ ရာသီ ၁၃း၃၄ ေနရာအား၊ ၈-တန္႕သခင္ ျဖစ္ေသာ တနလၤာမွ မကာရ ၁၄း၁၃ တြင္ အံသာ နီးကပ္စြာ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးထား၏။ ဤ အေျခအေနသည္- သား ေယာက်္ားေလး အတြက္ မေကာင္းေသာ အေျခအေနကို ျပဆိုေန၏။ ဖခင္၏ ေျခရာကို နင္းခြင့္ မၾကံဳေသာ သားေယာက်္ား အေျခအေနကို ျပဆိုထား၏။

ကိုယ္ကာယ၊ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ စ႐ိုက္ ကို စစ္ေဆးျခင္း။
ဇာတာ႐ွင္၏ ကိုယ္ကာယသည္ လဂ္ ၏ တည္႐ိွရာ ရာသီ၊ န၀င္းတို႔ အေပၚတြင္ မူတည္၏။ ဇာတာ႐ွင္၏ စ႐ိုက္သည္ လဂ္၊ လဂ္သခင္ ႏွင့္ တနဂၤေႏြ တို႔ အေပၚတြင္ မူတည္၏။ စိတ္ဓါတ္သည္ တနလၤာေပၚတြင္ မူတည္၏။
၃း၄၅ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေမြးခ်ိန္ျဖင့္ ဇာတာ႐ွင္ သည္ ဓႏုလဂ္ ျဖစ္၏။ ဓႏုလဂ္သည္ ေတေဇာဓါတ္ မီးရာသီ ျဖစ္၏။ ရာသီအားျဖင့္ ဆိုပါက- မီးရာသီ သမားတို႔သည္ တက္ၾကြေသာ၊ ျမန္ဆန္ေသာ သဘာ၀ ႐ိွ၏။ တနဂၤေႏြ ပိုင္ေသာ သိဟ္န၀င္းကို စီးနင္း၏။ မီးရာသီ ကို ရာသီစက္တြင္ေရာ န၀င္းစက္တြင္ ႐ိွျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ကာယ အားျဖင့္ ပိန္ပါး က်စ္လစ္ေသာ၊ အသားအေရ ပူေႏြးေသာ အေျခအေန ကို ျပဆိုေန၏။
လဂ္သည္ တနဂၤေႏြ န၀င္းကို စီးနင္းျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္လိုေသာ သဘာ၀ကိုလည္း ျပဆိုေန၏။ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ျပဳဗၺာသဠ္ နကၡတ္ကို လဂ္မွ စီးနင္း၏။ ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းကို ျပဆို၏။

စ႐ိုက္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍- တစ္ဆက္တည္း ေလ့လာပါက- လဂ္သခင္ ၾကာသပေတးသည္ ၃-တန္႕တြင္ ရပ္တည္ ၏။ ၃-တန္႕သည္ ရဲရင့္ျခင္းကို ေဖၚျပ၏။ ရာဟု ပိုင္ေသာ သတၱဘိသွ် နကၡတ္ကို စီနင္း၍၊ ၾကာသပေတး ပိုင္ေသာ ဓႏု န၀င္းတြင္ တည္၏။

တစ္ဖန္- စ႐ိုက္ကို ေဖၚျပေသာ အျခား အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ တနဂၤေႏြ သည္လည္း ၃-တန္႕တြင္ ပင္ ရပ္တည္ထား၏။
ဤသည္မွာ- မိမိအေနျဖင့္ မွန္သည္ ထင္လွ်င္ (ဓႏု - ၾကာသပေတးသည္ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းကို ညႊန္းဆိုသည္။) အမ်ား မထင္မွတ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား (ရာဟု) ကို ရဲရင့္စြာ (၃-တန္႔ စ႐ိုက္) ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ သူမ်ိဳးျဖစ္၏။ လူမမယ္ အ႐ြယ္ကပင္ ေမာင္ထိန္လင္း သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ အသနားခံမွဳတို႕ကို မၾကည့္ရက္၍ ေငြတိုးေခ်း အေပါင္ခံ လုပ္ေသာ မိခင္ ျဖစ္သူ၏ ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းကို မီး႐ိွဳ.ခဲ့သူျဖစ္၏။ အ႐ြယ္ေရာက္လာေသာ အခါ- လြန္စြာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ေၾကာင့္ - တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မွဳကို ရျခင္း၊ ရန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စလင္း မွ ေလးစားရျခင္း၊ အာ႐ွတိုက္ ဆိုင္ရာ စစ္ေသနာ ပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ေလာ့ဒ္ ေမာင့္ဘက္တန္ မွ- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေပၚတြင္ လြန္စြာ သံေယာဇဥ္ထားျခင္း တို႔ကို သိႏိုင္ပါသည္။

စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တနလၤာကို ေလ့လာရာတြင္- တနလၤာသည္ သူပိုင္ေသာ သရ၀ဏ္ နကၡတ္ကို စီးနင္း၏။ ေသာၾကာ ပိုင္ေသာ ၿပိႆ န၀င္းကို စီးနင္း၏။ ၂-တန္႔ဘာ၀တြင္ မကာရ ရာသီ တြင္ ရပ္တည္၏။ ရဲရင့္ျခင္း- အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ျခင္းကို တာ၀န္ယူေသာ အဂၤါႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ ပူး၏။ (မိုးတား စနစ္တြင္ ၅-ဒီဂရီထက္ ကြာေ၀းလွ်င္ ပူးသည္ ဟု မယူဆပါ။) စိတ္ခံစား ခ်က္ကို ေဖၚျပေသာ တနလၤာသည္ - စိတ္ခံစားခ်က္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ တနလၤာ နကၡတ္တြင္ ေနျခင္း၊ ခံစားခ်က္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေသာၾကာပိုင္ န၀င္းတြင္ တည္ျခင္းေၾကာင့္ ဇာတာ႐ွင္သည္ ခံစားခ်က္ကို ဟန္မေဆာင္ တတ္သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူမ်ားတကာထက္ ပို၍ ခံစားတတ္သည္။ လုပ္ရဲ ေသာ အဂၤါ ႏွင့္ ပူးျခင္းေၾကာင့္ ခံစားခ်က္ အတိုင္း အေကာင္ အထည္ ေဖၚတတ္သူ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ား ႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ျပဳစုမည့္သူမ႐ိွ၊ စားစရာ မ႐ိွ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ (ထိုအခ်ိန္က ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္သား မ်ားသည္ လခစားမ်ား မဟုတ္ပဲ၊ ျပည္သူလူထု မွ ပို႔ေသာ ထမင္းထုပ္ကိုသာ စားရသည္၊) ငတ္ျပတ္ၿပီး ဒဏ္ရာမ်ား ႏွင့္ ညီးညဴေနၾကသူ ရဲေဘာ္မ်ားကို ေတြ႕ရေသာ အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ မ်က္ရည္ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ က်လွ်က္- ႐ြာလူႀကီး မ်ားကို ေခၚလာခိုင္းၿပီး… သတ္ပစ္မည္ ျပဳသည္ အထိ ခံစား ခဲ့ရသျဖင့္ အပါးေတာ္ျမဲ မ်ားက ဆြဲထားခဲ့ရဘူးပါသည္။


 ၃း၄၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ အတြက္ ဒႆာ ကို ဆန္းစစ္ျခင္း။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ နံနက္ ၃း၄၅ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါမူ- ဘြားဒႆာ သည္ တနလၤာ ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ စေန ျပတႏၲရ ျဖစ္၍၊ ေသဆံုးခ်ိန္ တြင္ ၾကာသပေတး ထူလ၊ ၾကာသပေတး အႏၲရ၊ စေန ျပတႏၲရ တြင္ ျဖစ္၏။
ၾကာသပေတးသည္ လဂ္သခင္ ျဖစ္သလို၊ အင္အားေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္လည္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အျမင့္မားဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနရ၏။
သို႔ေသာ္ စေန ျပတႏၲရ အတြင္းသို႔ ၂၉-၃-၁၉၄၇ မွ ၃၀-၇-၁၉၄၇ အတြင္း ေရာက္႐ိွ၏။ စေနၿဂိဳဟ္သည္ အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍၊ မူလ ဘြားဇာတာတြင္ ၄င္းအား ရာဟုသည္ ၅-တန္႕ အျမင္ အတိအက် နီးပါးျဖင့္ (၉၈%) ျဖင့္ အျမင္ ျပဳထား၏။ ထင္မွတ္ မထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ဇာတာ႐ွင္၏ အသက္အား ထိခိုက္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ ေဖၚေဆာင္ေန၏။ ကံၾကမၼာ အနိမ့္အျမင့္ ကို ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္ဖ္တြင္ ၾကည့္ပါ။


 ၃း၄၅ မိနစ္ ေမြးခ်ိန္ အတြက္ ေကာဇာကို ဆန္းစစ္ျခင္း။

ေကာဇာ ကာလ (၁၉-၇-၁၉၄၇) တြင္ ေကာဇာ တနလၤာ (ေသဆံုးျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ မရဏ ဘာ၀ ၈-တန္႕သခင္) သည္ ကရကဋ္ ရာသီ ၁၆း၄၄ အံသာတြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္- မူလ ဇာတာတြင္ မူလ တနလၤာ ၏ ဖ်က္ဆီးထားျခင္း ခံရေသာ အဂၤါအား သမသတ္ အျမင္ အတိအက် နီးပါး (၉၇%) ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးလိုက္၏။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္- မူလ ဇာတာ႐ိွ ၈-တန္႕သခင္ တနလၤာအား၊ ေကာဇာ တနလၤာမွ သမသတ္ အျမင္ (၈၇%) ျဖင့္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ထားျပန္၏။
မလိုလားအပ္ေသာ ႐ွဳပ္ေထြးမွဳ မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ ယူေရးနပ္စ္၊ နက္ပကၽြမ္း၊ ပလူတိုတို႔ကို သံုးသပ္စဥ္းစားျခင္း မျပဳပါ။
ေအာက္ေဖၚျပပါ ဂရပ္ဖ္မ်ားသည္ မူလ ဇာတာတြင္ ႐ိွေသာ ၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ဘာ၀ တို႔၏ ပကတိ အင္အား (အနက္ေရာင္ျဖင့္)၊ ၄င္းတို႔အား မူလ ဇာတာ႐ိွ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား လႊမ္းမွဳ (အစိမ္းႏုေရာင္)၊ မူလ ဇာတာ႐ိွ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား လႊမ္းမိုးမွဳ (အနီေရာင္) တို႔ကို ေဖၚျပထား၍၊ ၄င္းတို႔အား ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား လႊမ္းမိုးမွဳ (အစိမ္းရင့္ေရာင္)၊ ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား လႊမ္းမိုးမွဳ (ခရမ္းေရာင္) တို႔ကို ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။
မူလဇာတာတြင္- အဂၤါသည္ ၈-တန္႔ဘာ၀ မရဏ သခင္ တနလၤာႏွင့္ နီးစပ္စြာ ပူးကပ္ ျခင္းခံထားရပံုကို အနီေရာင္ျဖင့္ ျပထား၏။ ထိုသို႔ မူလ ဇာတာတြင္ အက္ေၾကာင္း ႐ိွေနေသာ အဂၤါ ထံသို႔ ေကာဇာ ၈-တန္႕သခင္ အေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးလိုက္ျခင္းသည္- ေသြးသံကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဂၤါ၊ ေသဆံုးျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၈-တန္႔တို႕ျဖင့္ ဆက္စပ္သြား၏။


ထိုမွ် မကေသး ေကာဇာ ၈-တန္႕သခင္သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္- ဇာတာ႐ွင္၏ ၂-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္ ၈-တန္႔ဘာ၀တို႔ကိုပါ။ တစ္ဆက္တည္း လႊမ္းမိုးထား၏။
ေမးစရာ ေမးခြန္း ႐ိွပါ၏။ တစ္လလွ်င္ ရာသီစက္၀ိုင္းကို တစ္ပါတ္ ပါတ္ေနေသာ တနင္းလာ ၿဂိဳဟ္သည္ အျခားေသာ ကာလမ်ားတြင္ မျဖစ္ပဲ- ယခုက်မွ လာျဖစ္ပါသနည္း။
ေကာဇာတစ္ခုတည္း ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒႆာ တစ္ခုတည္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သီးသန္႕ခဲြ၍ စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ အေျဖကို မရႏိုင္ပါ။ ထိုႏွစ္ခု ကို ပူးေပါင္း ယွဥ္တြဲ သံုးသပ္မွသာ အေျဖမွန္ကို ရမည္ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပညာ
ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။

“ပညာသည္ စာအုပ္မ်ားထဲ၌သာ ရွိသည္မဟုတ္။ စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာ္၍ ျမင္စြမ္းႏိုင္ျခင္းကို ေဆာင္ႏိုင္ရေပမည္။ ပညာသည္ လူ၏ ရာဇ၀င္ကိုသာ ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕႐ံုသည္မဟုတ္။ လူ၏ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အယူအဆမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစရမည္။ ရာဇ၀င္သိ႐ံုသာ မဟုတ္၊ ရာဇ၀င္ကို ဖန္တီးႏိုင္ေစရမည္။ ေလာကဓာတ္ပညာကို သိ႐ံုသာမဟုတ္၊ ေလာကဓာတ္ပညာကို တိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ေစရမည္။ ေလာကအေၾကာင္းကို နားလည္ေစသာမဟုတ္၊ သည့္ထက္ေကာင္းေသာ ေလာကကို ဖန္ဆင္းႏိုင္ ေစရမည္။ ေလွနံဓားထစ္ဆိုေသာ အလုပ္၊ အေျပာ၊ အေတြးတို႔မွာ ပညာ၏ အဓိပၸာယ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေပတည္း”
ေတြ႕႐ိွခ်က္ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ သေဘာထား။
ဆရာ တင္ႏိုင္တိုး ေဆာင္းပါးကို မူတည္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးခ်ိန္ႏွင့္ ဇာတာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဆန္းစစ္ သုေတသန လုပ္ျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစစ္ေဆးနည္း ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ မ်ားသည္ မွန္ကန္ပါက- ကၽြန္ေတာ္၏ အစြမ္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါေခ်။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ စၾကာ၀ဠာမွ ၿဂိဳဟ္၊ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ လူတို႔အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမွဳကို ေဖၚထုတ္ေပးခဲ့ေသာ သူေတာ္ေကာင္း ပညာ႐ိွ မ်ား၏ အဆင့္ျမင့္မားလွေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ေနာက္လူတို႔ အေပၚတြင္ ထား႐ိွခဲ့ေသာ ေစတနာ ႏွင့္ ေခတ္မီွ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းစနစ္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏ ေတြ႔႐ိွခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ အျမင္တို႔သည္ မွားယြင္းသည္ ဆိုပါအ့ံ။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းမွဳ သက္သက္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၿပီး- ပညာ႐ိွမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ နက္နဲေသာ ပညာရပ္တြင္ လည္းေကာင္း အျပစ္ မ႐ိွပါေခ်။

ထင္႐ွားေသာ ဆရာသမားမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ မိမိဥာဏ္မီသမွ် မတူေသာ အျမင္ကို တင္ျပျခင္းျဖစ္၍၊ ဆရာသမား တို႔သည္လည္း- ခြင့္လႊတ္ၾကမည္ ထင္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး ေရးျဖစ္ရန္ လံွဳ႕ေဆာင္ ေပးခဲ့ေသာ ဆရာ တင္ႏိုင္တိုးအားလည္း အထူး ေက်းဇူးတင္ ႐ိွပါသည္။

လူသားအားလံုး - လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းေျမ့ေသာ အေနအထားကို ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Sunday, November 28, 2010

မိသားစုမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆံုးပါးခဲ့ရသည့္ ဇာတာ။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္- ေမးျမန္း အကူအညီ ေတာင္းခံလာသူ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အျခား ႏိုင္ငံျခားသား ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို လည္းေကာင္း စစ္ေဆး ေဟာေျပာခဲ့ ေပးဘူးပါသည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆး ေပးခဲ့ရာတြင္ ေတြ.ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေမးခြန္း အမ်ားစုမွာ-

“ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ အကိုင္ အေျခအေနေလး စစ္ေပးပါ။”
“ကၽြန္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားသြားရ မလား၊ အဆင္ေျပမလား”
“ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေထာင္ေရး ဘယ္လိုေနမလဲ”
“ကၽြန္မ ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ ေပါင္းရပါ့မလား”

စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္း မ်ားစြာကို ၾကံဳခဲ့ဘူးေသာ္လည္း- ေအာက္ပါ ေမးခြန္းကို ေမးသူဆို၍ တစ္ဦးတည္းသာ မွတ္မွတ္ရရ ႐ိွဘူး ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ့ မွာ ဒီကာလ အတြင္း အသက္ အႏၲရယ္ ႐ိွႏိုင္သလား၊ တကယ္လို႔ ႐ိွမယ္ ဆိုယင္၊ စီစဥ္ထားစရာေတြ စီစဥ္ ထားခ်င္လို႔”
ဤပုဂၢိဳလ္သည္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း အျဖစ္ မလုပ္စားေသာ္လည္း၊ နကၡတ္ ေဗဒင္ ပညာကို ကိုယ္တိုင္လည္း အဆင့္ျမင့္မားစြာ တတ္ေျမာက္ထားလွ်က္၊ ျမန္မာ ထိပ္တန္း နကၡတ္ ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ အမ်ားစုႏွင့္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ေသာ- အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ိွႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ပညာ႐ိွတစ္ဦး ပီသစြာ ေမးသင့္ေသာ စကားကို သူ႔အေနျဖင့္ ေမးခဲ့ေသာ္လည္း- လူအမ်ားစု အေနျဖင့္မူ- ေသဆံုးျခင္းကို အမဂၤလာ တစ္ခု အျဖစ္ သေဘာထားလွ်က္ မၾကားခ်င္ေသာ စကား တစ္ခြန္းျဖစ္ပါ၏။
တစ္ဖန္- ထိုကဲ့သို႔- ေသာ စကားမ်ိဳးကို အသံုးခ်၍ ေျခာက္လွန္႕တတ္ေသာ သူမ်ားလည္း ႐ိွေသာေၾကာင့္- ေမးသူ ကလည္း မေမးရဲသလို၊ (တနည္းအားျဖင့္ မၾကားခ်င္သလို)၊ စည္းေစာင့္ေသာ ဆရာမ်ား အေနျဖင့္လည္း- လူတို႔အား ေၾကာက္လန္႔ ေစေသာ တနည္းအားျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔သလို အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေဟာခ်က္မ်ားကို အကယ္၍ ေတြ႕႐ိွခဲ့လွ်င္မွ- ေျပာမထြက္ ႏိုင္ပါေပ။

ကံၾကမၼာရဲ႕ ရက္စက္မွဳ။

တကယ္ေတာ့ ဤေဆာင္းပါးသည္ ၾကားျဖတ္ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ျဖစ္၏။ မၾကာခင္ ရက္ပိုင္း အတြင္း ကပင္- ခရီးသြားယင္း- ဤဇာတာ႐ွင္ ႏွင့္ တကြ၊ မိသားစု၀င္ တို႔ပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္တစ္ဆမွဳ ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ ေၾကကြဲဘြယ္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္၏။

လူတို႔သည္ ေကြးေသာလက္ မဆန္႕ခင္၊ ဆန္႔ေသာလက္ မေကြးခင္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေသဆံုးႏိုင္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ထိုကာလ အတြင္းမွာပင္ စား၀တ္ ေနေရး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာရာမွ ပို၍ ခ်မ္းသာေစရန္ အတြက္၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားရာမွ ပို၍ ပို၍ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း။ ေသဆံုးျခင္းသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ လံုးလံုး လ်ားလ်ား မဆိုင္သည့္ အလား- သြားလာ ေနထိုင္ လွဳပ္႐ွား ႐ုန္းကန္ေနၾက၏။

႐ုတ္တစ္ရက္ ေသဆံုးသြားခ်ိန္တြင္- ယခင္က ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ အခံတို႔ ႐ိွထားေသးပါက ေတာ္ေသး၏။ မည္သို႔ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမွဳကိုမွလည္း မျပဳရေသး၊ အာသႏၷကံ ေခၚ မေသဆံုးခ်ိန္ အခုိုက္ အတန္႕ေလးတြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ အေနအထား တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ ဘက္တြင္ မ႐ိွပါက- သံသရာ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဤအေၾကာင္းတို႔ကို “ဥပေစၧဒက ကံ ႏွင့္ ေ၀ဒပညာ” ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ဇာတာအား ေလ့လာျခင္း။

ဤဇာတာ႐ွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ မိသားစု အေနအထားႏွင့္ သူ၏ ဘ၀တို႔ကို ေဖၚျပရန္ မသင့္ေသာေၾကာင့္- ေမြးရက္၊ အခ်ိန္မ်ား၊ ေမြးဖြားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဇာတာ႐ွင္၏ အမည္ တို႔ကို ခ်န္လွပ္ထားရ၏။

မူလ ဇာတာ႐ွင္၏ ေမြးခ်ိန္အတိုင္းကို တြက္ပါက -
- ေမထုန္လဂ္ ၁၅း၁၀ ျဖစ္၏။ ရာဟုပိုင္ ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို လဂ္စီးသည္။
- စန္း ေခၚ တနလၤာသည္ သိဟ္ရာသီ ၁၃း၁၃ တြင္ တည္၍၊ ကိတ္ပိုင္ေသာ မာဃ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္သည္။

မူလ- ေမြးခ်ိန္ကို ၁၂-မိနစ္ ေနာက္ဆုတ္လုိက္မွ ျဖစ္ရပ္တို႔သည္ ပို၍ တိက်စြာ ပံုေပၚလာ၏။
- ေမထုန္ လဂ္- ျဖစ္၍၊ ရာဟုပိုင္ ေသာ အျဒ နကၡတ္ကို လဂ္စီးသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေမထုန္လဂ္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္၏။
- စန္း ေခၚ တနလၤာသည္ သိဟ္ရာသီ ၁၃း၇ တြင္ တည္၍၊ ကိတ္ပိုင္ေသာ မာဃ နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္သည္။

႐ုတ္တစ္ရက္ ၾကည့္ပါက- ထိုအခ်ိန္ ၂-ခု တြင္ လဂ္ ေကာ စန္းပါ ရာသီေရာ၊ နကၡတ္ပါ တူညီ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကို ျပန္စစ္ရပါသနည္း။

ၿဂိဳဟ္အပူး အျမင္တို႔၏ အံသာ အကြာအေ၀းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ မိုးတား MOTAA စနစ္သည္ တိက်ေသာ အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍- စစ္ေဆးေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ ေမြးခ်ိန္ တိက်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရးသား ခဲ့သည္။

ေမြးခ်ိန္ မေသခ်ာပါက ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ ဘ၀ တြင္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္၍ ေမြးခ်ိန္အတိအက်ကို ျပန္လည္ စိစစ္ရန္ လို၏။ ဤသည္ကို Birth Time Rectification လုပ္သည္ ဟုေခၚပါသည္။

ယခု ဇာတာကို စစ္ေဆးရာတြင္ ဇာတာ႐ွင္၏ ဘ၀ ကို မေဖာ္ထုတ္ လိုသျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း ကိစၥတစ္ခုကိုသာ အဓိက စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။


မူလ ဘြား ၿဂိဳဟ္ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း။

မူလဇာတာတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ပင္ကိုယ္ အင္အား အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ပင္- ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ပမာဏ ၁၉၅% ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းတို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳ ၁၅၄% ကိုလည္းေကာင္း ရ႐ိွထား၏။ ဘ၀ ေအာင္ျမင္သူ တစ္ဦးျဖစ္၏။

တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ အိမ္ခ်င္း ဖလွယ္ေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စန္းေခၚ တနလၤာသည္ အင္အား အနည္းဆံုးျဖစ္ေန၏။

အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ - တနည္းအားျဖင့္ အသက္႐ွည္ႏိုင္မွဳ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ၃-တန္႔ဘာ၀၏ သခင္ ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြသည္ မူလ အင္အား ေကာင္းေသာ္လည္း- ၿဂိဳဟ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို အလြန္နီးကပ္စြာ ခံစားထားရ၏။ မူလ အင္အားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ ႀကီးပြားမွဳမ်ား ရေသာ္လည္း- ၿဂိဳဟ္ဆိုးတို႔၏ ဖ်က္ဆီးမွဳသည္ အသက္တိုေစျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။

အသက္႐ွည္မွဳကို ကာရက ျပဳေသာ စေနၿဂိဳဟ္ကို ထပ္ၾကည့္လိုက္မည္ ဆိုပါက-
စေနသည္ မရဏ ဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ၈-တန္႔တြင္ ရပ္၏။ ၄င္းအားလည္း ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔မွ စုစုေပါင္း အဖ်က္ အင္အား ၁၉၅% ျဖင့္ပင္ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီးထားျပန္၏။

အသက္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ အဂၤါႏွင့္ ယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေသာၾကာမွ အႏွဳတ္ အင္အား ျပေနသည္သာ မက- ေထာက္ပံ့ကူညီ ထားမွဳ ရ႐ိွျခင္းပင္ မ႐ိွေခ်။

မူလ ဘြား ဘာ၀ တို႔အား စစ္ေဆးျခင္း။
ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္အံသာသည္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိုးတား စနစ္အရ- ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္တို႔သည္ ၁၂း၂၇ တို႔တြင္ ျဖစ္ၾက၏။

ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔ သည္ ၁၅း၃၆ အံသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ၄င္းတို႔သည္ အံသာ အေနအထားအားျဖင့္ ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ားကို နီးစပ္စြာ လႊမ္းမိုးထားၾကသည္။

ယခု ျမင္ၾကရသည္မွာ ဇာတာ႐ွင္၏ ၂-တန္႔ ဘာ၀၊ ႏွင့္ ၈-တန္႔ ဘာ၀တို႔အား၊ ရာဟု ႏွင့္ ကိတ္တို႔က ပူးေပါင္း လႊမ္းမိုးထားေသာ အေနအထားႏွင့္ ၊ ၄-တန္႕၊ ၆-တန္႔၊ ၁၀-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔တို႔အား ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔ တစ္ခုခ်င္းစီ အေနျဖင့္ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးထားပံုျဖစ္၏။

မ်ိဳး႐ိုးတည္တန္႔မွဳ- ၂-တန္႔ဘာ၀ ႏွင့္၊ အသက္အႏၲရာယ္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၈-တန္႔ဘာ၀ တို႔အား၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔မွ အင္အားႀကီးစြာ လႊမ္းမိုးမွဳသည္ ဇာတာ႐ွင္သာ မက- ၄င္း၏ မ်ိဳးဆက္ေသြးတို႔ကိုပါ အႏၲရယ္က်ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္၏။


ကံဆိုးေသာ ထိုတစ္ေန႔။
ဇာတာ႐ွင္၏ အမည္ႏွင့္ ဘ၀ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ မသင့္သျဖင့္- ထိုကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေသာ ေန႔စြဲကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုေန႕တြင္ တည္႐ိွေနေသာ ေကာင္းကင္ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ အေနအထားကို ေအာက္ပါ ဇာတာ အတိုင္းေတြ႕ရ၏။ဤေနရာတြင္- MOTAA စနစ္၏ ေကာဇာ စနစ္ျဖင့္ ႐ွင္းျပပါမည္။

ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္အခ်င္းခ်င္း တို႔၏ အင္အားႏွင့္ တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး အျပန္အလွန္ လႊမ္းမိုးေနၾကမွဳ၊
ေမထုန္လဂ္ ဇာတာ႐ွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ - ထို ေန႔တြင္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္တို႔၏ အင္အားကို ၾကည့္ပါ။ မိုးတား စနစ္၏ အင္အား စစ္ေဆးနည္း အရ- ေမထုန္လဂ္ ပိုင္႐ွင္ အေနျဖင့္ ေကာဇာၿဂိဳဟ္ အားလံုးတို႔သည္ အႏွဳတ္လကၡဏာ ျပေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး ႏွင့္ ၾကာသပေတးတို႔သည္ ေကာဇာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ေကာင္းမ်ား၏ အေထာက္အကူကို ရထားေသာေၾကာင့္ အင္အား ႐ိွေနေသာ္လည္း ပကတိ အင္အားတို႔မွာ အႏွဳတ္ တန္ဘိုးျဖစ္ေနၾက၏။


 ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ တို႔မွ မူလဘြားၿဂိဳဟ္မ်ား ေပၚသို႔ လႊမ္းမိုးမွဳ၊ (ပံုမွန္ ေကာဇာ စစ္ေဆးနည္း စနစ္)ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္တို႔မွ မူလ ဘြားၿဂိဳဟ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီမွဳ၊ ဖ်က္ဆီးတိုက္ခိုက္မွဳ ကို စစ္ေဆးေသာ ဤနည္းသည္- ျမန္မာ ႏွင့္ အိႏၵိယ ပညာ႐ွင္မ်ား ပံုမွန္ အသံုးျပဳေသာ ေကာဇာ စစ္ေဆးမွဳ ျဖစ္သည္။
၃-တန္႔ဘာ၀ သိဟ္ရာသီ တြင္ ရပ္တည္ေသာ ဇာတာ႐ွင္၏ ၂-တန္႔ဘာ၀ သခင္ (မူလႀတိေဂါဏ အိမ္႐ွင္) တနလၤာၿဂိဳဟ္- ေကာဇာ ရာသီစက္တြင္ ဓနု ရာသီ တြင္ တည္ေသာ ရာဟုမွ ၉-တန္႔ အျမင္ျဖင့္ အျမင္ျပဳထား၏။ အျမင္အကြာအေ၀း မွာ ၅-ဒီဂရီ ထက္နည္း ေသာေၾကာင့္ ထိုအျမင္အားသည္ ထင္႐ွားေသာ အျမင္ အေနအထားတြင္ ႐ိွေနသည္။


ေကာဇာ ၿဂိဳဟ္ တို႔မွ ဘာ၀ မ်ားေပၚသို႔ လႊမ္းမိုးမွဳ၊ (ပံုမွန္ ေကာဇာ စစ္ေဆးနည္း စနစ္)
ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္အံသာသည္ ၁၂း၂၇ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ မိုးတား စနစ္အရ- ဘာ၀တို႔၏ အလယ္မွတ္တို႔သည္ ၁၂း၂၇ တို႔တြင္ ျဖစ္ၾကသည္ကို ျပန္အမွတ္ရပါ။ ယခု အခါ- ေကာဇာ ရာဟု သည္ ဓႏုရာသီ ၈း၅၅ တြင္ တည္၍၊ ေကာဇာ ကိတ္သည္ ဓႏု ဇာတာ႐ွင္၏ လဂ္တည္ရာ ေမထုန္ရာသီ ၈း၅၅ တြင္ တည္၏။ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ တည္ရာ ေနရာ ႏွင့္တကြ၊ ထို တည္ေနရာမွ ၅-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၉-တန္႔တို႔ကိုပါ လႊမ္းမိုး သည္။
ထိုအခါ- သက္ဆိုင္ဘာ၀ တို႔၏ အလယ္မွတ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေၾကာင့္ က်န္႐ိွေသာ ဘာ၀မ်ားပါ ပ်က္စီးသြားပံုကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဂရပ္တြင္ ထင္႐ွားစြာ ျမင္လာရပါ၏။ဒႆာ စစ္ေဆးခ်က္။
ဇာတာ႐ွင္သည္ ၂၁-ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၀ မွ ၃-ေမလ ၂၀၁၁ အတြင္းတြင္
 ရာဟု ထူလ ဒႆာ
 စေန အႏၲရ ဒႆာ
 စေန ျပတႏၲရာ ဒႆာ အတြင္း ျဖစ္၏။
ရာဟုသည္ မထင္မွတ္ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကာရက ၿဂိဳဟ္ဆိုးျဖစ္၏။ စေနသည္- ဇာတာ႐ွင္၏ မူလ ဇာတာတြင္ ရာဟုႏွင့္ ကိတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုး ဖ်က္ဆီး ထားမွဳ ဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံထားရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍၊ အင္အား နည္းကာ ပ်က္စီးေသာ အေနအထားတြင္ ႐ိွေန၏။
ဇာတာ႐ွင္သည္ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း၊ ဤဒႆာ စားေသာ ကာလ အတြင္း၌ပင္ မိသားစု ႏွင့္တကြ- မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဆိုးကို ႀကံဳေတြ႕လိုက္ရ၏။

မိမိေသမည္ကို ႀကိဳသိလွ်င္ အက်ိဳး႐ိွႏိုင္ပါ၏ေလာ။
မိမိအေနျဖင့္ ခံယူေသာ အေနအထားကို မူတည္၍ အက်ိဳး႐ိွပါသည္ဟု ေျဖရပါမည္။
ေသဆံုးမည္ကို ႀကိဳတင္သိထားလွ်င္ မိသားစု အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္စရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားႏိုင္၏။

သို႔ေသာ္ ေသဆံုးျခင္းကို တားျမစ္ ႏိုင္ မႏိုင္၊ ကိစၥသည္က ေနာက္တစ္ပိုင္း ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသက္ဆက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္တြင္- နကၡတ္ေဗဒင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဏၰားႀကီး တစ္ဦးသည္ မိမိ အေနျဖင့္ မၾကာမီတြင္ ေသဆံုးမည္ကို သိ႐ိွၿပီးေနာက္- ျမတ္စြာ ဘုရားထံသို႔ လာေရာက္ၿပီး- ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေမးေလွ်ာက္ရာ၊ ျမတ္စြာဘုရားမွ ေသဆံုးမည့္ ေန႕ရက္ အခ်ိန္ကို သာ မက၊ ေသဆံုးၿပီး လွ်င္ မည္သည့္ ေဒသတြင္ ေမ်ာက္ျဖစ္မည္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့၏။
ထိုပုဏၰားသည္ မိမိေမ်ာက္ျဖစ္လွ်င္- ေနထိုင္ရန္၊ ဇရပ္၊ စားေသာက္ရန္ ဥယ်ာဥ္၊ သီးျခံတို႔ကို သြားေရာက္ စိုက္ပ်ိဳး ျပင္ဆင္ထား၏။ လူတို႔သည္ ဇရပ္တြင္နား၊ သီးႏွံတို႔ကို စားေသာက္ခြင့္ ရျခင္းကို ၾကည့္၍လည္း၊ ပုဏၰားသည္ ပီတိျဖစ္၏။
ေသဆံုးမည့္ ေန႕ရက္ အခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း- မေသဆံုးေသာ အခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ လာ၍ ေဗဒင္ မွားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာ၏။ ျမတ္စြာ ဘုရား အေနျဖင့္ - ပုဏၰားႀကီး အေနျဖင့္ မေသရျခင္းမွာ- လူတို႔ နားခိုႏိုင္သည့္ ဇရပ္၊ စားသံုးႏိုင္သည့္ သီးႏွံ ဥယ်ာဥ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထား႐ိွေသာ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာျပ ေတာ္မူခဲ့၏။
ဤသည္မွာ- ေသဆံုးမည္ကို ႀကိဳတင္သိ၍၊ ေကာင္းေသာ ျပင္ဆင္ထားမွဳတို႔ေၾကာင့္ အသက္ဆက္ႏိုင္ယံုမွ် မက- တစ္မလြန္ ဘ၀ကူး အေနအထားပါ ေျပာင္းသြား ႏိုင္ေသာ သာဓက တစ္ခုျဖစ္၏။

ယၾတာ၊ ဂါထာတို႕ျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းကို တားႏိုင္ပါသလား။

ေသဆံုးမည္ကို သတၱ၀ါတိုင္း ေၾကာက္႐ြံ.ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ မင္းဧကရာဇ္တို႔သည္ မေသေဆးကို ႐ွာၾကံရန္ ႀကိဳးစားၾကေသး၏။ သို႔ဆိုလွ်င္- မိမိအသက္ ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ခြင့္ရေစရန္- ယၾတာ တို႔ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂါထာ မႏၲာန္ အတတ္မ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း တားျမစ္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါမည္လား။
 • ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ အားလံုးသည္ ၀ိဒဋဴပ မင္းသား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေသေၾက ၾကရ၏။ ဘုရား႐ွင္ အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ သိေသာ္လည္း တားျမစ္ျခင္း၊ မျပဳခဲ့။
 • ျမတ္စြာဘုရားအား ႐ိုေသစြာ လုပ္ေကၽြးမွဳ ျပဳခဲ့ေသာ သာမာ၀တီ မိဖုရားႏွင့္ အေျခြအရံ ၅၀၀ တို႔သည္- မဂ႑ီ မိဖုရား လက္ခ်က္ျဖင့္ အ႐ွင္လတ္လတ္ မီး႐ိွဳ. အသတ္ခံၾက ရ၏။ ေန႔စဥ္ ႏွင့္ ရတနာသံုးပါးကို ျပဳစုသူ၊ လြန္စြာ ၾကည္ညိဳသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ေဘးမွ မလြတ္ခဲ့။
 • ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ လက္ထက္တြင္- မိမိ၏ စုေဆာင္း ေငြတို႔ျဖင့္ ေက်းဇူး႐ွင္ ဆရာျဖစ္သူအား ကန္ေတာ့ရန္ သြားေရာက္သည့္ ပုဏၰားလုလင္ အား- လမ္းမွ သူခိုးတစ္ေယာက္ က ေစာင့္စည္း သတ္ျဖတ္ လုယူရန္ ၾကံေနသည္ကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူ၏။ ပုဏၰားလုလင္ ၏ အသက္ကို ကယ္ရန္ထက္ ဘ၀ကို ကယ္တင္ရန္- ပုဏၰား လုလင္ သြားရာလမ္းတြင္ ေစာင့္ႀကိဳ၍- သရဏဂံု ၃-ပါးကို အႏုလံု၊ ပဋိလံု ပြားမ်ားရန္ သင္ၾကားေပးလိုက္၏။ သရဏဂံု တည္ေနခ်ိန္တြင္ အသတ္ခံလိုက္ ရေသာေၾကာင့္ ပုဏၰားလုလင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္သား အျဖစ္ကို ရ႐ိွသြား၏။
၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ေသဆံုးမည္ကို ဘုရားေသာ္မွ မတားဆီး ေပးႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသရန္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ျခင္းျဖင့္မူ အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေပ။


ယခု ေဆာင္းပါးသည္- မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းကမွ ဘ၀ တစ္ပါး ေျပာင္းသြားေလသူ- မိသားတစ္စုတို႔အား ရည္႐ြယ္၍ ေရးသားလိုက္ရပါ၏။


ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ သံေ၀ဂ ရေစလိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္၍- အသိဥာဏ္ ႐ိွသူတို႔ အေနျဖင့္ အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ပါ၏။


ဤဇာတာ႐ွင္ ႏွင့္တကြ သြားေလသူ မိသားစု တို႔အား ကၽြန္ေတာ္ ျပဳ-ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ေကာင္းမွဳ ကုသိုလ္တို႔ကို အမွ် ေပးေ၀ပါ၏။ ေရာက္ရာ ဘ၀ ဘံုဌာနတြင္ ခ်မ္းသာ ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ သတည္း။


ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post

Wednesday, November 24, 2010

စုလ်ား ရစ္ပါတ္ ထိမ္းျမားတဲ့ မဂၤလာ (၁)

၀ါကၽြတ္ခ်ိန္ ႏွင့္ အတူ- အခါေတာ္ေပး၊ နတ္ေရးငယ္ ေ႐ႊစာ မဂၤလာ ေတးတို႔လည္း ဟုိေနရာ၊ ဒီေနရာ တို႔ မွ လြင့္ပ်ံလာၿပီ ျဖစ္၏။

ေဗဒင္ ဆရာတို႔ ထံတြင္ ရက္ေကာင္း၊ ရက္ျမတ္ တို႔လည္း ေမးျမန္းလာ ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္- ဟိုယခင္ ေ႐ွး ကာလမ်ားတြင္ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ေဗဒင္ဆရာ တို႔၏ မဂၤလာ ကိစၥ အစီအစဥ္မွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ေ႐ွးယခင္ ေခတ္ မ်ားက ဆိုလွ်င္ မဂၤလာ ရက္ျမတ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ဒုတိယ အဆင့္ လုပ္ငန္း သာ ျဖစ္၍ ဤလုပ္ငန္း မတိုင္မီ ဦးစြာ ပထမ အေနျဖင့္- ေပါင္းသင္း ၾကမည့္ ေမာင္ ႏွင့္မယ္ တို႔၏ ဇာတာ သင့္မသင့္ ကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ အထူး စိစစ္ ခဲ့ၾကပါ၏။

တေကာင္း၊ သေရ ေခတၱရာ၊ ဗိႆႏိုး၊ ပုဂံ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ေတာင္ငူ၊ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္တို႔တြင္ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရင္တို႔သည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ဆက္သ လာေသာ မိဖုရားေလာင္းလ်ာ တို႔အား ဘုရင္၏ ဇာတာ၊ မိဖုရားေလာင္း တို႔၏ ဇာတာ တို႔ႏွင့္ ဇာတာျခင္း ဆက္စပ္ စစ္ေဆးၿပီးမွ- ဘုရင္ႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္၊ အိမ္ေရွ.မင္း စသည္ျဖင့္ - မိဖုရားေလာင္း ၏ မ်ိဳး႐ိုး ဂုဏ္သိကၡာ အလိုက္ နန္းရ မိဖုရား၊ အေဆာင္ရ မိဖုရား၊ အေဆာင္မရ နန္းမရ မိဖုရား စသည္ျဖင့္ အဆင့္ အလိုက္ လက္ခံၾကရ၏။

ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္မူ- မူရင္း နကၡတ္ ပညာ႐ွင္တို႔ ႐ွားပါးသြားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မူရင္း နကၡတ္ပညာ၊ ေကာင္းကင္ နကၡတ္ သေဘာတရား၊ ယုတၱိ သဘာ၀ တို႔ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ျဖတ္လမ္းနည္း မ်ားစြာတို႔ တြင္က်ယ္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရင္မ်ားသည္ ပညာ႐ွင္တို႔၏ အၾကံေပးခ်က္ တို႔ကို မလိုက္နာပဲ မိမိတို႔ ဆႏၵ အေလ်ာက္ စိတ္ထင္ရာ လုပ္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း- ဘႀကီးေတာ္ မင္းလက္ထက္၊ နန္းမေတာ္ မယ္ႏုမွ စ၍ ပါေတာ္မူခ်ိန္ အထိ- နန္းတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ လိုအပ္ သည္ထက္ မ်ားစြာ ပို၍ လြယ္ကူစြာ ႐ံွဳးနိမ့္ ခဲ့ရျခင္း၊ (စကားခ်ပ္ -ပထမက်ဳဴးေက်ာ္စစ္ ကာလ- အတြင္းတြင္- မယ္ႏုႏွင့္ မသင့္ျမတ္ေသာ သာယာ၀တီ မင္းသား လက္ထဲသို႔ နန္းတြင္း စစ္တပ္ ကို မထည့္ရဲသျဖင့္- ပန္း၀ါ၊ ရာမွဴး ေဒသတြင္ တိုက္ခိုက္ေနရေသာ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ကို အေနာက္႐ိုးမ ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေစ၍- ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို ခုခံ ကာကြယ္ေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ကိုယ္တိုင္ က်ဆံုး ခဲ့ရသည့္ျပင္၊ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္ ့ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ား ဆံုး႐ံွဳးခဲ့ရသည္။ တိုက္ရည္ ခိုက္ရည္ အရည္အခ်င္း ႐ိွေသာ သာယာ၀တီ မင္းသား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ခြင့္ အခ်ိန္မီ ရခဲ့ပါမူ- စစ္ပမ္း ေနေသာ စစ္သူႀကီး မဟာဗႏၶဳလ ၏ တပ္အေနျဖင့္ ခ်ီတက္လာစရာ မလိုပဲ- တိုင္းျပည္အား အခ်ိန္မီ ကာကြယ္ႏိုင္လွ်င္- ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ႐ံွဳးနိမ့္စရာ မ႐ိွပါ။)၊ မင္းတုန္း မင္းႀကီး မက်န္းမာခ်ိန္တြင္ မင္းညီ မင္းသား အမ်ားအျပား အသတ္ခံ ခဲ့ရျခင္း၊ တို႔သာ မက ေနာက္ဆံုး သူ႕ကၽြန္ဘ၀ အထိပင္ ေရာက္ခဲ့ ရပါသည္။

နန္းတြင္း ကိစၥ မတည္ၿငိမ္ျခင္းသည္၊ ျပည္တြင္း မလုံျခံဳျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္၏။ ယံုၾကည္ လက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ ျဖစ္ေစ- ေ႐ွးယခင္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ မိဖုရား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ သံတမာန္ အေရး အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နန္းတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရးပါေသာ ကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ မိဖုရားေလာင္းလ်ာ၏ မ်ိဳး႐ိုး၊ စ႐ိုက္ ႏွင့္ ကံၾကမၼာတို႔ကို စစ္ေဆး ၿပီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ ခဲ့႐ိုး ႐ိွခဲ့ေသာ္လည္း- ပညာ႐ွင္ မ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ စစ္စစ္မ်ား ႐ွားပါးသြားျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အစဥ္အလာ စည္းကမ္းမ်ား မလိုက္နာၾကျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ တည္ၿငိမ္မွဳမ်ား ပ်က္ျပားကာ ကၽြန္သေဘာက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

တိုင္းျပည္ တစ္ခု အေနျဖင့္ - ႐ွင္ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရား ေပါင္းစည္းသည့္ ကိစၥ အေရးႀကီးသလို၊ အိမ္ေထာင္တစ္ခု၊ ဘ၀ တစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ ထိုအိမ္ေထာင္ေရး တည္ၿငိမ္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္မွဳ၊ သားေကာင္း သမီးျမတ္တို႔ ထြန္းကား ႏိုင္မွဳ၊ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္း ေအာင္ျမင္၍၊ ႀကီးပြား တိုးတက္ႏိုင္မွဳ၊ ခင္ပြန္း ႏွင့္ ဇနီးတို႔ အသက္႐ွည္႐ွည္ ေပါင္းသင္း ႏိုင္မွဳတို႔သည္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ ျဖစ္၏။

ထိုကဲ့သို႔- အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ တို႔အတြက္ - အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာ႐ွင္တို႔ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္မွဳတို႔ကို ႀကိဳတင္ ေဆာင္႐ြက္ ထားႏိုင္သည့္ တန္ဘိုးကို အေလးမထား မိတတ္ျခင္း ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အားထားႏိုင္ ေသာ ဆရာ တို႔ႏွင့္ ေတြ.ၾကံဳ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းႏိုင္ ရန္ အခြင့္အေရး မရၾက ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း - အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု မွာ ၿပီးစလြယ္ ပံုစံ အေနျဖင့္ အဆံုးသတ္သြား ၾကတတ္ပါသည္။

အေ႐ွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုပ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း အိမ္ေထာင္ေရး စိစစ္မွဳကို အိမ္ေထာင္ မျပဳခင္ကပင္ စီစဥ္တြက္ခ်က္တတ္ ၾကပါသည္။ စကၤာပူ ႏွင့္ မေလး႐ွား တို႔႐ိွ ေငြေၾကး ျပည့္စံုသူ တ႐ုပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အခ်ိန္ ၁-ႏွစ္၊ ၂- ႏွစ္ခန္႔ကပင္ အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေလ့႐ိွၾကပါသည္။

အိႏၵိယတြင္ မူ သမီး႐ွင္တို႔ အေနျဖင့္ သားမက္ေလာင္းကို ႐ွာၾကရသည္။ ႏွစ္ဘက္ မိဘခ်င္း- ေတြ႔ဆံု ေစ့စပ္ ညိွႏိွဳင္း ၾက၍ အဆင္ေျပလွ်င္ ေဗဒင္ ဆရာတို႔ထံသြား၍ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းၾကသည္။ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးေလာင္း တို႔၏ ဇာတာ တို႔တြင္ တစ္ဦး ဦး၏ ဇာတာတြင္ မေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ား ႐ိွလွ်င္ ေ႐ွ႕ဆက္တိုးသင့္ မတိုးသင့္၊ ႏွင့္ လက္ဆက္ ေစလိုပါက- လိုအပ္ေသာ ပူဇာမ်ား၊ ယၾတာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ထားခဲ့ၾကသျဖင့္- ေ႐ွးယခင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အထိ- အိႏၵိယ သည္ အိမ္ေထာင္ေရး အတည္ၿငိမ္မွဳ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဗဒင္ ကို မ်က္ကန္း ယံုလွ်င္- အမွား။

ေဗဒင္ပညာ၏ အေနအထား- ကူညီ ေပးႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာ အေျခအေနမွန္ကို သိသူ ထက္ စာလွ်င္- ေဗဒင္ကို မယံုသူ၊ (သို႔မဟုတ္) အတိုင္းအတာ မသိ မ်က္ေစ့မိွတ္၊ မ်က္ကန္း ယံုၾကသူတို႔ကသာ မ်ားတတ္ၾကပါ၏။

ပညာျပည့္စံု၍- စည္းေစာင့္ေသာ၊ ေစတနာ ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္မ်ား ႐ိွသ ကဲ့သို႔- တစ္ဘက္ မိန္းကေလး တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ အထိ ႏွဳတ္ မေစာင့္စည္း ေသာ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ တကယ့္ ပညာမွန္ ကို မသိ-မတတ္ပါပဲ လွ်က္- သိဟန္၊ တတ္ဟန္ ေဆာင္၍ ေငြေၾကး ရရန္ အဓိက ထားေသာ ဆရာတု-ဆရာ ေယာင္မ်ား၊  ေငြေၾကးတစ္ခုတည္း အဓိကထား၍ ယၾတာေခ်ရန္ မရမက တိုက္တြန္း ေသာ ဆရာဆိုသူမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ ေဒးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္- အခက္အခဲ အၾကံဥာဏ္ လိုအပ္သူမ်ားသည္ ေဗဒင္ ဆရာႏွင့္ ေတြ.ဆံု ေဆြးေႏြးလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ ထိုဆရာ၏ ေျပာဆိုခ်က္၊ တိုက္တြန္းခ်က္တို႔သည္ သဘာ၀ ယုတၱိ က်မက် ဦးစြာ စဥ္းစား ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါ၏။

အိမ္ေထာင္ တစ္ခု အတြက္ ဘာေတြ လိုပါသလဲ။

ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္တို႔ကို ၾကည့္ပါ။
 • (၁) ပထမဦးစြာ အေနျဖင့္- အိမ္ေထာင္ဘက္ ၂-ဦးတို႔သည္ ဘ၀ ရည္႐ြယ္ခ်က္ခ်င္း၊ ရပ္တည္ မွဳခ်င္း၊ တနည္းအားျဖင့္ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွေနရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာ- မိန္းကေလး ျဖစ္သူက ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျမင့္မားၿပီး- အိမ္ေထာင္ ဦးစီး အမည္ခံ သည့္ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္သူသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေသာ- ေပါ့ေပါ့ တန္တန္ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး မျဖစ္လာႏိုင္ပါ။
 • (၂) တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေမတၱာစိတ္ ဆက္သြယ္မွဳ၊ ခ်စ္ခင္ တန္ဘိုးထားမွဳ သည္ အိမ္ေထာင္ တစ္ခု အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါ၏။ ဤေနရာတြင္ လတ္တစ္ေလာ အခ်စ္နာလန္ထ၊ မႊန္ထူ ေနသည္ကို မရည္ညႊန္းပဲ- အမွန္အကန္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ႏွစ္သက္ ဆဲြလမ္းမွဳ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ ေပးႏိုင္မွဳ ကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။
 • (၃) အိမ္ေထာင္က်ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္- လင္မယားတို႔သည္ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ကို ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းၾကရပါ၏။ ေန႔စဥ္ ႏွင့္ အမွ် ႀကံဳေတြ႕လာရေသာ အဆိုး၊ အေကာင္း တို႔ကို ဘယ္သို႔ ဘယ္ပံု ရင္ဆိုင္ ေျဖ႐ွင္းၾကမည္နည္း။ ေျဖ႐ွင္း ပံု ေျဖ႐ွင္းနည္း တို႔သည္ ထိုအိမ္ေထာင္၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳ၊ ေရ႐ွည္ ခုိင္ျမဲမွဳ တို႔အေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
 • (၄) အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ၊ တနည္းအားျဖင့္ Sexual Desire တို႔ အေနျဖင့္ ကိုက္ညီမွဳ သည္လည္း- အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာျပည္တြင္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဇနီးေမာင္ႏံွ ရာသက္ပန္ စာအုပ္သည္ အိမ္ေထာင္သည္ တို႔ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။)
 • (၅) အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္းတို႔ အေနျဖင့္ သားသမီး ထြန္းကားႏိုင္မွဳ၊ စိတ္ဓါတ္ အေျခအေန၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဦးေဏွာက္သံုး စဥ္းစားတတ္ေသာ သဘာ၀ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထား တို႔၏ အေနအထား တို႔လည္း အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္၏။
 • (၆) ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ စိတ္ စ႐ိုက္ခ်င္း တိုက္ဆိုင္မွဳ အေနအထားသည္ အိမ္ေထာင္ေရး- ေရ႐ွည္တည္တန္႔ ႏိုင္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ႏိုင္မွဳတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ႏွဳတ္ၾကမ္း၊ စိတ္ၾကမ္းေသာ ဇနီးသည္ ႏွင့္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ခင္ပြန္းတို႔ ပူးေပါင္း မိၾကပါက စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ မ်ား ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ သာ မက၊ ေရ႐ွည္ အတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
 • (၇) ခ်စ္စ၊ ခင္စ၊ ၾကင္နာစ တြင္ ထမင္းရည္ပူ၊ အတူလွ်က္ႏိုင္၊ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ေနရ၊ ေနရ ဆိုေသာ္လည္း- အိမ္ေထာင္ေရး၏ မ႑ိဳင္သည္ မိသားစု စီးပြားေရးပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစု ဘ၀ အေနအထား၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ ႏိုင္မွဳ အေနအထား တို႔သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ 
 • (၈) ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ကား- က်န္းမာေရး ျဖစ္၏။ အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ ဆိုသည့္ အတိုင္း၊ က်န္းမာၾကမွာသာ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ- အသားအရည္ ေတာက္ပ ႐ႊန္းစိုလွ်က္ က်န္းမာေရး ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ စံုတြဲမ်ား ႐ိွသလို၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ ေရာဂါ ထူလာ ၾကသူ အိမ္ေထာင္သည္ စံုတြဲ မ်ားစြာတို႔လည္း ႐ိွ၏။
အိမ္ေထာင္ဘက္ စစ္ေဆးေသာ နည္းစနစ္မ်ား အေၾကာင္း။

ေ႐ွးပညာ႐ွင္ႀကီးမ်ားသည္- အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို တိက်စြာ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အခ်ိဳ႕သည္ ၾကားဘူးနား၀ တစ္စြန္းတစ္ပါဒ ႏွင့္ မိမိလိုသည္ကို ဆြဲယူၾကျခင္း၊ ပညာ႐ိွတို႔ ဆိုလိုေသာ သေဘာကို မယူပဲ- အဓိပၸါယ္ေကာက္ မွားယြင္းလာၾကျခင္းေၾကာင့္- ယခင္က ေ႐ွးလူမ်ား အားကိုးခဲ့ေသာ နည္းစနစ္ တို႔သည္၊ လူအမ်ား သတိမျပဳမိဘြယ္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။
ေအာက္ပါ စစ္ေဆးနည္းမ်ားသည္ ပရသွ်န မာဃ က်မ္း၊ ဇာတက ေဒသမဂၢ က်မ္း တို႔ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယ မွ ဆရာႀကီး ဘီဗြီ ရာမာန္ကလည္း - သူေရးထားခဲ့ေသာ မုဟုတၱ အခါေပး က်မ္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
(ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ တို႔ အေနျဖင့္ ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ စိစစ္ျခင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း အေၾကာင္း အားလံုးကို တင္ျပမည္ မဟုတ္ပဲ- အမ်ားစု သိသင့္သိထိုက္ေသာ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကိုသာ တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးတား အဆင့္ျမင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကသူမ်ား အေနျဖင့္မူ- ဤအေၾကာင္း အေသးစိတ္မ်ား၊ လက္ေတြ. သုေတသန ေတြ႕႐ိွခ်က္မ်ား၊ မဂၤလာ အခ်ိန္အခါ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာလွ်ိဳ လိုေသာ သေဘာေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ- အေသးစိတ္ ေလ့လာထားရျခင္း မ႐ိွပဲ- တစ္ပိုင္းတစ္စ သိျခင္းေၾကာင့္ လြဲမွားေသာ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သေလာက္သာ ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ဇနီး ေမာင္ႏွံေလာင္း - ၂-ဦးစလံုး၏ ဇာတာမွ တနဂၤေႏြ တည္ေနရာ၊ တနလၤာ (စန္း) တည္ေနရာ၊ အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ အျခားေသာ အေရးပါသည္ အခ်က္မ်ား၊ ကုဇ ေဒါသွ် (မဂၤလိ ေဒါသွ်)၊ နဒီ ေဒါသွ်၊ ဘာကု ေဒါသွ် ဆိုေသာ အေနအထားမ်ား ႐ိွေနမွဳ တို႔ကို ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးၾကရပါသည္။

ကုတ မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း။

ကုတ ကို (၀ိ၀ါဟ ပံုဌာန) ဟုလည္း ေခၚသည္။ “ကုတ” ၏ အဓိပၸါယ္ မွာ “ကိုက္ညီမွဳ” ျဖစ္သည္။ ကုတ အမ်ားစုသည္ သတို႔သား ႏွင့္ သတို႔ သမီးတို႔၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ တို႔ကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ဆိုသည္မွာ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ မည္သည့္ နကၡတ္တြင္ တည္ေနသနည္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ကုတ နည္းျဖင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ အမွတ္ စုစုေပါင္း ၃၆ မွတ္တြင္ ၂-ဦးေပါင္း အမွတ္သည္ ၁၈-မွတ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ပါက ထိုစံုတြဲကို အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အၾကံမေပး ခဲ့ၾကပါ။
 • (၁) ၀ါဏ ကုတ- အမွတ္ (၁) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း၏ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၂) ၀ါသွ်ရ ကုတ- အမွတ္ (၂) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေမတၱာစိတ္ ဆက္သြယ္မွဳ၊ ခ်စ္ခင္ တန္ဘိုးထားမွဳကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၃) ဒိန ကုတ- အမွတ္ (၃) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ ၏ က်န္းမာေရး အေနအထား ႏွင့္ စိတ္ခ်င္း ဆက္သြယ္မွဳ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္သက္တမ္း ကာလ ထိခိုက္ႏိုင္မွဳ အေျခ အေနကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။
 • (၄) ေယာနိ ကုတ- အမွတ္ (၄) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေလာင္းတို႔ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ၊ လိင္ အေနအထား ကိုက္ညီမွဳကို နကၡတ္တို႔ မွ မူတည္၍ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၅) မိတၱရိ- အမွတ္ (၅) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္းတို႔ အေနျဖင့္ သားသမီး ထြန္းကားႏိုင္မွဳ၊ စိတ္ဓါတ္ အေျခအေန၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဦးေဏွာက္သံုး စဥ္းစားတတ္ေသာ သဘာ၀ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထား တို႔၏ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၆) ဂါဏ ကုတ- အမွတ္ (၆) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ ဇာတာ႐ွင္တို႔၏ စိတ္ စ႐ိုက္ခ်င္း တိုက္ဆိုင္မွဳ အေနအထား၊ ေန႔စဥ္ အျပဳအမူ တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၇) ရာသီ ကုတ- အမွတ္ (၇) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ မိသားစု ဘ၀ အေနအထား၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ ႏိုင္မွဳ အေနအထား တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
 • (၈) နဒီ ကုတ- အမွတ္ (၈) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ အသက္႐ွည္ႏိုင္မွဳ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္မွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။

(၁) ၀ါဏ ကုတ

အမွတ္ (၁) မွတ္ ဘိုးပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလာင္း၏ Ego ေခၚ အတၱစိတ္ တို႔ ကိုက္ညီမွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ မတူေသာ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ေရ႐ွည္တြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မွဳတို႔ ဆိတ္သုဥ္း သြားတတ္ သျဖင့္၊ ဤ စစ္ေဆးျခင္းသည္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔၏ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ သဘာ၀၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထားမွဳတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဟိႏၵဴဘာသာတြင္ အဓိက အားျဖင့္ ဇတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး႐ိွသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
 • ျဗဟၼဏ (သန္႔စင္ေသာ အႏြယ္- ပုဏၰား မ်ိဳးဟု ဆိုသည္။)
 • ခတၱိယ (မင္း အႏြယ္၊ စစ္ ႏွင့္ အာဏာ ကို အစိုးရေသာ အမ်ိဳးဟု ဆိုသည္။)
 • ၀ႆ (ကုန္သည္ အႏြယ္)
 • သုဒၶ (ကၽြန္ အႏြယ္)
၄င္း ဇာတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး (၀ါဏ) ကို ရာသီ အလိုက္ ခြဲျခားပါမူ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္၏။


၄င္း ဇာတ္ႀကီး ေလးမ်ိဳး (၀ါဏ) အား နကၡတ္အားျဖင့္ ခြဲပါက- ဤအတိုင္းျဖစ္၏။ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးသည္ ဇတ္တူပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။ အကယ္၍ ထိုသို႔ မျဖစ္ပါက သတို႔သား အေနျဖင့္ ဇတ္ျမင့္ၿပီး၊ သတို႔ သမီး အေနျဖင့္ ဇတ္နိမ့္ျခင္းသည္ လည္း လက္ခံႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ သတို႔သမီး၏ ဇတ္မွ သတို႔သား၏ ဇတ္ထက္ ျမင့္ေနပါက ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္မ်ားက ခြင့္မျပဳေတာ့။

ဤေနရာတြင္ အႏုေလာမ ႏွင့္ ပဋိေလာမ ကိစၥပါလာ၏။ တစ္စံု တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ အႏုေလာမ တြင္ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားတစ္ေယာက္မွ ဇတ္ႀကီးေလးမ်ိဳး အနက္မွ တစ္ခု ခု ျဖစ္ပါက - အဆင္ေျပပါ၏။ သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ပဋိေလာမ ျဖစ္ပါမူ- အျခားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ပဋိေလာမ မဟုတ္ပဲ အျခား ဇတ္ျဖစ္ေနပါက အဆင္မေျပေတာ့ေခ်။


ဤေနရာတြင္ ႐ွင္းျပလိုသည္မွာ- ျပင္ပတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေသာ မ်ိဳး႐ိုး ဇတ္ကို ဆိုလိုေနျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ ဇတ္ ကို နမူနာ ဥပေဒသ အေနျဖင့္ ထား၍၊ ထိုဇာတာ႐ွင္တို႔၏ ဘ၀ တြင္ အေလးအနက္ ထားမွဳ၊ ရည္႐ြယ္ အေနအထား၊ မည္သည့္ အရာကို ပို၍ တန္ဘိုးထားတတ္သည္ ဆိုလိုသည္ကို ဆိုလို၏။ လင္ႏွင့္ မယားသည္ ရည္႐ြယ္ျခင္း၊ တန္ဘိုးထားသည့္ အရာခ်င္း မတူညီပါက အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၏။

အကယ္၍ မိန္းကေလး ျဖစ္သူသည္ ထက္ျမက္ၿပီး၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႀကီးမားသူ ျဖစ္ကာ၊ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္သူသည္- တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ လံုေလာက္လွ်င္ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲ ေနတတ္ေသာ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ႐ိွေသာ သူျဖစ္ပါက မည္သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသနည္း။

ဘုန္းႀကီးတဲ့ မိန္းမ၊ ဘုန္းနိမ့္တဲ့ ေယာက္်ား။

အေတာင္ ၂၀-၀တ္ မင္းေယာက်္ား ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘ၀င္ျမင့္ ေနသူ ပုရိသ ႏြယ္ဘြားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကေတာ့ ဘုန္း႐ိွသည္။ မိန္းမသား တို႔သည္ ဘုန္းနိမ့္သည္ ဆိုေသာ အယူအဆသည္ ဟိုေ႐ွးယခင္ ကတည္းက မမွန္ခဲ့ သလို- မိန္းမမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေယာက်္ားသားမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ ပညာသင္၊ စီးပြား႐ွာ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ ယခု ေခတ္တြင္လည္း မမွန္ပါ။ ေယာက္်ား မ်ားစြာတို႔ထက္ ဘုန္း႐ိွေသာ မိန္းမမ်ား၊ မိန္းမ တို႔ထက္ ဘုန္းနိမ့္ေသာ ေယာက်္ားမ်ားလည္း ႐ိွသည္သာ ျဖစ္၏။

မေဟာသဓာ ဇတ္ေတာ္တြင္- တကၠသိုလ္တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေမာင္ေက်ာင္းသား အား- ဒိသာ ပါေမာကၡ ဆရာႀကီး အေနျဖင့္၊ သမီး ျဖစ္သူျဖင့္ ထိမ္းျမား ေပးေသာ္လည္း- ဆရာႀကီး၏ သမီး ျဖစ္သူသည္ ဘုန္းႀကီးေသာ မိန္းမျဖစ္၍ ေမာင္ေက်ာင္းသား သည္ ဘုန္းသမာၻ မဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္- ေမာင္ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အိပ္ယာ အတူပင္ အိပ္စက္၍ မရသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မတို႔မထိ ရေသးေသာ ဇနီး အသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ေလးအား ေရသဖန္းပင္ေပၚတြင္ ထားခဲ့ၿပီး လင္ေယာက္်ား ျဖစ္သူမွ ထြက္ေျပး ခဲ့ရာ ၀ိေဒဟရာဇ္ မင္းႀကီးမွ ေတြ႔႐ိွသျဖင့္ မိန္းမငယ္အား ဥဒုမၺရ ေဒ၀ီ (သဖန္းပင္ မိဖုရား) ဘြဲ႔ျဖင့္ မိဖုရား ေျမွာက္ခဲ့သည္ကို မွတ္သားခဲ့ဘူးပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ - မိန္းမပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း- ေယာက်္ားမ်ားစြာ တို႔ထက္ ဘုန္းသမာၻ ႀကီးမားသူတို႔ ႐ိွတတ္ပါသည္။

ဘုန္းသမာၻ မကိုက္ညီပါက- မည္မွ်ပင္ ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေပါင္းစည္း၍ မရတတ္ပါ။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ- သတို႔သားေလာင္း ႏွင့္ သတို႔သမီးေလာင္းတို႔၏ ဇာတာကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖင့္- ယူၿပီးမွ ဆက္လက္ ေပါင္းစည္း၍ မရေသာ အိမ္ေထာင္ကြဲတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းသြားႏိုင္ပါသည္။

(၆) ဂါဏ ကုတ (ျမန္မာေတြ သိထားတဲ့ လူ၊ နတ္၊ ဘီလူး နကၡတ္)-

ဂါဏ ဆိုသည္မွာ စိတ္ေန သေဘာထား (temperament) ကို ဆိုလိုျခင္းေၾကာင့္- ဂါဏ ကုတ သည္ စိတ္ေန သေဘာထားျခင္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ၊ စ႐ိုက္ခ်င္း ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွမ႐ိွ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ဂဏ ဟုလည္း ေရးၾကသည္။

အမွန္အားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ သည္းညည္း ခံႏိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္၏။

ျမန္မာတို႔က ၄င္းကို လူ နကၡတ္၊ နတ္ နကၡတ္၊ ဘီလူး နကၡတ္ဟူ၍ အသိမ်ားၾကသည္။ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ အေပၚ မူတည္၍ လူ၊ နတ္၊ ဘီလူး ဟု အုပ္စု ခြဲသတ္မွတ္ထားသည္။ မူလ အေခၚမ်ားမွာ ေဒ၀၊ မႏုႆ၊ ရကၡိဳက္ ျဖစ္၏။

ျမန္မာ တို႔ကမူ- ခက္ခဲစြာ တြက္ရေသာ မူရင္း နကၡတ္နည္း အစား- အလြယ္တကူ တြက္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာ လို ေမြးသကၠရာဇ္ကို တည္၊ ၃- ႏွင့္စား၊ ၁-ၾကြင္း နတ္၊ ၂-ၾကြင္း လူ၊ ၀-ၾကြင္း ဘီလူးဟူ၍ ျဖတ္လမ္း နည္း တီထြင္ ထားခဲ့ပါသည္။

ထိုျဖတ္လမ္း နည္း သည္ မည္ေ႐ြ႕ မည္မွ် တိက်မွန္ကန္ ႏိုင္သည္၊ ေ႐ွး ေ၀ဒ ပညာ ယူဆ ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မည္မွ် ကိုက္ညီမွဳ ႐ိွသည္ကို မူ မိမိတို႔ ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေစလိုပါသည္။
"ဖြားကာ မတ္မတ္ ၊ တည့္နကၡတ္ ၊ တည္လတ္ ပါကုန္ၾက ။
သံုးခု ၿဖိဳခြင္း၊ ထိုအၾကြင္း ၊ မွတ္ျခင္း သညာျပ ။
တစ္ကို နတ္ယူ ၊ ႏွစ္မွာ လူ ၊ သံုးမွာ ဘီလူးရ ။" 
ဆက္လက္၍-

- လူ လူ ခ်င္းထိမ္းျမားမူ ခ်စ္ေမတၱာ ႀကီး အံ႔။
- ဘီလူးႏွင္႔ နတ္ လက္ထပ္မူ ေဘးရန္ကင္း အံ႔။
- နတ္ႏွင္႔ လူ ထိမ္းျမားမူ ေအးခ်မ္းသာယာ အံ႔။
- ဘီလူးအခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားမူ တန္ခိုးႀကီး အံ႔။
- လူႏွင္႔ ဘီလူး ထိမ္းျမားမူ ပ်က္စီး အံ႔။
- နတ္အခ်င္းခ်င္း ထိမ္းျမားမူ အသက္ ရွည္အံ႔။

၃-ႏွင့္စားၿပီး၊ အၾကြင္းကို ၾကည့္ေသာ ျမန္မာနည္းတိုကို ေအာက္တြင္ တြက္ျပထားပါသည္။


ဤဇယားကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္- ဘယ္လိုနားလည္ပါသနည္း။

အေျဖမွာ ႐ွင္းပါ၏။

ဤဇယားအရသာ မွန္မည္ ဆိုလွ်င္- လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေမြးသူကို ျဖစ္ေစ၊ ၃-ႏွစ္၊ ၆-ႏွစ္၊ ၉-ႏွစ္၊ ၁၂-ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ အသက္ကြာသူကို ယူလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုေနပါသည္။

သဘာ၀က်၏၊ ယုတၱိတန္၏ ဆိုသည္ကိုမူ စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ စဥ္းစားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္အားျဖင့္ -
- နတ္ နကၡတ္ ဆိုသည္မွာ - ထိုသူ၏ စ႐ိုက္သေဘာထားသည္ ေကာင္းမြန္ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ မွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သဒၶါ တစ္ရား ထက္သန္ျခင္း တို႔ကို ညႊန္းဆို၍၊
- လူ နကၡတ္ဆိုသည္မွာ ေလာကီ အာ႐ံု တြင္ ပို၍ အားသန္ သည္ကို ညႊန္းဆိုသည္။
- ဘီလူးနကၡတ္ ဆိုသည္မွာ လွ်စ္လ်ဴ ႐ွဳတတ္ျခင္း၊ အႏိုင္ယူတတ္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္း တတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
အမ်ိဳးအစားခ်င္း တူလွ်င္ လက္ထပ္ႏိုင္သည္။

နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ႏိုင္သည္။ အမွတ္ျပည့္ ၆ မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ မရ႐ိွပါ။

လူ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ ပါက ၅ မွတ္ ရ၍၊ အမ်ိဳးတူ လူနကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ျပည့္ ၆- မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ မရ႐ိွပါ။

ဘီလူး နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သား သည္- နတ္ နကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ ပါက ၁- မွတ္ သာ ရ၍၊ လူနကၡတ္ ပိုင္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက ၀- မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ အမ်ိဳးတူ ဘီလူးနကၡတ္႐ွင္ သတို႔သမီးကို လက္ထပ္ပါက အမွတ္ျပည့္ ၆-မွတ္ရသည္။


နကၡတ္ခ်င္း တူပါက- အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
နတ္ (က်ား)+ လူ (မ)= သင့္သည္။
ဘီလူး (က်ား)+ လူ (မ)= ပံုမွန္မွ်သာ ျဖစ္သည္။
လူ (က်ား)+ နတ္ (မ)= မေကာင္းပါ။
လူ (က်ား)+ ဘီလူး (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။
ဘီလူး (က်ား)+ နတ္ (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။
နတ္ (က်ား)+ ဘီလူး (မ)= အလြန္ဆိုးပါသည္။

အမွတ္ေပးျခင္း ျဖင့္ မသံုးပဲ စစ္ေဆးေသာ အျခား ကုတ မ်ား။

အမွတ္ ေပးျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း- အျခား စစ္ေဆးေသာ ကုတမ်ား ႐ိွပါေသးသည္။ စုစုေပါင္း ထို ကုတ မွာ ၄-မ်ိဳး႐ိွ၏။ ၄င္းတို႔မွာ- မဟိႏၵရ ကုတ၊ ဆႀတိ ဒိယာဂ ကုတ၊ ေဗဓါ ကုတ ႏွင့္ ရာဇူး ကုတ တို႔ျဖစ္သည္။

မဟိႏၵရ ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရး တြင္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာႏိုင္မွဳ၊ ႏွင့္ အသက္႐ွည္မွဳ အေနအထား ႏွင့္ သားသမီး ရႏိုင္မွဳ ကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးပါမွ စီးပြား တိုးတက္ႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးရာတြင္ အသံုး၀င္သည္။ သတို႔သား၏ ဇာတာမွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္သည္ သတို႔သမီး၏ ဇာတာ႐ိွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္မွ ၄-လံုး၊ ၇-လံုး၊ ၁၀-လံုး၊ ၁၃-လံုး၊ ၁၆-လံုး၊ (၁၉-လံုး၊) ၂၂-လံုး၊ ၂၅-လံုး၊ အကြာအေ၀းတြင္ ႐ိွရမည္ဟု ဆိုသည္။ ေကာင္းေသာ မဟိႏၵရ ကုတ သည္ အသက္႐ွည္မွဳကို အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဟု ဆိုသည္။

ဆႀတိ ဒိယာဂ ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရး သက္တမ္းကာလ ႐ွည္ၾကာႏိုင္မွဳႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ အေနျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့ ႏိုင္မွဳ အေနအထားကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္- ခင္ပြန္း အေနျဖင့္ အသက္႐ွည္ၿပီး၊ ဇနီးအေနျဖင့္ ငယ္ငယ္ ႐ြယ္႐ြယ္ မုဆိုးမ ျဖစ္ႏိုင္သလား စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။ သတို႔သား၏ ဇာတာမွ စန္းယွဥ္ နကၡတ္သည္ သတို႔သမီး ၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္မွ ၉-လံုးထက္ မနည္း ကြာေ၀းရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ အမွတ္ မေပးပါ။ (အခ်ိဳ႕ကမူ ၁၃-မွ ၂၇ အထိကြာေ၀းလွ်င္- ၂-မွတ္၊ ၈-မွ ၁၂- အထိကြာေ၀းလွ်င္ ၁-မွတ္ဟူ၍ ေပးတတ္ၾကသည္။

ေဗဓါ ကုတ-
တစ္ဦး၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ သည္ အျခားတစ္ဦး၏ စန္းယွဥ္ နကၡတ္ကို ခိုက္ မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ မွ ၉-လံုးထက္ မနည္း ကြာေ၀းရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။ အမွတ္ မေပးပါ။
အခ်ိဳ႕ကမူ သီးသန္႔ အေနျဖင့္ ၂-မွတ္ဘိုးသတ္မွတ္ စဥ္းစားတတ္ၾကသည္။

ရာဇူး ကုတ-
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ က်က္သေရ မဂၤလာျဖင့္ တင့္တယ္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ၊ အိမ္ေထာင္ေရး သက္တမ္း ၾကာ႐ွည္ႏိုင္မွဳကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၍၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမွတ္မေပးပါ။ ရာဇူး ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႀကိဳး ဟု ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သံေယာဇဥ္ ေႏွာင္ႀကိဳး ခိုင္ျမဲ ႏိုင္မွဳ ႐ိွမ႐ိွ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္၏။
ရာဇူး ၅-မ်ိဳး႐ိွ၏။ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔ သမီးတို႔၏ စန္းယွဥ္နကၡတ္သည္ ရာဇူး တစ္မ်ိဳးတည္းတြင္ အတူတူ မက်ေရာက္ေစရပါ။


က႑ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ လည္ပင္းကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- မုဆိုးမ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸါယ္ တစ္မ်ိဳးမွာ- ဆက္သြယ္ေရး အဆင္မေျပဟု လည္း ဆိုုေနသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ တနလၤာႏွင့္ ရာဟု ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။

ကတိၱ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ခါးကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- ဆင္းရဲ မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸါယ္မွာ အိမ္ေထာင္ေရး သုခ ကင္းမဲ့ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ေသာၾကာႏွင့္ စေနတို႔ ပိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ပါဒ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ေျခကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- တစ္ေယာက္ တစ္ေနရာစီ ေနထိုင္ ၾကရမည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ကိတ္ၿဂိဳဟ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ နကၡတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သိေရာ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ေခါင္းကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- ေသဆံုးႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ကြယ္မွ ဆိုလိုရင္းမွာ- ေဒါသ ေ႐ွ.ထားေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ္ အဂၤါပိုင္ နကၡတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

နာဘိ ရာဇူး- အုပ္စုသည္ ခ်က္တိုင္ ၀မ္းဗိုက္ ကို အစိုးရ၏။ ၂-ဦးစလံုး ထိုအုပ္တြင္ ျဖစ္ပါက- သားသမီး ဆံုးပါး ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း- မိမိတို႔၏ ဘ၀တြင္ မေသခ်ာ သလို၊ မခုိင္မာသလို၊ လံုျခံဳမွဳ ကင္းေ၀း သလို ခံစားေနရမည္ ဟု လည္း ဆိုသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုပ္စု ျဖစ္သည္။

ေ႐ွးက်မ္းတို႔ အရ- မေကာင္းေသာ ေဒါသွ်မ်ား။

ကုဇ ေဒါသွ် (မဂၤလိ ေဒါသွ်)
ကုဇ ေဒါသွ် ျဖစ္ေပၚပံုမွာ-
 အဂၤါသည္ မိႆ ရာသီ မဟုတ္ေသာ လဂ္ (၁-တန္႔ဘာ၀) တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ၿဗိစၧာ ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၄-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ မကာရ ရာသီ (သို႔မဟုတ္) ကုမ္ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၇-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ကရကဋ္ ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၈-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။
 အဂၤါသည္ ဓႏု ရာသီ မဟုတ္ေသာ ၁၂-တန္႔ဘာ၀ တြင္ တည္႐ိွျခင္း။

ဥပေဒသ တစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳၾကရာတြင္ ထိုဥပေဒသ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ ထားရန္ လိုအပ္ပါ၏။ ေနာက္ခံသေဘာကို နားမလည္ပဲ- ဥပေဒတို႔ကို ေလွနံဓါးထစ္ အသံုးခ်မွဳ တို႔ေၾကာင့္- ေ႐ွးက်မ္းျမတ္မ်ား အထင္ေသး ျခင္းခံရပါလွ်င္- မိမိကုိယ္ကို ေဗဒင္ပညာ႐ွင္ ခံထားသူသည္ ပညာမဲ့ သာလွ်င္ ျဖစ္ယံုမက- ေ႐ွးပညာ႐ွင္မ်ားအား ေက်းဇူးကန္းျခင္းလည္း မည္ပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္- ေ႐ွးက်မ္းက ဒီလို ဆိုထား၍- ေျပာပါသည္ဟု ဆိုလိုက္ၿပီး မွားသြားျခင္းျဖင့္ မိမိ မမွား- ေ႐ွးက်မ္း မွားသည္ ဟု ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ ပါပၿဂိဳဟ္၊ ျဖစ္ေသာ အဂၤါအေနျဖင့္ အထက္ပါ ဘာ၀မ်ားတြင္ ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ - အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး (၇-တန္႔ဘာ၀)၊ အိမ္တြင္းေရး ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ (၄-တန္႔ဘာ၀)၊ အိမ္ေထာင္ေရး ခုိင္ျမဲမွဳ (၈-တန္႔ဘာ၀)၊ အိပ္ယာထက္ သာယာ ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္မွဳ မ႐ိွမွဳ (၁၂-တန္႔ဘာ၀) တို႔ကို ပ်က္ျပား ေစႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္ကို ဦးစြာ သေဘာေပါက္ထားရပါမည္။

အမွန္အားျဖင့္ ဆိုလိုရင္းမွာ ၿဂိဳဟ္ဆိုး အေနျဖစ္ေသာ အဂၤါ အေနျဖင့္ ထို အတန္႔ဘာ၀ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးထားျခင္း မျဖစ္ေစရဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါသည္ အထက္ပါ ဥပေဒသအရ တည္ပင္ တည္ျငားေသာ္လည္း- မိုးတား စနစ္ အရ- အဂၤါသည္ ၿဂိဳဟ္ဆိုး မျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာ၀မ်ားကို နီးစပ္စြာ ဖ်က္ဆီးထားျခင္း မ႐ိွလွ်င္ လည္းေကာင္း- ထို ကုဇ ေဒါသ အေနအထား မေရာက္ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း- အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အိႏၵိယ ေဗဒင္ဆရာ တို႔သည္- အဂၤါ အေနျဖင့္ လဂ္မွ (၁-တန္႔၊ ၂-တန္႔၊ ၄-တန္႔၊ ၇-တန္႔၊ ၈-တန္႔၊ ၁၂-တန္႔တို႔တြင္ ႐ိွသည္ကိုသာ မက- ေသာၾကာမွ ေရတြက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ တနလၤာမွ ေရတြက္လွ်င္ ျဖစ္ေစ ထိုအတန္႔မ်ားတြင္ ႐ိွေနလွ်င္ပါ ကုဇ ေဒါသွ် အေနျဖင့္ ယူဆ ေဟာေျပာ ၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းစရာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ထိုအခါ လူတစ္ရာလွ်င္ ၈၀ အေနျဖင့္ ကုဇ ေဒါသွ် မွ ေျပးမလြတ္ ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဤေဆာင္းပါးသည္- စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေၾကာင္း လုိအပ္၍- ေဗဒင္ၾကည့္ မည္ ဆိုလွ်င္- ႀကိဳတင္ သိထားသင့္ေသာ၊ ဆင္ျခင္သင့္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသိေသာ အေၾကာင္း အခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳ၍- တတ္ႏိုင္သမွ် ပညာျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ အၾကံေပးေနေသာ ဆရာမ်ားကို မမွန္ကန္ေသာ သေဘာထားျဖင့္ သြားေရာက္ ပညာစမ္းျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေအာင္ လုပ္ျခင္းမ်ား မလုပ္မိေစရန္ အၾကံဳျပဳပါသည္။

တစ္ဘက္သူကို ေလးစားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားႏိုင္ၾကေသာသူမ်ား ျဖစ္ကာ- ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘ၀ လမ္းခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။

ႏ်ဴမာန္ (မိုးတား)

[+/-] show/hide this post